Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!"

Transkript

1 OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle kræfter. Carsten Slebsager har været på banen og har fået kontorvagten bemandet med ca. 26 personer. Disse har så 1 til 2 dage i hver måned, hvor de på skift passer biksen. I starten er det med følordning. Med dette på skinner har vi ro til anden aktivitet bl.a. salg. Også på dette område er der nu et godt team på banen, og de er nu - med Orla Anthonisen i spidsen - godt i gang. Vi har også her fået etableret en stab af ivrige sælgere og bagstoppere, så det bliver sjovt at se de nye salgstal. De medlemmer, som har været hernede på kontoret til vore cafédage, har været ret begejstrede for de arrangementer, vi har fået stablet på benene. Det har været gode, inspirerende indlæg, og derfor er det da lidt skuffende med et fremmøde på omkring stykker pr. gang. Især når jeg tænker på, hvor ofte jeg har hørt medlemmer efterlyse oplysninger om dit eller dat. Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! Vi har nu efter sommerferien skiftet kasserer. Søren L. Nielsen har taget sin tørn og skal have mange tak for det. Han er stadig aktiv, idet han deltager i såvel salgs- som kontorvagtgrupperne. Bente A. Møller er vores nye kasserer, hun sidder i forvejen i bestyrelsen og i kontorvagtgruppen, så hun kender jo ikke så lidt til biksen, og hun kan også fortsat trække på Søren, så kassen skulle være i trygge, kyndige hænder. Vort sidste nye TV-spot har betydet en masse positive tilbagemeldinger fra andre sider, så det kan kun være den trætte gamle formand, der ødelægger det! Så han vil nu lige gå hen og hvile sig. Han siger derfor: det var ordene for nu! Ove C. Jensen ESE: Hjemmeside kontakt eller brug mail-adressen. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Søren Nielsen, tlf , Carsten Slebsager, tlf , Mariann Lund, tlf , Bente Ahlgreen Møller, tlf , Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. INDHOLD: Formanden side 1 Selvstændig? side 2 Sparbank Vest side 2 Projekt Energi side 4 Bosch side 4 Cafédag husk! side 4 Vis aktivitet side 6 Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 1

2 Resumé fra medlemsmødet afholdt i foreningens lokaler fredag den 6. september 02: Et af vore medlemmer, Peder Hoven Sørensen, kom med et oplæg omkring temaet: Selvstændig Hvad er det? Og hvilke påvirkninger kan selve dette ord have på mange - fx: Angstskabende, lønmodtagernatur, afhængighed etc. Beklageligvis mødte alt for få af vore medlemmer frem til dette ellers interessante arrangement; men vi var alligevel en lille men jobmæssigt bredspektret gruppe til stede, som alt i alt fik et godt indblik i muligheder, fordele og fælder ved dette at blive selvstændig. Et mål der kræver fuldt engagement, ihærdighed, beslutsomhed, opbakning fra familie/netværk, god sund økonomisk planlægning og ikke mindst troen på det påtænkte projekt. Et projekt, der kan være baseret på et eller flere konkrete produkter eller blot være en idé om levering af serviceydelser fx som konsulent. Hvis man følger de traditionelle vejledninger, viser Virksomhedsstart sig ofte at være et mareridt,. Der ligger meget materiale på området, og jo mere man forsøger at sætte sig ind i tingene des værre forekommer en opstart at være. Vi får ved en objektiv analyse hurtigt en klar fornemmelse af, at det vejledende materiale som er yderst mangfoldigt - ikke altid er skrevet af folk med egen personlig erfaring på området. Det virker mere som skrevet af teoretikere, der er låst fast af regler og forordninger. Det sker altid sådan, at konsulenter har en tid med tilskud, og når der ikke er mere tilskud at hente, så sender konsulenten én videre i systemet. Se eksempelvis artikel desangående i Erhvervsbladet fra mandag den 9. sept Så det kan her fastslås, at det nok er bedre at tage tingene i egen hånd, selv prøve sin idé af, og være sin egen problemløser. Der i samarbejde med fornuftige økonomiske rådgivere (revisor, bank etc.) får skabt overblik og konsistens. Fx bankerne overvurdere tit den økonomiske formåen, idet man herfra ikke altid tager højde for, at der kan forekomme skilsmisse, hvor boet jo skal deles fifty-fifty, og dermed er det økonomiske grundlag smuldret. Du skal altså være koncentreret og målrettet, samt 100 pct. engageret. Man er reelt KUN SIG SELV. Så husk at have baglandet i orden. Efter de første 2 år er der ofte kun meget få iværksættere tilbage, og dette betragtes ofte som en succesrate??? (rimeligt uforståelige succeskriterier). Dette skyldes nok at vor kultur på området langt fra er optimal. Vi hænger endnu fast - også uddannelsesmæssigt - i at være en lønmodtagerkultur. Dette er der dog heldigvis tendenser i tiden på, at vi får gjort lidt op med, idet bl.a. handelsskolerne nu baserer en del af deres HH undervisning på projektbaseret gruppeaktivitet i mere eller mindre fiktive selskabskonstruktioner. Dette vil absolut give de kommende generationer et bedre indblik i dette at være selvstændig. Vi kan her fastslå at de forgyldte erhvervsordninger ikke kan løse dine problemer på et realistisk og jordnært niveau. Du vil ved opstart få mange forpligtelser, men disse kan meget ofte løses på fornuftig vis. nemlig ved at være på forkant med tingene og tage den nødvendige snak med modparterne inden tingene vokser dig over hovedet. Fremlæg/beskriv dit problem og din øjeblikkelige situation og få forståelse derfor, det vil altid kunne løse mange problemer samt oplyse dine medspillere, før de selv må søge information om dig. Fortsættes næste side Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 2

3 Fortsat fra forrige side Ved opstart er det nødvendigt at have et godt og solidt kendskab til omgivelserne. Der er her 4 primære ting, som der bør sættes fokus på: Markedet, Priserne, Budgettet, og Markedsføringen. Markedet: Hvilke andre laver/leverer det planlagte produkt? Find frem til disse og få kendskab til deres strategier etc. Du skal huske, at målet bør være baseret på service og kvalitet - ikke på lavt prisniveau. Din strategi skal/bør være baseret på, hvordan de andre aktører på dit marked agerer. Priser: Undersøg markedet. Spørg konkurrenterne om deres måde at drive deres virksomhed/konsulenttjeneste på. Dog uden at give dig selv til kende som mulig konkurrent. Budgettet: Overvej nøje hvad du har brug for. Minimér dine indkøb/behov. Det er ofte bedre at købe sig til rette ved at udnytte andres evner, ekspertise, faciliteter m.v., idet man så i nedgangstider ikke har udgifter til uudnyttede faciliteter m.v. Markedsføring: Opstart af egen virksomhed giver pr. automatik en sværm af henvendelser fra andre virksomheder, der lever af diverse servicering. Her skal man kunne forholde sig realistisk og vurderende. Noget kan man jo evt. med fordel bruge i sin egen markedsføringsstrategi. Det er vigtigt at have disse 4 punkter afklaret, og så skal der desuden laves en masse benarbejde. Ud af måske 50 kontakter, vil der muligvis kun være 2 positive. Derfor analysér løbende dine planer såvel positive som negative. Tilpas så din markedsføring efter succesraten eller du dør med dine planer. Omkring din baggrundsøkonomi er der desuden også flere muligheder for at sikre sig i tilfælde af, at succesraten ikke lever op til forventningerne. Husk dog at træde varsomt! AF er nogenlunde large overfor hvad du laver, blot de er informerede, og du hermed har tilladelse. På dagpenge kan du foretage den første indledende planlægning, situationsvurdering m.v. Når du er klar til at springe ud og etablere dig, skal du gerne være medlem af en af de selvstændiges a-kasser, have lavet en reg. firmaordning, have SE-nr. m.v. Alt det kan du blive yderligere informeret om hos a-kassen, told/skat etc. Konsekvensen af opstarten er nu at din kontakt med AF eller AMA cuttes dvs. ingen rådgivning eller økonomisk dækning herfra. Indtil nu har du jo haft muligheden for time-for-time modregning i din støtte, men nu står du så på egne ben. Det er derfor vigtigt, at du har fået etableret nogle gode kontakter inden den reelle opstart. Som selvstændig kalkuleres automatisk med, at arbejdsugen er 37 timer, og ikke med værdien af din indtjening. Som nyetableret selvstændig køres løbende vurdering over 3 år. Hvad sker der i perioden? Hvis det ikke går som forventet, kan du afvikle og vende tilbage på dagpenge på almindelige vilkår. Her ses så bl.a. på overskuddet i 2 af de 3 år - skal være min kr. pr. år for at få dagpengemax. om hvilken dagpengesats man nu kan få. Materiale vedr. dette kan skaffes via kontakt til a-kasserne for selvstændige DANA eller ASE. Du kan dog altid stoppe/afvikle, hvis tingene ikke former sig efter forventning. Rådfør dig igen med a-kassen DANA eller ASE! Så har du en idé, afprøv om den kan bære, du vil på sigt altid have en vis økonomisk sikring bag dig. Ved opstart må du huske at gamle regninger kan/skal fratrækkes for at få momsrefusion. Dvs. kun regninger som har relation til etableringsomkostningerne, og disse skal medtages på det 1. moms girokort ellers er muligheden herfor tabt. Dagpenge selvstændig evt. dagpenge igen Overskud 1 år 2 år 3 å 4 år Underskud Kortfattet opsummering: Opstart: gå på AF og registrer dig tidsforløb i selvstændig virksomhed tæller - uanset timetal - altid med 37 timer pr. uge. Husk du kan altid stoppe og gå tilbage i AF systemet. Hvis der køres i en 3-årig periode, og du stopper umiddelbart inden udløbet af det 3. år, så vurderes ud fra overskuddet af de 2 bedste år, og dersom gennemsnittet er kr. eller derover, vil du kunne returnere til største dagpengesats og start på ny periode (under 60 år 5 år, over Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 3

4 60 år 2½ år). Er det mindre bliver du indplaceret forholdsvis, men dog aldrig lavere end gældende dimitendsats. Bemærk! Evt. underskud medregnes ikke når der skal laves ny dagpengevurdering. Ud over 3 år bruges en 5 års periode - hvor man tager de 2 bedste års overskud (igen er underskuddet ikke medregnet). Dette kan gøres i max. 15 år, og har samme virkning på dagpengeområdet, som beskrevet i ovenstående. Der forefindes også en kombineret mulighed lønnet og selvstændig samtidigt eller arbejdsledig og selvstændig på samme tid forhør dig om ordningen hos DANA eller ASE. Hjælp til opstart gennem DANA eller ASE. Før start af virksomhed 12 timers gratis hjælp. Heraf 3 timer til revisor eller advokat. Efter 2-3 måneder som selvstændig ydes 8 timers gratis hjælp/bistand. Heraf 6 timer til revisor eller advokat. Uanset hvordan vil du altid kunne komme tilbage på minimumsydelse, dvs. dimitendsatsen. Egne fremtidsplaner Peder Hoven fortalte nu kort om sit eget produkt sikkerhedsudstyr og de forviklinger/krav, der stilles til dette. CE-mærkninger m.v. Samt beskrev nogle af de andre krav - som myndighederne stiller der er/kan være medvirkende årsag til, at processen er lang og trang. Ofte kan manglen på elementær forklaring og administration være med til at pacificere og umyndiggøre folk føler alt for ofte, at tingene sker hen over hovedet på dem frem for at involvere dem. Derfor sluttelig dette råd: Dit koncept skal være i orden ellers hold fingrene for dig selv. Her skal lige lyde en tak til Peder og til de fremmødte for en god - såvel positiv som negativ ladet dialog omkring emnet iværksætter hvad så? Konsekvenser også økonomiske blev udmærket inddraget i den løbende debat. Arly Runge Resumé fra medlemsmødet - Projekt Energi - fredag den kl i foreningens lokaler: Emnet denne formiddag er information vedrørende Projekt Energi og dets formål - ved projektleder, socialrådgiver Birgit Jensen. arbejde, men at få lavet en personvurdering med henblik på at få lagt/udarbejdet en realistisk handlingsplan. Projektet opkaldt efter dets første beliggenhed, nemlig på Energivej i Esbjerg. Formålet med Projekt Energi Projekt Energi har eksisteret siden 1998, og det primære formål for foreningen er altså ikke at få folk i Det drejer sig om aktiveringsforløb betalt via AF primært vejledningsforløb med rødder i aktiveringsprocessen. Projektet er for ledige med andre problemer end blot ledighed, og for ledige på normale vilkår eller andre foranstaltninger altså enten tilhørende a-kassesystemet eller det sociale system. Cafè-dag hver fredag fra kl I VORT MØDELOKALE - hyggeligt uforpligtende - kom hinanden ved - NETVÆRKSDANNENDE! Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 4

5 Reelt er det et vurderingsprojekt, hvor der primært arbejdes med ledige og deres problemer gennem et afklaringsforløb. Fx fastholdelsesproblem af ansatte med individuelle problemer. Samt nu også ledige uden arbejdspladstilknytning Der er mange ledige over 50 år på projektet, uden at det her dog drejer sig om et decideret seniororienteret projekt. Målgrupper Projekt Energi er altså for ledige med andre problemer end lige ledighed. Fælles for alle deltagere er, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet, men at der p.t. ikke er brug for dem længere. Mange prøver jo først og fremmest at klare sig igennem uden at skulle gennem det sociale system. Hos Projekt Energi tages udgangspunktet i problemstillingerne for den enkelte klient. Det kan være fysisk og/eller psykisk betonede problemer. Der foretages vurdering af den enkeltes ballast: erfaring og baggrund etc. Årsager til ledigheden omstruktureringer og lignende vurderes. Visiteringen til Projekt Energi sker hos/fra AF (Arbejdsformidlingen). Selv projektet er et forløb af 8 ugers varighed en slags helle-periode hvor der foretages årsagsbedømmelse/virkning for den enkelte. Der sættes fokus på hvad personen kan klare/holde til eller ikke i den nuværende situation. Forløbet er altså på 8 uger bestående af 3 ugers teori 4 ugers virksomhedspraktik samt 1 uges opsamling/evaluering af forløbet. Hensyn til problemstillinger afvejes og der målrettes mod realistiske arbejdsområder. I Ribe amt samarbejder projektet med ca. 250 virksomheder, primært private. Disse giver bl.a. feed back på klientens virke. Det primære mål er at få folk i arbejde bagefter, derefter satse der privat, og det offentlige system bruges sekundært som opfyldningsmulighed for normeringen. Det er reelt Arbejdsmarkedsrådet, der står bag Projekt Energi. I forbindelse hermed konstaterer vi knastørt, at der er noget galt med koordineringen, idet mange slet ikke informeres om diverse muligheder bl.a. dette. Der er noget helt galt med kommunikationen udadtil. For mulige klienter drejer det sig jo om at få snakket tingene igennem meget før, inden den enkelte får fornemmelsen af blot at være et nummer, der - som foreskrevet i div. paragraffer og love - skal indkaldes efter givne terminer, og ellers blot kan føle sig som noget ligegyldigt ressourcekrævende. Her konstateres at nogle vejledere er/kan være mere aktive og effektive end andre med at få folk ind på diverse forløb. Dagpengeproblematikken er jo måske desværre - ikke lige intens for klient som vejleder. Den der står foran tab af sine rettigheder, økonomisk deroute m.v. er selvsagt yderst fokuseret også på disse områder. Det drejer om at komme i gang igen om igen at kunne sikre sig en normal tilværelse. Fx må rygproblemer eller stress - som begrænsende faktorer - gerne stå i papirerne vedr. skåneerklæringer, idet det hermed er med at beskrive personens afgrænsende muligheder, og hvad der herudfra skal tages hensyn til. Det drejer sig om at få/have kendskab til egne begrænsninger. Hvorfor er der så mange på sygedagpenge? Dette kunne der nok forskes meget i. Beskeden til folk med problemer er ofte: sygemeld dig - men herefter sker der ellers intet.. Paragraf 28 erklæringen siger noget om ikke mindre end 10 sygedage pr. år og varig lidelse. Her friholdes arbejdsgiverne så for at betale fraværsraten, denne forpligtelse ligger så hos kommunen, men dette skal altså være afklaret inden ansættelse. Private er ofte hurtigere til at tilpasse arbejdsstyrken efter fuld funktionel bemanding dvs. de ikke 100 pct. fungerende spares hurtigere væk med mindre de er ansat på en aftaleordning. Erfaringer fra området med arbejdsprøvning har vist sig i nogle tilfælde at være en succes i andre tilfælde ikke. Midt i forløbet (4 uge) tales der om, hvordan det går indtil nu. Projekt Energi har kontakt til et bredspektret udvalg af brancher. Ved praktik kan det ofte ske efter eget ønske, men det skal være realistisk mål, som tages ud fra vurderingen af og hensynet til den enkelte. Det hele skulle gerne munde ud i at give et billede af, hvad den enkelte kan klare. Netværk giver styrke Mængden af forskellige netværk kan ved et mere intens samarbejde blive en magtfaktor, som indirekte kan være med til at sikre det brede hensyn til den enkelte. Der drejer sig blot om kende og bruge sine muligheder. Folk som sådan er jo selektive og vælger fra, men først når de bliver opmærksomme på mulighederne, dette sker bl.a. hvis der hele tiden sættes fokus på problemstillingerne. For Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 5

6 at få den fornødne information kræves det, at den enkelte hele tiden er aktiv, og trods dette kan det meget let glippe. Derfor er aktive netværk yderst vigtige. Forløbet for den enkelte fyrede kunne godt være som følger: uvirkelighedsfase depressiv fase brokkefase alt og alle får skylden afmagtsfase laden-stå-til fase inaktivitet m.v., men forløbet er dog individuelt, varigheden og dybden af ledighedsforløbets påvirkninger er jo netop også individuel. Kort om succesrate Opnåelsen af en høj succesrate af arbejdet med Projekt Energi er ikke et must og dog. Målet er først og fremmest afklaring. Nogle kommer i ordinært arbejde umiddelbart efter eller senere, andre får afklaret et evt. skånebehov, ja muligvis bliver et revalideringsbehov afdækket. Skole, omskoling, undervisning, kurser og lignende giver ofte modstand/angstfølelser hos nogle. Der skal dog afklares om man kan vurderes til at være revalideringsberettiget, om personen reelt ikke kan holde til at være fuldt aktiveret. Rundbordssamtalen i det sociale system Der afholdes en rundbordssamtale med deltagere fra kommunen, 2 repr. Fra Projekt Energi og én selv. Her søger man afklaring af situationen og ser på hvilke handlemuligheder, der foreligger - fx arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering, sygedagpenge, nyt arbejdsområde etc. Revalidering er mange ting, det kunne fx være et skoleforløb. Sygedagpenge og VUC undervisningsforløb er fx OK. En handleplan kan max. være på 5 år. Vurderingen er bl.a., at hvis praktikken ikke er direkte skadelig, så er det OK at tilbyde den til den enkelte. Lidt om dine a-kasse forhold under forløbet A-kasse systemets regler bibeholdes indtil afklaring er sket: fx fleksjob, pension eller andet undersøges undervejs i forløbet. Du står altså i hvert fald i teorien aldrig uden for dækningssystemet. Forbered dig til evt. samtaler forsøg at være afklaret om din stilling/situation stil spørgsmål vær selv aktiv! Uden din egen aktive indsats sker der nok stort set intet, og din situation forringes gradvist endnu mere. Fleksjob er muligt ved nedsat arbejdsevne på min. 50 pct. Og/eller man kan arbejde ned til ca. 1/3 af normal arbejdstid. Det er klart blevet sværere og sværere om ikke næsten umuligt - at opnå førtidspension. Fleksjob kan ske på fuld tid, selv om man kun kan virke på halv kraft - den der ager med stude, kommer jo også frem eller der arbejdes på fuld kraft på nedsat tid fx 18½ time pr. uge. Positivliste over brancher med udviklingsmuligheder AF har en bog/blad Kvartalsnyt fra Arbejdsmarkedsrådet, som muligvis kan bruge i forbindelse med at få en oversigt over hvor der evt. kunne tænkes at opstå job muligheder en slags positivliste. Rekvirer denne. Arbejdsmarkedsrådet er placeringsmæssigt over AF, men er selvsagt underlagt arbejdsministeriet. Herefter ebbede dialogen stille og roligt ud, og Ove kunne takke Birgit for den fine orientering omkring dette projekt. Slutteligt giver vi lige adressen: Projekt Energi Kongensgade 44, 1.sal Tlf Arly Runge Aktiviteten i foreningen er bestemmende for vor succesrate vær aktiv - det giver bonus! Esbjerg Senior Erhverv Nyhedsbrev 11 oktober 2002 Side 6

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen.

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen. Marts 03 ÅRGANG 2 NUMMER 15 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Passiv engagement i en aktiv krævende tid... Generalforsamlingen

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere