Fredag 17.oktober årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense"

Transkript

1 Avisen blev udarbejdet under Tovholdermødet for Danmarks RIV-(h)jerner i Odense d Fredag 17.oktober årgang nr.1 Uge 42 RIV SPRØJTEN Avisens trykning og udgivelse er finansieret af Dansk Lægesekretærforenings praksisudvalg under HK. Indhold Tovholdere I Odense Side 2 RIV i Amterne, hvordan går det? Side 6 Hvad er godt, og hvad er skidt ved Tovholderfunktionen? Side 7 Bente Wennerberg: Se mulighederne for personlig og faglig udvikling ved din Tovholderfunktion. Side 8 Eksisterer den gamle styregruppe? Ja eller Nej? Side 9 PLA, hvad er det nu for noget, Mogens Boy Christiansen? En flok forventningsfulde tovholdere fra 12 amter i Danmark mødtes den 22.sept på hotel Plaza lige overfor Odense station. Mødet blev muligt igennem økonomisk støtte fra Riv-projektets faglige organisationer, Bioanalytikerne, Lægesekretærerne HK og SADL, DSR og ikke mindst i høj grad P.L.O. samt et samarbejde mellem ad hoc arrangementsgruppen, bestående af Jytte Smith, Merethe Søby og Michala Schultz- Larsen. Endvidere var et nært samarbejde mellem Jette Galatius, P.L.O. og ad hocgruppen af væsentlig betydning for at arrangementet kunne gennemføres. Side 10 Evaluering af mødet. Side 11 Tovholderne mødes igen. Prakticus! Ringe I Vandet - den tværfaglige efteruddannelse af vores klinikpersonale, som vi støtter fra såvel P.L.O. som DSAM - og som du sandsynligvis betaler til! Hvad sker der egentlig i dit amt? Se det her. (Mogens Boy Christiansen) Ris og ros. Ideer og kritik, Input og output, Indlæg og oplæg, Debat og udtalelser, Håb og forventninger, Kommentarer og forslag, Forklaringer og fortalelser.

2 Hvordan går det med RIV-grupperne rundt om i landet? Hva`er surt??? Folk glemmer at melde til og fra! Københavns Kommune Her er der ca.300 lægepraksis, 140 har tilmeldt sig og betaler til RIV. Der er 8 grupper med ca. 6 medlemmer hver, inddelt efter postnumre. Der er blevet holdt et stormøde for alle tilmeldte med god opbakning, nu til efteråret kommer endnu et, denne gang med Naser Khadar som indlægsholder. Københavns kommune har holdt et såkaldt erfaringsmøde for gruppeledere og assistenter. Roskilde Amt Her går det godt! Her er ca 20 aktive Riv-medlemmer fordelt i 4 selvstændige grupper, som mødes 1-2 gange årligt. Der er frivillig indbetaling fra læ- gerne, som betaler mellem 200 og 500 kr årligt. Har haft et stormøde og det næste er d Roeren Arne Nilsson kommer til det møde!!! Fyns Amt Det går godt i Svendborg, der er god fremgang Ellers går det ikke så godt. Intentionerne er gode, men der kommer ikke så mange til møderne! Amtet er delt op i små grupper, 4 små grupper kører ikke på skinner.4 grupper er lukket og 2 gange forsøgt genstartet uden held. Der er posi- tiv kommunikation, de eksisterende grupper har været på besøg i flere lægepraksis, besøgt speciallægepraksis, haft besøg af hjerteforeningen,- Der er frivillig indbetaling fra de 250 læger, ca 60 betaler 500,-kr hver. Der er stormøde med hjerteforeningen til januar. Århus Amt Her er der 14 grupper med 15 i hver og 11 med mellem 10 og 15. Endvidere har amtet storgrupper i Randers, Silkeborg og Skanderborg. Vi glemte vist at høre, hvad en storgruppe er ud- over stor. Lægerne betaler 500,- kr hver og grupperne er tilknyttet vagtlægehold,--- det fik vi vist heller ikke helt fat i, så en uddybende forklaring fra Århus er vist på sin plads. Sønderjyllands Amt Kalder kalder, Sønderjyllands amt hallooo, nogen hjemme? En aktiv tovholder, men Sønderjyllands Amt er ikke kommet i gang endnu, i hvert fald ikke før denne avis går i trykken. Er der mangel på interesse også fra læge-side eller hvad??? Side 2 RIV SPRØJTEN

3 Ribe Amt Anderledes koncept: Amtet kører i én storgruppe med ca aktive deltager. Første stormøde/planlæggelsesmøde blev afholdt i juni 2002 og næste stormøde maj 2003,herefter igen Frivillige deltager melder sig til at gennemføre arrangementer/uddannelse i de emner, der er enighed om, skal gennemføres det flg. år. Hver læge yder 500,-kr. En sekretær i PLO- Ribe amt skal have ca.18000,-kr. for at administrere pengene ( surt ).Der er god opbakning om og tilfredshed med arrangementerne fra de deltagne klinikpersonale. Nordjyllands Amt Endnu et nyt koncept: Her er der grupper à personer. Når de er over 20, deler de sig Der er frivillig indbetaling fra lægerne på 250,-kr. Alle grupper kører selvstændigt og medlemmerne betaler 30,-kr pr gang, de mødes 2-4 gange årligt. Vejle Amt Er delt op i region nord, region syd og region midt. I hver region er der flere grupper, der er dog flest i Vejle by (3 grupper à ca. 10 i Vejle, Horsens har i alt medlemmer, Kolding har 3 grupper med deltagere i møderne). Der er planer om et stormøde. Hver læge betaler 200,-kr via sit kontingent,--- meeen det er jo ikke altid nok kun med penge. Interesse og medleven fra lægelig side er også nødvendig, hvis efteruddannelse skal køre godt. Viborg Amt Det er et stort amt. Riv-grupperne er delt ind som lægernes 12-mands-grupper er det. Lægerne betaler 300,-kr, disse penge administreres af lægekredsforeningen (det er gratis!). Der er afholdt 4 møder og 1 stormøde, og man planlægger nye tiltag. Ringkøbing Amt Amtet er delt op i nord og syd. I den nordlige, Holsterbro-delen, er der ingen tovholder således gået i stå. I den sydlige del, Herning, Brande, Ringkøbing har der været holdt 2 stormøder (30-50 deltagere) og et Fyraftensmøde med titlen Brug af personale i praksis hvor der deltog 180 læger og praksispersonale. Som noget helt specielt har KVU ansat en konsulent 4 timer ugentlig for at få gang i projektet. Side 3

4 Storstrøms Amt Her er der 5 grupper i hhv. Næstved, Rønnede, Vordingborg og VestLolland.(det er 4, hvem er den sidste?). FUAP (Faglig udvikling i almen praksis) har støttet dem økonomisk med 500,-kr pr aktivt medlem (er det pr. år eller????). De er i gang med at registrere medlemmer og der skal til at vælges gruppeledere. Vestsjællands Amt Her er der 4 velfungerende grupper med 2-4 møder årligt. Der afholdes et stormøde til efteråret med en stor guru. De har modtaget ,- fra KVU og har indtil nu kun brugt Donk. Donk. Er der nogen hjemme? Frederiksborg og Bornholms Amter Frederiksberg Kommune Skal vi også her spørge: Where are you? Nej, den er vist I gang, vi glæder os til at se tovholderen næste år! Københavns Amt Der er grupper med forholdsvis stor aktivitet i de fleste. Der har været afholdt 1 stormøde med nogenlunde pæn opbakning (80 ud af 220 inviterede) og planlagt endnu et d.7/ Der har været 2 gruppeledermøder med god opbakning. Lægerne har indtil nu givet 300,-kr pr år, men stiger fra jan 2004 til 500,- kr pr år. Der er et tæt og formaliseret samarbejde med henholdsvis Praksisudvalget og KVU (Kvalitets Udviklings Fonden). Side 4 RIV SPRØJTEN

5 Konklusion Det kører nogle steder bedre end andre. Væsentligt er en engageret tovholder, men i lige så høj grad et godt samspil mellem tovholder og lægerne i hendes område. Det fungerer langt fra tilfredsstillende alle steder. Ved at samtlige tovholdere fra de forskellige amter mødes, kan de inspirere hinanden ved at udveksle erfaringer, og gode ideer kan videregives. Men samspillet mellem lægerne og hende er det svært at hjælpe på vej. Her håber vi, at lægerne læser denne sprøjte og giver en hånd, så RIV kan fungere til glæde og tilfredsstillelse for læge-praksis rundt om i landet og i største og første ende føre til en måske endnu bedre patientbehandling. Naturligvis har økonomi og engagerede RIVmedlemmer og geografien også betydning. Men det altovervejende tilbagevendende problem og årsagen til frustration hos mange tovholdere var, når de følte, at lægerne ikke bakkede op eller interesserede sig for, at deres personale gerne ville efteruddannes igennem RIV Kommentar Der blev snakket om efteruddannelse i og udenfor arbejdstiden. Mange ville gerne have den integreret i arbejdstiden, men en del ønskede kompensation for at efteruddanne sig udenfor arbejdstiden. Den nye overenskomst igennem PLA giver en del svar på de spørgsmål, man har i den forbindelse. Men det er redaktionens op- fattelse, at det samme praksispersonale både kan efteruddanne sig i og udenfor arbejdstid, både med og uden løn/tids-kompensation. Man må planlægge det med sin arbejdsplads, hvor begge parter må være parat til at løsne på principperne for at opnå en ny enighed. Men måske har redaktionen uret??? Side 5

6 Hvad er godt og hvad er skidt ved tovholderjobbet? De 20 tovholdere blev nu delt i 3 grupper, som sammen summede omkring spørgsmålet og kom til følgende konklusioner: Man kommer i kontakt med mange praksis/ personaler. Der er en udfordring i at få grupperne til at fungere. Det er en faglig udfordring. Det er at mødes som tovholdere her hvert år! Kollegial inspiration At oprette et godt netværk Man bruger meget fritid på det. Der forventes altid gode ideer fra tovholderen Ved arrangementer, fx stormøder, ved man aldrig, hvor mange der kommer. Invitationer når ikke altid frem, lægerne glemmer at videregive dem. (Så må de sendes hjem til medl.(red.)) Det er svært at holde gryden i kog! Sidste spørgsmål inden frokost Tovholderne skulle inden frokost besvare spørgsmålet: Hvad er forventningerne til denne dag? Vi vil gerne lære at sælge varen bedre og at holde gejsten ved lige! Side 6 RIV SPRØJTEN

7 Se mulighederne for personlig og faglig udvikling Stikord fra Bente Wennerbergs indlæg. Igennem kontakt til eller kan man rekvirere- Bente Wennerbergs overheads og sunde råd til tovholderne, som sendes til rekvirents adresse. Tænk stort! Mission Start småt! Vision Hold fast! Vedholdenhed RÅD: Vær bevidst om, at du er god til dit arbejde og hav respekt for dit virke! Kvalifikationer er at være rigtig god.! Kompetence er være rigtig god til det rigtige. Projektledelse kontra projektstyring. En tovholder kan arbejde ekstrovert: være udadvendt, få mere energi ved at være sammen med mange mennesker, eller være introvert, arbejde bedst alene. RÅD: Brug den lokale ugeavis til formidling om fremtidig RIV-undervisning. STATUS 22/9 03 Tværfaglighed Netværk Stabilitet Engagement Drive Dialog skaber løsninger VISION 2005 RIV velbeskrevet, evalueret og veldokumenteret. Forankret i alle amter Alle læger bidrager, økonomisk og interessemæssigt. Efteruddannelse delvist i arbejdstiden/kompenseret. Faglig respekt/ligeværdighed. Side 7

8 Eksisterer den gamle styregruppe? Ja eller nej? Efter en del forvirring i november 2002 omkring dette spørgsmål er det nu HELT klart, at styregruppen eksisterer som den paraply, man er nødt til at have. En dag som d kunne ikke have været en realitet uden en sum penge, som især P.L.O. men også de øvrige organisationer har ydet. Da organisationerne naturligvis må vide, at det, de støtter er fagligt sundt, skal de have en vurdering af tovholderdagene også i fremtiden, ligesom de er inviteret til at deltage i dagen. DL P.L.O. SADL dbio Styre gruppe DSR Ad hoc RIV-DK gruppe. Tovholder(e) Amt A Tovholder(e) Amt B Tovholder(e) Amt Amt A Amt C A Tovholder(e) Amt X Gruppeleder (+assistent) RIV-gruppen Gruppeleder (+assistent) RIV-gruppen Gruppeleder (+assistent) RIV-gruppen Ja, styregruppen eksisterer, og vi har brug for hinanden! Side 8 RIV SPRØJTEN

9 PLA, hvad er det nu for noget, Mogens Boy Christiansen? Der har været noget kritik af ad hoc gruppen mht. at tage dette emne op på tovholder mødet d.22.sept., 1 uge før man skulle mødes i PLAregi for at starte forhandlinger og planlægninger. Mogens kunne selvsagt ikke sige så meget om emnet endnu, men han gav tovholderne nogle guidelines omkring organisationernes samarbejde med PLA, som er frivilligt for lægerne at være med i (til forskel fra P.L.O., som er tvungent). PLA står for praktiserende lægers arbejdsgiverforening, startede d.1/ Der er 2 overenskomster, 1 mellem PLA og DSR og Danske bioanalytikere, 1 mellem PLA og HK/service. Der er oprettet en fond, hvortil hver læge skal betale 50 øre pr. ansat/time årligt. Formålet med fonden er efteruddannelse af praksispersonale. RIV-projektet er nævnt. Det er denne fond, som skulle holde møde d Her skal bl.a. besluttes, hvordan midlerne skal fordeles. Der var interesse blandt tovholderne for, at beslutningsprocessen ikke var for lang og snørklet, når man skulle ansøge om midler, og at der til den ende skulle være nogen med fra gulvet i bestyrelsen. På trods af den måske lidt sparsomme information om emnet, mener man fra ad hoc gruppen, at det var væsentligt at have Mogens med, at man dårligt kunne holde et Tovholder- Danmark-møde uden de oplysninger, man trods alt fik omkring et så stort tiltag, som kommer os ved i udstrakt grad. Men måske skal vi høre mere om det næste år??? Mentalt kurbad, hvad er mon det? Side 9

10 Evaluering af mødet d. 22/9 03 Uddrag af deltagernes evalueringsskemaer Nedlægges disse møder så slukker gnisten og flere udtrykker, at de vil melde fra tovholderfunktionen!!! Dejligt at mødes til udveksling og kollegial inspiration! Da jeg nu alligevel skulle til dette møde, så er min mand kørt med herover, og vi skal bo på Bed-and-Breakfast i aften og have en god oplevelse! Jeg mener bestemt, at vi kan få meget ud af hinandens erfaringer. Vi arbejder jo meget forskelligt i hver gruppe. Jeg vil gerne lære mere om projektledelse og det at bevare gnisten Tak for en god dag! Jeg ønsker ved fremtidigt møde mere om faglig udvikling ved tovholderfunktionen samt om Formidling og Gennemslagskraft. Jeg ønsker undervisning i mødeledelse/ planlægning, i at formidle et budskab til kolleger og Implementering Jeg ønsker værktøjer, som kan ruste mig til at støtte grupper, hvor der er opstået problemer/uenighed, til at støtte trætte grupper igen og igen, så de bliver gode og selvkørende. Jeg ønsker undervisning i tal og bliv hørt. Jeg har ikke det store sociale behov, har så meget andet, jeg prioriterer højt, men jeg vil gerne deltage i fagligt møde Jeg kan ikke være for lang tid væk fra praksis ved et fremtidigt Tovholder- Danmark-møde, jeg skal jo have fri--- Det skal vare mere end 4 timer, når jeg skal køre 4 timer Hotel Plaza ligger centralt, og maden var ok, godt at der ikke var 30 retter! Mere tid til erfaringsudveksling indbyrdes, fx med forberedte spørgsmål, som i fotokopi er afleveret til de andre amter forud for mødet Alle ville gerne have møde igen om 1 år. 12 vil helst torsdag til fredag. Side 10 RIV SPRØJTEN

11 Tovholderne mødes igen i Odense næste år! Hvad skal de der? Tovholderne skal lære hinanden endnu bedre at kende og sætte nogle normer for: - Hvem er vi? Tværfaglighed - Hvad vil vi? Nærhed - Hvad gør vi? Det er vigtigt for vore normer Tovholderne skal således tænke tanker inden næste års møde, så der allerede om aftenen kan laves en brainstorm til udfærdigelse af tovholdernes mål. Hvad skal de mere? De skal lære, hvordan man bedre profilerer RIV, så der kommer mere opbakning til projektet. De skal lære alt det, de har bedt om i deres evaluerings- og spørgeskema. Eller næsten alt det (en erfaren efteruddannelses vejleder er blevet peget på til lørdagens undervisning), der skal være tid til at få og give gode råd. Og så skal de GLÆDE SIG til at mødes, til at have et par gode dage, som i første og sidste ende skal komme patienterne til gode. Næste år torsdag den 23/9 04 kl på PLAZA HOTEL I Odense Forventet afslutning fredag d. 24. over middag. KOLOFON Redaktør: Michala Schultz-Larsen Journalister: Lone Sinding, Nina Lakner, Elsa Baunsgaard & Michala Schultz-Larsen Billeder: Merethe Søby & Lone Sinding Trykning og distribution: Dansk Lægesekretærforening * HK telefon Website: RIV Sprøjten er endvidere lagt på diverse hjemmesider, bl.a. og Side 11

12 Kort om RIV-projektet RIV-projektet henvender sig til konsultationssygeplejersker, lægesekretærer, bioanalytikere og andet klinikpersonale ansat i almen praksis. RIV står for Ringe I Vandet. Formålet er at skabe lokale netværk til udveksling af faglige og sociale emner samt til at skabe faglig udvikling. Efteruddannelsen er tværfaglig og foregår i selvstyrende grupper.

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere