Lærervejledning. Den generelle lærervejledning til Matematikkens Univers klassetrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Den generelle lærervejledning til Matematikkens Univers 7. - 10. klassetrin"

Transkript

1 Lærervejledning Den generelle lærervejledning til

2 Lærervejledning Den generelle lærervejledning til Forfattere Jørgen Korsgaard og Jørgen Uhl Pedersen Redaktion Gert B. Nielsen og Lars Høj Faglig sparring Karsten Enggaard, Finn Egede Rasmussen, Marikka Andreasen, Hanne Sørensen, Mette Bjerg, Kirsten Haastrup og Kirsten Helborg Drews Layout Marianne Kongsted Cordes Tryk Clemenstrykkeriet, Århus ISBN Copyright Forlaget Matematik ApS Yderligere eksemplarer bestilles på Forlaget Matematik ApS Postboks 102 Nordby 8305 Samsø Tlf Fax

3 Lærervejledning Den generelle lærervejledning til

4 Indhold Lærervejledning Den generelle lærervejledning til Indledning Forord... 5 Indledning og opbygning... 6 Overordnet beskrivelse... 8 Arbejdet med materialet... 9 Læringssyn Relation til Fælles Mål Elev og forældrerolle Det udvidede læringsmiljø Arbejdsmetoder Scenariets enkelte afsnit Mål Historie De interaktive forløb Opgaver Materialer Bibliotek Læringsobjekter Træningsrummet Opgaver Test Redskaber Søg Uddannelsesbog Elevens logbog Spil Formål Den generelle lærervejledning til

5 Forord Lærervejledningen giver en overordnet introduktion til arbejdet med Matematikkens Univers på klassetrin. Materialet er kendetegnet ved, at Det er et onlinebaseret undervisningssystem Det er opbygget omkring scenarier (temaer), der knytter sig til elevernes erfaringer Det er opbygget, så man kan benytte forskellige tilgange til det faglige stof Det giver mulighed for at arbejde med hvert scenarie på forskellige læringsniveauer Det har implementeret arbejdet med kompetencer i alle scenarier Det indeholder mulighed for, at eleverne kan tilegne sig de færdigheder, som er en forudsætning for arbejdet med et scenarie Det indeholder en logbog, der giver både den enkelte elev og læreren mulighed for at forholde sig aktivt og præcist til elevens faglige udvikling Det indeholder spil, som medvirker til at styrke den viden og de færdigheder, eleverne har opnået under arbejdet med scenariet Det understøtter forskellige arbejdsmåder Det ændrer de fysiske rammer for matematikundervisningen Det forudsætter en meget aktiv elevrolle I det indledende afsnit har vi givet en overordnet beskrivelse af materialet og de principper, der ligger til grund for det, herunder læringssyn og relationen til Fælles Mål I de efterfølgende afsnit gennemgås materialets enkelte dele: Scenarierne Biblioteket Træningsrummet Uddannelsesbogen Spillene Da materialet er omfattende, er gennemgangen for overskuelighedens skyld knyttet til et konkret scenarie. Der er desuden udarbejdet lærervejledninger til hvert enkelt scenarie. De er tænkt som håndsrækninger til læreren, både fagligt og didaktisk. De findes kun i den elektroniske udgave under hvert enkelt scenarie. Velkommen til arbejdet med Matematikkens Univers Jørgen Korsgaard Jørgen Uhl Pedersen Den generelle lærervejledning til 5

6 Indledning Opbygningen af denne lærervejledning Velkomstbilledet giver adgang til scenarierne og alle de andre muligheder i Matematikkens Univers. Velkomstbilledet til Matematikkens Univers HJÆLP er en kort tekst til eleverne med beskrivelse af velkomstbilledets enkelte dele. Hvis man benytter Matematikkens Univers med læreradgang erstattes ordet Hjælp med Lærervejledning. LÆRERVEJLEDNING giver adgang til lærervejledningerne til de enkelte scenarier, den generelle lærervejledning samt lærer- og elevvejledningerne til uddannelsesbogen. 6 Den generelle lærervejledning til

7 SCENARIER giver adgang til scenarierne. BIBLIOTEK giver adgang til de helt afgørende læringsobjekter, som er undervisningssekvenser der behandler bestemte matematiske emner. Et læringsobjekt behandler et matematisk emne fra flere forskellige synsvinkler, som eleven frit kan vælge imellem. Dernæst giver biblioteket adgang til en søgefunktion, der dækker alle dele af Matematikkens Univers. Her findes desuden en samling relevante links. TRÆNINGSRUM indeholder opgaver og test, en notesbog samt en almindelig søgefunktion. UDDANNELSESBOG er en logbog til etablering af kommunikation mellem elev og lærer og til dokumentation af det udførte arbejde. Særlige vejledninger til både elever og lærere findes under Lærervejledning på lærernes velkomstskærm. SPIL indeholder spil, som giver mulighed for at afprøve viden og færdigheder i matematik på en underholdende måde. Der udvikles spil til alle scenarier. Den generelle lærervejledning til 7

8 Overordnet beskrivelse Matematikkens Univers til klassetrin er et onlinebaseret undervisningssystem i matematik Matematikkens Univers er fleksibelt Matematikkens Univers giver eleverne mulighed for at nå et mål ad flere veje Matematikkens Univers forudsætter, at dele af undervisningen afvikles ved skærmen og andre dele væk fra skærmen. Matematikkens Univers kan anvendes i matematikundervisningen i de ældste klasser i grundskolen. Materialet udbygges og revideres løbende. Følg med på Scenarierne Materialet er bygget op omkring en række scenarier. Hvert scenarie beskriver en kontekst, som kunne være foregået i elevens verden. Eleven får derved lejlighed til at arbejde med konkrete problemstillinger, hvor der kræves en modellering. Med andre ord: fra virkelighed til matematik og fra matematikken tilbage til virkeligheden. Scenarierne er gennemarbejdede forslag til emner og problemstillinger, der sætter eleverne i stand til at arbejde procesorienteret med matematik arbejde alene eller sammen med andre om matematik søge hjælp og viden samt hente oplysninger af betydning for matematiklæring registrere, dokumentere og evaluere egen matematiklæring. 8 Den generelle lærervejledning til

9 Arbejdet med materialet I de følgende afsnit er der beskrevet en række forhold, som har betydning for arbejdet med materialet Læringssyn Relation til Fælles Mål 2009 Elev- og forældrerolle Det udvidede læringsmiljø Arbejdsmetoder Scenariets enkelte afsnit Matematikkens Univers indeholder foruden scenarierne en uddannelsesbog, evalueringsmaterialer og testmaterialer, bibliotek samt et spilområde med spil til alle scenarierne. Lærervejledning Til hvert enkelt scenarie er der udarbejdet en lærervejledning for at understøtte lærerens arbejde med det konkrete scenarie. Fagligt, didaktisk og metodisk. Den generelle lærervejledning til 9

10 Læringssyn Erfaringsbaseret læring Scenarierne bygger på en teori om erfaringsbaseret læring, hvor læringen opfattes som en proces, der er baseret på elevens hidtidige erfaringer. Læringen hos eleverne anses for at opstå i feltet mellem forventning og erfaring. Læring siges derfor at være en igen-læring eller om-læring, idet eleven tænker den nye læring ind i tidligere erfaringer og viden, som derved bruges som basis for ny forståelse. Under arbejdet med scenarierne vil eleverne derfor kunne opbygge ny og mere sammensat viden om matematik. Det kan de gøre alene, men ofte bedst i gruppesamarbejde, så den enkelte elevs indsigt kan deles i kommunikationen med andre. Denne opbygning af viden kan ikke stå alene, men må kombineres med arbejde med færdigheder inden for de matematiske emner. Undervisningsmål og læringsmål Undervisningen med Matematikkens Univers er proces- og dialogorienteret og er i overensstemmelse med undervisningsmålene og tankegangen i Fælles Mål Elevens individuelle læringsmål opstilles på baggrund af undervisningsmålene. Der er altid mindst to niveauer i de individuelle læringsmål: de mere enkle, der retter sig mod færdighedsindlæring de mere komplekse, der retter sig mod elevens udvikling af kompetencer. Med udgangspunkt i undervisningsmålene for 7. til 9. klasse og 10. klasse har vi udvalgt en række mål, som er gjort til hovedmål for scenarierne, og en række mål, som er hovedmål for læringsobjekterne. Ved afslutningen af et scenarie vil en elevs læring i de fleste tilfælde opfylde flere af trinmålene. Hvis der fokuseres på de centrale mål udvalgt i forbindelse med arbejdet i den planlagte undervisning, vil arbejdet hen over en periode have fokus på udvalgte mål, der er opstillet som læringsmål for eleven. Sideløbende bliver en række af de andre trinmål opfyldt. For den enkelte elev skal arbejdet frem mod egne individuelle læringsmål evalueres. I den løbende evaluering er det vigtigt, at der sættes fokus på både proces og produkt, så der efter arbejdet med et scenarie eller et læringsobjekt kan evalueres. Elevernes arbejde med logbog og færdighedstest understøtter evalueringen og valget af nye læringsmål for den enkelte. Mange måder at lære på Opbygningen af scenarierne og læringsobjekterne i Matematikkens Univers gør det muligt at arbejde på forskellige niveauer og med forskellige tilgange. Det giver læreren mulighed for at tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og kognitive forudsætninger. 10 Den generelle lærervejledning til

11 Relation til Fælles Mål 2009 I Matematikkens Univers er de grundlæggende tanker fra Fælles Mål 2009 indarbejdet. Det kommer til udtryk på flere måder De klassiske lærebogsystemer har en lineær eller spiralformet tilgang til undervisningen. I matematikkens Univers er undervisningsforløbene modulopbyggede. Denne opbygning giver lærerne bedre muligheder for at planlægge undervisningen ud fra kompetencetænkningen. Læringsobjekterne er opbygget, så man kan anvende forskellige tilgange til det faglige stof. Elever, der ønsker det, kan gennem en hjælpefunktion i programmet få hjælp til at finde den læringsstil, der passer bedst for dem. Scenarierne er udformet, så de faglige emner indgår i de problemstillinger, eleverne præsenteres for. Samtidig vil eleverne via læringsobjekter kunne arbejde med basismatematikken, og desuden vil de her blive præsenteret for eksempler på andre sammenhænge, hvor de faglige emner kan indgå. Den generelle lærervejledning til 11

12 Elev- og forældrerolle Aktiv elevrolle Den aktive elevrolle kan virke ny for mange elever, der tidligere har deltaget i en overvejende lærebogsstyret undervisning. Det bliver derfor en meget vigtig opgave for læreren at give eleverne den nødvendige tryghed og vænne eleverne til at stole på egen dømmekraft. Lige så afgørende kan det være, at læreren på et tidligt tidspunkt taler med forældrene om den nye måde at arbejde på. Forældrerolle Da Matematikkens Univers er bygget på scenarier fra det virkelige liv, vil mange forældre med baggrund i egne erfaringer kunne supplere undervisningen. Logbogen I uddannelsesbogen har eleven sin logbog, testresultater, måling af fremgang, mål for det aktuelle scenarie, egne læringsmål, læringsmetoder og organisering af arbejdet (alene, dialog, gruppe). 12 Den generelle lærervejledning til

13 Det udvidede læringsmiljø I arbejdet med scenarierne udspringer behov for at indsamle og behandle data, lære nye matematikfaglige emner via læringsobjekterne i Matematikkens Univers og arbejde med konkrete materialer. Udtryksformer Det er et gennemgående træk, at eleverne arbejder med både den skriftlige og mundtlige udtryksform. Derfor skal der være mulighed for at udarbejde præsentationer med plancher, arbejde med større fysiske modeller mv. samt selvfølgelig præsentationer afviklet på computer. Konkrete materialer Meget arbejde foregår væk fra computeren og i nogle tilfælde også uden for skolen. Det omgivende samfund bør inddrages i undervisningen, og der bør i udstrakt grad benyttes konkrete materialer og måleudstyr. Faglighed og specifikinformation Faglig læsning tilgodeses i læringsobjekterne, opgaverne og Viden om, men det kan også være hensigtsmæssigt med et lille matematikbibliotek med alderssvarende tekster samt opslagsværker. I forbindelse med de enkelte scenarier kan der være behov for at opbygge forskellige biblioteker med specifik information. Den generelle lærervejledning til 13

14 Arbejdsmetoder Det overordnede princip for inddragelsen af it i matematikundervisningen bør være spørgsmålet om, hvorvidt it kan tilføre undervisningen muligheder, som eleven og læreren ikke har i forvejen. Matematikkens Univers har indarbejdet dynamisk grafik og interaktive simuleringer. Computeren er platformen i arbejdet med Matematikkens Univers. Det betyder, at et matematisk skriveværktøj (CAS), fx MatematiKan med fordel kan anvendes til de praktiske beregninger og opstilling af matematiske modeller. I visse tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at inddrage regneark og geometriprogrammer. Selvom opgaverne og problemstillingerne stilles og beskrives på computeren vil en lang række aktiviteter foregå væk fra computeren med indsamling af data fra virkeligheden og brug af konkrete materialer. På den måde understøttes det læringssyn, som Matematikkens Univers bygger på. Scenarier Det er hensigten at den enkelte elev i dialog med andre elever gennemfører scenarier, hvor problemer bliver præsenteret i en konkret kontekst, og hvor løsningsstrategier kan være meget forskellige. Elever og grupper af elever arbejder sammen om at finde de bedst mulige strategier til løsning af de matematiske problemstillinger og vælge læringsobjekter, der kan tjene til opfriskning af viden eller til indlæring af ny viden. Foruden at præsentere scenarierne og gennemdrøfte konteksterne i relation til elevernes forudsætninger bliver lærerens rolle at fungere som den enkelte elev eller elevgruppes sparringspartner, herunder udvælgelse af læringsobjekter og at indgå i diskussion af resultater fra evalueringer og test. Det giver mulighed for at hjælpe eleven med at sætte ord på sin fremgang, så eleven får et stadigt bedre udbytte ved at arbejde med uddannelsesbogen. Der skal være mulighed for, at den enkelte elev og elevgrupperne kan arbejde selvstændigt. Denne tilgang styrkes ved, at opgaverne i scenarierne er udarbejdet med forskellige sværhedsgrader. Erfaringen med den første afprøvning af materialet viser, at elever, der begynder med laveste sværhedsgrad for en problemstilling/ opgave, kan få så meget selvtillid, at de fortsætter med de sværere opgaver i den samme problemstilling. Dermed får de både styrket indlæringen af den del, der lige er arbejdet med, og udfordres samtidigt på et fagligt højere niveau. 14 Den generelle lærervejledning til

15 Eksempel Mathiasens drømmebolig I scenariet Mathiasens drømmebolig arbejder eleverne med at indrette et drømmehus og bruge den matematik, der knytter sig hertil: målestoksforhold, geometriske former, procentbegrebet osv. Opgaverne stilles på skærmen. Arbejdet med bl.a. at udarbejde tegninger i korrekt målestoksforhold kan både ske med et dynamisk geometriprogram og som en meget praktisk aktivitet med anvendelse af konkrete materialer. Under arbejdet med et scenarie vil der være elever, der har behov for at træne eller repetere de konkrete matematikfærdigheder, der knytter sig til et scenarie. Under arbejdet med scenariet Mathiasens drømmebolig kan det fx være en ajourføring af færdigheder indenfor området målestoksforhold. Den generelle lærervejledning til 15

16 Læringsobjekterne Matematikkens Univers indeholder læringsobjekter, som giver eleverne en individuel mulighed for at skaffe sig ny viden eller øge en færdighed. Da det i Matematikkens Univers er muligt at søge på tværs af det samlede materiale, vil eleverne få mulighed for at finde læringsobjekter, der knytter sig til et bestemt matematisk begreb. Søgefunktion giver desuden mulighed for at finde scenarier og andre områder af Matematikkens Univers, hvor det matematiske begreb bruges. Søger man fx på procent, vil det være muligt at se, hvorledes dette begreb anvendes i flere af scenarierne. 16 Den generelle lærervejledning til

17 Scenariets enkelte afsnit Eksemplet er taget fra lærervejledningen til scenariet Vindmøller og vindenergi Mål Fanebladet Mål henvender sig til eleverne. Det er samtidig en læseøvelse. Det er vigtigt at sikre sig, at eleverne forstår, at teksten er henvendt til dem, og at de forstår indholdet. Historie Historien (Scenariet) introducerer en række problemstillinger knyttet til vores forbrug og produktion af energi. Der er her ikke tale om en tekst, der skal læses, men om en oplæsning, der skal forstås. Det vil derfor være en god ide at bruge en del tid i klassen til diskussion af oplægget. Her kan man med fordel bruge stills fra historien. De kan vises på en interaktiv tavle eller som slides elektronisk eller til brug i OHP. Stills kan produceres fra den bevægelige grafik med klippeværktøjet i Windows eller med tilsvarende tredjepartsprogrammer. Fanebladet består af de to afsnit Mål og Forudsætninger. Eleverne skal sammen med læreren vurdere, om de angivne forudsætninger er til stede. Eksempel Efter den overordnede indledning bliver historien lidt mere konkret: Vi skal have opstillet en vindmøllepark. For at gøre det, må vi først sætte os ind i nogle forhold, der kan have betydning for planlægningen: Er forudsætningerne ikke til stede, vil eleven ofte kunne finde et eller flere læringsobjekter, der kan hjælpe eleven til at etablere den manglende viden. Det vil være en fordel, hvis læreren på forhånd via scenariets søgefunktion har fundet relevante læringsobjekter og vurderet niveau og indhold i forhold til elevernes forudsætninger. Den generelle lærervejledning til 17

18 Scenariets enkelte afsnit Fortsat Historien indeholder til det formål to interaktive forløb Blæst og vindmøller Skygge fra vindmøller De interaktive forløb I det interaktive forløb om blæst og vindmøller kan man eksperimentere med forskellige vindstyrker og iagttage den samhørende effekt fra møllen. Eleverne skal helst bemærke undervejs, at møllen ikke producerer strøm ved små vindstyrker og ved store vindstyrker ikke øger effekten. Ved meget store vindstyrker stopper møllen helt. Beregningerne af vindmøllens effekt bygger på et tilnærmet udtryk, der hele tiden udregnes i forhold til den vindstyrke, eleven indstiller. Nogle elever vil sikkert have gavn af selv at forsøge sig med en kontrol af beregningerne. Eleverne kan også arbejde med et af problemerne ved møllerne, nemlig skyggedannelse. Andre problemer som fx støj, reflekser fra vingerne m.m. kan også omtales her. Animationerne viser, hvordan sammenhængen mellem solhøjde, møllehøjde og skyggedannelse er. Der er også vist trigonometriske beregninger, som eleverne med fordel kan vende tilbage til, når læringsobjekterne med trigonometri er behandlet. Når eleverne ser denne aktivitet første gang, kan de arbejde med ensvinklede trekanter og målinger for at eftervise, at beregningerne stemmer. 18 Den generelle lærervejledning til

19 Den generelle lærervejledning til 19

20 Scenariets enkelte afsnit Fortsat Opgaver Opgaverne består af fire trin, hvert inddelt i tre niveauer. De tre første trin bringer eleverne gennem hovedscenariet. Det sidste trin er et fælles evaluerings- og opsamlingstrin, hvor eleverne får lejlighed til at demonstrere den indsigt og forståelse, de har opnået gennem scenariet, samt mulighed for at demonstrere forskellige kommunikationsteknikker og brug af matematisk sprog. Et bestemt trin i en opgave består typisk af opgaveformuleringer i venstre side af billedet og illustrationer i højre side. På dette opslag er gengivet de tre niveauer i opgave 1. Ud over, at de matematiske krav stiger gennem niveauerne, stiger også tekstmængden. Da matematikfaglig læsning med Fælles Mål 2009 er et mål i matematikundervisningen, er der således god overensstemmelse. Alligevel kan der være elever, der mestrer matematikken, men er svage læsere. Derfor er opgavernes tekstfelter bygget op, så de kan læses af digitale, syntetiske læsere som Adgang for alle og af digitale læsere med indtalte ord som CD-ord. Det er naturligvis også en opgave for læreren at være opmærksom på, at den enkelte elevs læringsmål ofte vil være anderledes end de undervisningsmål, der ligger til grund for udformningen af opgaverne. 20 Den generelle lærervejledning til

21 Den generelle lærervejledning til 21

22 Scenariets enkelte afsnit Fortsat Materialer Materialer består af et simpelt regelsæt for vindmøller, der kan være til hjælp for eleverne, når en vindmøllepark planlægges. Desuden er der vedlagt et regneark, der kan omsætte mellem grader og radianer. Det kan især være nyttigt ved behandling af trigonometriske funktioner i regnearket Excel, hvor radianer bruges som udgangspunkt for beregningerne. 22 Den generelle lærervejledning til

23 Biblioteket Som det ses er læringsobjekterne ordnet efter emner. Hvert emne kan indeholde flere læringsobjekter. Ud over de læringsobjekter, der er skrevet til dette scenarie, kan eleven råde over alle de læringsobjekter, der er skrevet til de øvrige scenarier. Læringsobjekter Scenariets læringsobjekter er undervisningssekvenser, der indeholder materiale om grader og radianer, lineære funktioner, stykkevis lineære funktioner og trigonometri. Læringsobjekterne er skrevet, så de kan benyttes uafhængigt af den oprindelige kontekst. Læringsobjekterne giver også i dette scenarie mulighed for at benytte forskellige læringsstile via læringsobjektets menu: Nogle elever vælger blot en synsvinkel, andre elever vælger flere eller alle synsvinkler. Den generelle lærervejledning til 23

24 Træningsrummet Træningsrummets opgaver Opgaverne er karakteristiske ved, at man her kan se modelløsninger på de problemer, der skal løses. Modelløsningen er skrevet af scenariets forfattere og giver sig ikke ud for at være løsningen, men blot en løsning. Læreren bør derfor have gennemregnet træningsrummets opgaver for at se, om modelløsningen passer til de enkelte elevers problemløsningsstil. Træningsrummets test Træningsrummets test er multiple choice test, der viser, om eleverne behersker nogle af de færdigheder, der er opstillet som mål for scenariet. Den testmetode, der her er anvendt, er ikke i stand til at evaluere elevernes udbytte i forhold til mål på højere taksonomiske niveauer. Testevalueringen må derfor suppleres med andre metoder. 24 Den generelle lærervejledning til

25 Træningsrummets redskaber Træningsrummets redskaber indeholder en elevnotesbog. Notesbogen er forsynet med denne forklaring til eleverne: Dette er din egen personlige notesbog. Her kan du skrive dine egne forklaringer til matematiske problemstillinger og finde dem igen senere ved at søge på de ord, du har skrevet. Du kan også supplere din beskrivelse med en lyd fx en forklaring, du har indtalt på din mobiltelefon eller en grafik, du har fundet. God arbejdslyst Træningsrum søg Dette faneblad indeholder en sædvanlig søgefunktion. Den generelle lærervejledning til 25

26 Uddannelsesbog Elevens logbog Uddannelsesbogen findes til hver enkelt elev. Her kan man opstille læringsmål ud fra de generelle undervisningsmål, man kan se resultatet af test, og man kan følge elevernes faglige progression gennem forløbene. Eleverne noterer også, hvordan de vil arbejde med de forskellige emner. Desuden et afsnit til selvevaluering. Uddannelsesbogen er elevens og udfyldes af eleven selv. Det vil være hensigtsmæssigt, at elev og lærer samtaler om emnerne, inden eleven skriver i uddannelsesbogen. Se i øvrigt de selvstændige vejledninger til uddannelsesbogen. 26 Den generelle lærervejledning til

27 Spil Spillehallen Spillenes formål er på en underholdende måde at styrke den viden og de færdigheder, eleverne har opnået under arbejdet med scenariet. Selvom ikke alle spørgsmål i spillene er svære, vil de fleste elever opleve, at der er store udfordringer i spillene. Den generelle lærervejledning til 27

28 Notater 28 Den generelle lærervejledning til

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

MatematiKan og Fælles Mål

MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan er et digitalt værktøj til matematik. Det hører til gruppen af interaktive CAS værktøjer. Denne type digitale værktøjer er kendetegnet ved, at de har en delvis blank

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema Webinar - Matematik 1. Fælles Mål 2014 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema 3. Et eksempel på et forløb om areal og omkreds på mellemtrinnet 4. Relationsmodellen som refleksionsmodel Alle

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Cykel Design Kost Motion

Cykel Design Kost Motion Introduktion til cykelforløb Cykel Design Kost Motion Det er sjovt at lære og virkeligheden er den største motivationskilde Begejstring, læring og innovation Undervisningskonceptet Folkeskolen Cykler er

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Tirsdag d. 9. september 2014 CFU Sjælland Mikael Scheby NTS-Center Øst Dagens indhold Prøvebekendtgørelse highlights Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016 Matematik og skolereformen Busses Skole 27. Januar 2016 De mange spørgsmål Matematiske kompetencer, hvordan kommer de til at være styrende for vores undervisning? Algoritmeudvikling, hvad ved vi? Hvad

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Nyt i faget Matematik

Nyt i faget Matematik Almen voksenuddannelse Nyt i faget Matematik Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Den nye opgavetype ved den skriftlige prøve efter D Ændringer af rettevejledningen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Mandag d. 9. september 2013 CFU Sjælland Mikael Scheby Dagens indhold Velkomst, præsentation, formål med dagen Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Det gyldne snit, forløb i 1. g

Det gyldne snit, forløb i 1. g Det gyldne snit, forløb i 1. g Mål - Træne at skrive elementære matematiske tekster på computer inkl. billeder, formler og tabeller - Bruge geometriprogram - Læse en elementær tekst selv om et fagligt

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Ringsted, 17.-18. september, 2015

Ringsted, 17.-18. september, 2015 Ringsted, 17.-18. september, 2015 Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning FFM og matematiske kompetencer FFM, læringsmålsstyring og matematiske kompetencer Hvad betyder synlig læring? Det synlige

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016 Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen 8. marts 2016 Forenklede fælles mål Kompetenceområde Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Opmærksomhedspunkter Bindende/vejledende Bindende

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 1 Til matematiklæreren i 10. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik maj 2018.

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Frederikshavn, 24.-25. september, 2015

Frederikshavn, 24.-25. september, 2015 Frederikshavn, 24.-25. september, 2015 Lidt om ideen med læringsmålstyret undervisning FFM og matematiske kompetencer FFM, læringsmålsstyring og matematiske kompetencer Hvad betyder synlig læring? Det

Læs mere

Forenkling af Fælles Mål

Forenkling af Fælles Mål Forenkling af Fælles Mål 6. september 2013 Master for forenkling af Fælles Mål 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på,

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning Michael Wahl Andersen Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning 1. udgave, 2. oplag, 2010 2008 Dafolo Forlag og forfatteren DTP og omslag: Lars

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011 Pressemeddelelse Dag Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Dag 2011 Kroniske sygdomme og ikke mindst livsstilssygdomme fylder meget i menneskers bevidsthed og oplevelse af livskvalitet, og koster samfundet

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Af jord er vi kommet

Af jord er vi kommet Evaluering af Matematik for 5 og 6 kl.: Af jord er vi kommet Heden, Samsø, Ulla Fredsøe Undervisningsplan Emne: Af jord er vi kommet Fag: Matematik 6. kl. Forløbsperiode: August September 2013 Begrundelse

Læs mere

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Skole: ZBC Næstved Tidsrum: August 2015 Maj 2016 Forsøg 1 Ansvarlig: Nikolaj Ruwald Trin/klasser: 1.g (1h og 1b) - En fokusklasse

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1):

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1): Lærervejledning Formål Gennem undersøgelsesbaseret undervisning anvendes lineære sammenhænge, som middel til at eleverne arbejder med repræsentationsskift og aktiverer algebraiske teknikker. Hvilke overgangsproblemer

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver.

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver. Til matematiklæreren Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen.

Læs mere

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012.

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012. Den 20. juni 2012 Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 1 Til matematiklæreren i 9. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere