Sclerosebehandlingsregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sclerosebehandlingsregistret"

Transkript

1 Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD GENERELT OM DATABASEN Baggrund Afgrænsning af databasen Formål Indberetningskilder... 7 Tabel 1.4.1: Hospitaler med sitenr og SKS januar Sekundær Progressiv Basen Hjemmeside for Sclerosebehandlingsregistret IT-SYSTEM OG INDRAPPORTERING Dataindtastning i KMS Tabel 2.1: Principiel opbygning af skema-hierarkier i KMS: b Alternative indtastnings-systemer Skemaindhold og revision Gamle data og totalt datasæt DATAKVALITET: Datadækningsgrad og datakomplethed Definition: Datadækningsgrad og datakomplethed Vedr. datadækningsgraden Tabel: Specifik sklerosemedicin (sygdomsmodificerende) SKS registreringspraksis på afdelinger Vedr. data-kompletheden Stopskema-projekt FIGUR-FORKLARING DATASÆT oversigt Tabel 1: Antal patienter og kønsfordeling A Tabel 2A: Behandlingsdebut pr. år B Tabel 2B: Kønsratio for behandlingsdebut gennem årene Tabel 3: Behandlingsdebut pr år pr hospital Tabel 4: Førstevalgspræparater gennem årene Tabel 5: Patienter i behandling pr. præparat og afdeling d. 1/ b Tabel 5b: Kombinationspræparater pr afdeling d. 1/ Tabel 6: Alder ved behandlingsdebut b Tabel 5.6b: Alder ved behandlingsdebut alle år Patientpopulationen over tid og sted Samlet billede INDIKATORER

3 6.0 a Oversigt indikatorer b Indikator-tidsperiode Indikator 1, Vedvarende behandling 5 år, resultat 2011: Indikator 2, Antistofmåling, resultat Indikator 3, Antistof, behandlingskonsekvens, resultat Indikator 4, Tysabri: Undersøgelser før beh.start, resultat Resume indikatorer ANDETVALGSPRÆPARATER TYSABRI OG GILENYA RESUME FOR ALLE ORGANISATION PUBLIKATIONER REVISIONSPÅTEGNING

4 FORORD Denne Årsrapport dækker aktiviteter og resultater i Sclerosebehandlingsregistret i 2011 samt et stykke ind i 2012, når det er. Multipel sklerose er en langvarig sygdom, hvor behandling og indikatorer er svære at afgrænse til ét kalenderår. Poul Thirup har udarbejdet rapporten, som har været udsendt til alle skleroseafdelinger i landet mhp. kommentarer. November 2012 Poul Thirup 4

5 1. GENERELT OM DATABASEN 1.1 Baggrund Multipel sklerose (MS), tidligere Dissemineret sklerose, er en progressiv kronisk inflammatorisk sygdom, der med tiden forårsager varige skader på hjerne og rygmarv, hvilket hos de fleste patienter med tiden medfører tab af neurologiske funktioner, arbejdsevne, livskvalitet og efterhånden også af selvhjælp. Sygdommen debuterer hyppigst omkring 30-årsalderen, sjældent før 20 år og efter 55 år. Levetiden forkortes i gennemsnit med op mod 10 år i forhold til baggrunds-befolkningen. Incidens og prævalens-opgørelserne er for nylig revideret via Det Danske Scleroseregister, så de afviger fra tidligere. Incidensen er 7,87/ /år (gennemsnit over 10 år) dvs. ca. 420 nye tilfælde pr. år. Prævalensen er ca Den sygdomsmodificerende behandling, der for tiden gives til ca sygdomsramte, koster ca kr. om året pr. patient alene til præparaterne, og denne udgift andrager derfor på landsbasis ca. 400 mill. kr om året. For de nyere andetvalgspræparater er prisen højere end kr. om året pr. patient. Hertil kommer de af behandlingen betingede ekstraudgifter til neurologiske ambulatorier til patientudvælgelse, ekstra opfølgning og kontrol, oplæring af patienter i injektion m.v. Effekten af sygdomsmodificerende behandling på forekomsten af sygdomsattakker er en reduktion på 1/3 til 2/3 og er dokumenteret gennem flere placebokontrollerede undersøgelser hver af en varighed på 2-3 år. Der er en reduktion på op til 54 % på tilvæksten af permanente symptomer (vedligeholdt gennem 24 uger). Når patienten senere i forløbet kommer i sekundær progressiv fase, er effekten på progression mere tvivlsom, ligesom der ikke er effekt på patienter med primær progressiv multipel sklerose. For nylig har undersøgelser vist, at sygdomsmodificerende behandling udskyder tidspunktet for, at patienten kommer i den progressive fase med adskillige år. Det er i den sekundært progressive fase, at patienterne ophober invaliditet. 1.2 Afgrænsning af databasen Databasen Sclerosebehandlingsregistret registrerer alle tilfælde af sygdomsmodificerende behandling af MS i Danmark. Sygdomsmodificerende behandling startes helt overvejende hos patienter med attakvis MS. De anvendte lægemidler fremgår af præparatlisten på Startskemaet (og datadokumentationen på hjemmesiden). Listen revideres løbende, når der kommer nye præparater på markedet. Åbne kliniske forsøg, hvor alle patienter får aktivt stof, registreres også, hvis der er over 10 patienter pr. afdeling. Anvendte præparater har fx været interferon-beta (IFN)- præparaterne [IFN-ß 1b (Betaferon, Extavia ) samt IFN-ß 1a (Avonex, Rebif )], glatirameracetat (Copaxone ), natalizumab (Tysabri ) og intravenøs 5

6 immunglobulin. Desuden er registreret behandling med fx mitoxantrone (Novantrone ), treosulfan, azathioprin og cyclisk methylprednisolon. De fleste midler er registreret til hospitalsbrug og kan ikke udleveres fra apoteker, hvorfor al sygdomsmodificerende behandling af MS udelukkende foregår i hospitalsregi. Sygdomsmodificerende behandling af MS med IFN eller glatirameracetat er en basisydelse, og samtlige regioner tilbyder disse behandlinger på deres neurologiske afdelinger. De såkaldte Andetvalgs-præparater Tysabri og Gilenya er beskrevet i afsnit 7. Patienter, der startede behandling i sekundær progressiv fasen, blev tidligere oprettet i Sekundær Progressiv-Basen. Patienter herfra som fortsat er i behandling - er delvist indsluset i Sclerosebehandlingsregistret i forbindelse med overgang til KMS. Se også afsnit Formål Formålet med Sclerosebehandlingsregistret er at overvåge kvaliteten af den sygdomsmodificerende behandling af MS på de danske neurologiske afdelinger særligt med hensyn til opfyldelse af kvalitetsmålene indenfor de senere omtalte indikatorer. På længere sigt vil det være muligt at vise, i hvor høj grad forløbet hos langtidsbehandlede patienter adskiller sig væsentligt fra sygdommens spontane forløb, som det kendes fra flere tidligere populationsbaserede follow-up undersøgelser. Er det ikke tilfældet, kan det blive nødvendigt at revurdere synet på behandlingen, ikke mindst med hensyn til, hvornår behandlingen af den enkelte patient ikke længere er nyttig og bør ophøre, således at patienten og behandlingssystemet ikke belastes af en kostbar behandling, der måske viser sig at blive virkningsløs. Sclerosebehandlingsregistret har som en landsdækkende langtidsdatabase mulighed for at bidrage til besvarelsen af dette vigtige spørgsmål. På længere sigt er det dog et problem, at databasen efterhånden selekteres til kun at indeholde de patienter, der responderer godt på behandlingen uden uacceptable bivirkninger. Selvom dette ikke direkte påvirker nuværende indikatorer er det et videnskabeligt problem, når det drejer om at vurdere den basale effekt af sygdomsmodificerende behandling på attakker og funktionsniveau. Det er nu teknisk muligt at registrere patienter, der ikke er i behandling, så sygdomsudviklingen hos disse kan følges; men det er ikke obligatorisk. Denne registrering vil give en bedre sammenligning af sygdomsforløbet hos patienter med og uden behandling. Opgørelser fra tidligere årsrapporter tyder på en uens anvendelse af fx antistofmåling ved behandlingen af sklerosepatienter. Med tiden kan Sclerosebehandlingsregistret forhåbentlig medføre mere ensartede behandlingsprincipper på de områder, der dækkes af databasen. Sclerosebehandlingsregistret bidrager også med data til forskning i sklerose. 6

7 1.4 Indberetningskilder Databasen er baseret på KMS-indberetninger fra alle behandlende neurologiske afdelinger, 15 i alt. I Region Hovedstaden foretages behandlingen på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Hillerød Hospital og Herlev Hospital (sidstnævnte kun IFN-præparater). Patienter fra Bornholm behandles overvejende af Rigshospitalet. I Region Sjælland varetages behandlingen af sygehusene i Roskilde, Holbæk og Næstved; i Region Syddanmark på Odense Universitetshospital samt på sygehusene i Sønderborg, Esbjerg og Vejle (tilsammen Sydjysk Skleroseklinik ); i Region Midt af Århus Sygehus og sygehusene i Viborg og Holstebro, mens Aalborg Sygehus betjener patienterne i Region Nord. Tabel 1.4.1: Hospitaler med sitenr og SKS januar Sitenr og navn Fuldt navn i KMSadministrationsmodulet (som det fremgår fx i Årsrapporter) SKS i KMSadministration Officielt tilhørende SKSnavn 01-Rigshospitalet Rigshospitalet, Sclerose Rigshopsitalet, Neurologisk klinik N, heldøgn 03-Glostrup Glostrup Hospital, Sclerose Glostrup Hospital, neurologisk afdeling 04-Hillerød Nordsjællands Hospital, Nordsjællands Hospital, Sclerose (Hillerød) (ny )* 05-Roskilde Roskilde Sygehus, Sclerose (ny 3800A80)* 06-Vestsj.Amt, Holbæk 08-Næstved 09-Odense 10-Sønderborg Sygehus Vestsjælland Holbæk, Sclerose Storstrømmens Sygehus Næstved, Sclerose Odense Universitetshospital afd. N, Sclerose Sønderborg Sygehus, Sclerose (ny 3800H00)* neurologi, senge. Roskilde Sygehus, neurologisk afdeling senge Sygehus Vestsjælland, Neurologisk afdeling, Holbæk Storstrømmens Sygehus, (ny 3800N70)* Næ Neurologi senge Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Neurologisk afdeling N 11-Vejle Vejle Sygehus, Sclerose Vejle Sygehus, Neurologisk afdeling 12-Esbjerg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Sclerose Sydvestjysk Sygehus, Neurologisk afdeling Es 13-Århus Århus Sygehus, Sclerose Århus Sygehus, Neurologisk afdeling F 14-Viborg Sygehus Viborg, Sclerose Regionshospitalet Viborg, Vi Neurologisk afdeling N 15-Holstebro Holstebro Sygehus, Sclerose Regionshospitalet Holstebro, Neurologisk afdeling 16-Aalborg Aalborg Sygehus, Sclerose Aalborg Sygehus, ALB Neurologisk afd. 7

8 17-Herlev Herlev Hospital, Sclerose Neurologisk ambulatorium NA, Herlev. *Ikke ændret i KMS til ny SKSkode, idet den gamle indgår i programmeringen. Ved dataudtræk fra KMS vil det således være den gamle der indgår. Endvidere indgår laboratorie-resultater (måling af neutraliserende antistoffer mod IFN-beta) fra BioMonitor og Rigshospitalet i visse indikatorberegninger. Disse fremsendes fra laboratorierne og importeres i SPSS. Desværre er Biomonitor stoppet med fremsendelse af resultater fra 1/7-11 og frem på trods af en tidligere indgået aftale om kvartalsvis levering af data. Sclerosebehandlingsregistrets oversigt over NAb-resultater er derfor inkomplet efter denne dato. Der planlægges også brug af udtræk fra Lands-Patient-Registret (LPR) af diagnosekoder og procedurekoder, se også afsnit

9 1.5 Sekundær Progressiv Basen I Årsrapport 2008 var et afsnit om Sekundær Progressiv Basen. CITAT Årsrapport 2008: Sekundær Progressiv Basen var en speciel del-database, der inkluderede patienter, som ved behandlingsstart var i sekundær progressiv fase i sclerose-sygdommen. Indtastning af data herfra blev nedprioriteret for flere år siden. Derimod er patienter i denne gruppe indberettet telefonisk og blevet registreret i telefon-registret med start- og stop-dato samt præparat. En del af behandlingsregimerne var stadig aktive ved fuld overgang til KMS-indtastning og disses Startskemaer måtte inkluderes i KMS. P.t. er der 192 Startskemaer fra Sekundær Progressiv Basen i KMS med behandlingsstart mellem 1999 og medio Praktisk KMS-løsning: Registret lavede udtræk fra Telefon-registret af præparat og dato. Sclerosebehandlingsregistret indtastede og gemte Startskema med basale og nødvendige oplysninger i forbindelse med fuld KMS-overgang: Det er så muligt at indtaste opfølgningsskemaer i skemahierarkiet. Startskemaet er tydeligt markeret med at det er fra Sekundær Progressiv basen. Disse skemaer indgår foreløbigt ikke i statistik og data-dækningsgrad og data-komplethed. Afdelingerne kan frivilligt indtaste resterende oplysninger på basis af journaloplysninger og derefter indlevere skemaet. Hvis Sclerosebehandlingsregistret på et tidspunkt får tid og ressourcer til arbejdet kan det være at der startes ind systematisk indtastning i KMS fra mapperne med Sekundær Progressiv Basens skemaer. I så fald ved ovennævnte Startskemaer, der hænger Unde udfyldelse blive færdigudfyldt og indleveret. CITAT SLUT Årsrapport

10 Der er siden arbejdet videre med SPB (Sekundær Progressiv Basen) og december 2011 blev lavet en datadokumentation, idet der planlægges at Telefonregisterdata fra SPB uploades til en Filserver under Kompetence-centret, selvom data er inkomplette. CITAT fra datadokumentation: August 2011 blev indtastet alle skemaer med Mitoxantron eller Methotrexat, selvom behandlingsregimerne ikke længere er aktive, fordi det er risiko-præparater mht. senfølger. Ikke-aktive IFN-regimer er ikke indtastet. I 8 blå ringmapper er uindtastede skemaer sorteret efter DMSGnr. Fra 1 til 661. Der er laboratoriesedler o.a. ind i mellem; skønsmæssigt er der ca skemaer. Der er også ca cprnr-sorterede skemaer i plastikmapper. Totalt 4800, hvoraf kun ca. 85 % er KMS-e (øvrige er oversigtsskemaer, laboratorieskemaer etc.). Dvs 4000 er KMS-e dvs. kunne i princippet indtastes i KMS. Nogle af de uindtastede skemaer er Startskemaer, som ikke er i KMS. SPSS-filen SekProgBaseTlfReg er Telefonregistret for Sekundær Progressiv Basen. CPRNR Init Præpkode DMSGnr Dato Sitenr i_kms Patientens cprnr Patientens initialer Præparatkode (1) Gældende for den dato angivet i 5. kolonne. Fortløbende tildelt DMSGnr Dato for sidste præparatstart, -skift eller -stop. (1) 1 = er i KMS, men er ikke komplet registreret (2) (1) Se Sclerosebehandlingsregistrets hjemmeside (2) Dataudtræk fra KMS vil give korrekt antal (feltet [SEKUNDAER_PROGBASEN]) Der er 556 cases (=cprnr) i Telefonregister-filen SekProgBaseTlfReg. De seneste DMSGnr i mapperne er altså ikke med i filen. 331 cases har præparat-koden Q = Ophørt behandling, og det er ikke muligt at se, hvad der tidligere er givet af behandling. P.t. er det ikke realistisk, at ovennævnte uindtastede skemaer bliver indtastede, men de er tilgængelig ved fx fremtidige forsknings-projekter. (Studenterindtasteren fratrådte efteråret 2011efter at have indtastet alle skemaer, som ikke tilhørte Sekundær Progressiv basen). PT 19/ CITAT SLUT datadokumentation 10

11 1.6 Hjemmeside for Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret har en hjemmeside på Rigshospitalets hjemmeside-system. Der er lavet en automatisk henvisning fra sclerosereg.rh.dk (der er let at huske) til hjemmesiden på Hjemmesiden indeholder direkte links til KMS-indtastning vejledning til indtastning, datadokumentation, årsrapporter, referater og behandlingsvejledninger. Man kan bl.a. se hvornår og hvilke ændringer der er lavet i skemaerne gennem årene. Man kan også se de unikke feltnavne, der anvendes ved dataudtræk fra databasen. Der har ind i mellem været problemer med Rigshospitalets Intranet og dermed hjemmesiden. Det har givet problemer for dem, der anvender hjemmesidens link til KMS. Det anbefales derfor, at man har et bogmærke, Foretrukken eller en Genvej direkte til KMS på afdelingernes PC-er. P.t. er KMS-adressen 11

12 2. IT-SYSTEM OG INDRAPPORTERING I 2009 overgik Sclerosebehandlingsregistret til 100% elektronisk indtastning. Processen blev grundigt beskrevet i Årsrapporterne 2008 og Indtastningen foregår uændret i det officielle indtastningssystem KMS (Klinisk MåleSystem). Serverskiftet til NIP-serveren under Kompetence-center Nord (KCN), der blev effektueret d. 16/5-10, er uændret en succes. De fleste tidspunkter er svartiden få sekunder. Undtagelsesvist er svartiden op til sekunder, hvilket stadigvæk er langt hurtigere end de ekstreme svartider på den forrige server. Der har været enkelte total-nedbrud af serveren eller af Sundheds-datanettet. KMS-indtastning er mange steder så integreret med ambulatorie-besøg, at nedbrud næsten svarer til nedbrud af et drifts-system. Ved KMSnedbrud, hvor NIP-serveren stadig fungerer, har det været svært at få placeret handlingsansvaret, idet lokal Hotline på hospitalet henviser til NIP, som ikke kan finde fejl. Der har været tilfælde, hvor det efterfølgende har vist sig at være fejl ved Sundhedsdatanettet (MEDCOM). 2.1 Dataindtastning i KMS KMS (Klinisk MåleSystem) er et generisk indtastnings-system beregnet til at opsamle strukturerede data og efterfølgende lave dataudtræk på disse. Danske Regioner kræver at officielle kliniske kvalitetsdatabaser lægges over på en godkendt IT-platform og KMS er en officielt valgt platform til dette. Kun KMS og Topica er officielt godkendte direkte indtastnings-systemer til officielle kliniske kvalitets-databaser. Langt de fleste databaser, inklusiv Sclerosebehandlingsregistret, anvender KMS i stedet for Topica. Begge systemer anvendes til opsamling af strukturerede data via indtastning. Skemaerne i KMS er følgende: Startskema, der oprettes ved starten af et behandlingsregime Opfølgningsskema, der oprettes ved kontrolbesøg Stop-skema, der oprettes ved præparatstop eller skift. Andetvalgspræparaterne Tysabri og Gilenya har deres eget specialskema, som oprettes direkte under Startskemaet før der oprettes Opfølgningsskemaer. I KMS er skemaerne opdelt i skemahierarkier, som hver repræsenterer et behandlingsregime. Se nedenstående tabel. 12

13 Tabel 2.1: Principiel opbygning af skema-hierarkier i KMS: Et behandlingsregime = et KMS-skemahierarki (Dvs. ét Startskema med underliggende Opfølgnings- og Stopskemaer) KMS-skemahierarki (Ex præparatet mitoxantron): Opret nyt Startskema Vælg BEH.REGIME/STARSKEMA -> Opret i menu-linien. (Ved præparatstart eller skift). Opret Opfølgnings- eller Stop-skema Nederste skema i hierarkiet skal være mørkegrøn (ellers klik på Vælg i venstre kolonne). Vælg herefter grå knap Opret underskema. (Ved kontrolbesøg eller præparatstop). 2.1b Alternative indtastnings-systemer Som ovennævnt er KMS og Topica eneste officielt godkendte direkte inddaterings-systemer til officielt godkendte kliniske kvalitets-databaser. Det er dog muligt at overføre data fra elektroniske journal-systemer, hvis disse indeholder strukturerede data, der præcist svarer til felter og udfald i kvalitetsdatabasen. Aktuelt eksisterende journal-systemer opfylder ikke disse krav, idet de næsten kun registrerer oplysninger i fritekst, selvom det foregår på elektronisk platform. På Styregruppemøde 29/8-11 blev problemstillingen diskuteret under punkt 6 KMS og andre inddateringssystemer. Der var også en repræsentant for Kompetence-center Nord med ved mødet. Efterfølgende blev vedtaget en Test-tabel, der skulle anvendes ved brug af data fra andre systemer, se nedenfor. Overførsel af 13

14 data er meget arbejdskrævende at udvikle, så det er en forudsætning, at overførsel sker fra officielle driftssikre systemer. TEST-TABEL Sclerose Alternativer til KMS/AP som inddaterings-system: November OMRÅDE Brugervenlighed: Svartider, patientoverblik, feedback til brugere, kurver, fusion med LPR-data. VIGTIGHED Meget vigtigt Beslutningsstøtte mhp opfyldelse af DMSG s behandlingsvejledninger. Datasikkerhed Datatilsyn Formelt godkendt Status som officiel journal specialespecifik Formelt godkendt Felter og udfald er analoge til eksisterende database, så data kan overføres uden informationstab. Dataeksport (mhp dataimport i database) er teknisk muligt. Overførsel af data til eksisterende database er alt i alt praktisk realiserbar. Vigtigt Obligatorisk Obligatorisk Meget vigtigt Meget vigtigt Meget vigtigt PT 7/ Ved DMSG-mødet 23/5-11 var der et oplæg vedrørende det svenske MS-registreringssystem Carmona. Mads Ravnborg (OUH) blev projektleder på et pilot-projekt vedrørende evt. anvendelse af Carmona, hvorfra data så skulle overføres til KMS. I samarbejde med Region Syddanmark er det ved at blive undersøgt, men der er endnu ikke kommet en officiel udmelding vedrørende punkt 4 i ovennævnte tabel. Det bliver også et stort arbejde at matche dataindholdet i KMS og Carmona, da felter og udfald skal være helt ens jvf. punkt 5. KMS er den danske officielle standard, så ved diskrepans er det Carmona, der må tilpasses. 14

15 2.2 Skemaindhold og revision Der er mulighed for at revidere i KMS-skemaerne, så fx nye felter og udfald bliver synlige. Dette gøres i KMS skemadesignmodul og bliver synlige efter publicering af skemaerne. Før publicering laves en testning af skemaerne, så det bedst muligt sikres, at det virker og at der ikke er opstået utilsigtede virkninger ved omprogrammeringen. På Sclerosebehandlingsregistrets hjemmesides datadokumentation er der en ændrings-log, så det kan ses, hvornår ændringerne er lavet. De enkelte revisioner får benævnelsen KMSREVddmmyy, hvor ddmmyy er den planlagte dato for ændringen. I nogle tilfælde er der blevet publiceret før eller efter den planlagte dato den rigtige publiceringsdato er nævnt i datadokumentationen. De enkelte skemaer har også et versionsnummer, som øges ved hver ændring med mindre, det er bagatelagtige og usynlige ændringer (evt. blot fejlrettelser). I praksis sker der ændringer ca. kvartalsvis. Væsentligste ændringer i 2011: Det unikke feltnavn, som det trækkes ud af Grund-databasen, er i firkantet parentes []. Teksten bagved er teksten på skemaerne. Pga. betinget synlighed er ikke alle felter altid synlige på skemaerne. 12/1-11 (KMSREV120111). Startskema: Ændret datovalidering på felter vedrørende diagnose og debut. Opfølgningsskema (v2.0 -> v2.1): Side 2 AMBNOTE lavet. Dvs. ambulatorienotat af skema-oplysninger kan ses. 2/3-11 (KMSREV020311): Opfølgningsskema: Tilføjet felter vedrørende CCSVI-operation: [OPFCC_CCSVI_PRIMOP] Har patienten nogensinde fået foretaget CCSVI-operation (veneudvidelse am Zamboni)? [OPFCC_CCSVIPRIMOPDAT] Operationsdato (primæroperation) [OPFCC_CCSVI_REOP] Har patienten fået foretaget RE-operation (af CCSVI-operationen)? [OPFCC_CCSVIREOPDATO] RE-operationsdato [OPFCC_CCSVI_2REOP] Har patienten fået foretaget ANDEN re-operation (af CCSVI-operationen)? [OPFCC_CCSVI2REOPDAT] ANDEN re-operationsdato 11/5-11 (KMSREV110511). Startskema: Tilføjet felter: [SKLST_MRSYGDAKTIVIT] Påvist sygdomsaktivitet det sidste år vha. MR-scanning? (Relevant når ingen attakker det sidste år) 15/9-11 og 22/09-11 (KMSREV150911) v2.0 -> v2.1 Skema zgilenya1.start (Regionsfkt.) [GIL] er tilføjet, se selvstændig datadokumentation på hjemmesiden. Skemaet er lavet med udgangspunkt i Tysabri-specialskemaet, men tilpasset Gilenya-specifikke forhold. Alle afdelinger med regionsfunktion har fået mulighed for at indtaste Tysabri og Gilenya-skemaer. Afdelinger = Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus (samarbejdsaftale: Vejle og Esbjerg), AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus. Startskema (v2.0 -> 2.1): 15

16 [SKLST_TYSHENV_FRA]. Ændret fra "Henvist til Tysabri-behandling" til "Henvist til behandling", idet det nu også udfyldes ved Gilenya. Betinget synlighed inkluderer også Gilenya. [SKLST_TYSABCENTAFD_1] Ændret fra "TIL Tysabribeh. afdeling" til "TIL afdeling med Regionsfkt.", idet det også vises ved Gilenya udover Tysabri. Betinget synlighed inkluderer også Gilenya. [SKLST_HENVDATO] Henvisningsdato (til behandling med præparatet) Også synlig ved Gilenya. [SKLST_PREPARAT] Anvendt præparat. Behandlingsvejledning i hjælpetekst slettet og i stedet er et link til behandlingsvejledning på hjemmesiden. Så er lettere at sikre opdatering. Opfølgningsskema (v2.1 -> v2.2): Tilføjet felt: [SKOPF_TYS_SPEC_ANDIN] TYS/GIL: Specificér evt. Andre infektioner. Følgende felter også gjort synlige ved præparat Gilenya (udover Tysabri): [SKOPF_TYS_PNEUMONI], [SKOPF_TYS_UVI], [SKOPF_TYS_ANDRE] Tilføjet ekstra bivirkningsfelt vedrørende Gilenya: [SKOPF_BIV_GIL]. Revision af Tysabri-specifikke felter, som var på fra begyndelsen, men nu ikke vurderes at have en selvstændig funktion: Inaktiveret: [SKOPF_TYSUGENR], [SKOPFLAB_UGENR], [SKOPF_TYSINFUS] Også synlig ved Tysabri: [SKOPF_DOSISAFVIG]. Så vil oplysninger fra feltet [SKOPF_TYSINFUS] blive erstattet af oplysninger fra det felt. Stopskema: Ingen ændringer på Stop-skema GrundDB, men informationslabels ændret bl.a. mht Gilenya. Tysabri-skema (v2.0 -> 2.1): [TYSBER_TYSAFDELINGER] Beregning: peri hvis henvisende afdeling. tys hvis Tysabri-behandlende afdeling. Koden ændret, så alle alle afdelinger med Regionsfunktion returnerer tys : Udvidet med Glostrup: Roskilde: Sønderborg: /9-11 udvidet med yderligere (pga samarbejdsaftale i Regions Syd): Vejle: Esbjerg: Feltet: [TYS_JCVIRUSAB] JC-Virus antistofmåling</b> inden for det seneste år Ændret tekst til indenfor det seneste år, da det ifølge DMSG behandlingsvejledning er tilstrækkeligt (før var teksten indenfor 3 måneder). 2.3 Gamle data og totalt datasæt Sideløbende med fuld overgang til KMS-indtastning i 2008 og efterfølgende blev der indtastet flere tusinde gamle papirskemaer, som var hobet op uden at være indtastet i det gamle SPSS-system. Først i efteråret 2011 fratrådte studenterindtasteren, idet alle skemaer da var indtastet (undtaget IFN-skemaer fra Sekundær Progressiv Basen, se afsnit 1.5). Som udgangspunkt blev papirskemaer indtastet i KMS, men i nogle tilfælde måtte de indtastes i det gamle SPSS-system. Et totalt datasæt fås således ved en fusion af data i SPSS og data i KMS. Principperne for denne fusion er beskrevet i datadokumentationen: CITAT Datadokumentation August 2012 Fusion af data fra det gamle SPSS og det nye KMS Totalt datasæt For at få et totalt datasæt fra Sclerosebehandlingsregistret kræves en fusion af data fra det gamle system SPSS og det nye system KMS. Nedenfor beskrives principperne for dette datasæt. Alle e Startskemaer er i KMS og er derfor den ramme, som de øvrige data hænges op på. 16

17 Hvert behandlingsregime har eet Startskema, som er identificeret ved 3 variable: Cprnr, præparatkode og behandlingsstartdato. Behandlingsregimer i KMS, som også indeholder data fra det gamle SPSS-system, har et af to Specialskemaer, som repræsenterer de gamle Opfølgningsskemaer (og evt. et Stopskema). Se Faktaboks 1. Faktaboks 1: KMS Specialskemaer, som repræsenterer Opfølgningsskemaer fra det gamle SPSSskemaer: Der er lavet 2 slags specialskemaer, som tillader henholdsvis forhindrer oprettelse af underskemaer (Opfølgningsskemaer) afhængigt at om behandlingsregimet var aktivt på oprettelses-tidspunktet. -> zflere tidligere Opfølgningsskemaer...[ ZFLEREOPFSK] tillader underskemaer aktive behandlingsregimer (Specialskemaet repræsenterer gamle opfølgningsskemaer) -> zkonvertering In Process [KONVINPROC] tillader ikke underskemaer afsluttede behandlingsregimer (Specialskemaet repræsenterer gamle opfølgningsskemaer og et Stopskema) 23/3-12 er oprettelse og sletning af specialskemaet zkonvertering In Process låst, så antallet fremover vil være konstant. Specialskemaet zflere tidligere Opfølgningsskemaer skal sommetider flyttes til andre afdelinger og har derfor måttet bibeholde sletterettighederne (ellers kan behandlingsregimet ikke flyttes). Der kan laves et statisk datasæt, der svarer til Specialskemaerne. Der foreligger to statiske SPSS-datasæt med data fra det gamle SPSS-system: 1. STATISKSPSS_OPFSK_ZFLOPSKogZKONV = Opfølgningsskemaer fra de to Specialskemaer 2. STATISKSPSS_STOPSK_ZKONV = Stopskemaer fra Specialskemaet zkonvertering In Process. Begge datasæt er klar til fusion med dataudtræk fra KMS. Derfor indeholder de også kolonner, som er konsekvent tomme, fordi de kun findes i KMS-udtræk. 17

18 Der laves et totalt datasæt ved at lave et aktuelt udtræk fra KMS af Startskemaer, Opfølgningsskemaer og Stopskemaer. Disse flettes så med de statiske datasæt. CITAT SLUT Datadokumentation August

19 3. DATAKVALITET: Datadækningsgrad og datakomplethed 3.1 Definition: Datadækningsgrad og datakomplethed En ordentlig indberetning er nødvendig for funktionen af en klinisk kvalitetsdatabase. Danske Regioners basiskrav til kliniske kvalitetsdatabaser har fastsat, at data-dækningsgrad bør være over 90 % og datakompletheden over 80 %. Som klinisk kvalitetsdatabase indgår Sclerosebehandlingsregistret også i denne overvågning. Danske Regioner definerer begreberne således (brev 11/3-08): Data-dækningsgraden er et udtryk for den andel af patienterne, der er registreret i den enkelte database set i forhold til samtlige patienter, der opfylder inklusionskriterierne. Data-kompletheden er et udtryk for den andel af obligatoriske data-elementer, der i gennemsnit er indberettet pr. patient. Appliceret på Sclerosebehandlingsregistret defineres disse begreber således: Tabel 1: Definition af Sclerosebehandlingsregistrets data-kvalitet Begreb Definition Standard Data-dækningsgrad * Andel af behandlingsregimer, der > 90 % er indberettet med et Startskema. Data-komplethed skemaniveau * Andel af Opfølgnings- og Stopskemaer > 80 % (tilhørende et Start- skema), der er indberettet. * Manglende skemaer kommer på mangellisterne, se afsnit Mangellister. 3.2 Vedr. datadækningsgraden Det er kun sklerosepatienter, hvor der iværksættes sygdoms-modificerende behandling, der skal indberettes til Sclerosebehandlingsregistret. Diagnosen multipel sklerose medfører indberetning til Landspatientregisteret (LPR) og til det epidemiologiske skleroseregister (Danske Scleroseregister). Men det er kun nogle af disse patienter, der går immunmodulerende behandling. En reference-liste for datadækningsgraden er altså ikke ligetil at definere. 19

20 Nogle steder opretter ikke-lægeligt personale et KMS-Startskema med basale oplysninger, der efterfølgende laves færdig af behandlende læge. Andre steder oprettes og udfyldes Startskema af læger bortset fra dato for 1. dosis, der udfyldes af en ikke-læge, når der er fastlagt en injektionsdato. Startskemaer der er Under udfyldelse (dvs. ikke indleveret) vil således delvist være en liste over manglende indberetninger. Nogle steder er indtastningen så tæt integreret med ambulatoriekontrollen, at det i sig selv sikrer en acceptabel datadækningsgrad. Der har tidligere været gennemført et projekt vedrørende udtræk fra medicinerings-systemer for at få en reference for Startskemaer. Samlet set viste gennemgangen, at udviklingen af EPM-systemer ( Elektronisk Patient-Medicinering ) og FMK ( Fælles Medicin Kort ) ikke har nået et niveau, hvor det kan anvendes ved sklerose-patienter. Fra nogle afdelinger var det muligt at få skemaer med udleveret sklerosemedicin og her viste opgørelsen en fin datadækningsgrad. Men alt i alt det en manuel og ressourcekrævende metode, som kun kunne anvendes på ca. halvdelen af afdelingerne. I stedet er iværksat et projekt, hvor udtræk fra SKS Procedurekoder fra Landspatient-registret (LPR) anvendes, se nedenfor Tabel: Specifik sklerosemedicin (sygdomsmodificerende). Kommercielt navn Indholdsstof ATC-kode Gruppe / type Bruges kun ved MS? Avonex Interferon β-1a L03AB07 Immunmodulerende MS-specifik (Interferon-beta) Rebif Interferon β-1a L03AB07 Immunmodulerende MS-specifik (Interferon-beta) Betaferon Interferon β-1b L03AB08 Immunmodulerende MS-specifik (Interferon-beta) Extavia Interferon β-1b L03AB08 Immunmodulerende MS-specifik (Interferon-beta) Copaxone Glatirameracetat L03AX13 Immunmodulerende MS-specifik Tysabri Natalizumab L04AA23 Immunmodulerende MS-specifik Gilenya Fingolimod L04AA27 Immunmodulerende MS-specifik SKS registreringspraksis på afdelinger Der er indhentet oplysninger om afdelingernes registrerings praksis af sklerosepatienter i Med besvær lykkedes det at få svar fra alle afdelinger. Rigshospitalet har nu overtaget det videre forløb mhp fx ensretning af registrerings-praksis i landet. Der er endnu ikke fået konkrete udtræk fra LPR (SKS), men der er specificeret dataudtræk på baggrund af registreringspraksis, som ses i nedenstående tabel. 20

21 Tabel: SKS registreringspraksis på afdelinger Ved behandling med nævnte præparater. Der er ikke medtaget generelle koder som fx Medicingivning, men kun præparatspecifikke koder i tabellen. De fleste oplysninger indhentet marts/april Sitenr og navn forkort. IFN-beta-1b (Betaferon, Extavia) IFN-beta-1a: (Avonex, Rebif) Glatirameracetat (Copaxone) Natalizumab (Tysabri) Mitoxantron Azathioprin (Imurel) IVIG højdosis 01-RH BWHB1 BWHB1 BWHB1 BWHB8 BWHA104 Registreres BOHJ10 ikke 03-GLOS BWHB11 BWHB11 BWHB11 Ikke Registreres Registreres BOHJ10 ikke ikke 04-HILL BWHB1 BWHB1 Registreres ikke Ikke Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret 05- ROSK BWHB1 BWHB1 BWHB1 Ikke Ikke Ikke Ikke 06-HOLB BWHB11 BWHB11 BWHB11 Ikke Ikke Ikke Ikke 08- NÆST BWHB1 BWHB1 BWHB1 Ikke Ikke Ikke Ikke 09- ODEN BWHB11 BWHB11 BOHJ28 BOHJ19 BWHA104 Ej besvaret Ej besvaret 10- SØND BWHB11 BWHB11 BWHB11 Ikke Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret 11-VEJL BWHB11 + lokal kode: BWHB11 + lokal kode: BWHB11 + lokal kode: Ikke Ikke Ikke Ikke BETA8 eller EXTA8 REB6 eller REB12 eller AVON6 COPAX 12-ESBJ BWHB1 BWHB1 BOHJ28 Ikke Ikke BWHB83 Ikke 13- ÅRHU BWHB11 BWHA104 Ej besvaret Ej besvaret BWHB11 (BWHB1 hvis sek. prog.) BWHB11 (BWHB1 hvis sek. prog.) BOHJ19 + lokal kode tysb 14-VIBO BWHB11 BWHB11 BWHB11 Ikke Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret 15-HOLS BWHB11 BWHB11 BWHB11 Ikke Ikke Ikke Ikke 16-AALB BWHB11 BWHB11 ML03AX13 BWHB8 BWHA104 Ej besvaret BOHJ10 Ikke : Præparatet anvendes ikke på afdelingen. Ej besvaret : Ikke angivet i mailsvar. Registreres ikke : Brug af præparatet registreres ikke med præparatspecifik kode. PT 23/ (version 6) 21

22 3.3 Vedr. data-kompletheden Ifølge retningslinierne kontrolleres patienter i immunmodulerende behandling efter 3 måneder og 6 måneder og herefter hver 6. måned dvs. efter 12, 18, og 24 måneder. Herefter er der ved stabil sygdom mulighed for at nedsætte antallet til årlig kontrol efter 24 måneder dvs. 3, 6, 12, 18, 24, 36 (3 år), 48 (4 år), 5 år etc. Dette blev vedtaget på DMSG-mødet 11/5-09. Ved udregning af datakompletheden er minimumskravet disse kontroller. En korrekt data-komplethed vil sige at disse kontrolbesøg er indberettet med et Opfølgningsskema og at dette indeholder alle e oplysninger. På hver Opfølgningsskema er et felt, der med én decimal angiver antal måneder siden 1. injektion. Med en tolerance på +/- 3 måneder kan det således kontrolleres om der er indberettet et opfølgningsskema svarende til de obligatoriske kontrolbesøg. De første 2 år forventes kontrolbesøg de specifikke kontrolmåneder (+/- 3 måneder), mens det fra første 3årsbesøg og frem udregnes om antal skemaer svarer til minimum ét besøg pr. år Stopskema-projekt Som beskrevet i Årsrapport 2009 og 2010 har der været igangsat et Stopskema-projekt mhp. at få reelt afsluttede behandlingsregimer afsluttet i KMS vha. et Stopskema. Hvis der ikke er et Stopskema kan man ikke fastlægge antal krævede Opfølgningsskemaer jvf. ovenstående krav, fordi behandlingsregimets længde ikke er registreret. Manglende Startskema og Opfølgningsskemaer opdages let, når patienten kommer til kontrol og skemaerne ikke er i KMS. Men et manglende Stopskema på en patient, der er afsluttet, opdages ikke, da behandlingsregimet ligger passivt i KMS. Sclerosebehandlingsregistret har identificeret manglende Stopskemaer vha. 1. Der er indtastet et senere behandlingsregime (Startskema) på patienten. Stopskema mangler helt sikkert. 2. Der er ikke indtastet Opfølgningsskemaer sidste 2 år (Stopskema mangler sandsynligvis). I disse tilfælde oprettedes i KMS et Stopskema, som blev gemt Under udfyldelse. Herefter skulle afdelingen færdiggøre og indlevere skemaet. I de fleste tilfælde har afdelingerne fået færdiggjort skemaerne, hvilket har givet et væsentligt mere præcist datagrundlag at regne på. Rigshospitalet blev dog primo 2012 indberettet til Danske Regioner for manglende indtastning af Stopskemaer (svarende til inkomplet datakomplethed), da der var 182 Stopskemaer Under udfyldelse, som udgjorde knap 20% af alle Stopskemaer på Rigshospitalet. I landet var der totalt 217. En studenterindtaster blev ansat til at udfylde Stopskemaer under supervision af overlæge. September 2012 er status: Der i hele landet 82 Stopskemaer Under udfyldelse, hvor af 59 er fra Rigshospitalet, hvilket er lige under acceptgrænsen for max 10 % Stopskemaer Under udfyldelse ud af total antal Stopskemaer på en afdeling. Selve Stopskema-projektet kan således betragtes som afsluttet, men der vil et par gange årligt blive lavet nye opgørelser og dermed oprettet Stopskema Under udfyldelse, som afdelingerne skal færdigudfylde. Det kan derfor hænde, at en afdeling igen ryger

23 over det acceptable antal og dermed risikerer indberetning til danske Regioner, hvis der trods gentagne henvendelser ikke tages hånd om manglerne. Ved Årsrapportens tilblivelse var der endnu ikke modtaget dataudtræk fra LPR mhp fastlæggelse af datadækningsgraden. Der resterede også enkelte mangler i fusionen af gamle SPSS-data og nye data fra KMS, jvf. afsnit 2.3, mhp nøjagtig opgørelse af datakompletheden. En konkret opgørelse over datadækningsgrad og komplethed må derfor vente til næste Årsrapport. 23

24 4. FIGUR-FORKLARING Følgende figurer går igen i flere opgørelser og der gives her en samlet beskrivelse. Udover de her nævnte er der andre som dog er helt selvforklarende. Som fx XY-grafer og simple søjlediagrammer. Tabel: Anvendte figurer Box-plot viser * median (tykke sorte streg), * 25%- og 75%-percentil (boksen) * Minimum og maximumsværdier (T-streger) * Outliers (rund kugle) * Ekstreme oulliers (asterix). (Hvis værdierne overvejende samler sig om en enkelt værdi kan boksen smelte sammen med median-værdien). Akkumuleret søjlediagram ( Stacked bar chart ). Viser antallet af patienter i en given gruppe (fx antal attakker) fordelt på afdelinger eller år. Hver gruppe har sin farve på en søjle. Patientfordelingen på grupperne kan derfor ses på hver søjle. Overlevelseskurve Survival plot (fra SPSS Life Table). Viser overlevelsen eller tilbageværende patienter på et givent tidspunkt afhængig af om der er indtrådt den definerede event. På opgørelsestidspunktet censoreres patienter uden event og indgår i nævneren. 24

25 5. DATASÆT oversigt Totalt har 6672 patienter været i sygdomsmodificerende behandling i perioden 1996 til 31/ (afgrænset på datoen for 1. dosis i 1. behandlingsregime). 5.1 Tabel 1: Antal patienter og kønsfordeling Søjlediagrammet viser antal patienter fordelt på køn i perioden Total N = 6672 patienter (unikke CPRNR). Er lig med antal Debut-Startskemaer i databasen. F = Kvinder. M = Mænd. Kønsratio (F/M) er 2,22. 25

26 5.2A Tabel 2A: Behandlingsdebut pr. år Søjlediagrammet viser antal patienter der pr år starter sygdomsmodificerende behandling (årstal for 1. dosis i 1. behandlingsregime). Total N = Kommentar: Antallet af patienter der starter behandling er stigende gennem årene med an affladning og fald de sidste par år. Der må tages hensyn til at øget indtastning af skemaer (også gamle) vil medføre højere tal i forhold til tidligere opgørelser pga. øget datadækningsgrad. 26

27 5.2B Tabel 2B: Kønsratio for behandlingsdebut gennem årene KØN F M Count Count Kønsratio (F/M) Årstal for beh.debut , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Tabellen viser kønsratio (F/M) for behandlingsdebut gennem årene. 27

28 5.3 Tabel 3: Behandlingsdebut pr år pr hospital HOSPITAL Årstal for beh.start RH GL OS HIL L RO SK HO LB NÆ ST OD EN SØN D VEJ L ESB J ÅRH U VIB O HOL S AAL B HER L Total Total Tabellen viser antal patienter pr. år pr. hospital, der for første gang starter sygdomsmodificerende behandling. Totalantallet er de 6672 patienter, der har været inkluderet i Sclerosebehandlingsregistret 1996 til og med 31/

29 5.4 Tabel 4: Førstevalgspræparater gennem årene PRÆPARAT Årstal for beh.start Cop Meth Mito Az athi Fors k Tys Tre Mabt hera Gil Avon Beta- axo otrex xant Rebif Rebif opr IVI præ abr Ext Pred. osul (rituxi And eny ex feron ne ate ron 22x3 44x3 in G p i avia Puls. fan mab) et a Total Total Tabellen viser antal pr. år pr. førstevalgspræparat (præparatet der vælges første gang patienten sættes i sygdomsmodificerende behandling). Der er kun medtaget primær-præparater og altså ikke kombinations-præparater. Derfor er Pred. Puls (= Methylprednisolon pulsterapi) så lavt. Det hyppigste Andet præparat er Rebif 22x1. 29

30 5.5 Tabel 5: Patienter i behandling pr. præparat og afdeling d. 1/ RH 3- GL OS 4- HI LL 5- RO SK 6- HO LB 8- N Æ ST HOSPITAL OD SØ EN ND Avonex VE JL 12- ES BJ 13- ÅR HU 14- VI BO 15- HO LS 16- AA LB Total Betaferon Copaxone Methotrexat Mitoxantron Rebif 22x Rebif 44x Azathioprin IVIG Tysabri Extavia Methylpred Pulster. Treosulfan Mabthera (rituximab) MabCampat h (alemt.) Andet Total Tabellen viser primær-præparater i brug 1/7-11. Dette svarer til antal patienter i behandling. Der er kun medtaget primær-præparater. Derfor er fx Methylprednisolon Pulsterapi så lavt. For kombinations-præparater henvises til nedenstående tabel. 30

31 5.5b Tabel 5b: Kombinationspræparater pr afdeling d. 1/7-11 SITENR Tot al RH GL HIL RO HO N OD SØ VE ES ÅR VI HO AA OS L SK LB Æ EN ND JL BJ HU BO LS LB ST Ingen komb. præp Copax one Minocyclin Forsk.- præp Methyl pred pulst. Treosulfan Total Tabellen viser kombinations-præparater i brug på de 4567 patienter, der er i behandling d. 1/7-11. Primær-præparaterne ses i en ovenstående tabel. 31

32 5.6 Tabel 6: Alder ved behandlingsdebut 2011 N = 529 med behandlingsdebut i Total mean (gennemsnit): 38,5 år (+/- 11,0 Std.). Total median er 38,2 år. Histogrammet viser alder ved behandlingsdebut 2011 fordelt på afdelinger. Forskellen mellem afdelingerne er ikke signifikant (ANOVA). Boxplot viser median og spredning af alderen ved behandlingsdebut 2011 fordelt på afdelinger. Forskellen mellem afdelingernes median er ikke signifikant (Median-test) Fordelingen af alder er ens på afdelingerne (Kruskal-Wallis-test). 32

33 5.6b Tabel 5.6b: Alder ved behandlingsdebut alle år N = 6672 med behandlingsdebut Total mean (gennemsnit) er 38,6 år (+/- 10,3 Std.). Total median er 38,2 år. Histogrammet viser alder ved behandlingsdebut fordelt på afdelinger. Forskellen mellem afdelingerne er signifikant (ANOVA). Boxplot viser median og spredning af alderen ved behandlingsdebut fordelt på afdelinger. Forskellen mellem afdelingernes median er signifikant (Median-test). Der er også signifikant forskel mellem afdelingernes fordeling af alder (Kruskal-Wallis-test). 33

34 5.7 Patientpopulationen over tid og sted Samlet billede Der har gennem de seneste Årsrapporter været publiceret et varierende antal opgørelser over patientpopulationens karakteristika over tid og sted. Nogle af resultaterne har varieret noget fra år til år. Opgørelserne har også været præget af, at der successivt er blevet indtastet flere af de gamle papirskemaer, så datakomplethed og datadækningsgrad er blevet forbedret i databasen. Det findes ikke at lave yderligere opgørelser før alle data er indtastet og der er lavet et samlet datasæt. September 2011 blev alle data færdigindtastet af studenterindtasteren, hvorefter oplysninger fra gamle og nye (KMS) system skal fusioneres. Se også afsnit 2.3. Når de sidste mangler i denne fusion er på plads, er der et godt datagrundlag for opgørelser over patientpopulationen, både i kommende Årsrapporter samt egentlige videnskabelige publikationer. 34

35 6. INDIKATORER 6.0 a Oversigt indikatorer patienter med lægelig grund til at stoppe). I-2 "Antistof-måling" Andel af patienter, der regelmæssigt har fået målt antistoffer mod IFN-beta. Dvs. andel patienter under behandling med IFN-beta, der har fået målt neutraliserende antistoffer efter 12, 18 og 24 måneder. I-3 "Antistof, behandlingskonsekvens". I-4 "Tysabri: Undersøgelser før behandlingsstart": I-5 * Tysabri: Undersøgelser under og efter behandling. I-6 * Diagnostisk sikkerhed og udredning før behandlingsstart Andelen af patienter, hvor høje koncentrationer af IFN-beta antistoffer har fået behandlingskonsekvens. Dvs. andel patienter, der 12 måneder efter to høj-positive prøver - og manglende in vivo MxA - er ophørt med IFNbeta behandling (behandlingsskift eller behandlingsophør). Andelen af patienter der har fået taget Rutineblodprøver og MR-scanning før behandling med Tysabri. Andel af patienter, der har fået lavet årlige MRscanninger og har givet 24 måneders samtykke til fortsat behandling. Og er blevet monitoreret efter behandling, hvis Tysabri er stoppet. Andel i immunmodulerende behandling, hvor diagnosen hviler på et sikkert grundlag og som opfylder indikation for at igangsætte immunmodulerende behandling. I-7 * Tid til EDSS 4 Gennemsnitlig tid til EDSS 4.0 hos patienter i immunmodulerende behandling, som har under EDSS 4.0 ved behandlingsstart. I-8 * Attakrate under behandling Gennemsnitlig attakrate i behandlingsregime. *Under udarbejdelse/specifikation. # Navn Beskrivelse Type Standard I-1 "Vedvarende behandling 5 år" Andel af patienter i vedvarende behandling dvs. i behandling 5 år efter start. Dvs. Antal patienter aktuel i behandling / antal patienter startet på behandling i seneste 5 år (eksklusiv Procesindikator > 60 % Procesindikator Procesindikator Procesindikator Procesindikator Procesindikator Resultatindikator Resultatindikator > 85 % > 90 % > 90 %. > 90 % > 80 % >?? år. < 1/år Ovennævnte indikatorer er godkendt af Styregruppen for Sclerosebehandlingsregistret. 6.0 b Indikator-tidsperiode Sklerose er en langvarig sygdom med langsom udvikling, hvorfor kvalitetsovervågning også må foretages over lange tidsperioder, som oftest flere år. Dette betyder også en træghed mht. måle afdelingernes reaktion på indikatoropgørelser og Styregruppens evt. opfordringer til at ændre praksis. 35

36 6.1 Indikator 1, Vedvarende behandling 5 år, resultat 2011: Indikator 1: Vedvarende behandling i 5 år. Andel af patienter i vedvarende behandling dvs. i behandling 5 år efter start. Dvs. Antal patienter aktuel i behandling / antal patienter startet på behandling i seneste 5 år (eksklusiv patienter med lægelig grund til at stoppe). N = 3076 patienter med behandlingsstart med første præparat mellem 1/1-06 og 30/9-11. Hvis der ikke er en Stopevent på Stopdatoen censoreres patienten på Stopdatoen. Hvis patienten fortsat var i behandling 31/12-11 censoreres patienten på denne opgørelsesdato. Hvis patienten har været i behandling i 60 måneder (5 år) uden event censoreres patienten ved 60 måneder. 36

37 Hospital Kumuleret sandsynlighed for Standard error behandling (dvs. uden Stopevent) 5 år efter Rigshospitalet 98% 1% Glostrup 97% 1% Hillerød 98% 2% Roskilde 97% 1% Holbæk. 97% 3% Næstved 100% 0% Odense 99% 1% Sønderborg 99% 1% Vejle 99% 1% Esbjerg 99% 1% Århus 96% 1% Viborg 100% 0% Holstebro 96% 2% Aalborg 97% 2% Kommentar: Alle afdelinger ligger markant over standarden på 60%. Der er kun tale om Stopevent, hvis patienten stopper uden lægelig grund OG ikke starter behandling igen de næste 6 måneder. Det er således en meget stram definition på Stopevent, hvorfor kun meget få patienter får denne. I praksis vil de fleste tilfælde være patienter, der mod lægens råd modsætter sig behandling og 37

38 fastholder beslutningen i mere end 6 måneder eller udebliver fra kontrol. Se næste tabel Stopårsager for at se oversigt over de patienter, der er stoppet (eller censoreret på opgørelsesdatoen). Det er nødvendigt at supplere med opgørelsen Tid i behandling / Observationstid, se side 35, for at få et retvisende billede af, hvor godt afdelingerne fastholder patienterne i behandling. Tabel: Stopårsager Stop uden event Stop med event Censoreret 31/12-11 Total SITENR N % N % N % N % 1-RH ,5 8 1, , ,0 3-GLOS 69 16,2 7 1, , ,0 4-HILL 21 17,2 2 1, , ,0 5-ROSK 26 17,7 4 2, , ,0 6-HOLB 13 27,7 1 2, , ,0 8-NÆST 18 26,5 0 0, , ,0 9-ODEN 42 20,2 2 1, , ,0 10-SØND 28 19,0 1 0, , ,0 11-VEJL 54 22,0 2 0, , ,0 12-ESBJ 26 18,6 1 0, , ,0 13-ÅRHU ,0 9 2, , ,0 14-VIBO 24 21,8 0 0, , ,0 15-HOLS 22 16,5 4 3, , ,0 16-AALB 54 20,0 3 1, , ,0 17-HERL 2 9,1 0 0, , , Stop uden event vil sige, at der er en god (lægelig) grund til at stoppe behandling. Stop med event vil sige, at der ikke er en god grund til at stoppe behandling. Censoreret 31/12-11 er de patienter, der ikke er stoppet på opgørelsesdatoen 31/

39 Supplerende til Indikator 1: Ratio Tid i behandling / Observationstid. Der er for hver patient udregnet den samlede tid i behandling dvs. summen af alle behandlingsregimer divideret med observationstiden dvs. tid fra 1. behandlingsstart til 31/ Opgørelsen tager ikke hensyn til årsag til Stop af behandlingsregime. N= 3076 Figuren viser gennemsnittet af ratio Tid i behandling / Observationstid fordelt på hospitaler. Behandlingsstartdato mellem 1/ og 30/09-11, slutdato er 31/ Kommentar: Opgørelsen supplerer indikator 1, der har en snæver definition på Stop-event og som ikke tager hensyn til om patienten går i behandling igen mere end 6 måneder efter Stop-event. Eller om patienten er stoppet pga. velbegrundet lægelig beslutning. Denne ratio siger mere om hvor længe patienten netto har været i behandling i observationsperioden. 39

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 1. GENERELT OM DATABASEN... 5 1.1.

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2012-30.09.2013 1 FORORD Denne årsrapport er udgået fra Sclerosebehandlingsregistret beliggende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Behandlingsvejledningen er godkendt af RADS den 9. september 2010

Behandlingsvejledningen er godkendt af RADS den 9. september 2010 Behandlingsvejledning og rekommandationer for terapiområdet Sklerose Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Godkendt af RADS RADS Fagudvalg for terapiområdet Sklerose Professor, overlæge, dr. med. Per

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose (MS) er en kronisk progredierende sygdom i centralnervesystemet. MS blev tidligere kaldt Dissemineret Sclerose.

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES VEJLEDNING FOR KOMPE- TENCECENTRENE TIL SØGNING I PATOBANKEN VIA CYRES Maj - 2012 Indholdsfortegnelse Generelt...2 Opsætning af parametre...3 Gem opsætning af parametre...5 Opsætning af Felter...5 Print...6

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2014-30.09.2015 Version 6 Februar 2016 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Flere lægemidler til multipel sklerose

Flere lægemidler til multipel sklerose Flere lægemidler til multipel sklerose 2014 Medicinsk behandling af multipel sklerose i Danmark 2011-2013 Af Jeanette Carlsson Dataleverancer & Lægemiddelstatistik, jtt@ssi.dk Udgiver: Statens Serum Institut

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Afdelingsadministrator

Afdelingsadministrator 1 / 19 Klinisk Målesystem Afdelingsadministrator Vejledning i brugeradministration Oprette/slette brugere, ændre rettigheder m.v. Version 2.2 Enhed for Klinisk Kvalitet, Driftscenter for Kliniske Databaser

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere