Danish Crown ulykkesprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Crown ulykkesprojekt"

Transkript

1 Danish Crown ulykkesprojekt DNV seminar, den 31. maj 2011 Randi Madsen, arbejdsmiljøchef DC

2 Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown er: Europas største og verdens næststørste svineslagteri Europas største kødforædlingsvirksomhed Danmarks største kreaturslagteri Verdens største kødeksportør Danish Crown er verden største svinekødseksportør 2

3 Nøgletal Danish Crown koncernen Koncern Omsætning Slagtninger pr. år Nøgletal 44,3 mia. kr. 20,0 mio. svin Heraf godt 1,8 mio. i udlandet 0,4 mio. kreaturer Andelshavere Ca Medarbejdere Ca

4 Koncernen Incidens (skader pr ansatte) : 1010 ulykker som har medført fravær : 870 ulykker som har medført fravær : 547 ulykker som har medført fravær 200,0 180,0 18,0 16,0 Incidens (accidents pr emp.) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 8,6 Incidens (accidents pr emp.) 153,9 155,1 154,6 166,6 180,8 157,0 135,3 115,6 107,9 90,7

5 Danish Crown Svinekødsdivisionen Reduktion af arbejdsulykker Oksekødsdivisionen har i perioden 1. oktober 2007 til dato reduceret antallet af arbejdsulykker med 50 procent Incidens (accidents pr emp.) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 10,9 11,5 10,8 14,3 13,9 14,9 15,9 14,8 15,9 8,1 Incidens 170,1 169,8 170,8 179,1 194,1 174,5 145,7 115,7 108,1 97,5

6 Ulykkesprojekter i Danish Crown koncernen Projektet er til dato opstartet på 17 af koncernens virksomheder, fordelt på både svinekødsdivisionen, oksekødsdivisionen og Tulip Food Company. Ringsted opstartet januar 2005 Rønne opstartet november 2006 Horsens opstartet april 2008 Samtlige 6 oksekødsfabrikker: opstartet september 2007 Sæby opstartet november 2008 Esbjerg opstartet januar 2009 Blans opstartet februar 2009 Herning opstartet december 2009 Fåborg opstartet januar 2010 Tulip Ålborg opstartet maj 2009 Tulip Fåborg opstartet december 2009 Tulip Svenstrup opstartet marts 2011

7 Ulykkesprojekt Danish Crown - Ringsted DC Ringsted Goal 100 percent Procent Project start - -

8 Kvartal 5 Kvartal 6 Kvartal 7 Kvartal 8 Kvartal 9 Ulykkesprojekt Danish Crown - Sæby 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Projekt start Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 DC Sæby Mål (50%) 100 Procent -5-6 Procent

9 De nemme og synlige tiltag ved et ulykkesprojekt Beslutning om et ulykkesprojekt Planlægning af rundgange Gennemførelse af rundgange Tilløb til ulykker findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre tilløb til ulykker Manglende oprydning findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre oprydning og adfærd Inddragelse af medarbejderne

10 De svære tiltag og beslutninger ved et ulykkesprojekt Beslutte målsætning for ulykkesprojektet Inddragelse af ledelsen Opfølgning mellem DCI rundgange Prioritering af handlingsplanerne fra rapporterne Fastholdelse af ulykkesprojektet Afsætte interne ressourcer på fabrikken Beslutte og ensrette påbud overholde konsekvens Fastholde skadelidte medarbejdere på arbejde

11 SU - procedure for beskæftigelse af tilskadekomne medarbejdere Hvis en medarbejder komme til skade, sendes vedkommende på skadestuen.... registrering, forebyggelse.. Den tilskadekomne og mester/sikkerhedsrepræsentant drøfter, sammenholdt med den lægelige vurdering, skadens omfang. Parterne foretager en vurdering af hvilke arbejdsområder og skånejob medarbejderen kan udføre under skadeforløbet. Hvis det vurderes, at skadens omfang nødvendiggør at medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen, aftales det videre forløb med medarbejderen, herunder hvornår arbejdet kan påbegyndes i det udvalgte skånejob. Uanset om medarbejderen starter i skånejob, eller medarbejderen er fraværende, foretages en opfølgning under hele skadeforløbet. Er der uenighed om skadens alvorlighed, sendes skadelidte til egen læge, med det formål, at få lægens afgørelse på om skadelidte er uarbejdsdygtig eller kan bestride et skånejob. Det er altid lægens afgørelse, som afgør om medarbejderen er uarbejdsdygtig.

12 Interne påbud konsekvens opfølgning INTERNT SIKKERHEDSPÅBUD Brug af stålhandsker Sikkerhedsudvalget har besluttet at nedenstående påbud overholdes. Ledelsen skal derfor meddele, at dette påbud skal følges. Sikkerhedsgruppen har besluttet, at pr. 1. marts 2009 skal alle medarbejdere anvende stålhandsker Konsekvens ved tilsidesættelse af ovenstående påbud vil medføre mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og ved efterfølgende tilsidesættelse medføre bortvisning. Sikkerhedsgruppen Den 2009 Sikkerhedsrepræsentant i afdelingen mester i afdelingen

13 Det optimale ulykkesprojekt Ledelsens synlige opbakning - både ris og ros Afsætte interne ressourcer til opfølgning Udpege intern ulykkesprojektgruppe Konstant tilsyn og opfølgning fra sikkerhedsgruppen Ensretning af påbud, opfølgning og konsekvens Synliggørelse af ulykkesprojektet Opfølgning af resultater fra ulykkesprojektet på alle møder Finde nye fokusområder

14 De synlige resultater

15 Ledelsens rolle i Ulykkesprojektet Ledelsen bakker op igennem hele projektet Ledelsen er synlig følger op på resultaterne Ledelsen sikrer at der tilføres tilstrækkelig med ressourcer Ledelsen sikrer at der er konsekvens Ledelsen sikrer at mellemledere overholder konsekvens Ledelsen holder hvad den lover Ledelsen roser ALLE i projektet og roser OFTE

16 JOBBESKRIVELSE FREMTIDENS SIKKERHEDSREPRÆSENTANT SENTANT I DANISH CROWN For at medarbejderne kan sikre, at opstillede kandidater til posten som sikkerhedsrepræsentant i Danish Crown kan bestride denne funktion bedst muligt i en 4-årig periode, bør nedenstående kvalifikationskrav medtages i bedømmelsen inden valg afgives: Sprog dansk i tale og skrift EDB på brugerniveau Kendskab / interesse for arbejdsmiljø og miljø (lovgivning, bekendtgørelser m.v.) Formulere sig til møder, formidle budskaber og informationer Sikre at SIMU s beslutninger formidles og overholdes. Godkendt i SIMU

17 Sikkerhedsmedhjælper Danish Crown Hvorfor: Flere medarbejdere får fokus på sikkerhedsarbejdet Flere medarbejdere ved hvad der skal/bør laves SIMG kan ikke altid nå alt i en afdeling SIMG ved ikke alt og ser ikke alt i en afdeling Medarbejderinvolvering!!!

18 Daglig tilsyn DANISH CROWN ESBJERG Daglig tilsyn med brug af værnemidler og brugen af tekniske hjælpemidler Skema til dokumentation af medarbejdernes brug af værnemidler og tekniske hjælpemidler OK IKKE OK

19 Risikovurdering Risikovurdering Dato Maskine/linje/arbejdsplads Klasse Beskrivelse Konsekvens 1 Ubetydelig skade Småskader, arbejdet fortsætter senest efter 3 dage 2 Småskader Væsentlige skader, op til 30 sygedage 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Afdeling 4 Katastrofale skader Knoglebrud, amputation og ulykker med dødelig udgang Farekilder: Klassificering F S M 1 Aldrig/næsten aldrig Forsvindende lille Meget stor 2 Sjældent Usandsynligt Stor 3 Lejlighedsvis Tænkeligt Muligt 4 Jævnligt Sandsynligt Lille 5 Hyppigt Meget sandsynligt Ikke muligt Skadeskategori Færlige hændelser: N=F+S+M Kategori N A B 7 9 C 4 6 D 1 3 E Alvorlighed E D C B A Konsekvens: 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Frekvens 5 Hyppigt Sandsynlighed 4 Sandsynligt Mulighed for ikke at komme til skade 4 Skadesandsynlighed 13 Lille Billede af farekilden Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 39 Nej Er risikoniveauet acceptabelt? Kan faren elimineres? Hvis ja hvordan? I konstruktionen, ved beskyttelsesandordnin-ger eller i brugsanvisning. Beskriv tiltag Underskrift:

20 Sikkerhedsgennemgang Sikkerhedsrundgang Afdeling: Dato: Emne Ikke rel. Ja Nej Evt. kommentarer 1 A Er alle afvigelser fra sidste rundgang afsluttet? B Er der fulgt op på alle handlingsplaner? 2 Ulykker og tilløb til ulykker A Ulykker: Er der lavet forebyggende handlinger og virker de efter hensigten? B Er der registreret tilløb til ulykker? C Tilløb til ulykker: Er der foretaget korrigerende handlinger, og virker de efter hensigten? 3 APV A Er APV-kortlægning udarbejdet og opdateret? B Er der udarbejdet APV-handlingsplaner, og virker tiltagene efter hensigten? 4 Instruktion af nyansatte/forflyttede A Er nyansatte instrueret i sikkerhed og miljø? B Er instruktionsskema underskrevet? 5 Arbejdspladsens indretning A Er arbejdspladsens indretning, arbejdsplatforme og rækværker i orden? B Er gulve, adgangsveje og trapper forsvarlige? C Er skilte med påbud/advarsler samt reoler i orden? 6 Arbejdsmetoder A Er arbejdsmetoder og brugen af tekniske hjælpemidler i orden (fx hæve/sænke stationer, løftemagneter og trucks)? B Er adfærdsstøj minimeret? C EGA/Tempo: Er der jobrokeringsplaner? Overholdes reglerne vedr. effektivitet (protokollat)? D Anvendes personlige værnemidler som foreskrevet? 7 Maskiner A Er der udarbejdet risikovurderinger på relevante maskiner? B Er afskærmning af maskiner og udstyr i orden? 8 Sikkerheds- og førstehjælpsudstyr A Er sikkerhedsudstyr, førstehjælpskasse, øjenskylleflaske, hjertestarter m.v. i orden? 9 Materialer og stoffer A Opbevares og bruges stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde? B Er der udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle mærkningspligtige stoffer (også nyindkøbte)? 10 Eksternt miljø A Er hensyn til naboer i orden (støj, lugt)? B Undgås unødig vandforbrug (fx løbende haner, utætte slanger)? C Undgås unødig energiforbrug (fx unødig tændte transportbånd, maskiner eller lys, for høj temperatur i sterilisatorer, åbne porte og døre) D Er affald i afdelingen (fx pap, plast, metal og farligt affald) sorteret og opbevaret korrekt? E Er udløb til spildevand (fx blod, gødning, kemi) begrænset mest muligt? Sikkerhedsrundgangen er foretaget af (evt. krydsrundgang fra anden afd.): Tema for sikkerhedsrundgangen: Bemærkninger:

21 Funktionsbeskrivelse Danish Crown Svinekødsdivisionen Ringsted Akk.nr.: Afdeling: Slagtegang, Ren Igangsat: Udarbejdet af: Jan Wolthers Funktionsbeskrivelse Ansvarlig mester: Bent Jepsen Operation: Afskære prostata Funktionen omfatter: Afskære prostata. Se arbejdsbeskrivelsen. Maskiner og værktøj: Whizardkniv Strygestål Sikkerhedsudstyr: Påbud: Høreværn eller ørepropper Pr Brynjehandske Sikkerhedsudstyr skal tjekkes inden produktionsopstart og i løbet af dagen. Platform: Specielle sikkerhedshensyn: Vigtigt at afdelingens almindelige regler er kendte og følges. Vigtigt at alle er ansvarlige for egen og for andres sikkerhed. Sikkerhedshensyn vedr. maskiner: Maskinen skal afbrydes inden der gøres indgreb i denne. Evt. kontaktes Teknisk afdeling. Sikkerhedsgruppens bemærkninger: Underskrift: Tillidsmand NNF sikkerhedsrep. Mester Dato: Navn:

22 Risikovurdering af værnemidler Risikovurdering af sikkerhedsudstyr Dato Produkt navn Skal dette sikkerhedsudstyr erstatte et eksisterende, eller er der tale om et nyt sikkerhedsudstyr? Wizard handske 345 (test) Handske 345 (test) skal erstatte de gældende typer af handsker på alle DC virksomheder. Farekilder: Farekiklder uden brug af wizardhandske er snitskader i knivførende og anden hånd. Færlige hændelser: Kniv rammer bordkant og kniv glider ind i hånd. Kniv rammer ribben og kniv glider ind i hånd. Operatør griber ud efter kniv, denne vender forkert og forårsager en skade på finger. Konsekvens: Frekvens Sandsynlighed Småskader Sjældent Usandsynligt Væsentlige skader, op til 30 sygedage Mulighed for ikke at komme til skade Stor Sikkerhedsmæssig forsvarlig Veterinærmæssig forsvarlig Hvordan er Vask/rengøring Kommentar: Ja Ja God Samlet set erdet vurderet at det testet/undersøgte sikkerhedsudstyr er fornuftigt. Skadesandsynlighed 9 Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 18 Er risikoniveauet acceptabelt? Ja

23 Synliggørelse - opslag

24 Tilløb til ulykker SIMU-206 Tilløb til ulykker Side 1 af 1 Erstatter Version 02 Godkendt af RANM Autoriseret af FRLA Skrevet af ranm Dato Formål og omfang 1.1 Formålet er at sikre, at alle tilløb til ulykker registreres for at forhindre ulykken i at ske. 1.2 Instruktionen omfatter alle aktiviteter i og omkring fabrikken. Hvad skete der? Hvor skete det? Hvem bemærkede det? Hvem kunne være kommet til skade? 2. Ansvar 2.1 SIMG har ansvaret for, at alle medarbejdere er informeret om tilløb til ulykke - registrering. Det er derefter medarbejdernes ansvar at indberette tilløb til ulykker til SIMG. Hvorfor skete det? (f.eks. mangler i teknik, instrukser, vedligehold - uhensigtsmæssig adfærd ) 2.2 SIMG har ansvaret for at tilløb til ulykker registreres. 2.3 SIMG har ansvaret for at foretage ændringer på arbejdspladsen, ud fra registreringen af tilløb til ulykker for at forebygge ulykker. 2.4 SIMG har ansvaret for at orientere daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder om registrerede tilløb til ulykker. 2.5 Miljømedarbejder har ansvaret for, at der kan foretages årlig opgørelse på antal tilløb til ulykker til brug ved SIMU møder. Miljømedarbejder/daglig sikkerhedsleder har ansvaret for, at der foretages en samlet vurdering af tilløb til ulykker på SIMU møder. Dette er registreret af : (Forbeholdt sikkerhedsgruppen) Er noget lignende sket før, hvornår? Underskrift og dato 3. Instruktion Hvad skal der gøres? 3.1 Medarbejderen kontakter SIMG, såsnart et tilløb til ulykke observeres 3.2 SIMG udfylder et skema Tilløb til ulykke i samarbejde med medarbejderen, og drøfter forebyggende foranstaltninger. 3.3 SIMG afleverer skema til daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder, som sikrer videre besked direkte til SIMG for dato for udførelse af opgaven. Ansvarlig: Frist for gennemførelse: Udfyldt af: Leder Sikkerhedsrepræsentant 3.4 SIMG sørger for opbevaring af skema i afdelingen.

25 TILLØB B TIL ULYKKER Lige ved. Skal anmeldes til din sikkerhedsgruppe Navn og arb. nr. Hvis du lige har undgået en ulykke, skriv dit navn og aflever sedlen til din sikkerhedsgruppe

26 Tilløb til ulykker Navn/arbejdsnummer: Afdeling: Dato: Eventuel bemærkning: Din sikkerhedsgruppe kontakter dig inden for 5 arbejdsdage, for at tale om hvad du har set

27 Diplom Det attesteres hermed, at Pakkeri, dag, ved Lasse B. Sørensen og Ole Pedersen grundet et utrolig højt informationsniveau, flot synliggørelse af tiltag, samt de endelig har knækket kurven og reduceret betragtelig i antal arbejdsulykker, bliver periodens vinder i januar 2010.

28 Arbejdsulykker Udvikling af risikoen over de sidste 12 år Incidens (skader pr ansatte) ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Fravær pr. ulykke ,0 Fravær pr. skade 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 12,6 13,1 10,5 Incidens (skader pr medarbejdere)

29 Status arbejdsulykker i Danish Crown Danish Crown fabrikkerne har reduceret antal ulykker med ca. 60% over de sidste 3-4 år. De lavthængende frugter er plukket. Arbejdspladser og indretning er forbedret/optimal. Værnemidler er udviklet og indført. Arbejdsmiljøsystemer og -dokumentation på højt niveau.

30 Hvorfor stadig fokus på forebyggelse? Fordi vi ikke er gode nok til at forebygge! Faldulykker er ikke faldet og de er alvorlige. Klem, stød og slag, er de nye skæreulykker. De alvorlige ulykker sker stadig - antal fraværsdage pr. ulykke er ikke faldet. Trods flere års indsats, er der stadig for mange knivulykker.

31 Arbejdsulykker Fordeling på skadestyper , ,0 Antalulykker ,0 10,0 Fraværsdage 50 5,0 0 Knivskader Klemning, stød, slag Fald Maskiner Andet 0,0 Antal arbejdsulykker Gennemsnitlig fravær pr. ulykke 5,7 15,8 21,4 11,4 4,8

32 Arbejdsulykker Antal sager med forebyggelse % % 80% % Antal ulykker % 50% 40% Procent % % 10% % Antal skader Antal skader med forebyggende løsninger Antal skader uden forebyggende løsninger 53,8 60,1 59,8 64,1 69,6 46,2 39,9 40,2 35,9 30,4

33 Ingen forebyggelser Hændelsesforløb Skadelidte skulle slukke for wulfhakker på kontakten, som er placeret på siden af hakkeren, skadelidte skulle passere 2 stålkar, som var placeret ved hakkeren, da han går forbi disse stålkar glider han på stålrist som ligger oven kloakken, hvorved han får overbalance og falder ned over de 2 styreskinner som er i gulvet ved hakkeren, han lander på gulvet med venstre hånd først, hvorved hånden tager hele vægten og håndrod brækker over. Skadelidte kommer på skadestuen, hvor det konstateres at hånden er brækket. Forslag til reducering af risici AM gruppens løsning

34 Dårlige forebyggelser Hændelsesforløb Forslag til reducering af risici Skal fjerne knivene i opskæringen, de kommer i en kasse som han taber, Kører til egen læge næste formiddag, og kan ikke blive syet da der er gået for lang tid. AM gruppens løsning Am-gruppen ser på om ikke der skal påbydes wizhard handske ved indsamling af knive

35 Eksisterende forebyggelsesskema 48 spørgsmål (inkl. spørgsmål vedr. skadestype) (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.)

36 Nyt forebyggelsesskema

37 Ulykkesforebyggelse nyt skema 7 spørgsmål (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.) Beskriv hændelsesforløb hvorfor skete ulykken? skadestedet SKAL besigtiges. billeder før forebyggende tiltag Beskriv forebyggelse AM gruppen udarbejder løsningsforslag af lignende ulykker AM udvalgets løsningsforslag kan tilføjes Beskriv opfølgning hvordan følges op billeder efter forebyggende tiltag såfremt besluttede forebyggelser ændres, SKAL dette tilføjes i forebyggelsesskemaet

Danish Crown i internationalt perspektiv

Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown er: Europas største og verdens andenstørste svineslagteri Europas største kødforædlingsvirksomhed Danmarks største kreaturslagteri Blandt verdens 2-3

Læs mere

Forebyggelsesskema. Faldulykker. Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget. Erfaringsmæssigt hyppige årsager

Forebyggelsesskema. Faldulykker. Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget. Erfaringsmæssigt hyppige årsager Forebyggelsesskema Faldulykker Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget Erfaringsmæssigt hyppige årsager Arbejdssituation Ja Nej Forslag og muligheder for at reducere risici Var skadelidte en rutineret

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til den grafiske branche Introduktion Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde kan

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU NytLandbrug 2007 - Konference Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor DTU NytLandbrug 2007 - Konference Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed - Ja tak!

Godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed - Ja tak! Godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed - Ja tak! Arbejdsmiljøkonsulent Helle Domino Videncentret for Landbrug og Arbejdsmiljøkonsulent og svinerådgiver Anders Andersen LandboNord Landbruget en af de farligste

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Styr på den interne færdsel Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Program Indledning/baggrund Regler Metode Løsninger (gode og dårlige) Opfølgning i hverdagen Dialog Ulykker ved Intern transport

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde Bilag 1-2 til 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 1 Bilag 1 GES-ordningen Godkendelsesordningerne der fungerer i Fredericia og Kalundborg kaldes "Godkendelse af Entreprenørers Sikkerhedsarbejde"

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Risikostyring som disciplin

Risikostyring som disciplin IT S ALL ABOUT FOOD Risikostyring som disciplin Er der pay off på risikostyring? København 19. juni 2013 Værdi grundlag Det handler om mad Dette budskab prøver vi at få alle til at forstå og efterleve

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ingen Ingen

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere