Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2006 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Nyt ansigt i bestyrelsen Nyt ansigt i bestyrelsen af Head-Hunter Aase Hoeck, LederService, Hvorfor udgør mænd 89 procent af bestyrelsesmedlemmerne i landets 50 største virksomheder? Der er ingen kvindelige bestyrelsesformænd i samme virksomheder, og i halvdelen af bestyrelserne er der ingen kvinder. Kvinder både kan og vil bruge deres viden i danske virksomheders bestyrelser. Kvinder ønsker at blive valgt på deres kompetencer og erhvervserfaring og ikke på deres køn via kvoteordninger eller positiv særbehandling. År 2006 har været et godt år indtil nu antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er voksende, talentmassen er stor, men udviklingen kan gå endnu hurtigere til gavn for dansk erhvervsliv. 1. Undersøgelser taler deres klare sprog Børsnoterede virksomheder med og uden kvinder Magasinet Penge har opregnet, at der ultimo 2005 kun var 9 kvinder udpeget til de 161 bestyrelsespladser i de store og mest omsatte virksomheder på Københavns Fondsbørs. Medarbejderne i otte af virksomhederne var med til at fordoble antallet af kvinder i bestyrelseslokalerne ved at vælge kvinder som medarbejderrepræsentanter. Når kvoten af udpegede kvinder overhovedet er nået op på 5 procent af bestyrelsesposterne i det såkaldte OMXC20 indeks, var grunden, at Mærsk McKinney-Møller havde udnævnt to af sine døtre til bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk A/S. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

3 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen For nyligt stod at læse, at der netop er indvalgt en 32-årig kvinde i bestyrelsen, Cecilie Mose Outzen. Jeg opfatter dette som et tegn på, at A.P. Møller-Mærsk A/S hermed signalerer, at man er en moderne og fremadrettet organisation. 2. Bundlinjen som argument Kvinder giver indtjening Professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus har kommenteret, at udviklingen går den helt forkerte vej i Danmark. Her falder andelen af kvinder i bestyrelser, når vi ser bort fra medarbejderrepræsentanter. Nina Smith har forsket i emnet Kvinder i ledelse og er kommet til samme resultat som en tilsvarende amerikansk undersøgelse: Kvinder i ledelsen giver gode tal på bundlinjen. Mange af de pågældende virksomheder har også kvinder i bestyrelsen, og de positive resultater taler deres klare sprog. Nina Smith har været en flittigt anvendt foredragsholder om emnet, og mange virksomheder har benyttet anledningen til at kigge nærmere på deres egen talentmasse. Dette gælder bl.a. øverste direktør i Jyske Bank, Anders Dam, som støtter netværk, der kan synliggøre det kvindelige potentiale. 3. Små og mellemstore virksomheder Tantebestyrelser En undersøgelse fra DI har dokumenteret, at det betaler sig at udskifte onkler, tanter og familiens revisor ud med professionelle personer udefra med bestyrelseskompetence. Andelen af virksomheder, som pr. medarbejder omsætter for 1-1,5 mio. om året, stiger fra 29 procent ved et eksternt bestyrelsesmedlem til hele 67 procent ved fem eksterne bestyrelsesmedlemmer. Har virksomheden stor eksport, er det værdifuldt også at have et udenlandsk bestyrelsesmedlem, lyder udsagnet fra DI. Undersøgelsen viser også, at andelen af virksomheder, som omsætter for over to mio. pr. medarbejder årligt, stiger fra under 10 procent til 25 procent, når direktionen får en effektiv sparringspartner i sin bestyrelse. Netop denne konstellation har vist sig interessant for kvindelige bestyrelseskandidater. Flere af de virksomheder, jeg har formidlet bestyrelseskandidater til, har ønsket kvinder, som efter flere år på en toplederpost er blevet selvstændige virksomhedskonsulen Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

4 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. ter og som foruden at deltage i bestyrelsesarbejdet kan påtage sig en sparringspartnerrolle for virksomhedens leder. 4. Kvinder fremhæves på kønnet Kvoteordninger i Norge og Sverige Kvoter med positivt fortegn Der findes ingen kvinde i dansk erhvervsliv, som ønsker at blive fremhævet på grund af sit køn. Danske kvinder protesterer højtlydt sammen med Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen mod at få en plads i bestyrelseslokalet som følge af lovmæssige kvoteordninger. Debatten retter sig mod svenskernes krav om 25 procent kvinder og nordmændenes ditto om 40 procent kvinder i KFX- og børsnoterede selskabers bestyrelser. Jeg forstår protesterne ingen velkvalificeret mand eller kvinde ønsker en bestyrelsespost på grund af sit køn men omvendt tror jeg heller ikke, at der indvælges en eneste kandidat i Norge eller Sverige, som ikke har de fornødne kompetencer til at forvalte arbejdet i den pågældende virksomheds bestyrelse. Uden den fornødne baggrund ville personen forholdsvis hurtigt blive en dårlig medspiller og miste enhver indflydelse i bestyrelsessamarbejdet. Det skal tilføjes, at der i Sverige lige nu er røster fremme om at reducere kvoten fra 25 til 15 procent. Hvad begrundelsen herfor er, står ikke helt klart. Men når dette er sagt, vil jeg også tilføje, at resultaterne i Norge og Sverige har været særdeles positive, og øjnene, der har skullet udse sig de nye kvindelige kandidater til bestyrelserne, har haft nyt og anderledes fokus. Resultatet er da også, at en række kompetente kvinder er blevet synlige og efterfølgende blevet vurderet på deres indsats og deres viden, som for nogles vedkommende ellers ikke på dette tidspunkt var nået frem til bestyrelseslokalerne. Erfaringerne viser også, at kvinderne bidrager godt til bestyrelsesarbejdet, når de først er kommet ind. Ingen tvivl om, at kvoteordning, eller politisk trussel om samme får virksomhederne til at se i nye retninger. Når en politisk løsning alligevel er problematisk skyldes det, at der ikke findes fornuftige sanktionsmuligheder for de virksomheder, der ikke lever op til kravene hvilket udviklingen i Norge da også har vist. En lovgivningsmodel bør derfor kun gennemføres, hvis man realistisk kan føre den til dørs. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

5 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen 5. Kvinde med gen for forandringsledelse Center for Ledelse Jeg kan nævne, at direktør, cand.merc.aud. Wenche Strømsnes, Center for Ledelse har udtalt, at hun absolut ville have sig frabedt at blive valgt på sit køn. Efter hendes mening er det ikke et problem i sig selv, at der er langt færre kvinder end mænd i selskabsbestyrelserne; men det er et problem, hvis der går en masse kompetente kvinder rundt, som bliver valgt fra til bestyrelsesposter, fordi de er kvinder. Selv ønsker hun kun at være bestyrelsesmedlem i virksomheder, som er i gang med store og grundlæggende forandringer og ikke bare en organisation, der kører lige ud, som hun siger. Derfor er vi nødt til i Danmark at synliggøre kvinderne på andre måder, så bestyrelsesformanden har denne del af talentmassen for øje, når nye bestyrelsesmedlemmer skal på banen. Jeg skal senere komme ind på de fordele, dette kan give den enkelte virksomhed. Jeg vil også primært bevæge mig indenfor i de små og mellemstore virksomheder og med nogle cases beskrive virksomheder, der specifikt har ønsket et kvindeligt bestyrelsesmedlem samt hvilke krav og ønsker, der er blevet stillet til det ny medlem af bestyrelsen. 6. Pressen skaber kvindebilleder Kvinder som overskrift Jeg kan derfor bekræfte, at kvinder ikke ønsker at blive fremhævet på grund af deres køn dette gælder såvel i debatten om kvoteordninger, positiv særbehandling og overskrifter i pressen. Mediebilledet er dog af stor betydning, da det er med til at skabe rollemodeller, og begge køn tiltrækkes og afskrækkes af, hvordan rollemodellerne bliver fremstillet. Indtil videre er de danske medier overvejende positive i deres fremstilling af kvinder på topposter. Men aviser, blade og TV er med til at fremhæve det kønsspecifikke ved enhver anledning, fordi det sælger godt som overskrift. Journalisten vil for det meste gerne fremsende artiklen til gennemlæsning inden publicering, men overskrift og fototekster ser hovedpersonen ikke, før avisen er på gaden. Når jeg har valgt at nævne nogle af disse kvindebilleder, er baggrunden, at fremtidens bestyrelsesmedlemmer i stort tal vil blive rekrutteret blandt disse kvinders kønsfæller. Jeg skal her give nogle eksempler fra presseomtalen: LONDONS KVINDELIGE BØRSSUCCES Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

6 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. Børsens hårde leder Clara Furse har med stor dristighed sikret aktionærerne astronomiske gevinster i London Stock Exchange. Hun har i løbet af godt fem år med succes ledet Europas største børs og fået mange tilnavne som The Ice Maiden og Her Ladyship. Deutsche Börse er sammen med australske Macquarie og amerikanske Nasdaq alle blevet smidt på porten af den 48-årige Furse med beskeden: Der er tale om et latterligt tilbud, der stærkt undervurderer børsens værdi. Fototeksten fortæller, at hun er kendt som en dygtig, men også som en hård leder. FRANKRIGS NÆSTE PRÆSIDENT MÅSKE EN KVINDE Overskriften taler for sig selv KARRIEREN FOR KORT TIL KVINDESNAK Interview med kvindelig fabrikschef, der altid kun har arbejdet sammen med mænd. Margit Beck, fabrikschef hos Chr. Hansen i Gråsten understreger, at hendes grundholdning er, at mænd og kvinder er lige gode. Det er det enkelte individ, det kommer an på, så generelle karakteristika skal man være varsom med. Hun er imod rene kvindenetværk og mener, de er med til at lave kønsfraktioner. NYBAGT MOR TIL TOPS I NORDISK STORBANK SEB med en kvinde ved roret Annika Falkengren er den anden svenske kvinde, der er strøget til tops i bankverdenen. Hendes sælgerbaggrund fornægter sig ikke, når hun skal optræde offentligt, fortalte Dagbladet Børsen. Indenfor samme år blev hun gift, mor for første gang og udnævnt til koncernchef for Nordens tredjestørste bank, SEB. Dermed er hun den anden svenske kvinde, der er strøget helt til tops i bankverdenen, der ellers fortsat er særdeles mandsdomineret. Eksempelvis er Danske Banks ledergruppe kemisk renset for kvinder, mens der er en enkelt kvinde blandt Nordeas ni topchefer. Hendes karriere blev betegnet som noget speciel, fordi hun overhovedet ikke havde erfaring med detail-bankområdet, som var en af de største udfordringer. Iagttagere mente dog, at hun alligevel havde gode muligheder for at se på detailbanken med friske øjne og påpegede, at hun heller ikke havde haft erfaring med erhvervsbankforretninger og kreditgivning, da hun i 2000 blev udnævnt til chef for SEB Merchant Banking; dette havde ikke forhindret hende i at levere solide resultater. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

7 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen Fototeksten til billedet af Annika Falkengren og den daværende topchef, Lars H. Thunell lød således: Blondinen er ikke sekretæren, men SEB s ny koncernchef Annika Falkengren! DANMARK HAR FÅET SIN FØRSTE TV-KANAL REN DYRKET TIL KVINDER (Jeg håber, dygtige kvinder vil bruge kanalen til at profilere sig selv på professionel vis). KVINDE I SPIDSEN FOR TEKNIKERE teknikere, konstruktører og designere har fået ny formand. For første gang i Teknisk Landsforbunds historie er en kvinde blevet valgt til at stå i spidsen for forbundet. KVINDERNE TAGER MAGTEN Kvinder med videregående uddannelser Der er nu en klar overvægt af kvinder på de lange videregående uddannelser. Det kan bane vej for reel ligestilling. En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser i februar 2006, at kvinder sidste år var i gang med en lang videregående uddannelse. Det tilsvarende tal for mændene var Tallene viser også, at flere kvinder end mænd fuldfører uddannelserne. Undersøgelsen viser også, at når kvinderne forlader universiteterne, vil de ikke lade sig spise af med færre penge og mindre magt og indflydelse end mændene. Angela Merkel i historiens lys MERKEL KAN BLIVE FØRSTE KVINDELIGE KANSLER Sagt og skrevet i Børsen om CDU-lederen Angela Merkel i december Hun er internt gået fra sejr til sejr, men tvivlen blandt de borgerlige politikere og vælgere vokser om, hvorvidt hun kan tvinge Gerhard Schröder fra magten. Hun kan blive det helt store lys, og hun kan blive en personlig tragedie. Men ingen tør træde op imod hende, for hun har vist en utrolig evne til at udmanøvrere de mandlige interne konkurrenter, der ofte med ufine metoder har forsøgt at vælte hende fra den valgte magt. Hun blev opfundet af Helmut Kohl. Merkel kan blive den første kvindelige kansler i Tyskland. Men hendes interne magtkampe har bragt hende i en isolation, som forstærkes af, at hun forsøger at optræde som fagmand på alle væsentlige områder, hvor en Schröder er elegant i sin uddelegering af ansvar. Hun udviser en vis kølig Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

8 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. distance trods sine smil, men må vise mere folkelige sider, hvis hun vil sejre i landet. Jeg tror, rigtig mange professionelle kvinder ser frem til den dag, hvor der blot bliver trukket ligegyldigt på skulderen af nogle af disse overskrifter. 7. Norge fremmer valg af danske kvinder Synlighed på nettet Jeg har siden 1988 arbejdet med head-hunting og udvælgelse af kvinder til lederstillinger og siden 2002 med formidling af kvinder til bestyrelsesposter. Sidstnævnte inspireret af, at en norsk virksomhed med datterselskab i Danmark, først bad mig formidle såvel en kvindelig leder som et kvindelige bestyrelsesmedlem. Der var fuldstændig åbenhed omkring beslutningen om, at man ønskede kvinder på begge poster for at komplettere den eksisterende ledergruppe og for at skabe fornyelse i bestyrelsen. Den norske ledelse havde med interesse fulgt landets debat om kvindelige bestyrelsesmedlemmer og var nu af den overbevisning, at virksomhedens image ville blive styrket, og bestyrelsesarbejdet få nyt indspark, hvis man også bragte kvinder i spil i det danske datterselskab. Endvidere var mange af beslutningstagerne hos virksomhedens internationale kundeportefølje kvinder, hvorfor dialogen med en kvindelig dansk salgsdirektør ville være både naturlig og hensigtsmæssig. Det var første gang, jeg konkret hørte en virksomhed argumentere for et kønsspecifikt valg, og dette var blandt andet med til at fremskynde processen med at skabe en synlig base på nettet over kvindelige emner til bestyrelsesposter i Danmark. Dette ikke mindst fordi, den pågældende virksomhed ikke havde været i stand til via netværk eller andre kanaler selv at finde kvindelige kandidater til posten. 8. Kvinde på vej Netværk skaber synlighed Britta Bjerregaard, skadeschef i Nykredit Forsikring har bl.a. lagt sig ind på basen karrierekvinder.dk for at supplere sin krævende lederstilling med en bestyrelsespost. Hun er ikke i tvivl om, at kvinder kan bidrage med utraditionelle tænkemåder, og at kvinder besidder hele paletten. Hun tilføjer, at en bestyrelsespost ikke er noget, man søger om man bliver opfordret. Dette foregår som regel gennem de netværk, der findes i erhvervslivet. Kvinder har efter hendes mening ikke 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

9 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen været skarpe nok med hensyn til at indgå i relevante netværk. 9. Argumentation for valg af kvinder Diversitet i bestyrelsen Aase Rick Sørensen fra Center for Ligestillingsforskning siger, at mændene har været vant til at deres køn var et privilegum, der giver dem nogle ekstra chancer. For kvinder har det været omvendt. Derfor ser vi dem nu komme stærkt på banen. Umiddelbart er jeg imod at fremhæve, at kvinder har nogle specielle kompetencer, og mænd har nogle andre. Men det er naturligvis en del af billedet, selvom det ikke skal være argumentationen for netop at vælge en kvinde. Men professor Steen Hildebrandt anvender hyppigt ordet diversitet, når han holder indlæg om kvindelige bestyrelseskandidater, og det er præcis det billede, som dette ord symboliserer, der bør være nøgleordet for fremtidens bestyrelser. Diversitet er ikke som sådan kønsspecifikt, men er et signal om, at netop forskellighed er vejen til innovation, gensidig inspiration og en utraditionel tilgang til ny viden; bedre grundlag for at lægge fremtidsorienteret organisations- og ledelsesstrategi kan næppe findes. 10. Case: Holdingselskab ønsker kvindeligt bestyrelsesmedlem Kravsspecifikation til nyt bestyrelsesmedlem Et velkonsolideret holdingselskab har startet nyt internationalt projektselskab og søger målrettet et kvindeligt bestyrelsesmedlem til de nye tiltag. Opgaverne er følgende: Deltage i organisering af bestyrelsesmøder og medvirke til at køre møderne på professionel vis Opbygge eksklusivt netværk/være døråbner Udsende markedsorientering til netværket Informere om markedstiltag til medaktionærers netværk Vurdere og følge aktiemarkedet Følge forrentningen af interimsbeviser Opdyrke nye kilder, der kan understøtte videresalg af ejerandele Gerne medbringe eget relevant netværk Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

10 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. Personen skal have følgende praktiske og teoretiske egenskaber: Et erfaringsgrundlag, der giver det ny bestyrelsesmedlem mulighed for at sætte sig ind i den pågældende verden og medvirke ved udarbejdelse af strategiske tiltag Evne for at udfordre ejerskabet og stille spørgsmål fra en ny synsvinkel Være en visionær og professionel person, der er god til at kommunikere budskaber til såvel partnere som omverdenen Have erfaring fra udarbejdelse af oplæg til beslutningstagning Udadvendt, vedholdende og have humoristisk sans. 11. Innovation med kvinder i bestyrelsen Denne beskrivelse er på ingen måde kønsspecifik, men ønsket er ganske klart også at skabe fornyelse via kønnet. Hverken mænd eller kvinder dyrker denne debat, men de kvindelige kandidater kommer her i fokus grundet ledelsens klare ønske, hvilket jo i afgørende grad påvirker udvælgelsesforløbet. Måske er det vovet at forvente, at den innovative proces er sikret via dette ensidige valg af et kvindelige bestyrelsesmedlem, men en dygtig erhvervskvinde får mulighed for at præsentere sine talenter og vælges ud blandt en lang række kønsfæller med lignende kompetencer. Fokus afgør bestyrelsens valg Kravsspecifikationen retter sig på ingen måde efter, om virksomheden sigter mod en mand eller en kvinde, og selve udvælgelsesprocessen påvirkes på ingen måde af dette. Ingen taler her om tvang via kvoter personen vælges ud fra egnethed og erfaring, og der vil næppe efterfølgende fra omverdenen komme spørgsmål om, hvorfor man netop har valgt en kvinde. Omvendt havde der nok i netværket stået mange mandlige bestyrelseskandidater parat til denne meget attraktive og spændende bestyrelsespost, hvor sandsynligheden for at en kvinde var blevet valg ind er ringe i forhold til ansøgermassen. Så fokus er afgørende for det endelige valg. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

11 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen 12. Case: Grafisk virksomhed ønsker nyt kvindelige bestyrelsesmedlem Bestyrelsesprofil Virksomheden har i tre år haft et kvindelige bestyrelsesmedlem, og afløseren skal findes. Der ønskes atter en kvinde, men igen opstår debatten, hvordan finde frem til den rette? Det er et ønske, at det ny bestyrelsesmedlem kommer med et frisk pust udefra, hvorfor branchemæssig indsigt ikke er et krav. Relevante erfaringer fra strategisk beslutningstagning er derimod et must. Kravsprofilen siger: Et erfaringsgrundlag, der giver mulighed for udarbejdelse af strategiske og organisatoriske tiltag Evnen til at udfordre den nuværende bestyrelse samt stille kritiske spørgsmål til organisation og ledelse Igangsætter Visionær person, der lægger op til de tiltag, som ledelsen ikke har tid og mulighed for at sætte i scene i dagligdagen Oplæg til beslutningstagning på specifikke områder. Kønskriteriet som parameter Her var processen omkring spørgsmålet om mand eller kvinde ganske enkel. Forgængeren var en kvinde og havde været et stort aktiv for den familieejede virksomhed, der fortsat ønskede vækst via opkøb og visioner. Omsætningsfremgangen havde været på 61% i seneste regnskabsår, nyt maskineri skulle indkøbes, og funktionalitet og alsidighed fortsæt være i højsædet. Opgaven ligner de mange, hvor et mandligt bestyrelsesmedlem går af, og efterfølgeren udvælges ud fra forgængerens succes og billede. Kønskriteriet er altså en vægtig parameter, når det ny bestyrelsesmedlem skal vælges, og ledelsen spejler sig gerne i en forgænger, som var en succes og lagde en stor og vellykket indsats i bestyrelsesarbejdet. 13. Vanens magt er måske en af de største barrierer? Den ny kvinde i bestyrelsen var et helt bevidst valg fra virksomhedens side, men havde forgængeren været mand, var efterfølgeren sikkert også blevet det. Så vanskeligt kan det være for en kandidat af det andet køn at komme i betragtning, og eksemplet illustrerer tydeligt den problematik, som jeg omtaler. Det kan derfor være vanskeligt at drøfte en kvindes mulighed for at være den ønskede kandidat til en Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

12 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. ledig bestyrelsespost det afhænger i langt de fleste tilfælde af opgavegiverens forhåndsviden og erfaringer, om hun overhovedet kommer på banen. Er dette rimeligt? Er det hensigtsmæssigt? Vil firmaet stå officielt frem med det ene eller andet synspunkt? Ingen kan besvare disse spørgsmål, så jeg vil lade dem stå ubesvarede hen. 14. Case: Opfinder med verdensry Bestyrelsesmedlem og Advisor Spændende opfinder med mange patenter og succes i bagagen. Opstart af selskaber i mange lande og vidtskuende perspektiver for fremtiden. Jeg fik aldrig nogen forklaring på, hvorfor han specifikt ønskede et kvindelige bestyrelsesmedlem der var ingen fortilfælde i den hidtidige bestyrelsessammensætning. Det nærmeste jeg kom var nok, at bestyrelsesformanden havde hørt og læst om gode eksempler med kvindelige bestyrelseskandidater og var fremkommet med et forslag herom. Der var mange skibe i søen, men det ny bestyrelsesmedlem måtte på ingen måde bremse ham med for mange informationer om regelsæt og direktiver. Det allervigtigste var, at hun skulle have evnen til at stille kritiske spørgsmål om, hvorfor man gjorde sådan og ikke mindst, hvorfor man ikke gjorde noget mere hensigtsmæssigt, som hun kunne foreslå. Personen skulle have modet til at være kritisk, samle op og være tovholder, sikre at formalia var på plads og sørge for, at de i iværksætterens øjne rutineprægede og lidt kedelige opgaver blev løst på bedste vis og ikke mindst til tiden. Samtidig var der en forventning om, at hun havde talent for og viden om vurdering af den indre aktieværdi i hans firmaer og kunne rådgive om rette tidspunkt for videresalg af de enkelte selskaber. Hun blev fundet, og resten af bestyrelsen samt bestyrelsesformanden har haft stor glæde af samarbejdet med en bestyrelseskollega, der ikke lignede de øvrige hverken af sind eller af skind! 15. Ingen kvinder hos Aarsleff A/S Bestyrelsens spejlbillede Kvindelige bestyrelsesmedlemmer er lige så forskellige som mandlige bestyrelsesmedlemmer. Kvinder vil lige så gerne beskræftige sig med taktiske manøvrer og strategisk planlægning som mænd. Bestyrelsen hos Aarsleff A/S består af syv mænd, heraf tre medarbejdervalgte. Bestyrelsesfor 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

13 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen mand Palle Svejstrup sidder i andre bestyrelser, hvor han har kvindelige kolleger, hvilket han er godt tilfreds med. Han er imod positiv særbehandling, men går efter de bedste, når nye bestyrelsesmedlemmer skal findes og mener bestemt ikke, at man skal se på kønnet. Han søger mennesker med en stor kompetence indenfor generelle erhvervsforhold og personer, som er i stand til hurtigt at overse og håndtere store regnskaber og store informationsmængder. Kort sagt personer som har prøvet det før. Han understreger, at det ikke er modvilje fra hans side, at der ingen kvinder er i Aarsleff s bestyrelse. Jeg tror her, at spejlingen i den nuværende sammensætning kan være afgørende, når der på et tidspunkt skal ske en udskiftning i bestyrelsen. Der er mange kompetente kvinder, der gerne vil lukkes ind, og jeg håber, de får muligheden herfor. 16. Karrierekvinde hos AarhusKarlshamn Topjob giver bestyrelsesposter Den dansk-svenske bestyrelse i det fusionerede selskab AarhusKarlshamn består af otte mænd og én kvinde, Annika Westerlund, der er medarbejdervalgt. Bestyrelsesformand Erik Højsholt har dog afsløret, at hun snart får selskab af en anden kvinde, der i konkurrence med en mandlig kandidat, vil blive indstillet ved den kommende generalforsamling. Efter bestyrelsesformandens mening gør de kvalificerede kvinder for lidt opmærksomme på sig selv. Og efter hans mening ligger en del af manglen på kvindelige bestyrelseskandidater her. For markerer kvinder sig i dansk erhversliv, får de også bestyrelsesposter, mener han. Hvis en kvinde får en toppost i en virksomhed, kommer der helt automatisk tilbud om plads i nogle andre bestyrelser, for rigtig mange vil gerne have kvinder ind, men er bestyrelsesformanden. 17. Kvinde er professionelt bestyrelsesmedlem Viden om corporate governance Lone Fønss Schrøder er den første kvinde i dansk erhvervsliv, der har skab sig en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem. Bag sig havde hun stillingen som underdirektør hos A.P. Møller. Denne stilling gav hende ikke erfaring fra eksterne bestyrelser, da det var uforeneligt med hendes tidligere stilling, til gengæld har hun fået indblik i, hvordan Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

14 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. store koncerner arbejder med bestyrelseskomiteer, og hvad god corporate governance indeholder. Hendes platform har herefter været med tilknytning til norsk og svensk erhvervsliv, og hun er ikke i tvivl om, at varslerne om kvoteordninger i Norge og Sverige for kvinders repræsentation i bestyrelserne i disse lande har fået koncernerne til at gå på jagt efter kvalificerede kvinder i andre lande og specielt i Danmark. Lone Fønss Schrøder er heller ikke i tvivl om, at vi med sådanne regler i Danmark, ville have flere kvinder i de danske bestyrelser, men dette strider mod danske traditioner. Vækststrategier og kapitalisering De kvalifikationer, som hun blev valgt på har været en vægtning af internationale erfaringer og viden om vækststrategier og kapitalisering af virksomheden. Og ikke mindst et godt kendskab til de fjernøstlige markeder med deres enorme vækstpotentiale. Lone Fønss Schrøder mener, at kvinder er lige så forskellige som mænd er forskellige, og hos hvilket køn de givne kvalifikationer er repræsenteret, er ganske uden forskel. Men hun mener også, at det ville være naturligt, om der var flere kvinder i topledelserne ud fra den betragtning, at halvdelen af befolkningen er kvinder. Men det at passe sammen med virksomheden som person er for hende det allervigtigste, hvorfor hun også har sagt nej tak til bestyrelsesposter, hvor dette ikke var tilfældet. 18. Synlighed giver resultat Fokus på succes Det er ikke blot en ændring af holdninger og adfærd, som skal til for at skabe nyt liv i sammensætningen af de danske bestyrelser. Det er hele kulturen, der skal ændres, før kvinderne får deres naturlige plads i bestyrelserne. I mange år har jeg måttet lægge øre til, at kvinderne ikke var synlige, og at dette måtte være et tegn på, at de hverken kunne eller ønskede at træde ind i bestyrelseslokalerne. Kvinder bidrager til helheden Med de erfaringer, jeg har gjort, mener jeg, at danske kvinder både uddannelses- og erfaringsmæssigt er særdeles parate til at tage deres del af bestyrelsesarbejdet, men jeg må også tilføje, at kvinder har en anden måde at gøre deres kvalifikationer synlige på end mænd. Måske har kvinderne indtil nu ikke presset tilstrækkeligt på for at påvise og visualisere successer og resultater, men været for tilfredse med at have bidraget til helheden. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

15 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen Kvinder på vej til bestyrelsesposter mangler hverken selvtillid eller selvværd, men har måske ikke hidtil i deres karriereforløb været nødt til at pege på sig selv for at komme frem i rampelyset. Dette kan give nogle af disse kvinder indtryk af, at tilbuddene om bestyrelsesposter automatisk følger i hælene. Som nævnt er dette også ofte tilfældet, når personen er placeret i en lederstilling i en meget synlig virksomhed, men ikke alle virksomheder har denne synlighed. Hvis hovedparten af virksomhedens aktiviteter er koncentereret om mindre synlige internationale opgaver, som ikke umiddelbart har den danske presses bevågenhed, står tilbuddene om bestyrelsesposter ikke altid i kø. 19. Rekruttering af kvinder til bestyrelser Første kvinde i bestyrelsen Jeg skal komme ind på rekrutteringsformer af bestyrelsesmedlemmer og om disse er mere eller mindre hensigtsmæssige for kvindelige kandidater; jeg tror, at nutidens unge veluddannede kvinder har erfaret, at det er nødvendigt at fremhæve egne gode resultater mere end en enkelt gang for at komme videre. Jeg tror, at kvinder på alle niveauer og ikke mindst på ledelsesposter tidligere fandt det nedværdigende eller pinligt selv at skulle gøre opmærksomme på deres egen genialitet; måske har kvinder haft en indbygget opfattelse af, at resultaterne måtte tale for sig selv, og dette har så igen haft den uheldige virkning, at de ikke var synlige på den rigtige nethinde, når et nyt bestyrelsesmedlem skulle i spil. I sådanne tilfælde har forslagsstilleren kunne risikere at komme i den situation, at han (eller i sjældnere tilfælde hun) har været nødt til at holde en lille salgstale for kandidaten og måske endog skulle forsvare at have bragt en kvinde på banen. Hermed påtager forslagsstilleren sig jo samtidig et personligt ansvar for, at det er den rigtige løsning og er det første gang, der skal indvælges en kvinde i bestyrelsen, kan det være en lidt tung vej at skulle forklare netop denne kvindelige kandidats kompetencer og åbenlyse egnethed for en bestyrelsespost. Modargumenter fra kolleger og eventuelt modstand i gruppen vil være afgørende for, om kvinden overhovedet bliver stillet op og på hvilke præmisser. Er det fordi hun er kvinde? / Er det fordi hun er specialist på et område? / Er det for at skabe fornyelse?/ Er det for at sende et tegn til omverdenen om, at virksomheden er fremtidsorienteret? eller noget helt femte? Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN ÅGE DRAGSTED OG JENS OTTO KJÆR HANSEN BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Jyllands-Postens Erhvervsbøger Bestyrelse for fremtiden Copyright Åge Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen 1999 Omslag: Mads Mikkelsen, NP3 Communication

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere