Ejerforeningen Godthåbs Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Godthåbs Have"

Transkript

1 Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej Frederiksberg, Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø- og Naturklagenævnet Vedrørende metroarbejdsplads Aksel Møllers Have: erstatning /manglende erstatning for udvidet arbejdstid, manglende topplade, samt ekstrem støj i aftentimerne. Denne mail er en opfølgning af skrivelse af til jer fra vores advokat Jens Anker Hansen (vedhæftet) Jeg skriver til dig, fordi vi i Aksel Møllers Have oplever, at hverken Metroselskabet eller Frederiksberg Kommune svarer på vores henvendelser, og da situationen i flere henseender er blevet ekstrem bliver vi nødt til at sætte jer ind i situationen. 1. Manglende meddelelse fra Metroselskabet om revidering af støjudbredelseskort samt manglende meddelelse om ændring af erstatning til støjplagede beboere På mødet hos os den 12. november 2013 oplyste Metroselskabet ved Christine Hammer, at nyt støjudbredelseskort ville blive fremlagt primo dec Det reviderede støjudbredelseskort er endnu ikke modtaget på trods af 3 rykkere. Se nedenfor. Konklusionen på mødet var, at hverken Frederiksberg Kommune eller Metroselskabet kunne fremlægge tilstrækkelige oplysninger til grundlag for Ekspropriationskommissionens revurdering af støjforholdene i Aksel Møllers Have. Det ses ikke, at Frederiksberg Kommune har rykket Metroselskabet for de reviderede støjberegninger. Forholdet har stor betydning for os som tætte naboer til metrobyggeriet, idet vi unddrages muligheden for tildeling af korrekt kompensation for støjgener på grund af Frederiksbergs Kommunes myndighedsmæssige fuldstændige passivitet. 2. Manglende topplade medfører ekstreme støjgener specielt generende om aftenen Som Ekspropriationskommissionen så ved selvsyn på mødet hos os den 12. november 2013 er omkring en 1/3 af toppladen ikke etableret. (se vedhæftede foto). Gennem det meget store hul i toppladen foregår udgravningen nu på 4 måned og da Frederiksberg Kommune har givet tilladelse til aftenarbejde er vi nu i den situation, at der aften efter aften foregår udgravning indtil kl På trods af at Frederiksberg kommune har sat en grænse på 61 db for støj efter kl. 18 overtrædes denne grænse meget væsentligt hver aften. Siden den er der hver aften foruden udgravning også brugt tryklufthammere i gruben om aftenen. Dette medfører en ekstrem støjbelastning af de omkringboende beboere, idet gruben fungerer som en tragt, der forstærker støjen op til niveauer på db. Ejerforeningen har dag efter dag sendt klager ledsaget af støjmålinger både fra Godthåb Haves støjmåler og Metroselskabets støjmåler, der tydeligt viser, at støjbelastningen ligger over 70 db hver aften. Men Frederiksberg Kommune har valgt at ignorere vore klager og deres egen meget udbasunerede lave støjgrænse på 61 DB.

2 Jeg vedhæfter støjmålinger fra Metroselskabets (foreløbig indtil den 9.1.) og Godthåb Haves støjmåler (fra til ) Nedenfor indsat en enkelt støjmåling fra i går torsdag der viser, at støjen om aftenen ligger langt over 70 db. VI gør opmærksom på, at efter maj 2013, hvor CMT udskiftede deres mikrofon, er støjmålingerne fra CMTs måler og Godthåb Haves måler fuldstændigt kongruente. Bestyrelsesformand Godthåbs Have Aksel Møllers Have Frederiksberg Vedhæftet: Støjmålinger fra Godthåb Haves støjmåler Støjmålinger fra CMTs støjmåler Advokat Anker Hansens skrivelse til Ekspropriationskommissionen af De gamle forkerte - simulerede støjkort Foto af arbejdspladsen med hullet i gruben. STØJKURVE FRA I GÅR TORSDAG DEN MAX" støjbelastning: Den højeste lyd der forekommer på dagen på under ét minut. Den lodrette streg: viser den højeste støj over ét minut den pågældende dag. Alle målinger med vores støjmåler skal efter kontrolmåling af firmaet Delta fratrækkes 3,5 db for at være korrekte Torsdag den MAX støjbelastning 114,9 db. Afstand til støjkilde ca. 40 m. Tryklufthammer en stor del af aftenen. Endnu en meget grov overtrædelse af støjgrænsen på 61 db efter kl. 18

3 Fra: Ole Møller [mailto:] Sendt: 8. januar :21 Til: ' Emne: 3. fremsendelse Vedrørende erstatning /manglende erstatning for "udvidet arbejdstid" samt manglende topplade i Aksel Møllers Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej Frederiksberg, fremsendelse Til direktør Henrik Plougmann Olsen Metroselskabet. Kopi bestyrelsesformand Henning Christophersen Vedrørende erstatning /manglende erstatning for udvidet arbejdstid samt manglende topplade i Aksel Møllers Have Jeg sender nedenstående til dig, fordi vi i ejerforeningen stadig ikke har fået svar på vores skrivelse af og Desuden blev spørgsmålet rejst mundtligt til Christine Hammer på et møde med Ekspropriationskommissionen her i Aksel Møllers Have den hvor hun lovede, at vi ville få svar primo december 13. Men vi har stadig intet hørt.. Kort fortalt: Der er ikke etableret en topplade over gruben som hævdet i breve til beboerne i Aksel Møllers Have fra Metroselskabet Udgravning er i gang fra åben grube i sydenden af gruben mellem Aksel Møllers Have 10 og 14. Dette er ikke i overensstemmelse med de støjkort vi har fået udleveret. Der er udbetalt erstatning for støj under udgravning af gruben til beboere i Aksel Møllers Have 2-12 fordi det fremgår af støjkortet at støjkilden befinder sig omkring Aksel Møllers Have 6-8 og foregår under topplade. Men udgravningen foregår som nævnt fra åben grube (Se vedhæftede billede) og et andet sted. Som sagt er vi blevet lovet et svar af Christine Hammer primo december 13. Underligt nok har en menig beboer i ejendommen fået et svar fra en landinspektør i Metroselskabet gående ud på, at støjudbredelseskortet vil blive revideret og erstatningerne vil blive opjusteret. Man svarer altså en beboer i ejendommen, men ikke Ejerforeningen.. Dette svar er vedhæftet. I øvrigt kan jeg oplyse, at entreprenøren hver aften i det nye år groft har overskredet grænsen på 61 db som Frederiksberg Kommune har sat som maksimum for den gennemsnitlige støjbelastning om aftenen. Om aftenen bruges der i stor udstrækning tryklufthammere i gruben, hvilket gør støjen endnu mere enerverende. Jeg har indsat de sidste støjmålinger fra CMT jeg har modtaget (16. og 17.12), samt støjmålinger fra Godthåb Haves støjmåler samme dage i 2013 samt samtlige arbejdsdage dage i Jeg gør opmærksom på, at målingsresultaterne fra CMTs støjmåler og Godthåbs Haves er fuldstændigt synkrone.

4 Hvis du undrer dig over Frederiksberg Kommunes manglende indskriden over for entreprenøren skal jeg blot henvise til vi har klaget til Tilsynsmyndigheden i kommunen der sker intet. Desuden har foreningen klaget til Statsforvaltningen over, hvad vores advokat mener er groft tilsynssvigt fra kommunens side. Svaret fra Statsforvaltningen var, at borgmesteren er ansvarlig for medarbejdernes manglende aktive tilsyn og indgriben på arbejdspladsen, og at man derfor intet kan gøre. Sagen vil blive indbragt for ombudsmanden snarest muligt. Jeg skal bede dig svare på vores forespørgsel fra hurtigst muligt. På forhånd tak! Bestyrelsesformand Godthåbs Have Aksel Møllers Have Frederiksberg Fra: Ole Møller [mailto: Sendt: 8. november :25 Til: Emne: 2. fremsendelse Vedrørende erstatning /manglende erstatning for udvidet arbejdstid samt manglende topplade i Aksel Møllers Have 2. fremsendelse Til Christine Hammer, Metroselskabet Udgravningen fortsætter fra åben grube i sydenden af metroarbejdsplads Aksel Møllers Have mellem nr. 10 og 14 - under meget stor støjudledning. Toppladen er ikke etableret i nord- og sydenden Dette er ikke i overensstemmelse med støjkort for arbejdspladsen. Der er allerede udbetalt erstatning for arbejde under topplade for beboere i nr. 4-12, men arbejdet foregår mellem nr. 10 og 14 direkte fra åben grube. Jeg skal derfor igen udbede mig svar på nedenstående spørgsmål. bestyrelsesformand Godthåbs Have Fra: Ole Møller [ Sendt: 4. november :24 Til: Emne: Vedrørende erstatning /manglende erstatning for udvidet arbejdstid samt manglende topplade i Aksel Møllers Have Til Christine Hammer Jespersen Metroselskabet.

5 Vedrørende erstatning /manglende erstatning for udvidet arbejdstid samt manglende topplade i Aksel Møllers Have Jeg har modtaget vedhæftede brev vedrørende udvidet arbejdstid. Det fremgår af brevet at etablering af topplade blev afsluttet i september og den mindre støjende arbejdstype Udgravning under topplade mv. er påbegyndt. Derfor skal vi ikke have erstatning fremover. Ordlyden i brevet er bare ikke i overensstemmelse med virkeligheden: Toppladen er ikke etableret i begge ender af gruben. Ydermere er udgravning i gang fra åben grube i sydenden af gruben, mellem Aksel Møllers Have 10 og 14. Dette er for det første ikke i overensstemmelse med det tilsendte støjkort (vedhæftet), hvoraf det fremgår, at det støjbelastede område efter etablering af topplade befinder sig ca. midt i toppladen, for det andet virker det som om udgravningen er ændret, så den foregår gennem det endnu ikke lukkede område ca. 15 meter - i sydenden mellem Aksel Møllers Have 10 og 14. Se vedhæftede billeder Denne udgravning med kæmpekran og kæmpe grab har stået på i nu en uge og det lader til at fortsætte. Støjen er meget voldsom og ikke spor mindre støjende? Jeg skal derfor spørge dig: 1. Er det rigtigt at planerne for udgravning er ændret, så den foregår gennem åben område i sydende af gruben? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja er dette en meget væsentlig ændring af de forudsætninger erstatningen er givet på til de forskellige lejligheder. 2. Hvor længe skal dette i givet fald fortsætte? 3. Hvilken indvirkning vil dette få på den erstatning beboerne i det hårdt belastede område skal have? 4. Hvis man ser på arbejdspladsen ovenfra virket det som om, at udgravning gennem de to støjbelastede huller på det simulerede støjkort ikke er mulig, idet der simpelthen ikke er plads på siden af gruben til, at kæmpekranen kan komme i nærheden af disse to huller. Har jeg ikke ret i denne formodning og vil det ikke betyde at al fremtidig udgravning vil ske fra den position kæmpekranen står på i dag? Ole Møller

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Padborg, 4 december 2014 Svar på henvendelse vedr. sagsnummer xxxxxxx Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hermed reagerer jeg på Ankestyrelsens svar af 18. november 2014. Jeg skal beklage den lange

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab Referat Mødedato: 10. juni 2015 Mødested: Afdelingskontoret, AAB afd. 2 Kontaktperson Torben Lærkesen Regnskabschef Direkte tlf.: 33760411 Mobil nr.: 21214041 E-mail: tlr@aab.dk Til stede: Afbud: Johan

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne.

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne. Fra: Nils Giversen [mailto:nils.giversen@monday.dk] Sendt: 1. marts 2012 14:54 Til: me@zales.dk Emne: optagelser Kære Morten Egelund Tak for interviewet i morges. Vi aftalte at vise dig de optagelser,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere