CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Dokumentationen omfatter fortrolige og ejendomsretsbeskyttede oplysninger tilhørende CA, og må ikke offentliggøres eller anvendes til andre formål end de, der gives tilladelse til enten i (i) en separat aftale mellem dig og CA, der regulerer din anvendelse af den CA-software, som Dokumentationen relaterer sig til; eller (ii) en separat fortrolighedsaftale indgået mellem dig og CA. Uanset det føromtalte må du, såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTÆKNING DET TILLADES I HENHLD TIL GÆLDENDE LVGIVNING, LEVEE CA DENNE DKUMENTATIN SM DEN E G FEFINDES UDEN GAANTI AF NGEN AT, HEUNDE UDEN ENHVE INDIEKTE GAANTI F ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FMÅL ELLE IKKE-KÆNKELSE. CA VIL UNDE INGEN MSTÆNDIGHEDE VÆE ANSVALIG VEF DIG ELLE TEDJEPAT F TAB ELLE BESKADIGELSE, DIEKTE ELLE INDIEKTE, F ANVENDELSE AF DENNE DKUMENTATIN, HEUNDE, G UDEN BEGÆNSNING F, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTEING, FETNINGSAFBYDELSE, GDWILL ELLE TAB AF DATA, SELVM CA UDTYKKELIGT PÅ FHÅND E BLEVET ADVISEET M MULIGHEDEN F SÅDANNE TAB ELLE BESKADIGELSE. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FA-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFAS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, firmanavne, varemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7 Nyheder i version Nye og forbedrede portletter... 9 verskrivning af attributter Vis beskyttelse apporter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Adgangsgrupper understøttes ikke længere Kapitel 2: Installationsoplysninger 23 Installer tilføjelsesprogrammet Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne Anvend tilføjelsesprogramelementerne CA Best Practices Accelerator Installation af PM Accelerator-eksempeldata Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner 37 Kapitel 4: Lokalisering 39 Kapitel 5: Dokumentation 41 Kapitel 6: Yderligere ressourcer 43 Kendte problemer Kontakt til teknisk support Kapitel 7: pgraderingsoplysninger 45 pgradering fra PM version 3.1 til PM version pgradering fra PM v3.0 til version Indhold 5

6

7 Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjelsesprogrammet CA Clarity PM Accelerator version 3.2 (PM Accelerator). Dette tilføjelsesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjelsesprogram. Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7

8 Nyheder i version 3.2 Nyheder i version 3.2 Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version: Ny porteføljekontrolpanelside i menuen. Denne side har femten nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Porteføljeomkostninger, Lønsomhedsberegning for portefølje, Porteføljeroller, Analyse af porteføljerolle, Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand, Antal porteføljeinvesteringer efter mål, Porteføljens planlagte omkostning efter mål, Porteføljerollebehov efter mål, Porteføljens planlagte NPV efter mål, Porteføljeinvesteringstal efter type, Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus, Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje, Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse, Porteføljekapital og driftsomkostninger samt Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse. Ny side for PM-porteføljeinvesteringskontrolpanel, der kan vælges som kontrolpanelsvisning på porteføljer. Denne side har ti nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Planlagt omkostning efter vandlinje, ollebehov efter vandlinje, Investeringsomkostning og rollebehov, Investeringstidsplan, ollekapacitet og behov, Investeringsplanlægning efter periode, Investeringsomkostning efter periode samt Investering, økonomisk oversigt, Kapital- og driftsomkostningsoversigt og Kapital- og driftsomk. budget vs. prognose. Desuden er der tre yderligere portletter tilgængelige, som kan tilføjes via konfiguration: Planlagt omkostning efter mål, ollebehov efter mål samt Histogram over rollekapacitet og efterspø. Investeringsvisninger, som er konfigureret til at vise de nye omkostningsfelter, der introduceres i CA Clarity PPM version 13.2: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning, Budgetteret driftsomkostning % og mkostningstype. Investeringsvisning, der er konfigureret til at vise opslagsfeltet Arbejdsstatus, som blev introduceret i PM Accelerator version 3.1. Dette felt er konfigureret til at blive vist på oversigtssiden med egenskaber for investeringer. Arbejdsstatusfeltet indeholder følgende værdier: Anmodet, aktiv, i bero, annulleret eller fuldført. Projektvisning, der er konfigureret til at vise afkrydsningsfeltet Forhindre ikketildelte timeseddelopgaver, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for projekter. pgavevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for opgaver. mkostningsplandetaljevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist i egenskaberne, filtrene og listerne med detaljer for omkostnings- og budgetplan. Visningerne isiko, Problem og Ændringsanmodning er blevet omdesignet. 8 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

9 Nye og forbedrede portletter Portlet- og listevisninger er blevet omdesignet for at forenkle navigationen til egenskabs- og kontrolpanelsider ved at medtage et nyt kontrolpanelikon, hvor det er relevant. Ny portlet: Mine timesedler. Forbedret ydelse i portletforespørgsler. Nye adgangsgrupper, der omfatter de adgangsrettigheder, der fås sammen med CA Clarity PPM version 13.2: PM verordnet fremviser, PM verordnet fremviser udvidet, PM finansiel administrator, PM-ideopretter, PM-idekontrollant, PM-investeringsopretter, PM investeringsfremviser udvidet, PM porteføljechef, PM programstyring, PM Projektopretter, PM projektleder, PM Projektleder udvidet, PM Projektfremviser, PM essourceadministrator, PM ressourceleder, PM essourceleder udvidet, PM systemadministrator, PM teammedlem, PM timeseddeladministrator samt PM Forhandleradministration. Nye eksempeldata er inkluderet i tilføjelsesprogrammet som en valgfri installation i ikke-produktive miljøer. Eksempeldataene er i vid udstrækning blevet opdateret i denne version for at afspejle det salgsdatasæt, der bruges i produktdemonstrationer. Eksempeldataene udfylder tilføjelsesprogrammets sider, portletter og visninger i et test- eller udviklingsmiljø. Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog. Nye og forbedrede portletter Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.2. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i Produktvejledning til PM Accelerator: Portletnavn Ny Forbedret Faktiske værdier pr. transaktionstype Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose Kapital- og driftsomkostningsoversigt versigt over omkostninger og planlægning Liste over aktuelle problemer Investeringsomkostning og rollebehov Investeringsomkostninger efter periode Investering, økonomisk oversigt Investeringsplanlægning efter periode Investeringstidsplan Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 9

10 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Problemstyring Milepæle Mine timesedler Afventer gennemgang af estimater Planlagt omkostning efter mål Planlagt omkostning efter projekttype (Projektets planlagte omkostning) Planlagt omkostning efter vandlinje Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse Porteføljekapital og driftsomkostninger Lønsomhedsberegning for portefølje Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand Porteføljeomkostninger Porteføljekontrolpanelfilter Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse Porteføljeinvesteringstal efter mål Porteføljeinvesteringstal efter type Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus Portefølje - filter for investeringskontrolpanel Porteføljens planlagte omkostning efter mål Porteføljens planlagte NPV efter mål Analyse af porteføljerolle Porteføljerollebehov efter mål Porteføljeroller Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Kontrolpanel for programlederplan Projektomkostninger pr. fase Projektomkostninger pr. ressource 10 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

11 verskrivning af attributter Portletnavn Ny Forbedret Projektomkostninger pr. opgave Gennemgang af projektets livscyklus Projektleder kontrolpanel til omkostning og indsats Projektplan Projekt-KPI'er sorteret efter BS ollekapacitet og behov Histogram over rollekapacitet og efterspø ollebehov efter mål ollebehov efter vandlinje isikostyring Planlægning og status Planlæg præstation - Detaljer Bemandingsdetaljer Planlægning - teammedlem verskrivning af attributter Attributter installeret af PM Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PM Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk (på side 25). Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 11

12 Vis beskyttelse Vis beskyttelse Hvis du tidligere har brugt Studio til at konfigurere PM Accelerator-visninger, -filtre eller -portletter, kan disse konfigurationer forblive, som de er. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold. Se Anvendelse af tilføjelsesprogramelementer (på side 33), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjelsesprogram. Den følgende tabel indeholder alle visninger, som er blevet modificeret i PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger. Vigtigt! Hvis PM version 3.2 er en ny installation ift. en opgradering fra en tidligere version af tilføjelsesprogrammet, kan du se alle visningerne i kolonnerne i både PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. I tilfælde hvor der er et i mere end én kolonne, får du visningen fra den seneste version. bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Application Applikationsegensk aber Applikationsliste Filter for applikationer Asset Aktivegenskaber Aktivliste Tildeling Baseline Filter for aktiver Tildelingsegenskabe r Liste over opgavetildelinger Egenskaber for revision af baselines evisionsliste for baseline Filter for revision af baseline 12 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

13 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Udbytteplan Udbytteplande talje Egenskaber for udbytteplan Liste over udbytteplan Filter for udbytteplan Egenskaber for udbytteplandetaljer Liste over udbytteplandetaljer Udbytteplandetalje - Filter Ændring Skift egenskaber mkostningspl an mkostningspl andetalje Skift liste Skift filter Egenskaber for omkostningsplan mkostningsplanlist e Filter for omkostningsplan Budgetliste Budgetfilter Egenskaber for omkostningsplandet alje Liste over omkostningsplandet aljer mkostningsplande talje - Filter Budgetplandetalje - Filter Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 13

14 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Allokering i finansregnskab Allokeringsdeta lje i finansregnskab Debetegenskaber for allokering i finansregnskab Liste over debetregler Filter for debetregler Debetegenskaber for standardregler Liste over standardregler Filter for standardregler verheadregeldetaljeegenska ber verheadregeldetaljeliste verheadregeldetaljefilter Liste over debetregeldetaljer Liste over standardregeldetalj er Idea Egenskaber for ide Liste over ideer Filter for ide Issue Problemegenskaber Liste over problemer Problemfilter Liste over associerede problemer 14 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

15 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Andet arbejde Portfolio Andre arbejdsegenskaber Anden arbejdsliste Filter for andet arbejde Porteføljeegenskab er Fjernet Porteføljeliste Fjernet Porteføljefilter Fjernet Liste over underordnede porteføljer Filter for underordnet portefølje Product Produktegenskaber Produktliste Produktfilter Project Projektegenskaber: Projektliste Projektfilter Programegenskaber Programliste Programfilter Mine projekter Valg af underprojekt - Liste Filter for valg af underprojekt Filter for projektskabelon Filter for projektrelease Fjernet Fjernet Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 15

16 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektkrav esource essourcekredi t Egenskaber for ressourcearbejde Egenskaber for ressourceudstyr Egenskaber for ressourcemateriale Egenskaber for ressourceudgifter Egenskaber for rollearbejde Egenskaber for rolleudstyr Egenskaber for rollemateriale Egenskaber for rolleudgifter essourceliste essourcefilter Vælg ressourceliste essourcevalg - liste essourcefinderliste Liste over afdelingsressourcer Vælg ressourcefilter essourcevalg - Filter Filter til ressourcesøgning Filter for afdelingsressourcer essourcekredit 16 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

17 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Liste over ressourcekredit essourcekreditfilte r essourcekredi tdetalje Liste over ressourcekreditdeta lje isk isikoegenskaber Liste over risici isikofilter Liste over associerede risici Serviceydelse Serviceegenskaber Serviceliste Servicefilter Liste over serviceabonnement er Filter for serviceabonnement er Liste over serviceabonnement er (Tilføj) Filter for serviceabonnement er (Tilføj) Statusrapport Statusrapport Egenskaber Statusrapport Liste Statusrapport Filter Task pgaveegenskaber pgaveliste Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 17

18 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Team pgavefilter Liste over tilknyttede opgaver Gantt-liste Liste over opgaveressourceud nyttelse Projekt - krav - opgavelistefilter Vælg opgaveliste Filter for tilknyttede opgaver Gantt-filter Filter for udnyttelse af opgaveressourcer Egenskaber for personalemedlem Liste over projektteammedarb ejdere Liste over projektteamdetaljer Liste over teammedarbejdere (investeringer) Liste over teamdetaljer (investeringer) Liste over ressourceallokering er Liste over ressourceallokering sdetaljer Liste over teamvalg 18 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

19 apporter, der ikke længere understøttes bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektteam Filter for team Filter for ressourceallokering er essourcevalg - Filter apporter, der ikke længere understøttes apporterne i PM Accelerator har nået afslutningen på deres levetid og fjernes fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye versioner af de rapporter, der leveres i Clarity-løsningspakken, og stopper med at bruge rapporterne fra PM Accelerator. Følgende rapporter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. De understøttes ikke længere: Kapacitet vs. efterspø pr. ressource (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByes) Kapacitet vs. efterspø pr. rolle (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByole) Gennemgang af programplan (ID: PT_PM_Prog_Sched_eview) Projektets storyboard (id: PT_PM_Proj_Storybd) essourcetilgængelighed (id: PT_PM_es_Availability) Forudberegnet ressourceudnyttelse (id: PT_PM_es_Forecast_Util) Forudberegnet ressourceudnyttelse - oplysninger (id: PT_PM_es_Forcst_Util_Det) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 19

20 Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Følgende underobjekter og tilknyttede portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator v3.0, version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, kan du fortsætte med at bruge disse objekter og portletter. De understøttes imidlertid ikke længere. Underobjektet Plan for programstyring Underobjektet Projektomfangserklæring Underobjektet Attributter for projektkvalitet Portletten Attributter for projektkvalitet Den gamle porteføljefunktion er blevet erstattet af en ny porteføljefunktion i CA Clarity PPM version PM Accelerator version 3.2 har nye porteføljeportletter baseret på den nye porteføljefunktion. Derfor er de gamle porteføljeportletter, som var baseret på den gamle porteføljefunktion, blevet fjernet. Følgende sider og portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2: Fanen Porteføljekontrolpanel (siden versigt) Portletten Mine porteføljer Portletten Porteføljeudbytte og -omkostninger Portletten Portefølje investeringsudbytte efter mål PM Porteføljelayout Fanen Scorecard Portletten Balance Portletten Investeringer Portletten Finansielle poster Fanen Sammenligning Portletten Prioritering af investeringer [ Basisscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Basisscenarie ] Portletten Prioritering af investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Fanen Kapacitet Portletten Investerings-Gantt Portletten Porteføljens rollekapacitet og behov Fanen essourcer Portletten essourceallokering 20 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

21 Adgangsgrupper understøttes ikke længere Portletten essourcekapacitet og -allokering Fanen Finansielle poster Portletten Kapital vs. omkostningsbudget og prognose Portletten Kapital vs. omkostning efter periode Portletten Kapital vs. omkostningsafvigelse efter periode Fanen Præstation Portletten KPI-tal Portletten mkostnings- og indsatspræstation Adgangsgrupper understøttes ikke længere PM Accelerator version 3.2 indeholder nye adgangsgrupper. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye adgangsgrupper og ophører med at bruge de gamle adgangsgrupper fra de tidligere versioner. Følgende adgangsgrupper er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2 og understøttes ikke længere: PM Accelerator-gruppen Forretningssponsor (ID: csk.businesssponsor) PM Accelerator-gruppen Porteføljechef (ID: csk.portfoliomanager) PM Accelerator-gruppen Programleder (ID: csk.programmanager) PM Accelerator-gruppen Projektleder (ID: csk.projectmanager) PM Accelerator-gruppen Teammedlem (ID: csk.teammember) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 21

22

23 Kapitel 2: Installationsoplysninger Installer tilføjelsesprogrammet. Installer tilføjelsesprogrammet PM Accelerator på din CA Clarity-programserver, så indholdet er tilgængeligt. Tilføjelsesprogrammet PM Accelerator er inkluderet i CA Clarity PPM-produktet og er klar til installation. I tidligere udgivelser skulle man hente installationsprogrammet til tilføjelsesprogrammet fra supportwebstedet, men dette er ikke længere nødvendigt. Hvis du opgraderer fra en tidligere Clarity-version og har PM Accelerator installeret, skal du også opgradere PM Accelerator. Gennemse diagrammet over de certificerede og understøttede versioner for at se den version af tilføjelsesprogrammet, der skal installeres med Clarity-versionen. Som optimal fremgangsmåde anbefaler vi at sikkerhedskopiere den eksisterende CA Clarity PPM-installationsmappe og databasen, før tilføjelsesprogrammet installeres. Nedenstående procedure beskriver, hvordan PM Accelerator skal installeres på CA Clarity-applikationsserveren. Kapitel 2: Installationsoplysninger 23

24 Installer tilføjelsesprogrammet. Følg disse trin: 1. Afbryd tjenesterne. 2. Kør installationsscriptet. 3. Start tjenesterne. Afbryd tjenesterne Før du installerer tilføjelsesprogrammet, skal du stoppe tjenesterne CA Clarity PPM Application (app) og CA Clarity PPM Background (bg). Stop tjenesterne fra Claritysystemadministration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledningen for at få oplysninger om at stoppe CA Clarity PPM-tjenester. Kørsel af installationsscriptet Følgende procedure installerer opslag, forespørgsler, portletter, sider, visninger, processer, grupper, ressourceroller, projektskabeloner og databaseobjekter. Vigtigt! Sikkerhedskopiér CA Clarity PPM-installationen, før du installerer dette tilføjelsesprogram, så du om nødvendigt kan gendanne applikationen til den foregående version. Når først du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan du ikke afinstallere det. Følg disse trin: 1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin. 2. Indtast kommandoen: admin content csk Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. plysningerne registreres og gemmes i filen admin.log, der er placeret i mappen med logfiler. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/og/csk. 3. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført. Start tjenesterne. Efter installation af tilføjelsesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg). Start tjenesterne fra Clarity System Administration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledning for at få oplysninger om at starte CA Clarity-tjenester. 24 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

25 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PM Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen. Navn Type Beskrivelse Investering bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, verholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator. I PM version 3.1 er visningstilknytningerne for Prioritet ændret til at vise høj prioritet som grøn og lav prioritet som rød. I PM version 3.2 er visningstilknytningerne for prioritet fjernet fra PM Accelerator, og de installeres nu sammen med CA Clarity PPM efter de samme regler. Project bject Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, mkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM. Statusrapport bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PM Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne. Kapitel 2: Installationsoplysninger 25

26 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse PMprojektstatus Faktiske værdier pr. transaktionst ype versigt over omkostninger og planlægning Side Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PM Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ændringerne i forespøsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: esterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, bjektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, essourceafdeling, essourceenhed, Internt ressource-id, essourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Ecel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/essource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Ecel. Hvis portletten eksporteres til Ecel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). 26 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

27 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse Gennemgang af posterede transaktioner Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Planlægning og status pgaveoversi gt for teammedlem Portlet Portlet Portlet Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for etningslinjer, hvis opgaven har en gyldig UL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet. Kapitel 2: Installationsoplysninger 27

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til IT-servicestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 2 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 og 17.1 5 Kontaktopfølging

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access Installationsvejledning til smartphones McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

QuarkXPress 9.3 LæsMig

QuarkXPress 9.3 LæsMig QuarkXPress 9.3 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.3 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hvilke nyheder er der i 3.1?

Hvilke nyheder er der i 3.1? Hvilke nyheder er der i 3.1? 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanlægning...3 it's learning mobile...5 Logon...5 Brugergrænseflade...6 eportfolio...6 Blog...8 Indstillinger og tilladelser...9

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning Bemærk: Før du bruger disse oplysninger

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere