Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen (leder), Sussi Kring (inklusionspædagog), Ilia Due Jessen(inklusionspædagog), Gita Overbye (pædagog Oasen), Janni Janfelt (pædagog Boblen), Søs Rasmussen(pædagog vuggestuen), Søs Funch (forældrebestyrelsen), Camilla Jespersen(daglig leder) og Lone Petræus. Fokuspunkter Sammenlægningen, herunder den ledelsesmæssige forandrings betydning for personale og forældre. Kvalitetsløftet , med særlig fokus på pædagogisk planlagte aktiviteter i mindre grupper plan A og B Udarbejdelse af den nye fælles læreplan. Kommunikation mellem forældre og institutionen Sygefravær Særlige opmærksomhedspunkter Færdiggørelse af læreplanen, som er godt på vej Samlet konkluderende vurdering Institutionen fremtræder som et sted der er under udvikling på fuld damp! Sammenlægningen er stadig forholdsvis ny og der er ikke nogen plejer, så alle ting skal kigges på og opfindes/konstrueres. Dette er der er kompetent ledelse og en kompetent personalegruppe, som er i fuld gang med. På forældresiden er der tryghed ved at tingene udvikler sig. De ting som forældrebestyrelsen har påpeget bliver der taget hånd om, og der arbejdes med det, herunder kommunikation. 1

2 Både ved besøget inden tilsyn og under tilsynet opleves både personale og ledelse som meget engageret. Der er en god kontakt mellem børn og voksne, og der opleves en generel ro i huset. Børnene er åbne og nysgerrige, de vil gerne lege og involverer gerne en fremmed voksen. Personalet er på samme måde åbne for at blive kigget på af den pædagogiske konsulent, og fortsætter deres aktiviteter på stuerne. Der er en stor faglig bevidsthed i institutionen og der arbejdes professionelt med inklusion, læreplaner og forældresamarbejde. Samtidig er der en stor åbenhed for nye input og fælles refleksioner over det udførte arbejde. Institutionen fremstår med lyse lokaler og orden, så det er nemt for både børn og voksne at arbejde med de valgte aktiviteter. De problemer der er i forskellige afdelinger med kulde og træk tages der hånd om, så det kan blive udbedret. Indtil da er der indkøbt fleecetrøjer til personalet i afdelingen på 1. sal. Den foreløbige sammenlægningsproces af de to institutioner til en må til nu betragtes som meget vellykket, hvilket både personale og ledelse giver udtryk for. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Lone Petræus, den 27. november 2013 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten marts

3 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis: 146/48, 117/42, 120/41, 123/44. Dette er taget ud fra vores børnelister i henholdsvis marts, juni, september og november 2013 Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Ja Hvis ja hvor ofte: Det er svært at give et præcist tal, men ca. 1 gang i kvartalet Hvad har begrundelsen været? Det er primært familier, som bor i Risbjerg kvarteret, som står til overflytning til Stenen og Krogen. Så bliver der ledige pladser, og de vælger at flytte deres børn. Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): Et overskud på ca kr. Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Det var vigtigt for os at sikre sammenlægningen, så vi var ekstra opmærksomme på økonomien i forbindelse med det. Sognegården havde et stort underskud ved sammenlægningen, som vi også skulle være opmærksomme på. Vi fik først ansat inklusionspædagoger i 2013, og fik nogle penge til det allerede i Derudover fik vi i socioøkonomiske midler. Hvordan ser budgettet ud pt.? Et overskud på ca kr. Hvad tænker I om budgettets status pt.? Vi tog en del ekstra børn ind i begyndelsen af 2013, så de er økonomi i den forbindelse. Vores budget balancerer, og det har netop været muligt at ansatte en ekstra medarbejder i en tidsbegrænset periode i en gruppe, hvor der er mange svære børnesager. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Ja med undtagelse af de to inklusionspædagoger Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: De to inklusionspædagoger. Det er et bevidst valg og en aftale med inklusionspædagogerne, at de skal udskydes, da de kun har været ansat i kort tid, og selv ønskede at vente. (maj og juni 2013) Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Se ovenstående. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? Første tal er inkl. alle medarbejdere i procent. Andet tal er uden ansatte i løntilskud. 3

4 1. kvartal: 4,63/3,66 2. kvartal: 6.54/2,91 3. kvartal: 7,29/2,18 4. kvartal: Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Jeg har delt det op, så det er med og uden ansatte i løntilskud, da der er stor forskel på de to procenttal. Vi har haft og har nogle meget sårbar unge mennesker i løntilskud, og flere af dem har været langtidssygemeldte. Okt13 Sept Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan Dec12 Nov12 Med 9,68 9,22 5,37 7,41 8,39 7,02 4,34 1,76 8,12 4,10 5,91 7,48 Uden 7,09 5,68 0,71 0,36 4,15 2,07 2,60 1,33 5,91 3,77 3,37 7,19 Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Vi er i gang med det i forbindelse med vores nye: Personalets ABC, som er en personalehåndbog, hvor der også indgår proceduren i forbindelse med fravær. Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? At de ansatte er gode til at være i dialog med ledelsen under fraværet. Det betyder, at der er åbenhed i forhold til fraværet, og dermed god mulighed for at støtte medarbejderen. Ved længerevarende fravær arbejder vi med muligheder som nedsat tjeneste, særlige aftaler, 56, og mentorordning. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Den er som beskrevet under udarbejdelse. MED udvalget skal godkende den, og så vil den blive delt ud til de ansatte. Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? I 2011 i de to tidligere institutioner. Det er områder vi skal arbejde med i den sammenlagte institution. Hvad viste APV en? Den ene APV viste bl.a. at fortsat er problemer med kulde og træk på 1. salen i nr. 50. Det er vi i dialog med dagtilbudschefen omkring, og det vil blive prioriteret i den 10 års byggeplan. Derudover viser den noget om et følelsen af et øget arbejdspres. Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en? Arbejdsmiljø repræsentanten og lederen afholder opfølgende møder. Vi er dog i en sammenlagt situation, og vi skal have udarbejdet en ny APV for den sammenlagte institution i Vi arbejder dog meget med det psykiske arbejdsmiljø bl.a. ved at afholde afdelingsmøder og individuelle samtaler. Senest har vi haft ekstra møder i de to børnehaveafdelinger. Derudover har vi en økonomi i plus, hvilket betyder, at vi kan have fastansatte vikarer til at dække ind ved ferie og sygdom. Den sammenlagte institution har betydet at vi som institution er mindre sårbar, og der er flere samlede ressourcer. De to inklusionspædagogers ansættelse giver sparring og vejledning til personalet, hvilket også afhjælper personalet i hverdagen. 4

5 Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? I Før vi blev sammenlagt. Den ene trivselsmåling var generelt positiv, og viste en fin grad af trivsel. Den anden trivselsmåling viste at medarbejderne følte sig presset. Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 60,2 % uden ledelsen Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 39.8 % uden ledelsen Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det? Har I studerende? Ja, vi har en lønnet praktikant, som er en del af normeringen i Oasen, den ene børnehaveafdeling. Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: 2 Medhjælpere der er stoppet: 0 Andre der er stoppet: En daglig leder Har I ubesatte/vakante stillinger? 1 daglig leder, som forventes besat pr. 1. januar Derudover har vi to nyansatte pædagoger som begynder pr. 1. januar Årsag til at personale er stoppet: En pædagog der gerne ville prøve ledelse, og fik en souschef stilling, og en daglig leder som ønskede at arbejde i en mindre institution. Derudover har vi haft en pædagog, som døde af kræft. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? På TUS samtaler bl.a. via et strategilærred, på personalemøder og i det daglige. De to inklusionspædagoger arbejder dagligt med sparring og vejledning på alle stuer, hvilket bidrager til medarbejdernes udvikling. Vi har både et fokus på den enkelte, samt hvad der er bedst for børnene og institutionen. Vi arbejder ud fra gensidigt ansvar, medinddragelse og fleksibilitet. Det er vigtigt, at vi alle forholder os til, hvordan vi virker på andre, på vores kommunikation og på viljen til at kigge ind af. Derudover sender vi ansatte på kurser og uddannelse. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Ved at arbejde med trivsel og kompetence udvikling og fokus på faglig og personlig udvikling. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Vi lægger stor vægt på at udarbejde stillinsannoncer, som er tilrettet den profil, vi søger, så vi sikrer en høj kvalitet. Vi går ikke på kompromis med fagligheden, og vi genopslår gerne stillingen, hvis vi ikke får de rette kandidater. Vi bruger ligeledes vores netværk. 5

6 Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? Ja Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i? Diplom i social inklusion Kursusforløb i inklusion Inklusion for medhjælpere Diverse kurser fra Københavns mad hus Digital dannelse Hjemmesidekursus Misbrugs og alkohol konference I tide kursus MED uddannelse Lederuddannelse Merit uddannelse Anerkendende relationer Stammekurser Zoo tjeneste De grønne spirer Hvordan videndeles der i institutionen? Vi gør meget brug af vores inklusionspædagoger Vi arbejder i arbejdsgrupper og udvalg Vi samarbejder på tværs af institutionen Vi bruger afdelingsmøder, p-møder, MED udvalg Tværfagligt samarbejde Sparring med ledelsen Ledelsen bruger ledernetværk Øvrige netværk: It-vejledere, sprogvejledere, køkkenmedarbejdere Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Ja Hvis ja, hvilke? Samlet løft i forhold til inklusion og anerkendende relationer. Uddannelse i digital dannelse. Nogle pædagogmedhjælpere vil gerne på merit uddannelsen og grundkursus for pædagogmedhjælpere. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Vi har haft madordning i vuggestuen i mange år, og har udarbejdet en kostpolitik og en sundhedspolitik, som indeholder: hygiejne, søvn, kost og motion. Der skal udarbejdes en ny i den samlede institution, som vil indeholde både vuggestue og børnehavebørn. I Cirklen har vi nedsat et kostudvalg bestående af de to uddannede køkkenmedarbejdere og to pædagoger. De skal gå forrest i udarbejdelsen af en ny kostpolitik i forbindelse med madordningen til hele institutionen, som vi forventer, træder i kraft den 1. december

7 Grundlæggende vil den bygge på sundhedsstyrelsens kostråd og anbefalinger, og der skal indbygges principper for det pædagogiske måltid. Derudover skal forældrebestyrelsen inddrages i vores nye kostpolitik, som jf. kvalitetsløftet skal være færdig i Vi har lige sendt et foreløbig nyhedsbrev ud til forældrene i samråd med bestyrelsen, da det var nødvendigt at mindske sukkerindtaget i institutionen. Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Ja, vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Børn skal som udgangspunkt ikke være fastspændt, når de ligger i krybber. Børn i barnevogne ligger i seler, da de står udenfor og sover, og det er de mindste. Hvis et barn af sikkerhedsmæssige årsager er nødt til at være fastspændt er det i samråd med forældrene, som underskriver en aftale om brug af seler. Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja, de ansatte er i hverdagen bevidste om sikkerheden, og vi har retningslinjer for ture ud af huset, antal personale/pædagoger på legepladsen, pædagoger i ydertimerne m.v. Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja, vi har retningslinjer for at skifte børn, håndhygiejne, påklædning, nuværende kost til vuggestuebørn m.v. Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja, vi har gennemgang af vores brandmateriale hvert år fra vestegens brandvæsen. Vi har gennemgang af vores bygninger og brandmateriale fra kommunens side hvert andet år. Vi har procedure for brand, evakuering og førstehjælpe hængende på alle stuer. Vi har fået etableret 6 nye branddøre i vores store sal, hvilket har givet en øget brandsikkerhed på 1. salen. Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja, vi får lavet legepladsrapport hvert år. Vi har en medarbejder, som sikrer, at legepladsen er i orden. Vi er så småt i gang med at få udskiftet nogle af de gamle legeredskaber på begge legepladser. Det er et dyrt projekt og vil foregår over år. Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja, vi har lige haft en medarbejder på kursus, som sammen med lederen skal være med til at vedligeholde hjemmesiden. Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide? Ja, vi er meget opmærksomme på ITide, og har et tæt samarbejde med logopædagoger og psykologen. Derudover har vores inklusionspædagoger været på kursus i I tide, og de har det som fokus i deres arbejde. Vi gør meget brug af tværfagligt netværk til sparring på børnesager, og vi underretter, der hvor vi oplever, det er nødvendigt. Desuden har vi fået tilknyttet en familierådgiver/sagsbehandler til institutionen, hvilket vil bidrage til endnu mere fokus på I tide. Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? Institutionen bærer bræg af at være en gammel institution, hvor vi ikke har mange ekstrarum og dermed få muligheder for at dele børnene op i mindre grupper. 7

8 I 2013 har vi prioriteret at bruge nogle penge til at få opgraderet bl.a. Møbler og indretning. Vi har fået bygget et nyt fælles kontor i institutionen, hvilket har været af stor betydning i forhold til vores sammenlægning. De betyder, både for ledelse og medarbejdere, en øget og mere enkel til gengængelighed og kommunikation. Vi er ved at få bygget et stort produktionskøkken og ny vuggestue garderobe. Det er stadig en udfordring, at 1. salen i nr. 50 er utæt og kold. Vi er i dialog med forvaltningen, og det er med i den 10 års plan, som er udarbejdet af kommunen, herunder nyt tag. Institutionens legepladser trænger til en opgradering. Vi fik fra legepladspuljen, men havde søgt Vi har lavet nogle prioriteringer, som er her og nu opgaver. Vi har som beskrevet fået branddøre, hvilket betyder, at vi nu kan ansøge om at være 150 personer i salen, hvor vi tidligere kun kunne være 50 personer. Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? (Beskriv hvorfor I synes, det er godt eller mindre godt) Helt generelt har vi et positivt forældresamarbejde. Der er til tider forældre, som udtrykker deres utilfredshed, hvilket vi altid tager alvorligt og går konstruktivt ind i. Vi inddrager forældrebestyrelsen i det arbejde, som sker i institutionen, bl.a. har de fået oplæg, og vi har været i dialog om inklusion, kvalitetsløft, og til januar vil de få oplæg og dialog om kost. Forældrebestyrelsen har selv givet udtryk for, at de ønsker mere information og fokus på kommunikationen. Det vil vi tage fat på i 2014, og vi er allerede nu i gang med, hvordan vi kan optimere vores information til forældrene f.eks. i forbindelse med vores læreplansarbejde. Vi vil som institution også gerne have fokus på, hvordan vi opnår en højere grad af gensidig respekt i kommunikationen mellem forældre og ansatte. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har, som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Vi har forældrebestyrelsen, som er aktive og konstruktive. Vi har haft forældre, som har hjulpet til med at f.eks. male og som har hjulpet til sommerfesten. Forældrebestyrelsen arbejder på en forældrestyret arbejdsdag til foråret, og de har ønsker om at lave forældrekaffedage, og arbejde på et større fællesskab forældrene imellem. Vi holder introsamtaler, hvor vi gensidigt får forventningsafstemt. Hvordan fungerer det med at bruge guiden, der er udarbejdet omkring den første forældresamtale? Vi er begyndt pr. 1. september Dem vi har afholdt har været positive, og det er fint med guiden som kan inspirere. På møderne deltager der en fra ledelsen og en pædagog fra den pågældende stue. Vi vil evaluere dette, da personalet giver udtryk for at det vil være rart at der deltager to medarbejdere, så de ikke skal videregive oplysningerne. Vi skal så have en procedure, så vi sikrer, at ledelsen får hilst på og præsenteret sig for nye forældre. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 7 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja, vi har afleveret 3 mål i januar

9 Hvilke mål arbejdes der med pt.? Udarbejdelse af personalehåndbog(den kommer til at hedde: personalets ABC), kostpolitik og implementering af madordningen samt inklusionspædagogernes rolle og implementering. Oplever I udfordringer i arbejdet med kontraktmålene? Det går positivt fremad med alle 3 områder. Personalets ABC er ved at være færdig. Madordningen er på vej, det nye køkken er ved at være færdigt, og vi har ansat personale til at løfte opgaven. Vi har arbejdet med det pædagogiske måltid og vil være det fremadrettet. Der er nedsat kostudvalg. Inklusionspædagogerne er ansat, og vi har lavet stillingsbeskrivelse for inklusionspædagogernes arbejde. De er en stor del af det daglige arbejde i Cirklen, og går forrest på diverse børnesager. De giver vejledning og sparring til personalet, som har taget meget positivt imod. Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Den skal afleveres til januar De er afleveret til tiden de tidligere år. Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? Vi skal lave en ny læreplan, og er gået i gang. Vi har ventet på den nye læreplansskabelon, som er udkommet i midten af oktober måned. Vi har lagt en plan for hvordan vi vil arbejde med læreplanen i Læreplanen er delt op i et årshjul, hvor vi skal arbejde med hvert læreplanstema i to måneder af gangen. Alsidig personlig udvikling er gennemgående for hele året. (Se bilag: forældrenyhedsbrev samt materiale som er forberedt til arbejdet) Beskriv hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål inden for de seks læreplanstemaer: Vi har opstillet specifikke mål for de 6 læreplanstemaer, som vi skal arbejde med i Da vi er sammenlagt skal vi lave nye læreplaner, og vi har dermed ikke arbejdet med de to tidligere læreplaner i Vi har derimod arbejdet med temaer i hele 2013, som personalet har valgt. Indenfor hvert tema har de arbejdet med alle 6 læreplanstemaer. De har skevet i bøger, på tavler og anvendt foto som dokumentation. Børnenes sproglige udvikling: Naturen og naturfænomener: Krop og bevægelse: Børnenes alsidige personlige udvikling: Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnenes sociale kompetencer: Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde? Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. 9

10 I og med vi er sammenlagte har vi ikke lavet en decideret BMV. I de to tidligere institutioner har der været arbejdet med børneinterviews. Bl.a. har der været lavet en undersøgelse om venskaber, hvor en udvalgt børnegruppe blev fulgt igennem 2 år. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne? Vi har ikke lavet en decideret BMV i Hvad viser jeres seneste evaluering af læreplanen og hvordan følges der op på resultaterne? De to tidligere læreplaner er lukket ned, så vi evaluerer ikke længere på dem. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vi har udarbejdet procedure for overgangen fra vuggestue til børnehaven. Vi skal have fokus på den del i de nye læreplaner. Det ene af de to huse har været ren børnehave, og overgangen internt skal dermed udbredes til hele institutionen, og den skal kvalificeres, og alle skal have kendskab til overgangen. De er noget af det læreplansgruppen skal arbejde med i Vi følger de skemaer og skabeloner som er i nedenstående hæfte, når det er overgangen til fritidshjem og skole. Vi laver skoleparathedsmateriale, og afholder forældresamtaler. Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? De er et fint arbejdsgrundlag. Dog er det ikke muligt at nå ud til alle skoler og fritidshjem som vi er tilknyttet. Vi må vælge vores primære skole ud, som er Gungehus. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi arbejder med sprog i det daglige. Vi har sprogvejledere i alle afdelinger og vi har et tæt samarbejde med logopædagogerne. Inklusionspædagogerne er også opmærksomme på den sproglige udvikling. Vi anvender TRAS på alle børn, da det er et enkelt værktøj, som også er anvendeligt i forældresamarbejdet. Vi laver 3 års screeninger på de børn, hvor det er nødvendigt. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Vi har et særligt fokus på inklusion og eksklusion. Ansættelsen af inklusionspædagogerne har gjort en markant forskel i det daglige og faglige arbejde med inklusion. Personalet er blevet undervist i inklusion af inklusionspædagogerne, og forældrebestyrelsen har fået et oplæg. Der er skrevet et nyhedsbrev til forældrene, som beskriver, hvad inklusion er, hvordan vi arbejder med det, og hvad de som forældre kan gøre for at støtte op omkring det. (se bilag) Har I ansat en inklusionspædagog? Ja, to i alt p.t. 65 timer pr. uge. 10

11 Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Vi arbejder ud fra en systemisk tilgang, og ser barnet i vanskeligheder i stedet for barnet med vanskeligheder. Inklusionspædagogerne har udviklet en Cirkelmodel, som vi anvender i arbejdet med inklusion. (Se bilag) Ledelsen og inklusionspædagogerne holder ugentlig møder, hvor vi sikrer de enkelte børnesager, og laver opfølgning på det. Vi samarbejder tæt med de familier og guider der, hvor der er brug for det. Vi inddrager den enkelte afdeling i de særlige tiltag og pædagogikker, så alle kan løfte opgaven og den ikke bliver isoleret i forhold til en enkelt stue. Vi gør desuden brug af vejlederteamet, hvilket er meget positivt, og vi gør brug af tværfagligt netværk. Nu skal vi til at samarbejde med en familierådgiver, hvilket vi ser frem til Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn i udsatte positioner? Vi bruger ofte det tværfaglige netværk og oplever det positivt og godt med tværfaglig sparring. Vi oplever også at der er sager som er så komplekse, og der også i tværfagligt netværk kan være tvivl og uenighed i forhold til, hvordan enkelte sager skal gribes an. Vi har en del underretninger, som vi får kvalificeret i tværfagligt netværk. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Vi holder ledelsesmøder ca. en gang om ugen, og flere gange om året tager vi hele dage, hvor vi holder møderne på rådhuset. Dette for at sikre den røde tråd, holde strategien og visionerne. Vi har udarbejdet en ansvars- og rollefordeling i ledelsen. Vi skal være 3 i ledelsen. 1 overordnet leder og 2 daglige ledere. Siden juni 2013 har vi kun været to i ledelsen. Vi forventer, at have ansat ny daglig leder pr. 1. januar Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Vi afholder 10 personalemøder om året, 1 personalekonference, 1 faglig aften. Der afholdes diverse udvalgsmøder, stuemøder og afdelingsmøder. Vi informere skriftligt fra ledelsen inden hvert personalemøde, så vi minimere informationen på vores personalemøder. Vi bruger vores MED udvalg, og samarbejder med og inddrager TR og AMR i det daglige. Vi har åbne døre i institutionen forstået på den måde, at personalet altid kan henvende sig til ledelsen eller til en kollega. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle, inklusiv ledelseskonferencen Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Ja Hvis ja, hvilke? 11

12 Vi er midt i en sammenlægningsproces, hvilket naturligt har fyldt en del i hverdagen. Det er særligt udfordrende, at de to institutioners størrelser fra begyndelsen var meget forskellige. Det har været godt, at institutionen er blevet delt i 3 afdelinger, som stort set er lige store. Derudover er det to stærke 60 årige kulturer med mange år bag sig, som er blevet fusioneret. Vi er blevet en meget stor institution, hvilket betyder, at kommunikations- og beslutningsvejene er markant forandret, og kan være lange eller kan opleves på afstand. For nogle ansatte tager det tid at vænne sig til forandringerne og for andre er det enkelt. Den forskellighed skal respekteres, men betyder, at det er meget forskellige tilgange og veje ind i fusionen. I samme periode skal vi implementere kvalitetsløftet , inklusionspædagogerne, madordningen, ny læreplan, digital dannelse og diverse ombygninger. Så personalet oplever en foranderlig hverdag, som naturligt kan være udfordrende. Vi har desuden mistet en medarbejder i juli måned, hvilket naturligvis har haft betydning især i vuggestueafdelingen, hvor pædagogen var ansat. Hun var desuden pædagogernes TR. Personalet og institutionen har håndteret dødsfaldet meget fint. Vi har desuden haft nogle vanskelige børne- og familiesager, som har krævet meget fokus og tid. Oplever I særlige udfordringer pt.? Hvis ja, hvilke? Personalets oplevelse af tid og ro til at få implementeret de mange nye tiltag. Desuden har vi, som nævnt, mange vanskelige børnesager, som både kræver underretninger, mange forældresamtaler og en særlig fokus på inklusion. Det tager tid, og det kan være udfordrende for personalet, at skulle arbejde inkluderende med så vanskelige børnesager. Der er også et særligt arbejde i forhold til den samlede forældregruppe, der reagerer på, at vi har mange forskellige typer af børn, som skal inkluderes. Forældrene er optaget af, hvilken betydning/ pris inklusion kan have, hvilket vi tager hånd om bl.a. via vores inklusionspædagoger. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Det er en solid og økonomisk veldreven institution, som bærer præg af, at der lige nu er mange forandringer både i forhold til det personalemæssige og pædagogiske fundament. Der er en positiv tilgang til forandringerne, og personalet gør en stor indsats for at skabe et trygt og tillidsfuldt læringsmiljø i det daglige. Vi tager børn, forældre og hinanden alvorligt og vi gør hverdag en stor indsats har været et år, hvor der har været fokus på personalets vej ind i den nye fælles institution vil være et år, hvor der skal være fokus på fagligheden, herunder udarbejdelsen af den nye læreplan. Vi vil også have et øget fokus på forældreinddragelse. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Sammenlægningen, herunder den ledelsesmæssige forandrings betydning for personale og forældre. Kvalitetsløftet , med særlig fokus på pædagogisk planlagte aktiviteter i mindre grupper plan A og B 12

13 Udarbejdelse af den nye fælles læreplan. Kommunikation mellem forældre og institutionen Sygefravær Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? Dialog, konstruktiv feed back og gode ideer Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Hvornår er der senest udarbejdet ledelses- og institutionsanalyse? Vi har arbejdet med LIA i vores netværk, hvor vi har taget forskellige emner op understøttet af cases fra hverdagen, som vi har givet sparring på. Er ledelses- og institutionsanalyse vedlagt? Nej, den er ikke udarbejdet som en stor opgave, den er brugt mere som supervision og sparringsredskab. 13

14 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Ingen kommentarer Økonomi Der var en stor rulning af midler fra 2012 til 2013, da der var opmærksomhed på at sammenlægningen ikke ville bringe institutionen i uføre rent økonomisk. Som økonomien ser ud lige nu, ser det fornuftigt ud. Der bliver et overskud på lønmidler. De prioriteres til drift, hvor der skal købes store informationstavler, og det overvejes om der er skal købes ipads til personalegruppen. Endvidere giver økonomien mulighed for at der kan ansættes en ekstra praktisk hjælper i køkkenet. Personale Sygefravær: Institutionen har netop lavet en redegørelse til Susan, da deres samlede sygefravær var over 7 %. Institutionen har mange løntilskudsmedarbejdere, som også indgår i statistikken. Der er ind imellem nogle af disse, som er særligt sårbare, og som institutionen forsøger at hjælpe i gang på arbejdsmarkedet, hvilket så også præges sygefraværet. Lige nu er der så også to langtidssyge og 4 som har fået bevilget 56. Men leder følger alle gældende retningslinjer med opfølgning i forhold til fravær. Politikker/retningslinjer Fysiske rammer Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Overgange Udvikling og uddannelse: Institutionen har stort fokus på udvikling af den enkelte medarbejder, Der har været mange på forskellige kurser og uddannelse. Lige nu er der fokus på inklusion og it. Vi drøfter muligheden for at få en af sted på et it-modul på UCC (hvilket efterfølgende er lykkedes) Carsten Jessen kommer på et personalemøde i februar 2014 og holder oplæg omkring børn og it. Der har også været aflagt besøg i Greve for at se, hvordan andre arbejder med inklusion. Det overvejes at få sendt nogle flere af sted. Samlet set har det givet et godt løft til hele huset, da de kom hjem og forandrede praksis. Alt er toptunet og under udvikling Institutionen har forskellige tiltag i gang og søger puljer m.v. for at få opdateret institutionens fysiske rammer. Er drøftet under fokuspunkter. Institutionen har styr på det Da institutionen netop er sammenlagt er der ingen eksisterende læreplan. Der er lagt en plan for, hvordan der skal arbejdes med at udarbejde en ny læreplan på baggrund af den nye læreplansramme. Institutionen er godt i gang. Under fokuspunkterne gennemgås læreplansarbejdet nærmere. Institutionen deltager i alle overleveringsmøder på de skoler, som der samarbejdes med. Nogle skoler skal måske kun modtage et enkelt barn og her gøres det pr. telefon. Gungehus og Risbjerg afholder møde med den enkelte institution alene. Det har fungeret 14

15 Sprog Inklusion fint. Der har været et enkelt barn, som skulle på privatskole (Esajas), og her var der ikke nogen overlevering. Hvis der har været børn med særlige udfordringer, er der blevet afholdt særskilte møder med skole/frit og forældre. I forhold til overgange er der stadig plads til forbedringer, hvilket der også er fokus på i det kommende læreplansarbejde. Det fungerer uproblematisk Institutionen har en refleksion over, at jo bedre man er til at inkludere, jo sværere kan det være at få børnene i skole, hvis man ikke i skolen er gearet til på samme måde at inkludere.. Det gør overgangsarbejdet særligt vigtigt. Børn i udsatte positioner Inklusionspædagogerne har udarbejdet Cirkelmodellen, som bruges i mange situationer. Den bruges både alene af stuen, men også i samarbejde med forældrene. Det kommer an på den givne situation. Ledelsen påtænker at lave en evalueringsproces i personalegruppen for at afdække arbejdet med inklusion og inklusionspædagoger. En ide lige nu er også at inddrage forældrene mere. Hvad tænker de om inklusion? Det kunne være et kontraktmål Tværfagligt netværk: Institutionen har været i netværket med nogle gråzonebørn. Konkret har der været uenighed om, hvordan der skal handles på den konkrete sag mellem BOF og PPR. Det gør det ikke nemmere for institutionen. Institutionen finder det også lidt tungt at alle underretninger skal forbi det tværfaglige netværk. Fordelen ved det er, at der kan komme ideer, som institutionen ikke lige selv havde set. Ledelse Ledelsen er meget opmærksom på, at det er en stor personalegruppe samtidig med, at det er vigtigt med en stor grad af fællesskabsfølelse i personalegruppen. Tilrettelæggelse af personalemøder er derfor centralt. Møderne planlægges med min. 1 times fælles oplæg. Det kan være KBH. madhus, ledelsesoplæg. Herefter er der fælles arbejde omkring læreplaner i grupper, og afdelingsmøder. Møderne ligger forskudt af hinanden, så ledelsen har mulighed for at deltage i møderne. I afdelingerne er der så forskelligt fokus på arbejdet. Den ene afdeling har lavet en samarbejdsaftale og vuggestuen har haft faglige debatter. Således er afdelingsmøderne meget forskellige, da de tager udgangspunkt i den konkrete afdeling. Der bliver arbejdet mere og mere på tværs; Nogle deler sig op i enten ender eller teams. Arbejdet med den nye læreplansramme og plan A og B gør, at det giver mere mening at arbejde på tværs og mere systematisk. Jette og Camilla er lige nu ved at kigge på, hvordan man kan 15

16 . organisere personalemøderne anderledes, så det kunne være rene udviklingsmøder. Dialog om fokuspunkter Sammenlægningen, den ledelsesmæssige betydning for personale og forældre herunder det at blive valgt fra af forældre (fra sidste tilsyn) Institutionen oplever ikke så stort en fravalg mere, det har ændret situationen, at Det tidligere Sognegården og Æblehaven nu er en stor institution. Sammenlægningsprocessen er blevet nøje tilrettelagt og både forældre og personale har været og bliver stadig involveret. Personalet i Boblen (tidligere Sognegården) var lidt nervøse inden sammenlægningen. Men både forældre og personale i alle afdelinger er positive. Det er en lang proces, men der er ro på. I processen er der blevet bevaret noget af det gamle, men også kommet nyt til. Der er stadig forældre og personale, som skal vænne sig til de nye forhold, men der er god udvikling. Det opleves meget anderledes, at der nu ledes på distance. For at hjælpe på kendskabet er der ved at blive lavet et stamtræ med billeder, som kan vise, hvor de enkelte personaler hører til. Desuden lægges der stor vægt på, at alle personaler hilser på alle forældre, der kommer ind i huset. Kvalitetsløftet, med særligt fokus på pædagogiske planlagte aktiviteter i mindre grupper Plan A og B. Institutionen præsenterer deres plan for hverdagslivet. Tanken er, at planlagte aktiviteter altid kan lade sig gøre selvom der skulle være sygdom blandt personalet. Der vil således altid være mulighed for at dele børnene op i mindre grupper uanset personalesituationen. Det virker som en rigtig god plan og bliver spændende at høre erfaringerne med det. Udarbejdelse af den nye fælles læreplan Institutionen er i fuld gang med at udarbejde læreplaner efter den nye skabelon. De har allerede nået at opstille mål indenfor de seks temaer. Institutionen har struktureret arbejdet således, at der er lavet et årshjul, hvor alle temaerne er sat på månederne. Der laves så konkrete aktiviteter i forhold til det enkelte læreplansmål, hvor det også er et krav, at børnene opdeles i mindre grupper. For at støtte op om det fælles arbejde laves der en fælles inspirationshylde, som alle kan benytte. Vi gennemgår de enkelte mål indenfor temaerne for at kvalificere dem sammen. Særligt tegnene på, at aktiviteterne virker kan være udfordrende. Men der er gjort et rigtig flot stykke arbejde med læreplanen. Kommunikation mellem forældre og institution forældrene vil gerne have mere information og viden om, hvad der sker på den enkelte stue. Det er allerede blevet meget bedre, men der er altid plads til forbedring. Et af de redskaber, som er blevet udviklet er dokumentationsbogen. Der hænger en bog ved hver stue, hvor der skrives om hverdagen og sættes billeder ind. Fordelen ved dette er, at historikken i aktiviteter og leg bliver bevaret. Ind imellem er der forældresamarbejde som udfordrer, og hvor forældrene har svært ved at skelne mellem krav og ønsker i forhold til hvad der er muligt. Introsamtalen er et af de redskaber, som kan være med til at sætte rammer om dette samarbejde. Det kan være udfordrende for personalet at sætte grænser for samarbejdet. Dette arbejdes der også med. Man er ligeledes opmærksom på, at oplyse forældrene om, at det er vigtigt personalet får besked, hvis der er ændringer i familien, som kan gøre den mere sårbar i en periode. 16

17 Sygefravær herunder opstramning på sygefraværssamtaler (fra sidste tilsyn). Institutionens fravær er meget svingende bl.a. grundet de før nævnte løntilskudsmedarbejdere. Men institutionen har også været ramt af langtidssygdom, som der ikke kan handles så meget på. Men den større opmærksomhed på fraværet gør, at der kan tales åbent om det. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: På baggrund af egen konkluderende vurdering drøfter vi også et dødsfald i personalegruppen. Det er naturligvis noget, som har fyldt rigtig meget. Institutionen har derfor arbejdet med en sorgog krisepolitik, som institutionen også kan bruge fremadrettet. Det har samtidig åbnet op for, at der mangler en målrettet børnene. Institutionen skal have en folder fra Kræftens bekæmpelse Børn i sorg (af Lone), som kan give et godt indspark til, hvordan der arbejdes med en sådan politik. En af stuerne har været særligt udfordret på inklusion, da de har haft mange børn i udsatte positioner. Inklusionspædagogerne og ledelsen har haft særligt fokus på denne stue, og har afholdt forældremøde på stuen. Der blev talt om, hvordan man som forældre kan bidrage i forhold til inklusion og roller blandt børn og voksne. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger på dette fra forældrene. Der har i samme forbindelser været udsendt et ekstra nyhedsbrev. Vuggestuen har også arbejdet med en særlig situation omkring bid. Der har været stort fokus på forældresamarbejdet, og der er blevet uddelt artikler som kunne give viden. Forældremøder: Ledelsen er meget optaget af, hvordan de nuværende møder kan ændres så der kommer fokus på andre ting. Institutionen vil gerne formidle pædagogik, samt skabe debat og involvering i forældregruppen. Ledelsen er opmærksom på, at personalet kan finde det grænseoverskridende, at skulle bruge sig selv på andre måder foran forældrene. Ledelsen er optaget af, hvordan man som pædagogisk personale kan få nogle mere klare meldinger ud til forældrene, så personalet (som gruppe) ikke er så indforstået i sproget. Institutionen vil gerne inddrage forældrebestyrelsen i at tilrettelægge møder og forældresamarbejde. Samtidig er der mange udfordringer, da der også er møder og fester m.v på skolerne, som det hele skal koordineres i forhold til. Lige nu er der også drøftelser af, hvorvidt det kunne lade sig gøre at afholde en fælles koloni med børnehaverne. Institutionen har en meget opmærksom personalegruppe, som også er med til at gøre opmærksom på, hvis der er behov for at arbejde med nogle konkrete ting. Her er en køreplan for madordningen et godt eksempel. Det giver en ro i forhold til arbejdet med børnene. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Der er ingen særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt Institutionen har et ønske om, at Lone Petræus kommer på et personalemøde og gennemgår 17

18 evalueringsrammen fra den nye læreplan. Dette aftales særskilt. Aftaler på længere sigt Læreplansarbejdet skal fortsætte i det gode spor. Opfølgning Institutionen er rigtig godt i gang, men kan kontakte Lone Petræus, hvis der opleves behov for opbakning eller hjælp til dele af arbejdet. 18

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER Nyhedsbrev Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER fra bestyrelsen Vi er kommet forbi de mørke og kolde vintermåneder og går en lysere og varmere tid i møde. Foråret har givet sig tidligt til kende og der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 7 huse med børn i alderen 0-14 år. De 7 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 21.30 i Regnbuen Tilstede: Mette P, Camilla BP, Mette, Sanni, Gunvor, Charlotte, Sara, Anne, Laila og Line Mødeleder: Anne Referent: Line Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere