Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning"

Transkript

1 Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship Leder og medarbejderudvælgelse Leder og medarbejderudvikling/coaching Teambuilding Der vil være mulighed for, at der afholdes enkelte møder via web-konference indenfor de forskellige moduler, samt at du får rettet og besvaret dine opgaver via mails og/eller i en vis udstrækning telefonisk. Forudsætninger For at få det fulde udbytte af undervisningen, er det en forudsætning, at du har en astrologisk uddannelse, eller besidder tilsvarende viden erhvervet på anden vis. Yderligere er det hensigtsmæssigt, at du har en teoretisk uddannelse, der er rettet mod erhvervslivet, samt gerne nogle års praktisk erfaring herfra. Enkelte moduler eller et samlet forløb Kurset er som sagt tilrettelagt som moduler, der kan tages enkeltvis, eller hvis du ønsker dette, kan gennemføres som et helt forløb, der også giver mulighed for en prisreduktion mod betaling af kursets fulde beløb ved uddannelsens start. Afsluttende udtalelse Ved undervisningens afslutning kan du få en udtalelse, der bekræfter, at du har deltaget i modulet/modulerne og har gennemført forløbet på tilfredsstillende vis. 1 Karen Boesen

2 Modul 1: Strukturanalyse Denne analyse er af vital betydning for alle virksomheder, da den kan sammenlignes med radixhoroskopet, og derfor belyser virksomhedens fundament, dens ressourcer og problemområder. Følgende færdigheder skal tilegnes: 1. Tegn i erhvervsastrologisk sammenhænge 2. Huse i erhvervsastrologisk sammenhænge 3. Planeter i erhvervsastrologisk sammenhænge 4. Aspekter i erhvervsastrologisk sammenhænge Modulet er tilrettelagt således, at du får tilsendt opgaver, der skal løses derhjemme. Jeg retter efterfølgende opgaven. Her vil være tale om 4 opgaver, der eksempelvis som nævnt også kan diskuteres via web-konference eller telefonisk i 4 x 1 time. Pris: kr ex. moms. Litteratur Karen Boesen: Ledelse i Astrologisk Perspektiv Georgia Stathis: Business Astrology. Engelsk. 2 Karen Boesen

3 Modul 2: Strategiplanlægning Dette felt indenfor erhvervsastrologien er nok det vigtigste af dem alle. Hvorfor nu det? Ganske enkelt, fordi en virksomhed får opstillet en prognose hvert år ofte hele virksomhedens levetid igennem. Det mest almindelige er, at der udarbejdes prognoser, der dækker en 3-årig periode, da det er de færreste organisationer, der udelukkende har behov for en strategi, der kun dækker et enkelt år. Behovet for at være på forkant med udviklingen er mere langsigtet. Nu er det naturligvis således, at alle analyser skal udarbejdes med den største omhu. Men når vi taler om analyser, der anvendes til strategiplanlægning, er dette vigtigere end noget andet. En virksomhed får jo udarbejdet en sådan analyse hos en astrolog, fordi astrologien kan bidrage med et element i denne proces, som ingen anden rådgiver er i stand til. Dette element hedder: Timing! Derfor skal denne timing naturligvis også være så præcis som mulig. Modulet indeholder følgende: Indlæring af strukturen i en strategiplan. Hvordan får jeg hul på analysen? Hvordan fremlægges analysen? Her er det vigtigt, at du som astrolog er så konkret som mulig. Erhvervslivet er ikke voldsomt interesseret i lange og filosofiske gennemgange af dette eller hint emne. Du skal heller ikke og dette er vigtigt nævne planeter, aspekter og lignende. Det, der betyder noget for en virksomhedsleder, er, hvilken betydning en given konstellation har for hende/ham og dennes virksomhed. Altså kort og kontant er sådan set det vigtigste at have liggende i baghovedet. Strategiplanen kan udarbejdes enten som en analyse, der er indtalt på et kassebånd/dvd eller som afleveres som en skriftlig rapport. Det er selvfølgelig klienten, der afgør, hvilken model der foretrækkes. En skriftlig rapport indeholder sædvanligvis ca A4-sider, hvilket betyder, at den er ret omfattende. Dette har selvfølgelig også indflydelse på prisen, hvorfor udarbejdelse af en skriftlig rapport er væsentlig dyrere end et indtalt bånd. 3 Karen Boesen

4 Uanset, hvilken af analyseformerne klienten foretrækker, er der indeholdt ca. 4-5 timers konsultation i en 3-årig prognose. Strukturen i strategiplanen indeholder følgende: 1. Månens og Lykkepunktets gang gennem tegn og huse. Radix- og progressivt horoskop. Der anvendes materialet fra Strukturanalyse. Tegn og huse. 2. Gennemgang af permanente store aspekter. 3. Den tidsmæssige fokus, der indeholder de kortvarige aspekter. Det vil sige, de indflydelser, som henholdsvis Månen, Lykkepunktet og transitterne danner året igennem. Der vil i forbindelse med disse analyser blive gennemgået 4 opgaver. Dette arbejde er ret omfattende og kræver en høj grad af specialisering. Pris: kr ex. moms. Litteratur: Karen Boesen: Ledelse i Astrologisk Perspektiv 4 Karen Boesen

5 Modul 3: Entrepreneurship Enhver astrologs drøm er naturligvis at være til stede, når idèen til at starte en ny virksomhed opstår hos en iværksætter. Desværre er det meget sjældent, at denne mulighed er til stede. Det normale er, at en virksomhedsejer eller administrerende direktør kontakter en astrolog, når der er tale om problemer i virksomheden, i hvert fald, når vi taler om den første kontakt. Derefter fortsætter virksomheden ofte med at bruge astrologien som et supplement i tilrettelæggelse af den strategiske proces. MEN, det begynder trods alt at blive mere almindeligt for en ny virksomhed at anvende astrologien, hvorfor dette modul er særdeles relevant. I skrivende stund er jeg selv blevet kontaktet af en mindre virksomhed, der gerne ville have udarbejdet en strategiplan. Den pågældende ejer var ikke et sekund i tvivl om, hvornår hans virksomhed var startet op. Han havde nemlig inden da, kontaktet en astrolog for at sikre sig, at han fik de bedste betingelser at arbejde under i sin nye virksomhed. Astrologen havde så fundet et optimalt tidspunkt, hvor han burde slå dørene op. Det er den slags, der varmer enhver astrolog om hjertet. Klienten vidste eksakt, hvornår virksomheden var startet, og så er det jo en drøm at gå i gang. Det, vi vil arbejde med i forbindelse med denne vigtige disciplin, er opstart af selvstændig virksomhed. Og jeg understrege, at det ikke er nok at finde et udmærket tidspunkt til virksomheden. Det kan være svært nok, men der skal mere til. Dette modul vil indeholde følgende: 1. Tolkning af iværksætterens radixhoroskop med henblik på at afgøre, om den pågældende person evner at drive selvstændig virksomhed. 2. Hvis svaret er ja, opstilles der to årsprognoser for vedkommende. Disse tjener som rådgivende i forbindelse med at analysere, om det valgte tidspunkt er det rigtige for opstart. Det er jo ikke nok at have et udmærket radixhoroskop i den forbindelse her, årsprognosen skal jo også matche. Astrologi handler jo i allerhøjeste grad om timing. 5 Karen Boesen

6 Kan vi svare ja til ovennævnte meget væsentlige felter, kan vi begynde at arbejde videre med udvælgelse af det rette tidspunkt for start af den pågældende virksomhed. Det er ikke muligt, selv for astrologer, at ændre på universet og planeternes stilling, hvorfor det helt givet altid, det er i hvert fald min erfaring, vil være således, at der er visse aspekter, som vi gerne ville have undgået, men som vi ikke desto mindre bliver nødt til, at forholde os til. Dette kan rejse visse problemer i forhold til at strukturere et nyt horoskop og dermed en ny virksomhed. Spørgsmål, der typisk dukker op, er eksempelvis, hvor vi i horoskopet skal placere uhensigtsmæssige aspekter? Svaret på dette spørgsmål vil naturligvis være, at det afhænger af, hvad det er for en virksomhed, som vi beskæftiger os med, og hvilke kvaliteter, der skal være i fokus i forhold til, hvilke ressourcer, som virksomheden så afgjort ikke kan undvære. Undervisningen vil bygge på eksempler, samt 2 opgaver, hvor du selv forsøger at komme med et bud på en case, som jeg udvælger fra det virkelige liv. 1. Er ovennævnte positiv, vil vi fortsætte med 2 årsprognoser for den eller de pågældende. Her er det jo vigtigt at kunne analysere en prognose, og herigennem danne sig et overblik over, hvorledes de individuelle muligheder er for den pågældende iværksætter. Her ser vi først og fremmest efter, om tidspunktet er det rette for en opstart af selvstændig virksomhed. 2. Kan vi sige ja til ovennævnte analyser, kan vi gå i gang med det egentlige arbejde, der selvfølgelig drejer sig om at udvælge et tidspunkt for opstart af selvstændig virksomhed, som passer til både entreprenøren og dennes individuelle horoskop, såvel som til den virksomhed, som den pågældende ønsker at etablere. Dette arbejde indeholder også strukturen i de kommende 2 årsprognoser, der gerne skal være forholdsvis problemfri. Dette er selvsagt meget omfattende, da du ikke kun skal finde et optimalt tidspunkt for virksomheden, men også analysere aspekterne et par år frem. Men disse indflydelser skal jo også harmonere med den pågældendes eget horoskop, og de aspekter der findes i dette. 1. Modulet vil rådgive dig omkring 2 forskellige, personlige radixhoroskoper. 2. Endvidere vil der rådgives omkring 2 strategiplaner i forbindelse med ovennævnte 2 radixhoroskoper. 3. Dernæst vil du forsøge, under min vejledning, at udarbejde et opstartstidspunkt med en deraf følgende strukturanalyse. 2 etableringshoroskoper + 2x2 årsprognoser. Pris: kr ex. moms. 6 Karen Boesen

7 Modul 4: Leder- og medarbejderudvælgelse I dette modul vil vi beskæftige os med, hvorfor det er fornuftigt, at en virksomhed anvendererhvervsastrologi som et supplement i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder. Hvad kan vi hjælpe med, som ingen anden konsulent er i stand til at matche? Dette spørgsmål vil blive besvaret i gennemgangen og undervisningen indenfor dette modul, hvor arbejdsprocessen er særdeles kompliceret og arbejdskrævende. Vi vil gå ind i 2 felter, der beskæftiger sig henholdsvis med astrologens arbejdsproces, såvel som processen, der kan relateres til, hvorledes arbejdsgiver og arbejdstager skal behandles. Dette omfatter følgende: Argumenter for brug af erhvervsastrologi vs. andre værktøjer. Hele mennesket belyses: Fortid Nutid Fremtid Andre værktøjer fokuserer udelukkende på nutid. Intern udvælgelse og rekruttering Omfatter følgende discipliner: 1. Udarbejdelse af virksomhedens radix + progressivt horoskop for en periode af 2 3 år. Dernæst lægger du dig fast på de behov og de potentialer, som virksomheden har i denne periode. 2. De medarbejdere, der er beskæftiget i virksomheden, og som opfylder de betingelser, der kræves (radixhoroskop), vurderes dernæst i forbindelse med deres progressive horoskoper, og vi tilrettelægger, hvilke uddannelsesmæssige processer, der eventuelt er nødvendige for at tilgodese både virksomhed og medarbejder. 7 Karen Boesen

8 Dette kan eventuelt også indbefatte lederens radixhoroskopog årsprognoser, samt eventuelle samarbejdspartnere. Modulet vil bestå i, at du løser 2 opgaver, hvor virksomhed og medarbejdernes potentialer og ressourcer klarlægges. Dernæst udarbejder du som astrolog en skriftlig rapport, i hvilken du argumenterer for dine valg. Disse rapporter bliver gennemgået og kommenteret af mig. Ekstern rekruttering Denne form anvendes, når en virksomhed slår en stilling op gennem internet, dagspresse o. lign. Astrologen kommer først ind i billedet, når virksomhedens personaleansvarlige har gennemgået samtlige ansøgere og deres faglige kvalifikationer, og dernæst har udvalgt normalt 2 4 kandidater til stillingen. Astrologen beskæftiger sig naturligvis ikke med, om en ingeniør, arkitekt og lignende har de faglige kompetencer, som stillingen kræver. Det eneste område, som vi kan være behjælpelige indenfor, er det, der beskæftiger sig med de personlige egenskaber hos den person, der kandiderer til stillingen, samt en vurdering af de kommende to årsprognoser for både virksomhed og kandidater. Modulet er selvsagt omfattende afhængigt af antallet af kandidater. Det kræver fra astrologens side både uddannelse og erfaring indenfor følgende discipliner: 1. Tolkning af radixhoroskop for hver ansøger personligt og erhvervsmæssigt 2. Tolkning af årsprognoser personligt og erhvervsmæssigt for samtlige ansøgere. 3. Synastri både i forbindelse med virksomhed og kandidat, samt eventuelt mellem leder og kandidat. Der kan sagtens i en sådan proces være behov for at udarbejde horoskoper, samt holde styr på disse, hvilket selvfølgelig kræver at astrologen gennem sin erfaring fra det daglige arbejde som astrolog har udviklet evnen til at danne sig et overblik. Du vil blive rådgivet i forbindelse med, hvorledes ovennævnte proces foregår i det praktiske liv, hvilke etiske hensyn der skal tages til kommende medarbejdere, og de personer som ikke får den søgte stilling, samt hvilke lovgivningsmæssige vilkår, du er underlagt, og som du naturligvis løbende skal holde dig à jour med. Prisen for rådgivning i forbindelse med både intern og ekstern udvælgelse: kr ex. moms. 8 Karen Boesen

9 Modul 5: Leder- og medarbejderudvikling/ coaching Dette område er uden sammenligning det mest interessante for mange mennesker, hvilket selvfølgelig skyldes, at vores arbejdsliv er noget af det, som fylder meget i vores tilværelse. På sin vis hænger det sammen med intern udvælgelse i det omfang vi udfører coaching i virksomhedens regi, men der er naturligvis også mange situationer, hvor private klienter søger os, for via deres personlige analyser at komme videre på måske helt nye præmisser i deres karriereforløb. Modulet indeholder følgende øvelser: 1. Udarbejdelse af radixhoroskop samt progressivt horoskop for medarbejder eller privat klient. 2. Tidshorisonten er individuel, men det mest almindelige er, at en medarbejder/ privatklient ønsker en oversigt over 4 5 år. Disse horoskoper danner grundlag for de samtaler, som vi fører med den pågældende, og vil i sidste ende medføre, at vedkommende klient får et godt overblik over sine muligheder, problemområder, tidsmæssige fokus, og hvad der ellers kan være relevant i forbindelse med personalesamtaler/coaching. Det er det individuelle horoskop, der er afgørende for, hvor fokus skal placeres. Undervisningen vil give dig 2 opgaver, som skal gennemgås af undertegnede, og dernæst forelægges for en klient under en samtale af 2 x 1 1/2 time. Dette giver dig mulighed for både at få en feedback fra mig, men nok så vigtigt også fra en klient. Pris: kr ex. moms og inkl. klientsamtaler. 9 Karen Boesen

10 Modul 6: Teambuilding Dette modul involverer etablering af mange forskellige grupper, der nedsættes med forskelligt formål, og derfor også forudsætter forskellige kvaliteter i astrologisk sammenhæng. Det, der er det essentielle, er naturligvis at finde det optimale opstartstidspunkt for gruppen, hvilket kan involvere følgende: 1. Personanalyse for gruppens medlemmer 2. Årsprognose for gruppens medlemmer 3. Virksomhedens etableringshoroskop og prognose, hvis gruppen etableres i virksomhedsregi. 4. Evt. virksomhedslederens personanalyse og prognose. Undervisningen involverer etablering af 2 forskellige grupper og vil fokusere på et gunstigt opstartstidspunkt med behørig skelen til personanalyse/prognose for 3 4 gruppemedlemmer. Pris: kr ex. moms. 10 Karen Boesen

11 Prisreduktion ved køb af hele forløbet Prisen for hele kurset (6 moduler) andrager kr ex. moms. Mod forudbetaling af hele kurset inden dets påbegyndelse, foretages der en prisreduktion, hvilket betyder, at du kan erhverve samtlige 6 moduler til en pris af kr ex. moms. Karen Boesen, Erhvervsastrolog Frederikssundsvej 128 C 2700 Brønshøj Telefon: Karen Boesen

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere