DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2"

Transkript

1 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET - JEG ER PÅ, ALTSÅ ER JEG... 3 Naturvidenskab... 3 FORBLØFFENDE NATURFÆNOMENER... 3 VORES VAND... 4 Organisation og kommunikation... 4 HIGH PERFORMANCE TEAM... 4 FORANDRINGSPROCESSER... 5 SKRIV KLART... 5 COACHING - TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL I... 6 COACHING TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL II... 7 COACHING - TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL III... 7 KONFLIKTADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN - FRA KONFLIKT TIL SAMARBEJDE... 8 DET EFFEKTIVE LEDERTEAM... 9 Psykologi, sundhed og pædagogik... 9 HJERNEN OG LÆRING... 9 KRONISKE SMERTER - BAGGRUND, KOMPLIKATIONER OG BEHANDLING SOCIAL INTELLIGENS PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DET GRÆNSELØSE ARBEJDE FORÆLDRESKAB PÅ TO MATRIKLER ARTROSE/SLIDGIGT INTENSIV MINDFULNESS WEEKEND: LÆR DET, VÆR DET, LEV DET! FLOW OG MEDITATION BLIV EN BEDRE TALER POSITIV PSYKOLOGI MINDFULNESS TAB OG SORG... 14

2 Filosofi, religion og teologi TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Forelæsningerne tager afsæt i spørgsmål, som kan hægtes op på nogle underlige, tvetydige tilstande, som mange mennesker kender til i vor tid. Livslede, nedstemthed og træthed virker som tungt ørkensand. Sorgen opleves som sorg uden årsag. Tungsindet ses som den skuffende indsigt i alt det, jeg ikke har nået, det der er slået fejl eller blot er en urealistisk drøm. Det påstås, at vi lever i kedsomhedens tidsalder, fordi også kedsomhed en spreder sig som en epidemi, der udvikler erfaring af tomhed og mangel på mening i livet. Kedsomheden skåner ikke noget menneske. Den sætter sig som kedsomhed uden efterklang midt i en stadig mere opfindsom underholdningskultur. Hvordan lærer man kunsten at kede sig, så kedsomhed igen bliver en skabende kraft? Og hvad er det lige den hurtige tid gør med os og vort liv med hinanden? Skal vi vente med at leve vores liv til den dag, hvor vi får tid? Svaret giver sig selv. Eller gør det nu også det, når vi kan se, hvordan hurtighedens dyre pris består i fravær og tab, som igen svækker erindringen om alt det vigtige her i livet. Ved hjælp af tværfaglige indsigter, herunder kulturanalytiske, filosofiske og teologiske, kastes der lys over disse spørgsmål. Dato: 14.11, 11.11, 18.11, Tid: Før pris: 350 kr. DSR-rabat: 175 kr. ONDSKABENS FILOSOFI Ondskaben har altid været et kors for tanken. Hvorfor rammes nogle af ulykker og lidelser? Hvordan kan mennesker gøre hinanden ondt? I en verden præget af humanitære katastrofer, borgerkrige, epidemier og terrorhandlinger, virker ondskaben desværre så aktuel og nærværende som nogensinde før. Hvor kommer den fra? Udspringer den af ond vilje? Skyldes den en brist i menneskets natur eller de omstændigheder det lever under? Kan den være mere banal, en følge af dumhed og vanetænkning, sådan som den tysk -jødiske filosof Hannah Arendt mente om nazisternes forbrydelser? Kan ondskaben forstås som en nødvendig del af et større hele, et middel til eller en ingrediens i det gode, og dermed trods alt retfærdiggøres? Er den en uundgåelig bivirkning af menneskets frihed? Er ondskab forenelig med eksistensen af en god og almægtig Gud? Foredragsrækken vil præsentere ældre og nyere filosofiske syn på det onde og deres betydning for vores forståelse af os selv og den verden vi lever i. Dato: 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 12/11 Tid: Før pris: 550 kr. DSR-rabat: 275 kr.

3 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI Den eksistentielle filosofi og fænomenologi har været en af de dominerende filosofiske retninger inden for de seneste 150 år. Dette skyldes bl.a., at det moderne menneske bliver nødt til at forholde sig til sig selv og det uvisse i tilværelsen. Derfor har en del af filosofien også sat sig for at spørge til menneskets konkrete eksistens og oplevelse af virkeligheden. Hvad er meningen med livet, og hvilken betydning har uvisheden, døden, valget og friheden? Kurset tager kursisterne med på en rejse gennem den eksistentielle filosofis og fænomenologis landskab: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Albert Camus, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber og Emmanuel Levinas. Dato: 22.08, Tid: 10:00-16:00 Pris: 650 kr. DSR-rabat: 325 kr. Kultur og samfund NETVÆRKSSAMFUNDET - JEG ER PÅ, ALTSÅ ER JEG "Jeg er på, altså er jeg!" Denne omskrivning af Descartes berømte ord er mantraet for det moderne netværksindivid. På dette dagsseminar dissekeres og udforskes begrebet 'at netværke'. Med udgangspunkt i den seneste netværksteori gennemgås netværksindividets oprindelse, identitetsdannelse og fællesskabsformer. Hvad er forskellen på en digitalt indfødt og en digital immigrant? Bringer den moderne netværksteknologi os tættere sammen eller længere væk fra hinanden? Og hvad betyder netværksrevolutionen for vores samfund og ikke mindst vores demokrati - er der tale om en demokratisk revolution eller nærmer vi os måske sna rere demokratiets undergang? Alle disse spørgsmål og meget mere til kan du få svar på i løbet af dette foredrag om netværkssamfundets dynamikker, fællesskaber og individer. Dato: Tid: 10:00-14:00 Pris: 250 kr. DSR-rabat: 125 kr Naturvidenskab FORBLØFFENDE NATURFÆNOMENER Hvordan finder fugle vej fra Danmark til Sahara? På hvilke fysiologiske punkter er dyrene os mennesker overlegne? Og hvad kan vi lære af de små flittige myrer, hvis samlede vægt er langt større end alle menneskers vægt tilsammen?

4 Naturen er fyldt med fantastiske fænomener, der giver anledning til forbløffelse, forundring og fascination. Og naturen er også en ufattelig stor og værdifuld kilde til inspiration og rummer mange eksempler på ekstrem performance. Lad fem forskere give dig store øjne og måbende mund, når de belyser nogle af naturens genialiteter, og hør eksempler på hvordan vi bruger naturen som inspirationskilde - fx hvordan et lille frø gav inspiration til Velcrolukkemekanismen. Dato: 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11 Tid: 18:00-19:45 Pris: 550kr. DSR-rabat: 275 kr. VORES VAND Vi tager normalt vand for givet og som det simpleste og mest naturlige af alle stoffer. Men faktisk har vand nogle helt usædvanlige egenskaber, som udgør vores livsgrundlag. I denne helt specielle foredragsrække får du indsigt i vandets hemmeligheder og svar på spørgsmål som: hvorfor er vand så særegent: hvorfor er vand afgørende for alt liv, som vi kender det; hvordan skaffer vi rent drikkevand; og hvad betyder vand for vejr og klima. Dato: 17.11, 24.11, 01.12, Tid: 17:30-19:15 Pris: 450 kr. DSR-rabat: 225 kr. Organisation og kommunikation HIGH PERFORMANCE TEAM På arbejdspladser og i mange stillinger stillers der krav om, at medarbejderne skal kunne arbejde i teams, grupper og projekter. Et velfungerende team opstår dog ikke af sig selv. Der er mange styrker, facetter og holdninger, som vi skal have viden om, og vi skal være opmærksomme på, hvorvidt disse er til stede, før at fundamentet for et high performance team er skabt. Definition af high performance team stammer fra Jon R. Katzenbach og Gouglas K. Smith (1993), som bakkes op af nyere studier fra Gallup og Marcus Buckingham (2008) På kurset kommer vi omkring flg. emner: Hvordan kommer vi fra arbejdsgruppe til high performance team? Og hvordan er performance contra teameffektiviteten på rejsen? Hvilke faser og udvikling gennemgår det stærke team? Vi kigger på typiske udviklingsfaser i teams, og hvordan performance er i et teams livsfaser.

5 Hvad er kendetegnende ved et stærkt team? Her tager vi afsæt i Martin Seligmann definition af de 24 styrker hentet fra den positive psykologi. Hvilken betydning har et teams pe rformance sat i forhold til, hvor meget de enkelte teammedlemmers styrker er sat i spil? Hvordan identificeres såvel det enkelte teammedlems som teamets samlede styrker? Alle deltagere vil opnå større bevidsthed, viden og indsigt i egne og potentielle teamets styrker og behov Hvilke forskelle og faktorer skal være til stede i sammensætningen af et team? Udover styrkerne fra den positive psykologi er faglige, personlige forskelle og roller vigtige ingredienser til det stærke team. Det får du på kurset High Performance Team: Sikkerhed i at arbejde med og i teams, - med succes Større viden om kompleksiteten i teams Konkrete modeller og værktøjer du kan overføre direkte til brug i hverdagen. Bevidsthed omkring faglige, personlige, holdningsmæssige forskelle. Kortlægning af egne styrker. Forskelle i forhold til foretrukken rolle i teamet Dato: 07.12, Tid: 09:00-16:00 Pris: 3000 kr. DSR-rabat: 1500 kr. FORANDRINGSPROCESSER Aftenens tema fokuserer på hvilke individuelle faktorer der er hensigtsmæssige for medarbejdere at besidde for at komme igennem forandringsprocesser. Her tages der udgangspunkt i faktorer som kan udvikles på, så man som chef/leder eller medarbejder kan have nogle indsatsområder der kan sty rkes for at man kommer bedre igennem forandringer. Udgangspunktet her er så lidt drejet fra egentlige forandringsprocesser, til hvordan individer agerer i disse. Dato: Tid: 19:00-20:45 Pris: 150 kr. DSR-rabat: 75 kr. SKRIV KLART Hvordan skriver du en tekst, andre har lyst til at læse? Dit budskab skal være klart og det skal dit sprog også. Gennem udvalgte metoder, eksempler og småøvelser får du en konkret værktøjskasse, som du kan bruge, lige fra du sætter dig foran den tomme computerskærm, til du afleverer en færdig tekst. Hvad skal du overveje, før du skriver? Hvordan opbygger du din tekst? Hvilke krav skal du stille til de ord og sætninger, du bruger?

6 Forløbet henvender sig til alle, som har lyst til at skrive mere levende faglige tekster. Dagen er tilrettelagt, så du selv skal lave øvelser og afprøve skrivetips i løbet af dagen. Dato: Tid: 09:00-15:00. Pris: 950 kr. DSR-rabat: 475 kr. COACHING - TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL I Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation, læring og ejerskab. Ledere, rådgivere, vejledere, sygeplejersker, folkeskolelærere ja stort set alle, der arbejder med mennesker forventes at være i stand til at coache. Men hvad betyder det egentlig? Coaching handler om at skabe effektive og udviklende samtaler, - om at få fuldt udbytte af sit eget og andres fulde potentiale. Med den rigtige tilgang vil du opleve, at dine kollegaer, medarbejdere, borgere, studerende m.v. bliver mere selvledende, forandringsparate og motiverede. Det resulterer i forbedrede præstationer og en optimeret anvendelse af færdigheder og ressourcer. Kurserne er for dig, der vil have de coachende værktøjer ind under huden og bruge d em konkret i din hverdag. Alle der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker kan med fordel deltage. Med afsæt i en tilgang til coaching baseret på positiv psykologi præsenteres grundlæggende teorier og metoder samt systemiske og anerkendende teknikker, der udvikler dine coachingfærdigheder. Igennem progressivt opbyggede modulerne oparbejderes der viden og færdigheder i coaching og en forståelse for hvordan coachingens kommunikative færdigheder, giver dig en større gennemslagskraft.dét, du lærer her, skal gøre en forskel. Det sker når teorien bliver til praksis nær virkelighed. Metoder og værktøjer virker og bliver effektive, når de bliver til mere end blot ord. Dagene forløber derfor som en vekselvirknin g mellem oplæg, refleksion og konkrete øvelser, der demonstrerer coaching i teori og praksis, og som giver dig indsigt i coachingens mange muligheder. Ovenstående kursusrække er endvidere adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Læs mere på Indhold modul I: Hvad er coaching? Og hvad forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer? Betydningen af vores forskelligartede måde, at opfatte verdenen på. Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper Konkrete færdigheder til at coache. Coachingroller Spørgeteknikker Coaching strukturen Værdier og visioner Coaching kompetencer Feed back Dato: 24.09, Tid: 09:00-16:00 Pris: 3000 kr. DSR-rabat: 1500 kr.

7 COACHING TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL II Coaching II er en forsættelse af coaching I, og vil give en dybere indsigts i coaching elem enterne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette kursus vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre og se på hvilken betydning det har at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem. Vi vil tillige udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drøm, kigge på motivationen for at nå disse samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coaching sammenhæng. Vi fortsætter den intensiv e praktiske træning fra det foregående kursus. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring tillige også materialet fra coaching I. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kurset samt udleveret på selve kurset. På modul II får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer. Viden, indsigt og forståelse for hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan. En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlys. Oprigtig forståelse for hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Udarbejdet dit personlige 10 års samt, samt planlagt delmålene og vejen dertil. Flere du nye erfaringer ud fra konkrete oplevelser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men blevet ført ud i praksis Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back Dato: 20.10, Tid: 09:00-16:00. Pris: 3000 kr. DSR-rabat: 1500 kr. COACHING - TEORI OG VIRKELIGHED. MODUL III Coaching III er et intensivt forsættelseskursus, som bygger på den viden og erfaring med forskellige coachingredskaber, som du har fået på Folkeuniversitetets coachingkursus I og II. Coaching handler om at udvikle en kultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab og individuelt fremmer en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og mindsker en problemorienteret og reaktiv "find fem fejl"- mentalitet. Med udgangspunkt i det, der fungerer i organisationen, på arbejdspladsen, samt at ledere og medarbejdere i fællesskab indeholder nøglen til at skabe positiv udvikling, handler det om at undersøge, hvad der fungerer bedst og systematisk arbejde med at sprede "best practice". Derudover at udvikle ambitiøse og realistiske forventninger til fremtiden og iværksætte handlinger, der sikrer, at forventninger bliver til virkelighed. Coaching skaber på den måde en effektiv og resultatorienteret læring med ægte engagement. På kurset vil der blive endnu mere fokus på træningsdelen, således at I får teknikkerne og tilgangen mere ind under huden.

8 Temaer som vi vil arbejde dybere med er bl.a. værdier og overbevisninger, som er nogle af de kraftigste værktøjer til at fremme motivationen. Dato: 09.11, Tid: 09:00-16:00. Pris: 3000 kr. DSR-rabat: 1500 KONFLIKTADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN - FRA KONFLIKT TIL SAMARBEJDE Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige og kan ses som et advarselssignal om, at en kollega, medarbejder eller bruger har nogle uopfyldte behov. Det kan være behovet for anerkendelse, respekt eller inddragelse. Hvis der ikke bliver taget hånd om behovet kan konflikten tage til som en tornado, der suger alt til sig på sin vej gennem arbejdspladsen. Hvis vi omvendt håndtere konflikten med en mæglende tilgang, kan vi blive en hel del klogere på os selv og hinanden. I tilspidsede situationer har vi ofte et ikke-bevidst reaktionsmønster, vi tyr til. Måske er vi tilbøjelige til at undvige, søge kompromis eller samarbejde. Hvordan vi reagerer, afhænger i høj grad af konfliktkulturen på arbejdspladsen. I en kamporienteret konfliktkultur vil medarbejdere typisk nære mistro og mistillid til h inanden, hvorimod medarbejdere i en samarbejdende konfliktkultur vil være mere tilbøjelige til at tænke nyt og tage medansvar. Det er afgørende parametre for medarbejdernes arbejdsglæde og i sidste ende for organisations vækst og udvikling. På kurset tager vi fat på konflikter i arbejdslivet. Du får svar på centrale spørgsmål som: Hvad kendetegner en konflikt? Hvilken konfliktkultur skaber hvilken type arbejdsplads? Hvordan kan jeg selv blive bedre til at håndtere konflikter med en mæglende tilgang? Og hvordan kan jeg hjælpe andre ud af tilspidsede situationer? Omdrejningspunktet er: Grundlæggende konfliktforståelse Strategier til at møde konflikter Kendetegn for arbejdspladser med forskellige konfliktstrategier Sammenhænge mellem konflikter, udvikling og opfindsomhed Forudsætninger for samarbejdet Tillidens betydning Metoder til at skabe en samarbejdende konfliktkultur ABC til konflikthåndtering en praktisk guide Dato: Tid: 09:30-18:00. Pris: 1500 kr. DSR-rabat: 750 kr.

9 DET EFFEKTIVE LEDERTEAM Forskning viser, at lederteam kan være som oliefelter: kæmpe ressourcer, men også kæmpe ressourcespild. Og desværre oftest det sidstnævnte. Det skyldes at lederteam ikke formår at håndtere uenigheder og konflikter uden at det går ud over sammenhængskraften. Kompleksiteten og forandringshastigheden gør det svært for én leder, at udstikke kursen for organisationen og sikre, at den bliver fulgt. Det er nødvendigt med tværgående samarbejde i og mellem organisationer. Eksempelvis på sygehuse, hvor samarbejdet mellem læger, forskere, sygeplejersker, radiologer m.m. er afgørende. Eller skoler hvor behovet for samarbejde mellem lærere og pædagoger er blevet større. Lederteamet er afgørende i forhold til at skabe kurs, sammenhæng og fælles forpligtigelse på helheden. Når vi skeler til den nyeste internationale forskning indenfor feltet, så peges der på at den den danske litteratur om udvikling af lederteams med primært fokus på teamets kommunikation, konflikter, tillid, samspil mm. er forkert! På kurset præsenteres en model, der indfanger de faktorer, som skal være til stede for at udvikle effektive lederteam. Konkret rettes opmærksomheden bla. mod teamets forudsætning er, herunder at de har et klart formål som team og arbejder med de korrekte sager på møder. Desuden skal det enkelte medlem have noget ud af at være en del af teamet, heri indbefattet at opleve, at medlemskabet af teamet bidrager til trivsel, motivation, læring og udvikling i sin ledelse. Dato: Tid: 17:30-19:15. Pris: 175 kr. DSR-rabat: 87,50 kr. Psykologi, sundhed og pædagogik HJERNEN OG LÆRING Ingen er i tvivl om, at læring sker i hjernen og med hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, der går for sig i hjernekisten? Det nye forskningsfelt Mind, Brain and Education er vokset frem gennem de seneste år i et samspil mellem pædagogik, psykologi og neurovidenskab. Vi har nu en mere konkret viden om helt bas ale hjerneprocesser i læringen, og den viden kan udnyttes af både undervisere og studerende: underviseren i tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen, den studerende i tilgangen til studierne og valget af studieteknikker. Samtidig kan vi aflive de såkaldte neuromyter, dvs. fejlagtige opfattelser af, hvad der sker i hjernen, og undervisningsteknikker der er afledt af dem (fx Mozart-effekten). Forelæsningen bygger på Ole Lauridsens bog Fokus på hjernen og læring der udkommer i foråret Den giver først en helt basal indføring i hjernens anatomi og funktionsmåde under en læringssynsvinkel, og så rettes blikket mod praksis: Der introduceres en enkel model der kan guide undervisere og studerende i en række valg af undervisningsformer/studieteknikker, der fører frem til det helt centrale i læringen opmærksomhed, motivation og opbygning af viden. Dato: Tid: 16:00-21:00

10 Pris: 300 kr. DSR-rabat: 150 kr. KRONISKE SMERTER - BAGGRUND, KOMPLIKATIONER OG BEHANDLING Smerter er kroppens advarselssignal om truende vævsskade. 20% af den voksne danske befolkning har kroniske smerter. I disse tilfælde er der ikke længere tale om en overhængende fare. Til gengæld tilstøder der for en dels vedkommende komplikationer såsom kognitive forstyrrelser, påvirket nattesøvn og sociale følger. Den gængse smertebehandling slår sjældent til og der skal en langt mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats til. Kom med når vi i Samarbejde med Smertecenter Syd sætter fokus på kroniske smerter. På denne temaaften vil baggrund, komplikationer og behandling af kroniske smerter blive belyst ud fra en bio - psyko-social tilgang. Temaaftenen henvender sig både alle med interesse for området, og vil også være relevant for personer der arbejder med smerteramte indenfor sundheds- og socialvæsenet. Underviserne er personale fra Smertecenter Syd. Prisen er inklusiv sandwich og vand. Program: Intro - Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg Biologi og behandling - Læge ph.d. Laila Bendix Spisepause Psykosociale følger - Socialrådgiver Rudy Jan Bjørn-Døssing Pause Psykologiske følger og behandling - Aut. psykolog Mariann Kreiss Politisk perspektivering - Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg Dato: Tid: 17:30-21:00 Pris: 350 kr. DSR-rabat: 175 kr. SOCIAL INTELLIGENS Nyere hjerneforskning og opdagelsen af hjernens spejlneuroner, der imiterer en lang række menneskelige udtryk, viser at vi er skabt til at være sociale. Vore hjerner fungerer synkront og følelser, positive som negative, spreder sig som en virus fra den ene til den anden via spejlneuronerne, som nogle forskere kalder psykologiens svar på DNA. Uden spejlneuroner ingen empati og intuition.

11 I møder med andre mennesker genskaber hjernen det, der sker i den anden. Det betyder, vi kan påvirke hjernen, følelser, hormoner og dermed kroppen hos hinanden. På kurset vil vi se på: Når spejlneuroner slår bro mellem hjerner Relationernes skjulte indvirkning Læring gennem imitation Hvorfor socialt intelligente mennesker skaber bedre resultater Nærvær i møder og samtaler Intuitiv og tavs kommunikation Udvikling og træning af social intelligens Teori U som en mulig ramme for at skabe mere sociale intelligens i arbejdslivet Hvad kan du/vi gøre så der skabes mere samspil, resonans og nærvær? Vi vil veksle mellem oplæg og dialog, teori og praksis, øvelser og refleksion. Kurset er for alle og kræver ingen særlige forudsætninger. Læs mere om underviseren: Prisen er inkl. kaffe og kage. Frokost for egen regning. Kantinen på SDU er åben til kl Dato: Tid: 10:00-16:00 Pris: 380 kr. DSR-rabat: 190 kr. PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DET GRÆNSELØSE ARBEJDE Det grænseløse arbejde er en arbejdsform, som breder sig på det danske arbejdsmarked. I det grænseløse arbejde bestemmes langt de fleste arbejdsforhold af medarbejderen selv. F.eks. forventes det, at medarbejderen selv styrer arbejdstid, selv vælger, hvor og hvornår arbejdet skal udføres, og selv står inde for udførelsen og kvaliteten af arbejdet. Det grænseløse arbejde er derfor i høj grad karakteriseret af selvledelse. Men hvad betyder det grænseløse arbejde og den høje grad af selvledelse for medarbejdernes trivsel i deres arbejdsliv? Forelæsningen vil introducere deltagerne til diskussionen om det grænseløse arbejde og gå i dybden med både teoretiske og praktiske perspektiver på, hvad den grænseløse arbejdsform betyder for medarbejdernes oplevelse af motivation og stress. Dato: Tid: 17:00-19:45 Pris: 150 kr. DSR-rabat: 75 kr. FORÆLDRESKAB PÅ TO MATRIKLER Denne dag henvender sig til jer, der efter at have været samboende ægtefæller eller kærester ønsker at gå fra hinanden, men fortsætte som forældre med fælles forældreansvar. Hvad siger forskningen om, hvad børn har brug for, når familien brydes op? Hvordan sik rer I et fortsat respektfuldt fælles forældreskab med fokus på børnenes behov? Hvordan kan I kommunikere, når sårede følelser og tidligere konflikter er en del af virkeligheden? Hvordan kan I selv tage vare på uenighederne, så I undgår at statsforvaltningen eller advokater skal træffe afgørelser omkring jer, jeres børn og forældreskab?

12 Kom og vær med til en aften, som giver jer redskaber til at fortsætte et respektfuldt forældreskab i en ny virkelighed. Dato: Tid: 17:30-20:00 Pris: 200 kr. DSR-rabat: 100 kr. ARTROSE/SLIDGIGT Mange hundredetusinde midaldrende og ældre danskere oplever at smerter fra knæ og hofte påvirker deres fysiske funktion, humør, arbejdsliv og fritid. De seneste 20 år har forskningen indenfor artrose (slidgigt) taget gevaldige skridt fremad, og fra vores tidligere afventende holdning, og hvor den eneste behandling var at skifte leddet ud, når det var helt slidt ned, har vi i dag gode resultater med at sætte ind med behandling tidligt i forløbet. Og der er meget du kan gøre selv. Denne aften bliver du opdateret på hvad artrose egentlig er, og de forskellige ikke-kirurgiske og kirurgiske behandlinger som forskningen viser virker. I løbet af aftenen vil forelæserne komme ind på følgende problemstillinger: Hvad er artrose? Behandlingspyramiden til artrose. Tilgang til moderne artrosebehandling Uddannelse og træning som artrosebehandling, GLA:D. Virker det? Kirurgi. Hvor godt virker det, og findes der risici? Dato: Tid: 18:00-19:45 Pris: 150 kr. DSR-rabat: 75 kr. INTENSIV MINDFULNESS WEEKEND: LÆR DET, VÆR DET, LEV DET! Du kan fint følge forelæsninger eller selv læse om Mindfulness, men du kan ikke læse dig til det. At tilegne sig Mindfulness kræver en særlig vejledning, som gives på kurset, så du efterfølgende kan praktisere Mindfulness. Fysisk form er godt, men det er ligeså vigtigt at være mentalt klædt på til at klare udfordringer og livsstilsgener som stress, angst, bekymring, mismod og følelsen af me ningsløshed. Hertil er Mindfulness et dokumenteret og effektivt værktøj, som anvendes inden for sundhedssektoren, arbejds - og erhvervslivet, idræt, coaching og selvudvikling. Mindfulness-træning kan blive et fundament i dit liv og fremkalder ro, balance, harmoni, afklaring og sundhed. At anvende Mindfulness er mentalhygiejne på højt niveau, så velvære, kreative og intuitive ressourcer aktiveres og udvikles. I forløbet gennemgås teorier og resultater samt grundregler for udarbejdelse af virksomme træningsprogrammer. Dato: 24.10, Tid: 10:00-16:00

13 Pris: 750 kr. DSR-rabat: 375 kr. FLOW OG MEDITATION Flowtilstande og meditation anses for to af de mest effektive værktøjer inden for positiv psykologi til at skabe varige positive tilstande. Det gælder eksempelvis engagement, tilfredshed, indre motivation, arbejds - og livsglæde samt mental og fysisk sundhed. Forskning dokumenterer i stigende grad disse effekter. Men hvad er flow egentligt? Hvilke fordele er der forbundet med at være i flow, og hvordan kan man konkret bringe sig selv mere i flow i hverdagen, både på arbejdet og privat? Og hvad er meditation i forhold til flowtilstande? Hvilke forskelle er der på forskellige meditationsformer hvad karakteriserer for eksempel hjertemeditation, og hvorfor er forskningen begyndt at interessere sig så meget for denne særlige meditationsform? Dyk ned i den nyeste forskning, og få konkrete værktøjer til arbejdet med flow og meditation. Bliv også præsenteret for HeartMaths elektroniske meditationsudstyr, der bruges til hjertemeditation. Undervisere: Lektor i uddannelsesforskning Frans Ørsted Andersen, Aarhus Universitet og HR - udviklingskonsulent og erhvervscoach Malene Mygind Dato: Tid: 17:00-21:00 Pris: 350 kr. DSR-rabat: 175 kr. BLIV EN BEDRE TALER Overvejer du nogensinde, hvilke signaler du udsender, når du står foran en forsamling? Stemmer signalerne overens med det, du ønsker at udstråle og med dine budskaber? På dette kursus får du den nyeste viden og effektive værktøjer til at give dine mundtlige præsentationer et løft, der giver lytterne et indtryk af dig som en kompetent fagperson og et troværdigt menneske, der står inde for det, du siger. Kurset stiller skarpt på den personlige kommunikation i mundtlige præsentationer. Gennem emner som stemmeføring, håndtering af nerver, kropssprog, disposition og struktur sætter vi fokus på det, der skal til, for at du bliver en overbevisende taler med personlig gennemslagskraft. Prisen er inkl. kaffe og kage. Frokost for egen regning. Kantinen på SDU er åben til kl Dato: Tid: 10:00-16:00 Pris: 380 kr. DSR-rabat: 190 kr. POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og anvender dets ressourcer mest

14 konstruktivt og optimalt. Det er i erkendelse af, at psykologien i mange år har fokuseret på de tilfælde hvor tingene går galt bl.a. udviklingsforstyrrelser, personlige problemer og psykiske sygdomme og at psykologien har underprioriteret positive fænomener. Bliv introduceret til den positive psykologi, og få indblik i de grundlæggende teorier, metoder og resultater inden for forskningsfeltet samt nogle af de sammenhænge, hvor den positive psykologi kan inddrages. Anbefalet litteratur: Positiv psykologi (Hans Reitzels Forlag 2008) og Positiv psykologi positiv pædagogik (Psykologisk Forlag 2008). Dato: 23.09, 30.09, 08.10, 22.10, Tid: 18:00-19:45 Pris: 550 kr. DSR-rabat: 275 kr. MINDFULNESS Interessen for mindfulness er i de seneste år blomstret op, men konceptet og teknikkerne har været kendt i buddhismen gennem mere end to et halvt tusind år. Så hvad kan mindfulness tilbyde nutidens mennesker? Hvad er mindfulness egentlig? Hvor og hvornår kan det bruges? Og hvad ved man reelt om mindfulness i teori, forskning og praksis? Få indsigt i forskeres viden om mindfulness. Mindfulness handler om evnen til bevidst nærvær. At arbejde med mindfulness betyder, at man observerer og oplever tanker, følelser og kropslige fornemmel ser uden at vurdere dem. I en tid præget af forandring, effektivitet og stress, samt konstant kontakt med mange mennesker gennem mail, mobil og sociale medier, kan det være en stor udfordring at være nærværende. Men evnen kan trænes og være et middel til stresshåndtering, forebyggelse af depression og forbedring af livskvalitet, relationer og samarbejde. Dato: 23.09, 30.09, 07.10, 21.10, 28.10, Tid: 18:00-19:45 Pris: 650 kr. DSR-rabat: 325 kr. TAB OG SORG Sorg er blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. Det er ikke til at slippe af med den sorg, som kærligheden udgør, for sorg og livshistorie kan ikke adskilles. Mennesket kan komme i en situation, hvor man mister én, man ikke kan tåle at miste. I denne situation bliver man påtvunget en sorg og et livslangt sorgforløb. Sorgen bærer mange ansigter, og dens konsekvenser opleves forskelligt. Når det store vemod ved død og tab sætter ind, ser meget i livet anderledes ud. Den gamle erkendelse, at 'kunsten er lang, livet er kort' får et insisterende liv. Forelæsningerne præsenterer tværfaglige perspektiver på sorgen ved adskillelse og død, sorgteori, sorgproces samt kunst og æstetik i sorgen. Desunden en række temaer under eksistentiel omsorg, sorginterv ention og medvandring i sorgens landskab. Tværfagligheden består primært i indsigter fra kultur - og kunstanalyse, eksistensfilosofi, psykologi og teologi. Dato: 15.09, 22.09, Tid: 18:30-20:15

15 Pris: 350 kr. DSR-rabat: 175 kr.

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog...

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog... KURSER VIRKER IKKE her har du BROs workshopkatalog... Hos BRO tror vi ikke på, at kurser virker. Det har vi skrevet et længere indlæg om her, som vi faktisk synes, er vigtigere end dette katalog. Og nej,

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere