Danish Crown ulykkesprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Crown ulykkesprojekt"

Transkript

1 Danish Crown ulykkesprojekt DNV seminar, den 31. maj 2011 Randi Madsen, arbejdsmiljøchef DC

2 Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown er: Europas største og verdens næststørste svineslagteri Europas største kødforædlingsvirksomhed Danmarks største kreaturslagteri Verdens største kødeksportør Danish Crown er verden største svinekødseksportør 2

3 Nøgletal Danish Crown koncernen Koncern Omsætning Slagtninger pr. år Nøgletal 44,3 mia. kr. 20,0 mio. svin Heraf godt 1,8 mio. i udlandet 0,4 mio. kreaturer Andelshavere Ca Medarbejdere Ca

4 Koncernen Incidens (skader pr ansatte) : 1010 ulykker som har medført fravær : 870 ulykker som har medført fravær : 547 ulykker som har medført fravær 200,0 180,0 18,0 16,0 Incidens (accidents pr emp.) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 8,6 Incidens (accidents pr emp.) 153,9 155,1 154,6 166,6 180,8 157,0 135,3 115,6 107,9 90,7

5 Danish Crown Svinekødsdivisionen Reduktion af arbejdsulykker Oksekødsdivisionen har i perioden 1. oktober 2007 til dato reduceret antallet af arbejdsulykker med 50 procent Incidens (accidents pr emp.) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 10,9 11,5 10,8 14,3 13,9 14,9 15,9 14,8 15,9 8,1 Incidens 170,1 169,8 170,8 179,1 194,1 174,5 145,7 115,7 108,1 97,5

6 Ulykkesprojekter i Danish Crown koncernen Projektet er til dato opstartet på 17 af koncernens virksomheder, fordelt på både svinekødsdivisionen, oksekødsdivisionen og Tulip Food Company. Ringsted opstartet januar 2005 Rønne opstartet november 2006 Horsens opstartet april 2008 Samtlige 6 oksekødsfabrikker: opstartet september 2007 Sæby opstartet november 2008 Esbjerg opstartet januar 2009 Blans opstartet februar 2009 Herning opstartet december 2009 Fåborg opstartet januar 2010 Tulip Ålborg opstartet maj 2009 Tulip Fåborg opstartet december 2009 Tulip Svenstrup opstartet marts 2011

7 Ulykkesprojekt Danish Crown - Ringsted DC Ringsted Goal 100 percent Procent Project start - -

8 Kvartal 5 Kvartal 6 Kvartal 7 Kvartal 8 Kvartal 9 Ulykkesprojekt Danish Crown - Sæby 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Projekt start Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 DC Sæby Mål (50%) 100 Procent -5-6 Procent

9 De nemme og synlige tiltag ved et ulykkesprojekt Beslutning om et ulykkesprojekt Planlægning af rundgange Gennemførelse af rundgange Tilløb til ulykker findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre tilløb til ulykker Manglende oprydning findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre oprydning og adfærd Inddragelse af medarbejderne

10 De svære tiltag og beslutninger ved et ulykkesprojekt Beslutte målsætning for ulykkesprojektet Inddragelse af ledelsen Opfølgning mellem DCI rundgange Prioritering af handlingsplanerne fra rapporterne Fastholdelse af ulykkesprojektet Afsætte interne ressourcer på fabrikken Beslutte og ensrette påbud overholde konsekvens Fastholde skadelidte medarbejdere på arbejde

11 SU - procedure for beskæftigelse af tilskadekomne medarbejdere Hvis en medarbejder komme til skade, sendes vedkommende på skadestuen.... registrering, forebyggelse.. Den tilskadekomne og mester/sikkerhedsrepræsentant drøfter, sammenholdt med den lægelige vurdering, skadens omfang. Parterne foretager en vurdering af hvilke arbejdsområder og skånejob medarbejderen kan udføre under skadeforløbet. Hvis det vurderes, at skadens omfang nødvendiggør at medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen, aftales det videre forløb med medarbejderen, herunder hvornår arbejdet kan påbegyndes i det udvalgte skånejob. Uanset om medarbejderen starter i skånejob, eller medarbejderen er fraværende, foretages en opfølgning under hele skadeforløbet. Er der uenighed om skadens alvorlighed, sendes skadelidte til egen læge, med det formål, at få lægens afgørelse på om skadelidte er uarbejdsdygtig eller kan bestride et skånejob. Det er altid lægens afgørelse, som afgør om medarbejderen er uarbejdsdygtig.

12 Interne påbud konsekvens opfølgning INTERNT SIKKERHEDSPÅBUD Brug af stålhandsker Sikkerhedsudvalget har besluttet at nedenstående påbud overholdes. Ledelsen skal derfor meddele, at dette påbud skal følges. Sikkerhedsgruppen har besluttet, at pr. 1. marts 2009 skal alle medarbejdere anvende stålhandsker Konsekvens ved tilsidesættelse af ovenstående påbud vil medføre mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og ved efterfølgende tilsidesættelse medføre bortvisning. Sikkerhedsgruppen Den 2009 Sikkerhedsrepræsentant i afdelingen mester i afdelingen

13 Det optimale ulykkesprojekt Ledelsens synlige opbakning - både ris og ros Afsætte interne ressourcer til opfølgning Udpege intern ulykkesprojektgruppe Konstant tilsyn og opfølgning fra sikkerhedsgruppen Ensretning af påbud, opfølgning og konsekvens Synliggørelse af ulykkesprojektet Opfølgning af resultater fra ulykkesprojektet på alle møder Finde nye fokusområder

14 De synlige resultater

15 Ledelsens rolle i Ulykkesprojektet Ledelsen bakker op igennem hele projektet Ledelsen er synlig følger op på resultaterne Ledelsen sikrer at der tilføres tilstrækkelig med ressourcer Ledelsen sikrer at der er konsekvens Ledelsen sikrer at mellemledere overholder konsekvens Ledelsen holder hvad den lover Ledelsen roser ALLE i projektet og roser OFTE

16 JOBBESKRIVELSE FREMTIDENS SIKKERHEDSREPRÆSENTANT SENTANT I DANISH CROWN For at medarbejderne kan sikre, at opstillede kandidater til posten som sikkerhedsrepræsentant i Danish Crown kan bestride denne funktion bedst muligt i en 4-årig periode, bør nedenstående kvalifikationskrav medtages i bedømmelsen inden valg afgives: Sprog dansk i tale og skrift EDB på brugerniveau Kendskab / interesse for arbejdsmiljø og miljø (lovgivning, bekendtgørelser m.v.) Formulere sig til møder, formidle budskaber og informationer Sikre at SIMU s beslutninger formidles og overholdes. Godkendt i SIMU

17 Sikkerhedsmedhjælper Danish Crown Hvorfor: Flere medarbejdere får fokus på sikkerhedsarbejdet Flere medarbejdere ved hvad der skal/bør laves SIMG kan ikke altid nå alt i en afdeling SIMG ved ikke alt og ser ikke alt i en afdeling Medarbejderinvolvering!!!

18 Daglig tilsyn DANISH CROWN ESBJERG Daglig tilsyn med brug af værnemidler og brugen af tekniske hjælpemidler Skema til dokumentation af medarbejdernes brug af værnemidler og tekniske hjælpemidler OK IKKE OK

19 Risikovurdering Risikovurdering Dato Maskine/linje/arbejdsplads Klasse Beskrivelse Konsekvens 1 Ubetydelig skade Småskader, arbejdet fortsætter senest efter 3 dage 2 Småskader Væsentlige skader, op til 30 sygedage 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Afdeling 4 Katastrofale skader Knoglebrud, amputation og ulykker med dødelig udgang Farekilder: Klassificering F S M 1 Aldrig/næsten aldrig Forsvindende lille Meget stor 2 Sjældent Usandsynligt Stor 3 Lejlighedsvis Tænkeligt Muligt 4 Jævnligt Sandsynligt Lille 5 Hyppigt Meget sandsynligt Ikke muligt Skadeskategori Færlige hændelser: N=F+S+M Kategori N A B 7 9 C 4 6 D 1 3 E Alvorlighed E D C B A Konsekvens: 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Frekvens 5 Hyppigt Sandsynlighed 4 Sandsynligt Mulighed for ikke at komme til skade 4 Skadesandsynlighed 13 Lille Billede af farekilden Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 39 Nej Er risikoniveauet acceptabelt? Kan faren elimineres? Hvis ja hvordan? I konstruktionen, ved beskyttelsesandordnin-ger eller i brugsanvisning. Beskriv tiltag Underskrift:

20 Sikkerhedsgennemgang Sikkerhedsrundgang Afdeling: Dato: Emne Ikke rel. Ja Nej Evt. kommentarer 1 A Er alle afvigelser fra sidste rundgang afsluttet? B Er der fulgt op på alle handlingsplaner? 2 Ulykker og tilløb til ulykker A Ulykker: Er der lavet forebyggende handlinger og virker de efter hensigten? B Er der registreret tilløb til ulykker? C Tilløb til ulykker: Er der foretaget korrigerende handlinger, og virker de efter hensigten? 3 APV A Er APV-kortlægning udarbejdet og opdateret? B Er der udarbejdet APV-handlingsplaner, og virker tiltagene efter hensigten? 4 Instruktion af nyansatte/forflyttede A Er nyansatte instrueret i sikkerhed og miljø? B Er instruktionsskema underskrevet? 5 Arbejdspladsens indretning A Er arbejdspladsens indretning, arbejdsplatforme og rækværker i orden? B Er gulve, adgangsveje og trapper forsvarlige? C Er skilte med påbud/advarsler samt reoler i orden? 6 Arbejdsmetoder A Er arbejdsmetoder og brugen af tekniske hjælpemidler i orden (fx hæve/sænke stationer, løftemagneter og trucks)? B Er adfærdsstøj minimeret? C EGA/Tempo: Er der jobrokeringsplaner? Overholdes reglerne vedr. effektivitet (protokollat)? D Anvendes personlige værnemidler som foreskrevet? 7 Maskiner A Er der udarbejdet risikovurderinger på relevante maskiner? B Er afskærmning af maskiner og udstyr i orden? 8 Sikkerheds- og førstehjælpsudstyr A Er sikkerhedsudstyr, førstehjælpskasse, øjenskylleflaske, hjertestarter m.v. i orden? 9 Materialer og stoffer A Opbevares og bruges stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde? B Er der udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle mærkningspligtige stoffer (også nyindkøbte)? 10 Eksternt miljø A Er hensyn til naboer i orden (støj, lugt)? B Undgås unødig vandforbrug (fx løbende haner, utætte slanger)? C Undgås unødig energiforbrug (fx unødig tændte transportbånd, maskiner eller lys, for høj temperatur i sterilisatorer, åbne porte og døre) D Er affald i afdelingen (fx pap, plast, metal og farligt affald) sorteret og opbevaret korrekt? E Er udløb til spildevand (fx blod, gødning, kemi) begrænset mest muligt? Sikkerhedsrundgangen er foretaget af (evt. krydsrundgang fra anden afd.): Tema for sikkerhedsrundgangen: Bemærkninger:

21 Funktionsbeskrivelse Danish Crown Svinekødsdivisionen Ringsted Akk.nr.: Afdeling: Slagtegang, Ren Igangsat: Udarbejdet af: Jan Wolthers Funktionsbeskrivelse Ansvarlig mester: Bent Jepsen Operation: Afskære prostata Funktionen omfatter: Afskære prostata. Se arbejdsbeskrivelsen. Maskiner og værktøj: Whizardkniv Strygestål Sikkerhedsudstyr: Påbud: Høreværn eller ørepropper Pr Brynjehandske Sikkerhedsudstyr skal tjekkes inden produktionsopstart og i løbet af dagen. Platform: Specielle sikkerhedshensyn: Vigtigt at afdelingens almindelige regler er kendte og følges. Vigtigt at alle er ansvarlige for egen og for andres sikkerhed. Sikkerhedshensyn vedr. maskiner: Maskinen skal afbrydes inden der gøres indgreb i denne. Evt. kontaktes Teknisk afdeling. Sikkerhedsgruppens bemærkninger: Underskrift: Tillidsmand NNF sikkerhedsrep. Mester Dato: Navn:

22 Risikovurdering af værnemidler Risikovurdering af sikkerhedsudstyr Dato Produkt navn Skal dette sikkerhedsudstyr erstatte et eksisterende, eller er der tale om et nyt sikkerhedsudstyr? Wizard handske 345 (test) Handske 345 (test) skal erstatte de gældende typer af handsker på alle DC virksomheder. Farekilder: Farekiklder uden brug af wizardhandske er snitskader i knivførende og anden hånd. Færlige hændelser: Kniv rammer bordkant og kniv glider ind i hånd. Kniv rammer ribben og kniv glider ind i hånd. Operatør griber ud efter kniv, denne vender forkert og forårsager en skade på finger. Konsekvens: Frekvens Sandsynlighed Småskader Sjældent Usandsynligt Væsentlige skader, op til 30 sygedage Mulighed for ikke at komme til skade Stor Sikkerhedsmæssig forsvarlig Veterinærmæssig forsvarlig Hvordan er Vask/rengøring Kommentar: Ja Ja God Samlet set erdet vurderet at det testet/undersøgte sikkerhedsudstyr er fornuftigt. Skadesandsynlighed 9 Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 18 Er risikoniveauet acceptabelt? Ja

23 Synliggørelse - opslag

24 Tilløb til ulykker SIMU-206 Tilløb til ulykker Side 1 af 1 Erstatter Version 02 Godkendt af RANM Autoriseret af FRLA Skrevet af ranm Dato Formål og omfang 1.1 Formålet er at sikre, at alle tilløb til ulykker registreres for at forhindre ulykken i at ske. 1.2 Instruktionen omfatter alle aktiviteter i og omkring fabrikken. Hvad skete der? Hvor skete det? Hvem bemærkede det? Hvem kunne være kommet til skade? 2. Ansvar 2.1 SIMG har ansvaret for, at alle medarbejdere er informeret om tilløb til ulykke - registrering. Det er derefter medarbejdernes ansvar at indberette tilløb til ulykker til SIMG. Hvorfor skete det? (f.eks. mangler i teknik, instrukser, vedligehold - uhensigtsmæssig adfærd ) 2.2 SIMG har ansvaret for at tilløb til ulykker registreres. 2.3 SIMG har ansvaret for at foretage ændringer på arbejdspladsen, ud fra registreringen af tilløb til ulykker for at forebygge ulykker. 2.4 SIMG har ansvaret for at orientere daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder om registrerede tilløb til ulykker. 2.5 Miljømedarbejder har ansvaret for, at der kan foretages årlig opgørelse på antal tilløb til ulykker til brug ved SIMU møder. Miljømedarbejder/daglig sikkerhedsleder har ansvaret for, at der foretages en samlet vurdering af tilløb til ulykker på SIMU møder. Dette er registreret af : (Forbeholdt sikkerhedsgruppen) Er noget lignende sket før, hvornår? Underskrift og dato 3. Instruktion Hvad skal der gøres? 3.1 Medarbejderen kontakter SIMG, såsnart et tilløb til ulykke observeres 3.2 SIMG udfylder et skema Tilløb til ulykke i samarbejde med medarbejderen, og drøfter forebyggende foranstaltninger. 3.3 SIMG afleverer skema til daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder, som sikrer videre besked direkte til SIMG for dato for udførelse af opgaven. Ansvarlig: Frist for gennemførelse: Udfyldt af: Leder Sikkerhedsrepræsentant 3.4 SIMG sørger for opbevaring af skema i afdelingen.

25 TILLØB B TIL ULYKKER Lige ved. Skal anmeldes til din sikkerhedsgruppe Navn og arb. nr. Hvis du lige har undgået en ulykke, skriv dit navn og aflever sedlen til din sikkerhedsgruppe

26 Tilløb til ulykker Navn/arbejdsnummer: Afdeling: Dato: Eventuel bemærkning: Din sikkerhedsgruppe kontakter dig inden for 5 arbejdsdage, for at tale om hvad du har set

27 Diplom Det attesteres hermed, at Pakkeri, dag, ved Lasse B. Sørensen og Ole Pedersen grundet et utrolig højt informationsniveau, flot synliggørelse af tiltag, samt de endelig har knækket kurven og reduceret betragtelig i antal arbejdsulykker, bliver periodens vinder i januar 2010.

28 Arbejdsulykker Udvikling af risikoen over de sidste 12 år Incidens (skader pr ansatte) ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Fravær pr. ulykke ,0 Fravær pr. skade 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 12,6 13,1 10,5 Incidens (skader pr medarbejdere)

29 Status arbejdsulykker i Danish Crown Danish Crown fabrikkerne har reduceret antal ulykker med ca. 60% over de sidste 3-4 år. De lavthængende frugter er plukket. Arbejdspladser og indretning er forbedret/optimal. Værnemidler er udviklet og indført. Arbejdsmiljøsystemer og -dokumentation på højt niveau.

30 Hvorfor stadig fokus på forebyggelse? Fordi vi ikke er gode nok til at forebygge! Faldulykker er ikke faldet og de er alvorlige. Klem, stød og slag, er de nye skæreulykker. De alvorlige ulykker sker stadig - antal fraværsdage pr. ulykke er ikke faldet. Trods flere års indsats, er der stadig for mange knivulykker.

31 Arbejdsulykker Fordeling på skadestyper , ,0 Antalulykker ,0 10,0 Fraværsdage 50 5,0 0 Knivskader Klemning, stød, slag Fald Maskiner Andet 0,0 Antal arbejdsulykker Gennemsnitlig fravær pr. ulykke 5,7 15,8 21,4 11,4 4,8

32 Arbejdsulykker Antal sager med forebyggelse % % 80% % Antal ulykker % 50% 40% Procent % % 10% % Antal skader Antal skader med forebyggende løsninger Antal skader uden forebyggende løsninger 53,8 60,1 59,8 64,1 69,6 46,2 39,9 40,2 35,9 30,4

33 Ingen forebyggelser Hændelsesforløb Skadelidte skulle slukke for wulfhakker på kontakten, som er placeret på siden af hakkeren, skadelidte skulle passere 2 stålkar, som var placeret ved hakkeren, da han går forbi disse stålkar glider han på stålrist som ligger oven kloakken, hvorved han får overbalance og falder ned over de 2 styreskinner som er i gulvet ved hakkeren, han lander på gulvet med venstre hånd først, hvorved hånden tager hele vægten og håndrod brækker over. Skadelidte kommer på skadestuen, hvor det konstateres at hånden er brækket. Forslag til reducering af risici AM gruppens løsning

34 Dårlige forebyggelser Hændelsesforløb Forslag til reducering af risici Skal fjerne knivene i opskæringen, de kommer i en kasse som han taber, Kører til egen læge næste formiddag, og kan ikke blive syet da der er gået for lang tid. AM gruppens løsning Am-gruppen ser på om ikke der skal påbydes wizhard handske ved indsamling af knive

35 Eksisterende forebyggelsesskema 48 spørgsmål (inkl. spørgsmål vedr. skadestype) (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.)

36 Nyt forebyggelsesskema

37 Ulykkesforebyggelse nyt skema 7 spørgsmål (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.) Beskriv hændelsesforløb hvorfor skete ulykken? skadestedet SKAL besigtiges. billeder før forebyggende tiltag Beskriv forebyggelse AM gruppen udarbejder løsningsforslag af lignende ulykker AM udvalgets løsningsforslag kan tilføjes Beskriv opfølgning hvordan følges op billeder efter forebyggende tiltag såfremt besluttede forebyggelser ændres, SKAL dette tilføjes i forebyggelsesskemaet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere