Databasesøgning med BLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databasesøgning med BLAST"

Transkript

1 Databasesøgning med BLAST Denne vejledning giver en introduktion til databasesøgning med forskellige programmer i BLAST-familien. Vejledningen indeholder først en grundig introduktion og gennemgang af de forskellige BLAST-programmer og dernæst en grundig kogebogsgennemgang af en af BLASTprogrammernes mange facetter. Til sidst følger øvelser og opgaver som kan løses ved hjælp af BLAST. Vejledningen er skrevet til brug i MEGA, men kan uden problemer generaliseres til brug i en almindelig internet-browser. Se link 3 i tema 12 i Bioteknologi 6 for en introduktion til MEGA. Introduktion BLAST er en forkortelse for Basic Local Alignment Search Tool. Navnet angiver meget præcist hvad det er BLAST kan, nemlig at finde små stykker sekvens i en database der svarer til en søgesekvens man allerede har. Helt grundlæggende har man en søgesekvens (query sequence) og en database denne søgesekvens skal sammenlignes med. Valg af database skal overvejes nøje da forskellige valg har forskellige fordele og ulemper. Der findes forskellige BLAST-metoder, men fælles for dem alle er at de kun søger efter lokale alignments. En lokal alignment er en alignment mellem en mindre del af en søgesekvens og en mindre del af en databasesekvens der er meget lig hinanden. De mange forskellige BLASTmetoder kan overordnet inddeles i to hovedtyper, de proteinbaserede metoder og de nucleotidbaserede metoder. Herunder følger en grundig introduktion til de forskellige BLASTtyper. Protein BLAST Protein BLAST-metoderne kan ofte finde relevante sekvenser fra meget fjernt beslægtede organismer idet proteinsekvenser udvikler sig meget langsommere end DNA-sekvenser. Der findes i øjeblikket flere forskellige protein BLAST-algoritmer. BLASTP er den letteste at starte med. For de særligt interesserede er der herunder også en gennemgang af flere af alternativerne. Nye brugere af BLAST kan med fordel nøjes med at læse om BLASTP. BLASTP Søgesekvensen er protein og databasen man sammenligner med, indeholder kun proteinsekvenser. Bemærk at søgesekvensen skal angives i et-bogstavs-aminosyrekoderne, se Bioteknologi 6, side 10. Princippet i metoden er at ens søgesekvens sammenlignes med en database med andre proteinsekvenser. Analyserer man den genetiske kode, ses det at ikke alle aminosyresubstitutioner er lige sandsynlige, og mange aminosyreændringer kræver mere end en mutation i det samme codon. Derfor forventer vi at der er forskel på, hvor ofte vi ser forskellige aminosyresubstitutioner. Denne information udnyttes ved at man bruger såkaldte substitutionsmatricer i søgningen. En substitutionsmatrice er en empirisk bestemt matrice der viser, hvor ofte bestemte aminosyrer ændres til andre aminosyrer når man sammenligner homologe sekvenser. Denne information benyttes når man skal finde homologe sekvenser i en database. Benytter man forskellige substitutionsmatricer kan det give forskellige søgeresultater, men med mindre man er ekspert eller af anden årsag har information der gør det relevant at skifte substitutionsmatrice, kan det anbefales blot at benytte standardmatricen (BLOSUM62) der i langt de fleste tilfælde fungerer fornuftigt. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

2 Alternative protein-blast metoder BLASTX Søgesekvensen er en nucleotidsekvens, men denne translateres til en proteinsekvens inden søgningen. Databasen indeholder kun proteinsekvenser. BLASTP-algoritmen bruges med den translaterede søgesekvens. BLASTX bruges ofte når en nucleotidbaseret BLAST-metode som BLASTN ikke har fundet relevante resultater i nucleotiddatabaserne. Metoden kan selvfølgelig kun bruges når ens nucleotidsekvens koder for et protein. Dette kunne eksempelvis være en mrna-sekvens. TBLASTN TBLASTN er en særlig udgave af BLASTP hvor søgesekvensen er en proteinsekvens, og databasen man benytter, er en nucleotiddatabase der oversættes til protein ved hjælp af den genetiske kode. Oversættelsen af nucleotidsekvenserne til proteinsekvenser sker i alle tre mulige læserammer. Bortset fra det er det en helt normal BLASTP-algoritme der køres. Denne metode benyttes primært når BLASTP ikke har fundet relevante resultater. Manglen på resultater med BLASTP kan skyldes at der ikke findes så mange proteinsekvenser i proteindatabaserne som nucleotidsekvenser i nucleotiddatabaserne. Forklaringen på dette er at det i dag er lettere, hurtigere og billigere at lave nucleotidsekventering end proteinsekventering. TBLASTX I TBLASTX er søgesekvensen en nucleotidsekvens, men denne translateres til protein inden søgningen, og databasen indeholder translaterede nucleotidsekvenser som i TBLASTNmetoden. Denne metode er meget lig TBLASTN, den eneste forskel er at søgesekvensen er en nucleotidsekvens. TBLASTX bruges primært til at lede efter sekvenser fra fjernt beslægtede organismer når BLASTN ikke kan finde relevante resultater i nucleotiddatabaserne, og man ved at ens nucleotidsekvens er proteinkodende. PSI-BLAST PSI-BLAST er i dag nok den mest benyttede protein BLAST-metode. Metoden tager udgangspunkt i en standardkørsel med BLASTP og laver så en sekvensprofil baseret på ligheder i BLASTP-resultaterne. Derefter søges databasen igennem igen baseret på denne sekvensprofil. På denne måde findes mere fjernt beslægtede sekvenser der ikke dukker op med en normal BLASTP-søgning. Denne proces gentages så en række gange hvor de nye resultater hver gang bruges til at opdatere sekvensprofilen. Efter et antal søgninger skulle resultaterne gerne pege på det samme sæt proteiner hver gang, og dermed er metoden færdig. PSI-BLAST er en meget følsom algoritme og finder derfor i nogle tilfælde sekvenser der ikke er homologe, men ensartede ved et tilfælde. Derfor er det altid vigtigt at brugeren har en kritisk tilgang til resultaterne af en PSI-BLAST-søgning. PHI-BLAST og DELTA-BLAST PHI-BLAST er en udvidelse af PSI-BLAST hvor man kan definere, at man leder efter særlige proteinmotiver. Et motiv er i denne sammenhæng blot et kort stykke af proteinsekvensen man ved er meget bevaret i mange arter. Det kan eksempelvis være et bestemt motiv der findes i en række membranreceptorproteiner. Et eksempel kunne være et ni aminosyrer langt motiv hvor de fem centrale aminosyrer varierer, men de to yderste er bevarede i alle undersøgte organismer. Et sådant motiv kunne fx skrives på denne måde: MW?????NG. Til at definere motivet man leder efter, bruges et simpelt programmeringssprog. Ovenstående motiv skrives eksempelvis sådan: M-W-x(5)-N-G. Med lidt træning kan man hurtigt lære at bruge dette simple programmeringssprog. DELTA-BLAST er en nyudviklet metode meget lig PHI-BLAST. Metoden skulle ifølge udviklerne være markant hurtigere og lidt bedre end PHI-BLAST. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

3 Nucleotid BLAST BLASTN I BLASTN er søgesekvensen en nucleotidsekvens, enten RNA eller DNA, og databasen man sammenligner med, indeholder kun nucleotidsekvenser. Nucleotid BLAST-metoderne har den store fordel i forhold til de proteinbaserede metoder, at de kan bruges til at undersøge de store dele af genomet, der ikke koder for proteiner. I menneskets tilfælde drejer det sig om ca. 99 % af genomet. Den mest almindeligt benyttede nucleotid BLAST kaldes BLASTN. Derudover findes der et væld af alternative metoder hvor der her kun nævnes MegaBLAST, og i langt de fleste tilfælde kan man nøjes med at bruge BLASTN. I modsætning til BLASTP baserer BLASTN sig ikke på en empirisk bestemt substitutionsmatrice, men blot på en simpel lokal alignment algoritme. BLASTN kan bruges til at sammenligne og finde homologe sekvenser i alle kombinationer af RNA- og DNA-sekvenser, ligegyldigt om de er proteinkodende eller ej. MegaBLAST MegaBLAST er en markant hurtigere nucleotidbaseret algoritme end BLASTN. Metoden kan dog kun benyttes til at finde meget ensartede sekvenser. Hvis forskellen mellem søgesekvensen og databasesekvenserne overskrider et par procent, er MegaBLAST ikke følsom nok til at finde de homologe sekvenser, og man bør i stedet benytte den mere generelle, men også markant langsommere BLASTN. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

4 BLAST i praksis I denne del af vejledningen gennemgås en BLASTP-søgning. Desuden præsenteres forskellige funktioner og muligheder for at tilpasse søgealgoritmen. Der findes en lang række forskellige databaser online som man kan sammenligne sin søgesekvens med. En af de mest benyttede databaser er Genbank der kan findes på adressen: Når man åbner ovenstående link, kommer man til et skærmbillede som vist herunder, hvor man kan vælge hvilken type BLAST, man ønsker at udføre. BLAST kan køres direkte fra alignment explorer delen af MEGA. BLAST-funktionen findes under fanebladet Web og funktionen Do BLAST search. Hvis man markerer en sekvens i alignment explorer og vælger Do BLAST search, åbnes Genbanks BLAST-side i et specielt MEGA-browser-vindue. Dette har den fordel at sekvenser man måtte finde og ønske at tilføre sin alignment, let kan tilføjes ved at trykke på knappen med det røde plus og teksten Add to alignment. Hvorvidt man ønsker at benytte MEGA eller blot en almindelig browser er principielt ligegyldigt. MEGA giver dog en let og hurtig måde at tilføje nye sekvenser til en alignment på, så i den resterende del af denne vejledning vil denne metode blive benyttet. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

5 Min første protein-blast i MEGA I denne øvelse bruges BLASTP til at lede efter homologe sekvenser til menneskets præproinsulin-protein og danne en multipel alignment ud fra resultaterne. Denne øvelse er lavet som en grundig kogebogsgennemgang af BLASTP-programmets mange facetter. 1. Åbn MEGA og opret en ny protein-alignment, dette gøres ved at vælge knappen Align og herefter funktionen Edit/Build Alignment. Vælg herefter protein, og så skulle der gerne være en blank alignment explorer klar til brug. 2. Download søgesekvensen fra linket: 3. Indlæs sekvensen ved hjælp af fanebladet Edit og herefter funktionen Insert Sequence From File. Dit skærmbillede skulle nu gerne se nogenlunde ud som vist herunder: 4. Markér sekvensen ved at trykke på navnet og vælg Web og funktionen Do BLAST Search. Nu åbnes et MEGA browser-vindue hvor den øverste del ser ud som vist herunder: Læg mærke til at søgesekvensfeltet Enter Query Sequence allerede er udfyldt med den ønskede sekvens. Under feltet Job Title kan man give søgningen et navn. Hvis ikke man navngiver søgningen, får den et standardnavn. Læg også mærke til at man let kan skifte mellem de forskellige BLAST-programmer. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

6 5. Brug nu scroll-knappen til at gå længere ned på siden og find de to underafsnit der hedder Choose Search Set og Program Selection. Skærmbilledet herunder viser dette. Her skal kan man træffe en række valg som for eksempel hvilken database man vil sammenligne med søgesekvensen. I feltet Organism kan man tilvælge eller fravælge arter i databasen. Dette er særligt nyttigt hvis man har prøvet at køre en søgning og fået hundredvis af resultater fra eksempelvis mennesket, og man ikke er interesseret i disse. Ved at skrive human og trykke på exclude-knappen undgår man sekvenser fra mennesket i næste søgning. Sidst, men ikke mindst skal man vælge hvilken algoritme man ønsker at benytte blandt BLASTP, PSI-BLAST, PHI-BLAST eller DELTA-BLAST. De forskellige databaser opdateres løbende, og der vil derfor forekomme ændringer med tiden, men da denne vejledning blev skrevet, var der følgende database-muligheder: Non-redundant protein sequences (nr) Standarddatabasen med alle sekvenser i Genbank Reference proteins (refseq_protein) Kun sekvenser hvis funktion kendes UniprotKB/Swissprot (swissprot) Kun sekvenser hvis funktion er eksperimentelt bestemt Patented protein sequences (pat) En database over sekvenser der er søgt patent på Protein Data Bank proteins (pdb) En database over sekvenser med kendte proteinstrukturer Metagenomic proteins (env_nr) Sekvenser fundet i økologiske undersøgelser, art ofte ukendt 6. Vælg databasen Reference proteins (refseq_protein) og algoritmen BLASTP til at lave søgningen i databasen. Hvis du har valgt dette, bør det se ud som vist på skærmbilledet ovenfor. Det er værd at afprøve hvad der sker, hvis du søger i forskellige databaser eller bruger forskellige algoritmer. 7. Brug nu scroll-knappen til at gå længere ned på siden og find de tre underafsnit der hedder General parameters, Scoring parameters og Filters and Masking. Skærmbilledet på næste side viser dette. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

7 General Parameters Her anbefaler jeg at man i langt de fleste tilfælde beholder standardværdierne, men hvis man vil ændre dem er her en kort beskrivelse af nogle af de væsentligste af funktionerne. Max target sequences Hvis man ønsker flere eller færre resultater end de 100, som er standard, kan det ændres her. Word size Hvis man ønsker en mere følsom søgning på mindre dele af ens søgesekvens, kan man ændre denne fra 3 til 2, dette resulterer i længere søgetid og højere sensitivitet, men måske også i et mindre overskueligt resultat. Expect threshold Denne funktion definerer søgningens specificitet ved at sætte en grænse for hvor statistisk signifikant et resultat skal være, før det medtages i resultaterne. Her betyder værdien 10 at vi kan forvente, at der i gennemsnit vil dukke 10 ikke-homologe sekvenser op der ved et rent tilfælde er ens nok med søgesekvenser, til at de kommer frem. Hvis man ønsker større sikkerhed for, at de fundne sekvenser er homologe med ens søgesekvens, skal værdien sættes ned. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

8 Scoring parameters Også her foreslår jeg at standardværdierne benyttes, men bemærk at MEGA desværre ikke benytter BLAST-standardværdierne. Ændringer fra standardværdierne er markeret med gult. 1. I feltet Compositional adjustments vælges standardværdien som er Composition-based statistics 2. I feltet Matrix kan man vælge mellem flere forskellige empirisk baserede substitutionsmatricer, BLOSUM62 er standardvalget og bør bibeholdes med mindre man har god grund til andet. 3. Den sidste funktion Gap Costs kontrollerer hvor mange og lange gaps - der kan indsættes i sekvensalignments, før en alignment i stedet deles i to. Heller ikke her bør den uøvede bruger ændre på standardværdien. Filters and Masking De tre funktioner herunder har alle at gøre med repetitive elementer i søgesekvensen. Repetitive elementer er dele af en sekvens der findes mange forskellige steder i genomet, og bliver de ikke ignoreret (maskeret) i søgningen, vil resultatet blive en lang række ofte ikke homologe sekvenser. Se siderne i bioteknologi 6 for en grundigere gennemgang af forskellige typer af repetitive elementer. Hvis man ved at en del af ens søgesekvens er repetitiv, kan man markere dette ved at skrive denne del af søgesekvensen i søgesekvensfeltet med små bogtaver og herefter markere Mask lower case letters. Man kan også lade søgeprogrammet definere dele af sekvensen der ser repetitiv ud ved at markere Low complexity regions. Hvis man vælger at lade programmet lede efter repetitive regioner, anbefaler jeg at man også vælger Mask for lookup table only. 4. Marker alle tre ovenævnte muligheder. 5. Sæt kryds i feltet Show results in a new window. 6. Start BLASTP-søgningen ved at trykke på den blå BLAST-knap. Nu dukker følgende vindue op, vinduet er et såkaldt ventevindue der opdateres løbende, mens søgningen er i gang: Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

9 BLAST-Resultater Efter forhåbentlig kort tid ændres vinduet til at vise resultaterne af din søgning. Øverste del af resultatvinduet er vist herunder: Det vigtige her er at du kan få forskellige analyser af dine resultater, og du kan ændre på hvordan dine resultater bliver vist. Ændringer til resultatopsætningen gøres i Formatting options. Du kan desuden downloade resultaterne til en fil med Download -funktionen. På linjen i bunden af billedet der starter med Other reports, kan du få en række interessante oversigter over dine resultater. 1. Scroll ned til skærmbilledet ser ud som vist her til højre. Hver linje repræsenterer et resultat, og jo højere oppe på listen, jo større lighed har resultatet med ens søgesekvens. 2. Placer musen henover den øverste røde linje. Nu vises information omkring denne sekvens i det øverste hvide felt. Her ses at sekvensen har Genbanknavnet NP_000198, er et insulin-præproprotein fra mennesket, alignment scoren er 231 og E-værdien er 1,6 x E-værdien siger groft sagt hvor mange ikke-homologe sekvenser i databasen vi forventer, vil være lige så godt et match med søgesekvensen ved et tilfælde. Eller sagt på en anden måde, det er et mål for hvor sandsynligt det er, at den fundne sekvens ikke er homolog med søgesekvensen, og denne værdi er ekstrem lav hvilket indikerer, at der er meget stærkt statistisk belæg for at den fundne sekvens er homolog med søgesekvensen. Jo lavere E-værdi, jo mere sandsynligt er det at søgesekvensen og resultatsekvensen er homologe sekvenser. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

10 3. Scroll lidt længere ned på resultatsiden til underafsnittet Descriptions. Se billedet herunder. Læg mærke til at jeg her har valgt øverst på siden under Formatting options kun at vise 10 resultater. Her er de 10 bedste resultater opsummeret. I forhold til før er der tre kolonner mere. Den ene hedder Query coverage og viser hvor stor en procentdel af søgesekvensen der er alignet til denne resultatsekvens. E- værdien (E-value) er ekstremt lille for alle 10 resultater. Kolonnen Max ident viser i hvor mange procent søgesekvensen og resultatsekvensen er ens i den dannede parvise alignment. Nederste match på listen har beskrivelsen PREDICTED: insulin-like og er fra en hest Equus caballus. At en sekvens kaldes predicted betyder at den ikke er eksperimentelt undersøgt, men at bioinformatiske undersøgelser tyder på at dette er et insulinlignende protein. Generelt er sekvens-id-navne der starter med NP eksperimentelt undersøgte, mens ID-navne der starter med XP, kun er undersøgt ved hjælp af bioinformatik. 4. Undersøg hvilke arter de 10 sekvenser kommer fra og hvilken funktion de enkelte proteiner har. 5. Der er flere sekvenser fra heste på listen, hvad kan årsagen til dette være? 6. Scroll længere ned på siden til underafsnittet Alignments. Nu ses følgende som en del af skærmbilledet: Nederst ser vi den dannede parvise alignment mellem søgesekvensen og resultatsekvensen. Scroller man endnu længere ned på siden, vises resten af resultatsekvenserne også. Ser man nærmere på den parvise alignment, ser man at søgesekvensen (query) er øverst og resultatsekvensen (Sbjct) er nederst, mens der mellem dem er en såkaldt konsensussekvens. I dette tilfælde hvor de to sekvenser er ens, er konsensussekvensen blot den samme sekvens. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

11 En anden ting der er værd at bemærke, er at første del af søgesekvensen, bortset fra den første methioninaminosyre, er skrevet med små bogstaver i en grå farve. Dette betyder at BLASTP har behandlet denne del af sekvensen som et repetitivt område, og derfor har denne del af søgesekvensen ikke været brugt til at finde de resulterende sekvenser, men som jeg nævnte tidligere kan man stadig få programmet til at udvide den parvise alignment til at dække hele søgesekvensen, hvis det giver mening. Det er præcis det der er sket i dette tilfælde. 7. Hvor mange aminosyrer er henholdsvis ens og forskellige i de to viste sekvenser? 8. Tryk på det blå GENE ID: 3630 INS link. Du kommer nu til PubMed-artikeldatabasen hvor du kan finde og læse videnskabelige artikler om denne sekvens. 9. Vend tilbage til BLAST-resultaterne og scroll ned til alignment nummer 6. Databasesekvensen er fra en hund (Canis lupus familiaris). Den del ser ud som vist på nedenstående skærmbillede: Vi ser med det samme at der i dette tilfælde kun er 97 ud af de 110 aminosyrer, der er i søgesekvensen som er ens i resultatsekvensen, hvilket giver en identitet på ca. 88 %. Hvis vi ser på den viste alignment, kan vi nu se at konsensussekvensen har 12 felter, hvor der ikke står noget bogstav, det skyldes at søgesekvensen og resultatsekvensen i denne alignmentposition er forskellige. Et enkelt sted ser vi et + i konsensussekvensen, på billedet har jeg valgt at fremhæve dette med gult. Aminosyrerne i de to sekvenser er henholdsvis S (serin) og A(alanin). Et sådan + betegnes som en positiv. Positive er summen af identiske aminosyrer og nogle særlige forskelle i enkelte positioner i alignmenten, disse forklares nærmere i boksen øverst på næste side. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

12 Positive En positiv i en BLAST-alignment indikerer at denne aminosyre har udviklet sig specielt interessant. Forklaringen findes ved at sammenligne den substitionsmatrice der bruges i søgningen (BLOSUM62), og den fulde liste af resultater. Hvis en bestemt ændring oftere forekommer mellem søgesekvensen og forskellige sekvenser i databasen end hvad man statistisk ville forvente ud fra substitutionsmatricen, kalder vi den for en positiv. En positiv er en indikation af at netop denne aminosyre tilsyneladende er så funktionel vigtig, at den samme ændring er sket flere gange igennem evolutionen i flere forskellige arter end vi vil forvente sker ved et tilfælde. 10. Undersøg hvorvidt den samme aminosyreændring S/A i samme position i proteinet kan findes i andre sekvensalignments. Hvis du finder nogle, så forklar hvorvidt der er tale om parallel evolution. 11. Tryk nu på linket ud for hundens sekvens gi NP_ Nu kommer du ind på Genbanksiden for denne sekvens. Der er mange informationer i disse databaser, her vil vi kun fokusere på to ting. Skærmbilledet bør nu se ud som vist herunder: Hvis vi starter med det med rødt markerede link, så er det et link til mrna for dette protein. Hvis man skulle ønske at arbejde med mrna et i stedet for proteinsekvensen, kan den findes ved at trykke på dette link. Den anden vigtige ting er FASTA -linket der er markeret med gult på skærmbilledet. FASTA er et sekvensformat og trykker man på linket, får man proteinsekvensen frem i et let tilgængeligt format der nemt kan tilføjes til ens alignment. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

13 12. Tryk på FASTA linket, nu bør skærmbilledet se ud som vist herunder: Nu ser du den 110 aminosyrer lange sekvens. 13. Tryk på knappen øverst med det røde plus og titlen Add to alignment. Nu kommer alignment explorer-vinduet frem samt et vindue hvor du kan indtaste information om den tilføjede sekvens. 14. Det eneste der skal ændres, er den nederste tekstboks hvor der står Sequence Label. Erstat det skrevne med Insulin-preproprotein-hund og tryk på OK-knappen. Dit alignment explorer-vindue skulle nu gerne have to sekvenser, den oprindelige fra mennesket og den nye fra hunden. Skærmbilledet bør se ud i stil med det viste øverst på næste side. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

14 Da de to sekvenser var præcis lige lange, er de allerede alignet ganske fornuftigt. Læg mærke til at der flere steder er en forskellig aminosyre i de to proteinsekvenser. I alt kan vi tælle 13 forskelle ud af de 110 aminosyrer, altså ca. 88 % identitet. Dette passer meget godt med det vi ser med andre gener fra mennesket og hunden, og er resultatet af to udviklingslinjer der sidst havde en fælles forfar for ca. 100 mio. år siden. 15. Vend tilbage til BLASTP-resultatsiden. Vinduet ser ud som vist herunder. Hvis ikke det kan genfindes, kan det altid genskabes ved at køre en ny BLASTP med den oprindelige søgesekvens, resultatet skulle meget gerne blive det samme som før! Vi vil nu se nærmere på resten af resultatinformationerne. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

15 Yderligere resultatsider 1. Vælg det link der hedder Taxonomy reports. Et nyt vindue åbner med en oversigt over hvilke arter resultatsekvenserne kommer fra og disse arters taksonomiske placering i livets træ. Hvis man kun vælger at se på 10 sekvenser, ser det ud som vist herunder. Denne rapport viser at der er fundet sekvenser fra otte forskellige organismer. Man kan også se i den øverste hierarkiske opbygning at alle otte organismer er placentale pattedyr. Derudover kan man se at det bedste match er mennesket, efterfulgt af chimpanse, gibbon, bavian, orangutang, hund, hest og kinesisk hamster. Har man flere end 10 sekvenser med, vil der også være ikke-pattedyr på listen. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

16 2. Gå tilbage til resultatsiden og tryk på linket Distance tree of results. Nedenstående skærmbillede viser resultatet: Det er muligt du får et noget mere rodet resultat frem på skærmen med mange flere sekvenser. Dette kan ændres under menuen Max. Seq Difference, markeret med rødt på billedet, hvor jeg har valgt 0.2 svarende til at jeg kun vil se resultater fra de sekvenser, der er mindre end 20 % forskellige fra min søgesekvens. Søgesekvensen er markeret med gult. Hvordan skal dette fylogenetiske træ så analyseres? Umiddelbart er det let at se at søgesekvensen er identisk med en fra mennesket. Vandrette afstande i træet viser genetisk afstand mellem sekvenserne. Grønne trekanter betyder at der er flere end en sekvens, og dem kan man få at se ved at trykke på en grøn trekant og vælge Expand/Collapse. Man kan også manipulere på træets form og udseende på andre måder, men ikke dets biologiske indhold! Indholdet er bestemt af den biologiske information gemt i sekvenslighederne. For mere information omkring fylogenetiske træer, se Bioteknologi 6, link 5-7 i tema 12, eller siderne Hvilke to sekvenser, udover menneskesekvensen, er mest ens med søgesekvensen? 4. Fra hvilken art stammer den sekvens der er mindst ens med søgesekvensen? Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

17 Opgaver til databasesøgning Herunder er der tre opgaver der alle kan løses ved hjælp af databasesøgninger med BLASTP. Opgave 1 Fusk med fiskesalget Et supermarked sælger en fisk der ifølge reklamen er frit fanget atlanterhavslaks (Salmo salar), men er den nu også det? Du er udsendt af Fødevarestyrelsen for at undersøge et rygte om at dette supermarked nogle gange snyder og sælger billigere dambrugsopdrættede fisk under påstanden at det er frit fanget laks. Ud fra en vævsprøve fra en af fiskene i køledisken har du udvundet og sekventeret følgende korte proteinsekvens på 40 aminosyrer: Proteinsekvens fra fisk i køledisken: LEMYCAPVKSGKAARSVRAQRHTDMPRTPKVSTAVQSVDR 1. Har supermarkedet rent mel i posen? Og hvis ikke kødet er fra Atlanterhavslaksen, hvilken art er det så fra? Opgave 2 Undersøgelse af resistente bakterier I en gymnasieklasse har man dyrket to stammer af E. coli-bakterier på petriskåle hvoraf den ene viste resistens overfor penicillin, mens den anden ikke gjorde. Ved hjælp af proteingelelektroforese undersøgte man hvilke proteiner de to bakteriestammer hver i sær producerede. Eleverne identificerede og oprensede et unikt proteinbånd der kun var til stede hos den resistente bakteriestamme. Eleverne indsendte det oprensede protein til sekventering på Århus Universitet og fik følgende proteinsekvens tilbage: MFKTTLCALLITASCSTFAAPQKINDIVHRTITPLIEQQKIPGMAVAVIYQGKPYYFTWGYADI AKKQPV 1. Hvilket protein er der tale om, og kan det have noget at gøre med den resistente E. coli stammes evne til at overleve i et miljø hvor der er tilsat penicillin? Opgave 3 Er odderen derude? En forsker arbejder med at undersøge odderens (Lutra lutra) udbredelse i Danmark. Ifølge lokale naturinteresserede har de set oddere i to mindre søer på Fyn. Disse folk har fundet ekskrementer ved begge søbredder der måske er fra oddere. Fra ekskrementerne er det lykkedes forskeren at udvinde følgende proteinsekvenser: Sø-1 sekvens: MVLSPADKTNIKSTWDKIGGHAGDYGGEALDRTFQSFPTTKTYFPHFDLSPGSAQVKAHGK KVADALTTA Sø-2 sekvens: MVLSPADKTNIKTAWEKIGSHGGEYGAEAVERMFLGFPTTKTYFPHFDFTHGSEQIKAHGKK VSEALTKA 1. Hvilket protein er sekvenserne fra, og er det bevis på at der er oddere i de to søer som de lokale påstår? Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

Genetiske afstande og afstandsmatricer

Genetiske afstande og afstandsmatricer Genetiske afstande og afstandsmatricer Denne vejledning indeholder en række små øvelser og opgaver der illustrerer, hvordan man ud fra genetiske sekvenser kan udregne en gennemsnitlig evolutionær afstand

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V).

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V). Fylogenetiske træer Dette dokument indeholder først et eksempel på hvordan man kan bruge UPGMA-metoden til at danne fylogenetiske træer ud fra en afstandsmatrice, og derefter en række øvelser der illustrerer

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2008

27611 Eksamen Sommer 2008 27611 Eksamen Sommer 2008 Dette sæt indeholder 10 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan under selve eksamen ( juni 2008 klokken 15:00-19:00). DNA/Protein

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik

Danmarks Tekniske Universitet. Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik Danmarks Tekniske Universitet Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik Indledning De følgende sider giver en gennemgang af de øverlser i har lavet under jeres besøg på DTU, som en del af

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Immunologisk bioinformatik

Immunologisk bioinformatik Immunologisk bioinformatik Øvelsesvejledning Introduktion til øvelsen Når man i dagligdagen taler om influenza, bliver virussen ofte forbundet med forbigående og ufarlig sygdom. Som regel har mennesker

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Isa Kirk Biotech Academy Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet 2. november 2010 1 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Genetisk drift og naturlig selektion

Genetisk drift og naturlig selektion Genetisk drift og naturlig selektion Denne vejledning indeholder en gennemgang af simulationsværktøjer tilgængeligt online. Værktøjerne kan bruges til at undersøge effekten af populationsstørrelse på genetisk

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Immunologisk Bioinformatik

Immunologisk Bioinformatik Immunologisk Bioinformatik Et undervisningsmateriale til de danske gymnasier Af Isa Kristina Kirk Materialet er lavet af Isa Kristina Kirk for Biotech Academy ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 3: Klik på COURSES i den øverste menu 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere 5: For

Læs mere

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Kenneth Geisshirt kneth@silex.dk Silex Science ApS Bioinformatik p.1/19 Om Silex Science ApS Grundlagt maj 2002 Ejeren er Cortex Holding Fokusområderne

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

1 Indlæsning af script

1 Indlæsning af script 1 Indlæsning af script Når opgraderingen af invokeren er foretaget, skal du indlæse et script på den SQL server, hvor I skal modtage jeres SLS-data. Scriptet henter du her http://www.oes.dk/sw49118.asp

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere