Investeringsredegørelse for Vestas Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1"

Transkript

1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt side 1 af 17

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL... 5 VINDMØLLERNE... 5 INVESTERINGEN... 6 PLACERING OG VINDREGION... 7 OVERTAGELSE... 7 KØBSPRIS... 7 BUDGETTERET PRODUKTION... 7 FAST AFREGNINGSPRIS... 8 JORDLEJE SCRAPVÆRDI OG RETABLERING SERVICEAFTALE, HENSÆTTELSER OG FORSIKRING ØKONOMISK OG TEKNISK ADMINISTRATION FINANSIERING JURIDISK DUE DILIGENCE SKATTEFORHOLD OG AFSKRIVNINGSGRUNDLAG RISIKOFAKTORER VED INVESTERING I VINDMØLLER ANSVAR DERFOR SKAL DU INVESTERE I VESTAS PROJEKT KONTAKTINFO BILAG side 2 af 17

3 INDLEDNING International Wind Energy A/S har udarbejdet nærværende investeringsredegørelse med henblik på at give potentielle investorer en generel beskrivelse af en investering i projektet Vestas Projekt samt generel information om investering i vindmøller. Investeringsredegørelsen indeholder ikke en udtømmende gennemgang og beskrivelse af projektet og giver derfor ikke en udtømmende beskrivelse af samtlige projektets muligheder og risici. Investeringsredegørelsen kan ikke og bør ikke erstatte konkret rådgivning. Forinden en investering i nærværende projekt opfordrer International Wind Energy A/S alle investorer til at søge konkret rådgivning hos egen revisor og advokat om eventuelle finansielle, juridiske eller skattemæssige konsekvenser af en investering i Vestas Projekt International Wind Energy A/S står gerne til rådighed for et møde med investor, hvor der vil være adgang til mere detaljeret information omkring projektet. Projektet udbydes til en begrænset kreds af udvalgte investorer og er således ikke at betragte som et offentligt udbud. HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S International Wind Energy A/S er en 100 % danskejet virksomhed, der siden 2003 med succes har ageret som formidler af vindmølleprojekter, primært i Europa. I 2003 etablerede vi vort tyske datterselskab, International Wind Energy GmbH. Siden 2003 har Tyskland været det mest betydende marked for IWE. Vi har i denne periode formidlet mere end 120 vindmøller til danske investorer og har derved opnået en tilbundsgående erfaring med alle aspekter af vindmølleinvesteringer. Sideløbende med formidling af vindmøller har IWE specialiseret sig i administration af investorernes vindmølleinvesteringer. IWE har således opbygget en administrationsportefølje på ca. 85 vindmøller. Det er afgørende for os, at vore investorer får den bistand, som de har behov for, for at få det fulde udbytte og den fulde tilfredshed med deres vindmølleinvestering. I de senere år har direktør Peter Rasmussen påbegyndt et generationsskifte af IWE. Begge sønner, Casper Rasmussen og Mikkel Rasmussen, er således trådt ind i virksomheden i henholdsvis 2007 og Herved er IWE blevet tilført fornyede kompetencer og kapacitet og er, i kombination med Peter Rasmussens mangeårige erfaring og store netværk, godt rustet til de kommende års store muligheder indenfor vedvarende energi. side 3 af 17

4 Hos familievirksomheden International Wind Energy A/S får De en seriøs og troværdig partner, der via erfaring og kontinuitet sikrer Dem optimalt udbytte og sikkerhed i deres investering. Vi glæder os til at byde Dem velkommen som investor hos International Wind Energy A/S. GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER Fælles for alle investeringer er et ønske om størst muligt afkast med lavest muligt risiko. Dertil kan komme en lang række specielle faktorer hos den enkelte investor. IWE lægger vægt på, at investeringen skal være attraktiv ud fra sunde driftsøkonomiske og markedsmæssige betragtninger. Det er kendetegnende for de af os udbudte projekter, at de opnår et attraktivt resultat til glæde for vores investorer - og for samfundet. Vindmøller er et anderledes investeringsaktiv i sammenligning med eksempelvis ejendomsinvesteringer. En vindmølle er et driftsaktiv, hvis værdi alt andet lige forringes som følge af anvendelsen. Det er derfor afgørende, at Vindmølleparken er i stand til at indtjene tilstrækkelig likviditet til dækning af renter, afdrag og den løbende drift, og - ikke mindst til efterfølgende, at give et tilfredsstillende afkast til investorerne. Vi lægger vægt på at indkøbe vindmøllerne til en så attraktiv pris som muligt på, således at vore investorer har et godt udgangspunkt for at realisere de budgetterede resultater. Ligeledes foretager vi en meget konservativ budgettering af vindproduktionen, hvor vi udelukkende anvender EMD International A/S kontrolberegninger eller indeks, ligesom vi budgetterer med hensættelser til reparationer og vedligeholdelse i overensstemmelse med Danmarks Vindmølleforenings anbefalinger. Vores målsætning er ganske enkelt at formidle så attraktive investeringer som muligt til gavn for vore investorer. Generelt kan man opsummere fordelene ved at investere i vindmøller i følgende hovedpunkter: Politisk opbakning Man har fra politisk side klart meldt ud, at man støtter vedvarende energi. Derfor er der i eksempelvis Tyskland fra lovgivningsmæssig side indført regler om minimumspriser for strøm fra vindmøller samt aftagepligt for elselskaberne. Sikker indtægt De tyske elselskaber er forpligtede til at aftage strøm produceret af tyske vindmøller. Afregningspriserne er høje og garanteret i op til 20 år. Herved er to af de væsentligste risici fjernet, nemlig kan jeg sælge min strøm og til hvilken pris. Vindberegninger Vi benytter Energi & Miljødata A/S i Ålborg til at beregne eller kontrollere vindproduktionen i alle vore projekter. Erfaringen har tydeligt vist, at EMD er særdeles præcise i deres vurderinger og langt mere konservative end deres tyske kolleger. side 4 af 17

5 Gunstige skatteforhold En vindmølleinvestering kan afskrives med en valgfri sats på op til 25 % årligt. Det er herved muligt at skalere afskrivningerne fra år til år, så de passer til investors behov. De skattemæssige underskud, der fremkommer efter afskrivninger, kan fratrækkes i topskatten, hvilket giver en stor skattebesparelse. Konjunkturuafhængighed - Vinden blæser året rundt og er uafhængig af lavkonjunktur, finanskrise osv. Både kort og langsigtet Vore vindmølleinvesteringer har positiv likviditet gennem hele perioden og en kort tilbagebetalingstid. Risikospredning En vindmølleinvestering er et godt alternativ eller supplement til eksempelvis aktier, ejendomme eller traditionel pensionsopsparing. Vindmøller er således med til at sprede risikoen i investors samlede investeringsportefølje. NØGLETAL NØGLETAL VED KØB AF 10 % AF PROJEKTET Købspris DKK Finansieret i tysk bank DKK Investorindskud (egenkapital) DKK Afkastgrad af købspris ,9 % Afkastgrad af købspris i gennemsnit ,2 % Yderligere nøgletal fremgår af det som bilag 1 vedlagte Investorbudget VINDMØLLERNE Vestas Projekt består af 5 stk. Vestas vindmøller af typen V90-2,0 MW (herefter Vindmølleparken ). Vindmøllerne har en rotordiameter på 90 m og en navhøjde på 125 m, hvilket er Vestas højeste. Den samlede højde fra fundament til vingespids er således 170 m. Vindmøllerne er opført og sat i drift i februar måned Det er de højeste Vestas vindmøller, der til dato er opstillet i Tyskland. Vestas V90 vindmølle er en videreudvikling af den særdeles populære og driftsstabile V80 vindmølle. V90 indeholder de såkaldte OptiSpeed generatorer, der er en videreudvikling af generatorerne fra V80 møllen. OptiSpeed er et væsentligt fremskridt for vindmøllens effektivitet, idet systemet tillader rotorens omdrejningshastighed at variere, hvilket gør møllen ideel til placering i områder med lave vindhastigheder. Formålet med den variable rotorhastighed er ganske enkelt at maksimere energiproduktionen. V90 vindmøllerne er faktisk så effektive, at de kan producere op til 25 % mere energi end de tilsvarende V80 vindmøller. Herudover medvirker OptiSpeed til, at den strøm, som V90 møller leverer til side 5 af 17

6 nettet, er af højere kvalitet. Netop strømkvaliteten er et område, som de tyske elselskaber i højere og højere grad fokuserer på. Endelig mindsker OptiSpeed slitage på gearkasse, vinger og tårn som følge af lavere spidsbelastning. Samtidig med den mindskede slitage, har Vestas brugt 2 år på at designe en mere effektiv og robust gearkasse til V90 eren, ligesom transmissionen og andre vigtige komponenter er forstærket i forhold til V80 eren. Resultatet er en særdeles driftsstabil V90 vindmølle. Med vingerne på V90 møllerne har Vestas igen sat nye standarder for vingedesign. Vestas møllevinger har altid været blandt markedets letteste, men de nye vinger på V90 eren indeholder adskillige nye letvægtsmaterialer, herunder bl.a. kulfiber, der anvendes i de bærende bjælker. Kulfiber er lettere end glasfiber, der tidligere har været anvendt i vinger, og dets styrke og vridningsstabilitet har gjort det muligt at reducere det samlede materialeforbrug. Det betyder, at selvom overfladearealet for V90 møllerne er 27 procent større end overfladearealet for V80 møllerne, vejer V90 ernes længere vinger cirka det samme som vingerne på V80 møllerne. Vingerne på V90 møllerne er endvidere udstyret med en ny profil, der aerodynamisk set langt overgår tidligere vinger. Vestas ingeniører har udviklet denne teknologisk avancerede profil ved at optimere forholdet mellem den samlede belastning af møllen og den årlige strømproduktion. Det har ført til en helt ny flyverform og en kurvet bagkant på vingen. For V90 møllen er det ensbetydende med en øget produktion kombineret med en reduktion i belastningen hvilket i sidste ende giver en bedre bundlinje. Vindmølleparken består således af tre særdeles driftsstabile V90 vindmøller fra verdens førende vindmølleproducent, Vestas, og er på alle områder udstyret med den nyeste teknologi og det nyeste design. INVESTERINGEN Investorer i Vestas Projekt tilbydes at købe kommanditanparter i et tysk kommanditselskab ( Selskabet ), der ejer Vindmølleparken. Det er en fordel, at der investeres i et tysk kommanditselskab (et GmbH & Co. KG ) frem for et dansk kommanditselskab (et K/S ), idet det herved er muligt at opnå en tysk momsregistrering, hvilket giver mulighed for at få den tyske moms retur hver måned. Et dansk kommanditselskab kan ikke være momsregistreret i Tyskland, hvorfor det alene er muligt at få momsen retur i Tyskland efter de særlige tilbagesøgningsregler. En sådan tilbagesøgning er erfaringsmæssigt meget langsommelig. For investor har det ingen skattemæssig betydning, om der er tale om et dansk eller et tysk kommanditselskab. side 6 af 17

7 PLACERING OG VINDREGION Vindmølleparken er placeret i Tyskland i området omkring Magdeburg, lidt syd for Hessen i vindregion 16. De fem vindmøller er opført som en udvidelse af en eksisterende vindmøllepark, hvilket skyldes, at man på baggrund af produktionstallene fra de eksisterende vindmøller i området kunne se, at der var tale om en særdeles god placering. OVERTAGELSE Investors køb af kommanditanparterne i Selskabet er i Investorbudgettet forudsat at ske med virkning fra den 1. april KØBSPRIS Den samlede købspris for Vindmølleparken er DKK , hvilket inkluderer omkostninger til juridisk due diligence og udarbejdelse af købsaftale. Det er som investor muligt at købe en mindre andel af kommanditanparterne i Selskabet. Der kan dog maksimalt være 10 kommanditister i Selskabet, hvorfor der vil være fortrinsret for investorer, der køber minimum 10 % af Selskabet. BUDGETTERET PRODUKTION BUDGETTERET PRODUKTION FOR VINDMØLLEPARKEN De fem møller er opført som en udvidelse af en eksisterende vindmøllepark bestående af 27 vindmøller. Produktionen fra nye vindmøller, der opføres i tilknytning til en allerede eksisterende vindmøllepark, kan typisk anslås meget præcist, idet man har produktionsdata fra eksisterende møller i umiddelbar nærhed. Produktionstallene fra den eksisterende vindmøllepark er da også anvendt som referencedata i de to uafhængige tyske vindberegninger, der er udført af de to tyske vindberegningsfirmaer Cube og DEWI. Vindberegningerne er udarbejdet i henholdsvis maj 2008 og september Med henblik på at opnå den største grad af sikkerhed, har vi i december 2009 ladet EMD International A/S gennemgå begge vindberegninger og har i Investorbudgettet anvendt den produktion, som EMD har anslået. Vi har særdeles god erfaring med såvel vindberegninger som vindindeks fra EMD, der i stort set alle tilfælde rammer den budgetterede produktion meget præcist. EMD skriver følgende i deres kontrolrapport af 16. december 2009 vedrørende de to tyske vindstudier: Begge vindstudier er gode og gennemarbejdede. EMD kan ikke sætte fingeren på afgørende fejl og kan ikke afgøre hvilken af de to vindstudier, der er bedst. Vi anbefaler derfor et gennemsnit af de to. De 28,23 GWh/år er dermed den samlede produktion, EMD mener, er realistisk at læse ud fra disse to vindstudier. Det inkluderer elektriske tab og rådighedstab. side 7 af 17

8 EMD har således anslået, at de fem vindmøller i Vindmølleparken vil producere ca kwh/år (P50). Dette tal inkluderer afslag for parkvirkningsgrad, nettab, rådighedstab og tab som følge af, at der eventuelt skal opsættes 9 nye vindmøller i parken. Denne ekstra udvidelse er der således allerede taget højde for i den budgetterede produktion. Da de fem vindmøller allerede har været i drift i et helt år, er det endvidere muligt at sammenholde den faktiske produktion med EMD s produktion, som er anvendt i Investorbudgettet. Vindmøllerne har i perioden fra marts 2009 til februar 2010 produceret knap 4 % mere, end de skulle have gjort, når der korrigeres for vindindexet. Dette forhold bestyrker efter vores opfattelse, at de fem vindmøller i et normalår vil producere de kwh, der er anvendt i budgettet. Ved ethvert budget er der mulighed for, at de faktiske omstændigheder afviger fra det budgetterede i såvel positiv som negativ retning. For så vidt angår den budgetterede produktion er der således også mulighed for, at produktionen i et enkelt år eller over en periode afviger fra det budgetterede. Danmarks Vindmølleforening udtaler imidlertid i artiklen Investering i Vindkraft : Vinden varierer fra år til år. Erfaringsmæssigt op til +/ 10% i forhold til et gennemsnitsår. Alt tyder dog på, at over en 20-årig levetid udjævnes vindforholdene, så frygten for eksempelvis 10 år med 10 % synes ubegrundet. FAST AFREGNINGSPRIS I Tyskland støttes vindenergien aktivt som en miljørigtig energikilde ved, at elselskaberne er forpligtede til at aftage miljøvenlig energi fra vedvarende energikilder til faste priser. Den tyske lov om prioriteret fremme af vedvarende energikilder (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien EEG) fastlægger og garanterer prisen på de forskellige former for grøn energi i perioder på helt op til 20 år. I Vestas Projekt er investorerne sikret, at al strøm produceret fra Vindmølleparken kan afsættes til 68,54 øre/kwh til det store tyske elselskab EON Avacon. Hertil kommer den såkaldte SDL-Bonus på 3,73 øre/kwh, som beskrives nærmere nedenfor. Afregningsprisen er altså i alt 72,27 øre/kwh. Efter EEG en er vindmøllestrøm garanteret den forhøjede afregningspris i en grundperiode på 60 måneder fra den 1. januar i året efter idriftsættelsesåret. Denne grundperiode forlænges med 2 måneder for hver 0,75 %, som vindmøllerne producerer under 150 % af referenceproduktionen for den pågældende mølle. I nedenstående skema er det beregnet, i hvor lang en periode at regne fra den 1. januar 2010, hver af de 5 vindmøller i dette Vestas Projekt får den høje afregningspris på 72,27 øre/kwh. side 8 af 17

9 Mølle nr. Reference (kwh) Bud get (kwh) Gru ndperiode (måneder) Forlængelse (m åneder) Total (m åned er) Total (år) , , , , ,8 Efter udløbet af de garanterede perioder, sælges vindmøllestrømmen på det frie marked. I Investorbudgettet har vi budgetteret med de 72,27 øre/kwh frem til og med Efter udløbet af de garanterede perioder, som fremgår af skemaet ovenfor, har vi således forudsat, at markedsprisen vil være 72,27 øre/kwh. Det er naturligvis op til den enkelte investor at vurdere, hvorledes man forventer, at elprisen vil udvikle sig over de kommende 30 år. De nævnte priser er alle minimumspriser, hvilket betyder, at hvis markedsprisen for strøm skulle overstige minimumspriserne, kan investorerne vælge at sælge strømmen til en højere pris på det frie marked. Den nye EEG åbner nemlig op for, at vindmølleejerne frit kan træde ud og ind af EEG en det skal blot meddeles til elselskabet med minimum én måneds varsel. SDL-BONUS Den nye tyske EEG, der har virkning fra og med 1. januar 2009, indeholder en række tekniske krav, som skal opfyldes af alle vindmøller, der tilsluttes nettet efter 1. januar Når vindmøllerne opfylder disse krav, hvilket skal ske senest den 31. december 2010, opnår de ret til en Systemdienstleistungsbonus (SDL-Bonus) på 3,36 øre/kwh i samme periode, som den forhøjede afregningspris, som fremgår af skemaet ovenfor. I praksis fungerer systemet således, at Vestas skal udstede et type-certifikat for de fem vindmøller i Vindmølleparken, der dokumenterer, at vindmøllerne opfylder de tekniske krav til at opnå SDL-Bonussen. På baggrund af typecertifikatet udstedes et såkaldt anlægscertifikat for de pågældende vindmøller. Når dette er sket, er vindmøllerne berettiget til at modtage SDL-Bonussen. Da der på nuværende tidspunkt alene er få ingeniørfirmaer i Tyskland, der er certificeret til at udstede anlægscertifikaterne, forventes der at opstå ventetid på anlægscertifikaterne. For en sikkerheds skyld har vi i Investorbudgettet således først budgetteret med, at SDL-Bonussen opnås fra den 1. januar SDL- Bonus udbetales med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor vindmøllerne første gang blev tilsluttet elnettet. Efterbetalingen fra overtagelsesdagen 1. april 2010 til 31. december 2010 er i Investorbudgettet medtaget som en ekstraordinær driftsindtægt i år Omkostningerne til en eventuel omrustning af vindmøllerne for at opfylde de tekniske krav er indeholdt i købsprisen på DKK , og skal udføres af sælger inden den 31. oktober side 9 af 17

10 2010. Der tilbageholdes et beløb på DKK af købsprisen, som først frigives, når vindmøllerne har fået udstedt det nødvendige anlægscertifikat. Såfremt omrustningen ikke er foretaget af sælger inden den 31. oktober 2010, reduceres købsprisen med DKK , og køber kan således selv sørge for, at installere omrustningen. JORDLEJE Vindmølleparken er opført på lejet jord. Møllerne 26 og 27 står på én jordejers jordstykke, mølle 28 står på en anden jordejers jordstykke, mens møllerne 29 og 30 står på en tredje jordejers jordstykke. De tre jordlejeaftaler løber i 20 år fra den 1. januar i det år, hvor byggearbejdet påbegyndes, altså fra 1. januar 2009 til 1. januar Jordlejeaftalerne indeholder tillige to optioner, der hver giver vindmølleejerne ret til at forlænge jordlejeaftalerne i yderligere 5 år. Der er altså mulighed for at leje jorden i op til 30 år. Da den tekniske levetid for nye vindmøller i dag anses at være år, giver jordlejeaftalerne således gode mulighed for at drive vindmøllerne videre ud over den budgetperiode på 25 år, der er forudsat i Investorbudgettet. En videre drift af vindmøllerne, vil naturligvis medføre et væsentligt forøget opsparet overskud hos investor. For vindmøllerne 26, 27 og 28 betales en årlig jordleje på 4 % af elindtægten fra de tre møller, dog minimum DKK pr. mølle pr. år. Fra og med år 13 stiger jordlejen til 5 % af elindtægten, dog minimum DKK pr. mølle pr. år. For vindmøllerne 29 og 30 betales 4 % af elindtægten fra de to møller, dog minimum DKK pr. mølle pr. år. Fra og med år 13 stiger jordlejen til 6 % af elindtægten, dog minimum pr. mølle pr. år. SCRAPVÆRDI OG RETABLERING I Investorbudgettet er scrapværdien for Vindmølleparken efter 25 år konservativt sat til DKK 0. Allerede i dag er der imidlertid et marked for handel med ældre vindmøller, og disse kan udgøre en ganske stor værdi ved eksport til eksempelvis Østeuropa. Dette skyldes bl.a., at elnettet i en del af de østeuropæiske lande endnu ikke kan klare de nye større vindmøllers kapacitet. Ved udløbet af projektets løbetid har vindmølleejerne en forpligtelse til at nedtage vindmøllerne og retablere jordstykket. I Investorbudgettet er det forudsat, at scrapværdien som minimum overstiger omkostningerne til retablering. Såfremt der opnås en god salgspris for vindmølleparkerne ved projektets ophør, der overstiger omkostningerne til nedtagning og retablering, vil dette således have en positiv indvirkning på investors afkast. side 10 af 17

11 SERVICEAFTALE, HENSÆTTELSER OG FORSIKRING De fem vindmøller er solgt med to års garanti fra Vestas side. I garantiperioden er der ikke indgået nogen serviceaftale med Vestas, da man i købsaftalen har aftalt, at Vestas i garantiperioden står for den løbende service. I købsaftalen for vindmøllerne garanterer Vestas endvidere, at de fem vindmøller står til rådighed for vinden i minimum 97 % af tiden. Såfremt denne rådighed ikke opnås, dækker Vestas reparationer samt den manglende produktion. Efter udløbet af garantiperioden er der fra februar 2011 budgetteret med, at der indgås en såkaldt Vestas AOM 4000 (GK) serviceaftale med Vestas. Serviceaftalen løber i 8 år, altså fra 2011 til og med februar Serviceaftalen koster 8,2 øre pr. produceret kwh, dog minimum DKK pr. mølle pr. år. Med den budgetterede produktion svarer det i alt til ca. DKK pr. år. GK står for Groβ Komponenten, altså hovedkomponenter. Serviceaftalen er en fuldservice aftale, hvor Vestas garanterer, at Vindmølleparken står til rådighed for vinden i mindst 97 % af tiden. I den faste pris på 8,2 øre/kwh er inkluderet omkostninger til løbende service, vedligehold samt reparationer og udskiftninger, der stammer fra indefra kommende skader. Såfremt Vindmølleparken ikke opnår den garanterede rådighed, betaler Vestas en erstatning for den manglende produktion. Vestas har sædvanligvis en øvre grænse på de beløb, som de udbetaler i erstatning for tabt rådighed. Disse begrænsninger er ikke endelig kendt endnu, og vil blive beskrevet, så snart den endelige serviceaftale foreligger. Risikoen for uforudsete udgifter til service, vedligehold og reparationer er dermed elimineret frem til februar Det opstillede Investorbudget indeholder altså en meget høj grad af sikkerhed. Så længe AOM 4000 (GK) aftalen løber, er det ikke nødvendigt at forholde sig til eventuelle hensættelser til større reparationer, idet Vestas garanterer rådigheden, men det er det naturligvis efter udløbet af denne aftale. Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling har anslået, at driftsomkostningerne til forsikring, service, reparationer og udskiftninger for en 2 MW vindmølle i 2010 vil beløbe sig til ca. 8 øre pr. produceret kwh pr. år, hvis der regnes med ét gearskifte. Vi har i Investorbudgettet forudsat, at der sker ét eller flere gearskifter pr. vindmølle i perioden frem til 2019, hvor Vestas har risikoen, og endnu ét gearskifte pr. vindmølle i perioden fra 2019 og frem til Efter udløbet af AOM 4000 (GK) aftalen, altså fra 2019, har vi i Investorbudgettet budgetteret med, at der indgås en basis serviceaftale som beskrevet ovenfor. Samtidig har vi i budgettet side 11 af 17

12 indsat hensættelser til større reparationer af en sådan størrelse, at de samlede årlige omkostninger til forsikring, service, reparationer og udskiftninger svarer til anbefalingen fra Danmarks Vindmølleforening. Fra 2019 er der således indsat DKK årligt som hensættelser til større reparationer. Dette skaber en stor sikkerhed i budgettet, selv efter at AOM 4000 aftalen er udløbet. I perioden fra 2019 til 2030 hensættes der således samlet ca. DKK til større reparationer. Da det forudsættes, at et gearskifte koster ca. DKK , er der således rigeligt med hensættelser. I 2010, mens møllerne stadig er omfattet af Vestas garantiperiode, er der tegnet en maskinskade- og driftstabsforsikring, som koster i alt DKK for de 5 vindmøller. Derudover er der tegnet en ansvarsforsikring, som koster DKK for de 5 vindmøller. Selvrisikoen på maskinkaskoforsikringen er DKK pr. skade, mens selvrisikoen på driftstabsforsikringen er 5 dage. Fra den 6. dag er selvrisikoen 10 % af driftstabet. Den samlede selvrisiko til både maskin- og driftstabsforsikringen er begrænset til DKK pr. skadesbegivenhed. Driftstabsforsikringen dækker i 6 måneder fra skadens indtræden. Forsikringen løber i første omgang i 5 år fra idriftsættelsen, hvorefter den kan forlænges. Når AOM 4000 (GK) aftalen med Vestas træder i kraft fra februar 2011, er det nødvendigt at tegne en særskilt ansvars-, maskinkasko- og driftstabsforsikring for udefrakommende skader. Ansvarsforsikringen koster stadig DKK i alt pr. år. Maskinkasko- og driftstabsforsikringen koster ca. DKK pr. år for den samlede Vindmøllepark. Når AOM 4000 (GK) aftalen udløber, stiger ansvars-, maskin- og driftstabsforsikringen til i alt ca. DKK Dette beløb er anvendt i Investorbudgettet fra og med år ØKONOMISK OG TEKNISK ADMINISTRATION Ved en investering i Vestas Projekt drager investor automatisk fordel af en administrationsaftale, der er indgået mellem Selskabet og en erfaren tysk administrator. Det årlige administrationshonorar til den tyske administrator udgør 3,5 % af Vindmølleparkens produktionsindtægt. Under administrationsaftalen påtager administrator sig at udføre den tekniske og økonomiske administration af Vindmølleparken. Aftalen omfatter bl.a. følgende ydelser: - Løbende overvågning af Vindmølleparken og driftsdata. - Kontrol af Vestas servicearbejder. - Månedlige produktionsrapporter inklusive rådighedsdata for Vindmølleparken. - On-site tilstedeværelse ved fejl og forstyrrelser. - Omgående henvendelse til Vestas ved fejl og forstyrrelser. - Koordination og udbedring af service og reparationer. - Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader. - Bogføring af selskabets indtægter og udgifter og udarbejdelse af momsregnskab side 12 af 17

13 Samtidig drager investorerne fordel af en administrationsaftale mellem selskabet og IWE Administration ApS. Under denne aftale påtager IWE sig at være investors bindeled til den tyske administrator. Dette betyder, at investorerne alene vil have IWE som kontakt, hvorefter IWE vil håndtere alle forhold til den tyske administrator. IWE står således bl.a. følgende ydelser: - Forhandling/genforhandling af Selskabets forsikringsaftaler. - Forhandling og overvågning af Selskabets service- og vedligeholdelsesaftaler. - Indkaldelse til og afholdelse af én årlig generalforsamling i Danmark. - Indkaldelse til investormøde, såfremt et flertal af investorerne anmoder herom. - Bistand til dansk og tysk revisors udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. - Kontakt til investorerne. - Kontakt til og tilsyn med Selskabets bank og revisor. Det årlige administrationshonorar til IWE udgør 1 % af Vindmølleparkens produktionsindtægt. Det årlige administrationshonorar til den tyske administrator samt IWE udgør således 4,5 % af Vindmølleparkens produktionsindtægt. FINANSIERING Den samlede købspris for Vindmølleparken på DKK fremskaffes ved, at Selskabet har optaget tre lån i Deutsche Kredit Bank ( DKB ), der pr. den 1. april 2010 har en restgæld på henholdsvis DKK , DKK og DKK , svarende til en samlet finansiering på DKK Lånet på DKK er et såkaldt DtA-lån, Lånet afdrages i halvårlige rater fuldt ud i perioden frem til 31. december Renten er 4,35 % p.a. og er fast i 10 år fra idriftsættelsen. Lånet på DKK er et såkaldt ERP-lån. Lånet afdrages i halvårlige rater fuldt ud i perioden frem til 30. september Renten er 4,55 % p.a. og er fast i 10 år fra idriftsættelsen. Lånet på DKK er et banklån. Lånet afdrages i kvartårlige rater fuldt ud i perioden frem til den 31. marts Renten er 4,56 % p.a. og er fast i hele lånets løbetid. Forskellen mellem købsprisen på DKK og de tre lån, altså et beløb svarende til DKK , betales af investorerne. Der skal fra driftsindtægterne opspares en reservekonto i banken på ca. DKK , der henstår til sikkerhed for vindfattige år og lignende.. Dette er standard for tyske banker. Reservekontoen er ligeledes en sikkerhed for investorerne, idet der ikke skal indskydes yderligere i vindfattige år, men blot kan trækkes fra reservekontoen. Når der henstår et side 13 af 17

14 tilstrækkeligt beløb på reservekontoen, kan investorerne i samråd med banken - enes om at udbetale eventuel løbende overskudslikviditet. Når lånet er afdraget, kommer indeståendet på sikringskontoen til udbetaling til investorerne. Da dette kontante indestående allerede et opsparet på reservekontoen den 1. april 2010, skal investorerne ligeledes betale for dette. Til gengæld skal der så ikke spares op på kontoen til at starte med, ligesom indeståendet kommer til udbetaling til investorerne, når de tyske lån er tilbagebetalt. INVESTORS SAMLEDE KAPITALKRAV VED KØB AF 100 % Købspris DKK Lån DKK Egenkapital DKK Kontant indestående reservekonto DKK Samlet kapitalkrav DKK For så vidt angår de tyske lån, er der tale om en ren projektfinansiering, hvor det alene er Selskabet, der er låntager. Investorerne hæfter således ikke for Selskabets lån. Banken tager sine sikkerheder hos Selskabet, dvs. i vindmøllerne, i strømafregningskontoen, i forsikringssummer mv. Investors reelle hæftelse er således umiddelbart begrænset til egenkapitalindskuddet. Da alle investorer skal indbetale egenkapitalen kontant, er der heller ikke umiddelbart nogen solidarisk hæftelse mellem investorerne. Da den enkelte investor af skattemæssige årsager kun kan fradrage et beløb i sin personlige indkomst, der modsvares af en reel risiko i forbindelse med investeringen, kan det efterfølgende være nødvendigt at forhøje hæftelsen for den enkelte investor i Selskabets vedtægter udover det kontante indskud. Dette omtales nærmere under afsnittet om SKATTEFORHOLD OG AFSKRIVNINGSGRUNDLAG. Der er i Investorbudgettet under diverse posten medtaget et beløb til dækning af gebyrer på de retableringsgarantier, der skal stilles overfor jordejerne, og som beløber sig til i alt DKK pr. vindmølle, eller i alt DKK JURIDISK DUE DILIGENCE Inden investorernes erhvervelse af Selskabet, bliver der lavet en juridisk due diligence på hele projektet af advokat Volker Rebmann fra det tyske advokatfirma GSK Stockmann + Kollegen i Frankfurt. Det er en betingelse for investorernes erhvervelse af kommanditandelene i Selskabet, at den juridiske due diligence rapport konkluderer, at der ikke foreligger væsentlige juridiske hindringer for erhvervelsen. side 14 af 17

15 SKATTEFORHOLD OG AFSKRIVNINGSGRUNDLAG TYSKLAND Ved investering i Vindmølleparken, vil investor blive begrænset skattepligtig til Tyskland. Det betyder, at investor hvert år skal indsende selvangivelse til de tyske myndigheder vedrørende investors investering i Vindmølleparken. En tysk revisor udarbejder årsregnskab for Selskabet samt tyske selvangivelser for Selskabet og investor. Ovennævnte materiale kan anvendes til investors selvangivelse. Udgifterne til såvel dansk som tysk revisor er indeholdt i budgettet. IWE bistår i forbindelse med indhentelse af underskrifter på årsregnskaber mv. samt indsendelse til de tyske skattemyndigheder. I Tyskland skal en vindmølle afskrives lineært over 16 år fra idriftsættelsen. I Vestas Projekt er den resterede afskrivningsperiode ved en overtagelse den 1. april 2010 således knap 15 år, svarende til ca. 6,67 % pr. år. I de år, hvor Vindmølleparkens drift efter afskrivninger giver underskud i Tyskland, akkumuleres dette underskud og kan fremføres uendeligt til modregning i fremtidige tyske driftsoverskud fra Vindmølleparken. DANMARK Privatpersoner, der investerer i vindmøller, kan anvende virksomhedsskattelovens regler under forudsætning af, at ejerkredsen til vindmøllerne ikke overstiger 10 juridiske eller fysiske personer. I år 2010 vil hver enkelt investor kunne foretage skattemæssige afskrivninger med maximalt 25 % om året. Det vil sige, at den negative indkomst, der fremkommer allerede i år 2010, kan fratrækkes i investors eventuelle andre indkomster. Det gælder ligeledes for eventuelle negative indkomster i de efterfølgende år. Den negative indkomst kan fradrages i investors topskat. Når Vindmølleparken giver overskud, kan dette overskud opspares efter virksomhedsskattelovens regler, og investor kan vælge at betale en a conto virksomhedsskat på 25 %. Af skattemæssige årsager kan en investor maksimalt fradrage et beløb i sin personlige indkomst, der modsvares af vedkommendes risiko i forbindelse med investeringen. I den forbindelse tæller det kontante egenkapitalindskud med som en risiko, men da det i Investorbudgettet er forudsat, at der i løbet af de første år skal fratrækkes maksimale skattemæssige underskud, er det nødvendigt at udvide hæftelsen i Selskabets vedtægter udover det kontante indskud. En sådan udvidelse betyder, at den enkelte investor vil have en resthæftelse på sin kommanditandel svarende til forskellen mellem hæftelsen i vedtægterne og det kontant indskudte beløb. Resthæftelsen er solidarisk og begrænset til den endnu ikke indbetalte del af hæftelsen på den enkelte investors ejerandel af kommanditselskabet. side 15 af 17

16 AFSKRIVNINGSGRUNDLAG Særligt indenfor ejendomsbranchen har der i de senere år været en række sager vedrørende opgørelsen af afskrivningsgrundlaget, herunder om retten til at medregne såkaldt udbyderhonorar i afskrivningsgrundlaget. Senest er der udarbejdet et styresignal fra SKAT, der er publiceret i SKM 2009,261. I Investorbudgettet er det forudsat, at hele købsprisen på DKK kan medregnes til afskrivningsgrundlaget. Det skal understreges, at IWE ikke yder skatterådgivning i nogen form eller udstrækning og ej heller påtager sig noget ansvar for investorernes skattemæssige stilling. Alle investorer opfordres udtrykkeligt til at søge individuel skattemæssig rådgivning. Såfremt investor ønsker klarhed over opgørelsen af afskrivningsgrundlaget, bør investor således indhente konkret rådgivning hos egen revisor eller advokat. RISIKOFAKTORER VED INVESTERING I VINDMØLLER Investering i vindmøller er en kommerciel investering med de dermed forbundne muligheder for gevinst og risiko for tab. Investeringen i Vestas Projekt skal betragtes som en langsigtet investering. Investeringen kan således være forbundet med risiko for, at de faktiske forhold afviger fra de prognoser og forudsætninger, der ligger til grund for investeringen. De faktiske forhold kan naturligvis afvige såvel i positiv som i negativ retning i forhold til budgetterne. I værste fald kan der opstå en negativ likviditet, der skal dækkes af investor. Ved bedømmelse af den risiko, som investor påtager sig, bør investor naturligvis vurdere, om de forventninger og forudsætninger, der er lagt til grund for driften, er realistiske. IWE vurderer, at de væsentligste risici er afdækket, herunder også, at den anslåede og budgetterede vindproduktion kan opnås. Det er IWE s anbefaling, at hver enkelt investor forinden en investering i nærværende projekt søger konkret rådgivning hos egen revisor og advokat om eventuelle finansielle, juridiske eller skattemæssige konsekvenser af en investering i Vestas Projekt Samtidig bør investor gennemgå budgettet og de oplistede budgetforudsætninger med relevante rådgivere. ANSVAR IWE har udarbejdet nærværende Investeringsredegørelse med tilhørende Investorbudget med henblik på at give potentielle investorer en generel beskrivelse af en investering i projektet Vestas Projekt Investeringsredegørelsen og Investorbudgettet er udarbejdet på baggrund af materiale og oplysninger fra sælger og er alene af vejledende karakter. Investor er af IWE udtrykkeligt blevet opfordret til at søge individuel rådgivning hos egne rådgivere særligt vedrørende skattemæssige forhold. Der kan som følge af fejl eller mangler i det udarbejdede materiale ikke gøres ansvar gældende mod IWE, der alene optræder som formidler af Vindmølle-projektet. Eventuelle krav skal således rettes direkte mod sælgeren. side 16 af 17

17 Det præciseres, at budgetter m.v. er opstillet på baggrund af generelle forudsætninger, og at der således ikke er foretaget vurderinger og lignende med udgangspunkt i investors individuelle forhold. Der gennemføres en juridisk due diligence af Vindmølleparken med henblik på at beskrive forhold af væsentlig betydning for investor. Resultatet af den gennemførte due diligence stilles til rådighed for investor og dennes rådgivere. DERFOR SKAL DU INVESTERE I VESTAS PROJEKT Specielt indenfor de seneste år har investering i vindmøller været meget attraktivt. Du skal investere i Vestas Projekt , hvis du lægger vægt på følgende: God samvittighed med en miljørigtig investering. Konjunkturuafhængighed - vinden blæser uden hensyn til verdensøkonomien. Højt afkast baseret på et konservativt budget uden hensyn til stigende elpriser. Tyske vindberegninger støttet af kontrolberegninger fra EMD. Driftsstabile og fremtidssikrede vindmøller fra Vestas. Serviceaftalen sikrer høj rådighed og undgår uforudsete omkostninger i 10 år. Fast og lovmæssigt garanteret afregningspris på 72,27 øre/kwh i knap 20 år. Yderst fordelagtigt alternativ til pensionsindskud, der nu begrænses til DKK Risikospredning til områder, der er uafhængige af aktier og ejendomme. En vindmølle er en fornuftig investering i fremtiden sund for miljøet, god for økonomien og den ideelle løsning på en akut energiknaphed. KONTAKTINFO Ønsker du at høre mere om Vestas Projekt eller om vindmølleinvesteringer generelt, så kontakt Mikkel Rasmussen på eller International Wind Energy A/S Elkjærvej 26, st Åbyhøj BILAG Bilag 1 Investorbudget side 17 af 17

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Samarbejde fører til optimalt afkast

Samarbejde fører til optimalt afkast Samarbejde fører til optimalt afkast Projektudvikling Projektsalg Projektadministration Grib vindens værdier Henrik Amby Jensen Koncerndirektør Hos Global Wind Power udvikler, sælger og administrerer vi

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II Gør mere for din formue Attraktivt vindmølleprojekt med højt afkast og stor sikkerhed Indholdsfortegnelse K/S Difko Putlitz II Præsentation af K/S Difko Putlitz

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Skatteforhold ved mølleinvesteringer i Tyskland

Skatteforhold ved mølleinvesteringer i Tyskland Skatteforhold ved mølleinvesteringer i Tyskland Dipl.-Kfm. Steuerberater Christian Kuth DanRevision Gruppen Flensburg-Handewitt Fredericia, 13. oktober 2011 Agenda 1. Forpligtelser og skat i Tyskland 2.

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere