Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 125. årgang. 2004-08-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Max Scandinavian Motorcycle Parts Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: CDPA (730) Indehaver: DIFI, Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse, Holstebrovej 35, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsorganisation. (511) Klasse 41: Undervisning, uddannelse. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende industriel ejendomsret, juridisk bistand. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Personlige medlemmer af DIFI, der har bestået CDPA-uddannelsens eksamener. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: CDPA er en titel, der kan anvendes af de personlige medlemmer af DIFI i henhold til de bestemmelser, der er gældende i medfør af DIFIs vedtægter som senest ændret på generalforsamlingen den 26. maj 2004, jfr. særlig 1.3, 2.2 og 3. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOUSE OF TEA (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 30: Te, pulverte, tebaserede drikkevarer, sukker (næringsmiddel), kandis (næringsmiddel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Max MC Import A/S, Sarupvej 38, 6470 Sydals, Danmark (511) Klasse 12: Motorcykel, scooter, cross og ATV reservedele. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REPSILS (730) Indehaver: The Boots Company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, Storbritannien (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; medicinske konfekturevarer. (511) Klasse 30: Ikke-medicinske konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STREPSILS (730) Indehaver: The Boots Company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, Storbritannien (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; medicinske konfekturevarer. (511) Klasse 30: Ikke-medicinske konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AKVA SOUND (730) Indehaver: Akva Waterbeds ApS, Boeletvej 25, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Specialhøjtalere og radio- og fjernsynsapparater til brug i forbindelse med vandmadrasser. (511) Klasse 10: Vandsenge og vandmadrasser til medicinsk brug, og dele dertil. (511) Klasse 11: Varmelegemer. (511) Klasse 20: Vandsenge og vandmadrasser, ikke til medicinsk brug, og dele dertil; special bundplader og vægtfordelere med kabelterminatorer og lyddæmpning til vandsenge. (730) Indehaver: Sven Ljungqvist, Søvej 11, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MobilChef (730) Indehaver: Telmore A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1801

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobil IT Service (730) Indehaver: Dennis Twile Danielsen, Vinkelvej 16, 8581 Nimtofte, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Western Camp (730) Indehaver: Western Camp v/jens Bay, Noret 2, 4970 Rødby, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; herunder t-shirts, fodtøj, bukser, skjorter, jakker, veste, samt hovedbeklædning, herunder hatte og caps. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, særligt udlejning af pladser til campering, udlejning af hytter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Easy 2-Light (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIRCUCOR (730) Indehaver: AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIGEN (730) Indehaver: TRIGEN LIMITED, 20 St James's Street, London SW1A 1ES, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer, diagnostiske produkter til medicinsk brug, herunder i form af receptpligtige produkter og til brug i forbindelse med behandling eller forebyggelse af thrombose-tilstande. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Daxtor ApS, Brorsonsvej 5, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 11: Loftudtag, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Designlab A/S, Østerbrogade 135, 1., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Public relation, herunder pressekontakt. (511) Klasse 41: Kommunikationsrådgivning, medietræning, informationsjournalistik, webjournalistik; forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Intrænol (730) Indehaver: Commit AS, Storgatan 18, N-2000 Lillestrøm, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Mobiltelefoner, telefoncentraler, computere (bærbare og stationære), reservedele til mobiltelefoner, reservedele til lukkede telefonnet, positioneringssystemer (optagne computerprogrammer), ISDN telefoner, trådløse telefoner, telefaxmaskiner. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i form af overførsel af forretningsmetoder; opstilling af varesortimenter, udarbejdelse af ledelsesprincipper, systematisering af handelsdata, udarbejdelse af reklamekampagner. (511) Klasse 38: Transmission af teledata, transmission af radio- og telesignaler, transmission af enhver form for signaler af teleteknisk art, radiotelefoni til private telefonnet, lukket radiokommunikation. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nr (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hcm Farve-og Lakfabrik Aps, Joachim Wellers Vej 27, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 02: Præparater til træbeskyttelse. (730) Indehaver: Boldsen Group v/steen Boldsen, Gammelager 5, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 14: Armbåndsure. 1802

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: 3-Stjernet A/S, Langmarksvej 1, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, kødvarer, pølse- og pålægsvarer af kød, charcuterivarer, leverpostej. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skovby Møbelfabrik A/S, Frichsvej 43, 8464 Galten, Danmark (511) Klasse 20: Møbler. (730) Indehaver: Rudina ApS, Agerbæksvej 8 K, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Allé 9, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Parasoller til indendørs og udendørs brug. (511) Klasse 20: Havemøbler bestående af borde, bænke, stole, liggestole, sideborde til udendørs og indendørs brug (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MS Shoes v/sadok Souid, Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Lædervarer, herunder tasker. (511) Klasse 25: Beklædning, bælter (beklædningsgenstande) og sko. (511) Klasse 35: Import- og eksportagenturer, detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Martin Behrens, Peter Bangs Vej 18, 1., 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder formulering af trivsels- og stresspolitikker. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, foredrag om psykologordninger og krisehjælp i private og offentlige virksomheder. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundhedspleje, kropsterepeutisk pleje af mennesker, psykolog- og terapeutisk konsultation, herunder telefonrådgivning, rådgivning via Internettet samt oprettelse af psykologordninger og krisehjælp i private og offentlige virksomheder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: ETO GARMENTS APS, Bredgade 16, 5592 Ejby, Danmark (511) Klasse 05: Bandager (kirurgiske), bandager til forbinding. (511) Klasse 10: Bandager (støttende), bandager (elastiske), bandager (underlivs). (511) Klasse 25: Undertøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 1803

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hjertemin (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MEDIC TEAM A/S, Solvang 8, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Guldgåsen - fra viden til værdi (730) Indehaver: Nduna v/søren Leth-Nissen, A.D. Jørgensens Vej 69, 3 th, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Skive Go-Kart og Paintball ApS, Killesmosevej 10, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gå-i-gang (730) Indehaver: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DGI, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fregat Fiskeeksport A/S, Faergevej 2, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 29: Fersk og frosne fiskeprodukter. (730) Indehaver: Biosign ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Udført i farver. 1804

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Amtssparekassen Fyn A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, investering i fast ejendom. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Halogen (730) Indehaver: Excellent-SNT Denmark A/S, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Strandvejen 60, 2900 (511) Klasse 35: Virksomhedsrådgivning; rådgivning vedrørende virksomhedsledelse og organisation. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivning; forsikringsrådgivning. (511) Klasse 39: Opbevaring af data eller dokumenter på elektroniske medier. (511) Klasse 41: Online spilletjenester fra et computernetværk; online spilletjenester til handlende (via datanetværk). (511) Klasse 42: Konvertering af dataprogrammer og data (ikke fysisk håndtering); design og udvikling af edb-hardware; design og udvikling af edb-software, herunder computerprogrammer og computersystemer; rådgivning indenfor computerprogrammer; rådgivning indenfor computersystemer; konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier (ikke fysisk); konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier (fysisk); rådgivning vedrørende edb-hardware; genfinding af computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kybele (730) Indehaver: Amtssparekassen Fyn A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, investering i fast ejendom. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kybele Lingeri v/henrik Rønnest, Sophus Claussens Vej 4, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lolland-Falsters Folketidende A/S, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 35: Reklamebureau; reklamedistribution, radioreklamer. (511) Klasse 40: Avistrykkeri. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed i form af radiounderholdning; produktion af radioprogrammer; udgivelse af aviser, bøger og tekster, undtagen reklametekster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computersoftware, magnetiske og optiske databærer, databærer med optagne computerprogrammer og optaget computersoftware, elektroniske bøger og instruktionsmanualer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til foreningens medlemmer, herunder rådgivning og information; indsamling, redigering og offentliggørelse af statistiske og organisatoriske oplysninger, forretningsmæssig bistand til el- og kraftvarmesektoren. (511) Klasse 42: Juridisk bistand til el- og kraftvarmesektoren; forskning og teknisk udredning for el- og kraftvarmesektoren; juridisk og teknisk bistand og rådgivning ydet af foreninger til deres egne medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mellemgrøn og mørk grøn. 1805

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computersoftware, magnetiske og optiske databærer, databærer med optagne computerprogrammer og optaget computersoftware, elektroniske bøger og instruktionsmanualer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til foreningens medlemmer, herunder rådgivning og information; indsamling, redigering og offentliggørelse af statistiske og organisatoriske oplysninger, forretningsmæssig bistand til el- og kraftvarmesektoren. (511) Klasse 42: Juridisk bistand til el- og kraftvarmesektoren; forskning og teknisk udredning for el- og kraftvarmesektoren; juridisk og teknisk bistand og rådgivning ydet af foreninger til deres egne medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mellemgrøn og mørk grøn. (730) Indehaver: KFUM-Spejderne i Danmark, Rysensteensgade 3,1, 1564 København V, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, tidsskrifter, undervisnings- og instruktionsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViA (730) Indehaver: Advice Analyse & Strategi A/S, Havnegade 39, 1058 København K, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse af statistiske oplysninger, bearbejdning af data, forretningsmæssig bistand, nemlig korrespondance- og segmenteringsanalyser samt udvikling og implementering af koncepter, nemlig segmenterings- og rådgivningsværktøjer samt rådgivning og information om alle forannævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jyllands-Posten Holding A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Databærere (magnetiske), databærere (optiske), elektroniske publikationer (download-able), CD-rom, elektronisk opslagstavle. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisnings-materiale (dog ikke apparater). (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyheds-tavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, on-line publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, online publikationer (tilvejebringelse af --- og ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk), forslagsvirksomhed, produktion af radio- og fjersynsprogrammer, radio- og tv-underholdning, undervisning. (730) Indehaver: PHV Holding ApS, Michael Drewsens Vej 16, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Kontaktlinser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROUTENET (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake Parkway, N. E. Atlanta, Georgia, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer programmer, computer hardware og software, perifere enheder til computere. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed indenfor rute- og køretidsplanlægning for køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAND CRU (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer. 1806

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Politikens Lokalaviser A/S, Bregnerødvej 144, Blok A, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Databærere (magnetiske), databærere (optiske), elektroniske publikationer (downloadable), CD-rom, elektroniske opslagstavle. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annoncering på computernetværk, avisabonnement, reklamevirksomhed, nyhedsudklipbureau. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyhedstavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger, og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, online publikationer (tilvejebringelse af og ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk), forlagsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, radio- og tv-underholdning, undervisning. (591) Farvetekst: Grå, rød og petroleum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Winformatik (730) Indehaver: IT-udvalget, KAQA, c/o KIMIK it A/S, Box 740, 3900 Nuuk, Grønland (740/750) Fuldmægtig: Kimik it A/S, Industrivej 49 A, Box 740, 3900 Nuuk, Grønland (511) Klasse 35: Kommunaladministrativ løsning vedr. ledelse og administration samt varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bo Plan (730) Indehaver: Bo Plan ApS, Hafdrupvej 4 A, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Søren Knag Pedersen, Hafdrupvej 4, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og arkitektvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROSONIC (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Lyd- og billedgengive- og optageapparater; fjernsyns- og radioapparater; DVD afspillere og optagere; CD-afspillere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake Parkway NE, Atlanta, Georgia 30328, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer, computerhardware og -software; ydre enheder til computere (perifert udstyr). (511) Klasse 16: Tryksager og trykt reklamemateriale vedrørende import og eksport, finansielle ydelser samt transport- og leveringsydelser. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed inden for ruteplanlægning og planlægning for køretøjer. (730) Indehaver: Quantum ApS, Stentoften 66, 9520 Skørping, Danmark (511) Klasse 35: Import/eksportagenturvirksomhed og rådgivning i forbindelse hermed; detailhandelsvirksomhed, herunder salg af befordringsmidler og dele dertil, fødevarer, gaffeltrucks og løftevogne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og sort 1807

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish Access (730) Indehaver: Sonofon A/S, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØkonomiGuiden (730) Indehaver: NBC Gruppen v/noël Skaarup, Kærvej 28, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: bier (730) Indehaver: Wolfgang Hellmann, Eichenring 3, DE Pocking, Tyskland (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ibalance AS, Skiferveien 8, N-1619 Frederikstad, Norge (511) Klasse 35: Bistand ved ledelse, drift og administration af bedrifter, bistand vedrørende den forretningsmæssige eller kommercielle drift; konsulentvirksomhed vedrørende strategisk og operativ ledelse. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed; NLP-virksomhed; uddannelses- og undervisningsvirksomhed i form af forelæsning, foredragsvirksomhed, seminarvirksomhed, kompetenceudvikling og kompetenceformidling. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DataCapture (730) Indehaver: TradeMak / Holbæk Vikar v/ulrik Mak Dalum, Sandbakkevej 12, 4390 Vipperød, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, engrosvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOFTFEEL (730) Indehaver: NKT Research & Innovation A/S, Blokken 84, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til overfladebehandling. (511) Klasse 11: Polymerisationsanlæg. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed inden for overfladebehandling og efterbehandling af overflader; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed inden for funktionelle overflader. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder overfladebehandling og efterbehandling af overflader. (511) Klasse 42: Design (for andre) af funktionelle overflader; teknisk rådgivning om overfladebehandling og efterbehandling af overflader; teknisk rådgivning om funktionelle overflader. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zenz Økologiske Frisør, v/anne-sofhie Villumsen, Rosenborggade 8, 1130 København K, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til hudpleje. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hudpleje. (511) Klasse 25: Økologisk tøj, skindtøj. (511) Klasse 42: Design og udvikling af økologisk tøj. (511) Klasse 44: Frisørsalon. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Pintz és Társai, Pf. 590, H-1539 Budapest, Ungarn (740/750) Fuldmægtig: George Pintz & Partners, Gyorgy Pintz European Patent and Trade Attorney, Pf. 590, HU-1539 Budapest, Ungarn (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software; juridisk bistand. 1808

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PSORISALT (730) Indehaver: Farmisan ApS, Ordrupdalvej 36, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aloe Force (730) Indehaver: Ebbe Westermann Schultz, Bragesvej 51, 2., 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud. (511) Klasse 28: Motionsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEIDELBERG (730) Indehaver: Castus A/S, Sandvadsvej 17, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Look4Fashion I/S v/jesper Flindt, Nielsen og Nicolaj Balle Ladiges, Bødker Balles Gård 15 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) på en elektronisk hjemmeside af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; udlejning af reklameplads, udarbejdelse af reklamerubrikker, forretningsmæssig rådgivning og bistand. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder udsendelse af sms; udsendelse af information over elektroniske medier. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende udvikling af hjemmesider og udvikling af grafisk materiale; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Camping Union, Gl. Kongevej 75 D, 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Blade og tidskrifter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEIDELBERG FOOD (730) Indehaver: Castus A/S, Sandvadsvej 17, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Gross Grafisk Tegnestue v/p. Gross, Bredgade 36 E, 2., 1260 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, sportsartikler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. 1809

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: senseit (730) Indehaver: Senseit v/kirsten Hougaard Friis-Jensen, Tolstrupvej 7, 4330 Hvalsø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KVATRO (730) Indehaver: Secmentor A/S, Århusgade 88, 4. sal, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software samt juridisk bistand. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 06: Skruer af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fiskefarsbrød (730) Indehaver: Jakobsen Scandinavian Seafood v/niels Schack Jakobsen, Neergaardparken 7, 4140 Borup, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LA BOISELIERE (730) Indehaver: VINS DU VAL DE LOIRE, société à responsabilité limitée, La Sablette, F MOUZILLON, Frankrig (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Flytteforretningen Frederiksholm A/S, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, flytteforretning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1810

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VESTAS (730) Indehaver: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 07: Vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), såsom mølletårne og møllemaster, møllevinger, møllekerner, møllehuse, maskinfundamenter, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til opstilling af drejningen af møllevingerne, bremse og bremseanordninger, hovedaksler, universalrør, transmissionsindretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlæg samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektrisk, elektronisk og computerudstyr til vindmøller, vindkraftanlæg, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; kontrolog overvågningsudstyr, herunder til automatisk tænding og slukning af generatorer og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, apparater til, overspændingsbeskyttelser mod lynnedslag mikroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand, rotorhastighed, kontrol af effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget, temperaturen, vindretningen og vindhastigheden, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse, watttimemålere; dele og tilbehør til de førnævnte varer. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (511) Klasse 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftprojekter og gennemførelse af sådanne projekter; udvikling og test af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner, vinddrevne maskiner og komponenter dertil; gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner samt bistand, rådgivning og information i forbindelse med udvikling og test af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner, vinddrevne maskiner og komponenter dertil, gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; rådgivning og information i forbindelse med opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 07: Vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), såsom mølletårne og møllemaster, møllevinger, møllekerner, møllehuse, maskinfundamenter, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til opstilling af drejningen af møllevingerne, bremse og bremseanordninger, hovedaksler, universalrør, transmissionsindretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlæg samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektrisk, elektronisk og computerudstyr til vindmøller, vindkraftanlæg, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; kontrol- og overvågningsudstyr, herunder til automatisk tænding og slukning af generatorer og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, apparater til, overspændingsbeskyttelser mod lynnedslag mikroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand, rotorhastighed, kontrol af effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget, temperaturen, vindretningen og vindhastigheden, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse, watt-timemålere; dele og tilbehør til de førnævnte varer. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (511) Klasse 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftprojekter og gennemførelse af sådanne projekter; udvikling og test af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner, vinddrevne maskiner og komponenter dertil; gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner samt bistand, rådgivning og information i forbindelse med udvikling og test af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner, vinddrevne maskiner og komponenter dertil, gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; rådgivning og information i forbindelse med opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Statens og Kommunernes, Indkøbs Service A/S SKI, Vestergade 2, 1456 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Manipulation A/S, Njalsgade 17 B, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Men My Life (730) Indehaver: Dress Partner, Immerkær 54, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 25: Herrebeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stink Heads (730) Indehaver: Dracco Company Ltd., Unit 808, 8th Floor, Star House, No. 3 Salisbury Road, T.S.T., Kowloon, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Henrik Ranis Andersen, Nøddebogade 2, 3.tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEL-PRO (730) Indehaver: Federal-Mogul Corporation, a corporation of the State of Michigan, Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 17: Pakninger og pakningsmateriale, tætninger og tætningsmateriale samt stopnings-, forseglings- og isoleringsmaterialer. 1811

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Republica A/S, Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder optagne og downloadable computerprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder analyse og måling af udvikling af brands og brancher på et givet marked. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ST MARTIN (730) Indehaver: VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Z.I. de Plaisance 12, rue du Rec de Veyret, F NARBONNE, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 33: Vin. (730) Indehaver: BONDUELLE S.A., La Woestyne, Renescure, Frankrig (511) Klasse 29: Frosne grøntsager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERTAL (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i form af bookmakervirksomhed og organisering af væddemål, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri, samling af informationer om spilvejledning og resultater med henblik på udbud af spil, lotteri, væddemål og konkurrencer via Internet, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovnnævnte tjenesteydelser. 1812

15 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Hesseldahl Invest A/S, Mariehøjgård 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, samt rådgivningsvirksomhed forbundet hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: SANDEN TEXTILES (730) Indehaver: Sica Design AB, Box 256, SE Kinna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetøj og sengelinned; sengetæpper; sengekapper; dækketøj (ikke af papir), bordduge; gardiner af tekstil; gobeliner af tekstil; møbelbetræk; møbelovertræk af tekstil; tekstilovertræk; vægbeklædninger af tekstil. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andre belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer SE 2004/02380 Sverige 1813

16 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

17 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LES VINS FINS ANTHONY BARTON, société par actions simplifiée, F Saint Julien et Beychevelle, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elsam A/S, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: profine GmbH, Mülheimer Strasse 26, D Troisdorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elsam A/S, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark 1815

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elsam A/S, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Crompton & Knowles Corporation, a corporation of the State of Massachusetts, One Station Place, Metro Center, Stamford, Connecticut 06902, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Crompton & Knowles Corporation, a corporation of the State of Massachusetts, One Station Place, Metro Center, Stamford, Connecticut 06902, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gold Apple Corporation Ltd., of Room 602, Wilson House, 19 Wyndham Street, Hong Kong (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DIESEL S.p.A., 7 Via dell'industria, I MOLVENA, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caterpillar Inc., a corporation of the State of Delaware, 100, N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth Holdings Corporation, a corporation of the State of Maine, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IFÖ Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Struer Fjerkræslagteri A/S, Holstebrovej, 7600 Struer, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien 1816

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arch UK Biocides Limited, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Swissvoice SA, Avenue de Savoie, Zone Industrielle La Bergerie, F Bonneville, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland 1817

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, D Ludwigshafen/ Rhein, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SAMMIC, S.L., Avda. de Tolosa, 111, San Sebastian, Guipúzcoa, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tsuang Hine Oil Seal Corp. Ltd., 769, Chung Shan Rd., Sec. 2, Huatan, Chang Hua, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Soft-Top Gruppen ApS, Boltrupvej 10, Boltrup, 9640 Farsø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Biebricher Allee 142, DE Wiesbaden, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Biebricher Allee 142, DE Wiesbaden, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Biebricher Allee 142, DE Wiesbaden, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Melchemie International B.V., Jansbuitensingel 20, NL AD Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Melchemie International B.V., Jansbuitensingel 20, P.O. Box 143, NL-6811 AD Arnhem, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daros Piston Rings AB, PO Box 138, S Mölnlycke, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C. Olesen Tylstrup ApS, Tylstrupvej 12, 9382 Tylstrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C. Olesen Tylstrup ApS, Tylstrupvej 12, 9382 Tylstrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C. Olesen Tylstrup ApS, Tylstrupvej 12, 9382 Tylstrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C. Olesen Tylstrup ApS, Tylstrupvej 12, 9382 Tylstrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Boligtorvet A/S, c/o BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENETTON GROUP S.P.A., Via Villa Minelli 1, I Ponzano Veneto (Treviso), Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hyundai Motor Company, Ke-Dong, Jongro-Ku, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ecolab Inc., a corporation of the State of Delaware, Ecolab Center, St.Paul, Minnesota 55102, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AMS Research Corporation, a corporation of the State of Delaware, Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eltax A/S, Drejervej 2, 7490 Aulum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse, D Köln, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-Böckler-Allee 20, D Hannover, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fontex A/S, Harpunveien 6-8, Ramdal, N-3115 Tønsberg, Norge (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heinz Trading Company, 10E, Block 4, Tanner Garden, North Point, Hong Kong (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Evolva Ltd., c/o Dr. iur. Martin Eisenring, Unter Altstadt 28, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark 1818

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 122. årgang. 2001-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3377 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3361 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere