Tastevejledning Word2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tastevejledning Word2000"

Transkript

1 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT UDSKRIV DOKUMENT LUK TEKSTEN KNAPPERNES NAVNE OG BETYDNING WORD PERSONLIGE MENULINJER I OFFICEPROGRAMMER VIS ALTID ALLE MENUER FORMATERING OG LAYOUT PUNKTOPSTILLING INDRYK - TABULATOR TABULATORER TABELLER SIDEFOD MARKERING AF TEKST FORMATERING AF TEKST FLYTTE ET TEKSTAFSNIT PAPIRFORMAT OG SIDEOPSÆTNING SÅDAN KOMMER DU I GANG WORDART INDSÆT ET BILLEDE INDSÆT ET BILLEDE TEKSTOMBRYDNING SPALTER RAMMER OG SKYGGER STAVEKONTROL I ET DOKUMENT RET I BRUGERORDBOGEN SLÅ STAVEKONTROLLEN TIL IGEN VIS STAVEFEJL, MENS DU SKRIVER AUTOMATISKE INDSTILLINGER I WORD SØG EFTER ET BESTEMT ORD SØG OG ERSTAT...53 KORREKTUR INDSÆT, REDIGER OG SLET KOMMENTARER LÆS KOMMENTARER SPECIELLE FUNKTIONER FORMELEDITOR...55 Tastevejledning Word2000 Side 1 af 56

2 Kom i gang med Word2000 Begynd på et nyt dokument Når man starter Word2000 fra en ikon på skrivebordet eller fra Startmenuen, vil et nyt dokument være klar til at skrive i. Dokumentet kan stå med to indstillinger: Normal visning (som ovenfor): Dette er den mest almindelige og hurtigste indstilling, når man skriver sin tekst. Når man vil ændre på udseendet af teksten - lave layout, kan man med fordel bruge Udskriftslayout. I denne indstilling vises næsten, hvordan siden ser ud, når den bliver skrevet ud. Det er et temperamentsspørgsmål, hvilken indstilling man helst vil arbejde i. Indstillingen 'Disposition' og 'Web-layout' omtales ikke i denne tastevejledning. Tastevejledning Word2000 Side 2 af 56

3 Indstillinger kan foretages to steder: Fra menulinjen vælges Vis, Normal eller Vis, Udskriftslayout. I nederste venstre hjørne af dokumentvinduet kan man også vælge indstillinger: Normal visning Udskriftslayout OBS: Hvis ikke alle menupunkter vises, kan du få dem frem ved at klikke nederst i rullemenuen Se også afsnittet om Personlige menuer sidst i denne tastevejledning. Tastevejledning Word2000 Side 3 af 56

4 Flere dokumenter åbne på en gang I Word2000 kan du arbejde med flere dokumenter på en gang. Du begynder på et nyt dokument på følgende måde: Vælg Filer, Ny og følgende dialogboks kommer frem. Vælg 'Tomt dokument' for at begynde et nyt tekstbehandlingsdokument. Normalt vil kun et dokument være fremme på skærmen ad gangen. Hvis du vælger 'Vindue' i menulinjen, kan du se, hvilke dokumenter der er åbne. Når du klikker på et af dokumenterne i rullemenuen, vil det træde frem i forgrunden, og du kan arbejde i det. Tastevejledning Word2000 Side 4 af 56

5 På proceslinien vil du også kunne se, hvilke dokumenter der er åbne. Navnet på dokumentet vises i 'knappen'. Dokumentet kommer op på skærmen, så du kan arbejde i det, hvis du klikker navnet. Tastevejledning Word2000 Side 5 af 56

6 Ret mens du skriver Mens man skriver kan man benytte følgende funktioner: Backspace - sletter det bogstav/tegn, man netop har tastet. Et tryk på tasten sletter bogstavet til venstre for markøren. Den kan også bruges til at slette funktioner, fx linjeskift eller tabulator. Delete - sletter bogstavet til højre for markøren. Kan også slette funktioner, fx linjeskift, tabulator. Enter linjeskift - I tekstbehandling tvinger Enter-tasten computeren til at indsætte et linjeskift. Normalt skifter computeren selv linje. Kan også bruges til at indsætte tomme linjer. Tilføje tekst - Hvis man vil skrive noget inde i en tekst, placerer man markøren i teksten, hvor man ønsker at ændre eller tilføje. Herefter skriver man videre i teksten. Flytte rundt i tekst - Markøren kan placeres et vilkårligt sted i teksten med musen. Piletasterne kan også bevæge markøren rundt i teksten. Det kan være en fordel, hvis man er lidt usikker med musen. Piletasterne anbefales også frem for musen for at undgå belastningsskader. Tastevejledning Word2000 Side 6 af 56

7 Gem dokument Gem som Den tekst, man arbejder med, gemmes som en kopi på computerens harddisk eller netværkets server således: Vælg Filer, Gem som. Følgende dialogboks kommer frem, hvor du skal give et navn til dit dokument. Her skriver du navnet på dit dokument. Brug et navn der fortæller noget om indholdet. Ønsker du at gemme dokumentet som en anden filtype, eksempelvis Rich Text Format eller tekstformat vælg da fra denne drop-down menu. Klik på Gem for at gemme dokumentet Dialogboksen 'Gem som' kan også aktiveres med genvejstasten <F12>. Tastevejledning Word2000 Side 7 af 56

8 Placering af dokument Herunder kan du se, hvordan computerens harddisk kan være opdelt i forskellige mapper. Mapperne er anført til venstre under harddiskens betegnelse (C:). Mappernes navne er: Dokumenter, hpfonts, Hpr06.. Dokumentet fra før gemmes i undermappen 'Skoledokumenter'. Man kan se, at ikonet for mappen er åbent, og til højre kan man se, at der er 3 breve i mappen. Husk, hvor du gemmer dine ting. Det er en god idé at lave mapper til forskelligt indhold, fx en til skolearbejde, en til personlige breve osv. Tastevejledning Word2000 Side 8 af 56

9 Gem på diskette - A:drev Hvis teksten skal bruges på en anden computer, kan det være en fordel at gemme teksten på en diskette. Se alle tilgængelige drev og mapper ved at åbne rullemenuen. Vælg 3,5" -diskette (A:) I dette tilfælde vælges diskettedrevet som bestemmelsessted Derefter gemmes på normal vis. Tastevejledning Word2000 Side 9 af 56

10 Gem Mens du arbejder, bør du gøre det til en vane at gemme dit dokument ca. hvert kvarter med følgende kommando: Vælg Filer, Gem. Herved gemmes den nyeste kopi af dit arbejde under det navn, du allerede har givet det. Den gamle kopi overskrives. Funktionen 'Gem' kan også udføres med tastekombinationen: <Ctrl><s>. Et klik på ikonet på værktøjslinjen med disketten vil resultere i samme handling som Filer, Gem. Hvis du ikke har navngivet dokumentet, vil du få mulighed for det i dialogboksen Gem som. Tastevejledning Word2000 Side 10 af 56

11 Hent dokument En kopi af et dokument hentes ind i tekstbehandlingen på følgende måde: Vælg Filer, Åbn. Denne dialogboks kommer frem: Læg mærke til at dialogboxen har navnet Åbn Vælg det dokument, du vil have åbnet ved at klikke på det så det bliver markeret, og klik derefter på En genvej: Et dokument kan også åbnes ved at dobbeltklikke på filnavnet i dialogboksen. Tastevejledning Word2000 Side 11 af 56

12 Udskriv dokument Vis udskrift Inden du skriver dit dokument ud på papir, skal du kontrollere, at udskriften ser ud, som du havde tænkt dig. Vælg Filer, Vis udskrift og se på skærmen, hvordan dokumentet ser ud. I 'Vis udskrift'- funktionen kan du zoome, så du kan se mere eller mindre af dit dokument. På den måde kan du vælge så lille en zoomfaktor, at du kan se flere sider på skærmen - fx 25 % Tastevejledning Word2000 Side 12 af 56

13 Vis udskrift kan også vælges fra værktøjslinjen. Vis udskrift Tilbage til arbejdsskærm For at komme tilbage til arbejdsskærmen efter du har set udskriften, skal du vælge 'Luk' på menulinjen.(i 'Vis udskrift-menuen) Tastevejledning Word2000 Side 13 af 56

14 Udskriv Udskrivning af dokumentet foregår således: Vælg Filer, Udskriv Følgende dialogboks dukker op: Et klik på OK vil resultere i, at dit dokument skrives ud i 1 eksemplar, såfremt printeren er sluttet til og tændt. Udskrift af det dokument, der er aktivt, kan også vælges fra værktøjslinjen: Et klik på ikonet med printeren vil give en udskrift af det dokument, der arbejdes med. Tastevejledning Word2000 Side 14 af 56

15 Luk teksten Ved afslutningen af arbejde med et dokument er det en god idé at lukke dokumentet. Det gøres ved at vælge: Filer, Luk. Dokumentet 'Arbejdsseddel' kan også lukkes ved at klikke på krydset i dokumentvinduets øverste venstre hjørne Tastevejledning Word2000 Side 15 af 56

16 Fra proceslinien kan åbne dokumenter lukkes ved at højreklikke på navneknappen og derefter vælge Luk Tastevejledning Word2000 Side 16 af 56

17 Knappernes navne og betydning Word Under menulinien i Word er der en værktøjslinie. Det er egentlig to værktøjslinier med er række funktioner, vist ved ikoner. Disse er forklaret nedenunder. Alle knapperne er ikke vist som standardindstilling, men du kan selv tilføje knapper, du skal bruge. Ved at klikke her, kan du tilføje knapper til værktøjslinierne. Ny Giver mulighed for at oprette et nyt dokument i Word. Åbn Gem Udskriv Vis udskrift Stavekontrol Giver mulighed for at åbne et allerede gemt Worddokument. Gemmer det åbne dokument under det navn, der står i mappens øverste venstre hjørne. Hvis dokumentet endnu ikke er forsynet med et navn, får man mulighed for at skrive det. Udskriver det viste dokument på printeren med de indstillinger, der er valgt i Sideopsætning i Filer - menuen. Viser udskrift af dokumentet med de indstillinger, der er valgt i Sideopsætning i Filer -menuen. Gennemgår dokumentet for stavefejl. Klip Kopier Sæt ind Formatpensel Fortryd Annuller fortryd Klipper en kopi af det markerede til udklipsholderen. Det markerede forsvinder fra dokumentet. Kopierer det markerede til udklipsholderen. Dokumentet beholder sit oprindelige udseende. Indsætter indholdet af udklipsholderen på markørens plads. Giver mulighed for at kopiere en formatering et afsnit til et andet afsnit i dokumentet. Giver mulighed for at fortryde de seneste handlinger. Ved hjælp af pilen til højre kan man kalde en oversigt over disse handlinger frem. Giver mulighed for at annullere den operation, der lige er blevet fortrudt. Tastevejledning Word2000 Side 17 af 56

18 Indsæt hyperlink Giver mulighed for at indsætte et hyperlink i en celle, dvs. en henvisning til en Internetadresse. Menuen Web Tabeller og rammer Indsæt tabel Indsæt Excell regneark Spalter Tegning Dokumentoversi gt Vis alle tegn Office-assistent Fed Kursiv Understregning Venstrejusteret Centreret Højrejusteret Åbner (og lukker) menuen, der kan benyttes til at navigere på Internettet. Åbner værktøjslinien Tabeller og rammer. Indsætter en tabel. Der markeres, hvor mange rækker og kolonner, tabellen skal indeholde. Indsætter del af et Excell-regneark i dokumentet. Opretter spalter. Der markeres, hvor mange spalter, men ønsker afsnittet opdelt i. Åbner (og lukker) en menu, der giver mulighed for at lave en tegning i en celle. Åbner et dokuments disposition, hvis man har benyttet overskriftstypografier. Viser alle tegn i et dokument. Bl.a. linieskift, mellemrum, tabulatorindryk osv. Åbner adgangen til Office-assistenten, dvs. den hjælpsomme clips. Formaterer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til fed skrift. Formaterer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til kursiv skrift. Formaterer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til understreget tekst. Justerer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til venstre. Kaldes også venstrejustering. Justerer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til centrering. Justerer det afsnit markøren står i (eller de markerede afsnit) til højre. Kaldes også højrejustering Tastevejledning Word2000 Side 18 af 56

19 Opstilling med tal og bogstaver Opstilling med punkttegn Formindsk indrykning Opstiller i punktform med nummererede afsnit. Opstiller i punktform med punkttegn. Formindsker indrykningen for de afmærkede afsnit, dvs. at indholdet rykkes imod venstre Forøg indrykning Forøger indrykningen for det afmærkede afsnit, dvs. at indholdet rykkes imod højre. Rammer Rammeknap. Placere en ramme på den kant, der vises på knappen. Rammetype kan ændres ved at vælge, når rul ned -knappen til højre har være aktiveret. Fyldfarve Skriftfarve Forsyner baggrunden af den markerede tekst med den valgte farve. Farven kan ændres ved at vælge, når rul ned -knappen til højre har være aktiveret. Skifter farve på skriften med den valgte farve. Farven kan ændres ved at vælge, når rul ned -knappen til højre har være aktiveret. Tastevejledning Word2000 Side 19 af 56

20 Personlige menulinjer i Officeprogrammer I Office2000- programmerne ændrer menulinjerne sig, alt efter, hvor meget du bruger de enkelte funktioner. Kun de punkter, der bliver brugt regelmæssigt, vil blive vist, mens de andre er midlertidigt skjult. Herunder kan du se, hvordan du får skjulte menuer frem: Hvis der er menupunkter, der er skjult, kan du få dem vist ved at klikke her: Vis altid alle menuer Funktionen, der kun viser de senest brugte menuer kan slås fra således. Vælg Funktioner, Tilpas Vælg fanebladet Indstillinger Fjern 'hak' ud for Menuer viser de senest anvendte kommandoer først. Disse indstillinger gælder for alle Office2000-programmer på computeren. Tastevejledning Word2000 Side 20 af 56

21 Formatering og layout Punktopstilling Sådan gør du, når du vil lave en opstilling med punkttegn - det kaldes også en liste: Metode 1 Stil markøren, hvor du vil begynde opstillingen. Klik på knappen Opstilling med punkttegn i værktøjslinjen Formatering (se ovenfor). Der kommer nu en markering, fx et rundt punkttegn som i denne opstilling. Du skriver nu din tekst til punkt 1, og når du er færdig, trykker du på Enter, og der er klar til næste punkt. Fortsæt med at skrive punkterne indtil du er færdig. Tryk på Enter efter det sidste punkt også, så computeren er klar til et punkt mere. Når du ikke ønsker punktopstilling længere, klikker du på knappen for punktopstillingen igen - derved forsvinder punktmarkeringen. Metode 2 Marker det tekstafsnit, hvor du vil lave punktopstillingen. Hvert afsnit skal udgøre et punkt i opstillingen. Klik på knappen for punktopstilling: Samme fremgangsmåde hvis du vil lave nummererede lister - her vælger du blot knappen Opstilling med tal og bogstaver. Tastevejledning Word2000 Side 21 af 56

22 Indryk - tabulator Med tabulatoren kan du lave et indryk i første linje i et afsnit. Med tabulatortasten indsætter du et indryk i starten af første linje. Ved at bruge tabulatortasten sikrer du, at det er samme afstand, hver gang du laver et indryk. Tabulatorindrykket er stillet til en standardværdi. I Formater, Tabulatorer kan du indstille, hvor stor indrykningen skal være. I dette felt definerer du, hvor stor standardindrykningen skal være. Tabulatorer Ovenfor så du, hvordan tabulatoren kan bruges til at lave indryk i første linie. Når man trykker på tabulatortasten rykker markøren et stykke ind på linien. Hvor langt den rykker ind, afhænger af indstillingen. Som standard er tabulatoren i Word2000 indstillet til at rykke 2,3 centimeter, hver gang, der trykkes på tabulatortasten. Du kan bruge standardindstillingerne, når du skal lave en enkel kolonneopstilling, hvor kolonnen skal have en lige venstrekant. Tastevejledning Word2000 Side 22 af 56

23 Lav en venstrestillet kolonne: Top 10 tegneserien 1 Steen og Stoffer 2 Anders And 3 Radisserne Skal du lave en opstilling som ovenstående gør du således: Efter overskriften skriver du 1 på første linie, hvorefter du trykker på tabulatortasten. Markøren er nu rykket frem på linien til afstanden 2,3 cm fra venstre margin (standardindstilling i Word2000) Første titel skrives Skift linie og gentag indtil alle titler er skrevet. Indstilling af tabulator I det ovenstående eksempel brugte du standardtabulatorindstillingen. Du kan imidlertid også selv indstille tabulatorerne. Du gør således, når du skal indstille en almindelig venstrestillet tabulator. Vælg Formater, Tabulatorer Skriv her, hvor stort tabulatorindrykket skal være. Klik på OK for at få tabulatoren sat. Når du efterfølgende trykker på tabulatortasten vil indrykket være på 5 centimeter i stedet for 2,3 cm. Standardtabulatorerne før de 5 cm slettes automatisk. Trykker du på tabulatortasten efterfølgende vil den være på 2,3 centimeter. Tastevejledning Word2000 Side 23 af 56

24 Højrestillet, centreret og decimaltabulator I dialogboksen Tabulatorer kan du også definere følgende tabulatorindstillinger: Højrestillet tabulator:.. Løn 5000 Gaver 400 Renter 10 Diverse 350 Centreret tabulator: Fodbold middel Squash høj Jogging lav Decimaltabulator komma under komma. 60 meter 9,6 sek 100 meter 12,56 sek 400 meter 58,9 sek. Tastevejledning Word2000 Side 24 af 56

25 Et eksempel: Du vil gerne have sat en højrestillet tabulator, der står helt ude ved højre margin. Samtidig vil du gerne have fyldtegn mellem teksten og tabulatorstoppet. Vælg Formater, Tabulatorer Beregn, hvor tabulatoren skal stå, ved at lægge bredden af marginerne sammen og trække dem fra papirets bredde: Fx 21 (4+2,5) Marker, at det skal være en højrestillet tabulator Marker udseendet af fyldtegn Tabulatoren sættes ved at klikke på OK Når teksten i begyndelsen af linien er skrevet trykkes på tabulatortasten. Sidste del af teksten skrives bemærk at der fyldes mod venstre. Indledning...side 2 Kapitel 1...side 3 Afsluttende kommentarer...side 56 Tastevejledning Word2000 Side 25 af 56

26 Tabeller Sådan gør du, når du skal lave en tabel. I nogle tekstbehandlingsprogrammer kan tabellerne hedde skemaer. Anbring markøren på det sted, tabellen skal placeres. Vælg Tabel, Indsæt tabel Angiv, hvor mange kolonner (lodret) og rækker (vandret), der skal være i tabellen. Klik på OK og tabellen oprettes som nedenstående Når du skal skrive i tabellen, klikker du med musen i den celle (et felt i tabellen), du ønsker at skrive. Der skiftes til ny linje ganske som i tekstbehandling, hvis teksten ikke kan være på en linje. Du kan flytte rundt i tabellen ved at klikke med musen i den celle, du vil til. Du kan også bruge piletasterne eller Tab-tasten til at komme rundt med. En række mere Har du lavet for få rækker, kan du lave en ny række ved at placere markøren i den sidste celle i en række. Hvis du på dette sted bruger Tab-tasten, indsættes en række mere. På samme måde vil der blive tilføjet en ekstra række, hvis du placerer markøren uden for tabellens sidste celle og taster <Enter>. Tastevejledning Word2000 Side 26 af 56

27 Fjern linierne i tabellen - layout Tabelværktøjet kan også bruges til opstilling af tekst, uden at man ønsker skillelinjerne udskrevet. De fjernes således: Marker tabellen: Klik med musen i øverste venstre hjørne - hold musetasten nede, mens du trækker ned til højre hjørne af tabellen. Nu skal hele tabellen være markeret (farvet sort). Vælg Format/Rammer og skygger. Vælg Ingen Klik på OK. Skelettet er nu forsvundet, men du kan stadig se konturerne på skærmen - de kommer ikke med på udskriften. Er der ikke konturlinjer på skærmen, kan de bringes frem fra menuen: Tabel, Vis gitterlinjer. Fra samme menu kan konturlinjerne fjernes. Tastevejledning Word2000 Side 27 af 56

28 Skygger på celler i tabellen Vil man fremme overskueligheden i en tabel, kan man lægge en skygge på nogle af cellerne. Det kan gøres således i en enkel tabel. Marker de celler, der skal have en skygge: Vælg Formater, Rammer og Skygger Hvor tæt skal skyggen være Fanebladet Skygge vælges De valgte celler har nu fået en grå skygge - her 20 % mættet. Tastevejledning Word2000 Side 28 af 56

29 Sidefod En enkel sidefod laves således: Vælg Vis, Sidehoved og sidefod Word skifter automatisk til tilstanden Sidelayoutvisning, hvis det ikke står i denne indstilling. (se evt. tastevejledning til kapitel 6) Følgende dialogboks vises på skærmen: Et klik på dette mærke vil bevirke, at der indsættes en pladsholder for det aktuelle sidetal på markørens plads. Her skifter du mellem sidehoved og sidefod. Det valgte, sidefod eller sidehoved, vil være markeret med stiplede rammer, og du kan designe, hvordan din sidefod skal se ud. Her skrives teksten i sidefoden, og der indsættes fx pladsholder for sidetal. Du kan benytte rammer, tabulatorer mv. ganske som i en traditionel tekst. Tastevejledning Word2000 Side 29 af 56

30 Markering af tekst Der findes forskellige måder, det kan gøres på. Prøv at arbejde med de forskellige anvisninger og brug den, du synes bedst om. Du kan arbejde med dine egne tekster i det følgende, eller du kan hente datafilen k10data2 til det tekstbehandlingsprogram, du arbejder med. 1. Hvis du skal markere hele teksten, er det nemmest at gøre det ved at stille musemarkøren et eller andet sted i teksten og så trykke Ctrl+a ned samtidig (Control-tasten ligger under Shift-tasten. Det er Shift-tasten, du bruger, når du skal skrive et stort bogstav). På skærmen vil din tekst blive malet over. Det betyder, at du nu er i stand til arbejde med den markerede tekst. 2. Hvis du skal bearbejde en del af teksten kan du vælge mellem at markere tekstdelen ved hjælp af musen eller ved hjælp af piletaster + Shift- og/eller Ctrltasten 3. Markering ved hjælp af musen: Placer musemarkøren til venstre for den linje, hvor du vil påbegynde din markering. Bemærk hvordan musemarkøren ændrer udseende fra det normale (en lodret streg) til en pil, der peger mod højre, når du bevæger den ud over venstre margen. Hvis du bevæger den længere mod venstre, peger pilespidsen mod venstre. Det skal du ikke bruge til noget nu. Når du har placeret musemarkøren ud for den linje, du vil påbegynde din markering i, og den har form som en pil pegende mod højre, kan du markere linjen ved at klikke på venstre musetast. Gør det evt. nogle gange, så du bliver fortrolig med det. Når du har placeret musemarkøren ud for den linje, du vil påbegynde din markering i, og den har form som en pil pegende mod højre, kan du markere flere linjer ved at klikke på venstre musetast og holde tasten nede, samtidig Tastevejledning Word2000 Side 30 af 56

31 med at du bevæger markøren op eller ned over teksten. Bemærk at du markerer hele linjer. Gør det evt. nogle gange, så du bliver fortrolig med det. Når du skal markere enkelte ord eller dele af en linje, placerer du musemarkøren foran/bagved det eller de ord, du vil markere, klikker på venstre musetast og holder den nede, samtidig med at du bevæger markøren hen over det, du ønsker markeret. Gør det evt. nogle gange, så du bliver fortrolig med det. Du kan også markere et enkelt ord ved at placere musemarkøren i ordet og dobbeltklikke. Gør det nogle gange, så du bliver fortrolig med det. I visse programmer (fx Word2000) kan du markere afsnit ved at placere musemarkøren et sted i afsnittet og så klikke tre gange efter hinanden i et passende tempo. Du må prøve dig frem. Markering ved hjælp af piletaster + Shift/Ctrl: Placer markøren yderst til venstre i den linje, hvor du vil påbegynde din markering. Når du trykker Shift-tasten ned og holder den nede, samtidig med at du trykker på Pil-ned, så vil du kunne markere en linje ad gangen. Hvis du bruger Pil-op tasten vil du markere en linje ad gangen opad i teksten. Hvis du bruger Pil-til højre tasten vil du markere et tegn ad gangen mod højre, og bruger du Pil-til venstre tasten, vil du markere et tegn til venstre ad gangen. Husk at holde Shift-tasten nede, mens du bevæger dig rundt med piletasterne. Lav evt. øvelserne nogle gange, så du bliver fortrolig med de forskellige muligheder. Du kan markere et ord ad gangen ved at placere markøren foran/bagved det ord, du ønsker at markere, trykke og holde Shift+Ctrl nede, samtidig med du bruger Pil-til-højre eller Pil-til-venstre tasterne. Gør dig også fortrolig med disse muligheder. Formatering af tekst Skrifttyper og størrelser har noget med formater at gøre. Derfor skal du arbejde med menupunktet Formater, og det finder du i menulinjen øverst på din skærm. Når du klikker i Formater, vil du se, at der i øverste linje står Skrifttype. Her skal du klikke for at arbejde med størrelse og form på bogstaverne. Ændring af skriftstørrelse 1. Du kan bruge en af dine egne tekster til det følgende, eller du kan arbejde med datafilen k10data2, der ligger på Skole-IT s websted under kapitel 10.. Marker de første tre afsnit af teksten. 2. Åbn menupunktet Formater og klik på Skrifttype. I denne dialogboks får du oplysninger om, at det er skrifttypen Courier New med typografien Normal og størrelsen 8, der er anvendt. 3. Under Størrelse kan du se en lodret række tal. Ved at vælge et andet tal vil du ændre skriftstørrelsen, og du kan se ændringen nederst i dialogboksen. Klik på forskellige tal. Du kan få flere tal frem ved at klikke i elevatorskakten på pil-ned. Læg mærke til ændringerne. 4. Når du klikker OK, vil det markerede område af din tekst få den skriftstørrelse, du har valgt. 5. Marker andre dele af din tekst og ændr skriftstørrelsen. Lav 3-4 forskellige forslag, print teksten ud og vurder. Tastevejledning Word2000 Side 31 af 56

32 6. Marker hele teksten, sæt skriftstørrelsen til 12 og gem den med et nyt navn. Du skal bruge den i næste afsnit. Ændring af skrifttype Skrifttypen har stor betydning for, hvor læsbar en tekst er. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på at bruge den rigtige skrifttype, når du skriver. 1. Åbn dokumentet som du gemte med skriftstørrelse 12 i dit tekstbehandlingsprogram. 2. Marker igen de tre første afsnit af teksten. 3. Åbn menupunktet Formater og klik på Skrifttype. I denne dialogboks får du oplysninger om, at det er skrifttypen Courier og størrelsen 12, der er anvendt. 4. I dialogboksen kan du finde andre navne på skrifttyper. Ved at klikke på et andet navn vil skrifttypen ændres, og du vil kunne se ændringen nederst i dialogboksen. 5. Vælg skrifttypen Times New Roman og klik OK. Bemærk hvor stor forskellen på de to skrifttyper er. 6. Marker overskriften Læsning, ændr skrifttypen til Arial og sæt størrelsen til Marker de to næste afsnit i teksten og vælg skrifttypen Arial. Print teksten ud og sammenlign de tre skrifttyper, der nu er repræsenteret. Ændring af linjeafstand Du skal ikke ændre skriftstørrelsen i denne del. 1. Hent igen dokumentet k10data2 eller brug et af dine egne dokumenter. 2. Åbn teksten i dit tekstbehandlingsprogram og forsøg at læse et par afsnit af historien. 3. Marker overskriften og vælg en passende skrifttype og størrelse. 4. Marker de første fire fem afsnit, klik i Formater og derefter i Afsnit. I dialogboksen finder du ordet Linjeafstand, og ved hjælp af de små pilespidser kan du få vist forskellige muligheder. Bemærk hvordan der sker ændringer i Eksempel-feltet. 5. Lav dobbelt linjeafstand i de markerede afsnit og tryk OK. Vurder hvordan læsbarheden er ændret. 6. Marker flere afsnit og ændr linjeafstanden, så du ser flere muligheder. Print evt. teksten ud og vurder. Gem teksten under et nyt navn. Ændring af linjelængde Du skal ikke ændre skriftstørrelsen i denne del. Lidt vejledning: Ved hjælp af linealen er det meget nemt at ændre linjelængden. Musemarkøren placeres i pilespidsen til højre, venstre musetast trykkes og holdes nede, og du kan flytte pilespidsen. Samme fremgangsmåde benyttes i venstre side, men med andre resultater. Du kan også bruge dit programs indbyggede hjælp. Brug margener som søgeord. 1. Indlæs den tekst, du arbejdede med før. Tastevejledning Word2000 Side 32 af 56

33 2. Marker et afsnit i teksten. Følg den lille vejledning i at ændre linjelængden og ændr linjelængden i det markerede afsnit. 3. Gentag øvelsen, så du får flere forskellige linjelængder i teksten. 4. Vælg et uddrag af teksten og lav linjelængden på ca. 8 cm. Print teksten ud og vurder, hvordan læsbarheden er ændret. Spalter 1. Indlæs dokumentet k10data2. 2. Marker hele teksten (brug Ctrl+a), åbn menupunktet Formater og klik på Spalter. Formater nu teksten, så der kommer to spalter på hver side. 3. Under Spalter finder du forskellige muligheder for at ændre spaltebredden. 4. Marker igen teksten og lav eksperimenter med forskellige spaltebredder og antal spalter. 5. Gem dit arbejde under et nyt navn, print ud og vurder. Justering og formatering I værltøjslinjen Formater findes forskellige faciliteter, du kan gøre brug af. Når du har markeret et område af din tekst, kan du bruge knapper til at ændre bogstaver, ord, linjer osv. Afhængig af opsætningen kan flere eller færre knapper være vist på skærmen. Lige højre margen Centreret linje Lige venstre margen Understreget Kursiveret Fed Flytte et tekstafsnit Et markeret tekstafsnit kan gemmes i computerens hukommelse på to måder: KLIP Klik på symbolet med saksen på værktøjslinjen. Det markerede klippes ud af originalen og gemmes i computerens udklipsholder. Originalen har således ændret udseende. Tastevejledning Word2000 Side 33 af 56

34 KOPIER En kopi af det markerede gemmes i computerens udklipsholder. Originalen har således bevaret sit udseende. SÆT IND Indholdet af udklipsholderen indsættes på det sted, hvor markøren står. Indholdet kan indsættes flere gange. Udklipsholderens indhold skiftes først ud, når der igen vælges 'klip' eller 'kopier'. Tastevejledning Word2000 Side 34 af 56

35 Papirformat og sideopsætning 1. I menulinjen vælger du Filer Sideopsætning og får følgende skærmbillede for Margener De indstillinger, der gælder når du starter, ligger i et slags grunddokument, normal.dot. Det er en skabelon. De ændringer du foretager, vil de således kun gælde for det dokument, du arbejder i lige nu. Du kan indskrive margenstørrelse direkte i det markedrede. Klik for at gøre større. Klik for at gøre mindre. 2. Fanebladet Papirstørrelse Dette er et udsnit af billedet med mulighederne under fanebladet Papirstørrelse. Tastevejledning Word2000 Side 35 af 56

36 Her kan du vælge mellem faste, indlagte formater, eller selv indskrive størrelsen. Vær opmærksom på, at disse informationer sendes videre til din printer, så hvis du vælger størrelser, som printeren ikke kender, kan det give problemer. Under fanebladet Papirkilde ligger forskellige indstillingsmuligheder for valg af papirbakker i printeren. Dette omtales ikke nærmere. Under fanebladet Layout finder du Sektioner indsætter et slags mærke, så et valg gælder for den pågældende sektion og ikke andre. Sidehoveder og sidefødder er omtalt i kapitel 19, men her kan du nuancere mulighederne. Her får du mulighed for at justere teksten i forhold til hele siden. Du kender muligheden for at justere tekst i forhold til højre og venstre margen. Programmet kan automatisk indsætte linjenumre i din tekst. Tastevejledning Word2000 Side 36 af 56

37 Sådan kommer du i gang WordArt WordArt er et program, der laver grafikobjekter, som du kan lægge ind i fx et tekstbehandlingsdokument. Du kan sammenligne det med, at du laver en tegning, som du lægger ind i din tekst. Med WordArt kan du manipulere tekst. Det giver dig mulighed for at få teksten til at fremtræde på mange forskellige måder: med forskellige skygger, på skrå, bøjet, bølget osv. 1. Anbring markøren, hvor du vil indsætte din WordArt. 2. I menuen vælger du Indsæt Billede WordArt 3. Herefter får du et skærmbillede med de forskellige muligheder, WordArt tilbyder Dobbeltklik eller klik én gang og derefter på OK for at vælge den type du vil arbejde videre med. 4. I vinduet skriver du din tekst, fx Klasseavisen. Den bør være kort. Klik derefter OK Tastevejledning Word2000 Side 37 af 56

38 Mulighederne her kender du fra tidligere. Skriv kun en kort tekst, hold dig til en linje. Klik OK, når teksten er færdig. 5. På skærmen vil du nu kunne se, hvordan teksten tager sig ud, men der er flere muligheder for at bearbejde din WordArt med værktøjslinjen, som kommer frem, når objektet er aktivt (teksten er rammet ind af håndtag) Håndtag til ændring af WordArts størrelse. Når du trækker her, ændrer teksten form. WordArt værktøjslinje. Forsøg dig frem. Her kan du ændre tekstens farve og lege med forskellige effekter. Tekstombrydning beskrives senere. Knapperne illustrerer samspillet mellem WordArtobjektet og en omløbende tekst. Tastevejledning Word2000 Side 38 af 56

39 Indsæt et billede Når du indsætter et objekt fx WordArt eller et billede, har du flere muligheder at placere tekst og objekt i forhold til hinanden. Åbn evt. et nyt dokument og indskriv fem-seks linjer tekst. I menuen vælger du Indsæt Billede Fra fil... Du skal på computeren eller på nettet finde den fil, du ønsker at indsætte. I det følgende eksempel er valgt ClipArt. ClipArt finder du ved i stedet at vælge Multimedieklip Bemærk at installationen af din Word2000 måske kan afvige lidt fra de følgende skærmklip. Tastevejledning Word2000 Side 39 af 56

40 Kategorien dyr er her markeret, og når du klikker, får du forskellige eksempler at vælge mellem. Her er venstreklikket én gang på løven, og derved kommer disse valgmuligheder. Før musen hen over knapperne og læs den lille hjælpetekst. Afslut med at indsætte fx løven i dit dokument og luk dialogboxen. Billedet er nu indsat i dit dokument, og du skal beslutte, hvordan teksten skal stå i forhold til billedet. Tekstombrydning Placer markøren et sted inde i dit billede. Læg mærke til, at markøren ændrer udseende. Højreklik med musen, mens markøren er inde i dit billede. Klik i Formater billede, og i den følgende dialogboks vælger du fanebladet Layout Tastevejledning Word2000 Side 40 af 56

41 Knapperne viser, hvordan billede og tekst vil blive placeret i forhold til hinanden. Vælg en af mulighederne og klik OK. Gør billedet aktivt ved at flytte markøren ind i billedet, så markøren skifter udseende og klik én gang med venstre museknap, så der kommer håndtag rundt om billedet. Hold venstre museknap nede, mens du bevæger musen. Billedet flytter med. Læg mærke til, hvordan tekst og billede placerer sig i forhold til hinanden. Højreklik igen i billedet vælg en anden ombrydning. Afprøv de forskellige muligheder. Eksperimenter også med mulighederne under Avanceret. Tastevejledning Word2000 Side 41 af 56

42 Spalter Samme antal spalter i hele dokumentet 1. Hent et dokument med tekst. Du kan evt. bruge datafilen k21data2. 2. Vælg i menulinjen Formater Spalter Ved at klikke på de forskellige knapper kan du vælge det forudindstillede spalteantal og fordeling. Du kan ændre i spaltebredde ved at bruge de små pilespidser, og du bestemme, at spalterne skal have forskellig bredde ved at fjerne hakket i Samme spaltebredde Forskelligt antal spalter i samme dokument 1. Hent et dokument med tekst. Du kan evt. bruge filen ovenfor. 2. Følg samme procedure som ovenfor og 3. Marker en del af teksten, formater den til to spalter. 4. Den del, du markerede er nu formateret i to spalter, mens resten stadig står i én spalte. 5. Vælg et andet område i teksten og formater med fx 3 spalter. 6. Eksperimenter også med forskellige spaltebredder. Tastevejledning Word2000 Side 42 af 56

43 Rammer og skygger Indsætte rammer Du kan bruge rammer og skygger omkring objekter og tekst. 1. Skriv følgende tekst på en ny linje: Jeg arbejder med rammer og skygger lige nu. 2. Lav et par tomme linjer under teksten. 3. Marker ordene rammer og skygger. 4. I menulinjen vælger du Formater Rammer og skygge Klik i knappen Boks og marker en stiplet/punkteret linje og tryk OK. Din tekst kan nu se nogenlunde sådan ud: Eksperimenter med andre markeringer og linjer. For at fjerne en eksisterende ramme, skal du markere og klikke i Ingen. Du kan også vælge at arbejde med rammen i Eksempel og bruge knapperne der. Tastevejledning Word2000 Side 43 af 56

44 Indsætte skygger 1. Skriv følgende tekst: Med skygge og ramme kan jeg fremhæve vigtige elementer. Lav et par tomme linjer nedenunder. 2. Marker teksten og sæt en ramme omkring. Vælg Boks, farven rød og linjetykkelse 3 pkt. Vælg derefter fanebladet Skygge 3. I dialogboksen klikker du i fx det felt, der giver 20% eller vælger en farve forskellig fra din rammefarve og klikker OK. Måske får du noget lignende dette: Med skygge og ramme kan jeg fremhæve vigtige elementer. 4. Eksperimenter selv videre med dialogboksens andre muligheder. 5. Vær opmærksom på, at under fanebladet Sideramme kan du finde forskellige former for grafik, som kan danne ramme omkring hele siden. 6. Husk at du også kan udnytte disse muligheder ved indsatte objekter som fx billeder og ramme dem ind. Tastevejledning Word2000 Side 44 af 56

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Øvelser til basismodul 2

Øvelser til basismodul 2 Øvelser til basismodul 2 Grundlæggende tekstbehandling... 2 Ret i teksten... 2 Øvelse 1 - Rettemuligheder... 2 Øvelse 2 - Skriv hurtigt og gem... 2 Øvelse 3 - Hent og udskriv... 3 Arbejde med tekstafsnit...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Regneark. Open Office Calc generelt

Regneark. Open Office Calc generelt Regneark Der findes mange udmærkede programmer, der kan lave regneark. Et af de mere avancerede er Open Office Calc. Med regneark er det muligt at lave omfattende regnskaber, beregninger, skemaer, planer

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere