CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Dokumentationen omfatter fortrolige og ejendomsretsbeskyttede oplysninger tilhørende CA, og må ikke offentliggøres eller anvendes til andre formål end de, der gives tilladelse til enten i (i) en separat aftale mellem dig og CA, der regulerer din anvendelse af den CA-software, som Dokumentationen relaterer sig til; eller (ii) en separat fortrolighedsaftale indgået mellem dig og CA. Uanset det føromtalte må du, såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTÆKNING DET TILLADES I HENHLD TIL GÆLDENDE LVGIVNING, LEVEE CA DENNE DKUMENTATIN SM DEN E G FEFINDES UDEN GAANTI AF NGEN AT, HEUNDE UDEN ENHVE INDIEKTE GAANTI F ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FMÅL ELLE IKKE-KÆNKELSE. CA VIL UNDE INGEN MSTÆNDIGHEDE VÆE ANSVALIG VEF DIG ELLE TEDJEPAT F TAB ELLE BESKADIGELSE, DIEKTE ELLE INDIEKTE, F ANVENDELSE AF DENNE DKUMENTATIN, HEUNDE, G UDEN BEGÆNSNING F, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTEING, FETNINGSAFBYDELSE, GDWILL ELLE TAB AF DATA, SELVM CA UDTYKKELIGT PÅ FHÅND E BLEVET ADVISEET M MULIGHEDEN F SÅDANNE TAB ELLE BESKADIGELSE. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FA-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFAS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, firmanavne, varemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7 Nyheder i version Nye og forbedrede portletter... 9 verskrivning af attributter Vis beskyttelse apporter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Adgangsgrupper understøttes ikke længere Kapitel 2: Installationsoplysninger 23 Installer tilføjelsesprogrammet Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne Anvend tilføjelsesprogramelementerne CA Best Practices Accelerator Installation af PM Accelerator-eksempeldata Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner 37 Kapitel 4: Lokalisering 39 Kapitel 5: Dokumentation 41 Kapitel 6: Yderligere ressourcer 43 Kendte problemer Kontakt til teknisk support Kapitel 7: pgraderingsoplysninger 45 pgradering fra PM version 3.1 til PM version pgradering fra PM v3.0 til version Indhold 5

6

7 Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjelsesprogrammet CA Clarity PM Accelerator version 3.2 (PM Accelerator). Dette tilføjelsesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjelsesprogram. Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7

8 Nyheder i version 3.2 Nyheder i version 3.2 Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version: Ny porteføljekontrolpanelside i menuen. Denne side har femten nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Porteføljeomkostninger, Lønsomhedsberegning for portefølje, Porteføljeroller, Analyse af porteføljerolle, Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand, Antal porteføljeinvesteringer efter mål, Porteføljens planlagte omkostning efter mål, Porteføljerollebehov efter mål, Porteføljens planlagte NPV efter mål, Porteføljeinvesteringstal efter type, Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus, Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje, Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse, Porteføljekapital og driftsomkostninger samt Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse. Ny side for PM-porteføljeinvesteringskontrolpanel, der kan vælges som kontrolpanelsvisning på porteføljer. Denne side har ti nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Planlagt omkostning efter vandlinje, ollebehov efter vandlinje, Investeringsomkostning og rollebehov, Investeringstidsplan, ollekapacitet og behov, Investeringsplanlægning efter periode, Investeringsomkostning efter periode samt Investering, økonomisk oversigt, Kapital- og driftsomkostningsoversigt og Kapital- og driftsomk. budget vs. prognose. Desuden er der tre yderligere portletter tilgængelige, som kan tilføjes via konfiguration: Planlagt omkostning efter mål, ollebehov efter mål samt Histogram over rollekapacitet og efterspø. Investeringsvisninger, som er konfigureret til at vise de nye omkostningsfelter, der introduceres i CA Clarity PPM version 13.2: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning, Budgetteret driftsomkostning % og mkostningstype. Investeringsvisning, der er konfigureret til at vise opslagsfeltet Arbejdsstatus, som blev introduceret i PM Accelerator version 3.1. Dette felt er konfigureret til at blive vist på oversigtssiden med egenskaber for investeringer. Arbejdsstatusfeltet indeholder følgende værdier: Anmodet, aktiv, i bero, annulleret eller fuldført. Projektvisning, der er konfigureret til at vise afkrydsningsfeltet Forhindre ikketildelte timeseddelopgaver, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for projekter. pgavevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for opgaver. mkostningsplandetaljevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist i egenskaberne, filtrene og listerne med detaljer for omkostnings- og budgetplan. Visningerne isiko, Problem og Ændringsanmodning er blevet omdesignet. 8 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

9 Nye og forbedrede portletter Portlet- og listevisninger er blevet omdesignet for at forenkle navigationen til egenskabs- og kontrolpanelsider ved at medtage et nyt kontrolpanelikon, hvor det er relevant. Ny portlet: Mine timesedler. Forbedret ydelse i portletforespørgsler. Nye adgangsgrupper, der omfatter de adgangsrettigheder, der fås sammen med CA Clarity PPM version 13.2: PM verordnet fremviser, PM verordnet fremviser udvidet, PM finansiel administrator, PM-ideopretter, PM-idekontrollant, PM-investeringsopretter, PM investeringsfremviser udvidet, PM porteføljechef, PM programstyring, PM Projektopretter, PM projektleder, PM Projektleder udvidet, PM Projektfremviser, PM essourceadministrator, PM ressourceleder, PM essourceleder udvidet, PM systemadministrator, PM teammedlem, PM timeseddeladministrator samt PM Forhandleradministration. Nye eksempeldata er inkluderet i tilføjelsesprogrammet som en valgfri installation i ikke-produktive miljøer. Eksempeldataene er i vid udstrækning blevet opdateret i denne version for at afspejle det salgsdatasæt, der bruges i produktdemonstrationer. Eksempeldataene udfylder tilføjelsesprogrammets sider, portletter og visninger i et test- eller udviklingsmiljø. Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog. Nye og forbedrede portletter Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.2. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i Produktvejledning til PM Accelerator: Portletnavn Ny Forbedret Faktiske værdier pr. transaktionstype Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose Kapital- og driftsomkostningsoversigt versigt over omkostninger og planlægning Liste over aktuelle problemer Investeringsomkostning og rollebehov Investeringsomkostninger efter periode Investering, økonomisk oversigt Investeringsplanlægning efter periode Investeringstidsplan Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 9

10 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Problemstyring Milepæle Mine timesedler Afventer gennemgang af estimater Planlagt omkostning efter mål Planlagt omkostning efter projekttype (Projektets planlagte omkostning) Planlagt omkostning efter vandlinje Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse Porteføljekapital og driftsomkostninger Lønsomhedsberegning for portefølje Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand Porteføljeomkostninger Porteføljekontrolpanelfilter Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse Porteføljeinvesteringstal efter mål Porteføljeinvesteringstal efter type Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus Portefølje - filter for investeringskontrolpanel Porteføljens planlagte omkostning efter mål Porteføljens planlagte NPV efter mål Analyse af porteføljerolle Porteføljerollebehov efter mål Porteføljeroller Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Kontrolpanel for programlederplan Projektomkostninger pr. fase Projektomkostninger pr. ressource 10 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

11 verskrivning af attributter Portletnavn Ny Forbedret Projektomkostninger pr. opgave Gennemgang af projektets livscyklus Projektleder kontrolpanel til omkostning og indsats Projektplan Projekt-KPI'er sorteret efter BS ollekapacitet og behov Histogram over rollekapacitet og efterspø ollebehov efter mål ollebehov efter vandlinje isikostyring Planlægning og status Planlæg præstation - Detaljer Bemandingsdetaljer Planlægning - teammedlem verskrivning af attributter Attributter installeret af PM Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PM Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk (på side 25). Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 11

12 Vis beskyttelse Vis beskyttelse Hvis du tidligere har brugt Studio til at konfigurere PM Accelerator-visninger, -filtre eller -portletter, kan disse konfigurationer forblive, som de er. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold. Se Anvendelse af tilføjelsesprogramelementer (på side 33), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjelsesprogram. Den følgende tabel indeholder alle visninger, som er blevet modificeret i PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger. Vigtigt! Hvis PM version 3.2 er en ny installation ift. en opgradering fra en tidligere version af tilføjelsesprogrammet, kan du se alle visningerne i kolonnerne i både PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. I tilfælde hvor der er et i mere end én kolonne, får du visningen fra den seneste version. bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Application Applikationsegensk aber Applikationsliste Filter for applikationer Asset Aktivegenskaber Aktivliste Tildeling Baseline Filter for aktiver Tildelingsegenskabe r Liste over opgavetildelinger Egenskaber for revision af baselines evisionsliste for baseline Filter for revision af baseline 12 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

13 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Udbytteplan Udbytteplande talje Egenskaber for udbytteplan Liste over udbytteplan Filter for udbytteplan Egenskaber for udbytteplandetaljer Liste over udbytteplandetaljer Udbytteplandetalje - Filter Ændring Skift egenskaber mkostningspl an mkostningspl andetalje Skift liste Skift filter Egenskaber for omkostningsplan mkostningsplanlist e Filter for omkostningsplan Budgetliste Budgetfilter Egenskaber for omkostningsplandet alje Liste over omkostningsplandet aljer mkostningsplande talje - Filter Budgetplandetalje - Filter Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 13

14 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Allokering i finansregnskab Allokeringsdeta lje i finansregnskab Debetegenskaber for allokering i finansregnskab Liste over debetregler Filter for debetregler Debetegenskaber for standardregler Liste over standardregler Filter for standardregler verheadregeldetaljeegenska ber verheadregeldetaljeliste verheadregeldetaljefilter Liste over debetregeldetaljer Liste over standardregeldetalj er Idea Egenskaber for ide Liste over ideer Filter for ide Issue Problemegenskaber Liste over problemer Problemfilter Liste over associerede problemer 14 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

15 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Andet arbejde Portfolio Andre arbejdsegenskaber Anden arbejdsliste Filter for andet arbejde Porteføljeegenskab er Fjernet Porteføljeliste Fjernet Porteføljefilter Fjernet Liste over underordnede porteføljer Filter for underordnet portefølje Product Produktegenskaber Produktliste Produktfilter Project Projektegenskaber: Projektliste Projektfilter Programegenskaber Programliste Programfilter Mine projekter Valg af underprojekt - Liste Filter for valg af underprojekt Filter for projektskabelon Filter for projektrelease Fjernet Fjernet Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 15

16 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektkrav esource essourcekredi t Egenskaber for ressourcearbejde Egenskaber for ressourceudstyr Egenskaber for ressourcemateriale Egenskaber for ressourceudgifter Egenskaber for rollearbejde Egenskaber for rolleudstyr Egenskaber for rollemateriale Egenskaber for rolleudgifter essourceliste essourcefilter Vælg ressourceliste essourcevalg - liste essourcefinderliste Liste over afdelingsressourcer Vælg ressourcefilter essourcevalg - Filter Filter til ressourcesøgning Filter for afdelingsressourcer essourcekredit 16 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

17 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Liste over ressourcekredit essourcekreditfilte r essourcekredi tdetalje Liste over ressourcekreditdeta lje isk isikoegenskaber Liste over risici isikofilter Liste over associerede risici Serviceydelse Serviceegenskaber Serviceliste Servicefilter Liste over serviceabonnement er Filter for serviceabonnement er Liste over serviceabonnement er (Tilføj) Filter for serviceabonnement er (Tilføj) Statusrapport Statusrapport Egenskaber Statusrapport Liste Statusrapport Filter Task pgaveegenskaber pgaveliste Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 17

18 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Team pgavefilter Liste over tilknyttede opgaver Gantt-liste Liste over opgaveressourceud nyttelse Projekt - krav - opgavelistefilter Vælg opgaveliste Filter for tilknyttede opgaver Gantt-filter Filter for udnyttelse af opgaveressourcer Egenskaber for personalemedlem Liste over projektteammedarb ejdere Liste over projektteamdetaljer Liste over teammedarbejdere (investeringer) Liste over teamdetaljer (investeringer) Liste over ressourceallokering er Liste over ressourceallokering sdetaljer Liste over teamvalg 18 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

19 apporter, der ikke længere understøttes bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektteam Filter for team Filter for ressourceallokering er essourcevalg - Filter apporter, der ikke længere understøttes apporterne i PM Accelerator har nået afslutningen på deres levetid og fjernes fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye versioner af de rapporter, der leveres i Clarity-løsningspakken, og stopper med at bruge rapporterne fra PM Accelerator. Følgende rapporter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. De understøttes ikke længere: Kapacitet vs. efterspø pr. ressource (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByes) Kapacitet vs. efterspø pr. rolle (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByole) Gennemgang af programplan (ID: PT_PM_Prog_Sched_eview) Projektets storyboard (id: PT_PM_Proj_Storybd) essourcetilgængelighed (id: PT_PM_es_Availability) Forudberegnet ressourceudnyttelse (id: PT_PM_es_Forecast_Util) Forudberegnet ressourceudnyttelse - oplysninger (id: PT_PM_es_Forcst_Util_Det) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 19

20 Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Følgende underobjekter og tilknyttede portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator v3.0, version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, kan du fortsætte med at bruge disse objekter og portletter. De understøttes imidlertid ikke længere. Underobjektet Plan for programstyring Underobjektet Projektomfangserklæring Underobjektet Attributter for projektkvalitet Portletten Attributter for projektkvalitet Den gamle porteføljefunktion er blevet erstattet af en ny porteføljefunktion i CA Clarity PPM version PM Accelerator version 3.2 har nye porteføljeportletter baseret på den nye porteføljefunktion. Derfor er de gamle porteføljeportletter, som var baseret på den gamle porteføljefunktion, blevet fjernet. Følgende sider og portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2: Fanen Porteføljekontrolpanel (siden versigt) Portletten Mine porteføljer Portletten Porteføljeudbytte og -omkostninger Portletten Portefølje investeringsudbytte efter mål PM Porteføljelayout Fanen Scorecard Portletten Balance Portletten Investeringer Portletten Finansielle poster Fanen Sammenligning Portletten Prioritering af investeringer [ Basisscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Basisscenarie ] Portletten Prioritering af investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Fanen Kapacitet Portletten Investerings-Gantt Portletten Porteføljens rollekapacitet og behov Fanen essourcer Portletten essourceallokering 20 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

21 Adgangsgrupper understøttes ikke længere Portletten essourcekapacitet og -allokering Fanen Finansielle poster Portletten Kapital vs. omkostningsbudget og prognose Portletten Kapital vs. omkostning efter periode Portletten Kapital vs. omkostningsafvigelse efter periode Fanen Præstation Portletten KPI-tal Portletten mkostnings- og indsatspræstation Adgangsgrupper understøttes ikke længere PM Accelerator version 3.2 indeholder nye adgangsgrupper. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye adgangsgrupper og ophører med at bruge de gamle adgangsgrupper fra de tidligere versioner. Følgende adgangsgrupper er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2 og understøttes ikke længere: PM Accelerator-gruppen Forretningssponsor (ID: csk.businesssponsor) PM Accelerator-gruppen Porteføljechef (ID: csk.portfoliomanager) PM Accelerator-gruppen Programleder (ID: csk.programmanager) PM Accelerator-gruppen Projektleder (ID: csk.projectmanager) PM Accelerator-gruppen Teammedlem (ID: csk.teammember) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 21

22

23 Kapitel 2: Installationsoplysninger Installer tilføjelsesprogrammet. Installer tilføjelsesprogrammet PM Accelerator på din CA Clarity-programserver, så indholdet er tilgængeligt. Tilføjelsesprogrammet PM Accelerator er inkluderet i CA Clarity PPM-produktet og er klar til installation. I tidligere udgivelser skulle man hente installationsprogrammet til tilføjelsesprogrammet fra supportwebstedet, men dette er ikke længere nødvendigt. Hvis du opgraderer fra en tidligere Clarity-version og har PM Accelerator installeret, skal du også opgradere PM Accelerator. Gennemse diagrammet over de certificerede og understøttede versioner for at se den version af tilføjelsesprogrammet, der skal installeres med Clarity-versionen. Som optimal fremgangsmåde anbefaler vi at sikkerhedskopiere den eksisterende CA Clarity PPM-installationsmappe og databasen, før tilføjelsesprogrammet installeres. Nedenstående procedure beskriver, hvordan PM Accelerator skal installeres på CA Clarity-applikationsserveren. Kapitel 2: Installationsoplysninger 23

24 Installer tilføjelsesprogrammet. Følg disse trin: 1. Afbryd tjenesterne. 2. Kør installationsscriptet. 3. Start tjenesterne. Afbryd tjenesterne Før du installerer tilføjelsesprogrammet, skal du stoppe tjenesterne CA Clarity PPM Application (app) og CA Clarity PPM Background (bg). Stop tjenesterne fra Claritysystemadministration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledningen for at få oplysninger om at stoppe CA Clarity PPM-tjenester. Kørsel af installationsscriptet Følgende procedure installerer opslag, forespørgsler, portletter, sider, visninger, processer, grupper, ressourceroller, projektskabeloner og databaseobjekter. Vigtigt! Sikkerhedskopiér CA Clarity PPM-installationen, før du installerer dette tilføjelsesprogram, så du om nødvendigt kan gendanne applikationen til den foregående version. Når først du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan du ikke afinstallere det. Følg disse trin: 1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin. 2. Indtast kommandoen: admin content csk Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. plysningerne registreres og gemmes i filen admin.log, der er placeret i mappen med logfiler. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/og/csk. 3. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført. Start tjenesterne. Efter installation af tilføjelsesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg). Start tjenesterne fra Clarity System Administration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledning for at få oplysninger om at starte CA Clarity-tjenester. 24 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

25 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PM Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen. Navn Type Beskrivelse Investering bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, verholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator. I PM version 3.1 er visningstilknytningerne for Prioritet ændret til at vise høj prioritet som grøn og lav prioritet som rød. I PM version 3.2 er visningstilknytningerne for prioritet fjernet fra PM Accelerator, og de installeres nu sammen med CA Clarity PPM efter de samme regler. Project bject Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, mkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM. Statusrapport bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PM Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne. Kapitel 2: Installationsoplysninger 25

26 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse PMprojektstatus Faktiske værdier pr. transaktionst ype versigt over omkostninger og planlægning Side Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PM Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ændringerne i forespøsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: esterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, bjektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, essourceafdeling, essourceenhed, Internt ressource-id, essourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Ecel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/essource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Ecel. Hvis portletten eksporteres til Ecel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). 26 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

27 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse Gennemgang af posterede transaktioner Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Planlægning og status pgaveoversi gt for teammedlem Portlet Portlet Portlet Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for etningslinjer, hvis opgaven har en gyldig UL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet. Kapitel 2: Installationsoplysninger 27

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Produktvejledning Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Administrationsvejledning Udgave D. SaaS Email Archiving

Administrationsvejledning Udgave D. SaaS Email Archiving Administrationsvejledning Udgave D SaaS Email Archiving COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S.

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Varemærker og takord MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Mind Map, Mind Mapping er registrerede

Læs mere

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Dynamics AX 2012 Ny, ændret, og forældede funktioner til Dynamics AX 2012 R2 DATO: januar 24, 2013 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres under en licensaftale og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentation version 11,0

Læs mere

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012)

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) Produktvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning PROGRAMVERSION: 12.0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

User Guide (Brugervejledning)

User Guide (Brugervejledning) www.novell.com/documentation User Guide (Brugervejledning) VibeTM 3.3 5. juni 2012 Juridiske meddelelser Novell, Inc. giver ikke nogen erklæring eller garanti, hvad angår indhold eller brug af denne dokumentation,

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageog IBM SmartCloud Connections Administrationsvejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageog IBM SmartCloud Connections Administrationsvejledning IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageog IBM SmartCloud Connections Administrationsvejledning IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageog IBM SmartCloud Connections Administrationsvejledning

Læs mere