Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation

2 Action Learning 3 Værktøjer og inspiration til praksis Et ambitiøst fødevareprojekt GRO grønne regionale madoplevelser har i perioden arbejdet for at skabe vækst i Region Sjælland gennem nytænkning på fødevareområdet. Projektet har fokus på fødevarer af høj kvalitet samt udvikling og markedsføring af kulinariske oplevelser for regionens borgere og gæster. I fem små håndbøger deler vi ud af GROs erfaringer og resultater fra innovations-, udviklings- og uddannelsesforløb med små og mellemstore virksomheder og offentlige institutioner i Region Sjælland. Alle bøgerne handler om de metoder og tilgange, som vi har brugt til at udvikle kompetencer, produkter og forretninger inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. Processer og resultater er eksemplificeret ved hjælp af cases med virksomheder, vi har arbejdet sammen med i projektet. Titlerne på de fem bøger er: Action learning. Branding. Det kreative fødevarelaboratorium. Udvikling og markedsføring af madoplevelser. Oplevelsesbaseret innovation. Læs mere om de fem bøger bagerst i bogen. Indsatsområder i GRO-projektet: 1. Forretningsudvikling og branding i og uden for Region Sjælland. 2. Innovation omkring produkt-, service- og konceptudvikling: Forny fødevareprodukter, processer, organisation, forretningsmodeller og afsætning. 3. Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet: Koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser med faglighed, viden om ernæring og produktudvikling. I spændingsfeltet mellem praksis, teori og forskning har vi via udviklingsforløb, kompetenceudvikling, workshops og events arbejdet med at udvikle og fremme erhvervet i regionen med et skatkammer af kvalitetsfødevarer og oplevelsesøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens fødevareudvikling Målet med det nytænkende projekt og samarbejdet har været at motivere og hjælpe regionens fødevareerhverv til at tænke tværgående og innovativt. Efter knapt tre års samarbejde med regionens virksomheder står det klart, at det også i praksis er en frugtbar måde at skabe nye produkter, processer og ydelser på til gavn for både indtjening og beskæftigelse. Bag projektet står et stærkt hold med meget forskellige kompetencer fra videns-, oplevelses- og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne har været målrettet til alle fødevarerelaterede erhverv, men har også involveret virksomheder indenfor eksempelvis turisme, design og kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. I projektets tre leveår har GRO arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i Region Sjælland primært små og mellemstore virksomheder samt en række offentlige institutioner. Vi har taget udgangspunkt i at møde virksomhederne ud fra deres aktuelle behov og udfordringer. Alle innovations- og uddannelsesforløb har drejet sig konkret om den enkelte. Flere virksomheder er efterfølgende begyndt at arbejde mere strategisk og langsigtet med innovation og udvikling efter virksomhedernes egne udsagn fordi de i praksis har set, at det virker og skaber værdi for dem. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Region Sjælland og Region Sjællands Vækstforum har støttet GRO-projektet.

3 5 Sammendrag I denne håndbog giver vi GROs erfaringer med Action learning som læringsmetode videre til kursusudbydere og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med innovation inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. GROs opgave omkring kompetenceudvikling var at hjælpe mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner i Region Sjælland med at udvikle deres kompetencer. I perioden har 128 små fødevareproducenter og turismevirksomheder, 34 offentlige institutioner og 26 madboder fra Roskilde Festival deltaget i vores forskellige forløb omkring kompetencer. Praksisnærhed er kodeordet for de aktiviteter, deltagerne med afsæt i metoden Action learning har været igennem på vores kurser. Action learning er en praksisorienteret læringsmetode, hvor kursisterne aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer grundigt over deres handlinger for at blive klogere. Kursisterne danner på den måde egne erfaringer undervejs. Det er vores generelle erfaring, at metoden fungerer godt for mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner. Vores kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb har været, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer, for eksempel markedsføring, distribution og kundeoplevelser, der ikke direkte handler om kerneydelsen i fødevareproduktionen eller madlavningen. Vi mener, det er i disse nye kompetencer mulighederne for at skabe innovation skal findes. Opgaver og undervisning på kurser og workshops har overordnet været bygget op omkring deltagernes egne udfordringer, muligheden for at dele erfaringer og idéer, samt rum til at etablere netværk med andre kursister. Kombinationen af at tage afsæt i praksis og frugtbare netværksdannelser har vist sig at være bærende i forhold til at etablere nye samarbejder og virksomheder.

4 7 Action learning som læringsmetode Vores tilgang til læring er inspireret af Action learning, der er orienteret mod at løse problemer i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Læringsmetoden blev udviklet af den britiske professor Reg Revans og handler om, at læring bedst opstår ved at afprøve teorien i praksis og samtidig reflektere over det, der sker. Få en hurtig og god introduktion til Action learning i Reg Revans bog ABC of Action Learning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Vi har valgt Action learning som overordnet metode, fordi den har afsæt i virkeligheden og allerede starter med at skabe innovation under uddannelsesforløbet. Vi har anvendt metoden til at udvikle kompetencer i den enkelte virksomhed og institution, samt til generelt at styrke de fødevarerelaterede erhverv og øge sundheden via offentlige institutioner i Region Sjælland. For at kunne bruge metoden effektivt og tilbyde kvalificerede redskaber og løsninger, der imøde- kommer deltagernes interesser og løfter deres kompetencer, er der brug for at: 1. Kortlægge deltagernes typiske udfordringer og behov for at udvikle kompetencer. 2. Etablere et udviklingsforløb, hvor deltagerne har mulighed for at danne nye kompetencer ved at afprøve ny viden i praksis. 3. Skabe et udviklingsforløb, hvor deltagerne har mulighed for at sætte innovative idéer i spil i deres organisation.

5 8 Action Learning 9 Kend dine deltagere Et godt forløb Praksisnærhed er alfa og omega Samarbejde og dialog Det er afgørende at sætte sig ind i deltagernes udfordringer og behov, inden man planlægger et forløb. Vi interviewede for eksempel forskellige små fødevareproducenter og mad- og måltidsmedarbejdere fra offentlige institutioner. Interviewene blev suppleret med de erfaringer, som Grønt Center har fra sine mange års arbejde med små fødevarevirksomheder. Gode løsninger er forskellige løsninger Et eksempel på, at de samme løsninger ikke fungerer godt for alle, er økologiske grøntsager. Økologiske grøntsager er ikke en bæredygtig løsning i storkøkkenet, hvis det ikke er muligt at skaffe grøntsagerne i de ønskede mængder, eller hvis råvarerne ender med at gå til spilde på grund af ringe opbevaringsmuligheder. Teori og praksis hænger sammen Læringen har altid fokus på praksis i de enkelte virksomheder og institutioner samtidig med, at de præsenterede teorier supplerer hinanden indbyrdes og hænger sammen i forhold til at komme hele vejen omkring en udfordring. På den måde sikrer man, at teorierne både kan bruges under og efter forløbet. Og ikke mindst får deltagerne en teoretisk ramme, der hjælper dem med at komme hele vejen til målet. Genskabe viden Giv deltagerne mulighed for og rum til at: Høre om produktudvikling på et teoretisk plan og selv udvikle produkter i praksis. Få undervisning i nye færdigheder som for eksempel værtskab og selv være værter for hinanden. Praksisnærhed er kodeordet for de aktiviteter, deltagerne med afsæt i metoden Action learning har været igennem på vores kurser. Action learning er en praksisorienteret læringsmetode, hvor kursisterne aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer grundigt over deres handlinger for at blive klogere. Kursisterne danner på den måde egne erfaringer undervejs. Det er vores generelle erfaring, at metoden fungerer godt for mindre fødevareproducenter og mad- og måltidspersonale i offentlige institutioner. Det er vigtigt at: Underviserne er fortrolige med at veksle mellem teori og praksis. Teoriforløb er korte og bliver kombineret med praksisarbejde. Man inddrager kursisternes praksis, når der bliver arbejdet med teori. Refleksion er også en udadvendt proces, hvor deltagerne tænker højt i dialog med andre, der grundlæggende står i samme situation: Hvordan blev viden brugt? Hvordan skabte viden resultater? Deltagerne i GROs forløb har også støttet hinanden ved at komme med løsningsforslag. På den måde har de imødekommet vores ønske om at sætte nye innovative idéer i spil hos de små virksomheder og offentlige institutioner. Fokus på den enkelte For at kunne imødekomme deltagernes konkrete behov og udfordringer og dermed gøre det muligt efterfølgende at implementere løsninger i praksis er det afgørende at: Refleksion Der skal være tid og rum til at tænke over følgende spørgsmål, når kursisterne udvikler nye fødevarer og måltider: Indlede alle forløb med at registrere deltagernes behov. Tilpasse forløb og løsninger til den enkelte organisation og de lokale behov. Hvad sker der? Hvordan sker det? Hvad betyder det skete for din virksomhed eller institution? Skaber det for eksempel større afkast eller åbner det døre for nye kunder?

6 11 Action learning og fødevareproducenter GRO har i alle forløb ønsket at supplere kursisternes kernekompetencer med nye kompetencer, der ikke direkte handler om kerneydelsen i fødevareproduktionen, for eksempel markedsføring og kundeoplevelser. Det er her vi ser de store muligheder for at skabe innovation, der løfter virksomheden. Nye kompetencer driver innovation I samarbejde med engagerede undervisere fra Erhvervsakademi Sjælland identificerede vi fem indsatsområder i de udviklingsforløb, som GRO kørte for små og mindre fødevareproducenter: Sensorik og fødevarehygiejne. Salg og markedsføring. Kommunikation, web og sociale medier. Oplevelsesøkonomi. Praktisk produktudvikling. Vi har for eksempel hjulpet virksomheder med at udvikle deres forretninger ved at gå fra at være producent til at blive gårdbutik, samt fra Bed & Breakfast til gårdcafé. De praktiske rammer Følgende principper omkring faglighed, praksisnærhed og netværk har ligget til grund for kurserne og været med til at styrke udbyttet for den enkelte deltager og muligheden for at danne netværk:

7 12 Action Learning 13 Formalia Indhold Plads til kickstart og opfølgning Et nyt innovativt samarbejde Ved tilmelding har virksomhederne givet deres grundoplysninger. På den måde kendte underviserne lidt til kursisterne på forhånd, og kursisterne kunne læse om hinanden inden kurset. Vi har afviklet kurserne i perioden fra oktober til marts/april, da fødevareproducenter har meget travlt i sommerhalvåret. Forløbene har fortrinsvis været heldagskurser af to eller tre dages varighed. Kursisterne har selv kunnet vælge antal kurser, medmindre der var tale om et planlagt sammenhængende forløb. Alle kurser har haft høj faglighed og seriøsitet herunder har vi ad hoc brugt eksterne specialister. Kursets indhold har altid været relateret til kursisternes praktiske virkelighed. Det har været muligt for virksomhederne at få respons på deres arbejde mellem kursusgangene. Under kurset har der været praktiske øvelser, hvor deltagerne har arbejdet med egen virksomhed og delt erfaringer med de andre kursusdeltagere. Samarbejdsøvelser og pauser i programmet har styrket muligheden for at danne nye netværk. Vores princip om at gøre plads til erfaringsudveksling og samarbejde har, sammen med de indlagte pauser til uformelle snakke, ført til nye idéer, forretninger og samarbejder mellem deltagerne. Vi har samlet op og hjulpet interesserede virksomheder videre ved hjælp af workshops og arbejdsgruppemøder. I nogle tilfælde har det været tilstrækkeligt for virksomhederne, at vi som tovholder har indkaldt til møder og etableret en ramme for deres samarbejde. Andre gange er vi gået skridtet videre og har koblet undervisere på for at hjælpe virksomheder med at udvikle yderligere kompetencer til de opgaver, som det nye samarbejde eller en ny idé har affødt. Eventruten er et godt eksempel på, hvordan et struktureret og veltilrettelagt forløb har været katalysator for et innovativt forretningskoncept, der opstod spontant på et kursus mellem et gartneri, en ølproducent og ejeren af en besøgsgård. En lille gruppe fødevareproducenter fra Køges bagland fik på et kursus i oplevelsesøkonomi idéen til at samarbejde om at udvikle lokale oplevelser rettet mod børnefamilier. Tanken var at give børnefamilierne unikke oplevelser langs en rute med anderledes fødevarerelaterede oplevelser, der både var til at betale og overkommelige med børn på bagsædet. Efter indledende møder og workshops med GRO som tovholder og en stiftende generalforsamling er foreningen Eventruten nu en realitet. 18 interesserede virksomheder har meldt sig under fanerne. Når eventruten har været afholdt nogle gange, er det planen, at GRO hjælper virksomhederne videre med deres forretning ved at tilbyde sparring med en oplevelsesøkonom. Fotos: Camilla Fougner

8 14 Action Learning 15 Eventruten kommer og går Eventruten består af tre events, der popper op og kun eksisterer den ene dag, den konkrete event er i luften. De enkelte ruter bliver planlagt af foreningen og dermed af virksomhederne i fællesskab. Det er valgfrit, om virksomhederne vil samarbejde om at afvikle den enkelte event. Det er planen, at der i gennemsnit bliver afholdt en eventrute om måneden fra påske til efterårsferien. Målet er, at alle virksomheder deltager i mindst ét arrangement om året. Foreningen markedsfører deres arrangementer på eventruten.dk og Facebook, og de hænger plakater op hos lokale forretningsdrivende. Der er i samarbejdet fokus på fællesskabet i forhold til at brande lokalområdet, og markedsføringen af den enkelte virksomhed er mere en kærkommen bieffekt. Eventrute-kufferten med bannere, skilte og andre markedsføringsmaterialer går på skift mellem arrangørerne for at sikre, at Eventruten bliver brandet ved alle arrangementer. Tag mor med på EventRuten Søndag d. 11 maj fra kl Mors dag hos Aakanden i Borup På denne dag er temaet hos Aakanden i Borup mors dag - med masser af forslag til gaven til mor - eller bare en hyggetur for mor. Som noget helt særligt har vi besøg af Lotte fra Gartneriet Pilely - med sig har hun chilliplanter og jordbærplanter med jordbær på. Deruder har er der lækre delikatesser fra Italien, blandt andet en liflig Asti - kom og smag den. Flødebollefestival & Chokoladeværksted Hos Fru Hansens Chokolade er der flødebollefestival med over 15 slags flødeboller - hvis du vil vide helt nøjagtigt hvad en flødebollefestival går ud på - må du besøge Fru Hansen mellem kl Besøg i Chokoladeværkstedet. Helt særlig event: se og smag de utrolig lækre chokolader. Og hør Fru Hansen fortæller om sin velsmagende verden. Besøg i Chokoladeværkstedet:135,- pr. person - kræver tilmelding Fernisering og dyrebørn Det er første gang Østervang Gård har den fornøjelse at kunne agere galleri - kom og se de flotte billeder. På denne dag kan man møde billedkunster Chanet markman fra kl. 11 til 13. I år har vi adopteret to lam og en supersød lille kviekalv, som skal have sutteflaske. Kom og hjælp os med at give dem sutteflaske eller bare nus dem bag øret - det kan de så godt lide. Distribution i regionalt perspektiv Vores kursus om distribution for små fødevareproducenter er et godt eksempel på, hvordan udbydere af kurser og uddannelsesinstitutioner ligesom GRO kan klæde virksomheder på til selv at arbejde sig frem mod fælles og bæredygtige løsninger på komplekse udfordringer. Produktion og salg fungerer godt for de fleste mindre fødevareproducenter, mens distributionen er en stor udfordring. Repræsentanter fra en række lokale fødevarenetværk hjalp GRO med at identificere konkrete behov for viden omkring distributionens mange aspekter. Det blev grobunden for et forløb til en gruppe kursister fra fem sjællandske fødevarenetværk. Forløbet dækkede: Transport og logistik. Kvalitet. Organiseringsformer. Emballering. Prissætning. Kursisterne arbejdede over et halvt år med emnerne på seks kursusgange. Parallelt med kursusforløbet arbejdede Fødevarer i Odsherred sammen med en gruppe studerende fra Erhvervsakademi Sjællands Campus Køge for at analysere og komme med løsningsmodeller til de behov og udfordringer, der er omkring distribution af fødevarer i Odsherred. Efter kursusforløbets afslutning havde deltagerne et stort ønske om at fortsætte samarbejdet for i fællesskab at finde løsninger for hele regionen i forhold til at levere lokale kvalitetsvarer til restauranter, madmarkeder og andre distributører af fødevarer. Nu arbejder en arbejdsgruppe under supervision af GRO med at udvikle principper for at etablere en fælles organisation, mens to specialestuderende fra Campus Køge arbejder med konkrete løsningsmodeller for kørslen. Sammen er vi stærke Den noget utraditionelle cateringvirksomhed Livsnyder & Bonderøv på Stevns er et eksempel på en virksomhed, der har udviklet sig på alle fronter efter at have deltaget i en række af GROs kurser. Dyndetvej 4, 4140 Borup Norddalsvej 4, Assendrup, 4623 Lille Skensved Harekærvej 17, Ejby 4623 Lille Skensved Hvad er EventRuten? EventRuten er en forening af lokale virksomheder, som gerne vil invitere dig indenfor til en særlig oplevelse hver måned mellem påske og efterårsferien. Eventene bliver afholdt på skift af medlemmerne og hver event vil være sammensat af flere mindre events - på en slags rute. Deraf navnet: EventRuten Kontakt Tel.: Camilla: eller Lotte: Følg os på Facebook Og følg med i hvad der sker Du kan læse meget mere om på

9 16 Action Learning Det lokale netværk er det vigtigste Jens Hansen producerer fødevarer og arrangerer et hav af spændende madoplevelser i sin virksomhed Livsnyder & Bonderøv. Han gør det allerhelst i samarbejde med andre lokale aktører, som for eksempel fødevareproducenter og naturvejledere. Det er hans motto, at vi først for alvor er stærke, når vi er sammen. Virksomheden er medlem af Stevns Fødevarenetværk, hvor Jens blandt andet er aktiv i det ugentlige onsdagsmarked i Store Heddinge og bevidst arbejder med at anvende lokale producenters afgrøder. Derfor kan gæster til Jens selskaber altid være sikre på at sætte tænderne i lokale råvarer og lægge øre til fortællinger fra Stevns. Kunder på markedet og den nyåbnede webshop kan selvfølgelig købe lokale varer som spegepølser, der er produceret i samarbejde med en slagter i området. Livsnyder & Bonderøv er en lille virksomhed, der ved at udnytte nye kompetencer og netværk til at udvikle sig, spiller en stor rolle for andre lokale virksomheder og aktiviteter, der også er med til at fastholde borgernes indkøb af lokale fødevarer og tiltrække gæster udefra. Jens Hansen er kok og ejer af Livsnyder & Bonderøv. Efter at have drevet virksomheden i nogle år, savnede han sparring, samarbejdspartnere og viden, der kunne hjælpe ham med at få gang i de bedste af sine mange idéer. Han meldte sig derfor til næsten alle kurser i et kompetenceudviklingsforløb for mindre fødevareproducenter. Salg, oplevelsesøkonomi, hjemmeside og sociale medier er nogle af de fokusområder, som Jens Hansen har udnyttet til fulde i forhold til at sætte turbo på sin virksomhed. Kurserne hjalp ham med at definere sin målgruppe klarere, hvilket afspejler sig på livsnyderogbonderoev.dk og Facebook, hvor han løbende gør opmærksom på arrangementer og nye produkter. Jens Hansens ordrebog er fuld, og han har ansat ekstra hænder til de mange aktiviteter i virksomheden. Kurset i oplevelsesøkonomi har givet ham mange nye idéer til arrangementer, og han er blevet mere bevidst om at iscenesætte sine produkter. Når han for eksempel stiller op med sit mobile køkken til selskaber og fester, er der nu både duge, bannere og friske krydderurter, og gæsterne bliver engageret undervejs.

10 18 Action Learning 19 Action learning og offentlige institutioner GRO har tilrettelagt kurserne med udgangspunkt i de enkelte institutioners lokale og aktuelle udfordringer, som vi har afdækket via interviews med en række medarbejdere i forskellige køkkener og institutioner. På den måde har vi kunnet overvinde den generelle opfattelse af, at kurser kun inspirerer den enkelte medarbejder kursisten men sjældent skaber forandringer i praksis. Redskaber i undervisningen Handleplan: Fastholde hvordan den enkelte deltagergruppe på baggrund af dagens oplæg og institutionens egne målsætninger skaber forandring. Planerne bliver drøftet i grupper på tværs af tilhørsforhold. Logbog: Hjælper deltagerne med systematisk at nedfælde individuelle refleksioner. Deltagerne skriver til sig selv om egen praksis og fremmer den indre dialog om oplæg og inspiration samt de kommende forandringer, aftaler og gruppedrøftelser. Afsæt tid på alle kursusdage til at føre logbog. Netværk: Giver hver enkelt deltager mulighed for at drøfte egne og andres udfordringer på baggrund af den udvikling, der sker i institution og køkken. Afsæt tid efter hver kursusdag til at skabe nye kontakter for at fremme udvikling og forandring. Herudover var der fokus på udvikling af kompetencer inden for områderne: Måltidsoplevelser. Anvendelse af råvarer i et bæredygtigt perspektiv. Medejerskab. Nøglehulsmærket. Kurserne varede tre eller fire hele dage med et par ugers pause mellem hver kursusgang. Vi har taget afsæt i fælles oplæg for at inspirere til forandringer i køkkenet. Ud fra denne inspiration valgte den enkelte deltager selv workshops med et specifikt indhold, der var relevant for hans eller hendes arbejde med udvikling og forandring i hverdagen. Planlægning og rammer For at styrke forandringsprocesser i organisationen og selve produktionen af mad og måltider har vi både fokuseret på den omstilling, der sker på det overordnede plan og den, der sker i praksis. Her inddrog vi eksempler fra hverdagen, for eksempel: Glade medarbejdere giver glade brugere. Et serviceminded og positivt personale er en del af madoplevelsen og med til at skabe et positivt studiemiljø. Metoder til at skabe glæde blandt ledere og medarbejdere fanger energien og frigiver potentialet. Leg, nærvær og tydelige holdninger skaber arbejdsglæde og medejerskab hos medarbejdere og brugere. Fotos: Michael Munch Jurcenoks og Dora Eloisa Navarro Bustos

11 20 Action Learning 21 En kreativ tilgang til praktik og sanser En metode, der sætter gang i deltagernes kreative og innovative tilgang til smag, sanser og råvarekombinationer er, at alle grupper får udleveret en kasse med ens råvarer samt en fælles kasse med grundsmage. Valget af råvarer hænger i overvejende grad sammen med principper om bæredygtighed, årstid, sundhed, mangfoldighed, nye anvendelsesmuligheder, nye råvarer samt lokal og regional produktion. Ved at undersøge fødevarer, tilberede mad og tilrettelægge måltider sammen med andre bliver deltagernes maddannelse styrket, og de får vækket deres lyst til at nyde maden sammen med andre. Under borddækning og præsentation af maden bliver der arbejdet med sanseoplevelser og sat fokus på æstetikken i et godt måltid. Når tilberedningen er færdig, skifter to af deltagerne gruppe, hvilket synliggør rollerne som gæst og vært. Pædagogiske konsulenter giver sparring til køkkenpersonalet Pædagogisk indsigt er essentiel i forhold til at hjælpe køkkenpersonalet med at klæde de unge på til selv at kunne træffe gode og sunde valg på baggrund af værdier, indsigt og smagen for gode måltider. Det handler om at: Udvikle medejerskab for madlavningen hos de unge. Skabe et godt socialt fællesskab om måltiderne. Hjælpe de unge med muligheder i forhold til sundere adfærd. Skabe sammenhæng mellem skolens værdier, kostpolitik og dagligdagen. Sunde oplevelser og de unge i centrum Elizabeth Dahm fra Sydsjællands Idrætsefterskole havde 20 års erfaring som økonoma, da hun deltog i et af vores kompetenceforløb. Efter kurset og en undersøgelse blandt skolens elever er de unge nu kommet i centrum for mad og måltider. Alle elever er med i køkkenet en uges tid et par gange om året, hvor der også er tilknyttet en pædagogisk konsulent. Skolen evaluerer på køkkenforløbene, der har fået eleverne til at føle sig mere respekteret og tage ejerskab for madlavningen. Aktiviteterne på Sydsjællands Idrætsefterskole har fokus på sundhed. I forbindelse med udviklingsplanerne er spisesituationerne under lup, og skolen arbejder også sammen med en arkitekt om at skabe en hyggelig spisestue med god akustik og rolige omgivelser.

12 22 Action Learning De nye rammer skal give eleverne anderledes spiseoplevelser og samtidig motivere personalet til at fortsætte den gode udvikling i køkkenet ved at skabe nye muligheder for at præsentere og iscenesætte maden. Kreative øvelser, samarbejde og måltider sætter fokus på: Netværk. Værtskab. Socialt fællesskab. Maddannelse. Æstetiske formudtryk og inspiration. De fem håndbøger i serien Action learning Nye kompetencer skaber innovation Bogen omhandler Action learning en praksisorienteret læringsmetode til innovationsprocesser, hvor kursister aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer og danner deres egne erfaringer undervejs. GROs kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb er, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer inden for bl.a. markedsføring, distribution og kundeoplevelser. Vi mener det er her mulighederne for at skabe innovation skal findes. Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Bogen opridser erfaringer med innovation i produktudvikling til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksisterende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier og giver eksempler fra praksis alt sammen med relation til arbejdet i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Vores innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Afsættet er helt nye produkter, hvor man starter fra bunden med at skabe selve opskriften men modellen kan også bruges til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Branding Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland Med afsæt i fremtids- og vækstmuligheder beskriver bogen de erfaringer og muligheder, der er i forhold til at finde en fælles brandingplatform for fødevareerhvervet i Region Sjælland. Brandet skal være med til at udvikle forretningen for regionale produkter og koncepter på en måde, så flere sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider bliver tilgængelige for borgere, institutioner og virksomheder i og uden for regionen. I bogen definerer vi vores måde at bruge brandingbegrebet på, og præsenterer og tester tre forskellige scenarier for branding af regionens fødevarer og anbefaler strategien smag-oplev-opdag. Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Bogen redegør for erfaringer med at udvikle og markedsføre madoplevelser. Indholdet er målrettet til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med fødevarer, gastronomi og turisme. Andre med interesse i at udvikle og markedsføre fødevarerelaterede oplevelser gerne på tværs af faggrupper kan også blive inspireret. Med den regionale restaurantkonkurrence Local Cooking som case, kommer vi rundt om arbejdet med effektfuld markedsføring - fra den gode idé til nye oplevelser og videre til event management og storytelling om mad og steder. Du kan rekvirere flere gratis eksemplarer af denne bog hos den GRO-partner, der står nævnt som forfatter på bagsiden. Alle bøger i serien kan bestilles eller downloades her: Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby W greencenter.dk / E / T Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med kundeoplevelser Via erfaringer fra virksomhedsnære innovationsforløb giver bogen en introduktion til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling. Vi beskriver hvordan virksomheder kan nytænke deres forretning, hvis de arbejder strategisk med oplevelsesbaseret innovation. Det gælder også virksomheder, der ikke primært er oplevelsesvirksomheder. Bogen præsenterer værktøjer og metoder, som kan bruges til at udvikle og understøtte innovationsprocesser fra den spæde idé til praksis. Den viser gevinsterne ved at involvere og få støtte fra eksterne aktører, så man slipper fri af vanetænkning og får øje på nye udviklingspotentialer.

13 Udgiver: GRO grønne regionale madoplevelser / Fotos, hvor intet andet er angivet: Vibeke Vollmer Redaktion & grafisk design: Toft & Tingkov / Tryk: Kandrup Bogtrykkeri / Oplag: 1000 stk. Kontaktoplysninger: Uddannelsescenter Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde / W ucr.dk / E / T

Konference om innovation på fødevareområdet

Konference om innovation på fødevareområdet Konference om innovation på fødevareområdet GRO og lokale fødevareproducenter sætter spot på kvalitetsfødevarer, ekstraordinære oplevelser, frugtbare netværk og effektiv praksis. 3 Et ambitiøst fødevareprojekt

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Pressemeddelelse Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Fødevareprojektet GRO - grønne regionale madoplevelser - slutter til august med en afslutningskonference. På konferencen deler partnerne fra videns-

Læs mere

Det kreative fødevarelaboratorium

Det kreative fødevarelaboratorium Grønt Center Lis Andresen, Hilary L. Karlson, Søren Sørensen Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Det kreative fødevarelaboratorium 3 Værktøjer og inspiration til praksis

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G GRATIS KURSUSTILBUD TIL: GÅRDBUTIKKER CAFÉER MINDRE FØDEVAREVIRKSOMHEDER BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G 1 3.0 1 2 6.0 2. O G 0 5.0 3.2 0 1 4 9-16 S K

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV

VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV VELKOMMEN TIL VIFFOS NYHEDSBREV VIFFOS er kendt for sine sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer i Danmark indenfor fødevare og sundhedsområdet som projektmagere, og som rådgivere for såvel

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser CERTIFICERING k ØD CUISINIER Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser Danmarks Slagteriskole ZBC Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk k ØD CUISINIER k ØD CUISINIER er en ny uddannelse,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen, Berit Nørgaard Olesen, Jesper Zeilund, Jan Krag Jacobsen Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med oplevelser Oplevelsesbaseret

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016.

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016. Sammen om bedre Måltider er Odenses strategi på mad- og måltidsområdet. I strategien kan du læse vores fælles historie og de seks bærende politiske værdier for mad og måltider i Odense. Strategien handler

Læs mere

Energi til DIN virksomhed

Energi til DIN virksomhed Energi til DIN virksomhed STRØM ÆRØ Energi til din virksomhed STRØM ÆRØ er titlen på et 6 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere på Ærø, der har været i gang i 0-4 år HVAD er STRØM

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

VIFFOS har udviklet kurset med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Hovedstaden via Øresund Food

VIFFOS har udviklet kurset med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Hovedstaden via Øresund Food KURSUS Sundhed er en højaktuel trend, og mange fødevarevirksomheder, både nye og etablerede, offentlige og private, har et ønske om at udvikle sunde og velsmagende fødevarer. Men hvordan griber man sagen

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere