Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde"

Transkript

1 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 1. ordinære møde 17. januar 2014 kl i kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen(S) Afbud Fravær

2 Side 13 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Beretning vedrørende 3. kvartal i 2013 fra Sermersooq Erhvervsråd B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen Forespørgsler Beslutninger Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Orientering om høringssvar angående ændring af lov om den gymnasiale uddannelse B Ledighedsstatistik 4.kvartal C Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for Lukkede punkter Eventuelt Godkendelse af referat... 25

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 02A fra formanden 02B fra forvaltningen 02C Vedr. Arbejdsmarked 02D Vedr. Erhvervsområdet

4 Side Orienteringer 03A Beretning vedrørende 3. kvartal i 2013 fra Sermersooq Erhvervsråd Til orientering J.nr Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Den 16. December 2013 modtog Kommuneqarfik Sermersooq beretning for 3. Kvartal 2013 fra Sermersooq Erhvervsråd. I henhold til 6 stk. 6.1 i servicekontrakten med Kommuneqarfik Sermersooq har Fonden Sermersooq Erhvervsråd pligt til indsende rapport om servicerelaterede opgaver. 3. Kvartals beretning 2013 er vedlagt som bilag og denne fremlægges hermed til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - At orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Den 16. December 2013 modtog Kommuneqarfik Sermersooq beretning for 3. Kvartal 2013 fra Sermersooq Erhvervsråd. I henhold til 6 stk. 6.1 i servicekontrakten med Kommuneqarfik Sermersooq har Fonden Sermersooq Erhvervsråd pligt til indsende rapport om servicerelaterede opgaver. 3. Kvartals beretning 2013 er vedlagt som bilag og denne fremlægges hermed til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. I 3. kvartals beretningen indgår følgende informationer: Vedrørende organisationen Indledningsvis berettes der om, at der er sket et direktørskifte efter forhenværende direktør Marie Fleischers fratræden hvor Ulla Lynge er tiltrådt som ny direktør den 1. august Ulla Lynge har en kandidatgrad i administration samt MBA i business administration. Den nye direktør har en bred erfaring med blandt andet iværksætterområdet, turismeudvikling, organisationsudvikling fra tidligere ansættelser ved Grønlands Hjemmestyre samt Nuup Kommunea. Før hun blev ansat som direktør i Sermersooq Erhvervsråd var Ulla Lynge ansat som direktør i Pensionskassen SISA. I den indledende periode her den nye direktør fokuseret på, at lære organisationen Sermersooq Erhvervsråd at kende samt på at få interne strukturer etableret i Sermersooq Erhvervsråd. Desuden berettes der om at turismekonsulenten med placering i Paamiut fratrådte sin stilling ved udgangen af august Sermersooq Erhversråd har pr. 1. november 2013 ansat Joachim Jørgensen som ny udviklingskonsulent med placering i Paamiut. Joachim Jørgensen har en MBA i administration fra Beppu University i Japan og behersker udover grønlandsk, dansk og engelsk også japansk. Han har fra tidligere beskæftigelse blandt andet erfaring med turismeområdet. Joachim Jørgensen har indledningsvis været igennem en intern sidemandsoplæring hos Sermersooq Erhvervsråd, så han kan udføre udviklingsopgaver i bred forstand. Joachim Jørgensen starter primo januar 2014.

5 Side 16 Vedrørende opgaver Iværksættere Sermersooq Erhvervsråd yder rådgivning af kommende iværksættere, ligesom der arrangeres foredag, gå-hjem møder og kurser. Der rådgives op til 2-3 iværksættere pr. uge. I forbindelse med denne rådgivning udarbejdes forretningsplan, som iværksætteren efterfølgende kan anvende til at søge om klippekort hos Greenland Business med. Der er ved udgangen af oktober 2013 tildelt 21 klippekort til en værdi af kr. Iværksætterhuset i Nuukullak Pr. 3. kvartal er de syv lejemål i Iværksætterhuset i Nuukullak udlejet til i alt 9 iværksættere, idet 3 lejemål hver deles at to iværksættere. Pr. 1. december 2013 var et lejemål ledigt. Sermersooq Erhvervsråd forventer at overtage administrationen 1. januar Sermersooq Erhvervsråd varetager anvisning af nye lejere til iværksætterhuset samt kontakten til iværksætterne men Kommuneqarfik Sermersooq varetager opkrævning og inddrivelse af husleje. Eksisterende og modne virksomheder Sermersooq Erhvervsråd har fra starten i 2012 og frem til 3. kvartal 2013 gennemført besøg hos 62 virksomheder fordelt over hele kommunen. Formålet med virksomhedsbesøgene er: At skabe indsigt og overblik over virksomhedernes arbejdsbetingelser, og herved at identificerer Sermersooq Erhvervsråds fremtidige indsats- og arbejdsområder, og aktiviteter til støtte for virksomhederne. At skabe kontakt til kommunens virksomheder og udbrede hvorledes Sermersooq Erhvervsråd afholder aktiviteter der kan støtte virksomhedens kompetenceudvikling. At indsamle konkrete cases over problemer/udfordringer som virksomhederne møder når de driver virksomhed. Turisme Sermersooq Erhvervsråd har bistået Visit Greenland med planlægning og afholdelse af VestNorden Travel Mart 2013 som blev afholdt i Nuuk i september måned. Der deltog 302 deltagere ved arrangementet, heraf 93 købervirksomheder fra 22 lande og 98 sælgervirksomheder fra Færøerne, Island og Grønland. Deltagerne har samlet vurderet arrangementet som vellykket. Sermersooq Erhvervsråd vil i 2014 i samarbejde med Visit Greenland deltage i et turisme fremstød; Connecting Greenland and Iceland som har til formål at fremme Nuuk som turistdestination. Regional Udviklingsstøtte Sermersooq Erhvervsråd har for 2013 herunder, i august 2013, fået tildelt Regional Udviklings Støtte/RUS-midler til følgende projekter: Projekt Kr. Bostedsudvikling * Genetablering af indhandlingsanlæg, Ittoqqortoormiit * Fiskeri indsats, Ammassalik * Agnfiskeri i Nuuk *

6 Side Regional udviklingskonference, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit I alt * Til RUS-midlerne stiller Selvstyret krav om 50% medfinansiering og derfor har Sermersooq Erhvervsråd via servicekontraktmidlerne matchet RUS-midlerne tilsvarende således at, der i 2013 til bostedsudvikling eksempelvis var en samlet bevilling på kr. Bostedsudvikling Konsulenten for bostedsudvikling har været på besøg og afholdt seminar i samtlige bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq i Besøgende har afstedkommet identificering af og forslag til en lang række projekter indenfor eksempelvis følgende områder: tørring af fisk og kød, kunsthåndværk, café og turismeprojekter. Projektet med bostedsudvikling følges op i 2014 med kurser indenfor opstart af virksomhed, økonomistyring, selskabsformer som led i at få realiseret nogle af de projekter som der ydet rådgivning til. Indhandlingsanlæg, Ittoqqortoormiit Projektet med genetablering af indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit forløber planmæssigt. Ejendommen som ejes af Royal Greenland, stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet. Projektet fortsættes i Det er dog endnu for tidligt at fastsætte en dato for åbning af anlægget. Fiskeri projekter Fiskeriprojekterne med forsøgsfiskeri ved Ammassalik og agnfiskeri ved Nuuk forløber planmæssigt. Projekterne forventes at fortsætte i Kursus og foredragsaktiviteter Sermersooq Erhvervsråd har frem til 3. kvartal 2013 gennemført 15 kurser med forskelligt indhold som fremgår af oversigten på side 3 i beretningen. Der er frem til 3. kvartal 2013 gennemført 7 foredrag og oversigt over disse kan ses på side 4 og sidste side i beretningen. Disse foredrag er tiltænkt som inspiration til primært iværksættere og eksisterende virksomheder og de gennemføres typisk som gå-hjem-møder og afholdes skriftevis hos de 2 banker her i Nuuk som stiller lokaler til rådighed. Løsningsforslag faglig vurdering Den gældende servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd af 31. Januar 2012 er indgået som en 3-årig kontrakt og Forvaltningen skal i indeværende år og i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd sørge for igangsættelse af arbejdet omkring fornyelse af servicekontrakten i starten af Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd af 30. Januar 2012.

7 Side 18 Det videre forløb Sermersooq Erhvervsråds kvartals rapportering vil for kommende periode og for 2014 blive fremsendt Kommuneqarfik Sermersooq i henhold til følgende tidsplan: Kvartal: Fremsendes 4. kvartal 2013 medio januar kvartal 2014 medio april kvartal 2014 medio juli kvartal 2014 medio oktober kvartal 2014 medio januar 2015 Kvartalsberetningerne vil fra Forvaltningen løbende blive fremstillet til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Kvartalsberetning vedr. 3. kvartal 2013 for Sermersooq Erhvervråd 2. Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd

8 Side 19 03B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen Til orientering J.nr.: /70 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/grni Sagsresumé Ved seneste udvalgsmøde den 4. december 2013 blev status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. Med henblik på at efterleve de politiske pejlemærker blev der i oplægget skelnet mellem akutte opgaver med høj prioritet og de mere langsigtede projekter. Nedenstående følger en statusredegørelse for de prioriterede opgaver, som Arbejdsmarkedsafdelingen har arbejdet på at løse siden november Forvaltningen udpegede fem akutte opgaver med høj prioritet: 1. Jobanvisning 2. Revalidering 3. Personlig kompetenceudvikling (PKU-kurser) 4. Virksomhedsbesøg 5. Piareersarfik og Piorsaavik I fire af opgaverne blev der opstillet klare måltal, som skulle realiseres inden udgangen af december, mens den femte opgave tilstræber en effektivisering af Piareersarfik og Piorsaavik gennem ligeværdig fusion. Opgaverne følger handlingsplanen godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26.august Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Ved seneste udvalgsmøde den 4. december 2013 blev status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. Med henblik på at efterleve de politiske pejlemærker blev der i oplægget skelnet mellem akutte opgaver med høj prioritet og de mere langsigtede projekter. I nedenstående følger en statusredegørelse for de prioriterede opgaver, som Arbejdsmarkedsafdelingen har arbejdet på at løse siden november I fire af opgaverne blev der opstillet klare måltal, som skulle realiseres inden udgangen af december, mens den femte opgave tilstræber en effektivisering af Piareersarfik og Piorsaavik gennem ligeværdig fusion. De fem prioriterede opgaver 1) Jobanvisning Målgruppen for jobanvisning er primært ledige i matchgruppe 1. Opgaven bestod i: - at sikre ugentlig dokumentation for jobanvisninger, - at anvise 20 ledige til jobs inden 20. december 2013, og - at lave ugentlig opfølgning på indstilling til økonomiske konsekvenser for de ledige, så fokus fastholdes på reelle jobåbninger. 2) Revalidering

9 Side 20 Opgaven bestod i at sætte større fokus på revalidering. Revalidering retter sig mod borgere i matchgruppe 2 og 3. Måltallet for december måned var, at 15 personer skulle i revalidering. 3) Personlig kompetenceudvikling (PKU-kurser) I slutningen af 2013 blev der sat fokus på PKU-kurser i søsikkerhed og engelsk. I den ekstraordinære indsats blev der iværksat afklaringskurser og kurser i personlig udvikling. Målet for opgaven var: - For resten af 2013 etableres 10 PKU-kurser svarende til ca. 150 kursuspladser, som kommunens ledige borgere vil blive visiteret til. - Der skal følges op på, at kursusdeltagerne gennemfører kurserne som planlagt. - Der iværksættes økonomiske konsekvenser for manglende fremmøde. 4) Virksomhedsbesøg Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungevejledningen i Piareerarfik Nuuk har igangsat virksomhedsbesøg, som har til formål at ansætte lokal arbejdskraft, motivere virksomhederne til at anvende de forskellige tilbud i arbejdsmarkedslovgivningen og ikke mindst at skaffe job og pladser til revalidering, fleksjob og lærepladser. Målet for opgaven var: 5) at lave en procedure for informationsindsamling i virksomhederne, 6) at lave en informationsmappe til udlevering til virksomhederne, 7) at foretage minimum 15 virksomhedsbesøg om ugen resten af 2013, og 8) at foretage minimum 20 virksomhedsbesøg om ugen i ) Piareersarfik og Piorsaavik Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har besluttet, at der skal gennemføres en ligeværdig fusion af Piareersarfiit og Piorsaavik. Opgaven, som skal løses inden den 1. marts 2014 består i: - at lave en organisationsplan, - at lave stillings- og funktionsbeskrivelser for alle medarbejderkategorier, - at etablere en fælles visitationsenhed, - at klarlægge forhold omkring Piorsaavik-brugernes overgang fra aflønning til uddannelsesstøtte, - at klarlægge behov i de forskellige målgrupper i form af ventelister og nuværende brugere, - at klarlægge målsætning og grundlag for hver enhed i form af kontrakter, budgetter og måltal, og - at fastlægge fusionsplan, som tager højde for målsætninger, fysiske rammer og medarbejderressourcer. Løsningsforslag faglig vurdering Nedenstående følger en statusredegørelse for løsning af ovennævnte opgaver: 1) Jobanvisning Målet om at gennemføre 20 jobanvisninger inden 20. december 2013 blev nået, idet i alt 28 fik anvist job. Medarbejderne i Arbejdsformidlingen har desuden udtrykt tilfredshed med at få opsat måltal, da det er med til at fremme en mere målrettet arbejdsindsats. Nyt måltal for januar: 35 jobanvisninger I begyndelsen af januar har Arbejdsformidlingen fået ansat to fagkonsulenter. De vil efter en introduktion indgå i det daglige arbejde fra medio januar. Det betyder, at flere ledige kan komme til

10 Side 21 samtale og få lavet handlingsplaner hos jobformidlerne og dermed hurtigere få en afklaring. Måltallet for januar er sat til 35 jobanvisninger, da januar er en måned med høj sæsonledighed. 2) Revalidering Måltallet på 15 revalideringer blev ikke opnået. Der blev gennemført 15 samtaler for at afklare, hvilket revalideringsforløb passer den enkelte. Sideløbende og efterfølgende blev 23 virksomheder kontaktet, hvor en stor del af disse udtrykte interesse for at medvirke til virksomhedsrevalidering. De fleste ønskede dog først at medvirke efter nytår, hvilket bidrog til, at målsætningen for december ikke blev realiseret. Opgaven har vist os, at Ressourcecenteret ikke er struktureret godt nok, og at der er behov for opdaterede forretningsgange, klare funktionsbeskrivelser samt en klar arbejdsfordeling. Dette arbejde er en del af den overordnede arbejdsmarkedsindsats. Nye måltal for januar: 15 revalideringer Grundet ferie er Ressourcecenteret ikke fuldtalligt i januar. Efter dialog med virksomhederne sættes måltallet for januar til 15 revalideringer. I februar er målsætningen, at få 35 i revalidering i Nuuk. Det højere måltal i februar skyldes blandt andet, at Arbejdsformidlingen og Nuuk Arbejdsgiverforening indgår et samarbejde omkring Projekt Ekstra hånd, hvor der skabes tæt dialog med medlemmerne omkring revalidender. Der udarbejdes en projektbeskrivelse for projektet i januar. På grund af manglende ressourcer og kommende omstrukturering er der ikke sat måltal for revalideringer i arbejdsformidlingen i Tasiiliaq og Ittoqqortoormiit. Revalideringer kører optimalt i Paamiut. 3) PKU og afklaringskurser Målsætningen om at etablere 150 kursuspladser inden udgangen af året blev nået. I alt 236 borgere kom på kursus i perioden november-december i hele kommunen fordelt således: 135 kursister i Nuuk 35 kursister i Paamiut 86 kursister i Paamiut Der blev i alt arrangeret 25 kurser i 2013 med i alt 306 deltagere, hvoraf de 100 kom på PKUkurser arrangeret af Brancheskolerne. Vedrørende nye måltal for 1. kvartal: Der er klargjort en række kurser, blandt andet minekursus på Råstofskolen for borgere fra Qeqertarsuatsiaat. Derudover er vi i tæt dialog med Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Erhverv, som nu indhenter kursuskataloger fra Brancheskolerne. Når denne oversigt er klar, visiteres løbende til PKU- og AMA-kurser. Det gælder især for 1.kvartal, hvor ledigheden er på sit højeste. Når Kataloger er lavet fastsættes pladser og måltal. 4) Virksomhedsbesøg Opgaven blev løst som følger: 41 virksomheder blev besøgt Der blev iværksat 20 arbejdsprøvninger for de unge Der er ansat 2 revalidender

11 Side 22 Der har været afholdt 41 virksomhedsbesøg i december 2013, og kommunen er blevet positivt modtaget i virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra besøgene viser, at mange ikke ville ansætte folk så tæt på jul. De bød i stedet kommunen velkommen igen i det nye år. Nogle virksomheder og institutioner er usikre på, hvorledes finansieringen klares. Der er udarbejdet en informationsfolder, der klart udpensler, hvorledes virksomheder og institutioner kan ansætte revalidender inklusive det økonomiske område. Denne er i høring hos Nuuk Arbejdsgiverforening og bliver opsat i løbet af uge 2, så den indgår i informationsmappen til virksomhedsbesøgene Nye måltal: 20 virksomhedsbesøg pr. uge Konceptualiseringen af virksomhedsbesøgene er i slutfasen. Informationsmappen til virksomhederne færdiggøres i løbet af januar. Når dette er på plads, vil det være muligt at besøge 20 virksomheder pr. uge inklusiv opfølgning. Der arbejdes også på branche-specifikke dialogmøder, hvor for eksempel ledere for børneinstitutionerne og de arbejdsløse kan mødes og eventuelt lave jobmatch. Derudover undersøger Arbejdsmarkedsafdelingen ønsket fra Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv om at afholde seminar med deltagelse af ledige og arbejdsgivere. 5) Piareersarfik og Piorsaavik Samtlige medarbejdere er blevet informeret om fusionsprocessen. Der arrangeres fusionsseminar med centerlederne i Piareersarfik og Piorsaavik fra de fire byer i Nuuk den 20.og 21. januar. Derefter fortsætter fusionsprocessen i Tasiilaq den 29. januar til 1.februar og i Paamiut den 8.til 12.februar. Møde med Ittoqqortoormiit afholdes den 24. januar i Nuuk. Piorsaavik-brugerne er blevet informeret om, at de overgår fra SIK s mindsteløn til uddannelsesstøtte fra 1.februar. I den forbindelse får de berørte brugere kursus i privatøkonomi, som afvikles af Piorsaavik og Grønlandsbanken. I dag afvikles der fælles visitation til de to institutioner i Nuuk, men ikke i Paamiut og Tasiilaq. Der udarbejdes en ny fælles visitationsenhed, som bliver præsenteret under fusionsseminaret, og som skal gælde fra 1.februar Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Arbejdsmarkedsindsatsen gennemføres inden for den bevilgede budgetramme. Ressourcestyring er et vigtigt fokusområde i indsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Handlingsplan for Arbejdsmarkedsindsatsen i Kommuneqarfik Sermersooq, maj Det videre forløb Der vil blive udarbejdet månedlig statusredegørelse til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Næste statusredegørelse vil være på dagsordenen ved udvalgsmødet den 3. marts Arbejdsmarkedsindsatsens 8 projektkommissorier vil blive sendt i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv til godkendelse ved næstkommende udvalgsmøde den 3. februar. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

12 Side 23 Bilag Ingen bilag.

13 Side Forespørgsler Ingen. 5. Beslutninger Ingen.

14 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Orientering om høringssvar angående ændring af lov om den gymnasiale uddannelse. Til orientering J.nr.: /2 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked, - Og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/GRNI 06B Ledighedsstatistik 4.kvartal 2013 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/ grni 06C Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for 2014 Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/GRNI 7. Lukkede punkter Ingen. 8. Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat 30Dato 9. januar 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Torsdag 8. januar 2015 kl. 08.15 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Dato: 4. december 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 9. december 2015 kl.16.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Naja Lund (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 200 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 6. juni 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 18. maj 2015, kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 12. december 2016 kl. 14.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 133 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag den 5. december 2014 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag den 17. februar 2017 kl. 14.00 Medlemmer Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Telefondeltagelse Malene Lynge (IA) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked. Dagsorden Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 13.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Forside et Referat Mandag den 26. august 2014, klokken 12.00 (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Medlemmer Else Lea Olsen (formand) Laannguaq Lynge (næstformand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 234 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 10.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 8. februar Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 15. februar kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 234 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 10.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere