Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2008 Oktober 2006 oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2008 Oktober 2006 oktober 2008"

Transkript

1 Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2008 Oktober 2006 oktober 2008 Godkendt af bestyrelsen den 14. oktober Indledning 2006 og 2007 har som den foregående periode været præget af den danske regerings prioriteringer på det udenrigspolitiske område, der fortsat udvikler sig i retning af at indgå i skiftende, frivillige koalitioner frem for at prioritere det multilaterale FN-spor. Sidst eksemplificeret ved den danske regerings snigløb på SHIRBRIG, der er det tætteste på en permanent FN-fredsbevarende styrke, der nogensinde har eksisteret og som Danmark tog initiativ til oprettelsen af for godt ti år siden. Men perioden har også båret præg af den indenrigspolitiske dagsorden, specielt i relation til flygtningepolitikken, hvor FN-forbundet sammen med andre organisationer kæmper for at få fokus på især asylansøgernes vilkår, som vi mener ikke er i overensstemmelse med de konventioner, Danmark har tiltrådt, og at de regelsæt, der er omkring behandlingen af asylansøgerne i øvrigt er udtryk for et menneskesyn, der er ganske udansk. Internt er gruppen FN-forbundets venner en nyskabelse, der er under opbygning. Gruppen, der er selvstyrende, skal bestå af erfarne FN-folk og andre med stor indsigt i udenrigspolitik og FN-spørgsmål. Gruppen etableres for bl.a. at løfte niveauet i de politiske beslutninger og højne FN-forbundets status. Ikke alle Forbundets aktiviteter er beskrevet i nærværende beretning. De gennemgås i kronologisk rækkefølge i FN-forbundet aktiviteter og repræsentation samt oversigt over pressedækning og politiske udtalelser august 2006 oktober Aktivitetsoversigten vil ligge til gennemsyn på landsmødet og kan efterfølgende rekvireres på sekretariatet. 2. Organisatorisk 2.1. Kredse, interessegrupper og skoletjenester Danish Model United Nations (DanMUN) DanMUN har afholdt Model United Nations i Danmark siden 2006, og igen i år vil ca. 40 studerende mødes i København for at afprøve FN's institutionelle rammer i praksis. I år er emnet Kosovos selvstændighed, som på trods af den seneste tids internationale fokus på Mellemøsten og terrorisme til stadighed står som et centralt diplomatisk stridspunkt i FN's sikkerhedsråd. DanMUN vil igen i år bestå af deltagere fra en lang række forskellige lande og dermed styrke studerendes forståelse for forskellige kulturer, diplomatiet og FN's struktur samt virke. DanMUN 2008 vil finde sted fra den oktober Som i 2006 modtog vi også i kr. i støtte fra Hermod Lannungs Fond, hvilket vi sætter stor pris på. Det har vist sig endog meget svært at skaffe økonomiske midler til at 1

2 afholde MUN's i Danmark, og uden denne støtte ville fundamentet for vores arbejde forsvinde. Vi har endvidere indledt et samarbejde med Copenhagen Business School omkring økonomisk støtte i form af lokaler og andre logistiske nødvendigheder samt brug af deres netværk. Dette har fjernet den største udgiftspost fra vores regnskab (lokaler) og skabt et mere solidt fundament for fremtidige MUN's i Danmark. DanMUN arbejder også sammen med skoletjenesten i FN-forbundet på at udvikle et MUNkoncept, der vil kunne afholdes i Mellemøsten. Dette initiativ er stadig i projektfasen, og dets endelige form er endnu ikke klar. Hverken modtagerland eller formen på et evt. MUN i Mellemøsten ligger derfor fast. DanMUN afholdt i år for første gang et MUN på gymnasialt niveau for elever, der var særligt udvalgt til en slags "summer-school". Vi fik her afprøvet vores "Mini-MUN-koncept" (et MUN, der forløber over en enkelt dag) fra et tidligere MUN på Syddansk universitet for gymnasieelever, hvilket var utroligt vellykket. Både lærer og elever var ovenud tilfredse. Dette er sket på tværs af Skoletjenesten og DanMUN. Vi har derfor fortsat med konceptet og afholder snart endnu et Mini-MUN på gymnasialt niveau. Det skal dog tilføjes, at MUN's på universitetsniveau til stadighed vil være det centrale fokus for DanMUN. Vi overvejer derudover mulighederne for at udvikle et MUN-koncept for folketingsmedlemmer, og især dem, der skal af sted og snuse til FN for første gang. Dette vil ske i tæt kontakt med FNforbundet. Sidst, men ikke mindst, blev NordMUN stiftet den 15. juni 2008 på et møde i Finland med deltagelse af DanMUN's bestyrelse, som et internationalt samarbejde på tværs af de nordiske MUN-foreninger. NordMUN har deltagelse af henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland og forhåbentlig snart Island. Målet er at støtte hinandens udvikling og eksistens, drage nytte af hinandens erfaringer og netværk, afholde weekend-seminarer omkring de såkaldte "rules of procedure" inden for FN/Sikkerhedsrådet og - på sigt afholde et Nordisk MUN hvert år på rotation imellem medlemmerne af NordMUN. Skoletjenesten i Århus Fra sommeren 2006 til sommeren 2007 blev skoletjenesten varetaget af kun to medlemmer, Marit Asmussen og Ida Rønne. I denne periode havde vi skolebesøg og et par koordinationsmøder. I april 2007 lavede vi en medlemshvervning primært på IFSK, Århus universitet. Dette resulterede i rigtig mange henvendelser (omkring 40 interesserede), og vi afholdt derfor et generelt informationsmøde. På baggrund af dette møde og de ansøgninger vi modtog, valgte vi at tage tre nye undervisere ind. At vi ikke valgte flere skyldtes, at Marit Asmussen på det tidspunkt skulle til udlandet, og Ida Rønne dermed stod alene med oplæringen. Ida Rønne overtog koordinatorrollen. Samtidig havde vi oplevet et fald i antallet af skolehenvendelser, hvorfor vi ikke ønskede at have en masse undervisere uden noget at lave. I august 2007 udarbejdede vi en reklame for skoletjenesten bl.a. med et tilbud om kortere oplæg om specifikke emner (uden rollespil) til en mindre pris. Denne reklame blev udsendt til omkring 130 skoler, efterskoler og højskoler og resulterede i god respons dog ser det ud til at have en lidt kortsigtet effekt. Efter reklamen kom ud, har vi bl.a. arrangeret 2

3 temadag på en højskole og holdt oplæg for yngre årgange i folkeskolen (5. klasse). Vi har haft ca. 15 aftaler, hvoraf de fleste lå i efteråret. Medlemsmøder er holdt efter behov. Der er yderligere etableret et samarbejde med Henrik Kolstrup, hvor kontakt i øjeblikket foregår gennem Ida Rønne. Status er nu (sommer 2008), at to medlemmer stopper pga. flytning til København vi har hvervet nye medlemmer og er i øjeblikket seks undervisere, hvoraf fire skal oplæres. Vi har fået meget få henvendelser og har derfor gentaget reklamefremstødet dog til lidt færre skoler. Simon Dyhr overtager koordinatorrollen med Ida Rønne på sidelinjen, da Ida skriver speciale. Lokalkredsen og Skoletjenesten på Fyn I januar 2007 overtog Forbundets skoletjenestekoordinator i Odense Johanne Riktrup Hansen formandsposten efter Peter Brix. Den ny formand er på dette tidspunkt eneste aktive medlem på Fyn. Formanden uddeler i foråret samt efteråret 2007 hvervemateriale på Syddansk Universitet i Odense (SDU), og i april 2008 har formanden møde med nyt medlem, hvor der arbejdes med idéer til kommende arrangementer. I august 2008 arbejdes der fortsat med idéer til kommende arrangementer, hvor der i første omgang arbejdes på mindre fyraftensarrangementer på SDU med henblik på at hverve medlemmer. Mht. skoletjenesten er målet at få et par medlemmer mere, inden arbejdet med skoleaftaler for alvor intensiveres. I september 2008 afholdes igen en hvervekampagne på SDU. Skoletjenesten i København I foråret 2007 blev Skoletjenestens nye foredragspakke på cd-rom introduceret. Foredragspakken indeholder fem forskellige oplæg om FN som medlemmerne af FNforbundets skoletjenester kan benytte i deres undervisning i folkeskoler, på gymnasier og højskoler. I efteråret 2007 og foråret 2008 har vi besøgt en række skolers ældste klasser med vores undervisningsspil I Samme Båd. Generelt fungerer I Samme Båd rigtig godt i folkeskolernes ældste klasser, da spillet giver eleverne et godt indblik i, hvorledes internationalt samarbejde og handel foregår. Desværre er efterspørgslen på spillet forholdsvis lav på grund af honoraret. Vi har desuden været på besøg med gæsteforedrag i en klasse på en folkeskoles mellemtrin. Som et led i udviklingen af et nyt rollespil for gymnasieelever var vi på Nørre Gymnasium i forbindelse med Akademiet for Talentfulde Unges Sommer camp den 6. august 2008 med Mini Model United Nations. Her var 25 talentfulde gymnasieelever fra København og omegn samlet for at blive udfordret akademisk i en uge af deres sommerferie. Vi spillede MiniMUN med eleverne i 5 timer, hvilket gav dem et godt indblik i, hvordan spillereglerne i FN s sikkerhedsråd fungerer, og det udfordrede dem også fagligt, da det foregik på engelsk og de var tvunget til at stå op i en forsamling og holde taler. Vi fik positiv feedback fra både eleverne og lærerne, og det gav os en idé om, hvordan vi kan videreudvikle spillet 3

4 til at passe til almindelige gymnasielever. Den 26. september 2008 var vi på Høje Taastrup Gymnasium og spille MiniMUN med et tilpasset spil til denne dag. Både på Nørre Gymnasium samt på Høje Taastrup Gymnasium foregik forberedelserne samt afholdelsen som et samarbejde mellem Skoletjenesten og DanMUN. Vi spillede Præsidenten og Vice Præsidenten for Sikkerhedsrådet, mens eleverne spillede medlemslandene af Sikkerhedsrådet. Et samarbejde mellem Skoletjenesten og DanMUN vil kunne udbygges omkring arbejdet med videreudviklingen af MiniMUN. I den kommende tid vil Skoletjenesten i samarbejde med DanMUN forsøge at hverve nye medlemmer til Skoletjenesten og DanMUN. Der er relativt få medlemmer i Skoletjenesten, og for at bibeholde medlemmer er det nødvendigt med løbende aktiviteter. På grund af den lave efterspørgsel på spillet I Samme Båd vil det være en mulighed at udvide samarbejdet med DanMUN for derigennem at sikre løbende aktiviteter så som foredrags- /debataftener og videreudvikling af MiniMUN. I løbet af efteråret 2008 vil der således blive arrangeret en debataften om FN, som vi samtidig vil benytte til at informere om Skoletjenesten og DanMUN. I perioden har følgende personer været koordinator for Skoletjenesten i København: Peter Khallash Bengtsen, Freya Grossmann og Pernille L. Hansen (nuværende). Københavns-kredsen Der har næsten ingen aktivitet været i perioden. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2008 med valg af formand og bestyrelse m.v. Folketingsgruppen FN-forbundets Folketingsgruppe, der udgøres af en repræsentant fra hvert af partierne har konstitueret sig med Karsten Lauritzen som formand. Der har i juni 2008 været afholdt et introducerende møde med gruppen, hvor det fremtidige samarbejde blev drøftet, herunder at afholde konferencer med indhold af fælles interesse, fx R2P og at DanMUN skal tilbyde et mini-model-un til de folketingspolitikere, der skal deltage i FN s generalforsamling for første gang. Det aftaltes at mødes igen i efteråret De styrende organer FN-forbundets repræsentantskab har afholdt to møder i 2007 samt et møde i foråret Bestyrelsen har i perioden afholdt 15 møder. På sit konstituerende møde nedsatte bestyrelsen ad hoc arbejdsgrupper, som skulle arbejde med følgende aktiviteter: Skoletjenesten, Arrangement på FN s dag mod racisme, Formidling, Arrangement på FNdagen med Kofi Annan samt Projekter. Formidlingsarbejdsgruppen blev senere opdelt i to: Intern Formidling/Redaktion af Nyhedsbrev og Ekstern Formidling. Arbejdet med den eksterne formidling blev i første omgang lagt i Forretningsudvalget. På bestyrelsesmødet i oktober 2007, hvor der blev fulgt op på Strategi- og Handlingsplan , blev det besluttet at give følgende arbejdsgrupper mere permanent status: Skoletjeneste, Intern Formidling/Redaktion, Ekstern Formidling/Kommunikation. På samme møde blev der oprettet en permanent arbejdsgruppe vedrørende FN-mærkedage. Forretningsudvalget har i perioden afholdt 16 møder primært for at planlægge bestyrelsesmøderne. 4

5 2.3. Udvikling i medlemstal Der har i perioden været et fald i antallet af individuelle medlemmer. Pr. 1. januar 2007 var der registreret 433 medlemmer, pr. 1. januar 2008 var antallet 361 og pr. 1. oktober Det skal bemærkes, at vi har konstateret, at der har været unøjagtigheder i registreringen af de individuelle medlemmer forstået på den måde, at personer som ikke har indbetalt kontingent for 2006 og/eller 2007 ikke konsekvent er blevet slettet af medlemskartoteket. Derfor er medlemstallene pr. 1. januar 2007 og 1. januar 2008 behæftet med usikkerhed. Tallet pr. 1. oktober 2008 er korrekt. Udviklingen i antallet af kollektive medlemmer har været som følger: 1. januar 2007 havde FN-forbundet 56 kollektive medlemmer, 1. januar , og pr. 1. oktober 2008 var antallet Økonomi FN-forbundet har i årene 2006, 2007 og 2008 modtaget , og kr. fra Finansloven. Rammebevillingen fra Danida udløb med udgangen af 2006, og det var derefter kun muligt at søge til enkeltprojekter, dog med den undtagelse, at hvis man er en projektbærende organisation, hvor lille projektet end er, kan man kun søge 2 % af projektbevillingen til oplysning, der relaterer sig til det konkrete projekt. Bortfaldet af oplysningsbevillingen og den i øvrigt restriktive bevillingspraksis betyder, at det er nødvendigt at få tilført yderligere midler til Forbundets drift. Der skal derfor lægges en strategi for den organisatoriske og økonomiske udvikling, så den negative spiral kan brydes. Bestyrelsen har haft de første strategiske drøftelser, og disse danner grundlag for formuleringerne i strategi- og handlingsplanen. Derefter er det den nyvalgte bestyrelse, der skal finde den konkrete løsning på krisen. Fra Tips og Lotto-puljen til konkrete formål har vi i 2006 modtaget til IT- udstyr, i til renovering af toiletter, og i 2008 fik vi bevilget til plakatrør og labels til brug for udsendelse af Menneskerettighedsplakaten til samtlige Folkeskoler. Vi havde ansøgt om , hvor den største post på budgettet var porto. Bevillingsskrivelsen understreger, at midlerne ikke må bruges til porto, så med mindre vi kan finde andre finansieringskilder til udsendelsen, er tilskuddet ikke umiddelbart anvendeligt. Fra Tips og Lotto-midlernes matematiske pulje har vi i 2006 modtaget og i 2007, Beløbet for 2008 er endnu ikke kendt. Fra Dansk Folkeoplysnings Samråd har vi søgt og fået midler til udvikling af temapakke om FN i Skoletjenesten, og udarbejdelse af lærermanual til Global Conflicts: Palestine i samarbejde med Serious Games, Vi har hvert af årene i perioden modtaget fra Fonden for Fred og Internationalt samarbejde. Disse midler havde vi øremærket til deltagelse i FN s generalforsamling i 2008, da Udenrigsministeriet på trods af mange protester fastholder, at organisationerne selv skal finansiere deltagelse. Denne beslutning betyder, at vi normalt ikke har råd til - og heller ikke af principielle årsager - ønsker at deltage i Generalforsamlingerne på de vilkår. Når vi på trods af dette prioriterede deltagelse i 2008, var det for at arbejde politisk i 5

6 forhold til COP15 i København FN-forbundet valgte alligevel ikke at deltage i Generalforsamlingen ud fra en vurdering af, at det i betragtning af den trængte økonomi ikke var rimeligt at belaste driften med en så stor udgiftspost. Vi har i perioden søgt midler fra Minipuljen til projekterne Information for Peace and Development og Information for Development and Empoverment i Uganda som opfølgning på vores WSIS samarbejde med UNA-Uganda. Der blev givet afslag på begge ansøgninger. Vi har ansøgt Hermod Lannungs Fond om støtte til tre projekter, IKT, FN, 2015 Mål og Menneskerettigheder, en studietur til Uganda og et projekt om samarbejde om oprettelse af FN-forbund i Moldavia. Vi fik afslag på samtlige tre ansøgninger til Hermod Lannungs Fond. 3. Arbejdsgrupper 3.1. Arbejdsgruppen vedr. Skoletjenesten Den af bestyrelsen nedsatte ad hoc arbejdsgruppe vedr. Skoletjenesten startede sit arbejde primo januar 2007 med udarbejdelsen af en strategi- og handlingsplan. Arbejdsgruppen har i perioden indtil nu (oktober 2008) været repræsenteret af medlemmer af bestyrelsen, de lokale skoletjenestekoordinatorer samt sekretariatet. En stor del af det fælles arbejde er foregået via og telefonisk, og der har været afholdt i alt fire fællesmøder. Udover besøg på folkeskoler, gymnasier m.v., jf. aktivitetsoversigten, har Skoletjenesten i perioden været aktiv på flere fronter: - Der har været et tæt samarbejde med DanMUN, herunder især om udviklingen af et Mini Model UN målrettet landets gymnasier m.fl. samt tiltag til et initiativ med henblik på at skabe et samarbejde med NGO er i Mellemøsten om at etablere et Model UN i Mellemøsten med deltagere fra Danmark og mellemøstlige lande. - Der er udviklet nyt undervisningsmateriale til underviserne i Skoletjenesten m.fl. i form af en cd-rom med en række FN-materialepakker, som skal tjene som hjælp ved foredrag om FN og globale emner. - Medlemshvervning/rekruttering af nye frivillige har fundet sted lokalt i Århus, Odense og København. - Det interaktive verdenskort er blevet opdateret. Globalis.dk er målrettet ungdomsuddannelserne, men kan tillige tjene som et vigtigt redskab for både skoletjeneste, FN-forbundet generelt og alle andre med interesse for FN. - Der blev indledt et samarbejde med Serious Games omkring udviklingen af et computerspil om Mellemøsten for folkeskoleelever ( kl.) samt gymnasie- og HFelever, og via midler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd blev der udarbejdet en lærervejledning til spillet: "Global Conflicts: Palestine - nærmere om spillet på - Der er taget initiativ til et evt. samarbejde med en dansk højskole om en FN-linie 6

7 3.2. Arbejdsgrupperne vedr. ekstern og intern formidling På det konstituerende bestyrelsesmøde den 9. december 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. formidling. Arbejdsgruppen fremlagde på bestyrelsesmødet den 11. januar 2007 en foreløbig strategi vedr. formidling. Strategipapiret lagde bl.a. op til, at der blev nedsat et redaktionsudvalg for FN-forbundets Nyhedsbrev desuden til, at der skulle afholdes et fremtidsværksted/brainstormmøde om Forbundets eksterne kommunikation. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. april 2007 at splitte arbejdet vedr. formidling op i to, nemlig intern og ekstern formidling. Arbejdet med den eksterne formidling blev i første omgang lagt i Forretningsudvalget. På bestyrelsesmødet den 11. juni 2007 fremlagde arbejdsgruppen vedr. intern formidling et oplæg om redaktionsgrundlag for FNforbundets Nyhedsbrev. Oplægget blev godkendt, og der blev efterfølgende nedsat en redaktionsgruppe for Nyhedsbrevet. Desuden fremlagde FU forslag til strategi for ekstern kommunikation, som bl.a. omhandlede en mediestrategi for ekstern kommunikation. Forslaget blev godkendt, og der blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, som skulle udpege og prioritere, hvilke FN-sager med relation til de politiske fokusområder, der var på kalenderen i det næste år samt identificere FN-potentialet i disse. Forretningsudvalget holdt i januar 2008 møde/brainstorm med journalist Kirsten Larsen med henblik på en konkretisering af det videre arbejde med ekstern formidling. Gruppen har efterfølgende formuleret et politikpapir med formål for og indhold i formidlingen og af hvem og til hvem der skal formidles og i hvilke medier. Dette papir kan danne baggrund for revision af mediestrategien FN-dags-arbejdsgruppen Med det formål at synliggøre FN (og FN-forbundet) og de områder, FN arbejder for, nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle udvælge de FN-datoer og begivenheder, der som minimum bør markeres af FN-forbundet. For de enkelte fokusområder vælges relevante temaer, der gennemføres aktiviteter omkring, f.eks. i forbindelse med mærkedage og konkrete begivenheder. Gruppen har udvalgt de FN-dage, der bør markeres af FN-forbundet og drøftede, hvilke aktiviteter/reaktioner, der burde være til den enkelte dato. Det er ikke nødvendigvis gruppen, der skal agere og planlægge aktiviteter, det besluttes af bestyrelsen i de enkelte tilfælde. Aktiviteterne har været læserbreve, debatindlæg og konkrete arrangementer. Sidstnævnte er foregået i et samarbejde med andre organisationer og er beskrevet andetsteds. Desværre lykkedes det ikke at gennemføre et arrangement på FN-dagen i Bestyrelsen besluttede følgende dage: 8. marts: Den internationale kvindedag, 21. maj: Verdensdag for kulturel mangfoldighed og dialog og udvikling, 21. marts: International dag for afskaffelse af raceforskelsbehandling, 5. juni: Verdens miljødag, 21. september: International fredsdag, 24. oktober: FN-dagen og 10. december: Menneskerettighedsdag. 4. Politiske fokusområder Bestyrelsen har konkretiseret Landsmødets og efterfølgende Repræsentantskabets beslutninger i fokusområder og baseret det politiske arbejde herpå. Fokusområderne har derfor ændret overskrifter i perioden. De senest besluttede fokusområder er overskrifter i dette afsnit. 7

8 For at komme i dialog med medlemmerne og for at højne niveauet i de politiske drøftelser og beslutninger har bestyrelsen afholdt åbne medlemsmøder med eksperter som oplægsholdere i tilknytning til repræsentanskabs- og bestyrelsesmøderne. I tilknytning til de afholdte repræsentantskabsmøder har der været debatmøder om udfordringerne for NGO erne i en globaliseret verden samt om Danmarks rolle og status i FN efter sædet i Sikkerhedsrådet med oplæg af hhv. Jakob Simonsen fra UNDP s nordiske kontor og direktør Nanna Hvidt fra DIIS. Desuden om Global Compact og Corporate Social Responsability med oplæg ved Peter Hansen, tidl. Executive Director for UN Centre on Transnational Corporation og ved Anne Skjerning fra DanWatch. I tilknytning til bestyrelsesmøderne har der været debatmøder om Kosovo, problematikken omkring EU-forbehold og FN-mandater og asylansøgeres vilkår Konfliktløsning Kravet om FN-mandater Et af de store spørgsmål inden for freds- og konfliktområdet er FN-pagtens regler om brug af væbnet magt og forbuddet mod krig. FN-forbundets bestyrelse og repræsentantskab har indgående diskuteret spørgsmålet om FN-mandater som forudsætning for Danmarks deltagelse i fredsindsatser. Drøftelsen er bl.a. udsprunget af situationen i Kosovo. Først med den vinkel, at Danmark deltog i en humanitær intervention uden FN-mandat og siden med vinklen om, at Kosovos selvstændighed måske var lidt forhastet. Sidstnævnte problemstilling blev belyst i et temamøde, hvor Karsten Fledelius i et oplæg problematiserede selvstændigheden og argumenterede for (causerede over muligheden af), at Kosovos selvstændighed blev prøvet ved Den Internationale Domstol. Bestyrelsen har haft overvejelser om eventuelt at markere en holdning til den danske forsvarsundtagelse i EU, bl.a. fordi FN-mandat ikke er en nødvendig forudsætning for EU s deltagelse i fredsindsatser. Da FN-forbundet imidlertid er en tværpolitisk organisation med mange forskellige opfattelser repræsenteret, vil det ikke være relevant for Forbundet at tage stilling for eller imod den danske forsvarsundtagelse i EU. Dette betyder dog ikke, at FN-forbundet vil undlade at give udtryk for sine grundlæggende holdninger i en kommende debat om afskaffelse eller ændring af undtagelsen, herunder specielt kravet om respekt for de folkeretslige principper og aftaler. Bestyrelsens drøftelser af Kosovo, Burma og EU s deltagelse i fredsindsatser førte til, at FN-forbundet udviklede et politikpapir på området Danmarks fredsindsatser FN-mandat eller enegang, som blev endeligt vedtaget i august Responsibility to Protect (R2P) I 2005 vedtog alle FN s lande princippet om ansvar for at beskytte (R2P) deres befolkninger imod folkemord, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden. Dette første skridt i retning af en folkeretlig hjemmel til humanitær intervention for det internationale samfund er det håb, truede befolkningsgrupper har for beskyttelse mod overgreb fra den herskende statsmagt. Bestyrelsen har drøftet R2P generelt og specifikt i relation til Darfur, Tibet og Burma. Generelt har Danmark og det øvrige internationale samfund en klar forpligtelse, men fra princip til handling er der lang vej, som tragedierne i Darfur, Tibet og Burma har vist. Det internationale samfund skal 8

9 have viljen til at gribe ind, og modstand i FN s sikkerhedsråd skal overvindes. Cyklonen Nargis i Burma viste, at det er nødvendigt, at R2P udvides til at omfatte fri adgang for nødhjælp, så intet styre kan forhindre, at international nødhjælp når frem til landets befolkning. Fredsstyrken SHIRBRIG Da regeringen uden nogen større debat i sommeren 2008 meddelte, at Danmark ønsker at nedlægge fredsstyrken SHIRBRIG eller at trække Danmark ud af styrken, valgte FNforbundet at gå ind i sagen. Meddelelsen fra regeringen kom overraskende, da SHIRBRIG er den eneste permanente fredsstyrke, der opererer under FN-flag, og Danmark har været initiativtager til styrken. FN-forbundet har derfor taget initiativer til møder med SHIRBRIG direkte og medieaktiviteter for at synliggøre støtten til denne fredsstyrke. Bl.a. fik FNforbundets landsformand Jørgen Estrup en større debatartikel i Berlingske Tidende, og han er blevet interviewet i P1. Derudover har FN-forbundet taget initiativ til et samarbejde mellem de nordiske FN-forbund om sagen. Det har bl.a. ført til en fælles dansk-svensk pressemeddelelse. SHIRBRIG s fremtid afgøres på et møde i november, og indtil da vil FN-forbundet arbejde for fortsat dansk støtte til den FN-tilknyttede fredsstyrke. Kvinder, Fred og Sikkerhed FN-forbundet deltog i 2007 i Udenrigsministeriets arbejdsgruppe om revision af den danske handlingsplan vedrørende Sikkerhedsrådets resolution 1325 (SCR 1325) om Kvinder, Fred og Sikkerhed. Resolutionen blev vedtaget af Sikkerhedsrådet den 31. oktober 2000 med det formål at beskytte kvinders rettigheder i væbnede konflikter, at forhindre straffrihed for kønsbaseret kriminalitet i krig og væbnede konflikter, at mainstreame kønsaspektet i fredsbevarende operationer og øge kvinders deltagelse i alle faser af konfliktløsninger. Danmark var det første land, der vedtog en national handlingsplan vedr. SCR 1325, og den blev implementeret i Allerede da blev det besluttet at foretage en revision i 2007 for at udvide planens implementering, og ved den lejlighed at inddrage det danske politi og NGO er i formuleringen af den reviderede udgave af handlingsplanen Multilateralisme multilateral bistand inkl. FN-reformer FN-forbundet arbejder konsekvent for udvidelse og fastholdelse af multilateralisme frem for skiftende, frivillige koalitioner eller bilaterale partnere, det være sig i forhold til fx u- landsbistanden eller invasionen i Irak. I interviews, politikpapirer og i samarbejdet med andre organisationer er den røde tråd multilateralismen. Formanden har derfor vedholdende argumenteret i det offentlige rum for multilateralisme og kritiseret den underminering af 50/50 princippet i forholdet mellem bilateral og multilateral bistand, der finder sted. Ligesom han har kritiseret beskæringerne i bevillingerne til UNDP, fordi UNDP netop er den FN-organisation, der er længst fremme i forhold til at reformere sig og dermed besidder en ekspertise, som det nationale system ikke kan matche. COP15 I den forgangne landsmødeperiode har Danmark opnået værtskabet for den 15. klimapartskonference, COP15, planlagt afholdt i november-december Det betyder, 9

10 at vi nu har en klimaminister, der har sat mange initiativer i gang, for at forsøge at opnå en global aftale; forhåbentlig en forbedring af Kyoto-protokollen, der var resultatet af klimapartskonferencen i Blandt initiativerne har man i ord lagt stor vægt på inddragelse af civilsamfundet, men det er foreløbigt blevet ved ordene. Der er ikke afsat midler nok, ministeren har ikke tid til at mødes med NGO erne under de internationale klimaforhandlingsmøder, og NGO erne er blevet smidt ud af den danske delegation frem til og under COP15. FN-forbundet har siden værtskabet blev kendt, forholdt sig konstruktivt til processen: Bestyrelsen har diskuteret processen og har nedsat en klima-gruppe, der blandt andet diskuterer folkeoplysende aktiviteter, Repræsentantskabet har udtalt sig i forbindelse med sine møder den 28/4 og 8/ ( Danmark skal sikre folkeligt forankrede klimaforbedringer i FN-regi og Klimaproblemer løses kun sammen med borgere og virksomheder ), de nordiske FN-forbund overvejer fælles initiativer, vi har deltaget i 92-gruppens forberedelser og fælles henvendelser til politikerne, og vi har deltaget i Civilsamfundets Klimaforums forberedelser af et sideløbende forum for civilsamfundet, december Dansk deltagelse i ungdomsinitiativet Making Commitments Matter Making Commitments Matter (MCM) er et ungdomsinitiativ, der vil gøre noget ved kløften mellem, hvad der er blevet talt om og skrevet under på i FN og hvad, der faktisk sker i de lande, der har skrevet under. Første skridt er vidensskabelse gennem en global undersøgelse af NGO ers og staters fortolkninger og arbejde med FN-aftaler og konventioner. Målet er at afdække implementerings-problematikken og afklare, hvordan man forbedrer adgangen til viden om manglende implementering. Undersøgelsen udføres for tiden i pilot-udgaver i en række lande, herunder Danmark, hvor i første omgang NGO ers brug af informationskanaler afdækkes. Her er en række danske NGO er i forskellige størrelser blevet udvalgt for at få en foreløbig repræsentativ besvarelse, hvilket er forløbet uproblematisk. Undersøgelser og arbejdsgrupper udfører arbejde og mødevirksomhed på nettet og mødes med 2-3 måneders mellemrum til intern undervisning, møder i arbejdsgrupper og resultatfremlæggelser. Initiativet er som sådan uafhængigt, men er i første omgang støttet af EU-kommissionen og er blevet faciliteret af FN-forbundet i Tyskland gennem deres omfattende ungdomsprogram, og af FN-forbundene i Danmark, Norge og Australien gennem støtte til rejser. Herudover er initiativet bakket op af blandt andre WFUNA, World Federation of United Nations Associations. Repræsentanter fra Danmark er Nana Heltberg (DanMUN), Anders Boye (Skoletjenesten) og Ulrike Schenka (DanMUN). Se mere om projektet på "Unite for Children. Unite against AIDS" Med det primære formål at skabe synlighed omkring UNICEFs arbejde for børn ramt af AIDS indgik FN-forbundet i et partnerskab med UNICEF Danmark om en relancering af UNICEFs globale AIDS kampagne Unite for Children. Unite against AIDS. Relanceringen udmøntede sig i en kampagneuge, som fandt sted den sidste uge i november ugen op til Worlds AIDS Day den 1. december. FN-forbundets primære opgave var at formidle kampagnens budskaber til Forbundets medlemmer, bl.a. via udsendelse til Forbundets netværk samt artikel i Forbundets nyhedsbrev.. 10

11 4.3 Menneskerettigheder Udlændingepolitik dansk udlændingepolitik under FN-lup Inden for menneskerettighedsområdet har Udlændingepolitik dansk udlændingepolitik under FN-lup været det højest prioriterede fokusområde i bestyrelsens arbejde siden sidste landsmøde, og i januar 2007 nedsattes en arbejdsgruppe om udlændingepolitik med særligt fokus på spørgsmålet om regeringens forsøg på at gennemføre tvangshjemsendelse af de irakiske asylansøgere, som har ventet i danske asylcentre i op til ni år under særdeles kritisable forhold. Der indledtes et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp samtidig med, at Forbundet fortsatte sit arbejde som medlem af Flygtningehjælpens asyludvalg. På bestyrelsesmødet i februar 2007 orienterede en repræsentant for Flygtningehjælpen om situationen for den irakiske flygtningegruppe, og det stod klart, at de to organisationer havde en fælles interesse i at søge at presse regeringen til at give irakerne opholdstilladelse. FNforbundets vinkling af sagen tog udgangspunkt i FN-konventionerne og i Danmarks forpligtelse til at samarbejde med UNHCR, og påvirkningen af regeringen skulle ske gennem kritiske artikler og afholdelse af et offentligt møde. Repræsentantskabsmødet i april 2007 vedtog en skarp udtalelse, der kritiserede regeringen for dens måde at håndtere iraker-sagerne på. FN-forbundet indgik i foråret 2007 i et fælles nordisk samarbejde mellem 20 NGO er, Institut for menneskerettigheder og UNHCR under overskriften Keep Them Safe. Initiativet havde som formål at skabe opmærksomhed omkring situationen for afviste asylansøgere, der befinder sig i et retsløst tomrum, når de ikke kan tvangshjemsendes på grund af sikkerhedssituationen i deres hjemlande. Kampagnen blev lanceret i medierne i september 2007 og kulminerede med et fælles møde i Stockholm i december 2007 med deltagelse af regeringsrepræsentanter fra de nordiske lande. Kampagnen fik en pæn dækning i medierne, og fokuserede i Danmark på situationen for de irakiske asylansøgere. Gennem arbejdet i Dansk Flygtningehjælps asyludvalg har FN-forbundet medvirket til, at Flygtningenævnets praksis i iraker-sagerne nu vil blive prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, ligesom Ombudsmandsinstitutionen søges involveret. Desuden vil udvalgte iraker-sager blive søgt domstolsprøvet i Danmark. Den 23. januar 2008 deltog FN-forbundet i en minihøring om asylpolitikken på Christiansborg, arrangeret af Det Radikale Venstre. 20 organisationer inkl. FN-forbundet havde afgivet høringssvar. På bestyrelsesmødet i februar 2008 vedtog bestyrelsen, at forbundets fremtidige arbejde med asylpolitikken udvides med flg. tre punkter: 1 Fortsættelse af bestræbelserne for at sikre opholdstilladelse til afviste asylansøgere, der ikke kan tvangstilbagesendes. 11

12 2 Arbejde for en ændring af Flygtningenævnets praksis, således at der gives asyl, ikke kun til asylansøgere, der kan påvise at være i en konkret og individuel risiko i hjemlandet for forfølgelse eller overgreb, men at der også gives asyl til asylansøgere, der tilhører en gruppe, der er i fare, den overordnede menneskerettighedssituation taget i betragtning. 3 Arbejde for, at Danmark modtager flere kvoteflygtninge. Samarbejdet i Flygtningehjælpens asyludvalg har resulteret i, at Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med Amnesty, Red Barnet og FN-forbundet på FN-dagen den 24. oktober 2008 afholder en konference i Landstingssalen om den danske udlændingepolitik under overskriften Konventioner under pres. Tribunalet Israel og folkeretten. Med fokus på palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab FN-forbundet deltog 26. og 27. januar 2008 i tribunalet om Israel og folkeretten, som var arrangeret af Human Rights March i samarbejde med Mandela Center og FN-forbundet. Tribunalet satte ved hjælp af vidneudsagn og ekspertudtalelser fokus på, hvorfor Israel ikke overholder gældende konventioner mv. Under tribunalet blev der aflagt vidnesbyrd af palæstinensiske kvinder og børn løsladt fra israelske fængsler samt af ekspertvidner, læger, advokater m.fl. Efterfølgende blev bragt en kronik om tribunalet i Politiken, og arrangørerne havde foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg. Med baggrund i Tribunalet produceres der en dokumentarfilm, der får premiere i efteråret Tibet På repræsentantskabsmødet den 26. april 2008 blev vedtaget en udtalelse ( Tibet skal på dagsordenen i FN ), der opfordrede regeringen til at sikre, at de kinesiske myndigheders krænkelser af menneskerettighederne sættes på dagsordenen i såvel Sikkerhedsrådet som i Menneskerettighedsrådet. Musikcensur I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp afholder FN-forbundet en aftenkoncert på FNdagen 2008 på Borup Højskole i København. Arrangementet sætter fokus på musikcensur og er et særligt initiativ under Sangens År 2008 og samtidig markeres 60 årsdagen for FN s menneskerettighedserklæring. Formålet med arrangementet er at tilbyde en helt særlig og festlig kulturoplevelse, hvor live musikken er det centrale omdrejningspunkt i formidlingen af det alvorlige budskab, at fri musikudøvelse ikke er en selvfølge i de lande, hvor mange flygtninge kommer fra FN og business- partnerskab med business-verdenen FN-forbundet har meldt sig ind i DanWatch. DanWatch beskriver sig selv som den journalistiske vagthund, der sætter nye dagsordener ved at dokumentere konsekvenserne af danske og multinationale virksomheders investeringer, indkøb, handel og produktion i udlandet. Det er organisationens primære formål at sætte fokus på udnyttelse af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet, herunder udviklingslande, BRIC s landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og øvrige lande, der huser danske arbejdspladser, investeringer, produktion og handel. DanWatch administreres af en fond og er uafhængig 12

13 af politiske, statslige eller private interesser. Gennem medlemskabet af DanWatch får FNforbundet en samarbejdspartner, der er givende i forhold til vores arbejde med Global Compact og Corporate Social Responsibility og ønsket om at udvikle tilbud til de virksomheder, vi optager som medlemmer. 5. Centrale formidlingsaktiviteter Hjemmesiden FN-forbundets nuværende hjemmeside blev introduceret i foråret Den er konstrueret sådan, at det ikke kræver dybtgående IT-indsigt at vedligeholde og opdatere siden. Det var nødvendigt, da Forbundet pga. bortfaldet af Danida-rammebevillingen var nødt til at tage afsked med sin webmaster. Systemet har desværre en del begrænsninger i forhold til ændring af layout, oploadning af billedmateriale mv., og det er derfor besluttet at takke ja til et tilbud fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) om konstruktion af en ny hjemmeside. DFS er i gang med at udvikle en prototype, som tilbydes DFS medlemsorganisationer. FN-forbundet skal selv stå for lay-out af hjemmesiden. Vi håber, at den ny hjemmeside går i luften primo FN-forbundets Nyhedsbrev FN-forbundets Nyhedsbrev udsendes elektronisk til de medlemmer, der har tilmeldt sig mailinglisten. Nyhedsbrevet er desuden at finde på FN-forbundets hjemmeside, både med direkte links til de enkelte artikler og som PDF-fil, som kan udprintes. De medlemmer, som ikke har adgang til internettet, får Nyhedsbrevet tilsendt i print. Nyhedsbrevet udkom med 8 numre i 2007, og til dato (primo oktober) er der udkommet 7 numre i Nyhedsbrevets redaktion består af: Jørgen Estrup (ansvarshavende) Anni Herfort Andersen, Sussi K. Andersen, Henrik Døcker, Johanne Riktrup Hansen, Trine M.N. Jensen, Dorte Munch og Hanne Steinmeier. Debatindlæg, interviews mv. FN-forbundet har haft ca. 40 debatindlæg, interviews o.lign. i medierne. Nærmere herom i Aktivitetsoversigten. 6. Samarbejde med andre organisationer og institutioner Nationalt FN-forbundet har i perioden øget det konkrete samarbejde med andre organisationer. Ud over de organisationer, der er nævnt under de enkelte temaer, har vi et fast samarbejde med: FN-gruppen, der består af lederne af de danske/nordiske kontorer for UNDP, UNFPA, WFP, UNICEF og UNESCO. Gruppen mødes halvårligt for at drøfte FNspørgsmål og mulige samarbejdsflader. Gruppen har i perioden mødtes med medlemmer af Folketingets udenrigsudvalg, og der har været afholdt et møde med embedsfolk fra Statsministeriet om COP15. Gruppen havde et fælles debatindlæg, Nye globale fonde generer FN s multilaterale bistand i forbindelse med FN-dagen i

14 FN-forbundet har fortsat et tæt samarbejde med WFP omkring især Walk the World en årlig begivenhed for at samle ind til skolemadsprogrammer. FN-forbundet administrerer Stop Sult Fonden og er repræsenteret i Fondens bestyrelse. FN-forbundet har i løbet af perioden fastholdt sit engagement i paraplyorganisationen Danmarks Fredsråd. Ved generalforsamlingen i 2007 blev Lave K. Broch, der repræsenterer FN-forbundet, genvalgt som næstformand. FN-forbundet deltager i NGO-forum, der er et formaliseret samarbejde mellem NGO er med interesse for dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. NGO-forum er etableret med baggrund i den NGO-gruppe, Helle Degn i sin tid etablerede, og som den siddende regering opløste. Man har siden fortsat samarbejdet på NGO-siden, men det er nu blevet formaliseret, og gruppen har etableret et godt samarbejde med Udenrigsministeriet og andre offentlige instanser. FN-forbundet er medlem af Det stående Udvalg, der fungerer som en slags bestyrelse. FN-forbundet er fortsat koordinator i netværket af organisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Etableringen af FN s Menneskerettighedsråd, som afløste Menneskerettighedskommissionen, har medført en ny struktur og en ændret mødeplan for FN s menneskerettighedsarbejde i Geneve, og det har samtidig ændret betingelserne for danske NGO ers deltagelse og for deres mulighed for at spille en aktiv rolle som medlemmer af den danske delegation. Samspillet med Udenrigsministeriet har i en periode været utilstrækkeligt, og det har givet FN-forbundet anledning til på netværkets vegne at anmode ministeriet om at genoptage den tidligere procedure og invitere netværket til orienterende drøftelser i forbindelse med møderne i Rådet. Der arbejdes på at finde en samarbejdsmodel, hvor NGO ernes ekspertviden bedst muligt inddrages i arbejdet. Danmarks nye menneskerettighedsambassadør, Arnold Skibsted, har over for gruppen for nylig udtrykt, at han finder samarbejdet med organisationerne yderst vigtigt, og gerne indgår i en dialog. FN-forbundet har tilbudt sin medvirken til et møde mellem Ambassadøren og menneskerettighedsgruppen. FN-forbundet har i perioden udvidet samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp (som beskrevet andetsteds), Helsinki-komiteen og Dansk Russisk Forening, hvor formand Karsten Fledelius ved flere lejligheder har været oplægsholder og hvor de årlige Ruslandskonferencer i samarbejde mellem Dansk Russisk Forening, De Radikale og FNforbundet finder sted. Der har endvidere været øget samarbejde med Mandela Center Danmark, hvor vi ud over samarbejdet om Tribunalet (se andetsteds) aktuelt planlægger en fælles konference, Israelske og palæstinensiske NGO ers bidrag til freds- og forsoningsprocessen. FN-forbundet glæder sig over den høje kvalitet og synergieffekt, der er i samarbejdet med andre organisationer. Internationalt FN-forbundet er medlem af to internationale paraplyorganisationer, World Federalist Movement (WFM) og World Federation of United Nations Associations (WFUNA). Forbundet har valgt at prioritere WFM højest, og formanden er medlem af Council, og tidl. formand Bente Nielsen er fortsat medlem af Executive Committee. FN-forbundet har været 14

15 særlig aktiv i WFM s arbejde med Responsibility to Protect, den fortsatte konsolidering af Den Internationale Straffedomstol og etablering af FN s fredsopbygningskommission. WFUNA er fortsat i økonomisk krise, og de nordiske forbund har uden held forsøgt at få sine regeringer til at støtte WFUNA økonomisk. FN-forbundet arbejder via de øvrige nordiske forbund for at få WFUNA til at fungere bedre. Hans Brix har været formand for WFUNA i indeværende periode, men genopstiller ikke. Det nordiske samarbejde foregår i årlige møder med deltagelse af formænd og generalsekretærer, hvor samarbejdsflader og fælles politisk ageren drøftes. Mellem møderne samarbejdes der om konkrete sager af fælles interesse, som fx samarbejdet i forhold til SHIRBRIG og det løbende samarbejde om hjemmesiden med FN-statistik og et interaktivt verdensatlas. FN-forbundet ville ikke have haft mulighed for at tilbyde dette redskab uden den store goodwill, vi har fået fra FN-sambandet i Norge. 7. Sekretariatet I takt med at de økonomiske midler beskæres bliver sekretariatet også mindre. I beretningen fra 2004 opgøres bemandingen til tre fuldtidsansatte, fire deltidsansatte, én i jobtilbud, praktikanter og frivillige. I oktober 2008 består sekretariatet af tre deltidsansatte og én fuldtidsansat. I periode har vi haft en person i jobtilbud, der primært arbejdede med menneskerettigheder, en praktikant, der har arbejdet med at opdatere og sammenskrive FN-forbundets politikpapirer om FN-reformer og diverse frivillige i kortere perioder. Det er en fornøjelse at de unge aktive medlemmer bruger lokalerne flittigt, og også at de jævnligt kommer i dagtimerne. Det giver friske pust og inspiration, at vi lige kan drøfte hvad der sker og hvilke planer, der er. 15

FN-forbundets strategi- og handlingsplan

FN-forbundets strategi- og handlingsplan FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2009 2010 Indledning FN-forbundet har en særlig karakter i forhold til de fleste andre internationalt orienterede danske NGO er, hvoraf størstedelen er specialist-organisationer,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning.

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning. FN-FORBUNDETS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016 2018 Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder Bæredygtig udvikling SIDE 3 SIDE 3 SIDE 4 Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Mini Model United Nations

Mini Model United Nations Mini Model United Nations UN Photo/Paulo Filgueiras Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Mini Model United Nations (MiniMun) er et rollespil,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010

Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010 Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010 1. Godkendelse af forretningsorden dagsorden og tidsplan. Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen. Han startede med den triste meddelelse, at en

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Christian

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2010 Oktober 2008 oktober 2010

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2010 Oktober 2008 oktober 2010 Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2010 Oktober 2008 oktober 2010 1. Indledning Den seneste landsmødeperiode har igen været præget af dansk udenrigspolitik, der ikke i synderlig grad

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere