Gribvand Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Kravspecifikation"

Transkript

1 Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og vision Leverancens omfang Leverancens dimensionering Leverancens leveringstidspunkt Nuværende IT-miljø Kravspecifikationens opbygning Kravmetodik Kravtyper Kravliste Klassificeringskoder Kravsuddybning 10 2 Optioner Optioner i tilbuddet Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser Krav til serviceleverance Organisation Generelle krav Generelle krav Eksport og udtræk af data Brugergrænseflade: Sprog og tekster Systemadministration og konfiguration 16 4 Arkitekturmæssige rammer og krav Sikkerhed Logning Andre principper Dokumentation 18 5 Driftsmæssige rammer og krav 19 6 Tekniske krav 21 2

3 6.1 Krav til klient-afvikling Browserunderstøttelse IT-Miljøer 22 3

4 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det et i dette regi, at leverance og drift af Gribvands IT-infrastruktur skal i udbud. Gribvand A/S er 100 procent ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 100 procent ejet af Gribvand A/S. Der i 25 medarbejdere ansat i selskabet. Medarbejderne er fordelt på 11 administrative medarbejdere og 14 medarbejdere til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Selskabet har 10 renseanlæg, 600 km. Kloakledning og ca. 250 pumpestationer, som skal drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet som følge af ny kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden drives en tømningsordning for bundfældningstanke og septiktanke på ca ukloakerede ejendomme. Spildevandsforsyningen dækker ca ejendomme, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. Kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land. Der udbydes et offentligt EU-udbud på implementering, drift og vedligeholdelse af en ny ITinfrastruktur baseret på en Cloud-løsning, i henhold til SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) og IaaS (Infrastructure as a Service) også kendt som SPI modellen. Den nye ITinfrastruktur ønskes baseret på udbredte, gennemprøvede og veldokumenterede komponenter og services, da dette vil sikre Gribvand, en optimal omkostningseffektivitet balanceret med en minimal vendor lock-in (fastlåsning til en leverandør) på IT-platformen. Formålet med udbuddet er ønsket om at optimere forholdene omkring Gribvands IT-infrastruktur, herunder drift, ansvars- og opgave-opdeling, samt at sikre omkostningseffektivitet. Det er målet med en ny løsning, at Gribvand vil få en IT-infrastruktur der er nem at administrere, som fungerer effektivt og som vil resultere i en høj tilfredshed blandt brugerne. Desuden skal løsningen understøtte Gribvands vision, om en øget selvbetjening hos Gribvands kunder, samt fremme læring internt i Gribvand. 1.2 Leverancens omfang Gribvands nye IT-infrastruktur, skal etableres som en central utility based IT-service baseret på en Cloud-løsning. Dvs. at IT-servicen skal driftes, vedligeholdes og leveres af driftsleverandøren til Gribvand, som strøm ud af væggen. IT-servicen skal måles og afregnes forbrugsbaseret, i henhold til antallet af brugere der anvender løsningen. 4

5 Centralt IT-udstyr og services, herunder hardware og software, placeres og driftes ved driftsleverandøren. Drift og vedligehold af det, i kravspecifikationen, specificerede, samt det i bilagene markerede In scope, skal medtages i tilbuddet og er tydeligt markeres som In scope. Decentralt IT-udstyr er placeret lokalt ved Gribvand og ejes af Gribvand, herunder hardware, software og licenser. Drift og vedligehold af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope onsite-udstyr, skal medtages i tilbuddet, dvs. onsite-netværksudstyr. Onsiteudstyr af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope Option, onsite-udstyr, skal medtages som option, jf. afsnit 2.1. De komponenter og services i Gribvands platform der er markeret Out of scope, er ikke omfattet af dette udbud. Out of scope komponenterne medtaget i beskrivelsen af Gribvands nuværende ITløsning, for at give en ny driftsleverandør et holistisk billede af Gribvands systemlandskab. Den nye IT-platform skal opfylde servicemålene i BILAG FOR SERVICEMÅL og dimensioneres, samt konfigureres i forhold til behov for dimensionering, angivet i afsnit 1.3, i kravspecifikationen, samt leveres jf. den overordnede tidsplan, angivet i afsnit 1.4. Derudover skal den nye IT-platform opfylde de behov og krav, der er angivet i kravspecifikationen, samt bilagene. Kravene, skal opfyldes på baggrund af den prioritet, der er tillagt det enkelte krav fra Gribvand, jf. kravspecifikationens opbygning og metodik, beskrevet i afsnit 1.6 og afsnit 1.7 i kravspecifikationen. Der skal i forbindelse med løsningen, leveres følgende ydelser af den nye driftsleverandør. Tidsplan for nedenstående leverancer, samt CVer for medarbejdere til opgavens udførelse frem til idriftsættelse af løsningen, i forhold til disse medarbejderes profil, kompetenceområder og erfaringer fra løsning af tilsvarende opgaver, som de omhandlede i dette udbud: o Installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Migrering og flytning af data, applikationer og integrationer til ny IT-infrastruktur, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. Gennemførsel af nedenstående leverancer: o Etablering, samt installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter på eksisterende TDC MPLS løsning. o Migrering af bruger-data (primært dokumenter, og kalender for brugerne) fra eksisterende Citri-platform, til ny platform. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, med endelig godkendelse fra Gribvand. Dokumentation brugervejledning i hvordan løsningen tilgås, samt basal anvendelse. Adgang til servicemanagement system, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning. 5

6 1.3 Leverancens dimensionering Løsningen skal dimensioneres til at kunne håndtere flg.: 25 brugere, hver med behov for flg.: o Virtuel bruger-arbejdsplads, baseret på terminal-, VDI- eller strømnings-baseret adgang fra eksisterende Windows klienter. Antivirus på den virtuelle bruger-arbejdsplads. Daglig inkrementel-backup af den virtuelle bruger-arbejdsplads. 24 / 7 overvågning. o Virtuel Microsoft Echange-postkasse, med tilhørende kalender der kan tilgås af øvrige brugere. Antispam & antivirus på Echange-postkassen. Daglig inkrementel-backup af brugerens Echange-postkasse. 24 / 7 overvågning. o MPLS / VPN access token (f.eks. RSA tokens, eller lign.) kompatible med TDC s MPLS løsning. o Microsoft Office suite, indeholdende Microsoft Outlook, til afvikling på den virtuelle bruger-arbejdsplads. 1 stk. IaaS Microsoft SQL server, med 1 vcpu, 4 GB RAM og 20 GB Disk (til test af ESDH system). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS Microsoft Windows server, med 1 vcpu, 1 GB RAM og 20 GB Disk (til afvikling af Cleo / Evene Elektronisk faktura, mellem KMD og Evene). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS eller SaaS Webserver, med 0,5 GB Disk. o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. Storage med plads til backup af de 3 servere, samt virtuelle bruger-arbejdspladser. o Fylder i dag. ca GB diskplads. 24 / 7 overvågning af alle netværksknudepunkter, mellem driftsleverandør og Gribvand. Adgang for 1 Superbruger fra Gribvand, til Hotline, inden for normal åbningstid (7 17 i hverdage), samt uden for normal åbningstid (dvs. inkluderet weekend og helligdage). Tilstrækkelig fremtidig IaaS kapacitet og bemanding, for evt. at kunne varetage drift og hoste Gribvands kommende ESDH-system med ca borgere som slutbrugere, samt GIS. Skal ikke prissættes, men blot kunne håndteres på et senere tidspunkt, hvis Gribvand ønsker dette. 1.4 Leverancens leveringstidspunkt Leveringstidspunktet for den nye løsning, skal være klar til ibrugtagning den 5. Februar Overordnet tidsplan. Mandag, d. 12. november Kontraktindgåelse. 6

7 Mandag, d. 12. november 2012 Fredag, d. 21. december 2012 (6 uger) - Levering af tidsplaner, samt løsning, migrering af data og applikationer, integrationer, samt test. Mandag, d. 24. december 2012 Tirsdag, d. 1. januar 2013 Ferie. Onsdag, d. 2. januar 2013 Tirsdag, d. 8. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Funktionsprøve. Onsdag, d. 9. januar 2013 Tirsdag, d. 22. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Driftsprøve (prod idriftssættelse). Onsdag, d. 23. Januar 2013 Tirsdag, d. 5. Februar 2013 Plads til fallback, hvis Funktionsprøve eller Driftsprøve ikke kan gennemføres. 1.5 Nuværende IT-miljø Gribvand har i dag 2 lokationer administrationen på Holtvej 18C, i Græsted, samt spildvandsanlæg på Skovgårdsvej 1, Helsinge. Der er IT-udstyr på begge lokationer, jfr. BILAG FOR ONSITE UDSTYR Netværksmæssigt er de 2 lokationer og den nuværende driftsleverandør, forbundet med en TDC MPLS løsning. Løsningen kan tilgås over internet, ved autentificering med RSA sikkerhedstoken. Den nuværende IT-løsning er baseret på en Citri-platform leveret som en IaaS løsning af Gribvands nuværende driftsleverandør. Herpå afvikles samtlige applikationer og programmer, med undtagelse af GIS, IGSS, System 2000, ArcGIS og EnviTri. Listen over applikationer der afvikles, findes i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Ud over Citri-løsningen har Gribvand også 2 IaaS servere og 1 meget lille SaaS webserver stående ved nuværende driftsleverandør, jfr. BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. De 25 brugere af IT-løsningen, er grupperet i 6 bruger-profiler, hver forskellige adgangs- og rettigheds-behov til applikationer og data-drev, jfr. BILAG FOR BRUGERPROFILER OG ADGANGE. Se netværksillustration nedenfor. 7

8 Markeret med GRØNT, er In Scope. Opsummering af nuværende miljø: 2 fysiske lokationer, med onsite IT-udstyr 25 brugere, grupperet i 6 bruger-profiltyper TDC MPLS, mellem 2 lokationer og driftsleverandør RSA sikkerhedstoken giveradgang til MPLS fra internet Citri-løsning hvorfra næsten alle applikationer afvikles 2 IaaS servere & 1 SaaS server 1.6 Kravspecifikationens opbygning Kravspecifikationen indgår som bilag til Kontrakten, med øvrige tilhørende bilag til Kontrakten. Kontrakt og bilag udgør aftalegrundlaget for levering af de udbudte ydelser, jf. udbudsbetingelsernes pkt Eventuelle forbehold til krav i Kravspecifikationen, skal fremgå af den til dette bilag vedhæftede kravliste. Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav, jf. de i Kravspecifikationen markerede krav ("M"), som mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes pkt Der henvises i øvrigt til afsnit 1.7 og afsnit 2.1 nedenfor. 8

9 1.7 Kravmetodik De enkelte kapitler i denne kravspecifikation er opdelt i afsnit ud fra logiske opdelinger af kravene. I hvert afsnit kan der indgå tabeller med krav. Tekst udenfor disse tabeller vil beskrive konteksten for kravene og vil bidrage til forståelse og tolkning af kravene. De krav som Tilbudsgiver eksplicit skal besvare vil indgå i tabellerne. Eksempel på tabel nedenfor: 1234 M, H eller K Systemadministration. Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed til administration af alle relevante funktioner i løsningen. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed M, H eller K Klienttyper Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. PC, Mac, andre mobile platforme mv. Forklaring på søjlerne: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Kravene er fortløbende nummereret. Hvert krav er angivet med en kravtype ud fra vigtigheden af kravet. Se oversigt over kravtyper nedenfor Det specifikke krav Uddybning, eksempel på løsning, eller anden kommentar, som indgår i kravet. Hvis markeret med "", forventes Tilbudsgiver at svare uddybende på dette krav ved at skrive i den medfølgende skabelon for kravsuddybning (se nedenunder). Krav ønskes besvaret ved at udfylde de to skabelon-dokumenter til kravsbesvarelse, som er vedlagt. Kravsliste.ls: Kravsuddybning.doc: Dette regneark indeholder en liste med alle krav, som indgår i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravtabellen bedes udfyldt med en tilbudsbudsgivers klassificering af opfyldelsen af hvert krav i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravspecifikationen indeholder et afsnit for hvert krav, hvor det er markeret med "", om opfyldelsen af kravet forventes yderligere uddybet af Tilbudsgiver i bilag "Leverandørens kravbesvarelse". Evt. i form af 9

10 kommentarer, forklaringer, diagrammer med videre og evt. præcise henvisninger til materiale Kravtyper M angiver at der er tale om et mindstekrav. Mindstekrav i Kravspecifikationen skal opfyldes af Tilbudsgiver ved Gribvands overtagelse af systemet. Øvrige krav er angivet ved H eller K, hvor H vurderes at have størst betydning for Gribvand. M H K Mindstekrav, skal være opfyldt ved overtagelse af systemet. Høj betydning for Gribvand, dækker over krav til servicen, som vægtes højt til at være tilgængelig på overtagelsesdagen. Krav med mindre betydning for Gribvand, dækker over krav, som kan indgå i senere versioner eller releases af servicen. Opfyldelse af disse krav, vægtes højest for opfyldelse på overtagelsesdagen Kravliste Kravlisten er et regneark, som Tilbudsgiver bedes udfylde for hvert krav i denne kravspecifikation. Regnearket har følgende søjler: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Klassificeringskode Uddybet Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Her udfylder Tilbudsgiver en kode, der klassificerer den tilbudte Service efter koder, der beskrives nedenunder. Her udfylder Tilbudsgiver en "" markering hvis besvarelsen er uddybet i Kravsuddybning dokumentet. Dette giver mulighed for at give uddybende forklaringer og eksempler for krav, hvor Gribvand ikke på forhånd har krævet uddybning, jf. afsnit 1.7 ovenfor Klassificeringskoder Tilbudsgiver skal klassificere svar i forhold til hvordan kravet tilbydes opfyldt: Kode Betydning af koden 1 Kravet kan opfyldes overtagelsesdagen. 2 Opfyldelse af kravet vil kræve tilpasning i forhold til standardfunktionalitet, men kan inkluderes i Servicen, på en senere dato end overtagelsesdagen. Dato herfor skal angives af Tilbudsgiver. Er dermed en del af den tilbudte Service. 3 Kravet kan ikke opfyldes, hvorfor Servicen ikke er tilbudt Kravsuddybning Bilaget "Leverandørens kravbesvarelse" indeholder afsnit til kravuddybning, som Tilbudsgiver bedes udfylde for alle krav, der forventes uddybet i denne kravspecifikation (markeret med ""), jf. pkt , samt uddybning af kravsopfyldelse. 10

11 2 Optioner 2.1 Optioner i tilbuddet I udbudsmaterialets BILAG FOR OPTIONER, skal leverandøren prissætte de enkelte optioner på baggrund af kravene til hver option, som er i denne kravspecifikation Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Hvad koster tilkøb af forøget tilgængelighed, jfr. beskrivelse i BILAG FOR SERVICEMÅL. Vederlaget bedes oplyses ved tilkøb per dag, per uge og per måned, samt evt. tilslutningsafgift herfor Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads 1 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Kundeservicemedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 1 stk. ekstern skærm på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads 2 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Driftsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 3 års onsite-support på bærbar 11

12 2.1.4 Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads 3 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Administrationsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt Indbygget skærmkort, der understøtter 2 eksterne skærme INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 2 stk. eksterne skærme på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Prisen for en ekstra bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Tilslutningsafgift Månedligt servicevederlag Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Prisen for nedlægning af en bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Administrationsgebyr Reduktion af månedligt servicevederlag Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline inden for alm. åbningstid, ønskes oplyst Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage, ønskes oplyst Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver. 12

13 Prisen, udspecificeret per opgave, for yderligere driftsopgaver, jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. Opgaverne er markeret In scope Option i bilaget Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser. Prisen, udspecificeret per time ud fra typen af følgende konsulentprofiler: Profil / Opgavetyper Eksempel på opgave Timepris oplyst i kroner, ecl. moms og ecl. transport. IT-supporter Udførsel af basal 1. level hotline support, samt telefonisk mangelafhjælpning. IT-specialist Udførelse af opgaver, herunder 2. level support, samt specialistopgaver som installation, konfiguration og opsætning, samt analyse og gennemførsel af mangelafhjælpning på 3. Parts applikationer og services. IT-arkitekt Udførelse af generalistopgaver, som design, review, arkitektur og strategi der f.eks. mapper forretning ned mod teknik. IT-projektleder Udførelse af ledelses- og koordinerings-opgaver i forbindelse med nye projekter, samt koordinering af opgaver og mangelafhjælpning, mellem flere 3. partsleverandører for større komplekse problemstillinger. 13

14 3 Krav til serviceleverance 3.1 Organisation Driftsopgaver og processer, skal mellem driftsleverandør og Gribvand, fordeles jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. 3.2 Generelle krav Generelle krav 1. M Tilbudsgiveren skal stille helpdesk værktøj tilgængeligt for Gribvand, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning herpå. 2. M Tilbudsgiveren skal redegøre for hvorledes pludselig opståede fejl registreres og behandles, samt hvorledes ændringer i infrastrukturen planlægges og gennemføres. 3. H For at kunne optimere samarbejdet imellem Gribvand og Tilbudsgiver, skal Tilbudsgiver beskrive, hvorledes et dagligt samarbejde skal foregå ifht. samarbejdsfora, mødefrekvenser, eskalationskanaler, faste kontaktpersoner, samt eventuelle krav til Gribvand. 4. H Der skal afholdes 1 2 årlige statusmøder, hvor der følges op på driftsopgaver, servicemål samt andre relevante emner for leverancen. 5. H Tilbudsgiveren skal månedligt rapportere på incidents, change requests, service requests, kapacitet, servicemål, og skal vedlægge besvarelsen et eksempel på en sådan rapport. 6. H I kontraktens første 6 måneder, skal der være mulighed for at indkalde til statusmøder når Gribvand mener det er relevant, uden fast mødefrekvens. 7. H Gribvand har eksisterende aftaler med eksterne leverandører omkring support og vedligehold på applikationsdelen af visse fag dennes processer, ift. fejl- og problem-håndtering. 14

15 systemer BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Tilbudsgiver skal tage ansvaret for at disse eksterne leverandører har mulighed for at tilgå den centrale del af systemerne, og evt. opdatering og vedligehold heraf skal tilbudsgiver koordinere direkte med de eksterne leverandører. 8. H Tilbudsgiver skal specificere vederlaget for leverancen som pris pr. bruger pr. Måned, samt evt. tilslutningsafgift pr. bruger Eksport og udtræk af data 9. M Data fra Echange-løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Echange. 10. M Data fra Microsoft Office suiten (MS Access, MS Ecel, MS Word og MS Powerpoint), skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Microsoft Office suiten, eller 100% kompatibel Microsoft Office suite. 11. M De virtuelle images, fra serverne i IaaS løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning på en tilsvarende IaaS cloud-løsning, med samme eller 100% image-kompatibel hypervisor Brugergrænseflade: Sprog og tekster 12. H Løsningens brugergrænseflade for alle funktionelle områder skal som udgangspunkt være på dansk, f.eks. rapportering og statusside, m.v. Dog vil grænseflade for systemadministration, herunder teknisk Tilbudsgiver bedes give en oversigt over områder i løsningens brugergrænseflade som ikke er på dansk. 15

16 opsætning være på engelsk. Der skal anvendes dansk tegnsæt (æ,ø,å,æ,ø,å) samt specialtegn og ordninger eller inde skal være danske (f AA). 3.3 Systemadministration og konfiguration 13. H Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed for Gribvand til administration af alle relevante funktioner i løsningen, f.eks. statusside for drift, rapporter, m.v. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed, samt hvordan løsningen tilgås, f.eks. via en browser. 16

17 4 Arkitekturmæssige rammer og krav 4.1 Sikkerhed 14. H Løsningen skal opfylde krav til Sikkerhedsstandard DS484, til ISO 27001, eller lignende sikkerhedsstandard og i øvrigt. hvorledes løsningen efterlever disse krav og retningslinier, samt hvilke muligheder der er for at konfigurere løsningen til at efterleve en sådan sikkerhedsstandard. Ligeledes bør Tilbudsgiver angive hvilken standard der efterleves. 4.2 Logning I det følgende beskrives krav til logning. Her opdeles i en række logisk forskellige logs og stilles krav til indhold af logdata. 15. H Løsningen skal logge relevante hændelser, på brugerniveau, IP adresse og tidspunkt 16. H Ved visning eller behandling af personfølsomme oplysninger logges følgende: hvilke logs Løsningen understøtter og deres fulde dataindhold og muligheder for dataindhold. Hvem: Identiteten, der foretager handlingen f.eks. IP-adresse og bruger identitet Hvad: En beskrivelse af den udførte handling Hvornår: Tidspunktet handlingen blev udført på 17. H Alle sikkerhedskritiske hændelser skal logges i selvstændig sikkerhedslog 17

18 18. H Det er et krav, at logoplysninger kan udtrækkes og at Gribvand selv skal have mulighed for løbende at trække logningsoplysninger, fra alle løsningens kunde-tilgængelige logdata 4.3 Andre principper 19. H Løsningen skal i videst muligt omfang baseres på brugen af afprøvede og dokumenterede komponenter, for at opnå en minimal vendor lock-in. hvilke komponenter der er anvendt og understøttes i øvrigt, udover de komponenter, der eksplicit kræves brugt i denne kravspecifikation. 4.4 Dokumentation 20. H Løsningen skal være dokumenteret i offline elektronisk pdf-kompatibel form, eller lignende, samt papirformat. 21. H Dokumentationen skal dokumentere anvendelsen af løsningen i sådan en grad at en ny bruger ved Gribvand, med minimal indsats, kan læse brugervejledningen og gå i gang med at anvende løsningen, uanset brugerens rolle og funktion hvorledes løsningen er dokumenteret på hvilke områder, gerne med eksempler. hvordan dette opfyldes, gerne med eksempler. 18

19 5 Driftsmæssige rammer og krav 22. H Gribvand lægger vægt på en fleksibel service. Herunder skalering af servicen. I hvilken grad kan servicen skalere og hvordan, scale-up, scale-out eller begge dele? 23. K Serviceforudsætninger og krav, samt anbefalinger til Gribvand, ift. den tilbudte service. 24. H Gribvand lægger vægt på en høj og stabil driftssikkerhed. I hvilken grad er løsningen gjort redundant og fejtolerant i forhold til single-point-of-failure (SPOF)? 25. H Hvordan oprettes en ny bruger i løsningen, når Gribvand får en ny medarbejder. hvordan løsningen kan skalere, gerne med eksempler. Ligeledes bedes Tilbudsgiver angive hvilke lag i SaaS, PaaS, IaaS, eller infrastruktur-komponenter i løsningen, der kan skaleres, samt hvordan. Derudover bedes Tilbudsgiver beskrive løsningens væsentligste skaleringsbegrænsning(er) & kapacitetsbegrænsning(er). Tilbudsgiver bedes angive hvilke mindstekrav og anbefalinger, den tilbudte løsning stiller til Gribvands processer, hardware, software, netværk, herunder WAN og LAN, samt kapacitet herpå og samtidig overholder de, i BILAG FOR SERVICEMÅL, definerede krav hvordan løsningen er redundant og fejltolerant, gerne med eksempler. Beskriv også hvilke lag og komponenter der er redundante i løsningen, samt hvilke enkeltstående komponenter der ikke tillader utilgængelighed. processen for hvordan en ny bruger oprettes i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med 19

20 26. H Hvordan nedlægges en bruger i løsningen, når en medarbejder stopper ved Gribvand. 27. H Systemintegritet - Løsningen skal sikre systemintegritet ved nedbrud, f.eks. ved strømafbrydelse skal det sikres at data ikke korrumperes. 28. H Backup & restore Der skal nemt kunne afvikles såvel fuld, som inkrementel backup af hele løsningen, samt dettes komponenter (operativ system, middleware, database og applikation), således at hele løsningen kan bringes tilbage til backup-tidspunktet og dermed kunne restores med dataintegriteten intakt. Således vil de eneste tabte data være mellem seneste backup og det tidspunkt hvorpå der vælges at påbegynde en restore af løsningen. eksempler. processen for hvordan en bruger nedlægges i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med eksempler. hvorledes dette sikres. hvorledes dette sikres, samt hvilke evt. begrænsninger der måtte være i forhold til backup og restore af løsningen. Gerne med eksempler på metoder eller tekniske grænseflader der anvendes til sikring heraf, f.eks. Shadowcopy. 20

21 6 Tekniske krav 6.1 Krav til klient-afvikling 29. M Løsningen skal fra en 100% Microsoft Windows 7 kompatibel klient-platform kunne afvikle alle applikationer og services angivet som In scope i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. 30. K Klienttyper understøttet ud over Windows. Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes, ud over Windows. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. andre operativsystemer, som Linu, Mac, andre mobile platforme, enheder, m.v. 31. H Tilbudsgivers mailløsning skal understøtte mobile enheder, således at brugernes , kalender, opgaver etc. synkroniseres fra den centrale platform til brugernes mobile enheder. Løsningen skal supportere synkronisering med, som minimum, Apple IOS iphones og ipads, samt Google Android telefoner og tablets. hvordan synkronisering foregår (push eller pull), til mobil enhed. Dertil bedes tilbudsgiver beskrive, hvis der er kendte hardware-modeller af de mobile enheder, eller kendte versioner af de mobile operativsystemer, som ikke er understøttet af løsningen, på datoen for afgivelse af tilbudet. 6.2 Browserunderstøttelse 32. H Ved systemløsning leveret med web-klient, bør denne understøtte seneste version, af følgende browsere: Internet Eplorer (Microsoft), Firefo (Mozilla) og Chrome hvilke browsere, samt versioner som web-klienten 21

22 (Google) understøtter. 6.3 IT-Miljøer 33. M Løsningen skal leveres med et stk. Produktionsmiljø, der honorerer dimensioneringen jfr. afsnit H Leverandøren skal levere overordnet dokumentation, jfr. ITIL best practise, for ansvar- / rolle-fordelingen ift. sædvanlige driftsprocesser og procedurer, herunder hvem gør hvad og hvornår (ansvarsmatrice ift. kunde / leverandør snitfladen). Tilbudsgiver bedes overordnet beskrive hvor og hvornår Tilbudsgivers ansvar starter og ophører, samt Gribvands ansvar jfr. ITIL best practise, gerne illustreret i form af en ansvarsmatrice (mellem kunde / leverandør). 22

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

2014-15. Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem. je@comm2ig.dk

2014-15. Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem. je@comm2ig.dk 2014-15 Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem je@comm2ig.dk COMM2IG 01-09-2014 Indhold Indledning... 3 COMM2IG... 3 Dit team... 3 Produkter/Ydelser... 4 PC produkter:... 4 Apple produkter:... 5 Backup

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere