Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012"

Transkript

1 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012

2 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne... 5 Forholdet til leder... 6 Retfærdighed... 8 Følelsesmæssig påvirkning af arbejdet... 9 Faget er anerkendt i samfundet Muligheden for at lære noget nyt Arbejdet er afvekslende Indflydelse Tilrettelægge arbejdet Arbejde tager energi Stress Sammenhæng mellem stress og tid nok til at udføre arbejdsopgaver Sammenhæng mellem mere travlt i hverdagen og stress Sammenhæng mellem stress og vold samt trusler om vold Sygemeldinger på grund af stress Alenearbejde Meget alenearbejde i Pædagogisk Sektor Mobning Hvem bliver medlemmerne mobbet af på arbejdspladsen? Sammenhæng mellem mobning og stress Vold og trusler om vold Sygemelding på grund af vold eller trusler om vold Sammenhæng mellem vold og alenearbejde Generel vurdering af arbejdsmiljøet og det psykiske arbejdsmiljø Jobtilfredshed og det psykiske arbejdsmiljø Undersøgelsens metode Litteraturliste

3 Resumé Psykisk arbejdsmiljø 4 procent af medlemmerne har ikke et godt forhold til deres kolleger. 9 ud af 10 har et godt forhold til deres kolleger. Hertil kommer, at 8 ud af 10 oplever, at kollegerne er villige til at lytte til problemer med arbejdet og får hjælp og støtte fra deres kolleger. Stress Hvert sjette medlem har ikke et godt forhold til deres nærmeste leder. 15 procent oplever i ringe grad at få hjælp og støtte fra den nærmeste ledelse, mens 10 procent oplever, at den nærmeste ledelse ikke er villig til at lytte til problemer med arbejdet. 4 ud af 10 svarer, at konflikter i meget høj grad eller i høj grad bliver løst på en retfærdig måde. I pædagogisk Sektor samt Teknik- og Servicesektoren er det hvert andet medlem. Halvdelen af medlemmerne svarer, at arbejdsopgaver i meget høj grad eller i høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde. 6 ud af 10 er enige i, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Det er især i Social- og Sundhedssektoren (67 procent) og Pædagogisk Sektor (56 procent). 4 ud af 10 oplever, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. 7 ud af 10 skal i meget høj grad eller i høj grad tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Det er især i Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk Sektor, at medlemmerne skal tage stilling til andre menneskers problemer. 6 ud af 10 er helt eller delvist enige i, at deres fag er anerkendt i samfundet. I Kost- og Servicesektoren er halvdelen af medlemmerne enige i, at deres arbejde er anerkendt i samfundet. 6 ud af 10 har i meget høj grad eller i høj grad mulighed for at lære noget nyt gennem deres arbejde. I Kost- og Servicesektoren er det hvert fjerde medlem, der i meget høj grad eller i høj grad har mulighed for at lære noget nyt. 54 procent af medlemmerne har i meget høj grad eller i høj grad afvekslende arbejde. Flest har afvekslende arbejde i Teknik- og Servicesektoren (77 procent), mens færrest har afvekslende arbejde i Kost- og Servicesektoren (34 procent). 7 ud af 10 har altid eller som regel stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde. Kostog servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren ligger på gennemsnittet, mens 8 ud af 10 i Teknik- og Servicesektoren samt Pædagogisk Sektor altid eller ofte har stor indflydelse på arbejdet. 3 ud af 4 er altid eller som regel med til at tilrettelægge deres eget arbejde. I Teknik- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er det 9 ud af 10, mens det i Social- og Sundhedssektoren og Kost- og Servicesektoren er 7 ud af 10. Hvert fjerde medlem oplever, at arbejdet altid eller ofte tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. Der er en sammenhæng mellem, om arbejdet tager energi, og om arbejdet er følelsesmæssigt belastende. 13 procent føler sig i meget høj grad eller i høj grad stresset. Flest medlemmer i Social- og Sundhedssektoren føler sig stresset (15 procent). Der er en sammenhæng mellem, om medlemmerne føler sig stressede, og om de har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende. Flest medlemmer er stressede, hvis de sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Der er en sammenhæng mellem stress, og om medlemmerne har mere travlt nu end for 1 år siden. 19 procent af de medlemmer, der i løbet af det seneste år har fået mere travlt, føler sig i høj grad eller i nogen grad stresset. Der er en sammenhæng mellem stress og vold samt trusler om vold. Hvert fjerde medlem, der i meget høj grad eller i høj grad føler sig stresset, har været udsat for vold på arbejdet i løbet af det seneste år. 3

4 12 procent af medlemmerne har i løbet af det seneste år været sygemeldt på grund af stress, eller hvor stress har været en væsentlig årsag til sygemeldingen. Alenearbejde Hvert andet medlem arbejder meget alene. I Teknik- og Servicesektoren samt Pædagogisk Sektor er det 6 ud af 10. Det er især medlemmer, der arbejder i Dagplejen (92 procent) og Hjemmeplejen (83 procent), der arbejder meget alene. Færrest arbejder meget alene i daginstitution eller SFO (17 procent). Mobning 15 procent har i løbet af det seneste år været udsat for mobning, mens de har været på arbejde. Den største andel af medlemmer, der har været udsat for mobning findes på specialområdet (33 procent), mens færrest har været udsat for mobning i dagplejen (9 procent). Halvdelen af de medlemmer, der har været udsat for mobning, har været udsat for mobning af en kollega. Der er en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning i løbet af det seneste år, og i hvilken grad de føler sig stressede. 1 ud af 3, der i meget høj grad eller i høj grad føler sig stresset, har været udsat for mobning. 2 procent har været sygemeldt pga. mobning, eller hvor mobning har været en væsentlig årsag til sygemeldingen. Vold og trusler om vold 15 procent af medlemmerne har i løbet af det seneste år været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde. Medlemmerne er primært udsat for vold fra borgere, brugere, patienter, elever, pårørende eller lignende. Hvert femte medlem har i løbet af det seneste år været udsat for trusler om vold. Disse trusler kommer primært fra borgere, brugere, patienter, pårørende, elever eller lignende. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der er udsat for fysisk vold (20 procent) eller trusler om vold (29 procent). 1,5 procent har inden for det seneste år været sygemeldt pga. vold eller trusler om vold, eller hvor det har været en væsentlig årsag til sygemelding. Der er en sammenhæng mellem vold eller trusler om vold og alenearbejde. De medlemmer, der i størst udstrækning har været udsat for vold, er de medlemmer, der er delvist uenige i, at de arbejder meget alene. 9 procent af medlemmerne arbejder dagligt, ugentligt eller månedligt alene, hvor der er risiko for vold. Generel vurdering af arbejdsmiljøet 9 procent af medlemmerne er helt enige i, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads ikke er særlig godt, mens 24 procent er delvist enige. Der er størst tilfredshed med arbejdsmiljøet i Pædagogisk Sektor (73 procent). Der er sammenhæng mellem vurderingen af arbejdsmiljøet og flere aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Jobtilfredshed 9 ud af 10 medlemmer er meget tilfredse eller tilfredse med deres job alt taget i betragtning. Der er en sammenhæng mellem jobtilfredshed og den generelle vurdering af arbejdsmiljøet. Der er en sammenhæng mellem jobtilfredshed og flere aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. 4

5 Psykisk arbejdsmiljø Der vil i de næste afsnit blive præsenteret forskellige emner knyttet til det psykiske arbejdsmiljø. De første to emner er medlemmernes forhold til henholdsvis kolleger og ledelse. Herefter kommer følelsesmæssigt belastende arbejde, fagets anerkendelse i samfundet og muligheden for at lære noget nyt i arbejdet. Så følger afvekslende arbejde, muligheden for at tilrettelægge arbejdet, og om arbejdet tager energi fra privatlivet. Alle emner vil blive sammenlignet med undersøgelsen om FOAs medlemmers arbejdsmiljø fra 2010, hvis dette er muligt. Mobning vil blive sammenlignet med en undersøgelse fra 2011, da dette er den nyeste undersøgelse på dette emne. Forholdet til kollegerne svarer mere end 9 ud af 10, at de helt eller delvist har et godt forhold til deres kolleger. Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Jeg har et godt forhold til mine kolleger 67% 29% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Anm.:Antal besvarelser = Anm.: Medlemmerne har haft mulighed for at svare Ved ikke, hvilket 0,2 procent har benyttet sig af. Kategorien er derfor undladt i figuren. 67 procent af medlemmerne er helt enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger, 29 procent er delvist enige, 3 procent er delvist uenige og 1 procent er helt uenig. Svarfordelingen er en smule anderledes end i arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2010, men da svarkategorierne er blevet ændret, kan det ikke udelukkes, at forskellen skyldes de ændrende svarkategorier 1. Der er ikke fundet nogen forskel på medlemmernes forhold til kolleger, når der opdeles på sektor eller faggruppe (figur ikke vist). Figur 2 viser svarene på yderligere to spørgsmål om medlemmernes forhold til deres kolleger, henholdsvis kollegernes villighed til at lytte til problemer samt hjælp og støtte fra kolleger. I begge spørgsmål oplever knap 8 ud fa 10 i meget høj grad eller i høj grad, at kollegerne er villige til at lytte til problemer/hjælper og støtte. 1 Svarkategorierne var i 2010 Helt enig, Enig, Uenig, Held uenig og Ved ikke, mens de i 2012 var Helt enig, Delvist enig, Delvist uenig, Helt uenig og Ved ikke. 5

6 Figur 2. I hvilken grad er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejde? og I hvilken grad får du hjælp og støtte fra dine nærmeste kolleger? I hvilken grad er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejde? 3 46% 20% 2% 0% I hvilken grad får du hjælp og støtte fra dine nærmeste kolleger? 33% 43% 2 3% 0% Anm.: Antal besvarelser = Der er ikke fundet nogen forskel på, i hvilken grad medlemmerne oplever, at kollegerne er villige til at lytte eller få hjælp og støtte fra kollegerne, og sektor eller arbejdsområder. Forholdet til leder I meget høj grad i høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Medlemmerne er på samme måde blevet spurgt ind til deres forhold til ledelsen. Der har som ved forholdet til kolleger, en lille udvikling fra Det kan dog ikke udelukkes, at denne forskel skyldes, at svarkategorierne er blevet ændret en smule 2. Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Jeg har et godt forhold til min leder 50% 3 5% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Anm.: Antal besvarelser = Anm.: Medlemmerne har haft mulighed for at svare Ved ikke, hvilket 1,6 procent har benyttet sig af. Kategorien er derfor undladt i figuren. Halvdelen af medlemmerne er helt enige i, at de har et godt forhold til deres leder, mens 3 ud af 10 er delvist enige. Derved er i alt 8 ud af 10 helt eller delvist enige i, at de har et godt forhold til deres leder. Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem medlemmernes forhold til ledelsen og medlemmernes sektor eller faggruppe. Der er blevet stillet yderligere to spørgsmål for at uddybe medlemmernes forhold til deres nærmeset leder. Svarene ses i figur 4. 2 Svarkategorierne var i 2010 Helt enig, Enig, Uenig, Held uenig og Ved ikke, mens de i 2012 var Helt enig, Delvist enig, Delvist uenig, Helt uenig og Ved ikke. 6

7 Figur 4. I hvilken grad er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? og I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? I hvilken grad er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 25% 39% 25% 8% 3% I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 2 36% 29% 5% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad i høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6 ud af 10 (64 procent) svarer at den nærmeste leder i meget høj grad eller i høj grad er villig til at lytte til problemerne med arbejdet. Hver fjerde oplever hverken at nærmeste leder i høj grad eller i lav grad er villig til at lytte til problemerne med arbejde, mens hver tiende oplever, at den nærmeste leder i ringe grad eller i meget ringe grad er villig til at lytte til problemer. Svarene på spørgsmålet om hjælp og støtte fra nærmeste leder ligner meget svarene på spørgsmålet om ledelsen villighed til at lytte til problemer. Knap 6 ud af 10 (57 procent) får i meget høj grad eller i høj grad hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. Hver tredje får hverken hjælp og støtte i høj eller ringe grad, mens hver sjette i ringe grad eller meget ringe grad får hjælp og støtte fra den nærmeste leder. Sammenlignet med forholdet til kollegerne, er det ens for alle tre spørgsmål, at medlemmerne har et bedre forhold til deres kolleger end deres nærmeste ledelse. 96 procent er helt eller delvist enige i, at de har et godt forhold til deres kolleger, mens 84 procent er helt eller delvist enige i, at de har et godt forhold til deres nærmeste leder. Ligeledes oplever knap 8 ud af 10 at få hjælp og støtte fra kollegerne samt at kollegerne er villige til at lytte til problemer. Det samme oplever 6 ud af 10, at deres nærmeste leder er. Figur 5. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 15% 4 3 6% 3% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 15 procent af medlemmerne svarer, at man i meget høj grad kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen, mens 41 procent svarer i høj grad. Derved er det knap 6 ud af 10 der svarer, at man i meget høj grad eller i høj grad kan stole på de udmeldelser, der kommer fra ledelsen. Hvert tiende medlem svarer, at man i meget ringe grad eller i ringe grad kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen. Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem, om medlemmerne kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen, og hvilken sektor eller arbejdsområde, de arbejder i. 7

8 Figur 6. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 27% 47% 22% 3% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Hvert fjerde medlem svarer, at ledelsen i meget høj grad stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. 47 procent af medlemmerne mener, at ledelsen i høj grad soler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, mens 4 procent mener, at ledelsen i meget ringe grad eller i ringe grad stoler på medarbejderne. Der er ingen betydelig forskel på de fire sektorer eller de forskellige arbejdsområder. Retfærdighed Der er stillet to spørgsmål om retfærdighed i undersøgelsen. 4 ud af 10 svarer, at konflikter i meget høj grad eller i høj grad bliver løst på en retfærdig måde. Knap hvert sjette medlem (15 procent) svarer, at konflikter i ringe grad eller i meget ringe grad bliver løst på en retfærdig måde. Kost- og Servicesektoren samt Social- og Sundhedssektoren ligger på niveau med gennemsnittet for de samlede besvarelser. I Pædagogisk Sektor samt Teknik- og Servicesektoren er halvdelen af medlemmerne i meget høj grad eller i høj grad enige i, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde. Figur 7. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 8% 32% 45% Kost- og Servicesektoren 9% 30% 45% 9% 6% Pædagogisk Sektor 37% 4 5% 3% Social- og Sundhedssektoren 7% 30% 46% 13% Teknik- og Servicesektoren 9% 39% 43% 5% 3% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem, i hvilken grad medlemmerne oplever at konflikter bliver løst på en retfærdig måde, og hvilket arbejdsområde, de arbejder på. 8

9 Halvdelen af medlemmerne svarer, at arbejdsopgaver i meget høj grad eller i høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde. 1 ud af 10 svarer, at arbejdsopgaver i ringe grad eller i meget ringe grad bliver fordelt på en retfærdig måde. Figur 8. Bliver arbejdsopgaver fordelt på en retfærdig måde? 9% 38% 4 6% 2% Kost- og Servicesektoren 9% 32% 50% 6% 3% Pædagogisk Sektor 12% 4 45% 3% 0% Social- og Sundhedssektoren 8% 37% 4 9% 2% Teknik- og Servicesektoren 12% 45% 3 5% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Flest medlemmer i Teknik- og Servicesektoren oplever, at arbejdsopgaver i meget høj grad eller i høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde (57 procent). Halvdelen af medlemmerne i Pædagogisk Sektor svarer, at arbejdsopgaver i meget høj grad eller i høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde (53 procent), mens det samme gør sig gældende for 45 procent i Social- og Sundhedssektoren. 4 ud af 10 i Kost- og Servicesektoren svarer, at arbejdsopgaver i meget høj eller i høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde. Følelsesmæssig påvirkning af arbejdet Medlemmerne har fået stillet to spørgsmål om deres følelsesmæssige påvirkning af arbejdet. Det første spørgsmål handler om, hvorvidt arbejdet er følelsesmæssigt belastende, mens det andet spørgsmål handler om, i hvilken grad medlemmerne bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. er 6 ud af 10 medlemmer helt eller delvist enige i, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Der har ikke været nogen udvikling i svarfordelingen fra

10 Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Fordelt på sektor. 20% 40% 23% 16% Kost- og Servicesektoren 12% 26% 26% 35% Pædagogisk sektor 16% 40% 2 18% 2% Social- og Sundhedssektoren 25% 42% 2 1 Teknik- og Servicesektor % Anm.: Antal besvarelser = Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Hvert fjerde medlem i Social- og Sundhedssektoren er helt enig i, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Det samme gør sig gældende for hver sjette i Pædagogisk Sektor, hver ottende i Kost- og Servicesektoren og hver femogtyvende i Teknik- og Servicesektoren. Ser man på, hvor medlemmerne arbejder, er der flest medlemmer med følelsesmæssigt belastende arbejde i psykiatrien (behandlings- og specialpsykiatrien). Her er 8 ud af 10 helt eller delvist enige i, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende 3. Medlemmer, der arbejder i dagplejen eller på skole, rådhus, bibliotek el. lign. svarer i mindre udstrækning, at deres arbejde er følelsesmæssigt belastende. Figur 10 viser, at 11 procent af medlemmerne er i meget høj grad følelsesmæssigt berørt af deres arbejde, mens 32 procent i høj grad er berørt procent af medlemmerne i psykiatrien er helt enige, mens 30 procent er delvist enige. 10

11 Figur 10. I hvilken grad bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Fordelt på sektor. 1 32% 4 1 2% Kost- og Servicesektoren 5% 26% 35% 25% Pædagogisk sektor 1 38% 36% 1 Social- og Sundhedssektoren 1 30% 45% 13% 2% Teknik- og Servicesektor 29% 32% 2 Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Det er især medlemmer i Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren, der bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde, mens det i mindre grad gør sig gældende for medlemmer i Kost- og Servicesektoren samt Teknik- og Servicesektoren. Ligesom i sidste spørgsmål (arbejdet er følelsesmæssigt belastende), er det især medlemmer, der arbejder i psykiatrien (behandlings- og specialpsykiatrien), der er følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Over halvdelen af medlemmerne, i psykiatrien (57 procent), er i meget høj grad eller i høj grad følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Der er sammenhæng mellem, om man bliver følelsesmæssigt berørt af sit arbejde, og om arbejdet er følelsesmæssigt belastende. 8 ud af 10 medlemmer, der er helt eller delvist enige i, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende, er ligeledes følelsesmæssigt berørt af deres arbejde (figur ikke vist). Til sammenligning er 2 ud af 10 følelsesmæssigt berørt af deres arbejde, men mener ikke, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Tage stilling til andre menneskers problemer Mange af FOAs medlemmer arbejder med mennesker, hvor de i deres arbejde er nødt til at tage stilling til andres problemer. svarer 7 ud af 10 medlemmer, at de i meget høj grad eller i høj grad skal tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Flest medlemmer i Social- og Sundhedssektoren (38 procent) og Pædagogisk Sektor (25 procent) skal i høj grad tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Det samme gør sig gældende for 15 procent i Teknik- og Servicesektoren og 10 procent i Kost- og Servicesektoren. 11

12 Figur 11. I hvilken grad skal du tage stilling til andre menneskers problemer i dit arbejde? Fordelt på sektor. 3 37% 2 6% 2% Kost- og Servicesektoren 25% 30% 25% Pædagogisk sektor 25% 37% 32% 6% Social- og Sundhedssektoren 38% 40% 19% 2% Teknik- og Servicesektor 15% 3 26% 22% 6% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Der viser sig derved det samme mønster for de to spørgsmål omkring den følelsesmæssige påvirkning af arbejdet og hvorvidt medlemmerne skal tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Det er især medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren (78 procent) og Pædagogisk sektor (62 procent), der skal tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Det er især i psykiatrien (91 procent) og på specialområdet (86 procent), at medlemmerne skal tage stilling til andre menneskers problemer i deres arbejde. Faget er anerkendt i samfundet 17 procent af FOAs medlemmer er helt enige i, at de oplever, at deres fag er anerkendt i samfundet, mens 44 procent er delvist enige. Derved er det i alt 6 ud af 10, der er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er anerkendt i samfundet. 4 ud af 10 er helt eller delvist uenig i, at deres fag er anerkendt i samfundet. Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at mit fag er anerkendt i samfundet. Fordelt på sektor. 17% 4 26% 1 Kost- og Servicesektoren 17% 36% 28% 1 5% Pædagogisk sektor 12% 5 28% 7% Social- og Sundhedssektoren 19% 43% 26% 12% Teknik- og Servicesektor 29% 36% 2 Anm.: Antal besvarelser = Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 12

13 12 procent af medlemmerne i Pædagogisk Sektor er helt enige i. at de oplever, at deres arbejde er anerkendt i samfundet. Derved er medlemmerne i Pædagogisk Sektor umiddelbart dem, der vurderer deres arbejde som mindst anerkendt i samfundet. Billedet er dog ikke så entydigt. Hvis de medlemmer, der har svaret delvist enig medtages, ligger medlemmerne fra Pædagogisk Sektor på linje med medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren. Halvdelen af medlemmerne i Kost- og Servicesektoren svarer, at deres fag er anerkendt i samfundet. Muligheden for at lære noget nyt 15 procent af medlemmerne har i meget høj grad mulighed for at lære noget nyt gennem deres arbejde, mens 43 procent i høj grad har mulighed for det samme. Derved er det i alt 6 ud af 10 medlemmer, der i høj eller meget høj grad har mulighed for at lære noget nyt gennem deres arbejde. Den sektormæssige fordeling kan ses i figur 13 nedenfor. Figur 13. I hvilken grad har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Fordelt på sektor. 15% 43% 33% 8% Kost- og Servicesektoren 8% 30% 38% 20% 5% Pædagogisk sektor 15% 40% 38% 6% 0% Social- og Sundhedssektoren 16% 46% 29% 7% Teknik- og Servicesektor 36% 38% 13% 3% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6 ud af 10 medlemmer i Social-og Sundhedssektoren og Pædagogisk Sektor har i høj grad eller i meget høj grad mulighed for at lære noget nyt gennem deres arbejde. Det samme svarer hver anden fra Teknik- og Servicesektoren, mens 4 ud af 10 i Kost- og Servicesektoren i høj grad har mulighed for at lære noget nyt gennem arbejdet. Samtidig svarer hvert fjerde medlem fra Kost- og Servicesektoren, at det i meget ringe grad eller ringe grad er muligt at lære noget nyt gennem arbejdet. Det er forskelligt, hvilke arbejdsområder flest medlemmer oplever at lære noget nyt. I psykiatrien oplever 7 ud af 10 medlemmer at lære noget nyt gennem arbejdet, mens det samme gør sig gældende for 4 ud af 10 på skole, rådhus, bibliotek eller lignende. Arbejdet er afvekslende Lidt over halvdelen af medlemmerne (54 procent) har i høj eller i meget høj grad afvekslende arbejde. 34 procent af medlemmerne i Kost- og Servicesektoren svarer i meget høj grad eller i høj grad at arbejdet er afvekslende. Det mest afvekslende arbejde findes i Teknik- og Servicesektoren, hvor 77 procent af medlemmerne i meget høj grad eller i høj grad har afvekslende arbejde. 13

14 Det samme svarer 57 procent i Pædagogisk Sektor og 52 procent i Social- og Sundhedssektoren. Figur 14. I hvilken grad er dit arbejde afvekslende? Fordelt på sektor. 15% 39% 38% 7% Kost- og Servicesektoren 2 45% 16% 5% Pædagogisk sektor 1 43% 38% 5% 0% Social- og Sundhedssektoren 1 38% 39% 7% Teknik- og Servicesektor 28% 49% 1 8% Anm.: Antal besvarelser = I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Der er forskel på, hvor arbejdet er mest afvekslende. Det er især psykiatrien, der skiller sig ud. Her oplever 7 ud af 10 medlemmer i meget høj grad eller i høj grad, at arbejdet er afvekslende. Indflydelse 7 ud af 10 medlemmer har altid eller som regel stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde. Dermed oplever mange af medlemmerne at have indflydelse på arbejdet. Det er især medlemmer i Teknik- og Servicesektoren (83 procent) og Pædagogisk Sektor (79 procent), der altid eller som regel oplever stor indflydelse på deres arbejde. Figur 15. Hvor ofte har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde. Fordelt på sektor. 13% 6 22% Kost- og Servicesektoren 2 50% 2 6% Pædagogisk sektor 15% 6 18% 3% Social- og Sundhedssektoren 62% 25% 3% Teknik- og Servicesektor 2 59% 8% 9% Altid Som regel Som regel ikke Aldrig Anm.: Antal besvarelser =

15 Der er stor forskel på, hvilke medlemmer, der oplever stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde. Indflydelsen er størst i dagplejen, hvor hver anden altid oplever stor indflydelse. Den mindste indflydelse findes blandt de medlemmer, som arbejder i hjemmeplejen. Her er det mindre end hver tyvende (3 procent), der altid oplever stor indflydelse. Tilrettelægge arbejdet En fjerdedel af medlemmerne er altid med til at tilrettelægge deres arbejde, mens halvdelen som regel er med til det. Derved er det i alt 76 procent af medlemmerne, der som regel eller altid er med til at tilrettelægge deres arbejde. 9 ud af 10 i Teknik- og Servicesektoren (87 procent) og Pædagogisk Sektor (85 procent) oplever i altid eller ofte, at være med til at tilrettelægge arbejdet. Det samme gør sig gældende for 7 ud af 10 i Kost- og Servicesektoren (74 procent) samt Social- og Sundhedssektoren (72 procent). Figur 16. Hvor ofte er du med til at tilrettelægge dit eget arbejde? 26% 50% 19% 5% Kost- og Servicesektoren 39% 35% 18% 8% Pædagogisk sektor % 3% Social- og Sundhedssektoren 19% 53% 23% 6% Teknik- og Servicesektor 46% 4 9% Altid Som regel Som regel ikke Aldrig Anm.: Antal besvarelser = Der er ligeledes stor forskel på, hvilke medlemmer der er med til at tilrettelægge deres eget arbejde. Det er især medlemmer, der arbejder i dagplejen og på skole, rådhus, bibliotek eller lignende, der er med til at tilrettelægge arbejdet. Her oplever hver andet medlem altid at være med til at tilrettelægge arbejdet. Anderledes ser det ud for medlemmer, der arbejder i dagplejen eller i en daginstitution eller SFO. Her er det omkring hver tiende, der altid er med til at tilrettelægge arbejdet. Arbejde tager energi Knap hvert fjerde medlem (24 procent) oplever altid eller ofte, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. Der er ikke nogen forskel fra 2010-undersøgelsen (figur ikke vist). Der er ikke fundet nogen statistisk sikker sammenhæng med sektor. De forskelle, der er på arbejdsområde, er ligeledes for små til, at der er nogen reel forskel. Til gengæld er der fundet en sammenhæng med en række andre spørgsmål. Der er fundet en sammenhæng mellem, om arbejdet tager meget energi, og om arbejdet er følelsesmæssigt belastende. Der er en større andel af medlemmer, hvis arbejde tager meget energi, som har et 15

16 følelsesmæssigt belastende arbejde. Den samme tendens viser sig ift. om medlemmerne er følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Det er derved en større andel, der oplever, at arbejdet tager energi, som også bliver følelsesmæssigt berørt at deres arbejde (figur ikke vist). Det er vigtigt at understreje, at det ikke er muligt at sige noget om, hvilken retning de nævnte sammenhænge har. Om arbejdet tager energi, fordi arbejdet er følelsesmæssigt belastende, eller om arbejdet er følelsesmæssigt belastende fordi det tager meget energi, eller om det er noget helt tredje, der påvirker begge ting. Der er også fundet en sammenhæng mellem, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet, og om medlemmerne har mere travlt nu end for 1 år siden. 31 procent af de medlemmer, der har mere travlt nu end for 1 år siden, oplever altid eller ofte, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. Det samme gør sig gældende for 14 procent af de medlemmer, der ikke har mere travlt nu end for 1 år siden (figur ikke vist). Der er ligeledes en sammenhæng mellem, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet, og i hvilken udstrækning man føler sig stresset. De medlemmer, der i høj eller i meget høj grad føler sig stressede, oplever ligeledes i større udstrækning, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet (figur ikke vist). Stress Figur 17 viser, hvor stor en andel af FOAs medlemmer der føler sig stressede. Figuren indeholder tal fra 2012 og Figur 17. I hvilken grad føler du dig stresset? Både tal fra 2010 og % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 3 38% 3% % 40% 35% 7% 2% Slet ikke I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad Ved ikke Anm.: Antal besvarelser i 2010 = 2.105; antal besvareler i 2012 = procent af FOAs medlemmer føler sig i meget høj grad stressede, mens 10 procent i høj grad føler sig stressede. Derved er det i alt 13 procent af FOAs medlemmer, der i 2012 føler sig stressede. Til sammenligning var det i 2010 i alt 9 procent af medlemmerne, der følte sig stressede. Der er en sammenhæng mellem, i hvilken grad medlemmerne føler sig stressede, og i hvilken sektor de arbejder i. Den største andel, der føler sig stressede, findes i Social- og Sundhedssektoren (15 procent). 13 procent af medlemmerne i Kost- og Servicesektoren føler sig stressede, mens det samme er gældende for 10 procent i Pædagogisk Sektor og 8 procent i Teknik- og Servicesektoren (figur ikke vist). Der er ligeledes undersøgt, om der fra 2010 til 2012 har været en udvikling i andelen af stressede medlemmer inden for bestemte faggrupper. Der er fundet en statistisk sikker stigning i andelen af medlemmer i hjemmeplejen, der føler sig stressede. I 2010 svarede 8 16

17 procent af medlemmerne i hjemmeplejen, at de følte sig stressede, mens det samme gør sig gældende for 16 procent i Der er en sammenhæng mellem stress, og om medlemmerne oplever deres arbejde som følelsesmæssigt belastende. De medlemmer, der i meget høj grad eller i høj grad føler sig stressede, vurderer ligeledes deres arbejde til at være følelsesmæssigt belastende. Det samme gør sig gældende ift. om medlemmerne er følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Hvis medlemmerne i meget høj grad eller i høj grad er stressede, er de ligeledes følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. (figurer ikke vist) For en grundlæggende gennemgang af stress henvises til notatet Det siger FOAs medlemmer om stress fra januar Sammenhæng mellem stress og tid nok til at udføre arbejdsopgaver Der er fundet en sammenhæng mellem, om medlemmerne føler sig stressede, og om de har tid nok til at udføre deres opgaver tilfredsstillende. De medlemmer, der altid eller ofte har tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende føler sig i mindre grad stressede end de medlemmer, der sjældent eller aldrig har tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Figur 18. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på, om medlemmerne har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende. Altid 6 27% 0% 0% Ofte 17% 5 25% 2% Sommetider 16% 67% 13% 2% Sjældent 3% 8% 36% 40% 12% Næsten aldrig/aldrig 0% 5% 33% 33% 30% Slet ikke I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad Anm.: Antal besvarelser =1521. Anm.: Kategorien Ved ikke er i figuren undladt i begge spørgsmål. Det drejer sig i alt om 12 medlemmer. Spørgsmålsformuleringen lyder: Har du tid nok til at udføre dine arbejdsopgaver tilfredsstillende?. Den største andel af medlemmer, der føler sig stressede, findes blandt dem, der Næsten aldrig/aldrig har tid til at løse deres arbejdsopgaver tilfredsstillende (63 procent) og Sjældent har tid til at løse deres arbejdsopgaver tilfredsstillende (52 procent). Ingen af de medlemmer, der angiver, at de altid har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver tilfredsstillende, føler sig stressede. Derved viser figur 18, at i højere grad medlemmerne har tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende, jo mindre en andel af medlemmerne føler sig stressede. 17

18 Sammenhæng mellem mere travlt i hverdagen og stress Der er fundet en sammenhæng mellem, hvor stor en andel af medlemmerne der føler sig stressede, og om de har fået mere travlt i løbet af det sidste år. Figur 19. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på, om medlemmerne har mere travlt nu end for 1 år siden. 15% 3 38% 3% Ja 6% 26% 49% 15% Nej 29% 4 23% 3% 2% Ved ikke 15% 39% 3 8% Slet ikke I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad Anm.: Antal besvarelser = Anm.: Kategorien Ved ikke er undladt i spørgsmålet I hvilken grad føler du dig stresset. Dette er i alt 8 medlemmer. Spørgsmålets formulering: Har du mere travlt på dit arbejde nu end for 1 år siden?. føler 19 procent af de medlemmer, der i løbet af det seneste år har fået mere travlt, sig i høj grad eller i nogen grad stressede. Det samme gør sig gældende for 5 procent af de medlemmer, der ikke har fået mere travlt i løbet af det seneste år. Denne sammenhæng er især interessant, fordi 56 procent af medlemmerne i denne undersøgelse har angivet, at de har mere travlt på arbejdet nu end for 1 år siden. 36 procent af medlemmerne har ikke fået mere travlt end for 1 år siden, mens 8 procent af medlemmerne svarer Ved ikke. Derved har 6 ud af 10 fået mere travlt i løbet af det seneste år (figur ikke vist). Sammenhæng mellem stress og vold samt trusler om vold Der er en sammenhæng mellem stress og vold samt trusler om vold. Hvert fjerde medlem, der i høj grad eller i meget høj grad føler sig stresset, har været udsat for vold på arbejdet. Til sammenligning har hvert ottende medlem, der slet ikke eller i ringe grad føler sig stresset, været udsat for vold, mens vedkommende har været på arbejde. Den samme tendens gør sig gældende ved trusler om vold. Her er det ligeledes i højere grad de stressede medlemmer, der er udsat for trusler om vold (figurer ikke vist). Det er dog ikke muligt, at sige noget om, hvilken vej denne sammenhæng går. Det er derved ikke muligt at sige, om medlemmerne bliver stressede, fordi de er udsat for vold eller trusler om vold, eller om de er udsat for vold eller trusler om vold, fordi de er stressede. Det er dog en meget stærk sammenhæng, og det er ikke kun ved spørgsmålet om stress, at der er en sammenhæng med vold og trusler om vold. Der er ligeledes en sammenhæng med andre spørgsmål, der giver en indikator på medlemmernes arbejdsbyrde. Der er derved også en sammenhæng mellem vold og trusler om vold, og om medlemmerne har fået mere travlt i løbet af det seneste år, og om medlemmerne har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende (figurer ikke vist). 18

19 Sygemeldinger på grund af stress har 12 procent af medlemmerne inden for det seneste år været sygemeldt pga. stress, eller hvor stress har været en væsentlig årsag til sygemeldingen. I 2010 var andelen 10 procent, hvormed der ikke har været nogen udvikling i, hvor mange medlemmer der har været sygemeldte pga. stress. Der er ikke nogen forskel på, hvilken sektor medlemmerne arbejder i, når det kommer til sygemeldinger pga. stress. Der er til gengæld forskel på, hvilke arbejdsområder medlemmerne arbejder på. Der er flest sygemeldinger blandt de medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien, i daginstitution eller SFO og på et hospital/sygehus. I alle tre arbejdsområder har omkring hver femte været sygemeldt pga. stress. I dagplejen ses et hele andet billede. Her har hver tyvende i løbet af det seneste år været sygemeldt pga. stress. Der er også fundet en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været sygemeldt pga. stress og om de har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver. 34 procent af de medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende, har været sygemeldt pga. stress i løbet af det seneste år. Det samme gør sig gældende for 3 procent af de medlemmer, der altid har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende (figur ikke vist). Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været sygemeldt pga. stress, og om de har mere travlt på arbejdet end for 1 år siden. 14 procent af de medlemmer, der har mere travlt nu end for 1 år siden, har været sygemeldt pga. stress. Det samme gør sig gældende for 8 procent af de medlemmer, der ikke har fået mere travlt i løbet af det seneste år (figur ikke vist). Alenearbejde Figur 20 viser medlemmernes svar for både 2010 og 2012 på spørgsmålet om alenearbejde. Figur 20: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? -Jeg arbejder meget alene % 28% 2 26% 0% % 30% 36% 15% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Anm.: Antal besvarelser i 2010 = 2.116; antal besvarelser i 2012 = Anmærkning: I 2010 var svarkategorierne en smule anderledes, og var opdelt som følgende: Helt enig, Enig, Uenig, Helt uenig og Ved ikke. I denne undersøgelse sammenlignes Enig fra 2010 med Delvist enig fra 2012 og Uenig fra 2010 sammenlignes med Delvist uenig fra Lidt over halvdelen af medlemmerne oplever i 2012 at arbejde overvejende alene. har 54 procent svareret, at de er helt eller delvist enige i udsagnet om, at de arbejder meget alene. Meget alenearbejde i Pædagogisk Sektor Der er forskel på, hvilke medlemmer der oplever at arbejde meget alene. Figur 21 viser andelen af medlemmer, der oplever at arbejde meget alene fordelt på, hvilken sektor medlemmerne arbejder i. 19

20 Figur 21: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget alene. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 26% 27% 23% 23% Pædagogisk Sektor 37% 22% 1 28% Social- og Sundhedssektoren 2 30% 2 25% Teknik- og Servicesektoren 23% 40% 16% 2 Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Anm.: Antal besvarelser = Anm.: Under 1 procent har svaret Ved ikke, hvorfor kategorien er undladt i figuren. Den største andel af medlemmer, der er helt enige i, at de arbejder meget alene, findes i Pædagogisk Sektor (37 procent). Der er ligeledes en stor andel af medlemmer i Teknik- og Servicesektoren, der arbejder meget alene. Her er 2 ud af 10 medlemmer helt enige i, mens 4 ud af 10 er delvist enige i, at de arbejder meget alene. Den mindste andel af medlemmer, der arbejder meget alene, findes i Social- og Sundhedssektoren. Her har hver femte (21 procent) svaret, at de er helt enige i, at de arbejder meget alene. Der er et stort spænd i alenearbejde, når det kommer til de forskellige arbejdsområder. Dagplejen er det område, hvor flest arbejder meget alene (92 procent), mens hjemmeplejen (82 procent) og rådhus, bibliotek eller skole (75 procent) ligeledes er områder med meget alenearbejde. Det arbejdsområde, hvor færrest medlemmer oplever at arbejde meget alene, er daginstitution (17 procent). Sammenlignet med 2010, har der været en markant fremgang i andelen af medlemmer i hjemmeplejen, der arbejder meget alene. I 2010 angav 67 procent af medlemmerne i hjemmeplejen, at de havde meget alenearbejde. I 2012 er denne andel steget til 83 procent. Der har derved været en stigning på 19 procent blandt medlemmer i hjemmeplejen, der overvejende har alenearbejde. 4 Mobning svarer 15 procent af medlemmerne, at de i løbet af det seneste år har været udsat for mobning, mens de har været på arbejde. Der er ikke fundet nogen væsentlig sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning, og hvilken sektor de arbejder i. Der er dog en forskel på, hvor stor en andel af medlemmerne, der har været udsat for mobning, og hvilket arbejdsområde de arbejder på. Den største andel af mobning findes på specialområdet (33 procent), mens den mindste andel af mobning findes i dagplejen (9 procent). 4 Se Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010 for en grundigere redegørelse af resultaterne fra

21 Hvem bliver medlemmerne mobbet af på arbejdspladsen? Tabel 1 viser, hvem der udsætter medlemmerne for mobning. I tabellen fremgår både en opdeling på de medlemmer, der har været udsat for mobning i løbet af det seneste år (Procent) og en opdeling på alle (Procent af alle). Tallene fra 2011 er udelukkende med udgangspunkt i medlemmer, der i løbet af det seneste år har været udsat for mobning. Tabel 1. Hvem bliver medlemmerne mobbet af? Tal fra 2011 og Antal Procent Antal Procent Procent af alle Mine kolleger % % 9 % En leder % % 4 % Klienter/borgere/patienter % % 3 % Anm.: Det har i spørgsmålet været muligt at angive flere svar, derfor summerer andelene til mere end 100 procent. Anm.: Det har i 2010 være muligt for medlemmerne at angive andre som mobbere, hvilket 10 procent benyttede sig af. I 2012 har det været muligt for medlemmerne at svare Ved ikke. svarede 19 procent Ved ikke (4 procent af alle). Det fremgår af tabel 1, at knap halvdelen (48 procent) af de medlemmer, der i 2012 har svaret, at de i løbet af det seneste år har været udsat for mobning, er blevet udsat for mobning af deres kolleger, mens hver femte (21 procent) har været udsat for mobning fra en leder. Knap hver femte (18 procent) har været udsat for mobning af en patient, borger, klient eller lignende. Til sammenligning var andelen af mobbede medlemmer, der blev udsat for mobning af deres kolleger i 2011, 60 procent dvs. 12 procentpoint højere end i Andelen af medlemmer, der er blevet udsat for mobning af en leder, er faldet fra 41 procent i 2011 til 21 procent i Der er således en tendens til, at medlemmerne i 2012 i større omfang udelukkende bliver mobbet af én part (enten kolleger, leder eller klienter/borgere) frem for af flere parter. Hvis der tages udgangspunkt i alle medlemmerne i undersøgelsen, er det i alt 9 procent i 2012, der har været udsat for mobning fra en kollega i løbet af det sidste år. 4 procent har været udsat for mobning fra en leder, mens 3 procent har været udsat for mobning på arbejdet fra en klient, borger patient eller lignende. Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem mobning, og hvilken sektor eller arbejdsområde medlemmet arbejder i. Sammenhæng mellem mobning og stress Der er fundet en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning i løbet af det seneste år, og i hvilken grad de føler sig stressede. Hvert tredje medlem, der i høj grad eller i meget høj grad føler sig stresset, har været udsat for mobning, mens vedkommende har været på arbejde. Det samme gør sig gældende for hvert tiende medlem, der slet ikke eller i ringe grad føler sig stresset. Det er dog ikke til at sige noget om, hvordan denne sammenhæng er. Det er ud fra denne undersøgelse dermed ikke muligt at se, om medlemmerne er udsat for mobning, fordi de føler sig stressede, og de bliver stressede, fordi de bliver mobbet, eller om det er noget helt tredje, der har indflydelse på begge ting. 21

22 Sygemelding på grund af mobning har 2 procent af medlemmerne været sygemeldt pga. mobning, eller hvor mobning har været en væsentlig årsag til sygemeldingen. Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem, om medlemmerne har været sygemeldt i løbet af det seneste år pga. mobning, og hvilken sektor eller arbejdsområde de arbejder i. Vold og trusler om vold har 15 procent af FOAs medlemmer i løbet af det seneste år været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde. Det er derved hvert syvende medlem, der i løbet af det seneste år, har været udsat for fysisk vold. Medlemmerne er primært udsat for fysisk vold fra borgere, brugere, patienter, elever, pårørende og lign. Mindre end én procent af medlemmerne har været udsat for fysisk vold fra en kollega eller leder. Det samme gør sig gældende ift., i hvilken udstrækning medlemmerne har været udsat for trusler om vold. har 20 procent af medlemmerne i løbet af det seneste år været udsat for trusler om vold. Her er det ligeledes primært borgere, pateinter, pårørende eller elever, der har udsat medlemmerne for trusler om vold. Figur 22. Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold? og Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Fordelt på sektor. 20% 15% Kost- og Servicesektoren Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektor Teknik- og Servicesektor 5% 7% 29% 20% 8% Udsat for trusler om vold Udsat for vold Anm.: Antal besvarelser = Figur 22 viser, at det især er medlemmer der arbejder i Social- og Sundhedssektoren, der har været udsat for fysisk vold og trusler om vold i løbet af de sidste 12 måneder. 3 ud af 10 i Social- og Sundhedssektoren har været udsat for trusler om vold i løbet af det seneste år, mens hver femte har været udsat for fysisk vold. I Pædagogisk Sektor har hver tiende været udsat for fysisk vold i løbet af det seneste år, mens 7 procent har været udsat for trusler om vold. Omkring hver tiende i Teknik- og Servicesektoren har været udsat for fysisk vold og/eller trusler om vold, mens det samme gør sig gældende for hver tyvende i Kost- og Servicesektoren. Der er ligeledes en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for vold eller trusler eller vold, og hvilket arbejdsområde, medlemmerne arbejder på. Det er især specialområdet (48 procent) og plejehjem/plejecenter (26 procent), hvor medlemmerne i løbet 22

23 af det seneste år har været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde. I forhold til trusler om vold, er det igen specialområdet (57 procent), og plejehjem/plejecenter (33 procent), men det er også i psykiatrien (43 procent), at flest medlemmer i løbet af det seneste år har været udsat for trusler om vold. Sygemelding på grund af vold eller trusler om vold har 1,5 procent af medlemmerne inden for det seneste år været sygemeldt på grund af vold eller trusler om vold. Der er ikke fundet nogen væsentlig forskel på de fire sektorer, når det drejer sig om andelen af sygemeldinger pga. vold eller trusler om vold. Der er til gengæld en sammenhæng mellem arbejdsområde, og om medlemmerne har været sygemeldt pga. vold eller trusler om vold. Det er især på specialområdet, hvor flest medlemmer har været sygemeldt pga. vold eller trusler om vold. Her har hvert tiende medlem været sygemeldte i løbet af det seneste år pga. vold eller trusler om vold. Sammenhæng mellem vold og alenearbejde Der er fundet en sammenhæng mellem, om medlemmerne har alenearbejde og har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold. Figur 19 viser andelen af medlemmer, der har været udsat for fysisk vold inden for de sidste 12 måneder, fordelt på hvor enige eller uenige de er i, at de arbejder meget alene. Figur 23: Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Fordelt på alenearbejde 5. 15% 8 Helt uenig 15% 85% 0% Delvist uenig 20% 79% Delvist enig 1 8 2% Helt enig 90% 0% Udsat for vold Ikke udsat for vold Ved ikke Anm.: Antal besvarelser = Anm.: Det har været muligt at svare Ved ikke på spørgsmålet omkring alenearbejde, men da kun en enkelt person indgik i denne krydstabel, er kategorien undladt i ovenstående figur. Anm.: Spørgsmålet omkring vold er blevet stillet i juni-undersøgelsen, mens spørgsmålet omkring alenearbejde er fra april-undersøgelsen. Dette betyder at antallet af besvarelser er lavere i denne figur end i de andre figurer, da der udelukkende indgår medlemmer, som har svaret på begge undersøgelser. Figur 23 viser, at der er forskel på, hvor mange medlemmerne, der i løbet af det seneste år har været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde, når de bliver fordelt på, i hvilken udstrækning de arbejder alene. Den laveste andel af medlemmer, der har været udsat 5 Spørgsmålsformuleringen: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget alene. 23

24 for vold (10 procent) findes inden for gruppen af medlemmer, der har angivet i de arbejder meget alene, hvorimod den højeste andel (20 procent) findes blandt de medlemmer, der overvejende arbejder sammen med andre. Den samme tendens viser sig i forbindelse med spørgsmålet omkring trusler om vold (figur ikke vist). Her er det ligeledes gruppen af medlemmer, der har angivet at de er helt enige i at de arbejder meget alene, hvor færrest er udsat for trusler om vold. Flest medlemmer er udsat for trusler om vold blandt den gruppe medlemmer, der har angivet, at de overvejende arbejder sammen med andre. Hver syvende med alenearbejde er udsat for trusler om vold, mens det samme gælder hver fjerde af de medlemmer, der overvejende arbejder sammen med andre. Der er undersøgt, om denne tendens kunne være påvirket af dagplejernes besvarelser, da dagplejerne har meget alenearbejde, men i mindre udstrækning er udsat for fysisk vold. Der er den samme tendens i besvarelserne, selv om dagplejerne ikke medtages. Det antages, at denne sammenhæng mellem alenearbejde og udsættelse for vold eller trusler om vold til dels kan forklares ud fra, at medlemmer ikke har alenearbejde, hvis de arbejder et sted, hvor der er en højere risiko for vold. Derved er medlemmerne ikke mere udsat for vold, fordi de arbejder sammen med andre, men måske nærmere, at de arbejder sammen med andre, fordi de bl.a. arbejder et sted, hvor der er risiko for vold. Figur 24 viser, hvor stor en andel af medlemmerne, der oplever at arbejde alene, hvor der er risiko for vold. Figur 24: Hvor ofte er du blevet udsat for følgende handlinger i dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? At arbejde alene, hvor der er risiko for vold. Fordelt på sektor. 9% 18% 73% Kost- og Servicesektoren 3% 8% 89% Pædagogisk Sektor 92% Social- og Sundhedssektoren 13% 25% 62% Teknik- og Servicesektoren 20% 77% Anm.: Antal besvarelser = Dagligt/ugentligt/månedligt Sjældnere Aldrig I gennemsnit oplever 1 ud af 10 af FOAs medlemmer i denne undersøgelse dagligt, ugentligt eller månedligt, at arbejde alene, hvor der er risiko for vold. 2 ud af 10 oplever, at arbejde alene, hvor der er risiko for vold sjældnere end en gang om måneden, mens 7 ud af 10 aldrig oplever det. Flest medlemmer i Social- og Sundhedssektoren har oplevet, at arbejde alene, hvor der er risiko for vold. oplever 13 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren at arbejde alene, hvor der er risiko for vold enten dagligt, ugentligt eller månedligt, mens 25 procent oplever det sjældnere. Færrest medlemmer inden for Pædagogisk Sektor oplever at 24

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Praktiserende læger Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere