Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000"

Transkript

1 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser...4 Er der brug for endnu en hjælpeorganisation...5 Første års målsætning...6 Strategi...7 Organisation...8 Arbejdsudvalg...9 Internaitonalt...9 National...10 Udsendelse...10 Fundraising...11 Event...11 PR-udvalg...12 Fremtiden...13 Regnskab...14 Tak for bidrag...15 Pharmaciens Sans Frontiéres

2 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser blev stiftet i foråret 2000 af en gruppe farmaceuter og farmaceutstuderende, der i en periode havde fulgt den internationale organisation Pharmaciens Sans Frontières (PSF). Efter et besøg fra PSF i oktober 1999 accelererede begivenhederne, og i marts blev organisationen stiftet. Denne første årsberetning er mere navlebeskuende og mindre globalorienteret end ønskeligt for en hjælpeorganisation. Det er imidlertid nødvendigt for en ny organisationen at finde sit ståsted, sine mål og en strategi for i fremtiden at kunne yde seriøst og kompetent hjælpearbejde, som det er vores ønske at yde. Disse opgaver, at definere organisationen, har derfor fyldt meget i vores arbejde, uden vi dog nogensinde tabte formålet af syne: At fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle, med en indsats hovedsagelig inden for det farmaceutiske område. Er der brug for endnu en hjælpeorganisation? Det er rigtigt, at der er mange seriøse og kompetente hjælpeorganisationer, og man kan mene, at farmaceuter og farmakonomer har nok hjælpeorganisationer at vælge imellem, hvis de ønsker at yde en indsats til folk i nød. Der har imidlertid manglet en organisation, der specifikt sætter fokus på lægemidler og lægemiddel-relaterede problemer. Det er vigtigt at lægemidler, som ordineres, bliver tilvejebragt, opbevaret og anvendt på professionel måde. Lægemidler skal håndteres af fagligt kompetente mennesker, så man mindsker risikoen for at anvende underlødige og/eller udløbne produkter. Det er muligt at anvende lægemidler i forbindelse med flere og flere sygdomme og lægemidlerne bliver til stadighed mere og mere potente. Det er derfor vigtigt, at de håndteres rigtigt og gives med grundig anvisning i brug, forholdsregler og opbevaring. Der er i udviklingslandene talrige eksempler på lægemidler af dårlig kvalitet eller direkte forfalskede lægemidler. Som eksempel kan nævnes lægemidler mod malaria eller infektioner, som ikke indeholder aktivt stof, eller som indeholder aktivt stof i varierende mængde. Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan rette op på disse forhold. Farmaceuter uden Grænser sætter fokus på korrekt og faglig håndtering af lægemidler fra producent til patient. 4 5

3 Første års målsætning Første års målsætning frem til generalforsamlingen i marts 2001: Udarbejdelse af skriftlig informations materiale Afholde foredrag eller seminar Etablering af hjemmeside Farmaceuter uden Grænser skal have over 100 medlemmer Farmaceuter uden Grænser skal være kendt i farmaceutiske fagkredse Udsendelse af farmaceuter med Pharmaciens Sans Frontiéres eller andre organisationer Samarbejde med andre organisationer Det er lykkedes at opnå de fleste af vores målsætninger allerede ved årsskiftet. Der er udarbejdet informations materiale i form af folder og poster. Hjemmesiden forventets færdig omkring generalforsamlingen. Organisationen er synlig gjort ved artikler i fagpressen, ved en debataften og deltagelse på fagkongresser (se side 11). Antallet af medlemmer var ved årsskiftet 90, og det er derfor klart forventet at målet på 100 rundes inden første års fødselsdag. Desværre er der ikke udsendt farmaceuter eller farmakonomer i løbet af organisationens første år og der er ikke udsigt til at det mål bliver opfyldt. Der arbejdes med at engagere en gruppe af frivillige parate til udsendelse. I den forbindelse er en job database under opbygning. 6 Strategi Første års strategi var at forme en organisation som er i stand til at bidrage med en seriøs indsats, hvor der er behov for farmaceutisk hjælp. Farmaceuter uden Grænser ønsker at løse opgaverne i samarbejde med andre hjælpeorganisationer med lignende værdigrundlag. Hovedopgaverne i det forløbne år og fremover er at: gøre organisationen kompetent og handlekraftig udbrede kendskabet til organisationen være engageret og vidende på u-landsområdet specielt på det farmaceutiske fagområde yde hurtig og effektiv farmaceutisk hjælp i form af lægemidler og personel til områder i nød kaste lys over problemer med forsyning og anvendelse af lægemidler være et naturligt samlingssted for farmaceuter og farmakonomer, der ønsker at yde en indsats til folk i nød For en ny startet organisation er der en række basale opgaver som er nødvendige. Den ny valgte arbejdsgruppe har skullet organisere sig og skaffe økonomiske midler for at kunne fungere administrativt. Desuden skal kontakten til PSF etableres således at Pharmaciens Sans Frontiéres og Farmaceuter uden Grænser lærer hinanden at kende (se side 9). Dette første år har derfor lagt grunden til det egentlige hjælpearbejde. 7

4 Organisationsstruktur Farmaceuter uden Grænser er en medlemsorganisation hvor medlemmerne på den årlige generalforsamlingen vælger en arbejdsgruppe. Det er frit for alle at være medlem og man behøver derfor ikke være farmaceut. Arbejdsgruppen Den daglige ledelse er arbejdsgruppen, som har en formand, 4 medlemmer og 2 suppleanter. Arbejds-gruppen mødes gerne en gang om måneden. For at ruste organisationen til der nuværende og kommende opgaver har arbejdsgruppen nedsat seks arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene er: Internationalt Nationalt Udsendelse Fundraising Event PR-udvalg Hvert udvalg har en eller to repræsentanter fra arbejdsgruppen (Medlemmer af de enkelte udvalg er listet side 16 og 17). Arbejdsudvalg Internationalt Farmaceuter uden Grænser er stiftet med udgangspunkt i Pharmaciens Sans Frontières. PSF-Comité International (PSF-CI) består af 7 lande Belgien, Canada, Luxemburg, Frankrig, Italien, Polen og Schweiz. Der er i løbet af år 2000 dannet nationale organisa-tioner af PSF i Tyskland, Danmark og Sverige. Disse lande er aspiranter til PSF-CI. Hjælpearbejdet i PSF-CI er beskrevet side 19 På PSF-CI s årsmøde i Clermont-Ferrand i juni deltog fra Danmark Bente Kirkeby og Thomas Damgaard deltog i. De blev budt velkommen af PSF-CI s bestyrelse og introduceret til hovedkontorets ressourcepersoner. Mødet gav endvidere anledning til at træffe et medlem fra den tyske organisation, som er en måned yngre end den danske. PSF-CI har internt ideologiske uoverensstemmelse mellem hovedkontoret og enkelte af medlemslandene Dette har betydet, at ansøgerlandene, heriblandt Danmark, ikke har fået den støtte og opbakning, som kunne forventes. Da Farmaceuter uden Grænser endnu ikke er optaget i PSF-CI, er det vanskeligt, at have indflydelse på udviklingen. Derfor er vi afventende med hensyn til vores forhold til PSF-CI. Vi forsætter vores arbejde og søger i dertil også at samarbejde med andre danske hjælpeorganisationer. 8 9

5 Nationalt Danmark har et veletableret netværk af hjælpeorganisationer. Farmaceuter uden Grænser ser det som en naturlig del af arbejdet at indgå i og deltage aktivt i dette netværk og har derfor oprettet et nationalt udvalg. Farmaceuter uden Grænser er medlem af Projektrådgivningen, som er en selvstændig forening oprettet på initiativ af Udenrigs Ministeriet. Projektrådgivningen har til formål at støtte og forme netværk mellem mindre danske hjælpeorganisationer. Det nationale udvalg skal derfor være vores redskab til etablering af kontakter og samarbejde i den danske bistandsverden. Udsendelse Udsendelsesudvalget er kontakten mellem medlemmer som ønsker udsendelse og organisationer som mangler ekspertise på lægemiddelområdet. En database med essentielle oplysninger om ressource personers erfaring, uddannelse, muligheder for hjælpearbejde er under opbygning. Udsendelsesudvalget skal endvidere udarbejde en plan for udvælgelse og uddannelse af ansøgere til udviklingsstillinger. Fundraising Fundraising udvalget har udsendt 335 breve til apoteker, organisationer og lægemiddelindustrier vedrørende støtte til vores arbejde. Det havde ved årets udgang indbragt kr. og det forvendtes at flere vil støtte organisationen. I løbet foråret vil udvalget følge op på resultaterne af første udsendelsesrunde og lave strategi for fremtidig fundraising. Event Eventudvalget har til opgave er at arrangere debat- og foredragsaftner. Der blev arrangeret en debataften d. 16. november med titlen: Medicinalindustriens ansvar i forhold til sygdomsbekæmpelse i udviklingslandene. Der blev lagt op til debat af Senior medical director Stig Pramming, Novo Nordisk og apoteker Poul Nissen, Apoteket Trianglen. De 55 fremmødte fik en interessant aften og en givtig debat. Udvalget planlægger deltagelse på Nycomeds Farmaceutsymposium, foredrag i forbindelse med Farmaceuter uden Grænsers generalforsamlingen samt virksomhedsbesøg

6 PR-udvalget. PR-udvalget har det overordnede ansvar for at udbrede kendskabet til Farmaceuter uden Grænser. Der er blandt andet blevet udarbejdet en folder, som er trykt i over 500 eksemplarer. Folderen er blandt andet blevet uddelt på Lægemiddeldage og Astras Farmaceutkongres, hvor organisationen var repræsenteret med en poster. Folderen og posteren er blevet trykt ved hjælp fra De Studerendes Råds trykkeri. I løbet af foråret færdiggøres en hjemmeside og en mailadresse til afløsning af den midlertidige hotmailadresse. Herved lettes udgivelsen af vore Nyhedsbreve og vi får et ansigt udadtil via Internettet. Det skal i den forbin-delse nævnes, at Pharmakon har være behjælpelig med at stille serverplads til rådighed. En lille organisation er meget afhængig af sponsorer og medlemmers støtte. Derfor er det vigtigt at holde en tæt kontakt til interessenterne. Dette er udvalgets hovedopgave. Fremtiden Farmaceuter uden Grænser har brugt sit første år på at danne grundlaget for en organisation. Der med er forudsætningerne lag for næste års målsætninger: Organisation dentitet hvor holdninger og meninger, der kan ytres i pressen Der skal desuden dannes et netværk, der er basen for de af vores medlemmer, der har ressourcer enten i forbindelse med udsendelse eller foredragsvirkomhed. Det er desuden vigtigt at få indsamlet erfaring med ulandsarbejde. Der arbejdes på at få unge medlemmer tilknyttet forskellige ulandsprojekter. Udsendelsen af danske farmaceuter gennem PSF eller amt ved samarbejde med danske hjælpeorganisationer

7 Regnskab for Farmaceuter uden Grænser Postering Udgifter/kr Indtægter/ kr Kontingent, bidrag og gaver 9.451,00 Støttemedlemmer 4.100,00 Administration 858,22 Møder: Generalforsamling 388,75 Debataften 411,00 Fælles udvalgsmøde 115,00 Rejseudgifter 2.258,00 Møder i alt 3172,75 PSF Aktiviteter: Møde Clermont-Ferrand 6.853,00 juni 2000 PSF Aktiviteter i alt 6.853,00 PR: Plakattryk 120,00 PR i alt 120,00 I alt pr. 31. december , , Status pr. 31. december 2000: 2.547,03

8 Tak for bidrag Støttemedlemmer pr. 31. december 2000: Nykøbing Apotek, Nykøbing Sj. Svane Apoteket, Viborg Bagsværd Apotek Gl. Kongevej Apotek, Frederiksberg Kolding Sønderbro Apotek Løve Apoteket, Vejle Nørre Alslev Apotek Stevns Apotek Bramming Apotek Vojens Apotek Apoteket Trianglen, Københav De Studerdens Råds Forlag, DFH Lån af forlagets faciliteter Pharmakon For at stille server plads tilrådighed Arbejdsgruppen Formand Bente Kirkeby, Vejle Sygehusapotek Næstformand Bente Frøkjær, Pharmakon Kassere Kristian Østergaard Nielsen, farmakonom og farmaceutstuderende Anja Olsen, Albertslund apotek Michael Due Larsen, Centralsygehuset i Næstved Suppleanter Gunnar Timmermann, Gorms apotek, Vejle Lone Hansen Apoteket Friheden, Hvidovre, suppleant indtil juni 2000 Revisor Ilse Fjalland, DFH Revisorsuppleant Bo Tandrup, Fertin Pharma Internationalt Thomas Damgaard, studerende Søren Troels Christensen, DFH Bente Frøkjær, Pharmakon Nationalt Thomas Buck, MPH-studerende Marianne O. Jensen, Novo Nordisk Kristian Nielsen, studerende Anja Olsen, Albertslund apotek Gertrud Rasmussen, Leo 15 16

9 Udsendelse Lis Jørgensen, Altox Kasra Ghasemi, Novo Nordisk Bente Kirkeby, Vejle Sygehusapotek Fundraising Bente Frøkjær, Pharmakon Ellen Christensen, Lundbeck Ellen Westh Sørensen, DFH Event Marianne O. Jensen, Novo Nordisk Kristian Nielsen, studerende Susanne Kaae, Enghave apotek PR Christoffer Schousboe, Farmaceutstuderende Jette Schougaard, Dyvekeapotek Marianne Møller, NetDoktor Michael Due Larsen, Centralsygehuset i Næstved Rasmus Gjesing, DFH Arbejdsgruppen (foto: Farmaceuten) Fra højre Kristian Østergaard Nielsen, Michael Due Larsen, Anja Olsen, Bente Frøkjær, Bente Kirkeby, Lone Hansen 17 18

10 Pharmaciens Sans Frontières Pharmaciens Sans Frontières er en international humanitær organisation, som arbejder for udbrede udsatte befolkningsgruppers adgang til sundhed. PSF har siden 1985 arbejdet for at sikre tilgang til sundhedsydelser og opbygge langsigtede løsninger for folkesundheden. Organisationen er den eneste humanitære organisation, som er specialiseret i løsninger af farmaceutiske problemer. PSF etablerer nødhjælp til mennesker i områder ramt af krig og naturkatastrofer. Målet med nødhjælpen er at hjælpe lokalbefolkninger med forsyninger af lægemidler og medicinsk udstyr for at imødekomme presserende sundhedsproblemer. Nødhjælpsprogrammerne følges op af langsigtede udviklingsprogrammer, der via genetablering og opbygning af sundhedssystemer søger at give finansiel og strukturel uafhængighed på sundhedsområdet. Gennem udviklingsprogrammerne etableres eller genskabes lokale apoteker og hospitalsfaciliteter, såsom sygehusapoteker og analyselaboratorier. PSF udfører desuden mere tekniske udviklingsprogrammer med henblik på at opbygge manuel eller industriel farmaceutisk lægemiddelproduktion. Pharmaciens Sans Frontières har omkring 100 farmaceuter, farmakonomer og andet sundheds-personale udstationeret i over 20 lande. Behovet for hjælpen er stigende, og det er nødvendigt, at flere frivillige deltager i projekterne. PSFs arbejde muliggøres ved hjælp af donationer fra virksomheder og fonde, ligesom der ydes finansiel støtte fra EU. Vil du støtte Farmaceuter uden Grænser i Danmark kan du tegne et medlemskab ved indbetaling af 100 kr. på giro Du vil herefter modtage nyhedsbrev om vores arbejde, hvis du opgiver din adresse på girokortet. Firmaer og foreninger kan støtte Farmaceuter uden Grænser ved at indsætte et beløb på den samme girokonto, hvorved der tegnes støttemedlemsskab. Alle støttemedlemmer vil blive nævnt i Nyhedsbrev og Årsberetning. Farmaceuter uden Grænser Håbets Allé 14 st. tv., 2700 Brønshøj 19

11

Årsrapport 2001 Farmaceuter uden Grænser

Årsrapport 2001 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2001 Farmaceuter uden Grænser Indholdsfortegnelse Årsrapport 2001...3 Farmaceuter uden Grænser...3 En farmaceutisk hjælpeorganisation...4 Strategi...5 Organisationsstruktur...6 Bestyrelsen...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 34. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45. Strategi... 56. Organisationsstruktur... 67. Bestyrelsen...

Indholdsfortegnelse. Indledning... 34. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45. Strategi... 56. Organisationsstruktur... 67. Bestyrelsen... Årsrapport 2002 Indholdsfortegnelse Indledning... 34 En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45 Strategi... 56 Organisationsstruktur... 67 Bestyrelsen... 67 Målsætning... 78 Arbejdsudvalg...910 Målsætniger

Læs mere

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...5. Strategi...6. Organisationsstruktur...7. Bestyrelsen...7. Målsætning...8. Arbejdsudvalg...

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...5. Strategi...6. Organisationsstruktur...7. Bestyrelsen...7. Målsætning...8. Arbejdsudvalg... Årsrapport 2004 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...5 Strategi...6 Organisationsstruktur...7 Bestyrelsen...7 Målsætning...8 Arbejdsudvalg...10 Aktive i Farmaceuter

Læs mere

Indledning...5. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...8. Bestyrelsen...8. Målsætning...9. Arbejdsudvalg...

Indledning...5. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...8. Bestyrelsen...8. Målsætning...9. Arbejdsudvalg... Årsrapport 2003 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Organisationsstruktur...8 Bestyrelsen...8 Målsætning...9 Arbejdsudvalg...11 Aktive i Farmaceuter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...9. Målsætning...

Indholdsfortegnelse. Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...9. Målsætning... Årsrapport 2007 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Organisationsstruktur...9 Målsætning...8 Aktive i Farmaceuter uden Grænser...12 Bidrag...16 Pharmaciens

Læs mere

En farmaceutisk hjælpeorganisation...4. Strategi...6. Målsætninger 2010-2011...8. Status over målsætningerne 2010-2011...8. Organisationsstruktur...

En farmaceutisk hjælpeorganisation...4. Strategi...6. Målsætninger 2010-2011...8. Status over målsætningerne 2010-2011...8. Organisationsstruktur... Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation...4 Strategi...6 Målsætninger 2010-2011...8 Status over målsætningerne 2010-2011...8 Organisationsstruktur...9 Udvalg...10 Aktive

Læs mere

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2009-2010...8. Status over målsætningerne 2009-2010...

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2009-2010...8. Status over målsætningerne 2009-2010... Årsrapport 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Målsætninger 2009-2010...8 Status over målsætningerne 2009-2010...8 Organisationsstruktur...9 Udvalg...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4. Strategi... 6. Målsætninger 2011-2012... 7. Status over målsætningerne 2011-2012...

Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4. Strategi... 6. Målsætninger 2011-2012... 7. Status over målsætningerne 2011-2012... Årsrapport 2011 2 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4 Strategi... 6 Målsætninger 2011-2012... 7 Status over målsætningerne 2011-2012... 8 Organisationsstruktur... 9 Udvalg... 10

Læs mere

Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013.

Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013. Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013. 2 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4 Strategi... 6 Målsætninger 2012-2013...

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Nyhedsbrev feb. 2010. Farmaceuter uden Grænser. To farmaceuter søges til Moshi, Tanzania

Nyhedsbrev feb. 2010. Farmaceuter uden Grænser. To farmaceuter søges til Moshi, Tanzania Bestyrelse Formand Søren Troels Christensen Næstformand Anita Nørby Kristensen Kasserer Tina Egeberg Christensen Bestyrelsesmedlemmer Mai Frederiksen Nina Grøntved Line Marie Jensen Karianne Wilhelmsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Karriere. Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro. Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse

Karriere. Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro. Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse Karriere Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro School of Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse kommer ud at virke på apoteker i landet. 28 pharma

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen Anette Green Nielsen Anne Elisabeth Jørgensen Anne Mette Jørgensen Anne S. Jeppesen Anne Steen Lund Annie Kristensen Baris Atalay Behzad Ghorbani Sektionsleder, cand.pharm. Beinta Guttesen Bente Frydenlund

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Vedtægter. for. Danmark

Vedtægter. for. Danmark Vedtægter for Danmark 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER

BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER 31. marts 2017 Deadline d. 30/4 kl. 20.00 Bag Future står Danske Medier, Kreativitet & Kommunikation og Plant. Har du spørgsmål vedrørende konkurrencen eller Future generelt, så

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13 Bestyrelsen: Formand Kåre Pedersen Kasserer Thomas Pedersen Næstformand Dorthe Lykke Æresbestyrelsesmedlem Niels Kielsen Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen Bestyrelsesmedlem Nick Bidstrup Suppleant Charlotte

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere