Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!"

Transkript

1 OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle kræfter. Carsten Slebsager har været på banen og har fået kontorvagten bemandet med ca. 26 personer. Disse har så 1 til 2 dage i hver måned, hvor de på skift passer biksen. I starten er det med følordning. Med dette på skinner har vi ro til anden aktivitet bl.a. salg. Også på dette område er der nu et godt team på banen, og de er nu - med Orla Anthonisen i spidsen - godt i gang. Vi har også her fået etableret en stab af ivrige sælgere og bagstoppere, så det bliver sjovt at se de nye salgstal. De medlemmer, som har været hernede på kontoret til vore cafédage, har været ret begejstrede for de arrangementer, vi har fået stablet på benene. Det har været gode, inspirerende indlæg, og derfor er det da lidt skuffende med et fremmøde på omkring stykker pr. gang. Især når jeg tænker på, hvor ofte jeg har hørt medlemmer efterlyse oplysninger om dit eller dat. Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! Vi har nu efter sommerferien skiftet kasserer. Søren L. Nielsen har taget sin tørn og skal have mange tak for det. Han er stadig aktiv, idet han deltager i såvel salgs- som kontorvagtgrupperne. Bente A. Møller er vores nye kasserer, hun sidder i forvejen i bestyrelsen og i kontorvagtgruppen, så hun kender jo ikke så lidt til biksen, og hun kan også fortsat trække på Søren, så kassen skulle være i trygge, kyndige hænder. Vort sidste nye TV-spot har betydet en masse positive tilbagemeldinger fra andre sider, så det kan kun være den trætte gamle formand, der ødelægger det! Så han vil nu lige gå hen og hvile sig. Han siger derfor: det var ordene for nu! Ove C. Jensen ESE: Hjemmeside kontakt eller brug mail-adressen. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Søren Nielsen, tlf , Carsten Slebsager, tlf , Mariann Lund, tlf , Bente Ahlgreen Møller, tlf , Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. INDHOLD: Formanden side 1 Selvstændig? side 2 Sparbank Vest side 2 Projekt Energi side 4 Bosch side 4 Cafédag husk! side 4 Vis aktivitet side 6 Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 1

2 Resumé fra medlemsmødet afholdt i foreningens lokaler fredag den 6. september 02: Et af vore medlemmer, Peder Hoven Sørensen, kom med et oplæg omkring temaet: Selvstændig Hvad er det? Og hvilke påvirkninger kan selve dette ord have på mange - fx: Angstskabende, lønmodtagernatur, afhængighed etc. Beklageligvis mødte alt for få af vore medlemmer frem til dette ellers interessante arrangement; men vi var alligevel en lille men jobmæssigt bredspektret gruppe til stede, som alt i alt fik et godt indblik i muligheder, fordele og fælder ved dette at blive selvstændig. Et mål der kræver fuldt engagement, ihærdighed, beslutsomhed, opbakning fra familie/netværk, god sund økonomisk planlægning og ikke mindst troen på det påtænkte projekt. Et projekt, der kan være baseret på et eller flere konkrete produkter eller blot være en idé om levering af serviceydelser fx som konsulent. Hvis man følger de traditionelle vejledninger, viser Virksomhedsstart sig ofte at være et mareridt,. Der ligger meget materiale på området, og jo mere man forsøger at sætte sig ind i tingene des værre forekommer en opstart at være. Vi får ved en objektiv analyse hurtigt en klar fornemmelse af, at det vejledende materiale som er yderst mangfoldigt - ikke altid er skrevet af folk med egen personlig erfaring på området. Det virker mere som skrevet af teoretikere, der er låst fast af regler og forordninger. Det sker altid sådan, at konsulenter har en tid med tilskud, og når der ikke er mere tilskud at hente, så sender konsulenten én videre i systemet. Se eksempelvis artikel desangående i Erhvervsbladet fra mandag den 9. sept Så det kan her fastslås, at det nok er bedre at tage tingene i egen hånd, selv prøve sin idé af, og være sin egen problemløser. Der i samarbejde med fornuftige økonomiske rådgivere (revisor, bank etc.) får skabt overblik og konsistens. Fx bankerne overvurdere tit den økonomiske formåen, idet man herfra ikke altid tager højde for, at der kan forekomme skilsmisse, hvor boet jo skal deles fifty-fifty, og dermed er det økonomiske grundlag smuldret. Du skal altså være koncentreret og målrettet, samt 100 pct. engageret. Man er reelt KUN SIG SELV. Så husk at have baglandet i orden. Efter de første 2 år er der ofte kun meget få iværksættere tilbage, og dette betragtes ofte som en succesrate??? (rimeligt uforståelige succeskriterier). Dette skyldes nok at vor kultur på området langt fra er optimal. Vi hænger endnu fast - også uddannelsesmæssigt - i at være en lønmodtagerkultur. Dette er der dog heldigvis tendenser i tiden på, at vi får gjort lidt op med, idet bl.a. handelsskolerne nu baserer en del af deres HH undervisning på projektbaseret gruppeaktivitet i mere eller mindre fiktive selskabskonstruktioner. Dette vil absolut give de kommende generationer et bedre indblik i dette at være selvstændig. Vi kan her fastslå at de forgyldte erhvervsordninger ikke kan løse dine problemer på et realistisk og jordnært niveau. Du vil ved opstart få mange forpligtelser, men disse kan meget ofte løses på fornuftig vis. nemlig ved at være på forkant med tingene og tage den nødvendige snak med modparterne inden tingene vokser dig over hovedet. Fremlæg/beskriv dit problem og din øjeblikkelige situation og få forståelse derfor, det vil altid kunne løse mange problemer samt oplyse dine medspillere, før de selv må søge information om dig. Fortsættes næste side Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 2

3 Fortsat fra forrige side Ved opstart er det nødvendigt at have et godt og solidt kendskab til omgivelserne. Der er her 4 primære ting, som der bør sættes fokus på: Markedet, Priserne, Budgettet, og Markedsføringen. Markedet: Hvilke andre laver/leverer det planlagte produkt? Find frem til disse og få kendskab til deres strategier etc. Du skal huske, at målet bør være baseret på service og kvalitet - ikke på lavt prisniveau. Din strategi skal/bør være baseret på, hvordan de andre aktører på dit marked agerer. Priser: Undersøg markedet. Spørg konkurrenterne om deres måde at drive deres virksomhed/konsulenttjeneste på. Dog uden at give dig selv til kende som mulig konkurrent. Budgettet: Overvej nøje hvad du har brug for. Minimér dine indkøb/behov. Det er ofte bedre at købe sig til rette ved at udnytte andres evner, ekspertise, faciliteter m.v., idet man så i nedgangstider ikke har udgifter til uudnyttede faciliteter m.v. Markedsføring: Opstart af egen virksomhed giver pr. automatik en sværm af henvendelser fra andre virksomheder, der lever af diverse servicering. Her skal man kunne forholde sig realistisk og vurderende. Noget kan man jo evt. med fordel bruge i sin egen markedsføringsstrategi. Det er vigtigt at have disse 4 punkter afklaret, og så skal der desuden laves en masse benarbejde. Ud af måske 50 kontakter, vil der muligvis kun være 2 positive. Derfor analysér løbende dine planer såvel positive som negative. Tilpas så din markedsføring efter succesraten eller du dør med dine planer. Omkring din baggrundsøkonomi er der desuden også flere muligheder for at sikre sig i tilfælde af, at succesraten ikke lever op til forventningerne. Husk dog at træde varsomt! AF er nogenlunde large overfor hvad du laver, blot de er informerede, og du hermed har tilladelse. På dagpenge kan du foretage den første indledende planlægning, situationsvurdering m.v. Når du er klar til at springe ud og etablere dig, skal du gerne være medlem af en af de selvstændiges a-kasser, have lavet en reg. firmaordning, have SE-nr. m.v. Alt det kan du blive yderligere informeret om hos a-kassen, told/skat etc. Konsekvensen af opstarten er nu at din kontakt med AF eller AMA cuttes dvs. ingen rådgivning eller økonomisk dækning herfra. Indtil nu har du jo haft muligheden for time-for-time modregning i din støtte, men nu står du så på egne ben. Det er derfor vigtigt, at du har fået etableret nogle gode kontakter inden den reelle opstart. Som selvstændig kalkuleres automatisk med, at arbejdsugen er 37 timer, og ikke med værdien af din indtjening. Som nyetableret selvstændig køres løbende vurdering over 3 år. Hvad sker der i perioden? Hvis det ikke går som forventet, kan du afvikle og vende tilbage på dagpenge på almindelige vilkår. Her ses så bl.a. på overskuddet i 2 af de 3 år - skal være min kr. pr. år for at få dagpengemax. om hvilken dagpengesats man nu kan få. Materiale vedr. dette kan skaffes via kontakt til a-kasserne for selvstændige DANA eller ASE. Du kan dog altid stoppe/afvikle, hvis tingene ikke former sig efter forventning. Rådfør dig igen med a-kassen DANA eller ASE! Så har du en idé, afprøv om den kan bære, du vil på sigt altid have en vis økonomisk sikring bag dig. Ved opstart må du huske at gamle regninger kan/skal fratrækkes for at få momsrefusion. Dvs. kun regninger som har relation til etableringsomkostningerne, og disse skal medtages på det 1. moms girokort ellers er muligheden herfor tabt. Dagpenge selvstændig evt. dagpenge igen Overskud 1 år 2 år 3 å 4 år Underskud Kortfattet opsummering: Opstart: gå på AF og registrer dig tidsforløb i selvstændig virksomhed tæller - uanset timetal - altid med 37 timer pr. uge. Husk du kan altid stoppe og gå tilbage i AF systemet. Hvis der køres i en 3-årig periode, og du stopper umiddelbart inden udløbet af det 3. år, så vurderes ud fra overskuddet af de 2 bedste år, og dersom gennemsnittet er kr. eller derover, vil du kunne returnere til største dagpengesats og start på ny periode (under 60 år 5 år, over Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 3

4 60 år 2½ år). Er det mindre bliver du indplaceret forholdsvis, men dog aldrig lavere end gældende dimitendsats. Bemærk! Evt. underskud medregnes ikke når der skal laves ny dagpengevurdering. Ud over 3 år bruges en 5 års periode - hvor man tager de 2 bedste års overskud (igen er underskuddet ikke medregnet). Dette kan gøres i max. 15 år, og har samme virkning på dagpengeområdet, som beskrevet i ovenstående. Der forefindes også en kombineret mulighed lønnet og selvstændig samtidigt eller arbejdsledig og selvstændig på samme tid forhør dig om ordningen hos DANA eller ASE. Hjælp til opstart gennem DANA eller ASE. Før start af virksomhed 12 timers gratis hjælp. Heraf 3 timer til revisor eller advokat. Efter 2-3 måneder som selvstændig ydes 8 timers gratis hjælp/bistand. Heraf 6 timer til revisor eller advokat. Uanset hvordan vil du altid kunne komme tilbage på minimumsydelse, dvs. dimitendsatsen. Egne fremtidsplaner Peder Hoven fortalte nu kort om sit eget produkt sikkerhedsudstyr og de forviklinger/krav, der stilles til dette. CE-mærkninger m.v. Samt beskrev nogle af de andre krav - som myndighederne stiller der er/kan være medvirkende årsag til, at processen er lang og trang. Ofte kan manglen på elementær forklaring og administration være med til at pacificere og umyndiggøre folk føler alt for ofte, at tingene sker hen over hovedet på dem frem for at involvere dem. Derfor sluttelig dette råd: Dit koncept skal være i orden ellers hold fingrene for dig selv. Her skal lige lyde en tak til Peder og til de fremmødte for en god - såvel positiv som negativ ladet dialog omkring emnet iværksætter hvad så? Konsekvenser også økonomiske blev udmærket inddraget i den løbende debat. Arly Runge Resumé fra medlemsmødet - Projekt Energi - fredag den kl i foreningens lokaler: Emnet denne formiddag er information vedrørende Projekt Energi og dets formål - ved projektleder, socialrådgiver Birgit Jensen. arbejde, men at få lavet en personvurdering med henblik på at få lagt/udarbejdet en realistisk handlingsplan. Projektet opkaldt efter dets første beliggenhed, nemlig på Energivej i Esbjerg. Formålet med Projekt Energi Projekt Energi har eksisteret siden 1998, og det primære formål for foreningen er altså ikke at få folk i Det drejer sig om aktiveringsforløb betalt via AF primært vejledningsforløb med rødder i aktiveringsprocessen. Projektet er for ledige med andre problemer end blot ledighed, og for ledige på normale vilkår eller andre foranstaltninger altså enten tilhørende a-kassesystemet eller det sociale system. Cafè-dag hver fredag fra kl I VORT MØDELOKALE - hyggeligt uforpligtende - kom hinanden ved - NETVÆRKSDANNENDE! Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 4

5 Reelt er det et vurderingsprojekt, hvor der primært arbejdes med ledige og deres problemer gennem et afklaringsforløb. Fx fastholdelsesproblem af ansatte med individuelle problemer. Samt nu også ledige uden arbejdspladstilknytning Der er mange ledige over 50 år på projektet, uden at det her dog drejer sig om et decideret seniororienteret projekt. Målgrupper Projekt Energi er altså for ledige med andre problemer end lige ledighed. Fælles for alle deltagere er, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet, men at der p.t. ikke er brug for dem længere. Mange prøver jo først og fremmest at klare sig igennem uden at skulle gennem det sociale system. Hos Projekt Energi tages udgangspunktet i problemstillingerne for den enkelte klient. Det kan være fysisk og/eller psykisk betonede problemer. Der foretages vurdering af den enkeltes ballast: erfaring og baggrund etc. Årsager til ledigheden omstruktureringer og lignende vurderes. Visiteringen til Projekt Energi sker hos/fra AF (Arbejdsformidlingen). Selv projektet er et forløb af 8 ugers varighed en slags helle-periode hvor der foretages årsagsbedømmelse/virkning for den enkelte. Der sættes fokus på hvad personen kan klare/holde til eller ikke i den nuværende situation. Forløbet er altså på 8 uger bestående af 3 ugers teori 4 ugers virksomhedspraktik samt 1 uges opsamling/evaluering af forløbet. Hensyn til problemstillinger afvejes og der målrettes mod realistiske arbejdsområder. I Ribe amt samarbejder projektet med ca. 250 virksomheder, primært private. Disse giver bl.a. feed back på klientens virke. Det primære mål er at få folk i arbejde bagefter, derefter satse der privat, og det offentlige system bruges sekundært som opfyldningsmulighed for normeringen. Det er reelt Arbejdsmarkedsrådet, der står bag Projekt Energi. I forbindelse hermed konstaterer vi knastørt, at der er noget galt med koordineringen, idet mange slet ikke informeres om diverse muligheder bl.a. dette. Der er noget helt galt med kommunikationen udadtil. For mulige klienter drejer det sig jo om at få snakket tingene igennem meget før, inden den enkelte får fornemmelsen af blot at være et nummer, der - som foreskrevet i div. paragraffer og love - skal indkaldes efter givne terminer, og ellers blot kan føle sig som noget ligegyldigt ressourcekrævende. Her konstateres at nogle vejledere er/kan være mere aktive og effektive end andre med at få folk ind på diverse forløb. Dagpengeproblematikken er jo måske desværre - ikke lige intens for klient som vejleder. Den der står foran tab af sine rettigheder, økonomisk deroute m.v. er selvsagt yderst fokuseret også på disse områder. Det drejer om at komme i gang igen om igen at kunne sikre sig en normal tilværelse. Fx må rygproblemer eller stress - som begrænsende faktorer - gerne stå i papirerne vedr. skåneerklæringer, idet det hermed er med at beskrive personens afgrænsende muligheder, og hvad der herudfra skal tages hensyn til. Det drejer sig om at få/have kendskab til egne begrænsninger. Hvorfor er der så mange på sygedagpenge? Dette kunne der nok forskes meget i. Beskeden til folk med problemer er ofte: sygemeld dig - men herefter sker der ellers intet.. Paragraf 28 erklæringen siger noget om ikke mindre end 10 sygedage pr. år og varig lidelse. Her friholdes arbejdsgiverne så for at betale fraværsraten, denne forpligtelse ligger så hos kommunen, men dette skal altså være afklaret inden ansættelse. Private er ofte hurtigere til at tilpasse arbejdsstyrken efter fuld funktionel bemanding dvs. de ikke 100 pct. fungerende spares hurtigere væk med mindre de er ansat på en aftaleordning. Erfaringer fra området med arbejdsprøvning har vist sig i nogle tilfælde at være en succes i andre tilfælde ikke. Midt i forløbet (4 uge) tales der om, hvordan det går indtil nu. Projekt Energi har kontakt til et bredspektret udvalg af brancher. Ved praktik kan det ofte ske efter eget ønske, men det skal være realistisk mål, som tages ud fra vurderingen af og hensynet til den enkelte. Det hele skulle gerne munde ud i at give et billede af, hvad den enkelte kan klare. Netværk giver styrke Mængden af forskellige netværk kan ved et mere intens samarbejde blive en magtfaktor, som indirekte kan være med til at sikre det brede hensyn til den enkelte. Der drejer sig blot om kende og bruge sine muligheder. Folk som sådan er jo selektive og vælger fra, men først når de bliver opmærksomme på mulighederne, dette sker bl.a. hvis der hele tiden sættes fokus på problemstillingerne. For Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 5

6 at få den fornødne information kræves det, at den enkelte hele tiden er aktiv, og trods dette kan det meget let glippe. Derfor er aktive netværk yderst vigtige. Forløbet for den enkelte fyrede kunne godt være som følger: uvirkelighedsfase depressiv fase brokkefase alt og alle får skylden afmagtsfase laden-stå-til fase inaktivitet m.v., men forløbet er dog individuelt, varigheden og dybden af ledighedsforløbets påvirkninger er jo netop også individuel. Kort om succesrate Opnåelsen af en høj succesrate af arbejdet med Projekt Energi er ikke et must og dog. Målet er først og fremmest afklaring. Nogle kommer i ordinært arbejde umiddelbart efter eller senere, andre får afklaret et evt. skånebehov, ja muligvis bliver et revalideringsbehov afdækket. Skole, omskoling, undervisning, kurser og lignende giver ofte modstand/angstfølelser hos nogle. Der skal dog afklares om man kan vurderes til at være revalideringsberettiget, om personen reelt ikke kan holde til at være fuldt aktiveret. Rundbordssamtalen i det sociale system Der afholdes en rundbordssamtale med deltagere fra kommunen, 2 repr. Fra Projekt Energi og én selv. Her søger man afklaring af situationen og ser på hvilke handlemuligheder, der foreligger - fx arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering, sygedagpenge, nyt arbejdsområde etc. Revalidering er mange ting, det kunne fx være et skoleforløb. Sygedagpenge og VUC undervisningsforløb er fx OK. En handleplan kan max. være på 5 år. Vurderingen er bl.a., at hvis praktikken ikke er direkte skadelig, så er det OK at tilbyde den til den enkelte. Lidt om dine a-kasse forhold under forløbet A-kasse systemets regler bibeholdes indtil afklaring er sket: fx fleksjob, pension eller andet undersøges undervejs i forløbet. Du står altså i hvert fald i teorien aldrig uden for dækningssystemet. Forbered dig til evt. samtaler forsøg at være afklaret om din stilling/situation stil spørgsmål vær selv aktiv! Uden din egen aktive indsats sker der nok stort set intet, og din situation forringes gradvist endnu mere. Fleksjob er muligt ved nedsat arbejdsevne på min. 50 pct. Og/eller man kan arbejde ned til ca. 1/3 af normal arbejdstid. Det er klart blevet sværere og sværere om ikke næsten umuligt - at opnå førtidspension. Fleksjob kan ske på fuld tid, selv om man kun kan virke på halv kraft - den der ager med stude, kommer jo også frem eller der arbejdes på fuld kraft på nedsat tid fx 18½ time pr. uge. Positivliste over brancher med udviklingsmuligheder AF har en bog/blad Kvartalsnyt fra Arbejdsmarkedsrådet, som muligvis kan bruge i forbindelse med at få en oversigt over hvor der evt. kunne tænkes at opstå job muligheder en slags positivliste. Rekvirer denne. Arbejdsmarkedsrådet er placeringsmæssigt over AF, men er selvsagt underlagt arbejdsministeriet. Herefter ebbede dialogen stille og roligt ud, og Ove kunne takke Birgit for den fine orientering omkring dette projekt. Slutteligt giver vi lige adressen: Projekt Energi Kongensgade 44, 1.sal Tlf Arly Runge Aktiviteten i foreningen er bestemmende for vor succesrate vær aktiv - det giver bonus! Esbjerg Senior Erhverv Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 6

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk. Så der blev også brug for holdningsbearbejdning

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk. Så der blev også brug for holdningsbearbejdning MAJ 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 7 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Nyt fra afdelingens daglige virke Har I for nyligt været inde på vores hjemmeside?

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Statistik for Afklaringsteamet gældende for 2. halvår 2006

Statistik for Afklaringsteamet gældende for 2. halvår 2006 Statistik for Afklaringsteamet gældende for 2. halvår 26 Statistik over antal visiteret sager til Afklaringsteamet i 2. halvår 26 sagerne er visiteret med henblik på afklaring af arbejdsevnen: Antal modtagne

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram WILLIS STIFINDER Fra sygemelding til raskmelding Willis skoleforsikringsprogram Vi er klar... TIL AT HJÆLPE WILLIS STIFINDER er et uvildigt rådgivningskoncept, der hjælper dig allerede fra den 14. sygefraværsdag

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere