11. T'ænke højt test Brug af konsulent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. T'ænke højt test Brug af konsulent"

Transkript

1 ROLF MOLICH (

2 11. T'ænke højt test Brug af konsulent testdeltageren ikke er i sin vante arbejdssituation, og fordi det sinker testdeltageren at skulle tænke højt. Det er en fordel at søge sa&~yndig konsulentbistand til gennemførelsen af de første test, fordi en uerfaren testleder ofte begår en række fejl, der kan fomrindske testens nytteværdi væsentligt Oversigt ''Tænke højt" I en tænke højt test får en testdeltager, som er en typisk bruger, stillet 6-20 realistiske opgaver af en testieder. Mens testdeltageren løser opgaverne, skal han "tænke højt", dvs. han skal sige, hvad han tænker på, hvad han er itvivl om, hvad hlm forventer webstedet gør nu, hvordan han fortolker en fejlmeddelelse, osv. Dialogen skal testes, ganske som koden Ikke meninger men konkret adfærd T est kan ikke bruges til tidsmåling Alle erfah1e udvik\ere ved, at første version at et web-sted altid indeholder en lang række syntaktiske og logiske fejl. På samme måde forholder det sig med brugergrænseflader: Ligegyldig hvor omhyggelig man har været med sin udformning, vil der altid være nogle alvljrlige og uforudsete uhensigtsmæssigheder. Dette og det følgende kapitel beskriver nogle simple og effektive teknikker. som kan afsløre sådanne uhensigtsmæssigheder. I mange tilfælde giver teknikkerne også fingerpeg om, hvordan de fundne ploblemer løses. Grundholdningenbag de beskrevne teknikker er, at vi ikke interessel er os ret meget for hvad brugere mener - eller for den, sags skyhl, hvad udviklere eller salgsfolk eller brugerveillighedseksperter mener. Erfaringen viser. at sådanne meninger er temmelig værdiløse. Derimod interesserer vi os meget for bruge:nes adfærd i konkrete, realistiske situationer. Testteknikkerne er nødvendige, fordi erfaringen desværre viser, at brugere ikke af sig selv kommer og fortæller om problemer. Det kan der være mange grunde til, f.eks. "det kan nok ikke være anderled~,s" eller "det er nok mig, der er dum". Det kan også være, at organi~;ationen bevidst eller ubevidst giver udtryk for, at kritik er uønskd. Tidsmålirig af brugervenlighed, som er omtalt i kapitel 2, kan normalt ikke foretages i forbindelse med en test, fordi Varighed Testopgaver Tænke højt test Tænke højt test har stor spændvidde. Den kan anvendes til at teste begynderes første møde med et web-sted. Den kan anvendes til at~ teste web-stedet med erfarne brugere, når det har været i drift et stykke tid og f.eks. står over for en revision. Den kan anvendes på et helt web-sted og på udvalgte sider. Den kan anvendes på prototyper og på web-steder, som er i produktion. En test varer normalt minutter. Hvis man f.eks. undersøger et web-sted for en bank, kan testdeltageren være en bankkunde, som har et rimeligt kendskab tin nettet. Opgaverne kan f.eks. være U1 - Find telefonnummer og åbningstid for nærmeste filial. - Hvor meget kan du få i rente på en børneopsparingskollto? En tænke højt test består af følgende trin: l. Forberedelse: - Etabler et godt samarbejde med projektgruppen. - Skriv testplan. - Fastlæg tid og sted for testen. - Udvælg og informer testdeltagere. - Udforrn testopgaver. - Vælg dataopsam1ingsmetode. - Hold generalprøve på testen og revider derefter testen. 2. Gennemførelse: - Forbered testen. - Modtag testdeltager. - Udspørg testdeltageren om hans forventninger til web-stedet. - Lad testdeltageren løse opgaver. - Diskuter med testdeltager (eftersnak, debriefing). 122

3 KornmLnikation af resultater: - AnalYf,er data. - Diskuter resultater med projektgruppen. - Rapporter resultater. - Opføl!;ning. Disse trin e, detaljeret beskrevet i de følgende afsnit. Projektgruppen rådgiver, bl.a. om testopgaver lo Lad projektgruppen medvirke aktivt ved udarbejdelsen af testopgaverne. Udarbejdelse af testopgaver tvinger projektgruppen til at anskue web-stedet fra brugerens synspunkt. Det er ofte lsig selv en ny og lærerig øvelse for projektmedarbejderne. Testopgaverne af testlederen. gennemses og godkendes af typiske brugere og Udpeg testleder 11.2 Forberedelse Start med at udpege en testleder. Testlederen bør være neutral i forhold til det web-sted, som skal testes. Man kan ikke teste sit eget barn. Testledereli bør selv have prøvet at være testdeltager i en test. Det er vigtigt, at han er fortrolig med testdeltagerens rojle. Desuden bør en testleder en gang om året udføre test under overvågning af en kyndig træner Projektgruppen bør overvære testene " Lad projektgruppen udarbejde profilefi1e for testdeltagerne, dvs. beskrive testdeltagernes kvalifikationer. " Inviter projektgruppen til at overvære testene - alle bør overvære mindst to test. Hav kolde pilsnere og snacks parat. Læg så vidt muligt testene på tidspunkter, som er bekvemme for ud viklerne. " Bed projektgruppen tage noter, mens de overværer testen. Lad projektgruppens noter danne grundlag for rapporten. Lies mere på side 139, Sådan opnår du fælles fodslag om resultaterne. Aftal formålet med testen på forhånd Sælg testen til udviklerne Etabler et godt samarbejde med projektgruppen En perfekt test, hvis resultater bliver ignoreret, løser ingen problemer. Arbejdet med at "sælge" resultaterne af testen starter fra det øjeblik, hvor det bliver besluttet at gennemføre testen. Inden du udfører en test, bør du aftale med ledelsen og med den projektgruppe, der er ansvarlige for web-stedet, hvad resultaterne skal bruge,; til Nedskriv aftalen i en testplan (se side 125, Skriv testplan). Mange teknisk vellykkede test er blevet fiaskoer, fordi man ikke f,å forhånd havde gjort sig klart, hvad resultaterne skulle bruges til Andre gange er det gået galt, fordi de udvikjere, der, skulie implementere resultaterne, ikke var taget i ed, og alene derfor synles, at resultaterne var tåbelige. Her er nog le konkrete ting, som du bør gøre: " Giv dig god tid til at forklare projektgruppen, hvad testen går ud på. ])e færreste udviklere ved, hvad en "test af brugervenlighed" er for noget. Varighed: minutter Skriv testplan Skriv en kort testplan, dvs. en slags kravspecifikation for testen. ' Testplanen, som bør have et omfang på 1-2 sider, beskriver f) Formålet med testen. Det web-sted eller del af web-sted, som testen omfatter. " Profil for testdeltagere.., Hvad resultaterne skal hruges til Fastlæg tid og sted for testen En test af brugervenlighcd tage!' normalt GO-IOn minuttcr inklusive modtagelse og eftersnak. Det er en god ide at placere test med to timers melleinrum - så er der tid til at testlederen kan slappe en' smule af, og til at de udviklerne, der overværer testcn, kan få læst testene. deres e-maij. Der er også tid til at bringe udstyret i orden mellem Gør projektgruppen.til dine allierede ved at forklare dem, hvad de får ud af testen: Ros fra brugere, færre ændringsønsker, færre udviklingstimer spildt på ting, som alligevel ikke bliver brugt. Valg af teststed Mange kvalificerede testdeltagere kan kun at deltage i test efter kl. 16. Derfor er det ofte nødvendigt at teste i perioden kj Hvis testen ikke kan foregå på brugerens normale arbejdsplads, skal den foregå et sted, som ikke virker alt for teknikfikseret. Alt for megen teknik (terminaler, videokameraer, båndoptagere, mikrofoner, osv.) har en stressende effekt på mange mennesker.

4 Ii Testlokale 1\ Observationsrum I et mødelokale på det sted, hvor projektgruppen holder til. Denne mulighed gør det så let som muligt for projektgruppen at overvære en eller flere test. De kan endda komme og gå som det passer dem, hvis de kan iagttage testen fra et nabolokale. lo I et specialindrettet testcenter (se figuren på foregående side). Denne mulighed er god, hvis testen skal videooptages. Men den. er hverken hensigtsmæssig for testdeltager eller projektgruppe:. Sted / Test af brugervenlighed Q I tesldeltagerens hjem. kan gennemføres Bru~; denne mulighed, hvis omgivelserne skal være så naturlige som muligt for testdeltageren.. Ved testdeltagerens sædvanlige arbejdsplads. Den.le mulighed er velegnet, hvis testdeltagerne ikke har tid til transport til teststedet. I et mødelokale på testdeltagerens arbejdsplads. Denae mulighed er velegnet, hvis testdeltagerne ikke har tid til transport til teststedet. // Testeenter: Hvis en test af brugervenlighed skal videooptages, sker den bedst i et testcenter ("usability lab"), der kan være indrettet som vist i denne figur. Kameraerne (K) i testlokalet viser testdeltagerens ansigt, tastaturet og dokumentationen. Observationsrummet er adskilt fra test lokalet med en lydisoleret væg med envejsspejl, så observatørerne kan se testdeltageren, mens testdeltageren blot ser et ~;pejlbillede af sig selv. Monitorerne i observationsrurnrnet. (M) visijr kamerabillederne og det miks, der videooptages. Den store monitor på væggen deltage'rens skærm. (B) gengiver billedet på test Udviklmne sidder sammen med testlederen i observationsrumme.t. Udviklerne kan også sidde iet separat lokale, som ikke er vist på figuren. Testlederen kan sidde sammen med testdeltageren i testlokalet - så virker det ikke så unaturligt for testdeltageren at tænke højt. har travlt og har travlt og Fastlæg målgrupper Her kan du finde testdeltagere Frivillige testdeltagere Antal testdeltagere Vurder testdeltageren ud fra svar på konkrete spørgsmål Udvælg og informcr tcstdcltagere Testlederen opstiller sammen med projektgruppen en oversigt over de målgrupper, der skal testes. Brug målgruppeoversigten som udgangspunkt. Ideelt set skal web-stedet testes af alle målgrupper. I praksis tester man sjældent andre end de primære, og i mange tilfælde er der kun ressourcer til at teste en målgruppe. Deltagerne i en tænke højt test kan f.eks. være co Dine egne bekendte: arbejdskolleger, venner, familie. Virksomhedens egne medarbejdere. " Personer, som et marketingbureau fremskaffer. Vikarer fra et vikarbureau. Testlederen bør sikre, at han får et repræsentativt udvalg af typiske 1'0 testdeltagere, hvad angår alder, erfaring og motivation. --..:J Hvis du anvender lutter frivillige testdeltagere, så kan rekrutteringen blive skæv. Du får urealistisk højt motiverede og åbne testdeltagere. Her kan vikarer fra et vikarbureau være nyttige, hvis de tilhører målgruppen. Der skal være mindst tre testdeltagere fra hver målg~~ppe. Min _ erfaring er, at seks testdeltagere er optimalt. Hvis du bruger færre testdeltagere, kan du let komme til at overse vigtige problemer. Hvis du bruger. flere end seks testdeltagere, vil du opdage at når den 7.,8. osv. testdeltager åbner munden for at sige noget, så ved du på forhånd præcis, hvad han vil sige. Testdeltagere er ikke altid gode til at vurdere deres egne kvalifikationer. Derfor er det vigtigt, at en potentiel testdeltager får stillet konkrete spørgsmål, som han kun kan besvare, hvis han tilhører målgruppen. Eksempler på spørgsmål om web-erfaring: - Hvad bruges knappen Tilbage (eller Back) i browseren til? - Hvad hedder den browser, som du anvender?

5 ( JV'JIIWIIIIIIOlJlOtlU Informer testdeltagere Videooptagelse Database med testdeltagere Genbrug af testdeltagere Testdeltagere kan også være overkvalificerede. Imange test er det f.eks. uhensigtsmæssigt at anvende testdeltagere, som selv har prøvet at udvikle web-steder. Ved udvælgelsen kan du stille kontrolspør,~smål, som kun overkvalificerede testdeltagere kan svare på. H'Iis en person kan svare på disse spørgsmål, er han måske ikke velegnet som testdeltager. Eksempler på spørgsmål af denne type:. - Hvad er elllitml-tag? _ Der står ell tekst på ca. 600 linier i din browser. Hvordan vil du finde alle forekomster af ordet "forsikring" i denne tekst? En brugers ulyst til at deltage i en tænke højt test skal naturligvis respekteres Desværre siger brugere sjældent udtrykkelig fra. En brugers uly:;t viser sig typisk ved, at han gentagne gange kommer med undskyldninger for ikke at kunne deltage (for travlt, andre aftaler, osv,). Her må testlederen være på vagt. En testdeltbger, som skal deltage i en test, vil naturligt være i tvivl om, hvad det skal foregå. Derfor er det en god ide at afmystificere testen ved H sende testdeltageren et kort brev umiddelbart efter, at Ihar aftalt hans deltagelse i testen. Brevet afmystificerer testen ved at forklare testens formål. Brevet understregtr, at det er web-stedet og ikke brugeren, der skal testes. Hvis du øn:;ker at videooptage testdeltageren under testen, er det vigtigt, at du siger det til testdeltageren og skri ver det i brevet. Nogle testdeltagere ønsker ikke at deltage i test, hvor de videooptag,~s. Hvis der er udarbejdet en skriftlig orientering om web-stedet eller brugerdokumentation, som brugeren forventes at læse i forvejen, skal den også vedlægges. Men erfaringen viser, at mange, testdeltagere ikke får tid til at læse dokumentationen inden testen ganske som i en reel brugssituation! Næsten allt: testdeltagere synes, at det er interessant at deltage i en tcst af brugervenlighed. De får mulighed for at arbejde med ny, spændende teknologi, og som en testdeltager sagde til mig: "Det er sjældent at nogen gider høre på mig uafbrudt i 90 minutter". Det er nemmere at overtale en person, som tidligere har deltaget i en test, til at møde op til en ny test, end det er at finde en helt ny testdeltager. Hvis du gennemfører mange test af brugervenlighed, er det derf(jr en god ide at føre lister over, hvem der har deltaget i test. Husk at notere testdeltagernes kvalifikationer. "Vi tester webstedet, ikke dig" Afmystificer testen. Forklar hvad der skal ske "Vi tester webstedet, ikke dig" (igenl) Anonymitet Gave Eksempel på brev til testdeltager: Kære Erik Nielsen. Tak for dit tilsagn om at deltage i en test af et web-sted for forsikringsselskabet Selandia. FormAlet med testen er at finde ud af om web-stedet er let og behageligt at bruge. Formålet er ikke at vurdere dig eller dine evner. Testen foregår hos onsdag den 28. juli kl ; ~6. 00 Selandia Bygmarken Roskilde Du bedes henvende dig i receptionen. Jeg kommer og henter dig på det aftalte tidspunkt. Testen kræver ingen forberedelse fra din side. Testen tager ca. 90 minutter. Ved testen fungerer jeg som testleder. Jeg kommer fra det uafhængige firma DialogDesign. Ved testen vil jeg bede dig løse en række konkrete. opgaver ved hjælp af Selandias web-sted. Mens du løser opgaverne skal du "tænke højt", dvs. forklare hvad du er i tvivl om, hvad du synes er godt, hvad du synes er dårligt udformet osv. Kun på den måde kan vi' forstå hvilke dele af designet, der volder brugere problemer, og hvordan disse problemer kan rettes. Situationen under en test kan måske virke lidt eksamensagtig. Men husk: Hvis nogen er til eksamen, så er det ikke dig, men dem der har lavet web-stedet. Hvis dem der du har ikke lavet kan finde web-stedet, ud af web-stedet, som har et problem. så er det I ~ (X) DialogDesign garanterer din anonymitet. Udenforstående får kun oplyst din omtrentlige alder og stilling men hverken dit navn eller din adresse. Det er muligt at en eller to medarbejdere fra Selandia ønsker at overvære testen for at få et førstehånds indtryk af brugeres mening om web-stedet.,, Disse medarbejdere har strenge ordrer om at forholde sig passivt under testen. Som tak for din ulejlighed modtager du en gave. Du kan vælge mellem tre flasker god rødvin eller gavekort på 150 kr. til Fona eller Magasin. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående telefonnummer. Med venlig hilsen, DialogDesign Rolf Molich 129

6 Udi orm testopgaver ViI'tlJ, HI tllhlj,lollth hl 1 IlIitu,II. ' 'tt HI lilfll "'" I 'I IH fil 1111 rondkdllg~;:-10h;kah. t.g alllau ~~II,d\1t1HI 1IIIitilti'll~ ulll '1IllllllllIdlh Ilt i det selskab, hvis wt:b-stcd skallcst<.:s. Test helheden Brugere bedømmer et web.sted på grundlag af den samlede oplevelse. Hvis der f.eks. er tale om en web-butik, omfatter den samlede oplevelse betaling, bekræftelse, information om evt. leveringsproblemer og modtagelse af varen. Selvom web-dialogen er god, kan kundeservicen være elendig. Mange test stopper desværre på det tidspunkt, hvor brugeren skal til at betale. Derved får vi ikke en væsentlig del af oplevelsen med, f.eks. kan brugeren finde ud af at betale? Kan han finde ud af at holde øje med leveringsdatoen? Hvordan opfatter brugeren elektroniske nyhedsbreve og tip om gode tilbud? Realistiske opgaver Se kritisk på brugeropgaver Teknikken kræver, at der udarbejdes en række realistiske opgaver, som testdeltagerne skal løse ved hjælp af web-stedet. Testlederen udarbejder opgaverne. Testlederen bør indbyde projektgruppen til at deltage i dette arbejde for at projektgruppen kan blive aktivt engageret i testen som beskrevet på side 124. Testlederen skal sikre, at web-stedet testes med typiske opgaver. Opgaverne skal tage udgangspunkt ibrugeres behov og ikke i webstedets mellupunkter. Fastlæg opgaverne uden at se på web-stedet. Et af formt lene med testen er netop at finde ud af, om web-stedet kan gøre dl: ting, som brugere har behov for. Brugeropgaverne kan være et godt udgangspunkt (se side 43). Husk, at projektgruppen kan have o "erset eller nedprioriteret arbejdsopgaver, som er vigtige for brugere. Brug af personlige oplysninger I forbindelse med helhedstest er der et moralsk problem: Kan man bede testdeltagere, som man ikke kender i forvejen, om at indtaste deres personlige adresse og bruge deres Dankort eller internationale betalingskort til at betale en vare som led i en test? Også selvom du tilbyder at refundere alle omkostninger? Eksempler på testopgaver Her er et opgavesæt, som jeg flere gange har brugt på kurser til at teste DSBs web-sted, 1. Find DSBs web-sted. 2. Du skal fra Høje Tåstrup til Aarhus på fredag til et møde. Mødet starter kl , og der er ca. 15 minutter med taxa fra banegården til mødestedet. Hvornår skal du køre fra Høje Taastrup?!i 3. Hvad koster en returbillet? 4. Kan du bestille en pladsreservation på web-stedet? Hvis ja, så gør det, og få reservationen sendt til din privatadresse. Skjult hjælp Drejebog Søg inspirhion til testopgaver ved at spørge dig for hos typiske brugere _ gerne hos venner og bekendte, hvis de er typiske brugere. Lcd et par typiske brugere gennemse og kommentere opgaveme. Derved sikrer du, at opgaverne bliver forståelige og realistiske. Opgaverne skal overholde en række simple regler. De må for eksempel Lcke indeholde skjult hjælp. Se boksen "Uheldige testopgaver" nedenfor. Opgaverne kan kædes sammen i en drejebog, dvs. en historie, der mere eller.nindre realistisk begrunder opgaven. Det kan f.eks. 5. Du skal besøge noget familie i Fåborg. Hvornår kan du være fremme hvis du kører fra Kbh. kl. 8? 6. Du bor i Kolding og overvejer et job i Odense. Udskriv en samlet køreplan for strækningen Kolding-Odense. Opgave 1 er standard ved alle mine test. Det er jo en katastrofe, hvis brugere ikke kan finde web-stedet. Opgave 5 og 6 er realistiske, men vanskelige for web-stedet. Web-stedet kender ikke forkortelsen Kbh. og det har svært ved al forklare brugere, at der ikke længere går tog til Fåborg - kun bus. Opgave 6 kan web-stedet vistnok ikke klare

7 Ingen "morsomheder" Skriftlige opgaver Første opgave skal yrere let Opgaver skal være realistiske. "Morsomheder" er malplacerede. Husk, at der er tale om web-steder for seriøst arbejdende mennesker. Opgaverne ~,kalforeligge skriftligt. Herved begrænser du påvirkningell fra testlederen under selve testen. Hver opgave skal stå på et separat stykke papir. Udlever opgaverne en ad gangen, så du nårsomhdst kan afslutte testen, uden at brugeren føler sig dårlig tilpas, fordi han ikke. nåede alle opgaverne. Den første (Jpgave skal være så let, at testdeltageren kan løse den på ganske fil minutter. Det er et psykologisk u1ck, som tjener til at afstresse te~tdeltageren. TestdeItageren får en hurtig succes og føler ubevicst "Nåh, det er jo ikke så slemt". Advarsel: Det er svært at lavl~en opgave, som en første gangs bruger med garanti kan løse på et par minutter. Den skal være meget lettere end testlederen tror! Uheldige testopgaver Her er nogle eksempler på uheldige testopgaver. I alle tilfælde var målgruppen den brede befolkning. 1. Test af BG Banks web-sted: "Hvad Biger BG Bank i sin seneste pressemeddelelse?" Problem: Opgaven er ikke relevant for målgruppen. Opgaven er derirnod relevant, hvis web-stedet testes med f.eks. journalister. 2. Test al Told og Skats web-sted: "Find ejendomsavancebeskatningsloven." Problem: Målgruppen kender ikke betegnelsen "ejendomsavancebeskatningsloven". Denne betegnelse er fagsprog og skjult hjælp. Opgaven skal omlormes. så ordvalg og problemstilling er hentet Ira brugerens verden, f.eks. "Du har lige! solgt dit hus og tjent kr. Skal du betale skat af det tjente?" 3. Test af Tryg-Balticas web-sted: "Anme!d en støjskade. Den er forårsaget af Sture Brage, Rabaloerstræde 12, 9999 Bulderby." Problem: Urealistiske data. Forsøg på at være morsom. Typer af testopgaver Der findes flere typer af t~stopgaver. Her er en oversigt med eksempler fra et web-sted, der sælger hårde hvidevarer: 1. Find kendsgerning "HVad koster mikrobølgeovnen Samsung M1753?" 2. Foretag personlig vurdering "Opfylder mikrobølgeovnen Samsung M1753 dine behov?" 3. Sammenlign kendsgerninger "Find den billigste mikrobølgeovn, som kan rumme en dybfrossen pizza." 4. Sammenlignende personlig vurdering "Find den mikrobølgeovn i butikken, som bedst opfylder dine behov." Testopgaver af type 1 er enkle at udarbejde, men testopgaver af type 2-4 er ofte mere realistiske set fra testdeltagerens. synspunkt. Bemærk, at svarene på opgave 2 og 4 afhænger af entydigt testdeltageren. svar. En god testopgave behøver ikke at have noget Vælg dataopsamlingsmetode CN CJ En tænke højt test behøver ikke at kræve særlig megen teknik. Som den ene yderlighed kan du sidde ved siden af testdeltageren og notere på et stykke papir, hvad han siger og gør. Som den anden yderlighed kan du videooptage skænnen og testdeltagerens kommentarer og handlinger. ",

8 Papirnotater Båndoptagelser Videooptagelse Min eriarirg viser, at papimotater giver tilstrækkelige oplysninger. Se side 50, Notatteknik. Du kan også bruge båndoptager og mikrofon. Kontroller på forhånd, at lydkvaliteten er acceptabel. Placeringen af mikrofonen er kritisk. Uvedkommende lyde, f.eks. fra tastaturet, kan gå højt igennem p<ibåndet. Eventuelt kan du anvende en clipsmikrofon. Videoopta~.elser kan give problemer. Kun video optagere og monitorer af meget høj kvaliteter i stand til at gengive et normalt skærmbille,le læseligt. Forberedelse testen af 11.3 UCl1ncm fjjrdt>c Computer, web-sted og datagrundlag skal gøres klar i god tid, inden testen starter. Erfaringen viser, at testlederen ofte går for sent i gang med at forberede eo test. Det virker ikke befordrende for en afslappet stemning, at testen korrimer i gang med et kvarters forsinkelse og en stresset testleder, eller at testdeltageren i første omgang kommer til at arbejde med forkerte data. Kaffe, te, småkager, øl, vand, osv. kan bidrage til at skabe en afslappet stei1ll1ing. Brugeren skal give tilladelse til videooptageise Videooptagelser, der bruges til andet end hukonunelsesstøtte for testlederen, bryder med princippet om, at testdeltageren har ret til at være anonym. Hvis man kan genkende en testdeltager på en videooptagdse, som vises for andre end testlederen, skal testdeltagelen forinden have givet sin skriftlige tilladelse til fremvisningen på et stykke papir, der kort og letforståeligt forklarer, hvad optagelsen skal bruges til. Testdeltageren skal naturligvis kunne nægte at give tilladelse. En eller lo brugervenlighedsspecialister? Der kan være en eller to brugervenlighedsspecialister til stede under en test. Hvis der er to, kan den ene koncentrere sig om at tale med testdeltageren, mens den anden koncentrerer sig om at tage noter. Men det er kostbart - se diskussionen på side 146, Ressourcernæssige overvejelser. Checkliste før test Detaljeret analyse af video er tidskrævende Jeg fraråder video og ordret ne(jskrivning Inden du går i gang med lyd- eller videooptagelser bør du overveje, hvad du vil bruge de store datamængder til, som optagelserne giver. Der lindes mig bekendt ingen systematiske metoder til at analysere og uddrage relevant information fra sådanne optagelser, med et udbjtte, der står mål med den meget store analyseindsats. Jeganbefal~r hverken lyd- eller videooptagelse. Hvis du optager lyd eller video, så lad være med at lave en ordret nedskrivning af, hvad der bj..ver sagt. Det tager tid, og udbyttet er begrænset. Se i øvrigt diskussionen på side 146, Ressourcernæssige overvejelser. Test af forsikringsselskabet Selandias web-sted: 1. Velkomst. "Det er web-stedet vi tester - ikke dig". 2. Gennemlæs og underskriv Aftale om testdeltagelse. Fastlægger dine rettigheder og vore. 3. Personlige oplysninger. Brug spørgeskema. 4. Hvad er dit nuværende forsikringsselskab? - Hvis ikke kunde i Selandia: Har du hørt om Selandia? 5. Har du besøgt web-steder for forsikringsselskab~r? - Hvis ja: Hvilke? Hvad var din mening om web-steået? Pilottest Revision af test n.2.7 Hold generalprøve på testen Du bør holde generalprøve på din tænke højt test ved at gennemfør< en eller to pilottest. Efter pilottestene - men inden de egentlige test - skal du kritisk.vurdere op!.averne, testforløbet og din egen rolle. Testdeltageren i pilottesten bin give nyttige vink. De fejl, som pilottesten uvægerligt.lfslører, skal rettes. 6. Hvad vil du gerne finde på et forsikringsselsl(abs web-sted? ("Hvad ville være vidunderligt?") 7. Hvad ønsker du ikke at se på et forsikringsselskabs websted? 8. Instruks: Du får hver opgave udleveret af mig på et stykke papir. Mens du løser opgaven, vil jeg bede dig tænke højt. Det vil sige mig lidt om, hvad du overvejer. Når du mener, at du har løst opgaven, så giv mig opgavearkel tilbage. Hvis pilottesten afslører mange fejl, eller hvis du vælger at ændre opgavesættd radikalt, bør du overveje en ny pilottest. 9. Opgaveløsning. Fejl i opgaver Her er nogb eksempler på typiske fejl, som en pilottest kan afsløre: Første opgave for svær; testdeltageren misforstår opgaveteksten; irrelevante opgaver; relevante opgaver mangler; for mange opgaver. ]34 135

9 Modtagelse af testdeltager Spørg om forventninger løsning Eftersnak Gennemgå katastrofer af opgaver Indled test!:n med en uformel samtale om formålet med testen, testdeltagerens faglige og edb-mæssige baggrund, osv. Mange af de informationer, som kommer ud af denne snak, er nyttige ved vurderingen af testen. Spørg testdeltageren om hans forventninger til web-stedet. Stil dette spøresmå!, inden testdeltageren får vist web-stedets forside. En checkli3te sikrer, at du husker at stille alle relevante spørgsmål til testdeltlgeren. Udlever opgaverne til testdeltageren en for en. Kun hvis testdeltageren spørger, skal du fortælle, hvor mange opgaver der er. Hvis te.;tdeltageren ikke ved, hvor mange opgaver der er i alt, er det nemmere at afslutte testen, når tiden er udløbet, selvom testdeltageren ikke har nået alle opgaver. Hver opgave skal have et klart slutpunkt. Testdeltageren skal tydeligt mlrkere, når han mener, at en opgave er løst, f.eks. ved at give opgavearket tilbage til testlederen. Når testde!tageren har løst den sidste opgave, må du ikke bare sige tak og følge ham ud af lokalet. En eftersnak ("debriefing") er vigtig forlt finde ud af, hvordan testdeltageren opfatter webstedet. Eftersnakken undersøger bl.a., om testdeltagerens opfattelse af web-stedet er så god, at han kan drage slutninger om virkemådw af de dele af web-stedet, som han ikke har været i direkte kontakt med. For at du kan anbefale en god løsning på et problem er det ikke nok at vid~, hvad testdeltageren faktisk gjorde. Du må også prøve at finde ut! af, hvorfor testdeltageren gjorde det. Hvad han troede,.web-stede t gjorde osv. Det kan komme frem gennem, velovervejede spørgsmål (checkliste l) under eftersnakken. Igen er det testdeitageren, der skal tale, og dig, der skal lytte. Du må ikke falde for fristelsen til at demonstrere, hvor smart web-stedet er, og hvor nem: testdeltageren kunne have løst opgaverne. Se dine notater igennem under eftersnakken. Vend tilbage til hver af de steder, hvor testdeltageren gik istå. Bed testdeltageren komme n,ed forslag til, hvordan web-stedet kan ændres, så problemet ikke opstår for andre. Når testddtageren og du har fået diskuteret, hvorfor der opstod problemer, viser det sig ofte, at testdeltageren kan komme med gode forslag til, hvordan problemerne kan løses. Gave Undgå eksamensstemning Checkliste efter test Test af forsikringsselskabet Selandias web-sted: 1. Nu har du fået et overblik over Selandias web-sted. Har det indfriet dine forventninger (overgået, skuffet)? 2. (Hvis der var alvorlige problemer, så vis de web-sider, som forårsagede problemerne) Hvordan kan vi ændre web-stedet så disse problemer forsvinder? 3. Hvis du skulle give Selandia et par gode råd, hvad skulle det så være? 4. Er svartiderne på web-sted~t tilfredsstillende? 5. Hvordan opfatter du strukturen af forsiden? 6. Passer den designmæssige stil af web-stedet med din opfattelse af Selandia? 7. Forklar: Hvad bruger testleder disse resultaier til? Vi gennemfører flere test med forskellige personer. Mange gode ideer. Specielt interessant hvis flere siger det samme. 8. Var opgaverne realistiske? Manglede der noget vigtigt? 9. Har du lyst til at deltage ien sådan test en anden gang? 10.Udlever gave. Under eftersnakken vil det også være rimeligt at bede CJ-.I testdeltageren kommentere de stillede opgaver: Er opgaverne N realistiske? Hvilke to opgaver er mest/mindst relevante? Når testen er slut, kan du udlevere gaven til testdeltilgeren. Gaven er typisk et gavekort ener vin til en værdi af kr. Vikarer fra vikarbureauer, som får løn for deres arbejde, får normalt ikke nogen gave. Medarbejdere, som udfører testarbejdet i arbejdstiden, får en symbolsk gave eller ingen gave Testlederens rolle Det er en stressende situation for en testdeltager at bli ve sat til at løse opgaver under overvågning. For at undgå "eksamensstemning" skal du sørge for, at testdeltageren oplever situationen som rolig og afslappet. Forhold dig neutralt og venligt. Du skal opfordre testdeltageren til at prøve selv. Hvis testdeltageren f.eks. spørger: "Må jeg klikke på det link?", kan du svare: "Prøv!" ener "Hvorfor er du i tvivl?", og ikke "Ja" eller "Nej". Du bør opmuntre testdeltageren til at fortælle om sine tanker og overvejelser ved spørgsmål som "Hvad /,

10 Afslut eller hjælp, når problemet er klart For tidlig hjælp Ubevidst, : I hjælp overvejer du nu?" eller "Hvad siger den meddelelse dig'!" eller "Hvad tror du def sker?". Afslut opgaveløsoingen eller hjælp testdeltageren, hvis han f.eks. siger "Nu yille jøg bruge telefonen for at få svar på dette spørgsmål', elle( hvis testdeltageren ikke kommer nogen vegne i f.eks. 5 millutter. Det har ingen mening at lade testdeltageren flakke rumit i m~re end et par minutter i en blindgyde, som han ikke selv km ko(l1ffie ud af. På den anden side er den hyppigste fejl ved tænke højt test, at testlederen hj~~lper Vrugeren for tidligt. Det skyldes typisk, at testlederen sylles, døter synd for testdeltageren, at han har problemer. Testdeltag'~re er imidlertid forbavsende opfindsomme og finder ofte efter kort tio en udvej fra håbløst udseende situationer. Hvis du hjælper for htlrtigt, kan vigtige detaljer gå tabt, og testdeltageren køn blive irriteret over, at han ikke fik lov til at prøve selv HjælPen kan også uforvarende komme til at anvise testdeltageren ej1anden strategi end den, han ellers ville have. fulgt. Tænk over, hvao du siger. EJJers kan du let komme til ubevidst at give testddtage(cn vigtige signaler om, hvordan opgaven skal løses. Eks,~mpel: Under test af en papirprototype sagde testlederen "... og nu hvor du har indtastet beløbet, så skifter Betal-knappen farve og bliver øktiv". Der var andre knapper, der samtidig skiftede farve, så t<;stdellageren blev klar over, at det nok var Betalknappen, han sl<ulle trykke på nu. Ofte er testdeltageren også selv ubevidst (offi del1 ubevidste hjælp fra testlederen. Problemerne med ubevidst hjælp er særlig store, når testdeltageren er tæt ved at have løst opgaven. Det er svært at undlade et næsten uhørligt, lilfrerl' suk eller et lille smil, når testdeltageren efter mange beiværljgheder har fundet det rigtige svar - og det mærker testdeltag~ren straks. Husk, at testdeltageren måske ikke selv er klar over, at haj1 har fundet svaret. Ubehagelige nyheder Tips om formidling al resultater Metode til at opnå fælles fodslag blllgclc, IICllllig Ild vildc. lic. I)c 1)1 IIgCI vcii1igljcd~lq)(:cllllltilljl, lit "" selv har prøvet at være udviklere, har en lille fortid [Ja tlettc p"llkt. Udviklere har travlt. Projektet er ofte forsinket i forvejen. Desuden tror mange udviklere, at netop deres web-sted vil bestå testen med lutter rosende kommentarer. "Dine testresultater bringer derfor næsten altid ubehagelige og dermed upopulære nyheder om yderligere forsinkelse, som projektgruppen helst er fri for at høre. Her er nogle gode råd: Overvej at bruge e-mai! til at kommunikere de vigtigste resultater hurtigt. ("Rigtige udviklere læser ikke rapporter"). Lever testrapporten hurtigt. Ideelt: Dagen efter sidste test. Rapporten skal være kortfattet og præcis. Det er ikke noget udtryk for dovenskab, at du leverer en rapport på "kun" 12 sider efter timers arbejde. " Projektgruppen skal have testrapporten til kommentering, inden den bliver udsendt til andre, så eventuelle misforståelser kan blive rettet. Tilbyd at holde et møde med udvikleme, hvor I gennemgår kommentareme i fællesskab. " Efterlys udviklemes kommentarer ti! brugervenligheden af din rapportering - du kan også lære noget Sådan opnår du fælles fodslag om resultaterne Målet med en test af brugervenlighed er ikke at skrive en god rapport. Målet er at opnå fælles fodslag om hvilke problemer der er på web-stedet, og hvordan de bør rettes. Her er en metode, som du kan bruge til at opnå enig~e~: o Indbyd alle udviklere der har ovei'været mindst et par test til et møde. Afhold mødet umiddelbart efter den sidste test, f.eks. dagen efter. " Nedskriv observationer. Sælg resultaterne til projektgruppen Kend din bruger (udvikleren) 11.4 Kommunikation af resultater Når testen er gennemført skal du "sælge" resultaterne til projektgr'jpperj' Hvis udviklerne har overværet nogle af testene, går det olle nej11t.du kan opleve, at web-stedet ændrer sig under testene, fardi uoviklerne skynder sig at rette nogle af de værste problemer. Vi prædi Ker, al udviklere skal kende deres brugere. Tilsvarende skal vi, der arbejder med brugervenlighed, også kende vore Hver mødedeltager skriver sine observationer på papkort. Der skal stå en observation på hvert kort. Sørg for rigeligt med pap kort i AS format. Mødedeltagerne taler ikke sammen under dette punkt. Placer kortene på en væg. Hver mødedeltager placerer sine kort på væggen. Beklæd væggen med et stort stykke papir inden mødet. Brug f.eks. 5 m af en papirdug. Spray papiret med Post-it lim. Spraydåser med

11 Post-it lim fås hos farvehandleren. Du kan også notere observationerne på store, selvklæbende Post-it ark. Indholdet af en kommentar En testrapport indeholder normalt konunentarer. For hver kommentar bør du angive: e Tilføj yderligere observationer. Lad mødedeltagerne studere hinandens forslag. Hvis en deltager derved kommer i tanker om yderligere observationer, kan lian også slå dem op på væggen. e Sort('r kortene. Alle deltagere pass,:nde grupper. arbejder sammen om at sortere kortene i Kategorier af kommentarer " Klassifikation - kommehtarens kategori (se nedenfor). Beskrivelse.. - " Antallet af brugere, som oplevede dette problem. e Løsningsforslag. Alle kommentarer i en testrapport bør klassificeres i en af følgende seks kategorier. " Godt. Omfang Indhold ElilT,iner dubletter. Hvis der er fuld enighed om, at flere kort beskriver samme observation, fjernes alle disse kort undtagen et. Hvis et kort beskriver et problem, som er en del af et andet problem, skal I beh{llde begge kort. e Sæt overskrifter på grupperne. Brug en anden farve kolt til overskrifterne. Resultatet er et godt grundlag for at skrive testrapporten. Testlederen fungerer som observatør under denne øvelse. Testlederen har lov til at komme med forslag til observationer, men det er mødedeltagerne, som har det afgørende ord. Denne metode hedder KJ-metoden Kawakita Jiro Testrapport El pas~ende omfang for en testrapport indholdsfortegnelse og appendiks. Sidem~ kan fordeles på følgende måde: Rewme - l side Melode, udstyr - I side. Profiler for testdeltagere - I side StiJlede opgaver - l side " Ko,nmentarer (se nedenfor) sider efter den japanske etnolog er sider plus forside, Appendiks kan være på op til 20 sider. pel kan indeholde testlederens drejebog inklusive checklister samt repræ~,entative billeder fra web-stedet. Disse billeder er nyttige for persor;er, som ikke kender web-stedet godt. De er også nyttige som hukonunelsesstøtte senere, når web-stedet er blevet ændret. Husk at rose Eksempler på testrapporter Denne måde at gøre tingene på syntes testdeltagerne godt om. Den kan tjene som forbillede for den videre udvikling. s Forbedringsforslag. Et forslag fra en testdeltager eiter testlederen, som kan medføre en væsentlig forbedring af brugeroplevelsen. Kosmetisk problem. Brugeren studser eller bliver sinket i op til et minut. Bør rettes ved lejlighed. Alvorligt problem. Brugeren bliver sinket væsentligt, dvs. i flere minutter. Problemet giver lejlighedsvis anledning til kataslrofer.. Kritisk problem (katastrofe). Giver anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor web-stedet "vinder" over brugeren. Det kan C>.J være fordi problemet forhindrer brugeren iat anvende web- ~ stedet uden menneskelig hjælp, citer fordi problemet irriterer brugeren voldsomt, eller fordi brugeren misfmjstår web-stedel på et eller flere væsentlige punkter. Funktionsfejl. Web-stedet fungerer ikke korrekt: Stavefejl, Iinks fører ikke de rigtige steder hen, meddelelser resultater. om inteme fejl, ukoltekte Erfaringen viser, at det er nemmere at kritisere end at rose. Testrapporter, som indeholder ingen eller ganske få rosende konunenlarer, er vanskelige at sælge til ud viklerne. En tommelfingerregel er at stræbc. efter en rosende bemærkning for hver lo problemer. Pas på, at du ikke glemmer at rose, fordi du opfatter de vellykkede ting som selvfølgeligheder. Hvis du vil vide mere, kan du finde eksempler på professionelle testrapporter på web-stedet 1(1

12 Eksempler på kommentarer Eksempel på katastrofe, alvorligt problem og kosmetisk problem Katastrofe: Testdeltagere forstod ikke betydningen al de feller, som de udfyldte. Testdeltagere klagede over, at de ikke følte sig kvalificeæde til at benytte web-stedet på grund af manglende indsigt i lånes ager: Der findes en realkreditordbog på web-stedet. Den afujalp nogle af problememe, men de fleste testdeltagete vidste ikke, at den var der, og fandt den ikke. Katastrofe: Nogle testdeltagere indtastede beløbet som (i stedet for ). Det fortolkede web-stedet som 250 kr. På grund af de faste gebyrer for lånesagsbehandling m.v. betød det, at lånet blev på ca kr. og derfor gennemskuede testdeltagerne ikke umiddelbart problemet, selvom en studsede "De er godt nok billige hos Nykredit!". Alvorligt problem: Førstegangsbrugere havde svært ved at gennemføre en låneprocedure, fordi de ikke forstod, hvad en lånesag er. En mulig løsning kunne være at udvikle en "Indføring lånesager for begyndere" og vise et tydeligt link til den. ' Kosmetisk problem: Tre testdeltagere foretrak tiltalefcirinen"du" i stedet for "De". En testdeltager sagde: "Jeg er dus med Vorherre!". Forbedringsforslag: To testdeltagere efterlyste en mulighed for at få vist en graf over udviklingen af f.eks. nettoydelsen o'ver hele låneperioden. Ros: Godt at man kan beregne lån. i II ')97 testede vi Nykredits web-sted. Dukan se et udsnit af låneskemaet fra web-stedet ovenfor. En typisk testopgave til dette låreskema er "Du skal bruge kr. tit ombygning af dit hus. 1-hor meget vil lånet i alt koste dig pr. måned?"denne testopgave ga v bl.a. anledning til følgende ko(11!nentarer: Problemer ignoreres eller rettes forkert Opfølgning Erfaringen viser, at testresultaterne i nogle tilfælde, bliver CN ignoreret I andre tilfælde bliver der foretaget reuelsei-, som ikke UI løser problemerne. Disse problemer kan skyldes, at du ikke har kommunikeret resultaterne godt nok til dine udviklere. De kan også skyldes, at udviklerne ikke har tid. '" LØsninger: () Sørg for at inddrage udvikleme og sælge resultateme godt til dem. Se afsnit og Brug ekspertbistand for at øge sandsynligheden for, at problemerne bliver løst. Test igen for at se om problemerne er løst. Behandl bruge'rvenlighedsproblemer på samme måde som ordinære funktionsfejl. Anvend det fejlrapporteringssystem for traditionelle funktionsfejl, som Isikkert har iforvejen. 143

13 F,}rebyg problemer snarere end at fjerne dem via test. Se ailbefalingeme i kapitel V ariant: Konstruktiv interaktion For nogle web-steder er nybegyndere ikke typiske brugere 11.6 Test med øvede brugere De anbefalinger, som står tidligere i dette kapitel, gælder først ~g fremmest ved test med pers~ner, som ikke tidligere har anvendt web-stedet. Men i mange tilfælde er brugere kun nybegyndere i ganske kort tid. Resten af tiden er de let Øvede eller Øvede, og får dermed andre behov. Det er derfor også vigtigt at teste med Øvede brugere.. Bestående web-sted Test med øvede brugere er relevant, når'du allerede har en kørende version af et web-sted, som skal forbedres. Nyt web-sted Tesi af et nyt web-sted med øvede brugere er vanskeligt, fordi der desvælte ikke findes nogen metode til hurtigt at producere erfarne brugere af et nyt web-sted. Du kan få en ide om eventuelle problemer ved at anvende udviklere eller brugere, som har deltaget i udviklingen af web-stedet, som testdeltagere. Tænke højt test med to brugere. Ulemper Nogle brugere er bange for at dumme sig over for kolleger Konstruktiv interaktion er en variant af tænke højt tesl. I kon:;truktiv interaktion arbejder to brugere sammen om at løse opgaver på web-stedet. problemerne med web-stedet vil så fremgå af d~res samtale. Korstruktiv interaktion atbøder det unaturlige i at tænke højt. At sidde to sammen og løse et problem og tale om det er en naturlig situ ltion for de fleste mennesker. Desuden er mange brugere vant til at lære af andre brugere. Derne teknik har følgende ulemper i forhold til almindelig tænke høj! test med en testdeltager: Det kan være svært at holde styr på brugemes problemløsnings- ~;trategier. Brugerne vil ofte springe mellem forskellige :;trategier. Disse strategier kan da blive sammenblandet på en måde, så det er vanskeligt bagefter at finde ud af, hvordan hver.,mkelt bruger har opfattet web-stedet..i nogle tilfælde kan de to brugere ikke arbejde sammen. Ol Nogle brugere bryder sig ikke om. at kolleger opdager huller i Jeres faglige viden, hvilket kan ske, når man bruger konstruktiv interaktion. Det genererdem derimod mindre, at en fremmed (testlederen) ser disse huller. til Teknikken kræver dobbelt så mange brugere, som kan være vanskelige og kostbare at skaffe. Kendetegn for øvede brugere Vigtige punkter ved les I med øvede brugere Karakteristisk for øvede brugere er De har et grundigt kendskab til web-stedet. De lægger vægt på effektivitet. " De lægger vægt på, at der optræder så få fejlsituationer som muligt. De har udviklet teknikker til problemløsning, når de kommer i en uvant situation. Test med øvede brugere adskiller sig fra test med nybegyndere på følgende punkter:. '" Bed kunder, undervisere og support om at udpege erfarne brugere. '" Bed hver testdeltager medbringe typiske eksempler på det arbejde han udfører med web-stedet - gerne i fomi af arbejdsdokumenter, formularer og udskrifter. '" Lad testdeltageren løse nogle af sine egne opgaver med webstedet (ud over de opgaver, som indgår i testen). " Fokuser på testdeltagerens erfaringer. Udspørg testdcltilgeren grundigt om - Typiske brugeropgaver. - Utraditionelle anvendelser af web-stedet. - Erfaring med web-stedets meddelelser, specielt fejlmeddelelser. - Brug af dokumentation. - Brug af hjælp. Vær opmærksom på, at nogle Øvede brugere har stærke meninger og står tøvende over for ændringer i et produkt, som de kender godt, og som de måske har bygget en del af deres kaitiere op III 145

14 omkring. Sådanne brugere kan måske umiddelbart have svært ved at se, hvad de får ud af at arbejde sammen med en specialist i brugerveillighed Etiske regler 11.7 Ressourcemæssige overvejelser " I Discount usability test Testcenter som synligt bevis på..brugervenlighed Når du planlægger test af brugervenlighed, skal du træffe en række vigtige bt:slutninger af økonomisk og ressourcemæssig art som f.eks. Rvornange test skal jeg gennemføre? " Skal t,~sten foregå i et testcenter eller i vore egne lokaler? lo Er vi bedst tjent med at indrette vores eget testcenter? Skal j~g videooptage testen? Skall.ver test overværes af en eller to brugervenlighedsspeci8lister (en testleder og en notetager)? Rvore an skal jeg analysere data? Disse sp~jrgsmål besvarer du bedst ud fra en omkostningsanalyse. For alle disse spørgsmål gælder, at udbyttet bliver større, jo flere ressource r du bruger. Min erfaring er imidlertid, at du opnår de bedste resultater ved at spare så meget som muligt på de enkelte test ("discount usability test"). BlUg de sparede ressourcer på at gennemføre flere testseriel. Altså: Gennemfør 4-6 test i egne mødelokaler uden videooptagelse og med en specialist. lndskrænk analysen til notetagning under testen. Derved er der nok nogle problemer, som du ikke får med fra de enkelte h~st. Pointen er imidlertid, at den brugervenlighedsmæssige kvalitet af de fleste nuværende web-steder er så ringe, at de probiernu', som du overser, alligevel ikke betyder ret meget. Du er 'bedre tje.lt med at have ressourcer til en konlroltest eller til en ekstra tef.tserie med andre teslspørgsmål. Disse øk1momiske overvejelser gælder kun til en vis grænse. Enkelte j irmaer har indrettet et testcenter primært for at vise, at direktionen lægger stor vægt på brugervenlighed. Test web-stedet, ikke brugeren Sige fra undervejs Anonymitet Ved tænke højt test arbejder du med mennesker. Du skal tage særlige hensyn under testen for at undgå situationer, der'er ubehagelige for testdeltageren. Dette afsnit beskriver en række simple forholdsregler, som sikrer, at både testleder og testdeltager føler sig godt tilpas under testen. En testdeltager kan føle, at han er til eksamen. Derfor skal du gøre testdeltageren klart, at det er web-stedet, som er til eksamen, og ikke testdeltageren. Det bør du gøre både i del brev, som testdeltageme får inden testen, og i den mundllige information. Hvis der er noget, som brugeren ikke kan finde ud af, skal du slå fast, at det er udtryk for fejl i web-stedet og ikke dumhed hos brugeren. Hvis testdeltageren føler, det er ubehageligt at delt~ge, skal han '..J kunne stoppe. Men det er uheldigt at fortælle testde'ltageren på forhånd, at han kan afbryde ("Er det virkelig så slemt, at jeg kunne få lyst til at afbryde?"). I øvrigt sker det meget sjældent, at en testdeltager synes, at det er ubehageligt at deltage i en test af brugervenlighed, så længe du følger de regler, som står i dennc bog. Testdeltageren bør have vished for, at testresultater kun videregives til udenfbrstående,herunder overordnede, på anonymiseret form. Det må ikke fremgå af testresultaterne, hvem testdeltageren er. Du bør også på forhånd have gjort de overordnede klart, at de ikke vil få udleveret oplysninger om en medarbejders præstation, men kun om web-stedets brugervenlighed. (N

15 5. Testlederen giver ubevidst hjælp. 6. Ingen eftersnak. Ingen udforskning af brugernes overordnede forståelse af web-stedet efter testen. 7. I sin rapport forstærker testlederen fundne problemer, som han er enig i, og undertrykker problemer, som han ikke er enig i. 8. Kommentareme i testrapporten er ikke kategodseret. Det er svært al skelne mellem kosmetiske problemer og katastrofer. 9. Resultaterne kommunikeres ikke effektivt til udviklerne. Testlederen skriver en rapport, som han "kaster over muren" ind til udviklerne. Sprogbrug - undgå "laboratorium" og "forsøg" Etiske regler: Må udviklere tænke tløjt testen udføres? være til stede i det lokale, hvor Det afh,:enger af deres temperament og vilje til at lære. Der finoes eksempler på, at udviklere har følt sig trådt på af "de dumme brugere" og har reageret voldsomt under selve testen. Til gen~læld har udviklernes personlige tilstedeværelse i selve testlokalet den fordel, at de kan føle, hvordan brugere reagerer på web stedet. Det kan de ikke føle via video eller gennem tykke glasrudar. Nogle udviklere nægter at godtage referater af, hvad der rent faktisk ~;kete under en test. Videooptagelser er heller ikke altid overbevisende'- udviklere ved, at de kan manipuleres. Hvis udviklere er iii stede, skal de have besked på at forholde sig fuldstændig passive ("holde kæft"). For de fleste udviklere vil det være vanskeligt at overvære en bruger med problemer uden at kunne hjælpe ham med al den viden,som de har om webstedets virkemåde.,pas på din sprogbrug, når du omtaler test af brugervenlighed. Undgå furmuleringer som "Tak fordi du vil deltage som forsøgsp,~rson i et eksperiment i vores laboratorium". Data er bedre end meninger Er dine meninger særlig gode? 10. Testrapporten indeholder meninger, dvs. problembeskrivelser, som alene bygger på testlederens personlige opfattelse Meninger Punkt 10 ovenfor fortjener en uddybende kommentar: Fakta er altid bedre end meninger. Dette udsagn er dikteret af politiske hensyn. Det er ikke en objektiv sandhed, for i mange tilfælde vil en erfaren brugervenlighedsspecialists meninger være mere effektive end en test af brugervenlighed - se side 150, Inspektion. Den politiske nødvendighed dikterer, at personlige meninger bør (N undgås ien testrapport, også selvom det tydeligt fremgår, at der erco tale om meninger. Det skyldes, at udviklere er vant til meninger. Hvis udvikleme blot opfatter testiederen som en ny spiller med et yderligere sæt meninger, som oven i købet bygger på nogle præmisser, som de ikke kan gennemskue, så forsvinder respekten for brugervenlighedsarbejdet. Det er vanskeligt at give et overbevisende svar på spørgsmålet "Hvorfor er dine meninger bedre end vores meninger?" 11.9 'fi typiske fejl De ti hyppigst forekommende fejl i tænke højt test er: l. Opgaverne er fjollede. 2. Opgaveformuleringerne giver ubevidst hjælp. 3. Test:ederen hjælper for meget eller for hurtigt - testen udarter til er demonstration af web-stedet. 4. Tcstedcrcn undlader at hjælpe, når problemet er klart /49

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave Indledning Dette dokument indeholder en processtandard for test af brugervenlighed af offentlige websteder. Formålet med denne standard er at: - Udbrede kendskabet til og brugen af brugervenlighedstest

Læs mere

Skal jeg tænke-højt?

Skal jeg tænke-højt? Skal jeg tænke-højt? l. Forberedelse: -Etabler et godt samarbejde med projektgruppen. - Skriv testplan. -Hvad vil vi gerne opnå med testen (design, funktioner etc) - Fastlæg tid og sted for testen. - Udvælg

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Regler for standardtest af brugervenlighed

Regler for standardtest af brugervenlighed Indledning Dette dokument indeholder regler for god skik og brug ved test af brugervenlighed efter tænke højt metoden. Reglerne tager udgangspunkt i test af websteder, men kan let tilpasses andre former

Læs mere

DM09x Molich s.1 UJC. Kap 3. De 5 gyldne regler: Nøgle til brugervenlige systemer: Et godt samarbejde med typiske brugere

DM09x Molich s.1 UJC. Kap 3. De 5 gyldne regler: Nøgle til brugervenlige systemer: Et godt samarbejde med typiske brugere DM09x Molich s.1 Molich Kap 3. De 5 gyldne regler: Nøgle til brugervenlige systemer: Et godt samarbejde med typiske brugere Kend brugere Inddrag brugere Lær af andre Koordiner systemets dele Afprøv og

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Al-Anon-vejledninger

Al-Anon-vejledninger At foretage en gruppeselvransagelse (G-8a) Al-Anon-vejledninger En gruppeselvransagelse fra tid til anden styrker gruppen og medvirker til at holde den sund. Medlemmer kan bruge selvransagelsen som et

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

SUPERVISIONSSAMTALEN

SUPERVISIONSSAMTALEN SUPERVISIONSSAMTALEN - en undersøgelse af en sag med henblik på at uddrage en læring. Personale intern supervision er en aftalt og struktureret proces mellem to ligestillede parter samt et reflekterende

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet

Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet Lidt om feedback-modellen side 2 Indkalde medarbejderen side 3 Fokus fra sidste feedback-samtale side 4 Mere af det tre gode eksempler fra skuffen side 5

Læs mere

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald Tegninger: Ole Vedby Jørgensen Kerteminde

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Effektive råd til dit CV

Effektive råd til dit CV Effektive råd til dit CV Et CV, der giver gevinst Jobsøgning kan være en kompliceret proces, og selv om netværk og jobinterview er afgørende elementer i jobsøgningen, er dit CV ofte det første, din eventuelle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer

Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer Fokusgruppe i LandboNord om ledelsesprincipper møde 2 Solide principper for god ledelse kan hjælpe til bedriftens resultater og ressourcer på vej. På dette

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.ikea.dk. Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich. April 2001

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.ikea.dk. Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich. April 2001 Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Overordnet

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indvendinger og købsmodstand

Indvendinger og købsmodstand Detailsalgets købssignaler Specielt i butikker er det interessant at overvære salgssamtaler. For hvad kunderne kommer med af købssignaler, som ikke bliver opfanget, er helt utroligt. Alle sælgere i detailhandlen

Læs mere