Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd"

Transkript

1 Effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd Speciale skrevet af: Palle Jørgensen Vejleder: Mimi Strange Afleveringstidspunkt: December 2006, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Kontakt: 2006 Palle Jørgensen 1

2 Indholdsfortegnelse The Effect of Group Therapy for Sexually Abused Men Indledning Begyndelsen og afslutningen Problemformulering Metode Korttids- kontra langtidsterapi Terapiens generelle virkning Genstandsfeltet Subjektivitet Prædiktorvariabler Undersøgelser indenfor genstandsfeltet og kulturelle bias Forskeren i praksisfeltet Anonymitet Gruppen som kasusvignetter Det kvalitative interview Det forskningsmæssige interview Tanker omkring interviewsituationen Tanker i interviewsituationen Transskription, temaer og tegnforklaring Forekomst af seksuelle overgreb Statistik vedrørende behandling Definition af seksuelt overgreb Hands on Senfølger af seksuelle overgreb Post traumatisk stress disorder (PTSD) PTSD i henhold til DSM-VI Kompleks posttraumatisk stressforstyrrelse Palle Jørgensen 2

3 3.0.6 Dissociering Den komplicerede dynamik Problemer med affektregulering Relationelle problemer Selvopfattelsen Kønsspecifikke faktorer hos SMM PTSD og seksuelle overgreb i danmark Effektprocesser i et psykobiologisk perspektiv Traumatisering Det fænomenologiske perspektiv PTSD og affektregulering Kroppen husker Frygtbetingning Det limbiske system og den fysiologiske respons Amygdala Undersøgelser der understøtter PTSD diagnosen biologisk Hippocampus, det kognitive kort Serotonin og sociale kompetencer Konsolidering af erindring Argumentet for at søge hjælp En sandsynliggørelse af afbetingning i mandegruppen Terapimetoden Opsummering på psykobiologiske processer Den tidlige evne til affektregulering Tilknytning Nyere forskning i et kønskritisk lys Nyere forskning omkring tilknytning Udviklingen af det limbiske system Nervesystemerne Selvets kerne Emotionel interaktion Palle Jørgensen 3

4 4.2.4 Tilknytning i terapi Hjernens fleksibilitet Effektprocesser i et udviklingspsykologisk perspektiv Dysfunktionelle familier Følelsesmæssig isolation Behovet for omsorg Det (nødvendige) falske selv Metateori Kønsdifferentiering i et behandlingsmæssigt perspektiv: Dannelsen af det selvet Fire fornemmelser af selvet Den helt tidlige kønssubjektivitet Den emergente selvoplevelse Kerneselvet Den gryende kønssubjektivitet Kerneselvet i gruppeterapi Dysfunktionelle familier og selvfornemmelser Det subjektive selv og intersubjektivitet Fornemmelsen af et verbalt selv Objektivering Kønsspecifikke problemstillinger hos drenge og piger Det verbale relateringsdomæne Mødeøjeblikket Behovet for mandlige identifikationsmodeller/kønsrolleopdragelsen Den normative pubertet Den psykologiske pubertet Den seksuelt misbrugte dreng Identifikationsmodeller ifht. seksuelt misbrugte drenge og mænd Tabet af maskulinitet Den dialektiske tilnærmelse til overgrebet Palle Jørgensen 4

5 6.0 Effektprocesser i et socialpsykologisk perspektiv Den voksne mand Maskulinitets samvær Maskulinitet og kønssocialisering Hegemonisk maskulinitet Hegemonisk maskulinitets diskurs i nutidig praksis Unge mænd og maskulinitet i praksis SMM, seksualitet og hegemonisk maskulinitet Den maskuline kamp En mere fleksibel maskulinitet Effektprocesser i Resilience Styrk de stærke sider Resilience og Recovery Forskning i Resilience Individuelle faktorer Kønsspecifikke resilience faktorer Mestring Mestring, en kilde til stolthed De empatiske antenner Emotionel mestring Mestring i et samfundsmæssigt perspektiv Viljen Kierkegaards vilje Kontinuitet Sense of Coherence Humor som social kompetence Relationelle faktorer Leg som interpersonel læring Emotionel spejling Palle Jørgensen 5

6 8. 0 Sammenfatning af prædiktorvaribaler Metode Terapeuterne Klientegenskaber Sammenfatning af effekten for mandegruppen Affektregulering (Selv)tillid Indrestyring Interpersonelle relationer Sammenhæng Fleksibel maskulinitet Integreret selvbillede Konklusion Perspektivering Afslutning Litteraturliste Bøger Artikler Andet Bilag 1: Procesmodellen Bilag 2: At referere fra året som terapeutisk føl Bilag 3: Forespørgsel vedrørende interview Bilag 4: Erklæring fra Støttecenter mod Incest i Danmark Bilag 5: Figur 1 & Palle Jørgensen 6

7 The Effect of Group Therapy for Sexually Abused Men The aim of this thesis is to explore the effect of group therapy for men sexually abused as children. The author has followed a group as a therapeutic apprentice for over an year and combines observations from the therapeutic sessions with an interview made at the termination of the therapy. The empiric data indicates that the therapy has produced an effect in following areas: the ability to regulate effect, trust, interpersonal relations, and in terms of a sense of coherence. Together this leaves an overall impression of a more integrated self. Predicative variables connected with the effect of therapy are typically: Type of Therapy, The Client, and the Therapist. The thesis analyses the relationship between these variables and the processes involved in producing effect. This is done through different psychological angels: Biological Psychology, Development Psychology, and Social Psychology. But also an area as resilience is taken into considerations in terms off processes included in the effect. During the thesis the reader gets an impression of the complexity in the different areas but is also shown how they intercorrelate with each other. The thesis seeks to validate the empiric findings with knowledge from the scientific field concerning longterm effects of sexual abuse in childhood, in particular longterm effects in men sexally abused as children, and how group therapy can have an influence on this. Throughout the thesis there is an awareness of gender relevant issues due to the socialization of gender which seems to incorporate a hegemonic masculinity in males, and this makes the sexually abused boys vulnerable in their attempt to find their own sex-role and therefore can create a lot of resistance against/in therapy. Though most of the literature regarding males sexually abused as children points out the struggles concerning masculinity it seemed, however, that this group of males the apprentice followed had a more flexible masculinity and a willingness to explore painful emotions. The thesis points out the need to document therapeutic work so that the areas can be developed and expanded in terms of new science findings Palle Jørgensen 7

8 1.0 Indledning I Danmark er der i de senere år kommet mere fokus på mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, og de barske senfølger det kan have i deres voksne liv. I 2001 udkom bogen Det bliver sagt af Kristian Ditlev Jensen, og der fik man for alvor både ansigt på et offer for seksuelle overgreb, samt en mand der var villig til at eksponere sig selv for at skabe en debat på området. I april 2004 fik DR s dokumentarprogrammer Sig det ikke til nogen om voksne mænd, der havde været udsat for seksuelle overgreb som børn, telefonerne til at kime på det støttecenter, hvor jeg efterfølgende kom til at arbejde. Interessant nok ringede der ca. fem kvinder for hver mand, på trods af at de fire dokumentar programmer udelukkende omhandlede mænd. En gryende aftabuisering af mænd som ofre var tiltrængt, mens behandlingstilgangen stadig var mindre kønsbevidst og således primært baseret på intervention i forhold til kvinder. Den politiske konteksts anerkendelse af problemet muliggjorde konkrete behandlingstiltag. I kølvandet på DR s programmer blev der oprettet en pulje fra Videns- og Formidlingscenter for socialt udsatte, hvor både mænd og kvinder efter en visiterende samtale kunne få 12 gratis timer hos en psykolog, hvis de havde været udsat for seksuelle overgreb som børn. Ligeledes blev der i april 2005 åbnet op for terapiforløb via sygesikringen. Men selvom det er relativt nyt for samfundet og faglitteraturen at se mænd som mulige ofre for seksuelle overgreb, er det ikke nødvendigvis en offergørelse, der er den rette indfaldsvinkel i terapeutisk regi. Til gengæld er det vigtigt at have en kønsbevidst tilgang i terapi med seksuelt misbrugte mænd. To pionerer indenfor gruppeterapi med seksuelt misbrugte mænd i Danmark er psykoterapeuterne Jette Lyager og Lone Lyager. Undertegnede har siden oktober 2004 haft mulighed for at følge deres arbejde på nært hold, bl.a. som terapeutisk føl i en terapigruppe for seksuelt misbrugte mænd. Afslutningen på dette forløb blev startskuddet til specialet Palle Jørgensen 8

9 1.1 Begyndelsen og afslutningen Efter et år som observant lytter, nærmere betegnet terapeutisk føl, blev det her den sidste aften i gruppeterapien min tur til at sige noget til mændene. Da jeg året igennem havde noteret de tre ord 1, som blev sagt af hver enkelt før terapiens start og efter, slog det mig, at nu var det min tur til at finde tre ord, der kunne beskrive og opsummere min oplevelse af mændene gennem hele dette år. Men hvad havde de syv mænd fået ud af dette år? Dette bringer os til specialets start. 1.2 Problemformulering Specialets udgangspunkt er at undersøge, hvorvidt gruppeterapien har haft en effekt. Og hvis dette er tilfældet, hvad kunne det så skyldes? Dette bringer os frem til problemformuleringen: Hvilke faktorer kan have betydning for effekten af gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd, og hvordan kan vi forstå processerne i disse? Den overordnede faktor er behandlingen. Denne er par excellence den uafhængige variabel i psykoterapeutisk effektforskning. Terapimetoden, den terapeutiske alliance og gruppen udgør en samlet terapeutisk kontekst, gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd (SMM) 2. Denne processerings kontekst indeholder to domæner: det verbale og non-verbale relateringsdomæne. Indenfor disse domæner udkrystaliseres i gruppeterapien eksplicit og implicit psykobiologiske, udviklingspsykologiske, socialpsykologiske og resilienceaspekter (se bilag 1). Specialet går ikke ind i, hvorledes de forskellige områders doseringsgrad påvirker effekten. Effekten ses som et resultat af et gensidigt sammenspil mellem disse forskellige områder. I indholdsfortegnelsen samt i procesmodellen er der for overskuelighedens skyld lavet en overordnet opdeling mellem disse fire områder, eller søjler som de senere vil blive 1 Mændene blev bedt om at lukke øjnene, sætte sig behageligt til rette og give slip på det, der havde fyldt dagen igennem. I stedet skulle de mærke efter, hvordan de havde det lige nu, om der var ting, der skulle op i terapi, og så til sidst sætte tre ord på deres følelsesmæssige tilstand her og nu. Når de var klar til dette, skulle de så åbne øjnene. 2 Forkortelsen gælder både ental og flertal specialet igennem, hvilket illustreres senere i dette afsnit Palle Jørgensen 9

10 benævnt. I selve afsnittene indgår de forskellige søjler i et gensidigt konstituerende samspil med klare berøringsflader, hvilket vil blive illustreret med punkthenvisninger (p.). Gennem specialet vil læseren opleve en pendulering mellem barnet, den seksuelt misbrugte dreng og den voksne, seksuelt misbrugte mand (SMM). Dette skyldes, at man indenfor den terapeutiske metode der benyttes i gruppeterapi for SMM ofte arbejder med, hvordan følelsestilstande, der har tråde tilbage til fortiden, kan spille ind i nutiden (Lyager, 2005). 2.0 Metode Specialet søger at inddrage aspekter fra de to modpoler indenfor psykoterapiforskningen, proces og effektforskning. Hovedvægten ligger på det klinisk kvalitative i forsøget på at klarlægge nogle af de processer, der har betydning for effekten af terapi. Samtidig må det også være vigtigt, at man som terapeut undersøger, om terapien har en effekt og ikke kun fordyber sig i processer. Målet har været at kombinere naturalistisk psykoterapiforskning med analoge studier. Da dette forskningsfelt er et særligt sårbart område, ville en undersøgelse, der honorerede en lang række metodologiske grundprincipper og opfyldte gængse validitetskrav, kræve et omfattende forarbejde, således at mændene allerede til visitationssamtalen blev adspurgt og informeret om dette. Da undertegnede blev koblet på gruppeterapien kort tid før dennes start, ville det have været etisk uforsvarligt at forsøge at presse en effektundersøgelse igennem. Ved at inddrage faglitteratur med empirisk islæt (Sharpe et al., 2001; Eide-Midtsand, 1997a; Eide-Midtsand, 1997b; Durham, 2003; Spiegel, 2003; Gartner, 1999; Mendel 1995; Lyager 2005; Horsley, 1997) søges specialets effektresultater valideret. Denne metode minder om det mere bløde kvasi-eksperimentelle enkeltcase-metodologiske design A/B 3, hvor kendskab til symptomalogi eller senfølger generelt kan træde i stedet for A (kortlægning af senfølger før terapistart). Dette speciale har altså mere karakter af et simpelt /B-design, og prognoser baseret på viden omkring senfølger og effekt ifht. SMM kan bidrage til at styrke undersøgelsens interne validitet. En anden interessant tilgang, om end omfattende, i forhold til effektforskning kunne være at anvende en komponentkontrolsammenligning, hvor der skelnes mellem tre forskellige former 3 Et af de mest anvendelige design ifht. psykoterapiens almindelige kliniske præmisser er det kvasieksperimentelle >>A/B<< design (A=baseline dvs. før terapi og B=behandling). Havde man haft åbne grupper, hvor klinter havde mulighed for at komme tilbage, kunne man have haft A/BA/B (typisk anvendelig ifht. adfærdsmodifikation) (Hougaard, 1993) Palle Jørgensen 10

11 for komponentkontrol: Afmontering hvor terapien deles op i adskilte komponenter, hvorefter rækkefølgen ændres, så der afviges fra det, der teoretisk set ville være det bedste. I en mere pragmatisk udgave kunne man sammenligne konteksterne dvs. gruppeterapi med individuel terapi og selvhjælpsgrupper (uden terapeutisk islæt) 4. Ifht. kontruktivt design, hvor nye elementer tilføres for at undersøge, om det kan påvirke behandlingseffekten, kunne en ny terapeut, eller en ny person i (selvhjælps)grupperne inddrages. Og endelig ifht. den parametriske forskning, hvor specielle dimensioner eller parametre bliver tilført i forskellig mængde med det formål at undersøge forholdet mellem dosering og effekt, kunne man sammenligne terapilængde (fx korttids- 5 kontra langtidsterapi). Samlet set ville det kunne give et stærkere billede af effekten af gruppeterapi for SMM, om end det ville være et større koordineringsprojekt Korttids- kontra langtidsterapi Der er dog det etiske dilemma, at faglitteraturen omkring det terapeutiske arbejde med SMM fremhæver det tidskrævende aspekt, hvorved korttidsterapi ikke honorerer dette krav. Longterm treatment is necessary to produce internal change (Woods, 2003, s.54). Eller sagt på en anden måde: Omstrukturering af det indre psykiske landskab (Stern, 2006) udfra en psykodynamisk vinkel har længerevarende terapi som forudsætning. Korttidsterapi i gruppe er fint som et supplement til anden behandling (fx individuelterapi), og som psykoedukerende indslag (Isely, 1992). Omvendt er det jo en del af virkeligheden, at tidsaspektet for mange er tolv behandlinger via sygesikringen, hvorved korttidsterapi må betragtes som et bedre alternativ i forhold til ingen terapi Terapiens generelle virkning Måske er det netop den metodiske bevisførelse, der afholder nutidens praktiserende psykologer fra at prioritere effektforskning. Spørger man klienten, er der måske konsensus omkring den globale dimension, at terapien har været vellykket i større eller mindre grad. Problemet med den globale vurdering er, at den ikke specificerer ændringsområderne. Undersøgelser viser, at klienter har tendens til at vægte effekt højere ved en globale vurdering kontra udfyldning af specificerede symptomskalaer (Hougaard, 1993). Det kan selvfølgelig være, at skalaerne ikke fanger de non-specifikke faktorer, der kan have haft stor betydning, og 4 Visse støttecentrer (fx Støttecenter mod Incest Danmark) kræver dog, at klienter i disse grupper har været i terapi før de indgår i selvhjælpsgruppe, hvilket igen ville gøre det svært at udelukke det terapeutiske islæt. 5 Ordningen ville have været oplagt ifht. inddragelse af individuel terapi, da ordningen betales af det offentlige og klientdata derved som modydelse kunne indgå i forskningsøjemed Palle Jørgensen 11

12 at klienten i den henseende ikke helt kan sætte en finger på, hvad der har forårsaget den største effekt. Eller også forholder det sig således, at det konkrete symptombillede ikke er blevet markant bedret, eller at nogle områder er blevet bedre, mens andre er status quo. Dybest set betyder det, at psykologen aldrig finder ud af, hvad han/hun er rigtig god til eller mindre god til. Vender vi blikket mod USA (Stern et al., 2006) er der dog sket tiltag bl.a. ifht. at afdække de mere non-specifikke faktorer, herunder forsøg på metode-eksplicering og begrebsafklaring, som også vil indgå i specialet her. Men et godt supplement til den kvantitative forskning kunne være enkeltcase-forskning med mere individualiserede eller ideografiske effektmål, der sigter specifikt på klientens særlige problematik, og derved indgår som et alternativ eller supplement til de nometetiske 6 metoder (Hougaard, 1993). Dette kunne f.eks. gøres ved, at man opstiller en målliste over de mest presserende problemer ved terapiens start og foretager vurdering før, under og efter terapien Genstandsfeltet Det fænomenologiske aspekt har haft stor betydning i min kvalitative undersøgelse af effekten af SMM i gruppeterapi. Derved lægges en afstand til den mere naturvidenskabelige tilgang med store samples og randomiserede designs. I en kvalitativ undersøgelse af denne størrelse og karakter bevæger vi os væk fra positivismens objektivitetskrav og fokuserer i stedet på, at forskeren i kraft af at være en del af genstandsfeltet og ikke frit svævende over det, får skabt en sjælden mulighed for et indblik i interessante effektprocesser og koble dem på psykologisk teori (Kvale, 1997) Subjektivitet Det ville med andre ord være utopisk at frasige sig sin subjektivitet som forsker. Da det er mine erindringer fra året som terapeutisk føl, og således ikke rå-data (video/båndoptagelser), der danner grundlaget for en del af mine referencer, vil man således altid kunne så tvivl om interbedømmer-reliabiliteten (Hougaard, 1993). Omvendt er det trods alt et indblik i en terapeutisk privatsfære, hvor de fleste seksuelt misbrugte mænd nok havde meldt fra eller lagt bånd på sig selv, hvis der var installeret lysspots, snurrende kameraer og/eller båndoptagere. Ligeledes er det min oplevelse af interviewene (og de transkriberede båndoptagelser) med mændene såvel som mit valg af psykologisk teori, der perspektiverer de empiriske fund i 6 Et klassisk kritik punkt ifht. effektforskningen er, at den sammenligner klienter på samme (nometetiske) dimensioner, uanfægtet særegne (ideografiske) problematikker Palle Jørgensen 12

13 teoretiske rammer. I den forbindelse er teorien udvalgt til at belyse genstandsfeltet og særligt i forhold til at øge forståelsen af de empiriske fund. Teori og empiri har indgået i et reciprokt forhold mht. specialets udvikling. Men måske er erkendelsen af det personlige netop en styrke, når man skal foretage et kvalitativt interview indenfor et emneområde, der i høj grad har en personlig og følsom karakter for den enkelte. Mit møde med mændene skulle gerne bære præg af en tillid, der er opbygget over lang tid på baggrund af de personer, vi hver især er. Denne erfaring bevirker forhåbentlig, at jeg tolker deres budskaber så korrekt som muligt. Men selvfølgelig skal man være villig til at stemme sin subjektivitet, forskerens sårbare instrument, både ved selvrefleksion, men også ved at lade de implicerede læse det skrevne og give mulighed for at forholde sig til det, kort sagt fordre transparens (Fog, 2004). Helt konkret fik mandegruppen specialet (i kladdeform) tilsendt via med mulighed for at gøre indsigelser mod eller kommentere det skrevne, og undertegnede sikrede sig mundtlig og skriftligt (anmodning om kvittering for modtagelse af ), at samtlige mænd havde modtaget denne mail. I forhold til inddragelse af mændenes betragtninger mener jeg også, at det er vigtigt at vise flere sider af samme tema, og at citaterne ikke nødvendigvis skal være sammenstemmende. Men at diversiteten på den ene side virker selvmodsigende og på den anden side er et godt eksempel på virkeligheden Prædiktorvariabler Behandlingsmetoden er som tidligere nævnt par excellence den uafhængige variabel i psykoterapeutisk effektforskning. Lyager (2005) har udarbejdet en terapeutisk metode for gruppeterapi med SMM. I store træk vil nogle af disse konkrete terapeutiske interventioner inddrages indenfor de forskellige søjler i specialet. Det er overvejende en psykodynamisk inspireret model, der dog også har berøringsflader med kognitiv adfærdsterapi, fx mht eksponering og den til tider sokratiske spørgeteknik 7. Udover behandlingsmetoden kan andre uafhængige variabler også inddrages i forhold til at undersøge deres sammenhæng med effekten. Man taler i så fald om prædiktorvaribale. I specialet drejer dette sig typisk om stabile klientegenskaber indenfor området resilience (klientvaribler) og terapeut- og klientadfærd i terapien (procesvariabler). Generelt er det sådan, at jo flere variabler der 7 Sokratiske spørgsmål er typisk værdifri, fordomsfri, undersøgende, nysgerrige og åbne. Der lægges vægt på, at det er klienten, der i sidste instans sidder inde med svaret. Klienten kan bruge den nyerhvervede indsigt til at konstruere nye meningstilskrivninger eller revurdere gamle (Nattestad, 2002) Palle Jørgensen 13

14 indrages, desto mere omfangsrige bliver analyserne, og desto større metodologisk usikkerhed (Hougaard, 1993) Undersøgelser indenfor genstandsfeltet og kulturelle bias Indenfor den stærkt begrænsede empirisk baserede forskning vedrørende gruppeterapi for SMM ses en tendens til dikotomisering vedrørende proces kontra effektforskning. Horsley (1997) 8 indtager det mere forskningsprægede perspektiv i sin undersøgelse af terapeutperspektivet på, hvad der kendetegner vellykkede gruppeterapier for seksuelt misbrugte mænd tværs over USA, og effekten overskygger i høj grad procesdelen, hvilket dog også kan skyldes hendes mere sociologiske tilgang. Gartner (1999) har derimod med sine mange års erfaring som psykolog en særlig forståelse for de terapeutisk redskaber og processer, men mangler en mere samlet vurdering af effekt generelt. Dimock (1995) vægter udviklingsprocessen i gruppeterapien for seksuelt misbrugte mænd højere end slutproduktet, og det er således svært at danne sig et reelt billede af effekten af denne. Lyager (2005) søger at integrere både klient- og terapeutperspektivet, men mangler metodologiske overvejelser omkring interviewdelen vedrørende effekten af deres terapi. Sharpe et al. (2001) har ligeledes nedprioriteret den metodiske del i deres beskrivelser af terapi og effekt. Followupundersøgelser vedrørende effekten af terapi er generelt en stor mangelvarer indenfor dette felt, både ifht. terapi med seksuelt misbrugte kvinder og mænd, hvilket efterlader et indtryk af, at det måske er mere inspirerende at udvikle teori og metode end at fastslå, om denne virker på lang sigt. Udover tidsmæssige og økonomiske aspekter spiller det utvivlsomt også ind at psykoterapi er et komplekst menneskeligt felt hvor de mere traditionelle, kvantitative metoder, som det naturvidenskabelige paradigme har succes med, kommer til kort. Men hvad med et aspekt som kulturelle bias? Kunne det have betydning ifht. de forskellige undersøgelser? I afsnittet omkring kønssocialisering (fx p ) 9 kan det være interessant at have in mente, at kønsrollerne mand/kvinde i lande som USA og England fremstår mere 8 Ud af ca. 355 adspurgte terapeuter fra øst til vestkysten af USA var der kun 9, der havde erfaring med gruppeterapi for SMM. Og i denne sample var Horsley (1997) nødt til at indlemme blandede grupper. Det viser lidt om, hvor begrænset udbudet af gruppeterapi for SMM er i USA, eller en manglende synlig efterspørgsel af dette. 9 Forkortelsen p. står for punkt og refererer i dette tilfælde til et punkt senere i specialet Palle Jørgensen 14

15 stereotype end her i Norden (Hofstede, 1999). Dette kan have en afsmittende effekt på den psykologiske faglitteratur, som benyttes i specialet, der hovedsagelig har ophav i eller er inspireret af disse lande. Mandeidealet repræsenterer styrke og orientering mod kendsgerninger, mens moderen primært er den, der beskæftiger sig med følelserne. Dette smitter igen af på børnene, hvor drenge skal være stærke og undgå tårer, mens piger ikke slås, men gerne må græde. En så markant kønsstereotyp opdeling er måske diskutabel ifht. den danske kultur fra senfirserne og frem. På trods af forskellige geografiske og kulturelle forhold er det dog tankevækkende, at senfølger af seksuelle overgreb stort set er ens. Drenge/mænd fra de forskellige kulturer udviser stort set samme symptombillede. Fx føler norske drenge og danske mænd sig også ramt i en mandlighed, de kulturelt set ikke er opdraget til, i samme grad som fx englændere eller amerikanere. Til gengæld kan man sige, at der ofte er omsorgssvigt og manglende emotionel kontakt til faderen før overgrebet, hvilket kan danne grundlag for en stræben efter et stærkt (men afvisende) maskulinitetsideal, der samtidig kan være svært forenelig med oplevelsen af at have været udsat for overgreb (mere om det senere). Iflg. Hofstede (1999) afspejler nationaliteten (kulturelle værdier) de omgivelser, man er vokset op i, før man blev ansat hos IBM, hvis medarbejdere danner grundlaget for den omfattende undersøgelse. Men det fremgår ikke, hvilken social rangstige man kom fra, før man blev ansat. Man kunne forestille sig, at i lande, hvor man selv (eller forældre/bedsteforældre) betaler for uddannelsen, er det primært de velstillede, der danner det empiriske grundlag for generalisering af kulturelle værdier/tendenser. Det er således ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen Forskeren i praksisfeltet Tilbuddet om at følge et gruppeterapeutisk forløb for SMM gav en unik mulighed for at få koblet teori og praksis sammen. Dog havde det i et forskningsmæssigt lys, været særdeles interessant, hvis man før terapi start havde haft tid og mulighed for at få nøje klarlagt klientvariabler som fx demografi, symptomatologi, forventninger, motivation, og social tilpasning og halvvejs i forløbet foretaget en vurdering 10. Det havde dog, som tidligere nævnt, krævet en introduktion af dette allerede ved visitationssamtalerne, så mændene ikke ville have 10 Eventuel ved hjælp af selvrapporteringsskemaer, fx SCL-90, (Hougaard, 1993, s 253) Palle Jørgensen 15

16 følt det som et tillidsbrud og derved have et dårligt udgangspunkt for etablering af den vigtige ingrediens i terapi: Tillid. Overordnet var det vigtigt, at min tilstedeværelse ikke bar præg af en skjult dagsorden, som ofte er et af temaerne ifht. seksuelle overgreb. Etiske overvejelser omkring rollen som føl indebar, at tanker omkring specialet blev lagt på hylden og fokus rettet mod at erhverve praksisviden. Havde man derimod skullet lave en mere traditionel undersøgelse, ville en kontrolgruppe, fx SMM på venteliste eller en selvhjælpsgruppe i centerregi, have kunnet indgå som yderligere parametre i valideringen af effekten eller et indblik i et af dogmerne indenfor psykoterapiforskningen: Spontan bedring. Rollen som terapeutisk føl indebar, at jeg sad med i rundkredsen ved siden af en af terapeuterne. Før terapistart og efter noterede jeg de tre ord (se evt. p. 1.1), som blev sagt af hver enkelt. I pauserne, og når terapien var slut, sad jeg med terapeuterne og talte om, hvordan terapien var gået. Senere i forløbet blev det muligt at indtage terapeutstolen, hvis der kun var en terapeut til stede. Denne kunne så vælge at inddrage mine betragtninger i åben refleksion 11. Da terapiforløbet var afsluttet, overgik mændene (på eget initiativ) til en selvhjælpsgruppe. De spurgte, om jeg kunne blive deres kontaktperson 12, og det ville jeg selvfølgelig gerne. I forhold til interviewsituationen kan jeg ikke udelukke et gensidigt afhængighedsforhold. Forstået på den måde, at mændene måske har det med i deres reflektionsrum i interviewet, at det vil betyde meget for mig at få lavet mit speciale færdigt, samtidig med at de får en modydelse ved, at jeg fungerer som kontaktperson (Fog, 1992). Mit umiddelbare indtryk var dog, at de syntes, det var spændende at deltage, og at det satte gang i nogle refleksioner, de måske kunne arbejde videre med i selvhjælpsgruppen Anonymitet Som skrevet i de udleverede samtykkeerklæringer (bilag 2 og 3) har jeg lovet anonymitet. Ligeledes har jeg undladt nøje casebeskrivelser af mændene af to grunde: 1) Detaljerede beskrivelser af mændene ville måske kunne betyde, at de ville være identificerbare for 11 Terapeuten kunne under igangværende individuel terapi sige, at hun havde brug for at høre min mening, hvorefter jeg så kunne svare tilbage. Dog skulle jeg have øjenkontakt med hende og således ikke den pågældende mand i terapi. 12 Mændene mødes nu hver fjortende dag, og efter at have igangsat gruppen og informeret omkring strukturen blev det afklaret, at undertegnede møder op cirka hver tredje gang de mødes eller på opfordring. Dette for at hjælpe med at holde den nye struktur eller være mediator, hvis der skulle opstå problemer Palle Jørgensen 16

17 udenforstående og 2) det ville kræve flere dybdegående interviews af den enkelte og udførelse, planlægning, og bearbejdning af et sådanne tiltag har ikke været mulige indenfor nærværende tidsramme. Endelig er undertegnedes mobilnummer anonymiseret i samtykkeerklæringerne Gruppen som kasusvignetter Mændene i gruppeterapien har selv henvendt sig for at få terapi. Dvs. de ikke har været tvunget ind i et behandlingssystem, som en del af faglitteraturens terapeutiske erfaringer bygger på, herunder Eide-Midtsands (1997a) terapeutiske erfaringer med seksuelt misbrugte drenge eller Durhams (2003) kasusvignetter om terapi med seksuelt misbrugte teenagedrenge, som der senere i specialet vil blive refereret til. Så modsat børn og unge, der reelt set ikke har de store valgmuligheder ifht. behandling, står det anderledes til med mændene i gruppeterapien. Der er både vilje og motivation fra starten og samtidig et funktionsniveau i den virkelige verden. Netop motivation har vist sig at være en af de vigtigste uafhængige prædiktorvariabler, der korrelerer signifikant med effekten af terapi (Malan 1963 og 1976; refereret hos Hougaard 1993). Hvad angår funktionsniveau med hensyn til at bestride et job, er dette mangelfuldt belyst i litteraturen omkring SMM, hvorimod mere somatiske tilstande, fx angst og depression (Sharpe et al., 2001), er mere målbare/anvendte i forhold til analyse af effekten. Mandegruppen, jeg referer til, består af syv mænd 13, der ikke på forhånd kendte hinanden. Inden for overgrebsområdet skelnes mellem intrafamiliære og ekstrafamiliære krænkelser (Madsen et al., 2006). Incest hører ind under intrafamiliære overgreb og dækker over, at krænker har biologiske eller andre familiære bånd til barnet (fx stedfar). Ved ekstrafamiliære overgreb har krænker ikke familiære eller biologiske bånd til barnet, men kan i stedet være en ven af familien, en bekendt, en professionel omsorgsperson, fx i forbindelse med skole/fritidshjem, eller en helt ukendt person for barnet. Pædofili hører ind under denne kategori (ibid.). Fem ud af syv mænd fra mandegruppen har været udsat for intrafamiliære krænkelser. Hvilket strider mod en ellers generel forestilling om, at drenge oftest udsættes for 13 Oprindeligt bestod gruppen af otte mænd. To forlod gruppen ca. 1/3 inden i forløbet, og en mand fra ventelisten blev i stedet tilbudt en plads. Der bliver ikke på noget tidspunkt refereret til de to mænd, der forlod gruppen Palle Jørgensen 17

18 ekstrafamiliære krænkelser. En forestilling, der efterhånden må modificeres (Gartner, 1999; Mendel 1995; Spiegel, 2003). To af mændene blev seksuelt misbrugt af kvinder, henholdsvis en moster og en storesøster hvilket understøtter at: piger/kvinder formentlig udgør en minoritet, som man bør have (øget) opmærksomhed på. (Strange, 2002, s.51). I specialet (p ) vil vi få et lille indblik i denne underbelyste problematik. De resterende fem blev misbrugt af mænd, herunder en stedfar, en præst, en ældre bekendt, en far samt en storebror. Som det fremgår samlet set, er to af mændene blevet misbrugt af ældre søskende. Dette er ligeledes et underbelyst område i faglitteraturen: Overgreb begået af børn og helt specifikt ældre søskende. Nogle af de få undersøgelser inden for dette felt (se Lippert, 1999) antyder, at børn i langt mindre grad afslører overgreb begået af andre børn, set i forhold til krænkelser begået af voksne. Søskende imellem tegner der sig et billede af, at mindst ¼ af seksuelle lege har et udnyttende aspekt, og at de søskende, der føler sig mest udnyttet, som regel er dem, der er mindst meddelsomme omkring det (ibid.). Mændene var ved terapiens start mellem 29 og 49 år. Overgrebene foregik hovedsageligt i barndommen, for en enkelts vedkommende dog i begyndelsen af puberteten. Alle overgreb ligger indenfor definitionerne seksuelt overgreb/ Hands on (p.3.0.1) og har strækt sig over længere tid, for visse af mændene over mange år. I specialet bruges typisk betegnelsen mandegruppen, når der refereres til mændene fra gruppeterapien som en samlet helhed. I visse tilfælde bruges dog også betegnelsen mændene fra gruppeterapien, gruppeterapien eller mændene. Disse betegnelser refererer således til gruppeterapien for de SMM, undertegnede fulgte i over et år, med mindre andet fremhæves, fx via litteraturhenvisninger. Generelt kan man sige, at alle mændene kommer fra dysfunktionelle familier karakteriseret ved, at den følelsesmæssige kapacitet i familien var hæmmet, og at der typisk var et overforbrug af alkohol/piller og følelsesmæssig isolation ifht. omverdenen. Seks af mændene har selv børn i dag, og generelt må man sige, at alle klarer sig godt rent jobmæssigt Det kvalitative interview. I mine overvejelser både omkring det at referere til året som terapeutisk føl, samt at interviewe mændene i forhold til effektmål og resilience, indgik blandt andet tre etiske 2006 Palle Jørgensen 18

19 retningslinjer for humanistisk forskning, herunder informeret samtykke, fortrolighed samt konsekvenser (Kvale, 1997) Det kan være svært at søge informeret samtykke til et projekt og samtidig håndhæve et etisk krav om fuld åbenhed. Dette gjorde sig gældende i mit projekt, da problemformulering og specialets opbygning/retning ændrede sig (se evt. bilag 2), efterhånden som mit projekt gav ny viden og indsigt (Kvale, 1997). At give mig lov til at referere fra gruppeterapien måtte heller ikke opfattes, som om der havde været en skjult dagsorden med denne eller min rolle som terapeutisk føl (se evt. p.2.0.7). Så min umiddelbare tanke var at klarlægge for gruppen, at inddragelse af mine observationer som føl var af mere generel karakter ifht. belysning af teori. Ved at lade mændene læse mit speciale godt inde i processen (p.2.0.4) kunne jeg give dem mulighed for at gøre indsigelser, hvis de følte, at deres samtykke blev overskredet, og derved trække sig ud af processen (Kvale, 1997). I forhold til accept valgte jeg dog at formulere skrivelsen således, at hvis de ikke gjorde indsigelser, betragtede jeg det som en stiltiende accept. Dette gjorde jeg udfra tanken om, at alle har travlt med job, familie, etc. og at det derfor er mere nærliggende at sige fra end til. På denne måde undgik jeg ligeledes, at de skulle skrive under på noget, da jeg både havde Lone og Jettes bekræftelse på (bilag 4, s. 115), at samtykke erklæringen var udleveret. Derfor figurerer mændenes navne eller personlige data ingen steder i specialet, hvilket igen håndhæver kravet om fortrolighed (Kvale, 1997.) Den tredje etiske retningslinje indenfor humanistisk forskning blev aktuel, da jeg senere valgte at foretage interviews. Her var det vigtigt, at være bevidst om de konsekvenser, et interview kunne have for mændene. I dette tilfælde mente jeg dog, at chancen for, at interviewet ville have en reaktiverende effekt, var lille. Derimod var muligheden for, at den indhentede viden kunne have en vigtig betydning for specialets område og andre, der måtte læse dette, stor (ibid.). Det blev dog fremhævet før interviewets begyndelse, at mændene endelig måtte kontakte Lone, Jette eller undertegnede, hvis selve interviewet igangsatte følelsesmæssige processer i dem. Dette foregik ved oplæsning, da øjenkontakt måske kunne bevirke, at de følte sig forpligtet til at afslå et sådant tilbud Palle Jørgensen 19

20 2.1.1 Det forskningsmæssige interview Min tanke omkring interviewet var, at det var vigtigt, at dette blev et forskningsmæssigt interview og ikke en psykoterapeutisk samtale (Fog, 1992). Dette betød, at mændenes udtalelser skulle bruges til at belyse specialets problemstillinger. Derfor var det vigtigt, at jeg undgik at falde ind i rollen som terapeut, således at samtalens ikke kom til at dreje sig om, hvordan jeg kunne hjælpe mændene med at løse deres eventuelle problemer (ibid.). Dette skulle vise sig at blive sværere end først antaget. Selvfølgelig ville det være en kærkommen sidegevinst, hvis interviewet betød, at mændene ved at i-tale-sætte nogle sammenhænge fik en ny erkendelse (a-ha oplevelse), der kunne føre til et nyt perspektiv på livet (ibid.). Men det overordnede formål var, at deres udtalelser kunne hjælpe med at kaste lys over terapiens effekt samt eksterne faktorer, der igen havde haft betydning for dem i deres healingproces Tanker omkring interviewsituationen Jeg valgte at foretage et semistruktureret interview (Kvale, 1997). Interviewguiden åbnede op for en tilpas sondring mellem fri refleksion og mulighed for at reflektere over faglitteraturens postulater. Fordelen ved en interviewguide er, at man ikke behøver at kunne spørgsmålene udenad, men har en støtte i interviewsituationen. Det store minus er, at man kan lade sig forstyre af denne i forsøget på at nå omkring alle tilsigtede områder, hvilket kan have betydning for den intersubjektive kommunikation, den grundlæggende kontakt i interviewet og samtalens naturlige flow (Fog, 2004). Planen var både at lave et fokusgruppe interview og efterfølgende et enkeltstående interview, da en af mændene var forhindret i at møde op til gruppeinterviewet. Min oplevelse af at foretage et fokusgruppeinterview var, at der dannede sig nogle temaer og folks engagement understøttede gyldigheden af disse. Det var min oplevelse, at interaktionen mellem mændene i højere grad førte til spontane og emotionelle udsagn, end at gruppeinterviewet virkede kaotisk, hvilket teoretisk set kunne være udfaldet ved fokusgruppeinterviews (Kvale, 1997). Fordelen var, at jeg kendte mændene, dels havde en interviewguide i baghånden, men selvfølgelig også at mændene var vant til at reflektere sammen og give hinanden plads. Dog var der meget at holde styr på, fx pga. indbyrdes spørgsmål 2006 Palle Jørgensen 20

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer

Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer A N N E S O P H I E B A U E R A N N E - M A R I E T H U E S E N 2 0. F E B R U A R 2 0 1 2 En problematiserende tilgang ingen svar! Oplægget om

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Lis Sørensen psykolog, psykiatrisk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Jeg

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009.

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009. Psykologi Internfagprøve. Jo mere man erkender barnets egenart, og jo flere af disse forskellige sider der bekræftes, desto rigere udrustet bliver barnet. Børn, som ikke bliver set af nogen, bliver diffuse

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu EMDR ved behandling af PTSD og traumatiske erindringer Dr. Kerstin Bergh Johannesson Specialist i klinisk psykologi

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Voksne ofre for INCEST

Voksne ofre for INCEST Incest Af Ask Elklit og Anne Øxenberg Voksne ofre for INCEST I debatten om incest har der været stor interesse for, om terapeuter på det grå marked forfører deres klienter til at komme med falske anklager

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen DET DOBBELTE PERSPEKTIV: OFFER/KRÆNKER 1 KLINISK AKTIVITET I JANUSCENTRET

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere