Høringssvar fra borgerne i Sennels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgerne i Sennels"

Transkript

1 Høringssvar fra borgerne i Sennels

2 Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen : Konsekvenser af udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet... 4 Hvad betyder udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet for Sennels: : Flyt til Thy hvordan bliver Thy attraktiv for tilflyttere?... 6 De fleste flytter til Thy fordi de har gode barndomsminder herfra, eller fordi de søger menneskelige fællesskaber tæt på naturen... 6 Landsbyerne og naturen er vores vigtigste attraktion... 6 Børnetilbuddene er landsbyernes livsnerve... 6 Kommunale børnepasnings- og skoletilbud må tænkes strategisk ind i landsbyernes udvikling : Hvordan bliver man en attraktiv landsby?... 7 Sennels: En model for landsby-vækst i Thy... 7 Sennels: En landsby rig på social kapital... 7 Sennels i fremtiden: Behov for profilering : THY-Skolen:... 9 Hvis vi vil holde liv i stærke landsbyer, må tilskuddet per elev differentieres... 9 Lokal partnerskabskontrakt sikrer højt serviceniveau Udnyttelse af arealerne kræver kloge m THY-Skolen en udfordring for forvaltningen? Sennels THY-Skole udkast til en model for fremtiden Resultater af spørgeundersøgelse : Sparekatalog: THY-Skolens idé-katalog for effektivisering af børnepasning og skole Korte bemærkninger til høringsmaterialet : Erhvervslivet : Foreningslivet: IF Nordthy Bilag 1. Underskriftindsamling Bilag 2. Spørgeundersøgelse Bilag 3. Erhvervsannonce

3 Forord På vegne af 567 borgere i Sennels (se vedlagte underskriftsliste, bilag 1) indsendes hermed høringssvar på Offentlig høring om lukning af dagtilbud og Offentlig høring om skolelukninger. Vores høringssvar er et resultat af en proces igangsat efter et offentligt borgermøde i Sennels, hvor 290 beboere deltog. Det er udviklet i tæt dialog mellem 40 frivillige i fem arbejdsgrupper, skolebestyrelsen, børnehavebestyrelsen og de lokale foreninger. Desuden er alle borgere i Sennels søgt inddraget via en struktureret spørgeskemaundersøgelse. Høringssvarets hovedpunkter Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning For at fastholde og tiltrække mennesker til kommunen, må landsbyerne være aktive, stærke landsbyer, og rige naturressourcer skal lanceres tydeligt som alternativ for dem, der ikke vil et anonymt og naturfattigt storbyliv. Stærke landsbyer har lokal børnepasning og skole i centrum. Uden dem ingen tilflyttere. Landsbyerne må selv tage ansvar for at tegne udviklingen og deres profil, således at landsbyen og THY-Skolens arbejder i samme retning. En landsby der vil være attraktiv må arbejde på at bevare og udvikle den menneskelige energi i byen. Kulturen der gør en landsby stærk udvikles over mange år, men kan ødelægges på et enkelt man skal tænke sig om. LØSNINGSFORSLAG: THY-Skolen THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og skole fra 0. til 6. klasse. Thy-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder hallen). THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlem. THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag samt mulighed for mobilisering af fagligt personale. Se side 12 for uddybning af spareforslag. THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THYskolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og børnehave. THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening. Vi vil i afsnit 4. beskrive, hvad der ligger til grund for vores forslag og hvilke besparelser, vi kan se, der kommer ud af modellen. 3

4 1: Konsekvenser af udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet Hvad betyder udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet for Sennels: Udviklingsplanerne ser vi egentlig ikke som en udviklingsplan for Thy, nærmere en afviklingsplan uden visioner for Thy og egnens udvikling. Thy vil aldrig indeholde en storby, men være landsbyernes land. Der er ikke anført alternativer til lukning af skole og børnehave i Sennels i udviklingsplanerne, men et alternativ kunne være, at Sennels skole videreføres, men bliver underlagt et skolecenter fx med Rolighedsskolen og Østre skole med én leder og én bestyrelse. Børnehaven videreføres uændret. I denne struktur Vil det være svært at varetage lokalområdets interesser og samle opbakning til skolen. Flyttes beslutningsprocessen om fremtidige besparelser fra det politiske niveau til at blive et internt spørgsmål i centerskolen, hvilket over tid vil være til skade for de små skoler. Vil det være vanskeligt at lave tæt samarbejde mellem børnehave, skole og lokalområde om profilering, idet fællesskabet reelt ingen beslutningskompetence har. Hvis Sennels børnehave lukkes som foreslået i model 3 og 4. Mister vi fødekæden til skolen. Mister børnehaven naboskabet med skolen, hvilket umuliggør det nuværende forpligtende samarbejde. Mister landsbyen muligheden for at skabe en samlet profil på børneområdet og dermed gennemslagskraft som landsby. (Se beskrivelse af Thy-skolen.) Mister man sit landsbypræg med lokal børnepasning et ønske, der står øverst på listen hos tilflyttende børnefamilier. Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. Forældreopbakningen og dermed energien til en børnehave i Thisted vil være anderledes end til en lokal børnehave. Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at gennemføre lukning af Sennels børnehave, har borgerne i Sennels besluttet at oprette en fri-børnehave. Hvis Sennels Skole lukkes og eleverne flyttes til Rolighedsskolen som foreslået i model 1 og 2 Mister landsbyen en markant attraktion overfor børnefamilier, der i høj grad går efter det lokale skoletilbud. Trues Nordthy-Hallens eksistensgrundlag, fordi skolen ikke længere vil bidrage til driften gennem leje, og fordi eleverne gradvist vil overgå til fritidsaktiviteter i Thisted. På lang sigt fører manglende tilflytning af unge familier til svækkelse af den samlede lokale energi, som specielt denne gruppe bidrager meget til. Mister man sit landsbypræg med lokal skole et ønske der står øverst på listen hos tilflyttende børnefamilier. 4

5 Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. Forældreopbakningen og dermed energien til en skole i Thisted vil være anderledes end til en lokal skole. Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at lukke Sennels skole, har borgere i Sennels besluttet at oprette en friskole. Ansøgning om dette er indleveret. Hvis kommunen holder fast i de forslag, der er sendt i høring, vil børnehave og skole i Sennels fra 2015 være i privat regi, og det er vores formodning at en del andre tænker i samme baner. Vi har ikke et aktivt ønske om at støtte denne udvikling, men føler os nødsaget til det af hensyn til Sennels fremtid som landsby, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at lukke skole og/eller børnehave i Sennels. 5

6 2: Flyt til Thy hvordan bliver Thy attraktiv for tilflyttere? De fleste flytter til Thy fordi de har gode barndomsminder herfra, eller fordi de søger menneskelige fællesskaber tæt på naturen Hele 66 procent af de unge fra Thy, der er bosat andre steder, overvejer at flytte tilbage, fordi de husker lokale fællesskaber og stærke oplevelser i naturen jf. rapporten Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede i Thy/Mors, udarbejdet af Aalborg Universitet i Nogen længes væk fra storbyer til lokalsamfund med en skole og et stærkt menneskeligt fællesskab, som de ønsker at deres børn skal vokse op i. Andre overvejer det, fordi de forud har oplevet den vilde natur og gerne vil gøre den til en del af deres hverdag. Nogle har måske holdt ferier i Thy eller har været inviteret på charme-tur tidligere i livet. Landsbyerne og naturen er vores vigtigste attraktion Thy er netop Thy, fordi vi ingen storby har. Vi skal turde profilere landsdelen på dens natur og lokale menneskelige fællesskaber, og landsbyerne skal være bevidste om deres ansvar. Lokalsamfundet har ansvaret for at skabe fællesskaberne, synliggøre dem og åbne dem for tilflyttere. Kommunens ansvar er at give landsbyerne de bedste muligheder for at tage denne opgave på sig som en positiv udfordring. Børnetilbuddene er landsbyernes livsnerve Alle erfaringer fra tidligere skolelukninger viser, at landsbyer der nedlægger et skoletilbud over år mister social kapital og dermed sammenhængskraft. Gradvist flyttes tilknytningen væk fra lokalområdet i takt med at børnenes kontakter og fritidsinteresser udvikles et andet sted. Tilflytningen af familier med børn falder og dermed landsbyens langsigtede grundlag. Og over mange år vil også færre af landsbyens nuværende børn finde det attraktivt at flytte tilbage. Derfor er struktur-reformer indenfor børnepasnings- og skoleområdet skelsættende for Sennels og alle andre involverede landsbyers fremtid, og beslutningerne vil få vidtrækkende konsekvenser i årene fremover. I tilfælde af lukning af offentlig skole og børnehave i Sennels, vil det private alternativ komme til at konkurrere direkte med de kommunale tilbud i omgivende landsbyer og den østlige del af Thisted. Kommunale børnepasnings- og skoletilbud må tænkes strategisk ind i landsbyernes udvikling Velfungerende landsbyer har identitet, der hele tiden fornys af lokale gennem aktive fællesskaber. Vi ønsker derfor en struktur indenfor børnepasnings- og skoleområdet, der skaber samklang med landsbyens eget værdisæt og ønsker for fremtiden. Private initiativer og profilering af kommunale børnetilbud skal gennem lokalt medansvar understøtte landsbyens udvikling i den retning, de lokale ønsker det. Vi opfordrer derfor politikerne til at starte en proces, hvor børnehave- og skoledrift fortsættes i landsbyerne under forudsætning af, at landsbyerne kan og vil udvikle lokale kreative løsninger på strategier for udvikling af området. Det tror vi vil mobilisere lokal energi mange steder, idet alle landsbyer må spørge sig selv: Hvad specielt kan netop vi tilbyde? 6

7 3: Hvordan bliver man en attraktiv landsby? Sennels: En model for landsby-vækst i Thy At Sennels vokser slås fast af offentlige tal fra Danmarks Statistisk Statistikbank: Befolkningstallet i Sennels sogn er vokset med 3,5% fra til fra oktober 2010 til januar Antallet af børn fra 0-12 år er i samme periode vokset med 10,2% fra 206 til 227. Ifølge kommunens egne tal vil elevtallet stige fra nuværende 107 til 130 de næste tre år. Antal børn i børnehaven er i dag 53 med børn på venteliste. Men hvad gør en landsby attraktiv for tilflyttere? Sennels: En landsby rig på social kapital Nordthy-Hallen er et rigtig godt eksempel på, hvordan lokalsamfund og skole kan trække i samme retning til gensidig glæde. Hallen blev bygget for 25 år siden med indskudskapital fra de lokale. Til forskel fra mange andre haller drives den uden en lønnet bestyrer, men gennem frivilligt arbejde, hvor bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at holde hal og cafeteria åbent en uge af gangen. Hallen benyttes i dagtimerne af skolen og er sammen med spinning-faciliteter og cafeteria et dagligt mødested for Sennels beboere i alle aldre samt mange gæster udefra. Hallen har pt. ansøgning liggende hos kommunen om udvidelse af hallen med et fitnesscenter og flere halkvadratmeter, da der er efterspørgsel efter flere træningstider og -faciliteter. I 2011 samlede beboerne i Sennels 1,2 millioner kr. ind som lån til at der kunne bygges en ny og tidssvarende Spar Købmand. Hver uge bliver det offentliggjort ved kassen, hvordan omsætningen er i forhold til samme uge året før. På den måde kan alle beboere indrette deres indkøb ind efter, at købmandsbutikken er bæredygtig. Sennels Borgerforening samler hvert år mange lokale til en række større arrangementer, f.eks. Tour de Sennels hvor man spiser hos hinanden og slutter i fællesskab i forsamlingshuset. Hvert år hjælper 200 frivillige med at arrangere og afholde Malle Strandfest over tre dage med lokale bands. Strandfesten er et stort tilløbsstykke, hvor mere end mennesker mødes. Overskuddet går til driften af byens forsamlingshus. Derudover er det de mange lokale frivillige der bærer arbejdet i den lokale Aktiv-komité, som hver måned arrangerer aktiviteter for byens ældre og plejehjemsbeboerne, i den lokale gymnastikforening HØSGU og idrætsforeningen IF Nordthy, det lokale kirke-arbejde, den lokale FDF-gruppe, Fredags-Klubben for 3. til 6. klasse, nørkleklub i hallens cafeteria og flere andre lokale foreninger. Samlet lægger Sennels borgere hvert år tusindvis af frivillige timer i at holde byen levende og attraktiv for mennesker i alle aldre. Det værdsættes lokalt, at man bidrager. Sennels i fremtiden: Behov for profilering Landsbyer må gøre sig attraktive på lokalt grundlag. I Sennels tror vi, at landsbyerne må udvikle et særkende ligesom Klitmøller, der har formået at brande sig som surfer-(lands)by. Sennels forstår sig selv som musisk med mange, der spiller, idrætsorienteret, naturnær og iværksættende. Det er værdier, vi har lyst til at udvikle i en fremtidig skarpere profil. Byen ligger ud til en af de smukkeste dele af Limfjorden. At det er en attraktion ved vi alle, men hvordan det kan bruges mere aktivt til at udvikle byen, skal vi arbejde med. De kommunale tilbud i form af børnehave og skole kunne spille en klarere rolle i byens profilering, mulighederne kunne være følgende: 7

8 Idrætsorienteret by med fokus på bevægelse Der bør tidligt være fokus på motorik, der er en forudsætning for at blive god til idræt. Byens idrætsliv involveres og tilbuddet skal gælde for alle børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. Optimal udnyttelse af de naturrige omgivelser Sennels skole og børnehave ligger i. Med en udvidelse af eksisterende læring i naturen som allerede foregår meget i dag, udnytter man de nye muligheder for både bevægelser og anderledes læringsmiljøer, som den nye folkeskolereform i dag lægger op til. Det samme gælder for, de læringsplaner, der ligger for daginstitutionsområdet. Tilbuddet skal gælde for alle børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. Naturligt at de små børn spores ind på musik og at alle børn prøver at spille et instrument. Der bør tidligt være fokus på børns musikforståelse som er en forudsætning for at blive god til musik. Udbuddet af instrumentundervisning på skolen kunne udvides og også blive et tilbud til dagpleje og børnehave i samarbejde med musikskolen. Ifølge spørgeskemaet (bilag 2) er 74 procent af respondenterne flyttet til Sennels uden at have haft sin opvækst her. En femtedel stammer andre steder fra end Thy, og 54 procent stammer fra andre steder i Thy end Sennels. Vi har derfor gode forudsætninger for at blive kendt for at tage godt imod tilflyttere endnu en værdi, vi gerne vil profileres på. 8

9 4: THY-Skolen: THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og skole fra 0. til 6. klasse. THY-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder hallen). Hvilket der også er åbning for i forbindelse med den nye folkeskolereform, som lægger op til inddragelse af lokalområdets ressourcer: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelses institutioner eller lokale foreninger. THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en Borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlemmer. I dette partnerskab lægges der op til, at der bliver brugt en række frivillig timer. Der arbejdes målrettet for udviklingen af THY-skolens profil i sammenhæng med landsbyens særkende. Samarbejdet med borgerforeningen åbner også mulighed for søgning af økonomisk støtte fra div. fonde til udviklingen af profilen THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag, her tænker vi fx fælles vikarer, pedeller, sekretærer, rengøring. Vi ser at partnerskabet max. kan dække over tre skoler ad gangen af hensynet til både de ansatte og børnene. Se side 12 for uddybning af tiltag. I samme partnerskab gives der mulighed for at lærerne kan bevæge sig mellem de enkelte skoler, frem for at eleverne skal køres til lærerne der gives et mobilitetstillæg til udvalgte lærere. Dette koster kr. p.a. pr. lærer (ref. Jens Jungersen formand for børne-familie udvalget i Jammerbugt kommune) Herved sikres fagligheden i den enkelte THY-Skole og at de enkelte lærer sikres at undervise i deres linjefag de er uddannet til. THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THYskolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og børnehave. Dette er for byen af stor nødvendighed, for at skabe den nødvendige ro de næste 10 år og dermed skabe den tiltrækningskraft, der skal til for den fremtidige eksistens THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening. Vi ser, at løsningen kan forankres i både landsbyer og i Thisted by (her tænkes på Rolighedsskolen og Tilsted skole). Som tidligere nævnt ser vi THY-Skolen som en integreret institution for 3-12 årige, hvilket indebærer andre løsninger for overbygningskoler. THY-skolen bør i vid udstrækning videreføre igangværende indsatser, som giver den nuværende skole en særlig profil. Til eksempel har Sennels Skole gennem en årrække kørt et internationalt venskabsprojekt med stor succes, som vil være oplagt at videreføre og måske udbygge. Hvis vi vil holde liv i stærke landsbyer, må tilskuddet per elev differentieres En mindre skole vil altid koste lidt mere end en stor. Men værdien af Thy som helhed afhænger af, at der er stærke landsbymodeller, der kan vise en bæredygtig vej. Vi foreslår derfor ny tildelingsmodel, hvor grundtilskuddet per elev differentieres for elever fra 0. til 6. klasse således, at skoler der har mindre end 150 elever (alle klassetrin medregnet) modtager kr. mere end i dag per elev, og skoler med mere end 150 elever modtager kr. mindre per elev. Herefter 9

10 fordeles den nødvendige restbesparelse som en generel reduktion i driftstilskuddet per elev, som de enkelte THY-skoleledere må udmønte i deres egen kontekst og via deres forpligtende samarbejde. Årsagen til den nye tildelingsmodel er, at som det ser ud på nuværende tidspunkt, har skoler med mere end 150 elever fordel af høj klassekvotient og derved stordrift i forhold til de mindre skoler. Differentierer man tildelingen som foreslået, vil man uanset skolestørrelse være en attraktiv arbejdsplads, og der vil ikke være forskel i lærer og elevers udfoldelsesmuligheder afhængig af skolestørrelse. Vi mener, at de mindre skoler i dag leverer den samme kvalitet i undervisningen, men med ulige økonomiske muligheder. Lokal partnerskabskontrakt sikrer højt serviceniveau Vi anerkender, at en mindre skole vil have udfordringer med at opnå det samme serviceniveau som en stor, hvis skolernes grundbetingelser i øvrigt er ens. For at sikre et tilsvarende serviceniveau forpligter lokalområdet sig i THY-Skolen til at engagere sig i form af f.eks. frivilligtimer. Udnyttelse af arealerne kræver kloge m 2 Optimering af udgifter til bygninger kræver, at de enkelte skoler og børnehaver over tid kan tilpasse størrelse i takt med stigende og faldende børnetal. Vi foreslår, at kommunen i højere grad tænker i etablering af kloge m 2, der kan udnyttes af andre end institutionen selv, hvis børnetallet falder. Et eksempel på en strategi for klog arealudnyttelse med speciel fokus på at fastholde energien i landsbyerne finder man i Politik og strategi for kommunale ejendomme. Sammen skaber vi kloge m2, udgivet i maj 2014 af Slagelse Kommune. THY-Skolen en udfordring for forvaltningen? THY-Skolen giver god mening lokalt og dermed også for kommunen. Administration af THY-Skolerne kræver, at man forvaltningsmæssigt kan tilpasse den traditionelle opdeling af dagpasningstilbud og skole. At dette er teknisk muligt er vi ikke i tvivl om, hvis den politiske vilje er til sted. Vi foreslår, at administrationen mest naturligt hører under skoleforvaltningen, men, at THY-Skolen budgetteknisk får allokeret midler fra begge budgetter. Sennels THY-Skole udkast til en model for fremtiden Sennels THY-Skole integrerer børnehave, SFO og skole i ét stort bygningskompleks, der ligger ud til Nordthy Hallen og sportsbaner, samt gåafstand til Limfjorden samt Knudsbjerg og Eshøj Plantager. En pædagogisk bæredygtig Sennels THY-Skole Baserer læring på nærhed, tryghed og trivsel for det enkelte barn. Skaber bånd mellem børn i forskellige aldre. Rummer børn med særlige behov. Tager udgangspunkt i at pædagogers og læreres engagement og lyst til at tage ansvar i gentagne undersøgelser har vist sig at være den vigtigste parameter for at børnene trives og lærer det de kan. En profilmæssig bæredygtig Sennels THY-Skole Tilbyder børn fra 3 til 12år sammenhængende erfaringer indenfor fokusområderne natur, bevægelse/idræt og musik. Bruger nærheden til fjord, mark og skov aktivt som inspiration på tværs af fagområder. 10

11 Former sig i takt med lokalsamfundets ønsker om udvikling. En økonomisk bæredygtig Sennels THY-Skole Optimerer på tværs af flere THY-Skoler og traditionelle tildelingsmodeller. Inddrager lokalsamfundet i videst muligt omfang, fordi institutionen er livsnerven i lokalsamfundet. Borgere, børnehave og skole ser positivt på fx at indgå i en forsøgsperiode med Thisted Kommune om afprøvningen af en Sennels Thy-skole. Resultater af spørgeundersøgelse I slutningen af september gennemførte vi over en uge en spørgeundersøgelse blandt borgerne i Sennels. 225 svarede på undersøgelsens i alt 20 spørgsmål. Heraf 217 besvarelser digitalt og otte skriftligt. (De detaljerede resultater af undersøgelsen er vedlagt som bilag 2). Hovedkonklusioner fra undersøgelsen: 100 procent af respondenterne svarer, at det er enige eller meget enige i udsagnet Det er afgørende for byens fremtid, at der er skole og børnehave. 75 procent af respondenterne svarer, at de er enige eller meget enige i udsagnet hvis der ikke var skole og børnehave i Sennels, var jeg ikke flyttet hertil. 74 procent af respondenterne svarer, at de prioriterer offentlig skole og børnehave højest, men samtidig svarer 79,4 procent, at de vil sende deres børn i en evt. friskole, hvis der ikke længere er kommunal skoledrift. 95 procent af respondenterne svarer, at de på baggrund af mere information er villige til at kautionere for kroner i forbindelse med køb/bygning af byggeri til en evt. friskole. Heraf svarer 50 procent ja, helt sikkert, og 45 procent måske, men jeg har brug for at høre mere. 26 procent af respondenterne kommer oprindelig fra Sennels, 54 procent kommer fra andre steder i Thy og 20 procent stammer ikke fra Thy. 11

12 5: Sparekatalog: Det er et faktum, at det kommunale statstilskud er faldende pga. et lavere børnetal og netto fraflytning fra kommunen. Det er samtidig uomgængeligt, at Thy netop er Thy, fordi vi ingen storby har, og at det er vigtigt for kommunen med modeller for bæredygtig og levende landsbyudvikling. THY-Skolen effektiviserer den nuværende drift af kommunale tilbud til børn mellem 3 og 12 år ved at optimere udgifter til indkøb, ledelse, tilsynsføring og rengøring: THY-Skolens idé-katalog for effektivisering af børnepasning og skole Udviklingsplanerne er ikke blevet præsenteret som en spareøvelse, og vi er af den grundlæggende opfattelse, at det ikke er besparelser på skole og daginstitutionsområdet, der er brug for, men i stedet investering og prioritering. Hvis der alligevel skal fokuseres benhårdt på besparelser, så har vi baseret på tilgængeligt talmateriale for skolernes og børnehavernes driftsøkonomi sammenfattet nedenstående idékatalog over mulige besparelser ud fra en forudsætning om, at der oprettes seks THY-Skoler. I dag holder børnehave og skole længe åbent de samme dage for relativt få børn. Ved sammenlægning spares personaleudgifter i ydertimer. Dette giver en besparelse på ca. 3-4 personale timer pr. dag pr. THY-skole I dag drives rengøring separat i børnehave og skole, selvom kun et dørtrin adskiller dem fysisk. Ved sammenlægning udnyttes maskiner og personale mere optimalt. Ved outsourcing af rengøring på samtlige THY-Skoler anslås en besparelse på ca. 25 pct. Svarende til kr. p.a. I dag drives pedelfunktionen separat på hver skole. Ved oprettelse af fælles pedelfunktion gennem partnerskabet med naboskoler anslår vi, at der kan skæres tre pedelstillinger væk i kommunen. Besparelse anslået til min kr. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at pedellen også har andre uskrevne funktioner som indgår i trivslen på skolen. I dag drives sekretariatfunktionen herunder økonomi separat på skolerne og fælles for børnehaverne i samarbejde med de faglige ledere ude i børnehaverne. Ved oprettelse af fælles sekretærfunktion for THY-skolerne gennem partnerskabet med naboskolerne, anslår vi en besparelse på kr. Ved oprettelse af THY-Skoler integreres børnehaven og skolen i en samlet institution med samlet ledelse. Som konsekvens heraf nedlægges områdeledelse på daginstitutionsområdet. Her ser vi, at minimum to af disse stillinger nedlægges. Anslået besparelse kr. Hvis der mangler en vikar i skemaet med mellemtimer betales i dag for en fuld dag. Gennem partnerskab med naboskoler kan lærere vikariere enkelttimer, og vikardækning gøres langt mere fleksibelt. Anslået besparelse kr. Ved oprettelse at THY-skoler ser vi behovet for et enkelt it-system/intranetløsning. I dag findes der tre ikke sammenhængende systemer for daginstitutioner, SFO og skoler. Her anslås en besparelse på kr. Ved at gøre lokalområdet medansvarlig etableres nye muligheder for, at borgerforeninger i fællesskab kan søge private fonde om midler til projekter, instrumentsamlinger m.v. Ligeledes vil samarbejdet med borgerne resultere i en række frivillig timer. Et eksempel kan være vedligeholdelse af legeplads, nytiltag til undervisningen mv. Det vil indirekte give besparelser i kommunekassen. Beløbet er umuligt at anslå, da det afhænger af engagementet i de enkelte landsbyer. Hvert år indskoles børn samlet fra børnehave til SFO. I den efterfølgende periode har børnehave lavt børnetal i.f.t. personale, mens SFO/skole har forhøjet tal i.f.t. personale. Sammenlægning vil muliggøre udjævning af denne systematiske bølgegang. 12

13 Korte bemærkninger til høringsmaterialet Der har været tale om fire skolecentre med en række af de små skoler under sig. Den model kan vi ikke se, giver de store besparelser, bl.a. fordi, der fortsat vil være behov for en daglig leder på hver af de små skoler. Forudsætningerne for Kommunens besparelsesberegninger vil falde til jorden, hvis de resulterer i blot én ny friskole, idet klassekvotienterne ikke øges som tænkt i udviklingsplanen. En THY-skole model vil derfor være langt at foretrække. Der er afsat for lidt til transportomkostning til at flytte børnene. (Det fremgår ikke, hvad der er afsat til det). Udviklingerne i børnetallene skal tages med et gran salt. Tallene i materialet for Sennels Børnehave, s. 45 i udviklingsplanen angiver en normering = 46,3 børn. Der er reelt 53 børn i børnehaven pt. og tre på venteliste altså aktuelt 10 børn mere, end høringsmaterialet giver udtryk for. S. 8 i udviklingsplanen for dagtilbud angiver et fald i børn mellem 0 og 5 år på 26 børn fra 2014 til (fra 100 -> 74) (Vi mener, det som minimum vil være uændret). Nordthy Hallen har i dag indtægter fra skole og børnehave på kr. om året. Det svarer til cirka halvdelen af hallens indtægter. Udviklingsplanen for Thisted Kommune tager udgangspunkt i Cowi s befolkningsprognose udarbejdet i 2013, som igen tager udgangspunkt i 2012-tal. Cowi stiller i rapporten, s. 9, spørgsmålstegn ved Thisted Kommunes egen prognose. Thisted Kommunes egen prognose er væsentlig mere negativ end prognosen fra Danmarks Statistik. 13

14 6: Erhvervslivet 2/3 af kommunens borgere bor udenfor Thisted altså i landbyerne. Svækkes landsbyerne med lukninger af skoler og børnehaver peger erfaring og forskning på, at søgningen til byen af nye tilflyttere daler kraftigt, samtidig med, at fraflytning stiger. Altså endnu færre mennesker. Det har ikke kun konsekvenser for byernes sociale kapital, aktivitetsniveau og samlingskraft, men også for Thys mange virksomheder, som både får færre potentielle kunder og et mindre rekrutteringsgrundlag i nærområdet samt sværere ved at tiltrække kvalificeret og/eller højtuddannet arbejdskraft udefra. At debatten og processen omkring planerne for skole og daginstitutionsområdet vækker bekymring i erhvervslivet ses tydeligt af vedlagte annonce (se bilag 3). 14

15 7: Foreningslivet: IF Nordthy Høringssvar vedr. udviklingsplaner for daginstitutioner og skoler i Thisted kommune IF Nordthy er alvorligt bekymrede over de udviklingsplaner, der er sat i høring fra Thisted Kommune vedr. daginstitutioner og skoler. IF Nordthy er en relativ stor idrætsforening, der tilbyder fodbold og håndbold til børn i Østerild og Sennels. Vi har ca. 240 medlemmer i skolealderen og har igennem ca. 40 år drevet idrætsforening i vores lokalområde. Vores formålsparagraf er, at vi vil tilbyde idræt til så mange som muligt. IF Nordthy er en klub i vækst med ca. 70 frivillige trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi tilbyder idræt til vores børn i Sennels og Østerild skole, da vi ser det som et meget vigtigt element i børnenes opvækst, at de kan være med i en klub og børnene føler ejerskab og er stolte af at bo i et aktivt område. Vi oplever en stor grad af engagement og ejerskab i forhold til vores klub. Med de udviklingsplaner der sendt i høring, frygter vi alvorligt for klubbens fremtid. Som det er lagt op til i udviklingsplanen vil alle børn fra Sennels næste sommer skulle køres til Thisted for at gå i daginstitution og skole. Dette har efter vores vurdering følgende negative sideeffekter for vores klub: Mange af de små børn i Sennels vil have mere end svært ved at skulle nå at kunne deltage i håndbold og fodboldtræning i Sennels og Østerild Mange børn vil knytte nye venskaber i deres nye skoler og institutioner og dermed vil mange børn måske få ønske om at spille i anden klub i Thisted. Dette vil i den grad reducere muligheden for at kunne stille hold i vores lokalområde. Vi har en høj grad af deltagelse af skolebørn i vores klub, som skyldes at de træner og spiller i et trygt og kendt nærmiljø. Dette har en ekstrem stor betydning for de børn der skal starte op i en forening. Denne mulighed vil vi sandsynligvis miste, hvis vores børn skal flytte skole og daginstitution. Og vi vil henlede opmærksomheden på at, vi er en af de klubber i Thy med den største børneafdeling i håndbold, selv målt i forhold til fx Thisted og Hurup. IF Nordthy har et glimrende samarbejde med Nordthyhallen, Multicenteret i Østerild og Sennels og Østerild skoler. Som det er nu, er IF Nordthy storforbruger af Nordthyhallen og hvis vores håndboldafdeling forsvinder eller bliver meget lille, vil dette have store økonomiske konsekvenser for Nordthyhallens økonomi samtidigt med at skolen bliver lukket. Hvad er konsekvenserne af at vores børn bliver samlet på store skoleenheder. Vi mister med stor sandsynlighed rigtig mange medlemmer i IF Nordthy og andre små lokale klubber vil også miste mange af deres medlemmer. Vi får svært ved at stille hold i de respektive årgange. Der bliver mindre og mindre lokale hold at spille imod, hvilket betyder, at børnene skal køre ekstremt langt for at finde modstanderhold i turneringer. Hvad gør IF Nordthy til en attraktiv klub: Vi er lokalt forankrede, der er stor klub ånd og ejerskab for klubben, vi har en høj grad af deltagelse af skolebørn i vores klub, vi tager ansvar for vores lokalområde, vi vil og kan samarbejde med vores skole og 15

16 ikke mindst har vi ekstrem mange frivillige der gør det muligt at vi kan tilbyde sport til så mange som muligt. Dette engagement frygter vi at miste, hvis vore børn bliver samlet på store skoleenheder i Thisted. IF Nordthy kan kun støtte op om, at børnehaven og skolen i Sennels forbliver som det er nu, da vi ellers frygter for klubbens fremtid. Vi støtter tanken om at børnehave og skole skal forblive kommunalt, men der skal ikke herske tvivl om, at IF Nordthy vil støtte en privatskole og børnehave hvis dette bliver aktuelt. Vi er stolte af vores klub, vores skoler, vores børnehaver og især af det samlede engagement der er i alle de frivillige foreninger der er i vores lokalområde, som gør det attraktivt at bosætte sig i vores lokalområde. Med venlig hilsen Bestyrelsen i IF Nordthy 16

17 Bilag 1. Underskriftindsamling 17

18 18

19 19

20 20

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Børne- og Familieudvalget og forvaltningen ved Thisted Kommune præsenterede på kvartalsmødet for skoler i august udviklingsplanen for skoleområdet.

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS 1 HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS Det siges, at som man spørger får man svar. I udviklingsplanerne er det forvaltningen, der spørger og borgerne, som skal svarer. Det er blevet fortalt på borgermøder,

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Hvad arbejder vi hen imod?

Hvad arbejder vi hen imod? Resenbro Skole s vision. 1 Hvad arbejder vi hen imod? Strukturen i fremtidens skole Tænkt af skolebestyrelsen 2011 2013 Pædagogikken / Fagligheden Tænkt af personalet og n på skolen, fritidsdelen Vision

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20

Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20 Dialogmøde om skolestruktur Fjerritslev d. 19/5 2014-05-20 Gruppe 1 Elev i Fjerritslev koster 36.000 kr. (men koster det ikke mere, hvis man regner underskuddet med?) Elevtalsprognosen for Ørebro passer

Læs mere

Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus

Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus Indledning: Vi har lige nu et godt liv ved kysten og vores børn elsker at være helt tæt på Nationalpark Thy. Vi er stolte

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning 1 Fakta-ark 12: Indledende bemærkninger Der er ikke foretaget særlig mange undersøgelser af sammenhængen mellem skolestruktur

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision.

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Hvad arbejder vi hen imod? Strukturen i fremtidens skole Tænkt af skolebestyrelsen 2011 2013 Pædagogikken / Fagligheden Tænkt af personalet

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 2 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 4 BØRN 5 Hvad

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole).

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole). Dialogmøde den 13. maj 2014 på Biersted Skole Gruppe A Man lægger økonomien og beslutningerne ned i skolecentret, som så i stedet for politikerne skal tage stilling til om Gjøl Skole skal lukkes. Hvad

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 3 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 5 BØRN 5 Hvad

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Lynne Birch Hansen Temperaturen på det lokale demokrati Pressemeddelelse af 17. december 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Høringssvar til inspirationshøring om strukturdrøftelser på skole- og dagtilbudsområdet i Varde kommune

Høringssvar til inspirationshøring om strukturdrøftelser på skole- og dagtilbudsområdet i Varde kommune HØRINGS SVAR Høringssvar til inspirationshøring om strukturdrøftelser på skole- og dagtilbudsområdet i Varde kommune Høringssvaret er på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området), Sig Borgerforening

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune HØRINGS SVAR til Varde Kommune e e ll a or f d u lb ti g a d og r Skole Høringssvaret # er skrevet på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) og Sig Borgerforening Erkendelse og fremtidssikring

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til tema til dialogmøderne Forslag fra Broskolen

Samlet oversigt over forslag til tema til dialogmøderne Forslag fra Broskolen Samlet oversigt over forslag til tema til dialogmøderne 2015-16 Forslag fra Broskolen 25. september 2015 FagU Palle Olesen Forslag til emner vi gerne ser drøftet på mødet mellem udvalget og bestyrelserne.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere