CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Dokumentationen omfatter fortrolige og ejendomsretsbeskyttede oplysninger tilhørende CA, og må ikke offentliggøres eller anvendes til andre formål end de, der gives tilladelse til enten i (i) en separat aftale mellem dig og CA, der regulerer din anvendelse af den CA-software, som Dokumentationen relaterer sig til; eller (ii) en separat fortrolighedsaftale indgået mellem dig og CA. Uanset det føromtalte må du, såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTÆKNING DET TILLADES I HENHLD TIL GÆLDENDE LVGIVNING, LEVEE CA DENNE DKUMENTATIN SM DEN E G FEFINDES UDEN GAANTI AF NGEN AT, HEUNDE UDEN ENHVE INDIEKTE GAANTI F ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FMÅL ELLE IKKE-KÆNKELSE. CA VIL UNDE INGEN MSTÆNDIGHEDE VÆE ANSVALIG VEF DIG ELLE TEDJEPAT F TAB ELLE BESKADIGELSE, DIEKTE ELLE INDIEKTE, F ANVENDELSE AF DENNE DKUMENTATIN, HEUNDE, G UDEN BEGÆNSNING F, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTEING, FETNINGSAFBYDELSE, GDWILL ELLE TAB AF DATA, SELVM CA UDTYKKELIGT PÅ FHÅND E BLEVET ADVISEET M MULIGHEDEN F SÅDANNE TAB ELLE BESKADIGELSE. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FA-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFAS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, firmanavne, varemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7 Nyheder i version Nye og forbedrede portletter... 9 verskrivning af attributter Vis beskyttelse apporter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Adgangsgrupper understøttes ikke længere Kapitel 2: Installationsoplysninger 23 Installer tilføjelsesprogrammet Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne Anvend tilføjelsesprogramelementerne CA Best Practices Accelerator Installation af PM Accelerator-eksempeldata Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner 37 Kapitel 4: Lokalisering 39 Kapitel 5: Dokumentation 41 Kapitel 6: Yderligere ressourcer 43 Kendte problemer Kontakt til teknisk support Kapitel 7: pgraderingsoplysninger 45 pgradering fra PM version 3.1 til PM version pgradering fra PM v3.0 til version Indhold 5

6

7 Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjelsesprogrammet CA Clarity PM Accelerator version 3.2 (PM Accelerator). Dette tilføjelsesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjelsesprogram. Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 7

8 Nyheder i version 3.2 Nyheder i version 3.2 Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version: Ny porteføljekontrolpanelside i menuen. Denne side har femten nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Porteføljeomkostninger, Lønsomhedsberegning for portefølje, Porteføljeroller, Analyse af porteføljerolle, Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand, Antal porteføljeinvesteringer efter mål, Porteføljens planlagte omkostning efter mål, Porteføljerollebehov efter mål, Porteføljens planlagte NPV efter mål, Porteføljeinvesteringstal efter type, Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus, Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje, Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse, Porteføljekapital og driftsomkostninger samt Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse. Ny side for PM-porteføljeinvesteringskontrolpanel, der kan vælges som kontrolpanelsvisning på porteføljer. Denne side har ti nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Planlagt omkostning efter vandlinje, ollebehov efter vandlinje, Investeringsomkostning og rollebehov, Investeringstidsplan, ollekapacitet og behov, Investeringsplanlægning efter periode, Investeringsomkostning efter periode samt Investering, økonomisk oversigt, Kapital- og driftsomkostningsoversigt og Kapital- og driftsomk. budget vs. prognose. Desuden er der tre yderligere portletter tilgængelige, som kan tilføjes via konfiguration: Planlagt omkostning efter mål, ollebehov efter mål samt Histogram over rollekapacitet og efterspø. Investeringsvisninger, som er konfigureret til at vise de nye omkostningsfelter, der introduceres i CA Clarity PPM version 13.2: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning, Budgetteret driftsomkostning % og mkostningstype. Investeringsvisning, der er konfigureret til at vise opslagsfeltet Arbejdsstatus, som blev introduceret i PM Accelerator version 3.1. Dette felt er konfigureret til at blive vist på oversigtssiden med egenskaber for investeringer. Arbejdsstatusfeltet indeholder følgende værdier: Anmodet, aktiv, i bero, annulleret eller fuldført. Projektvisning, der er konfigureret til at vise afkrydsningsfeltet Forhindre ikketildelte timeseddelopgaver, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for projekter. pgavevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for opgaver. mkostningsplandetaljevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt mkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version Dette felt er konfigureret til at blive vist i egenskaberne, filtrene og listerne med detaljer for omkostnings- og budgetplan. Visningerne isiko, Problem og Ændringsanmodning er blevet omdesignet. 8 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

9 Nye og forbedrede portletter Portlet- og listevisninger er blevet omdesignet for at forenkle navigationen til egenskabs- og kontrolpanelsider ved at medtage et nyt kontrolpanelikon, hvor det er relevant. Ny portlet: Mine timesedler. Forbedret ydelse i portletforespørgsler. Nye adgangsgrupper, der omfatter de adgangsrettigheder, der fås sammen med CA Clarity PPM version 13.2: PM verordnet fremviser, PM verordnet fremviser udvidet, PM finansiel administrator, PM-ideopretter, PM-idekontrollant, PM-investeringsopretter, PM investeringsfremviser udvidet, PM porteføljechef, PM programstyring, PM Projektopretter, PM projektleder, PM Projektleder udvidet, PM Projektfremviser, PM essourceadministrator, PM ressourceleder, PM essourceleder udvidet, PM systemadministrator, PM teammedlem, PM timeseddeladministrator samt PM Forhandleradministration. Nye eksempeldata er inkluderet i tilføjelsesprogrammet som en valgfri installation i ikke-produktive miljøer. Eksempeldataene er i vid udstrækning blevet opdateret i denne version for at afspejle det salgsdatasæt, der bruges i produktdemonstrationer. Eksempeldataene udfylder tilføjelsesprogrammets sider, portletter og visninger i et test- eller udviklingsmiljø. Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog. Nye og forbedrede portletter Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.2. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i Produktvejledning til PM Accelerator: Portletnavn Ny Forbedret Faktiske værdier pr. transaktionstype Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose Kapital- og driftsomkostningsoversigt versigt over omkostninger og planlægning Liste over aktuelle problemer Investeringsomkostning og rollebehov Investeringsomkostninger efter periode Investering, økonomisk oversigt Investeringsplanlægning efter periode Investeringstidsplan Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 9

10 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Problemstyring Milepæle Mine timesedler Afventer gennemgang af estimater Planlagt omkostning efter mål Planlagt omkostning efter projekttype (Projektets planlagte omkostning) Planlagt omkostning efter vandlinje Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse Porteføljekapital og driftsomkostninger Lønsomhedsberegning for portefølje Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand Porteføljeomkostninger Porteføljekontrolpanelfilter Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse Porteføljeinvesteringstal efter mål Porteføljeinvesteringstal efter type Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus Portefølje - filter for investeringskontrolpanel Porteføljens planlagte omkostning efter mål Porteføljens planlagte NPV efter mål Analyse af porteføljerolle Porteføljerollebehov efter mål Porteføljeroller Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Kontrolpanel for programlederplan Projektomkostninger pr. fase Projektomkostninger pr. ressource 10 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

11 verskrivning af attributter Portletnavn Ny Forbedret Projektomkostninger pr. opgave Gennemgang af projektets livscyklus Projektleder kontrolpanel til omkostning og indsats Projektplan Projekt-KPI'er sorteret efter BS ollekapacitet og behov Histogram over rollekapacitet og efterspø ollebehov efter mål ollebehov efter vandlinje isikostyring Planlægning og status Planlæg præstation - Detaljer Bemandingsdetaljer Planlægning - teammedlem verskrivning af attributter Attributter installeret af PM Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PM Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk (på side 25). Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 11

12 Vis beskyttelse Vis beskyttelse Hvis du tidligere har brugt Studio til at konfigurere PM Accelerator-visninger, -filtre eller -portletter, kan disse konfigurationer forblive, som de er. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold. Se Anvendelse af tilføjelsesprogramelementer (på side 33), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjelsesprogram. Den følgende tabel indeholder alle visninger, som er blevet modificeret i PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger. Vigtigt! Hvis PM version 3.2 er en ny installation ift. en opgradering fra en tidligere version af tilføjelsesprogrammet, kan du se alle visningerne i kolonnerne i både PM v3.0, PM version 3.1 og PM version 3.2. I tilfælde hvor der er et i mere end én kolonne, får du visningen fra den seneste version. bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Application Applikationsegensk aber Applikationsliste Filter for applikationer Asset Aktivegenskaber Aktivliste Tildeling Baseline Filter for aktiver Tildelingsegenskabe r Liste over opgavetildelinger Egenskaber for revision af baselines evisionsliste for baseline Filter for revision af baseline 12 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

13 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Udbytteplan Udbytteplande talje Egenskaber for udbytteplan Liste over udbytteplan Filter for udbytteplan Egenskaber for udbytteplandetaljer Liste over udbytteplandetaljer Udbytteplandetalje - Filter Ændring Skift egenskaber mkostningspl an mkostningspl andetalje Skift liste Skift filter Egenskaber for omkostningsplan mkostningsplanlist e Filter for omkostningsplan Budgetliste Budgetfilter Egenskaber for omkostningsplandet alje Liste over omkostningsplandet aljer mkostningsplande talje - Filter Budgetplandetalje - Filter Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 13

14 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Allokering i finansregnskab Allokeringsdeta lje i finansregnskab Debetegenskaber for allokering i finansregnskab Liste over debetregler Filter for debetregler Debetegenskaber for standardregler Liste over standardregler Filter for standardregler verheadregeldetaljeegenska ber verheadregeldetaljeliste verheadregeldetaljefilter Liste over debetregeldetaljer Liste over standardregeldetalj er Idea Egenskaber for ide Liste over ideer Filter for ide Issue Problemegenskaber Liste over problemer Problemfilter Liste over associerede problemer 14 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

15 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Andet arbejde Portfolio Andre arbejdsegenskaber Anden arbejdsliste Filter for andet arbejde Porteføljeegenskab er Fjernet Porteføljeliste Fjernet Porteføljefilter Fjernet Liste over underordnede porteføljer Filter for underordnet portefølje Product Produktegenskaber Produktliste Produktfilter Project Projektegenskaber: Projektliste Projektfilter Programegenskaber Programliste Programfilter Mine projekter Valg af underprojekt - Liste Filter for valg af underprojekt Filter for projektskabelon Filter for projektrelease Fjernet Fjernet Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 15

16 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektkrav esource essourcekredi t Egenskaber for ressourcearbejde Egenskaber for ressourceudstyr Egenskaber for ressourcemateriale Egenskaber for ressourceudgifter Egenskaber for rollearbejde Egenskaber for rolleudstyr Egenskaber for rollemateriale Egenskaber for rolleudgifter essourceliste essourcefilter Vælg ressourceliste essourcevalg - liste essourcefinderliste Liste over afdelingsressourcer Vælg ressourcefilter essourcevalg - Filter Filter til ressourcesøgning Filter for afdelingsressourcer essourcekredit 16 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

17 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Liste over ressourcekredit essourcekreditfilte r essourcekredi tdetalje Liste over ressourcekreditdeta lje isk isikoegenskaber Liste over risici isikofilter Liste over associerede risici Serviceydelse Serviceegenskaber Serviceliste Servicefilter Liste over serviceabonnement er Filter for serviceabonnement er Liste over serviceabonnement er (Tilføj) Filter for serviceabonnement er (Tilføj) Statusrapport Statusrapport Egenskaber Statusrapport Liste Statusrapport Filter Task pgaveegenskaber pgaveliste Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 17

18 Vis beskyttelse bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Team pgavefilter Liste over tilknyttede opgaver Gantt-liste Liste over opgaveressourceud nyttelse Projekt - krav - opgavelistefilter Vælg opgaveliste Filter for tilknyttede opgaver Gantt-filter Filter for udnyttelse af opgaveressourcer Egenskaber for personalemedlem Liste over projektteammedarb ejdere Liste over projektteamdetaljer Liste over teammedarbejdere (investeringer) Liste over teamdetaljer (investeringer) Liste over ressourceallokering er Liste over ressourceallokering sdetaljer Liste over teamvalg 18 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

19 apporter, der ikke længere understøttes bjektnavn Vis PM v3.0 PM version 3.1 PM version 3.2 Filter for projektteam Filter for team Filter for ressourceallokering er essourcevalg - Filter apporter, der ikke længere understøttes apporterne i PM Accelerator har nået afslutningen på deres levetid og fjernes fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye versioner af de rapporter, der leveres i Clarity-løsningspakken, og stopper med at bruge rapporterne fra PM Accelerator. Følgende rapporter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.1 og version 3.2. De understøttes ikke længere: Kapacitet vs. efterspø pr. ressource (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByes) Kapacitet vs. efterspø pr. rolle (id: PT_PM_Cap_vs_DemandByole) Gennemgang af programplan (ID: PT_PM_Prog_Sched_eview) Projektets storyboard (id: PT_PM_Proj_Storybd) essourcetilgængelighed (id: PT_PM_es_Availability) Forudberegnet ressourceudnyttelse (id: PT_PM_es_Forecast_Util) Forudberegnet ressourceudnyttelse - oplysninger (id: PT_PM_es_Forcst_Util_Det) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 19

20 Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes Følgende underobjekter og tilknyttede portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator v3.0, version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, kan du fortsætte med at bruge disse objekter og portletter. De understøttes imidlertid ikke længere. Underobjektet Plan for programstyring Underobjektet Projektomfangserklæring Underobjektet Attributter for projektkvalitet Portletten Attributter for projektkvalitet Den gamle porteføljefunktion er blevet erstattet af en ny porteføljefunktion i CA Clarity PPM version PM Accelerator version 3.2 har nye porteføljeportletter baseret på den nye porteføljefunktion. Derfor er de gamle porteføljeportletter, som var baseret på den gamle porteføljefunktion, blevet fjernet. Følgende sider og portletter er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2: Fanen Porteføljekontrolpanel (siden versigt) Portletten Mine porteføljer Portletten Porteføljeudbytte og -omkostninger Portletten Portefølje investeringsudbytte efter mål PM Porteføljelayout Fanen Scorecard Portletten Balance Portletten Investeringer Portletten Finansielle poster Fanen Sammenligning Portletten Prioritering af investeringer [ Basisscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Basisscenarie ] Portletten Prioritering af investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Portletten essourcebehov for investeringer [ Sammenligningsscenarie ] Fanen Kapacitet Portletten Investerings-Gantt Portletten Porteføljens rollekapacitet og behov Fanen essourcer Portletten essourceallokering 20 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

21 Adgangsgrupper understøttes ikke længere Portletten essourcekapacitet og -allokering Fanen Finansielle poster Portletten Kapital vs. omkostningsbudget og prognose Portletten Kapital vs. omkostning efter periode Portletten Kapital vs. omkostningsafvigelse efter periode Fanen Præstation Portletten KPI-tal Portletten mkostnings- og indsatspræstation Adgangsgrupper understøttes ikke længere PM Accelerator version 3.2 indeholder nye adgangsgrupper. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PM, anbefales det, at du bruger de nye adgangsgrupper og ophører med at bruge de gamle adgangsgrupper fra de tidligere versioner. Følgende adgangsgrupper er blevet fjernet fra PM Accelerator version 3.2 og understøttes ikke længere: PM Accelerator-gruppen Forretningssponsor (ID: csk.businesssponsor) PM Accelerator-gruppen Porteføljechef (ID: csk.portfoliomanager) PM Accelerator-gruppen Programleder (ID: csk.programmanager) PM Accelerator-gruppen Projektleder (ID: csk.projectmanager) PM Accelerator-gruppen Teammedlem (ID: csk.teammember) Kapitel 1: Velkommen til PM Accelerator 21

22

23 Kapitel 2: Installationsoplysninger Installer tilføjelsesprogrammet. Installer tilføjelsesprogrammet PM Accelerator på din CA Clarity-programserver, så indholdet er tilgængeligt. Tilføjelsesprogrammet PM Accelerator er inkluderet i CA Clarity PPM-produktet og er klar til installation. I tidligere udgivelser skulle man hente installationsprogrammet til tilføjelsesprogrammet fra supportwebstedet, men dette er ikke længere nødvendigt. Hvis du opgraderer fra en tidligere Clarity-version og har PM Accelerator installeret, skal du også opgradere PM Accelerator. Gennemse diagrammet over de certificerede og understøttede versioner for at se den version af tilføjelsesprogrammet, der skal installeres med Clarity-versionen. Som optimal fremgangsmåde anbefaler vi at sikkerhedskopiere den eksisterende CA Clarity PPM-installationsmappe og databasen, før tilføjelsesprogrammet installeres. Nedenstående procedure beskriver, hvordan PM Accelerator skal installeres på CA Clarity-applikationsserveren. Kapitel 2: Installationsoplysninger 23

24 Installer tilføjelsesprogrammet. Følg disse trin: 1. Afbryd tjenesterne. 2. Kør installationsscriptet. 3. Start tjenesterne. Afbryd tjenesterne Før du installerer tilføjelsesprogrammet, skal du stoppe tjenesterne CA Clarity PPM Application (app) og CA Clarity PPM Background (bg). Stop tjenesterne fra Claritysystemadministration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledningen for at få oplysninger om at stoppe CA Clarity PPM-tjenester. Kørsel af installationsscriptet Følgende procedure installerer opslag, forespørgsler, portletter, sider, visninger, processer, grupper, ressourceroller, projektskabeloner og databaseobjekter. Vigtigt! Sikkerhedskopiér CA Clarity PPM-installationen, før du installerer dette tilføjelsesprogram, så du om nødvendigt kan gendanne applikationen til den foregående version. Når først du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan du ikke afinstallere det. Følg disse trin: 1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin. 2. Indtast kommandoen: admin content csk Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. plysningerne registreres og gemmes i filen admin.log, der er placeret i mappen med logfiler. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/og/csk. 3. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført. Start tjenesterne. Efter installation af tilføjelsesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg). Start tjenesterne fra Clarity System Administration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledning for at få oplysninger om at starte CA Clarity-tjenester. 24 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

25 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PM Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen. Navn Type Beskrivelse Investering bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, verholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator. I PM version 3.1 er visningstilknytningerne for Prioritet ændret til at vise høj prioritet som grøn og lav prioritet som rød. I PM version 3.2 er visningstilknytningerne for prioritet fjernet fra PM Accelerator, og de installeres nu sammen med CA Clarity PPM efter de samme regler. Project bject Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, mkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM. Statusrapport bjekt Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PM Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne. Kapitel 2: Installationsoplysninger 25

26 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse PMprojektstatus Faktiske værdier pr. transaktionst ype versigt over omkostninger og planlægning Side Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PM Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ændringerne i forespøsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: esterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, bjektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, essourceafdeling, essourceenhed, Internt ressource-id, essourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Ecel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/essource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Ecel. Hvis portletten eksporteres til Ecel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). 26 Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt

27 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Navn Type Beskrivelse Gennemgang af posterede transaktioner Gennemgang af posterede transaktioner Programleder - kontrolpanel for omkostninger Planlægning og status pgaveoversi gt for teammedlem Portlet Portlet Portlet Portlet Portlet Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. mkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration. Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespøsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for etningslinjer, hvis opgaven har en gyldig UL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet. Kapitel 2: Installationsoplysninger 27

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Efter anmodning Version 03.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning. Version 13.2.00 CA Clarity PPM CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til IT-servicestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktbemærkninger McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Bruges sammen med McAfee epolicy Orchestrator Indhold Om denne udgave Nye funktioner Forbedringer Løste problemer Oversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One

ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One Kom godt i gang Miniguide 1 COPYRIGHT 2017 ACUBIZ // Acubiz One Udgifter Udlæg og køb på kreditkort Kørsel Automatisk eller manuelt Tidsregistrering Timer og fravær

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering

Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering TI grafregnersoftware Installationsvejledning til TI grafregnersoftware Lokaliseringsvejledning TI-83 Plus eller TI-83 Plus Silver Edition TI grafregnersoftware

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 SuperUser Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument beskriver de funktionaliteter i SecureAware, som en superbruger typisk

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere