Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl ,50

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse af kontrakt 02/304 Tilbud om køb af ejendom 03/305 Fastsættelse af pris for jord 04/306 Erhvervelse af ejendom 05/307 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 06/308 Folkeskolens Kvalitetsrapport - lukket del 07/309 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 08/310 Orientering Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet /312 Budget /313 Kirkeskat, budget /314 Mødekalender for /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune /316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune /317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune /318 Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold /319 Lokalplanforslag nr for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" /320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune /321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet /322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet /323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats /324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune /325 Beskæftigelsesplan /326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune /327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune /328 Fordeling af flygtninge i

3 27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet /330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen /332 Folkeskolens Kvalitetsrapport /333 Orientering

4 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 453 Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\Spørgetid for medlemmer af Byrådet.doc ÅBEN SAG BY Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Ingen.

5 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /312 Budget J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Budget doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget stiller ændringsforslag om, at tilskud som vanskeligt stillet kommune fastsættes til kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: Beskatningsprocent for 2008: 25,9 Grundskyldspromille for 2008: 23,58 Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: o Grundværdierne: 12,0 o Forskelsværdierne: 8,75 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 11. oktober Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløb tirsdag, den 2. oktober 2007 kl ; dog 4. oktober 2007 kl for Økonomiudvalget. På byrådets budgetseminar den september 2007 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V, og forliget er efterfølgende blevet drøftet i budgetkoordineringsgruppen den 2. oktober Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftale om opmærksomhedspunkter til budget Bilag: Aftale vedrørende opmærksomhedspunkter for budget 2008 Samlet oversigt over nettoeffekter af de politiske beslutninger Takstoversigt, 2008 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

6 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 455 HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Borgerserevice (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 5,82 8,17 6, Driftsudgifter i alt i løbende priser

7 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 456 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Anden skat på fast ejendom (1022) Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning og generelle tilskud,efterregulering af budgetgaranti Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 102. Administration (ØK) Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforeningen PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC)

8 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 457 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Ekstra pulje til asfalt Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo Bygningsvedligeholdelse, andre Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, amtsopgaver Låneoptagelse, IT-investeringer Låneoptagelse vedrørende forsyningsvirksomheden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr

9 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 458 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand - anlæg (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand i alt (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Nettoresultat af jordforsyning 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 2. oktober 2007 kl Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT

10 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om færre fagudvalg fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af forslag om færre udvalgsmedlemmer fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 87 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af rammebesparelse på administrationen, 1000 tkr Mindreudgift til Branding, -300 tkr. kun i Mindreudgift, leasing af biler i administrationen, -500 tkr Besparelse ESDH, 0 tkr. i Besparelse portoudgifter, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 354 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -232 tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Yderligere rammebesparelse på ITområdet, -500 tkr Besparelse, kopi/print, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 289 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -236 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 57 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -44 tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

11 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Fjernelse af pulje til merudgifter på anbringelsesområdet, tkr Pulje til etablerng af voksenelevpladser og EGU, 350 tkr Pulje til medarbejderudvikling og medarbejderpleje, 500 tkr Delvis kompensation for stigende varmepriser i Brønderslev by, 300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 106 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -29 tkr Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 36 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -30 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af rute 212, 722 tkr Fjernelse af forslag om rammebesparelse - færre ruter, 300 tkr Forslag fra UP-udvalget indarbejdes, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 193 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -161 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Kompensation for årligt pensionsbidrag - nyansatte lærere, området dækker selv halvdelen af udgiften, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 1112 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -336 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF

12 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 461 Tilsyn i dagpleje, 600 tkr Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave fra 4. kvartal 2008, -145 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 368 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -70 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af stilling som gademedarbejder, 300 tkr Fjernelse af forslag om at nedlægge af ledig stilling som gademedarbejder, 410 tkr Fjernelse af forslag om at midler til stillinger overføres til pulje til forebyggende foranstaltninger, -710 tkr Fjernelse af forslag om at mindreudgifter på anbrigelseområdet - modsvares af pulje på politikområde 106, 1000 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 366 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -253 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om at byordninger overgår til rammestyring, 170 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 383 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -278 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forsalg om generelle besparelser på kulturbudget, 65 tkr Etablering af kulturpulje, 150 tkr Kulturelt samvirke, -32 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 76 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr

13 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 166 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -67 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 242 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -122 tkr Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr, førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -271 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 272 tkr Tilbud til udlændinge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 72 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -72 tkr Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Delvis fjernelse af forslag om at fjerne kommunal tilskud til madservice til hjemmeboende, 500 tkr. (restbesparelse=500 tkr.) Fjernelse af forslag om lukning af køkkenet på Risagerlund, 1241 tkr Fjernelse af forslag om at distrikt 8 kommer i udbud efter godkendelsesmodellen, 0 tkr Fjernelse om forslag til besparelser ved strukturændringer på ældreområdet, 3200 kr

14 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 463 Delvis fjernelse af forslag om at nedvurdere vækst i demografi på ældreområder, 1500 tkr. (restbesparelse = 500 tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 828 tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 60 tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr., førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -400 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 404 tkr Handicapområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 179 tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om opstramning i visitation til transport til træning efter Serviceloven, 50 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 267 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -19 tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 999 tkr

15 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 464 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -550 tkr Udgifter til vejvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Takster bygesager, -150 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 75 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -47 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om effektivisering, Rengøringsområdet, 0 t.kr. i Pulje, energibesparende foranstaltninger, -500 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 477 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -254 tkr Udgifter til bygningsvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tømningsordning for hustanke, budgettet er under forudsætning af at landområderne i tidligere Dronninglund kommune først kommer under ordningen pr , 912 tkr. i udgifter og -914 tkr. i indtægter Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nuværende nettodriftsbudget til affaldshåndtering, inden resultat af udbud og inden fremskrivning af takster til 2008 pl., tkr. i udgifter og tkr. i indtægter ANLÆG 106 Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

16 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 465 Social 10-årsplan Boligforeningen PM, 400 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til skolerenoveringer, 0 tkr. i Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til børnepasning, 0 tkr. i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Veje, 0 tkr. i Energibesparende foranstaltninger, 0 tkr. i Ekstra pulje til asfalt, 3000 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo, 0 tkr. i Bygningsvedligeholdelse, andre, 0 tkr. i Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, 3000 tkr LÅN Låneoptagelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger

17 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning og generelle tilskud, tkr Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning af tilskud vedrørende udlændinge, 132 tkr Kommunal indkomstskat F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, tkr Modregning af tidligere indregnet vedrørende valg af selvbudgettering og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat med x0,2%, tkr Forventet efterregulering af kommunal indkomstskat for 2007 i 2010, tkr

18 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 467 Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, 433 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F Af V, K, O, F, A ÆF Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Udgår af politikområde 104 IT, -197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Tilgår politikområde 102 Administration (Teknik og Miljø), 197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Udgår af politikområde 803 Teknisk service og bygninger, -107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Tilgår politikområde 102 Administration, 107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Udgår af politikområde 301 Skoler, - 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Tilgår politikområde 104 IT, 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Udgår af politikområde 501 Beskæftigelse (overførsler), -948 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Tilgår politikområde 102 Administration (lønpuljer), 948 tkr Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

19 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /313 Kirkeskat, budget 2008 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Kirkeskat, budget 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007, at kirkeskatteprocenten for år 2008 fastsættes til 1,10. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da kommunen ingen indflydelse har på fastsættelsen. Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2008 (underskud) kr kr kr kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2008 fratrækkes kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2007 på kr. Ved udgangen af år 2008 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

20 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /314 Mødekalender for 2008 J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender for 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Behandles igen efter behandling i fagudvalg. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure.

21 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab,brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 1. Takstfinansierede materielle anlægsaktiver. Nyanskaffelser i 2006 vedrørende de takstfinansierede områder er korrekt registreret i kommunens anlægskartotek, men er på grund af en bogføringsfejl ikke korrekt overført til kommunens økonomisystem. Værdien af forsyningsvirksomhedernes materielle anlægsaktiver er således opført i kommunens regnskab udvisende en saldo, der er 57,8 mio. kr. for lille. 2. Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Ved gennemgangen af drifts- og refusionskontiene for boligsikring (5.91) og boligydelse (5.92) er det konstateret, at der i regnskabsåret 2006 er bogført 13 måneders udgifter, idet januar måneds udgifter på områderne for regnskabsåret 2007 er fejlbogført i 2006 regnskabet. Det for meget bogførte beløb udgør kr. minus hjemtaget refusion på kr., i alt netto kr. Fejlbogføringen har medført forringelse af regnskabsresultatet for 2006 med ca. 1,1 mio. kr. Center for Økonomi bemærker vedrørende punkt 2, at fejlbogføringen i 2006 betyder, at en tilsvarende mindre udgift netto kr. 1,1 mio. kr. - må påregnes registreret i regnskabet for Den mindre nettoudgift i 2007 medtages i budgetopfølgningen pr med henblik på efterfølgende bevillingskorrektion i Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 Brønderslev Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. september 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 08.00-10.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Endelig rammeaftale

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. oktober 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. september 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere