Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2006 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Nyt ansigt i bestyrelsen Nyt ansigt i bestyrelsen af Head-Hunter Aase Hoeck, LederService, Hvorfor udgør mænd 89 procent af bestyrelsesmedlemmerne i landets 50 største virksomheder? Der er ingen kvindelige bestyrelsesformænd i samme virksomheder, og i halvdelen af bestyrelserne er der ingen kvinder. Kvinder både kan og vil bruge deres viden i danske virksomheders bestyrelser. Kvinder ønsker at blive valgt på deres kompetencer og erhvervserfaring og ikke på deres køn via kvoteordninger eller positiv særbehandling. År 2006 har været et godt år indtil nu antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er voksende, talentmassen er stor, men udviklingen kan gå endnu hurtigere til gavn for dansk erhvervsliv. 1. Undersøgelser taler deres klare sprog Børsnoterede virksomheder med og uden kvinder Magasinet Penge har opregnet, at der ultimo 2005 kun var 9 kvinder udpeget til de 161 bestyrelsespladser i de store og mest omsatte virksomheder på Københavns Fondsbørs. Medarbejderne i otte af virksomhederne var med til at fordoble antallet af kvinder i bestyrelseslokalerne ved at vælge kvinder som medarbejderrepræsentanter. Når kvoten af udpegede kvinder overhovedet er nået op på 5 procent af bestyrelsesposterne i det såkaldte OMXC20 indeks, var grunden, at Mærsk McKinney-Møller havde udnævnt to af sine døtre til bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk A/S. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

3 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen For nyligt stod at læse, at der netop er indvalgt en 32-årig kvinde i bestyrelsen, Cecilie Mose Outzen. Jeg opfatter dette som et tegn på, at A.P. Møller-Mærsk A/S hermed signalerer, at man er en moderne og fremadrettet organisation. 2. Bundlinjen som argument Kvinder giver indtjening Professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus har kommenteret, at udviklingen går den helt forkerte vej i Danmark. Her falder andelen af kvinder i bestyrelser, når vi ser bort fra medarbejderrepræsentanter. Nina Smith har forsket i emnet Kvinder i ledelse og er kommet til samme resultat som en tilsvarende amerikansk undersøgelse: Kvinder i ledelsen giver gode tal på bundlinjen. Mange af de pågældende virksomheder har også kvinder i bestyrelsen, og de positive resultater taler deres klare sprog. Nina Smith har været en flittigt anvendt foredragsholder om emnet, og mange virksomheder har benyttet anledningen til at kigge nærmere på deres egen talentmasse. Dette gælder bl.a. øverste direktør i Jyske Bank, Anders Dam, som støtter netværk, der kan synliggøre det kvindelige potentiale. 3. Små og mellemstore virksomheder Tantebestyrelser En undersøgelse fra DI har dokumenteret, at det betaler sig at udskifte onkler, tanter og familiens revisor ud med professionelle personer udefra med bestyrelseskompetence. Andelen af virksomheder, som pr. medarbejder omsætter for 1-1,5 mio. om året, stiger fra 29 procent ved et eksternt bestyrelsesmedlem til hele 67 procent ved fem eksterne bestyrelsesmedlemmer. Har virksomheden stor eksport, er det værdifuldt også at have et udenlandsk bestyrelsesmedlem, lyder udsagnet fra DI. Undersøgelsen viser også, at andelen af virksomheder, som omsætter for over to mio. pr. medarbejder årligt, stiger fra under 10 procent til 25 procent, når direktionen får en effektiv sparringspartner i sin bestyrelse. Netop denne konstellation har vist sig interessant for kvindelige bestyrelseskandidater. Flere af de virksomheder, jeg har formidlet bestyrelseskandidater til, har ønsket kvinder, som efter flere år på en toplederpost er blevet selvstændige virksomhedskonsulen Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

4 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. ter og som foruden at deltage i bestyrelsesarbejdet kan påtage sig en sparringspartnerrolle for virksomhedens leder. 4. Kvinder fremhæves på kønnet Kvoteordninger i Norge og Sverige Kvoter med positivt fortegn Der findes ingen kvinde i dansk erhvervsliv, som ønsker at blive fremhævet på grund af sit køn. Danske kvinder protesterer højtlydt sammen med Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen mod at få en plads i bestyrelseslokalet som følge af lovmæssige kvoteordninger. Debatten retter sig mod svenskernes krav om 25 procent kvinder og nordmændenes ditto om 40 procent kvinder i KFX- og børsnoterede selskabers bestyrelser. Jeg forstår protesterne ingen velkvalificeret mand eller kvinde ønsker en bestyrelsespost på grund af sit køn men omvendt tror jeg heller ikke, at der indvælges en eneste kandidat i Norge eller Sverige, som ikke har de fornødne kompetencer til at forvalte arbejdet i den pågældende virksomheds bestyrelse. Uden den fornødne baggrund ville personen forholdsvis hurtigt blive en dårlig medspiller og miste enhver indflydelse i bestyrelsessamarbejdet. Det skal tilføjes, at der i Sverige lige nu er røster fremme om at reducere kvoten fra 25 til 15 procent. Hvad begrundelsen herfor er, står ikke helt klart. Men når dette er sagt, vil jeg også tilføje, at resultaterne i Norge og Sverige har været særdeles positive, og øjnene, der har skullet udse sig de nye kvindelige kandidater til bestyrelserne, har haft nyt og anderledes fokus. Resultatet er da også, at en række kompetente kvinder er blevet synlige og efterfølgende blevet vurderet på deres indsats og deres viden, som for nogles vedkommende ellers ikke på dette tidspunkt var nået frem til bestyrelseslokalerne. Erfaringerne viser også, at kvinderne bidrager godt til bestyrelsesarbejdet, når de først er kommet ind. Ingen tvivl om, at kvoteordning, eller politisk trussel om samme får virksomhederne til at se i nye retninger. Når en politisk løsning alligevel er problematisk skyldes det, at der ikke findes fornuftige sanktionsmuligheder for de virksomheder, der ikke lever op til kravene hvilket udviklingen i Norge da også har vist. En lovgivningsmodel bør derfor kun gennemføres, hvis man realistisk kan føre den til dørs. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

5 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen 5. Kvinde med gen for forandringsledelse Center for Ledelse Jeg kan nævne, at direktør, cand.merc.aud. Wenche Strømsnes, Center for Ledelse har udtalt, at hun absolut ville have sig frabedt at blive valgt på sit køn. Efter hendes mening er det ikke et problem i sig selv, at der er langt færre kvinder end mænd i selskabsbestyrelserne; men det er et problem, hvis der går en masse kompetente kvinder rundt, som bliver valgt fra til bestyrelsesposter, fordi de er kvinder. Selv ønsker hun kun at være bestyrelsesmedlem i virksomheder, som er i gang med store og grundlæggende forandringer og ikke bare en organisation, der kører lige ud, som hun siger. Derfor er vi nødt til i Danmark at synliggøre kvinderne på andre måder, så bestyrelsesformanden har denne del af talentmassen for øje, når nye bestyrelsesmedlemmer skal på banen. Jeg skal senere komme ind på de fordele, dette kan give den enkelte virksomhed. Jeg vil også primært bevæge mig indenfor i de små og mellemstore virksomheder og med nogle cases beskrive virksomheder, der specifikt har ønsket et kvindeligt bestyrelsesmedlem samt hvilke krav og ønsker, der er blevet stillet til det ny medlem af bestyrelsen. 6. Pressen skaber kvindebilleder Kvinder som overskrift Jeg kan derfor bekræfte, at kvinder ikke ønsker at blive fremhævet på grund af deres køn dette gælder såvel i debatten om kvoteordninger, positiv særbehandling og overskrifter i pressen. Mediebilledet er dog af stor betydning, da det er med til at skabe rollemodeller, og begge køn tiltrækkes og afskrækkes af, hvordan rollemodellerne bliver fremstillet. Indtil videre er de danske medier overvejende positive i deres fremstilling af kvinder på topposter. Men aviser, blade og TV er med til at fremhæve det kønsspecifikke ved enhver anledning, fordi det sælger godt som overskrift. Journalisten vil for det meste gerne fremsende artiklen til gennemlæsning inden publicering, men overskrift og fototekster ser hovedpersonen ikke, før avisen er på gaden. Når jeg har valgt at nævne nogle af disse kvindebilleder, er baggrunden, at fremtidens bestyrelsesmedlemmer i stort tal vil blive rekrutteret blandt disse kvinders kønsfæller. Jeg skal her give nogle eksempler fra presseomtalen: LONDONS KVINDELIGE BØRSSUCCES Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

6 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. Børsens hårde leder Clara Furse har med stor dristighed sikret aktionærerne astronomiske gevinster i London Stock Exchange. Hun har i løbet af godt fem år med succes ledet Europas største børs og fået mange tilnavne som The Ice Maiden og Her Ladyship. Deutsche Börse er sammen med australske Macquarie og amerikanske Nasdaq alle blevet smidt på porten af den 48-årige Furse med beskeden: Der er tale om et latterligt tilbud, der stærkt undervurderer børsens værdi. Fototeksten fortæller, at hun er kendt som en dygtig, men også som en hård leder. FRANKRIGS NÆSTE PRÆSIDENT MÅSKE EN KVINDE Overskriften taler for sig selv KARRIEREN FOR KORT TIL KVINDESNAK Interview med kvindelig fabrikschef, der altid kun har arbejdet sammen med mænd. Margit Beck, fabrikschef hos Chr. Hansen i Gråsten understreger, at hendes grundholdning er, at mænd og kvinder er lige gode. Det er det enkelte individ, det kommer an på, så generelle karakteristika skal man være varsom med. Hun er imod rene kvindenetværk og mener, de er med til at lave kønsfraktioner. NYBAGT MOR TIL TOPS I NORDISK STORBANK SEB med en kvinde ved roret Annika Falkengren er den anden svenske kvinde, der er strøget til tops i bankverdenen. Hendes sælgerbaggrund fornægter sig ikke, når hun skal optræde offentligt, fortalte Dagbladet Børsen. Indenfor samme år blev hun gift, mor for første gang og udnævnt til koncernchef for Nordens tredjestørste bank, SEB. Dermed er hun den anden svenske kvinde, der er strøget helt til tops i bankverdenen, der ellers fortsat er særdeles mandsdomineret. Eksempelvis er Danske Banks ledergruppe kemisk renset for kvinder, mens der er en enkelt kvinde blandt Nordeas ni topchefer. Hendes karriere blev betegnet som noget speciel, fordi hun overhovedet ikke havde erfaring med detail-bankområdet, som var en af de største udfordringer. Iagttagere mente dog, at hun alligevel havde gode muligheder for at se på detailbanken med friske øjne og påpegede, at hun heller ikke havde haft erfaring med erhvervsbankforretninger og kreditgivning, da hun i 2000 blev udnævnt til chef for SEB Merchant Banking; dette havde ikke forhindret hende i at levere solide resultater. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

7 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen Fototeksten til billedet af Annika Falkengren og den daværende topchef, Lars H. Thunell lød således: Blondinen er ikke sekretæren, men SEB s ny koncernchef Annika Falkengren! DANMARK HAR FÅET SIN FØRSTE TV-KANAL REN DYRKET TIL KVINDER (Jeg håber, dygtige kvinder vil bruge kanalen til at profilere sig selv på professionel vis). KVINDE I SPIDSEN FOR TEKNIKERE teknikere, konstruktører og designere har fået ny formand. For første gang i Teknisk Landsforbunds historie er en kvinde blevet valgt til at stå i spidsen for forbundet. KVINDERNE TAGER MAGTEN Kvinder med videregående uddannelser Der er nu en klar overvægt af kvinder på de lange videregående uddannelser. Det kan bane vej for reel ligestilling. En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser i februar 2006, at kvinder sidste år var i gang med en lang videregående uddannelse. Det tilsvarende tal for mændene var Tallene viser også, at flere kvinder end mænd fuldfører uddannelserne. Undersøgelsen viser også, at når kvinderne forlader universiteterne, vil de ikke lade sig spise af med færre penge og mindre magt og indflydelse end mændene. Angela Merkel i historiens lys MERKEL KAN BLIVE FØRSTE KVINDELIGE KANSLER Sagt og skrevet i Børsen om CDU-lederen Angela Merkel i december Hun er internt gået fra sejr til sejr, men tvivlen blandt de borgerlige politikere og vælgere vokser om, hvorvidt hun kan tvinge Gerhard Schröder fra magten. Hun kan blive det helt store lys, og hun kan blive en personlig tragedie. Men ingen tør træde op imod hende, for hun har vist en utrolig evne til at udmanøvrere de mandlige interne konkurrenter, der ofte med ufine metoder har forsøgt at vælte hende fra den valgte magt. Hun blev opfundet af Helmut Kohl. Merkel kan blive den første kvindelige kansler i Tyskland. Men hendes interne magtkampe har bragt hende i en isolation, som forstærkes af, at hun forsøger at optræde som fagmand på alle væsentlige områder, hvor en Schröder er elegant i sin uddelegering af ansvar. Hun udviser en vis kølig Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

8 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. distance trods sine smil, men må vise mere folkelige sider, hvis hun vil sejre i landet. Jeg tror, rigtig mange professionelle kvinder ser frem til den dag, hvor der blot bliver trukket ligegyldigt på skulderen af nogle af disse overskrifter. 7. Norge fremmer valg af danske kvinder Synlighed på nettet Jeg har siden 1988 arbejdet med head-hunting og udvælgelse af kvinder til lederstillinger og siden 2002 med formidling af kvinder til bestyrelsesposter. Sidstnævnte inspireret af, at en norsk virksomhed med datterselskab i Danmark, først bad mig formidle såvel en kvindelig leder som et kvindelige bestyrelsesmedlem. Der var fuldstændig åbenhed omkring beslutningen om, at man ønskede kvinder på begge poster for at komplettere den eksisterende ledergruppe og for at skabe fornyelse i bestyrelsen. Den norske ledelse havde med interesse fulgt landets debat om kvindelige bestyrelsesmedlemmer og var nu af den overbevisning, at virksomhedens image ville blive styrket, og bestyrelsesarbejdet få nyt indspark, hvis man også bragte kvinder i spil i det danske datterselskab. Endvidere var mange af beslutningstagerne hos virksomhedens internationale kundeportefølje kvinder, hvorfor dialogen med en kvindelig dansk salgsdirektør ville være både naturlig og hensigtsmæssig. Det var første gang, jeg konkret hørte en virksomhed argumentere for et kønsspecifikt valg, og dette var blandt andet med til at fremskynde processen med at skabe en synlig base på nettet over kvindelige emner til bestyrelsesposter i Danmark. Dette ikke mindst fordi, den pågældende virksomhed ikke havde været i stand til via netværk eller andre kanaler selv at finde kvindelige kandidater til posten. 8. Kvinde på vej Netværk skaber synlighed Britta Bjerregaard, skadeschef i Nykredit Forsikring har bl.a. lagt sig ind på basen karrierekvinder.dk for at supplere sin krævende lederstilling med en bestyrelsespost. Hun er ikke i tvivl om, at kvinder kan bidrage med utraditionelle tænkemåder, og at kvinder besidder hele paletten. Hun tilføjer, at en bestyrelsespost ikke er noget, man søger om man bliver opfordret. Dette foregår som regel gennem de netværk, der findes i erhvervslivet. Kvinder har efter hendes mening ikke 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

9 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen været skarpe nok med hensyn til at indgå i relevante netværk. 9. Argumentation for valg af kvinder Diversitet i bestyrelsen Aase Rick Sørensen fra Center for Ligestillingsforskning siger, at mændene har været vant til at deres køn var et privilegum, der giver dem nogle ekstra chancer. For kvinder har det været omvendt. Derfor ser vi dem nu komme stærkt på banen. Umiddelbart er jeg imod at fremhæve, at kvinder har nogle specielle kompetencer, og mænd har nogle andre. Men det er naturligvis en del af billedet, selvom det ikke skal være argumentationen for netop at vælge en kvinde. Men professor Steen Hildebrandt anvender hyppigt ordet diversitet, når han holder indlæg om kvindelige bestyrelseskandidater, og det er præcis det billede, som dette ord symboliserer, der bør være nøgleordet for fremtidens bestyrelser. Diversitet er ikke som sådan kønsspecifikt, men er et signal om, at netop forskellighed er vejen til innovation, gensidig inspiration og en utraditionel tilgang til ny viden; bedre grundlag for at lægge fremtidsorienteret organisations- og ledelsesstrategi kan næppe findes. 10. Case: Holdingselskab ønsker kvindeligt bestyrelsesmedlem Kravsspecifikation til nyt bestyrelsesmedlem Et velkonsolideret holdingselskab har startet nyt internationalt projektselskab og søger målrettet et kvindeligt bestyrelsesmedlem til de nye tiltag. Opgaverne er følgende: Deltage i organisering af bestyrelsesmøder og medvirke til at køre møderne på professionel vis Opbygge eksklusivt netværk/være døråbner Udsende markedsorientering til netværket Informere om markedstiltag til medaktionærers netværk Vurdere og følge aktiemarkedet Følge forrentningen af interimsbeviser Opdyrke nye kilder, der kan understøtte videresalg af ejerandele Gerne medbringe eget relevant netværk Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

10 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. Personen skal have følgende praktiske og teoretiske egenskaber: Et erfaringsgrundlag, der giver det ny bestyrelsesmedlem mulighed for at sætte sig ind i den pågældende verden og medvirke ved udarbejdelse af strategiske tiltag Evne for at udfordre ejerskabet og stille spørgsmål fra en ny synsvinkel Være en visionær og professionel person, der er god til at kommunikere budskaber til såvel partnere som omverdenen Have erfaring fra udarbejdelse af oplæg til beslutningstagning Udadvendt, vedholdende og have humoristisk sans. 11. Innovation med kvinder i bestyrelsen Denne beskrivelse er på ingen måde kønsspecifik, men ønsket er ganske klart også at skabe fornyelse via kønnet. Hverken mænd eller kvinder dyrker denne debat, men de kvindelige kandidater kommer her i fokus grundet ledelsens klare ønske, hvilket jo i afgørende grad påvirker udvælgelsesforløbet. Måske er det vovet at forvente, at den innovative proces er sikret via dette ensidige valg af et kvindelige bestyrelsesmedlem, men en dygtig erhvervskvinde får mulighed for at præsentere sine talenter og vælges ud blandt en lang række kønsfæller med lignende kompetencer. Fokus afgør bestyrelsens valg Kravsspecifikationen retter sig på ingen måde efter, om virksomheden sigter mod en mand eller en kvinde, og selve udvælgelsesprocessen påvirkes på ingen måde af dette. Ingen taler her om tvang via kvoter personen vælges ud fra egnethed og erfaring, og der vil næppe efterfølgende fra omverdenen komme spørgsmål om, hvorfor man netop har valgt en kvinde. Omvendt havde der nok i netværket stået mange mandlige bestyrelseskandidater parat til denne meget attraktive og spændende bestyrelsespost, hvor sandsynligheden for at en kvinde var blevet valg ind er ringe i forhold til ansøgermassen. Så fokus er afgørende for det endelige valg. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

11 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen 12. Case: Grafisk virksomhed ønsker nyt kvindelige bestyrelsesmedlem Bestyrelsesprofil Virksomheden har i tre år haft et kvindelige bestyrelsesmedlem, og afløseren skal findes. Der ønskes atter en kvinde, men igen opstår debatten, hvordan finde frem til den rette? Det er et ønske, at det ny bestyrelsesmedlem kommer med et frisk pust udefra, hvorfor branchemæssig indsigt ikke er et krav. Relevante erfaringer fra strategisk beslutningstagning er derimod et must. Kravsprofilen siger: Et erfaringsgrundlag, der giver mulighed for udarbejdelse af strategiske og organisatoriske tiltag Evnen til at udfordre den nuværende bestyrelse samt stille kritiske spørgsmål til organisation og ledelse Igangsætter Visionær person, der lægger op til de tiltag, som ledelsen ikke har tid og mulighed for at sætte i scene i dagligdagen Oplæg til beslutningstagning på specifikke områder. Kønskriteriet som parameter Her var processen omkring spørgsmålet om mand eller kvinde ganske enkel. Forgængeren var en kvinde og havde været et stort aktiv for den familieejede virksomhed, der fortsat ønskede vækst via opkøb og visioner. Omsætningsfremgangen havde været på 61% i seneste regnskabsår, nyt maskineri skulle indkøbes, og funktionalitet og alsidighed fortsæt være i højsædet. Opgaven ligner de mange, hvor et mandligt bestyrelsesmedlem går af, og efterfølgeren udvælges ud fra forgængerens succes og billede. Kønskriteriet er altså en vægtig parameter, når det ny bestyrelsesmedlem skal vælges, og ledelsen spejler sig gerne i en forgænger, som var en succes og lagde en stor og vellykket indsats i bestyrelsesarbejdet. 13. Vanens magt er måske en af de største barrierer? Den ny kvinde i bestyrelsen var et helt bevidst valg fra virksomhedens side, men havde forgængeren været mand, var efterfølgeren sikkert også blevet det. Så vanskeligt kan det være for en kandidat af det andet køn at komme i betragtning, og eksemplet illustrerer tydeligt den problematik, som jeg omtaler. Det kan derfor være vanskeligt at drøfte en kvindes mulighed for at være den ønskede kandidat til en Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

12 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. ledig bestyrelsespost det afhænger i langt de fleste tilfælde af opgavegiverens forhåndsviden og erfaringer, om hun overhovedet kommer på banen. Er dette rimeligt? Er det hensigtsmæssigt? Vil firmaet stå officielt frem med det ene eller andet synspunkt? Ingen kan besvare disse spørgsmål, så jeg vil lade dem stå ubesvarede hen. 14. Case: Opfinder med verdensry Bestyrelsesmedlem og Advisor Spændende opfinder med mange patenter og succes i bagagen. Opstart af selskaber i mange lande og vidtskuende perspektiver for fremtiden. Jeg fik aldrig nogen forklaring på, hvorfor han specifikt ønskede et kvindelige bestyrelsesmedlem der var ingen fortilfælde i den hidtidige bestyrelsessammensætning. Det nærmeste jeg kom var nok, at bestyrelsesformanden havde hørt og læst om gode eksempler med kvindelige bestyrelseskandidater og var fremkommet med et forslag herom. Der var mange skibe i søen, men det ny bestyrelsesmedlem måtte på ingen måde bremse ham med for mange informationer om regelsæt og direktiver. Det allervigtigste var, at hun skulle have evnen til at stille kritiske spørgsmål om, hvorfor man gjorde sådan og ikke mindst, hvorfor man ikke gjorde noget mere hensigtsmæssigt, som hun kunne foreslå. Personen skulle have modet til at være kritisk, samle op og være tovholder, sikre at formalia var på plads og sørge for, at de i iværksætterens øjne rutineprægede og lidt kedelige opgaver blev løst på bedste vis og ikke mindst til tiden. Samtidig var der en forventning om, at hun havde talent for og viden om vurdering af den indre aktieværdi i hans firmaer og kunne rådgive om rette tidspunkt for videresalg af de enkelte selskaber. Hun blev fundet, og resten af bestyrelsen samt bestyrelsesformanden har haft stor glæde af samarbejdet med en bestyrelseskollega, der ikke lignede de øvrige hverken af sind eller af skind! 15. Ingen kvinder hos Aarsleff A/S Bestyrelsens spejlbillede Kvindelige bestyrelsesmedlemmer er lige så forskellige som mandlige bestyrelsesmedlemmer. Kvinder vil lige så gerne beskræftige sig med taktiske manøvrer og strategisk planlægning som mænd. Bestyrelsen hos Aarsleff A/S består af syv mænd, heraf tre medarbejdervalgte. Bestyrelsesfor 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

13 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen mand Palle Svejstrup sidder i andre bestyrelser, hvor han har kvindelige kolleger, hvilket han er godt tilfreds med. Han er imod positiv særbehandling, men går efter de bedste, når nye bestyrelsesmedlemmer skal findes og mener bestemt ikke, at man skal se på kønnet. Han søger mennesker med en stor kompetence indenfor generelle erhvervsforhold og personer, som er i stand til hurtigt at overse og håndtere store regnskaber og store informationsmængder. Kort sagt personer som har prøvet det før. Han understreger, at det ikke er modvilje fra hans side, at der ingen kvinder er i Aarsleff s bestyrelse. Jeg tror her, at spejlingen i den nuværende sammensætning kan være afgørende, når der på et tidspunkt skal ske en udskiftning i bestyrelsen. Der er mange kompetente kvinder, der gerne vil lukkes ind, og jeg håber, de får muligheden herfor. 16. Karrierekvinde hos AarhusKarlshamn Topjob giver bestyrelsesposter Den dansk-svenske bestyrelse i det fusionerede selskab AarhusKarlshamn består af otte mænd og én kvinde, Annika Westerlund, der er medarbejdervalgt. Bestyrelsesformand Erik Højsholt har dog afsløret, at hun snart får selskab af en anden kvinde, der i konkurrence med en mandlig kandidat, vil blive indstillet ved den kommende generalforsamling. Efter bestyrelsesformandens mening gør de kvalificerede kvinder for lidt opmærksomme på sig selv. Og efter hans mening ligger en del af manglen på kvindelige bestyrelseskandidater her. For markerer kvinder sig i dansk erhversliv, får de også bestyrelsesposter, mener han. Hvis en kvinde får en toppost i en virksomhed, kommer der helt automatisk tilbud om plads i nogle andre bestyrelser, for rigtig mange vil gerne have kvinder ind, men er bestyrelsesformanden. 17. Kvinde er professionelt bestyrelsesmedlem Viden om corporate governance Lone Fønss Schrøder er den første kvinde i dansk erhvervsliv, der har skab sig en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem. Bag sig havde hun stillingen som underdirektør hos A.P. Møller. Denne stilling gav hende ikke erfaring fra eksterne bestyrelser, da det var uforeneligt med hendes tidligere stilling, til gengæld har hun fået indblik i, hvordan Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

14 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. store koncerner arbejder med bestyrelseskomiteer, og hvad god corporate governance indeholder. Hendes platform har herefter været med tilknytning til norsk og svensk erhvervsliv, og hun er ikke i tvivl om, at varslerne om kvoteordninger i Norge og Sverige for kvinders repræsentation i bestyrelserne i disse lande har fået koncernerne til at gå på jagt efter kvalificerede kvinder i andre lande og specielt i Danmark. Lone Fønss Schrøder er heller ikke i tvivl om, at vi med sådanne regler i Danmark, ville have flere kvinder i de danske bestyrelser, men dette strider mod danske traditioner. Vækststrategier og kapitalisering De kvalifikationer, som hun blev valgt på har været en vægtning af internationale erfaringer og viden om vækststrategier og kapitalisering af virksomheden. Og ikke mindst et godt kendskab til de fjernøstlige markeder med deres enorme vækstpotentiale. Lone Fønss Schrøder mener, at kvinder er lige så forskellige som mænd er forskellige, og hos hvilket køn de givne kvalifikationer er repræsenteret, er ganske uden forskel. Men hun mener også, at det ville være naturligt, om der var flere kvinder i topledelserne ud fra den betragtning, at halvdelen af befolkningen er kvinder. Men det at passe sammen med virksomheden som person er for hende det allervigtigste, hvorfor hun også har sagt nej tak til bestyrelsesposter, hvor dette ikke var tilfældet. 18. Synlighed giver resultat Fokus på succes Det er ikke blot en ændring af holdninger og adfærd, som skal til for at skabe nyt liv i sammensætningen af de danske bestyrelser. Det er hele kulturen, der skal ændres, før kvinderne får deres naturlige plads i bestyrelserne. I mange år har jeg måttet lægge øre til, at kvinderne ikke var synlige, og at dette måtte være et tegn på, at de hverken kunne eller ønskede at træde ind i bestyrelseslokalerne. Kvinder bidrager til helheden Med de erfaringer, jeg har gjort, mener jeg, at danske kvinder både uddannelses- og erfaringsmæssigt er særdeles parate til at tage deres del af bestyrelsesarbejdet, men jeg må også tilføje, at kvinder har en anden måde at gøre deres kvalifikationer synlige på end mænd. Måske har kvinderne indtil nu ikke presset tilstrækkeligt på for at påvise og visualisere successer og resultater, men været for tilfredse med at have bidraget til helheden. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

15 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen Kvinder på vej til bestyrelsesposter mangler hverken selvtillid eller selvværd, men har måske ikke hidtil i deres karriereforløb været nødt til at pege på sig selv for at komme frem i rampelyset. Dette kan give nogle af disse kvinder indtryk af, at tilbuddene om bestyrelsesposter automatisk følger i hælene. Som nævnt er dette også ofte tilfældet, når personen er placeret i en lederstilling i en meget synlig virksomhed, men ikke alle virksomheder har denne synlighed. Hvis hovedparten af virksomhedens aktiviteter er koncentereret om mindre synlige internationale opgaver, som ikke umiddelbart har den danske presses bevågenhed, står tilbuddene om bestyrelsesposter ikke altid i kø. 19. Rekruttering af kvinder til bestyrelser Første kvinde i bestyrelsen Jeg skal komme ind på rekrutteringsformer af bestyrelsesmedlemmer og om disse er mere eller mindre hensigtsmæssige for kvindelige kandidater; jeg tror, at nutidens unge veluddannede kvinder har erfaret, at det er nødvendigt at fremhæve egne gode resultater mere end en enkelt gang for at komme videre. Jeg tror, at kvinder på alle niveauer og ikke mindst på ledelsesposter tidligere fandt det nedværdigende eller pinligt selv at skulle gøre opmærksomme på deres egen genialitet; måske har kvinder haft en indbygget opfattelse af, at resultaterne måtte tale for sig selv, og dette har så igen haft den uheldige virkning, at de ikke var synlige på den rigtige nethinde, når et nyt bestyrelsesmedlem skulle i spil. I sådanne tilfælde har forslagsstilleren kunne risikere at komme i den situation, at han (eller i sjældnere tilfælde hun) har været nødt til at holde en lille salgstale for kandidaten og måske endog skulle forsvare at have bragt en kvinde på banen. Hermed påtager forslagsstilleren sig jo samtidig et personligt ansvar for, at det er den rigtige løsning og er det første gang, der skal indvælges en kvinde i bestyrelsen, kan det være en lidt tung vej at skulle forklare netop denne kvindelige kandidats kompetencer og åbenlyse egnethed for en bestyrelsespost. Modargumenter fra kolleger og eventuelt modstand i gruppen vil være afgørende for, om kvinden overhovedet bliver stillet op og på hvilke præmisser. Er det fordi hun er kvinde? / Er det fordi hun er specialist på et område? / Er det for at skabe fornyelse?/ Er det for at sende et tegn til omverdenen om, at virksomheden er fremtidsorienteret? eller noget helt femte? Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

16 Nyt ansigt i bestyrelsen Kvinders intuition og politiske signaler Bestyrelsesmedlem uden køn Når først det kvindelige bestyrelsesmedlem er på plads ved bordet, oplever jeg, at denne problemstilling fuldstændig fortaber sig i glemslen. Den dygtige kvinde forstår at tilpasse sig situationen kvinder har en glimrende intuition, der er meget nyttig i sådanne sammenhænge og kønsaspektet glider helt i baggrunden. Det kvindelige bestyrelsesmedlem falder umærkeligt ind blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og den allergunstigste situation opstår, når alle glemmer, det ny bestyrelsesmedlem er en kvinde. Det er en kompetent og velkvalificeret person, der er blevet optaget i bestyrelsen. Og forhåbentlig giver hun ikke anledning til overskrifter, der personificerer hendes køn, men til overskrifter, der fortæller om hendes resultater. Jeg kan henvise til mange af vore kvindelige politikere, hvor vi ikke længere fokuserer på, om det er en mandlig eller en kvindelig minister, men på partifarve, politiske resultater og personlighed. 21. Kvinders kompetencer Jura og økonomi danner fortrop Hvad kan de kvinder byde på, der lægger sig ind i netværksbaser for at synliggøre deres bestyrelseskompetencer? Som udgangspunkt har en stor del af kandidaterne en afgangseksamen fra universitetet som cand.jur., cand.polit. eller cand.oecon. ofte med HD bygget ovenpå. Den anden store gruppe har læst cand.merc. eller cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen med typisk MBA som overbygning. Eller en teknisk betonet baggrund som civilingeniør. Alle grupper har en solid erhvervserfaring som indgangsvinkel til det enkelte bestyrelsesjob. Kvinder er gode til at formulere sig og dermed også dygtige til at beskrive deres kompetencer og ønsker i forbindelse med en fremtidig bestyrelsespost. En del af disse kvinder har bestyrelseserfaring fra nuværende eller tidligere bestyrelsesarbejde og nogle har ikke allerede denne erfaring, men viden og lyst til at blive bestyrelsesmedlem. Jeg skal her give nogle eksempler på, hvordan potentielle kvindelige bestyrelsesmedlemmer profilerer deres kompetencer til brug for bestyrelsesarbejdet: 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

17 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen Økonomidirektør: Kompetenceprofiler Praktisk erfaring indenfor udvikling af forretningsplaner til godkendelse i danske og internationale bestyrelser Resultatorienteret entreprenør, ambitiøs og analytisk Erfaring med strategiplanlægning, M&A og turnaroundprocesser Deltaget i og arbejdet med integration af virksomheder efter fusioner eller opkøb. Aktiechef: Erfaring fra børsnoteringer, afnoteringer, kapitalrejsning. Implementering af Business Planning Idéudvikling og implementering af innovative analysekoncepter. Ønsker virksomheder der: Har brug for en turnaround Mangler idéer til videreudvikling, ønsker børsnotering, afnotering eller kapitaltilførsel. Professionelt bestyrelsesmedlem: Topleder med bred samfundsmæssig berøringsflade kan tilbyde bestyrelser: Viden om virksomhedsstrategier og udvikling Økonomiske og finansielle kompetencer Branding og markedsføring Videnformidling Strategisk og finansiel sparring Change Management Corporate Governance. med følgende personkarateristika: Tænker i helheder Udadvendt og visionær Høj integritet Uformel ledelsesstil Kvalitetsbevidst med krav om professionalisme og orden i tingene Demokratisk med udviklede social kompetencer Mårettet og kreativ med udprægede analytiske evner Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

18 Nyt ansigt i bestyrelsen 3.9. Director of Corporate Affairs: Bestyrelses- og direktionsbetjening Corporate intern og ekstern kommunikation Strategiske, politiske og økonomiske analyser og forretningsudvikling Corporate IPR; håndtering, kommercialisering og F & U koordinering. Forsker med licentiatgrad og MPA: Forskningskyndig forandringsagent med erfaring indenfor strategisk organisationsudvikling og forandringsledelse på direktionsniveau Udarbejdelse af resultatkontrakter og implementering af en planlægnings- og opfølgningsproces, som skaber gennemsigtighed og sammenhæng mellem strategi, resultatkontrakt og projektportefølje Solid erfaring med at udarbejde, gennemgå og analysere materiale til bestyrelsesmøder. Udarbejdelse af årlige forretningsplaner for en videntung virksomhed med ca medarbejdere. Kan tilføre bestyrelsen: Forestillingskraft Evne for at læse det politiske spil Viden om spillereglerne i privat/offentligt samspil Strategisk overbik Forandringsvillighed Forståelse for forskningskultur. 22. Kønsforskelle i samtalen Kompetencegrundlaget Som nævnt af Steen Hildebrandt skal der ske en radikal kulturændring i bestyrelsernes sammensætning, før bestyrelsesformanden får øjnene op for kvalifikationerne hos kvindelige bestyrelseskandidater. En undersøgelse foretaget blandt HR-chefer i større danske virksomheder afslører, at det er lettest at forstå og vurdere de egenskaber hos en kandidat, som man kan genkende hos sig selv. Jeg har igennem ca. 20 år interviewet mænd og kvinder til administrative og ledende stillinger i dansk erhvervsliv samt i de seneste år til bestyrelsesposter, hvor udvægelsesprocessen foretages på samme vis som til en ny stilling. Som 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

19 3.9. Nyt ansigt i bestyrelsen kvinde er jeg som hovedregel hurtigere til at sætte mig ind i en anden kønsfælles ordvalg og hendes beskrivelse af kompetencer og erhvervserfaringer. Mange af de områder, vi taler om, bevæger sig i en form for indforståede cirkler, hvor nogle stikord og et par eksempler taler deres eget sprog. Kvinder er i disse sammenhænge for det meste ærlige og loyale over for hinanden, hvorfor det reelle kompetencegrundlag hurtigt er på plads, og de personlige egenskaber belyst og vurderet i forhold til en fremtidig stilling eller bestyrelsespost. Det kræver i gennemsnit flere ord og dermed længere tid at vurdere en person af det modsatte køn. Dialogen kan være akkurat lige så god og konkret, men det kan være vanskeligere at vurdere, om kandidaten af det modsatte køn har en realistisk selvopfattelse og ikke oversælger talentet. 23. Salg af talentet Personlig præsentation Spørgsmålet er, når der skal udvælges en ny leder eller et nyt bestyrelsesmedlem, om udgangspunktet for samtalen er konkret og objektiv. Mange stillinger oversælges desværre, hvilket er dybt uhensigtsmæssigt, men dette gør sig nok ikke i samme tilfælde gældende i formidling af bestyrelsesposter. Her kan god baggrundsinformation om virksomhedens udvikling og bestyrelsens hidtidige arbejde og sammensætning give et velfunderet grundlag for kandidatens vurdering af den ledige bestyrelsespost. Men kvinder og mænd agerer også her forskelligt. Den mandlige kandidat befinder sig ifølge mine erfaringer ofte godt med at gentage og præsentere de nedskrevne kvalifikationer med et professionelt ordvalg. På den anden side oplever jeg, at mange kvinder er så veldokumenterede og har afleveret et så velskrevet, detaljeret og relevant levnedsforløb, at den personlige fremstilling af dette kan virke næsten overflødigt i kvindens øjne. Interviewet med kvinden bliver mere en uddybende og konkret professionel samtale, men måske uden den personlige præsentation som kan være afgørende for, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

20 Nyt ansigt i bestyrelsen Minoritetsgrupper i bestyrelsessammenhænge Konfrontationer giver innovation Netop kønsforskellen kan give beslutningsgrundlaget en ny og anderledes indgangsvinkel. Forskelligheden skaber ofte det liv samt den uro, konfrontation og fornyelse, som dagens bestyrelsesformænd efterlyser. Men kan beslutningstagerne ikke forholdsvis problemfrit tilegne sig konkret og tilgængelig viden, om det ny kvindelige bestyrelsesmedlem, vil den pågældende allerede stå svagere end sin modkandidat, som beslutningstagerne kender og er trygge ved. Den kvindelige kandidat vil i mange tilfælde være den eneste repræsentant for sit køn eller i bedste fald en del af en minoritetsgruppe; dette er ikke uvant for et mere garvet kvindeligt bestyrelsesmedlem, der er vant til at blive set og hørt med de fordele, det også giver at være en minoritet. For den mere uprøvede kan det være en hurdle, hun aldrig kommer rigtig over. Minoriteter skal argumentere lidt bedre for en sag, skal fremstå mere sikre og veldokumenterede end en kandidat, hvis ordvalg er let genkendeligt. Denne del af processen mener jeg ikke, er nogen speciel hindring for det professionelle kvindelige bestyrelsesmedlem, men det kan være en af de forhindringer, der gør det lidt vanskeligere for kvinder, der den første gang skal have en plads ved bestyrelsesbordet. Fornyelse kræver mod Derfor er det også en kærkommen fornyelse, når nye bestyrelseskandidater skal vælges, at nogle modige og fremsynede virksomheder på forhånd har besluttet, at de gerne vil have diversitet og fornyelse i bestyrelsesarbejdet ved at vælge en kvindelig kandidat. De lidet velklingende ord som positiv særbehandling og kønskvotering sniger sig hurtigt ind, hvis sarkasmen får lidt råderum, men kommer til skamme, når det kvindelige bestyrelsesmedlem er på plads. Tiden er med kvinderne og jo flere dygtige kvinder, der får plads i bestyrelseslokalerne, jo større bliver denne minoritetsgruppe, for en dag helt at slippe for at blive omtalt som et kønsspecifikt væsen. Talen vil falde på viden, erfaring og resultater og spørgsmålet mand/kvinde vil være helt og aldeles uinteressant. 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere