Immunologisk bioinformatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Immunologisk bioinformatik"

Transkript

1 Immunologisk bioinformatik Øvelsesvejledning

2 Introduktion til øvelsen Når man i dagligdagen taler om influenza, bliver virussen ofte forbundet med forbigående og ufarlig sygdom. Som regel har mennesker en vis immunitet over for en ny sæsonvirus som følge af infektion med tidligere sæsoners influenza. Indimellem sker der dog store mutationer i virus, så flere mennesker kun i ringe grad har immunitet overfor denne. Dette kan medføre store pandemier som det blandt andet sås under svineinfluenzaen i 2009, der var forårsaget af influenza A subtypen H1N1. Fordi mutationer i de ellers ufarlige virus kan have alvorlige konsekvenser for verdenspopulationen, har forskere i længere tid beskæftiget sig med udviklingen af vacciner mod influenzavirus. Hertil benyttes blandt andet bioinformatik, der kan forudsige kroppens immunrespons mod en given virus. Bioinformatik er en gren af bioteknologien, der kombinerer biologi, matematik, statistik og datalogi for at finde sammenhængen i biologiske systemer. I denne øvelse vil I benytte forskellige bioinformatiske værktøjer til at undersøge, hvordan kroppens immunforsvar reagerer på infektion med influenza og hvordan man kan benytte denne viden til vaccineudvikling. Side 2 af 12

3 Del 1 Fylogenetisk træ Teori Træer Ved fylogenetiske undersøgelser laver man slægtstræer, for at danne sig et overblik over arters evolutionære sammenhæng (slægtskabet). Eksempler på hvad fylogeni kan bruges til, er ved klassificering af fossiler/levende arter og hvor de hører hjemme i the tree of life, kortlægge konserverede steder i f.eks. vira for at finde mulige targetsekvenser til vacciner eller finde sammenhæng mellem ny opdagede proteiner og allerede kendte, for at bestemme de nyes funktionalitet. I fylogenetiske træer bliver hver art/organisme betegnet som en taxon (flertal: taxa). Hvis man følger en taxon tilbage langs grenene er hver forgrening ensbetydende med en fælles stamfader; dvs. forgreningspunktet er det sted hvor en taxon udviklede sig til to taxa, disse har hver en gren fra det punkt og betegnes derfor søstergrupper. Endvidere betegnes alle taxa der er udviklet fra en fælles stamfader som en clade. Ved at benytte clades kan man klynge taxa sammen for bl.a. at overskueliggøre og simplificere træet. Neighbor Joining algoritmen Der er forskellige måder hvorpå man kan opbygge fylogenetiske træer. Oftest opdeler man det i to metoder; klyngemetoden (clustering) og optimal kriteriummetoden (optimality criteria). Ved klyngemetoden opbygges træet trinvis, ved at sætte en ny gren (og dermed taxon) på, en ad gangen, indtil samtlige taxa er tilføjede. Ved optimal kriteriummetoden ses på samtlige træer, der kan konstrueres for et givent datasæt. Hvert træ får en score, der bygger på hvor godt træet beskriver data. Derefter bliver det træ med den bedste score valgt. For hver af de to metoder findes der igen forskellige algoritmer og scoringsmodeller til at lave træet. Vi vil beskæftige os med Neighbor Joining (NJ) algoritmen, da denne algoritme er den mest intuitive måde, at opstille fylogenetiske træer på. NJ algoritmen benytter distancen mellem taxa i træet som fundament for trækonstruktionen, afstanden er her defineret som antal mutationer, der er mellem de forskellige taxa. Side 3 af 12

4 Algoritmen gennemgår de samme trin i en trinvis proces indtil hele træet er konstrueret. Trinene der foretages bliver beskrevet her, og i øvelse 3.1 skal I selv lave et neighbor joining træ ud fra nogle givne sekvenser. 1. Konstruktion af en distance matrix (tabel). Hvert element har værdien D i, j som er distancen (antal mutationer mellem to sekvenser i og j). 2. Konstruktion af en ny distance matrix, Q. Q er en ny distance tabel der afbilder forholdet mellem én taxon og alle de andre. Værdierne i Qmatricen udregnes som følgende: Q i = D i, j u i u j (1) Hvor u i er summen af afstandene fra sekvens i til hver af de andre sekvenser, delt med antal taxa der ønskes relateret fratrukket 2. Ligningen ses nedenfor: u i =!!!! D(i, k) r 2 (2) r er antal taxa. u j findes på samme måde som u i, hvor det her i stedet for er afstanden fra sekvens j til hver af de andre sekvenser. 3. Beregning af afstand til nyt forgreningspunkt. Det nye forgreningspunkt, X, laves ved at sammensætte to noder (forgreningspunkter eller taxa),og herved sammensættes naboer neighbor joining!. De taxa hvis forgreningspunkt skal findes, er de to taxa (naboer) der har den laveste Qscore. Er der flere med samme score vælges en tilfældigt. Afstanden, v, fra det nye forgreningspunkt til de to taxa bestemmes med formlen: v i = 1 2 D i, j u i u j (3) Side 4 af 12

5 v j findes på samme måde som v i, hvor det så i stedet for er afstanden fra sekvens j til forgreningspunktet. Når afstanden til forgreningspunktet er fundet kan dette illustreres ved at tegne et V, hvor enderne er de to oprindelige noder og spidsen deres stamfader, de to afstande kan skrives ved siden af V ets sider. 4. Beregning af afstand fra X til de andre taxa. En fælles stamfader, X, til to taxa er blevet fundet, og dermed skal afstanden fra denne til de andre taxa bestemmes, så den oprindelige distance matrix kan blive korrigeret. For at beregne afstanden fra det nye forgreningspunkt til de resterende to sekvenser skal ligning 4 benyttes. Her er i og j sekvenserne for de to taxa der er blevet sat sammen i et forgreningspunkt. Den nye distance findes ved at lægge afstanden fra sekvens i til hver af de andre sekvenser sammen med afstanden fra sekvens j til hver af de andre sekvenser, hvorefter de sammensatte noders interne afstand trækkes fra. Afstanden mellem de to resterende sekvenser er den samme som i den første distance matrix. D x, k = 1 2 D i, k + D j, k D i, j (4) De fire trin gentages indtil der er to taxa tilbage. Herefter sættes det ikkerodede træ sammen, f.eks. ved at bruge de deltræer der blev lavet i trin 3. Desuden skal grenlængderne justeres så de matcher med distancen mellem noderne. Del 1.1 Konstruktion af fylogenetisk træ vha. Neighbor Joining Del Konstruktion af distance matrix I skal nu konstruere et Neighbor Joining træ for følgende fire sekvenser: A: MATCGGRA B: MISCGGRA C: MATGGGCL D: MITGGGRL Lav den originale distance matrix ved at tælle forskellene mellem hver sekvens. Skriv antal forskelle, distancerne, ind i nedenstående tabel: Side 5 af 12

6 D: A B C D A B C D NB! Værdien for den nederste halvdel af tabellen er den samme som den øverste halvdel af tabellen, da afstanden fra A til B er den samme som afstanden fra B til A. Del Konstruktion af Q matricen I skal lave den nye distance matrix, Q. Her er det lettest først at udregne u i og u j givet ved ligning 2 og herefter putte disse værdier ind i ligning 1. Husk, at I kan finde D i den distance tabel i lavede i Del 1. Skriv Qværdierne ind i nedenstående tabel: Q i = D i, j u i u j (1) u i =!!!! D(i, k) r 2 (2) Q: A B C D A B C D Del Beregning af afstand til nyt forgreningspunkt Start med at finde det felt i Qmatricen, der har den laveste score og noter de to taxa der er ud for dette felt. Vi skal nu finde en fælles stamfader for disse, X. Dette gøres ved først at finde afstanden (v) til X. Benyt ligning 3 til at bestemme afstanden, v, fra de to taxa til deres stamfader X. Noter afstanden, i parentesen kan nodens navn stå: Side 6 af 12

7 V! = V! = Del 1.2 Konstruktion af fylogenetisk træ vha. Fig Tree Formålet med denne øvelse er at kunne konstruere fylogenetiske træer og ud fra dem kunne fortælle noget om hvilken slægtskab de forskellige sekvenser har til hinanden. Gå ind på hjemmesiden for at lave et multiple alignment, det vil sige en sammenligning alle sekvenserne. Indsæt alle FASTA sekvenser fra Del 1. Vælge More options og vælg Matrix til BLOSUM 62. Tryk submit. Gå under fanen Phylogenetic Tree og tryk på knappen Download Phylogenetic Tree File. Gem filen som en.ph fil (det kan gøres ved at kopiere resultatet ind i en tekst fil og lav endelsen.ph). Gå dernæst ind i programmet FigTree (som kan hentes på linket ). Under File vælges Open og.ph filen findes. Når træet er kommet frem kan der herefter redigeres, så man får lige netop det træ man ønsker. For at gemme træet gå under File à Export as PDF og man kan da gemme et billede af træet som en PDF. Besvar spørgsmålene: Hvilke sekvenser er mest relaterede? Giver dette god mening? Hvad er forskellen på et rodet og et ikke rodet træ? Hvilket af de to er nemmest at aflæse? Del 2 Find sekvenser Formålet med denne øvelse er at give et kendskab til søgning af protein sekvenser i offentlige databaser og tolke den information der gives hos UniProt. I skal finde forskellige proteinsekvenser der koder for influenzavirus overfladeproteinet hæmagglutinin (HA). Disse sekvenser skal stamme fra influenza A eller B fra forskellige år. Gå ind på databasen og søg under Protein Knowledgebase (UniProtKB). Lav en fritekst søgning eller en avanceret søgning for at finde de ønskede proteinsekvenser, når du ved at: Side 7 af 12

8 1. Sekvensen skal kode for hæmagglutinin (HA) fra influenza A eller B 2. Sekvensen skal komme fra mennesker 3. Sekvensen skal være omkring 550 aa lang Udvælg 4 sekvenser der er identificeret indenfor en årrække på 10 år. NB! Når du har fundet din proteinsekvens tryk på FASTA (Står lige ovenover sekvensen) og gem dem et sted, hvor du kan finde dem. Besvar følgende spørgsmål: Hvad skrev du i søgefeltet? Hvor mange sekvenser fik du? Hvilke kriterier vil du benytte til at indsnævre din søgning? Vil du benytte AND, OR eller NOT, hvorfor/hvorfor ikke? Del 3 Parvis alignment Teori Sekvens alignment bliver benyttet som et værktøj til at sammenligne sekvenser og dette gøres enten som parvis eller multiple alignment. Alignments kan desuden foretages lokalt eller globalt. Globalt alignment giver et overblik over hvor identisk hele sekvensen er, hvorimod lokale alignments benyttes til at finde identiske dele af sekvenserne. Lokale alignments er derfor nyttige, hvis man eksempelvis skal undersøge DNA fusioner eller sammenligne proteiner, som kun har enkelte domæner tilfælles. Ved konstruktion af et alignment kan man se på identiske match (ens aminosyrer), om aminosyrerne er inden for samme gruppe (hydrofob, hydrofil etc.), ikke identisk match eller om der er sket insertions/deletions. Det sidste bliver visualiseret med huller (gaps) indsat i selve sekvenserne. På baggrund af alignments bliver man i stand til at se om der er sket mutationer i beslægtede sekvenser. Metoden der benyttes til alignment konstruktion kaldes dynamisk programmering. Dynamisk programmering betegner en algoritme (fremgangsmåde), der bryder problemet ned til mindre Side 8 af 12

9 dele for at kunne løse det. I praksis kan en sekvens alignes på forskellige måder, men ikke alle de mulige løsninger er lige favorable. For at finde det alignment, der er det bedste skal man se på godheden af alignmentet. Godheden findes gennem alignmentalgoritmen, som til hver mulig alignment udregner en score (betegnes alignmentscore, maxscore eller bitscore). Det alignment der har den bedste (højeste) score vælges. Alignment scores beregnes ud fra en scoringstabel. Den mest benyttede er BLOSUM62. Formålet med denne øvelse er at lære hvordan man sammenligner sekvenser og hvordan denne information kan benyttes til senere at beregne et antistofrespons i immunforsvarets Thjælper celler. Gå ind på databasen og tryk på fanen markeret Align. I sekvensfeltet indsættes de to FASTA sekvenser du vil sammenligne. Tryk Align. Sammenlign alle fundne sekvenser fra Del 2 og tæl, hvor mange forskelle der er i de sammenlignede sekvenser. Forskelle er markeret med punktum (.), kolon (:) eller mellemrum ( ). Indfør antal forskelle i et skema i Excel. Besvar spørgsmålene: Hvilke to sekvenser havde færrest forskelle ved sammenligning? Og hvilke havde flest? Ud fra antal forskelle hvad vil du tro det betyder for immunsystemets genkendelse ved en sekundær infektion? Du skal nu konstruere et fylogenetisk træ, ved samme fremgangsmåde som i del 1.2 denne gang med de nye FASTA sekvenser. Besvar spørgsmålene: Hvad forventer du af forskelle på de to træer? Hvorfor? Vil de forskellige taxa ligge tættere eller længer fra hinanden? Hvad siger det om de frie taxa fundet i del 2? Side 9 af 12

10 Del 4 Antistofrespons For at kunne beregne deres immunsystemets antistofrespons, benyttes følgende formel 1 Antistofrespons = 2^ 1 Antal mutationer 2,9 100% Benyt denne formel og beregn antistofresponset mellem alle de sammenlignede sekvenser fra Del 2. Opstil et skema i Excel som beskriver immunsystemets Antistofrespons. Besvar spørgsmålet: Hvordan stemmer denne information overens med det du kom frem til i Del 2? Ekstra: Hvis du laver samme øvelse med sekvens A, B, C og D fra øvelse 3, opnår du da det samme resultat som det du beregnede i hånden? Del 5 Epitop bestemmelse Formålet med denne øvelse er at lære hvordan man kan forudsige hvilke dele af en virus immunsystemet genkender og kunne beregne hvor stor en genkendelse det adaptive immunsystem har ved en ny virus infektion. I en forskningshverdag ville man gå ind og undersøge for de MHCImolekyler der er videnskabelig evidens for findes i området. Men i denne opgave har vi valgt de MHCImolekyler der skal søges på, grundet kompleksiteten af de hjemmesider der benyttes til dette i hverdagen. Der er blevet valgt at bruge MHCImolekylet: A*01:01 på baggrund af en opstillet hypotetisk person fra USA, med asiatisk afstamning. Denne person er valgt da der var udført undersøgelser på en stor population (n=1772). Dette betyder man kan være relativt mere sikker på at MHCI molekylet findes i personer der kommer fra denne etniske gruppe i USA. Det andet MHCImolekyle der er blevet valgt er: DRB1*01:04, fra en afroamerikansk befolkningsgruppe. I denne undersøgelser var der igen et relativt højt antal personer med (2,411). 1 De Jong J.C.; Smith D.J.; et al.2004: Mapping the Antigenic and Genetic Evolution of Influenza Virus. Side 10 af 12

11 Gå ind på hjemmesiden for at finde hvilke epitoper der fremstilles af jeres valgte MHCImolekyler givet i teksten ovenfor Indsæt en af proteinsekvenserne valgt i Del 1. Vælg en peptid længde på 9 og vælg de MHCI- molekyle fundet givet. Tryk Submit. Indfør de peptid stumper der binder stærkt (SB) i et Excel ark. Gør nu det samme for resten af dine proteinsekvenser fra Del 1 og indfør alle peptiderne i samme Excel ark. NB! Du skal kunne finde ud af, hvilke peptidstumper der kommer fra hvilke protein sekvenser. Gå ind på hjemmesiden for at finde, hvilke epitoper der fremstilles af jeres valgte MHCIImolekyler fra Del 5. Indsæt en af proteinsekvenserne valgt i Del 1. Vælg en peptid længde på 15 og vælg dit MHCII- molekyle fundet i Del 5. Tryk Submit. Indfør de peptid stumper der binder stærkt (SB) i et Excel ark. Gør nu det samme for resten af dine proteinsekvenser fra Del 1 og indfør alle peptiderne i samme Excel ark. Del 5.1 Antigenrespons For at kunne beregne hvor stort et antigenrespons der er benyttes formlen 2 T celle immunrespons = 0.6!"#!$!"#$#%&'() For at finde antallet af mutationer opstilles epitoperne fra to af proteinsekvenserne overfor hinanden. De epitop sekvenser, der minder om hinanden sættes overfor hinanden. Hvis nogle af eptiop sekvenserne ikke minder om nogle af de andre sættes de alene. Herefter tælles antallet af mutationer i mellem hver af de sammenlignede epitoper. Dette gøres for både epitoperne fra MHCI og MHCIImolekylerne. For at beregne den samlede procentvise epitop genkendelse benyttes formlen Samlet epitop genkendelse % = T celle immunrespons fremstillede epitoper fra ny virus 100% NB! Epitoperne fra MHCI og MHCIImolekylerne beregnes hver for sig. Besvar spørgsmålene: 2 Buggert M.; Hoof I.; Perez C.L.; et al., 2010: Interdisciplinary Analysis of HIVSpecific CD8 + T cell Responses against Variant Epitopes Reveals Restricted TCR Promiscuity. Side 11 af 12

12 Hvilke celler i immunsystemet binder til henholdsvis MHCI og MHCIImolekylerne? Hvilke sekvenser har størst epitop genkendelse og hvilke har mindst epitopgenkendelse? Hvad betyder dette? Side 12 af 12

Danmarks Tekniske Universitet. Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik

Danmarks Tekniske Universitet. Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik Danmarks Tekniske Universitet Løsningsforslag til Øvelse i Immonologisk Bioinformatik Indledning De følgende sider giver en gennemgang af de øverlser i har lavet under jeres besøg på DTU, som en del af

Læs mere

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier

Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Immunologisk bioinformatik - et undervisningsprojekt til de danske gymnasier Isa Kirk Biotech Academy Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet 2. november 2010 1 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Velkommen Immunologisk Bioinformatik

Velkommen Immunologisk Bioinformatik Velkommen Immunologisk Bioinformatik EduForce undervisere: Hvem er vi? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvem er I? 3 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens Program Kl.

Læs mere

Genetiske afstande og afstandsmatricer

Genetiske afstande og afstandsmatricer Genetiske afstande og afstandsmatricer Denne vejledning indeholder en række små øvelser og opgaver der illustrerer, hvordan man ud fra genetiske sekvenser kan udregne en gennemsnitlig evolutionær afstand

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2008

27611 Eksamen Sommer 2008 27611 Eksamen Sommer 2008 Dette sæt indeholder 10 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan under selve eksamen ( juni 2008 klokken 15:00-19:00). DNA/Protein

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Skruedyrenes evolution

Skruedyrenes evolution Skruedyrenes evolution Materialer: 8 forskellige søm og skruer per hold. Formål: At tegne et slægtskabstræ udfra morfologiske karaktertræk Når arterne er blevet indsamlet og identificeret, skal de systematiseres.

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Identifikation af potentielle microrna gener ved hjælp af komparativ genomanalyse

Identifikation af potentielle microrna gener ved hjælp af komparativ genomanalyse Identifikation af potentielle microrna gener ved hjælp af komparativ genomanalyse Per Tøfting 23. september 2008 Speciale i softwarekonstruktion IT-Vest Aarhus Universitet Agenda Formål microrna Strategien

Læs mere

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V).

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V). Fylogenetiske træer Dette dokument indeholder først et eksempel på hvordan man kan bruge UPGMA-metoden til at danne fylogenetiske træer ud fra en afstandsmatrice, og derefter en række øvelser der illustrerer

Læs mere

Immunologisk Bioinformatik

Immunologisk Bioinformatik Immunologisk Bioinformatik Et undervisningsmateriale til de danske gymnasier Af Isa Kristina Kirk Materialet er lavet af Isa Kristina Kirk for Biotech Academy ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

BM121 Resume af tirsdags forlæsningen, Uge 47

BM121 Resume af tirsdags forlæsningen, Uge 47 BM121 Resume af tirsdags forlæsningen, Uge 47 Morten Källberg (kallberg@imada.sdu.dk) 22/11-2005 1 Probabilistiske modeller Vi vil i det følgende betragte to forskellige måder at evaluerer en given model

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

Introduktion til de praktiske øvelser

Introduktion til de praktiske øvelser Introduktion til de praktiske øvelser Vi vil i dag fokusere på tre forskellige online software til SNP analyser snptree NDtree CSIphylogony Introduktion til SNP analyser http://cge.cbs.dtu.dk/services/all.php

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 1 Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 11 sider Skriftlig prøve, den 27/5-2010 Kursus navn: Kursus nr. 27611 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start.

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start. SÅDAN KOMMER DU I GANG - en introduktion til KL s model for benchmarking på ungdomsuddannelsesområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel på ungdomsuddannelsesområdet.

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Implementation of MUSCLE using GPU

Implementation of MUSCLE using GPU Implementation of MUSCLE using GPU Peter Sandberg Brun, 20073790 Mads Sandberg Brun, 20073791 Master s Thesis, Computer Science September 2012 Advisor: Christian Nørgaard Storm Pedersen ii Abstract This

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 26/1-2012 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Introduktion til de praktiske øvelser

Introduktion til de praktiske øvelser Introduktion til de praktiske øvelser Vi vil i dag fokusere på tre forskellige online so4ware 6l SNP analyser snptree NDtree CSIphylogony Introduktion til SNP analyser h@p://cge.cbs.dtu.dk/services/all.php

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer)

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer) Elevvejledning til det Virtuelle Kræftlaboratorium Det Virtuelle Kræftlaboratorium stiller krav til en grundig forståelse af det centrale dogme inden for molekylærbiologien, hvordan DNA oversættes til

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller Forside Indledning Vi har fået tildelt et skema over nogle observationer af gærceller, ideen ligger i at gærceller på bestemt tidspunkt vokser eksponentielt. Der skal nu laves en model over som bevise

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Databasesøgning med BLAST

Databasesøgning med BLAST Databasesøgning med BLAST Denne vejledning giver en introduktion til databasesøgning med forskellige programmer i BLAST-familien. Vejledningen indeholder først en grundig introduktion og gennemgang af

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

dpersp Uge 40 - Øvelser Internetalgoritmer

dpersp Uge 40 - Øvelser Internetalgoritmer Øvelse 1 dpersp Uge 40 - Øvelser Internetalgoritmer (Øvelserne 4 og 6 er afleveringsopgaver) a) Hver gruppe får en terning af instruktoren. Udfør 100 skridt af nedenstående RandomWalk på grafen, som også

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 16 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 26/1-2012 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Kenneth Geisshirt kneth@silex.dk Silex Science ApS Bioinformatik p.1/19 Om Silex Science ApS Grundlagt maj 2002 Ejeren er Cortex Holding Fokusområderne

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507)

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Mandag den 7. juni 00, kl. 9 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater, osv.)

Læs mere

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik 1 Handout: Kursus for 3F i datajournalistik Program: 9-10.15 Datajournalistik i dagligdagen (niveau begynder) Fra case til perspektiv og omvendt De grundlæggende formler i Excel Datajournalistik som en

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere