Gribvand Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Kravspecifikation"

Transkript

1 Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og vision Leverancens omfang Leverancens dimensionering Leverancens leveringstidspunkt Nuværende IT-miljø Kravspecifikationens opbygning Kravmetodik Kravtyper Kravliste Klassificeringskoder Kravsuddybning 10 2 Optioner Optioner i tilbuddet Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser Krav til serviceleverance Organisation Generelle krav Generelle krav Eksport og udtræk af data Brugergrænseflade: Sprog og tekster Systemadministration og konfiguration 16 4 Arkitekturmæssige rammer og krav Sikkerhed Logning Andre principper Dokumentation 18 5 Driftsmæssige rammer og krav 19 6 Tekniske krav 21 2

3 6.1 Krav til klient-afvikling Browserunderstøttelse IT-Miljøer 22 3

4 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det et i dette regi, at leverance og drift af Gribvands IT-infrastruktur skal i udbud. Gribvand A/S er 100 procent ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 100 procent ejet af Gribvand A/S. Der i 25 medarbejdere ansat i selskabet. Medarbejderne er fordelt på 11 administrative medarbejdere og 14 medarbejdere til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Selskabet har 10 renseanlæg, 600 km. Kloakledning og ca. 250 pumpestationer, som skal drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet som følge af ny kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden drives en tømningsordning for bundfældningstanke og septiktanke på ca ukloakerede ejendomme. Spildevandsforsyningen dækker ca ejendomme, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. Kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land. Der udbydes et offentligt EU-udbud på implementering, drift og vedligeholdelse af en ny ITinfrastruktur baseret på en Cloud-løsning, i henhold til SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) og IaaS (Infrastructure as a Service) også kendt som SPI modellen. Den nye ITinfrastruktur ønskes baseret på udbredte, gennemprøvede og veldokumenterede komponenter og services, da dette vil sikre Gribvand, en optimal omkostningseffektivitet balanceret med en minimal vendor lock-in (fastlåsning til en leverandør) på IT-platformen. Formålet med udbuddet er ønsket om at optimere forholdene omkring Gribvands IT-infrastruktur, herunder drift, ansvars- og opgave-opdeling, samt at sikre omkostningseffektivitet. Det er målet med en ny løsning, at Gribvand vil få en IT-infrastruktur der er nem at administrere, som fungerer effektivt og som vil resultere i en høj tilfredshed blandt brugerne. Desuden skal løsningen understøtte Gribvands vision, om en øget selvbetjening hos Gribvands kunder, samt fremme læring internt i Gribvand. 1.2 Leverancens omfang Gribvands nye IT-infrastruktur, skal etableres som en central utility based IT-service baseret på en Cloud-løsning. Dvs. at IT-servicen skal driftes, vedligeholdes og leveres af driftsleverandøren til Gribvand, som strøm ud af væggen. IT-servicen skal måles og afregnes forbrugsbaseret, i henhold til antallet af brugere der anvender løsningen. 4

5 Centralt IT-udstyr og services, herunder hardware og software, placeres og driftes ved driftsleverandøren. Drift og vedligehold af det, i kravspecifikationen, specificerede, samt det i bilagene markerede In scope, skal medtages i tilbuddet og er tydeligt markeres som In scope. Decentralt IT-udstyr er placeret lokalt ved Gribvand og ejes af Gribvand, herunder hardware, software og licenser. Drift og vedligehold af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope onsite-udstyr, skal medtages i tilbuddet, dvs. onsite-netværksudstyr. Onsiteudstyr af det i kravspecifikationen specificerede, samt det i bilagene markerede In scope Option, onsite-udstyr, skal medtages som option, jf. afsnit 2.1. De komponenter og services i Gribvands platform der er markeret Out of scope, er ikke omfattet af dette udbud. Out of scope komponenterne medtaget i beskrivelsen af Gribvands nuværende ITløsning, for at give en ny driftsleverandør et holistisk billede af Gribvands systemlandskab. Den nye IT-platform skal opfylde servicemålene i BILAG FOR SERVICEMÅL og dimensioneres, samt konfigureres i forhold til behov for dimensionering, angivet i afsnit 1.3, i kravspecifikationen, samt leveres jf. den overordnede tidsplan, angivet i afsnit 1.4. Derudover skal den nye IT-platform opfylde de behov og krav, der er angivet i kravspecifikationen, samt bilagene. Kravene, skal opfyldes på baggrund af den prioritet, der er tillagt det enkelte krav fra Gribvand, jf. kravspecifikationens opbygning og metodik, beskrevet i afsnit 1.6 og afsnit 1.7 i kravspecifikationen. Der skal i forbindelse med løsningen, leveres følgende ydelser af den nye driftsleverandør. Tidsplan for nedenstående leverancer, samt CVer for medarbejdere til opgavens udførelse frem til idriftsættelse af løsningen, i forhold til disse medarbejderes profil, kompetenceområder og erfaringer fra løsning af tilsvarende opgaver, som de omhandlede i dette udbud: o Installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Migrering og flytning af data, applikationer og integrationer til ny IT-infrastruktur, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, inklusive angivelse af forventet ressourcetræk hos Gribvand. Gennemførsel af nedenstående leverancer: o Etablering, samt installation, opsætning og konfiguration af de, i afsnit 1.3 listede punkter på eksisterende TDC MPLS løsning. o Migrering af bruger-data (primært dokumenter, og kalender for brugerne) fra eksisterende Citri-platform, til ny platform. o Funktionstest, integrationstest og driftsprøve af den leverede løsning, med endelig godkendelse fra Gribvand. Dokumentation brugervejledning i hvordan løsningen tilgås, samt basal anvendelse. Adgang til servicemanagement system, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning. 5

6 1.3 Leverancens dimensionering Løsningen skal dimensioneres til at kunne håndtere flg.: 25 brugere, hver med behov for flg.: o Virtuel bruger-arbejdsplads, baseret på terminal-, VDI- eller strømnings-baseret adgang fra eksisterende Windows klienter. Antivirus på den virtuelle bruger-arbejdsplads. Daglig inkrementel-backup af den virtuelle bruger-arbejdsplads. 24 / 7 overvågning. o Virtuel Microsoft Echange-postkasse, med tilhørende kalender der kan tilgås af øvrige brugere. Antispam & antivirus på Echange-postkassen. Daglig inkrementel-backup af brugerens Echange-postkasse. 24 / 7 overvågning. o MPLS / VPN access token (f.eks. RSA tokens, eller lign.) kompatible med TDC s MPLS løsning. o Microsoft Office suite, indeholdende Microsoft Outlook, til afvikling på den virtuelle bruger-arbejdsplads. 1 stk. IaaS Microsoft SQL server, med 1 vcpu, 4 GB RAM og 20 GB Disk (til test af ESDH system). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS Microsoft Windows server, med 1 vcpu, 1 GB RAM og 20 GB Disk (til afvikling af Cleo / Evene Elektronisk faktura, mellem KMD og Evene). o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. 1 stk. IaaS eller SaaS Webserver, med 0,5 GB Disk. o Daglig inkrementel-backup af server. o 24 / 7 overvågning. Storage med plads til backup af de 3 servere, samt virtuelle bruger-arbejdspladser. o Fylder i dag. ca GB diskplads. 24 / 7 overvågning af alle netværksknudepunkter, mellem driftsleverandør og Gribvand. Adgang for 1 Superbruger fra Gribvand, til Hotline, inden for normal åbningstid (7 17 i hverdage), samt uden for normal åbningstid (dvs. inkluderet weekend og helligdage). Tilstrækkelig fremtidig IaaS kapacitet og bemanding, for evt. at kunne varetage drift og hoste Gribvands kommende ESDH-system med ca borgere som slutbrugere, samt GIS. Skal ikke prissættes, men blot kunne håndteres på et senere tidspunkt, hvis Gribvand ønsker dette. 1.4 Leverancens leveringstidspunkt Leveringstidspunktet for den nye løsning, skal være klar til ibrugtagning den 5. Februar Overordnet tidsplan. Mandag, d. 12. november Kontraktindgåelse. 6

7 Mandag, d. 12. november 2012 Fredag, d. 21. december 2012 (6 uger) - Levering af tidsplaner, samt løsning, migrering af data og applikationer, integrationer, samt test. Mandag, d. 24. december 2012 Tirsdag, d. 1. januar 2013 Ferie. Onsdag, d. 2. januar 2013 Tirsdag, d. 8. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Funktionsprøve. Onsdag, d. 9. januar 2013 Tirsdag, d. 22. januar 2013 Gennemførsel og godkendelse af Driftsprøve (prod idriftssættelse). Onsdag, d. 23. Januar 2013 Tirsdag, d. 5. Februar 2013 Plads til fallback, hvis Funktionsprøve eller Driftsprøve ikke kan gennemføres. 1.5 Nuværende IT-miljø Gribvand har i dag 2 lokationer administrationen på Holtvej 18C, i Græsted, samt spildvandsanlæg på Skovgårdsvej 1, Helsinge. Der er IT-udstyr på begge lokationer, jfr. BILAG FOR ONSITE UDSTYR Netværksmæssigt er de 2 lokationer og den nuværende driftsleverandør, forbundet med en TDC MPLS løsning. Løsningen kan tilgås over internet, ved autentificering med RSA sikkerhedstoken. Den nuværende IT-løsning er baseret på en Citri-platform leveret som en IaaS løsning af Gribvands nuværende driftsleverandør. Herpå afvikles samtlige applikationer og programmer, med undtagelse af GIS, IGSS, System 2000, ArcGIS og EnviTri. Listen over applikationer der afvikles, findes i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Ud over Citri-løsningen har Gribvand også 2 IaaS servere og 1 meget lille SaaS webserver stående ved nuværende driftsleverandør, jfr. BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. De 25 brugere af IT-løsningen, er grupperet i 6 bruger-profiler, hver forskellige adgangs- og rettigheds-behov til applikationer og data-drev, jfr. BILAG FOR BRUGERPROFILER OG ADGANGE. Se netværksillustration nedenfor. 7

8 Markeret med GRØNT, er In Scope. Opsummering af nuværende miljø: 2 fysiske lokationer, med onsite IT-udstyr 25 brugere, grupperet i 6 bruger-profiltyper TDC MPLS, mellem 2 lokationer og driftsleverandør RSA sikkerhedstoken giveradgang til MPLS fra internet Citri-løsning hvorfra næsten alle applikationer afvikles 2 IaaS servere & 1 SaaS server 1.6 Kravspecifikationens opbygning Kravspecifikationen indgår som bilag til Kontrakten, med øvrige tilhørende bilag til Kontrakten. Kontrakt og bilag udgør aftalegrundlaget for levering af de udbudte ydelser, jf. udbudsbetingelsernes pkt Eventuelle forbehold til krav i Kravspecifikationen, skal fremgå af den til dette bilag vedhæftede kravliste. Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav, jf. de i Kravspecifikationen markerede krav ("M"), som mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes pkt Der henvises i øvrigt til afsnit 1.7 og afsnit 2.1 nedenfor. 8

9 1.7 Kravmetodik De enkelte kapitler i denne kravspecifikation er opdelt i afsnit ud fra logiske opdelinger af kravene. I hvert afsnit kan der indgå tabeller med krav. Tekst udenfor disse tabeller vil beskrive konteksten for kravene og vil bidrage til forståelse og tolkning af kravene. De krav som Tilbudsgiver eksplicit skal besvare vil indgå i tabellerne. Eksempel på tabel nedenfor: 1234 M, H eller K Systemadministration. Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed til administration af alle relevante funktioner i løsningen. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed M, H eller K Klienttyper Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. PC, Mac, andre mobile platforme mv. Forklaring på søjlerne: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Kravene er fortløbende nummereret. Hvert krav er angivet med en kravtype ud fra vigtigheden af kravet. Se oversigt over kravtyper nedenfor Det specifikke krav Uddybning, eksempel på løsning, eller anden kommentar, som indgår i kravet. Hvis markeret med "", forventes Tilbudsgiver at svare uddybende på dette krav ved at skrive i den medfølgende skabelon for kravsuddybning (se nedenunder). Krav ønskes besvaret ved at udfylde de to skabelon-dokumenter til kravsbesvarelse, som er vedlagt. Kravsliste.ls: Kravsuddybning.doc: Dette regneark indeholder en liste med alle krav, som indgår i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravtabellen bedes udfyldt med en tilbudsbudsgivers klassificering af opfyldelsen af hvert krav i Kravspecifikationen, jf. pkt Kravspecifikationen indeholder et afsnit for hvert krav, hvor det er markeret med "", om opfyldelsen af kravet forventes yderligere uddybet af Tilbudsgiver i bilag "Leverandørens kravbesvarelse". Evt. i form af 9

10 kommentarer, forklaringer, diagrammer med videre og evt. præcise henvisninger til materiale Kravtyper M angiver at der er tale om et mindstekrav. Mindstekrav i Kravspecifikationen skal opfyldes af Tilbudsgiver ved Gribvands overtagelse af systemet. Øvrige krav er angivet ved H eller K, hvor H vurderes at have størst betydning for Gribvand. M H K Mindstekrav, skal være opfyldt ved overtagelse af systemet. Høj betydning for Gribvand, dækker over krav til servicen, som vægtes højt til at være tilgængelig på overtagelsesdagen. Krav med mindre betydning for Gribvand, dækker over krav, som kan indgå i senere versioner eller releases af servicen. Opfyldelse af disse krav, vægtes højest for opfyldelse på overtagelsesdagen Kravliste Kravlisten er et regneark, som Tilbudsgiver bedes udfylde for hvert krav i denne kravspecifikation. Regnearket har følgende søjler: Krav Type Kravtekst Bemærkning Uddyb Klassificeringskode Uddybet Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Fra kravtabel i dette dokument. Må ikke ændres. Her udfylder Tilbudsgiver en kode, der klassificerer den tilbudte Service efter koder, der beskrives nedenunder. Her udfylder Tilbudsgiver en "" markering hvis besvarelsen er uddybet i Kravsuddybning dokumentet. Dette giver mulighed for at give uddybende forklaringer og eksempler for krav, hvor Gribvand ikke på forhånd har krævet uddybning, jf. afsnit 1.7 ovenfor Klassificeringskoder Tilbudsgiver skal klassificere svar i forhold til hvordan kravet tilbydes opfyldt: Kode Betydning af koden 1 Kravet kan opfyldes overtagelsesdagen. 2 Opfyldelse af kravet vil kræve tilpasning i forhold til standardfunktionalitet, men kan inkluderes i Servicen, på en senere dato end overtagelsesdagen. Dato herfor skal angives af Tilbudsgiver. Er dermed en del af den tilbudte Service. 3 Kravet kan ikke opfyldes, hvorfor Servicen ikke er tilbudt Kravsuddybning Bilaget "Leverandørens kravbesvarelse" indeholder afsnit til kravuddybning, som Tilbudsgiver bedes udfylde for alle krav, der forventes uddybet i denne kravspecifikation (markeret med ""), jf. pkt , samt uddybning af kravsopfyldelse. 10

11 2 Optioner 2.1 Optioner i tilbuddet I udbudsmaterialets BILAG FOR OPTIONER, skal leverandøren prissætte de enkelte optioner på baggrund af kravene til hver option, som er i denne kravspecifikation Option 1: Pris for tilkøb af forøget tilgængelighed til 99,25% - jfr. BILAG FOR SERVICEMÅL Hvad koster tilkøb af forøget tilgængelighed, jfr. beskrivelse i BILAG FOR SERVICEMÅL. Vederlaget bedes oplyses ved tilkøb per dag, per uge og per måned, samt evt. tilslutningsafgift herfor Option 2: Tilkøb af standard Arbejdsplads 1 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Kundeservicemedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 1 stk. ekstern skærm på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 3: Tilkøb af standard Arbejdsplads 2 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Driftsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 3 års onsite-support på bærbar 11

12 2.1.4 Option 4: Tilkøb af standard Arbejdsplads 3 Pris på anskaffelse af standard arbejdsplads til Administrationsmedarbejder med en minimumsbestykning som følger: Bærbar computer, med 15 skærm Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional eller 100% kompatibelt Indbygget skærmkort, der understøtter 2 eksterne skærme INTEL eller AMD CPU, med 2 CPU-kerner, hver på 2,5 GHz 4 GB RAM 140 GB SSD drev, eller 500 GB Harddisk 4 stk. USB V2.0 eller V3.0 porte 1 stk. ekstern dockingstation til bærbar 2 stk. eksterne skærme på 21 1 stk. eksternt trådløst tastatur 1 stk. ekstern trådløs mus 3 års onsite-support på bærbar Option 5: Tilkøb af Ekstra bruger (inkl. bruger-oprettelse) Prisen for en ekstra bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Tilslutningsafgift Månedligt servicevederlag Option 6: Nedlægning af bruger (inkl. administrationsgebyr) Prisen for nedlægning af en bruger for servicen, ønskes oplyst, herunder specificeret: Administrationsgebyr Reduktion af månedligt servicevederlag Option 7: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (inden for alm. åbningstid) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline inden for alm. åbningstid, ønskes oplyst Option 8: Tilkøb af adgang til hotline, per ekstra bruger (uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage) Prisen for at tillade en ekstra bruger adgang til hotline uden for alm. åbningstid + weekend og helligdage, ønskes oplyst Option 9: Tilkøb af In scope optioner, for yderligere driftsopgaver. 12

13 Prisen, udspecificeret per opgave, for yderligere driftsopgaver, jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. Opgaverne er markeret In scope Option i bilaget Option 10: Tilkøb af ekstra timeprisydelser. Prisen, udspecificeret per time ud fra typen af følgende konsulentprofiler: Profil / Opgavetyper Eksempel på opgave Timepris oplyst i kroner, ecl. moms og ecl. transport. IT-supporter Udførsel af basal 1. level hotline support, samt telefonisk mangelafhjælpning. IT-specialist Udførelse af opgaver, herunder 2. level support, samt specialistopgaver som installation, konfiguration og opsætning, samt analyse og gennemførsel af mangelafhjælpning på 3. Parts applikationer og services. IT-arkitekt Udførelse af generalistopgaver, som design, review, arkitektur og strategi der f.eks. mapper forretning ned mod teknik. IT-projektleder Udførelse af ledelses- og koordinerings-opgaver i forbindelse med nye projekter, samt koordinering af opgaver og mangelafhjælpning, mellem flere 3. partsleverandører for større komplekse problemstillinger. 13

14 3 Krav til serviceleverance 3.1 Organisation Driftsopgaver og processer, skal mellem driftsleverandør og Gribvand, fordeles jfr. BILAG FOR ANSVAR OG GRÆNSEFLADER. 3.2 Generelle krav Generelle krav 1. M Tilbudsgiveren skal stille helpdesk værktøj tilgængeligt for Gribvand, til registrering, sporing og rapportering af Gribvands incidents, samt problemhåndtering og opfølgning herpå. 2. M Tilbudsgiveren skal redegøre for hvorledes pludselig opståede fejl registreres og behandles, samt hvorledes ændringer i infrastrukturen planlægges og gennemføres. 3. H For at kunne optimere samarbejdet imellem Gribvand og Tilbudsgiver, skal Tilbudsgiver beskrive, hvorledes et dagligt samarbejde skal foregå ifht. samarbejdsfora, mødefrekvenser, eskalationskanaler, faste kontaktpersoner, samt eventuelle krav til Gribvand. 4. H Der skal afholdes 1 2 årlige statusmøder, hvor der følges op på driftsopgaver, servicemål samt andre relevante emner for leverancen. 5. H Tilbudsgiveren skal månedligt rapportere på incidents, change requests, service requests, kapacitet, servicemål, og skal vedlægge besvarelsen et eksempel på en sådan rapport. 6. H I kontraktens første 6 måneder, skal der være mulighed for at indkalde til statusmøder når Gribvand mener det er relevant, uden fast mødefrekvens. 7. H Gribvand har eksisterende aftaler med eksterne leverandører omkring support og vedligehold på applikationsdelen af visse fag dennes processer, ift. fejl- og problem-håndtering. 14

15 systemer BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. Tilbudsgiver skal tage ansvaret for at disse eksterne leverandører har mulighed for at tilgå den centrale del af systemerne, og evt. opdatering og vedligehold heraf skal tilbudsgiver koordinere direkte med de eksterne leverandører. 8. H Tilbudsgiver skal specificere vederlaget for leverancen som pris pr. bruger pr. Måned, samt evt. tilslutningsafgift pr. bruger Eksport og udtræk af data 9. M Data fra Echange-løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Echange. 10. M Data fra Microsoft Office suiten (MS Access, MS Ecel, MS Word og MS Powerpoint), skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning, på en tilsvarende cloudløsning, baseret på Microsoft Office suiten, eller 100% kompatibel Microsoft Office suite. 11. M De virtuelle images, fra serverne i IaaS løsningen, skal på Gribvands anmodning kunne eksporteres i et standardformat, der giver Gribvand mulighed for genindlæsning på en tilsvarende IaaS cloud-løsning, med samme eller 100% image-kompatibel hypervisor Brugergrænseflade: Sprog og tekster 12. H Løsningens brugergrænseflade for alle funktionelle områder skal som udgangspunkt være på dansk, f.eks. rapportering og statusside, m.v. Dog vil grænseflade for systemadministration, herunder teknisk Tilbudsgiver bedes give en oversigt over områder i løsningens brugergrænseflade som ikke er på dansk. 15

16 opsætning være på engelsk. Der skal anvendes dansk tegnsæt (æ,ø,å,æ,ø,å) samt specialtegn og ordninger eller inde skal være danske (f AA). 3.3 Systemadministration og konfiguration 13. H Løsningen skal stille værktøjer og administrationsmoduler til rådighed for Gribvand til administration af alle relevante funktioner i løsningen, f.eks. statusside for drift, rapporter, m.v. hvilke værktøjer og administrative interfaces, der stilles til rådighed, samt hvordan løsningen tilgås, f.eks. via en browser. 16

17 4 Arkitekturmæssige rammer og krav 4.1 Sikkerhed 14. H Løsningen skal opfylde krav til Sikkerhedsstandard DS484, til ISO 27001, eller lignende sikkerhedsstandard og i øvrigt. hvorledes løsningen efterlever disse krav og retningslinier, samt hvilke muligheder der er for at konfigurere løsningen til at efterleve en sådan sikkerhedsstandard. Ligeledes bør Tilbudsgiver angive hvilken standard der efterleves. 4.2 Logning I det følgende beskrives krav til logning. Her opdeles i en række logisk forskellige logs og stilles krav til indhold af logdata. 15. H Løsningen skal logge relevante hændelser, på brugerniveau, IP adresse og tidspunkt 16. H Ved visning eller behandling af personfølsomme oplysninger logges følgende: hvilke logs Løsningen understøtter og deres fulde dataindhold og muligheder for dataindhold. Hvem: Identiteten, der foretager handlingen f.eks. IP-adresse og bruger identitet Hvad: En beskrivelse af den udførte handling Hvornår: Tidspunktet handlingen blev udført på 17. H Alle sikkerhedskritiske hændelser skal logges i selvstændig sikkerhedslog 17

18 18. H Det er et krav, at logoplysninger kan udtrækkes og at Gribvand selv skal have mulighed for løbende at trække logningsoplysninger, fra alle løsningens kunde-tilgængelige logdata 4.3 Andre principper 19. H Løsningen skal i videst muligt omfang baseres på brugen af afprøvede og dokumenterede komponenter, for at opnå en minimal vendor lock-in. hvilke komponenter der er anvendt og understøttes i øvrigt, udover de komponenter, der eksplicit kræves brugt i denne kravspecifikation. 4.4 Dokumentation 20. H Løsningen skal være dokumenteret i offline elektronisk pdf-kompatibel form, eller lignende, samt papirformat. 21. H Dokumentationen skal dokumentere anvendelsen af løsningen i sådan en grad at en ny bruger ved Gribvand, med minimal indsats, kan læse brugervejledningen og gå i gang med at anvende løsningen, uanset brugerens rolle og funktion hvorledes løsningen er dokumenteret på hvilke områder, gerne med eksempler. hvordan dette opfyldes, gerne med eksempler. 18

19 5 Driftsmæssige rammer og krav 22. H Gribvand lægger vægt på en fleksibel service. Herunder skalering af servicen. I hvilken grad kan servicen skalere og hvordan, scale-up, scale-out eller begge dele? 23. K Serviceforudsætninger og krav, samt anbefalinger til Gribvand, ift. den tilbudte service. 24. H Gribvand lægger vægt på en høj og stabil driftssikkerhed. I hvilken grad er løsningen gjort redundant og fejtolerant i forhold til single-point-of-failure (SPOF)? 25. H Hvordan oprettes en ny bruger i løsningen, når Gribvand får en ny medarbejder. hvordan løsningen kan skalere, gerne med eksempler. Ligeledes bedes Tilbudsgiver angive hvilke lag i SaaS, PaaS, IaaS, eller infrastruktur-komponenter i løsningen, der kan skaleres, samt hvordan. Derudover bedes Tilbudsgiver beskrive løsningens væsentligste skaleringsbegrænsning(er) & kapacitetsbegrænsning(er). Tilbudsgiver bedes angive hvilke mindstekrav og anbefalinger, den tilbudte løsning stiller til Gribvands processer, hardware, software, netværk, herunder WAN og LAN, samt kapacitet herpå og samtidig overholder de, i BILAG FOR SERVICEMÅL, definerede krav hvordan løsningen er redundant og fejltolerant, gerne med eksempler. Beskriv også hvilke lag og komponenter der er redundante i løsningen, samt hvilke enkeltstående komponenter der ikke tillader utilgængelighed. processen for hvordan en ny bruger oprettes i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med 19

20 26. H Hvordan nedlægges en bruger i løsningen, når en medarbejder stopper ved Gribvand. 27. H Systemintegritet - Løsningen skal sikre systemintegritet ved nedbrud, f.eks. ved strømafbrydelse skal det sikres at data ikke korrumperes. 28. H Backup & restore Der skal nemt kunne afvikles såvel fuld, som inkrementel backup af hele løsningen, samt dettes komponenter (operativ system, middleware, database og applikation), således at hele løsningen kan bringes tilbage til backup-tidspunktet og dermed kunne restores med dataintegriteten intakt. Således vil de eneste tabte data være mellem seneste backup og det tidspunkt hvorpå der vælges at påbegynde en restore af løsningen. eksempler. processen for hvordan en bruger nedlægges i løsningen, på baggrund af bestilling fra Gribvand, gerne med eksempler. hvorledes dette sikres. hvorledes dette sikres, samt hvilke evt. begrænsninger der måtte være i forhold til backup og restore af løsningen. Gerne med eksempler på metoder eller tekniske grænseflader der anvendes til sikring heraf, f.eks. Shadowcopy. 20

21 6 Tekniske krav 6.1 Krav til klient-afvikling 29. M Løsningen skal fra en 100% Microsoft Windows 7 kompatibel klient-platform kunne afvikle alle applikationer og services angivet som In scope i BILAG FOR APPLIKATIONER, SAAS OG SERVERE. 30. K Klienttyper understøttet ud over Windows. Tilbudsgiver bedes angive hvilke klienttyper der understøttes, ud over Windows. F.eks. fed/tynd klient, webklient, og til hvilke platforme f.eks. andre operativsystemer, som Linu, Mac, andre mobile platforme, enheder, m.v. 31. H Tilbudsgivers mailløsning skal understøtte mobile enheder, således at brugernes , kalender, opgaver etc. synkroniseres fra den centrale platform til brugernes mobile enheder. Løsningen skal supportere synkronisering med, som minimum, Apple IOS iphones og ipads, samt Google Android telefoner og tablets. hvordan synkronisering foregår (push eller pull), til mobil enhed. Dertil bedes tilbudsgiver beskrive, hvis der er kendte hardware-modeller af de mobile enheder, eller kendte versioner af de mobile operativsystemer, som ikke er understøttet af løsningen, på datoen for afgivelse af tilbudet. 6.2 Browserunderstøttelse 32. H Ved systemløsning leveret med web-klient, bør denne understøtte seneste version, af følgende browsere: Internet Eplorer (Microsoft), Firefo (Mozilla) og Chrome hvilke browsere, samt versioner som web-klienten 21

22 (Google) understøtter. 6.3 IT-Miljøer 33. M Løsningen skal leveres med et stk. Produktionsmiljø, der honorerer dimensioneringen jfr. afsnit H Leverandøren skal levere overordnet dokumentation, jfr. ITIL best practise, for ansvar- / rolle-fordelingen ift. sædvanlige driftsprocesser og procedurer, herunder hvem gør hvad og hvornår (ansvarsmatrice ift. kunde / leverandør snitfladen). Tilbudsgiver bedes overordnet beskrive hvor og hvornår Tilbudsgivers ansvar starter og ophører, samt Gribvands ansvar jfr. ITIL best practise, gerne illustreret i form af en ansvarsmatrice (mellem kunde / leverandør). 22

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16

Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune 2015-16 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle

Læs mere

Spørgsmål og Svar til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage

Spørgsmål og Svar til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage Spørgsmål og til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage Nr 1 Ref: kontraktbilag 06, afsnit 09 I bilag 6 afsnit 9 optræder begreberne Fysiske servere og Virtuelle servere. Disse

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 2 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-13 Bilag 4 2.5, K4.2-17. I Bilag 13 er der ikke angivet specs for nogle af de anførte Macenheder. Kan

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

KAB s IT produktblad 1/17

KAB s IT produktblad 1/17 KAB s IT produktblad Indhold PC-pakke: PC-Stationær, PC-bærbar 14, PC-bærbar 12 og PC-Tablet... 2 Brugerpakke for ansatte... 4 Brugerpakke for beboervalgte... 6 Brugerpakke mail... 7 Tablet-pakke... 9

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Informationsmøde om kalenderintegration til Planner 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Velkommen! Dagsorden 10.00 Velkommen og rammer for dagen 10.10 Hvad er to-vejskalenderintegration?

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

2014-15. Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem. je@comm2ig.dk

2014-15. Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem. je@comm2ig.dk 2014-15 Produktoplæg Frie Børnehaver og Fritidshjem je@comm2ig.dk COMM2IG 01-09-2014 Indhold Indledning... 3 COMM2IG... 3 Dit team... 3 Produkter/Ydelser... 4 PC produkter:... 4 Apple produkter:... 5 Backup

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

I bilag 4 fremgår følgende: I bilag 4 står der nederst på siden: "Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014 - Bilag 1: Kravspecifikation"

I bilag 4 fremgår følgende: I bilag 4 står der nederst på siden: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014 - Bilag 1: Kravspecifikation Rettelses blad nr. 5 Udbud af rammeaftale om levering af it-hjælpemidler (2015) Styrelsen skal præcisere: I spm./svar version 2 indgår spm/svar version 1 som offentliggjort tidligere. Ved en fejl var de

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale IT-AFDELINGEN On-Premise Server Serviceaftale ON-PREMISE SERVER SERVICEAFTALE 24/7/365 OVERVÅGNING Sammen med It-afdelingen sikrer du dig proaktivitet og overskuelighed i driften og vedligeholdet af dine

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform.

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39318058.aspx Ekstern anbuds ID (udbud.dk) 0000-001798

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014

Bilag 2. Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Bilag 2 Kravspecifikation på arbejdspladsudstyr til Fredericia kommune 2014 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Generelle krav... 3 Generelle krav for udbuddet... 3 Generelle krav til fabrikanten...

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere