Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:"

Transkript

1

2 Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, formand for DA Afdelingschef Niels-Christian Gjerrild, DI (L.M. Ericsson ) Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI Ekstern rådgiver: Kim Østrup, IBM (udpeget af IT-og Forskningsministeriet)

3 Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Start på Det Digitale Nordjylland... Baggrunden... Danmarks første netværkssamfund - et regeringsinitiativ... IT-Fyrtårn - ét af de 5 mål i rapporten Det Digitale Danmark... Hvorfor Norjylland?... Det Digitale Nordjylland - et læringsprojekt for hele Danmark... Hvad vil Nordjylland med Det Digitale Nordjylland... Forventninger og perspektiver... Den nordjyske vision - 10 målsætninger... Strategi - hvordan gør vi?... Projektkonkurrencer... Kriterier for støtte fra Det Digitale Nordjylland... Organisering... Proces og tidsoversigt... Økonomi og finansiering... Hovedaktiviteter i Det Digitale Nordjyllands første år... Projektkonkurrencen Strategi, hvoedtemaer og indsatsområder... Projektkonkurrencernes resultater... Indhold af vinderprojekterne... Markedsføring og formidling... Foredrag og oplæg... Åbningskonference... Administration og tilskudsforvaltning... Fyrtårnscentrets opgaver, bemanding og profil... Følgeforskning... Årsregnskab Administration... Revisionens påtegning BILAG Liste over konkurrencevindere 2000

4 Forord Danmarks første netværkssamfund, Det Digitale Nordjylland, IT-fyrtårnet - betegnelserne er allerede mange for projektet, som IT- og Forskningsminister Birte Weiss første gang omtalte ved Aalborg Universitets 25 års jubilæum i september 1999 og officielt gav startskuddet til den 24. februar 2000, hvor alle de formelle rammer omkring organisering og finansiering var på plads. IT-projekter til en samlet sum af over en halv mia. kr. skal i perioden omdanne Nordjylland til et eksperimentarium, et regionalt IT-miljø, der i fuld skala skal demonstrere potentialerne i netværkssamfundet for borgere og virksomheder. Ambitionerne har ikke fejlet noget, hverken nationalt eller regionalt. Regeringen har med initiativet Danmarks første netværkssamfund ønsket at etablere et IT-miljø, der kan måle sig med internationalt anerkendte IT-fyrtårne som Silicon Valley i USA, Kista i Sverige og Oulu i Finland, ikke ved at kopiere, men ved at tage afsæt i de nicher af netværkssamfundet, hvor Danmark har noget særligt at byde på. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland har under overskriften Den lærende region identificeret fire hovedtemaer, som via en fokuseret indsats skal medvirke til at bringe Nordjylland ind i netværkssamfundet og over i vidensøkonomien, bl.a. ved at tage afsæt i nogle af de særlige styrkepositioner, der er kendetegnende for Nordjylland. Vi har med hovedtemaerne Kompetence & Uddannelse, Digital Forvaltning, IT-erhverv og ITinfrastruktur ønsket at skabe rammerne for et IT-Fyrtårn, der både er karakteriseret ved at være højt med fokus på udvikling, innovation og eksperimenter, og samtidig er bredt forankret, således at der også bliver tale om konkrete anvendelsesorienterede projekter, der har reel nytteværdi for borgere og virksomheder allerede indenfor projektets 4 årige levetid. Innovation er således her både at udvikle nye produkter, serviceydelser og teknologier, men også at anvende eksisterende teknologier på nye måder til gavn for også nye målgrupper. 4

5 Kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, vidensdeling, partnerskaber og netværkssamarbejde er meget væsentlige elementer i Det Digitale Nordjylland, både for det netværkssamfund, vi er ved at danne, og også organisatorisk og procesmæssigt for den måde, Det Digitale Nordjylland ledes og koordineres på. Vi forsøger så vidt muligt at tage vores egen medicin, så ikke alene det enkelte projekt under Det Digitale Nordjylland bliver klogere, men så der via bl.a. åbenhed, erfaringsudveksling og netværksdannelser opstår synergi på tværs af projekter og forsøg og så også omverdenen får mest mulig indsigt i ikke kun resultaterne, men også i den løbende læringsproces. Der er bl.a. derfor lagt stor vægt på, at offentligheden kan følge ikke alene projekt Det Digitale Nordjylland, men også de enkelte projekter og initiativer herunder via hjemmesiden Om det lykkes at skabe Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland inden for den ramme, som regeringen har afstukket, og på den måde, som Bestyrelsen har lagt op til, vil kun tiden kunne vise. Men den afgørende forudsætning er, at der er både kreativ og økonomisk opbakning hos de nordjyske offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, da der for hver ydet statskrone til Det Digitale Nordjylland skal rejses minimum det dobbelte af projektmagerne selv. Den første projektkonkurrence i efteråret 2000, hvor 80 mio. kr. af de i alt 170 mio. kr. skulle fordeles, viste stor både vilje og evne - til at lave nytænkende projekter, til at skaffe de 2/3 egenfinansiering, til samarbejdsprojekter på tværs af traditionelle skel og til at give bud på projekter, som kan give konkrete resultater og erfaringer på relativ kort sigt, og bidrage til kompetenceopbygning, øget vækst og velfærd på lidt længere sigt. På den ene side er det for tidligt at sige noget meget konkret om resultaterne af Det Digitale Nordjylland, da de projekter, der først og fremmest skal bære projektet igennem, først starter i løbet af 2001 og de sidste endda først i starten af På den anden side kan vi allerede se positive og synlige resultater af mere indirekte art. Det Digitale Nordjylland har f.eks. bidraget til yderligere at synliggøre og markedsføre Nordjylland som IT-(vækst)region, har for alvor sat IT på den regionalpolitiske dagsorden og bragt IT-debatten ind i alle byråd og kommunalbestyrelser og har på mange måder været en psykologisk saltvandsindsprøjtning for Nordjylland. Alt i alt en rigtig god start for Det Digitale Nordjylland. 5

6 Indledning Dette er første virksomhedsberetning fra Det Digitale Nordjylland - et projekt der løber over 4 år frem til udgangen af har været opstartsår for projektet, men et meget travlt og begivenhedsrigt år, som har været koncentreret om at få alle de formelle rammer på plads, at få vision og målsætninger konkretiseret og gjort operationelle, at få markedsført og synliggjort Det Digitale Nordjylland. og om at få de første millioner ud at arbejde i de projekter, der tilsammen vil være både den væsentligste del af fundamentet for, men også de væsentligste resultater i Det Digitale Nordjylland. Årsberetning 2000 fortæller om baggrunden for og formålet med Det Digitale Nordjylland, om hvilke visioner og strategier, bestyrelsen har udstukket for projektet, om opbygning og organisering af projektet samt ikke mindst om projektkonkurrencen 2000, der resulterede i, at 44 projekter tilsammen blev tildelt 80 mio. kr. til at realisere projekter til en samlet værdi af 375 mio. kr. Projektkonkurrencen løb fra 30. juni 2000, hvor konkurrencen blev udskrevet, over 27. november 2000, hvor vinderne blev udpeget, frem til 1. marts 2001, hvor der blev sat punktum med 44 projektpartnerkontrakter. Beretningen dækker således perioden 1. januar februar Regnskabet følger dog kalenderåret, idet der udelukkende er forbrugt administrationsmidler i 2000, og ikke uddelt projektstøttemidler. 6

7 Start på Det Digitale Nordjylland Baggrunden Danmarks første netværkssamfund - et regeringsinitiativ Det Digitale Nordjylland er et af initiativerne i regeringens IT- og telepolitiske handlingsplan Omstilling til netværkssamfundet, som blev forelagt Folketinget december I redegørelsen hedder det: 33. Danmarks første netværkssamfund (Nordjylland) Flere steder i verden er der på afgrænsede områder etableret stærke IT-miljøer via massive og fokuserede satsninger. Disse IT-miljøer virker i dag som magneter på højteknologiske virksomheder, finansielle investorer, iværksættere, forskere og studerende, som indgår i et dynamisk, stærkt konkurrencebetonet samspil. Danmark har brug for at etablere lignende miljøer, der skal udvikle og understøtte de særlige nicher af netværkssamfundet, hvor vi har en særlig tradition og kultur at byde på. De danske netværkssamfund skal både fokusere på bløde netområder såsom demokrati, handel, undervisning og service og hårde områder såsom forskning, innovation, udvikling og produktion. Den danske satsning skal ske gennem etablering af et regionalt IT-miljø, der i fuld skala demonstrerer potentialerne i netværkssamfundet for virksomheder og borgere. På baggrund af det meget positive samarbejde, som allerede er etableret mellem virksomheder, Aalborg Universitet, Forskerparken NOVI og centrale politiske beslutningstagere i området, etableres et IT-fyrtårn i Nordjylland. Dermed er et centralt mål med storskalaforsøget at udnytte den synergi, der opstår, når man over en bred front anvender IT i en region. 7

8 IT-fyrtårn - ét af 5 mål i rapporten Det Digitale Danmark I november 1999 udkom Dybkjær/Lindegaard-rapporten Det Digitale Danmark. En af anbefalingerne i rapporten var at etablere to IT-fyrtårne i Danmark, ét i Nordjylland og ét i Ørestaden, som med forskelligt udgangspunkt skulle satse målrettet på IT-udvikling og ITanvendelse i netværkssamfundet. Regeringsinitiativet er baseret på denne anbefaling, hvor også nogle af fokus- og indsatsområderne allerede er skitseret. I Det Digitale Danmark tydeliggøres, at det nordjyske IT-fyrtårn skal have den højde, der gør det attraktivt i både en national og en international sammenhæng, og samtidig også den bredde, der gør det til et storskalaforsøg, der fremmer IT-udvikling og IT-anvendelse. Ambitionen er ikke at lave teoretiske analyse- og konsulentrapporter, men i praksis at tage hul på livet i netværkssamfundet via helt konkrete projekter. De konkrete projekter skal styrke den elektroniske infrastruktur, kompetenceudviklingen, e-handelen, effektiviteten og servicen i den offentlige sektor, den demokratiske dialog samt mulighederne for, at den enkelte borger kan udnytte netværkssamfundets muligheder. Styrkelse af borgernes IT-kompetencer og den offentlige forvaltnings IT-parathed nævnes eksempelvis som indsatsområder. Hvorfor Nordjylland? Nordjylland blev valgt som IT-forsøgsregion pga. en række styrkepositioner. Disse styrkepositioner har dels været medvirkende til, er dels erhvervet gennem den omstilling, som Nordjylland på få år har gennemgået fra i midten af 80 erne at være industrielt kriseområde 8

9 med høj ledighed til fra midten af 90 erne at være et nyt centrum for højteknologi og vidensbaserede erhverv. Den positive regionale udvikling er ikke tilfældig, men er primært et resultat af en bevidst strategi fra regionale og lokale beslutningstagere, som tidligt har satset på at etablere og tiltrække virksomheder med fokus på ny teknologi, bl.a. muliggjort af EU-midler, primært fra Mål2-programmet. De væsentligste styrkepositioner, som gør Nordjylland til en platform, hvorpå der kan etableres et IT-fyrtårn er: Et universitet i godt samspil med regionen og erhvervslivet En forandringsparat offentlig sektor - med frontløbere Gode samarbejdsrelationer mellem Aalborg Universitet, forskerparken NOVI, erhvervslivet og de offentlige myndigheder Vilje til og erfaring med at arbejde på tværs - også i mere uformaliserede netværk Et højteknologisk vækstområde - specielt indenfor mobiltelefoni Det Digitale Nordjylland - et læringsprojekt for hele Danmark Selvom IT-fyrtårnet placeres i Nordjylland, er det ikke kun et projekt for nordjyderne. At projektets erfaringer skal komme alle til gode udtrykkes i Det Digitale Danmark således: Erfaringerne fra storskalaforsøget i Nordjylland skal gøre os alle klogere på indretningen af Det Digitale Danmark og omstillingen til netværkssamfundet og bidrage til generelt at højne IT-paratheden i Danmark. 9

10 Hvad vil Nordjylland med Det Digitale Nordjylland? Forventninger og perspektiver I projekt Det Digitale Nordjylland ligger perspektiver, som næsten kun fantasien sætter grænser for. Projektet er først og fremmest overordnet et læringsprojekt, der på én og samme tid er et IT-projekt og et kompetence-, erhvervs- og samfundsudviklingsprojekt. Selvom forsøget teknisk forudsætter, at vi alle er bundet sammen i en eller anden form for netværk, ligger fokus for Det Digitale Nordjylland ikke på det tekniske, men på de muligheder, disse tekniske forudsætninger giver for samfundet i den meget nære fremtid. Hvad sker der, når man indfører IT massivt over en bred front i et afgrænset område? Når man tager forskud på fremtiden? Med den viden og kompetence, der opbygges i Nordjylland under Fyrtårns-projektet, vil vi være med til at afstikke kursen for fremtidens IT-samfund. Vi kan være med til at fremskynde de positive resultater og forsøge at ændre kursen for de dele, der resulterer i uønskede resultater. Nogle af de forventninger vi har, og perspektiver vi ser, er: Netværkssamfundet skal fungere som fyrtårn for IT-udviklingen i Danmark og opnå international bevågenhed som et attraktivt samfund for især IT-baserede og andre højteknologiske og vidensbaserede virksomheder. I Danmarks første netværkssamfund er IT-infrastrukturen af en art, som gør, at man kan, vil og tør basere sine ydelser på den. Pc en og andre kommunikationsmidler videreudvikles til hele tiden at være tilgængelige og intuitivt lette at bruge for alle. Danmarks første netværkssamfund vil give nye muligheder for virksomheder for billig og effektiv kontakt til kunder og for helt nye samarbejdsformer. Man vil kunne få mulighed for at arbejde på nye måder - når og hvor man vil. Vi vil udvikle nye kompetencer i forhold til at kunne håndtere og navigere i den information, vi får adgang til. Der vil blive udviklet helt nye produkter og helt nye ydelser, når det i netværkssamfundet bliver nemmere for kompetencer, ideer og investorer at finde hinanden, arbejde sammen og afsætte resultater. 10

11 Der vil komme helt nye produkter på grund af helt nye behov, men der vil også komme nye løsninger på problemstillinger og udfordringer, vi allerede står over for i dag. Mennesket i netværkssamfundet vil være defineret ikke kun udfra dets primære arbejdskompetence, men også udfra sekundære, realiseret gennem f.eks. distancearbejde og/eller kombinationsjob. Herudfra kan der komme helt nye tilbud til grupper, der i dag er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Det enkelte individ vil kunne opleve ikke blot nye muligheder både i arbejde og i fritid, men vil også opleve tilbud, hvor netværkssamfundet bryder evt. social isolation og giver helt nye muligheder for personlig og faglig udvikling. Hvor mange af disse forventninger, der vil blive indfriet, og hvordan de konkret og praktisk vil blive realiseret, vil afhænge af de projekter og forsøg, der vil blive gennemført i regi af Det Digitale Nordjylland. Den nordjyske vision - 10 målsætninger Hvad skal Det Digitale Nordjylland føre til? Den nordjyske vision er 10 målsætninger for Nordjyllands første halve årti i det nye årtusinde, som det nordjyske IT-fyrtårn skal være med til at realisere. Nordjylland skal være en lærende region IT-udviklingen gør samarbejder på tværs af tidligere barrierer mulige. De langt større muligheder for kontakt - på tværs af faglige og geografiske skel - kan skabe uanede muligheder for udvikling baseret på oparbejdede erfaringer på alle niveauer i samfundet. Netværksdannelser og -samarbejder med henblik på gensidig videns- og kompetenceopbygning skal stimuleres. 11

12 Nordjylland skal have et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der er i front i Danmark Overordnet handler det om livslang læring og nye læringsformer. Uddannelsesniveauet i Nordjylland skal ikke kun svare til niveauet for resten af landet, men uddannelsessystemet skal også skræddersys til præcis de behov, de nordjyske virksomheder og deres medarbejdere har for uddannelse/efteruddannelse. Metodeudvikling er helt centralt, hvis IT skal fremmes. Nordjylland skal fastholde en forskning inden for IT-området på højeste niveau Aalborg Universitet har gennem mange år været i forreste række inden for forskning i teleog datakommunikation, og er også med helt fremme, når det gælder medicoteknik, satellitkommunikation og virtual reality området. Som noget helt særligt har Aalborg Universitet også en fremtrædende rolle, når det gælder om at kombinere tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af en moderne teknologiudvikling - f.eks. omkring IT-læring og e-handelsforskning. Nordjylland skal have en stærk serviceindustri Omstillingen fra produktorienteret industri til serviceindustri skal fortsættes og intensiveres, så Nordjylland ikke blot kommer på niveau med den øvrige del af Danmark - men oparbejder en serviceindustri der gerne må være bedre både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Nordjylland skal have førende udviklings- og salgsvirksomheder indenfor IT I Nordjylland er der allerede nu en stor koncentration af udviklings-, produktions- og salgsvirksomheder indenfor tele- og datakommunikation. Den udvikling skal fortsætte og udvides til at omfatte bredden indenfor IT-området - medicoteknik, satellit, kommunikation, virtual reality mv., og på en måde så både udvikling og fremstilling samt anvendelse er i højsædet. I Nordjylland skal alle borgere have direkte eller indirekte adgang til en computer og Internettet F.eks. skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og andre offentlige institutioner skal forsynes med pc er og adgang til Internettet, så alle borgere har mulighed for at benytte IT, hvis de 12

13 ønsker det. IT-caféer og IT-mødesteder skal placeres, hvor borgerne i øvrigt har deres gang, for eksempel på ældrecentre, i foreninger osv. Det drejer sig dog ikke kun om adgang, men også om adfærd og dermed kompetence til at bruge teknologien hensigtsmæssigt. I Nordjylland skal e-handel og e-service være almindelig udbredt blandt borgerne Som samfundet er indrettet i dag, vil det for mange mennesker give oplagte fordele i højere grad at benytte nettet til handel, service og kommunikation. Muligheder for borgere og virksomheder skal identificeres, og barrierer for teknisk og tryg brug af e-handel skal nedbrydes. Erhvervslivet skal have gode rammebetingelser - såvel teknologisk og udviklingsmæssigt, som med hensyn til arbejdskraftens kvalifikationer Gode rammebetingelser, f.eks. udviklingskuvøser i regi af NOVI, har resulteret i, at en strøm af udviklingsselskaber inden for de forskellige grene af informations- og kommunikationsteknologien har nedsat sig i regionen. Visionen er at supplere disse muligheder med andre udviklingskuvøser, som - placeret strategisk korrekt i regionen - skal sikre, at de små og mellemstore virksomheder får andel i de konkurrencefordele, som anvendelsen af Internettet og andre IT-faciliteter byder på. Samtidig skal disse centre fungere som rugekasse for iværksættere inden for e-handel. Det er vigtigt med en tæt kontakt mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til sikring af arbejdskraftens kvalifikationer. I Nordjylland skal den offentlige sektor være den mest åbne i Danmark - servicen skal være helt i top, og den skal være tilgængelig 24 timer i døgnet Åbenhed er et nøgleord. Borgerne skal have let adgang til at se det offentlige i kortene, finde ud af hvad deres skattekroner bruges til, kunne sammenligne offentlige ydelser på tværs af amts- og kommunegrænser. Det giver bedre muligheder for en kvalificeret demokratisk debat mellem borgere og politikere. Det offentlige skal være åbent 24 timer i døgnet, så borgeren kan vælge det tidspunkt, der er mest belejligt, ligesom det offentliges informationer skal være ordnede, så borgeren kan finde lige præcis det, han eller hun har brug for. Når en del borgere bliver selvhjulpne i deres kontakt med det offentlige, bliver der mere tid til den personlige betjening og til aktiv indsats i forhold 13

14 til andre grupper, der har brug for det. Målet er åbenhed, gennemsigtighed og gennemskuelighed, således at dialogen og den demokratiske proces ikke bliver forbeholdt eliten. Produktiviteten vil stige i Nordjylland Alt for ofte har det vist sig, at IT ikke var en gevinst for produktiviteten. Det er meget vigtigt, at en styrket IT-indsats i Nordjylland giver et afkast i form af produktivitetsstigninger. Kun derved kan vi honorere fremtidens krav til arbejdskraftressource og kompetence. Strategi - hvordan gør vi? Helt overordnet tager Det Digitale Nordjylland udgangspunkt i, at efterspørgsel, indhold og anvendelse skal bruges som drivkraft til både en kvantitativ større udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. flere bredbåndsforbindelser, flere brugere og øget brug) og en kvalitativt anderledes udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. forsøg med forskellige typer bredbånd i forskellige områder og til forskellige anvendelser, og helt nye produkter og services, der giver borgere og virksomheder nye services og anvendelser). Projektkonkurrencer Det har været meget væsentligt at finde en model, der sikrer regionalt ejerskab og forankring, ikke kun i den formelle organisation omkring projektet, men også lokalt blandt kommunerne, virksomhederne, organisationerne og borgerne. Mens bestyrelsen har formuleret rammerne, visionen og målsætningerne, har idéen været, at projektmagerne skal gives mulighed for at få reel indflydelse på den konkrete udformning af Det Digitale Nordjylland. 14

15 Det er en forudsætning, at den statslige bevilling på 170 mio. kr. til Det Digitale Nordjylland anvendes som projektstøtte til projekter udvalgt gennem projektkonkurrencer eller offentlige udbud. Ved at vælge udbudsformen projektkonkurrence har Det Digitale Nordjylland, der er konkurrenceudskriver, mulighed for at beskrive de behov og målsætninger, der ønskes dækket, hvorefter det så er op til konkurrencedeltagerne at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet. Hermed skulle således både være sikret et tydeligt fokus fra Det Digitale Nordjyllands side, og samtidig være givet plads til kreativiteten og de gode idéer hos konkurrencedeltagerne, som på den måde giver hver deres bud på, hvordan projektstrategierne - eller dele heraf - i praksis kan realiseres. Under hovedoverskriften Den lærende region har Det Digitale Nordjylland identificeret 4 hovedtemaer, som dels skal være byggestenene til den lærende region, dels være den røde tråd igennem projektkonkurrencerne: Kompetence og Uddannelse Digital Forvaltning IT-erhverv IT-infrastruktur Det Digitale Nordjylland har valgt at udskrive 5 projektkonkurrencer. For hurtigt at komme i gang er der gennemført én stor projektkonkurrence i 2000, hvor halvdelen af støttemidlerne er blevet fordelt. Der er valgt en strategi, hvor hovedtemaerne defineres relativt bredt i projektkonkurrencen De efterfølgende projektkonkurrencer vil så fokusere mere præcist og snævert. Fokuseringen vil afhænge af det konkrete indhold af vinderprojekterne i 2000, således at slutresultatet ikke bare bliver mere af det samme, men at alle 4 hovedtemaer i løbet af de 5 projektkonkurrencer bliver dækket bedst muligt. 15

16 Ca. halvdelen af midlerne gik således til én stor projektkonkurrence i 2000, mens resten fordeles på 4 mindre projektkonkurrencer i løbet af 2001 og starten af Af de 170 mio. afsatte statsmidler til Det Digitale Nordjylland, går 157 mio. kr. jf. nedenstående tabel direkte til projektstøtte, mens de resterende 13 mio. kr. er afsat til andel af administration og følgeforskning, samt til evaluering. Udbud Tema(er) Beløb Tidsplan 2000 Kompetence og uddannelse 80 mio. Udbudsmateriale juni 2000 Digital forvaltning IT-erhverv Ansøgningsfrist 2. oktober IT-infrastruktur 2000 Afgørelse ultimo november /2001 Kompetence og uddannelse 27 mio. Udbudsmateriale 15. marts - med særlig fokus på 2001 Børn & Unge Ansøgningsfrist 15. maj2001 IT-ressourcesvage voksne Afgørelse ultimo juni 2001 Styrk demokratiet med IT 2/2001 Digital Forvaltning 25 mio. Udbudsmateriale 1. maj - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Ansøgningsfrist 29. juni 2001 Afgørelse ultimo september /2001 IT-erhverv 18 mio. Udbudsmateriale 1. juni SMV er i det globale samfund - styrk konkurrenceevnen med Ansøgningsfrist 14. netværk og nye samarbejdsstruk- september 2001 turer. Styrk det kreative potentiale med gode rammebetingelser for IT- Afgørelse medio november indholdsindustri og -iværksættere /2001 Kunst, kultur og IT i 7 mio. Udbudsmateriale 15. netværkssamfundet - nyt november 2001 kulturindhold på nettet Ansøgningsfrist 15. januar 2002 Afgørelse primo marts

17 Det er således ikke muligt for ansøgere at søge om støtte fra Det Digitale Nordjylland udenom projektkonkurrencerne, ligesom Det Digitale Nordjylland heller ikke selv kan opsøge og tildele midler til udvalgte organisationer til helt specifikke opgaver. Kriterier for støtte fra Det Digitale Nordjylland For bedst muligt at sikre fyrtårns-effekt ønsker Det Digitale Nordjylland at støtte de projekter, der kan give det mest kvalificerede bidrag til at realisere visionen om den lærende region med de 4 hovedtemaer Kompetence & Uddannelse, Digital Forvaltning, IT-erhverv og IT-infrastruktur. Det er således alene projekternes kvalitet, der er afgørende, og ikke hvor eller hvem projektet kommer fra. Strategien er endvidere, at fyrtårns-projektets resultater skal række ud over selve projektperioden Der satses derfor også først og fremmest på projekter, som kan give varig effekt. Konkret er dette udmøntet i en række kriterier, som anvendes ved vurderingen og bedømmelsen af alle konkurrenceforslag, uanset tema: 17

18 Kriterium Projektets grad af overensstemmelse med overordnet formål og målsætning Projektets grad af overensstemmelse med mål og indsatsområder samt opfyldelse af specifikke tildelingskriterier inden for hovedtema Projektets grad af effekt i Nordjyllands Amt Projektets grad af etablering af varig effekt Projektets effekt pr. krone Projektets grad af realiserbarhed Projektets grad af innovation Uddybning Jf. overordnet formål med Det Digitale Nordjylland, set fra regeringens side, og konkrete målsætninger set fra bestyrelsens side Overensstemmelse med det, der efterspørges inden for det specifikke tema Projektet skal være synligt i Nordjyllands Amt, hvor forsøget skal finde sted, og projektets nytteværdi/effekt skal som minimum i projektperioden udmøntes/have effekt i Nordjyllands Amt Omfanget af forventet effekt udover støtteperioden. Herunder specielt projektets videre levedygtighed og dets bidrag til opbygning af varig kompetenceudvikling i Nordjyllands Amt Omfanget af effekt i forhold til de investerede ressourcer - value for money Vurdering af usikkerheder mht. projektets forudsætninger for mål, effekt, økonomi og tid Dvs. projektets evne til at udvikle nye løsninger i form af f.eks. produkter, metoder, ydelser o.lign., der ikke er set før, eller til at anvende løsninger på en ny måde. Herunder også projektets evne til at inddrage og bygge videre på allerede eksisterende/opnået viden inden for området 18

19 Organisering Som nogle af Nordjyllands styrkepositioner var fra regeringens side nævnt gode samarbejdsrelationer og -evner mellem regionens centrale aktører. Netop udgangspunktet omkring samarbejde på tværs har været centralt for organiseringen af Det Digitale Nordjylland, da det er en afgørende forudsætning for at projektet bliver for hele Nordjylland, både den offentlige og den private del. Bestyrelse Direktionsgruppe Fyrtårnscenter IT-infrastruktur IT-erhverv Digital forvaltning Kompetence & uddannelse Det Digitale Nordjylland er etableret med en bestyrelse, en direktionsgruppe og 4 projektgrupper, som alle er bredt sammensat af interessenter fra Nordjylland. Den daglige koordination og administration af aktiviteter og projekter under Det Digitale Nordjylland varetages af Fyrtårnscentret. 19

20 Bestyrelsen har det faglige ansvar og udstikker rammerne for totalforsøget Det Digitale Nordjylland og er besluttende i alle væsentlige, overordnede forhold. Endvidere fungerer bestyrelsen som bedømmelseskomité i projektkonkurrencerne. Bestyrelsen blev konstitueret 24. februar 2000, og er sammensat således: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, formand for DA Afdelingschef Niels-Christian Gjerrild, L.M. Ericsson (DI) Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI Orla Hav Ekstern rådgiver: Kim Østrup, IBM (udpeget af IT-og Forskningsministeriet) Direktionsgruppen tager initiativ til, forbereder og indstiller sager til bestyrelsen i samarbejde med Fyrtårnscentret, samt sikrer opfølgning. Direktionsgruppen består af: Amtsdirektør Per Okkels, Nordjyllands Amt (formand) Universitetsdirektør Peter Plenge, Aalborg Universitet Kommunaldirektør Karsten Simensen, Frederikshavn Kommune Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen, Aalborg Kommune Direktør Svend Valentin, NOVI IT- og Forskningsministeriet har i hele opstartsfasen været repræsenteret i både bestyrelse og direktion for at give deres bidrag til, at Det Digitale Nordjylland kom så godt fra start som overhovedet muligt. Den 21. juni 2000, hvor en stor konference i Aalborg gav startskuddet til første udbudsrunde, trak ministeriet sig ud af den direkte involvering, da det nu var op til nordjyderne selv at udvælge de projekter, som man mener bedst muligt bidrager til etablering af det nordjyske IT-fyrtårn. 20

21 4 projektgrupper, en for hvert af de 4 hovedtemaer, har fungeret som faglige rådgivere for bestyrelse og direktion. Projektgrupperne har i forbindelse med projektkonkurrencen 2000 haft tre hovedopgaver: Bearbejdning af den ramme, som bestyrelsen har udstukket for hvert af de 4 hovedtemaer, herunder beskrivelse af mulige midler og indsatsområder til at nå målene. Udarbejdelse af indstilling til projektstrategi for det pågældende hovedtema - hvilke typer af projekter skal udbuddet efterspørge inden for det pågældende hovedtema. Medvirken ved bedømmelse af konkurrence-/projektforslag inden for eget hovedtema. For at sikre den bedst mulige kvalitet og faglighed er projektgrupperne sammensat af personer fra forskellige miljøer med forskelligt fagligt og erhvervsmæssigt udgangspunkt - fra universitet og andre uddannelsesinstitutioner, fra amt og kommuner og fra erhvervslivet. Fyrtårnscentret er projektets sekretariat, og er ansvarlig for den daglige ledelse, koordination og administration af projekter og aktiviteter under Det Digitale Nordjylland. Fyrtårnscentret er de eneste, der arbejder fuldtids på projektet, og er bemandet med en sekretariatschef, tre projektkonsulenter og en sekretær. Nordjyllands Amt står over for IT- og Forskningsministeriet som juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet. 21

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Juni 2000. Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence

Juni 2000. Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence Juni 2000 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger...

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T ......... S T A T U S R A P P O R T Det Digitale Nordjylland Det Digitale Nordjylland.............................................. April 2000 Indhold Status for Det Digitale Nordjylland - DDN Rammerne

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001. 1. juni 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001. 1. juni 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001 1. juni 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001 15. november 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001. 15. marts 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001. 15. marts 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001 15. marts 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center

Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center Seniorforskere og styregruppe: Spar Spar Nord Nord Forskningsprofessor, Forskningsprofessor, Lone Dirckinck-Holmfeld (forkvinde) (forkvinde)

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere