Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens Projektkompetencecenter PROJEKTMETODIK"

Transkript

1 Virksomhedens Projektkompetencecenter 1

2 Projektkompetencecentrets vigtigste opgaver er: at udvikle og understøtte projektarbejdsformen i organisationen at fungere som initiativtager og forankringssted for metoder, værktøjer og best practice at facilitere vidensdeling mellem projekter Kompetencecenteret er uden mure det er ikke bare en central gruppe medarbejdere, men et netværk af videns- og resourcepersoner. 2

3 Model for virksomhedens projektkompetencecenter Kompetencecenterets elementer Virksomhedens stab af faste projektledere - og deres kompetenceprofiler Virksomhedens ad hoc projektledere og deres kompetenceprofiler Kompetencemodel for projektledere Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering Projektleders værktøjskasse og projektvejledning Projektmetoder og erfaringsdata, cases og best practice Forandringsledelsesmetoder, forandringsleders værktøjskasse Model og retningslinier for programstyring Målesystem for projektresultater Projektinformationssystem Projektrum - arbejdsfaciliteter Kompetencecenterets aktiviteter Levering af projektledere til større og krævende projekter Projektstøtte coaching, sparring, facilitering af workshops mm. Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen Aktiviteter for metodeudvikling og udvikling af systemer og værktøjer Erfaringsopsamling og formidling fra projekter Etablere og facilitere projektledernes erfa-netværk Organisere eksternt erfa-netværk og kontakt til videncentre og projektforeninger Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 3

4 Kompetencemodel for projektledere 4

5 Projektledere og deres kompetenceprofiler Anvendelse af kompetenceprofilen Anvendes som grundlag for bemanding af projektgrupper og fordeling af ansvarsområder Synliggør medarbejdernes udviklingsmuligheder under hensyntagen til deres styrker og svagheder. Grundlag for tilpasning af træningsudbud Muliggør at medarbejderens egne interesser og erfaringer ligger til grund for karriereforløb, både retning og hastighed Udgør en global standard for medarbejderes udvikling ved at sammenkoble individuelle præstationer med strategiske kompetenceområder Tillader karriereveje at udvikle sig over tiden, efterhånden som strategi og forretningsfokus ændres 5

6 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på struktur for kompetencer Kompetencer i projektledelse, Foreningen for dansk Projektledelse 1. Tilrettelægge projektledelsen 4 elementer 2. Forestå projektets ledelsesfaser 5 elementer 3. Udøve overordnet projektledelse 9 elementer 4. Udøve daglig projektledelse 9 elementer 5. Samordne projektvirksomhed 4 elementer Gennemførte projekter Personlig lederrolle Projekternes kompleksitet (4 niveauer) Personlige læringspunkter fra hvert projekt Erfaringskompetence Metodekompetence Adfærdskompetence 6. Integrerer projektprocessen 3 elementer 7. Påvirker projektfremdriften 4 elementer 8. Formidler projektsamarbejdet 3 elementer 6

7 Projektledere og deres kompetenceprofiler Eksempel på PwC kompetencer, projektledere niveau 2 og 6 PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 2 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with moderate supervision Managed a project team of at least: 2 FTE staff, which includes 1 PwC staff before last year 3 FTE staff, which includes 1 PwC staff last year and this year Understood and applied appropriate PwC methods are recognised equivalent in completing assignments Developed and maintained working relationships with client project team staff Worked with project or team leadership to review progress against team and project objectives Participated in the delivery of at least one stage of the service delivery lifecycle in any one of the Strategy, Process and Technology service markets Understood and applied knowledge in the ongoing phase of the Project stage plus at least one other stage/phase of the PPM Method from the following: Commitment Understood and applied content of appropriate PwC project management training at this level Assigned project responsibilities to members of the team, provided technical assistance required to ensure successful completion of individual project tasks and evaluated staff following the completion of those tasks PROJECT MANAGEMENT - LEVEL 6 Market Capabilities Demonstrated all capabilities with thought leadership The project on which these capabilities are demonstrated must be one where PwC is the integrator And has management responsibility for client staff and other, multiple, third party, providers- Managed a project team of: 30 FTE staff of which 10 should be PwC staff, including 5 PwC staff in the technology work stream before last year 40 FTE staff of which 15 should be PwC staff, including 10 PwC staff in the technology work stream last year 50 FTE staff of which 25 should be PwC, including 15 PwC staff in the technology work stream this year Managed all stages of the relevant service delivery lifecycles in the Technology service market and either the Strategy or Process service markets Leveraged knowledge across the theatre to develop robust client solutions Demonstrated deep understanding and knowledge aft PPM and applied this in all stages and phases of the PPM Method Understand and applied content aft appropriate PwC project management training at this level Recognized as a leader in Project and Programme Management Method (PPM) at theatre management level Led a quality review of a project with at least 15 FTE staff in at least two stages of the service delivery lifecycle, including implementation Responsible for the application of the PwC Business and Risk Management process Negotiated and managed the commercial and contractual aspects aft the engagement including an understanding of the legal agreements 7

8 Projektledere og deres kompetenceprofiler Modeller for kompetenceprofiler Foreningen for dansk projektledelse: Kompetencer i Projektledelse. Dansk version af IPMA International Competence Standard/Baseline Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge Guidelines to Quality in Project Management ISO/FDIS

9 Projektmodel og retningslinier for projekthåndtering 9

10 Projektmetoder og erfaringsdata Aktiviteter Udvikle og drive projektleders værktøjskasse Levere Best practice eksempler på fremgangsmåder Levere data og metoder for estimering af ressourceindsats og aktiviteters varighed Opsamle og bearbejde erfaringsmateriale Virkemidler Projektleders værktøjskasse indeholder praktiske værktøjer, skabeloner, metoder og huskelister til planlægning, organisering, styring, samvirke og ledelse Best Practice basen indeholder mønstre for og eksempler på fremgangsmåder og aktivitetsplaner for typisk forekommende projekter samt erfaringsdata til brug for estimering 10

11 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Styringsmappe til det enkelte projekt Link til skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer Projektmodellens principdel er overordnet og kortfattet, og den suppleres med procedurer og værktøjer tilpasset de typer af projekter, som virksomheden har Projektleders værktøjskasse Link til faglige metoder Fremgangsmåder og metoder 11

12 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Indholdet i selve projektmodellen er principperne for projekthåndtering 1. Hvad er et projekt? Definitioner på typer af projekter Projekters tilblivelse og beskrivelse Samling af projekter i udviklingsprogrammer 2. Projektorganisationen Projekters organisering Rollerne omkring projekter 3. Projektkultur Ledelsesprincipper og ledelsesaktiviteter Kendetegn på god projektledelse Kendetegn på god projekthåndtering og projektstøtte 4. Styringsprincipper Krav til projektstyringen Resultatmåling og rapportering Ledelsesrapporter fra projekter Måling og rapportering af nyttevirkning 5. Ledelsens oversigt over projekterne Oversigtlige billeder 12

13 Virksomhedens projektmodel, vejledninger og værktøjskasse Projektleders værktøjskasse og vejledning Projektplan De projektadministrative procedurer ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at de hænger sammen med strukturen i styringsmappen Procedurer skal anvendes Projektbeskrivelse - Projektopgaven -Omgivelserne - Interessenterne - Opmærksomhedsområder Fremgangsmåde og plan Organisering og samvirke Ressourcer Ledelse og styring Læring Styringsmappen Projektleders værktøjskasse ordnes svarende til projektets faser og projektstyringens funktioner. Det vil sige at den hænger sammen med strukturen i styringsmappen Værktøjskassen indeholder værktøjer og hjælpemidler til fri anvendelse 13

14 Metoder til ledelse af forandringer Forandringsleders værktøjskasse 14

15 Forandringsledelse - forståelsesramme Det hele projekt 5 resultatområder for projektet Produkter Processer Personer PPSOP modellen Systemer Organisation 15

16 Forandringsledelse - forståelsesramme Projektledelse og -styring Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Forståelse, accept, anvendelse Anvendelse/drift Drifts- og brugsnytte Omverdenens processer Fire opgaver i forandringsprocessens personrettede del Forståelse for projektet og løsningerne Kompetenceudvikling Accept af projektet og løsningerne Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Forståelse og kunnen Vilje og engagement Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte 16

17 Forandringsledelse Tre ståsteder for overvejelse af forandringsprocessen Vi har brug for fornyelse! Hvilke Hvilke projekter projekter vil vil være være relevant relevant og og nødvendige? nødvendige? Hvad er fremtidsvisionen? Vi har visionen og et projekt! Hvilket løsningskoncept? Hvordan opnå forståelse og accept af det? Vi har konceptet! Hvordan gennemfører vi forandringen? 17

18 BB BB B B B Modeller for forandringsforløb Forandringsstrategier svarende til de 3 ståsteder Mulige og typiske aktiviteter i hver etape vedrørende: Forandringsprocessen Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forståelse Accept (Commitment, engagement) Kompetence Organisation Nytteværdier, udbytte (Benefits) 18

19 Forandringsleders værktøjskasse Modeller, metoder, aktivitetslister, checklister mm. på områderne: Interessent- og situationsanalyser Forandringsprocessen Fremgangsmåder ved PPSOP omlægninger Strategier for håndtering af interessekonflikter Usikkerheder Forandringsvisionen Ledelse af forandringen Forandringsorganisation, forandringsleder roller Kommunikation og dialog Ledelsens adfærd og rollemodel Delegering Forståelse og accept (commitment, engagement) Kompetence Læring, træning Præstationer og adfærd Kultur, værdier og holdninger Organisation Sociale relationer Status og selvopfattelse Selvstændighed Udviklingsmulighed Arbejdsforhold Tryghed, sikkerhed På plads tilstande Nytteværdier, udbytte (benefits) 19

20 Model og retningslinier for programstyring 20

21 Portefølje- og programledelse Ledelsesområder Styre programmet og dets forandringsprojekter m.fl. Organisere og administrere programmet Levere resultaterne til driftsorganisationen og sikre forankring Fordelene Forandringsprocessen fokuserer på sammenhæng og resultater Ressourcer og risici er kontrollerede Forankring og nyttevirkning er i fokus Organisation, metoder og værktøjer 21

22 Portefølje- og programledelse Programstyringens funktioner Styre programmet Styre programmets indhold og omfang Planlægge og styre fremgangsmåde og indhold Igangsætte projekter Styre usikkerheder/risici Styre kvalitet Håndtere problemstillinger (issues) Administrere programmet Organisere programmet Tilrettelægge metoder og dokumentationsstandarder Tilrettelægge programadministrative procedurer og faciliteter Ressourcestyring Økonomistyring Kontraktstyring Levere driftsresultaterne Lede programmets forandringsprocesser Udvikle driftsorganisationens implementeringskompetence Sikre drifts- og forretningsvirkningerne 22

23 Portefølje- og programledelse Programstyring - Ledelsens styringsbilleder Projektbeskrivelser Prioriteringsbillede Tidsplan og fremdrift Bemanding Afhængigheder milepæle Projektsammenhænge Omkostninger Projekt scorecard Implementeringsbelastning Nyttevirkning 23

24 Måling af virksomhedens projekteffektivitet (projektivitet) 24

25 Måling af projekteffektiviteten Aktiviteter Måle tilfredsheden med projekternes resultater og deres drifts- og forretningsmæssige nyttevirkning Måle effektiviteten i og tilfredsheden med projekternes processer herunder beslutningsprocesserne Måle effektivitet og tempo i implementeringen af projekternes produkter/løsninger Måle holdningen til deltagelse i projekter Måle effektiviteten i virksomhedens programmer og samlede portefølje af projekter og udviklingsaktiviteter Måle evnen til anvendelse af et spekter af organisations- og arbejdsformer til forbedrings- og udviklingsaktivitet Virkemidler Projekt Scorecards Evalueringer af gennemførte projekter Program Scorecards Målstyret ledelse, Balanced Scorecards Holdnings- og tilfredshedsmålinger Organisationens projektmodenhed 25

26 Resultatbillede 5x5 modellen Interessenter Interessenternes engagement og tilfredshed Interessenternes forståelse og accept Ejernes sponsorat Projektopgaven Nyttevirkning, lønsomhed Omfang (scope, aftale) Produkt (funktioner, egenskaber, kvalitet) Driftskompetence Timing (levering, ibrugtagning) Projektledelse Ledelse (udad, indad) Fremgangsmåde, plan og styring Organisering og samvirke Håndtering af opmærksomhedsområder Læring Ressourcer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Omgivelser Samklang med omgivelserne Sammenhænge med omgivende systemer Overholdelse af normer Kompetencer Ressourcer (personale m.m.) Økonomi Faciliteter 26

27 Projektets resultatbillede anvendt både som statusrapport og fremadrettet ledelsesrapport Projekt: Projektopgaven Nyttevirkning Forandring; accept,forståelse Usikkerhed, opmærksomhedspunkter: Projektresultat/-produkt: Fremdrift: Investering/projektomkostning: Ressourceindsats: Opr. mål Status A Status B Slut F F F A F F F F Projektproces: Sponsorship Projektgruppens effektivitet Arbejdsprocessens effektivitet/kvalitet Bemanding,kompetencer A På hvert statustidspunkt beskrives: F = forventet slutsituation, A = aktuel situation 27

28 Projekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet Den projekteffektive virksomhed Forankring og forandring Målrettet projektproces Præstationsmål og måling Læring og erfaringsdannelse Metodik, fremgangsmåder, informationssystem 28

29 Projektinformationssystem 29

30 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Ko mmuni kation Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Projektstyringsopgaven Andre IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koor dinati on Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning What-ifanalyser Risiko analyse St yri ng Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Doku menthåndtering Ko mpetencestyring Projekthåndbog Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring Logistik Indkøbsstyring Faglig dokumentation Styringsdoku mentation Kollaborati on 30

31 Det praktisk anvendelige informationssystem til projektstyring Kommunikation Sikre en fælles referenceramme Udbrede fælles mål og strategier Distribuere nyheder i projektet Kommunikere til organisationen omkring projektet Sikre at alle er orienterede om hvad der foregår Klassiske IT-værktøjer Projektplanlægning og styring Koordination Projektstyringsopgaven Håndtere opståede problemer og forslag Sørge for at de rigtige mennesker tager beslutninger Lette arbejdsprocesser Andre projektplanen IT-værktøjer Projektdoku mentaion, indkøb og logistik Koordinere projektfremgang i forhold til Styring Aktivitet-tid- og Ressourcestyring Estimering Økonomisk opfølgning Planlægge aktiviteter What-ifanalyser Få overblik over status og udeståender Styre ressourcer Risiko analyse Rapportering af status og evt. afvigelser Kollaborative Projektværktøjer Samarbejde og videndeling Knowledge M anagement Finans Kontraktstyring SamarbejdeLogistik Indkøbsstyring Skabe en fælles og tilgængelig informationsbase Faglig dokumentation Finde de bedste medarbejdere til opgaven Diskutere og Styringsdoku finde løsninger mentation Dokumenthåndtering Styre dokumenter Ko mpetencestyring Lære i løbet af projektet Projekthåndbog Nedbryde grænser Minimere duplikering af arbejdsopgaver Stimulere læring og kreativitet Anerkende den enkeltes bidrag 31

32 Projektets hjemmeside er portalen til kommunikation, samvirke, koordination og styring 32

33 Aktiviteter for kompetenceudvikling i hele organisationen 33

34 Effektiv kompetenceudvikling forstærkes af en vekselvirkning i anvendte indlæringsformer og virkemidler Klasse træning Virtuel CBT træning m.v. Spil Selvstudie Netværk og erfa-grupper Studier i andre virksomheder Konferencer og seminarer Træning og kompetence- udvikling On the project træning Coaching Målinger 34

35 Projektstøtte Aktiviteter Støtte og coaching til projektledere, som efterspørger assistance i krævende situationer og krævende projekter On-the-job træning af nye projektledere Vejledning og støtte ved indledende tilrettelægning af projekter vedr. fremgangsmåde og organisation og styringsrutiner Facilitere startworkshops, teambuilding workshops, time-out workshops og slutevalueringer Facilitere konceptworkshops Gennemføre projektaudit efter aftale med projektejer og projektleder Støtte ved bjergning af kuldsejlede projekter Virkemidler Erfarne projektledere er coach Chefer udøver medledelse og udvikler projektlederne Erfarne projektledere udfører reviews og audit Trænede Facilitatorer 35

36 Kompetenceudvikling Aktiviteter Erfaringsopsamling fra projekter og erfaringsformidling Erfaringsudveksling mellem projektledere Indhentning af ekstern inspiration og erfaring Interne kursusaktiviteter Formidling af projektlederes læring på eksterne kurser Interne projektdage Drive projektledernes community Virkemidler Etablere og drive projektledernetværk Netværk til andre virksomheder Aktivt medlemskab af projektforeninger og deres erfa grupper 36

37 Projektkompetence kræver indsats overfor flere målgrupper i organisationen Målgruppe Træningen henvender sig til de ledere, som til daglig varetager den personlige og faglige ledelse af projektledere, samt deltagere i styregrupper. Træningen henvender sig til organisationens professionelle projektledered, som til daglig varetager programledelse samt ledelse og styring af de mest komplekse projekter i organisationen.. Herunder projekter, hvor risikofaktoren er betydelig. Træningen henvender sig til projektledere med begrænset erfaring og/eller projektledere som ønsker at få opdateret deres faglige viden og indsigt i de basale projektledelsesmetodikker. Projektchefer Erfarne Projektledere Nye projektledere Succeskriterier Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne organisere og bemande projekter udfra interessentbilledet - kunne udøve medledelse og overledelse - til hver sin tid - agere engageret, forpligtet, proaktiv som sponsor for projektet - agere beslutningsdygtigt og beslutsom - agere som helhedsorienteret ledelsesrepræsentant Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne drive og lede komplekse ændringsprojekter, i en foranderlig verden, - have indsigt i og forståelse for virksomhedens forretning og drift - kunne indgå i kvalificeret dialog med projektets interne og eksterne interessenter. - have en forståelse for egne styrker og forbedringsområder i relation til de ledelsesmæssige udfordringer. - kunne håndtere interessekonflikter og risici.. Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne planlægge projekter med brug af projektmodellen - kunne anvende væsentligste styringsredskaber, herunder risikostyring, review, rapportering, kvalitetsstyring. - have kendskab til interne og eksterne interessenters roller og påvirkningsmuligheder. - at kunne anvende intensive arbejdsformer. Træningen henvender sig til projektdeltagere, som typisk har det faglige ansvar for et begrænset delområde i projekter eller som anvender det meste af arbejdstiden på deltagelse i projekter. Projektdeltagere Deltagerne forventes efter kurset at: - kunne forstå og anvende almindelig projektterminologi - have kendskab til samspillet og dynamikken mellem projektets deltagere. - have kendskab til projektarbejdsformens planlægnings- styrings- og organiseringsprincipper - kunne planlægge egen arbejdsindsats I forhold til projektplan etc. 37

38 Målrettet kompetenceudvikling designes med udgangspunkt i projektprocesserne Projektansættelsessamtale Projektplanlægning og teambuilding Planlægning og teambuilding Projektets faglige forløb og forandringsprocesser Konceptrapport og koncepttest Konceptbeslutning Måle samarbejdstemperaturen Konceptfase Realiseringsfase Drift Slutevaluering. Erfa Fremadrettet opfølgning og styring Audit. Evaluering. Erfa Projektets nøgledatarapport Temposkift Samvirke med chef, kunde og styregruppe Mentorsparring. Projektleders indsats og opmærksomhedsområder 38

39 Hvad er kompetencecenteret ikke! Programleder, programkoordinator Disse ledelses- og styringsaktiviteter bør helst placeres hos ledere, som refererer til programejerne. Men kompetencecenteret kan levere kompetente programledere Program- og projektadministrativ assistance Disse assistancefunktioner kan være nyttige, og de giver kompetencecenteret god føling med projektstyringen. Men de bør anskues som en særlig servicefunktion Udvikler af faglige metoder De faglige metoder til udvikling af produkter, produktionsprocesser, administrative processer, IT-systemer udvikles af de respektive fagfunktioner i virksomheden. Komptencecenteret tager sig af deres relation til projektprocesserne og centeret kan fokusere på generelle metodekrav bl.a. værdiudvikling, kvalitetsstyring, risikostyring, forandringsprocesser Ledelsens indpisker Opfølgningen på iværksatte programmer og projekter og dertil knyttet ambulancetjeneste og omorganisering af projekter er projektejernes og programledernes ansvar. De kan rekvirere audit og støtte 39

40 Prodevo Projektmetodik Tlf

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Kursus giver viden job giver kompetence af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Gennem mere end 30 år er der uddannet projektledere i danske virksomheder ved hjælp af eksterne og interne

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Komplekse projekter er komplekse!

Komplekse projekter er komplekse! Komplekse projekter er komplekse! Af Cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen Indledning Den generelle opfattelse af større IT projekter synes at være De lykkes aldrig! - og

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere