De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014

2 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes til praksis af Helle Adelborg 2 Det Pædagogiske Læringscenter (PLC) 3 Hvorfor er der Pædagogiske Læringscentre? 4 - Der var engang 4 - På vej 4 - I dag 5 Lovgrundlag: Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre 5 Formålet med det Pædagogiske Læringscenter 5 Overordnede opgaver for det Pædagogiske Læringscenter 6 Skolebibliotekaren er Læringsvejleder 6 Lettere adgang til bredere materialeudvalg 7 Læringsvejlederen er en central del af vejledernetværket på skolen 7 Målsatte opgaver, der kan ligge i det Pædagogiske Læringscenter 8 Konkrete mål for det Pædagogiske Læringscenter 8 - Lærested 8 - Værksted 9 - Værested 9 Skolernes fremtidsfortællinger og handleplaner 10 - Avedøre Skole 10 - Dansborgskolen 13 - Engstrandskolen 15 - Frydenhøjskolen 19 - Gungehusskolen 22 - Holmegårdsskolen 25 - Langhøjskolen 28 - Præstemoseskolen 31 - Risbjergskolen 34 Bilag 1 Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 37 Tak til 38 1

3 Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes til praksis af Helle Adelborg Der er ingen tvivl om, at den nye skolereform giver elever, medarbejdere og ledelserne mulighed for at arbejde på nye og spændende måder både med hensyn til form og indhold. Jeg er sikker på, at når potentialerne i reformen foldes ud og gøres til skolernes egne, så vil Hvidovres børn mødes af en endnu bedre skole end den, de kendte før reformen. Der er heller ikke tvivl om, at skolerne i alt det nye har behov for et fysisk og virtuelt praksisfællesskab, hvor børn og voksne mødes af engagerede medarbejdere, der kan understøtte, udfordre og vejlede, så de gode idéer giver optimale resultater i undervisningen. Skolernes Pædagogiske Læringscenter er stedet for sådan et fællesskab. Det er stedet, hvor medarbejderne har overblik over hvilke undervisningsmaterialer, der er til at bruge i forskellige sammenhænge, og som kan indgå som konstruktive sparringspartnere, når undervisningsforløb skal planlægges, gennemføres og evalueres. Skolernes Pædagogiske Læringscenter er skolernes fælles, bankende hjerte, som stiller op med læresteder, værksteder og væresteder, som inspirerer og forundrer, som støtter og hjælper børn og voksne til at få mest ud af skoledagen, og som er medskabende på den store dannelsesrejse, som børn gennemgår fra indskoling til udskoling. Alt sammen i øjenhøjde med børn og voksne, så skoletanker og idéer kan få sin helt konkrete, praktiske form. 2

4 Det Pædagogiske Læringscenter (PLC) PLC er et lærested Else kommer ind på skolens Pædagogiske Læringscenter med sin årsplan for dansk i 5.a. Jeg har et tema om gys og gru, og jeg savner lidt inspiration i forhold til, hvordan jeg får udfordret mine gode læsere uden, at de usikre læsere knækker nakken. Mette læringsvejlederen på skolen spørger nærmere ind: Hvordan arbejder dine elever bedst? De to kollegaer sætter sig ved bordet i det Pædagogiske Læringscenter. Else tager en tår kaffe. Før ferien lavede jeg et fedt forløb om Astrid Lindgren, hvor jeg brugte digitale boganmeldelser på ElevIntra, som du viste mig. De gode læsere fik mest ud af det, og nu vil jeg gerne gennemføre et forløb, hvor drengene kan opleve større læselyst og hele klassen bliver bedre til at læse mellem linjerne. Har du nogen gode idéer? Mette svarer: Jeg ved, hvor du finder nogle materialekasser, hvori eleverne blandt andet kan finde hjælp til at omsætte nogle noveller til hørespil det giver et rigtig godt fokus på indholdslæsning og på at læse mellem linjerne. I kassen er der også mulighed for løbelæsning og et par andre ting. Jeg sender dig en besked om det på Intra. Kom igen, når du har kigget på det, så kan vi snakke videre om forløbet. PLC er et værksted 7.c og deres historielærer Søren kommer trætte hjem fra Quark med mobilerne fulde af billeder. Søren har aftalt med læringsvejlederen Birgitte, at hun næste morgen introducerer børn og voksne for to forskellige præsentationsprogrammer, hvori de kan bearbejde de indsamlede informationer, billeder og film. Birgitte: Jeg ved, at 2.c glæder sig til at se jeres præsentationer her på PLC på onsdag. Vi ses i morgen, og husk at tage jeres overførselskabler med! PLC er et værested Amin og Peter fra 4.b har set på læringsvejlederens videoblog, at det Pædagogiske Læringscenter afholder skakturnering og Youtube-battle i spisefrikvarteret. Læringsvejlederen Thomas har indrettet PLC som en lille boksering, hvor børnene på skift præsenterer forskellige klip fra Youtube, som de har fundet i løbet af ugen. Børnene har lært sig at søge via den introduktionsvideo, som Thomas har lagt på ElevIntra. Peter: Surt at der ikke er flere pladser i konkurrencen. Vi hopper på i næste uge, svarer Amin. I sofagruppen i den anden ende af PLC sidder seks elever med ansigterne lagt i alvorlige folder: De er kommet til semifinalerne i skoleskak. 3

5 Hvorfor er der Pædagogiske Læringscentre? Der var engang Skolebibliotekerne er udviklet jævnsides med folkebibliotekerne. Grundlaget for dem begge var Skoleloven af 1814, der bestemte, at alle børn skulle undervises efter nærmere regler. Denne lov bevirkede, at der kom skoler i alle sogne, og at analfabetismen midt i 1800-tallet var en saga blot. Langsomt begyndte lokale bogsamlinger henvendt til voksne, til voksne og børn og til børn alene at dukke op. En del af skolerne havde fra sidst i 1800-tallet et bogskab med omhyggeligt udvalgte bøger til børns opbyggelige læsning. Der sneg sig hist og her morskabslæsning ind i samlingen, som f.eks. bøger af Jules Verne, Carit Etlar ( Gøngehøvdingen ), B.S. Ingemanns historiske romaner og lignende. På de fleste landsbyskoler og mange byskoler blev dette magre udbud først ændret efter 1958, fordi en ny skolelov dette år anbefalede, at alle skoler etablerede et skolebibliotek. (Fra Wikipedia om Skolebiblioteket: Skolebiblioteket har altid taget udgangspunkt i børns læring og dannelse. Skolebiblioteket har taget tidens pædagogiske udfordringer og læremiddelteknologier til sig og gjort det til en central del af sit virke. Målsætningen i 1800-tallet handlede om at bekæmpe analfabetisme. På vej I vision og handleplan for skolebibliotekerne i Hvidovre Kommune blev begrebet Det Pædagogiske Læringscenter (PLC) introduceret i beskrivelsen af mål, rammer, visioner og handleplaner for kommunens skolebiblioteker. Visionen satte ord på en omstillingsproces, som både handlede om en selvforståelse blandt skolebibliotekarer, men mest af alt handlede det om en proces i forhold til, hvad omverdenen kunne forvente sig af et Pædagogisk Læringscenter. I arbejdet med den forudgående vision er samarbejdet mellem de Pædagogiske Læringscentre og Hvidovre Kommunes folkebiblioteker blevet mere afklaret: Det Pædagogiske Læringscenter tager udgangspunkt i elevernes læring og hvordan den understøttes bedst muligt. Folkebiblioteket har fokus på bred kulturformidling til børn og voksne. Disse udgangspunkter er netop styrken i samarbejdet mellem de to institutioner. Relationerne mellem de Pædagogiske Læringscentre og folkebiblioteket fastholdes og udbygges løbende. Målet er at fortsætte samarbejdet omkring igangsættelse af nye fælles projekter, hvor man udnytter og anerkender de forskellige fagligheder, der findes. Gennem samarbejde stræber vi mod, at informationssamlingerne og de faglige ressourcer udnyttes bedre til gavn for børn og unge. 4

6 I dag I 2014 er skolernes Pædagogiske Læringscentre faglige og pædagogiske fyrtårne, som bemandes af lærere, der indgår som kompetente og opsøgende pædagogiske sparringspartnere og vejledere for voksne og børn på skolerne i Hvidovre Kommune. De yder sparring og vejledning inden for brugen af læremidler og didaktik i alle folkeskolens fag og i alle de forskellige læringsmiljøer, som en moderne folkeskole består af. Skolernes Pædagogiske Læringscenter er et sted, hvor pædagogisk udvikling tager sit afsæt og har sin forankring i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre Med vedtagelsen af folkeskolereformen er der udarbejdet en ny bekendtgørelse, som sætter mål og rammer for, hvilke opgaver de Pædagogiske Læringscentre skal understøtte og løse. Den nærværende vision og handleplan er en konkretisering og omsætning af bekendtgørelsen til folkeskolerne i Hvidovre Kommune, som kommunens styrelsesvedtægt foreskriver det. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Dermed skal målsætninger indfries og opgaver løses ved ikrafttrædelsen. I Hvidovre Kommune forventer vi, at skolerne lever op til bekendtgørelsen, men vi forventer også, at arbejdet med bekendtgørelsen undergår en udvikling og kvalificeres over en årrække. Derfor er denne vision og handleplan målsat til at blive gennemført i perioden Undervisningsministeriets bekendtgørelse for de Pædagogiske Læringscentre stiller en række opgaver, som forventes løst i PLC-regi. Derudover stiller ministeriet en række opgaver, som kan løses på det Pædagogiske Læringscenter. Formålet med det Pædagogiske Læringscenter Formålet med det Pædagogiske Læringscenter er grundlæggende set at fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for dem. 1 I forhold til skolens undervisende personale er formålet, at det Pædagogiske Læringscenter skal inspirere og understøtte personalets fokus på læreprocesser og læringsresultater. 2 Ministeriet sætter følgende mål og rammer for det Pædagogiske Læringscenter i forhold til skoleudvikling og samspillet med skolens ledelse: Det pædagogiske læringscenter skal (herunder) medvirke til at 1. understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 2. formidle kulturtilbud til børn og unge, 1 Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre 1. stk. 1 2 Do 5

7 3. sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og 4. understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. 3 Overordnede opgaver for det Pædagogiske Læringscenter I forbindelse med formålet for de Pædagogiske Læringscentre rammesættes to overordnede opgaver. Læringscentret skal skabe overblik og formidle tilgængelige læringsressourcer og på baggrund af Fælles Mål (at) understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter. 4 Udgangspunktet for opgaveløsningen er: Aktuelle indsatsområder på skolen, digitale medier, pædagogisk praksis og læring, samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering. 5 Derudover kan det Pædagogiske Læringscenter løse opgaver i forbindelse med at: 1. Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag. 2. Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet. 3. Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering. 6 Skolebibliotekaren er Læringsvejleder Formålet og de tilhørende opgaver for de Pædagogiske Læringscentre, som er beskrevet i bekendtgørelsen, fokuserer opgaven for de Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune. Den vigtigste resurse på de Pædagogiske Læringscentre er de tilknyttede læringsvejlederes kompetencer i forhold til at kunne omsætte og formidle viden om læremidler og didaktik til læring for eleverne på skolen via en systematisk understøttelse og vejledning af de øvrige medarbejdere i deres forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsmiljøer og forløb. Kvalificeringen af rollen og funktionen som læringsvejleder kræver et øget fokus på vejledernes efter- og videreuddannelse i de kommende år. Opgaven bliver at ruste læringsvejlederne, så de kan leve op til målsætningerne i bekendtgørelsen. Det er en opgave for alle kommuner og en vigtig strategisk indsats i realiseringen af skolereformen. Derfor er en række kommuner, deriblandt Hvidovre Kommune, i samarbejde med forskellige aktører i gang med at afklare kompetencebehovet for læringsvejlederne. En central del af drøftelserne handler om, hvordan mulige midler fra A.P. Møller Fonden kunne indgå som finansiering eller medfinansiering af konkrete kompetenceforløb. 3 Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre 1. stk. 2 4 Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre 2 stk Do 6 Bekendtgørelse om folkeskolens Pædagogiske Læringscentre 2 stk. 2. 6

8 Det bliver ligeledes en vigtig indsats i forhold til læringsvejledernes kompetenceløft at styrke muligheden for et endnu tættere samspil med skolernes ledelser i samarbejdet omkring lokal skoleudvikling. Det gælder i særlig grad i forhold til at sætte forskningsbaseret læring i spil og understøttelsen af samarbejdet mellem skolens øvrige ressourcepersoner. Børne- og Velfærdsforvaltningen anerkender, at der ligger en stor opgave med den konkrete udmøntning af bekendtgørelsen, og forpligter sig derfor på at give de enkelte skoler sparring og tilbagemeldinger på den praktiske gennemførelse af formålet og den tilhørende opgaveløsning ved årlige arbejdsmøder. På møderne drøfter teamet omkring det Pædagogiske Læringscenter (skolens ledelse med den pædagogiske konsulent fra forvaltningen, der er tilknyttet de pædagogiske læringscentre) indsatser i forhold til indfrielse af målsætningerne i bekendtgørelsen. Lettere adgang til bredere materialeudvalg Skolereformen og bekendtgørelsen om læringscentrene sætter tillige fokus på, at der i den kommende periode skal være øget opmærksomhed på, hvordan skolens lærermiddelsamlinger på det Pædagogiske Læringscenter kan understøtte medarbejdernes pædagogiske aktiviteter set i lyset af skolereformen. Eksempelvis omkring indførelsen af fremmedsprog tidligere i skoleforløbet. Samme opmærksomhed skal øges på de læremidler, som den kommunale læremiddelsamling (Fællessamlingen) giver adgang til. - Det er et mål, at alle nyindkøbte og eksisterende læremidler lever op til arbejdet med indfrielsen af de nye Fælles Mål. Fx om læremidlet er tilgængeligt i forhold til at kunne få det digitalt oplæst og/eller om stoffet bliver formidlet differentieret, så elever med forskellige kompetencer kan tilgå stoffet. Det er derfor nødvendigt, at læringsvejlederen styrker sine kompetencer inden for vurdering af analoge og digitale læremidler i forbindelse med folkeskolens forskellige læringsmiljøer. For at styrke læringsvejledernes vejledningskompetence og specialviden inden for nye læremidler omlægges den centrale informationssamling til lokale informationssamlinger, så læringsvejlederen bedre kan inddrage nye og mere forskelligartede materialer i vejledningen af lærere og elever. Læringsvejlederen er en central del af vejledernetværket på skolen De Pædagogiske Læringscentre er alle båret af lærere med undervisningserfaring, som brænder for læring, didaktik og vejlederopgaver. Læringsvejlederens vejledning bunder i et solidt materialekendskab og pædagogisk/didaktisk forståelse. Hun skal fx have læst de seneste ungdomsromaner samtidig med, at hun er i stand til at vurdere, om materialet er tilpasset eleven, holdet eller klassens faglige formåen. I det samlede Pædagogiske Læringscenter har læringsvejlederne tilsammen kompetencer, så de kan vejlede inden for alle skolens fag. Læringsvejlederen skal altså sætte sin pædagogiske og didaktiske praksisviden i spil i forhold til ministerielle fagkrav (Forenklede Fælles Mål) og tage vejledningsafsæt i den forskningsbaserede viden, som er relevant i de konkrete samarbejdsrelationer. 7

9 Det kræver, at læringsvejlederen understøtter samarbejdet mellem alle de øvrige vejledere i kompetencecentret. Fx arbejder læringsvejlederen tæt sammen med læsevejlederen omkring elevernes læsestandpunkt, men samarbejdet med fx AKT-vejlederen er også vigtigt: AKT-vejlederens centrale opgave er nemlig at arbejde med grupper og enkelte elevers trivsel. Deres input til læringsvejlederen er vigtige, når der fx vejledes i hvilke læremidler, der passer bedst til forskellige elevgrupper med forskellige sociale og følelsesmæssige udfordringer. Det Pædagogiske Læringscenter skal være det naturlige sted, hvor samarbejdet mellem de forskellige vejledere og deres kollegaer finder sted. Desuden er det et sted, hvor skoleudvikling konkret understøttes i samarbejde med skolens ledelse. Målsatte opgaver, der kan ligge i det Pædagogiske Læringscenter Udover de centralt fastsatte opgaver stiller bekendtgørelsen en række opgaver, som skal løses på skolen. Disse opgaver kan løses af det Pædagogiske Læringscenter. Skolens ledelse og det Pædagogiske Læringscenter drøfter i hvilket omfang, opgaverne beskrevet i bekendtgørelsens 2 stk. 2 løses i det Pædagogiske Læringscenter. Opgaverne omfatter blandt andet understøttelsen af samarbejdet med idræt-, kultur- og foreningslivet omkring skolen. I denne vision og handleplan udmøntes de lokale målsætninger for de Pædagogiske Læringscentre samt læringsvejlederens funktion og opgaver ud fra tre betegnelser for det Pædagogiske Læringscenter. Konkrete mål for det Pædagogiske Læringscenter Skolernes udmøntning af målsætningerne omkring det Pædagogiske Læringscenter som Lærested, Værksted og Værested fastsættes i et samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne på det Pædagogiske Læringscenter. Arbejdet med læremidler og didaktik i de Pædagogiske Læringscentre på Hvidovre Kommunes folkeskoler tager, udover centrale målsætninger, udgangspunkt i den lokale skolekultur og de lokalt fastsatte kvalitetsmål. Lærested Den pædagogiske vejlederkultur tager udgangspunkt i skolens organisationsform. Organiseres teamene fx i afdelinger, trin eller fagteam, så må formen og organiseringen af læringsvejledernes vejledning beskrives lokalt på skolen, så medarbejdere og læringsvejledere kan afstemme behov og forventninger herefter. - Det er et mål, at alle Pædagogiske Læringscentre tydeligt målsætter niveauet og omfanget af den vejledning, som Læringsvejlederne tilbyder medarbejdere og ledelse på skolen. Gennem de seneste år er digitale læringsmiljøer og platforme blevet en væsentlig del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af skolernes læringsmiljøer. Derfor er et centralt udviklingsområde for de Pædagogiske Læringscentre at støtte og vejlede lærerne i at gøre brug af det læringspotentiale, som de 8

10 digitale læringsmiljøer tilbyder. Et andet centralt udviklingsområde er at udbygge muligheden for digital videndeling. Rundt omkring på de Pædagogiske Læringscentre er der lavet forsøg og tiltag i disse retninger. - Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre etablerer en digital platform i forbindelse med den konkrete vejledning på skolen, hvor lærere og elever kan modtage vejledning om forskellige læremidler, og hvor viden kan deles lokalt. I en ambition om at give læringsvejlederne en øget mulighed for at kunne vejlede i nye læremidler og undervisningsmetoder omlægges den centrale informationssamling således, at læringsvejlederne har konkrete materialer på deres egen skole, som denne vejledning kan tage afsæt i. - Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre opbygger en lokal informationssamling. Opbygningen af samlingen understøttes af forvaltningen gennem en omlægning af den centrale informationssamling. Værksted Det er centralt, at det Pædagogiske Læringscenter kvalificerer lærernes og elevernes forståelse af og arbejde med multimodalitet (samspillet mellem billede, lyd og tekst) både når det gælder den praktiske anvendelse og i analyse af forskellige læremidler. - Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter stiller tidssvarende faciliteter til rådighed i forhold til at kunne arbejde med billede, lyd og tekst i digitale såvel som analoge produktioner og arbejdsformer for elever og medarbejdere. Værested Læringscentret understøtter elevernes læring og alsidige kompetencer gennem vejledning, undervisning, formidling, rådgivning og videndeling. Men det Pædagogiske Læringscenter er også udgangspunkt for elevernes uformelle læringsmiljøer og samværsformer, som både giver eleverne mulighed for læring og samtidig giver dem et afsæt i forhold til at føle sig som en del af et inkluderende fællesskab. - Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter udarbejder en udviklingsplan med mål og handleplan for PLC som værested og uformelt læringsmiljø. 9

11 Fremtidsfortælling for Avedøre Skoles Pædagogiske Læringscenter: d. 1. oktober 2017 Det er igen i år lykkedes at planlægge skoleåret så tidligt, at lærerne har haft god tid til at sætte sig ind i deres skema og undersøge, hvad skolen kan tilbyde i forbindelse med undervisningen i de forskellige fag. De ansatte på PLC vejleder inden for eksisterende materialer og nyindkøb i forhold til årsplanlægningen. PLC har udarbejdet et årshjul, hvor man kan se hvilke emner, der arbejdes med i de forskellige fag på de forskellige årgange, så PLC kan forberede sin rolle i forhold til de aktiviteter, der kommer til at foregå på skolen i årets løb. Den nyuddannede Pia, der underviser i dansk, er lidt nervøs for om hendes undervisningsforløb i noveller er godt nok. Det er et forløb, som hun lavede en overordnet planlægning af i slutningen af juni måned, og som blev skrevet ind i årsplanen. I den forbindelse kontaktede hun skolens Pædagogiske Læringscenter, hvor en læringsvejleder hjalp Pia med at finde undervisningsmaterialer til emnet. Et par uger inden undervisningsforløbet skulle løbe af stablen, fik Pia hjælp af læsevejlederen på PLC til at finde de tekster, der var mest hensigtsmæssige at læse i forhold til klassens niveau. It-vejlederen på PLC hjalp Pia med at organisere undervisningen på en måde, så eleverne fik mest muligt ud af at arbejde med deres ipads. Pia træder ind i 7.c, som hun har haft siden sommerferien. Hun fortæller eleverne, hvad der skal ske i løbet af de næste 2 uger og sammen starter de forløbet om noveller. Det er et godt forløb, Pia har lavet. Teksterne er spændende og af passende sværhedsgrad, teknikken virker og eleverne virker interesserede og nysgerrige. Pia er glad for den sparring, hun har haft med PLC i forbindelse med forløbet. Inden Pia går hjem den dag, svinger hun forbi PLC for at lave en aftale om det kommende forløb om læsestrategier, som hun skal i gang med efter efterårsferien. Hun finder læringsvejlederen sammen med nogle børn. De leder efter materialer om pattedyr, som de skal bruge til et projekt i natur og teknik. Pia får lavet en aftale og på vej ud ad døren, møder hun matematikvejlederen og inklusionsvejlederen, der begge er på vej til evalueringsmøde i kompetencecentret, som ligger i forbindelse med PLC. De skal mødes med de andre vejledere på skolen og evaluere indsatsen i forbindelse med at indgå i planlægningen af de mange spændende undervisningsforløb, der er i gang på skolen. 10

12 Handleplan 2014/2017 PLC Avedøre Skole Overskrift (formål og mål) Baggrund (Hvorfor vil vi det?) Handleplan (Hvordan vil vi gøre det?) Måling 2017 (Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?) Lærested Det er et mål, at alle Pædagogiske Læringscentre tydeligt målsætter niveauet og omfanget af den vejledning, som læringsvejlederne tilbyder medarbejdere og ledelse på skolen. Vi vil på Avedøre Skoles PLC øge og kvalificere lærernes undervisningskompetencer vejledningsforløb, som tager afsæt i konkrete, aktuelle og obligatoriske undervisningsforløb for alle årgange. Vi vil kvalificere lærernes undervisningskompetencer ved at tilbyde obligatoriske og eksemplariske vejledningsforløb sideløbende med lærernes undervisning. Alle lærere skal have gennemført mindst ét vejledningsforløb med læringsvejlederne. I forløbet skal lærerne have gjort brug af digitale læremidler, web 2.0-medier eller en produktionsapp på ipad en. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre etablerer en digital platform i forbindelse med den konkrete vejledning på skolen, hvor lærere og elever kan modtage vejledning om forskellige læremidler, og hvor viden kan deles lokalt. Den stadig stigende mængde uundervisningsmidler, udlånsmaterialer, digitale læremidler etc., og især den øgede differentiering af disse, nødvendiggør etableringen af en platform, hvor disse samles for at tilvejebringe et brugbart overblik for lærere og elever. IT-vejlederne tilknyttet PLC etablerer en platform under skolens hjemmeside med nem og hurtig adgang for skolens lærere og elever. Platformen vil indeholde beskrivelser af læremidler, udlånsmaterialer og digitale undervisningsmidler. De laver desuden en facilitet med brugervejledning og beskrivelser af afviklede undervisningsforløb samt mulighed for kommunikation mellem brugerne. Platformen er etableret og i brug i skoleåret 2016/17. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre opbygger en lokal informationssamling. Med nedlæggelsen af den kommunale informationssamling under Fællessamlingen i det daværende Pædagogiske Center er der på skolen udfordringer omkring kendskab til nyudgivelser og tidligere udgivne læremidler analoge såvel som digitale. Læringscentret på Avedøre Skole indkøber løbende og i samarbejde med fagudvalgsformænd relevant, nyudgivet undervisningsmateriale og pædagogisk litteratur. I forbindelse med Kompetencecenteret etableres en lokal informationssamling samt et pædagogisk bibliotek. Udover at give et samlet overblik vil opgaven for undervisningsvejledere blive lettere. Samlingen er etableret og i løbende udvikling fra skoleåret 2013/14. 11

13 Værksted Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter stiller tidssvarende faciliteter til rådighed i forhold til at kunne arbejde med billede, lyd og tekst i digitale såvel som analoge produktioner og arbejdsformer for elever og medarbejdere. For at leve op til gældende krav til god og varieret undervisning er det en nødvendighed, at lærere og elever har adgang til relevante og nye arbejdsredskaber i forbindelse med produktion af billeder, lyd og tekst. På Avedøre Skole etableres på Læringscenteret nye og tidssvarende arbejdspladser til digitalt og analogt arbejde med billeder, lyd og tekst. En ressourceperson med særlige forudsætninger for at arbejde med og formidle viden om dette tilknyttes Læringscentret. Værkstedet er etableret og tilstrækkeligt bestykket i skoleåret Værested Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter udarbejder en udviklingsplan med mål og handleplan for PLC som værested og uformelt læringsmiljø. Målet er at skabe forhold i det Pædagogiske Læringscenter, som tiltrækker elever, der ellers ikke vil opsøge det, da det umiddelbart forbindes med læsning og faglige krav. Det er tanken, at positive oplevelser med deltagelse i aktiviteter kan være medvirkende til en oplevelse af social inklusion og modvirke negative oplevelser af læsefaglige krav forbundet med PLC. Det er hypotesen, at den faglige inklusion kan nås netop gennem den sammenhæng, der i praksis binder de to begreber sammen. Der, hvor eleven oplever sig inkluderet, der er eleven inkluderet Teamet omkring det Pædagogiske Læringscenter vil udbrede kendskabet til skak og lade skak være en fælles aktivitet i frikvarterer, i mellemtimer og efter skoletid. Der skal arrangeres turneringer/kampe hvor alle elever har mulighed for at deltage. Den første skoleturnering er afviklet i skoleåret

14 Fremtidsfortælling for Dansborgskolens Pædagogiske Læringscenter 2017 Indskolingen: De små elever kommer løbende ind med store forventninger 1.a skal nemlig lytte til historier på deres ipads med høretelefoner og løse de opgaver, der hører til historierne. Bagefter skal de klæde sig ud og tage billeder/film med deres ipads og lave deres egen historie, som de sætter ind i et filmredigeringsprogram. Imens kommer tre elever fra 3.b ind på det Pædagogiske Læringscenter. De har lavet deres opgaver i klassen, og nu vil de gerne arbejde videre på deres PowerPoint-præsentation om dyr en opgave de har for til næste uge. Eleverne sætter sig hen til gruppen af stationære computere. De finder relevante fagbøger i fagbogskrybberne for indskolingen læringsvejlederen hjælper dem, da 1. klasserne på egen hånd er i fuld gang med at tage billeder og optage film. En lærer fra 2. klasse kommer ind og beder om hjælp til at finde et sæt læsebøger til klassen, der er differentieret i genren Gys, samt inspiration til sider på nettet, hvor der er relevante idéer til undervisning i samme genre. I frikvarteret sidder et par børn, som har brug for et pusterum, med en ipad og hygger sig med et matematikspil. Nogle udskolingsbørn ligger og slænger sig på en sofa, mens de taler om, hvilket program de skal benytte til deres fremlæggelse i den kommende uge. Mellemtrinnet: De mellemstore elever kommer luntende ind med store forventninger 5. klasse og deres lærer kommer hjem fra tur og afleverer det AV-udstyr, de har haft med. De henter bærbare computere og stik til overførsler fra deres mobiler. Næste dag skal de sammen med deres lærer nemlig have et kursus i, hvordan de behandler deres information, film og billeder i et særligt program. De skal fremvise det færdige produkt for hele deres årgang inde på PLC. Udskolingen: De store elever kommer slæbende ind med store forventninger Vikaren for 7.c kommer ind for at hente et klassesæt af e-bogslæsere. Han skal sætte eleverne til at læse to noveller, som skal analyseres. Eleverne sender deres analyser til klasselæreren digitalt. 13

15 Handleplan 2014/2017 PLC Dansborgskolen Overskrift (formål og mål) Lærested Det er et mål, at alle Pædagogiske Læringscentre tydeligt målsætter niveauet og omfanget af den vejledning, som læringsvejlederne tilbyder medarbejdere og ledelse på skolen. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre etablerer en digital platform i forbindelse med den konkrete vejledning på skolen, hvor lærere og elever kan modtage vejledning om forskellige læremidler, og hvor viden kan deles lokalt. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre opbygger en lokal informationssamling. Værksted Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter stiller tidssvarende faciliteter til rådighed i forhold til at kunne arbejde med billede, lyd og tekst i digitale såvel som analoge produktioner og arbejdsformer for elever og medarbejdere. Værested Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter udarbejder en udviklingsplan med mål og handleplan for PLC som værested og uformelt læringsmiljø. Baggrund (Hvorfor vil vi det?) Vi vil kvalificere lærernes digitale undervisningskompetencer via vejledningsforløb, der tager udgangspunkt i dels aktuelle, dels obligatoriske klasseundervisningsforløb for alle årgange. Vi vil kvalificere elevernes digitale kompetencer med udgangspunkt i den digitale verden, de befinder sig i til hverdag. Vi vil lade os inspirere af de læringsmuligheder som de sociale og kommercielle it-medier, eleverne er engagerede i, tilbyder. Vi vil etablere et inspirerende undervisningsmiljø, der giver rum til undren og fordybelse. Der vil være forskellige udstillinger på baggrund af årstid eller højtid. Relevant og fagligt materiale til forskellige sider på nettet, samt ny og klassisk litteratur. Vi vil udvikle PLC til skolens centrale læringsrum, hvor alle typer af medier er tilgængelige, og hvor alle typer af skoleaktiviteter kan finde sted. ipads, bøger, tidsskifter, faste computere, undervisningsfaciliteter. Det er ligeledes muligt at lave undervisningsmateriale ud fra forskellige værktøjer. Vi vil skabe mulighed for, at PLC kan fungere som et naturligt værested for eleverne, hvor læringsrummet og fritidsrummet kan flyde sammen. Handleplan (Hvordan vil vi gøre det?) Vi vil tilbyde eksemplariske og obligatoriske digitale medievejledningsforløb parallelt med lærernes undervisning. Forløbene vil være rettet specifikt mod hver enkelt årgang. Vi vil udbygge vores eksisterende digitale PLCplatform, hvor eleverne kan præsentere deres skolearbejde, blogge og kan inspirere hinanden, og hvor vores mediepatrulje kan spille en aktiv rolle i administrationen af platformen. Vi vil etablere et digitalt skoleblad, som eleverne forestår driften af. Vi vil løbende udskifte/opgradere vores fag- og skønlitteratursamling ud fra en tematiseret tilgang til PLC s indretning og organisering. Vi vil facilitere værkstedsarbejder i forbindelse med elevfremlæggelser, projektarbejde m.m. via digitale medier. Vi vil facilitere lærernes forberedelse med sparring fra PLC-vejledere. Vi vil arrangere præsentationer af nye læringsmidler. Vi vil facilitere den understøttende undervisning med tiltag, der kan inspirere elever og undervisere. Med udgangspunkt i elevernes fritidsliv, vil vi etablere aktiviteter, der søger at sætte et fagligt fokus. Måling 2017 (Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?) Lærerne har med udgangspunkt i PLC s årshjul budt ind med deres projekter fra egne årsplaner, som læringsvejlederne kobles på. Eleverne har overtaget en væsentlig grad af drift og anvendelse af platformen. Eleverne har etableret et fast nyhedsforum, som løbende skifter medarbejdere i redaktionen. PLC er tematisk organiseret i alle litteratursamlinger. Samlingerne er igen inddelt i områder for indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover findes en fast samling af hyldebøger, som er katalogiseret på traditionel vis. Vi har udvidet vores lokalekapacitet til at rumme en afdeling, hvor værkstedsarbejdet for såvel elever som lærere og pædagogser kan finde sted. Der afholdes jævnligt præsentationer omkring læremidler for lærerne og pædagogerne. Vi har en udvidet åbningstid på udvalgte dage, hvor læringsvejledere vil være til stede. 14

16 Fremtidsfortælling for Engstrandskolens Pædagogiske Læringscenter, november 2017 Den første klasse på det Pædagogiske Læringscenter er 0. klasse, som skal låne bøger. Hver gang de kommer, laver vi noget for dem. Vi har et tema om søskende. Sidste gang så vi filmen Drengen i kufferten. Denne gang laver vi i fællesskab en billedhistorie på den interaktive tavle, hvor eleverne selv indtaler lyd til seks udvalgte billeder. Vi ser det færdige produkt, og de morer sig over at høre deres egne stemmer. I næste modul kommer 3. klasse for at arbejde med Børnenes U-landskalender, der i år har tema om Niquarague vi har fået et gratis klassesæt med CD, tekstbog og arbejdsbog, udgivet af Ibis med støtte fra Danida. Vi har aftalt et forløb, hvor vi på PLC hjælper lærerne i 3. kl. med at integrere it i undervisningen. Med udgangspunkt i den tilhørende hjemmeside fra Ibis arbejdes der med fakta om Niquaragua. Målet er at træne faglig læsning på skærm. Eleverne skal efterfølgende lave deres egen fagbog i en app på deres ipads. Kl. 12 kommer 4. klasse, som også er en ipad-klasse. De skal lave historier i en dukkespils-app ud fra et eventyr, som de fik læst højt sidste gang, de var på PLC. I den ene ende af PLC er it-vejlederen beskæftiget med at hjælpe 10. kl.-elever med at redigere en videofilm, og sideløbende er der elever fra flere forskellige klasser, som arbejder selvstændigt på Læringscentrets computere. Der er en god stemning, og vi arbejder bevidst på at fastholde en høj arbejdsmoral for alle, der er på PLC. Kl. 13 starter den daglige lektiecafé. Der kommer børn fra mellemtrinnet og udskolingen, og vi hjælper dem med lektierne. Flere elever har brug for deres helt egen lærer, men vi må fordele ressourcerne på alle børn. Lektiecaféen bliver mere og mere populær, der er børn, der kommer hver dag, og de profiterer meget af tilbuddet. Det er en god måde at sikre alle elever lige muligheder for at klare sig godt i skolen. Efter ønske fra de fleste elever er der forsøgsvis åbent til kl. 16. Kl. 14 er der møde med læsevejlederne. Vi skal planlægge den årlige læseuge. PLC har forslag til aktiviteter på forskellige klassetrin, fx tilbydes 5. kl. et kursus i at lave boganmeldelser. Eleverne skal lave små videoklip, hvor de anmelder bøger. Klippene laves til QR-koder, de sættes op på PLC, så andre elever har mulighed for at se dem. 7. klasse introduceres til genren Graphic novels. Inklusion Som en del at læringscenterets rolle i Kompetencecenteret skal vi i dag vejlede en gruppe lærere om brug af kompenserende hjælpemidler til læsesvage elever. Og vi holder møde med nogle af DSA-lærerne (dansk som andetsprog) om valg af supplerende undervisningsmateriale til tosprogede elever. Undervisning i undervisningen Vi på læringscentret har for nylig deltaget i et undervisningsforløb med en tilknyttet ekstern konsulent om at bruge mobiltelefoner i mundtlig engelsk. I dag videreformidler vi disse erfaringer til en gruppe engelsklærere fra mellemtrinnet. Vi tilbyder lærerne hjælp til at gennemføre et lignende forløb, hvor eleverne træner ordforråd i forskellige CL-øvelser og QR-løb, lærer at arbejde i 15

17 præsentationsprogrammet Prezi, at uploade små videofilm fra mobiltelefonen og at samle deres færdige produkter på en klassekanal på SkoleTube. På teammødet om eftermiddagen aftaler vi, hvordan vi vil lave årets julekonkurrence: én for store elever og én for små. Et spørgsmål om dagen. Vi planlægger også den forestående Morgengry, hvor vi skal læse uddrag af Martin Strids nye bog: Den utrolige historie om kæmpekartoflen og pæren. 16

18 Handleplan 2014/2017 Engstrandskolen Overskrift (Formål og mål) Lærested Det er et mål, at alle Pædagogiske Læringscentre tydeligt målsætter niveauet og omfanget af den vejledning, som læringsvejlederne tilbyder elever, medarbejdere og ledelse på skolen. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringcentre etablerer en digital platform i forbindelse med den konkrete vejledning på skolen, hvor lærere og elever kan modtage vejledning om forskellige lærermidler, hvor viden kan deles lokalt. Det er et mål, at alle de Pædagogiske Læringscentre opbygger en lokal informationsafdeling. Værksted Det er et mål, at det Pædagogiske Læringscenter stiller tidssvarende resurser til rådighed i forhold til at kunne arbejde med billede, lyd og tekst i digitale såvel som analoge produktioner og arbejdsformer. Baggrund (Hvorfor vil vi det?) Vi har gennem de seneste år oparbejdet en tradition for, at alle klasser, der kommer på PLC, bliver undervist af en læringsvejleder som en del af deres bibliotekstime. Det drejer sig om book talks, en god historie, emner fra årets gang, halloween, jul, påske o.l., men også om emner, der har karakter af almen dannelse. Der er altid mange elever fra forskellige klasser, der arbejder individuelt på PLC. Vi har skabt en tradition for, at kolleger i stor stil søger vejledning på PLC. Vi har abonnement på mange digitale læremidler, og vi orienterer kollegerne bl.a. via Lærerintra. En del abonnementer bruges endnu ikke i fuldt omfang, og den videndeling, der foregår, er ret tilfældig. Vi har en bogsamling, som udgør skolens lærerbibliotek. Emner: Mediedidaktik, mediepædagogik, litteratur til spydspidsuddannelsen, inklusion, klasseledelse samt abonnement på sprogbladet PS. Vi udlåner og vejleder i brug af en del udstyr til arbejde med lyd, billeder og tekst. Der er mange gode erfaringer med undervisningsforløb, der inddrager brug af digitale læremidler. Og der er p.t. to klasser med ipads, som nu baner vejen for mange flere ipads på skolen. Handlinger (Hvordan vil vi gøre det?) Vi vil bygge videre på de gode erfaringer med at undervise klasserne og prøve at føre dette videre under den nye skolereform. Vi vil forstærke indsatsen med at skabe gode arbejdsvaner for alle elever, der arbejder på PLC. Vi vil samtidig være opmærksomme og deltagende i elevernes arbejde. Vi vil vejlede kolleger om undervisningsforløb i alle fag, om litterære forløb og forløb med brug af digitale læremidler. Vi vil vejlede om nye materialer og pædagogiske tiltag. Vi vil udbygge samarbejdet med læsevejledere og itvejledere i mere formaliserede og faste rammer. Vi vil formidle viden om alle abonnementer og digitale læringsportaler, så vi sikrer, at alle lærere kender til dem og bruger dem i højere grad end i dag. Vi vil sikre, at de øgede udgifter modsvares af større brug. Vi vil lave en portal, som samler disse oplysninger, og hvor der også samles erfaringer og materiale, som kan deles med andre og bruges til reel videndeling. Vi vil samle eksempler på digitale elevproduktioner på Skoletube og sikre, at alle lærere har adgang til disse. Vi vil udbygge lærerbiblioteket med didaktisk litteratur til alle fag, bl.a. matematik og faglig læsning. Vi vil samle litteratur, der understøtter lokale og kommunale indsatsområder, og vi vil indkøbe enkelteksemplarer af vigtige undervisningsmaterialer, som ikke findes i kommunens informationsafdeling. Vi bygger videre på de gode erfaringer, indkøber løbende nyt udstyr og vejleder lærere, enkeltelever, grupper og klasser i brug af udstyret. PLC udlåner to klassesæt med ipads, vi vejleder om brug af dem, og vi vil så vidt muligt gå med ud i klasser og hjælpe i gang med hensigtsmæssig brug af digitalt udstyr. Vi tager initiativ til videndeling af gode idéer. Måling 2017 (Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Vi evaluerer løbende på teammøder og vores faste halvårlige møder med ledelsen. Der er etableret faste møder med læse- og it- vejledere. Portalen er oprettet og den bruges regelmæssigt af PLC og lærerne. Vi undersøger om lærerne vurderer, at samlingen er dækkende for deres fag. Videndeling fra ipadklasserne når ud til alle. Nyt udstyr er indkøbt Vi vejleder i klasserne med klasseudlånssæt. 17

19 Værested Det er et mål, at skoleledelsen sammen med PLC udarbejder en udviklingsplan med mål og handleplan for PLC som værested og uformelt læringsmiljø. Engstrandskolen er en åben-planskole, og PLC en integreret del af hele skolens åbne læringsmiljø. Her er et aktivt læringscenter, hvor eleverne fra forskellige klasser arbejder side om side. Mål Det er et overordnet mål at udvikle Engstrandskolens bibliotek til at fungere som et læringscenter, der tager aktivt del i skolens udvikling. Dette gøres ved, at PLC: - Iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling - Stiller fysiske og virtuelle læringsresurser til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling - Fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Læsegrupper er oprettet. Denne aktivitet giver øget læselyst. Understøttende undervisning er etableret. Nyskabende initiativer: Understøttende undervisning, hvor vi samler elever til læsning om fælles interesseområder. Etablere understøttende undervisning til de forskellige fagområder. Læseklub: - Samle en gruppe elever fra samme klasse til fælles læsning af en roman. - Arbejde med bogtrailere - Udarbejde forslag til litteratur for særlige temaer og årgange. Administrere ipad-udlånssæt, formidle erfaringer og sikre, at indførelse af ipads i skolen bliver en positiv oplevelse, der styrker det faglige arbejde. Emner til udvidet samarbejde med læsevejledere og it-vejledere: Mediepatrulje, fagligt læsekursus, digital skærmlæsning, erfaringsudvekslingsportal ipad i undervisning og mit bedste undervisningsforløb. 18

20 Fremtidsfortælling for Frydenhøjskolens Pædagogiske Læringscenter 2017 Morgenåbning torsdag morgen og den sidste efterårssol skinner smukt gennem det Pædagogiske Læringscenters vinduer. Den foreløbig sidste ombygning er netop afsluttet, og der er nu lys igennem lokalet fra alle vinkler. Morgentravlheden begynder at indfinde sig. Lærerne har på SkoleIntra booket de undervisningsmaterialer, der skal anvendes i løbet af dagen, medarbejderne på PLC har klargjort disse, og alt er nu ved at blive afhentet. I 2. modul er der forfatterbesøg på PLC. Jørn Jensen, der i september rundede de 500 udgivelser, vil fortælle 3. og 4. klasserne om sit forfatterskab. Eleverne er godt forberedt, de har i et tværfagligt forløb mellem dansk, billedkunst og PLC, arbejdet med Jørn Jensens forfatterskab, og resultatet er nogle flotte billedhistorie-produktioner, der skal vises på interaktive tavler umiddelbart i forlængelse af selve foredraget. Derudover har PLC i den seneste måned haft en udstilling om Jørn Jensen. Der er også gang i udlånet: 7. klasserne finder selvstændigt materialer til en kommende projektopgave. Alle elever har i 4., 5. og 6. klasse på PLC gennemført et kursus i individuelt målrettet materialesøgning. Storepause. Der er gang i de sociale medier og eleverne kommunikerer på kryds og tværs. Derudover er diverse brætspil stadig en utrolig populær aktivitet. Ikke et minut bliver spildt, for eleverne har i forvejen booket aktiviteter på PLC s touchscreen. Efter frokost er der fokus på Fortællingen i computerspillet. PLC abonnerer på adgang til spillet World of Warcraft, og sammen med engelsk- og dansklærerne har vi planlagt et forløb, hvor en gruppe af skolens ældste elever underviser et begynderengelskhold. Udskolingseleverne er af deres lærere blevet klædt didaktisk på, så de ved, at de skal fokusere på progressionen i fortællingen og den engelske terminologi i spillet. Lektiecafé Alle elever er velkomne. Flere elever har i dag en forælder med, for PLC s Pædagogiske it-vejleder afholder ét af de halvårlige kurser i brugen af SkoleIntra. Pædagogiske it-vejledere og læringsvejledere har planlægningsmøde med læsevejledere og dansklærere om den kommende læseuge. Hele skolen arbejder med Graphic Novels og animationer. Fællessamlingen og HvidovreBibliotekerne leverer materialer. Eleverne skal på deres ipads lave animationer, og disse blive uploadet på skolens Youtube-kanal. Aftenåben. Lærerne stiller deres viden og evner til rådighed, og der udbydes en mangfoldighed af spændende kurser for beboerne i lokalområdet. Frydenhøjskolen summer af aktivitet. På PLC huserer Filmkundskabsholdet. Skolens PLC ere underviser i filmatiseringer af klassiske romaner. Forløbet er planlagt i et samarbejde mellem PLC, HvidovreBibliotekerne og DFI. 19

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC

TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC APRIL 2015 INDHOLD Indledning... Folkeskoleloven... Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre... Styrelsesvedtægten

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT Hvad er det vi skal? 1 Alle vil udvikling ingen vil forandring Alle ting bliver ikke bedre, hvis de ændres; men de må ændres, hvis de skal blive bedre. Man skal ikke smide barnet ud med badevandet 2 Hvad

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter

Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter Juni 2015 Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter Undervisningsministeriet 1 Indhold Indledning... 4 Målgruppeindgang: Forvaltning... 5 Hvad er det pædagogiske læringscenter?...

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNEDE MÅL...2 MÅL FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER PÅ VØS...2 Læringsmiljøet omkring PSC...2 PSC og

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Maj 2015. Vejledning om det pædagogiske læringscenter. Undervisningsministeriet

Maj 2015. Vejledning om det pædagogiske læringscenter. Undervisningsministeriet Maj 2015 Vejledning om det pædagogiske læringscenter Undervisningsministeriet 1 Målgruppeindgang: Forvaltning Bånd 1: Introduktion og rammer Udestår: Kort tekst der introducerer hvad man kan læse om i

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Læringscenter Funktionsbeskrivelse Rantzausminde Skole - 2015 1 Introduktion Det traditionelle skolebibliotek eksisterer ikke længere! Der er kommet en ny bekendtgørelse for folkeskolens Pædagogiske Læringscenter

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N VORES VISION PLC er et levende sted, som skaber og understøtter interesse, lyst og læring Velkommen på skolebiblioteket Kært

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere