Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik."

Transkript

1 Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende samtale: Inden undervisning har eleverne set en god og ringe videopræsentation. - Perspektivering til andre emner og fag: Repræsentationskompetencen bruges i alle fag. - Metode: Flipped classroom (Workshop omhandlende Blended Learning). Tema Præsentation Modul 1 Lektion 1 Lektion 2 Læringsmål Kender til tre faktorer der kendetegner Kender til tre faktorer der kendetegner Faglige begreber Aktiviteter Evalueringsformer Lærebogsmaterialer Konkrete materialer CL Mødes på midten. Lave en videopræsentation om den gode præsentation Løbende evaluering i grupperne. Lærerstyret klassesamtale: Analyse af elevernes videoer. Karton A3 Tusch Smartphone Smartboard Bemærkninger Eleverne bliver enige om 3 faktorer som kendetegner Elevernes præsentationer bliver vist i lektionen. Modul 2 Eleverne deles op i to hold med tre grupper og arbejder hhv. tre- og firkanter. Lektion 3 genkende hhv. de forskellige tre- Ligebenet Ligesidet Stumpvinklet Klippe de forskellige trekanter i kar- Løbende evaluering i grupperne. Hvis grundbogen passer ind i emnet, kan denne med Karton Sakse Lineal Video omhandlende trekantstyper sendes til eleverne 1

2 Lektion 4 og firkantstyper. genkende og forklare de forskellige tre- og firkantstyper vha. videopræsentation. Spidsvinklet Retvinklet Firkant Trapez Parallelogram Rektangel Rombe Kvadrat Ligebenet Ligesidet Stumpvinklet Spidsvinklet Retvinklet Firkant Trapez Parallelogram Rektangel Rombe Kvadrat ton. fordel bruges. Vinkelmåler Passer Lave videopræsentation om hhv. tre- og firkantstyper. Analyse af elevernes videoer. Smartphone Smartboard inden undervisningen 1. Eleverne skal anvende deres kartonfigurer fra tidligere lektion. Modul 3 Grupperne skifter emne. Lektion 5 genkende hhv. de forskellige treog firkantstyper. Indsamling af materiale til video og forberedelse af video. Elevernes arbejdsmetoder evalueres vha. observation af 2. orden. Lektion 6 genkende og Lave og færdiggøre vi- Eleverne skal udenfor og finde hhv. tre- og firkanter. Eleverne skal inden undervisningen have set de andres videoer derhjemme. Video om videoredigering skal ses inden lektion. Evalueres i modul 4 Der ydes støtte til videoredigering af 2 1

3 Modul 4 Lektion 7 Lektion 8 forklare de forskellige tre- og firkantstyper vha. videopræsentation. opsamle og evaluere på egne og andres videoer i fælleskab. opsamle og evaluere på egne og andres videoer i fælleskab. deopræsentation om hhv. tre- og firkantstyper. Fremvisning af film. Fremvisning af film. Lærerstyret klassesamtale. Lærerstyret klassesamtale. læreren Smartboard Efter hver anden film laves der en fysisk aktivitet, da undervisningen er meget stillesiddende. Smartboard Efter hver anden film laves der en fysisk aktivitet, da undervisningen er meget stillesiddende. 3

4 Dannelsessyn: At lære eleverne at arbejde med digitale medier, som præsentationsmiddel, i en matematisk sammenhæng. Dette kan være med til at sætte dem i stand til at kunne kommunikere med omverdenen på en effektiv og kreativ måde. Undervisningen har til mål at fordre elevernes aktive deltagelse i et digitaliseret samfund. Undervisningen har til formål at give eleverne erfaring, kendskab og tryghed ved præsentationer. Fagsyn: Undervisningen skal lede frem til, at eleverne udtrykke sig om matematiske sammenhænge på en fornuftig måde. Undervisningen har til formål at gøre eleverne bekendte og trygge ved at præsentere matematisk viden samt at denne bliver analyseret. Samtidigt skal eleverne kunne reflektere og analysere på egen og andres præsentationer. Matematik mener vi er væsentligt for at kunne fungere som aktiv medborger i et samfund som vores, hvor matematik er en grundlæggende færdighed. Vores samfund bliver mere og mere styret af videnskab og teknologi, derfor er det nødvendigt for den enkelte elev at kunne begå sig inden for disse rammer. Eleven bliver nødt til at have en helt grundlæggende forståelse af matematikken for at kunne indgå i samfundet uden at blivefremmedgjort. Læringssyn: Undervisningen bærer præg af et læringssyn som beskrevet af Knud Illeris. Dette er et socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor læring opstår i sammenspil med andre, men også hos den enkelte i samspillet med materialer. Ydermere lægges der stor vægt på motivation, følelser og vilje som vigtige elementer i elevernes læring. I forhold til at vi mener at læring opstår i en social sammenhæng og at det er vigtigt at eleven føler sig motiveret er det vigtigt at læreren sørger for at planlægge sin undervisning således, at den tilgodeser dette. Her er det vigtigt, at læreren er opmærksom på sin store rolle i forhold til at stillasere elevernes læring et begreb, som bliver brugt i sammenhæng med Vygotskij og Zonen for nærmeste udvikling. 4

5 Overvejelser af brugen af digitale medier i undervisningen: Med udgangspunkt i Birgitte Holm Sørensen artikel og fælles mål matematik 2009, mener vi, at brugen af digitale medier kan være med til at fordre elevernes motivation for at lære. Brugen af digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag, dette udtrykker Birgitte Holm Sørensen på følgende måde: Når børn begynder i skolen, har de allerede erfaringer med og kompetencer i brugen af digitale medier. Hovedsageligt fra spil, programmer til billed- og musikproduktion og fra hjemmesider med en specifik børnevinkel. Disse erfaringer og kompetencer skal skolen være med til udvikle. (Hjemmeside 1) Vi mener digitale medier kan hjælpe elever, til at evaluere egne oplæg. Derudover kan det være en støtte til elever, som har vanskeligt ved at præsentere. Elevforudsætninger: Eleverne forventes at være på et niveau svarende til trinmålende for matematik 3. klasse eller derover. Det forventes at eleverne har kendskab til brugen af smartphone eller Ipad og disses kamerafunktion. Eleverne forventes ydermere at kunne bruge internettet og You/skoletube. Flipped learning: Vi mener at flipped learning som undervisningsmetode, udover ovenstående overvejelser omkring digitale medier, er med til at give eleverne en forforståelse for emner som ikke har været mulig før. At se en video forinden undervisningen kan være med til at øge og ændre elevernes motivation og forståelse for emnet. Flipped learning beskriver at videoerne som eleverne skal se inden undervisning, bør være hjemmelavet af læreren selv. Dette er en overvejelse som underviseren skal gøre sig i forhold til forberedelse og effekt. Der findes meget godt og skidt på You- og Skoletube, som en kvalificeret underviser skal kunne sorterere imellem. Vi mener dog at en video som denne hjemmeside 2 kan være mere kvalificeret, end hvad en underviser kan fremstille på almen forberedelsestid. Her er et eksempel på en hjemmelavet lærervideo af høj kvalitet hjemmeside 3. 5 Litteraturliste: Hjemmeside 1 Undervisningsministeriet artikel af Birgitte Holm Sørensen Sorensen?smarturl404=true Hjemmeside 2 Mark film. Video om kulstufskredsløbet. Hjemmeside 3 Video om vandrakket.

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014 aktivt deltagende og motiverede

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere