Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13"

Transkript

1 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan (Navn: Eksamen_ pdf) Kursus-hjemmeside: Eksamenssættet består af 6 hoved-emner 1 6 og til hvert emne er der en række spørgsmål som du skal svare på. Ialt er der 13 sider, hvoraf de to sidste er Appendix 1 og 2. Spørgsmålene du skal svare på står med kursiv Hvis du ikke har tilstrækkelig plads på disse sider så svar på et andet stykke papir, men husk at gengive hvilket spørgsmål du svarer på ved at skrive 1b hvis du svarer på spørgsmål b i opgave 1. Læs opgaverne omhyggeligt inden du begynder. Emner (bedømmelses-vægt i procent) Opgave 1: DNA og RNA (15%) Opgave 2: Aminosyrer (20%) Opgave 3: Uniprot (20%) Opgave 4: Sekvens alignment (20 %) Opgave5:SNP SingleNucleotidepolymorphism(15%) Opgave6:PDB 3D strukturoghomologimodellering(10%) Vi vil logge jeres internet under denne eksamen og alt kommunikation med andre personer via mail, tlf og lignende er diskvalificerende.

2 Side2af13 Opgave 1: DNA og RNA (15%) a) Hvad kaldes den proces, hvor DNA oversættes til messenger RNA (DNA -> mrna)? b) Hvad kaldes den proces, hvor messenger RNA oversættes til protein (mrna -> protein)? c) Hvad er 1-bogstavs koderne for kerne-baserne (nukleotiderne) i DNA? d) Hvilke af disse kerne-baser danner hydrogen-bindinger til hinanden (kaldet base parring på engelsk)? Herunder er et stykke genomisk DNA (+ string) kaldet gene1 med læseretning fra venstre mod højre gene1: TTGATTGCAA e) Er den korrekt læseretningen for DNA fra 3 mod 5 enden eller omvendt dvs fra 5 mod 3 enden? f) Der fines 3 stop codons: TAA, TAG og TGA. Benyt sekvensen herunder (genea) til at finde alle stop-codons i alle læserammer. Sekvensen er angivet for + stringen, med læseretning fra venstre mod højre. Skriv læseramme efterfulgt af mulige stopcodons. genea: TTGATTTCAA

3 Side3af13 Opgave 2: Aminosyrer (20%) a) Hvor mange naturligt forekommende aminosyrer findes der? b) En enkelt aminosyre har ikke et chiralt C-alpha atom. Hvad er 1 og 3-bogstavs koderne for denne? Skriv 1 og 3-bogstav koder for aminosyrerne som tilhører de grupper som er listet herunder i spørgsmål c), d) og e) c) Basiske: d) Sure: e) Aromatiske: f) Skriv herunder en korrekt sekvens i FASTA format, med navnet MIN_SEKVENS. Dette korte peptid skal bestå af 5 forskellige aminosyrer som er polære eller hydrophobe benyt 1-bogstavs koder. g) Tegn et di-peptid, hvor du indikerer sidekæden med R. Skriv også navn på de 4 backbone atomer.

4 Side4af13 Opgave 3: Uniprot (20%) Benyt Advanced Search i Uniprot databasen til at lede efter lysozyme hits for organismen Gallus gallus (Chicken). a) Hvor mange reviewed (dvs UniProtKB/Swiss Prot) hits finder du for lysozyme for organismen Chicken, hvor lysozyme er en del af protein navnet (protein name). skriv antal hits du ender op med til sidst og evt antal hits (søgeresultater) du får undervejs? b) Angiv Accession nummer for et af den/de hits du fandt spørgsmål 3a og skriv, med 1-bogstavs kode og position, de aminosyrer som er del af det aktive site i dette protein? c) Det protein du beskrev i spørgsmål 3b, vil det virke indenfor eller udenfor den celle hvor det bliver lavet. Angiv længden af det modne (English: mature) protein, samt hvor det befinder sig (dvs indenfor eller udenfor cellen). Begrund dine svar. d) For proteinet med accession number P00698( 0 eretnulogikkeetbogstav)er derangivetsekundærstruktureniuniprot.kanduudfradenneangivehvilkenaf de5fold klasser(a,b,c,dellere)proteinettilhører? a. All alpha b. All beta c. Alpha+beta d. Alpha/beta e. Fåelleringensekundærstrukturelementer

5 Side5af13 4: Sekvens alignment (20 %) Man har søgt med en protein sekvens mod en stor database af sekvenser vha Blast (i protein mode blastp ) og får 4 forskellige alignments tilbage. Resultaterne fra disse 4 alignments beskrives herunder som Hit 1-4. Normalt benyttes e-værdier (også kaldet e-values eller Expection values) til at udvælge det bedste hit. a) Skriv de 4 hits i en ordnet liste under hinanden, således at det bedste hit står øverst og dårligste hit står nederst. Skriv også hvilke hits du vil betragte som signifikante og hvorfor. Hit 1: e-value = 4e-22 Hit 2: e-value= 0 Hit 3: e-value= 3.2 Hit 4: e-value = 0.01

6 Side6af13 To protein sekvenser kan alignes såfremt man har en substitutions-matrix og et mål for hvad det koster at lave gaps. Herunder er et alignment, hvor Query er en betegnelse for den sekvens man har søgt med, mens Sbjct repræsenterer et hit fundet i en sekvens-database. Affine gap-scores Når man laver et alignment kan man benytte sig af en simple procedure, hvor alle gaps koster det same eller man kan benytte en procedure med affine gap-scores, som er den måde Blast benytter. Når man anvender affine gap-scores, koster det en pris for at åbne et gap (gap-opening) og en anden pris for de næste gaps (gap-next). Gap-opening er altså den pris det koster i en situation hvor man indsætter et gap i et alignment og positionen lige før er ikke et gap. Gap-next er den pris det koster i den situation hvor man indsætter et gap i et alignment og positionen lige før er også et gap. Her skal vi benytte denne procedure med affine gap-scores. Gap-opening score: -11 Gap-next score: -1 b) Hvad er alignment scoren for det hypotetiske alignment som er vist. Benyt Blosum62 matrix i Appendix 1 og proceduren som beskrevet ovenfor i Affine gapscores. Husk at skrive mellem-regninger, ikke kun et tal. pos: 8 15 Query: P R - - Q C K S S Sbjct: P R R E R C R Q T S Pos: 3 12 c)derfindesoverordnettoforskelligetyperafalignments.hvadkaldesdentype alignmentsomervistispørgsmål4b?

7 Side7af13 d) Herunderer2kortepeptiderSeq1ogSeq2. Seq1:RDVNT Seq2:KIQS Dissesekvenserskalalignesvhaendynamiskalignmentalgoritme,hvoralle gapshverisærkoster2point(dvsenscorepå 2),menssubstitutions scoren fåsudfradenblosum62matrixderfindesiappendix1.duselvbestemme hvilkenafde2hoved alignmenttyperduvælger,menskrivditvalg herunder. d1)jegvælgeralignmenttype: Udfyldherefteralignment matrixpånæstesidehvordetopeptideralignes.

8 Side8af13 Alignmentmatrix K I Q S R 2 D 4 V 6 N 8 T 10 d2)skrivedetfærdigealignmentherundersamtalignment scoren:

9 Side9af13 5:SNP SingleNucleotidepolymorphism(15%) Herundersessekvensenfordenkodenderegionafetkortgenmedenlængdepå 51bp.Læseretningenerfravenstremodhøjre.Derfindes2SNP sindenfordette område,snp1(g/t)påposition6ogsnp2(t/a)påposition15.rna translation tabelleniappendix2kanbenyttestilnogleafspørgsmålene. SNP1SNP2 ATGCAGCCTATGTGTAACGTGGTCACCCTGATCCGATCGTATGTTTTATTT a) Hvaderforskellenpåensynonym(Eng:synonomous)SNPogenikkesynonym (Eng:non synonomous)snp? b) VilSNP1havenogenindflydelse/ændrepådetproteinproduktsomlavesog hvorlangtbliverproteinsekvensen(begrundditsvar)? c) VilSNP2havenogenindflydelsepådetproteinproduktsomlavesoghvorlangt bliverproteinsekvensen(begrundditsvar)?

10 Side10af13 6:PDB 3D strukturoghomologimodellering(10%) a) Deforskelligelagafinformationforetproteinbeskrivesoftenmed4ord: primær,sekundær,tertiærogkvaternærstruktur. Beskrivkortbetydningenafdisseord Duskaltilatbyggeenhomologimodelafetprotein.Vedhjælpafen sekvenssøgningipdbhardufundetseksstrukturertilformålet.strukturernes kvalitetsparametreogalignment scorererangivetnedenforitabel1(side11): b)forklarudfraparametreneitabel1(side11),hvilkenstruktur(enellerflere) dervilværebedstatbaseredinmodelpå.begrundditvalg.

11 Side11af13 c)forklarudfraparametreneitabel1(side11),hvilketrestrukturer,dervilvære dedårligstevalg.begrundditvalg. Tabel1 Struktur A B C D E F E værdi(eng.evalues) 1,0E 09 1,0E 02 1,0E 10 1,0E 12 1,0E 11 1,0E 10 Sekvens id(%) Metode* X X X X N N Opløsningsevne 2,3 1,4 2,4 4,0 n/a n/a Resolution(Å) R værdi 0,22 0,16 0,24 0,30 n/a n/a R free ,20 0,27 0,35 n/a n/a RMSD** n/a n/a n/a n/a 0,3 0,4 Ramachandran statistik(% outliers) 3,0 1,0 2,0 5,0 5,0 2,5 *X=x ray/røntgenkrystallografi,n=nmr,**forensemblet

12 Side12af13 Appendix1 Blosum62matrix

13 Side13af13 Appendix2 RNAtranslationtable

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle BIOINFORMATIK Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle indhold DNA 2 Hvilke databaser skal man vælge? 2 Søgning på en nukleotidsekvens 2 Proteiner 4 Søgning på

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere