Mere end bare et job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere end bare et job"

Transkript

1 Mere end bare et job

2 Mere end bare et job Meget mere end pension Et job hos ATP udvikler dig ikke kun fagligt, men også socialt og personligt. Vi tager din udvikling alvorligt. For det er vigtigt for både dig og vores konkurrenceevne. Derfor tilbyder vi mere end bare et job. Gennem årene har vi skabt flotte forretningsmæssige resultater men det stopper ikke her. Vi udfordrer hele tiden os selv, ligesom vores kunder, øvrige interessenter og samarbejdspartnere er med at holde os i bevægelse. Vi har ambitioner om at skabe verdensklasse inden for pension og sikring, som er vores kerneforretning. Og vi ved, at engagerede medarbejdere og suveræne ledere er fundamentet for vores succes. Hver især er vi ansvarlige for at bidrage til, at ATP når sine mål og det sker gennem samarbejde på tværs af organisationen. Vores samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er sammen med de faglige organisationer med til at sikre, at vi kommer i mål. Vi er gentagende gange blevet kåret som eliten af danske og europæiske arbejdspladser. Det er vi både stolte af og glade for. Men det forpligter. Derfor gør vi os umage med at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads, som måske også kan blive din en dag. Læs mere om ATP som arbejdsplads på de næste sider. De fleste danskere kender ATP fra lønsedlen eller fra den månedlige pensionsudbetaling. Med mere end 4,7 millioner kunder sikrer ATP Livslang Pension, at stort set alle voksne danskere får et supplement til folkepensionen. Og det har vi gjort siden Vores investeringsafdeling er kendt for at gå nye veje i arbejdet med at sikre pensionister den bedst mulige pension gennem formueforvaltning på højt internationalt plan. Vi er mest kendt for pension. Men vi håndterer også mange andre spændende opgaver. Faktisk er vi Danmarks største pensions- og sikringsselskab og løser opgaver for snart sagt alle voksne danskere og samtlige virksomheder i landet. Og så er vi en af Europas største pensionsvirksomheder. Vores kernekompetencer er billig og effektiv administration af pensions- og arbejdsmarkedsordninger og andre sociale velfærdsydelser. Hertil kommer formueforvaltning i verdensklasse. På pensionsområdet har vi ansvaret for ATP Livslang Pension og den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. For de to pensionsordninger varetager vi drift, udvikling og formueforvaltning. Og fra 2012 varetager vi også udbetaling af folkepension og førtidspension via Udbetaling Danmark plus udbetalingen af barselspenge, familieydelse og boligsikring. Inden for sikringsområdet løser vi en række spændende opgaver, såsom Lønmodtagernes Garantifond, Feriekonto, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Skattenedslag for seniorer. En del af vores virksomhed drives også på kommercielle markedsvilkår. Via datterselskabet Pension- Service A/S udbyder vi forskellige administrative ydelser. 2 3

3 Økonomisk grundtryghed som drivkraft Er ATP det rette for dig og er du den rette for ATP? Hos ATP er vi drevet af at skabe grundlæggende økonomisk tryghed for vores kunder. Det gælder, uanset hvor i organisationen, vi er, og hvilke opgaver vi tager os af. Som medarbejder vil du kunne mærke en særlig stolthed og arbejdsglæde, der udspringer af vores produkter, arbejdsopgaver og resultater. Vi har modet til at sætte ord på vores høje ambitioner, som det fremgår af vores vision: Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed. Vi tør gå nye veje i sikrings- og pensionsverdenen. Vi kæmper for at afskaffe det komplicerede og tunge. Vi gør det nemt og trygt for den enkelte. Enkelthed og høje afkast skal sikre verdensklasse, igen og igen. Vores kultur bygger på fire grundlæggende værdier, som ikke er formuleret af topledelsen alene, men af alle vores medarbejdere i fællesskab. Dermed kan vi sige, at vores værdier er formuleret af medarbejderne for medarbejderne. Du kan selv vurdere, om de giver mening for dig. Hos ATP er vi TROVÆRDIGE. Vi tror på at tage ansvar, vise respekt og gøre en forskel. Hvad tror du på? Troværdig er at have respekt for andres midler, være åben og tage ansvar. Hvad tager du ansvar for? Hos ATP er vi KONKURRENCEDYGTIGE. Vi leverer kvalitet til lave omkostninger. Det handler om at sætte kunden først. Hvordan sætter du kunden først i dit arbejde? Hvad vil du være dygtig til? Hos ATP er vi NYSKABENDE. Vi tager initiativ og går nye veje hvilken vej går du? Nyskabende betyder også nye teknologier og nye kompetencer. Hvornår har du sidst taget initiativ til noget nyt? Hos ATP har vi stor ARBEJDSGLÆDE. Arbejdsglæde skabes bl.a. gennem respekt, indflydelse og ansvar. Glæde er en værdi i sig selv. Arbejdsglæde er en værdi hos ATP. Hvad glæder du dig over? Værdierne er fundamentet for vores hverdag, og måden vi samarbejder på. Et fundament, der sikrer, at vi har den stærke sociale kapital, der skal til for at nå de forretningsmæssige mål. Det er ikke tilstrækkeligt for os at have høje ambitioner. Uden de rigtige ledere og medarbejdere ville vi hurtigt miste konkurrenceevne. Vi har helt konkrete mål for vores medarbejdere, forankret i vores forretningsstrategi på lige fod med mål for vores kunder, forretningsprocesser og økonomi. Vi stiller store krav til hinanden og til dig allerede ved rekrutteringen. For vi er opsatte på at sikre, at der er det rette match mellem dine kompetencer og dét, ATP har brug for. Dine faglige kvalifikationer er et vigtigt fundament. Men vi ved også, at de rette sociale og personlige kompetencer er en væsentlig forudsætning for, at du får jobmæssig succes. Vi giver os god tid til at sikre, at der er overensstemmelse mellem dine forventninger og det, vi kan tilbyde, både på kort og på lang sigt. Det er i lige så høj grad dig, der skal vælge ATP til. For os er det nemlig ikke kun et spørgsmål om at tiltrække de relevante kompetencer, men også om, at du og ATP bliver et godt makkerpar. Mangfoldighed er med til at give os et levende og dynamisk arbejdsmiljø og sikre vores kunder de bedst mulige resultater. Vi går langt for at skabe plads til alle, uanset køn, alder, kulturel baggrund, seksuel orientering, handikap mv. For os handler det om at få alle talenter i spil. Vores basis-ansættelsespakke er med til at sørge for, at din løn afspejler din markedsværdi. Vi har bl.a. vores egne overenskomster, en attraktiv pensionsordning, helbredssikring og fleksibel arbejdstid. Desuden har vi fokus på at skabe en bæredygtig psykologisk kontrakt. Et væsentligt løfte, vi giver dig ved ansættelsen, er løftet om fortsat udvikling og vedvarende udfordringer. Vi kan ikke garantere dig en livslang ansættelse, men til gengæld kan vi sikre, at din markedsværdi stiger, mens du er hos os. Det betyder, at vi hele tiden fokuserer målrettet og systematisk på din kompetenceudvikling. For at få succes hos ATP er det vigtigt, at du er en holdspiller, der trives med at skabe resultater sammen med andre. Ud over at investere i din udvikling, investerer vi i at skabe team, der kan samarbejde med hinanden på tværs af organisationen. Vi er ganske enkelt afhængige af, at du kan sætte dit talent og dine kompetencer i spil sammen med dine kolleger. 4 5

4 Aktiv CV-pleje er vigtigt både for dig og os Set, hørt og forstået Kompetenceudvikling eller Aktiv CV-pleje, som vi kalder det er et fælles ansvar mellem leder og medarbejder. For det handler om din markedsværdi og ATP s konkurrenceevne. Vi er en vidensvirksomhed, der lever af vores medarbejderes kompetencer, ideer og løsninger kun sådan kan vi sikre, at vores kunder får den bedst tænkelige service og kundeoplevelse. Aktiv CV-pleje er meget mere end kurser. Det er også udvikling af nye opgaver, udfordrende projekter, tilegnelse af ny teknologi og viden, sidemandsoplæring, jobtræning, særlige talentforløb og meget mere. Vi har et omfattende internt kompetenceudviklingsprogram, som rummer mange forskellige aktiviteter inden for fire akademier: ATPakademiet Balanceakademiet Kommunikationsakademiet Ledelsesakademiet Derudover har vi individuelt tilrettelagte udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere. Du og din leder fastlægger ved Perspektivsamtalen, hvilken kompetenceudvikling, der skal være i fokus det kommende år, med udgangspunkt i dine opgaver, mål og succeskriterier. Der er tilbud om særligt accelererede talentudviklingsforløb for dig, der har potentiale til yderligere udvikling. I talentforløbet er vores øverste ledelse involveret, og årets talenthold arbejder med en særligt udvalgt strategisk opgave, som præsenteres for ledelsen. Desuden har hvert talent en specifik individuel træningsbane med afsæt i konkrete opgaver, der skal løses inden for det pågældende forretningsområde. Måske tænker du: Det lyder meget godt alt sammen men hvordan får I tid til det? Vi ved jo alle, at hverdagen kan tage over. Derfor følger vi løbende op på, om du får prioriteret tiden til kompetenceudvikling i dialogen med din leder. Da vi blev kåret som danmarksmester i livslang læring, var det en anerkendelse af vores fokus på kompetenceudvikling. Og når vi i den årlige tilfredshedsundersøgelse spørger vores medarbejdere, er de også særdeles tilfredse med de kompetencemiljøer, vi skaber. Vi ved fra vores medarbejdertilfredshedsundersøgelser, at noget af det, der betyder allermest, er trivsel i det daglige at man har råderum, ansvar og indflydelse. Vores filosofi er, at alle skal føle sig set, hørt og forstået. Det betyder ikke, at vi altid er enige om tingene, men at vi respekterer hinanden og har tillid til, at vi hver især gør vores bedste. Set, hørt og forstået er en del af vores personalepolitik. Det handler om helhed, respekt og samarbejde. En høj grad af gensidig fleksibilitet er en del af vores hverdag. Vi respekterer mennesket bag medarbejderen og tror på, at det er en forudsætning for, at den enkelte kan præstere på topniveau hver eneste dag. Vi opererer på et globalt marked, hvor der er stigende krav om effektivisering og lønsomhed. Det betyder, at vi har konstant fokus på bundlinjen, uden at gå på kompromis med arbejdsglæden og trivslen. Høje ambitioner, masser af udfordringer og konstant udvikling kan kun lykkes i en travl hverdag, hvis der er balance mellem krav og ressourcer. Bevidstheden om, at vores ledere og medarbejdere er ambitiøse mennesker, der har valgt at investere deres arbejdsliv i ATP, stiller krav til os om respekt og omsorg. Siden 2003 har ATP været arbejdsmiljøcertificeret. Det indebærer, at arbejdsmiljøet gennemgås to gange årligt. Her kommer hele organisationen i spil, og både ledere og medarbejdere inddrages. Arbejdsmiljøcertificeringen er med til at sikre, at vi kommer ud i alle kroge af organisationen, så vi kan dokumentere, at vores store ambitioner på arbejdsmiljøområdet også lever i hverdagen. 6 7

5 Suveræn ledelse gør en markant forskel Livsbalance stimulerer toppræstationer Vi har sat os for, at ledelse skal være et middel til at skabe arbejdsglæde og stort engagement. Når vi rekrutterer ledere, skal de derfor ikke kun kunne forene fagligt engagement og forretningsforståelse, men også have en selvindsigt og adfærd, der motiverer andre og bringer det fulde potentiale i spil. For kun på den måde kan teamet opnå de bedste resultater. Suveræn ledelse bygger på nedenstående ledelsesprincipper, som er formuleret i et samspil mellem vores ledere og medarbejdere. Begejstring Vi sikrer, at der er højt til loftet. Vi brænder for det. Vi viser mod og handlekraft Anerkendelse Vi bygger på succeserne. Vi sætter alt potentiale i spil. Vi får andre til at lykkes Toppræstationer Vi sætter ambitiøse og klare mål. Vi bryder grænser Du kan forvente, at din leder viser dig vejen inden for ATP-koncernens vision. Hvad er det for en sag, vi kæmper for, og hvilke resultater skal vi opnå? Du vil opleve en ambitiøs og utålmodig ledelse, som også ved, at det er nødvendigt at prioritere og navigere mellem hverdagens mange muligheder og somme tider umuligheder. Du kan forvente en leder, der går foran, som kan bevare roen, og ikke mindst en leder, der tager ansvar for, at du lykkes sammen med dine kolleger. Det helt basale forhold mellem leder og medarbejder hviler hos ATP på tillid. Vi tror på hinanden og kører efter princippet noget for noget. Vi ved, at tillid giver selvtillid, fornyet energi og mod til at prøve kræfter med nye udfordringer. Det giver værdifuld fleksibilitet begge veje, og vi bruger ikke unødig tid på kontrol. Men ledelse handler ikke kun om din leder for i hvert eneste job hos ATP er der ledelsesopgaver, der skal løses. Så uanset om du er kunderådgiver, forretningsudvikler, formueforvalter, it-medarbejder eller noget helt femte, så forventer vi, at du tager ledelse på dine opgaver og går foran, hvis noget kan forbedres. Nogle kalder det selvledelse vi kalder det sund fornuft. For at sikre, at vi har den nødvendige ledelseskraft, har vi fokus på, at alle, der har talent for ledelse det være sig projektledelse, forretningsledelse eller personaleledelse kommer i spil. Derfor har vi også et mål om at sikre mangfoldighed på alle ledelsesniveauer i forhold til kvinder og mænd, alder, etnicitet mv. Så har du ambitioner om at blive leder, så sig dem højt. Hos ATP tror vi på, at kun mennesker med balance i deres liv kan yde gentagne toppræstationer. Vores kultur har fokus på at skabe denne livsbalance, uden at gå på kompromis med de høje ambitioner. Det gør det til en krævende opgave. Men vi tror på, at vi på den måde kan fastholde og tiltrække ambitiøse, hele mennesker, som brænder igennem, ikke ud. Vi har udviklet et livsbalanceprogram, der tager udgangspunkt i, at vi har forskellige behov, afhængigt af hvilken livsfase vi befinder os i. Vores systematiske fokus på kompetenceudvikling sikrer, at hovedet bliver stimuleret, mens vores fokus på sundhed sørger for, at kroppen rent fysisk får det rette brændstof. For at holde kroppen ved lige, opfordrer vi alle til at spise sundt og varieret og dyrke motion. Det er derfor ikke et sjældent syn, at vores medarbejdere snører løbeskoene og løber en tur i skoven sammen med kollegerne, at de tjekker ind i motionscenteret, deltager på kostvejledningskurser eller får besøg af vores fysioterapeut for at få gode vaner, når det gælder brug af arbejdsstole og -borde. Vores kantine er gang på gang blevet kåret som en af Danmarks bedste kantine- og frokostordninger og har fået det økologiske sølvmærke. Vi ved, at der skal sunde madvaner til, hvis vi vil undgå at gå sukkerkolde sidst på eftermiddagen. Vi har et aktivt foreningsliv med mange spændende kulturelle aktiviteter og sportstilbud til dig og din familie. Vi har også andre tilbud, såsom aktiv ferie, hvor du kan tage dine børn eller børnebørn med til særlige aktiviteter, så puslespillet i børnenes skoleferier nemmere går op. Og så har vi indrettet et særligt kids room til de børn, der kommer med deres forældre på arbejde, når der er brug for en fridag eller en hjælpende hånd ved en lukkedag eller andet. Et andet meget populært tilbud er, at vi kan købe take-away med hjem fra kantinen sunde og økologiske middagsretter, der giver os lidt luft i hverdagen. Du tænker måske, at det lyder for godt til at være sandt, og at det ikke holder i virkeligheden. Men vi kan med god samvittighed sige, at det rent faktisk fungerer sådan i praksis. Vi er nemlig kåret som både Danmarksmester og Europamester i disciplinen livsbalance. 8 9

6 Arbejdsglæden blomstrer Lyst til mere? Det er vores ledere og medarbejdere, der sammen skal sikre, at HR-strategien bliver omsat til hverdagen. Gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse sætter vi fokus på trivsel og følger op på nedenstående koncernmål: Arbejdsglæde Daglig ledelse Kompetenceudvikling Det daglige arbejde Vi forventer, at vi har en høj tilfredshed på alle fire områder, og at vi ligger i førerfeltet i forhold til andre virksomheder intet mindre! Men arbejdsglæde kommer ikke af sig selv. Det kræver et dagligt fokus fra både ledere og medarbejdere, eftersom det er en forudsætning for at kunne være produktiv og effektiv. Vi følger det også på andre måder. Vi har forskellige HR-nøgletal som fx personaleomsætning, kompetencedage, overarbejde og sygefravær, som vi følger nøje og løbende forsøger både at lære af og optimere. Vi følger også arbejdsglæden på tæt hold i hverdagen. Mange steder i organisationen gennemfører vi løbende pitstop-samtaler, hvor leder og medarbejder har en 1 til 1-dialog om opgaver, kompetenceudvikling og livet i øvrigt. Det sikrer, at vi har det rette fokus på dig og dine forventninger til ATP og er en form for løbende genforhandling af den psykologiske kontrakt, vi indgår ved ansættelsen. Vi kunne fortælle meget mere om livet hos ATP. Men du kan selv læse mere om ATP som arbejdsplads på atp.dk. Her har du også mulighed for at se konkrete jobopslag og lægge dit cv i vores emnebank. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Mail: Tlf:

7 Design: Viscom.dk Foto: Thomas Hergaard ATP Kongens Vænge Hillerød Telefon

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23 Danske Karriere JEG VED, HVOR MIN KARRIERE STARTER, MEN IKKE HVOR DEN ENDER / Side 10 DANSKE GRADUATE Vær med på holdet, når vi hvert år ansætter graduates med vidt forskellige profiler og interesser.

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere