NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008"

Transkript

1 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget på NORDENs skibe til gavn for både miljøet og omkostningerne. Kold modtagelse Ekstreme vejrforhold svøbte Baltic Freedom ind i en halv meter sne og is ved ankomsten til Canada. Nedtælling NORDEN overtager snart nøglerne til det nye hovedkontor, Bryghuset, og så starter en stor flyttekabale. Side 8-9 Side Side 14-15

2 NORDEN kalender 10. april Navngivning og levering af Hull No. 1265, Panamax tdw, Sanoyas Shipyard, Japan 14. april Navngivning og levering af Hull No. H-083, Handymax tdw, Tsuneishi-Cebu, Filippinerne 23. april Generalforsamling, Radisson SAS Falconer Center, Frederiksberg 29. april Forventet udbetaling af udbytte for maj Offentliggørelse af delrapport for 1. kvartal maj Roadshow med præsentation af resultatet for 1. kvartal 2008, New York, USA 25. maj Navngivning og levering af Hull No. 1476, Panamax tdw, Imabari Shipyard, Japan 9. juni Første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkontor, Bryghuset Et godt afsæt for fremtiden 2007 var et år med mange milepæle for NORDEN. Vi fik det bedste resultat nogensinde i rederiets 137 årige historie: USD 703 mio. (ca. DKK 3,8 mia.) en firedobling af resultatet i forhold til året før. På denne baggrund forventer vi at udbetale det største udbytte nogensinde DKK 1,5 mia., så aktionærerne kommer også til at mærke dette kvantespring i indtjeningen. Udover at vi havde det største forretningsomfang nogensinde, havde vi også den største kontraheringsaktivitet nogensinde, og vi har nu 33 egne skibe til levering og i alt 90 skibe til fremtidig levering. Vores ejersituation blev mere stabil med salget af Torms aktiepost, så NORDEN kan fortsætte som et selvstændigt rederi, og vi blev optaget i OMX C20-indexet. Derudover lykkedes det os at tiltrække endnu flere, kompetente og engagerede medarbejdere, som er så vigtig en del i, at vi forretningsmæssigt har succes. På trods af den finansielle krise venter vi i 2008 at nå et endnu bedre resultat end i 2007 nemlig på USD mio. og at kunne fort- sætte den høje rekruttering og talentudvikling, både til lands og til vands. Det giver en rigtig god fornemmelse, men vi er også meget opmærksomme på de store udfordringer, som markederne kan give os i de kommende år har allerede budt på mange nye spændende aktiviteter, som du vil kunne læse mere om i dette nummer af NORDEN News: Vi har netop indgået aftale med vores gode samarbejdspartner, Interorient Navigation Company Ltd., om at udbygge det hidtige samarbejde til nu også at omfatte tørlastområdet, hvor vi opretter to pools i hhv. Handysize og Post-Panamax. Vi har også fået fastlagt vores politik og målsætninger på miljøområdet og ifht. social ansvarlighed, og vi er godt på vej med initiativer til at reducere brændstofforbruget og forbedre brændstofudnyttelsen til gavn for både miljø og omkostninger. Og så er det jo lige om lidt, vi skal tage vores nye hovedkontor i brug og dermed kan tilbyde både medarbejdere og kunder fremtidssikrede rammer. Det bliver en stor opgave at flytte hele hovedkontoret på blot én weekend, men jeg ved, at vi vil lykkes, for vi er både fleksible og ambitiøse. Tak til alle medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og aktionærer for et fremragende Vi er godt rustet til fremtiden, hvad end den måtte bringe. CARSTEN MORTENSEN Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as

3 Rekordår Resultatet for 2007 blev det hidtil bedste i NORDENs 137 årige historie. Og med en solid afdækning af store dele af kapaciteten på tørlastmarkedet og flere skibssalg forventes resultatet for 2008 at blive endnu bedre. Den 10. marts 2008 udkom NORDENs årsrapport 2007, og dermed offentliggjorde Selskabet årsresultatet for 2007 og forventningerne til Resultatet efter skat for 2007 blev USD 703 mio. svarende til DKK mio. mod USD 177 mio. (DKK 1.050) i Resultatet er fire gange større end året før. De væsentligste årsager til stigningen er et højere driftsresultat i Tørlastafdelingen og større avancer fra salg af skibe (USD 163 mio. mod USD 55 mio.). Årets resultat gør NORDEN endnu mere solidt funderet økonomisk. Rederiets egenkapital steg til USD mio. ved afslutningen af 2007 mod USD 714 mio. i Her er året i hovedpunkter: Forventninger til 2008 NORDEN forventer et stærkt, men volatilt fragtmarked, hvor den kinesiske økonomi fortsat vil spille en central rolle. Medio februar havde NORDEN afdækket 88% af den kendte tørlastkapacitet til attraktive rater, og også for 2009 er afdækningen høj (42%). På tankområdet forventer NORDEN et fortsat fornuftigt fragtmarked, der dog i gennemsnit vil ligge under niveauet for Som følge af to skibssalg medio marts opjusterede Rederiet forventningerne til 2008, således at der nu ventes et resultat efter skat i niveauet USD mio. for 2008 inkl. avancer fra skibssalg på USD 212 mio. Stærkt tørlastmarked Tørlastafdelingens resultat før afskrivninger (EBITDA) blev USD 497 mio. (USD126 mio.), svarende til en stigning på 296%. Den primære årsag til stigningen var en god positionering og et meget stærkt tørlastmarked. Øget tankaktivitet Tankafdelingens resultat før afskrivninger steg 10% til USD 53 mio. (USD 48 mio.), drevet af et højere aktivitetsniveau og højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers svagere marked. Flåde- og medarbejdervækst Udvidelsen af NORDENs flåde fortsatte. Den aktive flåde af egne og delvist ejede skibe forblev uændret på 14 skibe, mens egne og delvist ejede skibe til levering steg fra 14 til 35 skibe. Den samlede aktive flåde egne skibe samt indbefragtede skibe udgjorde 216 skibe ved årets afslutning mod 153 i Medarbejderstyrken voksede 16% i løbet af Ved udgangen af året havde Rederiet 522 ansatte. Til lands udgjorde medarbejderstyrken i alt 190 ved årets udgang. Antallet af medarbejdere på hovedkontoret voksede i årets løb med i alt 46. Væksten er sket inden for alle områder, således at organisationen er gearet til at håndtere Rederiets vækst og voksende forretningsomfang. Til søs udgjorde medarbejderstyrken i alt 332 ved årets udgang. Heraf er 29 officersaspiranter som et led i Rederiets investering i at udvikle kommende seniorofficerer. På NORDENs hjemmeside kan du finde Selskabets årsrapport og læse både ledelsesberetningen og alle tallene i regnskabsberetningen. Her kan man også se en webcast af adm. direktør Carsten Mortensens og finansdirektør Ivar Hansson Myklebusts præsentation af NORDENs å rsregnskab. 3

4 Poolsamarbejde skal sikre NORDEN førende position inden for strategiske tørlastsegmenter NORDEN har indgået aftale med Interorient Navigation Company Ltd. (INTERORIENT) om at etablere to nye pools, der skal stå for det kommercielle management af de to rederiers flåder af Handysize og Post-Panamax tørlastskibe. De to pools, der får navnene Norient Handy Bulker Pool og Norient Post- Panamax Pool, ventes i løbet af en kort årrække at blive blandt de førende udbydere globalt i de to strategisk vigtige tørlastsegmenter. I søen fra 2009 Den nye Norient Handy Bulker Pool indleder operationen i foråret 2009 med ca. 30 Handysize skibe, alle fra NORDEN. Men poolens kapacitet vil hurtigt vokse, da både NORDEN og INTERORIENT har omfattende nybygnings- og kontraheringsaktiviteter i Handysize-segmentet. I løbet af 2011 vil den nye pool komme op på at markedsføre enheder, alle i det moderne tdw. design. Den nye Norient Post-Panamax Pool indleder aktiviteterne i slutningen af 2009 og vil i løbet af 2012 befragte mindst 16 enheder, heraf 12 egne nybygninger fra de to partnere i poolen. Skibene er på tdw., og skibstypen Post-Panamax forventes især at blive efterspurgt til transporter af bl.a. kul og jernmalm. Fordel for kunderne Samarbejdet med INTERORIENT sikrer, at NORDEN hurtigere får samme kritiske masse i Handysize og Post-Panamax segmenterne, som Rederiet allerede har i segmenterne Handymax og Panamax, hvor NORDEN er blandt de førende globalt. Samsejlingen med INTERORIENT i de to pools giver en bredere geografisk dækning, og dermed et bedre og mere fleksibelt tilbud til kunderne. Samtidig giver det os nogle væsentlige stordriftsfordele, siger Executive Vice President Jacob Meldgaard. I forlængelse af det succesfulde samarbejde mellem NORDEN og INTERORIENT i Norient Product Pool på tankområdet, er vi glade for at kunne udvide samarbejdet til tørlastområdet. Vi tror på, at vi ved at kombinere styrkerne fra de to selskaber inden for Handysize og Post-Panamax segmenterne, kan skabe en homogen flåde, der vil kunne møde vores kunders stadigt mere komplekse behov, siger Themis Papadopoulos, CEO i INTERORI- ENT. Gode erfaringer med Handysize NORDEN gik ind i Handysize segmentet i tredje kvartal i 2006, hvorimod INTERORIENTs indtog i Handysize segmentet skete i 2007 via bestillingen af en serie på 16 nybyggede skibe med de første til levering i NORDENs erfaringer med Handysize har været meget positive indtil nu. Vi har oplevet en stor efterspørgsel efter transporter i denne kategori fra vores kunder. Vi regner med en fortsat stigende efterspørgsel efter disse skibe, der er særligt egnede til transporter af værdifulde laster i mindre partier, hvor modtageren af lasten ikke ønsker at binde for mange penge i store lagre. Samtidig er en stor del af verdensflåden i segmentet moden til ophugning, og det vil øge efterspørgslen efter Handysize kapacitet yderligere, fortæller Christian Ingerslev, chef for NORDENs Handysize afdeling, der i samarbejde med NORDENs 4

5 CHRISTIAN INGERSLEV (TV) OG MICHAEL BOÉTIUS. I BAGGRUNDEN HANDYSIZE SKIBET NORD RIO. udekontorer får ansvaret for markedsføringen af Norient Handy Bulker Pool tonnagen. Post-Panamax udfylder hul i markedet Post-Panamax har større lasteevne end traditionelle Panamaxskibe og vil samtidig være i stand til at sejle gennem Panamakanalen, når den ifølge planen udvides fra På den måde vil den nye skibstype kunne udfylde hullet mellem Capesize og Panamax segmenterne, og den vil i mange sammehænge være et kommercielt attraktivt alternativ for bl.a. transporter af kul og jernmalm mellem f.eks. østkysten af USA og Kontinentet samt Australien og Indonesien til havne i Indien og det sydlige Asien, siger Michael Boétius, der er nyudnævnt chef for NORDENs Post-Panamax afdeling. Salget af lastkapaciteten i Norient Post-Panamax pool vil ske gennem NORDENs kontorer og udvalgte mæglere. NORDENs og INTERORIENTs beslutning om at forene kræfterne på de to tørlastmarkeder Handysize og Post-Panamax ligger i naturlig forlængelse af de to rederiers succesfulde samarbejde på produkttank området. Det 50:50 ejede Norient Product Pool A/S (NPP) står for kommercielt management af Handysize, MR og LR1 produkttankere fra til tdw. Siden etableringen i 2005 har NPP udviklet sig til at være en af verdens største operatører af moderne produkttank tonnage med aktiviteter over hele verden. Poolen opererer fra hovedkvarteret i København og repræsentationskontorer i Singapore og på Cypern. I september 2008 åbner NPP yderligere et repræsentationskontor i Annapolis i USA. NPPs aktive flåde består af 51 skibe. Via de to partneres intensive nybygningsprogrammer vil der i de kommende år blive tilført yderligere 31 skibe til NPP. 5

6 NORDEN sætter spot på miljø og social ansvarlighed NORDEN har i efteråret 2007 påbegyndt et mere systematisk arbejde med miljømæssig og social bæredygtighed for i højere grad at tage et ansvar for sikkerhed til søs, arbejdsmiljø, det ydre miljø, medarbejdernes vilkår og muligheder og andre problemstillinger inden for Corporate Social Responsibility-området. Klare politikker og mål Vi er kommet langt i arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR) ved at tage udgangspunkt i vores værdier: Pålidelighed, fleksibilitet, empati og ambition, og vi har på den baggrund søsat en lang række spændende aktiviteter. Men vi har følt et stigende behov for at få vores mål, ambitioner og muligheder indenfor miljø, sikkerhed og det sociale, samfundsmæssige område sat ind i en fælles, samlet ramme. NORDEN har derfor i 2007 løbende drøftet, hvordan CSR skal adresseres fremadrettet, og specielt hvordan Rederiet skal forholde sig til, at virksomhedens aktiviteter er medvirkende til klimaforandringer, siger finansdirektør Ivar Hansson Myklebust. Vi har i dette arbejde ladet os inspirere af United Nations Global Compacts 10 anerkendte principper om miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption, af International Labor Organisation (ILO) og andres arbejde med The Maritime Labour Convention samt af The International Maritime Organisations (IMOs) mangeårige indsats. Vi har på den baggrund formuleret Rederiets holdninger og udvalgt nogle konkrete indsatsområder inden for miljø, sikkerhed og medarbejderes vilkår. I 2008 vil NORDEN sikre, at der etableres tilstrækkelige ledelses- og rapporteringssystemer til at håndtere overholdelse af disse politikker, så vi kan sikre stadige forbedringer på områderne. Fremadrettet vil disse områder også blive mere synligt kommunikeret via bl.a. vores årsrapport og på hjemmesiden, forklarer han. NORDENs holdning til miljø NORDEN vil bidrage til at forbedre maritim sikkerhed og formindske forurening fra skibe. En fortsat forbedring af NORDENs miljømæssige præstationer er ikke kun den bedste løsning for miljøet, men også den bedste løsning for NORDENs kunder, aktionærer, ansatte og andre interessenter. Rederiet har etableret et whistleblower-system, der skal sikre efterlevelse af miljøpolitikken ved at gøre det nemmere for de ansatte at rapportere om manglende overholdelse. NORDEN vil især arbejde med virksomhedens præstationer inden for følgende områder relateret til NORDENs egne skibe: Udledning til luft NORDEN er opmærksom på, at virksomhedens aktiviteter er medvirkende til klimaforandringer. En reduktion i brændstofforbruget og en mere effektiv anvendelse af brændstoffet vil være nøgleområder i NORDENs indsats på dette område. For at sikre dette har NORDEN etableret en ambitiøs 14-punktsplan for at mindske fremdrivningsmodstanden og optimere forbrændingseffektiviteten. Størstedelen af disse aktiviteter er allerede påbegyndt. Det er NORDENs ambition at nedbringe CO 2 -udledningerne fra egen flåde med 2% i Biodiversitet NORDEN vil fortsat søge at beskytte biodiversiteten i havet, bl.a. ved at sikre ansvarsfuld håndtering af ballastvand. Havets dyr og planter NORDEN vil anvende miljøvenlig bundmaling samt tankskibe med dobbelt skrog. Affaldshåndtering NORDEN vil søge at udnytte ressourcer mere effektivt og at reducere det affald, som er et resultat af vores aktiviteter. Bunkerolie NORDEN vil sikre overholdelse af de krav til lavt svovlindhold i bunkerolien, som kræves i de særlige svovlemissionskontrolområder (SECA), som vores skibe sejler igennem. Vi vil ydermere sikre, at den bunkerolie, som bruges af Rederiets samlede flåde, herunder også indchartrede skibe, har et maksimalt gennemsnitligt svovlindhold på 2,7%. IMOs regelsæt tillader forbrænding af bunkerolie i skibe med et svovlindhold op til 4,5%. 6

7 NORDENs holdning til menneske- og arbejdstagerrettigheder NORDEN støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettighederne og afstår fra handlinger, som direkte eller indirekte kan opfordre eller medvirke til krænkelser. NORDEN respekterer bestemmelserne i ILOs Maritime Labour Convention 2006 samt lokal lovgivning. NORDEN gennemfører jævnligt vurderinger af arbejdsmiljøforhold. Alle arbejdsmiljøforhold inkluderes i evalueringen af arbejdspladsen, og medarbejderne er involveret i processen. NORDEN har etableret et whistleblower-system for at gøre det nemmere for Rederiets ansatte at rapportere om manglende overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder. NORDENs holdning til anti-korruption NORDEN hverken modtager eller giver bestikkelse i nogen som helst form og bestræber sig på at undgå betaling af ekspeditionsgebyrer (facilitation payments). NORDEN yder i mindre omfang bidrag til velgørende formål, forskningsprojekter, politiske partier etc., underlagt forskellige restriktioner. Integreret del af forretningen Miljø og sikkerhed har altid været en integreret del af den måde, som NORDEN driver sin forretning på. Rederiet søger konstant at højne sikkerheden for medarbejderne til søs, ligesom beskyttelse af det omgivende miljø er et konstant fokusområde. En række eksisterende procedurer, f.eks. computerbaserede træningsprogrammer samt elektronisk dokumenthåndtering, støtter NORDENs bestræbelser på at imødegå og overgå de lovgivningsmæssige krav og forblive blandt de bedste i klassen af sammenlignelige rederier. NORDEN har hidtil adresseret enkelte punkter på CSR-agendaen med afsæt i Rederiets værdier. Et eksempel herpå er det mangeårige arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø til søs, hvor løbende oplysning, systematisk kortlægning af Near-Misses og et omfattende sæt Key Performance Indicators for officerer skal eliminere arbejdsulykker på Rederiets skibe og samtidig medvirke til, at skibene ikke belaster det ydre miljø gennem grundstødning, sammenstød, udslip eller andet. Samtidig har NORDEN siden slutningen af 2001 af miljø og sikkerhedsmæssige årsager udelukkende opereret dobbeltskroget tanktonnage, og NORDEN har løbende arbejdet på at reducere brændstofforbruget og optimere forbrændingen af brændstof på Rederiets egne skibe. Hidtidige initiativer på det sociale og samfundsmæssige område NORDEN har de seneste år både direkte og indirekte via fondsmidler støttet en række samfundsgavnlige initiativer: Finansiering af et ph.d.-stipendiat ved Copenhagen Business School med fokus på skibsfartens miljøudfordringer. Finansiering af udstyr til et hospital på Filippinerne. Bidrag til aktiviteter i lokalsamfund på Filippinerne. Sponsorat af en interaktiv udstilling om skibsfarten til oplevelsesmuseet Experimentarium i København. Scholarships til studerende og undervisere på Singapore Centre for Maritime Studies og Shanghai Maritime University samt betalte studie ophold for kinesiske studerende og lærere i Danmark. Globale løsninger til globale udfordringer Klimahåndtering og udledning af CO 2 er et globalt problem, som kræver en global løsning. Regulering af skibsfarten er i Kyotoprotokollen lagt i hænderne på FN s internationale søfartsorganisation, IMO. IMO har igangsat et arbejde med at fastlægge et mål for, hvor energieffektivt et skib transporterer sin last. Det arbejde skal danne grundlag for regulering af skibsfartens CO 2 - udledning. NORDEN støtter arbejdet i IMO og finder det vigtigt, at der skabes internationale løsninger på dette globale problem, da sådanne giver de største miljøforbedringer og sikrer lige konkurrence for alle rederier i hele verden. 7

8 Ny teknologi skal bygge bro mellem blåt og grønt 12. marts 2008 underskrev NORDEN en aftale med firmaet Decision3 om afprøvning af trimsystemet GreenSteam om bord på en af Rederiets nye produkttankere, der er under bygning på GSI værftet i Guangzhou i Kina og leveres i september Målet er at nedsætte brædstofforbruget til gavn for både miljøet og omkostningerne. GreenSteam er et såkaldt intelligent system, der er opbygget omkring matematiske modeller over hvilke faktorer, der påvirker skibets hastighed og forbrug af bunkers. Under sejladsen indsamles bl.a. data for vind og vejr, dybgang, bølgehøjde, skibets GPS hastighed og loghastighed, rorets vinkel og hvor meget roret arbejder samt maskinindstillinger, forbrug af bunkers og forbrændingseffektivitet. CARSTEN MORTENSEN OG DÁNJAL JÁKUP JACOBSEN FRA DECISION3 VED UNDERSKRIVELSEN AF MILJØAFTALEN. Maskinlæring De mange data sendes til en analyse-server på land, hvor systemet via maskinlæring lærer sig selv de indbyrdes sammenhænge mellem de mange variable og brændstofforbrug og maskinydelse. Resultaterne herfra lægges løbende ind på en server på skibet, hvor der gradvist opbygges en mere og mere præcis model for optimal sejlads. På baggrund af de 8

9 data, der indsamles under skibets sejlads, giver systemet anbefalinger til broen om de optimale indstillinger for maskinen og for optimal sejlads. Under virkelige forhold Det helt unikke ved metoden er, at den baserer sig på empiriske data for det enkelte skib under forskellige typer virkelige forhold, hvor traditionelle modelforsøg i forbindelse med konstruktion af nybygninger sker med modeller i plant vand og med forudsætningen om perfekt design. Med GreenSteam kan man altså se, hvordan det enkelte skib arter sig i virkeligheden, og dermed får vi værdifuld viden om energioptimeringen, siger adm. direktør Carsten Mortensen. Vi har store forventninger til projektet, der kan få store konsekvenser, hvis resultaterne er så gode, som vi håber. Målet er at kunne reducere energiforbruget betydeligt og dermed både nedbringe emissioner til luften og omkostningerne til brændstof, og på den måde få blåt og grønt til at gå hånd i hånd, forklarer han. Lover godt GreenSteam er udviklet gennem de seneste tre år af ingeniører udannet bl.a. ved Institut for Informatik og Matematisk Modellering på Danmarks Tekniske Universitet. GreenSteam har siden begyndelsen af februar 2008 været afprøvet på passagerfærgen Smyril fra det færøske selskab Strandfaraskip Landsins, og erfaringerne herfra er lovende og viser en reduktion i brændstofforbruget på 4% i den foreløbige periode, fortæller Dánjal Jákup Jacobsen fra Decision3. Når GreenSteam installeres på NORDENs nybyggede produkttanker, er det første gang, at systemet afprøves på en kommerciel skibstype uden for fast rutefart, og underlagt skiftende søforhold. Som pilotprojekt installeres GreenSteam på nybygningen og evt. på et søsterskib, der allerede er i drift. Herefter evalueres resultaterne, og er de gode, vil systemet blive installeret på alle NORDENs nuværende skibe og nybygninger i pipeline, siger Carsten Mortensen. NORDEN deltager også i andre forsknings- og udviklingsprojekter på miljøområdet og sponserer bl.a. et ph.d.-legat på Copenhagen Business School (CBS) med fokus på Building Social Performance Capabilities in the Shipping Industry. Se artiklen om NORDENs arbejde med miljø og social ansvarlighed s

10 Kold modtagelse Trods den stigende fokus på klimaforandringer og global opvarmning kan det fortsat være meget koldt på havet. Det måtte isklasse 1A produkttankeren Baltic Freedom, der sejler for Norient Product Pool, sande, da hun i slutningen af januar 2008 ankom til St. Lawrence River i Canada på vej til Montreal med diesel og flybrændstof fra Ventspils i Letland og Rotterdam i Holland. Termometret stod på minus 21 grader celsius, og der blæste en kraftig vind på 40 knob (20 m/s), så temperaturen blev oplevet som minus 51 grader, fortæller Chartering Manager Jesper Rask fra Norient Product Pool. Den kraftige vind og høje bølger kombineret med snestorm gav masser af skumsprøjt, vanddamp og rim på dækket og overalt på skibet, og på kort tid var store dele af skibet indhyllet i sne og is. Den kraftige vind betød, at det ikke ville være sikkert for besætningen at gå på dækket og bekæmpe sne og is løbende, så mængden af sne og is voksede og voksede. Ved ankomsten til Montreal arbejdede besætningen længe for at få ankeret fri af ismasserne. Efter opankringen kom landpersonel fra havnen ombord for at hjælpe med at fjerne et op til en halv meter tykt lag is og sne fra dækket. 12 ekstra mand arbejdede sammen med skibets besætning i 25 timer med træhammere, skovle, damp og trykluftsbor, før det meste sne og is var væk. Herefter var Baltic Freedom klar til losning og kunne fire dage senere sætte kursen mod den noget varmere destination, Amuay Bay, Venezuela på sit næste togt. KRAFTIG VIND OG HØJE MINUSGRADER GAV AT TYKT LAG IS PÅ FORRESTE HALVDEL AF SKIBET. ANKERET GRAVES FRI. 10

11 MEDARBEJDERE FRA HAVNEN HJALP MED AT FJERNE IS OG SNE. OVERALT VAR SKIBET DÆKKET AF IS OG SNE. 11

12 NORDEN styrker organisationen NORDEN har pr. 1. april 2008 styrket organisationen og ledelsesstrukturen, så disse tilpasses Rederiets vækst. I den forbindelse er tre ledere blevet forfremmet. Jacob Meldgaard er udnævnt til Executive Vice President (koncerndirektør). Han bevarer ansvaret for Rederiets største aktivitet, Tørlastafdelingen, og får desuden ansvar for udekontorer, koordinering af strategi og forretningsudvikling samt andre tværgående processer. Jacob Meldgaard indtræder i et nyetableret Executive Management (Koncernledelsen) sammen med de to medlemmer af NORDENs direktion. Det er adm. direktør Carsten Mortensen samt finansdirektør Ivar Hansson Myklebust. Samtidig er Martin Badsted udnævnt til Senior Vice President og chef for et nyt Corporate Secretariat, der samler planlægningsog støttefunktioner på tværs af Rederiet. De 15 medarbejdere bliver sekretariat for bestyrelse, direktion og koncernledelse og skal bl.a. stå for markedsovervågning, kontrol, risiko styring, rapportering, Investor Relations, strategiprocesser, M&A og andre fællesfunktioner. Samtidig skal sekretariatet støtte de kommercielle enheder ifht. markedsanalyse og forretningsudvikling. Endelig er Vibeke Schneidermann forfremmet til Senior Vice President og HR-direktør. Udnævnelsen afspejler NORDENs strategiske fokus på at rekruttere, fastholde og uddanne højt kvalificerede medarbejdere. HR-afdelingen er på kort tid udvidet til fire medarbejdere i København og Singapore. NORDEN er i vækst, og vi skal organisere os derefter. Vi har behov for at styrke kontrolsystemerne, strømline nogle ting og få endnu mere kvalitet ind i de tværgående processer. Men samtidig skal vi bevare en flad, hurtig og beslutningsdygtig organisation med tydelige kommandolinjer og klarhed om ledernes ansvar og roller. Den balance regner vi med at have fundet, siger adm. direktør Carsten Mortensen. NORDENS NYE SENIOR MANAGEMENT GRUPPE PÅ BESØG I NORDENS KOM- MENDE HOVEDKVARTER, BRYGHUSET. FRA VENSTRE MOD HØJRE: VIBEKE SCHNEIDERMANN, MARTIN BADSTED, LARS BAGGE CHRISTENSEN, LARS LUNDEGAARD, IVAR HANSSON MYKLEBUST, KRISTIAN WÆRNESS, JACOB MELDGAARD OG CARSTEN MORTENSEN (PÅ STIGEN). 12

13 Flådeoversigt TØRLAST Langtidsindbefragtninger NORDEN har taget levering af m.v. NORD SPIRIT (bygget 2008; 53,482 tdw) og af m.v. NORD NAVIGATOR (bygget 2008; 82,300 tdw). TANK Leveringer til kerneflåden NORDEN har taget levering af en isklasse 1A LR1 produkttanker og tre Handysize produkttankere, heraf en i isklasse 1A. Alle fire enheder er blevet leveret direkte fra værft. NORDENs flåde pr. 31. marts 2008 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Total Post- Total Produkttankere Total Skibstype Capesize Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe 2-3 A 7 B A Indbefragtede skibe (med købsoption) A Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe C 12 E Indbefragtede skibe (med købsoption) D Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A Heraf 1 enhed solgt. B Heraf 2 enheder solgt. C Heraf 3 enheder 50%-ejet. 3 solgt, hvoraf 1 enhed er 50%-ejet. D Heraf 2 enheder i 50% joint venture. E Heraf 2 enheder 50% ejet. Pris for god investorinformation 17. januar 2008 modtog NORDEN Finansanalytikerforeningens informationsdiplom. Diplomet er en anerkendelse for en særlig indsats inden for en udvalgt del af den samlede information til aktiemarkedet. Udover en generel høj standard i rapporteringen fremhævede Finansanalytikerforeningen i sin begrundelse for pristildelingen også NORDENs solide præsentation af flåden og de segmenter, Rederiet er engageret i, som et eksempel til efterfølgelse. På dette område var NORDENs rapportering enestående. Dette område er naturligvis vigtigt for et rederi, og dermed også for analytikere og investorer for at kunne afdække en række faktorer, som er afgørende for værdiansættelsen af NORDENs aktier, lød begrundelsen. Det er en stor tilfredsstillelse, at det arbejde, NORDEN har lagt i at forbedre rapporteringen, bliver bemærket, og det motiverer bestemt til at fortsætte med at udvikle de informationer, vi giver, siger CFO Ivar Hansson Myklebust. IR-CHEF MARTIN BADSTED FRA NORDEN TOG IMOD INFORMATIONSPRI- SEN, DER BLEV FULGT AT EN STOR FOTOSTAT MED MOTIV FRA NORDENS KOMMENDE HOVEDKONTOR BRYGHUSET FRA FØR OMBYGNINGEN. 13

14 Stor flyttekabale Arbejdet med renovering af NORDENs nye hovedkvarter, Bryghuset, i Hellerup er nu gået ind i slutfasen, før NORDEN overtager nøglerne til huset 1. maj. Det betyder startskuddet til en stor flyttekabale. GLASFACADE PÅ TILBYGNINGEN, DER RUM- MER MØDEFACILITETER OG KONTORER. PETER SUNDELL PÅ BESIGTIGELSE I BRYGHUSET. I løbet af april gennemføres de sidste tilbageværende indretningsopgaver, bl.a. opsætning af paneler, solgardiner, garderobeskabe og glasvægge i stueetagen. Der vil også blive foretaget afsluttende maling og gulvbehandling, når de tunge arbejdsmaskiner gradvist er færdige på hver af de 7 etager. Samtidig skal der ske indregulering af varme, ventilation og øvrige systemer. Herefter mangler der blot indretning af tagterrasse, opsætning af flagstang og isætning af en række indvendige døre. Disse arbejder vil ske i løbet af maj og når møbler og kontormaskiner er ankommet. Tre tidsplaner Aktiviteterne fra overtagelsen 1. maj og frem til indflytningen 6-8. juni og i den første periode herefter er planlagt ned i mindste detalje. Vi opererer med tre forskellige tidsplaner. En for tiden mellem overtagelse og indflytning, en time-for-time plan for selve flytteweekenden, og en tidsplan for, hvad der skal ske med vores gamle kontorer i Amaliegade, efter at vi er flyttet ind i Bryghuset, fortæller Facitilty Manager Peter Sundell. Fordi Bryghuset har været gennem en omfattende renovering og ikke har været anvendt til kontorformål tidligere, er der ekstra mange detaljer, der skal afklares og udføres i den rigtige rækkefølge, vel at mærke. Det hele er et stort puslespil, som går ud på at planlægge leverancer og ressourcer bedst muligt, så tingene ikke bliver leveret og installeret på det samme tidspunkt eller i den forkerte rækkefølge. Det ville f.eks. være meget uheldigt, hvis kopimaskiner og kontorartikler blev leveret, før tømreren er færdig med indretningen af kopirummene. Eller hvis alle skriveborde leveres samtidigt med møblerne til mødelokalerne, så der bliver trafikkaos ved elevatorerne. Samtidig er der mange serviceaftaler, der skal være endeligt aftalt før indflytning: Rengøring, postlevering, vagtrondering, planteservice mv. Det skal alt sammen forhandles og være helt på plads, før medarbejderne starter deres første arbejdsdag i de nye omgivelser mandag d. 9. juni, forklarer Peter Sundell. Ved flytningen skal 5-6 flyttebiler køre i rutefart mellem Amaliegade og Bryghuset i Hellerup, og det anslås, at der skal bruges op mod flyttekasser. Til selve flytningen er der kun godt 48 timer, så alt skal foregå efter planerne med militærisk præcision. Men opgaven stopper ikke her: Efter flytningen skal NORDENs hidtidige kontorer i Amaliegade ryddes helt, og de dele af kontorerne, der er lejet, skal reetableres som de var, da vi overtog dem, siger han. 14

15 Medarbejdernyt ØVERSTE ETAGE, DER BEFINDER SIG I MANZARDTAGET. FRA ATRIUMGLASSET STRØMMER DER LYS NED TIL ALLE ETAGER. Huskeliste 1. maj-8. juni 2008 Færdiggørelse af adgangskontrol og alarm Færdiggørelse af videoovervågning Færdiggørelse af toiletter/sanitet Skilte og piktogrammer Mad, porcelæn og service til køkkenet Indretning af arbejdspladser Udsende flytteinstruktion til medarbejdere Produktion af adgangskort Indretning af kopirum Montering af indvendige døre Opsætning af kunst/skibsmodeller Rundvisning på kontorerne for afdelingerne Levering af kopimaskiner Indflytning Flytning af pengeskab Flytterengøring Koncern funktioner 1. marts 2008: Brian Pedersen, 24, ansat som IT Supporter i IT afdelingen. 4. marts 2008: Cecilie Hedemand, 21, ansat som Piccoline og Receptionist i Intern Service. 1. april 2008: Jan Ulrik Nielsen, 38, ansat som Training Consultant i Human Resources afdelingen. 1. april 2008: Jesper Dueholm Hou, 41, ansat som Facility Management Assistant (midlertidig ansættelse). Finansafdelingen 1. marts 2008: Morten Vestergaard, 33, ansat som Financial Assistant. 1. marts 2008: Mary Alice Bjerngaard, 50, ansat som Financial Assistant. 1. april 2008: Heidi Britt Jørgensen, 36, ansat som Salary Manager. Tørlastafdeling 20. februar 2008: Echo Zhang, udlært som Trainee og ansat som Assistant Chartering Manager i Panamax Chartering frem til 1. juli 2008, hvorefter hun fortsætter på NORDENs kontor i Shanghai. 1. marts 2008: Jette Rohde, 60, ansat som Controller. 1. marts 2008: Christian Egholm Jacobsen, 49, ansat som Senior Chartering Manager i Handysize. 1. marts 2008: Adam Nielsen er overgået fra Chartering Manager på NORDENs kontor i Shanghai til Chartering Manager i Handymax Chartering. 1. april 2008: Teddy Folmer, 38, ansat som Senior Chartering Manager i Projects. 1. april 2008: Thomas Koppel, 31, ansat som Chartering Manager i Panamax Chartering. 1. april 2008: Lars Tørnqvist, 48, ansat som Port Captain, Europe, i Panamax Operations. Tankafdelingen 1. april 2008: Kenneth Peter Kampmann, 29, ansat som Chartering Manager. Annapolis 8. januar 2008: Owen Mulford, 26, ansat som Trainee på 1-årigt uddannelsesprogram med første placering i Dry Cargo Operations. 1. marts 2008: Jesper Tarbensen Nielsen, Assistant Chartering Manager i Handymax, overgår frem til 1. august 2008 midlertidigt til stilling som Assistant Chartering Manager på NORDENs kontor i Annapolis. Singapore 1. marts 2008: Charlotte Nymark, 23, ansat som Assistant Chartering Manager. Norient Product Pool 1. februar 2008: Johnny Bilde, 44, ansat som Senior Chartering Manager. 1. marts 2008: Keld Ramshøj Nielsen, 37, ansat som Senior Operations Manager. 1. april 2008: Harpal Singh, ansat som Operations Manager på Norients kontor i Singapore. NORDENs skibe 7. januar 2008: Jesper Hansen, 41 ansat som Overstyrmand på m.v. NORD LUNA. 9. januar 2008: Kristian Ussingø, 24, ansat som Officersaspirant. 14. januar 2008: Palle Torngaard Sand, Skibsfører på m.v. NORD WHALE, fyldte 50 år. 20. januar 2008: Pall Bjarkhamar, 52, ansat som 1. mester på m.v. NORD WHALE. 22. januar 2008: Michal Larsen, 21 ansat som Officersaspirant på m.v. NORDPOL. 28. januar 2008: Helgi Müller, 52, ansat som 1. mester på m.t. NORD BELL. 12. februar 2008: Sigurd Anthoniussen, 49, ansat som Skibsfører på m.v. NORDFLEX. 13. februar 2008: Dioniso Monteroso, 51, ansat som Skibsfører på m.v. NORD VIKING. 15. februar 2008: Michael Hylleberg, 26, ansat som Officersaspirant. 31. marts 2008: Viggo Christian E. Hansen, Skibsfører på m.v. NORD-KRAFT, fyldte 60 år. 1. april 2008: Alex Cantago, 53, ansat som Skibsfører på m.v. NORD EMPATHY. 15

16 To år Down Under D/S Orients Fond, der har tætte og historiske relationer til NORDEN, støtter en række almennyttige formål inden for det humanitære område og søfartsområdet samt særlige uddannelsesaktiviteter for børn af NORDENs medarbejdere. Seneste modtager af støtte til uddannelse er Joy Zheng, der har opnået støtte til et toårigt studieophold på Eltham College i Victoria State District i det sydlige Australien. Springbræt til videre karriere Joy Zheng er 17 år og er datter af NORDENs port captain i det nordlige Kina, Eko Zheng. Joy ankom til Australien 1. marts 2008, hvor hun skal være frem til november Hun blev straks indlogeret hos en værtsfamilie, hvor der også bor en anden kinesisk studerende. Jeg er allerede faldet godt til, både på skolen og hos værtsfamilien, og kan mærke, at det var det helt rigtige for mig at komme herned. Mit mål med skoleopholdet er tredelt: At blive bedre til engelsk, at lære mere om australsk kultur, økonomi og levevis og at opnå en eksamen, der giver adgang til videre universitetsstudier i Australien. Og der skulle være alle forudsætninger for at nå alle tre mål. Jeg håber på at kunne læse finansiering eller forsikringsmatematik på University of Melbourne efter collegeuddannelsen. Det skal på længere sigt føre til en stilling som personal management consultant eller finansrådgiver hjemme i Kina, fortæller Joy Zheng. Meget anderledes hverdag Undervisningen er spændende, og jeg har bl.a. to helt nye fag, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før i Kina: Økonomi og jura. Det hele foregår naturligvis på engelsk, både i skolen og med familien. Hverdagen er også meget anderledes: Både på skolen og hjemme har jeg fri adgang til Internettet, og det bruger jeg meget, også i undervisningen. I Kina havde vi kun adgang til Internettet én time om ugen på skolen. Tv-kanalerne er også meget anderledes med programmer om alt mellem himmel og jord: Børneprogrammer, konkurrencer om snart sagt alt, nyheder, serier og sport masser af sport, med sportsgrene, jeg aldrig har hørt om før, bl.a. rugby og cricket. Indkøbsmulighederne er dog meget begrænsede i den lille by, jeg bor i her, i forhold til det store udbud i min hjemby, Dalian, i det nordlige Kina eller i f.eks. Shanghai. Men det, der nok har overrasket mig mest er, at jeg har meget mere fritid, end jeg er vant til: Skolen her slutter allerede kl , hvor den tit blev på skolen hjemme i Dalian. Så det er foreløbig blevet til rigtig meget tv-sening og surfing på Internettet ved siden af lektielæsningen, griner hun. Eksempler på projekter D/S Orients Fond har støttet de seneste år Undersøgelser af mulighederne for oprettelse af et Maritimt Museum i Helsingør. Interaktiv oplevelsesudstilling med bl.a. en skibssimulator til Experimentariet i København. Redningsudstyr til vikingeskibsprojektet Havhingsten. JOY ZHENG FORAN ELTHAM COLLEGE. 16

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Økonomisk stormagt i svøb

Økonomisk stormagt i svøb EFTERÅR 2008 Økonomisk stormagt i svøb Tema om tørlastmarkedet i Indien. Side 6-9 Tættere på kunderne Teamsamarbejde i højt gear De sikrer tonnagen Nyt kontor i USA skal styrke Norient Product Pool på

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion Årsberetning 2011 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2011 på 1,9 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2010. fondens

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet SOMMER 2010 Fuldt hus Der blev skålet på alle etager i det gamle Bryghus, da 400 kunder og partnere mødte op til NORDENs housewarming knap 1½ år efter indflytning. s. 10-11 NORDENs vestafrikanske forbindelse

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006 News efterår 2006 NORDEN satser stort på små skibe Efter de seneste år at have udvidet flåden voldsomt inden for de to midterste tørlastsegmenter, Handymax og Panamax, satser NORDEN nu også fuldtonet på

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Et kontinent af muligheder

Et kontinent af muligheder News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud

Læs mere

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Kul i linjefart fra Svalbard. Sådan bygger man kunderelationer. søen end ventet. Side 8-9. Side 10. Endestation: Kraftværker på Kontinentet.

Kul i linjefart fra Svalbard. Sådan bygger man kunderelationer. søen end ventet. Side 8-9. Side 10. Endestation: Kraftværker på Kontinentet. efterår 2011 Kul i linjefart fra Svalbard Endestation: Kraftværker på Kontinentet Side 4-5 Derfor skal der spares til søs Side 8-9 Sådan bygger man kunderelationer Side 10 Færre tørlastskibe i søen end

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere