FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997 Indledning Bestemmelse 1, litra f), i indledningen til kapitel 21 lyder således: 1. Er»Alvityl 50 Dragées«og»Strongenol 20 Ampoules«produkter fra næringsmiddelindustrien som nævnt i kapitel 21 i den fælles toldtarif 1, eller er de»farmaceutiske produkter«som nævnt i kapitel 30 i den fælles toldtarif?»1. Dette kapitel omfatter ikke: Det er det spørgsmål, Domstolen skal tage stilling til i denne sag. f) gær i form af lægemidler samt andre varer henhørende under pos eller 3004«De relevante fællesskabsretlige bestemmelser Pos omfatter»tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet«. 2. Toldtariffens kapitel 21 omfatter»diverse produkter fra næringsmiddelindustrien«. * Originalsprog: dansk. 1 Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af om toldog statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, EFT L 256, s Toldtariffens kapitel 30 omfatter»farmaceutiske produkter«. I-6149

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/96 Bestemmelse 1, litra a), i indledningen til kapitel 30 lyder således: kulhydrater og fedtstoffer. Vitaminer og mineralsalte er også af betydning for ernæringen.»1. Dette kapitel omfatter ikke:... a) næringsmidler og drikkevarer (f.eks. diætetiske, diabetiske, vitaminiserende næringsmidler, kosttilskud, styrkende drikkevarer og mineralvand) (afsnit IV)«. Pos omfatter:»lægemidler... bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand eller i detailhandelspakninger«. Undtaget fra denne position er endvidere kosttilskud indeholdende vitaminer eller mineralsalte, der er bestemt til at bevare almindelig sundhed og velbefindende, og som ikke er forsynet med oplysning om anvendelse til forebyggelse eller behandling af nogen sygdom eller lidelse. Disse produkter, der som regel foreligger i flydende form, men også kan være i form af pulver eller tabletter, tariferes almindeligvis i pos eller kap. 22.«bemærk Toldsamarbejdsrådets forklarende ninger til pos lyder således: 4. Kommissionens forordning (EØF) nr. 210/85 af 25. januar 1985 om tarifering af produkter i pos G I d) 1 i den fælles toldtarif 2 (herefter»forordning nr. 210/85«) indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagen:»bestemmelserne i positionsteksten finder ikke anvendelse på næringsmidler eller drikkevarer såsom diætetiske, diabetiske eller vitaminiserede næringsmidler, styrkende drikkevarer eller mineralvande (naturlige eller kunstige), der skal tariferes i deres respektive positioner. Dette gælder især tilberedte næringsmidler, der kun indeholder næringsstoffer. De vigtigste næringstoffer i næringsmidler (fødevarer) er proteiner,»produkterne har karakter af kost- eller næ rings til sku d indeholdende vitaminer og mineralsalte, der er bestemt til at bevare 2 EFT L 24, s. 11, som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2723/90 af om ændring i visse forordninger om tarifering af varer af de koder, der er fastlagt på grundlag af den fælles toldtarifs nomenklatur pr , til de koder, som er fastlagt på grundlag af den kombinerede nomenklatur, EFT L 261, s. 24. I-6150

3 kroppens almindelige sundhed og velbefindende; produkterne bør derfor betragtes som tilberedte næringsmidler (femte betragtning i præamblen). Artikel 1 Produkter, der foreligger i detailsalgspakninger: biotin 100 mcg jern 10 mg zink 7,5 mg mangan 2 mg kobber 1 mg molybden 150 mcg jod 75 mcg selen 50 mcg chrom 50 mcg saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) 33 % vand ca. 7 % a) tabletter med følgende sammensætning (pr. tablet): vitamin A IE vitamin C 60 mg vitamin D 200 IE vitamin E 12 IE vitamin B, 1,1 mg vitamin B 2 1,2 mg vitamin B 6 2 mg niacinamid 13 mg calciumpantotenat 4,3 mg vitamin B 12 3 mcg folinsyre 50 mcg 3 tariferes i den fælles toldtarif i position «5. Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86 af 25. marts 1986 om almindelige regler for produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri 4, som ændret ved artikel 9 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1714/88 5 (herefter»forordning nr. 1010/86«), omfatter reglerne for ydelse af støtte til virksomheder, der anvender sukker til fremstilling af visse kemiske produkter, 3 1 mcg svarer til 1/1000 mg, 50 mcg er således lig med 0,05 mg. 4 EFT L 94, s EFT 1988 L 152, s. 23. I-6151

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/96 bl.a. produkter, der er omfattet af den fælles toldtarifs kapitel 30 om»farmaceutiske produkter«. 8. Et stk. Alvityl 50 Dragée bestod på det tidspunkt, der er relevant for sagen, af: vitamin A IE Sagen for den nationale ret og de præjudicielle spørgsmål vitamin B1 2,5 mg vitamin B 2 2,5 mg vitamin B 5 2,5 mg vitamin B 6 0,75 mg vitamin B 8 0,025 mg vitamin B 9 0,0625 mg vitamin B 12 0,0015 mg 6. Laboratoires de Thérapeutique Moderne SA (herefter»ltm«) har i perioden fra oktober 1989 til februar 1991 modtaget ,56 FF i produktionsrestitutioner efter forordning nr. 1010/86 ved at angive Alvityl 50 Dragées og Strongenol 20 Ampoules som farmaceutiske produkter. vitamin C 37,5 mg vitamin D IE vitamin E 5 mg vitamin PP 12,5 mg sukker 550 mg cacao 92,5 mg bindemiddel, aromastoffer, overtræk. 7. Fonds d'intervention et de Régularisation du marché du Sucre, der administrerer støtteordningen i Frankrig, har imidlertid ikke anerkendt, at der skulle være tale om farmaceutiske produkter som nævnt i den fælles toldtarifs kapitel 30, men har i stedet henført produkterne under den fælles toldtarifs kapitel 21 (»Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien«) og krævet tilbagebetaling af de udbetalte restitutioner samt betaling af en bøde. LTM har indbragt disse krav for Tribunal administratif de Paris. Indholdet af henholdsvis A-vitamin og D3-vitamin er senere nedsat og udgør nu henholdsvis IE og 150 IE. Alvityl var forsynet med følgende oplysning:»dette lægemiddel anbefales til forebyggelse og korrektion af vitaminmangel i forbindelse med utilstrækkelig eller ensidig ernæring.«i-6152

5 LTM har under sagen henvist til en erklæring af 17. august 1990 fra dr. Annie Rousseau, LTM's forsknings- og udviklingsafdeling. Heri konkluderes følgende: ALVITYL anvendes til personer, der ikke udviser mangeltilstande, ved symptomatisk behandling af almen svækkelse.»alvityl kan anvendes i forbindelse med visse mangeltilstande: NB:Dette middel er ikke egnet til behandling af specifik vitaminmangel.«ved streng diæt eller ensidig kost (diæt med lavt kalorieindhold, streng vegetarisk diæt osv.) 9. En Strongenol 20 ampul på 10 ml bestod på det tidspunkt, der er relevant for sagen, af: ved kronisk alkoholisme jern 75 mg ved langvarige digestive lidelser (nedsat optagelse) hos gravide eller ammende kvinder aminosyrer 800 mg natrium 2 mg kobber 0,2 mg jod 10 mg sukker 3,3 g glycerin 2 g appelsinekstrakt 4 ml citronsyre ph 4,4. hos udøvere af konkurrencesport hos ældre mennesker Tilsætningen af jod er senere ophørt. I-6153

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/96 Strongenol var forsynet med følgende oplysning om anvendelsen:»almen svækkelse eller nedsættelse af den fysiske eller psykiske ydeevne, rekonvalescens, overanstrengelse, mangel på appetit, afmagring, alderssvækkelse.«10. Tribunal administratif de Paris har udsat sagen og forelagt Domstolen spørgsmål under henvisning til, at indpakning. Begge produkter indeholder aktive stoffer og har et terapeutisk formål samt under alle omstændigheder en betydelig indvirkning på legemet. Der er tale om lægemidler med forebyggende og helbredende egenskaber, som konsumeres med henblik på at genoprette, forbedre eller påvirke legemsfunktioner, og som kun kan købes på apoteker. Alvityl indeholder % af anbefalet daglig tilførsel af de fleste vitaminer, tjener til forebyggelse eller behandling af multivitaminmangel og købes for størstedelens vedkommende af patienter efter lægelig anvisning. Strongenol indeholder mineralske salte, herunder jod, og tjener til behandling af svækkelsestilstande af enhver art. Som følge af indholdet af jod bør Strongenol kun indtages efter lægelig anvisning.»sagens afgørelse beror på, om produkterne 'Alvityl 50 Dragées' og 'Strongenol 20 Ampoules', henset til deres sammensætning, præsentationsmåde og funktion, er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets forordning nr. 1010/86 af 25. marts «Proceduren for Domstolen 11. LTM har anført, at Alvityl og Strongenol er lægemidler, idet de franske myndigheder har givet tilladelse til at bringe dem begge på markedet. Både Alvityl og Strongenol præsenterer sig som lægemidler i såvel form som 12. Den franske regering har udtalt sig til støtte for LTM og har anført, at Alvityl 50 er et vitaminprodukt, der anbefales til forebyggelse eller behandling af vitaminmangel. Mangel på A-vitaminer kan forårsage alvorlige helbredsproblemer. A-vitamin er på den anden side giftigt i for store mængder, og i Frankrig er der derfor i 1992 indført krav om recept til produkter, der indeholder A-vitamin i koncentrationer over IE. Mangel på B1-, B6-, B9- og B12-samt E-vitaminer kan også give alvorlige helbredsproblemer. Vitaminindholdet er af en sådan størrelse, at Alvityl kun kan bruges med terapeutisk eller profylaktisk formål. Alvityl har indvirkning på bestemte funktioner i organismen. Alvityl må herefter anses for et lægemiddel. I-6154

7 Strongenol 20 blev foreskrevet mod jodmangel. Indholdet af jod bekræfter produktets terapeutiske og profylaktiske egenskaber. Såvel for lidt som for meget jod kan forårsage alvorlige helbredsmæssige problemer. Som følge af indholdet af jod må Strongenol 20 anses for et lægemiddel. Almindelige bemærkninger 13. Kommissionen har anført, at eftersom daglig og tilstrækkelig tilførsel af vitaminer er nødvendig for organismen, bør kombivitaminpiller som Alvityl snarere anses for et nødvendigt led i ernæringen end for et lægemiddel. Dette bekræftes af forbrugervejledningen for Alvityl. Regelmæssig indtagelse af produkter som Alvityl er faktisk blevet meget udbredt i befolkningen, der indtager dem for at bevare et godt helbred. 14. Jeg skal fremhæve, at forordning nr. 1010/86 giver hjemmel til at yde produktionsrestitution til sukker, der anvendes til fremstilling af de produkter, der er anført i bilaget til forordningen. Bilaget nævner»kapitel 30 farmaceutiske produkter«i toldtariffen, men ikke»kapitel 21 diverse produkter fra næringsmiddelindustrien«. Henhører produkterne rettelig under kapitel 21, er de altså ikke omfattet af forordningen. Det er kun, hvis produkterne henhører under kapitel 30, at de er omfattet af forordningen, og kun i så fald er der hjemmel til at yde produktionsrestitution. Sagen for den forelæggende ret drejer sig således om, hvorvidt produkterne henhører under kapitel 30 i den fælles toldtarif, og det præjudicielle spørgsmål må herefter forstås som en anmodning om at fortolke dette kapitel. Strongenol kan heller ikke anses for et lægemiddel. Meget små mængder metaller (jern og kobber), jod og natrium tjener, ligesom vitaminer og aminosyrer, til at bevare et godt helbred og er således ikke beregnet til at forebygge eller behandle sygdomme. Dette bekræftes af forbrugervejledningen for Strongenol. 15. Efter Domstolens faste praksis følger det af såvel retssikkerheds-som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt er disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i den fælles toldtarif og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler. Det fremgår endvidere af Domstolens faste praksis, at med henblik på fortolkningen af den fælles toldtarif udgør I-6155

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/96 såvel de bestemmelser, der indleder kapitlerne i den fælles toldtarif, som Toldsamarbejdsrådets forklarende bemærkninger vigtige hjælpemidler til at sikre en ensartet anvendelse af toldtariffen i hele Fællesskabet, hvorfor de kan betragtes som gyldige midler til fortolkning af toldtariffen, jf. dom af 1. juni 1995, Thyssen Haniel Logistic 6, og af 14. december 1995, Colin og Dupré 7. fjerne hindringerne for samhandelen inden for Fællesskabet med medicinske specialiteter og samtidig at nå det væsentlige mål, nemlig beskyttelse af den offentlige sundhed 9. Direktivet lader således, for at fremme samhandelen og samtidig beskytte den offentlige sundhed, et relativt bredt udvalg af produkter være omfattet af den kontrolordning, som er fastsat i lægemiddellovgivningen. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsesformålet har Domstolen derfor fortolket direktivets første definition af lægemiddel, der tager udgangspunkt i varens betegnelse, vidt I relation til toldtariffen kan det ikke være afgørende, hvordan et givet produkt forholder sig til Fællesskabets eller de enkelte medlemsstaters lovgivning om lægemidler. Dette fremgår også af de generelle bemærkninger til kapitel 30 i de forklarende bemærkninger til den fælles toldtarif, hvor det udtales:»... beskrivelsen af et produkt som et lægemiddel i Fællesskabernes lovgivning... eller i den nationale lovgivning eller i nogen farmakopé er ikke bestemmende for tariferingen i dette kapitel.«at Alvityl og Strongenol markedsføres med tilladelse fra de franske myndigheder og således anses for lægemidler i den franske lovgivning, indebærer således heller ikke i sig selv, at produkterne også skal tariferes som lægemidler i toldtariffen. Lægemiddelbegrebet i toldtariffen adskiller sig derfor fra det lægemiddelbegreb, der er fastlagt i Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter 8, Dette direktiv har til formål både i hvert fald delvis at 17. Om betydningen af koncentrationen af bestemte stoffer for spørgsmålet om henførsel af vitaminpræparater under begrebet lægemidler har Domstolen udtalt sig i dom 6 Sag 459/93, Smi. I, s Forenede sager C-106/94 og C-139/94, Sml. I, s EFT , s. 17, org. réf.: JO 22, s Jf. sag 227/82, Van Bennekom, Smi. 1883, s Jf. den i note 9 nævnte Van Bennckom-sag, præmis 17, sag C-112/89, Upjohn, Sml I, s. 1703, præmis 16, og sag C-219/91, Ter Voort, Sml I, s. 5485, præmis 16. I-6156

9 af 30. november 1983, sag 227/82, Van Bennekom. Domstolen udtalte følgende: Særligt om Alvityl»Det fremgår imidlertid af sagen og af samtlige indlæg for Domstolen, at det på videnskabens nuværende udviklingstrin er umuligt at angive, om kriteriet koncentration i sig selv altid kan være tilstrækkeligt til at afgøre, om et vitaminpræparat må anses for at være et lægemiddel, og så meget mere at præcisere, fra hvilken koncentrationsgrad et sådant vitaminpræparat falder ind under fællesskabsdefinitionen på lægemiddel.«11 (præmis 28). 19. Fortolkningsbidrag med henblik på spørgsmålet om tarifering af Alvityl findes i forordning nr. 210/85, der fastsætter, at multivitamin- og mineraltabletter med et nærmere angivet indhold skal tariferes som næringsmidler. Det udtales i femte betragtning i præamblen, at produkterne har karakter af kost- eller næringstilskud indeholdende vitaminer og mineralsalte, der er bestemt til at bevare kroppens naturlige sundhed og velbefindende, hvorfor produkterne bør betragtes som næringsmidler. Det indhold af vitaminer og mineraler, der er angivet i forordning nr. 210/85, svarer i vidt omfang til anbefalinger fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler Det afgørende kriterium for tarifering af et givet produkt som lægemiddel i den fælles toldtarif må antages at være, om det har en specifik terapeutisk eller profylaktisk anvendelse. Dette fremhæves i teksten til pos i den fælles toldtarif og af de forklarende bemærkninger hertil. Domstolen har i overensstemmelse med det anførte i dom af 14. januar 1993, sag C-177/91, Bioforce 12, fastslået, at»hvidtjørnsdråber«skal tariferes i pos. 3004, idet dette produkt har en vis terapeutisk, men især præcis profylaktisk virkning, navnlig på visse funktioner i den menneskelige organisme, nemlig hjertefunktionen og på kredsløbs- og neurovegetative forstyrrelser. 11 Sagen angik begrebet lægemidler i Rådets direktiv 65/65/EØF. 12 Sml. I, s. 45, navnlig præmis Indholdet i Alvityl svarer med hensyn til visse vitaminer til, hvad der er angivet i forordning nr. 210/85 og nævnt i Den Videnskabelige Komités anbefalinger. Dette taler for, at udgangspunktet for bedømmelsen må være, at Alvityl må betragtes som et næringsmiddel på samme måde som de i forordning nr. 210/85 nævnte tabletter. 13 Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (31. serie). Næringsstof- og energitilførsler i Det Europæiske Fællesskab (Udtalelse afgivet den ). De anførte værdier vedrører voksne personer, henholdsvis mænd og kvinder. Den Videnskabelige Komité har betegnet værdierne»referencedosis for befolkningen«. Dette udtryk dækker over den dosis, der er tilstrækkelig for praktisk talt alle sunde mennesker i en gruppe. I-6157

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/ Med hensyn til visse andre vitaminer har Alvityl et lavere indhold end nævnt i forordningen og anbefalet af Den Videnskabelige Komité. At der er nogle stoffer, som findes i et lavere indhold i Alvityl end i de i forordning nr. 210/85 nævnte tabletter, kan imidlertid ikke føre til at betragte Alvityl som et lægemiddel, men taler blot med endnu større styrke for at fastholde udgangspunktet, nemlig at Alvityl må betragtes som et næringsmiddel. 22. Spørgsmålet er herefter, om det kan bevirke nogen ændret vurdering i forhold til det anførte udgangspunkt, at Alvityls indhold af visse andre vitaminer i et vist omfang er højere end angivet i forordning nr. 210/85 og Den Videnskabelige Komités anbefalinger. I nedenstående oversigt er angivet de vitaminer og mineraler, der findes i højere koncentration i Alvityl end i forordning nr. 210/85. Alvityl Forordning nr. 210/85 Den Videnskabelige Komité A-vitamin (IE) B1 (mg) 2,5 1,1 0,9-1,1 B2 (mg) 2,5 1,2 1,3-1,6 B9 (mg) 0,0625 0,05 0,050,2 D (IE) Som det fremgår af tabellen, indeholder Alvityl ca. 3 gange så mange A-vitaminer som de tabletter, der er nævnt i forordning nr. 210/85 og anbefalet af Den Videnskabelige Komité. Der er endvidere et højere indhold af D-vitamin end i de tabletter, der omtales i forordning nr. 210/85. Det højere indhold af disse vitaminer er bemærkelsesværdigt, idet både A- og D-vitamin kan indtages i for store mængder og ved overdosering have en vis skadevirkning 14. Dette synes derimod ikke at gælde med hensyn til Bl-, B2- og B9-vitamin, hvoraf der også er større mængder i Alvityl end i de tabletter, der omtales i forordning nr. 210/ Indholdet af A- og D-vitamin i Alvityl er i øvrigt efter det oplyste på et tidspunkt, der ligger efter det tidsrum, der er relevant for nærværende sag, reduceret til 1 500, henholdsvis 150 IE, for at undgå risiko for hypervitaminose (overdosering). I-6158

11 24. Efter min opfattelse kan man ikke fravige det ovenfor angivne udgangspunkt, hvorefter Alvityl må sidestilles med de næringsmidler, der er omtalt i forordning nr. 210/85, og anse Alvityl for et lægemiddel, blot fordi det har et højere indhold af A-, B1-, B2- og D-vitaminer end de tabletter, der er angivet i forordning nr. 210/ Særlig for så vidt angår det højere indhold af A-vitaminer skal det fremhæves, at en række almindelige fødevarer (næringsmidler) også har et højt indhold af A-vitamin eller provitamin A, som den menneskelige organisme selv kan omdanne til A-vitamin. Til sammenligning med A-vitaminindholdet i Alvityl (6 250 IE) kan det således nævnes, at 100 g kalvelever indeholder IE A-vitamin, og at 100 g gulerødder indeholder op til IE A-vitamin (i form af provitaminet Beta-caroten) En sammenligning mellem indholdet i Alvityl og indholdet i de tabletter, der er nævnt i forordning nr. 210/85, taler således i sig selv afgørende for at anse Alvityl for et næringsmiddel på samme måde som de tabletter, der omtales i denne forordning. forbindelse med ensidig kost, og til symptomatisk behandling af almene svækkelsestilstande hos personer, der ikke udviser mangeltilstand. Derimod er Alvityl ikke egnet til behandling af specifik vitaminmangel. 27. Alvityl er således ikke beregnet til at blive anvendt til forebyggelse eller behandling af mangel på bestemte vitaminer. Alvityl synes da heller ikke at være egnet til at blive indtaget for at opnå en høj dosis af et bestemt vitamin, idet indtagelse af Alvityl samtidig medfører indtagelse af de øvrige vitaminer, som findes i produktet, og hvoraf nogle kan overdoseres. Som eksempel herpå kan nævnes, at man for at behandle natteblindhed som følge af A-vitaminmangel giver f.eks IE eller IE A-vitamin om dagen over en vis periode. Giver man i stedet 6 eller 8 Alvityl om dagen i samme periode, sker der imidlertid overdosering med D-vitamin. Alvityl er således ikke beregnet til specifik profylaktisk eller terapeutisk anvendelse, således som det kræves ifølge den ovennævnte Bioforce-dom, og heller ikke egnet hertil. 26. Som det fremgår af den ovenfor omtalte erklæring fra dr. Rousseau, anvendes Alvityl da også ved visse mangeltilstande, bl.a. i 15 Jf. herved den ovenfor i note 9 nævnte Van Bennekomdom. 16 Kilde: Tableaux Des Calories, Anne Noel, Ed. S. A. E. P., Ingersheim, Alvityl kan således ikke tariferes i den fælles toldtarifs kapitel 30 om farmaceutiske produkter, men må anses for et næringsmiddel som nævnt i kapitel 21. I-6159

12 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-201/96 Særligt om Strongenol 29. Strongenol indeholder ingen vitaminer og kun få af de mange mineraler, som organismen har behov for. De vitaminer og hovedparten af de mineraler, som er indeholdt i de tabletter, som angives at være næringsmidler i forordning nr. 210/85, findes således slet ikke i Strongenol, der endvidere kun har et ringe indhold af kobber. Udgangspunktet må således også for Strongenols vedkommende være, at dette produkt ikke er et lægemiddel. 30. Strongenol indeholder foruden det netop omtalte kobber tillige natrium, jern og jod. Natrium findes ikke i de tabletter, der er nævnt i forordning nr. 210/85. På tilsvarende måde som med visse vitaminer i Alvityl har Strongenol endvidere med hensyn til jern og jod et højere indhold end de næringsmidler, der omtales i forordning nr. 210/85, og som anbefales af Den Videnskabelige Komité, nemlig: Strongenol Forordning nr. 210/85 Den Videnskabelige Komité jern (mg) jod (mg) 10 0,075 0, Efter min opfattelse kan man imidlertid ikke anse Strongenol for et lægemiddel, blot fordi det indeholder natrium og har et højere indhold af jern og jod end de tabletter, der er angivet som næringsmidler i forordning nr. 210/85 og Den Videnskabelige Komités anbefalinger På et tidspunkt, der ligger efter det tidsrum, der er relevant for nærværende sag, har LTM i øvrigt helt fjernet jod fra produktet. 32. Strongenol var forsynet med oplysning om anvendelse i forbindelse med svækkelsestilstande, fald i fysiske og psykiske præstationer, rekonvalescens, overanstrengelse, appetitmangel, afmagring og ælde. Der er tale om en række vidt forskellige og meget bredt angivne tilstande, der ikke i sig selv er sygdomme eller lidelser, men blot er svækkelsestilstande af mere diffus karakter. Strongenol var heller ikke forsynet med oplysning om anvendelse til forebyggelse eller behandling af nogen sygdom eller lidelse, således som det kræves efter de forklarende bemærkninger til pos i den fælles toldtarif, og produktet havde endvidere heller I-6160

13 ikke nogen specifik terapeutisk eller profylaktisk virkning, således som det kræves efter Bioforce-dommen. 33. På denne baggrund kan heller ikke Strongenol tariferes i pos eller i nogen anden position i kapitel 30. Forslag til afgørelse 34. På denne baggrund skal jeg foreslå Domstolen at besvare det præjudicielle spørgsmål således: Den fælles toldtarif skal fortolkes således, at begrebet»farmaceutiske produkter«i kapitel 30 ikke omfatter produkter med en sammensætning som de produkter, der er omhandlet i denne sag. I-6161

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 1. Er»Sargenor«,»Sarvit«,»Lysivit«og»Dynamisan«produkter fra næringsmiddelindustrien som nævnt i kapitel 21 i den fælles

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-270/96, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Paris i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * KOMMISSIONEN MOD ØSTRIG DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I sag C-150/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.C. Schieferer, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Man skal kunne mere end sin ABC for at holde vitaminog mineralbalancen. Alle har brug for vitaminer og mineraler. De fleste får allerede dækket deres behov ved at spise sundt og

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13.

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. KOMMISSIONEN MOD NEDERLANDENE DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * I sag C-41/02, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. februar 2002, Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Professor, dr. med. Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler Roskilde Universitetsforlag Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler 1. udgave 1999 Roskilde Universitetsforlag, 1999 Sats

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. juli 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde

endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde Designet til din krop mærk forskellen i dag! endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde Dansk produceret Pharma Nord er en dansk GMP-registreret virksomhed, hvilket er ensbetydende med, at der stilles

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8 viden vækst balance Æg -en powerfood 1/8 fakta et æg har alt, hvad der skal til for at bygge en kylling. det betyder, at ægget indeholder næsten alle de næringsstoffer, kroppen skal bruge for at kunne

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere