Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)"

Transkript

1 Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1: 1. Udtagning af prøve fra mundhulen. 2. Lysering af cellerne, dvs. spaltning af cellemembraner og kernemembraner, så DNA frigøres fra cellerne. 3. Binding af DNA til søjlematerialet i prøvekittets mikrosøjler. 4. Skylning af filteret, så rester af cellemateriale fjernes. 5. Udvaskning af DNA, så det befinder sig i opløsning. Herefter kontrolleres kvaliteten af DNA prøven vha. gelelektroforese og koncentrationen af DNA-prøven bestemmes vha. DNA standarder. DNA prøven kan nu anvendes til PCR. Figur 1. Oprensningens hovedtrin. 1

2 Klargøring af arbejdspladsen Materialer Til oprensning af genomisk DNA anvendes QIAamp DNA Investigator Kit. På gruppens arbejdsplads skal I have: Holder med følgende rør per prøve /person: Steril bomuldsvatpind 1,5 ml mikrocentrifugerør, mærket med initialer for hver person QIAamp MinElute kolonne mærket med initialer 5 ekstra opsamlingsrør mærkede med initialer 1,5 ml mikrocentrifugerør, mærket med initialer Reagenser: ATL-buffer AL-buffer Buffer AW1 Buffer AW2 Buffer ATE 100% Ethanol Figur 2. Reagenser på arbejdspladsen Redskaber og apparater: Ren saks renses mellem hver prøve /person. Mikropipetter, der kan indstilles til , μl Pipettespidser: 2x200μL og 6x1000μL per person +lidt ekstra til fejl. Stopur Vortex-mikser Handsker Fælles udstyr: Proteinase K (da der kun skal afpipetteres meget små mængder) Varmetermostat m/blok til 1,5 ml rør indstillet på 56 C Varmetermostat m/blok til 1,5 ml rør indstillet på 70 C Bordcentrifuge (8.000 og rpm) Placer jeres udstyr, så det er let at overskue og komme til. 2

3 I flere af procedurerne har det stor betydning, at I er nøjagtige med tiden. Derfor skal I før hver procedure sikre jer, at I har materialerne klar, og have stopuret klar. DNA-prøven må ikke forurenes med andet DNA, fx fra dig selv. Derfor skal I arbejde med handsker og undgå at berøre prøverørenes åbninger, pipettespidser ol. Forurenes materialerne, må det kasseres. Pipettespidser skal skiftes mellem hver prøve, så der ikke overføres DNA. Sikkerhed Mundhuleskrab kan indeholde smitstoffer, og skal derfor håndteres med handsker. De øvrige stoffer forekommer i så små mængder at der ikke er tale om nogen sikkerhedsmæssig risiko. Affaldshåndtering Al affald indsamles på arbejdspladserne, og bortskaffes med almindeligt affald. Fremgangsmåde: 1. Udtagning af DNA-prøve Første trin i en DNA-fingerprinting er at skaffe sig en ren DNA-prøve fra den ønskede person. Det kan gøres på flere måder. Den mest simple er at tage et skrab fra mundhulen med en bomuldsvatpind. Prøven vil indeholde epitelceller. Det er den metode, der er beskrevet her. I andre tilfælde fås en prøve fra far og barn (i faderskabssager), et gerningssted (blod, sekret, sæd, cigaretskod) eller måske fra arkæologisk materiale. Disse metoder er uddybet senere. Fremgangsmåde: 1. Tag en steril bomuldspind ud af holderen. Brug den til at skrabe celler af mundhulens inderside. 2. Stik vatpinden ned i mikrocentrifugerøret. Klip den af ved bomuldskanten, se figur 3. Figur 3. Udtagning af prøve og afklipning i mikrocentrifugerør 2. Lysering af cellerne i prøven For at få DNA frigjort fra cellerne skal cellemembran og kernemembran nedbrydes (lyseres). Det gøres med buffer ATL som indeholder natriumdodecylsulfat, der er et sæbestof. Herefter skal proteinerne i prøven spaltes. Nogle proteiner er bundet til DNA (bl.a. histoner) og 3

4 cellerne indeholder DNaser, som er enzymer, der vil spalte og dermed nedbryde DNA. Proteinase K, er et proteinspaltende enzym, der spalter proteiner som histoner, så DNA frigives. Endvidere nedbryder Protinase K også DNaser, så de ikke kan nedbrude DNA. Buffer AL indeholder desuden guanidinhydrochlorid, der er et salt, der ødelægger proteinerne, og herved beskytter DNA et imod at blive nedbrudt af DNaserne. AL-bufferen stopper altså også Proteinase K s virkning. Fremgangsmåde: 1. Tilsæt 400 µl Buffer ATL til hver prøve. 2. Tilsæt 20 µl proteinase K til hver prøve. 3. Vortex prøven i max. 10 sekunder. 4. Inkuber prøven ved 56 C i 60 min. Vortex prøven i 10 sekunder hvert 10. min. 5. Placer rørene i centrifugen, så der er balance, og centrifuger prøven kort. 6. Tilsæt 400 µl Buffer AL, vortex prøven i 15 sekunder og centrifuger prøven kort. 7. Inkuber prøven ved 70 C i 10 min. Vortex prøven i 10 sekunder hvert 3. min. 8. Efter endt inkubering centrifuges prøven kort. 9. Tilsæt 200 µl 100 % ethanol og vortex prøven i 15 sekunder. Centrifuger kort. Figur 4. Mikrocentrifugerør placeres så centrifugen er i balance. Husk mærkning! 3. Binding af DNA i mikrosøjler og udvaskning af DNA Væsken omkring vatpinden vil nu indeholde prøvens DNA. Næste trin er at rense væsken for cellerester. Det gøres ved at binde DNA i et filtermateriale i en mikrokolonne, og vaske den for de øvrige stoffer i prøven. Fremgangsmåde: 1. Sug lysatet (væsken med DNA) op med en pipette. Før pipettespidsen ned ved siden af vattet, og sug så meget op som muligt (7-800 μl). 2. Overfør lysatet til en QIAamp MinElute kolonne. 3. Centrifuger kolonnen ved rpm i 1 min. 4. Overfør kolonnen til et rent opsamlingsrør. Det gamle opsamlingsrør smides ud. 4

5 4. Skylning af søjlen Skylningen sker med to bufferopløsninger, AW1 og AW2. Buffer AW1 indeholder bl.a. et guadinium-salt, ligesom buffer AL, samt ethanol. Fremgangsmåde: 5. Tilsæt 500 µl Buffer AW1 til kolonnen. 6. Centrifuger ved rpm i 1 min. 7. Overfør kolonnen til et rent opsamlingsrør. Det gl. opsamlingsrør smides ud. 8. Tilsæt 700 µl Buffer AW2. Centrifuger ved rpm i 1 min. Herefter overføres kolonnen til et rent opsamlingsrør. Det gl. opsamlingsrør smides ud. 9. Tilsæt 700 µl 100 % ethanol. Centrifuger ved rpm i 1 min. Herefter overføres kolonnen til et rent opsamlingsrør. Det gl. opsamlingsrør smides ud. 10. Centrifuger ved rpm i 3 min. 11. Overfør kolonnen til et 1,5 ml mikrocentrifugerør. Det gamle opsamlingsrør smides ud. 12. Inkuber minimum 10 min. ved stuetemperatur eller 3 min. ved 56 C. Figur 5. Mikrosøjle og opsamlingsrør 5. Udvaskning af DNA Kolonnematerialet indeholder nu prøvens DNA, oprenset. DNA skylles ud af filtermaterialet med ATE-buffer. Det gøres af to omgange. Fremgangsmåde: 13. Tilsæt 30 µl Buffer ATE til kolonnen. 14. Inkuber i 5 min. ved stuetemperatur. 15. Centrifuger ved rpm i 1 min. 16. Gentag trin Mikrocentrifugerøret indeholder nu DNA-prøven. Kolonnen smides ud. Læreren indsamler gruppernes bakker med mærkede mikrocentrifugerør. En tilfældig prøve udvælges som gerningsmand. Læreren tilsætter 30 µl Buffer ATE til gerningsmandens 5

6 mikrocentrifugerør, og prøven blandes med pipetten. 30 μl udtages igen og overføres til et nyt rør mærket X. En af grupperne arbejder videre med X-prøven. DNA-prøverne kan nu benyttes til agarose-gelelektroforese og koncentrationsbestemmelse efterfulgt af PCR forsøget. STOP-PUNKT! Hvis I arbejder videre næste dag kan i opbevare DNA prøverne ved 4⁰C ellers skal I fryse prøverne ned ved -20⁰C. Trin 2: Gelelektroforese af oprenset genomisk DNA. (Denne del tager ca. 2 timer) I øvelsesvejledningens trin 4 (PCR med Core Loci primere) skal der bruges en bestemt mængde genomisk DNA for hver PCR reaktion man skal lave. Derfor er det nødvendigt, at man koncentrationsbestemmer mængden af genomisk DNA i hver af de DNA prøver, man har taget. Koncentrationsbestemmelsen laves vha. UV-spektrofotometri eller en Dot-blot (se evt. øvelsesvejledning punkt 3). Første skridt i koncentrationsbestemmelsen er at lave en agarosegel og køre en gelelektroforese af det oprensede genomiske DNA. Dette gøres for at vise, at der er DNA i prøven, og at den ikke er forurenet af proteiner. Klargøring af arbejdspladsen Materialer: 1 elektroforeseapparat inkl. støbekar og kam. Der er 2 til rådighed. 1 strømforsyning til elektroforeseapparatet 70% ethanol Tape Agarose 250 ml Bluecap flaske 1xTAE buffer (fælles for alle hold). Microbølgeovn TAE stain (indeholder lav konc. af ethidiumbromid) Handsker blå nitrilhandsker DNA loading buffer DNA markør (1kb) 6

7 Oprensede DNA prøver Mikropipetter Pipettespidser UV kilde Beskyttelsesbriller Kamera Affaldshåndtering: Der er ingen restriktioner m.h.t. affaldshåndteringen i dette trin af øvelsen. Alt affald kan bortkastes i vasken og efterskylles. Sikkerhed: Ethidiumbromid er stærkt mutagen, men bruges i denne øvelse i så lav koncentration, at der ikke er nogen sikkerhedsforanstaltninger ud over brug af nitrilhandsker. UV-lys er skadeligt for øjnene. Derfor skal man bruge beskyttelsesbriller, når man ser på gelen over UV-kilden. Fremgangsmåde: A) Hvis læreren har støbt gelen, så gå til punkt C. B) Støbning af en 1 % agarose gel. Afkøl og hæld opløsningen i gelkarret Kam til brønde Færdig gel Brønde Placer flasken i mikroovnen Bland agarose og gelstøbningsbuffer i bluecap flaske Tape Figur 6: Procedure ved støbning af agarosegel. 1. Rengør et gelkar og en kam i 70 % ethanol. 2. Luk enderne af gelkaret med tape. 7

8 3. Tag en bluecap flaske og vej 1 g agarose af i flasken. 4. Tilsæt 95 ml 1xTAE buffer til bluecap flasken. 5. Kom flasken med løstsiddende låg i en microbølgeovn. Tænd for microbølgeovnen og hold øje med, hvornår opløsningen kommer i kog. 6. Når væsken er i kog tages flasken ud og tjek om agarosen er gået i opløsning. Er den ikke i opløsning varmes lidt videre. Opløsningen skal være klar. Pas på flasken er MEGET varm! 7. Tag nitrilhandsker på. 8. Tilsæt 5 ml 1xTAE+EtBr opløsning til de 95 ml opløst agarose, og bland. EtBr (Ethidium bromid) anvendes til farvning af DNA og fluorescerer i UV lys. Husk at bruge handsker (nitrilhandsker, de er blå) ved håndteringen af EtBr, da det er mutagen! 9. Lad gelopløsningen køle af i 5 min. 10. Hæld blandingen op i gelkaret (ca. 50 ml per gel). Undgå luftbobler. Kom kammen i toppen af gelen. Lad gelen størke. (20-30 min) STOP-PUNKT! Gelerne kan gemmes i en plastikpose og opbevares ved 4⁰C til næste dag eller i ca. 5 dage. C) Gelelektroforese 1. Fjern tapen og kammen og kom gelkaret over i et elektroforesekar. Brøndene fra kammen skal vende mod den negative pol (sort) i elektroforesekaret, og bunden af gelen skal vende mod den positive pol (rød) i elektroforesekaret. DNAet er negativladet og vil derfor vandre mod den positive pol. 2. Hæld 1xTAE Buffer i elektroforesekaret, så brøndene og gelen er dækket med bufferen. 3. Tilsæt 2 µl DNA loading buffer til 10 µl af hver oprenset DNA prøve. 4. Tilsæt 2 µl 1 kb DNA markør til den første brønd. 5. Tilsæt 10 µl prøve til den næste brønd osv. 6. Når DNA markøren og alle prøverne er tilsat gelen sættes gelelektroforesekarlåget på. 8

9 Figur 7: Her ses gelkarret nedsænket i elektroforesekarret indeholdende 1xTAE buffer. Der er tilsat en markør længst til højre og 2 DNA prøver og en tredje er ved at blive loaded i en brønd. 7. Strømforsyningen indstilles på 80 V og 45 min, se figur 8. Der kan evt. køres længere tid for at trække båndene ned i gelen. Figur 8: Strømforsyningspanel. 8. Tilslut strømforsyningen til gelelektroforesekaret og tryk start. 9. Efter endt elektroforese, læg gelen på en UV-kilde og tag et billede (BRUG NITRIL- HANDSKER). Husk at UV-lys er skadeligt for øjne, så brug beskyttelsesbriller eller beskyttelsesskærm. D) Tolkning af agarosegelen Ethidiumbromid binder sig til DNA. Når gelen belyses med uv-lys, vil DNA derfor vise sig som lysende bånd. Båndenes placering på gelen fortæller, hvor store DNA-fragmenterne er. Lange molekyler vandrer langsommere gennem gelmaterialet fordi de tilbageholdes af gelens 9

10 struktur, mens små molekyler vandrer længere. Derfor vil mindre DNA-fragmenter vise sig som en hale. Hvis oprensningen er lykkedes, vil man derfor kunne se et tydeligt bånd øverst, evt. med en hale. Nu skal DNA-koncentrationen bestemmes for at kunne beregne, hvor meget af ens prøve der skal bruges til PCR. Forholdet mellem DNA og proteinrester i prøven kan også bestemmes vha. absorbansmåling. Det fortæller om prøvens renhed. Figur 9: 1% agarosegel hvor der er loaded 7 oprensede genomiske DNA prøver på. I brønd 1 og 9 er der loaded 2 µl 1 kb DNA markør (Fermentas). Øverst i de 7 brønde med prøver ses et tydelig bånd, der indikerer, at der er intakt genomisk DNA i prøven. Det ses også at koncentrationerne i prøve 1-4 er betydelig højere i prøve 5-7. Hvis båndene ikke viser noget DNA overhovedet, vil man vælge ikke at lave PCR reaktioner med disse DNA prøver, da de ikke er oprenset tilstrækkeligt til, at der er nok rent genomisk DNA. STOP-PUNKT! 10

11 Trin 3: Koncentrations- og renhedsbestemmelse af DNA (Denne del tager ca. 1 time) DNA-koncentrationer kan bestemmes på to måder, vha absorbansmålinger på et UVspektrofotometer, eller, hvis dette ikke haves, vha. dot-blot. Her følger en vejledning til hver af de to metoder. Koncentrations- og renhedsbestemmelse af DNA vha. absorbansmålinger DNA koncentrationer kan meget nemt bestemmes med absorbans-målinger. Alt man har brug for er et spektrofotometer udstyret med en UV-lampe, en kvarts kuvette og en opløsning med oprenset DNA. Spektrofotometeret sender lys igennem prøven, og måler hvor meget lyset svækkes eller absorberes af prøven. Absorbansen vil være afhængig af prøvens koncentration. Spektrofotometeret kan indstilles til at måle ved forskellige bølgelængder af lys. Absorbansmålingerne foretages ved 260nm, da DNA absorberer lys kraftigst her 1 absorbansenhed (1 AU) = 50 μg/ml ren DNA. Udstyr Spektrofotometer med UV-lampe 100μl kvarts kuvette Affaldshåndtering: Der er ingen restriktioner m.h.t. affaldshåndteringen i dette trin af øvelsen. Alt affald indsamles til dagrenovation. VIGTIGT: Smid IKKE din DNA prøve ud! Sikkerhed: Ingen sikkerhedsforanstaltning ved brugen af et spektrofotometer. Fremgangsmåde 1. Tænd spektrofotmeteret og kontroller at UV-lampen er tændt 2. Indstil bølgelængden til 260nm 3. En kvartskuvette fyldes med vand og sættes i kuvetteholderen 4. Nulstil spektrofotmeteret (så absorbansen er lig nul!) 5. Kvartskuvetten fyldes med DNA prøven 6. Prøvens absorbans ved 260nm (A260) aflæses og koncentrationen udregnes efter flg. formel: 11

12 7. Ud fra koncentrationen kan man nu beregne hvor stort volumen af DNA-prøven, der skal anvendes til PCR. NB! Hvis absorbansmålingerne overstiger 1 skal prøven fortyndes med DNA vand og målingen gentages Renheden af DNA opløsningen kan også estimeres ved hjælp af absorbansmålinger ved at kigge på forholdet A260/A280. Der foretages derfor en yderligere absorbansmåling ved 280nm (A280). Ved denne bølgelængde måles nemlig mængden af proteiner. 1. Indstil bølgelængden til 280 nm 2. Nulstil absorbansen med DNA vand i kuvette 3. Fyld nu kvartskuvetten med DNA prøven 4. Prøvens absorbans ved 280nm (A260) aflæses og forholdet udregnes efter flg. formel: Et forhold mellem 1,7 og 2,0 betyder generelt at man har en prøve af høj renhed/kvalitet. Figur 10. UV-spektrum fra DNA-prøve. Spektret viser DNA-toppen ved 260 nm og en svag protein-skulder ved 280 nm. Koncentrationsbestemmelse af DNA vha. Dot-blot Et dot blot kan benyttes til at estimere koncentrationer af DNA, hvis ikke man har et UVspektrofotometer til rådighed. Her fremstilles der en standard opløsning med kendt DNA koncentration. Standardopløsningen fortyndes et antal gange, så fortyndingerne kan bruges som en koncentrationsskala. DNA-prøver og standarder blandes derefter med en farveopløsning som indeholder ethidiumbromid. Lige store dråber placeres nu under UV-lys, 12

13 så man kan se farveintensiteten. Standardfortyndingerne vil nu fungere som en koncentrationsskala og koncentrationen af prøven kan estimeres ved at finde den standard, der ligner prøven bedst. Det er nødvendigt at lave en række fortyndinger af prøven også, og derefter finde den prøve, der minder mest om tilsvarende standardopløsninger. Udstyr UV-lyskilde Farveopløsning (1μl ethidiumbromid + 10 μl DNA vand) DNA standard opløsning (20 ng DNA) Husholdningsfilm 1 μl DNA prøve Fremgangsmåde 1. Fremstil flg. fortyndinger af DNA prøven 1:5, 1:25, 1:125 i 1,5 ml rør Fortynding I (1:5): 1μl DNA prøve + 4μl DNA vand Fortynding II (1:25): 1μl fortynding I + 4μl DNA vand Fortynding III (1:125): 1ul fortynding II + 4μl DNA vand 2. Fremstil flg. fortyndinger af DNA standard opløsningen (20ng DNA) i 1,5 ml rør Fortynding A (10 ng DNA): 2μl DNA std. opl. (20 ng DNA) + 2μl DNA vand Fortynding B (5 ng DNA): 2μl fortynding A + 2μl DNA vand Fortynding A (2,5 ng DNA): 2μl fortynding B + 2μl DNA vand NB: færdige fortyndinger af standarder følger med! 3. Tilsæt 1μl farveopløsning til 4µl af hver prøveopløsning og standardopløsning 4. Pipetter 5 µl dråber på husholdningsfilm, visualiser under UV-lys og sammenlign prøver og standarder 5. Ud fra fortyndingsgraden i de to dråber regnes koncentrationen ud i den oprindelige prøve. 6. Ud fra koncentrationen i den oprindelige prøve beregnes hvor stort volumen af prøven der skal bruges til PCR. 13

14 Figur 11. Dot-blot forsøg. Det ses at intensiteten af prøve fortynding 1/25 svarer til standarden 20 ng. Det betyder at den ufortyndede prøve har følgende koncentration: 20 ng/µl * 25 = 500 ng/µl. Det betyder at prøven skal fortyndes: 5000 gange (500 ng/µl * 1 µl = 0,1 ng * V). Dvs. at 1 µl blandes med 4999 µl DNA vand. Således bliver den endelige koncentration 0,1 ng/µl. Trin 4: Opformering af DNA-molekyler ved Polymerase Chain Reaction (PCR) (Denne del varer ca. 3+3 timer) Før celler deler sig ved mitose kopieres deres kromosomer, så der er et kopi til hver dattercelle. Polymerase Chain Reaction (PCR)-metoden går i korte træk ud på at udnytte DNApolymerase, som er det enzym der kopierer DNA, til at opformere DNA-molekyler i prøven. For at DNA-polymerasen virker skal DNAet være enkelt strenget (DNA er normalt dobbeltstrenget), og der skal tilsættes nogle små stykker enkelt strenget DNA (30-40 nukleotider i størrelse også kaldet en primer) i par, som kan genkende det lange enkelt strengede DNA molekyle. DNA polymerasen kan nu kopier det DNA, der ligger i mellem de to små stykker DNA (primer sættet). Det gøres gennem en række cyklusser, hvor prøvens DNA-molekyler kopieres for hver cyklus. Antallet af DNA-molekyler fordobles altså for hver cyklus, og i løbet af relativt kort tid har vi et stort antal kopier af den ønskede DNA-sekvens. Når vi skal lave et genetisk fingeraftryk på baggrund af genomisk DNA, som jo er en meget omfattende blanding af al DNA i cellen, skal vi kun lave kopier af de bestemte sekvenser på genomet, som varierer i længde mellem forskellige mennesker og befolkningsgrupper, de korte tandemrepeats (STR). De er fordelt på de forskellige kromosomer. DNA-polymerase sætter nukleotider på DNA-strengen ud fra baseparringsprincippet, men sætter dem kun på i forlængelse af nukleotider som allerede sidder på strengen, se figur 12. Derfor tilsætter man primere. En primer er en enkeltstrenget DNA-sekvens, som man ved 14

15 passer med en sekvens før et kendt STR. Dvs. at primeren bindes til DNA lige før STR en, og DNA-polymerase kopierer netop den ønskede STR. For at måle længden af STR en tilsættes der også en anden primer, som passer med DNAsekvensen på den anden side af STR en, men i den modsatte retning. Resultatet er at vi får kopieret kopien, så det netop er STR en der er med. En cyklus består grundlæggende af tre processer: Først opvarmes prøven til 90 C, så DNAmolekylerne adskilles i hydrogenbindingerne (denaturering). Resultatet er enkeltstrenget DNA. Herefter sænkes temperaturen til 60 C så primerne kan bindes til modsvarende sekvenser på de enkeltstrengede DNA-molekyler (annealing). Cyklen færdiggøres ved at hæve temperaturen til 70 C og DNA-polymerase sætter modsvarende nukleotider (dntp er) på enkeltstrengene i forlængelse af primerne (extension eller elongation). Cyklussen gentages, alt afhængigt af hvor mange kopier der ønskes. Figur 12. Polymerase Chain Reaction (PCR). Klargøring af arbejdspladsen Materialer: Genomisk DNA fra oprensningen. Primer Mix der er 10 forskellige Primer Mix. Der laves en prøveserie med hvert mix. 15

16 Reaktionsmix som indeholder (tallene i parentes er mængderne der blandes til 12 grupper): o DNA H2O o DreamTaq Buffer o dntp mix (25 mm) o MgCl2 (25 mm) o Dream Taq Polymerase Apparatur PCR-maskine /Termocykler Mikropipetter 6 PCR-rør per person 12 PCR-rør til positive og negative kontroller Affaldshåndtering: Der er ingen restriktioner m.h.t. affaldshåndteringen i dette trin af øvelsen. Alt affald kan bortkastes på almindelig vis. Sikkerhed: Undgå at få reagenserne i øjne. Hvis reagenser fås i øjnene skyldes med rigeligt vand. Brug handsker så prøver og reagenser ikke forurenes.. Fremgangsmåde: 1. Start med at tænde PCR maskinen (MyCycler), ved at holde standby knappen nede, se figur Vælg Protocol Library (F1). 3. Vælg følgende program: DNA Fingerprint. Temperatur Tid Cyklusser 95 C 11 min 1 96 C 2 min 94 C 1 min 60 C 1 min C 1,5 min 90 C 1 min 60 C 1 min 22 16

17 70 C 1,5 min 60 C 30 min 1 4 C Pause 1. Tryk enter. 2. Tryk enter igen. 3. Brug pile-tasterne: a. Mode = Algorithmic Measurement b. Sample volume = 25 µl c. Hot Start = NO 4. Tryk begin run (F5). 5. Tryk Pause run (F1) og gør dine PCR prøver klar. Figur 13. MyCycler PCR-maskine og display. Der skal bruges 0,5-1 ng genomisk DNA per reaktion. For at beregne, hvor meget prøve du skal tilsætte, skal du derfor bruge koncentrationsberegningen. Fortynd prøven med DNA H2O således at 10 µl fortyndet prøve indeholder 0,5-1 ng genomisk DNA. Figur 14. Klargøring af prøver. 17

18 Prøverne kan forberedes i rør eller i en PCR plade som vist på figur 14, se Lærevejledning for placering af prøver i en PCR plade. En PCR plade er nemmere at håndtere. Men med PCRrørene kan forsøget nemmere opdeles i grupper. Hvis PCR pladen anvendes er det en fordel at 10 µl prøve tilsættes hver brønd, og at læren laver et fælles standard mix (6 i alt med de forskellige primersæt). Se PCR pladeskema i lærervejledningen. Klargøring af prøver Gør 6 PCR rør/person klar eller 1 PCR plade/klasse (se PCR plade skema). Skriv på låget så du kan kende forskel på dine prøver eller brug PCR plade skemaet. Der anvendes 1 rør til en negativ kontrol prøve (10 µl DNA H2O anvendes som template) og et rør til en positiv kontrol prøve (10 µl Positiv kontrol anvendes som template). Person A navngiver sine rør: A1, A2, A3 A6 Person B navngiver sine rør: B1, B2, B3 B6 Der kan i alt laves 6 positive (Pos) og 6 negativ prøver (Neg). Fordel disse på grupperne. Den positive prøve er en test for at ens PCR reaktions mix virker, den negative prøve er en test for at ens PCR reaktions mix ikke er forurenet. Brug et af de 6 primer mix til disse prøver. 1. Sæt PCR rørerne eller PCR pladen på is. 2. Tilsæt 10 µl genomisk DNA (samlet DNA koncentration 0,5-1 ng) til hvert rør Max 6 rør per person (Max 14 personer) 3. Tilsæt 2,5 µl primer mix (20 µm) Der er i alt 6 forskellige primer sæt (fx FGA, TH01, D2, D3, D16 og AMEL, det kan variere). 1 primer sæt per rør. Husk at noter hvilket primer sæt, der kommes i hvilket rør! MEGET VIGTIGT: Skift pipette spids HVER GANG, så primer og prøver ikke forurenes eller bliver blandet med hinanden!!! 4. Bland følgende PCR reaktionsmix på is og i den givne rækkefølge: Per reaktion x10 reaktioner 6,2 µl DNA H2O 62 µl 2,5 µl DreamTaq Buffer (5x) 25 µl 1 µl dntp mix (25 mm) 10 µl 2 µl MgCl2 (25 mm) 20 µl 0,8 µl Dream Taq Polymerase 8 µl 5. Tilsæt 12,5 µl PCR reaktionsmix til hvert rør/pcr plade brønd. O.B.S. Det er vigtigt at følge denne procedure. Man kunne være fristet til at at blande alle reagenser i reaktionsmixet UNDTAGEN Dream Taq Polymerasen og efterfølgende putte 18

19 enzymet i hvert PCR rør, men da enzymet er meget viskøst vil der herved være for lidt enzym til rådighed. Bland derfor enzymet med i reaktionsmixet Når ALLE prøver er klar: Tag din isbakke med prøver hen til PCR maskinen. 8. Sæt hurtigt dine prøver i og luk PCR maskinen. a. Hvis I har blandet i individuelle PCR-rør, så organiser rørerne i den grønne PCRrør-holder. Denne kan sættes direkte i PCR-maskine. Det er vigtig at prøverne ikke står og lumrer i PCR-maskinen, fordi alle prøverne ikke er klar! 9. Tryk Resume Run (F1). 10. Tjek at PCR programmet kører ved at tiden på 11 min tæller ned. PCR programmet varer ca. 3 timer. Kan efterlades til næste dag. Herefter kan PCR-prøverne opbevares ved 4 C. Hvis prøverne ikke skal bruges indenfor 2 dage kan de fryses ned ved -20 C. STOP-PUNKT! Trin 5: Fremstilling af genetisk fingeraftryk ved Polyacrylamid-gelelektroforese (PAGE). (Denne del varer ca. 3 timer) Med polyakrylamid-gelelektroforese (PAGE) kan man adskille DNA-strenge af forskellig størrelse og ladning. Afhængigt af kombinationen af spænding og tid, kan man adskille dem, selvom der kun er ganske små forskelle. Prøverne fra de forskellige personer tilsættes gelens brønde. Herefter tilsluttes spændingen, og de negative DNA-molekyler vandrer mod +polen. Små segmenter vandrer længere end store. Resultatet er at prøverne fra de forskellige personer kan sammenlignes. Har de et bånd, vil de være homozygote. Dvs. at de har fået samme STR fra begge forældre. Er der to bånd er de heterozygote. Vandringsafstanden vil også vise om det er de samme STR er der går igen hos personerne. Dette uddybes i trin 6. I brønd 1 (og evt. i sidste brønd) tilsættes en markør. Markøren er en blanding af DNAmolekyler hvor man kender længderne. I dette tilfælde er der 50 bp s forskel mellem dem. De vil derfor kunne fungere som en slags lineal, som man kan sammenligne med prøverne. På den måde kan DNA molekylernes længde bestemmes og sammenlignes med de kendte STR er. Dette uddybes i Trin 7. 19

20 Der laves en gel for hver primersæt. På den måde kan man med større sikkerhed identificere, hvilke prøver der er identiske. Klargøring af arbejdspladsen Materialer: 6 stk. Færdigstøbte Criterion 10% TBE geler 6x DNA loadingbuffer 25 bp DNA markør Pipettespidser Gelloading-spidser PCR plade (Anvendes til at blande ens prøve med loading buffer) Handsker (Nitril) 1x TBE stain (TBE buffer med ethidium bromid) Apparatur: 3 Criterion elektroforeseapparater inkl. 1 strømforsyning til elektroforeseapparateterne Mikropipetter UV kilde Beskyttelsesbriller Kamera Affaldshåndtering: Der er ingen restriktioner m.h.t. affaldshåndteringen i dette trin af øvelsen. Alt affald kan bortkastes i vasken og efterskylles. Sikkerhed: Ethidiumbromid er stærkt mutagen, men bruges i denne øvelse i så lav koncentration, at der ikke er nogen sikkerhedsforanstaltninger ud over brug af nitrilhandsker. UV-lys er skadeligt for øjnene. Derfor skal man bruge beskyttelsesbriller, når man ser på gelen over UV-kilden. Fremgangsmåde: A) Hvis ikke færdigstøbte geler anvendes, se lærervejledningen. B) Påsætning af prøve 20

21 Alle PCR prøverne (se gelloadingsforslag i lærervejledningen) amplificeret med den samme primer skal tilsættes på den samme gel. Noter på et papir, hvilke prøver der fyldes på hvilke geler og brønde! 1. Pak gelerne ud og fjern den grønne kam i toppen og tapen i bunden af gelen. Gem emballagen som gelen ligger i. 2. Skyl gelerne i 1xTBE buffer. Hæld evt. bufferen ud af emballagen og skyl med 1xTBE buffer en enkelt gang. Kom 1xTBE buffer i emballagen og skyl gelen heri. 3. Kom gelerne (1-2 stk) i hvert Criterion elektroforesekar, se figur 15. Figur 15. Indsættelse af geler i Criterion gelkar. 4. Hæld 1xTBE Buffer i det øverste bufferkar. Der bruges ca. 60 ml. 5. Hæld 1xTBE Buffer i det nederste bufferkar optil FILL. 6. Tag 10 µl PCR prøve og tilsæt 4 µl DNA loading buffer, se figur 16. Brug låget på et eppendorf rør eller en PCR plade til at blande prøverne i. Et rør/pcr plade brønd per prøve. 21

22 Figur 16. Tilsætning af 6x DNA loadingbuffer og tilsætning af prøver til gel. Prøverne er blandet i en PCR-plade og gelloadingsspidser anvendes. 7. Tilsæt 4 µl 50 bp DNA markør til den første brønd, se forslag til gelloading. 8. Tilsæt 13 µl prøve til den næste brønd osv. Brug gelloadingsspidser, se figur 16. Alle PCR prøverne (max 14 prøver) amplificeret med den samme primer skal tilsættes på den samme gel, se forslag til gelloading. C) Gelelektroforese 1. Når DNA markøren og alle prøverne er tilsat gelen sættes gelelektroforese-låget på, se figur 15. VIGTIGT: Det røde han-stik skal sættes ind i det røde hun-stik! 2. Tilslut strømforsyningen til gelelektroforesekaret. VIGTIGT: Det røde han-stik skal sættes ind i det røde hun-stik! 3. Strømforsyningen indstilles på 100 V i 10 min, brug Display mode key, se figur 17. Tjek at volt (V) er konstant, se figur 2 (Constant parameter key skal lyse over V). Figur 17: Strømforsyningspanel. 4. Herefter indstilles strømforsyningen på 200 V i 60 min, brug Display mode key, se figur

23 5. Efter endt elektroforese fjernes gelen fra gelkassetten. Brug gelelektroforese-låget og tryk gelkassetten nedover som vist i figur 18. Figur 18: Gelelektroforese-låget anvendes til at åbne gelkassetten med. Tryk gelkassetten nedover låget for at frigøre gelen efter endt elektroforese. D) Farvning af gel med ethidiumbromid 1. Gelerne farves i en opløsning bestående af 50 ml 1xTBE Buffer og 5 µl EtBr (TBE Stain). Blandingen kan bruges til farvning af flere geler! Husk at bruge handsker (nitrilhandsker) ved håndteringen af EtBr, da det er mutagen! 2. Kom gelen i emballagen eller plastikkar og hæld opløsningen over den, se figur 19. Lad gelen trække i 3 min. 3. Læg gelen på en UV-kilde og tag et billede. Husk at UV-lys er skadeligt for øjne, så brug beskyttelsesbriller eller beskyttelsesskærm. Figur 19. Aftagning af gel og overførsel til farvning i plastikkar. 23

24 Trin 6. Hvem var gerningsmanden: tolkning af PAGE-gel Sammenlign båndene på gelen. Hvem matcher gerningsmanden? 24

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) LÆRERVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU (rev.17.02.16) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) Oprensningen forudsætter elevernes fortrolighed

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer Elevvejledning 1 Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese A B C D E F Plasmid DNA (uskåret) Plasmid skåret med Bgl I Plasmid skåret med Eco RI Lambda DNA (uskåret) Lambda DNA skåret

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr.166-2500edu www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december 2005 - revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme

Læs mere

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit 1 Biotechnology Explorer Kromosom 16 PV92 PCR Kit Katalog nr.166-2500edu explorer.bio-rad.com Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6.

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. Bachelorprojekt Udarbejdet af Sandra Reinholt Nielsen 14.08.1981 Projektperiode: 6. April 9.juni 2009 Vejledere: Søren Jensen, Lektor, Professionshøjskolen

Læs mere

DNA origami øvelse 2012. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2012. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Restriktionsenzymer findes Genkendelsessekvens

Restriktionsenzymer findes Genkendelsessekvens Restriktionsenzymer Skanning Restriktionsenzymer findes i bakterier (forsvarsmekanisme) IKKE i eukaryote celler 3-5 - 5-3 - Restriktionsenzyme Genkendelsessekvens Palindromisk Otto, Anna, radar Madam I

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik

Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik Afgangsprojekt for Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Professionspraksis Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik Et kvalitetsudviklingsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Deltagermateriale 43230 OGM. PCR-teknikker 1

Deltagermateriale 43230 OGM. PCR-teknikker 1 Deltagermateriale 43230 OGM PCR-teknikker 1 POLYMERASE KÆDE REAKTION (PCR) Indholdsfortegnelse 04/02 2 af 36 1. INDLEDNING... 4 DNA's opbygning... 5 DNA-replikation.... 7 2. PCR METODEN... 10 PCR en oversigt...

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder Om forsøget I forsøget skal I analysere jordvand taget op fra jorden under forskellige afgrøder i sædskiftet hos Forsker for en dag. Gennem såkaldte sugeceller, som ligger permanent nedgravet under afgrødernes

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Analyse af geners ekspressionsprofil i arkiveret lymfoidt materiale: Undersøgelse af metode til kvalitetsbaseret udvælgelse af tumorvæv, der er fikseret i formalin og indstøbt i paraffin Afgangsprojekt

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 5 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-90 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-9500 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Børsteormene Marenzelleria

Børsteormene Marenzelleria Børsteormene Marenzelleria - PCR optimering i forbindelse med identifikation af siblingearter Roskilde Universitet 2011 Bachelor projekt Safa Maarouf og Nanna Høegh Jensen. Samarbejde med Jasna Mozina

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

DNA smeltepunktsbestemmelse

DNA smeltepunktsbestemmelse DNA smeltepunktsbestemmelse Troels Linnet Christine Hartmann Mads Topp 29. november 2006 Resumé DNA smeltepunktet bestemmes teoretisk og praktisk til sammenligning. Ved opvarmning forventes et højere smeltepunkt

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

August 2016 Outbreak Copyright: Lise Junker Nielsen & Allan Haurballe. Foto og illustrationer: Colourbox Kontakt:

August 2016 Outbreak Copyright: Lise Junker Nielsen & Allan Haurballe. Foto og illustrationer: Colourbox Kontakt: OutBreak 1 August 2016 Outbreak Copyright: Lise Junker Nielsen & Allan Haurballe. Foto og illustrationer: Colourbox Kontakt: lisej@bmb.sdu.dk Undervisningsforløbet og tilhørende forsøg udføres på eget

Læs mere

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Bioteknologi A Gymnasiale uddannelser 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 8 sider pgave 1. Genmodificeret ris Vitamin

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 1 Proteomik kit II Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 2 Indledning Formålet med denne danske version af vejledninger til de to kits Proteomics I og Proteomics

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' Forskere kan lave præcise ændringer

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen stx123-kem/a-12122012 nsdag den 12. december 2012 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 5 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere