Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30"

Transkript

1 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen, Tommy Lind Krog, Anne- Lene Nedell Jöhnk,, David Bennike Davidian Henning Skallebæk Afbud - Referat - 1. Valg af mødeleder + referent HHV. Martin og Lise Maj 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Ikke eksisterende 3. Siden stiftelsen - Martin a. Medlemmer Der er kommet flere medlemmer til efter stiftende årsmøde. Dette inkluderer både normalt, statslige frivillige, og hundefører. b. Registrering af forening Foreningen er blevet registreret i CVR registret. Vi har derfor fået CVR nummer og digital postkasse c. Hjemmeside og mail Domænet bf- kredsmidt.dk er indkøbt, og der er oprettet hjemmeside og mailadresser ved UnoEuro. Side 1 af 8

2 4. Info fra BF - Martin a. Online portaler Der er medlemsvendte portaler på både den nationale side beredskab.dk og på regionens bf- midtjylland.dk. Login er fjernet fra de offentlige referater. b. Samarbejdsaftale Der er på landsplan lagt arbejde i en samarbejdsaftale mellem forbundet og beredskabsstyrelsen. Den er ikke færdig men eftersom er en forsøgsordning, kan vi eventuelt være medvirkende til det endelige resultat. Planen er en overordnet aftale som vil kunne dække både ved BRSMJ men også eventuelle fremtidige kredse ved beredskabsstyrelsens centre. Lokale forhold vil så være afspejlet i et appendiks som varierer fra center til center. Denne dækker blandt andet brug af styrelsens faciliteter i forbundsregi og eventuel repræsentation i samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg o.l. Som det er nu, er det hovedsageligt Henning Skallebæk og Christian Rosgaard der arbejder på denne. c. Forsikring Alt arbejde i forbundsregi er dækket af forbundets forsikring. Dette gælder også indtægtsgivende opgaver. d. Ansvarsområder Et hurtigt oprids fra Henning. Overordnet noteres det, at Kredslederen typisk er ansigt udadtil, mens Vicekredslederen er ansigt ind mod medlemmer. e. Uniformering Det kræver tilladelse at optræde i forbundsregi, i styrelsens uniform. En sådan tilladelse kan i nogle situationer fremgå af samarbejdsaftalen med myndigheden. Forbundet har sine egene uniformer. På sigt både U1 som vi kender den til ledelse, instruktører og lignende, og så en fin model til kredsleder og vicekredsleder. Alle uniformsudgifter er dækket af forbundet på landsplan, og ikke i kredsene. Side 2 af 8

3 5. Økonomi - Tommy a. Konto Vi skal have oprettet en konto. Planen er at Martin og Tommy opretter denne ved Ringkjøbing Landbobank 11. December. At det ikke er sket før skyldes at vi har måtte vente på et CVR nummer. b. Startkapital Når konto er på plads kan vi få overført 2000 kr. fra forbundet som startkapital. c. Info/hvervemidler Info/hvervemidler er en pulje penge i beredskabsforbundet. Pengene skal bruges ude i kredsene på at informere borgere og hverve frivillige. Kredsene søger løbende regionsledelsen om penge til arrangementer af denne type, og regionsledelsen kan så vælge at uddele penge til fornuftige projekter. Eksempler på disse ting kunne være en stand til åbent hus, eller information om det at være frivillig på styrelsens centre eller ude i kommunerne til værnepligtige inde de hjemsendes. Pengene skal søges forud for arrangementer! d. Mødelokaler Mindre møder (kredsledelsesmøder o.l.) er gratis for kredsen at låne lokaler til. Større møder kan koste penge, da det som udgangspunkt er en omkostning at have disse lokaler, og udefrakommende skal være med til at dække disse omkostninger. e. Overslag over mødeomkostninger (Kørsel) Vi skal hurtigst muligt have lavet et overslag over mødeomkostninger for Dette vil hovedsageligt inkludere kørsel. Det betyder at vi kan få kørepenge på forskud for 2015 hvor kredsen normalt selv ligger ud. f. Arrangementer Forbundstilskud til arrangementer skal søges i starten af året, og ikke som Info/hvervemidler løbende. Forbundet er som udgangspunkt økonomisk behjælpelige med ca. tre arrangementer i løbet af et kalenderår. Disse arrangementer er oftest julefrokoster, bowlingture o.l. eller ture ud i Danmark for at se noget beredskabsrelateret. Side 3 af 8

4 g. Indtægt Kredsen må gerne have indtægter på brandvagter, førstehjælpsvager og lignende. Disse penge går til kredsen og vi kan bruge dem på hvad vi vil (så længe det er lovligt) 6. Web - Kim a. Fremvisning af hjemmeside Vores egen hjemmeside på bf- kredsmidt.dk vises frem. PT indeholder den sparsommelig info, og seneste udrykninger fra BRSMJ b. Idéer til hjemmeside Der mangler BF logo, og info om Robust Borger. Eventuelt links til centrale ting fra BF. Mødereferater. c. Mailadresser Der er oprettet mailadresserne + til Martin og + til Kim. Der skal også oprettes til arrangementstilmelding og gives adgang til denne til Anne- Lene og Lise Maj. d. Online samarbejde Til samarbejde online bestyrelsen imellem er der flere muligheder. Skal det bibeholdes på mail, et lukket og privat forum, en lukket facebook gruppe eller Office 365? Der er mange argumenter. Indtil videre kører vi videre med mail. Martin opretter en prøveperiode af Office 365 til test. Så bliver det vurderet på næste møde. 7. Udvalg Martin a. Hvordan Det står kredsen frit for at uddelegere ansvar ned i udvalg. Typisk vil disse udvalg have en tovholder som sidder i kredsledelsen. Alternativet er at udpege et af kredsens øvrige medlemmer til at være med i ledelsen i en begrænset periode (maks. 1 år) og så at han får et ansvarsområde eller en konkret opgave. b. Hvilke Hvilke udvalg kunne vi forestille os? Side 4 af 8

5 * Konkret Julefrokost/Festudvalg: Jeg julefrokosten i år tager Anne- Lene og Lise Maj opgaven. Aktivitetsudvalg: Kunne være en idé til at koordinere øvrige aktiviteter for det kommende år, og arrangere dem senere hen. Ideelt inkluderende én eller to fra kredsledelsen. * Ideer til senere Hjemmesideudvalg IV- udvalg 8. Arrangementer Martin a. Årsmøde 2015 Der skal indkaldes til årsmøder senest 14 dage forinden. Martin laver et udkast i December. Under årsmødet skal vi huske samtlige punkter, også selvom de ikke er relevante for en nystartet kreds. Regionslederen skal inviteres. b. Julefrokost Som aftalt tidligere på mødet står Lise Maj og Anne- Lene for julefrokost. Ved tilmelding til julefrokost skal der tilkendegives om man ér medlem af kredsen, agter at melde sig til på kredsårsmødet for inde, eller ikke er medlem. På denne måde ved vi forinden hvor mange der selv betaler, og hvor mange vi skal søge forbundet for penge til. BF betaler 200 kr. per medlem under julefrokosten. Dette inkluderer mad, og to drikkevarer. Vi kan overveje at opgøre drikkevarer i drikke- biletter for at simplificere afregning. Budget: 125 kr. til mad, resten til diverse. c. Nytårsparole Skal vi holde sådant et? Det er et kommunalt koncept, og vi vælger ikke at holde det. d. BF stævne BeredskabsForbundets stævne er en dyst mellem kredsene. Info kan findes på hjemmesiden. Vi ville måske have brug for at låne udstyr af styrelsen, så det skal vi have i orden inden. Side 5 af 8

6 Eftersom det holdes i lige årstal, går vi ikke videre med det nu. 9. Eventuelt a. Robust borger Robust Borger er forbundets måde at uddanne civilbefolkningen. Kurset har været en del oppe i medierne for tiden. Henning Skallebæk har eksempelvis lige været i P4 midt/vests med det. Det har også været nævt på P3 flere gange og det gav anledning til over 1000 tilmeldelser på et døgn. På sigt skal kredsen også undervise i det direkte eller ved at stille instruktører til andre kredse. For at kredsens medlemmer ved hvad det er, skal der arbejdes på at de kan få kurset i en nedkogt, 4 timers udgave. Det er et statsstøttet kursus og må derfor ikke gives til firmaer, men gerne til private eller eks. personaleforeninger. b. Arrangementer I starten vil vi sørger for at både medlemmer og ikke medlemmer (evt. mod betaling) må deltage i arrangementer, men ikke nødvendigvis på sigt. Ideer til arrangementer: Der har været snak om at arrangere en sommerlejr med temadage og beredskabsfaglige ting. c. UMS VoiceBroadcast Kasernen har tilbudt kredsen et gratis kursus i VoiceBroadcast, og vil i så fald stille systemet frit til rådighed for kredsen. David og Martin er tilmeldt kurset d. 11. December. d. Presse Der arbejdes på at en journalist fra Herning Folkeblad og Martin får snakket sammen til en artikel. e. Logo/våbenskjold Brevpapir skal indeholde logo. Vi skal mest muligt få brugt logo og våbenskjold. Side 6 af 8

7 f. Referat til de frivillige Vi vil gerne at alle referater ligger tilgængelige for medlemmer og eventuelt også offentligheden. Det vil så være muligt at have lukkede punker, dette værende eksempelvis personsager. g. Kommunikation til kredsens medlemmer Der er mange muligheder for at kommunikere ud til medlemmerne. Vi vil fokusere på at få al info på hjemmeside og linke til det på Facebook og lign. Nogle ting vil være oplagt at bruge VoiceBroadcast. h. Tegningsberettiget At være tegningsberettiget vil sige at kunne skrive under på foreningens vegne. Normalt har kredsleder og kassere denne ret. Det besluttes på mødet at Kredsleder (), Vicekredsleder (Kim Jensen) og Kasserer (Tommy Lind Krog) er tegningsberettiget. Ting som dette kan vi senere skrive ned i en foreningsorden. i. Årsplan Vi skal have lavet en årsplan, et årshjul. Det kan vi ikke endnu da der er mange ting som ikke er på plads. j. Kørsel Forbundet betaler transport for kredsledelsen til dens arbejde. Dette inkluderer årsmøder, kredsledelsesmøder o.l. Skemaer til dette findes indtil videre i Martins dueslag på stue 5. k. Postkasse på stue 5 Vi får både ekstern post på kasernen, og eventuelt også papir fra vore medlemmer. Til dette kunne vi godt tænke os en aflåst postkasse på frivilligstuen. Vi kunne måske også ønske en infotavle også med ledelsens navne. Disse samt ansvarsbeskrivelse måske også på hjemmesiden. l. Næste møde Næste møde bestemmes til at være fredag d. 30 Januar kl på BRSMJ. Vi vil forsøge forinden at lave fælles aftensmad. David og Henning ved allerede nu at de må melde afbud. Side 7 af 8

8 Martin finder ud af om vi må overnatte på frivilligstuen til lørdag. Inden mødet skal regnskabet være klart og revideret. m. Telefonliste Vi kunne have interesse i at have kasernens telefonliste tilgængelig. Skal eventuelt arrangeres med Ruth fra sekretariatet. Vi vil også gerne selv fremgå af listen med Martins telefonnummer. Martin arbejder videre. Side 8 af 8

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere