Læsepolitik. for Billund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsepolitik. for Billund Kommune"

Transkript

1 Læsepolitik for Billund Kommune Aug. 2009

2 Billund Kommune informerer Forord Børn i Billund Kommune skal blive endnu bedre læsere! Læsepolitik for Billund Kommune er den overordnede ramme, som er blevet til med inspiration fra Vision 2012, hvor der bl.a. står, at der skal gives forudsætninger for, at børn udvikler sig bedst muligt i skolen sammen med andre børn og unge. For at børn udvikler sig bedst muligt, skal der derfor arbejdes målrettet med de basale færdigheder omkring læsning, skrivning og kommunikation. Læsning foregår på alle skoler med udgangspunkt i Fælles Mål samt krav og værdier formuleret af lovgivningen og byrådet. Metoderne, hvorpå målene realiseres, udmøntes på den enkelte skole i form af en handleplan. Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indskolingen klasse 4 Mellemtrinnet klasse 7 Udskolingen klasse 10 Side 3

4 Billund Kommune informerer Indskolingen klasse Side 4

5 Formålet med Billund Kommunes læsepolitik Formålet er at gøre eleverne i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsning til læring og personlig udvikling, så den enkelte elevs evner udfordres og udnyttes optimalt. Det tilstræbes, at alle elever udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Gennem hele skoleforløbet er målet at skabe og opretholde læselyst og læseglæde samt gode læsevaner hos eleverne. Mål for det talte sprog Der arbejdes med elevernes ordforråd, begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Mål for det skrevne sprog læse Der arbejdes med bogstavernes navn, lyd og form. Der arbejdes med læsestrategier og læseforståelse baseret på læselyst og læseglæde. De elementære læsefærdigheder udvikles og automatiseres. Mål for det skrevne sprog - skrive Der arbejdes med at opøve elevernes færdighed i skriftlig fremstilling. Der arbejdes med skrivelyst og stavestrategier. De elementære skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Sprog, litteratur og kommunikation Der arbejdes med at opøve elevernes sprogbrug gennem samtale. Der arbejdes med elementer af sproglæren og med sproglige virkemidler. Pædagogisk evaluering i børnehaveklassen Fra 1. august 2009 er det obligatorisk at sprogvurdere børn i starten af børnehaveklassen med det formål, at undervisningen så tidligt som muligt kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger (lov nr. 369 af ). Sprog og læsning hører sammen Sprogvurderingen er en naturlig del af børnehaveklasselederens pædagogiske og fremadrettede praksis: Børnehaveklasselederen foretager i samarbejde med den tilknyttede lærer i løbet af september en sprogvurdering af alle elever. Læsevejlederen inddrages i vurderingen. KTI i september/oktober og i april/maj. Den første KTI kan laves med talepædagogen som sparringspartner. Pædagogisk evaluering i klasse Evaluering af læsning er en naturlig del af lærerens pædagogiske og fremadrettede praksis. I Billund Kommune anvendes følgende prøver: 1. klasse: OS 64, maj 2. klasse: OS 120, maj 3. klasse: SL 60, maj På baggrund af resultaterne af de enkelte prøver afholdes en klassekonference med dansk/klasselæreren og med læsevejlederen som tovholder. Specialundervisningskoordinatoren kan evt. inddrages. Det anbefales, at skolens ledelse er repræsenteret ved klassekonferencen. Af den enkelte skoles handleplan kan der evt. fremgå andre evalueringsværktøjer. Side 5

6 Billund Kommune informerer Rolleafklaring Skolens læseindsats og opnåelse af målene beror bl.a. på en tydelig rolleafklaring. Det anbefales, at: Dansklærerne og faglærerne sikrer, at eleverne lærer at læse ved at anvende differentierede metoder og materialer i undervisningen påtager sig en fælles opgave i, at læsning indgår i alle fag Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med læsning i forhold til indhold, metoder og tilrettelæggelse sikrer, at den beskrevne pædagogiske evaluering for Billund Kommune gennemføres forestår klassekonferencerne Specialundervisningskoordinatoren varetager koordinering af specialundervisningen herunder den individuelle prøvetagning af elever med særlige behov fungerer som sparringspartner for lærere med elever med særlige behov Læsemiljøer Gennem hele skoleforløbet er det vigtigt at gøre læsning til en inspirerende aktivitet. De fysiske rammer afspejler, at der arbejdes med bogstaver, ord og tekster bl.a. med udstillinger af elevernes egne produkter. Der bør være nem adgang til frilæsningsbøger, ordbøger og skriveaktiviteter. IT I Billund Kommune vil vi arbejde frem mod, at IT benyttes allerede fra skolestart. IT-programmer skal inddrages i undervisningen på linie med andre redskaber i læringsprocessen. Kompenserende IT Elever i læsevanskeligheder bør sikres adgang til IT som et kompenserende værktøj. Derved sikres, at disse elever får adgang til samme informationer som deres jævnaldrende kammerater. Til forældrene En væsentlig forudsætning for at de opstillede mål indfries er, at forældrene bidrager med deres indsats i forhold til sprogstimulering, skrivelyst, lektielæsning, fritidslæsning og benyttelse af biblioteker Skolebiblioteket understøtter læseindsatsen på skolen Ledelsen sikrer, at Billund Kommunes læsepolitik udmøntes i en handleplan på skolen sikrer, at der er mindst én læsevejleder på skolen deltager i klassekonferencerne Side 6

7 Mellemtrinnet klasse Side 7

8 Billund Kommune informerer Formålet med Billund Kommunes læsepolitik Formålet er at gøre eleverne i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsning til læring og personlig udvikling, så den enkelte elevs evner udfordres og udnyttes optimalt. Det tilstræbes, at alle elever udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Gennem hele skoleforløbet er målet at skabe og opretholde læselyst og læseglæde samt gode læsevaner hos eleverne. Mål for det talte sprog Der arbejdes med fortsat udvikling af elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Der fokuseres på den mundtlige udtryksform med bl.a. kropssprog og artikulation. Mål for det skrevne sprog læse Der arbejdes med elevernes læsefærdigheder, hvor læselyst, læsevaner, læseformål, læsehastighed og læsemåder er væsentlige elementer. Læsefærdighederne udvikles og konsolideres. Mål for det skrevne sprog - skrive Der arbejdes med elevernes skriftlige udtryksform, hvor der bl.a. lægges vægt på skrivelyst og på samspillet mellem sprog, teksttype og indhold. Skrive- og stavefærdigheder udvikles og konsolideres. Sprog, litteratur og kommunikation Der arbejdes med en begyndende analytisk forståelse af sammenhængen mellem sprog, genre, handlingsforløb, personer og miljø. Begreber fra sproglæren inddrages i arbejdet med de sproglige udtryksformer. Pædagogisk evaluering Evaluering af læsning og stavning er en naturlig del af lærerens pædagogiske og fremadrettede praksis. I Billund Kommune anvendes følgende prøver: 4. klasse: SL 40, maj 5. klasse: enten ST 4 i efteråret eller ST 5 i foråret. På baggrund af resultaterne af læseprøven afholdes en klassekonference med dansk/klasselæreren og med læsevejlederen som tovholder. Specialundervisningskoordinatoren kan evt. inddrages. Det anbefales, at skolens ledelse er repræsenteret ved klassekonferencerne. Af den enkelte skoles handleplan kan der evt. fremgå andre evalueringsværktøjer. Rolleafklaring Skolens læseindsats og opnåelse af målene beror bl.a. på en tydelig rolleafklaring. Det anbefales, at: Dansklærerne og faglærerne sikrer, at eleverne lærer at læse ved at anvende differentierede metoder og materialer i undervisningen påtager sig en fælles opgave i, at læsning indgår i alle fag Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med læsning i forhold til indhold, metoder og tilrettelæggelse sikrer, at den beskrevne pædagogiske evaluering for Billund Kommune gennemføres forestår klassekonferencerne Side 8

9 Specialundervisningskoordinatoren varetager koordinering af specialundervisningen herunder den individuelle prøvetagning af elever med særlige behov fungerer som sparringspartner for lærere med elever med særlige behov Til forældrene En væsentlig forudsætning for at de opstillede mål indfries er, at forældrene bidrager med deres indsats i forhold til sprogstimulering, skrivelyst, lektielæsning, fritidslæsning og benyttelse af biblioteker. Skolebiblioteket understøtter læseindsatsen på skolen Ledelsen sikrer, at Billund Kommunes læsepolitik udmøntes i en handleplan på skolen sikrer, at der er mindst én læsevejleder på skolen deltager i klassekonferencerne Læsemiljøer Gennem hele skoleforløbet er det vigtigt at gøre læsning til en inspirerende aktivitet. De fysiske rammer afspejler, at der arbejdes med bogstaver, ord og tekster bl.a. med udstillinger af elevernes egne produkter. Der bør være nem adgang til frilæsningsbøger, ordbøger og skriveaktiviteter. IT I Billund Kommune vil vi arbejde frem mod, at IT benyttes allerede fra skolestart. IT-programmer skal inddrages i undervisningen på linie med andre redskaber i læringsprocessen. Kompenserende IT Elever i læsevanskeligheder bør sikres adgang til IT som et kompenserende værktøj. Derved sikres, at disse elever får adgang til samme informationer som deres jævnaldrende kammerater. Side 9

10 Udskolingen klasse Side 10

11 Formålet med Billund Kommunes læsepolitik Formålet er at gøre eleverne i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsning til læring og personlig udvikling, så den enkelte elevs evner udfordres og udnyttes optimalt. Det tilstræbes, at alle elever udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Gennem hele skoleforløbet er målet at skabe og opretholde læselyst og læseglæde samt gode læsevaner hos eleverne. Mål for det talte sprog Der arbejdes med samtale og med større sikkerhed i længere mundtlige fremstillinger. Der fokuseres på bl.a. kropssprog, artikulation, stemmestyrke og tempo. Mål for det skrevne sprog læse Der arbejdes med litterær og faglig læsning af tekster. Læsehastighed, læsesikkerhed og læsevaner er væsentlige elementer i arbejdet med læsning. Der arbejdes fortsat med elevernes læselyst og læseforståelse. Mål for det skrevne sprog - skrive Der arbejdes med elevernes skriftlige udtryksfærdighed, hvor der bl.a. lægges vægt på tekstens forståelighed og på samspillet mellem genre og indhold. Der arbejdes med udvikling af den personlige skrift og tekstbehandling. Pædagogisk evaluering Evaluering af læsning og stavning er en naturlig del af lærerens pædagogiske og fremadrettede praksis. I Billund Kommune anvendes følgende prøver: 7. klasse: TL 7. klasse: enten ST 6 i september eller ST 7 i december Ved skoler, hvortil der overføres klasser i 8. klasse: TL 3 Ved skoler, hvortil der overføres klasser i 8. klasse: enten ST 7 i efteråret eller ST8 i foråret. På baggrund af resultaterne af læseprøven afholdes en klassekonference med læsevejlederen som sparringspartner. Af den enkelte skoles handleplan kan der evt. fremgå andre evalueringsværktøjer. IT I Billund Kommune vil vi arbejde frem mod, at IT benyttes allerede fra skolestart. IT-programmer skal inddrages i undervisningen på linie med andre redskaber i læringsprocessen. Kompenserende IT Elever i læsevanskeligheder bør sikres adgang til IT som et kompenserende værktøj. Derved sikres, at disse elever får adgang til samme informationer som deres jævnaldrende kammerater. Sprog, litteratur og kommunikation Der arbejdes med at analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer. Der arbejdes endvidere med samspillet mellem bl.a. genre, sprog og indhold. Sproglære indgår i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Til forældrene En væsentlig forudsætning for at de opstillede mål indfries er, at forældrene bidrager med deres indsats i forhold til lektielæsning, fritidslæsning og benyttelse af biblioteker. Side 11

12 Børne- & Kulturforvaltningen Jorden Rundt Grindsted Tlf

Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009

Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009 Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009 Hvad er at læse? At læse er at være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster. At læse er at tilegne sig viden, skaffe sig

Læs mere

Læsehandleplan for Højdevangens Skole

Læsehandleplan for Højdevangens Skole Læsehandleplan for Højdevangens Skole Mål for Højdevangens Skole læsehandleplan er: At eleverne får lyst til at læse og skrive. At eleverne udvikler gode og funktionelle læse- og skrivekompetencer. At

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for læsevejledere

Funktionsbeskrivelse for læsevejledere Funktionsbeskrivelse for læsevejledere Læsevejledning i Mariagerfjord Kommune Læsevejlederen er skolens ressourceperson og inspirator i forhold til læsning og skrivning på almenområdet. Læsevejlederens

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Sprog og læsning 2016

Sprog og læsning 2016 Sprog og læsning 2016 I Ørsted Børneby er målet at leve op til den kommunale handleplan for læsning, som sigter mod, at 90 % børnene skal være sikre læsere. Den sproglige udvikling er en vigtig del af

Læs mere

Videbæk Skoles læsepolitik HANDLEPLAN

Videbæk Skoles læsepolitik HANDLEPLAN Videbæk Skoles læsepolitik HANDLEPLAN Formålet med læseundervisningen er, at eleverne på Videbæk Skole gennem hele skoleforløbet udvikler læselyst og læseglæde. Det skal danne grundlag for oplevelser,

Læs mere

LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE

LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE Handleplan for LÆSNING Redaktion: Karl Aage Baarstrøm og Jette Kolind Sats og layout: Tove Raaby Copyright: Skoleafdelingen,

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017

Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017 Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017 Undervisningen på Iqra Privatskole tager udgangspunkt i fælles mål for faget dansk, herunder trinmål efter 4. klassetrin og læseplanen for 3. 4.klasse. Der

Læs mere

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse M E L L E M A F D. Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse Det følgende er faste elementer i undervisningen. Planlægningen og placeringen i årsplanen er med til at sætte rammen

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Læsehandleplan 2010-2011 Sankt Annæ Gymnasium

Læsehandleplan 2010-2011 Sankt Annæ Gymnasium Læsehandleplan 2010-2011 Sankt Annæ Gymnasium Funktionelle læsefærdigheder vil sige: At man forstår, kan anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale

Læs mere

KVALITETSLØFT. til folkeskolen. LÆSEVEJLEDER på SKOLEN

KVALITETSLØFT. til folkeskolen. LÆSEVEJLEDER på SKOLEN 2006 KVALITETSLØFT til folkeskolen LÆSEVEJLEDER på SKOLEN 1 Baggrund Alle københavnske skoler skal have en læsevejleder. Det blev politisk besluttet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget 27. april 2005. Ligeledes

Læs mere

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO.

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO. Pædagogisk praksis i førskolen Langhøjs SFO. Barnets alsidige og personlige udvikling. - Gode opstarts forløb med nye børn og forældre. så man føler sig velkommen og godt modtaget, når man starter i. -

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 22.06.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 22.06.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 22.06.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Supplerende læseplan for dansk og matematik (2010-148974) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Supplerende

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Mål for læseindsats i fase 1. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Mål for læseindsats i fase 1. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Mål for læseindsats i fase 1 Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Det overordnede formål for læseundervisningen på Stauning Skole At alle børn udvikler sprog-, skrive- og læsekompetencer

Læs mere

Årsplan i dansk for 4. klasse

Årsplan i dansk for 4. klasse Årsplan i dansk for 4. klasse Periode Emne Mål Handleplan Evaluering August - November November - Februar Marts - Juni Helt ærligt! Klap hesten! Nyt forsøg Læsekursus Se nedenfor Bogsystemet: Den sikre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Undervisning Resultaterne

Læs mere

Årsplan for syvende klasserne

Årsplan for syvende klasserne Årsplan for syvende klasserne Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til

Læs mere

Fra læseføl til læsehest

Fra læseføl til læsehest LÆSEPLAN Læseindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2009/2010 Fra læseføl til læsehest www.nordenskovskole.dk. Læseindsats på Nordenskov Skole 2009/2010 På Nordenskov Skole anser vi læsning, som den vigtigste

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole.

Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole. Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Skolens vigtigste opgave er AT KVALIFICERE BØRNS LÆRING. Det betyder at skolen må forholde sig til, hvordan der tilrettelægges situationer, hvor der

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for tale-, sprog- og læseområdet i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog supplerende. 10. klasse

Læseplan for faget dansk som andetsprog supplerende. 10. klasse Læseplan for faget dansk som andetsprog supplerende 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Læsning 5 Lytning 6 Skrivning 7 Tale 8 It og medier 9 Innovation og entreprenørskab 10

Læs mere

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Talentudvikling Greve Kommune Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Oplæggets spørgsmål Hvordan kan en kommune leve op til folkeskolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan? Hvordan

Læs mere

Skolepolitik 2009-2010

Skolepolitik 2009-2010 Skolepolitik 2009-2010 Udvalgte fokusområder, som vi vil kendes på: Verdensborger Verdenssprog Verden som læringsunivers Planeten Faaborg Midtfyn Kommune Side 1 27-10-2008 Forord Globalisering, multikulturelle

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

Ord med på vejen. Inspiration til arbejdet med vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestarten

Ord med på vejen. Inspiration til arbejdet med vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestarten Ord med på vejen Inspiration til arbejdet med vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestarten 1 Læs om Vurderingerne skal give resultater side 6 Sammenhæng i sprogarbejdet side 8 Potentialer og

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE

Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Læringsudbytte Den studerende skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Vinding Skoles læsepolitik juni 2010. Vinding Skole. Læsepolitik

Vinding Skoles læsepolitik juni 2010. Vinding Skole. Læsepolitik Vinding Skole Læsepolitik Indhold Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen... 2 Læsning på hvert klassetrin... 3 Læsning i børnehaveklassen... 3 Formål for læsning i børnehaveklassen:...

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

Faglig læsning og skrivning

Faglig læsning og skrivning Faglig læsning og skrivning Fokus på fagtekster også i de nye Fælles Mål. Hvorfor er det vanskeligt at læse og skrive fagtekster? læsesti, fagsprog, læseformål, teksters hensigt, opbygning og sprog Hvad

Læs mere

Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden

Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden 1 Inklusionsteori 2 Ifølge nyere inklusionsteori skal fokus rettes på, hvordan inklusion på skolerne kan udvikles, frem for hvordan inklusion

Læs mere

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Forløbet om helhedsorienteret undervisning tager sit teoretiske afsæt i et systemisk og anerkendende ressourcesyn, og det er denne tilgang, der ligger

Læs mere

Tilbudsbeskrivelse. Dysleksitilbuddet Vindinge Skole

Tilbudsbeskrivelse. Dysleksitilbuddet Vindinge Skole Tilbudsbeskrivelse Dysleksitilbuddet Vindinge Skole Formål: Det overordnede formål med dysleksitilbuddet på Vindinge Skole er at tilgodese behovet for et særligt tilbud til elever med dysleksi og svære

Læs mere

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere.

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere. Virksomhedsplan Hillerød Vest Skolen 2011 / 2012 Hillerød Vest Skolen består af 2 matrikler: Alsønderup, med ca. 400 elever og Ålholm med ca. 590 elever. Begge matrikler har børn fra 0. til 9. klasse.

Læs mere

Læsehandleplan 2016 2020

Læsehandleplan 2016 2020 Skole og Klub Sagsnr. 279897 Brevid. 2292407 Ref. MYA Dir. tlf. 4631 4077 metteya@roskilde.dk Læsehandleplan 2016 2020 26. maj 2016 Handleplan for læsning og skrivning i Roskilde Kommunes skoler og for

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur Faglighed, test og evalueringskultur Joan Bentsen Søren Witzel Clausen Jens Peter Møller Birgitte Lund Nielsen Henrik Nørregaard Evaluering og test i geografi Indhold Forord 5 Test i geografi og skolens

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916. Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2.

Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916. Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2. Helsingør Kommune 28.02.2011 Børne- og Ungeudvalget 11/3916 Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2. april 2011 Helsingør Kommune er i gang med en kvalificering af

Læs mere

Handleplan for læsning Darum SskskoleSkole

Handleplan for læsning Darum SskskoleSkole Handleplan for læsning Darum SskskoleSkole Vision At alle børn udvikler læselyst og læsekompetence, så de kan tilegne sig viden og oplevelser til gavn for deres personlige udvikling, uddannelse og aktive

Læs mere

DE STORE LÆSER... Faglige læsefærdigheder i udskolingen. Mette Henriksen & Martin Holm Læsevejledere Skolen på la Cours Vej

DE STORE LÆSER... Faglige læsefærdigheder i udskolingen. Mette Henriksen & Martin Holm Læsevejledere Skolen på la Cours Vej DE STORE LÆSER... Faglige læsefærdigheder i udskolingen Mette Henriksen & Martin Holm Læsevejledere Skolen på la Cours Vej PROGRAM om skolelærere om begrebet læsning læsesyn som argument for læsning i

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet

Læsning på mellemtrinnet SIDE 16 Læsning på mellemtrinnet Når eleverne begynder på mellemtrinnet forventes det, at eleverne for de flestes vedkommende har opnået en sikker automatiseret afkodning. Opgaven er nu at bevare læselysten

Læs mere

Velkomst v/ Skoleleder Vagn Petersen og SFO-leder Irina Kirina. Præsentation af Ålholmskolen

Velkomst v/ Skoleleder Vagn Petersen og SFO-leder Irina Kirina. Præsentation af Ålholmskolen Velkomst v/ Skoleleder Vagn Petersen og SFO-leder Irina Kirina Præsentation af Ålholmskolen v/ skoleleder Vagn Petersen Hverdagen i børnehaveklassen v/ børnehaveklasselederne Tine Dalbye, Ulla Andersen

Læs mere

Aarhus Kommune. Dato 20. januar 2014

Aarhus Kommune. Dato 20. januar 2014 Dato 20. januar 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Nedenstående er en besvarelse af en 10-dages forespørgsel fra Socialistisk Folkeparti til Børn og Unge modtaget den 10. januar 2014. Spørgsmål: I hvilket

Læs mere

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment

Læs mere

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv., der ligger ud over undervisningen

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst trin 2 3 Musik, sang og bevægelse 4 Innovation 5 Læring,

Læs mere

Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme. Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for

Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme. Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for + Social historier + Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for + Det er barnets / den unges opfattelse af en situation som bestemmer, hvordan

Læs mere

LÆSEHANDLEPLAN SKADS SKOLE

LÆSEHANDLEPLAN SKADS SKOLE LÆSEHANDLEPLAN SKADS SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 INDSKOLING... 4 Børnehaveklassen... 4 Indskolingen... 5 MELLEMTRINNET... 8 UDSKOLING... 9 SAMARBEJDSPARTNERE... 11 Læsevejlederne... 11 biblioteket...

Læs mere

Borup Skole. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Borup Skole. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Borup Skole Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport skal være med til at synliggøre skolevæsnets faglige resultater

Læs mere

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og senere barnets læse-og skrivefærdigheder. Faktorer der

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt 2 kommet med pejlemærker for, hvordan midlerne bør anvendes, så de har størst mulig effekt på elevernes læring

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Temapakker fra PPR August 2013

Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR Fra august 2013 udbyder PPR Brønderslev som noget nyt 5 Temapakker til alle dagtilbud og skoler. Temapakke 1: Læse- og skrivelyst i børnehaven Temapakke

Læs mere

Hvordan ser FFM ud i forhold til at implementere sprogbaseret undervisning? 6. SFLP Konference

Hvordan ser FFM ud i forhold til at implementere sprogbaseret undervisning? 6. SFLP Konference Hvordan ser FFM ud i forhold til at implementere sprogbaseret undervisning? Vi vil se på Forenklede fælles mål i fagene Sprog som tværgående emne Målstyret undervisning Sprogbaseret undervisning Forenklede

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i biologi

Vejledning til skriftlig prøve i biologi Vejledning til skriftlig prøve i biologi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 5 Hjælpemidler... 5 Opgavetyper... 6 Vurdering

Læs mere

Hanna Cohen s Holy Communion

Hanna Cohen s Holy Communion Hanna Cohen s Holy Communion Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i kortfilmen Hannah Cohen s Holy Communion. Filmen handler om den 7-årige jødiske pige, Hannah,

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Læseplan for valgfaget filmkundskab

Læseplan for valgfaget filmkundskab Læseplan for valgfaget filmkundskab Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Filmproduktion 4 Filmanalyse 6 Indledning Faget filmkundskab som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8.

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 7 Vi gennemfører tiltag, der skal støtte elevens trivsel og udvikling Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Digital foto

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Digital foto Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Digital foto April 2016 Fælles mål Digital foto Introduktion Nye digitale teknologier gør det i dag muligt at lave fotos og medieproduktioner

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag...4 Formål....5 Elev-delen...6 Beskrivelse af rejseholdsperioderne...6 Forældredelen....7

Læs mere

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Tidsplanen: D. 6/3 Intro til forløbet D. 10/4 Lodtrækning blandt fordybelsesområderne. Tina på biblioteket kl. 14-15. D. 11/4-21/4 Ferie, læse tekstopgivelserne

Læs mere

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole MÅLSÆTNING 1 FORMÅL: Gennem den daglige kontakt med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende og selvstændige mennesker. Det er vort mål, at børnene lærer

Læs mere

Uddrag af lovgrundlaget vedrørende projektarbejde og projektopgaven Skoleloven

Uddrag af lovgrundlaget vedrørende projektarbejde og projektopgaven  Skoleloven Skoleloven Fra folkeskolens formål 1, stk. 2: Eleverne skal opnå tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle Fra 5, stk.1. Eleverne skal have mulighed for at anvende og udbygge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Bramdrup Skole har vi

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Målstyret undervisning og tegn på læring

Målstyret undervisning og tegn på læring Målstyret undervisning og tegn på læring Målstyret undervisning Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne - altså mål for elevernes læringsudbytte. I målstyret undervisning skal du som lærer altid

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole

Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole Lovgrundlag Indskrivningen/optagelse af elever i børnehaveklasserne tager udgangspunkt i Folkeskolelovens

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Fra arbejdsopgave til arbejdsredskab. Kvalitetsrapporten som. edelses. værktøj

Fra arbejdsopgave til arbejdsredskab. Kvalitetsrapporten som. edelses. værktøj Fra arbejdsopgave til arbejdsredskab Kvalitetsrapporten som edelses værktøj Formål Dette redskab er udarbejdet som en støtte og en kilde til inspiration til skolernes arbejde med den kommunale kvalitetsrapport.

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Generel info om SFO Gnisten SFO Gnisten er en skolefritidsordning, der er beliggende på Kalbyrisskolen i Næstved. Vi har ca. 160 børn i alderen 5 til

Læs mere