Danish Crown ulykkesprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Crown ulykkesprojekt"

Transkript

1 Danish Crown ulykkesprojekt DNV seminar, den 31. maj 2011 Randi Madsen, arbejdsmiljøchef DC

2 Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown er: Europas største og verdens næststørste svineslagteri Europas største kødforædlingsvirksomhed Danmarks største kreaturslagteri Verdens største kødeksportør Danish Crown er verden største svinekødseksportør 2

3 Nøgletal Danish Crown koncernen Koncern Omsætning Slagtninger pr. år Nøgletal 44,3 mia. kr. 20,0 mio. svin Heraf godt 1,8 mio. i udlandet 0,4 mio. kreaturer Andelshavere Ca Medarbejdere Ca

4 Koncernen Incidens (skader pr ansatte) : 1010 ulykker som har medført fravær : 870 ulykker som har medført fravær : 547 ulykker som har medført fravær 200,0 180,0 18,0 16,0 Incidens (accidents pr emp.) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 8,6 Incidens (accidents pr emp.) 153,9 155,1 154,6 166,6 180,8 157,0 135,3 115,6 107,9 90,7

5 Danish Crown Svinekødsdivisionen Reduktion af arbejdsulykker Oksekødsdivisionen har i perioden 1. oktober 2007 til dato reduceret antallet af arbejdsulykker med 50 procent Incidens (accidents pr emp.) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Days absent from work 0, ,0 Days absent from w ork 10,9 11,5 10,8 14,3 13,9 14,9 15,9 14,8 15,9 8,1 Incidens 170,1 169,8 170,8 179,1 194,1 174,5 145,7 115,7 108,1 97,5

6 Ulykkesprojekter i Danish Crown koncernen Projektet er til dato opstartet på 17 af koncernens virksomheder, fordelt på både svinekødsdivisionen, oksekødsdivisionen og Tulip Food Company. Ringsted opstartet januar 2005 Rønne opstartet november 2006 Horsens opstartet april 2008 Samtlige 6 oksekødsfabrikker: opstartet september 2007 Sæby opstartet november 2008 Esbjerg opstartet januar 2009 Blans opstartet februar 2009 Herning opstartet december 2009 Fåborg opstartet januar 2010 Tulip Ålborg opstartet maj 2009 Tulip Fåborg opstartet december 2009 Tulip Svenstrup opstartet marts 2011

7 Ulykkesprojekt Danish Crown - Ringsted DC Ringsted Goal 100 percent Procent Project start - -

8 Kvartal 5 Kvartal 6 Kvartal 7 Kvartal 8 Kvartal 9 Ulykkesprojekt Danish Crown - Sæby 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Projekt start Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 DC Sæby Mål (50%) 100 Procent -5-6 Procent

9 De nemme og synlige tiltag ved et ulykkesprojekt Beslutning om et ulykkesprojekt Planlægning af rundgange Gennemførelse af rundgange Tilløb til ulykker findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre tilløb til ulykker Manglende oprydning findes alle steder i alle afdelinger Synliggøre oprydning og adfærd Inddragelse af medarbejderne

10 De svære tiltag og beslutninger ved et ulykkesprojekt Beslutte målsætning for ulykkesprojektet Inddragelse af ledelsen Opfølgning mellem DCI rundgange Prioritering af handlingsplanerne fra rapporterne Fastholdelse af ulykkesprojektet Afsætte interne ressourcer på fabrikken Beslutte og ensrette påbud overholde konsekvens Fastholde skadelidte medarbejdere på arbejde

11 SU - procedure for beskæftigelse af tilskadekomne medarbejdere Hvis en medarbejder komme til skade, sendes vedkommende på skadestuen.... registrering, forebyggelse.. Den tilskadekomne og mester/sikkerhedsrepræsentant drøfter, sammenholdt med den lægelige vurdering, skadens omfang. Parterne foretager en vurdering af hvilke arbejdsområder og skånejob medarbejderen kan udføre under skadeforløbet. Hvis det vurderes, at skadens omfang nødvendiggør at medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen, aftales det videre forløb med medarbejderen, herunder hvornår arbejdet kan påbegyndes i det udvalgte skånejob. Uanset om medarbejderen starter i skånejob, eller medarbejderen er fraværende, foretages en opfølgning under hele skadeforløbet. Er der uenighed om skadens alvorlighed, sendes skadelidte til egen læge, med det formål, at få lægens afgørelse på om skadelidte er uarbejdsdygtig eller kan bestride et skånejob. Det er altid lægens afgørelse, som afgør om medarbejderen er uarbejdsdygtig.

12 Interne påbud konsekvens opfølgning INTERNT SIKKERHEDSPÅBUD Brug af stålhandsker Sikkerhedsudvalget har besluttet at nedenstående påbud overholdes. Ledelsen skal derfor meddele, at dette påbud skal følges. Sikkerhedsgruppen har besluttet, at pr. 1. marts 2009 skal alle medarbejdere anvende stålhandsker Konsekvens ved tilsidesættelse af ovenstående påbud vil medføre mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og ved efterfølgende tilsidesættelse medføre bortvisning. Sikkerhedsgruppen Den 2009 Sikkerhedsrepræsentant i afdelingen mester i afdelingen

13 Det optimale ulykkesprojekt Ledelsens synlige opbakning - både ris og ros Afsætte interne ressourcer til opfølgning Udpege intern ulykkesprojektgruppe Konstant tilsyn og opfølgning fra sikkerhedsgruppen Ensretning af påbud, opfølgning og konsekvens Synliggørelse af ulykkesprojektet Opfølgning af resultater fra ulykkesprojektet på alle møder Finde nye fokusområder

14 De synlige resultater

15 Ledelsens rolle i Ulykkesprojektet Ledelsen bakker op igennem hele projektet Ledelsen er synlig følger op på resultaterne Ledelsen sikrer at der tilføres tilstrækkelig med ressourcer Ledelsen sikrer at der er konsekvens Ledelsen sikrer at mellemledere overholder konsekvens Ledelsen holder hvad den lover Ledelsen roser ALLE i projektet og roser OFTE

16 JOBBESKRIVELSE FREMTIDENS SIKKERHEDSREPRÆSENTANT SENTANT I DANISH CROWN For at medarbejderne kan sikre, at opstillede kandidater til posten som sikkerhedsrepræsentant i Danish Crown kan bestride denne funktion bedst muligt i en 4-årig periode, bør nedenstående kvalifikationskrav medtages i bedømmelsen inden valg afgives: Sprog dansk i tale og skrift EDB på brugerniveau Kendskab / interesse for arbejdsmiljø og miljø (lovgivning, bekendtgørelser m.v.) Formulere sig til møder, formidle budskaber og informationer Sikre at SIMU s beslutninger formidles og overholdes. Godkendt i SIMU

17 Sikkerhedsmedhjælper Danish Crown Hvorfor: Flere medarbejdere får fokus på sikkerhedsarbejdet Flere medarbejdere ved hvad der skal/bør laves SIMG kan ikke altid nå alt i en afdeling SIMG ved ikke alt og ser ikke alt i en afdeling Medarbejderinvolvering!!!

18 Daglig tilsyn DANISH CROWN ESBJERG Daglig tilsyn med brug af værnemidler og brugen af tekniske hjælpemidler Skema til dokumentation af medarbejdernes brug af værnemidler og tekniske hjælpemidler OK IKKE OK

19 Risikovurdering Risikovurdering Dato Maskine/linje/arbejdsplads Klasse Beskrivelse Konsekvens 1 Ubetydelig skade Småskader, arbejdet fortsætter senest efter 3 dage 2 Småskader Væsentlige skader, op til 30 sygedage 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Afdeling 4 Katastrofale skader Knoglebrud, amputation og ulykker med dødelig udgang Farekilder: Klassificering F S M 1 Aldrig/næsten aldrig Forsvindende lille Meget stor 2 Sjældent Usandsynligt Stor 3 Lejlighedsvis Tænkeligt Muligt 4 Jævnligt Sandsynligt Lille 5 Hyppigt Meget sandsynligt Ikke muligt Skadeskategori Færlige hændelser: N=F+S+M Kategori N A B 7 9 C 4 6 D 1 3 E Alvorlighed E D C B A Konsekvens: 3 Større skader Alvorlige skader, mere end 30 dage Frekvens 5 Hyppigt Sandsynlighed 4 Sandsynligt Mulighed for ikke at komme til skade 4 Skadesandsynlighed 13 Lille Billede af farekilden Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 39 Nej Er risikoniveauet acceptabelt? Kan faren elimineres? Hvis ja hvordan? I konstruktionen, ved beskyttelsesandordnin-ger eller i brugsanvisning. Beskriv tiltag Underskrift:

20 Sikkerhedsgennemgang Sikkerhedsrundgang Afdeling: Dato: Emne Ikke rel. Ja Nej Evt. kommentarer 1 A Er alle afvigelser fra sidste rundgang afsluttet? B Er der fulgt op på alle handlingsplaner? 2 Ulykker og tilløb til ulykker A Ulykker: Er der lavet forebyggende handlinger og virker de efter hensigten? B Er der registreret tilløb til ulykker? C Tilløb til ulykker: Er der foretaget korrigerende handlinger, og virker de efter hensigten? 3 APV A Er APV-kortlægning udarbejdet og opdateret? B Er der udarbejdet APV-handlingsplaner, og virker tiltagene efter hensigten? 4 Instruktion af nyansatte/forflyttede A Er nyansatte instrueret i sikkerhed og miljø? B Er instruktionsskema underskrevet? 5 Arbejdspladsens indretning A Er arbejdspladsens indretning, arbejdsplatforme og rækværker i orden? B Er gulve, adgangsveje og trapper forsvarlige? C Er skilte med påbud/advarsler samt reoler i orden? 6 Arbejdsmetoder A Er arbejdsmetoder og brugen af tekniske hjælpemidler i orden (fx hæve/sænke stationer, løftemagneter og trucks)? B Er adfærdsstøj minimeret? C EGA/Tempo: Er der jobrokeringsplaner? Overholdes reglerne vedr. effektivitet (protokollat)? D Anvendes personlige værnemidler som foreskrevet? 7 Maskiner A Er der udarbejdet risikovurderinger på relevante maskiner? B Er afskærmning af maskiner og udstyr i orden? 8 Sikkerheds- og førstehjælpsudstyr A Er sikkerhedsudstyr, førstehjælpskasse, øjenskylleflaske, hjertestarter m.v. i orden? 9 Materialer og stoffer A Opbevares og bruges stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde? B Er der udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle mærkningspligtige stoffer (også nyindkøbte)? 10 Eksternt miljø A Er hensyn til naboer i orden (støj, lugt)? B Undgås unødig vandforbrug (fx løbende haner, utætte slanger)? C Undgås unødig energiforbrug (fx unødig tændte transportbånd, maskiner eller lys, for høj temperatur i sterilisatorer, åbne porte og døre) D Er affald i afdelingen (fx pap, plast, metal og farligt affald) sorteret og opbevaret korrekt? E Er udløb til spildevand (fx blod, gødning, kemi) begrænset mest muligt? Sikkerhedsrundgangen er foretaget af (evt. krydsrundgang fra anden afd.): Tema for sikkerhedsrundgangen: Bemærkninger:

21 Funktionsbeskrivelse Danish Crown Svinekødsdivisionen Ringsted Akk.nr.: Afdeling: Slagtegang, Ren Igangsat: Udarbejdet af: Jan Wolthers Funktionsbeskrivelse Ansvarlig mester: Bent Jepsen Operation: Afskære prostata Funktionen omfatter: Afskære prostata. Se arbejdsbeskrivelsen. Maskiner og værktøj: Whizardkniv Strygestål Sikkerhedsudstyr: Påbud: Høreværn eller ørepropper Pr Brynjehandske Sikkerhedsudstyr skal tjekkes inden produktionsopstart og i løbet af dagen. Platform: Specielle sikkerhedshensyn: Vigtigt at afdelingens almindelige regler er kendte og følges. Vigtigt at alle er ansvarlige for egen og for andres sikkerhed. Sikkerhedshensyn vedr. maskiner: Maskinen skal afbrydes inden der gøres indgreb i denne. Evt. kontaktes Teknisk afdeling. Sikkerhedsgruppens bemærkninger: Underskrift: Tillidsmand NNF sikkerhedsrep. Mester Dato: Navn:

22 Risikovurdering af værnemidler Risikovurdering af sikkerhedsudstyr Dato Produkt navn Skal dette sikkerhedsudstyr erstatte et eksisterende, eller er der tale om et nyt sikkerhedsudstyr? Wizard handske 345 (test) Handske 345 (test) skal erstatte de gældende typer af handsker på alle DC virksomheder. Farekilder: Farekiklder uden brug af wizardhandske er snitskader i knivførende og anden hånd. Færlige hændelser: Kniv rammer bordkant og kniv glider ind i hånd. Kniv rammer ribben og kniv glider ind i hånd. Operatør griber ud efter kniv, denne vender forkert og forårsager en skade på finger. Konsekvens: Frekvens Sandsynlighed Småskader Sjældent Usandsynligt Væsentlige skader, op til 30 sygedage Mulighed for ikke at komme til skade Stor Sikkerhedsmæssig forsvarlig Veterinærmæssig forsvarlig Hvordan er Vask/rengøring Kommentar: Ja Ja God Samlet set erdet vurderet at det testet/undersøgte sikkerhedsudstyr er fornuftigt. Skadesandsynlighed 9 Acceptabel niveau Risiko skal vurderes Uacceptabel niveau Risikoprofil 18 Er risikoniveauet acceptabelt? Ja

23 Synliggørelse - opslag

24 Tilløb til ulykker SIMU-206 Tilløb til ulykker Side 1 af 1 Erstatter Version 02 Godkendt af RANM Autoriseret af FRLA Skrevet af ranm Dato Formål og omfang 1.1 Formålet er at sikre, at alle tilløb til ulykker registreres for at forhindre ulykken i at ske. 1.2 Instruktionen omfatter alle aktiviteter i og omkring fabrikken. Hvad skete der? Hvor skete det? Hvem bemærkede det? Hvem kunne være kommet til skade? 2. Ansvar 2.1 SIMG har ansvaret for, at alle medarbejdere er informeret om tilløb til ulykke - registrering. Det er derefter medarbejdernes ansvar at indberette tilløb til ulykker til SIMG. Hvorfor skete det? (f.eks. mangler i teknik, instrukser, vedligehold - uhensigtsmæssig adfærd ) 2.2 SIMG har ansvaret for at tilløb til ulykker registreres. 2.3 SIMG har ansvaret for at foretage ændringer på arbejdspladsen, ud fra registreringen af tilløb til ulykker for at forebygge ulykker. 2.4 SIMG har ansvaret for at orientere daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder om registrerede tilløb til ulykker. 2.5 Miljømedarbejder har ansvaret for, at der kan foretages årlig opgørelse på antal tilløb til ulykker til brug ved SIMU møder. Miljømedarbejder/daglig sikkerhedsleder har ansvaret for, at der foretages en samlet vurdering af tilløb til ulykker på SIMU møder. Dette er registreret af : (Forbeholdt sikkerhedsgruppen) Er noget lignende sket før, hvornår? Underskrift og dato 3. Instruktion Hvad skal der gøres? 3.1 Medarbejderen kontakter SIMG, såsnart et tilløb til ulykke observeres 3.2 SIMG udfylder et skema Tilløb til ulykke i samarbejde med medarbejderen, og drøfter forebyggende foranstaltninger. 3.3 SIMG afleverer skema til daglig sikkerhedsleder / miljømedarbejder, som sikrer videre besked direkte til SIMG for dato for udførelse af opgaven. Ansvarlig: Frist for gennemførelse: Udfyldt af: Leder Sikkerhedsrepræsentant 3.4 SIMG sørger for opbevaring af skema i afdelingen.

25 TILLØB B TIL ULYKKER Lige ved. Skal anmeldes til din sikkerhedsgruppe Navn og arb. nr. Hvis du lige har undgået en ulykke, skriv dit navn og aflever sedlen til din sikkerhedsgruppe

26 Tilløb til ulykker Navn/arbejdsnummer: Afdeling: Dato: Eventuel bemærkning: Din sikkerhedsgruppe kontakter dig inden for 5 arbejdsdage, for at tale om hvad du har set

27 Diplom Det attesteres hermed, at Pakkeri, dag, ved Lasse B. Sørensen og Ole Pedersen grundet et utrolig højt informationsniveau, flot synliggørelse af tiltag, samt de endelig har knækket kurven og reduceret betragtelig i antal arbejdsulykker, bliver periodens vinder i januar 2010.

28 Arbejdsulykker Udvikling af risikoen over de sidste 12 år Incidens (skader pr ansatte) ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Fravær pr. ulykke ,0 Fravær pr. skade 11,7 11,5 11,5 14,2 14,0 14,6 15,2 14,5 15,4 12,6 13,1 10,5 Incidens (skader pr medarbejdere)

29 Status arbejdsulykker i Danish Crown Danish Crown fabrikkerne har reduceret antal ulykker med ca. 60% over de sidste 3-4 år. De lavthængende frugter er plukket. Arbejdspladser og indretning er forbedret/optimal. Værnemidler er udviklet og indført. Arbejdsmiljøsystemer og -dokumentation på højt niveau.

30 Hvorfor stadig fokus på forebyggelse? Fordi vi ikke er gode nok til at forebygge! Faldulykker er ikke faldet og de er alvorlige. Klem, stød og slag, er de nye skæreulykker. De alvorlige ulykker sker stadig - antal fraværsdage pr. ulykke er ikke faldet. Trods flere års indsats, er der stadig for mange knivulykker.

31 Arbejdsulykker Fordeling på skadestyper , ,0 Antalulykker ,0 10,0 Fraværsdage 50 5,0 0 Knivskader Klemning, stød, slag Fald Maskiner Andet 0,0 Antal arbejdsulykker Gennemsnitlig fravær pr. ulykke 5,7 15,8 21,4 11,4 4,8

32 Arbejdsulykker Antal sager med forebyggelse % % 80% % Antal ulykker % 50% 40% Procent % % 10% % Antal skader Antal skader med forebyggende løsninger Antal skader uden forebyggende løsninger 53,8 60,1 59,8 64,1 69,6 46,2 39,9 40,2 35,9 30,4

33 Ingen forebyggelser Hændelsesforløb Skadelidte skulle slukke for wulfhakker på kontakten, som er placeret på siden af hakkeren, skadelidte skulle passere 2 stålkar, som var placeret ved hakkeren, da han går forbi disse stålkar glider han på stålrist som ligger oven kloakken, hvorved han får overbalance og falder ned over de 2 styreskinner som er i gulvet ved hakkeren, han lander på gulvet med venstre hånd først, hvorved hånden tager hele vægten og håndrod brækker over. Skadelidte kommer på skadestuen, hvor det konstateres at hånden er brækket. Forslag til reducering af risici AM gruppens løsning

34 Dårlige forebyggelser Hændelsesforløb Forslag til reducering af risici Skal fjerne knivene i opskæringen, de kommer i en kasse som han taber, Kører til egen læge næste formiddag, og kan ikke blive syet da der er gået for lang tid. AM gruppens løsning Am-gruppen ser på om ikke der skal påbydes wizhard handske ved indsamling af knive

35 Eksisterende forebyggelsesskema 48 spørgsmål (inkl. spørgsmål vedr. skadestype) (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.)

36 Nyt forebyggelsesskema

37 Ulykkesforebyggelse nyt skema 7 spørgsmål (eksklusiv spørgsmål om data, vidner m.v.) Beskriv hændelsesforløb hvorfor skete ulykken? skadestedet SKAL besigtiges. billeder før forebyggende tiltag Beskriv forebyggelse AM gruppen udarbejder løsningsforslag af lignende ulykker AM udvalgets løsningsforslag kan tilføjes Beskriv opfølgning hvordan følges op billeder efter forebyggende tiltag såfremt besluttede forebyggelser ændres, SKAL dette tilføjes i forebyggelsesskemaet

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år 2004.

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade Side 1 af 5 Formål At få tilskadekomster indberettet korrekt og undgå nye skader. Gyldighedsområde Proceduren gælder når der sker en tilskadekomst i tjenesten på Klargøring Gb og når en medarbejder anmelder

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet Promecon Sikker adfærd barrierer begrebet Introduktion Monberg Thorsen a/s, Grundlagt 1919 2001 Fusionere til MT Højgaard a/s 2002 Datterselskab - Promecon a/s 3 faste produktionsadresser. Fredericia,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Muligheder & dokumentation

Muligheder & dokumentation 1 Muligheder & dokumentation Lidt inspiration til fælles debat Service info Jan Astrup Partner AM-online & AM-gruppen Mobil: 20 10 12 72 Mail: astrup@am-gruppen.dk CV 1997-1999 Cand.merc. I styring og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Måling og intervention I virksomheders sikkerhedskultur

Måling og intervention I virksomheders sikkerhedskultur Måling og intervention I virksomheders sikkerhedskultur Kim Lyngby Mikkelsen, Senior forsker, AMI Pete Kines, Forsker, AMI Lene Levering, Kvalitets og Arbejdsmiljøleder ArbejdsMiljøkonferencen 19. september

Læs mere

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse)

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV, hvordan og hvor meget? En virksomhed skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en APV. Der er desuden en række særlige områder, der måske skal

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011

VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011 VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2009/JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN CARLSBERG FREDERICIA SIKKERHED CARLSBERG

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere