Livet på mellemtrinnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet på mellemtrinnet"

Transkript

1 Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4. til 6. klasse. Hjemområderne har navn efter planetsystemet og hedder hhv. Jupiter, Saturn og Pluto. Personalet i hvert af de 3 hjemområde er organiseret i et selvstyrende team bestående af 4-5 lærere. Hver klasse har minimum to klasselærere tilknyttet, og klasserne har endvidere en såkaldt base, hvor de hører til og modtager instruktioner vedr. dagens opgaver. Dagsstruktur For at højne fagligheden og give bedst mulige forudsætninger for projekt- og temaarbejde, samt tilgodese de små fag, arbejder vi med fleksible skemaer. Vi vurderer, at dette giver større mulighed for fordybelse i de enkelte fag og for fagenes samspil i emnearbejde. Vi vægter samtidig at bibeholde den overordnede dagsstruktur i både kursus- og projektperioder af hensyn til genkendelighed og tryghed for børnene. Undervisningen starter derfor typisk hver dag kl Mange dage afsættes der tid til at hvert barn kan arbejde med egne individuelle læringsmål, også kaldet individuel tid. Her får det enkelte barn mulighed for at fordybe sig i netop de problemområder, som barnet særligt skal have fokus på i den pågældende periode, men mulighed for at få sparring og hjælp fra læreren til dette.

2 I nogle hjemområder arbejdes der endvidere med Talerstol eller Stjernemøde, hvor en eller flere børn får mulighed for at træne præsentation af et fagligt område via oplæg for hele klassen eller hele hjemområdet. Læring og faglighed På mellemtrinnet bliver der mere fokus på det faglige, og eleverne oplever flere faglige udfordringer og en større arbejdsbelastning i form af flere opgaver, mere krævende projekter og flere lektier. På mellemtrinnet er skoleåret fortsat delt op i skemauger med fagfaglig undervisning og i uger med projekter med et tværfagligt tema, samt i to uger med et tværgående projekt på hele skolen. Eksempler på projekter, som løber af stabelen i skoleåret er: Arkitekturprojekt Fag: Matematik, Sløjd og billedkunst Tid: Uge Indhold: På østsiden af Hellerup Skole, har diverse entreprenørmaskiner haft travlt med at planere området, som tidligere var kendt for Tapperihallerne. Gentofte Kommune har udstedt en arkitekt konkurrence, hvor alle har mulighed for at beskrive hvilke bygninger der skal opføres på området. Kravene til konkurrencen er, at de bygninger der opføres, skal kunne indgå i områdets arkitektur og i det maritime miljø. Eleverne i Jupiter skal deltage i denne konkurrence. Mål for projektet: Matematik: Arbejde med geometri benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre samt undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. Kommunikation og problemløsning kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning

3 Sløjd: Design og produkt gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur eksperimentere med materiale, form, farve og funktion fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet Kulturteknikker anvende nutidige teknologier drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis Skabende processer udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde arbejde i en kreativ arbejdsproces vurdere egen arbejdsindsats Billedkunst: Billedfremstilling anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast anvende kunst, arkitektur og design bl.a. ved udformning af enkle modeller eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer Selvvalgt projekt Fag: Natur/teknik, matematik og IT Indhold: Med udgangspunkt i et givet emne arbejder vi med projektfaserne og IT. Den første uge bruges til informationssøgning, en gennemgang af projektets faser og af de IT-værktøjer, som børnene kan vælge at bruge i deres arbejde med, og fremlæggelse af, projektet. Undervejs arbejdes med responsgrupper, så børnene kan få inspiration til arbejdet. Sidst i uge 48 fremlægges projekterne. Eleverne skal arbejde ud fra det overordnede emne ved hjælp af Plutos Projektmanual. I projektarbejdet vil vi sigte efter følgende mål: Kende projektarbejdets fire faser Kunne vælge et egnet emne, opstille en problemformulering og anvende arbejdsspørgsmål Kunne søge efter relevante informationer Kunne bearbejde og anvende de søgte informationer

4 Kunne fremstille et produkt og fremlægge det med brug af relevante IT-værktøjer Kunne lytte aktivt til andres fremlæggelser og give kvalificeret respons Kunne arbejde selvstændigt med hjælp fra en sparringspartner/gruppe, en vejleder og eventuelt andre voksne (forældre). Læringsstrategier Læring er centralt i enhver folkeskole. På Hellerup skole bruger vi forskellige læringsstrategier for at sikre, at hvert enkelt barn/ung lærer mere, at han/hun lærer at lære, samt at han/hun lærer, hvordan han/hun lærer bedst. En af de væsentlige måder at sikre dette på, er ved at arbejde med forskellige indgange til barnet, også kaldet læringsporte eller læringsstrategier. På Hellerup skole arbejder vi blandt andet med læringsstile. Det betyder konkret, at vi læringssituationer tager hensyn til, at nogle børn lærer bedst nyt og svært gennem bevægelse, andre gennem behovet for at røre, se eller høre. Vi bruger også vores fantastiske fysiske rammer til at sikre et fleksibelt læringsmiljø, hvor der både er larme-zoner, stille-zoner, samt zoner med fx mere lys eller mørke. Som skole har vi endvidere opmærksomhed på at tilegne os ny viden om neurologi, og læringspædagogik, så vi hele tiden følger med og inkorporerer de nyeste læringsstrategier i vores pædagogiske praksis. Det være sig fx Cooperative learning samt forskellige Class-room management tilgange. Endelig differentieres læringssituationen ofte via holddannelse, hvor der tages hensyn til fx det faglige niveau, køn, samt børnenes læringspræferencer. Evaluering og dokumentation På de 3 mellemtrinsområder anvendes en lang række forskellige metoder til at evaluere og dokumentere læringen. Disse er blandt andet: Elevplaner Alle børn har en elevplan. Elevplanen skal styrke den løbende evaluering og elevens udbytte af undervisningen. Derud over skal den være med til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen er inddelt i 2 dele. En målsættende del og en evaluerende del. I efteråret sætter børnene mål for alle fag og for det sociale fællesskab. I foråret evalueres de opstillede mål ud fra kan kan næsten kan ikke. Nogle af siderne udfylder barnet hjemme med mor og far, andre udfylder barnet i skolen enten alene eller i samarbejde med en voksen. Lærerne skriver i foråret både en faglig og social vurdering af barnet. I vurderingerne indgå resultater af prøver, test og den løbende evaluering. Med udgangspunkt i elevernes mål, laves der en læringsaftale for hvert barn, som hænger synligt fremme.

5 Læringsaftale Læringsaftalerne er tydelige aftaler, som er lavet med det enkelte barn. Aftalen gælder for 2 fag, og det sociale fællesskab. På læringsaftalen fremgår også barnet læringsstil. De hænger synligt fremme ved barnets plads i basen. Læringsaftalerne er et vigtigt værktøj til at synliggøre, hvilke mål den enkelte har i den kommende tid og hvile aftaler, der er indgået med den enkelte. Logbog Der afsættes så vidt muligt, hver dag tid til at skrive i logbogen. Her noterer børnene ugedag og dato, hvad de har lavet, hvad de har lært, dagens point og hvad, de har af tanker om næste dag. Loggen skal godkendes af en lærer eller en pædagog. Det forventes, at børnene læser loggen sammen med forældrene, som herefter underskriver den nederst på siden. Målcirkler Her skal børnene med udgangspunkt i et fag eller et projektforløb vurdere, om det er noget de kan, kan næsten eller kan ikke. Samarbejde mellem forældre og skole Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole er af største betydning for barnets trivsel samt faglige og sociale udvikling. Et godt samarbejde beror på gensidig tillid og respekt samt på et godt kendskab til skolens mission, vision og værdigrundlag. Dette fremgår af Springbrættet, som ligger tilgængeligt på skolens hjemmeside, og som vi tilskynder alle forældre til at læse og forholde sig til. I hvert hjemområde afvikles der to skole-/hjemsamtaler om året, samt to forældremøder, hvoraf det første typisk er fælles for hele hjemområdet. Til skole-/hjemsamtalerne deltager barnets kontaktlærer - og kontaktpædagog. På skole-hjemsamtaler drøftes barnets trivsel samt faglige og sociale udvikling med afsæt i barnets elevhandleplan og læringsaftale. Skole- hjemsamarbejdet bygger samlet set på følgende elementer: Ugeskema/ugebreve, samt nyhedsbreve og information via forældreintra Forældremøder BUS (børneudviklingssamtaler) Barnets elevplan Logbog Portfolio Timer i hånden (hvor forældre er med til at planlægge indhold til undervisningen) Forældrepasningsdage (2-3 om året) Praktiske forhold

6 Stort og småt Hellerup skole er en indesko-skole, hvor alle børn går med indesko, og stiller deres udesko på hylder ved indgangene. Alle børn har en locker, hvor de kan opbevare deres taske, regntøj, bøger og legesager. Busordning Skolen råder over en midlertidig busordning i den perioden, hvor der pågår tungt byggeri i området. Tider og ruter fremgår af planen på skoles hjemmeside. Der afgår bus til Fritidscentret på Gersonsvej 2 gange dagligt efter 4. og 6 modul. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem hjemområdet og hjemmet foregår fortrinsvis på skoleintra. Sygdom meldes på intra til klasselæreren, dog skal der ringes, hvis klassen skal på udflugt, så vi ikke venter forgæves. Opslagstavlen på intra anvendes kun til informationer med relevans for alle børn.

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere