Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 6. marts 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 6. marts 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle"

Transkript

1 Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 6. marts 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

2 Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL ORIENTERING FRA FORMANDEN SAGER TIL BESLUTNING... 3 A. VALG AF NÆSTFORMAND FOR AAB S HOVEDBESTYRELSE... 3 B. VALG AF 2 MEDLEMMER TIL PROGRAMUDVALGET... 3 C. VALG AF 1 MEDLEM TIL FERIEHUSUDVALGET... 4 D. VALG AF 1 MEDLEM TIL AKTIVITETSFONDEN... 4 E. VALG AF 1 MEDLEM TIL JUBILÆUMSFONDEN... 4 F. VALG AF 1 MEDLEM TIL AABS BYGGEUDVALG... 4 G. VALG AF 1 MEDLEM TIL REDAKTIONSGRUPPEN FOR AAB-NYT... 4 H. VALG AF 2 MEDLEMMER TIL STYREGRUPPE VEDR. MARKEDSFØRING... 5 I. VALG AF 1 MEDLEM TIL GRUNDEJERFORENINGEN, SANDEGRAVEN, AFDELING J. VALG AF 1 MEDLEM TIL GRUNDEJERFORENINGEN, SANDEGRAVEN, AFDELING K. BOLIV VEJLE... 5 L. DEN DAGLIGE LEDELSE... 6 M. ORIENTERING OM ANDRE TILLIDSPOSTER... 6 N. TEGNINGS- OG PROKURAFORHOLD... 7 O. ORIENTERING OM NEMID... 7 P. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG RETNINGSLINJER FOR REPRÆSENTATION MV Q. BESTYRELSESHONORAR... 8 R. VALG TIL BL-KREDS S. SALG AF INSTITUTIONEN HASSELVÆNGET T. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2014/15 FOR HOVEDFORENINGEN SAGER TIL DRØFTELSE A. OPFØLGNING FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDET B. OPFØLGNING PÅ BOLIGMESSEN DEN FEBRUAR C. STATUS PÅ DRIFTEN SAGER TIL EFTERRETNING A. REFERATER FRA AFDELINGSBESTYRELSESMØDER B. REFERATER FRA ANDRE MØDERR C. RESTANCER D. BEBOERKLAGENÆVNSAFGØRELSER E. TOMGANG F. BYGGESAGER EVENTUELT MØDEKALENDER

3 Referat: Blad nr.: 3 Deltagere: Hans Helge Andersen, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen, Knud Aage Thiemer, Ove Hansen, Susanne Vestergaard, Sven-Erik Madsen, Steen R. Andersen, Tommy Mølgaard og Kim Lassen. Formand Hans Helge Andersen, bød velkommen til Sven-Erik Madsen, som nyt medlem af Hovedbestyrelsen. 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL./. Godkendelse af mødereferat fra den som er vedlagt. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN Formanden orienterede om borgmesterens udmelding om mulig nypførelse af almene boliger, at der ikke er afsat kommunale midler hertil i Det er tilkendegivet, at der grundet tilflytningen til Vejle Kommune, vil være behov for ca. 500 nye boliger i kommunen, hvoraf ca. 20 pct. statistisk set, er almene boliger. Der blev givet en orientering omkring møde afholdt vedr. muligheder for dagligvarebutik i Løget området. Forholdet drøftes med afdelingsbestyrelsen i afdeling 42, da det kan blive nødvendigt at nedlægge 3 boliger. En nedlæggelse af boliger fordrer en godkendelse af ministeriet. 3. SAGER TIL BESLUTNING a. Valg af næstformand for AAB s Hovedbestyrelse Lotte Vestergaard er udtrådt af hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 18. februar Der skal derfor vælges en ny næstformand. Ove Hansen blev valgt som ny næstformand for en 1-årig periode. b. Valg af 2 medlemmer til Programudvalget Hovedbestyrelsesmedlemmer i Programudvalget er: Hans Ole Olesen, valgt i 2012 for en 2-årig periode. Leif Rasmussen, valgt i 2013 for en 2-årig periode. Ove Hansen, valgt i 2013 for en 2-årig periode.

4 Referat: Blad nr.: 4 På valg er Hans Ole Olesen. Hans Ole Olsen blev valgt for en 2-årig periode. c. Valg af 1 medlem til Feriehusudvalget Hovedbestyrelsesmedlem i Feriehusudvalget er: Hans Ole Olesen, valgt i 2012 for en 2-årig periode. På valg er Hans Ole Olesen. Susanne Vestergaard blev nyvalgt for en 2-årig periode. d. Valg af 1 medlem til Aktivitetsfonden Hovedbestyrelsesmedlem i Aktivitetsfonden er: Susanne Vestergaard, som er trådt ind i stedet for Susi Flindt, som blev valgt i 2012 for en 2-årig periode. På valg er Susanne Vestergaard. Hans Ole Olesen blev nyvalgt for en 2-årig periode. e. Valg af 1 medlem til Jubilæumsfonden Hovedbestyrelsesmedlem i Jubilæumsfonden er: Knud Aage Thiemer, valgt i 2013 for en 2-årig periode. Der skal derfor ikke foretages valg i år. f. Valg af 1 medlem til AABs Byggeudvalg Hovedbestyrelsesmedlem i AAB s Byggeudvalg er: Leif Rasmussen, valg i 2012 for en 2-årig periode. På valg er Leif Rasmussen. Leif Rasmussen blev valgt for en 2-årig periode. g. Valg af 1 medlem til redaktionsgruppen for AAB-Nyt Hovedbestyrelsesmedlemmer i redaktionsgruppen for AAB-Nyt er: Knud Aage Thiemer, valgt i 2013 for en 2-årig periode. Lotte Vestergaard, valgt i 2013 for en 1-årig periode På valg er Lotte Vestergaard, som er udtrådt af Hovedbestyrelsen den 18. februar Der skal derfor vælges et nyt medlem til redaktionsgruppen for AAB-Nyt.

5 Referat: Blad nr.: 5 Sven-Erik Madsen blev nyvalgt for en 2-årig periode. h. Valg af 2 medlemmer til styregruppe vedr. markedsføring Hovedbestyrelsen tilkendegav i den mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet den 18. februar 2014, at den vil nedsætte en styregruppe vedr. markedsføring. Styregruppens opgaver vil være at opstille og følge op på milepæle og nøgletal med det formål at måle værdien af markedsføringsindsatsen. Styregruppen foreslås af Hovedbestyrelsen sammensat af 2 medlemmer fra Hovedbestyrelsen og 1 medlem fra Ledergruppen. Der skal derfor nyvælges 2 medlemmer til styregruppe vedr. markedsføring. Hans Helge Andersen blev valgt for en 1-årig periode og Susanne Vestergaard blev valgt for en 2-årig periode. Styregruppen udarbejder et kommissorium. i. Valg af 1 medlem til Grundejerforeningen, Sandegraven, afdeling 48 Hovedbestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Sandegraven, afdeling 48 er: Knud Aage Thiemer, valgt i 2013 for en 2-årig periode. Der skal derfor ikke foretages valg i år. Der skal vælges ny suppleant, da Susi Flindt er udtrådt af Hovedbestyrelsen. Sven-Erik Madsen blev valgt for en 2-årig periode. j. Valg af 1 medlem til Grundejerforeningen, Sandegraven, afdeling 49 Hovedbestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Sandegraven, afdeling 49, er: Hans Ole Olesen, valgt i 2012 for en 2-årig periode. På valg er Hans Ole Olesen. Hans Ole Olsen blev valgt for en 2-årig periode. Som suppleant er Leif Rasmussen, valgt i Leif Rasmussen blev valgt for en 2-årig periode. k. BoLiv Vejle Hovedbestyrelsesmedlem Hans Helge Andersen er valgt i 2011 som repræsentant i den Boligpolitisk gruppe i BoLiv Vejle.

6 Referat: Blad nr.: 6 Hovedbestyrelsesformand Hans Helge Andersen er ligeledes valgt i 2009 som repræsentant til forretningsudvalget i BoLiv Vejle. l. Den daglige ledelse Den daglige ledelse består af: Udlejningschef Tommy Mølgaard Teknisk chef Steen R. Andersen Økonomichef Kim Lassen m. Orientering om andre tillidsposter BL-kreds 7 Hans Helge Andersen, kredsrepræsentant, valgt i 2012 Lotte Vestergaard, kredsrepræsentant, valgt i 2012 Beboerklagenævnet Ingen repræsentation Lægdommer i Boligretten i Kolding Knud Aage Thiemer, udpeget i 2013 Nykredit Kim Lassen, udpeget af Nykredit i 2008 Realkredit Danmark Ingen repræsentation TreFor repræsentantskabet Leif Rasmussen, Hans Ole Olesen, alle valgt i 2010 BolivVejle Hans Helge Andersen, næstformand Vejle Fjernvarmeværk Ingen repræsentation Vejle Spildevand Ingen repræsentation Kooperationen i Vejle Ingen repræsentation AlmenNet Steen R. Andersen og Tommy Mølgaard Styregruppen i Løget, Boligsocial helhedsplan Hans Helge Andersen Styregruppen i Finlandsparken, Boligsocial helhedsplan Ingen repræsentation Styregruppen i Møllevangen, Fysisk helhedsplan Leif Rasmussen Ledergruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Det blev bemærket, at der er valg til TreFor i efteråret 214.

7 Referat: Blad nr.: 7 n. Tegnings- og prokuraforhold Boligorganisationens tegnings- og prokuraforhold fremgår af AABs vedtægter 13, stk.5 der siger, at: Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvor af den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren, direktøren eller et medlem af ledergruppen, hvis en sådan er ansat. Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører eller medlem af ledergruppen fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger. Følgende personer har prokura underskrifter skal være 2 i forening: AAB s formand, AAB s næstformand, AAB s daglige ledelse samt Charlotte Fjalland, Christina Jensen, Inge Bøgild Nielsen og Irene Roed../. Gældende tegningsforhold i AAB vedtaget 7. marts 2013 er vedlagt. Tegningsforholdene beskriver hvilke rettigheder mv. der er gældende for de enkelte niveauer i AABs organisation, dels den politiske organisation og dels den administrative organisation. Ledergruppen indstiller, at de gældende retningslinjer for tegnings- og prokuraforhold fortsætter uændret. o. Orientering om NemID NemID (tidligere digital signatur) er en nødvendighed for elektronisk kommunikation med blandt andet det offentlige. På den baggrund gives en orientering om hvilke personer i AAB, der har NemID. 1. Adgang til at oprette, ændre og slette digital signatur har Claus G. Nielsen. 2. Følgende personer har på nuværende tidspunkt NemID AAB s daglige ledelse samt Karen Lisbeth Jessen, Jeanette Christensen, Charlotte Fjalland, Christina Jensen, Inge Bøgild Nielsen og Irene Roed. 3. Karen Sommer, BoLiv Vejle, i relation til Landsbyggefonden. Ledergruppen indstiller, at orienteringen om NemID tages til efterretning. Det blev oplyst, at der oprettes adgang til de personer, hvor der er behov, for at sikre den daglige drift. p. Forretningsorden for bestyrelsen og Retningslinjer for repræsentation mv../. Gældende forretningsorden, vedtaget 11. april 2013, for bestyrelsen i AAB er vedlagt. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om retningslinjer omkring sponsorater samt AAB arrangementer m.m.

8 Referat: Blad nr.: 8 Hovedbestyrelsen bedes verificeret, hvorvidt disse retningslinjer fortsat skal være gældende../. Gældende retningslinjer for AAB arrangementer m.v. dateret oktober 2004 er vedlagt../. Gældende retningslinjer for sponsorater dateret september 2008 er vedlagt../. Gældende retningslinjer for kørselsgodtgørelse til hovedbestyrelsesmedlemmer vedtaget den 1. marts 2013 er vedlagt. Formanden indstiller, at Forretningsorden for bestyrelsen og retningslinjer for repræsentation mv. fortsætter uændret. Vigtigheden af Forretningsordenens punkt 5, 6 og 7 blev fremhævet. Det blev bemærket, at eventuel kørselsgodtgørelse til hovedbestyrelsen senest skal være opgjort og afregnet inden udgangen af september måned hvor regnskabsåret slutter. Forretningsorden for bestyrelsen samt retningslinjer for repræsentation mv. fortsætter uændret. q. Bestyrelseshonorar./. Bestyrelseshonoraret, der beregnes efter lovgivningens retningslinjer, fordeles efter vedlagte fordelingsnøgle godkendt den 7. oktober /. Bestyrelsesvederlag afledt af byggesager, fordeles efter vedlagte fordelingsnøgle godkendt den 10. juni Formanden indstiller, at fordelingen af bestyrelseshonoraret samt bestyrelsesvederlag afledt af byggesager fortsætter uændret. Fordelingen af bestyrelseshonoraret samt bestyrelsesvederlag afledt af byggesager fortsætter uændret. r. Valg til BL-kreds 7 AAB har siden 2012 haft 2 kredsrepræsentanter i BLs kreds 7 nemlig Hans Helge Andersen og Lotte Vestergaard. Der afholdes valgmøde i BLs kreds 7 den 9. april 2014 på Hotel Scandic i Kolding. Det er boligorganisationerne, der indstiller kandidater til kredsbestyrelsen../. Vedlagt er modtaget skrivelse fra BL om Indkaldelse og information om valg til BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse Bestyrelsen bedes tage stilling til indstilling af kandidater til kredsbestyrelsen i BLs kreds 7. Bestyrelsen indstiller Hans Helge Andersen samt Ove Hansen som kandidat til kredsrepræsentantskabet i BLs kreds 7.

9 Referat: Blad nr.: 9 s. Salg af institutionen Hasselvænget Vejle Kommune har besluttet, at de ønsker at erhverve institutionen Hasselvænget /. Referat af kommunens beslutning vedlægges../. Udmelding fra Statens Administration om anvendelse af provenu ved salg vedlægges. Ledergruppen indstiller, at bestyrelsen godkender salget. Der blev givet en supplerende redegørelse for generel status på institutionerne i Vejle Kommune, som indebærer, at der udover salget af Hasselvænget sker en opsigelse af institutionslejemålet Pilevænget pr. 1. april 2015 og en reduktion af det lejede areal på Hasselvænget 10 med virkning fra 1. juli Ovenstående ændringer påvirker administrationsbidraget med 15 kroner pr. lejemålsenhed. Bestyrelsen godkender salget. t. Godkendelse af budget for 2014/15 for Hovedforeningen På hovedbestyrelsesmødet den 6. februar 2014 blev første udkast til budget for 2014/15 for hovedforeningen gennemgået../. Revideret budgetudkastet for 2014/15 er vedlagt, det samme er en kort redegørelse over ændringer imellem 1. og 2. budgetudkast. De væsentlige ændringer siden udkastet fra februar er: at der ikke budgetmæssigt afsættes penge til en barselsvikar, men at udgiften alene tages når den kommer at der ikke ansættes en elev pr. 1. september 2015 at der fremover skal ske en betaling på kr. 295 for skifte af antennepakke. Der skal dog ikke betales for skifte i forbindelse med indflytning. Formanden indstiller, at budgetudkastet for 2014/15 for Hovedforeningen til godkendelse. Bestyrelsen henstiller til, at det i de beboervenlige budgetter tydeliggøres, at administrationsbidraget består af et fast bidrag og et variabelt bidrag, som følge af behandlingen af afskrevne debitorer. De foreslåede ændringer mellem 1. og 2. budgetudkast blev taget til efterretning. Endvidere forhøjes administrationsbidraget med 15 kroner fra kroner til kroner som følge af frasalget af institutioner på Hasselvænget. Betalingen for skift af antennepakker træder i kraft pr. 1. juli Lejerne informeres inden 1. april Bestyrelsen godkendte hermed budgettet for 2014/15 for Hovedforeningen.

10 Referat: Blad nr.: SAGER TIL DRØFTELSE a. Opfølgning fra repræsentantskabsmødet Der laves en evaluering af repræsentantskabsmødet den 18. februar I den mundtlige beretning tilkendegav bestyrelsen, at den vil nedsætte en styregruppe vedr. markedsføring. Se dagsordenens punkt 3h. I den mundtlige beretning tilkendegav bestyrelsen, at der skal holdes kvartårlige møder med advokaten med det formål, at gennemgå flyttesager over kr /. Referat fra repræsentantskabsmødet den 18. februar 2014 vedlægges. Der var en drøftelse af baggrunden for ønsket om gennemgangen af restancer. Der var enighed om, at afholdes møde forinden møde med advokat. Der gives en tilbagemelding til bestyrelsen med henblik på den fremtidige behandling, når først møde med advokaten har været afholdt. Der var enighed om, at emnet behandling af debitorer bliver et særskilt punkt på et senere møde. Referatet bliver sammen med den mundtlige beretning udsendt til repræsentantskabet. Referatet blev godkendt og underskrevet af dirigenterne. b. Opfølgning på Boligmessen den februar Der foretages en evaluering af Boligmessen. Messetilbud var i lighed med sidste år gratis opnotering på ventelisten. Tilbuddet var kun gældende under messedagene. 79 personer tog imod tilbuddet. Der var i år besøgende på Vejle messen. Tallet for 2013 var besøgende. Der ønskes en drøftelse af hvorvidt AAB skal være repræsenteret på næste års Boligmesse, der forventes afholdt i weekenden den Bestyrelsen tilkendegav, at der ønskes en tilbagemelding fra arrangøren på hvilken form Boligmessen fremover skal have. Når tilbagemeldingen foreligger træffer bestyrelsen beslutning om fremtidig deltagelse. c. Status på driften Der gives en status på driften omfattende byggesager, økonomi, udlejning, markedsføring../. Udarbejdet notat Status på driften, marts 2014 er vedlagt. Steen R. Andersen kunne supplere det skriftlige notat om Status på driften med oplysninger om afholdt møde omkring problemstillinger forlænget byggeperiode/tagdækning - i bebyggelsen i afdeling 29. Det kræver flere demonteringer, hvor alle parter, får den samme oplevelse. På nuværende tidspunkt er der ikke afklaringer på de åbenstående sager.

11 Referat: Blad nr.: 11 I forbindelse med nedbrydningen i afdeling 41 er der opstået spørgsmål omkring bortskaffelsen af det nedbrudte bygningsmateriale. Det blev pointeret, at der ikke er miljømæssige problemer i forhold til beboerne. Det blev oplyst, at projektlederen fra COWI, der har med vore store byggesager at gøre, har sagt sin stilling op, hvilket er beklageligt. Herudover orienterede Steen R. Andersen kort om opførelsen af den kommende institution i Løget herunder orientering om udbudsprocessen med fokus på opnåelse af en skarp pris i forhold til den udmeldte ramme. Tommy Mølgaard gav en orientering om Hyttebyen. Det blev oplyst, at Kirkens Korshær vil forsøge at skaffe fondsmidler til skurene i husene. Det kæmpes med udlejningen, hvor kommunen foreløbig har anvist ca. 25 borger og der er 2 boliger der ikke er lejet ud. Der er lavet en foreløbig økonomisk oversigt over byggeriet. Oversigten viser umiddelbart, at den økonomiske ramme overholdes. Grundet bebyggelse på forurenet jord, skal der foretages gasmålinger og der er forhandlinger i gang med kommunen om, hvem der skal bære denne udgift. Det første afdelingsmøde vil blive afholdt i april måned. Under driftsstatus økonomi blev restancerne drøftet og der var enighed om, at det er et emne der senere skal behandles særskilt evt. som strategi for debitorpolitikken. Det blev endvidere oplyst, at kapitalplejen pr. 28. februar 2014, i regnskabsåret, har givet 1,34 pct. i afkast. Udlejningssituationen i Løget blev drøftet, herunder at det er meget ressourcekrævende at håndtere genhusningen. Der arbejdes med kombineret udlejning i Løget. I den foreløbige aftale er der indarbejdet markedsføring. Et markedsføringsfirma har beset etageboligerne. På baggrund heraf, er det deres vurdering, at der er behov for et facelift, med maling af låger, nye dørhåndtag mv. for at skabe et godt helhedsindtryk. Pris pr. bolig herfor er ca. 27. t.kr. Den samlede pris vil være i niveauet 6 mill.kr. for samtlige etageboliger i afdeling 41. Det er en udfordring, der skal tages op. Tommy Mølgaard orienterede om biografspottet, der kører det næste år i Lidobiograferne. Biografspottet bliver vist i alle sale samt på skærmene i foyeren. Der blev givet en økonomisk oversigt over hvorledes budgetkronerne er anvendt fra 1. oktober 2013 til d.d.. Det blev oplyst, at Facebook kampagnen i februar var stilet mod Vejle Messen mens kampagnen i marts omfatter reklame for biografspottet. Der blev givet en orientering om hvorledes brugen af AABs hjemmeside er. På én måned er der vist sider. Ikke mindre end gange har klikket på Søg Bolig gange har klikket på Min Side for at se og besvare tilbud.

12 Referat: Blad nr.: SAGER TIL EFTERRETNING a. Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder./. Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder i afdelingerne 01,08,17,26,29,41,42 og 44. b. Referater fra andre møderr./. Referat fra møde i Løget 7. februar 2014./. Referat fra FUK møde den 18. februar 2014 c. Restancer./. Der vedlægges oversigt over huslejerestancer pr /. Der vedlægges oversigt over flytterestancer pr /. Der vedlægges oversigt over tab ved tomgang, m.m. og indgået på tidligere afskrevne fordringer pr d. Beboerklagenævnsafgørelser./. Der vedlægges 2 beboerklagenævnsafgørelser e. Tomgang./. Der vedlægges oversigt over tomgang pr f. Byggesager./. Der vedlægges notat om status på byggesagerne indarbejdet i punkt 4c.

13 Referat: Blad nr.: EVENTUELT Steen R. Andersen orienterede om en modtaget protest modtaget fra ESL, gående ud på fejlagtig beregning af ferietillæg igennem flere år. Problematikken er, at der ikke er beregnet ferietillæg af løn under ferie. Det blev oplyst, at AAB laver feriepengeberegningen i henhold til gældende lovgivning. Klagen er en principsag fra ESL, så AAB er blevet valgt som den boligorganisation, der bliver prøvesag. Tommy Mølgaard orienterede om, at der er kommet flere og flere henvendelser fra beboerne omkring flaskehalse i AABs netværk. Hastigheden på netværket kan øges for en pris af ca. 700 t.kr. Internetforbruget bliver fordoblet hvert eneste år og det vil fortsætte nogle år frem. Investeringen er blevet igangsat og bliver økonomisk dækket ind via henlæggelserne i antenneafdelingen. Hans Helge Andersen træder ind i udvalget der arrangerer repræsentantskabsfesten / - turen. Der blev spurgt til hvornår brugen af elinstallatør skal i udbud. Steen R. Andersen oplyste, at der pt. ikke er aktuelle planer om at bringe elinstallatøren i udbud, men at samarbejdet løbende bliver fulgt. Der blev givet en opfordring til at se på AABs Falck-abonnement. Steen R. Andersen oplyste, at Falck er blevet opdateret med adresser og telefonnumre herunder instruktioner om hvad der skal reageres på. Der blev erindret om det kommende kredsvalgmøde i BLs Kreds 7 på Hotel Scandic i Kolding samt almene boligdage i Bella Centret i København den 5. og 6. september.

14 Referat: Blad nr.: MØDEKALENDER Hovedbestyrelsesmøde / konstitueringsmøde / driftsmøde Formandsmøde Hovedbestyrelsesmøde / strategimøde BL Kreds 7, Kredsvalgmøde, Hotel Scandic i Kolding Hovedbestyrelsesmøde / tema boligsociale indsatser Hovedbestyrelsesmøde / driftsmøde Introkursus Formandsmøde Hovedbestyrelsesmøde / energiledelse året Hovedbestyrelsesmøde / driftsmøde Almene Boligdage i Bella Centret Tema: Hvordan skal vi bo i fremtiden? Ekstraordinært repræsentantskabsmøde September 2014 Repræsentantskabsfest/studietur Hovedbestyrelsesmøde / kapitalforvaltere afkastrapportering Hovedbestyrelsesmøde / strategimøde Hovedbestyrelsesmøde / markedsføringsplan / driftsmøde Formandsmøde Juleafslutning, kl Mødet slut kl. 21:45 Kim Lassen Referent Referat godkendt på bestyrelsesmøde den / Hans Helge Andersen Ove Hansen Hans Ole Olesen Formand Næstformand Leif Rasmussen Knud Aage Thiemer Susanne Vestergaard Sven-Erik Madsen

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 3. april 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 7. april 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 7. april 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 7. april 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 14. januar 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 14. januar 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Refer Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 14. januar 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Refer: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3. SAGER

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 11. juni 2015 Kl. 18:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 11. juni 2015 Kl. 18:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 11. juni 2015 Kl. 18:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 02. oktober 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 02. oktober 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 02. oktober 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3

Læs mere

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mødested: Mindegade 17A

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mødested: Mindegade 17A - rammen for livet Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mindegade 17A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Godkendelse af revisionsprotokollat samt årsregnskaberne

Læs mere

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 7. marts 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 7. marts 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A - rammen for livet Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 7. marts 2013, kl. 17:30 Mindegade 17A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bestyrelsesprotokol... 3 2. Konstituering... 3 3. Tegnings-

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 5. marts 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 5. marts 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 5. marts 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 04. september 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 04. september 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 04. september 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 8. oktober 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 8. oktober 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 8. oktober 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 15. august 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 15. august 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A - rammen for livet Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 15. august 2013, kl. 17:30 Mindegade 17A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gennemgang af energiledelsesrapportering for året 2012...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 14. august 2014 Kl. 17:00 Kvartershuset, Løget Høj 2A

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 14. august 2014 Kl. 17:00 Kvartershuset, Løget Høj 2A Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 14. august 2014 Kl. 17:00 Høj 2A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 4 3. SAGER TIL BESLUTNING...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 05. september 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 05. september 2013, kl. 17:30 Mødested: Mindegade 17A - rammen for livet Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 05. september 2013, kl. 17:30 Mindegade 17A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bestyrelsesprotokol... 3 2. Formanden orienterer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Side 1 af 11 Toftlund Andels Boligforening

Side 1 af 11 Toftlund Andels Boligforening , Ekstern Referat Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 02. februar 2015, kl. 16.00 Søndergade 13 - Toftlund Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 08.12.2014...3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 5. november 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 5. november 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 5. november 2015 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 11. august 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 11. august 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 11. august 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL...3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN...3 3.

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Til samtlige beboere i afdeling 42, Løget By Vejle, den 20. maj 2015 Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde, således

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 13. august 2015 Kl. 18:00 - Bemærk mødetidspunktet Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 13. august 2015 Kl. 18:00 - Bemærk mødetidspunktet Mindegade 17A, Vejle Refer Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 13. august 2015 Kl. 18:00 - Bemærk mødetidspunktet Mindegade 17A, Vejle Refer: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 17:00-20:00 Mødet hævet : Onsdag d. 11. juni

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 6. oktober 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 6. oktober 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 6. oktober 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00 Referat Sted Start 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 08. december 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 08. december 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 08. december 2016 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Knud Erik, Ole, John, Max, Kim, Dorthe, Anita,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 26. januar 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 8. april 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. januar 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. januar 2011, kl. 16.30. Side 1/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. januar 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, torsdag d. 16. juli 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15 1. Byggeprojekt Byggesag. 2. Renovering og grundsalg Ejendomssag. 3. Byggeprojekt Byggesag. 4.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Jeanette

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 5. februar 2015 kl. 16.00 PS! Vi mødes Kærvej 120 ved Børnehaven for at se hyblerne, hvorefter vi kører til kontoret. Af hensyn til mødedeltagernes

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Referat. Formand: Per Andersen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Næstformand: Jan Lynge Pedersen (beboervalgt, Teknisk Kollegium)

Referat. Formand: Per Andersen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Næstformand: Jan Lynge Pedersen (beboervalgt, Teknisk Kollegium) Referat Kollegieboligselskabet referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 5. september 2012, kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Besigtigelse Cortex Park 2. Protokol

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor:

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: Onsdag den kl. 16.00. Bemærk ændret mødetidspunkt p.g.a. afgang til Almene Boligdage

Læs mere

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator Boligselskabet Domea København 3500 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 19.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 1. sal, 2500 Valby. Dagsorden Side

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009

Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009 Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009 Mødedato 27.oktober 2009 Deltagere Mødested/lokale Skolegade 1, mødelokale 5315 Mødetidspunkt kl.13.00 sluttidspunkt kl.15.00 Niels Ågesen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 8. maj 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle

Referat Ordinært bestyrelsesmøde. Torsdag, den 8. maj 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag, den 8. maj 2014 Kl. 17:30 Mindegade 17A, Vejle Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GODKENDELSE AF PROTOKOL... 3 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN... 3 3. SAGER

Læs mere