Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK"

Transkript

1 Virksomhedens Projektkompetencecenter 1

2 Projektkompetencecentrets vigtigste opgaver er: at udvikle og understøtte projektarbejdsformen i organisationen at fungere som initiativtager og forankringssted for metoder, værktøjer og best practice at facilitere vidensdeling mellem projekter Kompetencecenteret er uden mure det er ikke bare en central gruppe medarbejdere, men et netværk af videns- og resourcepersoner. 2

3 Model for virksomhedens projektkompetencecenter Kompetencecenterets elementer Virksomhedens stab af faste projektledere - og deres kompetenceprofiler Virksomhedens ad hoc projektledere og deres kompetenceprofiler Kompetencemodel for projektledere Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering Projektleders værktøjskasse og projektvejledning Projektmetoder og erfaringsdata, cases og best practice Forandringsledelsesmetoder, forandringsleders værktøjskasse Model og retningslinier for programstyring Målesystem for projektresultater Projektinformationssystem Projektrum - arbejdsfaciliteter Kompetencecenterets aktiviteter Levering af projektledere til større og krævende projekter Projektstøtte coaching, sparring, facilitering af workshops mm. Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen Aktiviteter for metodeudvikling og udvikling af systemer og værktøjer Erfaringsopsamling og formidling fra projekter Etablere og facilitere projektledernes erfa-netværk Organisere eksternt erfa-netværk og kontakt til videncentre og projektforeninger Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 3

4 Kompetencemodel for projektledere 4

5 Projektledere og deres kompetenceprofiler Anvendelse af kompetenceprofilen Anvendes som grundlag for bemanding af projektgrupper og fordeling af ansvarsområder Synliggør medarbejdernes udviklingsmuligheder under hensyntagen til deres styrker og svagheder. Grundlag for tilpasning af træningsudbud Muliggør at medarbejderens egne interesser og erfaringer ligger til grund for karriereforløb, både retning og hastighed Udgør en global standard for medarbejderes udvikling ved at sammenkoble individuelle præstationer med strategiske kompetenceområder Tillader karriereveje at udvikle sig over tiden, efterhånden som strategi og forretningsfokus ændres 5

6 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på struktur for kompetencer Kompetencer i projektledelse, Foreningen for dansk Projektledelse 1. Tilrettelægge projektledelsen 4 elementer 2. Forestå projektets ledelsesfaser 5 elementer 3. Udøve overordnet projektledelse 9 elementer 4. Udøve daglig projektledelse 9 elementer 5. Samordne projektvirksomhed 4 elementer Gennemførte projekter Personlig lederrolle Projekternes kompleksitet (4 niveauer) Personlige læringspunkter fra hvert projekt Erfaringskompetence Metodekompetence Adfærdskompetence 6. Integrerer projektprocessen 3 elementer 7. Påvirker projektfremdriften 4 elementer 8. Formidler projektsamarbejdet 3 elementer 6

7 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på PwC kompetencer, projektledere niveau 2 og 6 PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 2 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with moderate supervision Managed a project team of at least: 2 FTE staff, which includes 1 PwC staff before last year 3 FTE staff, which includes 1 PwC staff last year and this year Understood and applied appropriate PwC methods are recognised equivalent in completing assignments Developed and maintained working relationships with client project team staff Worked with project or team leadership to review progress against team and project objectives Participated in the delivery of at least one stage of the service delivery lifecycle in any one of the Strategy, Process and Technology service markets Understood and applied knowledge in the ongoing phase of the Project stage plus at least one other stage/phase of the PPM Method from the following: Commitment Understood and applied content of appropriate PwC project management training at this level Assigned project responsibilities to members of the team, provided technical assistance required to ensure successful completion of individual project tasks and evaluated staff following the completion of those tasks PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 6 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with thought leadership The project on which these capabilities are demonstrated must be one where PwC is the integrator And has management responsibility for client staff and other, multiple, third party, providers- Managed a project team of: 30 FTE staff of which 10 should be PwC staff, including 5 PwC staff in the technology work stream before last year 40 FTE staff of which 15 should be PwC staff, including 10 PwC staff in the technology work stream last year 50 FTE staff of which 25 should be PwC, including 15 PwC staff in the technology work stream this year Managed all stages of the relevant service delivery lifecycles in the Technology service market and either the Strategy or Process service markets Leveraged knowledge across the theatre to develop robust client solutions Demonstrated deep understanding and knowledge aft PPM and applied this in all stages and phases of the PPM Method Understand and applied content aft appropriate PwC project management training at this level Recognized as a leader in Project and Programme Management Method (PPM) at theatre management level Led a quality review of a project with at least 15 FTE staff in at least two stages of the service delivery lifecycle, including implementation Responsible for the application of the PwC Business and Risk Management process Negotiated and managed the commercial and contractual aspects aft the engagement including an understanding of the legal agreements 7

8 Projektledere og deres kompetenceprofiler Modeller for kompetenceprofiler Foreningen for dansk projektledelse: Kompetencer i Projektledelse. Dansk version af IPMA International Competence Standard/Baseline Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge Guidelines to Quality in Project Management ISO/FDIS

9 Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering 9

10 Projektmetoder og erfaringsdata Aktiviteter Udvikle og drive projektleders værktøjskasse Levere Best practice eksempler på fremgangsmåder Levere data og metoder for estimering af ressourceindsats og aktiviteters varighed Opsamle og bearbejde erfaringsmateriale Virkemidler Projektleders værktøjskasse indeholder praktiske værktøjer, skabeloner, metoder og huskelister til planlægning, organisering, styring, samvirke og ledelse Best Practice basen indeholder mønstre for og eksempler på fremgangsmåder og aktivitetsplaner for typisk forekommende projekter samt erfaringsdata til brug for estimering 10

11 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Styringsmappe til det enkelte projekt Link til skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer Projektmodellens principdel er overordnet og kortfattet, og den suppleres med procedurer og værktøjer tilpasset de typer af projekter, som virksomheden har Projektleders værktøjskasse Link til faglige metoder Fremgangsmåder og metoder 11

12 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Indholdet i selve projektmodellen er principperne for projekthåndtering 1. Hvad er et projekt? Definitioner på typer af projekter Projekters tilblivelse og beskrivelse Samling af projekter i udviklingsprogrammer 2. Projektorganisationen Projekters organisering Rollerne omkring projekter 3. Projektkultur Ledelsesprincipper og ledelsesaktiviteter Kendetegn på god projektledelse Kendetegn på god projekthåndtering og projektstøtte 4. Styringsprincipper Krav til projektstyringen Resultatmåling og rapportering Ledelsesrapporter fra projekter Måling og rapportering af nyttevirkning 5. Ledelsens oversigt over projekterne Oversigtlige billeder 12

13 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Projektleders værktøjskasse og vejledning Projektplan De projektadministrative procedurer ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at de hænger sammen med strukturen i styringsmappen Procedurer skal anvendes Projektbeskrivelse - Projektopgaven -Omgivelserne - Interessenterne - Opmærksomhedsområder Fremgangsmåde og plan Organisering og samvirke Ressourcer Ledelse og styring Læring Styringsmappen Projektleders værktøjskasse ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at den hænger sammen med strukturen i styringsmappen Værktøjskassen indeholder værktøjer og hjælpemidler til fri anvendelse 13

14 Metoder til ledelse af forandringer Forandringsleders værktøjskasse 14

15 Forandringsledelse - forståelsesramme Det hele projekt 5 resultatområder for projektet Produkter Processer Personer PPSOP modellen Systemer Organisation 15

16 Forandringsledelse - forståelsesramme Projektledelse og -styring Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Forståelse, accept, anvendelse Anvendelse/drift Drifts- og brugsnytte Omverdenens processer Fire opgaver i forandringsprocessens personrettede del Forståelse for projektet og løsningerne Kompetenceudvikling Accept af projektet og løsningerne Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Forståelse og kunnen Vilje og engagement Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte 16

17 Forandringsledelse Tre ståsteder for overvejelse af forandringsprocessen Vi har brug for fornyelse! Hvilke Hvilke projekter projekter vil vil være være relevant relevant og og nødvendige? nødvendige? Hvad er fremtidsvisionen? Vi har visionen og et projekt! Hvilket løsningskoncept? Hvordan opnå forståelse og accept af det? Vi har konceptet! Hvordan gennemfører vi forandringen? 17

18 BB BB B B B Modeller for forandringsforløb Forandringsstrategier svarende til de 3 ståsteder Mulige og typiske aktiviteter i hver etape vedrørende: Forandringsprocessen Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forståelse Accept (Commitment, engagement) Kompetence Organisation Nytteværdier, udbytte (Benefits) 18

19 Forandringsleders værktøjskasse Modeller, metoder, aktivitetslister, checklister mm. på områderne: Interessent- og situationsanalyser Forandringsprocessen Fremgangsmåder ved PPSOP omlægninger Strategier for håndtering af interessekonflikter Usikkerheder Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forandringsorganisation, forandringsleder roller Kommunikation og dialog Ledelsens adfærd og rollemodel Delegering Forståelse og accept (commitment, engagement) Kompetence Læring, træning Præstationer og adfærd Kultur, værdier og holdninger Organisation Sociale relationer Status og selvopfattelse Selvstændighed Udviklingsmulighed Arbejdsforhold Tryghed, sikkerhed På plads tilstande Nytteværdier, udbytte (benefits) 19

20 Model og retningslinier for programstyring 20

21 Portefølje- og programledelse Ledelsesområder Styre programmet og dets forandringsprojekter m.fl. Organisere og administrere programmet Levere resultaterne til driftsorganisationen og sikre forankring Fordelene Forandringsprocessen fokuserer på sammenhæng og resultater Ressourcer og risici er kontrollerede Forankring og nyttevirkning er i fokus Organisation, metoder og værktøjer 21

22 Portefølje- og programledelse Programstyringens funktioner Styre programmet Styre programmets indhold og omfang Planlægge og styre fremgangsmåde og indhold Igangsætte projekter Styre usikkerheder/risici Styre kvalitet Håndtere problemstillinger (issues) Administrere programmet Organisere programmet Tilrettelægge metoder og dokumentationsstandarder Tilrettelægge programadministrative procedurer og faciliteter Ressourcestyring Økonomistyring Kontraktstyring Levere driftsresultaterne Lede programmets forandringsprocesser Udvikle driftsorganisationens implementeringskompetence Sikre drifts- og forretningsvirkningerne 22

23 Portefølje- og programledelse Programstyring - Ledelsens styringsbilleder Projektbeskrivelser Prioriteringsbillede Tidsplan og fremdrift Bemanding Afhængigheder milepæle Projektsammenhænge Omkostninger Projekt scorecard Implementeringsbelastning Nyttevirkning 23

24 Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 24

25 Måling af projekteffektiviteten Aktiviteter Måle tilfredsheden med projekternes resultater og deres drifts- og forretningsmæssige nyttevirkning Måle effektiviteten i og tilfredsheden med projekternes processer herunder beslutningsprocesserne Måle effektivitet og tempo i implementeringen af projekternes produkter/løsninger Måle holdningen til deltagelse i projekter Måle effektiviteten i virksomhedens programmer og samlede portefølje af projekter og udviklingsaktiviteter Måle evnen til anvendelse af et spekter af organisations- og arbejdsformer til forbedrings- og udviklingsaktivitet Virkemidler Projekt Scorecards Evalueringer af gennemførte projekter Program Scorecards Målstyret ledelse, Balanced Scorecards Holdnings- og tilfredshedsmålinger Organisationens projektmodenhed 25

26 Resultatbillede 5x5 modellen Interessenter Interessenternes engagement og tilfredshed Interessenternes forståelse og accept Ejernes sponsorat Projektopgaven Nyttevirkning, lønsomhed Omfang (scope, aftale) Produkt (funktioner, egenskaber, kvalitet) Driftskompetence Timing (levering, ibrugtagning) Projektledelse Ledelse (udad, indad) Fremgangsmåde, plan og styring Organisering og samvirke Håndtering af opmærksomhedsområder Læring Ressourcer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Omgivelser Samklang med omgivelserne Sammenhænge med omgivende systemer Overholdelse af normer Kompetencer Ressourcer (personale m.m.) Økonomi Faciliteter 26

27 Projektets resultatbillede anvendt både som statusrapport og fremadrettet ledelsesrapport Projekt: Projektopgaven Nyttevirkning Forandring; accept,forståelse Usikkerhed, opmærksomhedspunkter: Projektresultat/-produkt: Fremdrift: Investering/projektomkostning: Ressourceindsats: Opr. mål Status A Status B Slut F F F A F F F F Projektproces: Sponsorship Projektgruppens effektivitet Arbejdsprocessens effektivitet/kvalitet Bemanding,kompetencer A På hvert statustidspunkt beskrives: F = forventet slutsituation, A = aktuel situation 27

28 Projekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet Den projekteffektive virksomhed Forankring og forandring Målrettet projektproces Præstationsmål og måling Læring og erfaringsdannelse Metodik, fremgangsmåder, informationssystem 28

29 Projektinformationssystem 29

30 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Ko mmuni kation Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Projektstyringsopgaven Andre IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koor dinati on Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning What-ifanalyser Risiko analyse St yri ng Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Doku menthåndtering Ko mpetencestyring Projekthåndbog Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring Logistik Indkøbsstyring Faglig dokumentation Styringsdoku mentation Kollaborati on 30

31 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Kommunikation Sikre en fælles referenceramme Udbrede fælles mål og strategier Distribuere nyheder i projektet Kommunikere til organisationen omkring projektet Sikre at alle er orienterede om hvad der foregår Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Koordination Projektstyringsopgaven Håndtere opståede problemer og forslag Sørge for at de rigtige mennesker tager beslutninger Lette arbejdsprocesser Andre projektplanen IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koordinere projektfremgang i forhold til Styring Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning Planlægge aktiviteter What-ifanalyser Få overblik over status og udeståender Styre ressourcer Risiko analyse Rapportering af status og evt. afvigelser Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring SamarbejdeLogistik Indkøbsstyring Skabe en fælles og tilgængelig informationsbase Faglig dokumentation Finde de bedste medarbejdere til opgaven Diskutere og Styringsdoku finde løsninger mentation Dokumenthåndtering Styre dokumenter Ko mpetencestyring Lære i løbet af projektet Projekthåndbog Nedbryde grænser Minimere duplikering af arbejdsopgaver Stimulere læring og kreativitet Anerkende den enkeltes bidrag 31

32 Projektets hjemmeside er portalen til kommunikation, samvirke, koordination og styring 32

33 Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen 33

34 Effektiv kompetenceudvikling forstærkes af en vekselvirkning i anvendte indlæringsformer og virkemidler Klasse træning Virtuel CBT træning m.v. Spil Selvstudie Netværk og erfa-grupper Studier i andre virksomheder Konferencer og seminarer Træning og kompetence- udvikling On the project træning Coaching Målinger 34

35 Projektstøtte Aktiviteter Støtte og coaching til projektledere, som efterspørger assistance i krævende situationer og krævende projekter On-the-job træning af nye projektledere Vejledning og støtte ved indledende tilrettelægning af projekter vedr. fremgangsmåde og organisation og styringsrutiner Facilitere startworkshops, teambuilding workshops, time-out workshops og slutevalueringer Facilitere konceptworkshops Gennemføre projektaudit efter aftale med projektejer og projektleder Støtte ved bjergning af kuldsejlede projekter Virkemidler Erfarne projektledere er coach Chefer udøver medledelse og udvikler projektlederne Erfarne projektledere udfører reviews og audit Trænede Facilitatorer 35

36 Kompetenceudvikling Aktiviteter Erfaringsopsamling fra projekter og erfaringsformidling Erfaringsudveksling mellem projektledere Indhentning af ekstern inspiration og erfaring Interne kursusaktiviteter Formidling af projektlederes læring på eksterne kurser Interne projektdage Drive projektledernes community Virkemidler Etablere og drive projektledernetværk Netværk til andre virksomheder Aktivt medlemskab af projektforeninger og deres erfa grupper 36

37 Projektkompetence kræver indsats overfor flere målgrupper i organisationen Målgruppe Træningen henvender sig til de ledere, som til daglig varetager den personlige og faglige ledelse af projektledere, samt deltagere i styregrupper. Træningen henvender sig til organisationens professionelle projektledered, som til daglig varetager programledelse samt ledelse og styring af de mest komplekse projekter i organisationen.. Herunder projekter, hvor risikofaktoren er betydelig. Træningen henvender sig til projektledere med begrænset erfaring og/eller projektledere som ønsker at få opdateret deres faglige viden og indsigt i de basale projektledelsesmetodikker. Projektchefer Erfarne Projektledere Nye projektledere Succeskriterier Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne organisere og bemande projekter udfra interessentbilledet - kunne udøve medledelse og overledelse - til hver sin tid - agere engageret, forpligtet, proaktiv som sponsor for projektet - agere beslutningsdygtigt og beslutsom - agere som helhedsorienteret ledelsesrepræsentant Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne drive og lede komplekse ændringsprojekter, i en foranderlig verden, - have indsigt i og forståelse for virksomhedens forretning og drift - kunne indgå i kvalificeret dialog med projektets interne og eksterne interessenter. - have en forståelse for egne styrker og forbedringsområder i relation til de ledelsesmæssige udfordringer. - kunne håndtere interessekonflikter og risici.. Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne planlægge projekter med brug af projektmodellen - kunne anvende væsentligste styringsredskaber, herunder risikostyring, review, rapportering, kvalitetsstyring. - have kendskab til interne og eksterne interessenters roller og påvirkningsmuligheder. - at kunne anvende intensive arbejdsformer. Træningen henvender sig til projektdeltagere, som typisk har det faglige ansvar for et begrænset delområde i projekter eller som anvender det meste af arbejdstiden på deltagelse i projekter. Projektdeltagere Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne forstå og anvende almindelig projektterminologi - have kendskab til samspillet og dynamikken mellem projektets deltagere. - have kendskab til projektarbejdsformens planlægnings- styrings- og organiseringsprincipper - kunne planlægge egen arbejdsindsats I forhold til projektplan etc. 37

38 Målrettet kompetenceudvikling designes med udgangspunkt i projektprocesserne Projektansættelsessamtale Projektplanlægning og teambuilding Planlægning og teambuilding Projektets faglige forløb og forandringsprocesser Konceptrapport og koncepttest Konceptbeslutning Måle samarbejdstemperaturen Konceptfase Realiseringsfase Drift Slutevaluering. Erfa Fremadrettet opfølgning og styring Audit. Evaluering. Erfa Projektets nøgledatarapport Temposkift Samvirke med chef, kunde og styregruppe Mentorsparring. Projektleders indsats og opmærksomhedsområder 38

39 Hvad er kompetencecenteret ikke! Programleder, programkoordinator Disse ledelses- og styringsaktiviteter bør helst placeres hos ledere, som refererer til programejerne. Men kompetencecenteret kan levere kompetente programledere Program- og projektadministrativ assistance Disse assistancefunktioner kan være nyttige, og de giver kompetencecenteret god føling med projektstyringen. Men de bør anskues som en særlig servicefunktion Udvikler af faglige metoder De faglige metoder til udvikling af produkter, produktionsprocesser, administrative processer, IT-systemer udvikles af de respektive fagfunktioner i virksomheden. Komptencecenteret tager sig af deres relation til projektprocesserne og centeret kan fokusere på generelle metodekrav bl.a. værdiudvikling, kvalitetsstyring, risikostyring, forandringsprocesser Ledelsens indpisker Opfølgningen på iværksatte programmer og projekter og dertil knyttet ambulancetjeneste og omorganisering af projekter er projektejernes og programledernes ansvar. De kan rekvirere audit og støtte 39

40 Prodevo Projektmetodik Tlf

Virksomhedens projektmodel og projektmanual

Virksomhedens projektmodel og projektmanual Virksomhedens projektmodel og projektmanual Styringsmappen til det enkelte projekt Opdelt som styringsmappen i 5x5 modellen skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer

Læs mere

Den projekteffektive virksomhed

Den projekteffektive virksomhed Den projekteffektive virksomhed P rojekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Program og programledelse

Program og programledelse Program og programledelse Af Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Begreberne program og programledelse indenfor projektverdenen er forholdsvis nye i Danmark, men breder sig bl.a. fordi der også i udlandet

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT FA09 Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT JOBPROFIL FORRETNINGSKONSULENT Funktion Funktionen understøtter direktionen med at implementere FA09 s kommende strategi og målsætningsprogram for

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika.

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika. Projektledelse Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer opgaven, interessenter, omgivelser, ressourcer, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER ROLLEN SOM PROJEKTLEDER HK SEMINAR 29. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse andet Arbejder

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? 2009 PROJEKTMETODIK Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis Det er tankevækkende, at den omfattende litteratur, der findes om forandringsledelse og

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

Koncept for projektledelse

Koncept for projektledelse Koncept for projektledelse Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Kernen i Prodevo s projektkoncept er 5x5 modellen en ledelsesmodel, som kan anvendes på alle projekter. Den suppleres af

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2 Playbook om programledelse i den offentlige sektor Version 2 2016 Introduktion til playbooken AFGRÆNSNING: Playbooken beskæftiger sig med den professionelle disciplin det er at gennemføre et program. Et

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten

Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten Af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo ApS og professor, dr. tech. Jens O. Riis, Aalborg Universitet Analysen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere