Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder AUGUST 2008 POLITISKE tilkendegivelser om initiativer på kiropraktorområdet I politik spiller ord og meninger en stor rolle. Størst rolle spiller dog den handling, der bliver sat bag dem. Først når gode viljer og tilkendegivelser manifesterer sig i konkrete initiativer, bliver visioner og strategier til politik. Gode viljer er der nok af hos de sundhedspolitiske ordførere i Folketinget. Også når det gælder kiropraktorpolitik. Inden sommerferien stillede KIROPRAKTOREN ordførerne en række kiropraktorpolitiske spørgsmål. Svarene, som kan læses på side 15 17, varierer i både form og indhold. Overordnet set er den generelle holdning til kiropraktik meget positiv og tiltroen til kiropraktorernes kompetencer meget stor. Halvdelen af ordførerne udtrykker åbenhed over for at udvide kiropraktorers henvisningsret, hvis det, som DKF anslår, kan medføre mere hensigtsmæssige patientforløb og samfundsøkonomiske besparelser. De ordførere, som umiddelbart afviser en udvidelse af henvisningsretten, udtrykker samtidig stor velvilje til at se nærmere på, hvordan kiropraktorerne kan inddrages i mere optimale arbejdsgange på tværs i sundhedsvæsenet. Som bekendt mener DKF, at det vil kunne aflaste de praktiserende læger, sikre bedre sammenhæng i patientforløb og fremme det tværfaglige samarbejde i primærsektoren, De mange positive tilkendegivelser fra ordførerne giver anledning til glæde. Ikke mindst fordi de giver forventninger om, at de gode viljer vil blive manifesteret i konkrete politiske initiativer. DKF håber ikke, at forventningens glæde bliver den største. hvis kiropraktorer får ret til at henvise til eksempelvis speciallæge-behandling, fysioterapi, hospitalsindlæggelse eller moderne skanningsmetoder. Ordførernes imødekommenhed er størst, når det handler om at se nærmere på den høje egenbetaling for kiropraktisk behandling. Stort set alle ordførere er indstillede på, at dette område bør undersøges til gavn for de mange patienter, der har brug for behandling for lidelser i bevægeapparatet. Det glæder DKF, at der i den samlede stab af sundhedsordførere tilsyneladende er flertal for at rette op på den tilfældige og urimelige fordeling af offentlige tilskud til sygdomsbehandling. De mange positive tilkendegivelser fra ordførerne giver i det hele taget anledning til glæde. Ikke mindst fordi de giver forventninger om, at de gode viljer vil blive manifesteret i konkrete politiske initiativer. DKF håber ikke, at forventningens glæde bliver den største. Ordførerne kan tage ved lære af de driftige idrætskiropraktorer, som i dette temanummer om idrætskiropraktik viser, at de formår at omforme visioner til initiativer og ikke er bange for at betræde nyt land. 02 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Politiske tilkendegivelser om initiativer på kiropraktorområdet 04 TEMA: Skal idrætskiropraktik i Danmark repræsenteres i FICS? Idrætskiropraktorer har gennem længere tid drøftet medlemskab af det internationale idrætskiropraktiske forbund Federation Internationale de Chiropractique de Sports (FICS). 06 TEMA: Nye idrætsinitiativer En række idrætskiropraktorer mener, tiden er moden til at danne et idrætskiropraktisk selskab. Andre har været med til at danne fodboldnetværk under Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 08 SKÆVE KIROPRAKTORER: Fodboldkiropraktor på fuldtid Johannes Breum vidste, at han som kiropraktor havde noget at bidrage med i den professionelle sportsverden. 11 TEMA: Kiropraktorer vigtige samarbejdspartnere i Idrætsambulatoriet Ambulatoriet for Idræts-, arbejds-, og fritidsskader i Ringe er det første af sin art, der har etableret et tværfagligt bemandet idrætsambulatorium. 12 TEMA: Anmeldelse af Idrætsskadebogen 13 TEMA: Danske kiropraktorer til OL Kiropraktorerne Dorthe Ziegler og Jan-Anders Sørensen repræsenterer henholdsvis Dansk Cykel Union og Dansk Olympisk Komité som behandlere ved OL i Beijing. 15 FOKUS: Sundhedsordførere om kiropraktik Folketingets sundhedsordførere lufter meninger om bl.a. udvidet henvisningsret, høj egenbetaling og kiropraktorpolitiske kæpheste. 19 DEBAT: DKF-formandens kommentar til debatindlæg om Falck Healthcare 22 DEBAT: Falck Healthcare godt for patienterne og kiropraktikken 24 PH.D.: Halshvirvelsøjlens facetled del 2 Anden del af kiropraktor Lars Uhrenholts ph.d. omhandler morfologi og histomorfometri blandt årige. 28: Kort nyt 30: Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 5 Udkommer i uge 41. Deadline for annoncer: 8. september 2008 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: Martin Bjørn KIROPRAKTOREN NR

4 Tema: Idrætskiropraktik Udover at forankre idrætskiropraktikken herhjemme internationalt ser jeg muligheder i, at U d o v e r a t f o r a n k r e i d r æ t s k i r o p r a k t i k k e n h e r h j e m m e i n t e r n a t i o n a l t s e r j e g m u l i g h e d e r i, a t danske kiropraktorer får adgang til et internationalt anerkendt efteruddannelsesprogram inden d a n ske kiropraktorer får adgang til et internationalt anerkendt efteruddannelsesprogram inden for idrætskiropraktik. for idrætskiropraktik. Skal idrætskiropraktik i Danmark repræsenteres i FICS? Idrætsinteresserede kiropraktorer i DKF har gennem længere tid drøftet mulighederne for at blive optaget i det internationale idrætskiropraktiske forbund Federation Internationale de Chiropractique de Sports (FICS). For mange sportsinteresserede kiropraktorer i DKF giver et medlemskab af FICS mulighed for at forankre idrætskiropraktikken internationalt. Kiropraktor Thomas Skytte Jakobsen, som er en af de bærende kræfter bag initiativet sammen med Kent Højer Kristensen, udtaler: Der er flere fordele ved medlemskab af FICS. Udover at forankre idrætskiropraktikken herhjemme internationalt ser jeg muligheder i, at danske kiropraktorer får adgang til et internationalt anerkendt efteruddannelsesprogram inden for idrætskiropraktik. Det er dog afgørende, at man arbejder for, at FICS efteruddannelsesprogram bliver anerkendt nationalt i lighed med det efteruddannelsesprogram, som Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) udbyder. FICS statutter imidlertid ændret således, at nationale kiropraktorforeninger som DKF, nu også kan optages som medlemmer. Som det fremgår af artikel på side 6, overvejer idrætsinteresserede kiropraktorer i øjeblikket, om der skal stiftes et egentlig idrætskiropraktiskselskab for at formalisere idrætskiropraktikken i Danmark. Det er derfor pt. uafklaret, om og hvordan DKF skal søge medlemskab af FICS. KS FICS-medlemskab nu muligt for nationale kiropraktorforeninger Hidtil har medlemskab af FICS kun været muligt for selvstændige sportskiropraktorforeninger eller for individuelle kiropraktorer. Som konsekvens heraf har hverken DKF eller DKFs sportsudvalg kunnet blive indmeldt. Ved FICS seneste generalforsamling blev FICS arbejder for, at: Atleter inden for alle sportsgrene får adgang til kiropraktisk behandling som en del af sportsholdenes team af sundhedseksperter Fremme det højeste niveau inden for postgraduatuddannelse og udøvelse af sportskiropraktik verden over Fremme forskning i sportskiropraktik Repræsentere den kiropraktiske profession inden for sporten Etablere nationale sportskiropraktorforeninger verden over Fremme samarbejde med internationale sportsorganisationer verden over Sikre, at FICS medlemmer udviser det højeste niveau af professionalisme 04 0KIROPRAKTOREN NR

5 Tema: idrætskiropraktik KIROPRAKTOREN har spurgt FICS president Roland Noirat om, hvad et evt. dansk medlemskab vil kunne bibringe idrætskiropraktikken i Danmark. The DCA is considering support for or membership in FICS. What would be the advantages of this, why would you recommend it? The last six months have seen exciting developments for FICS. In a new partnership with the World Federation of Chiropractic (WFC) which is providing staff support for the next three years, FICS has new statutes and many new members serving on Commissions of Communications, Education, Ethics, Finance, Games, International Sports Federations and Research. Under the new statutes national associations such as the DCA may apply for membership with voting rights. It has been the plan of FICS and WFC to promote membership as soon as the new FICS website goes live at the end of June. Reasons for the DCA to become a member include the importance of better defining and promoting education, research and practice in the important specialty of sports chiropractic this can only happen with a united international effort. What are the current goals of FICS? The current goal is to have sports chiropractic fully recognized by the Olympic Movement in the sense that sports chiropractors are seen as an integral part of the sports medicine team at each Olympic Games. While many chiropractors have been affiliated with national teams at the Olympics, chiropractors will be in the Polyclinic serving all athletes for the first time at the Vancouver Winter Olympics in Our goal is to have that as standard policy from that time. FICS is working with many other games events to achieve a similar result. The World Games, held under patronage of the IOC, feature 30 popular sports seeking admission to the Olympics such as sumo wrestling, karate, aerobics, rhythmic gymnastics, archery and roller hockey. Following FICS contracts for the World Games in Duisberg, Germany in 2005 and now in Taiwan in July 2009, chiropractic services have been accepted as an integral part of all future World Games. Does FICS cooperate with other international sports associations other than sports chiropractic associations? Certainly sports chiropractors are seen as one part of the sports medicine team and a large amount of FICS work is building relations with international sports federations. FICS Secretary-General, Dr. Alex Steinbrenner of Germany, has recently returned from the annual meeting of the General Assembly of International Sports Federations (GAISFs) held this year in Athens. He was part of a three person FICS delegation meeting with leaders of the various individual sports federations the most famous of which is, of course, FIFA for football. Given the power of sports and sports celebrities in the contemporary world it is clearly important to the whole chiropractic profession that the field of sports chiropractic becomes as fully established as possible. At FICS we hope that the DCA can help us in attaining this goal. KS FICS president Dr. Roland Noirat: The current goal is to have sports chiropractic fully recognized by the Olympic Movement in the sense that sports chiropractors are seen as an integral part of the sports medicine team at each Olympic Games. Det Internationale Sportskiropraktor Diplom (ICSSD) FICS udbyder et efteruddannelsesprogram/diplomuddannelse kaldet ICSSD. Programmet består af seminarer kombineret med fjernundervisning og er tilrettelagt af FICS efteruddannelsesenhed i samarbejde med Northwestern Health Sciences University, USA. Gennemførelsen af ICSSD er en minimumskvalifikation for at blive del af FICS kiropraktordelegation ved nationale eller internationale begivenheder som fx OL og VM. Hvad kræves det for at opnå et ICSSD-diplom som cand.manu/d.c: Man skal have gennemført et FICS videoprogram, samt modul 1 og 2, som bl.a. består af 2x25 timers praktisk undervisning om de mest udbredte sportsskader af de nedre samt øvre ekstremiteter. Derudover skal man have bestået FICS skriftlige eksamination og have en dokumentation på nuværende CPR eller lignende bevis i første hjælp. Læs mere på Hvem udgør FICS medlemmer? Ordinary Members: Tæller nationale sportskiropraktorforeninger (stemmeberettigede). Associate Members: Tæller enhver forening, organisation eller individuelle kiropraktorer, der støtter FICS målsætninger (stemmeberettigede). Honory Members: Udpeges af FICS blandt kiropraktorer, der har gjort sig særligt gældende inden for sportskiropraktikken (ikke stemmeberettigede). På baggrund af FICS tre medlemskategorier vil et evt. idrætskiropraktiskselskab således kunne søge om optag af FICS som Ordinary Member, og DKF vil kunne blive optaget som Associate Member. KIROPRAKTOREN NR.3 NR

6 Tema: Idrætskiropraktik Kiropraktor Kent Højer Kristensen: Ved at skabe et idrætskiropraktisk selskab kan vi få mere fokus på idrætskiropraktik. Kent Højer Kristensen er efteruddannelseskonsulent for NIKKB på idrætsområdet og desuden kasserer i DKF s bestyrelse. Nye idrætsinitiativer: Muligt idrætskiropraktisk selskab I nogle år har idrætskiropraktorer gennem medlemskab af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) oplevet fordelene ved selvstændig organisering. Nu mener idrætsinteresserede kiropraktorer, at tiden er moden til at oprette et idrætskiropraktisk selskab. Et selskab vil kunne styrke idrætskiropraktikken nationalt såvel som internationalt, mener ankermændene bag initiativet. Gennem et selskab vil man fx kunne opgradere og udvikle det idrætskiropraktiske uddannelsesudbud, og man vil kunne udbygge det faglige samarbejde internationalt. Det er tanken, at man i regi af et selskab ikke kun vil kunne udbyde specialiserede kurser og andre idrætsfaglige arrangementer, men på lang sigt også vil udvikle kompetencegivende efteruddannelse indenfor idrætskiropraktik svarende til de diplomuddannelser, som Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) udbyder. En af ophavsmændene bag ideerne, Kent Højer Kristensen, udtaler: Nyt fodboldnetværk Ved at skabe et idrætskiropraktisk selskab kan vi få mere fokus på idrætskiropraktik. Som selvstændig og ikke-politisk organisation vil man i højere grad kunne samle flere initiativer og trække på flere erfaringer, bl.a. gennem samarbejde med DSKKB og NIKKB, ligesom man bedre vil kunne samarbejde med andre faglige organisationer som DIMS og Fagforum for Idrætsfysioterapi (FFI). Derudover er det en klar fordel, at man kan styrke det internationale samarbejde omkring idrætskiropraktik, bl.a. via FICS. Organisering Initiativets ophavsmænd undersøger pt., hvorvidt det vil være bedst at danne et idrætskiropraktisk selskab som et selskab under DSKKB. Professionens størrelse taget i betragtning kan det være mest hensigtsmæssigt at tænke nye netværk ind i allerede eksisterende. Håbet er, at overvejelserne vil resultere i, at man vil kunne indkalde til stiftende generalforsamling en gang i slutningen af året. tsc Af kiropraktor Kent Højer Kristensen En gruppe kiropraktorer, læger og fysioterapeuter under DIMS har nedsat en fodboldnetværksgruppe, som holdt sit første møde i maj Udover kiropraktorerne Thomas S. Jakobsen og Kent Højer Kristensen samt et antal fodboldinteresserede læger og fysioterapeuter deltog bl.a. også formanden for DIMS Tommy Øhlenschlæger. På mødet blev det besluttet, at netværket skal have en sundhedsfaglig profil, og at målgruppen er fodbold-/idrætsinteresserede kiropraktorer, fysioterapeuter og læger. Formål Formålet med netværket er at øge og udbrede viden om idrætsrelaterede problemstillinger som fx diagnostik, behandling, forebyggelse og etik. Endvidere skal relevante forskningsresultater præsenteres og diskuteres for at udbrede evidensbaserede resultater og guidelines. Udover, at netværksmedlemmernes egen viden og erfaring skal i spil internt i gruppen, vil netværket også invitere andre til at holde oplæg om specifikke emner for at igangsætte sundhedsfaglige diskussioner. Medlemskab og møder Medlemskab af netværket er gratis. Dog vil der kunne opkræves ganske beskedne beløb til dækning af evt. mødeudgifter, fx gaver til udefrakommende oplægsholdere. Der stiles mod at holde 3-4 møder årligt. Tid og sted vil blive aftalt fra gang til gang. Som udgangspunkt holdes møderne i Østdanmark, men på sigt kan netværket måske operere med en øst- og vestkreds med både individuelle og fælles møder. Næste møde: Hasemuskelskader 1.september Næste møde finder sted mandag d. 1. september 2008 kl og vil foregå på Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital. På dette møde vil læge Jesper Petersen (ph.d.-stud.) holde et oplæg om hasemuskelskader i dansk og international elitefodbold. Efterfølgende vil der være diskussion om dagens emne samt nye ideer og tanker vedr. netværkets struktur. Alle interesserede kiropraktorer, læger og fysioterapeuter er velkomne til at møde op. Tilmelding nødvendig til Jesper Petersen på 06 0KIROPRAKTOREN NR

7 VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL shockwave hurtigere, mindre smerte og billigere GRATIS FREMVISNING MULIGHED FOR LEASING Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for kombineret laser, ultralyd og TENS Indbygget leksikon med stor farve touch skærm Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent billede frem på skærmen hvor du skal behandle. Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser Let at anvende Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og sportsmedicin Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling Op til 5 bar Høj frekvens op til 22 Hz Burst mode for ekstra sensitive patienter 8.4 farve touch screen Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag BTL s top vogn for transport på klinikken Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling Ekstra applikator til yderligere skud INTRODUKTIONSTILBUD KUN moms, Normalpris moms Inklusiv privatundervisning, RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr, med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark. Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70% af de danske sygehuse.

8 SKÆVE KIROPRAKTORER Den sundhedspolitiske arena åbner for nye organiserings- og arbejdsformer og kiropraktor-arbejdsmarkedet er under forandring. Efterspørgslen på kiropraktorer er stigende, og kiropraktorer bevæger sig langsomt ind på nye virksomhedsområder. Her følger næste afsnit i KIROPRAKTORENs artikelserie om kiropraktorer, som har fundet nye veje. Læs her et portræt af kiropraktor Johannes Breum, som siden1999 har arbejdet som fodboldkiropraktor på fuldtid. FODBOLD- KIROPRAKTOR PÅ FULDTID Johannes Breum har altid interesseret sig for sport og har som aktiv idrætsmand haft stort udbytte af kiropraktik. Han vidste derfor, at han som kiropraktor havde noget at bidrage med i den professionelle sportsverden. Sportskiropraktor Johannes Breum: Sportsfolk forstår om nogen, at kroppen fungerer som en helhed og hverken kiropraktor eller atlet stiller sig tilfreds med blot at være symptomfri. Sportsfolk ønsker jo at opbygge en fysik, der kan yde det absolut bedste, og her har kiropraktikken et stort og til dels uudnyttet potentiale. På en typisk arbejdsdag møder Johannes Breum 2 timer før, Brøndbys superligaspillere starter deres daglige træning. Som sundhedschef skal han sammen med de andre i truppens behandler- og trænergruppe koordinere dagens indsats. Herefter screenes symptomfrie spillere, og de, som har behov, modtager behandling. Spillerne gør klar til træningen, bliver tapet ind osv. Til sidst afgiver han status over hvem, der kan træne fuldt, delvist eller slet ikke i den planlagte fælles træning. Under træningen behandler han de skadede spillere og koordinerer genoptræning eller anden individuel specialtræning. Samtidig er hans job at observere spillere med mindre problemer under den fælles træning. Sker der skader undervejs, skal han eller andre fra behandlergruppen være klar til at komme til undsætning. Efter træningen følges op på spillerne. Samtidig arbejdes med de spillere, som deltager i et sideløbende skadesforebyggende program. Herefter fortsættes eventuelle behandlinger. Fælles mål For Johannes Breum er det spændende at arbejde mod et fælles mål, klubbens mål, som hele holdet af spillere, trænere, administrative og behandlere stræber efter. Som sportskiropraktor er det hans opgave at optimere kroppens funktionsevne og forebygge skader. Hans patientgruppe består af topmotiverede atleter, der yder deres bedste: - Sportsfolk forstår om nogen, at kroppen fungerer som en helhed, og hverken kiropraktor eller atlet stiller sig tilfreds med blot at være symptomfri. Sportsfolk ønsker jo at opbygge en fysik, der kan yde det absolut bedste, og her har kiropraktikken et stort og til dels uudnyttet potentiale, fortæller Johannes Breum. Opgaver Udover den daglige kiropraktiske indsats, er det også sundhedschefens opgave at deltage i udarbejdelsen af træningsprogrammer, ernæringsprogrammer, koordinere rejser, ophold, forplejning samt evt. specialtilpasset spillerudstyr. 08 0KIROPRAKTOREN NR

9 Tema: idrætskiropraktik BLÅ BOG Navn: Johannes Breum Alder: 43 år Job: Sundhedschef i Brøndby IF og kiropraktor for det danske fodboldlandshold. Tidligere kiropraktor for AC Milan samt medstifter af Milan Lab og kiropraktor for det italienske fodboldlandshold. Uddannelse: Kiropraktoruddannelse fra Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i internationale idrætskiropraktiske diplomuddannelser akkrediteret af Federation Internationale de Chiropratique Sportive (FICS): International Chiropractic Sport Science Diploma (I.C.S.S.D.) og Certified Chiropractic Sports Physician (C.C.S.P.) Herudover amerikansk diplomuddannelse i fysisk træning: Certified Strength and Conditioning Specialist (C.S.C.S). Privat: Gift med kiropraktor Anette Breum, som han har 2 børn med. Bosat i Karlslunde ved Greve. En anden opgave er at undervise spillerne i kroppens fysik og sundhed: - Viden om sundhed gør spillerne i stand til at leve godt, træne optimalt og lytte til signaler om overbelastning. En sådan viden er uvurderlig for samarbejdet mellem spiller og behandler, som igen er altafgørende for en succesfuld sportskarriere samt hurtig og sikker genoptræning, hvis uheldet er ude, konstaterer Johannes Breum. Arbejdet først Det tværfaglige samarbejde med andre dygtige kolleger med forskellig baggrund og erfaring, betragter Johannes Breum som en stor gevinst ved jobbet. Dertil kommer de mange spændende oplevelser, det kaster af sig at komme med fodboldholdene rundt i verden. Privat kræver jobbet selvsagt en fleksibel familie: - 60 dage om året rejser jeg med landsholdet. Oveni det kommer eventuelle slutrunder. Dertil skal lægges træningslejre samt weekendrejser i forbindelse med Brøndbys udekampe. Det er svært at planlægge sin fritid, og trænings- og behandlingsprogrammer ændres ofte med dags varsel. Man er med hele vejen eller slet ikke, fortæller Johannes Breum. Kiropraktor i chefstolen Efter kiropraktortitlen fra AECC var i hus, praktiserede Johannes Breum et år i klinik i England, inden han åbnede egen klinik i Milano. Efter 4 års klinikdrift indledte han sin sportskiropraktorkarriere med en fuldtidsansættelse hos fodboldklubben AC Milan, som var den første fodboldklub, der integrerede kiropraktik i deres sportsvirksomhed. Hos Milan var Johannes Breum således med til at stifte det tværfaglige Milan Lab. I 2002 blev Johannes Breum tilknyttet det italienske landshold, bl.a. under VM. I 2004 indgik han kontrakt med Dansk Boldspil Union som kiropraktor for det danske fodboldlandshold. I 2007 vendte han helt hjem til det danske, idet han skiftede AC Milan ud med Brøndby IF, hvor han blev ansat som leder af klubbens behandlerteam med titlen sundhedschef: KIROPRAKTOREN NR

10 Tema: Idrætskiropraktik - Jeg var den første kiropraktor nogensinde for det italienske landshold og blev tilbudt at fortsætte i EMslutrunden Jeg valgte dog det danske landshold, hvor jeg også blev den første kiropraktor, som nu er fast tilknyttet behandlergruppen. Sundhedschefstillingen hos Brøndby er også ny, fortæller Johannes Breum, der således flere gange har skullet agere bølgebryder som kiropraktor. Sideløbende med fodbolden er Johannes Breum i samarbejde med Brøndby IF og 2 speciallæger ved at åbne Amadeus Speciallæge Center, der vil tilbyde forebyggende helbredsundersøgelser samt en bred vifte af behandlingstilbud, deriblandt naturligvis kiropraktik. Ambassadør Rollen som ambassadør for (sports)kiropraktikken er Johannes Breum meget bevidst om, ligesom han er bevidst om, at det er via spillernes gode oplevelser, at han har fået mulighed for at betræde nyt land: - Det er gennem de individuelle behandlingsresultater, at faglige barrierer nedbrydes. Det gælder både i forhold til atleter og andre behandlere. Når atleterne mærker og forstår effekten af den kiropraktiske behandling, ønsker de en kiropraktor tilknyttet. Det har jeg set og oplevet flere gange. Det var således spillere, der indstillede mig til både det danske og det italienske landshold, fortæller han. - Efter min mening er sportskiropraktikken kommet for at blive, og dem, der opnår den største fordel heraf, er atleterne, slutter Johannes Breum. tsc Et godt fundament for en idrætskiropraktisk karriere: Internationalt anerkendte idrætsuddannelser akkrediteret af Federation Internationale de Chiropratique Sportive (FICS), fx International Chiropractic Sport Science Diploma (I.C.S.S.D.) og Certified Chiropractic Sports Physician (C.C.S.P.) Kurser, gerne tværfaglige, om idrætsrelaterede emner, fx gennem Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) eller Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) Breum om sportskiropraktoren: Kiropraktoren er en autoriseret behandler med speciale i at finde og behandle ubalancer hos atleten og derigennem give konkurrence-atleten mulighed for at opnå maksimal ydeevne og motionisten størst mulig fysisk velvære. Sportskiropraktikken har således meget at tilbyde idrætten, hvad angår optimering af bevægemønstre - både i forhold til at skabe bedre præstationer, genoptræning og forebyggelse af skader. For eksempel vil ubalancer i bevægemønstre omkring ryg og bækken altid påvirke muskelsymmetri, styrke og fleksibilitet omkring hoften, låret og underbenet, og vil udsætte leddene for større og forkert belastning. Det er min kliniske erfaring, at sådanne kroniske ubalancer ofte er symptomfri, eller blot viser sig som gentagende træthed i en enkelt muskelgruppe, indtil skaden pludselig opstår. Dette kan eksempelvis være en fibersprængning i baglåret eller en ledforstuvning. Hvis en skade opstår, såsom en ankelforstuvning, er det også vigtigt, at der ikke i skadesbehandlingen og genoptræningen opstår kompensationer i leddene, ligamenterne, musklerne og det neurologiske system, ikke blot omkring selve skaden, men op gennem knæet, hoften og ryggen, for det kan forårsage ubalancer og følgeskader. Både i Brøndby IF og AC Milan indgår tværfaglighed i arbejdet for tidligt at korrigere bevægemønstre og forebygge skader gennem korrekte træningsprincipper en træning, som også skal øge styrke, smidighed, udholdenhed og koordination uden at overbelaste de unge spillere unødigt. Kurser i forskellige bløddelsbehandlingsteknikker samt andre supplerende behandlingsformer 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 Tema: idrætskiropraktik Kiropraktorer vigtige samarbejdspartnere i Idrætsambulatoriet I Idrætsambulatoriet på Rygcenteret i Ringe er kiropraktorer vigtige samarbejdspartnere i det tværfaglige team, som består af både fysioterapeuter, kiropraktorer og en ortopædkirurg. Ambulatoriet for Idræts-, arbejds-, og fritidsskader på Rygcenteret i Ringe, der i kiropraktorkredse går under navnet Idrætsklinikken, blev oprettet for snart 2 1/2 år siden og er et af de første af sin art, der har etableret et tværfagligt bemandet idrætsambulatorium bestående af 2 fysioterapeuter, 2 kiropraktorer og 1 læge (ortopædkirurg). Ambulatoriet ser ca. 400 nyhenviste patienter om året med mange forskellige skader: Vi forventede i starten at se mange subakutte skader, men det, vi ser mest, er overbelastningsskader, herunder rigtig mange skulderskader, primært hos 40-60årige (ofte arbejdsrelateret), nok fordi det ligesom med rygpatienter er svært at stille en nøjagtig diagnose klinisk, og fordi behandlingsresultaterne lader vente på sig. Herudover ser vi en del lyskeskader og achillessenetendinopatier særligt hos idrætsudøvere. Men skuldergener udgør tæt på 50 % af patienterne, fortæller overlæge og leder af ambulatoriet Niels Wedderkopp. også blokader i forbindelse med bursiter, tendinopatier, og peritenditis tilstande, siger Niels Wedderkopp. Nyt forebyggelsesprojekt Ambulatoriet står over for at skulle deltage i et stort forebyggelsesprojekt i Svendborg kommune, hvor de skal forsøge at forebygge idræts- og fritidsskader, samt rygproblemer hos skolebørn: Vi skal i de næste tre år følge 1500 skolebørn i Svendborg kommune, hvor de 750 får ekstra idræt i skolen 6 lektioner om ugen, og de andre 750 følger normal skolegang med 2 lektioner om ugen. Jeg forventer, at vi får nye patienter pr år de næste tre år. I undersøgelsen vil der deltage 1-3 kiropraktorer, slutter Niels Wedderkopp. KS Vi forventede i starten at se mange subakutte skader, men det, vi ser mest, er overbelastningsskader, fortæller overlæge og leder af ambulatoriet Niels Wedderkopp. Del af det diagnostiske og behandlende team I ambulatoriet kører de både hele forløb og sender folk ud i primærsektoren. Når ambulatoriet modtager en henvisning, sker der en visitation af patienterne, og i øjeblikket har ambulatoriet ca. 2-4 ugers ventetid på undersøgelse. Det er først og fremmest ved de komplicerede tilstande, at der køres hele forløb. Særligt efter kommunalreformen har ambulatoriet måtte sende mange patienter videre til genoptræning i kommunerne. Det sker dog først, når ambulatoriet har afprøvet hvilken type genoptræning, patienterne vil have glæde af. Selvom patienterne visiteres videre, betyder det ikke, at ambulatoriet slipper patienterne helt: Vi plejer at holde snor i patienterne for at sikre os, at de får den rette behandling, og at der er fremgang i tilstanden, siger Niels Wedderkopp Kiropraktorerne i idrætsambulatoriet er en del af det diagnostiske og behandlende team og både kiropraktorer og fysioterapeuter bruger mobiliserende teknikker, mens kiropraktorerne også nogle gange bruger manipulation omkring perifere led: Ambulatoriet har dog en aftale om, at hvis det skal indgå som behandling, skal det være i protokolleret form, således at effekten kan dokumenteres. Jeg giver Ledigt ydernummer i Nakskov Ydernummeret opslås som ny klinik Ledigt ydernummer i Nakskov, Region Sjælland. Ydernummeret opslås som ny klinik. Skriftlig henvendelse til Det Regionale Samarbejdsudvalg på Kiropraktorområdet Region Sjælland Primær Sundhed Alléen Sorø Ansøgningen skal være Primær Sundhed i hænde senest fredag den Ansøgningen vil efter fristens udløb blive behandlet af det Regionale Samarbejdsudvalg på Kiropraktorområdet. For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Rikke Maja Kromann på tlf. nr KIROPRAKTOREN NR

12 Tema: Idrætskiropraktik Anmeldelse af Idrætsskadebogen Af kiropraktor Kent Højer Kristensen Idrætsskadebogen er skrevet af forskellige eksperter inden for idrætsmedicin. Michael R. Krogsgaard (speciallæge i ortopædkirurgi) og Thorsten Ingenmann Hansen (speciallæge i reumatologi) har redigeret bogen og er forfattere til flere afsnit. Bogen er på dansk og meget velskrevet. Den indeholder en grundig gennemgang af forebyggelse, undersøgelse, behandling og genoptræning af idrætsrelaterede skader både hvad angår de forskellige anatomiske områder samt hvilket type væv, som bliver skadet! Bogens første halvdel har hovedvægt på at beskrive funktionen af det muskuloskeletale væv og deres reaktion på belastning, skader og heling. Generelle diagnostiske og behandlingsprincipper herunder genoptrænings-/rehabiliteringsstrategier gennemgås systematisk. Den indeholder desuden et kapitel om de samfundsmæssige omkostninger og konsekvenser, som er forbundet med det at dyrke idræt på forskellige plan. Bogens anden halvdel beskriver idrætsrelaterede skader i de enkelte specifikke anatomiske områder. Der er en god og grundig gennemgang af undersøgelse, behandling og genoptræning af hvert anatomisk om- råde. Bogen afsluttes med et kapitel om doping og de nye aspekter, dette medfører for idrætten. Bogen er skrevet på et let forståeligt sprog, så den henvender sig lidt mere bredt end kun til autoriserede sundhedsbehandlere (kiropraktorer, læger, ergoterapeuter og fysioterapeuter) bl.a. også til idrætsinstruktører og idrætsfolk. Det skal dog nævnes, at det er en fordel at have en sundhedsvideskabelig baggrund for at få mest ud af bogen! Som kiropraktor synes jeg dog, det er lidt ærgerligt, at f.eks. kapitlet omhandlende Torsoens idrætsskader eller Ryg-og nakkeproblemer ikke er medforfattet eller skrevet af en kiropraktor, da kiropraktorer ser ca. 30 % af disse skader i Danmark samt, at Syddansk Universitet ved institut for Idræt og Klinisk Biomekanik samt Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har forskere på netop dette område! Men når det er sagt, er det en bog, jeg varmt kan anbefale alle kiropraktorer med bare en smule interesse inden for idrætsområdet at have stående på klinikken som et godt opslagsværk! Kiropraktor til Det Nationale Indikatorprojekt Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) søger snarest muligt en deltids kiropraktorfaglig proceskonsulent til et tidsbegrænset pilotprojekt vedrørende udvikling og test af indikatorer og standarder i kiropraktorpraksis. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn fra 1. oktober 2008 til 1. april Stillingen forankres i NIP-sekretariatet i Århus for at sikre integration med NIP s tværfaglige team. Ansøgningsfrist er onsdag den 13. august Læs stillingsopslaget på DKF s eller NIP s hjemmesider: Vi søker nye medarbeidere fra august 2008 Optima Kiropraktikk AS er idag en arbeidsplass for 6 kiropraktorer, 2 kontordamer og en massør. Vi har avdelinger i Skien, Kragerø og Bø. Skien ligger veldig sentralt til kun ca. 2 t. kjøring sydvest for Oslo. Kiropraktorene ved klinikken er utdannet fra LACC,Palmer og AECC og består av Roy Aune, Kristian Ruud, Lin Ranie Bråtveit, Dani Nilsen, Fredrik Ørbeck-Nilssen og Anniken Karlsen. Vi har etablert gode rutiner for turnustjenesten og har fått mye skryt fra våre turnuser så langt for den jobben vi har gjort. Da 3 av våre medarbeidere slutter i august 2008, åpner det seg 2 ledige turnusplasser ved vår klinikk. Hvis dette er noe for deg, send CV og skriv litt om deg selv til: og 12 0KIROPRAKTOREN NR

13 TEMA: Idrætskiropraktik Min deltagelse i OL er sandsynligvis baseret på, at jeg har kendt langt de fleste af rytterne - og deres skavanker - gennem flere år. Fagligt er det en stor udfordring. Der skal leveres den optimale behandling her og nu, små mirakler må gerne udføres! Danske kiropraktorer til OL Kiropraktorerne Dorthe Ziegler og Jan-Anders Sørensen skal repræsentere henholdsvis Danmarks Cykel Union og Dansk Olympisk Komité som behandlere ved OL i Beijing. KIROPRAKTOREN har talt med dem om baggrunden for deres deltagelse, deres opgaver og forventninger. Kiropraktor Dorthe Ziegler, repræsentant ved OL for danmarks Cykel Union: Jeg er indstillet af Danmarks Cykel Union (DCU) til at indgå som behandler for unionen og er derfor udelukkende allokeret til cykelrytterne under legene. Min opgave bliver behandling af rytterne før, under og efter træning og konkurrence. Behandlingen vil primært komme til at bestå af meget bløddelsarbejde med en bred vifte af behandlingsmodaliteter, samt optimering af ledfunktion gennem kiropraktik. Jeg håber selvfølgelig at undgå egentlig skadesbehandling. Min deltagelse i OL er sandsynligvis baseret på, at jeg har kendt langt de fleste af rytterne - og deres skavanker - gennem flere år. Det giver tryghed for alle parter i en presset situation. Jeg har siden 2002 været tilknyttet DCU som én af behandlerne på U23-, kvinde- og MTB-landsholdene. De seneste mange år har jeg været en fast del af behandlingsteamet ved VM og EM. Jeg er naturligvis også medlem af IMT (det samlede Idræts Medicinske Team) under legene, og derfor kan der jo selvfølgelig - og forhåbentligt - også vente udfordringer i form af behandling af andre atleter. IMT s succeskriterie under legene er at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for atleternes præstationer, hvorfor vid fleksibilitet og samarbejde imellem fagområderne absolut er krævet. Jeg ser derfor frem til et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem faggrupperne, så jeg selv kan komme inspireret hjem til det daglige arbejde på klinikken. IMT består - på skrivende fod - af 1 læge, 10 fysioterapeuter, 2 kiropraktorer og 1 massør. Kiropraktor Dorthe Ziegler er ansat hos Kiropraktisk Klinik v. kiropraktorerne Gyrst i Odense. Kiropraktor Jan-Anders Sørensen, repræsentant ved OL for Dansk Olympisk Komite: Jeg skal deltage som kiropraktor ansat af Dansk Olympisk Komité og være del af det idrætsmedicinske team, IMT. Alle behandlere er tilknyttet udvalgte idrætsgrene. Jeg har atletik, bueskydning og skydning som idrætsgrene. Behandlingerne foregår dels på den medicinske klinik, ligesom vi skal med ud til træning og være standby, hvis nogen får skader. Mange atleter bliver desuden behandlet rent profylaktisk, som en del af deres forberedelse til konkurrence. Atleterne har trænet i lang tid for at nå OL og skal have den optimale behandling. Deltagelsen ved OL bliver en kæmpe oplevelse, som de færreste oplever, og fra tidligere deltagere har jeg hørt, at dette års lege er helt specielt. Fagligt er det en stor udfordring. Der skal leveres den optimale behandling her og nu, og små mirakler må gerne udføres! Jeg ser frem til det tætte samarbejde med andre behandlere i det medicinske team. Det er første gang Dansk Olympisk Komité har kiropraktorer ansat, så jeg håber, det kan være et skridt i den rigtige retning, og at kiropraktorer fremover indgår som en naturlig part af idrætsskadebehandling. Min deltagelse i det medicinske team kommer som et naturligt led i mit arbejde. Jeg har siden 2003 arbejdet tæt sammen med Dansk Atletik Forbund og bl.a. været behandler ved landskampe og EM. I 2006 blev jeg tilknyttet Team Danmarks idrætsklinik i Århus og har således behandlet en del af atleterne ved dette OL. Udtagelsen kommer derfor som en naturlig forlængelse af mit engagement hos Team Danmark. KS Kiropraktor Jan-Anders Sørensen driver Århusklinikken Kiropraktisk Klinik i kompagniskab med Poul Aksglæde. KIROPRAKTOREN NR

14 basic POWER POWER classic POWER POWER

15 xxxx Sundhedsordførere om kiropraktik KIROPRAKTOREN har givet Folketingets sundhedspolitiske ordførere taletid. Læs på de næste sider ordførernes svar på nedenstående spørgsmål om kiropraktik og sundhedspolitik: 1. Hvad er din opfattelse af kiropraktik? 2. Dansk Kiropraktor Forening anslår, at kiropraktorer kan medvirke til mere hensigtsmæssige patient forløb og samfundsøkonomiske besparelser, hvis de får henvisningsret til speciallæge, fysioterapi og hospitalsindlæggelse. Hvad mener du om dette? 3. Set i lyset af at Ondt i ryggen er blevet en folkesygdom, mener Dansk Kiropraktor Forening, at der er god ræson i, at tilskuddet til kiropraktisk behandling forhøjes (patienter betaler selv ca. 82 % af behandlingen) til gavn for patienterne og sygefraværs- og førtidspensionsstatistikkerne.* Mener du, at der bør ændres på den høje egenbetaling hvorfor/hvorfor ikke? 4. Hvad er dine tre vigtigste sundhedspolitiske mærkesager? 5. Har du nogen kiropraktorpolitiske kæpheste? * Ifølge Statens Institut for Folkesundhed har over halvdelen af voksne danskere (58 %) i løbet af 14 dage smerter og ubehag fra muskler og skelet - hyppigst i form af skulder-nakke smerter. Forekomsten er steget markant siden 1987, hvor 46 % angav at have smerter og ubehag. Resultaterne stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, der omfatter interview med knap personer. Undersøgelsen viser desuden, at muskel- og skeletlidelser er den hyppigste form for selvrapporteret langvarig sygdom. I 2005 angav 14,9 % af voksne danskere at have en eller flere langvarige muskel- og skeletsygdomme Liselott Blixt, Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti 1. En behandling, der kan afhjælpe ledsmerter og ledproblemer. 2. Forstår ikke, at det skulle være kiropraktoren, der skulle henvise, så vil andre også skulle kunne det samme. Det finder jeg ikke i orden. Det er kun lægen i øjeblikket, der kan henvise. 3. Jeg mener, at alle behandlingsformer bør have samme tilskud. 4. Mine sundhedspolitiske mærkesager er mange, men som det første er forebyggelse, genoptræning samt rehabilite- ring. Dernæst, at alle sygdomme samt udiagnosticerede får et behandlingsforløb, samt at alternative behandlere samt kosttilskud bliver registrerede som jævnbyrdig behandling. 5. For mig er det vigtigt, at borgeren får konkrete oplysninger om mulige behandlinger samt fordele og ulemper ved behandlingen. Jeg har selv gået til kiropraktor, men er bagefter blevet oplyst af en overlæge, at man, når man som jeg har hypermobile led, ikke bør gå hos en kiropraktor, da ens lidelse bliver forværret. Derfor er det vigtigt, at alle oplysninger kan lægges frem, så man ved alt om den konkrete behandling samt risici. KIROPRAKTOREN NR

16 Jens Peter Vernersen, Sundhedsordfører for Socialdemokraterne 1. Relevant behandling 2. En mulighed, der bør undersøges. 3. En ændring skulle så indgå i en samlet vurdering af offentlig og privat betaling, da det samme spørgsmål kan stilles på en række andre områder. 4. Akutbehandling af livstruende sygdomme, forebyggelse med helbredstjek og de medicinske og kroniske patienter. 5. Sikkerhed for, at kiropraktoren er der, når der opstår en lidelse. Karl Bornhøft, Sundhedsordfører for Socialistisk Folkeparti 1. Jeg ser kiropraktik som en god og anerkendt behandlingsform, som hjælper mange mennesker til at få et bedre helbred og dermed et bedre liv. 2. Jeg mener som udgangspunkt, at sammenhængende patientforløb er en forudsætning for tilfredse og mindre frustrerede patienter. Så hvis henvisningsret kan gavne dette, synes jeg helt klart, at det er en god idé. 3. Som I nævner, er der på kiropraktorområdet 82 % egenbetaling. I SF er vi imod egenbetaling, da det er med til at øge uligheden i adgangen til behandling, og det er vi selvfølgelig også imod på kiropraktorområdet. Vi har dog ikke her og nu en løsning på dette område, men vil se det i en bredere sammenhæng. 4. Mine tre vigtigste mærkesager er: a) At få genskabt en ordentlig offentlig politisk debat, der bygger på viden holdninger og følelser. Vi skal ikke nøjes med, at regeringen gør det hele til et spørgsmål om, hvorvidt der bliver brugt flere eller færre midler på offentlig service - eller om taksterne er udregnet rigtigt. b) At få genskabt det kommunale selvstyre og fjernet mange af de krav til registrering af indsatsen, som jo reelt betyder, at der bliver brugt flere penge på administration og færre på brugerne. Kort sagt - mere tid til børn, ældre og sundhed c) Og så trænger regeringen til et modspil på det sundhedspolitiske område. Markedsgørelse på sundhed og ældreområdet durer ikke. 5. Nej, ikke for nærværende. Birgitte Josefsen, Sundhedsordfører for Venstre 1. Jeg lægger min opfattelse tæt op af Sundhedsstyrelsen, da det er dem, der har den faglige kompetence til at vurdere, og jeg har bemærket, at kiropraktorer er autoriseret af Sundhedsstyrelsen. 2. Jeg mener, at vi løbende skal vurdere om andre faggrupper end de klassiske faggrupper som læger og sygeplejersker, kan varetage opgaver i sundhedsvæsenet, og jeg er bestemt ikke afvisende for, at vi kan benytte kiropraktorer mere, ligeså vel som fysioterapeuter, men som udgangspunkt synes jeg, at det er lægen, som skal have henvisningsretten. Da sygdomsforløb ofte ikke kun kan ses isoleret til en enkelt ting, er det vigtigt, at lægen har overblik over hele patientforløbet. 3. Umiddelbart er jeg ikke indstillet på at ændre på reglerne, men kommer vi på et tidspunkt til at vurdere hele tilskudsområdet, vil kiropraktik også indgå i denne proces. Vi skal se på hele sundhedsvæsenet og ikke kun enkelte områder. 4. a) Tryghed og kvalitet. b) Borgernes livskvalitet skal højnes ved at sikre frit valg og hurtigere behandlinger. c) Bekæmpelse af social ulighed i sundhed med særlig fokus på børn. Det skal være med til at øge befolkningens middellevealder med 3 år de kommende 10 år. 5. Ingen kommentarer modtaget. 16 0KIROPRAKTOREN NR

17 DKF sætter pris på, at de sundhedspolitiske ordførere har taget sig tid til at besvare spørgsmålene og er glad for, at ordførerne har holdninger til de emner, der optager DKF. DKF håber, at der på den baggrund er basis for at indgå drøftelser med sundhedsordførerne. Per Clausen, Sundhedsordfører for Enhedslisten 1. Jeg opfatter kiropraktik som et vigtigt element i sundhedsvæsenet. Kiropraktik bør være et accepteret element i sundhedsvæsenet på lige fod med andre behandlingsmetoder og specialiseringer. 2. Jeg støtter, at kiropraktorer får en sådan henvisningsret. 3. Enhedslisten mener, at al sygdomsbehandling bør være gratis. Det gælder også kiropraktorbehandling. 4. At sikre gratis og lige adgang til al sygdomsbehandling for alle, at fokusere på forebyggelse gennem sund mad og motion (gratis mad i institutioner og skoler), udvide gratisprincippet til tandbehandling, psykologbehandling, kiropraktorbehandling m.v. 5. Ingen kommentarer modtaget. Anders Samuelsen, Sundhedsordfører for Ny Alliance 1. NA anerkender kiropraktorer som vigtige professionelle ligesom fysioterapeuter, som har kompetencer, der er vigtige i fx behandling af mange patienter med lidelser i ryg og nakke, altså folkesygdomme. 2. NA foretrækker, at patienterne først kommer til praktiserende læger, men anerkender, at hvis en kiropraktor finder yderligere lægeundersøgelser nødvendige, at han/hun så kan henvise patienten til dennes praktiserende læge, som så evt. kan henvise til fysioterapeut, speciallæge eller indlæggelse. NA finder, at den praktiserende læge er hovedhjørnestenen i det danske sundhedsvæsen, som har overblikket over patienternes sygdomme og behandlinger og derfor bedst kan visitere til andre faggruppers ekspertise. 3. NA er enig i, at den høje egenbetaling er ulogisk og at tilskuddet til velindiceret behandling bør øges. 4 a) Ny Alliance vil inddrage brugerne og de ansatte i sundhedssektoren i udviklingen af det danske sundhedsvæsen i det 21.århundrede. b) Undersøgelse, behandling og pleje skal baseres på stadig udvikling af viden og være på et højt internationalt kvalitetsniveau med rimelige ventetider, der afbalancerer behovet mellem effektivitet og den enkelte borgers behov. c) Det danske sundhedsvæsen skal som hovedprincip finansieres over skatten. 5. Ingen kæpheste, kun åbenhed for fagets professionelle kompetence, som kommer mange patienter til gode. Lone Dybkjær, Sundhedsordfører for Det Radikale Venstre 1. Et udmærket supplerende redskab. 2. Det savner jeg dokumentation for at kunne svare på. 3. Hvis vi havde penge nok. 4. Forebyggelse, ulighed i sundhedsvæsenet, afskaffelse af de skattefinansierede sundhedsforsikringer og fair udligning mellem det private og offentlige sygehusvæsen. 5. Nej Vivi Kier, Sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti 1. Kiropraktik er et godt sundhedstilbud, som skal ses i sammenhæng med øvrige behandlings- og forebyggelsestiltag. 2. Jeg er åben for udvidet samarbejde mellem alle autoriserede sundhedsgrupper - derfor ser jeg også gerne et samarbejde mellem speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer. 3. Jeg er åben for dialog om tilskud til kiropraktisk behandling. Det må bero på en nærmere drøftelse -under alle omstændigheder skal et sådant tiltag ses i lyset af en samlet forebyggelsespolitik, som er under forberedelse via den nedsatte forebyggelseskommission. 4. Forebyggelse - sundhedsfremme- behandling af høj kvalitet. 5. Af egen erfaring ved jeg, hvor meget godt en kiropraktor kan udrette. Derfor er jeg som tidligere nævnt positivt indstillet på et større samarbejde mellem de forskellige behandlingsgrupper i Sundhedsvæsenet. tsc & KS KIROPRAKTOREN NR

18 Chokbølgeterapi FITPartner fører markedets bredeste udvalg af chok- og trykbølge apparater fra schweiziske Storz Medical AG til de bedste priser. Storz Masterpuls MP50 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-3 bar 0-11 Hz Transportabel Leasing fra kr ,- pr. måned Storz Masterpuls MP200 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-5 bar 0-21 Hz LCD touchscreen Leasing fra kr ,- pr. måned Vesterparken 5c DK-2630 Tåstrup Tlf Storz Duolith SD1 T-TOP F-SW & R-SW Pris kr Alle priser er ex. moms. Fokuserende chokbølge og radierende trykbølge Eneste apparat med mulighed for kombineret behandling Mulighed for blødgøring af arvæv, sårheling og knogleheling Leasing fra kr ,- pr. måned FITPartner ApS er eneforhandler af chokbølgeudstyr fra Storz Medical AG. Teknologien udspringer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen af nyresten på danske hospitaler. Storz Medical AG er ledende inden for dette felt og har flere patenter inden for teknologien. Chok- og trykbølger kan behandle en lang række kroniske tilstande, som før var meget svære at behandle og kunne kræve invasiv behandling. F.eks. plantar faciitis med/uden hælspore, skuldersmerter med/ uden forkalkning af sene, fortykkelse og arvæv af acillessenen, golf- eller tennisalbue, springerknæ. Ydermere behandling af triggerpunkter og smidiggørelse af muskler.

19 DEBAT DKF-formandens kommentar til debatindlæg om Falck Healthcare I 2007 besluttede Roskilde Kommune kommunen hvor jeg til daglig praktiserer - at tilbyde de ca kommunalt ansatte en sundhedsordning. Opgaven blev udbudt i licitation, og vi blev inviteret til at komme med et tilbud. Vi blev enige med de to andre kiropraktiske klinikker i byen om at komme med et samlet tilbud, ligesom vi koordinerede vores bud med en klinik for fysioterapi m.v.. I vores tilrettelæggelse af tilbudet tog vi afsæt i praksissektorens ydelser, altså med behandling fra vores klinikadresser, med de fordele som vi mente var åbenbare, herunder sygesikringstilskud, rette udstyr o.s.v. Vi gav også et alternativt tilbud baseret på behandling fra 2-3 kommunale klinikker, hvilket var ønsket i udbudsmaterialet. Ti til femten forskellige aktører kom med et bud, herunder også FHC. Det blev hverken os eller FHC, som fik opgaven, men et helt tredje firma som ikke havde kiropraktik med i paletten, men alene helbredstjek, fitness, rygestopkurser, fysioterapi m.v.. Skulle jeg nu le eller græde? Eksemplet ovenfor viser med al ønskelig tydelighed nogle af de kolossale forandringer, sundhedsvæsenet undergår i øjeblikket. For 10 år siden vil det have været utænkeligt, at en kommune tilbød sine ansatte gratis sundhedsydelser. Henved mennesker har i dag en form for sundhedsordning i forskellige afskygninger, ofte indeholdende kiropraktik. Den udvikling er selvfølgelig meget opmuntrende set fra kiropraktorerne i praksissektoren. Men udvikling er ikke et menukort, hvor man kan vælge à la carte, hvad der behager een og lade resten forblive ved det gode gamle. Som en del af den menu er der som bekendt dukket en række firmaer op, som tilbyder behandlingspakker i forskellige sammensætninger. FHC er klart den største, og den eneste, som i pakken tilbyder kiropraktik. Som i eksemplet ovenfor fra min egen kommune, har de vilkår, som praksissektoren arbejder under, vanskeligt ved at honorere de ønsker, som køberne af sundhedsordningerne efterspørger. Vi kan ikke tilbyde budgetsikkerhed, og da vi typisk ikke kan levere en totalentreprise, vil vore tilbud ofte efterlade administrative besværligheder hos køberen. Praksissektoren har med andre ord ikke længere monopol på at tilbyde kiropraktik. Det er ikke DKF, der har været ansvarlig for den udvikling, og om vi så lukkede øjnene, ville FHC og de andre firmaer stadig være at finde på denne jord. Det nye er, at FHC ekspanderer sin sfære og nu retter sine aktiviteter mod sundhedsforsikringer, aktualiseret ved aftale med PFA. Det er fuldstændig rigtigt som påpeget af debattørerne, at det efterlader en række problemstillinger. Flere af de problemer som JW og KR anfører, er DKF enige i. DKF er enige i, at der er risiko for en opdeling af sundhedsvæsenet i et A- og et B-hold. Det er jo blot ikke en problemstilling, der er specielt knyttet til FHC, men snarere til det forhold, at så mange personer igennem deres arbejde eller tilknytning til en faglig organisation er dækket af en sundhedsordning. Det er rigtigt, at man kan være bekymret for politikernes fokus på den store egenbetaling, der bl.a. er ved kiropraktik, og at de hellere vil bruge de knappe ressourcer på andre områder. Omvendt glæder det os, at de mennesker, som har en forsikring, ikke af økonomiske grunde afstår fra at opsøge en kiropraktor, når det er nødvendigt. Jeg har da heller ikke fra DKFs medlemmer oplevet et stort pres vedrørende politiske initiativer m.h.p. at begrænse udbredelsen af sundhedsforsikringer. Bestyrelsen nærer ikke bekymring for, at FHCs hastige succes gennem de sidste par år vil lede til faldende aktivitet i praksissektoren. Efter en årrække med en vis stagnation i udviklingen i praksissektoren er tilfældet nu det, at der aldrig tidligere har været så mange patienter i praksissektoren, at der aldrig tidligere har været så mange beskæftiget i praksissektoren, og at det offentlige aldrig har brugt så mange midler i praksissektoren til tilskud som bruges nu. Et andet aspekt, som imidlertid vækker bekymring, er det forhold, at så mange personer med en lang sundhedsfaglig uddannelse bliver brugt i et arbejdsfelt, som ligger et sted imellem sygdomsbehandling og wellness. Ikke mindst når sundhedsvæsenet skriger på hænder I sidste nummer af KIRO- PRAKTOREN blev bragt et debatindlæg om Falck Healthcare og DKF s forhold til virksomheden. Indlægget var indsendt af civiløkonom og kiropraktorstuderende Karin Rahbek og kiropraktorerne Jesper Wiberg og Michael Randsøe og bliver her på de næste sider kommenteret af DKF s formand Peter Kryger-Baggesen og Falck Healthcare. DKF-formand Peter Kryger-Baggesen KIROPRAKTOREN NR

20 Debat og hoveder. Vi er af den opfattelse, at kiropraktorernes kompetencer bliver udnyttet bedst af samfundet til regelret sygdomsbehandling ikke alene i primærsektoren, men også gerne på sygehusene og i kommunerne m.v. Det er vigtigt, at vi tager den faglige udfordring op, det er at indgå i tværfaglige sammenhænge på sygehusafdelinger og i kommuner. De gunstige aflønningsforhold i FHC i sammenlignet med det offentlige virker ikke just stimulerende herfor. Vi er også forundret over det manglende frie valg af behandler, som er en del af FHC-konceptet. Vi er uforstående overfor, hvorfor moderne mennesker i et moderne liberalt samfund ikke selv skal have lov til at vælge behandler og måske benytte den behandler de tidligere har været trygge ved. DKF er ligeledes enig i, at der bør være adækvate faciliteter og rammer til kiropraktorens rådighed for at kunne gennemføre og tilrettelægge et optimalt behandlingsforløb. Når det er sagt, så må vi konstatere, at ca. 125 af vores medlemmer enten på hel eller deltid er tilknyttet FCH. Langt de fleste på deltid. Det er min opfattelse, at mange benytter det som et supplement til en beskæftigelse i praksissektoren, typisk for kortere perioder; andre måske imellem to ansættelser, og nogle som en fuldtidsbeskæftigelse. Det er ikke noget, de er tvunget ind i, fordi de ikke kan få beskæftigelse i praksissektoren, men øjensynligt fordi det passer ind i deres liv og karrieresituation. For de klinikker, der vælger at gå ind i FHC, er det ikke mit indtryk, at det handler om frygt, men vel typisk fordi de har noget ledig kapacitet, og vel nok også noget af nysgerrighed. Det er ikke DKFs oplevelse, at de klinikker, der starter uden for sygesikringen, i væsentlig omfang baserer deres økonomiske fundament på en aftale med FHC. Enhver snak om, at kiropraktorerne kollektivt skulle forlade FCH, er helt hen i vejret. DKF er jo ikke i en position til at forbyde medlemmerne ansættelse i et firma på baggrund af nogle politiske/ideologiske anskuelser. Kunne man måske forestille sig, at Dansk Sygepleje Råd forbød sine medlemmer ansættelse på privatsygehuse pga. politisk bekymring over den tiltagende privatisering af sundhedsvæsenet. Det er trods alt ikke det gamle Østeuropa, vi lever i. Vi ville da også være en ejendommelig faglig organisation, hvis vi forsøgte at begrænse vores medlemmers ansættelsesmuligheder. Vi er selvsagt glade for, at medlemmernes muligheder for ansættelse breder sig ud. DKF er af den opfattelse, at når det gælder FHC, har vi langt større mulighed for at afbøde nogle af de negative konsekvenser ved at være i dialog med FHC frem for at forsøge at bekrige firmaet. Det er da heldigvis også vores oplevelse, at der er en god vilje til samarbejde og lydhørhed fra FHCs side. Nogle af de ovennævnte problemstillinger har vi jo netop gennem dialogens vej kunnet afbøde virkningerne af. Lad mig give et par eksempler: FHC er godt klar over, at indretningen af de fleste FHC-sundhedscentre er noget spartansk i forhold til kiropraktorklinikkerne, hvilket efterlader faglige begrænsninger. Det er derfor FHCs erklærede hensigt, at så mange sundhedscentre som muligt skal ligge på eksisterende kiropraktorklinikker, hvor de fornødne faciliteter er til rådighed. Flere klinikker har ønsket, at afregningen skulle være baseret på ydelserne, der er kendte fra praksissektoren, og altså ikke på en timeløn. I år vil der være valgfrihed for klinikkerne mellem de to afregningsmetoder. Begge ovennævnte tiltag bidrager til, at en del af FHCs aktivitet vender tilbage til praksissektoren. Ligeledes har vi haft konstruktive diskussioner om faglig udvikling, som begge parter kan have nytte af; og vi har bl.a. drøftet FHCs mulighed for at understøtte udbredelsen af diagnostisk ultralyd i klinikkerne. Men selvfølgelig kan vi jo ikke få alle ønsker opfyldt. Når det gælder den frie adgang til behandler, og den optimale mulighed for tilrettelæggelsen af behandlingen, så står FHC-konceptet med svage kort på hånden. Disse problemer ville kun kunne løses indenfor det nuværende koncept, såfremt alle landets klinikker var tilknyttet FHC. Omvendt er det vel netop én af praksissektorens stærkeste konkurrenceparametre. Et forhold, man er opmærksom på inden for forsikringsbranchen. Der bliver ofte fremført den kritik, at DKF tillader ansættelse på ringere vilkår i FHC, end det er tilfældet i praksissektoren pga. vores standardkontrakter. Det er vigtigt at huske på, at der er en særlig grund til, at vi har mulighed for at have standardkontrakter i forbindelse ansættelsesforhold internt i foreningen. DKF organiserer jo kiropraktorer både som arbejdsgivere og som ansatte. Det er bestyrelsens opfattelse og mit klare indtryk en meget udbredt opfattelse i foreningen at det ville være ulykkeligt, hvis foreningen skulle splittes op i to organisationer. For at imø- 20 0KIROPRAKTOREN NR

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Private sundhedsordninger Forskning: Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen NR.2 2008 NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.1 2009 Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed KIROPRAKTOREN

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER. NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER. NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 ISSN 1397-4211 ISSN 1397-4211 NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Patienten Indhold Indhold Regioners kamp mod overvægt I kø for fedmeoperation Bariatrisk Center Udrykningskorps Patientvejledning En patients

Læs mere

Forebyggelse i kommunerne

Forebyggelse i kommunerne 2 juni 2002 Tema: Tidsskrift om forebyggelse Forebyggelse i kommunerne 4 15 24 12 Leder...s. 3 Tema: Forebyggelse i kommunerne Tæt på borgerne Kommunerne har ansvaret for en lang række opgaver, der har

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fysioterapeuten. Smerte. Konflikter i praksis. Nr. 16/september/2007 89. årgang SIDE 8. Specifik træning af nakkemuskler kan reducere smerter.

Fysioterapeuten. Smerte. Konflikter i praksis. Nr. 16/september/2007 89. årgang SIDE 8. Specifik træning af nakkemuskler kan reducere smerter. Nr. 16/september/2007 89. årgang Konflikter i praksis Mediation og voldgift er nye bud på løsning af konflikter mellem ejere og lejere. Side 26 Fysioterapeuten www.fysio.dk Smerte Specifik træning af nakkemuskler

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere