Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation

2 Action Learning 3 Værktøjer og inspiration til praksis Et ambitiøst fødevareprojekt GRO grønne regionale madoplevelser har i perioden arbejdet for at skabe vækst i Region Sjælland gennem nytænkning på fødevareområdet. Projektet har fokus på fødevarer af høj kvalitet samt udvikling og markedsføring af kulinariske oplevelser for regionens borgere og gæster. I fem små håndbøger deler vi ud af GROs erfaringer og resultater fra innovations-, udviklings- og uddannelsesforløb med små og mellemstore virksomheder og offentlige institutioner i Region Sjælland. Alle bøgerne handler om de metoder og tilgange, som vi har brugt til at udvikle kompetencer, produkter og forretninger inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. Processer og resultater er eksemplificeret ved hjælp af cases med virksomheder, vi har arbejdet sammen med i projektet. Titlerne på de fem bøger er: Action learning. Branding. Det kreative fødevarelaboratorium. Udvikling og markedsføring af madoplevelser. Oplevelsesbaseret innovation. Læs mere om de fem bøger bagerst i bogen. Indsatsområder i GRO-projektet: 1. Forretningsudvikling og branding i og uden for Region Sjælland. 2. Innovation omkring produkt-, service- og konceptudvikling: Forny fødevareprodukter, processer, organisation, forretningsmodeller og afsætning. 3. Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet: Koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser med faglighed, viden om ernæring og produktudvikling. I spændingsfeltet mellem praksis, teori og forskning har vi via udviklingsforløb, kompetenceudvikling, workshops og events arbejdet med at udvikle og fremme erhvervet i regionen med et skatkammer af kvalitetsfødevarer og oplevelsesøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens fødevareudvikling Målet med det nytænkende projekt og samarbejdet har været at motivere og hjælpe regionens fødevareerhverv til at tænke tværgående og innovativt. Efter knapt tre års samarbejde med regionens virksomheder står det klart, at det også i praksis er en frugtbar måde at skabe nye produkter, processer og ydelser på til gavn for både indtjening og beskæftigelse. Bag projektet står et stærkt hold med meget forskellige kompetencer fra videns-, oplevelses- og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne har været målrettet til alle fødevarerelaterede erhverv, men har også involveret virksomheder indenfor eksempelvis turisme, design og kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. I projektets tre leveår har GRO arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i Region Sjælland primært små og mellemstore virksomheder samt en række offentlige institutioner. Vi har taget udgangspunkt i at møde virksomhederne ud fra deres aktuelle behov og udfordringer. Alle innovations- og uddannelsesforløb har drejet sig konkret om den enkelte. Flere virksomheder er efterfølgende begyndt at arbejde mere strategisk og langsigtet med innovation og udvikling efter virksomhedernes egne udsagn fordi de i praksis har set, at det virker og skaber værdi for dem. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Region Sjælland og Region Sjællands Vækstforum har støttet GRO-projektet.

3 5 Sammendrag I denne håndbog giver vi GROs erfaringer med Action learning som læringsmetode videre til kursusudbydere og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med innovation inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. GROs opgave omkring kompetenceudvikling var at hjælpe mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner i Region Sjælland med at udvikle deres kompetencer. I perioden har 128 små fødevareproducenter og turismevirksomheder, 34 offentlige institutioner og 26 madboder fra Roskilde Festival deltaget i vores forskellige forløb omkring kompetencer. Praksisnærhed er kodeordet for de aktiviteter, deltagerne med afsæt i metoden Action learning har været igennem på vores kurser. Action learning er en praksisorienteret læringsmetode, hvor kursisterne aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer grundigt over deres handlinger for at blive klogere. Kursisterne danner på den måde egne erfaringer undervejs. Det er vores generelle erfaring, at metoden fungerer godt for mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner. Vores kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb har været, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer, for eksempel markedsføring, distribution og kundeoplevelser, der ikke direkte handler om kerneydelsen i fødevareproduktionen eller madlavningen. Vi mener, det er i disse nye kompetencer mulighederne for at skabe innovation skal findes. Opgaver og undervisning på kurser og workshops har overordnet været bygget op omkring deltagernes egne udfordringer, muligheden for at dele erfaringer og idéer, samt rum til at etablere netværk med andre kursister. Kombinationen af at tage afsæt i praksis og frugtbare netværksdannelser har vist sig at være bærende i forhold til at etablere nye samarbejder og virksomheder.

4 7 Action learning som læringsmetode Vores tilgang til læring er inspireret af Action learning, der er orienteret mod at løse problemer i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Læringsmetoden blev udviklet af den britiske professor Reg Revans og handler om, at læring bedst opstår ved at afprøve teorien i praksis og samtidig reflektere over det, der sker. Få en hurtig og god introduktion til Action learning i Reg Revans bog ABC of Action Learning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Vi har valgt Action learning som overordnet metode, fordi den har afsæt i virkeligheden og allerede starter med at skabe innovation under uddannelsesforløbet. Vi har anvendt metoden til at udvikle kompetencer i den enkelte virksomhed og institution, samt til generelt at styrke de fødevarerelaterede erhverv og øge sundheden via offentlige institutioner i Region Sjælland. For at kunne bruge metoden effektivt og tilbyde kvalificerede redskaber og løsninger, der imøde- kommer deltagernes interesser og løfter deres kompetencer, er der brug for at: 1. Kortlægge deltagernes typiske udfordringer og behov for at udvikle kompetencer. 2. Etablere et udviklingsforløb, hvor deltagerne har mulighed for at danne nye kompetencer ved at afprøve ny viden i praksis. 3. Skabe et udviklingsforløb, hvor deltagerne har mulighed for at sætte innovative idéer i spil i deres organisation.

5 8 Action Learning 9 Kend dine deltagere Et godt forløb Praksisnærhed er alfa og omega Samarbejde og dialog Det er afgørende at sætte sig ind i deltagernes udfordringer og behov, inden man planlægger et forløb. Vi interviewede for eksempel forskellige små fødevareproducenter og mad- og måltidsmedarbejdere fra offentlige institutioner. Interviewene blev suppleret med de erfaringer, som Grønt Center har fra sine mange års arbejde med små fødevarevirksomheder. Gode løsninger er forskellige løsninger Et eksempel på, at de samme løsninger ikke fungerer godt for alle, er økologiske grøntsager. Økologiske grøntsager er ikke en bæredygtig løsning i storkøkkenet, hvis det ikke er muligt at skaffe grøntsagerne i de ønskede mængder, eller hvis råvarerne ender med at gå til spilde på grund af ringe opbevaringsmuligheder. Teori og praksis hænger sammen Læringen har altid fokus på praksis i de enkelte virksomheder og institutioner samtidig med, at de præsenterede teorier supplerer hinanden indbyrdes og hænger sammen i forhold til at komme hele vejen omkring en udfordring. På den måde sikrer man, at teorierne både kan bruges under og efter forløbet. Og ikke mindst får deltagerne en teoretisk ramme, der hjælper dem med at komme hele vejen til målet. Genskabe viden Giv deltagerne mulighed for og rum til at: Høre om produktudvikling på et teoretisk plan og selv udvikle produkter i praksis. Få undervisning i nye færdigheder som for eksempel værtskab og selv være værter for hinanden. Praksisnærhed er kodeordet for de aktiviteter, deltagerne med afsæt i metoden Action learning har været igennem på vores kurser. Action learning er en praksisorienteret læringsmetode, hvor kursisterne aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer grundigt over deres handlinger for at blive klogere. Kursisterne danner på den måde egne erfaringer undervejs. Det er vores generelle erfaring, at metoden fungerer godt for mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner. Det er vigtigt at: Underviserne er fortrolige med at veksle mellem teori og praksis. Teoriforløb er korte og bliver kombineret med praksisarbejde. Man inddrager kursisternes praksis, når der bliver arbejdet med teori. Refleksion er også en udadvendt proces, hvor deltagerne tænker højt i dialog med andre, der grundlæggende står i samme situation: Hvordan blev viden brugt? Hvordan skabte viden resultater? Deltagerne i GROs forløb har også støttet hinanden ved at komme med løsningsforslag. På den måde har de imødekommet vores ønske om at sætte nye innovative idéer i spil hos de små virksomheder og offentlige institutioner. Fokus på den enkelte For at kunne imødekomme deltagernes konkrete behov og udfordringer og dermed gøre det muligt efterfølgende at implementere løsninger i praksis er det afgørende at: Refleksion Der skal være tid og rum til at tænke over følgende spørgsmål, når kursisterne udvikler nye fødevarer og måltider: Indlede alle forløb med at registrere deltagernes behov. Tilpasse forløb og løsninger til den enkelte organisation og de lokale behov. Hvad sker der? Hvordan sker det? Hvad betyder det skete for din virksomhed eller institution? Skaber det for eksempel større afkast eller åbner det døre for nye kunder?

6 11 Action learning og fødevareproducenter GRO har i alle forløb ønsket at supplere kursisternes kernekompetencer med nye kompetencer, der ikke direkte handler om kerneydelsen i fødevareproduktionen, for eksempel markedsføring og kundeoplevelser. Det er her vi ser de store muligheder for at skabe innovation, der løfter virksomheden. Nye kompetencer driver innovation I samarbejde med engagerede undervisere fra Erhvervsakademi Sjælland identificerede vi fem indsatsområder i de udviklingsforløb, som GRO kørte for små og mindre fødevareproducenter: Sensorik og fødevarehygiejne. Salg og markedsføring. Kommunikation, web og sociale medier. Oplevelsesøkonomi. Praktisk produktudvikling. Vi har for eksempel hjulpet virksomheder med at udvikle deres forretninger ved at gå fra at være producent til at blive gårdbutik, samt fra Bed & Breakfast til gårdcafé. De praktiske rammer Følgende principper omkring faglighed, praksisnærhed og netværk har ligget til grund for kurserne og været med til at styrke udbyttet for den enkelte deltager og muligheden for at danne netværk:

7 12 Action Learning 13 Formalia Indhold Plads til kickstart og opfølgning Et nyt innovativt samarbejde Ved tilmelding har virksomhederne givet deres grundoplysninger. På den måde kendte underviserne lidt til kursisterne på forhånd, og kursisterne kunne læse om hinanden inden kurset. Vi har afviklet kurserne i perioden fra oktober til marts/april, da fødevareproducenter har meget travlt i sommerhalvåret. Forløbene har fortrinsvis været heldagskurser af to eller tre dages varighed. Kursisterne har selv kunnet vælge antal kurser, medmindre der var tale om et planlagt sammenhængende forløb. Alle kurser har haft høj faglighed og seriøsitet herunder har vi ad hoc brugt eksterne specialister. Kursets indhold har altid været relateret til kursisternes praktiske virkelighed. Det har været muligt for virksomhederne at få respons på deres arbejde mellem kursusgangene. Under kurset har der været praktiske øvelser, hvor deltagerne har arbejdet med egen virksomhed og delt erfaringer med de andre kursusdeltagere. Samarbejdsøvelser og pauser i programmet har styrket muligheden for at danne nye netværk. Vores princip om at gøre plads til erfaringsudveksling og samarbejde har, sammen med de indlagte pauser til uformelle snakke, ført til nye idéer, forretninger og samarbejder mellem deltagerne. Vi har samlet op og hjulpet interesserede virksomheder videre ved hjælp af workshops og arbejdsgruppemøder. I nogle tilfælde har det været tilstrækkeligt for virksomhederne, at vi som tovholder har indkaldt til møder og etableret en ramme for deres samarbejde. Andre gange er vi gået skridtet videre og har koblet undervisere på for at hjælpe virksomheder med at udvikle yderligere kompetencer til de opgaver, som det nye samarbejde eller en ny idé har affødt. Eventruten er et godt eksempel på, hvordan et struktureret og veltilrettelagt forløb har været katalysator for et innovativt forretningskoncept, der opstod spontant på et kursus mellem et gartneri, en ølproducent og ejeren af en besøgsgård. En lille gruppe fødevareproducenter fra Køges bagland fik på et kursus i oplevelsesøkonomi idéen til at samarbejde om at udvikle lokale oplevelser rettet mod børnefamilier. Tanken var at give børnefamilierne unikke oplevelser langs en rute med anderledes fødevarerelaterede oplevelser, der både var til at betale og overkommelige med børn på bagsædet. Efter indledende møder og workshops med GRO som tovholder og en stiftende generalforsamling er foreningen Eventruten nu en realitet. 18 interesserede virksomheder har meldt sig under fanerne. Når eventruten har været afholdt nogle gange, er det planen, at GRO hjælper virksomhederne videre med deres forretning ved at tilbyde sparring med en oplevelsesøkonom. Fotos: Camilla Fougner

8 14 Action Learning 15 Eventruten kommer og går Eventruten består af tre events, der popper op og kun eksisterer den ene dag, den konkrete event er i luften. De enkelte ruter bliver planlagt af foreningen og dermed af virksomhederne i fællesskab. Det er valgfrit, om virksomhederne vil samarbejde om at afvikle den enkelte event. Det er planen, at der i gennemsnit bliver afholdt en eventrute om måneden fra påske til efterårsferien. Målet er, at alle virksomheder deltager i mindst ét arrangement om året. Foreningen markedsfører deres arrangementer på eventruten.dk og Facebook, og de hænger plakater op hos lokale forretningsdrivende. Der er i samarbejdet fokus på fællesskabet i forhold til at brande lokalområdet, og markedsføringen af den enkelte virksomhed er mere en kærkommen bieffekt. Eventrute-kufferten med bannere, skilte og andre markedsføringsmaterialer går på skift mellem arrangørerne for at sikre, at Eventruten bliver brandet ved alle arrangementer. Tag mor med på EventRuten Søndag d. 11 maj fra kl Mors dag hos Aakanden i Borup På denne dag er temaet hos Aakanden i Borup mors dag - med masser af forslag til gaven til mor - eller bare en hyggetur for mor. Som noget helt særligt har vi besøg af Lotte fra Gartneriet Pilely - med sig har hun chilliplanter og jordbærplanter med jordbær på. Deruder har er der lækre delikatesser fra Italien, blandt andet en liflig Asti - kom og smag den. Flødebollefestival & Chokoladeværksted Hos Fru Hansens Chokolade er der flødebollefestival med over 15 slags flødeboller - hvis du vil vide helt nøjagtigt hvad en flødebollefestival går ud på - må du besøge Fru Hansen mellem kl Besøg i Chokoladeværkstedet. Helt særlig event: se og smag de utrolig lækre chokolader. Og hør Fru Hansen fortæller om sin velsmagende verden. Besøg i Chokoladeværkstedet:135,- pr. person - kræver tilmelding Fernisering og dyrebørn Det er første gang Østervang Gård har den fornøjelse at kunne agere galleri - kom og se de flotte billeder. På denne dag kan man møde billedkunster Chanet markman fra kl. 11 til 13. I år har vi adopteret to lam og en supersød lille kviekalv, som skal have sutteflaske. Kom og hjælp os med at give dem sutteflaske eller bare nus dem bag øret - det kan de så godt lide. Distribution i regionalt perspektiv Vores kursus om distribution for små fødevareproducenter er et godt eksempel på, hvordan udbydere af kurser og uddannelsesinstitutioner ligesom GRO kan klæde virksomheder på til selv at arbejde sig frem mod fælles og bæredygtige løsninger på komplekse udfordringer. Produktion og salg fungerer godt for de fleste mindre fødevareproducenter, mens distributionen er en stor udfordring. Repræsentanter fra en række lokale fødevarenetværk hjalp GRO med at identificere konkrete behov for viden omkring distributionens mange aspekter. Det blev grobunden for et forløb til en gruppe kursister fra fem sjællandske fødevarenetværk. Forløbet dækkede: Transport og logistik. Kvalitet. Organiseringsformer. Emballering. Prissætning. Kursisterne arbejdede over et halvt år med emnerne på seks kursusgange. Parallelt med kursusforløbet arbejdede Fødevarer i Odsherred sammen med en gruppe studerende fra Erhvervsakademi Sjællands Campus Køge for at analysere og komme med løsningsmodeller til de behov og udfordringer, der er omkring distribution af fødevarer i Odsherred. Efter kursusforløbets afslutning havde deltagerne et stort ønske om at fortsætte samarbejdet for i fællesskab at finde løsninger for hele regionen i forhold til at levere lokale kvalitetsvarer til restauranter, madmarkeder og andre distributører af fødevarer. Nu arbejder en arbejdsgruppe under supervision af GRO med at udvikle principper for at etablere en fælles organisation, mens to specialestuderende fra Campus Køge arbejder med konkrete løsningsmodeller for kørslen. Sammen er vi stærke Den noget utraditionelle cateringvirksomhed Livsnyder & Bonderøv på Stevns er et eksempel på en virksomhed, der har udviklet sig på alle fronter efter at have deltaget i en række af GROs kurser. Dyndetvej 4, 4140 Borup Norddalsvej 4, Assendrup, 4623 Lille Skensved Harekærvej 17, Ejby 4623 Lille Skensved Hvad er EventRuten? EventRuten er en forening af lokale virksomheder, som gerne vil invitere dig indenfor til en særlig oplevelse hver måned mellem påske og efterårsferien. Eventene bliver afholdt på skift af medlemmerne og hver event vil være sammensat af flere mindre events - på en slags rute. Deraf navnet: EventRuten Kontakt Tel.: Camilla: eller Lotte: Følg os på Facebook Og følg med i hvad der sker Du kan læse meget mere om på

9 16 Action Learning Det lokale netværk er det vigtigste Jens Hansen producerer fødevarer og arrangerer et hav af spændende madoplevelser i sin virksomhed Livsnyder & Bonderøv. Han gør det allerhelst i samarbejde med andre lokale aktører, som for eksempel fødevareproducenter og naturvejledere. Det er hans motto, at vi først for alvor er stærke, når vi er sammen. Virksomheden er medlem af Stevns Fødevarenetværk, hvor Jens blandt andet er aktiv i det ugentlige onsdagsmarked i Store Heddinge og bevidst arbejder med at anvende lokale producenters afgrøder. Derfor kan gæster til Jens selskaber altid være sikre på at sætte tænderne i lokale råvarer og lægge øre til fortællinger fra Stevns. Kunder på markedet og den nyåbnede webshop kan selvfølgelig købe lokale varer som spegepølser, der er produceret i samarbejde med en slagter i området. Livsnyder & Bonderøv er en lille virksomhed, der ved at udnytte nye kompetencer og netværk til at udvikle sig, spiller en stor rolle for andre lokale virksomheder og aktiviteter, der også er med til at fastholde borgernes indkøb af lokale fødevarer og tiltrække gæster udefra. Jens Hansen er kok og ejer af Livsnyder & Bonderøv. Efter at have drevet virksomheden i nogle år, savnede han sparring, samarbejdspartnere og viden, der kunne hjælpe ham med at få gang i de bedste af sine mange idéer. Han meldte sig derfor til næsten alle kurser i et kompetenceudviklingsforløb for mindre fødevareproducenter. Salg, oplevelsesøkonomi, hjemmeside og sociale medier er nogle af de fokusområder, som Jens Hansen har udnyttet til fulde i forhold til at sætte turbo på sin virksomhed. Kurserne hjalp ham med at definere sin målgruppe klarere, hvilket afspejler sig på livsnyderogbonderoev.dk og Facebook, hvor han løbende gør opmærksom på arrangementer og nye produkter. Jens Hansens ordrebog er fuld, og han har ansat ekstra hænder til de mange aktiviteter i virksomheden. Kurset i oplevelsesøkonomi har givet ham mange nye idéer til arrangementer, og han er blevet mere bevidst om at iscenesætte sine produkter. Når han for eksempel stiller op med sit mobile køkken til selskaber og fester, er der nu både duge, bannere og friske krydderurter, og gæsterne bliver engageret undervejs.

10 18 Action Learning 19 Action learning og offentlige institutioner GRO har tilrettelagt kurserne med udgangspunkt i de enkelte institutioners lokale og aktuelle udfordringer, som vi har afdækket via interviews med en række medarbejdere i forskellige køkkener og institutioner. På den måde har vi kunnet overvinde den generelle opfattelse af, at kurser kun inspirerer den enkelte medarbejder kursisten men sjældent skaber forandringer i praksis. Redskaber i undervisningen Handleplan: Fastholde hvordan den enkelte deltagergruppe på baggrund af dagens oplæg og institutionens egne målsætninger skaber forandring. Planerne bliver drøftet i grupper på tværs af tilhørsforhold. Logbog: Hjælper deltagerne med systematisk at nedfælde individuelle refleksioner. Deltagerne skriver til sig selv om egen praksis og fremmer den indre dialog om oplæg og inspiration samt de kommende forandringer, aftaler og gruppedrøftelser. Afsæt tid på alle kursusdage til at føre logbog. Netværk: Giver hver enkelt deltager mulighed for at drøfte egne og andres udfordringer på baggrund af den udvikling, der sker i institution og køkken. Afsæt tid efter hver kursusdag til at skabe nye kontakter for at fremme udvikling og forandring. Herudover var der fokus på udvikling af kompetencer inden for områderne: Måltidsoplevelser. Anvendelse af råvarer i et bæredygtigt perspektiv. Medejerskab. Nøglehulsmærket. Kurserne varede tre eller fire hele dage med et par ugers pause mellem hver kursusgang. Vi har taget afsæt i fælles oplæg for at inspirere til forandringer i køkkenet. Ud fra denne inspiration valgte den enkelte deltager selv workshops med et specifikt indhold, der var relevant for hans eller hendes arbejde med udvikling og forandring i hverdagen. Planlægning og rammer For at styrke forandringsprocesser i organisationen og selve produktionen af mad og måltider har vi både fokuseret på den omstilling, der sker på det overordnede plan og den, der sker i praksis. Her inddrog vi eksempler fra hverdagen, for eksempel: Glade medarbejdere giver glade brugere. Et serviceminded og positivt personale er en del af madoplevelsen og med til at skabe et positivt studiemiljø. Metoder til at skabe glæde blandt ledere og medarbejdere fanger energien og frigiver potentialet. Leg, nærvær og tydelige holdninger skaber arbejdsglæde og medejerskab hos medarbejdere og brugere. Fotos: Michael Munch Jurcenoks og Dora Eloisa Navarro Bustos

11 20 Action Learning 21 En kreativ tilgang til praktik og sanser En metode, der sætter gang i deltagernes kreative og innovative tilgang til smag, sanser og råvarekombinationer er, at alle grupper får udleveret en kasse med ens råvarer samt en fælles kasse med grundsmage. Valget af råvarer hænger i overvejende grad sammen med principper om bæredygtighed, årstid, sundhed, mangfoldighed, nye anvendelsesmuligheder, nye råvarer samt lokal og regional produktion. Ved at undersøge fødevarer, tilberede mad og tilrettelægge måltider sammen med andre bliver deltagernes maddannelse styrket, og de får vækket deres lyst til at nyde maden sammen med andre. Under borddækning og præsentation af maden bliver der arbejdet med sanseoplevelser og sat fokus på æstetikken i et godt måltid. Når tilberedningen er færdig, skifter to af deltagerne gruppe, hvilket synliggør rollerne som gæst og vært. Pædagogiske konsulenter giver sparring til køkkenpersonalet Pædagogisk indsigt er essentiel i forhold til at hjælpe køkkenpersonalet med at klæde de unge på til selv at kunne træffe gode og sunde valg på baggrund af værdier, indsigt og smagen for gode måltider. Det handler om at: Udvikle medejerskab for madlavningen hos de unge. Skabe et godt socialt fællesskab om måltiderne. Hjælpe de unge med muligheder i forhold til sundere adfærd. Skabe sammenhæng mellem skolens værdier, kostpolitik og dagligdagen. Sunde oplevelser og de unge i centrum Elizabeth Dahm fra Sydsjællands Idrætsefterskole havde 20 års erfaring som økonoma, da hun deltog i et af vores kompetenceforløb. Efter kurset og en undersøgelse blandt skolens elever er de unge nu kommet i centrum for mad og måltider. Alle elever er med i køkkenet en uges tid et par gange om året, hvor der også er tilknyttet en pædagogisk konsulent. Skolen evaluerer på køkkenforløbene, der har fået eleverne til at føle sig mere respekteret og tage ejerskab for madlavningen. Aktiviteterne på Sydsjællands Idrætsefterskole har fokus på sundhed. I forbindelse med udviklingsplanerne er spisesituationerne under lup, og skolen arbejder også sammen med en arkitekt om at skabe en hyggelig spisestue med god akustik og rolige omgivelser.

12 22 Action Learning De nye rammer skal give eleverne anderledes spiseoplevelser og samtidig motivere personalet til at fortsætte den gode udvikling i køkkenet ved at skabe nye muligheder for at præsentere og iscenesætte maden. Kreative øvelser, samarbejde og måltider sætter fokus på: Netværk. Værtskab. Socialt fællesskab. Maddannelse. Æstetiske formudtryk og inspiration. De fem håndbøger i serien Action learning Nye kompetencer skaber innovation Bogen omhandler Action learning en praksisorienteret læringsmetode til innovationsprocesser, hvor kursister aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer og danner deres egne erfaringer undervejs. GROs kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb er, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer inden for bl.a. markedsføring, distribution og kundeoplevelser. Vi mener det er her mulighederne for at skabe innovation skal findes. Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Bogen opridser erfaringer med innovation i produktudvikling til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksisterende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier og giver eksempler fra praksis alt sammen med relation til arbejdet i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Vores innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Afsættet er helt nye produkter, hvor man starter fra bunden med at skabe selve opskriften men modellen kan også bruges til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Branding Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland Med afsæt i fremtids- og vækstmuligheder beskriver bogen de erfaringer og muligheder, der er i forhold til at finde en fælles brandingplatform for fødevareerhvervet i Region Sjælland. Brandet skal være med til at udvikle forretningen for regionale produkter og koncepter på en måde, så flere sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider bliver tilgængelige for borgere, institutioner og virksomheder i og uden for regionen. I bogen definerer vi vores måde at bruge brandingbegrebet på, og præsenterer og tester tre forskellige scenarier for branding af regionens fødevarer og anbefaler strategien smag-oplev-opdag. Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Bogen redegør for erfaringer med at udvikle og markedsføre madoplevelser. Indholdet er målrettet til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med fødevarer, gastronomi og turisme. Andre med interesse i at udvikle og markedsføre fødevarerelaterede oplevelser gerne på tværs af faggrupper kan også blive inspireret. Med den regionale restaurantkonkurrence Local Cooking som case, kommer vi rundt om arbejdet med effektfuld markedsføring - fra den gode idé til nye oplevelser og videre til event management og storytelling om mad og steder. Du kan rekvirere flere gratis eksemplarer af denne bog hos den GRO-partner, der står nævnt som forfatter på bagsiden. Alle bøger i serien kan bestilles eller downloades her: Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby W greencenter.dk / E / T Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med kundeoplevelser Via erfaringer fra virksomhedsnære innovationsforløb giver bogen en introduktion til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling. Vi beskriver hvordan virksomheder kan nytænke deres forretning, hvis de arbejder strategisk med oplevelsesbaseret innovation. Det gælder også virksomheder, der ikke primært er oplevelsesvirksomheder. Bogen præsenterer værktøjer og metoder, som kan bruges til at udvikle og understøtte innovationsprocesser fra den spæde idé til praksis. Den viser gevinsterne ved at involvere og få støtte fra eksterne aktører, så man slipper fri af vanetænkning og får øje på nye udviklingspotentialer.

13 Udgiver: GRO grønne regionale madoplevelser / Fotos, hvor intet andet er angivet: Vibeke Vollmer Redaktion & grafisk design: Toft & Tingkov / Tryk: Kandrup Bogtrykkeri / Oplag: 1000 stk. Kontaktoplysninger: Uddannelsescenter Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde / W ucr.dk / E / T

Konference om innovation på fødevareområdet

Konference om innovation på fødevareområdet Konference om innovation på fødevareområdet GRO og lokale fødevareproducenter sætter spot på kvalitetsfødevarer, ekstraordinære oplevelser, frugtbare netværk og effektiv praksis. 3 Et ambitiøst fødevareprojekt

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G GRATIS KURSUSTILBUD TIL: GÅRDBUTIKKER CAFÉER MINDRE FØDEVAREVIRKSOMHEDER BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G 1 3.0 1 2 6.0 2. O G 0 5.0 3.2 0 1 4 9-16 S K

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen, Berit Nørgaard Olesen, Jesper Zeilund, Jan Krag Jacobsen Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med oplevelser Oplevelsesbaseret

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: ØKODAG DEN 23. FEBRUAR 2015 www.copenhagenfoodfair.dk Copenhagen Food Fair 2015 handler om VÆRTSKAB og det at møde sine

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere