Gribvand Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Kravspecifikation"

Transkript

1 Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og vision Leverancens omfang Leverancens dimensionering Leverancens leveringstidspunkt Nuværende IT-miljø Kravspecifikationens opbygning Kravmetodik Kravtyper Kravliste Klassificeringskoder Kravsuddybning 10 2 Optioner Optioner i tilbuddet Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser Krav til serviceleverance Organisation Generelle krav Generelle krav Eksport og udtræk af data Brugergrænseflade: Sprog og tekster Systemadministration og konfiguration 16 4 Arkitekturmæssige rammer og krav Sikkerhed Logning Andre principper Dokumentation 18 5 Driftsmæssige rammer og krav 19 6 Tekniske krav 21 2

3 6.1 Krav til klient-afvikling Browserunderstøttelse IT-Miljøer 22 3

4 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det et i dette regi, at leverance og drift af Gribvands IT-infrastruktur skal i udbud. Gribvand A/S er 100 procent ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 100 procent ejet af Gribvand A/S. Der i 25 medarbejdere ansat i selskabet. Medarbejderne er fordelt på 11 administrative medarbejdere og 14 medarbejdere til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Selskabet har 10 renseanlæg, 600 km. Kloakledning og ca. 250 pumpestationer, som skal drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet som følge af ny kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden drives en tømningsordning for bundfældningstanke og septiktanke på ca ukloakerede ejendomme. Spildevandsforsyningen dækker ca ejendomme, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. Kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land. Der udbydes et offentligt EU-udbud på implementering, drift og vedligeholdelse af en ny ITinfrastruktur baseret på en Cloud-løsning, i henhold til SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) og IaaS (Infrastructure as a Service) også kendt som SPI modellen. Den nye ITinfrastruktur ønskes baseret på udbredte, gennemprøvede og veldokumenterede komponenter og services, da dette vil sikre Gribvand, en optimal omkostningseffektivitet balanceret med en minimal vendor lock-in (fastlåsning til en leverandør) på IT-platformen. Formålet med udbuddet er ønsket om at optimere forholdene omkring Gribvands IT-infrastruktur, herunder drift, ansvars- og opgave-opdeling, samt at sikre omkostningseffektivitet. Det er målet med en ny løsning, at Gribvand vil få en IT-infrastruktur der er nem at administrere, som fungerer effektivt og som vil resultere i en høj tilfredshed blandt brugerne. Desuden skal løsningen understøtte Gribvands vision, om en øget selvbetjening hos Gribvands kunder, samt fremme læring internt i Gribvand. 1.2 Leverancens omfang Gribvands nye IT-infrastruktur, skal etableres som en central utility based IT-service baseret på en Cloud-løsning. Dvs. at IT-servicen skal driftes, vedligeholdes og leveres af driftsleverandøren til Gribvand, som strøm ud af væggen. IT-servicen skal måles og afregnes forbrugsbaseret, i henhold til antallet af brugere der anvender løsningen. 4

5 Centralt IT-udstyr og services, herunder hardware og software, placeres og driftes ved driftsleverandøren. Drift og vedligehold af det, i kravspecifikationen, specificerede, samt det i bilagene markerede In scope, skal medtages i tilbuddet og er tydeligt markeres som In scope. Decentralt IT-udstyr er placeret lokalt ved Gribvand og ejes af Gribvand, herunder hardware, software og licenser. Drift og vedligehold af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope onsite-udstyr, skal medtages i tilbuddet, dvs. onsite-netværksudstyr. Onsiteudstyr af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope Option, onsite-udstyr, skal medtages som option, jf. afsnit 2.1. De komponenter og services i Gribvands platform der er markeret Out of scope, er ikke omfattet af dette udbud. Out of scope komponenterne medtaget i beskrivelsen af Gribvands nuværende ITløsning, for at give en ny driftsleverandør et holistisk billede af Gribvands systemlandskab. Den nye IT-platform skal opfylde servicemålene i BILAG FOR SERVICEMÅL og dimensioneres, samt konfigureres i forhold til behov for dimensionering, angivet i afsnit 1.3, i kravspecifikationen, samt leveres jf. den overordnede tidsplan, angivet i afsnit 1.4. Derudover skal den nye IT-platform opfylde de behov og krav, der er angivet i kravspecifikationen, samt bilagene. Kravene, skal opfyldes på baggrund af den prioritet, der er tillagt det enkelte krav fra Gribvand, jf. kravspecifikationens opbygning og metodik, beskrevet i afsnit 1.6 og afsnit 1.7 i kravspecifikationen. Der skal i forbindelse med løsningen, leveres følgende ydelser af den nye driftsleverandør. Tidsplan for nedenstående leverancer, samt CVer for medarbejdere til opgavens udførelse frem til idriftsættelse af løsningen, i forhold til disse medarbejderes profil, kompetenceområder og erfaringer fra løsning af tilsvarende opgaver, som de omhandlede i dette udbud: o Installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Migrering og flytning af data, applikationer og integrationer til ny IT-infrastruktur, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. Gennemførsel af nedenstående leverancer: o Etablering, samt installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter på eksisterende TDC MPLS løsning. o Migrering af bruger-data (primært dokumenter, og kalender for brugerne) fra eksisterende Citri-platform, til ny platform. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, med endelig godkendelse fra Gribvand. Dokumentation brugervejledning i hvordan løsningen tilgås, samt basal anvendelse. Adgang til servicemanagement system, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning. 5

6 1.3 Leverancens dimensionering Løsningen skal dimensioneres til at kunne håndtere flg.: 25 brugere, hver med behov for flg.: o Virtuel bruger-arbejdsplads, baseret på terminal-, VDI- eller strømnings-baseret adgang fra eksisterende Windows klienter. Antivirus på den virtuelle bruger-arbejdsplads. Daglig inkrementel-backup af den virtuelle bruger-arbejdsplads. 24 / 7 overvågning. o Virtuel Microsoft Echange-postkasse, med tilhørende kalender der kan tilgås af øvrige brugere. Antispam & antivirus på Echange-postkassen. Daglig inkrementel-backup af brugerens Echange-postkasse. 24 / 7 overvågning. o MPLS / VPN access token (f.eks. RSA tokens, eller lign.) kompatible med TDC s MPLS løsning. o Microsoft Office suite, indeholdende Microsoft Outlook, til afvikling på den virtuelle bruger-arbejdsplads. 1 stk. IaaS Microsoft SQL server, med 1 vcpu, 4 GB RAM og 20 GB Disk (til test af ESDH system). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS Microsoft Windows server, med 1 vcpu, 1 GB RAM og 20 GB Disk (til afvikling af Cleo / Evene Elektronisk faktura, mellem KMD og Evene). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS eller SaaS Webserver, med 0,5 GB Disk. o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. Storage med plads til backup af de 3 servere, samt virtuelle bruger-arbejdspladser. o Fylder i dag. ca GB diskplads. 24 / 7 overvågning af alle netværksknudepunkter, mellem driftsleverandør og Gribvand. Adgang for 1 Superbruger fra Gribvand, til Hotline, inden for normal åbningstid (7 17 i hverdage), samt uden for normal åbningstid (dvs. inkluderet weekend og helligdage). Tilstrækkelig fremtidig IaaS kapacitet og bemanding, for evt. at kunne varetage drift og hoste Gribvands kommende ESDH-system med ca borgere som slutbrugere, samt GIS. Skal ikke prissættes, men blot kunne håndteres på et senere tidspunkt, hvis Gribvand ønsker dette. 1.4 Leverancens leveringstidspunkt Leveringstidspunktet for den nye løsning, skal være klar til ibrugtagning den 5. Februar Overordnet tidsplan. Mandag, d. 12. november Kontraktindgåelse. 6

7 Mandag, d. 12. november 2012 Fredag, d. 21. december 2012 (6 uger) - Levering af tidsplaner, samt løsning, migrering af data og applikationer, integrationer, samt test. Mandag, d. 24. december 2012 Tirsdag, d. 1. januar 2013 Ferie. Onsdag, d. 2. januar 2013 Tirsdag, d. 8. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Funktionsprøve. Onsdag, d. 9. januar 2013 Tirsdag, d. 22. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Driftsprøve (prod idriftssættelse). Onsdag, d. 23. Januar 2013 Tirsdag, d. 5. Februar 2013 Plads til fallback, hvis Funktionsprøve eller Driftsprøve ikke kan gennemføres. 1.5 Nuværende IT-miljø Gribvand har i dag 2 lokationer administrationen på Holtvej 18C, i Græsted, samt spildvandsanlæg på Skovgårdsvej 1, Helsinge. Der er IT-udstyr på begge lokationer, jfr. BILAG FOR ONSITE UDSTYR Netværksmæssigt er de 2 lokationer og den nuværende driftsleverandør, forbundet med en TDC MPLS løsning. Løsningen kan tilgås over internet, ved autentificering med RSA sikkerhedstoken. Den nuværende IT-løsning er baseret på en Citri-platform leveret som en IaaS løsning af Gribvands nuværende driftsleverandør. Herpå afvikles samtlige applikationer og programmer, med undtagelse af GIS, IGSS, System 2000, ArcGIS og EnviTri. Listen over applikationer der afvikles, findes i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Ud over Citri-løsningen har Gribvand også 2 IaaS servere og 1 meget lille SaaS webserver stående ved nuværende driftsleverandør, jfr. BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. De 25 brugere af IT-løsningen, er grupperet i 6 bruger-profiler, hver forskellige adgangs- og rettigheds-behov til applikationer og data-drev, jfr. BILAG FOR BRUGERPROFILER OG ADGANGE. Se netværksillustration nedenfor. 7

8 Markeret med GRØNT, er In Scope. Opsummering af nuværende miljø: 2 fysiske lokationer, med onsite IT-udstyr 25 brugere, grupperet i 6 bruger-profiltyper TDC MPLS, mellem 2 lokationer og driftsleverandør RSA sikkerhedstoken giveradgang til MPLS fra internet Citri-løsning hvorfra næsten alle applikationer afvikles 2 IaaS servere & 1 SaaS server 1.6 Kravspecifikationens opbygning Kravspecifikationen indgår som bilag til Kontrakten, med øvrige tilhørende bilag til Kontrakten. Kontrakt og bilag udgør aftalegrundlaget for levering af de udbudte ydelser, jf. udbudsbetingelsernes pkt Eventuelle forbehold til krav i Kravspecifikationen, skal fremgå af den til dette bilag vedhæftede kravliste. Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav, jf. de i Kravspecifikationen markerede krav ("M"), som mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes pkt Der henvises i øvrigt til afsnit 1.7 og afsnit 2.1 nedenfor. 8

9 1.7 Kravmetodik De enkelte kapitler i denne kravspecifikation er opdelt i afsnit ud fra logiske opdelinger af kravene. I hvert afsnit kan der indgå tabeller med krav. Tekst udenfor disse tabeller vil beskrive konteksten for kravene og vil bidrage til forståelse og tolkning af kravene. De krav som Tilbudsgiver eksplicit skal besvare vil indgå i tabellerne. Eksempel på tabel nedenfor: 1234 M, H eller K Systemadministration. Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed til administration af alle relevante funktioner i løsningen. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed M, H eller K Klienttyper Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. PC, Mac, andre mobile platforme mv. Forklaring på søjlerne: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Kravene er fortløbende nummereret. Hvert krav er angivet med en kravtype ud fra vigtigheden af kravet. Se oversigt over kravtyper nedenfor Det specifikke krav Uddybning, eksempel på løsning, eller anden kommentar, som indgår i kravet. Hvis markeret med "", forventes Tilbudsgiver at svare uddybende på dette krav ved at skrive i den medfølgende skabelon for kravsuddybning (se nedenunder). Krav ønskes besvaret ved at udfylde de to skabelon-dokumenter til kravsbesvarelse, som er vedlagt. Kravsliste.ls: Kravsuddybning.doc: Dette regneark indeholder en liste med alle krav, som indgår i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravtabellen bedes udfyldt med en tilbudsbudsgivers klassificering af opfyldelsen af hvert krav i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravspecifikationen indeholder et afsnit for hvert krav, hvor det er markeret med "", om opfyldelsen af kravet forventes yderligere uddybet af Tilbudsgiver i bilag "Leverandørens kravbesvarelse". Evt. i form af 9

10 kommentarer, forklaringer, diagrammer med videre og evt. præcise henvisninger til materiale Kravtyper M angiver at der er tale om et mindstekrav. Mindstekrav i Kravspecifikationen skal opfyldes af Tilbudsgiver ved Gribvands overtagelse af systemet. Øvrige krav er angivet ved H eller K, hvor H vurderes at have størst betydning for Gribvand. M H K Mindstekrav, skal være opfyldt ved overtagelse af systemet. Høj betydning for Gribvand, dækker over krav til servicen, som vægtes højt til at være tilgængelig på overtagelsesdagen. Krav med mindre betydning for Gribvand, dækker over krav, som kan indgå i senere versioner eller releases af servicen. Opfyldelse af disse krav, vægtes højest for opfyldelse på overtagelsesdagen Kravliste Kravlisten er et regneark, som Tilbudsgiver bedes udfylde for hvert krav i denne kravspecifikation. Regnearket har følgende søjler: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Klassificeringskode Uddybet Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Her udfylder Tilbudsgiver en kode, der klassificerer den tilbudte Service efter koder, der beskrives nedenunder. Her udfylder Tilbudsgiver en "" markering hvis besvarelsen er uddybet i Kravsuddybning dokumentet. Dette giver mulighed for at give uddybende forklaringer og eksempler for krav, hvor Gribvand ikke på forhånd har krævet uddybning, jf. afsnit 1.7 ovenfor Klassificeringskoder Tilbudsgiver skal klassificere svar i forhold til hvordan kravet tilbydes opfyldt: Kode Betydning af koden 1 Kravet kan opfyldes overtagelsesdagen. 2 Opfyldelse af kravet vil kræve tilpasning i forhold til standardfunktionalitet, men kan inkluderes i Servicen, på en senere dato end overtagelsesdagen. Dato herfor skal angives af Tilbudsgiver. Er dermed en del af den tilbudte Service. 3 Kravet kan ikke opfyldes, hvorfor Servicen ikke er tilbudt Kravsuddybning Bilaget "Leverandørens kravbesvarelse" indeholder afsnit til kravuddybning, som Tilbudsgiver bedes udfylde for alle krav, der forventes uddybet i denne kravspecifikation (markeret med ""), jf. pkt , samt uddybning af kravsopfyldelse. 10

11 2 Optioner 2.1 Optioner i tilbuddet I udbudsmaterialets BILAG FOR OPTIONER, skal leverandøren prissætte de enkelte optioner på baggrund af kravene til hver option, som er i denne kravspecifikation Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Hvad koster tilkøb af forøget tilgængelighed, jfr. beskrivelse i BILAG FOR SERVICEMÅL. Vederlaget bedes oplyses ved tilkøb per dag, per uge og per måned, samt evt. tilslutningsafgift herfor Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads 1 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Kundeservicemedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 1 stk. ekstern skærm på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads 2 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Driftsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 3 års onsite-support på bærbar 11

12 2.1.4 Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads 3 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Administrationsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt Indbygget skærmkort, der understøtter 2 eksterne skærme INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 2 stk. eksterne skærme på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Prisen for en ekstra bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Tilslutningsafgift Månedligt servicevederlag Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Prisen for nedlægning af en bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Administrationsgebyr Reduktion af månedligt servicevederlag Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline inden for alm. åbningstid, ønskes oplyst Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage, ønskes oplyst Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver. 12

13 Prisen, udspecificeret per opgave, for yderligere driftsopgaver, jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. Opgaverne er markeret In scope Option i bilaget Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser. Prisen, udspecificeret per time ud fra typen af følgende konsulentprofiler: Profil / Opgavetyper Eksempel på opgave Timepris oplyst i kroner, ecl. moms og ecl. transport. IT-supporter Udførsel af basal 1. level hotline support, samt telefonisk mangelafhjælpning. IT-specialist Udførelse af opgaver, herunder 2. level support, samt specialistopgaver som installation, konfiguration og opsætning, samt analyse og gennemførsel af mangelafhjælpning på 3. Parts applikationer og services. IT-arkitekt Udførelse af generalistopgaver, som design, review, arkitektur og strategi der f.eks. mapper forretning ned mod teknik. IT-projektleder Udførelse af ledelses- og koordinerings-opgaver i forbindelse med nye projekter, samt koordinering af opgaver og mangelafhjælpning, mellem flere 3. partsleverandører for større komplekse problemstillinger. 13

14 3 Krav til serviceleverance 3.1 Organisation Driftsopgaver og processer, skal mellem driftsleverandør og Gribvand, fordeles jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. 3.2 Generelle krav Generelle krav 1. M Tilbudsgiveren skal stille helpdesk værktøj tilgængeligt for Gribvand, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning herpå. 2. M Tilbudsgiveren skal redegøre for hvorledes pludselig opståede fejl registreres og behandles, samt hvorledes ændringer i infrastrukturen planlægges og gennemføres. 3. H For at kunne optimere samarbejdet imellem Gribvand og Tilbudsgiver, skal Tilbudsgiver beskrive, hvorledes et dagligt samarbejde skal foregå ifht. samarbejdsfora, mødefrekvenser, eskalationskanaler, faste kontaktpersoner, samt eventuelle krav til Gribvand. 4. H Der skal afholdes 1 2 årlige statusmøder, hvor der følges op på driftsopgaver, servicemål samt andre relevante emner for leverancen. 5. H Tilbudsgiveren skal månedligt rapportere på incidents, change requests, service requests, kapacitet, servicemål, og skal vedlægge besvarelsen et eksempel på en sådan rapport. 6. H I kontraktens første 6 måneder, skal der være mulighed for at indkalde til statusmøder når Gribvand mener det er relevant, uden fast mødefrekvens. 7. H Gribvand har eksisterende aftaler med eksterne leverandører omkring support og vedligehold på applikationsdelen af visse fag dennes processer, ift. fejl- og problem-håndtering. 14

15 systemer BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Tilbudsgiver skal tage ansvaret for at disse eksterne leverandører har mulighed for at tilgå den centrale del af systemerne, og evt. opdatering og vedligehold heraf skal tilbudsgiver koordinere direkte med de eksterne leverandører. 8. H Tilbudsgiver skal specificere vederlaget for leverancen som pris pr. bruger pr. Måned, samt evt. tilslutningsafgift pr. bruger Eksport og udtræk af data 9. M Data fra Echange-løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Echange. 10. M Data fra Microsoft Office suiten (MS Access, MS Ecel, MS Word og MS Powerpoint), skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Microsoft Office suiten, eller 100% kompatibel Microsoft Office suite. 11. M De virtuelle images, fra serverne i IaaS løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning på en tilsvarende IaaS cloud-løsning, med samme eller 100% image-kompatibel hypervisor Brugergrænseflade: Sprog og tekster 12. H Løsningens brugergrænseflade for alle funktionelle områder skal som udgangspunkt være på dansk, f.eks. rapportering og statusside, m.v. Dog vil grænseflade for systemadministration, herunder teknisk Tilbudsgiver bedes give en oversigt over områder i løsningens brugergrænseflade som ikke er på dansk. 15

16 opsætning være på engelsk. Der skal anvendes dansk tegnsæt (æ,ø,å,æ,ø,å) samt specialtegn og ordninger eller inde skal være danske (f AA). 3.3 Systemadministration og konfiguration 13. H Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed for Gribvand til administration af alle relevante funktioner i løsningen, f.eks. statusside for drift, rapporter, m.v. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed, samt hvordan løsningen tilgås, f.eks. via en browser. 16

17 4 Arkitekturmæssige rammer og krav 4.1 Sikkerhed 14. H Løsningen skal opfylde krav til Sikkerhedsstandard DS484, til ISO 27001, eller lignende sikkerhedsstandard og i øvrigt. hvorledes løsningen efterlever disse krav og retningslinier, samt hvilke muligheder der er for at konfigurere løsningen til at efterleve en sådan sikkerhedsstandard. Ligeledes bør Tilbudsgiver angive hvilken standard der efterleves. 4.2 Logning I det følgende beskrives krav til logning. Her opdeles i en række logisk forskellige logs og stilles krav til indhold af logdata. 15. H Løsningen skal logge relevante hændelser, på brugerniveau, IP adresse og tidspunkt 16. H Ved visning eller behandling af personfølsomme oplysninger logges følgende: hvilke logs Løsningen understøtter og deres fulde dataindhold og muligheder for dataindhold. Hvem: Identiteten, der foretager handlingen f.eks. IP-adresse og bruger identitet Hvad: En beskrivelse af den udførte handling Hvornår: Tidspunktet handlingen blev udført på 17. H Alle sikkerhedskritiske hændelser skal logges i selvstændig sikkerhedslog 17

18 18. H Det er et krav, at logoplysninger kan udtrækkes og at Gribvand selv skal have mulighed for løbende at trække logningsoplysninger, fra alle løsningens kunde-tilgængelige logdata 4.3 Andre principper 19. H Løsningen skal i videst muligt omfang baseres på brugen af afprøvede og dokumenterede komponenter, for at opnå en minimal vendor lock-in. hvilke komponenter der er anvendt og understøttes i øvrigt, udover de komponenter, der eksplicit kræves brugt i denne kravspecifikation. 4.4 Dokumentation 20. H Løsningen skal være dokumenteret i offline elektronisk pdf-kompatibel form, eller lignende, samt papirformat. 21. H Dokumentationen skal dokumentere anvendelsen af løsningen i sådan en grad at en ny bruger ved Gribvand, med minimal indsats, kan læse brugervejledningen og gå i gang med at anvende løsningen, uanset brugerens rolle og funktion hvorledes løsningen er dokumenteret på hvilke områder, gerne med eksempler. hvordan dette opfyldes, gerne med eksempler. 18

19 5 Driftsmæssige rammer og krav 22. H Gribvand lægger vægt på en fleksibel service. Herunder skalering af servicen. I hvilken grad kan servicen skalere og hvordan, scale-up, scale-out eller begge dele? 23. K Serviceforudsætninger og krav, samt anbefalinger til Gribvand, ift. den tilbudte service. 24. H Gribvand lægger vægt på en høj og stabil driftssikkerhed. I hvilken grad er løsningen gjort redundant og fejtolerant i forhold til single-point-of-failure (SPOF)? 25. H Hvordan oprettes en ny bruger i løsningen, når Gribvand får en ny medarbejder. hvordan løsningen kan skalere, gerne med eksempler. Ligeledes bedes Tilbudsgiver angive hvilke lag i SaaS, PaaS, IaaS, eller infrastruktur-komponenter i løsningen, der kan skaleres, samt hvordan. Derudover bedes Tilbudsgiver beskrive løsningens væsentligste skaleringsbegrænsning(er) & kapacitetsbegrænsning(er). Tilbudsgiver bedes angive hvilke mindstekrav og anbefalinger, den tilbudte løsning stiller til Gribvands processer, hardware, software, netværk, herunder WAN og LAN, samt kapacitet herpå og samtidig overholder de, i BILAG FOR SERVICEMÅL, definerede krav hvordan løsningen er redundant og fejltolerant, gerne med eksempler. Beskriv også hvilke lag og komponenter der er redundante i løsningen, samt hvilke enkeltstående komponenter der ikke tillader utilgængelighed. processen for hvordan en ny bruger oprettes i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med 19

20 26. H Hvordan nedlægges en bruger i løsningen, når en medarbejder stopper ved Gribvand. 27. H Systemintegritet - Løsningen skal sikre systemintegritet ved nedbrud, f.eks. ved strømafbrydelse skal det sikres at data ikke korrumperes. 28. H Backup & restore Der skal nemt kunne afvikles såvel fuld, som inkrementel backup af hele løsningen, samt dettes komponenter (operativ system, middleware, database og applikation), således at hele løsningen kan bringes tilbage til backup-tidspunktet og dermed kunne restores med dataintegriteten intakt. Således vil de eneste tabte data være mellem seneste backup og det tidspunkt hvorpå der vælges at påbegynde en restore af løsningen. eksempler. processen for hvordan en bruger nedlægges i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med eksempler. hvorledes dette sikres. hvorledes dette sikres, samt hvilke evt. begrænsninger der måtte være i forhold til backup og restore af løsningen. Gerne med eksempler på metoder eller tekniske grænseflader der anvendes til sikring heraf, f.eks. Shadowcopy. 20

21 6 Tekniske krav 6.1 Krav til klient-afvikling 29. M Løsningen skal fra en 100% Microsoft Windows 7 kompatibel klient-platform kunne afvikle alle applikationer og services angivet som In scope i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. 30. K Klienttyper understøttet ud over Windows. Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes, ud over Windows. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. andre operativsystemer, som Linu, Mac, andre mobile platforme, enheder, m.v. 31. H Tilbudsgivers mailløsning skal understøtte mobile enheder, således at brugernes , kalender, opgaver etc. synkroniseres fra den centrale platform til brugernes mobile enheder. Løsningen skal supportere synkronisering med, som minimum, Apple IOS iphones og ipads, samt Google Android telefoner og tablets. hvordan synkronisering foregår (push eller pull), til mobil enhed. Dertil bedes tilbudsgiver beskrive, hvis der er kendte hardware-modeller af de mobile enheder, eller kendte versioner af de mobile operativsystemer, som ikke er understøttet af løsningen, på datoen for afgivelse af tilbudet. 6.2 Browserunderstøttelse 32. H Ved systemløsning leveret med web-klient, bør denne understøtte seneste version, af følgende browsere: Internet Eplorer (Microsoft), Firefo (Mozilla) og Chrome hvilke browsere, samt versioner som web-klienten 21

22 (Google) understøtter. 6.3 IT-Miljøer 33. M Løsningen skal leveres med et stk. Produktionsmiljø, der honorerer dimensioneringen jfr. afsnit H Leverandøren skal levere overordnet dokumentation, jfr. ITIL best practise, for ansvar- / rolle-fordelingen ift. sædvanlige driftsprocesser og procedurer, herunder hvem gør hvad og hvornår (ansvarsmatrice ift. kunde / leverandør snitfladen). Tilbudsgiver bedes overordnet beskrive hvor og hvornår Tilbudsgivers ansvar starter og ophører, samt Gribvands ansvar jfr. ITIL best practise, gerne illustreret i form af en ansvarsmatrice (mellem kunde / leverandør). 22

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere