Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?"

Transkript

1 2009 PROJEKTMETODIK Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis Det er tankevækkende, at den omfattende litteratur, der findes om forandringsledelse og projektledelse, sjældent trækker på hinanden. I denne artikel vil vi tage det organisatoriske aspekt ved forandringsledelse og projektledelse op og spørge, om der ikke er behov for at tage nogle af vore vante forestillinger op til revision. Interne udviklingsprojekter Artiklens fokus er virksomheders interne udviklingsprojekter produktudvikling og forretningsudvikling, kvalitetsudvikling, IT til administrative processer, produktionsudvikling og kompetenceudvikling m.fl. Set fra projektperspektivet lægges der traditionelt megen vægt på de tekniske aspekter om end alle er opmærksom på, at projekters succes ikke alene beror på god teknisk leverance, men på at der i den sidste ende opnås driftsmæssig og forretningsmæssig nyttevirkning. Men de dertil knyttede forandringsproces aspekter er ofte kun behandlet under etiketten kommunikation. Vor Fire perspektiv model søger at råde bod herpå ved at foreslå, at et projekt udover et teknisk perspektiv også anskues ud fra en forretningsmæssig, en organisatorisk og en interessentsynsvinkel (Mikkelsen & Riis, 2007). Udvikling og forandring Der har traditionelt været et modsætningsforhold mellem udvikling og drift. Det kan der være mange, og endda gode forklaringer på, især når der er tale om langsigtede udviklingsopgaver, som rummer radikal fornyelse. Men vi ser i dag et bredt spektrum af udviklingsopgaver, som indebærer forandringer i driften inden for en kortere og mellemlange horisont. De mange Lean aktiviteter tager udgangspunkt i den daglige drift, og det er blevet kutyme for underleverance ydelser at indflette krav om årlige forbedringer i både pris, kvalitet og leveringsevne. Derfor er udvikling af drift blevet et aktuelt emne, som fortjener opmærksomhed. En traditionel driftsorganisation må derfor også opbygge kompetence til at varetage forbedringer og udvikling. Mange af disse opgaver organiseres ikke som projekter, men udføres af tovholdere, arbejdsgrupper/task forces i dagligdagen. Men de anvender måske projektverdenens arbejdsmetodik. Projekter som led i en forandringsproces Figur 1 viser forskellige opfattelser af projekt og forandring. 1

2 Implementering Projektet leverer løsninger og implementeringsmidler og implementeringsstøtte. Det er modtagerorganisationens opgave og ansvar at anvende løsningerne således, at den ønskede nytteværdi opnås. Forandringsproces Forandringsprocessen begynder før projektet og projektet udspringer af den. Projektet omfatter både løsningsfremtagning og sideløbende forandringstiltag. Forandringsprocessen fortsætter efter projektet, indtil tilfredsstillende nyttevirkning er opnået. Forandringsopgave og -proces Forandringsopgaven er den overordnede opgave. Et eller flere projekter er praktiske redskaber til at levere løsninger og at eksekvere forandringen. Figur 1. Forskellige relationer mellem et fornyelsesprojekt og forandringen Mens den første model bygger på en opfattelse af fornyelsesprojektets opgave som at levere et system eller et produkt, så lægges der i den sidste model vægt på, at det er driftsorganisationens forandringsproces, der skaber værdien sideløbende med at en del af forandringen håndteres på projektfacon. Dette skift kan udtrykkes ved, at det for et fornyelsesprojekt ikke længere hedder time to market forstået som systemet er brugsklart, men som time to profit/benefit forstået som drifts og forretningsværdi er opnået. Tendensen er også afspejlet i litteraturen, jf. Andersen (1993) og Mikkelsen & Riis (2007), sidstnævnte gør tydeligt opmærksom på skabelse af nytteværdi i deres seneste bog om Adræt Projektledelse (Mikkelsen & Riis, 2008). Som vist i figur 2 er det ikke tilstrækkeligt at gennemføre selve projektet hurtigt. Det er hele forandringsforløbet fra de første erkendelser om behovet for at forandre og til ny nytteværdi er opnået, der skal være hurtigere. 2

3 Forandringsforløbet Her er en forandring nødvendig Her startes fornyelsesprojektet Her er tilfredsstillende nyttevirkning opnået Her leveres projektets løsning Projekt Tid Time to Market Time to Profit/Value Figur 2. Det samlede forandringsforløb. Når talen falder på tempo, er fokus ofte kun projektfasen. Erfaringer viser at tiden fra nogles erkendelse af forandringens nødvendighed og til beslutning om projektstart er lige så lang eller længere end projektets varighed. Erfaringerne viser også, at tiden fra løsning til tilfredsstillende benefit ofte er længere end projektets varighed. Forbavsende mange projekter er en produktmæssig succes, men ikke en nyttemæssig succes. Driftsorganisationen som opdragsgiver Generelt er der enighed om, at projektledere ikke kan intervenere i driftsorganisationens (modtagerorganisationens) ledelsesområder og, at det derfor er driftsledernes ansvar og opgave at opnå nyttevirkningerne. Et spørgsmål er hvilken aktiv indsats de bør udfolde og hvor meget projektledelsen og projektgruppen gør for dem. Der er flere virkemidler til at få driftsorganisationen inddraget i et udviklings og forandringsprojekt, f.eks. brugermedarbejdere i projektgruppen bidrager til at sikre rigtighed og planlægger overgangen superbrugere vejleder og støtter ved indkøring supportgrupper løser tekniske problemer og retter fejl hurtigt under indkøringen følgegrupper orienteres og høres projektejer, sponsor og styregruppe forankrer løsningerne i driftsorganisationen kommunikation (information og høring) mellem projektgruppen og brugerorganisationen 3

4 Det er karakteristisk, at disse virkemidler ses som projektorganisatoriske tiltag. Dannelsen af en projektorganisation skaber ofte en opfattelse af, at udviklings og forandringsarbejdet foregår der adskilt fra den berørte driftsorganisation om end nogle medarbejdere er placeret i projektgruppen. Det får nemt karakter af, at projektorganisationen er i en push rolle den skal skubbe fornyelsen (roll out). Hvordan kan vi i stedet se en forandringsorganisation som hoveddrivkraft og projektorganisationen som et supplerende element? Eller handler det om, at nogle personer lægger langt større kræfter i forandringsopgaven? Hvordan skaber vi pull, hvor driftsledelsen trækker løsninger fra projektgruppen? Hvordan fastholdes indsatsen for at opnå nytteværdi efter projektets afslutning? Projektorganisation er et virkemiddel til at skabe fokus på en opgave. Hvordan fokuserer driftsorganisationen på forandringsopgaven og forandringsprocessen? Driftsorganisationens chef er den forandringsansvarlige? I forandringstiltag, der hovedsagelig involverer en enkelt organisatorisk enhed, kan dennes leder blive udnævnt til forandringsansvarlig chef og forandringen er på dagsordenen i enhedens ledergruppe. Hvis derimod forandringen omfatter flere enheder, har disse enheders fælles ledergruppe ansvar for opnåelse af nyttevirkning og af accept i driftsafdelingerne. Projektorganisationen er en temporær organisation forandringsorganisationen er driftsorganisationen for at holde fast. De driftsledere, som berøres af forandringen, i form af at de må ændre organisation, medarbejderkompetencer, systemer, præstationer, faciliteter m.m., bør udføre forberedelsesaktiviteter og omlægningsaktiviteter og stå for skabelsen af nytteværdi. Det kan de måles på gennem fastsatte nyttemål og succeskriterier. Forandringen er på dagsordenen for deres jævnlige driftsledelsesmøder. De har afgørende indflydelse på timing af projektets leverancer. De er ikke en følgegruppe men en aktiv ledelsesgruppe med langt større betydning end en traditionel styregruppe. Forandringsorganisationen består i forløbet af mere end projektorganisationen. Der kan være foranalysegrupper, arbejdsgrupper om tiltag udenfor projektregi, driftslederes ændringsaktiviteter sideløbende med hverdagens arbejde og koordineret med projektets leverancer. Der vil være aktivitet for at skabe forståelse og accept hos berørte parter. Der vil være organisationstilpasninger og justering af medarbejderstab. Der vil være ledelsesindsats for at bringe nye kompetencer i spil og for at nå op på acceptabelt præstationsniveau. Tempoproblematikken i figur 2 tilsiger at flest mulige forandringsaktiviteter udføres sideløbende med selve projektet og at de baseres på etapevise leverancer fra projektet. Det væsentlige ved denne organisering er at tydeliggøre, at forandringen er linieledelsens ansvar og at opgaven er lige så synlig i dagligdagen som deres driftsledelsesopgaver. I en undersøgelse af 30 danske virksomheders interne udviklingsaktivitet (Mikkelsen, 2005) viste det sig, at ledelsens opmærksomhed på det enkelte udviklingstiltag er en afgørende energifaktor til opnåelse af tempo og kvalitet. Denne organisation er integreret i driftsorganisationen den fungerer fra første skridt til forandring og den fungerer indtil nytteværdien er opnået eller utilfredshed og nye ydre vilkår foranlediger næste forandringstiltag. Hertil kommer, at KPI er på 4

5 opnåelsen af accept, tilfredshed og nyttevirkninger virker på lige fod med KPI på driftspræstationerne. Ledere ved, at de får det de måler. Mary Beth O Neills roller i forandringsprocessen: Sponsor: Har autoriteten til at gennemføre forandringen. Har kontrollen med ressourcerne. Støttende og bærende sponsor: Sponsorerer forandringen i eget område, selv om hovedansvaret er placeret højere i organisationen Implementør (forandringsleder): Implementerer forandringen i eget område. Refererer til sponsor. Har ansvar for løbende feed-back til sponsor om forandringens fremdrift. Change Agent: Faciliterer forandringen. Hjælper sponsor og implementørerne med at være på rette kurs. Holder sponsor om bord. Har ingen direkte autoritet overfor implementørerne. Advokat: Har en ide men behøver en sponsor for at føre den ud i livet. Er stærkt motiveret. Afslutning Er der brug for at revurdere tænkning og praksis om intern udvikling ved at se både drift og projektet på en måde, så deres samspil bliver mere rettet mod at opnå tilfredsstillende drifts og forretningsværdi hurtigt? Hvordan integrerer vi opfattelserne af projektorganisation med opfattelserne af forandringsorganisation jf. blandt ovenstående fra Mary Beth O Neill? For eksempel som vi har foreslået ved at definere rollen for driftsorganisationen som den proaktive opdragsgiver og med projektledelsens styrke ved løsningsudvikling? Det vil kræve fokus på opbygning af en udviklingskompetence i driftsorganisationen og fokus på, at projekter skaber nytte. Andersen, Erling S., K.V. Grude, T. Haug (1993). Målrettet Prosjektstyring. NKI Forlaget, Oslo Mikkelsen, Hans & Riis,Jens O. (2007). Grundbog i Projektledelse, Prodevo Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2008). Adræt Projektledelse, Prodevo Mikkelsen, Hans et al. (2005). Ledelse af Projektmylderet, Børsens Forlag O Neill, Mary Beth (2000). Executive Coaching with Backbone and Heart. Jossey Bass 5

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Hensigten med denne artikel er at præsentere et koncept for adræthed i virksomheders porteføljer af udviklingstiltag baseret på studie af principperne

Læs mere

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Nr. 5 - Dec. 2010 Forandring skal anskues fra helikopteren Hans Mikkelsen om ledernes adfærd side 12 Forandringer er

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet

Læs mere

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Komplekse projekter er komplekse!

Komplekse projekter er komplekse! Komplekse projekter er komplekse! Af Cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen Indledning Den generelle opfattelse af større IT projekter synes at være De lykkes aldrig! - og

Læs mere

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Kursus giver viden job giver kompetence af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Gennem mere end 30 år er der uddannet projektledere i danske virksomheder ved hjælp af eksterne og interne

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Undersøgelsen Den ProjektEffektive Virksomhed blev iværksat i 30 danske virksomheder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet.

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Et projekts portræt af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis - et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Indledning Projektlederen

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere