Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK"

Transkript

1 Virksomhedens Projektkompetencecenter 1

2 Projektkompetencecentrets vigtigste opgaver er: at udvikle og understøtte projektarbejdsformen i organisationen at fungere som initiativtager og forankringssted for metoder, værktøjer og best practice at facilitere vidensdeling mellem projekter Kompetencecenteret er uden mure det er ikke bare en central gruppe medarbejdere, men et netværk af videns- og resourcepersoner. 2

3 Model for virksomhedens projektkompetencecenter Kompetencecenterets elementer Virksomhedens stab af faste projektledere - og deres kompetenceprofiler Virksomhedens ad hoc projektledere og deres kompetenceprofiler Kompetencemodel for projektledere Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering Projektleders værktøjskasse og projektvejledning Projektmetoder og erfaringsdata, cases og best practice Forandringsledelsesmetoder, forandringsleders værktøjskasse Model og retningslinier for programstyring Målesystem for projektresultater Projektinformationssystem Projektrum - arbejdsfaciliteter Kompetencecenterets aktiviteter Levering af projektledere til større og krævende projekter Projektstøtte coaching, sparring, facilitering af workshops mm. Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen Aktiviteter for metodeudvikling og udvikling af systemer og værktøjer Erfaringsopsamling og formidling fra projekter Etablere og facilitere projektledernes erfa-netværk Organisere eksternt erfa-netværk og kontakt til videncentre og projektforeninger Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 3

4 Kompetencemodel for projektledere 4

5 Projektledere og deres kompetenceprofiler Anvendelse af kompetenceprofilen Anvendes som grundlag for bemanding af projektgrupper og fordeling af ansvarsområder Synliggør medarbejdernes udviklingsmuligheder under hensyntagen til deres styrker og svagheder. Grundlag for tilpasning af træningsudbud Muliggør at medarbejderens egne interesser og erfaringer ligger til grund for karriereforløb, både retning og hastighed Udgør en global standard for medarbejderes udvikling ved at sammenkoble individuelle præstationer med strategiske kompetenceområder Tillader karriereveje at udvikle sig over tiden, efterhånden som strategi og forretningsfokus ændres 5

6 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på struktur for kompetencer Kompetencer i projektledelse, Foreningen for dansk Projektledelse 1. Tilrettelægge projektledelsen 4 elementer 2. Forestå projektets ledelsesfaser 5 elementer 3. Udøve overordnet projektledelse 9 elementer 4. Udøve daglig projektledelse 9 elementer 5. Samordne projektvirksomhed 4 elementer Gennemførte projekter Personlig lederrolle Projekternes kompleksitet (4 niveauer) Personlige læringspunkter fra hvert projekt Erfaringskompetence Metodekompetence Adfærdskompetence 6. Integrerer projektprocessen 3 elementer 7. Påvirker projektfremdriften 4 elementer 8. Formidler projektsamarbejdet 3 elementer 6

7 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på PwC kompetencer, projektledere niveau 2 og 6 PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 2 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with moderate supervision Managed a project team of at least: 2 FTE staff, which includes 1 PwC staff before last year 3 FTE staff, which includes 1 PwC staff last year and this year Understood and applied appropriate PwC methods are recognised equivalent in completing assignments Developed and maintained working relationships with client project team staff Worked with project or team leadership to review progress against team and project objectives Participated in the delivery of at least one stage of the service delivery lifecycle in any one of the Strategy, Process and Technology service markets Understood and applied knowledge in the ongoing phase of the Project stage plus at least one other stage/phase of the PPM Method from the following: Commitment Understood and applied content of appropriate PwC project management training at this level Assigned project responsibilities to members of the team, provided technical assistance required to ensure successful completion of individual project tasks and evaluated staff following the completion of those tasks PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 6 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with thought leadership The project on which these capabilities are demonstrated must be one where PwC is the integrator And has management responsibility for client staff and other, multiple, third party, providers- Managed a project team of: 30 FTE staff of which 10 should be PwC staff, including 5 PwC staff in the technology work stream before last year 40 FTE staff of which 15 should be PwC staff, including 10 PwC staff in the technology work stream last year 50 FTE staff of which 25 should be PwC, including 15 PwC staff in the technology work stream this year Managed all stages of the relevant service delivery lifecycles in the Technology service market and either the Strategy or Process service markets Leveraged knowledge across the theatre to develop robust client solutions Demonstrated deep understanding and knowledge aft PPM and applied this in all stages and phases of the PPM Method Understand and applied content aft appropriate PwC project management training at this level Recognized as a leader in Project and Programme Management Method (PPM) at theatre management level Led a quality review of a project with at least 15 FTE staff in at least two stages of the service delivery lifecycle, including implementation Responsible for the application of the PwC Business and Risk Management process Negotiated and managed the commercial and contractual aspects aft the engagement including an understanding of the legal agreements 7

8 Projektledere og deres kompetenceprofiler Modeller for kompetenceprofiler Foreningen for dansk projektledelse: Kompetencer i Projektledelse. Dansk version af IPMA International Competence Standard/Baseline Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge Guidelines to Quality in Project Management ISO/FDIS

9 Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering 9

10 Projektmetoder og erfaringsdata Aktiviteter Udvikle og drive projektleders værktøjskasse Levere Best practice eksempler på fremgangsmåder Levere data og metoder for estimering af ressourceindsats og aktiviteters varighed Opsamle og bearbejde erfaringsmateriale Virkemidler Projektleders værktøjskasse indeholder praktiske værktøjer, skabeloner, metoder og huskelister til planlægning, organisering, styring, samvirke og ledelse Best Practice basen indeholder mønstre for og eksempler på fremgangsmåder og aktivitetsplaner for typisk forekommende projekter samt erfaringsdata til brug for estimering 10

11 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Styringsmappe til det enkelte projekt Link til skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer Projektmodellens principdel er overordnet og kortfattet, og den suppleres med procedurer og værktøjer tilpasset de typer af projekter, som virksomheden har Projektleders værktøjskasse Link til faglige metoder Fremgangsmåder og metoder 11

12 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Indholdet i selve projektmodellen er principperne for projekthåndtering 1. Hvad er et projekt? Definitioner på typer af projekter Projekters tilblivelse og beskrivelse Samling af projekter i udviklingsprogrammer 2. Projektorganisationen Projekters organisering Rollerne omkring projekter 3. Projektkultur Ledelsesprincipper og ledelsesaktiviteter Kendetegn på god projektledelse Kendetegn på god projekthåndtering og projektstøtte 4. Styringsprincipper Krav til projektstyringen Resultatmåling og rapportering Ledelsesrapporter fra projekter Måling og rapportering af nyttevirkning 5. Ledelsens oversigt over projekterne Oversigtlige billeder 12

13 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Projektleders værktøjskasse og vejledning Projektplan De projektadministrative procedurer ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at de hænger sammen med strukturen i styringsmappen Procedurer skal anvendes Projektbeskrivelse - Projektopgaven -Omgivelserne - Interessenterne - Opmærksomhedsområder Fremgangsmåde og plan Organisering og samvirke Ressourcer Ledelse og styring Læring Styringsmappen Projektleders værktøjskasse ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at den hænger sammen med strukturen i styringsmappen Værktøjskassen indeholder værktøjer og hjælpemidler til fri anvendelse 13

14 Metoder til ledelse af forandringer Forandringsleders værktøjskasse 14

15 Forandringsledelse - forståelsesramme Det hele projekt 5 resultatområder for projektet Produkter Processer Personer PPSOP modellen Systemer Organisation 15

16 Forandringsledelse - forståelsesramme Projektledelse og -styring Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Forståelse, accept, anvendelse Anvendelse/drift Drifts- og brugsnytte Omverdenens processer Fire opgaver i forandringsprocessens personrettede del Forståelse for projektet og løsningerne Kompetenceudvikling Accept af projektet og løsningerne Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Forståelse og kunnen Vilje og engagement Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte 16

17 Forandringsledelse Tre ståsteder for overvejelse af forandringsprocessen Vi har brug for fornyelse! Hvilke Hvilke projekter projekter vil vil være være relevant relevant og og nødvendige? nødvendige? Hvad er fremtidsvisionen? Vi har visionen og et projekt! Hvilket løsningskoncept? Hvordan opnå forståelse og accept af det? Vi har konceptet! Hvordan gennemfører vi forandringen? 17

18 BB BB B B B Modeller for forandringsforløb Forandringsstrategier svarende til de 3 ståsteder Mulige og typiske aktiviteter i hver etape vedrørende: Forandringsprocessen Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forståelse Accept (Commitment, engagement) Kompetence Organisation Nytteværdier, udbytte (Benefits) 18

19 Forandringsleders værktøjskasse Modeller, metoder, aktivitetslister, checklister mm. på områderne: Interessent- og situationsanalyser Forandringsprocessen Fremgangsmåder ved PPSOP omlægninger Strategier for håndtering af interessekonflikter Usikkerheder Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forandringsorganisation, forandringsleder roller Kommunikation og dialog Ledelsens adfærd og rollemodel Delegering Forståelse og accept (commitment, engagement) Kompetence Læring, træning Præstationer og adfærd Kultur, værdier og holdninger Organisation Sociale relationer Status og selvopfattelse Selvstændighed Udviklingsmulighed Arbejdsforhold Tryghed, sikkerhed På plads tilstande Nytteværdier, udbytte (benefits) 19

20 Model og retningslinier for programstyring 20

21 Portefølje- og programledelse Ledelsesområder Styre programmet og dets forandringsprojekter m.fl. Organisere og administrere programmet Levere resultaterne til driftsorganisationen og sikre forankring Fordelene Forandringsprocessen fokuserer på sammenhæng og resultater Ressourcer og risici er kontrollerede Forankring og nyttevirkning er i fokus Organisation, metoder og værktøjer 21

22 Portefølje- og programledelse Programstyringens funktioner Styre programmet Styre programmets indhold og omfang Planlægge og styre fremgangsmåde og indhold Igangsætte projekter Styre usikkerheder/risici Styre kvalitet Håndtere problemstillinger (issues) Administrere programmet Organisere programmet Tilrettelægge metoder og dokumentationsstandarder Tilrettelægge programadministrative procedurer og faciliteter Ressourcestyring Økonomistyring Kontraktstyring Levere driftsresultaterne Lede programmets forandringsprocesser Udvikle driftsorganisationens implementeringskompetence Sikre drifts- og forretningsvirkningerne 22

23 Portefølje- og programledelse Programstyring - Ledelsens styringsbilleder Projektbeskrivelser Prioriteringsbillede Tidsplan og fremdrift Bemanding Afhængigheder milepæle Projektsammenhænge Omkostninger Projekt scorecard Implementeringsbelastning Nyttevirkning 23

24 Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 24

25 Måling af projekteffektiviteten Aktiviteter Måle tilfredsheden med projekternes resultater og deres drifts- og forretningsmæssige nyttevirkning Måle effektiviteten i og tilfredsheden med projekternes processer herunder beslutningsprocesserne Måle effektivitet og tempo i implementeringen af projekternes produkter/løsninger Måle holdningen til deltagelse i projekter Måle effektiviteten i virksomhedens programmer og samlede portefølje af projekter og udviklingsaktiviteter Måle evnen til anvendelse af et spekter af organisations- og arbejdsformer til forbedrings- og udviklingsaktivitet Virkemidler Projekt Scorecards Evalueringer af gennemførte projekter Program Scorecards Målstyret ledelse, Balanced Scorecards Holdnings- og tilfredshedsmålinger Organisationens projektmodenhed 25

26 Resultatbillede 5x5 modellen Interessenter Interessenternes engagement og tilfredshed Interessenternes forståelse og accept Ejernes sponsorat Projektopgaven Nyttevirkning, lønsomhed Omfang (scope, aftale) Produkt (funktioner, egenskaber, kvalitet) Driftskompetence Timing (levering, ibrugtagning) Projektledelse Ledelse (udad, indad) Fremgangsmåde, plan og styring Organisering og samvirke Håndtering af opmærksomhedsområder Læring Ressourcer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Omgivelser Samklang med omgivelserne Sammenhænge med omgivende systemer Overholdelse af normer Kompetencer Ressourcer (personale m.m.) Økonomi Faciliteter 26

27 Projektets resultatbillede anvendt både som statusrapport og fremadrettet ledelsesrapport Projekt: Projektopgaven Nyttevirkning Forandring; accept,forståelse Usikkerhed, opmærksomhedspunkter: Projektresultat/-produkt: Fremdrift: Investering/projektomkostning: Ressourceindsats: Opr. mål Status A Status B Slut F F F A F F F F Projektproces: Sponsorship Projektgruppens effektivitet Arbejdsprocessens effektivitet/kvalitet Bemanding,kompetencer A På hvert statustidspunkt beskrives: F = forventet slutsituation, A = aktuel situation 27

28 Projekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet Den projekteffektive virksomhed Forankring og forandring Målrettet projektproces Præstationsmål og måling Læring og erfaringsdannelse Metodik, fremgangsmåder, informationssystem 28

29 Projektinformationssystem 29

30 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Ko mmuni kation Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Projektstyringsopgaven Andre IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koor dinati on Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning What-ifanalyser Risiko analyse St yri ng Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Doku menthåndtering Ko mpetencestyring Projekthåndbog Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring Logistik Indkøbsstyring Faglig dokumentation Styringsdoku mentation Kollaborati on 30

31 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Kommunikation Sikre en fælles referenceramme Udbrede fælles mål og strategier Distribuere nyheder i projektet Kommunikere til organisationen omkring projektet Sikre at alle er orienterede om hvad der foregår Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Koordination Projektstyringsopgaven Håndtere opståede problemer og forslag Sørge for at de rigtige mennesker tager beslutninger Lette arbejdsprocesser Andre projektplanen IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koordinere projektfremgang i forhold til Styring Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning Planlægge aktiviteter What-ifanalyser Få overblik over status og udeståender Styre ressourcer Risiko analyse Rapportering af status og evt. afvigelser Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring SamarbejdeLogistik Indkøbsstyring Skabe en fælles og tilgængelig informationsbase Faglig dokumentation Finde de bedste medarbejdere til opgaven Diskutere og Styringsdoku finde løsninger mentation Dokumenthåndtering Styre dokumenter Ko mpetencestyring Lære i løbet af projektet Projekthåndbog Nedbryde grænser Minimere duplikering af arbejdsopgaver Stimulere læring og kreativitet Anerkende den enkeltes bidrag 31

32 Projektets hjemmeside er portalen til kommunikation, samvirke, koordination og styring 32

33 Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen 33

34 Effektiv kompetenceudvikling forstærkes af en vekselvirkning i anvendte indlæringsformer og virkemidler Klasse træning Virtuel CBT træning m.v. Spil Selvstudie Netværk og erfa-grupper Studier i andre virksomheder Konferencer og seminarer Træning og kompetence- udvikling On the project træning Coaching Målinger 34

35 Projektstøtte Aktiviteter Støtte og coaching til projektledere, som efterspørger assistance i krævende situationer og krævende projekter On-the-job træning af nye projektledere Vejledning og støtte ved indledende tilrettelægning af projekter vedr. fremgangsmåde og organisation og styringsrutiner Facilitere startworkshops, teambuilding workshops, time-out workshops og slutevalueringer Facilitere konceptworkshops Gennemføre projektaudit efter aftale med projektejer og projektleder Støtte ved bjergning af kuldsejlede projekter Virkemidler Erfarne projektledere er coach Chefer udøver medledelse og udvikler projektlederne Erfarne projektledere udfører reviews og audit Trænede Facilitatorer 35

36 Kompetenceudvikling Aktiviteter Erfaringsopsamling fra projekter og erfaringsformidling Erfaringsudveksling mellem projektledere Indhentning af ekstern inspiration og erfaring Interne kursusaktiviteter Formidling af projektlederes læring på eksterne kurser Interne projektdage Drive projektledernes community Virkemidler Etablere og drive projektledernetværk Netværk til andre virksomheder Aktivt medlemskab af projektforeninger og deres erfa grupper 36

37 Projektkompetence kræver indsats overfor flere målgrupper i organisationen Målgruppe Træningen henvender sig til de ledere, som til daglig varetager den personlige og faglige ledelse af projektledere, samt deltagere i styregrupper. Træningen henvender sig til organisationens professionelle projektledered, som til daglig varetager programledelse samt ledelse og styring af de mest komplekse projekter i organisationen.. Herunder projekter, hvor risikofaktoren er betydelig. Træningen henvender sig til projektledere med begrænset erfaring og/eller projektledere som ønsker at få opdateret deres faglige viden og indsigt i de basale projektledelsesmetodikker. Projektchefer Erfarne Projektledere Nye projektledere Succeskriterier Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne organisere og bemande projekter udfra interessentbilledet - kunne udøve medledelse og overledelse - til hver sin tid - agere engageret, forpligtet, proaktiv som sponsor for projektet - agere beslutningsdygtigt og beslutsom - agere som helhedsorienteret ledelsesrepræsentant Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne drive og lede komplekse ændringsprojekter, i en foranderlig verden, - have indsigt i og forståelse for virksomhedens forretning og drift - kunne indgå i kvalificeret dialog med projektets interne og eksterne interessenter. - have en forståelse for egne styrker og forbedringsområder i relation til de ledelsesmæssige udfordringer. - kunne håndtere interessekonflikter og risici.. Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne planlægge projekter med brug af projektmodellen - kunne anvende væsentligste styringsredskaber, herunder risikostyring, review, rapportering, kvalitetsstyring. - have kendskab til interne og eksterne interessenters roller og påvirkningsmuligheder. - at kunne anvende intensive arbejdsformer. Træningen henvender sig til projektdeltagere, som typisk har det faglige ansvar for et begrænset delområde i projekter eller som anvender det meste af arbejdstiden på deltagelse i projekter. Projektdeltagere Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne forstå og anvende almindelig projektterminologi - have kendskab til samspillet og dynamikken mellem projektets deltagere. - have kendskab til projektarbejdsformens planlægnings- styrings- og organiseringsprincipper - kunne planlægge egen arbejdsindsats I forhold til projektplan etc. 37

38 Målrettet kompetenceudvikling designes med udgangspunkt i projektprocesserne Projektansættelsessamtale Projektplanlægning og teambuilding Planlægning og teambuilding Projektets faglige forløb og forandringsprocesser Konceptrapport og koncepttest Konceptbeslutning Måle samarbejdstemperaturen Konceptfase Realiseringsfase Drift Slutevaluering. Erfa Fremadrettet opfølgning og styring Audit. Evaluering. Erfa Projektets nøgledatarapport Temposkift Samvirke med chef, kunde og styregruppe Mentorsparring. Projektleders indsats og opmærksomhedsområder 38

39 Hvad er kompetencecenteret ikke! Programleder, programkoordinator Disse ledelses- og styringsaktiviteter bør helst placeres hos ledere, som refererer til programejerne. Men kompetencecenteret kan levere kompetente programledere Program- og projektadministrativ assistance Disse assistancefunktioner kan være nyttige, og de giver kompetencecenteret god føling med projektstyringen. Men de bør anskues som en særlig servicefunktion Udvikler af faglige metoder De faglige metoder til udvikling af produkter, produktionsprocesser, administrative processer, IT-systemer udvikles af de respektive fagfunktioner i virksomheden. Komptencecenteret tager sig af deres relation til projektprocesserne og centeret kan fokusere på generelle metodekrav bl.a. værdiudvikling, kvalitetsstyring, risikostyring, forandringsprocesser Ledelsens indpisker Opfølgningen på iværksatte programmer og projekter og dertil knyttet ambulancetjeneste og omorganisering af projekter er projektejernes og programledernes ansvar. De kan rekvirere audit og støtte 39

40 Prodevo Projektmetodik Tlf

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Program og programledelse

Program og programledelse Program og programledelse Af Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Begreberne program og programledelse indenfor projektverdenen er forholdsvis nye i Danmark, men breder sig bl.a. fordi der også i udlandet

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? 2009 PROJEKTMETODIK Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis Det er tankevækkende, at den omfattende litteratur, der findes om forandringsledelse og

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen

Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis I to forudgående artikler har vi undret på den ofte mangelfulde sammenhæng mellem projektledelse og

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Projektia ApS SYNERGI I PROJEKTLEDELSE!

Projektia ApS SYNERGI I PROJEKTLEDELSE! Projektia ApS Projectia arbejder målrettet på at hjælpe virksomheder og organisationer med at blive effektive i projektledelse. Projectia sikrer større træfsikkerhed i virksomhedens projekter via skarp

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer Projekt og Projektarbejdsformen Projektets grundelement opgaven, intessent, omgivels, ressourc, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe Projektled ledelsesopgav,

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Dansk IT Program og projektledelse 2010 25.3.2010 Jesper Kingo

Dansk IT Program og projektledelse 2010 25.3.2010 Jesper Kingo Projektmodenhed i BRFkredit Dansk IT Program og projektledelse 2010 25.3.2010 Jesper Kingo Disposition Kort om BRFkredit og hvem jeg er PMO funktionen i BRFkredit, herunder vores porteføljestyringsmodel

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere