Høringssvar fra borgerne i Sennels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgerne i Sennels"

Transkript

1 Høringssvar fra borgerne i Sennels

2 Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen : Konsekvenser af udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet... 4 Hvad betyder udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet for Sennels: : Flyt til Thy hvordan bliver Thy attraktiv for tilflyttere?... 6 De fleste flytter til Thy fordi de har gode barndomsminder herfra, eller fordi de søger menneskelige fællesskaber tæt på naturen... 6 Landsbyerne og naturen er vores vigtigste attraktion... 6 Børnetilbuddene er landsbyernes livsnerve... 6 Kommunale børnepasnings- og skoletilbud må tænkes strategisk ind i landsbyernes udvikling : Hvordan bliver man en attraktiv landsby?... 7 Sennels: En model for landsby-vækst i Thy... 7 Sennels: En landsby rig på social kapital... 7 Sennels i fremtiden: Behov for profilering : THY-Skolen:... 9 Hvis vi vil holde liv i stærke landsbyer, må tilskuddet per elev differentieres... 9 Lokal partnerskabskontrakt sikrer højt serviceniveau Udnyttelse af arealerne kræver kloge m THY-Skolen en udfordring for forvaltningen? Sennels THY-Skole udkast til en model for fremtiden Resultater af spørgeundersøgelse : Sparekatalog: THY-Skolens idé-katalog for effektivisering af børnepasning og skole Korte bemærkninger til høringsmaterialet : Erhvervslivet : Foreningslivet: IF Nordthy Bilag 1. Underskriftindsamling Bilag 2. Spørgeundersøgelse Bilag 3. Erhvervsannonce

3 Forord På vegne af 567 borgere i Sennels (se vedlagte underskriftsliste, bilag 1) indsendes hermed høringssvar på Offentlig høring om lukning af dagtilbud og Offentlig høring om skolelukninger. Vores høringssvar er et resultat af en proces igangsat efter et offentligt borgermøde i Sennels, hvor 290 beboere deltog. Det er udviklet i tæt dialog mellem 40 frivillige i fem arbejdsgrupper, skolebestyrelsen, børnehavebestyrelsen og de lokale foreninger. Desuden er alle borgere i Sennels søgt inddraget via en struktureret spørgeskemaundersøgelse. Høringssvarets hovedpunkter Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning For at fastholde og tiltrække mennesker til kommunen, må landsbyerne være aktive, stærke landsbyer, og rige naturressourcer skal lanceres tydeligt som alternativ for dem, der ikke vil et anonymt og naturfattigt storbyliv. Stærke landsbyer har lokal børnepasning og skole i centrum. Uden dem ingen tilflyttere. Landsbyerne må selv tage ansvar for at tegne udviklingen og deres profil, således at landsbyen og THY-Skolens arbejder i samme retning. En landsby der vil være attraktiv må arbejde på at bevare og udvikle den menneskelige energi i byen. Kulturen der gør en landsby stærk udvikles over mange år, men kan ødelægges på et enkelt man skal tænke sig om. LØSNINGSFORSLAG: THY-Skolen THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og skole fra 0. til 6. klasse. Thy-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder hallen). THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlem. THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag samt mulighed for mobilisering af fagligt personale. Se side 12 for uddybning af spareforslag. THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THYskolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og børnehave. THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening. Vi vil i afsnit 4. beskrive, hvad der ligger til grund for vores forslag og hvilke besparelser, vi kan se, der kommer ud af modellen. 3

4 1: Konsekvenser af udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet Hvad betyder udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet for Sennels: Udviklingsplanerne ser vi egentlig ikke som en udviklingsplan for Thy, nærmere en afviklingsplan uden visioner for Thy og egnens udvikling. Thy vil aldrig indeholde en storby, men være landsbyernes land. Der er ikke anført alternativer til lukning af skole og børnehave i Sennels i udviklingsplanerne, men et alternativ kunne være, at Sennels skole videreføres, men bliver underlagt et skolecenter fx med Rolighedsskolen og Østre skole med én leder og én bestyrelse. Børnehaven videreføres uændret. I denne struktur Vil det være svært at varetage lokalområdets interesser og samle opbakning til skolen. Flyttes beslutningsprocessen om fremtidige besparelser fra det politiske niveau til at blive et internt spørgsmål i centerskolen, hvilket over tid vil være til skade for de små skoler. Vil det være vanskeligt at lave tæt samarbejde mellem børnehave, skole og lokalområde om profilering, idet fællesskabet reelt ingen beslutningskompetence har. Hvis Sennels børnehave lukkes som foreslået i model 3 og 4. Mister vi fødekæden til skolen. Mister børnehaven naboskabet med skolen, hvilket umuliggør det nuværende forpligtende samarbejde. Mister landsbyen muligheden for at skabe en samlet profil på børneområdet og dermed gennemslagskraft som landsby. (Se beskrivelse af Thy-skolen.) Mister man sit landsbypræg med lokal børnepasning et ønske, der står øverst på listen hos tilflyttende børnefamilier. Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. Forældreopbakningen og dermed energien til en børnehave i Thisted vil være anderledes end til en lokal børnehave. Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at gennemføre lukning af Sennels børnehave, har borgerne i Sennels besluttet at oprette en fri-børnehave. Hvis Sennels Skole lukkes og eleverne flyttes til Rolighedsskolen som foreslået i model 1 og 2 Mister landsbyen en markant attraktion overfor børnefamilier, der i høj grad går efter det lokale skoletilbud. Trues Nordthy-Hallens eksistensgrundlag, fordi skolen ikke længere vil bidrage til driften gennem leje, og fordi eleverne gradvist vil overgå til fritidsaktiviteter i Thisted. På lang sigt fører manglende tilflytning af unge familier til svækkelse af den samlede lokale energi, som specielt denne gruppe bidrager meget til. Mister man sit landsbypræg med lokal skole et ønske der står øverst på listen hos tilflyttende børnefamilier. 4

5 Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. Forældreopbakningen og dermed energien til en skole i Thisted vil være anderledes end til en lokal skole. Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at lukke Sennels skole, har borgere i Sennels besluttet at oprette en friskole. Ansøgning om dette er indleveret. Hvis kommunen holder fast i de forslag, der er sendt i høring, vil børnehave og skole i Sennels fra 2015 være i privat regi, og det er vores formodning at en del andre tænker i samme baner. Vi har ikke et aktivt ønske om at støtte denne udvikling, men føler os nødsaget til det af hensyn til Sennels fremtid som landsby, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at lukke skole og/eller børnehave i Sennels. 5

6 2: Flyt til Thy hvordan bliver Thy attraktiv for tilflyttere? De fleste flytter til Thy fordi de har gode barndomsminder herfra, eller fordi de søger menneskelige fællesskaber tæt på naturen Hele 66 procent af de unge fra Thy, der er bosat andre steder, overvejer at flytte tilbage, fordi de husker lokale fællesskaber og stærke oplevelser i naturen jf. rapporten Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede i Thy/Mors, udarbejdet af Aalborg Universitet i Nogen længes væk fra storbyer til lokalsamfund med en skole og et stærkt menneskeligt fællesskab, som de ønsker at deres børn skal vokse op i. Andre overvejer det, fordi de forud har oplevet den vilde natur og gerne vil gøre den til en del af deres hverdag. Nogle har måske holdt ferier i Thy eller har været inviteret på charme-tur tidligere i livet. Landsbyerne og naturen er vores vigtigste attraktion Thy er netop Thy, fordi vi ingen storby har. Vi skal turde profilere landsdelen på dens natur og lokale menneskelige fællesskaber, og landsbyerne skal være bevidste om deres ansvar. Lokalsamfundet har ansvaret for at skabe fællesskaberne, synliggøre dem og åbne dem for tilflyttere. Kommunens ansvar er at give landsbyerne de bedste muligheder for at tage denne opgave på sig som en positiv udfordring. Børnetilbuddene er landsbyernes livsnerve Alle erfaringer fra tidligere skolelukninger viser, at landsbyer der nedlægger et skoletilbud over år mister social kapital og dermed sammenhængskraft. Gradvist flyttes tilknytningen væk fra lokalområdet i takt med at børnenes kontakter og fritidsinteresser udvikles et andet sted. Tilflytningen af familier med børn falder og dermed landsbyens langsigtede grundlag. Og over mange år vil også færre af landsbyens nuværende børn finde det attraktivt at flytte tilbage. Derfor er struktur-reformer indenfor børnepasnings- og skoleområdet skelsættende for Sennels og alle andre involverede landsbyers fremtid, og beslutningerne vil få vidtrækkende konsekvenser i årene fremover. I tilfælde af lukning af offentlig skole og børnehave i Sennels, vil det private alternativ komme til at konkurrere direkte med de kommunale tilbud i omgivende landsbyer og den østlige del af Thisted. Kommunale børnepasnings- og skoletilbud må tænkes strategisk ind i landsbyernes udvikling Velfungerende landsbyer har identitet, der hele tiden fornys af lokale gennem aktive fællesskaber. Vi ønsker derfor en struktur indenfor børnepasnings- og skoleområdet, der skaber samklang med landsbyens eget værdisæt og ønsker for fremtiden. Private initiativer og profilering af kommunale børnetilbud skal gennem lokalt medansvar understøtte landsbyens udvikling i den retning, de lokale ønsker det. Vi opfordrer derfor politikerne til at starte en proces, hvor børnehave- og skoledrift fortsættes i landsbyerne under forudsætning af, at landsbyerne kan og vil udvikle lokale kreative løsninger på strategier for udvikling af området. Det tror vi vil mobilisere lokal energi mange steder, idet alle landsbyer må spørge sig selv: Hvad specielt kan netop vi tilbyde? 6

7 3: Hvordan bliver man en attraktiv landsby? Sennels: En model for landsby-vækst i Thy At Sennels vokser slås fast af offentlige tal fra Danmarks Statistisk Statistikbank: Befolkningstallet i Sennels sogn er vokset med 3,5% fra til fra oktober 2010 til januar Antallet af børn fra 0-12 år er i samme periode vokset med 10,2% fra 206 til 227. Ifølge kommunens egne tal vil elevtallet stige fra nuværende 107 til 130 de næste tre år. Antal børn i børnehaven er i dag 53 med børn på venteliste. Men hvad gør en landsby attraktiv for tilflyttere? Sennels: En landsby rig på social kapital Nordthy-Hallen er et rigtig godt eksempel på, hvordan lokalsamfund og skole kan trække i samme retning til gensidig glæde. Hallen blev bygget for 25 år siden med indskudskapital fra de lokale. Til forskel fra mange andre haller drives den uden en lønnet bestyrer, men gennem frivilligt arbejde, hvor bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at holde hal og cafeteria åbent en uge af gangen. Hallen benyttes i dagtimerne af skolen og er sammen med spinning-faciliteter og cafeteria et dagligt mødested for Sennels beboere i alle aldre samt mange gæster udefra. Hallen har pt. ansøgning liggende hos kommunen om udvidelse af hallen med et fitnesscenter og flere halkvadratmeter, da der er efterspørgsel efter flere træningstider og -faciliteter. I 2011 samlede beboerne i Sennels 1,2 millioner kr. ind som lån til at der kunne bygges en ny og tidssvarende Spar Købmand. Hver uge bliver det offentliggjort ved kassen, hvordan omsætningen er i forhold til samme uge året før. På den måde kan alle beboere indrette deres indkøb ind efter, at købmandsbutikken er bæredygtig. Sennels Borgerforening samler hvert år mange lokale til en række større arrangementer, f.eks. Tour de Sennels hvor man spiser hos hinanden og slutter i fællesskab i forsamlingshuset. Hvert år hjælper 200 frivillige med at arrangere og afholde Malle Strandfest over tre dage med lokale bands. Strandfesten er et stort tilløbsstykke, hvor mere end mennesker mødes. Overskuddet går til driften af byens forsamlingshus. Derudover er det de mange lokale frivillige der bærer arbejdet i den lokale Aktiv-komité, som hver måned arrangerer aktiviteter for byens ældre og plejehjemsbeboerne, i den lokale gymnastikforening HØSGU og idrætsforeningen IF Nordthy, det lokale kirke-arbejde, den lokale FDF-gruppe, Fredags-Klubben for 3. til 6. klasse, nørkleklub i hallens cafeteria og flere andre lokale foreninger. Samlet lægger Sennels borgere hvert år tusindvis af frivillige timer i at holde byen levende og attraktiv for mennesker i alle aldre. Det værdsættes lokalt, at man bidrager. Sennels i fremtiden: Behov for profilering Landsbyer må gøre sig attraktive på lokalt grundlag. I Sennels tror vi, at landsbyerne må udvikle et særkende ligesom Klitmøller, der har formået at brande sig som surfer-(lands)by. Sennels forstår sig selv som musisk med mange, der spiller, idrætsorienteret, naturnær og iværksættende. Det er værdier, vi har lyst til at udvikle i en fremtidig skarpere profil. Byen ligger ud til en af de smukkeste dele af Limfjorden. At det er en attraktion ved vi alle, men hvordan det kan bruges mere aktivt til at udvikle byen, skal vi arbejde med. De kommunale tilbud i form af børnehave og skole kunne spille en klarere rolle i byens profilering, mulighederne kunne være følgende: 7

8 Idrætsorienteret by med fokus på bevægelse Der bør tidligt være fokus på motorik, der er en forudsætning for at blive god til idræt. Byens idrætsliv involveres og tilbuddet skal gælde for alle børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. Optimal udnyttelse af de naturrige omgivelser Sennels skole og børnehave ligger i. Med en udvidelse af eksisterende læring i naturen som allerede foregår meget i dag, udnytter man de nye muligheder for både bevægelser og anderledes læringsmiljøer, som den nye folkeskolereform i dag lægger op til. Det samme gælder for, de læringsplaner, der ligger for daginstitutionsområdet. Tilbuddet skal gælde for alle børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. Naturligt at de små børn spores ind på musik og at alle børn prøver at spille et instrument. Der bør tidligt være fokus på børns musikforståelse som er en forudsætning for at blive god til musik. Udbuddet af instrumentundervisning på skolen kunne udvides og også blive et tilbud til dagpleje og børnehave i samarbejde med musikskolen. Ifølge spørgeskemaet (bilag 2) er 74 procent af respondenterne flyttet til Sennels uden at have haft sin opvækst her. En femtedel stammer andre steder fra end Thy, og 54 procent stammer fra andre steder i Thy end Sennels. Vi har derfor gode forudsætninger for at blive kendt for at tage godt imod tilflyttere endnu en værdi, vi gerne vil profileres på. 8

9 4: THY-Skolen: THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og skole fra 0. til 6. klasse. THY-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder hallen). Hvilket der også er åbning for i forbindelse med den nye folkeskolereform, som lægger op til inddragelse af lokalområdets ressourcer: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelses institutioner eller lokale foreninger. THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en Borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlemmer. I dette partnerskab lægges der op til, at der bliver brugt en række frivillig timer. Der arbejdes målrettet for udviklingen af THY-skolens profil i sammenhæng med landsbyens særkende. Samarbejdet med borgerforeningen åbner også mulighed for søgning af økonomisk støtte fra div. fonde til udviklingen af profilen THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag, her tænker vi fx fælles vikarer, pedeller, sekretærer, rengøring. Vi ser at partnerskabet max. kan dække over tre skoler ad gangen af hensynet til både de ansatte og børnene. Se side 12 for uddybning af tiltag. I samme partnerskab gives der mulighed for at lærerne kan bevæge sig mellem de enkelte skoler, frem for at eleverne skal køres til lærerne der gives et mobilitetstillæg til udvalgte lærere. Dette koster kr. p.a. pr. lærer (ref. Jens Jungersen formand for børne-familie udvalget i Jammerbugt kommune) Herved sikres fagligheden i den enkelte THY-Skole og at de enkelte lærer sikres at undervise i deres linjefag de er uddannet til. THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THYskolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og børnehave. Dette er for byen af stor nødvendighed, for at skabe den nødvendige ro de næste 10 år og dermed skabe den tiltrækningskraft, der skal til for den fremtidige eksistens THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening. Vi ser, at løsningen kan forankres i både landsbyer og i Thisted by (her tænkes på Rolighedsskolen og Tilsted skole). Som tidligere nævnt ser vi THY-Skolen som en integreret institution for 3-12 årige, hvilket indebærer andre løsninger for overbygningskoler. THY-skolen bør i vid udstrækning videreføre igangværende indsatser, som giver den nuværende skole en særlig profil. Til eksempel har Sennels Skole gennem en årrække kørt et internationalt venskabsprojekt med stor succes, som vil være oplagt at videreføre og måske udbygge. Hvis vi vil holde liv i stærke landsbyer, må tilskuddet per elev differentieres En mindre skole vil altid koste lidt mere end en stor. Men værdien af Thy som helhed afhænger af, at der er stærke landsbymodeller, der kan vise en bæredygtig vej. Vi foreslår derfor ny tildelingsmodel, hvor grundtilskuddet per elev differentieres for elever fra 0. til 6. klasse således, at skoler der har mindre end 150 elever (alle klassetrin medregnet) modtager kr. mere end i dag per elev, og skoler med mere end 150 elever modtager kr. mindre per elev. Herefter 9

10 fordeles den nødvendige restbesparelse som en generel reduktion i driftstilskuddet per elev, som de enkelte THY-skoleledere må udmønte i deres egen kontekst og via deres forpligtende samarbejde. Årsagen til den nye tildelingsmodel er, at som det ser ud på nuværende tidspunkt, har skoler med mere end 150 elever fordel af høj klassekvotient og derved stordrift i forhold til de mindre skoler. Differentierer man tildelingen som foreslået, vil man uanset skolestørrelse være en attraktiv arbejdsplads, og der vil ikke være forskel i lærer og elevers udfoldelsesmuligheder afhængig af skolestørrelse. Vi mener, at de mindre skoler i dag leverer den samme kvalitet i undervisningen, men med ulige økonomiske muligheder. Lokal partnerskabskontrakt sikrer højt serviceniveau Vi anerkender, at en mindre skole vil have udfordringer med at opnå det samme serviceniveau som en stor, hvis skolernes grundbetingelser i øvrigt er ens. For at sikre et tilsvarende serviceniveau forpligter lokalområdet sig i THY-Skolen til at engagere sig i form af f.eks. frivilligtimer. Udnyttelse af arealerne kræver kloge m 2 Optimering af udgifter til bygninger kræver, at de enkelte skoler og børnehaver over tid kan tilpasse størrelse i takt med stigende og faldende børnetal. Vi foreslår, at kommunen i højere grad tænker i etablering af kloge m 2, der kan udnyttes af andre end institutionen selv, hvis børnetallet falder. Et eksempel på en strategi for klog arealudnyttelse med speciel fokus på at fastholde energien i landsbyerne finder man i Politik og strategi for kommunale ejendomme. Sammen skaber vi kloge m2, udgivet i maj 2014 af Slagelse Kommune. THY-Skolen en udfordring for forvaltningen? THY-Skolen giver god mening lokalt og dermed også for kommunen. Administration af THY-Skolerne kræver, at man forvaltningsmæssigt kan tilpasse den traditionelle opdeling af dagpasningstilbud og skole. At dette er teknisk muligt er vi ikke i tvivl om, hvis den politiske vilje er til sted. Vi foreslår, at administrationen mest naturligt hører under skoleforvaltningen, men, at THY-Skolen budgetteknisk får allokeret midler fra begge budgetter. Sennels THY-Skole udkast til en model for fremtiden Sennels THY-Skole integrerer børnehave, SFO og skole i ét stort bygningskompleks, der ligger ud til Nordthy Hallen og sportsbaner, samt gåafstand til Limfjorden samt Knudsbjerg og Eshøj Plantager. En pædagogisk bæredygtig Sennels THY-Skole Baserer læring på nærhed, tryghed og trivsel for det enkelte barn. Skaber bånd mellem børn i forskellige aldre. Rummer børn med særlige behov. Tager udgangspunkt i at pædagogers og læreres engagement og lyst til at tage ansvar i gentagne undersøgelser har vist sig at være den vigtigste parameter for at børnene trives og lærer det de kan. En profilmæssig bæredygtig Sennels THY-Skole Tilbyder børn fra 3 til 12år sammenhængende erfaringer indenfor fokusområderne natur, bevægelse/idræt og musik. Bruger nærheden til fjord, mark og skov aktivt som inspiration på tværs af fagområder. 10

11 Former sig i takt med lokalsamfundets ønsker om udvikling. En økonomisk bæredygtig Sennels THY-Skole Optimerer på tværs af flere THY-Skoler og traditionelle tildelingsmodeller. Inddrager lokalsamfundet i videst muligt omfang, fordi institutionen er livsnerven i lokalsamfundet. Borgere, børnehave og skole ser positivt på fx at indgå i en forsøgsperiode med Thisted Kommune om afprøvningen af en Sennels Thy-skole. Resultater af spørgeundersøgelse I slutningen af september gennemførte vi over en uge en spørgeundersøgelse blandt borgerne i Sennels. 225 svarede på undersøgelsens i alt 20 spørgsmål. Heraf 217 besvarelser digitalt og otte skriftligt. (De detaljerede resultater af undersøgelsen er vedlagt som bilag 2). Hovedkonklusioner fra undersøgelsen: 100 procent af respondenterne svarer, at det er enige eller meget enige i udsagnet Det er afgørende for byens fremtid, at der er skole og børnehave. 75 procent af respondenterne svarer, at de er enige eller meget enige i udsagnet hvis der ikke var skole og børnehave i Sennels, var jeg ikke flyttet hertil. 74 procent af respondenterne svarer, at de prioriterer offentlig skole og børnehave højest, men samtidig svarer 79,4 procent, at de vil sende deres børn i en evt. friskole, hvis der ikke længere er kommunal skoledrift. 95 procent af respondenterne svarer, at de på baggrund af mere information er villige til at kautionere for kroner i forbindelse med køb/bygning af byggeri til en evt. friskole. Heraf svarer 50 procent ja, helt sikkert, og 45 procent måske, men jeg har brug for at høre mere. 26 procent af respondenterne kommer oprindelig fra Sennels, 54 procent kommer fra andre steder i Thy og 20 procent stammer ikke fra Thy. 11

12 5: Sparekatalog: Det er et faktum, at det kommunale statstilskud er faldende pga. et lavere børnetal og netto fraflytning fra kommunen. Det er samtidig uomgængeligt, at Thy netop er Thy, fordi vi ingen storby har, og at det er vigtigt for kommunen med modeller for bæredygtig og levende landsbyudvikling. THY-Skolen effektiviserer den nuværende drift af kommunale tilbud til børn mellem 3 og 12 år ved at optimere udgifter til indkøb, ledelse, tilsynsføring og rengøring: THY-Skolens idé-katalog for effektivisering af børnepasning og skole Udviklingsplanerne er ikke blevet præsenteret som en spareøvelse, og vi er af den grundlæggende opfattelse, at det ikke er besparelser på skole og daginstitutionsområdet, der er brug for, men i stedet investering og prioritering. Hvis der alligevel skal fokuseres benhårdt på besparelser, så har vi baseret på tilgængeligt talmateriale for skolernes og børnehavernes driftsøkonomi sammenfattet nedenstående idékatalog over mulige besparelser ud fra en forudsætning om, at der oprettes seks THY-Skoler. I dag holder børnehave og skole længe åbent de samme dage for relativt få børn. Ved sammenlægning spares personaleudgifter i ydertimer. Dette giver en besparelse på ca. 3-4 personale timer pr. dag pr. THY-skole I dag drives rengøring separat i børnehave og skole, selvom kun et dørtrin adskiller dem fysisk. Ved sammenlægning udnyttes maskiner og personale mere optimalt. Ved outsourcing af rengøring på samtlige THY-Skoler anslås en besparelse på ca. 25 pct. Svarende til kr. p.a. I dag drives pedelfunktionen separat på hver skole. Ved oprettelse af fælles pedelfunktion gennem partnerskabet med naboskoler anslår vi, at der kan skæres tre pedelstillinger væk i kommunen. Besparelse anslået til min kr. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at pedellen også har andre uskrevne funktioner som indgår i trivslen på skolen. I dag drives sekretariatfunktionen herunder økonomi separat på skolerne og fælles for børnehaverne i samarbejde med de faglige ledere ude i børnehaverne. Ved oprettelse af fælles sekretærfunktion for THY-skolerne gennem partnerskabet med naboskolerne, anslår vi en besparelse på kr. Ved oprettelse af THY-Skoler integreres børnehaven og skolen i en samlet institution med samlet ledelse. Som konsekvens heraf nedlægges områdeledelse på daginstitutionsområdet. Her ser vi, at minimum to af disse stillinger nedlægges. Anslået besparelse kr. Hvis der mangler en vikar i skemaet med mellemtimer betales i dag for en fuld dag. Gennem partnerskab med naboskoler kan lærere vikariere enkelttimer, og vikardækning gøres langt mere fleksibelt. Anslået besparelse kr. Ved oprettelse at THY-skoler ser vi behovet for et enkelt it-system/intranetløsning. I dag findes der tre ikke sammenhængende systemer for daginstitutioner, SFO og skoler. Her anslås en besparelse på kr. Ved at gøre lokalområdet medansvarlig etableres nye muligheder for, at borgerforeninger i fællesskab kan søge private fonde om midler til projekter, instrumentsamlinger m.v. Ligeledes vil samarbejdet med borgerne resultere i en række frivillig timer. Et eksempel kan være vedligeholdelse af legeplads, nytiltag til undervisningen mv. Det vil indirekte give besparelser i kommunekassen. Beløbet er umuligt at anslå, da det afhænger af engagementet i de enkelte landsbyer. Hvert år indskoles børn samlet fra børnehave til SFO. I den efterfølgende periode har børnehave lavt børnetal i.f.t. personale, mens SFO/skole har forhøjet tal i.f.t. personale. Sammenlægning vil muliggøre udjævning af denne systematiske bølgegang. 12

13 Korte bemærkninger til høringsmaterialet Der har været tale om fire skolecentre med en række af de små skoler under sig. Den model kan vi ikke se, giver de store besparelser, bl.a. fordi, der fortsat vil være behov for en daglig leder på hver af de små skoler. Forudsætningerne for Kommunens besparelsesberegninger vil falde til jorden, hvis de resulterer i blot én ny friskole, idet klassekvotienterne ikke øges som tænkt i udviklingsplanen. En THY-skole model vil derfor være langt at foretrække. Der er afsat for lidt til transportomkostning til at flytte børnene. (Det fremgår ikke, hvad der er afsat til det). Udviklingerne i børnetallene skal tages med et gran salt. Tallene i materialet for Sennels Børnehave, s. 45 i udviklingsplanen angiver en normering = 46,3 børn. Der er reelt 53 børn i børnehaven pt. og tre på venteliste altså aktuelt 10 børn mere, end høringsmaterialet giver udtryk for. S. 8 i udviklingsplanen for dagtilbud angiver et fald i børn mellem 0 og 5 år på 26 børn fra 2014 til (fra 100 -> 74) (Vi mener, det som minimum vil være uændret). Nordthy Hallen har i dag indtægter fra skole og børnehave på kr. om året. Det svarer til cirka halvdelen af hallens indtægter. Udviklingsplanen for Thisted Kommune tager udgangspunkt i Cowi s befolkningsprognose udarbejdet i 2013, som igen tager udgangspunkt i 2012-tal. Cowi stiller i rapporten, s. 9, spørgsmålstegn ved Thisted Kommunes egen prognose. Thisted Kommunes egen prognose er væsentlig mere negativ end prognosen fra Danmarks Statistik. 13

14 6: Erhvervslivet 2/3 af kommunens borgere bor udenfor Thisted altså i landbyerne. Svækkes landsbyerne med lukninger af skoler og børnehaver peger erfaring og forskning på, at søgningen til byen af nye tilflyttere daler kraftigt, samtidig med, at fraflytning stiger. Altså endnu færre mennesker. Det har ikke kun konsekvenser for byernes sociale kapital, aktivitetsniveau og samlingskraft, men også for Thys mange virksomheder, som både får færre potentielle kunder og et mindre rekrutteringsgrundlag i nærområdet samt sværere ved at tiltrække kvalificeret og/eller højtuddannet arbejdskraft udefra. At debatten og processen omkring planerne for skole og daginstitutionsområdet vækker bekymring i erhvervslivet ses tydeligt af vedlagte annonce (se bilag 3). 14

15 7: Foreningslivet: IF Nordthy Høringssvar vedr. udviklingsplaner for daginstitutioner og skoler i Thisted kommune IF Nordthy er alvorligt bekymrede over de udviklingsplaner, der er sat i høring fra Thisted Kommune vedr. daginstitutioner og skoler. IF Nordthy er en relativ stor idrætsforening, der tilbyder fodbold og håndbold til børn i Østerild og Sennels. Vi har ca. 240 medlemmer i skolealderen og har igennem ca. 40 år drevet idrætsforening i vores lokalområde. Vores formålsparagraf er, at vi vil tilbyde idræt til så mange som muligt. IF Nordthy er en klub i vækst med ca. 70 frivillige trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi tilbyder idræt til vores børn i Sennels og Østerild skole, da vi ser det som et meget vigtigt element i børnenes opvækst, at de kan være med i en klub og børnene føler ejerskab og er stolte af at bo i et aktivt område. Vi oplever en stor grad af engagement og ejerskab i forhold til vores klub. Med de udviklingsplaner der sendt i høring, frygter vi alvorligt for klubbens fremtid. Som det er lagt op til i udviklingsplanen vil alle børn fra Sennels næste sommer skulle køres til Thisted for at gå i daginstitution og skole. Dette har efter vores vurdering følgende negative sideeffekter for vores klub: Mange af de små børn i Sennels vil have mere end svært ved at skulle nå at kunne deltage i håndbold og fodboldtræning i Sennels og Østerild Mange børn vil knytte nye venskaber i deres nye skoler og institutioner og dermed vil mange børn måske få ønske om at spille i anden klub i Thisted. Dette vil i den grad reducere muligheden for at kunne stille hold i vores lokalområde. Vi har en høj grad af deltagelse af skolebørn i vores klub, som skyldes at de træner og spiller i et trygt og kendt nærmiljø. Dette har en ekstrem stor betydning for de børn der skal starte op i en forening. Denne mulighed vil vi sandsynligvis miste, hvis vores børn skal flytte skole og daginstitution. Og vi vil henlede opmærksomheden på at, vi er en af de klubber i Thy med den største børneafdeling i håndbold, selv målt i forhold til fx Thisted og Hurup. IF Nordthy har et glimrende samarbejde med Nordthyhallen, Multicenteret i Østerild og Sennels og Østerild skoler. Som det er nu, er IF Nordthy storforbruger af Nordthyhallen og hvis vores håndboldafdeling forsvinder eller bliver meget lille, vil dette have store økonomiske konsekvenser for Nordthyhallens økonomi samtidigt med at skolen bliver lukket. Hvad er konsekvenserne af at vores børn bliver samlet på store skoleenheder. Vi mister med stor sandsynlighed rigtig mange medlemmer i IF Nordthy og andre små lokale klubber vil også miste mange af deres medlemmer. Vi får svært ved at stille hold i de respektive årgange. Der bliver mindre og mindre lokale hold at spille imod, hvilket betyder, at børnene skal køre ekstremt langt for at finde modstanderhold i turneringer. Hvad gør IF Nordthy til en attraktiv klub: Vi er lokalt forankrede, der er stor klub ånd og ejerskab for klubben, vi har en høj grad af deltagelse af skolebørn i vores klub, vi tager ansvar for vores lokalområde, vi vil og kan samarbejde med vores skole og 15

16 ikke mindst har vi ekstrem mange frivillige der gør det muligt at vi kan tilbyde sport til så mange som muligt. Dette engagement frygter vi at miste, hvis vore børn bliver samlet på store skoleenheder i Thisted. IF Nordthy kan kun støtte op om, at børnehaven og skolen i Sennels forbliver som det er nu, da vi ellers frygter for klubbens fremtid. Vi støtter tanken om at børnehave og skole skal forblive kommunalt, men der skal ikke herske tvivl om, at IF Nordthy vil støtte en privatskole og børnehave hvis dette bliver aktuelt. Vi er stolte af vores klub, vores skoler, vores børnehaver og især af det samlede engagement der er i alle de frivillige foreninger der er i vores lokalområde, som gør det attraktivt at bosætte sig i vores lokalområde. Med venlig hilsen Bestyrelsen i IF Nordthy 16

17 Bilag 1. Underskriftindsamling 17

18 18

19 19

20 20

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

tyge@kreativproces.dk Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive Undervisning

tyge@kreativproces.dk Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive Undervisning Navn Tyge Mortensen Adresse Rudmevej 80 By Ringe E-mail tyge@kreativproces.dk Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive Undervisning hørinssvar til? Høringssvar

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere