Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30. Referat"

Transkript

1 MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 22. maj 2014 kl Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen, Lene Binderup Hansen, Karin Furslev, Mette Holm Sørensen, Carsten Grølsted, Palle Norman Jensen, Birgit Jelnes, Thomas Pedersen, Kirsten Merkel, Irene Darket, Katrine Blinkenberg og Ib Ehlers Jørgensen. Jørgen Tornøe Suppleanter: Trude-Maria Petersen, Lis Wegener, Ole Hult, Helle A Lindstrøm, Eva Pauking Personalerepræsentant: Annelise Dueholm Nørgaard Fraværende med afbud: Mette Holm Sørensen, Birgit Jelnes Referat fra MR-møde i marts er underskrevet. Godkendelse af dagsorden. Godkendt Punkt 1 Emne: Ideevent v/ præsterne Halloween / ved Katrine i efteråret der budgetteres med en økonomisk ramme som ved andre familiegudstjenester. Orientering ved Katrine Blinkenberg Arrangement er fælles med medbiblioteket og med en gudstjeneste i kirken. I forbindelse med Ridderskolen udføres regn-

2 skabet af kordgenen ved Mørkhøj kirke. Orientering Ib Ehlers Jørgensen orienterede om at forløbet med praktikant Jørgen Thornøe er afsluttet. Konfirmationerne er nu afsluttet, alt er gået godt, tilbagemeldingen fra konfirmander og forældre har været særdels positiv. Præsterne har været på prøvetur til Kerteminde og de har nu fået tilrettelagt en rigtig god sogneudflugt. Punkt 2 Emne: Punkter fra formand / kirkeværge/ kirkegårdsbestyrelsen/ kontaktperson/ kunst/ kommunikation Fra formanden: Til orientering Der er indkøbt nye havemøbler til atriumgården. Beslutning på Mødet: Ved formand Lene Binderup Hansen. Orientering om: Bagsværd kirke ønsker at låne Mørkhøj kirken i september i forbindelse med kirkelige handlinger, der aftales nærmere ang. personale. Orientering Vi, Irene, Kirsten, Trude og Morten har på et møde drøftet frivillige og er enige om at der skal gøres en indsats for at få tiltrukket nogle nye. Morten udarbejder en folder, som vi vil uddele stratetiske steder, endvidere enedes vi om at kirken og menighedsplejen er fælles om de frivillige på listen. Konferencen i september. Der er reserveret ophold på kursuscenter Bymosehegn, i Helsinge fredag den fra kl til den kl.16. Vi arbejder med at få program m.v. færdig til mødet i juni. Der arbejdes vider med opgaven, men det ser ikke så let ud. Sognepræst Jørgen Demann fra Lyngby starter konferencen, med et oplæg for både menighedsråd og personale. a. Referat fra formandsmødet 6. maj i Bagsværd, afventer referat. a. Referat udleveret.

3 b. Betænkning om folkekirkens styring struktur. Er sendt til høring der er svarfrist den 31. maj. Betænkningen kan læses på: ngsstruktur/betaenkning_1544.pdf FU indstiller til MR at der ikke udarbejdes et svar fra menighedsrådet b. MR tog FU s indstilling til efterretning. Provstiet planlægger en orienterings aften i efteråret. Fra kirkeværgen a. Opfølgning på anlægsarbejde facade og tag Kirkeværge Orientering fra Henrik V Pedersen a. Anlægsarbejdet på facade er ved at være afsluttet. Den endelige afleveringsforretning finder sted i næste uge. Reparation af tagsten på sognegården, udbedres nu. b. Orientering om syn på kirke og præsteboliger onsdag den 23. april b. På synet den 23. april blev der aftalt to anlægsopgaver på kirken og et på præsteboligen mørkhøjvej 177A. Udover disse ønsker er taget på Aprilvej fortsat under obs. Henrik V Pedersen orienterede om en del opgaver der ønskes udført over driften, i indeværende år eller næste år, hvis der er økonomi til det (se under budget prioriteringslisten). Der er opstået en revne på fundamentet (salen ved atriumgården), som kan medfører vand i kælderen, Henrik V Pedersen følger op på sagen. Der er i denne uge blevet fjernet stubbe på kirkens arealer og på præsteboligen Mørkhøjvej 177A ca. kr. 3000,- Der er hentet tilbud på fældning af et par tæer ud mod Mørkhøjvej, MR besluttede at kirkeværgen kan sætte arbejdet i gang ca. kr. 5000,- c. Nøgler til MR-medlemmer c. Der er nu indkøbet flere nøgler så de menighedsrådsmedlemmer der ønsker en HH nøgle kan kontakte kontoret.

4 d. Orientering om Indbrud i garagen d. Tyveriet er meldt til forsikringen og der er indkøbt nye maskiner og værktøj. Vedr. antenne aftalen er Huawei Technologies i gang med at udbygge mobilnettet i tårnet. Kirkegårdsbestyrelsen Fra kontaktpersonen: Kirkegårdsbestyrelsen Der er et underskud på budgettet på kirkegården på omkring kr Byggeriet med lokaler i det gamle krematorium er i gang. Provstesynet på kirkegården var fint og alt var perfekt. Kontaktpersonen Lene Binderup Hansen orienterede om sangersituation og at vores ene sanger er stoppet. Der er indkaldt en tidligere ansøger som starter 1. juni a. Opfølgning på musiksituationen: Aftalt med Henriette at hun ansættes, pr med 15.tpu., af de 24 tpu. som bliver ledige ved Alices fratrædelse. Hvorved hun, inkl. sin ansættelse som korleder, er beskæftiget på fuld tid. De resterende 9 timer bruges på vikar og evt. musiske tiltag. Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for begge organister, landsforeningen og de faglige organisationer tages med på råd. b. FU indstiller til opnormering af PR medarbejderen med 1 time om ugen, idet han skal hjælpe med konfirmandundervisningen fra august 2014., der pga. folkeskolereformen skal finde sted om aftenen. Kommunikation: Kunstudvalget: Se punkt 4 a. Henriette og Christian har nu udarbejdet en stillingsoptælling for de to stillinger. Der arbejdes videre med funktionsbeskrivelserne. b. MR tog indstillingen til efterretning Ib orienterede om det nye konfirmandforløb. Kommunikation Orientering ved Henrik V Pedersen om at Morten og Henrik har haft møde med provsten ang. samarbejdet med sognene. Kunstudvalget:

5 Punkt 3. Emne: Skoletjenesten Skoletjenestens forretningsudvalg har ansøgt provstiet om midler til ansættelse af en medarbejder mere, målrettet kommunernes ungdomsuddannelser. Gymnasier, sosuuddannelser, Tekniske skoler og profession skoler. På provstiudvalgsmødet blev det anbefalet at hver sogn afsætter kr. til formålet, det anbefales at forslaget indgår i drøftelserne og prioriteringen af budgettet for Bilag: Udvidet tilbud til skoler og ungdomsuddannelser Orientering ved Lene Binderup Hansen og Ib Ehlers Jørgensen. Ib Ehlers Jørgensen og Lene Binderup Hansen har i dag haft møde med borgmesteren og et par embedsmænd i Gladsaxe kommunen, ang. skoletjenestens arbejde. Nu afventer vi sognenes endelige tilsagn på budgetmødet i september. Mørkhøj MR er positivt indstillet. Punkt 4. Emne: Økonomi Budget 2015 Regnskabsrapport 1. kvt. Budget 2015 første udgave Budgetudkastet for 2015 blev gennemgået og drøftet. MR besluttede at søge om yderligere midler, som oplyses på prioriteringslisten. Regnskabsrapporten fremlægges til MR`s orientering. Regnskabsrapporten for 1. kvartal blev fremlagt, MR tog orienteringen til efterretning. Punkt 5. Emne: Orientering fra udvalg Aktivitetsudvalget Orientering fra mødet ang. sogne- Aktivitetsudvalget: Kirsten Merkel orienterede om at aktivitetsudvalget har holdt et lille opfølgningsmøde for

6 dagen. møde ang. sognedagen. Referat / sognedagsplan for 2014 blev udleveret. Menighedsplejen Menighedsplejen ingen bemærkninger Kunstudvalg. Vi afventer nye skitser af prædikestolen fra Trondur. Festudvalget Kunstudvalget intet nyt Festudvalget ingen bemærkninger Punkt 6. Emne: Eventuelt Næste møde: Torsdag den 26. juni, vil der i lighed med sidste år holdes midsommergudstjeneste udendørs, med efterfølgende forfriskning, da vi er værter kan vi ikke hurtigt forlade pladsen, derfor foreslås det at vi begynder MR-mødet kl MR-møder næste ½ år 28. august 25. september 30. oktober 27. november MR besluttede at næste MR-møde starter kl Orientering om at Henrik V Pedersen, Karin Furslev og kasseren i FDF s netværk er fratrådt som medlemmer af bestyrelsen.

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.00. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.00. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.00 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby

Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Referat fra Menighedsrådsmøde Onsdag 17. september 2014 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) * (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) Yvonne Vestermann

Læs mere

Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby

Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Referat fra Menighedsrådsmøde Onsdag 18. februar 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) * (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 www.o-a-p.dk Referat af menighedsrådsmødet afholdes den 6. januar 2011. Tilstede: FKC, TD-J, FWA, NH, ERP, BK og KB. Afbud fra HKN. 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsreferater fra Avedøre sogn 2013

Menighedsrådsreferater fra Avedøre sogn 2013 Menighedsrådsreferater fra Avedøre sogn 2013 Indhold Menighedsrådsmøde den 9. januar, kl. 19.00....1 Menighedsrådsmøde den 13. marts kl. 19.00....5 Menighedsrådsmøde den 10. april 2013 kl. 19.00....9 Menighedsrådsmøde

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referater fra Osted menighedsråds møder 2010

Referater fra Osted menighedsråds møder 2010 Referater fra Osted menighedsråds møder 2010 www.o-a-p.dk 14.01.2010 Referat for menighedsrådsmøde mandag den 11. januar 2010 kl. 19.00 i Stalden Deltagere, indkaldt: Torsten Dam-Jensen, Anne Birgitte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30 Deltagere Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen (fravær med afbud) Camilla Kjærbo Berg (Fravær med afbud)

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Fraværende

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 26. marts Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 26. marts Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl (gik under pkt.6a), Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET Sct. Michaelis Kirke Den 26. august 2015

MENIGHEDSRÅDET Sct. Michaelis Kirke Den 26. august 2015 Den 26. august 2015 Til Menighedsrådet medlemmer m.fl. Emne: Referat fra menighedsrådsmødet den 26. august 2015. Deltagere: Asbjørn Asmussen, Johannes Lund Nielsen, Christen Madsen, Niels Hother Jakobsen,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Menighedsrådet. Dato: 24.04.2013. Godkendt

Menighedsrådet. Dato: 24.04.2013. Godkendt Menighedsrådet. Dato: 24.04.2013 Mødested: Sognegården Møde nr.: 3 Mødetid: 18:00 21:30 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde. 3. Bemærkninger til dagsordenen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd. Referat af fællesrådsmøde. Tirsdag den 20. januar 2015

Fruering og Vitved Menighedsråd. Referat af fællesrådsmøde. Tirsdag den 20. januar 2015 Fruering og Vitved Menighedsråd Referat af fællesrådsmøde Tirsdag den 20. januar 2015 Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webbmaster samt

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd. Referat af fællesrådsmøde. Tirsdag den 25. august 2015

Fruering og Vitved Menighedsråd. Referat af fællesrådsmøde. Tirsdag den 25. august 2015 Fruering og Vitved Menighedsråd Referat af fællesrådsmøde Tirsdag den 25. august 2015 Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webbmaster samt

Læs mere