INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 169 Del D... 192 Del M... 194"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg Münster DR. HOFFMEISTER & BISCHOF PATENTANWALT UND RECHTSANWALT PARTNERSCHAFTSGELLSCHAFT Goldstr Münster EN 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); Landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); Tilbehør og sliddele til hydrauliske og pneumatiske kredsløb til køretøjer, nemlig pumper, trykregulatorer, ventiler og filtre til ledninger. 9 - Videnskabelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning; Grammofonplader; Møntautomater og -apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Computerhardware og computersoftware til databasestyring; Computerhardware og perifere apparater til brug hermed; Elektriske batterier og akkumulatorer, strømmålere, tyverialarmer, fordelerbokse til belysningsinstallationer, elektriske kabler og ledninger; Elektriske døråbnere, apparater til advarsel mod tyveri; Apparater til måling og visning af driftsforstyrrelser; Termostater; Apparater til måling og visning af driftstilstanden på køretøjer; Elektroniske apparater til overvågning af bremser; Databærere til magnetisk, optisk eller elektronisk lagring med tekniske og videnskabelige publikationer Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; Luftkøleanlæg og klimaanlæg til køretøjer, belysninger til køretøjer, ventilatorer; Varmeapparater til afisning af køretøjers vinduer Aksler til maskiner,styredele til aksler, aksel-bremsekombinationer til køretøjer; Bremser til køretøjer,inklusive sliddele til bremser; Karosserier til køretøjer, bogier til køretøjer, chassiser til køretøjer; Bærefjedre til køretøjer, karrosserier og chassiser til køretøjer, opbygninger til lastbiler og anhængere; Skiftelad til køretøjer; Køle- og skiftelad til køretøjer; Luftaffjedringsbælge til affjedringssystemer til køretøjer, ladsider, inklusive læssesider til lad, døre og dørbeslag til køretøjer, nav og navsystemer til køretøjer, hjulaksler; Støddæmpere og støddæmperfjedre; Væskebeholder til trykluft og bremsevæske som dele til køretøjer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Systematisering af data i computerdatabaser Radiotelekommunikation, Telegrafisk kommunikation, Telefon; Afsendelse og transmission af elektroniske dokumenter; Elektronisk post Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Lastning og losning af transportgods; Speditionsvirksomhed og varetransport; Administration af lastbil- og anhængervognparker; Transportvirksomhed og logistik,nemlig registrering, Opbevaring og pakning af varer,lastning og losning af fragtgods; Speditionsvirksomhed og varetransport Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning /4/211 LEKOBAZA Zakład Farmaceutyczny Amara Spółka z o.o. ul.stacyjna Kraków PL Hubisz, Ryszard Osiedle Stalowe 6/ Kraków PL PL EN 5 - Diætetiske præparater til medicinsk brug, babymad; Plastre; Materiale til tandplombering og til tandaftryk;pesticider; Svampe- og ukrudtsdræbende midler. 212/15 2

3 Del A.1. CTM /4/211 FATUM Lange, Thomas Konsul Mosle Weg Bremen Tragatschnig, Gero Kantstr. 68/ Grossbottwar EN 18 - Rygsække; Rejsetasker; Håndtasker; Punge; Sportstasker Sportstøj; Børnebeklædning; Bælter (beklædningsgenstande); Gymnastiktøj; Fritidstøj; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Snowboards; Skateboards; Surfbrætter (snowboards) Administration og forretningsledelse af hoteller for andre /4/211 IAMTV Rothe, Robert Hohenzollerndamm Berlin FUCHS PATENTANWÄLTE Hohenstaufenstraße Wiesbaden EN Annonce- og reklamevirksomhed og reklameformidling, Spredning af annonce- og reklamematerialer,udarbejdelse af reklamer og Offentliggørelse af reklametekster; Design,Design og gennemførelse af virksomhedspræsentationer, Bistand ved forretningsledelse og forretningskonsulentvirksomhed;forretningsmæssig udvikling og projektering af online- og netværkstjenester, særlig interaktiv servicevirksomhed og byinformationssystemer;information vedrørende reklame, driftsøkonomisk udvikling og planlægning; Indsamling af informationer; Drift af databaser, nemlig lagring af data i computerdatabaser Telekommunikationsvirksomhed,Afretning og høvling og Telekommunikationsfaciliteter, Net og Andre telekommunikations-informationsstrukturer, Alle ovennævnte tjenester indeholdt i klasse 38;Formidling af telekommunikationsledninger;indsamling og levering af meddelelser i ethvert format, Udsendelse af meddelelser;tjenesteydelser vedrørende opkobling til computerinformationstjenester;formidling af adgang til elektronisk lagrede informationer; Tilrådighedsstillelse af adgang til informationer på internettet;udbydelse af informationer på internettet inden for telekommunikation; Internetudbydertjenester;Udbydelse af adgang til og mulighed for at hente data på digitale net; Udsendelse af data og Arrangering og tilvejebringelse af adgang til computerdatabaser Underholdningsvirksomhed, Udgivelse af tekster (dog ikke reklametekster);organisering og gennemførelse af konkurrencer inden for undervisning og underholdning; Arrangement og ledelse af uddannelsesforløb og seminarer; Koncerter,Udstillinger samt arrangementer i forbindelse med musik, mode og tv-udsendelser;udarbejdelse og produktion af programmer til radio, tv og andre medier, især internettet;offentliggørelse og udgivelse af tekst-, grafik-, billed- og lydinformationer, der kan gengives elektronisk og hentes via datanet (onlineudgivelse);formidling af information om underholdning og undervisning Udvikling og opdatering af programmer til databehandling;udvikling af merchandise-produkter; Udvikling inden for teknik og Projektering af online- og netværkstjenester, især interaktive tjenester af enhver art /4/211 BIL XIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme Route d'esch, Luxembourg LU OFFICE KIRKPATRICK N.V./S.A. Avenue Wolferslaan, La Hulpe - Terhulpen BE FR EN 36 - Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov /5/211 ikan 212/15 3

4 CTM Del A Ikan International Corporation 393 Stoney Brook Houston, Texas TX 7763 US Asschenfeldt, Sigrid Chrysanderstr Hamburg EN 9 - Fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter; Apparater til produktion af film; Videoproduktionsapparater; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;magnetiske og ikke-magnetiske databærere, Lydplader; Databehandlingsudstyr; Skærme,Inklusive på kameraskærme, Monitorer med flydende krystaller;skærmtilbehør;solbeskyttelser til skærme;tastaturer til skærme samt tilbehør; Monitorstativer,Inklusive opspændingsanordninger til skærme til anvendelse i køretøjer;kroge til ophængning af skærme;videoskærme til brug i navigeringssystemer;blændfiltre til fjernsyn og Computerskærme;Skærmrammer;Rammer til fastgørelse på skærme; Monitorskærme; Skærmhøjttalere; Telepromptere; Kameraer til optagelse af biograffilm; Kameraer til selvfremkaldende film; Kameraer; Filmkameraer til optagelse af portrætter; Digitale videokameraer; Fotografiapparater;Fjernstyrede undervandskameraer indeholdende tv-kamera, sender, modtager og mikrofon til optagelse, detektering, måling, besigtigelse og søgning efter genstande under vandet; Lyd- og videooptagelser og maskiner til afspilning heraf;farvefiltre til fjernsyn og Film til kameraer og biograffilm; Camerarecordere;Sokler til kameraer; Lyd- og videokassetteoptagere; Kombinerede videoafspillere og -optagere; Databærere; Apparater til montering af kinematografiske film; Videoredigeringsapparater;Apparater til redigering af lyd- og videooptagelser; Apparater til montering af kinematografiske film;tilbehør til kamerastabilitet, inklusive støttearme, overtræk og slæder til kameraer;kamerakraner;kraner til belysningsanordninger; Udløsere (fotografi); Lydledere; Akustiske koblinger; Fjernkontrolapparater; Projektorer; Modtagere; Sendere;Film til farveseparation; Fremkaldte kamerafilm; Belyste kinematografiske film; Eksponerede lysbilledfilm; Eksponeret røntgenfilm; Koaksiale kabler; Elektriske kabler; Elektriske kabler,elektroniske og optiske signaltransmissionssystemer; Halvledere; Integrerede kredsløb, Chips af integrerede kredsløb; Integrerede kredsløbsmoduler; Mikroprocessorer; Elektroniske spil til anvendelse sammen med skærme; Underholdningsapparater og spil til brug sammen med fjernsynsapparater eller med video- eller computerskærme; Håndholdte joysticksenheder til videospil; Joystick til videospil;monitorings- og overvågningssystemer, inklusive skærme; Sikkerhedssystemer til bygninger,inklusive software og hardware til visning af billeder, Videoer,Alarmstatus, byggeplaner og andre oplysninger til en fjernstation; Elektriske og elektroniske videoovervågningsinstallationer;elektriske videoovervågningsprodukter;elektroniske komponenter til sikkerhedssystemer;computerhardware til IP-videoovervågning; Lydog videooptagelser; Indspillede spillefilm; Musikoptagelser; Cd-rommer; Videokassetter; (video-) bånd;computerhardware, inklusive computerhardware til kommunikation af lyd, video og data mellem computere via et globalt computernetværk, WAN-computernetværk og peer-to-peer computernetværk; Elektroniske forbrugsgoder, Lydforstærkere, Højttalere, Lydmodtagere, Elektrisk lyd og Højttalerkabler og Konnektorer, Hjemmebiografsystemer, Lyddekodere, Videodekodere, Højtalere, Højttalersystemer, Strømretningsudstyr, Strømrettere, Strøm-vekselrettere;Kommunikationssystemer til beredskab, som er udviklet til radiosamfunktion, Udstyr til videostreaming,trådløst internet, VoIP-telefoner;Kontrolsystemer til fjernobservation, styring og betjening af kraner, inklusive computere, Software, Elektromekaniske drev, Videodisplayskærme; Digitale apparater til optagelse og afspilning lyd og video; Bilvideobåndoptagere;Digitale filmskannere; Digitale fotorammer til visning af digitale billeder, videoklip og musik; Dvd-drev; Digitale videooptagere;forstærkere til distribution af lyd- og billedsignaler;tromler til printere, faxmaskiner, scannere, kopimaskiner og elektroniske enheder med flere funktioner til anvendelse ved kopiering, trykning, scanning, videooptagelse eller transmission af dokumenter og billeder; Elektronisk udstyr, Nemlig, Transformatorer, Balanceringsled,Kabler til anvendelse sammen med computere, Perifert computerudstyr, Tv-apparater, Lyd- og videoudstyr,tv-systemer i lukkede kredsløb og Telekommunikationsudstryr;Elektroniske forbindelsesrør til lyd- og billedsignaler;elektroniske impulstællere til lyd- og billedsignaler; Elektroniske kontakter til lydog billedsignaler; Frontplader til videospillekonsoller til anvendelse med en ekstern skærm;formgivne overtræk, særligt tilpassede beskyttelse af spillekonsoller til videospil til anvendelse med en ekstern skærm eller monitor;tilpasset plasticfilm (skins) til afdækning og dannelse af en ridsefast barriere eller beskyttelse til elektronisk udstyr, MP3-afspillere, Mobiltelefoner,Intelligente telefoner, Digitale kameraer, Globale positioneringsanlæg og Personlige digitale hjælpeindretninger;rensediske til rengøring af objektiver på optiske diskdrev, der anvendes i computere og digitale videooptagere;rensebånd til rensning af hoveder på videooptagere;hovedmonterede videoskærme;grænseflader til videokameraer;digitale videooptagere til internettet;samvirkende kommunikationssystemer, der er udviklet til levering af radio, Udstyr til videostreaming,trådløst internet, VoIP-telefoner;IP-videoservere;Matrixkontakter til lyd- og billedsignaler;metalbokse indeholdende videokamera, skærm, brugergrænseflade til berøringsskærm og adgangskortlæser til registrering af indhold; Biograffilm;Elektronisk udstyr med flere funktioner til anvendelse ved kopiering, trykning, scanning, videooptagelse og/eller transmisison af dokumenter og billeder;optiske diske indeholdende software og programmering til brug ved opsætning og kalibrering af tvog videoudgangsenheder; Optiske fibre, telefonmodtagere, omstillingsborde, telefon- og telegrafledning, videotelefoner;digitale videooptagere til pc'er;scanningsystemer til havnesikkerhed og forsendelse af beholdere, inklusive elektroniske røntgenscannere, Videobåndoptagere, kameraer, GPS-sendere/-modtagere; Transportable videokameraer med indbyggede videobåndoptagere; Indspillede videokassetter med musik; Indspillede videobånd med musik;projektionsskærme til film; Cd'er til indspilning og digitale videodiske med trykbare overflader, hvorpå der direkte kan trykkes tekst eller grafik; Hardware til telekommunikationsog datanetværk, nemlig anordninger til transport og samling af tale-, data- og videokommunikation på tværs af flere netværksinfrastrukturer og kommunikationsprotokoller; Fjernsyns- og videokonvertere; Fjernsynsapparater og videobåndoptagere;batterier til videoproduktioner og belysning;tyndfilmskontakter;bærbare elektriske strømforsyningssystemer, inklusive opladere; Batterier; Kasser til akkumulatorer; Tyndfilmssol(TFS), vindturbiner med vertikal akse (VAWT) og hybride TFS VAWT off-grid-strøm og dybcyklusbatteriopbevaringssystemer bestående af batterier, styreenheder til opladning og omformere med integrerede ledpører samt belysningsarmaturer til diodelys; Stereokabler;Udstyr til detektion af køretøjer, inklusive computerskærme, computere, billedsensorer, videokameraer og operativsystemer samt applikationssoftware til lokalisering af køretøjer; Videokabler; Kort til indfangning af videosignaler; Videobåndoptagere til videokassetter; Videobåndoptagere og -afspillere; Cd-afspillere; Digitale lydbåndoptagere og - afspillere, Elektroniske kalendere; Videospilkassetter; Printkort til videoer; Videodiskafspillere; Skærmkort;Videoskærme monteret i briller;videoskærme, der skal bæres på kroppen; Videospilkassetter; Videografikacceleratorer; Controllere til videografik; Videomonitorer; Videomultipleksere; Videofoner; Videoprocessorer; Videomodtagere; Vi /15

5 Del A.1. CTM deooptagere; Videobåndoptagere og videoafspilningsapparater; Videoskærme; Videooptagere; Videotelefoner; Videotransmissionsapparater;Fremvisningsudstyr, nemlig digitale fotofremvisere, digitale 3D-fotofremvisere, digitale fotofremvisere til undervandsbrug, digitale 3D-fotofremvisere til undervandsbrug, LCD-skærme til undervandsbrug, huse til LCD-skærm til undervandsbrug og huse til videoafpillere til undervandsbrug; Trådløst kommunikationsapparat med tale-, data- og billedtransmission, inklusive tale-, tekst- og billedmeddelelser, et video- og still-billedkamera, som også er i stand til at fremskaffe musik, spil, video og softwareapplikationer trådløst for at downloade dette til apparatet; Trådløst tv-apparat til tilvejebringelse af videokonferencer og telefoni via internettet; Talebehandlingssystemer; Instrumenter til stemmebehandling;kameralys; Styrepaneler til belysningsinstallationer;lysstativer; Lysdæmpere;Blænder (metalgitre), der anvendes som filtre med belysningsanordninger;ophæng til fastgøring af blænder (metalgitre, der fungerer som filtre) på belysningsanordninger;håndtag til kameraophæng;håndgreb til kameraophæng;slæder til belysningsanordninger;sikkerhedswirer til belysning;sikkerhedswirer til kameraer;forbindelseselementer, grænseflader og adaptere til anvendelse sammen med kameraer, monitorer, belysning og/eller mikrofoner;skoophæng til kameraer;skoadaptere til kameraer;filtermonteringer; Filterholdere;Kamerastativer;Rack-ophæng; Kamerastativer; Stativer til montering på trebenede stativer til kameraer; Kamerastativer;Stativer til apparater til biograf-, film-, video-, lyd- og tv-produktioner;trebenede stativer til elektroniske apparater: Trebenede stativer til højttalere; Trebenede stativer til mikrofoner; Stativer og indfatninger;befæstelsesbøjler til skærme;kameravogne;stativadaptere;kroge til ophængning af skærme; Kameraskinner;Belysningsskinner;Mikrofonskinner;Skinnesystemer;Ophæng til navigationssystemer;ophæng til hovedtelefonsæt; Elektriske skinner til påmontering af lamper;ophængningsanordninger til kameraer og/eller skærme og/eller telepromptere;ophæng til montering på hjelme og/eller briller; Fjernbetjente stativer til filmkameraer;tilpassede skruer til fastgøring af kameraer til tilbehør;stænger til brug sammen med kameraer;stænger til brug sammen med skærme;stænger til videoproduktioner;stænger til belysning;stangophæng;stangadaptere;fastgørelsesanordninger til objektiver; Fatninger til linser; Computerstyrede videospilborde til spilleformål, nemlig computerstyrede videoraflespilborde; Computerstyrede videobordspil; Elektriske og elektromekaniske spilleborde med billedvisning; Elektroniske styreenheder og styreenheder til videospil indbygget i træningsmaskiner;interaktive virtual reality-videospil bestående af computerhardware til brug sammen med eksterne skærme og software; Grænsefladekredsløb til videokameraer;digitale videooptagere til internettet; Spillerbetjente elektroniske styringer til elektroniske videospillemaskiner; Ladeaggregater;Bæreanordninger til batterier;bælter, der kan tilpasses, til at transportere kameraer;tastaturer til kameraer og kameratilbehør; Lysbilledrammer; Små diasrammer og Skærme; Dele og tilbehør til førnævnte varer;beskyttelsesetuier til kameraer og kameratilbehør;beskyttelsesetuier til skærme;beskyttelsesetuier til belysning;beskyttelsesetuier til telepromptere, mikrofoner og/eller tilbehør hertil; Beskyttende bæretasker, særlig til videospillekonsoller til anvendelse med en ekstern skærm eller monitor; Etuier til videokassetter; Etuier til linser; Fototasker;Etuier til objektiver;bælteholdere til kameraer;bælteholdere til objektiver;rygsække til kameraer og kameratilbehør;produktionstavler; Publikationer i elektronisk format, der kan downloades; Lydfiler, der kan downloades, Multimediefiler, Tekstfiler, s, skrevne dokumenter, lydmateriale, videomateriale og spil med information i form af korte undervisnings- og uddannelsesmæssige meddelelser, der kan downloades;billedfiler, der kan downloades, indeholdende kunstværker, tekst, lyd, video, spil og links til websteder på internettet vedrørende sport og kulturelle aktiviteter; Operativcomputerprogrammer; Computerprogrammer til redigering af billeder, lyd og video;software til fjernobservation, styring og betjening af kraner;software til anvendelse i film-, video- og/eller lydproduktioner; Software til styring af systemer til byggemiljøer, adgangs- og sikkerhedssystemer;interaktiv multimediesoftware med lyd- og videoinformation til tandlæger;interaktiv multimediesoftware med lyd- og videoinformation til patienter;interaktive musikmanuskripter i multimedievideospilleformat, der distribueres som medier, der kan downloades, eller som digitale medier; Computerprogrammer til redigering af billeder, lyd og video;computersoftware til brug ved lokalisering af sprog gennem oversættelse, tekstning (undertekster), eftersynkronisering, closed-captioning og teletekst til film, tv-programmer, videoer og/eller digitale medier; Computersoftware med lyd- og videooptagelser med musik; Computersoftware til betjening af lyd- og videoudstyr; Computersoftware til kryptering og dekryptering af digitale filer, inklusive lyd-, video-, tekstfiler, binære filer, stillbilleder, grafik- og multimediefiler; Computersoftware til sikring af digitale filer, inklusive lyd-, video- og tekstfiler, binære filer, stillbilleder, grafik- og multimediefiler; Software i form af computerspil til spillemaskiner eller spilleautomater med møntindkast eller Videolotteriterminaler; Computerspilsoftware til spillemaskiner, nemlig spilleautomater eller videolotteriterminaler; Software til computerspil til pc'er og videospillekonsoller til hjemmebrug; Software med computerspil til pc'er, konsoller til videospil til hjemmebrug til anvendelse sammen med fjernsyn og konsoller til videospil til spillehaller; Computersoftware og -firmware til chancespil på en computerstyret platform, herunder dedikerede spillekonsoller, videobaserede spilleautomater, spilleautomater baseret på hjul og videolotteriterminaler; Computerprogrammer til video- og computerspil; Programmer til computer- og videospil; Computersoftware, Nemlig, Software til spil til udvikling og styring af videospil; Programmer med interaktive videospil, nemlig videoterningespil; Programmer med interaktive videospil;computersoftware til kontorbrug til registrering og rapportering om tidsintervaller, såsom medarbejderes arbejdstider Belysning til film- og videoproduktioner, Lysstoflamper; Belysning med lysdioder;støtteben, ophængningsanordninger, søjler og stativer til belysning, Lysmedier og/eller Tilbehør hertil,inklusive skoophæng til belysning og skoadaptere til belysninger;stativer til belysning til fotostudier; Lyspærer; LED-pærer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /6/211 Dual Play LG ELECTRONICS INC. 2 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul KR BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Telefonapparater; Trådløse telefonsæt; Fjernbetjeninger til fjernsyn; Hovedsæt til mobiltelefoner; Integrerede kredsløb; Indbyggede enheder i køretøjer og elektroniske chipkort til betaling af motorvejsafgifter med henblik på hurtig passage; Transpondere, nemlig elektroniske terminaler til montering i køretøjer til elektroniske, kommercielle transaktioner; Digital skiltning; Termiske printere; Digitale farveprintere; Laserprintere; Inkjetprintere; Farveprintere; 212/15 5

6 CTM Del A Printere til anvendelse sammen med computere; Anordninger med omformer og dekoder til fjernsyn. KR - 12/5/ /6/211 SADDLE SPAN International Tentnology Corp th Avenue Surrey, British Columbia V3S 2A1 CA KILBURN & STRO LLP 2 Red Lion Street London WC1R 4PJ EN FR 6 - Bygningsmaterialer af metal; Transportable bygninger af metal; Metalrør; Varer af uædle metaller (ikke indeholdt i andre klasser) Byggeprodukter (ikke af metal) til bygningsbrug; Transportable bygninger (ikke af metal); Præfabrikerede, transportable og/eller flytbare bygninger; Trægulve; Gulve, ikke af metal Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); Polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation; Baldakiner, Markiser; Reservedele og Tilbehør til alle ovennævnte varer /6/211 SAFRODITE Rastegari, Negin Bleichstr Frankfurt am Main Hartig, Willfred Bernd Bleichstr Frankfurt am Main EN 29 - Smør, smørcreme, kakaosmør, kokossmør, kokosfedt, smørepålæg (fedtholdigt), jordnøddesmør, margarine, fedtstoffer til fremstilling af spiselige fedtstoffer, svinefedt, spiselig benolie, spiselige olier, spiselige fedtstoffer, fedtstoffer til fremstilling af spiselige fedtstoffer, grøntsagssaft til madlavning, kosttilskudspræparater, ikke til medicinske formål, fremstillet på basis af proteiner eller fedtstoffer, fløde, mælk, mælkedrikke, hovedsageligt indeholdende mælk, flødeskum, konserverede trøfler, pølser (til stegning eller kogning), pølser i dej, charcuterivarer, præparater til fremstilling af bouillon, leverpostej, ost, kaviar, proteiner til næringsmidler, suppe, bouillon, suppepræparater, marmelade, spiselige geléer, fugtgeléer, kandiserede frugter, konserverede frugter, frugter lagret i alkohol, frugtmos, frugtsalat, snackvarer med frugt, syltetøj, pikant syltetøj, frugtsyltetøj, dragerede eller glaserede frugter, kompotter, frugtkonserves, pektin til brug som næringsmiddel, gelatine til næringsmidler, frugtsalater, frosne frugter, pollen til næringsmidler, snackvarer, indeholdt i klasse Vegetabilske aromastoffer, undtagen æteriske olier, vegetabilske aromastoffer til drikke, undtagen æteriske olier, aromastoffer til bagværk, undtagen æteriske olier, bagepulver, konditorivarer, øleddike, bindemidler til madlavning, bindemidler til spiseis, kiks, bolsjer, briocher (bagværk), brød, brød (usyret), brød (med pålæg), petit-beurres (kiks), kagecreme (vaniljecreme), desserter, hovedsageligt bestående af dejvarer, iscreme, iste, eddike, essenser til næringsmidler, undtagen æteriske essenser og olier, vermicelli, færdigretter indeholdende pasta, nudler, kødpier, bouillon, fondants (konfekturevarer), frugtsauce, konditorvarer, gelé royal til næringsmidler (ikke til medicinske formål), geléfrugter (konfekturevarer), drikke fremstillet på basis af te, snackvarer fremstillet af korn, krydderier;krydderblandinger, glukose til næringsmidler, semulje, gryn til næringsmidler, halwah, honning, yoghurtis (spiseis), kaffe, kaffeerstatning, vegetabilske præparater til kaffeerstatning, kaffearomaer, drikke fremstillet på basis af kaffe, kandis i form af næringsmidler, karameller, tyggegummi, ikke til medicinske formål, kiks, småkager, salt til køkkenbrug, konditori- og konfekturevarer, sukkervarer, kiks (bagværk), kager, urtete, kageblandinger i pulverform, ikke til medicinske formål, kagedej, spiselige dekorationer til kager, råis, honningkager, makaroni, makroner (bagværk), maltose, malt til brug som næringsmidler til mennesker, maltkiks, maltekstrakter til brug som næringsmidler, maltose, sukkervarer på basis af mandler, sukkervarer på basis af safran, mayonnaise, melasse, sirup, vælling på basis af mælk, kaffedrikke med mælk, mysli, kosttilskudspræparater, ikke til medicinske formål, fremstillet på basis af fiberstoffer eller kulhydrater, næringsmidler fremstillet på basis af havre, pasta (pastavarer), pastavarer, wraps (pastavarer), indbagte postejer, postejer, patéer (bagværk), pastiller (sukkervarer), petits fours (bagværk), pandekager (crepes), pide (fladbrød), pizzaer, buddinger, propolis (bivoks) som næringsmiddel til mennesker, quicher, ravioli, ris, riskager, snackvarer fremstillet på basis af ris, relish (krydderier), råis (naturligt eller kunstigt frosset), safrankager, safran (krydderi), safranbolsjer, sago, stivelsespræparater til flødeskum, salatdressinger, salt, saucer (krydrede), sorbetis (spiseis), spaghetti, spiseis, pulver til fremstilling af spiseis, naturlige sødemidler, sukkervarer, taboule, tacos, tapioka, te, dejfermenter, tærter, tortillas, glukose til brug som næringsmiddel, vafler, krydderier, sukkervarer til brug som julepynt, tvebakker Alkoholholdige frugtekstrakter, alkoholholdige mælkedrikke, alkoholholdige essenser, alkoholholdige ekstrakter, alkoholholdige frugtdrikke, alkoholholdige drikke, dog ikke øl, vin med lavt alkoholindhold, aperitiffer, fordøjelsesfremmende drikke (spirituosa) og cocktails på basis af spirituosa og vin, likører, honninglikør, ingefærlikør, likørvin, styrkende drikke med lime, bittere (likører), fordøjelsesfremmende likør og snaps, alkoholholdige drikke baseret på ris, rosenlikør, safranlikør, mousserende vin, spirituosa med lavt alkoholindhold, spirituosa, whisky, rom, brandy, vodka, arrak, brændevin, cognac, gin, brændevin af korn, sake, snaps, spiritus på basis af frugter, destillerede drikke, cocktails, mjød, mousserende vin, vin Detailhandel, også via internettet, med næringsmidler og drikke, tobaksvarer og andre nydelsesmidler, tryksager, beklædningsgenstande, køretøjer, tekstilvarer, sportsartikler, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter, engroshandel, også via internettet, med næringsmidler og drikke, tobaksvarer og andre nydelsesmidler, tryksager, beklædningsgenstande, køretøjer, tekstilvarer, sportsartikler, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter, online- eller postordrehandel med næringsmidler og drikke, tobaksvarer og andre nydelsesmidler, tryksager, beklædningsgenstande, køretøjer, tekstilvarer, sportsartikler, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsprodukter, salgsfremmende foranstaltninger (for tredjemand), sammensætning af varer for tredjemand med henblik på præsentation, ajourføring af reklamemateriale, tv-reklame, radioreklame, biografreklame, reklame i 6 212/15

7 Del A.1. CTM trykte medier, onlinereklame, annonce- og reklamevirksomhed i medier, layout i reklameøjemed, kommerciel styring af udstedelse af licenser vedrørende varer og tjenesteydelser for tredjemand, erhvervelse af nye kunder og kundepleje gennem reklameomdeling (mailing), PR-virksomhed, organisering og gennemførelse af reklamefremstød, organisering og arrangering af modeshows med reklamemæssige og salgsfremmende formål, organisering og arrangering af udstillinger og messer med kommercielle og reklamemæssige formål, produktion af reklamefilm, udgivelse af tryksager i reklameøjemed (også i elektronisk form), udgivelse af postordrekataloger, radioreklame, indsamling og sammensætning af presseartikler med relation til bestemte temaer, dekoration af butiksvinduer, søgning efter sponsorer, sponsorering i form af reklamevirksomhed, distribution af reklamer, tekstforfatning, distribution af vareprøver i reklameøjemed, distribution af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, tryksager, vareprøver), reklameomdeling, kopiering af dokumenter, demonstration af varer i reklameøjemed, præsentation af varer og tjenesteydelser, annonceog reklamevirksomhed, reklameudsendelser, reklame på internettet for tredjemand. - 9/2/ (a) (b) 9/3/211 - (c) 9/2/ /7/211 DIGITAL CAMPUS STUDIALIS (Société par actions simplifiée) 13 rue Saint Ambroise 7511 Paris FR BUREAU CASALONGA & JOSSE Avenida Maisonnave, 41-6C 33 Alicante FR EN 9 - Undervisningsapparater og -instrumenter; Magnetiske databære, lydplader, videokassetter, compactdisks (lyd/billede), optiske compactdisks, USB-nøgler, cd-rommer, dvd'er Tryksager; Bøger, blade, tidsskrifter, aviser, manualer, øvehæfter; Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) Arrangement og ledelse af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; Redigering og udgivelse af tekster, andre end reklametekster; Udgivelse og publikation af bøger; Udlån af bøger. FR - 2/5/211-11/ EN FR 1 - Dispergeringer og tørre præparater af liposomale aktive bærestoffer til farmaceutiske, kosmetiske og veterinære stoffer. 5 - Farmaceutiske præparater og stoffer; Veterinærmedicinske præparater og stoffer samt præparater og stoffer til sundhedspleje; Kemiske præparater til farmaceutiske formål; Farmaceutiske præparater inden for slidgigt, onkologi, hjerte-kar-sygdomme, luftvejslidelser, betændelse, infektion, mave-tarm-sygdomme og sygdomme i centralnervesystemet; Diagnosepræparater til medicinske og veterinærmedicinske formål; Topiske og parenterale præparater af vesicler; Kemiske præparater i form af vesicler til medicinske og veterinærmedicinske formål; Kemiske membraner og kemiske aggregater til medicinske eller veterinærmedicinske formål; Præparater af arakidonisk syre; Kosmetiskfarmaceutiske præparater til medicinske formål; Antiinflammatoriske lægemidler; Lipider til topiske og parenterale formål; Cremer, dispergeringer, lotioner, salver, geleer, opløsninger, sprays, lakker og filmdannende opløsninger til behandling af smerter eller betændelse; Overfladeaktive stoffer til anvendelse ved behandling af eller forebyggelse af cancer, infektionssygdomme, svampesygdomme, sygdomme forårsaget af parasitter, øjensygdomme, sygdomme i centralnervesystemet og i det perifere nervesystem, hjertekar-sygdomme, sygdomme, der påvirker immunsystemet, inflammatoriske sygdomme, arvelige sygdomme, enkeltgenlidelser, sygdomme i munden, tænder, hud, hår og ører, knogle- og blodsygdomme og lidelser i forplantningssystemet, behandling af inflammation, astma, atopisk eksem, dishydrotisk håndeksem, psoriasis af belægningstypen, seborrhoisk eksem, almindelig akne, bronkospasmer, aterotrombotiske hjerte-kar-sygdomme, venotronbotiske lidelser, smerter, dysmenorrea hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi, fedtsyremetabolisme, metaller eller anden toksicitet, alzheimers sygdom, gigt eller makulær degeneration, som f.eks. AMD, eller svampeinfektioner og lidelser, der vedrører mangel på fedtsyrer. 1 - Medicinske anordninger til topiske formål, der muliggør subkutan absorption ved behandling af smerter; Molekylære filtreringsanordninger til medicinske formål; Kirurgiske, medicinske og veterinære anordninger, apparater og instrumenter; Apparater, instrumenter og anordninger til afgivelse af medicinske, kirurgiske og veterinærmedicinske præparater, dispergeringer, cremer, pulver, tabletter og piller; Instrumenter og anordninger til dosering af behandling og præparater og stoffer til profylakse; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer Videnskabelig og medicinsk forskning og udvikling; Forskning i dosering af farmaceutiske præparater og medicin; Rådgivningsvirksomhed vedrørende farmaceutiske præparater og medicinindgivelsesprodukter og kliniske forsøg, Kliniske forsøg /7/211 СЭКВЕСОМА Pro Bono Bio Entrepreneur Limited 4th Floor, Reading Bridge House, George Street Reading, Berkshire RG1 8LS KILBURN & STRO LLP 2 Red Lion Street London WC1R 4PJ /7/211 kandidatentreff 212/15 7

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 131. årgang. 2010-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 131. årgang. 2010-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 131. årgang. 2010-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1107 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1639 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1387 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1407 Afslåede eller

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 43 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1225 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2431 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1697 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 485 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3429 Omtryk af tidligere

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 50. 121. årgang. 2000-12-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3895 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 7. 123. årgang. 2002-02-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 537 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 04. 120. årgang. 1999-01-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 119 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere