Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig leder), Helle Larsen (pædagog), Anne Jakshøj (formand for institutionsbestyrelsen) og Mikkel Nørtofte (repræsentant for forældrebestyrelsen) Fokuspunkter 1. Sygdom og sygdomspolitik 2. Forandringsproces i Kastanjehuset 3. Den gode sammenlægning 4. Ledelsesform/struktur Særlige opmærksomhedspunkter Resumé af samlet konkluderende vurdering Der opleves en god stemning og kontakt mellem børn og voksne. Der arbejdes fortsat med sammenlægningen, hvor der er øje for, hvilke dele der mangler, for at processen er helt i mål. Der er især fokus på drøftelser om organisering og pædagogiske værdier i Kastanjehuset, så gamle kulturer og traditioner gradvist opløses eller videreføres til gavn for det nye fælles. Sammenlægningsprocessen er generelt gået rigtig godt, og det giver en ro, at der kan drages nytte af de gode erfaringer, hvis sammenlægning med Kirsebærhuset bliver en realitet. Institutionen har været ramt af meget fravær, og der er nedskrevet strategier ift. at forsøge at nedbringe dette. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen, den 4. september 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 19. november

2 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis : 3. kvartal /92 4. kvartal /72 1. kvartal /92 2. kvartal 2012 april 35/98 maj og juni 35/78 Vi har reelt i 3. og 4. kvartal 2011 haft +0,33 vuggestuebarn og +9,33 børnehavebarn i forhold til udmeldte børnetal, mens vi i 1. og 2. kvartal 2012 har haft +0,5 vuggestuebarn og -0,83 Er der børn på venteliste til institutionen?: 27/ stod der 62 vuggestue og 8 børnehavebørn på ventelisten til kastanjehuset og Solgården Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Nej, det er meget sjældent. Hvis ja hvor ofte: Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): Vi havde et overskud på ,00 kr. Hvordan ser budgettet ud pt.? Vores simulering viser at der vil være et overskud på ca kr. men der skal regnes med et underskud på ca kr. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Alle tus samtaler er blevet holdt på afd. Solgården mens der endnu ikke er afholdt tus samtaler i afd. Kastanjehuset. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: 12 Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? 2

3 Tus samtalerne der skulle være afholdt i Kastanjehuset blev aflyst pga. Daglig leder Anni Christensen blev langtidssyg netop på det tidspunkt hvor de var tænkt afholdt. Uvisheden personalet stod i fordrede andre former for samtaler, der foregik i hele personalegruppen, stuevis og med enkeltpersoner, men disse samtaler havde ikke karakter af TUS samtaler. TUS samtaler vil blive afholdt efteråret Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 10,71% 2. kvartal: 16,25% 3. kvartal: 11,85% 4. kvartal: 11,25% Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Jan 14,46% feb. 12,9% marts17,2% april 18,79% maj 18,6% juni 14,27% juli 5,83% Institutionen har været plaget af meget langtidssygdom, hvilket bevirker den meget høje fraværsprocent, langtidssygdommene hos medarbejderne har for de flestes vedkommende ikke været arbejdsrelaterede. Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? APV er udarbejdet i 2011 med beskrivelse af psykisk arbejdsmiljø og trivselsundersøgelse. Der er ikke lavet nogen konkret antimoppen politik, men er beskrevet i vores værdibog. Hvad viste APV en? Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Der er lavet en trivselsmåling i 2011 som viste personalet trives med deres ledelse, personalet mente at de fik støtte i deres arbejde og at ledelsen var tilgængelig. Ligeledes viste undersøgelsen at personalet trives indbyrdes. Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 47% 3

4 Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 53% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Har I studerende? Administrationsgrundlaget med fordeling 60/40 overholdes ikke grunden til det ikke overholdes, skyldes det langt tilbage i Kastanjehusets historik ikke var muligt at få pædagoger til at søge stedet. Derved blev der ansat ikke uddannet personale der virkede forstærkende på denne tendens. Personalet blev tilbudt merituddannelsen senere, men det var kun muligt at få nogle personaler til at tage en PGU. Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: 3 Medhjælpere der er stoppet: 2 Andre der er stoppet: 0 Har I ubesatte/vakante stillinger? 1 stk. 30 timers pædagogstilling, der er ved at blive besat. Årsag til at personale er stoppet: 1 medhjælper opsagt grundet omstrukturering 1 medhjælper fik andet job 2 pædagoger opsagt grundet langtidssygdom 1 pædagog er gået på efterløn Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Vi arbejder med personaleudvikling som både udvikling af hele grupper af personale og med den enkelte medarbejder. Medarbejderne er på meget forskellige niveauer fagligt, og vi søger at tilpasse udfordringer, faglige input osv. efter den enkelte medarbejders eller gruppes faglige udvikling. Udviklingen af vores pædagogik sker meget gennem refleksion over dagligdagen, handlemåder, ny faglig viden osv. I gennem de TUS samtaler, der er holdt, er det ligeledes italesat, hvad hver enkelt medarbejder ønsker at udvikle på og på hvilken måde. I gennem faglige oplæg på personalemøder om ny viden (eller gammelt) udfordres og opmuntres medarbejderne til fortsat udvikling. Mange af vores kursusvalg, er rettet mod emner vi igennem fælles refleksion, har afdækket som meget relevant eller manglende viden om. Medarbejdergruppen oplever også en meget stor grad af ansvar og mulighed for at forme det gode institutionsliv. 4

5 Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? I gennem værdibaseret ledelse, får personalet en meget stor grad af medindflydelse på egen arbejdsplads. Hver enkelt medarbejder tilstræber vi føler sig vigtig for helheden. Ligeledes finder vi at vores fælles pejlemærker hele tiden udtales og fornys, så de passer til den virkelighed vi befinder os i. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Når der rekrutteres personale, til faste stillinger, fastlægger afdelingen sammen med ledelsen, hvilken profil vi ønsker personen skal have. I den proces ses der meget på hvilke kompetencer har stuen/institutionen i forvejen og hvilke mangler. Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Pt. Er der ønske om kurser der kan bruges i forbindelse med førskolegrupper, Inklusion kurser og genopfriskning af førstehjælp. Enkelte medarbejdere har ønske om kurset den ny psykologi. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? 5

6 Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Vores forældre er meget aktive i samarbejdet, både i dagligdagen som i bestyrelsesarbejdet. Vi se forældrenes involvering som en vigtig del af udviklingen af institutionen. Forældresamarbejdet er meget velfungerende. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 4 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Ja, der har været deltagelse 2 ud af 4 gange Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Der skal gøres opmærksom på vi i 2012 prøver at lave vores børnemiljøvurdering på en lidt anden måde en tideligere og er derfor ikke endelig. Vores planer er at bruge DCUM spørgeskemaer til børnemiljøvurderingen, for at få en debat der i højere grad inddrager børn og forældre i udviklingen af børnemiljøet. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Arbejdet med interne overgange er det beskrevet i vores læreplan. Eksterne overgange er ligeledes beskrevet. Dette emne vil være for langt at beskrive her 6

7 Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi har et udmærket samarbejde med vores talepædagog, der er rigtig god til at vejlede om det enkelte barn. Derudover deltager og udvikler vores sprogpædagoger hele tiden begrebet sprogarbejde og er gode til at dele ud af deres nyerhvervede viden. På Solgårde arbejdes der med sproggrupper for børn der er udfordret sproglig. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? I institutionens menneskesyn det hele menneske og vores værdier, byder os til stadighed at have fokus på inklusion og eksklusion, da dette er grundlæggende for os at arbejde inkluderende. Dette afspejler sig i daglige pædagogisk snak, på stuemøder, personalemøder osv. Dette afspejler sig i personalets tilgang til barnet, gruppen, kollegaer, forældre, samarbejdspartnere osv. Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Dette kan læses i læreplanen under 2.2. Det særligt pædagogiske: Børn med særlige behov. Side 38 Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Ledelsen bestræber sig på af alle praktiske ledelses funktioner kan dækkes/laves af alle ledelsespersoner. Den daglige leder ligger sit hovedarbejde i pædagogisk udvikling, personaleudvikling osv. Daglig leder sparre også med overordnet leder om strategisk tænkning, udvikling af institutionen, personalesager, økonomis styring osv. Den overordnede leder ligger sit hovedarbejde i strategisk tænkning, sparing og udvikling af daglig ledere, udvikling af institutionen, personalesager, økonomis styring, udvikling af pædagogik osv. Med deltager også i pædagogisk udvikling, personaleudvikling osv. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Institutionen har et LOK-med udvalg der afholder 4 årlige møder, på disse møder arbejdes der med APV, løndannelse, sygdomspolitik, kursusmidler osv. Personalet kan lige som ledelsen sætte punkter på dagsordenen, der er referatpligt på disse møder. Der afholdes aftenspersonalemøder i begge afdelinger henholdsvis 8 og 4 på et år. Derudover afholdes der fællespersonalemøder med begge afdelinger ca. 2 gange årligt. Personalemøderne er ofte et udviklings fora for pædagogik, men også der hvor alt vigtigt information gives. Der afholdes stuemøder i de enkelte grupper, i disse deltager daglig leder. Der afholdes morgenmøde hver dag, hvor skemaændringer, ændringer i dagen, beskeder gives og lignende ordnes. Men der snakkes også meget pædagogik og pædagogiske holdninger på disse 7

8 møder. Der deltager 1 fra hver stue på morgenmødet, deltageren er forpligtet til at give info videre til sin stue kollegaer. Vi prøver at medinddrage personalet igennem en ledelsesform der motiverer medarbejderen til at tage med ansvar og ansvar. I vores ledelsesform er det implicit at ledelsen også har tid til at være i børnegrupperne, dette giver en masse muligheder i dagligdagen, for personalet og ledelsen i tæt samarbejde, at udvikle pædagogikken. Samtidig giver dagligdagen en masse fælles gode referencepunkter, der mærkbart kvalificerer vores pædagogiske debatter. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Vi har deltaget i alle ledelsesmøder, og tilstræber at alle fra teamet deltager, da vores fællesviden har stor betydning i udviklingen af institutionen. Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Vi har deltaget i alle netværksmøder og tilstræber ligesom ved ledermøder at alle ledelsespersoner deltager. Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Vi har haft mange udfordringer i forbindelse med omlægning fra fritidshjem til ren børnehave. Det være sig både pædagogisk, økonomisk, personalemæssigt og praktisk. Derudover har vi været udfordret meget på langtidssygdom, der ikke er arbejdsrelateret. Oplever I særlige udfordringer pt.? For afd. Kastanjehuset er det en stor udfordring at Anni (daglig leder er langtidssygemeldt) samtidig med vuggestuen er inde i en forandringsproces bl.a. oplever personalet en forandring i ledelsesformen og den pædagogiske udvikling. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Institutionen har lavet en fantastisk sammenlægning, der er meget vellykket. Vi mener vores fælles interessepunkter udvikles hurtigere end forventet. Institutionen har klaret de mange udfordringer der har været siden sammenlægningen på en god måde, der har bevirket at vi igennem forløbet kunne bibeholde vores rummelighed og lyst til videre faglig udvikling. Vores forældresamarbejde er meget velfungerende og forældrene har en stor grad af medindflydelse på deres børns dagligdag. Børne på institutionen møder hver dag voksne, der gerne vil dem og former en dag der er givende for hvert enkelt barn. Institutionen arbejder med det inkluderende fællesskab og den gode relation, hvilket ruster os godt i arbejde med børn med særligt behov. Fagligt skal vi i den kommende tid arbejde med vuggestuepædagogikken, for at leve op til vores ønskede standard. Institutionens bygninger trænger til en kærlig hånd, hvilket der arbejdes på. Alt i alt en god institution. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? 8

9 Fokuspunkt 1. Vi kunne godt tænke os at gennemgå sygdom og sygdomspolitik. Fokuspunkt 2. Forandringsproces i Kastanjehuset. Fokuspunkt 3. Den gode sammenlægning. Fokuspunkt 4. Ledelsesform/struktur. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn Vi ønsker først at give en lille rundvisning, for derefter at samtale i mødeform. I samtalen ønsker vi at formand for forældrebestyrelsen og evt. næstformand deltager, da vi mener forældrenes meninger også skal komme til udtryk i en tilsyns samtale. Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) 9

10 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal I forhold til børnetallet kommenteres det, at det har set fint ud i år, men at det kan blive problematisk næste år, hvor mange børn skal starte i skole. Problemet opstår, hvis der ikke kommer nok børn til at udfylde det hul, som de kommende skolebørn efterlader. Pt. er der de børn, der kan være i institutionen, og det er derfor svært at tage ekstra børn ind før 1. maj, hvilket ellers ville kunne være med til at udligne hullet efter skolebørnene. Det kan desuden også blive en udfordring, at der er færre vuggestuebørn på vej, som er et udslag af, at der pt. fødes færre børn i Hvidovre end tidligere. Leder vil gå i dialog med dagtilbudschef omkring fastsættelsen af de kommende børnetal. Økonomi Det er noteret, at der skal regnes med et underskud på ca kr. Underskuddet skyldes udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger, afskedigelser og i forhold til ombygning. Der spørges til, hvem det er, der beslutter, hvilke institutioner der får penge til fx ombygning. Solgården har brugt egen opsparing i ombygningen af fritidshjem til børnehave, og har heller ikke haft søgt om penge til det. Der er dog viden om, at anden selvejende institution (Willer) har fået betalt etableringen af en ekstra vuggestuegruppe. Hvis børnetallene kommer til at betyde, at en af vuggestuegrupperne skal omlægges til børnehavegruppe, vil det være nødvendigt med økonomisk support. Personale Med undtagelse af dagligleder i Kastanjehuset, er de langtidssygemeldte tilbage på arbejde, eller er ophørt i deres ansættelse. Til oktober er det et år siden, at dagligleder af Kastanjehuset blev sygemeldt, og der vil dér blive nedskrevet en mulighedserklæring. Leder og den sygemeldte er dog allerede jævnligt i dialog om forløbet. Institutionens menneskesyn gælder også i sager som denne, så så længe det er holdbart økonomisk, og leder og dagligleder af Solgården magter de ekstra opgaver, indledes ingen afskedigelsessag. Det nævnes, at der er lavet en trivselsundersøgelse i Dette er en undersøgelse hentet fra Arbejdstilsynet. Omkring administrationsgrundlaget 60/40 er der bevidsthed om at ændre på det ved ansættelse af nyt personale. Et overforbrug af personaletimer pt. i Kastanjehuset betyder, at der gives færre timer, når nye ansættes. Det er i Kastanjehuset, at andelen af medhjælpere er højest. Nogle medhjælpere har PGU-uddannelsen, og ellers har medhjælperne generelt meget erfaring. Den høje andel af medhjælpere ses ikke som problematisk for den udviklingsproces institutionen er midt i, men læringen for det nye tager lidt mere tid. 10

11 Politikker/retningslinjer Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø I personalegruppen gives udtryk for forskellige uddannelses- og kursus ønsker. Ønskerne indgives til Lokal MED udvalget, der skaber overblik over, og koordinerer de indkomne ønsker. Det er ledelsen der beslutter, hvorledes de indkomne ønsker bliver indfriet. Det er fx et kriterium, at kurset/uddannelsen skal være fagligt og ikke praktisk, og så skal kurset eller uddannelsen bibringe ny viden til huset. Et ønske fra flere medarbejdere er kursus eller temadag, der giver inspiration og mulighed for at drøfte de forskellige tilgange, der er til inklusion. Forældrerepræsentanten er enig i, at samarbejdet er godt. Der er et godt samarbejde mellem personalet og forældrene i hverdagen. Forældrebestyrelsen har drøftelser med ledelsen vedr. kommunikation, da bestyrelsen har ønske om, at den øvrige forældregruppe også får viden om forandringer, der sker i huset. Fx ift. hvad der sker i processen med en evt. sammenlægning af Kirsebærhuset. Hvis sammenlægningen med Kirsebærhuset bliver en realitet, tænker forældrerepræsentanten, at det kan blive en udfordring med en fælles bestyrelse for tre huse, da interesserne vil være afhængigt af, hvilket hus den enkelte forælder kommer fra. Beskrivelserne af værdier og læringsforståelse er fine, og de genkendes i eksemplerne fra hverdagen. Det savnes, at der opsættes mål i forhold til temaerne. Det er vigtigt at opstille mål for temaerne, så de kan behandles i analysen. Historierne er dog fine, og giver et godt indblik i hverdagen. Den pædagogiske tilgang og værdierne ses i spil. Det er en god idé, at der er lavet et årshjul for aktiviteterne det sikrer bredde i aktiviteterne. Mål er dog stadig vigtige for det fokus, der er for aktiviteten. Afsnittet vedr. børn i vanskeligheder er fint. Arbejdet vedr. de interne overgange er godt beskrevet. Der bliver lavet en god indsats vedr. de kommende skolebørn (se afsnit om overgange samt kontraktmål), og det kan med fordel skrives ind i læreplanen. Børnemiljøet er beskrevet ud fra, hvordan personalet mener, det skal være. Det er gjort på en fin måde, men børneperspektivet mangler i disse beskrivelser. Der er planer om at bruge en ny model, der inddrager børnenes perspektiv fx ved spørgeskema eller interview. Børnemiljøtermometeret er blevet brugt, og resultaterne er indsat i læreplanen. I sammenhæng med disse resultater, vil det være godt at vise, hvad det er, der er blevet spurgt om, og hvordan der scores. Derudover kunne det være godt at have med, hvad resultaterne bruges til samt en beskrivelse af, hvordan der arbejdes videre med det i praksis ud fra svarene. Det mangler at blive beskrevet, hvordan der evalueres. Det fortælles ved tilsynet, at læreplanen ikke bruges på samme måde i 11

12 hverdagen som kontraktmålene. Læreplanen bruges til drøftelser af pædagogik og værdier i forhold til temaer. Pt. især brugt ift. værdier og organisering i Kastanjehuset og i forhold til førskolegruppen. Overgange Sprog Inklusion Der er etableret skolegruppe for de kommende skolebørn. I år er der specielt mange børn i gruppen, og netop derfor har Solgården foreslået lærerne fra primærskolerne, at de kan komme på besøg i institutionen nogle gange hen over året. Pt. er der ikke faldet nogen aftale på plads. Der er udarbejdet et kontraktmål for 2012 om overgange. I forbindelse med det, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til indhold i førskolearbejdet, forslag til testmetode samt skitsere en arbejdsplan, der efterfølgende præsenteres for resten af personalet. Tidligere har der ikke været ensartede metoder om, hvad der er blevet arbejdet med ift. skolebørnene. Det har betydet, at det, børnene har fået med sig fra børnehaven vedr. skolestart, har været forskelligt. I et forsøg på at gøre arbejdet mere ensartet, og at gøre alle børnene lige rustet til skolelivet, vil det blive afprøvet at teste børnene i starten af forløbet, og til sidst for at se, om der er forskel i resultaterne. Det vil fx være den sprogtest som talepædagogerne bruger, der vil blive benyttet. Det er et ønske at udligne det gab, der kan være mellem børnene ift. deres kompetencer. Det opleves, at nogle børn har meget med sig, og andre ikke har. Det kan derfor være nødvendigt med ekstra stimulering af disse børn også når det handler om skoleparathed. I kontraktmålet er det beskrevet, at arbejdet med førskolebørnene hidtil har haft fokus på børnenes evne til at modtage en kollektiv besked, evne til samarbejde, lyst til deltagelse, koncentrationsevne, grebet på blyanten og modenhed. Dette betyder ikke, at der nu skal indføres skolelignende undervisningsaktiviteter i børnehaven, men der vil blive arbejdet med tal- og bogstavsforståelse via redskabet Cirkus Total, som er udarbejdet med henblik på børnehavebørn. Der udarbejdes TRAS på alle børn, hvilket sikrer, at ingen børn med behov for sprogstimulering bliver overset. Solgården har godt fat i den inkluderende praksis. Ved tilsynet fortælles om et eksempel med en dreng, der har ceperal pareze. Når denne dreng trænes, deltager andre børn også, og det opleves, at drengen generelt deltager i børnefællesskabet på lige fod med de andre børn. Drengen kom fra dagplejen, hvor han talte som tre pladser. Han havde støtte, da han startede i Solgården, men der er ikke behov for støtte nu. I Kastanjehuset er der større behov for at få drøftet inklusion, så der kan blive skabt en større bevidsthed om det. Drøftelserne er sat i gang, og der er en skærpet bevidsthed om, hvad personalet er med til at skabe i hverdagen. Ledelse Trods det, at der er godt hånd om, hvordan inklusion skal håndteres, ønskes der, som tidligere nævnt, kurser/inspiration ift. de forskellige tankegange, der er at anskue emnet på. En appetitvækker til at anskue det på nye måder. I Kastanjehuset afholdes årligt fire aften-personalemøder og i Solgården afholdes otte. Forskellen skyldes, at det i Kastanjehuset er 12

13 muligt at holde møde i dagtimerne, hvilket betyder, at der ikke er det samme behov for aftenmøder. På sigt skal der være otte fællesmøder for hele institutionen. Dialog om fokuspunkter 1. Sygdom og sygdomspolitik Pga. langtidssygemeldinger er der udarbejdet en sygdomspolitik, som er godkendt af lokal MED-udvalget. Retningslinjerne er afprøvet fra marts i år, og erfaringerne viser, at det virker godt, og at medarbejderne er glade for det. Retningslinjerne/systemet gør det muligt at få kendskab til grunden for drypvise sygedage, som fx kan skyldes, at der er en bestemt medarbejder man ikke har lyst til at åbne med, menstruationssmerter eller mandagssyge efter en travl weekend. De drypvise dage er kun et problem ift. én medarbejder. Ledelsen har drøftet problemet med den pågældende medarbejder. 2. Forandringsproces i Kastanjehuset Kastanjehuset har altid været en populær institution blandt forældre. Der er tre børnegrupper i Kastanjehuset, og hver gruppe har sin egen pædagogiske tilgang. Tilgangen/pædagogikken er ikke i tale sat af personalet. Der laves mange ting, men der er ingen fælles bevidsthed om, hvorfor tingene gøres. Det er trygt for personalet, og derfor angstfuldt, når nyt skal ske. Med de tre børnegruppers forskelligheder er der tre kulturer i et hus. Pga. daglig leders sygdom er leder en del i Kastanjehuset nu. Der bliver nedsat nogle pejlemærker for udviklingsarbejdet. Personalet er med til at bestemme vejen derhen, og måske ændres kursen undervejs, hvis det giver mere mening. Kastanjehuset styres ikke ekstra, men der er behov for, at personalet bliver trænet i at reflektere, og at turde gøre det sammen med kolleger og ledelse i et åbent rum. Der er overvægt af medhjælpere i Kastanjehuset, hvilket der forsøges at rette op på ved nyansættelser. Huset er dog udfordret ved at have et overforbrug af personaletimer, hvilket betyder, at der er færre timer at give ved nyansættelser. Nogle af medhjælperne har en PGU-uddannelse, og ellers har medhjælperne generelt meget erfaring. Som nævnt tidligere er det derfor ikke et problem for udviklingsprocessen, at der er mange medhjælpere, men det mærkes, at det tager lidt længere tid at lære formen for det nye - læringen og refleksionen. 3. Den gode sammenlægning Der er stor tilfredshed med sammenlægningen mellem Solgården og Kastanjehuset, og der ses frem til evt. at skulle i gang igen ift. Kirsebærhuset. Ledelsen mener, det er gået så godt, fordi tingene er sket i det rigtige tempo, og på den rigtige måde. Det bedste fra alle institutioner er blevet bibeholdt og udnyttet. Det betyder, at hver afdeling har kunnet beholde sin identitet. Der er gode erfaringer at tage med sig, hvis sammenlægningen med Kirsebærhuset bliver en realitet. Bl.a. vil der via spørgeskemaer til personalet blive afdækket frustrationer og bekymringer, som der kan tages hånd om. Personalerepræsentanten siger, at hun føler sig tryg, fordi hun har prøvet det før, men har også et ønske om, at pædagogik og værdier skal fylde mere i drøftelserne. Pt. bærer det mest præg af praktiske drøftelser, men kerneydelsen skal også huskes. 13

14 Forældrerepræsentanten oplever, at der drages nytte af personalets erfaringer, men har selv et ønske om at blive inddraget/informeret mere. Hvis der er en bekymring hos nogle forældre, skal den tages seriøst. Den umiddelbare oplevelse er dog, at der er tryghed i forældregruppen. Leder forklarer, at tidsrammen er mere presset nu end ved den tidligere sammenlægning, idet der mangler en leder i Kirsebærhuset. 4. Ledelsesform/struktur Punktet er blevet berørt ved dialog om nogle af de ovenstående punkter om fx ledelse og forandringsproces i Kastanjehuset. Om ledelse kommenteres det yderligere her, at det opleves som problematisk, at daglige ledere ikke betragtes som ledere men som souschefer. Daglige ledere har større kompetencer end souschefer. Daglige ledere må mere, og har samme beføjelser som ledere. Leder siger, at der er en tendens til, at forvaltningen tænker i leder souschef konstellationer dvs. enkelt person styret organisering. Der er et ønske om, at informationsstrømmen også gives til daglige ledere. Som det er i Solgården/Kastanjehuset kan de daglige ledere også tage stilling og beslutning omkring sager i dagligdagen. Ledelsen oplever, at personalets ansvarsfølelse og lyst til udvikling er rigtig god. Ledelsen mener, at ledelsesformen er med til at skabe dette, ved at der arbejdes med selvledelse i personalegruppen. Formanden for institutionsbestyrelsen tilkendegiver, at der er en god dialog med ledelsen, og at der opleves en god stemning omkring samarbejdet. Der er plads til uenighed, og det sker i respekt for hinanden. Formanden for institutionsbestyrelsen er endvidere begejstret for strukturen i kommunen, og sætter pris på det samarbejde, der er. Hun oplever, at det er det bedste, som det nogensinde har været. I sammenligning med det samarbejde organisationen har med andre kommuner, anses det som specielt godt i Hvidovre, fordi der sker inddragelse af institutionerne på den måde og i det omfang, som der gør. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt Aftaler på længere sigt Opfølgning 14

15 Samlet konkluderende vurdering Ved besøg i Kastanjehuset og Solgården opleves en god stemning blandt børn og voksne. Ved rundvisningen på tilsynsbesøget var alle børn ude, og det emmede af liv, engagement og en oplevelse af, at børn og voksne vil hinanden. Bestyrelsesrepræsentanterne tilkendegiver, at der er et fint samarbejde med ledelsen og personalet, og at der er indtryk af, at det er kendetegnende for hele forældregruppen. Solgården og Kastanjehuset er godt i gang med sammenlægningsprocessen, og ser tilbage på en god proces, der har givet mange gode erfaringer. Det fortsatte arbejde består i at arbejde med organisering og refleksion i Kastanjehuset, da det er en institution, der har været vant til at arbejde meget selvstændigt og lukket på de enkelte børnegrupper. Der snakkes værdier, arbejdsgange og reflekteres over betydningen i dagligdagen, og det opleves, at der gradvist rykkes ved de gamle traditioner og vaner, og at der skabes en fælles forståelse. For både Kastanjehuset og Solgården gælder det, at personalet har lyst til udvikling og til at tage ansvar. Som selvejende institution har der ikke været deltagelse i kommunens trivselsundersøgelse. Det er blevet prioriteret at lave sin egen via andet redskab, og resultatet herfra viser tilfredshed fra personalet omkring arbejdsforholdene. I nær fremtid sammenlægges institutionen evt. med Kirsebærhuset. Der ses positivt på dette, hvilket sandsynligvis hænger sammen med de gode erfaringer, der kan drages nytte af fra den veloverståede/igangværende sammenlægning mellem Kastanjehuset og Solgården. Til sammenligning er den evt. kommende sammenlægning mere presserende, da der er ledervakance i Kirsebærhuset. Der er et ønske fra forældre og medarbejdere om, at der trods evt. tidspres ikke må mangle information om processen eller opmærksomhed på kerneydelsen. Ledelsen organiserer ledelsesarbejdet fint, og ser det som et vilkår at have ekstra travlt pt. pga. længere tids sygdom hos dagligleder af Kastanjehuset. Generelt har institutionen været plaget af meget fravær, der dog ikke har været arbejdsrelateret. De høje fraværstal har betydet, at der er blevet udarbejdet en sygdomspolitik, som føles som et godt redskab. Solgården er i år præget af at have mange børnehavebørn, der skal starte i skole maj Dette har affødt særlige initiativer vedr. aktiviteter for de kommende skolebørn, men har også givet en bekymring ift. det kommende børnetal. Der er en frygt for ikke at få fyldt pladserne op, når skolebørnene stopper til maj. 15

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012 Leder: Vibeke Mortensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 3. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (overordnet leder), Anne-Marie Asmussen

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere