Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000"

Transkript

1 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser...4 Er der brug for endnu en hjælpeorganisation...5 Første års målsætning...6 Strategi...7 Organisation...8 Arbejdsudvalg...9 Internaitonalt...9 National...10 Udsendelse...10 Fundraising...11 Event...11 PR-udvalg...12 Fremtiden...13 Regnskab...14 Tak for bidrag...15 Pharmaciens Sans Frontiéres

2 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser blev stiftet i foråret 2000 af en gruppe farmaceuter og farmaceutstuderende, der i en periode havde fulgt den internationale organisation Pharmaciens Sans Frontières (PSF). Efter et besøg fra PSF i oktober 1999 accelererede begivenhederne, og i marts blev organisationen stiftet. Denne første årsberetning er mere navlebeskuende og mindre globalorienteret end ønskeligt for en hjælpeorganisation. Det er imidlertid nødvendigt for en ny organisationen at finde sit ståsted, sine mål og en strategi for i fremtiden at kunne yde seriøst og kompetent hjælpearbejde, som det er vores ønske at yde. Disse opgaver, at definere organisationen, har derfor fyldt meget i vores arbejde, uden vi dog nogensinde tabte formålet af syne: At fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle, med en indsats hovedsagelig inden for det farmaceutiske område. Er der brug for endnu en hjælpeorganisation? Det er rigtigt, at der er mange seriøse og kompetente hjælpeorganisationer, og man kan mene, at farmaceuter og farmakonomer har nok hjælpeorganisationer at vælge imellem, hvis de ønsker at yde en indsats til folk i nød. Der har imidlertid manglet en organisation, der specifikt sætter fokus på lægemidler og lægemiddel-relaterede problemer. Det er vigtigt at lægemidler, som ordineres, bliver tilvejebragt, opbevaret og anvendt på professionel måde. Lægemidler skal håndteres af fagligt kompetente mennesker, så man mindsker risikoen for at anvende underlødige og/eller udløbne produkter. Det er muligt at anvende lægemidler i forbindelse med flere og flere sygdomme og lægemidlerne bliver til stadighed mere og mere potente. Det er derfor vigtigt, at de håndteres rigtigt og gives med grundig anvisning i brug, forholdsregler og opbevaring. Der er i udviklingslandene talrige eksempler på lægemidler af dårlig kvalitet eller direkte forfalskede lægemidler. Som eksempel kan nævnes lægemidler mod malaria eller infektioner, som ikke indeholder aktivt stof, eller som indeholder aktivt stof i varierende mængde. Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan rette op på disse forhold. Farmaceuter uden Grænser sætter fokus på korrekt og faglig håndtering af lægemidler fra producent til patient. 4 5

3 Første års målsætning Første års målsætning frem til generalforsamlingen i marts 2001: Udarbejdelse af skriftlig informations materiale Afholde foredrag eller seminar Etablering af hjemmeside Farmaceuter uden Grænser skal have over 100 medlemmer Farmaceuter uden Grænser skal være kendt i farmaceutiske fagkredse Udsendelse af farmaceuter med Pharmaciens Sans Frontiéres eller andre organisationer Samarbejde med andre organisationer Det er lykkedes at opnå de fleste af vores målsætninger allerede ved årsskiftet. Der er udarbejdet informations materiale i form af folder og poster. Hjemmesiden forventets færdig omkring generalforsamlingen. Organisationen er synlig gjort ved artikler i fagpressen, ved en debataften og deltagelse på fagkongresser (se side 11). Antallet af medlemmer var ved årsskiftet 90, og det er derfor klart forventet at målet på 100 rundes inden første års fødselsdag. Desværre er der ikke udsendt farmaceuter eller farmakonomer i løbet af organisationens første år og der er ikke udsigt til at det mål bliver opfyldt. Der arbejdes med at engagere en gruppe af frivillige parate til udsendelse. I den forbindelse er en job database under opbygning. 6 Strategi Første års strategi var at forme en organisation som er i stand til at bidrage med en seriøs indsats, hvor der er behov for farmaceutisk hjælp. Farmaceuter uden Grænser ønsker at løse opgaverne i samarbejde med andre hjælpeorganisationer med lignende værdigrundlag. Hovedopgaverne i det forløbne år og fremover er at: gøre organisationen kompetent og handlekraftig udbrede kendskabet til organisationen være engageret og vidende på u-landsområdet specielt på det farmaceutiske fagområde yde hurtig og effektiv farmaceutisk hjælp i form af lægemidler og personel til områder i nød kaste lys over problemer med forsyning og anvendelse af lægemidler være et naturligt samlingssted for farmaceuter og farmakonomer, der ønsker at yde en indsats til folk i nød For en ny startet organisation er der en række basale opgaver som er nødvendige. Den ny valgte arbejdsgruppe har skullet organisere sig og skaffe økonomiske midler for at kunne fungere administrativt. Desuden skal kontakten til PSF etableres således at Pharmaciens Sans Frontiéres og Farmaceuter uden Grænser lærer hinanden at kende (se side 9). Dette første år har derfor lagt grunden til det egentlige hjælpearbejde. 7

4 Organisationsstruktur Farmaceuter uden Grænser er en medlemsorganisation hvor medlemmerne på den årlige generalforsamlingen vælger en arbejdsgruppe. Det er frit for alle at være medlem og man behøver derfor ikke være farmaceut. Arbejdsgruppen Den daglige ledelse er arbejdsgruppen, som har en formand, 4 medlemmer og 2 suppleanter. Arbejds-gruppen mødes gerne en gang om måneden. For at ruste organisationen til der nuværende og kommende opgaver har arbejdsgruppen nedsat seks arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene er: Internationalt Nationalt Udsendelse Fundraising Event PR-udvalg Hvert udvalg har en eller to repræsentanter fra arbejdsgruppen (Medlemmer af de enkelte udvalg er listet side 16 og 17). Arbejdsudvalg Internationalt Farmaceuter uden Grænser er stiftet med udgangspunkt i Pharmaciens Sans Frontières. PSF-Comité International (PSF-CI) består af 7 lande Belgien, Canada, Luxemburg, Frankrig, Italien, Polen og Schweiz. Der er i løbet af år 2000 dannet nationale organisa-tioner af PSF i Tyskland, Danmark og Sverige. Disse lande er aspiranter til PSF-CI. Hjælpearbejdet i PSF-CI er beskrevet side 19 På PSF-CI s årsmøde i Clermont-Ferrand i juni deltog fra Danmark Bente Kirkeby og Thomas Damgaard deltog i. De blev budt velkommen af PSF-CI s bestyrelse og introduceret til hovedkontorets ressourcepersoner. Mødet gav endvidere anledning til at træffe et medlem fra den tyske organisation, som er en måned yngre end den danske. PSF-CI har internt ideologiske uoverensstemmelse mellem hovedkontoret og enkelte af medlemslandene Dette har betydet, at ansøgerlandene, heriblandt Danmark, ikke har fået den støtte og opbakning, som kunne forventes. Da Farmaceuter uden Grænser endnu ikke er optaget i PSF-CI, er det vanskeligt, at have indflydelse på udviklingen. Derfor er vi afventende med hensyn til vores forhold til PSF-CI. Vi forsætter vores arbejde og søger i dertil også at samarbejde med andre danske hjælpeorganisationer. 8 9

5 Nationalt Danmark har et veletableret netværk af hjælpeorganisationer. Farmaceuter uden Grænser ser det som en naturlig del af arbejdet at indgå i og deltage aktivt i dette netværk og har derfor oprettet et nationalt udvalg. Farmaceuter uden Grænser er medlem af Projektrådgivningen, som er en selvstændig forening oprettet på initiativ af Udenrigs Ministeriet. Projektrådgivningen har til formål at støtte og forme netværk mellem mindre danske hjælpeorganisationer. Det nationale udvalg skal derfor være vores redskab til etablering af kontakter og samarbejde i den danske bistandsverden. Udsendelse Udsendelsesudvalget er kontakten mellem medlemmer som ønsker udsendelse og organisationer som mangler ekspertise på lægemiddelområdet. En database med essentielle oplysninger om ressource personers erfaring, uddannelse, muligheder for hjælpearbejde er under opbygning. Udsendelsesudvalget skal endvidere udarbejde en plan for udvælgelse og uddannelse af ansøgere til udviklingsstillinger. Fundraising Fundraising udvalget har udsendt 335 breve til apoteker, organisationer og lægemiddelindustrier vedrørende støtte til vores arbejde. Det havde ved årets udgang indbragt kr. og det forvendtes at flere vil støtte organisationen. I løbet foråret vil udvalget følge op på resultaterne af første udsendelsesrunde og lave strategi for fremtidig fundraising. Event Eventudvalget har til opgave er at arrangere debat- og foredragsaftner. Der blev arrangeret en debataften d. 16. november med titlen: Medicinalindustriens ansvar i forhold til sygdomsbekæmpelse i udviklingslandene. Der blev lagt op til debat af Senior medical director Stig Pramming, Novo Nordisk og apoteker Poul Nissen, Apoteket Trianglen. De 55 fremmødte fik en interessant aften og en givtig debat. Udvalget planlægger deltagelse på Nycomeds Farmaceutsymposium, foredrag i forbindelse med Farmaceuter uden Grænsers generalforsamlingen samt virksomhedsbesøg

6 PR-udvalget. PR-udvalget har det overordnede ansvar for at udbrede kendskabet til Farmaceuter uden Grænser. Der er blandt andet blevet udarbejdet en folder, som er trykt i over 500 eksemplarer. Folderen er blandt andet blevet uddelt på Lægemiddeldage og Astras Farmaceutkongres, hvor organisationen var repræsenteret med en poster. Folderen og posteren er blevet trykt ved hjælp fra De Studerendes Råds trykkeri. I løbet af foråret færdiggøres en hjemmeside og en mailadresse til afløsning af den midlertidige hotmailadresse. Herved lettes udgivelsen af vore Nyhedsbreve og vi får et ansigt udadtil via Internettet. Det skal i den forbin-delse nævnes, at Pharmakon har være behjælpelig med at stille serverplads til rådighed. En lille organisation er meget afhængig af sponsorer og medlemmers støtte. Derfor er det vigtigt at holde en tæt kontakt til interessenterne. Dette er udvalgets hovedopgave. Fremtiden Farmaceuter uden Grænser har brugt sit første år på at danne grundlaget for en organisation. Der med er forudsætningerne lag for næste års målsætninger: Organisation dentitet hvor holdninger og meninger, der kan ytres i pressen Der skal desuden dannes et netværk, der er basen for de af vores medlemmer, der har ressourcer enten i forbindelse med udsendelse eller foredragsvirkomhed. Det er desuden vigtigt at få indsamlet erfaring med ulandsarbejde. Der arbejdes på at få unge medlemmer tilknyttet forskellige ulandsprojekter. Udsendelsen af danske farmaceuter gennem PSF eller amt ved samarbejde med danske hjælpeorganisationer

7 Regnskab for Farmaceuter uden Grænser Postering Udgifter/kr Indtægter/ kr Kontingent, bidrag og gaver 9.451,00 Støttemedlemmer 4.100,00 Administration 858,22 Møder: Generalforsamling 388,75 Debataften 411,00 Fælles udvalgsmøde 115,00 Rejseudgifter 2.258,00 Møder i alt 3172,75 PSF Aktiviteter: Møde Clermont-Ferrand 6.853,00 juni 2000 PSF Aktiviteter i alt 6.853,00 PR: Plakattryk 120,00 PR i alt 120,00 I alt pr. 31. december , , Status pr. 31. december 2000: 2.547,03

8 Tak for bidrag Støttemedlemmer pr. 31. december 2000: Nykøbing Apotek, Nykøbing Sj. Svane Apoteket, Viborg Bagsværd Apotek Gl. Kongevej Apotek, Frederiksberg Kolding Sønderbro Apotek Løve Apoteket, Vejle Nørre Alslev Apotek Stevns Apotek Bramming Apotek Vojens Apotek Apoteket Trianglen, Københav De Studerdens Råds Forlag, DFH Lån af forlagets faciliteter Pharmakon For at stille server plads tilrådighed Arbejdsgruppen Formand Bente Kirkeby, Vejle Sygehusapotek Næstformand Bente Frøkjær, Pharmakon Kassere Kristian Østergaard Nielsen, farmakonom og farmaceutstuderende Anja Olsen, Albertslund apotek Michael Due Larsen, Centralsygehuset i Næstved Suppleanter Gunnar Timmermann, Gorms apotek, Vejle Lone Hansen Apoteket Friheden, Hvidovre, suppleant indtil juni 2000 Revisor Ilse Fjalland, DFH Revisorsuppleant Bo Tandrup, Fertin Pharma Internationalt Thomas Damgaard, studerende Søren Troels Christensen, DFH Bente Frøkjær, Pharmakon Nationalt Thomas Buck, MPH-studerende Marianne O. Jensen, Novo Nordisk Kristian Nielsen, studerende Anja Olsen, Albertslund apotek Gertrud Rasmussen, Leo 15 16

9 Udsendelse Lis Jørgensen, Altox Kasra Ghasemi, Novo Nordisk Bente Kirkeby, Vejle Sygehusapotek Fundraising Bente Frøkjær, Pharmakon Ellen Christensen, Lundbeck Ellen Westh Sørensen, DFH Event Marianne O. Jensen, Novo Nordisk Kristian Nielsen, studerende Susanne Kaae, Enghave apotek PR Christoffer Schousboe, Farmaceutstuderende Jette Schougaard, Dyvekeapotek Marianne Møller, NetDoktor Michael Due Larsen, Centralsygehuset i Næstved Rasmus Gjesing, DFH Arbejdsgruppen (foto: Farmaceuten) Fra højre Kristian Østergaard Nielsen, Michael Due Larsen, Anja Olsen, Bente Frøkjær, Bente Kirkeby, Lone Hansen 17 18

10 Pharmaciens Sans Frontières Pharmaciens Sans Frontières er en international humanitær organisation, som arbejder for udbrede udsatte befolkningsgruppers adgang til sundhed. PSF har siden 1985 arbejdet for at sikre tilgang til sundhedsydelser og opbygge langsigtede løsninger for folkesundheden. Organisationen er den eneste humanitære organisation, som er specialiseret i løsninger af farmaceutiske problemer. PSF etablerer nødhjælp til mennesker i områder ramt af krig og naturkatastrofer. Målet med nødhjælpen er at hjælpe lokalbefolkninger med forsyninger af lægemidler og medicinsk udstyr for at imødekomme presserende sundhedsproblemer. Nødhjælpsprogrammerne følges op af langsigtede udviklingsprogrammer, der via genetablering og opbygning af sundhedssystemer søger at give finansiel og strukturel uafhængighed på sundhedsområdet. Gennem udviklingsprogrammerne etableres eller genskabes lokale apoteker og hospitalsfaciliteter, såsom sygehusapoteker og analyselaboratorier. PSF udfører desuden mere tekniske udviklingsprogrammer med henblik på at opbygge manuel eller industriel farmaceutisk lægemiddelproduktion. Pharmaciens Sans Frontières har omkring 100 farmaceuter, farmakonomer og andet sundheds-personale udstationeret i over 20 lande. Behovet for hjælpen er stigende, og det er nødvendigt, at flere frivillige deltager i projekterne. PSFs arbejde muliggøres ved hjælp af donationer fra virksomheder og fonde, ligesom der ydes finansiel støtte fra EU. Vil du støtte Farmaceuter uden Grænser i Danmark kan du tegne et medlemskab ved indbetaling af 100 kr. på giro Du vil herefter modtage nyhedsbrev om vores arbejde, hvis du opgiver din adresse på girokortet. Firmaer og foreninger kan støtte Farmaceuter uden Grænser ved at indsætte et beløb på den samme girokonto, hvorved der tegnes støttemedlemsskab. Alle støttemedlemmer vil blive nævnt i Nyhedsbrev og Årsberetning. Farmaceuter uden Grænser Håbets Allé 14 st. tv., 2700 Brønshøj 19

11

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

Hus nformation Nr. 2-2008

Hus nformation Nr. 2-2008 Hus nformation Nr. 2-2008 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere