Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider"

Transkript

1 Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 Forord & indledning Et corporate brand er et af de vigtigste strategiske aktiver, en virksomhed kan råde over. Men intet brand kan være fuldkommen i al evighed. Ansvaret for virksomhedens corporate brand bør stråle fra selskabets øverste ledelse ud i hver eneste krog af organisationen og helt ud i det net af interessenter, som virksomheden består af. De former for brandledelse, som er de rigtige i din virksomhed, kan kun skabes ud fra de specielle værdier og betydninger, som du og din virksomhed står for. Del 1: De grundlæggende principper 1. Hvad er corporate branding? Det at gøre en virksomhed til et brand er ikke det samme som at gøre et produkt til et brand. Identitet mellem logo, navn og typografi er én side af et corporate brand. Corporate branding kræver langt mere! Produktbrands koncentrerer typisk deres energi om kunder og forbrugere, mens corporative brands henvender sig til alle virksomhedens interessenter. Produktbrands skaffer sig markedsandele ved hjælp af kortvarige reklamekampagner corporate brands, derimod, udtrykker de vedvarende ambitioner, værdier og overbevisninger, som deles af de interessenter, der er knyttet til virksomheden. Hver eneste gang man får øje på et vellykket corporate brand, vil man konstatere, at der er en sammenhæng mellem (1) vision, (2) kultur og (3) image. Det giver anledning til at stille følgende spørgsmål: Kløfter mellem vision og kultur Er din vision og kultur tilstrækkelig forskellig fra konkurrenterne? Er virksomhedens vision en inspirationskilde for alle dens subkulturer? Efterlever virksomheden i praksis de værdier, den hævder at gå ind for Kløfter mellem vision og image Hvilket image har virksomheden i interessenternes øjne? Hvordan interagerer medarbejdere og interessenter? Interesserer medarbejderne sig for, hvordan kunderne opfatter virksomheden? Kløfter mellem image og kultur Hvem er virksomhedens interessenter? Ved du, hvad interessenterne ønsker sig af virksomheden? Er virksomhedens visioner og værdier attraktive for interessenterne og støtter de dem? Hvis corporate brands skal gøre sig fortjent til interessenternes vedvarende tillid, skal de styres effektivt gennem hele virksomhedens levetid. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 2. Værdien af brands De mest vellykkede corporate brands kommunikerer på en og samme tid tilhørsforhold og differentiering og sender deres budskaber til flere forskellige målgrupper på samme tid. Vi køber ikke blot produkter på grund af det, de er (en bil som transportmidde) eller på grund af det, de har (en bil med plads til 5 personer). VI køber produkter på grund af det, de betyder (en Volvo = sikkerhed; en BMW = køreglæde osv.) Differentiering og samhørighed gør tilsammen Apple til et klart eksempel på, at brandsymbolikken vokser takket være interessenternes fortolkning. I stedet føler vi os som medlem af et Apple-fællesskab. Et fællesskab, hvor vi differentierer os stærkt fra PC-brugere ved at købe andre produkter og serviceydelser og på den måde bliver vi knyttet endnu nærmere til brandet. Der er faktisk nogen, der ligefrem har fået Apple-logoet tatoveret på kroppen elle rhar fået barberet det ind i frisuren! 3. Hvem er du? Når corporate branding fungerer, er den dybt forankret i organisationens identitet. De eksterne billeder spiller tæt sammen med medarbejdernes oplevelse af deres egen organisation Identiteten opstår som et produkt af en kontinuerlig forhandling mellem individet og dem, dette individ har relationer til. Men det spiller en afgørende rolle, hvilke andre man vælger at opretholde relationer til. Identiteten skabes i dialog mellem selvets to sider: (1) Jeg et= Hvem er jeg og (2) mig et = hvad mener andre om mig? Dialogen om identitet er dynamisk og kontinuerlig over tid; der opbygges mange fortolkningslag, som skaber en mangfoldighed af betydninger af identiteten. Manglende sammenhæng mellem kultur, identitet og image kan skyldes fusioner, overtagelser, vækst, forandringer i ledelsen og mange andre af de helt normale begivenheder i en organisation. Når man skal finde balancen i sin organisations kommunikation om identitet, må man finde den gyldne middelvej mellem at reagere for meget og reagere for lidt på interessenterne. Hypertilpasning = Den hovedløse høne. Nogle virksomheder er sygeligt optaget af at være med påd et sidste nye ude på markedet det er mest, fordi de ikke ved, hvem de er, eller frygter, at deres brand skal miste sin fremdrift. Hvis en virksomhed overreagerer, kan det skabe forvirring i virksomhedens interne aktiviteter, fordi omstillinger, der ikke tager hensyn til organisationens unikke arv, kan få organisationens vi til at visne og dø. Narcissisme = Den arrogante nar. Hvis man aldrig sammenligner sine interne iagttagelser med det, interessenterne mener, risikerer man at komme til at tro på sine egne påstande, selvom ingen andre gør det. Man udfordrer i realiteten skæbnen, hver eneste gang man overhører interessenterne. En overdreven beskyttelse af selvagtelsen ved hjælp af stærke ego-forsvarsværker svækker en organisations evne til og ønske om at lede efter, fortolke, evaluere og bruge information på måder, som vil påvirke deres dominerende rutiner. Man må aldrig bruge sin virksomheds magt og indflydelse som et middel til at lukke øjnene for andres opfattelse af en. Omvendt må man ikke lade som om man er en anden, end den, man egentlig er bare for at følge med i hvert eneste markeds luner. Man skal bruge sine fornemmelser af organisationens jeg og organisationskulturen som en ledetråd i sine valg. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 4. Stil diagnosen på dit corporate brand Hvis man skal lede sit corporate brand på en effektiv måde er man nødt til at beskæftige sig med (1) hvem er vi, (2) Hvad er deres billede af os og (3) hvem vil vi gerne være og hvad vil vi gerne være kendt for? Uden sammenhæng mellem vision og image er der ingen garanti for, at gennemførelsen af en strategisk vision vil bidrage til organisationens succes. Det afgørende for et corporative brand er sammenhængen mellem vision, kultur og image. Alle organisationer har brug for specialister og specialfunktioner, hvis de skal gøre deres arbejde: Strategisk planlægning, HR, kunderelationer, marketing osv. Men når det drejer sig om branding, er det bydende nødvendigt, at man integrerer på tværs af funktionerne. Ellers vil forskellige grupper, der bidrager med forskellige opgaver og kompetencer, trække brandet i hver sin retning og derved forhindre en realisering af synergier. Forskellige virksomhedsfunktioner skal integreres for at skabe brandsammenhæng. Silo-tænkning kan afbryde den dialog og identitet, der sikrer vellykket, corporative branding. Intern kommunikation Eksempel: Intern markedsføring Markedsanalyse og salg Eksempel: Systemer til overvågning af virksomhedens image KULTUR IDENTI- TET IMAGE HR: Eksempel: Medarbejdertilfredshed Reklame og virksomhedskommunikation. Eksempel: Virksomhedsimagekampagner Som værktøjer til at vurdere brandsammenhæng kan man bl.a. bruge: Holdningsundersøgelser blandt interessenterne Dialog mellem mellemlederne i de forskellige nøglefunktioner Dialog mellem brandledere og interessenter Begivenheder eller rutiner, som forbinder interessenterne med hinanden via organisationens brand. Evnen til at bedømme kløfter i et corporative brand er én ting, men at forudse kløfter og gøre noget ved dem i tide, er noget ganske andet. Det er denne evne, der vil kunne give dig mulighed for at lede dit corporative brand i retning af varig succes. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 Del 2: Ledelse af Corporate Branding 5. Ledelse af corporate brands igennem organiationens liv Det hænder ofte, at de ledere, der har tøjlerne i en periode hvor virksomheden har succes, bliver tilskrevet stor forretningsmæssig dygtighed. Men de fleste erhvervsledere ved godt, at de står i taknemmelighedsgæld til virksomhedens grundlægger. Samtidig kan skrantende virksomheder ofte rette skuden op ved at forny den vision, de værdier og principper, som grundlæggerne har efterladt sig. Når en virksomhed fødes, er det i reglen fordi interessenterne deler iværksætternes ønske om at tilfredsstille nye behov og skabe nye initiativer. Det handler om lige fra starten at lytte til og reagere på interessenterne. Larry Greiner har opstillet en udviklingsmodel for organisationer: Bureaukratikrise Fornyelse eller fald Styringskrise Formaliseringsfase med regler og Procedurer Autonomi-krise Delegeringsfase med decentralisering Ledelesskrise Kollektivitetsfase med centralistisk styring Iværksætterfase Den første krise, som de succesprægede nystartede virksomhed oplever, er behov for ledelse. Løsningen, som afslutter iværksætterfasen, er at indsætte en professionel ledelse, hvorefter kollektivitetsfasen indtræder med bl.a. en mere sammensat organisationskultur. Når behovet for autonomi overstiger centraliseringsfordelene reagerer ledelsen ved at uddelegere ansvar. Men vækst fører til, at topledelsens kontrol mindskes, så der opstår en styringskrise. Løsningen er ikke at gå tilbage men derimod at indføre formelle regler og procedurer- en ny ledelsesform, som giver ledelsen mulighed for at dirigere aktiviteterne i en stor og kompleks organisation. Men formalisering avler et bureaukrati, der blomstrer indtil der opstår et åbent oprør eller man tilpasser sig det langsomt arbejdende bureaukrati. Greiners model viser, hvordan og hvorfor corporate brand-ledelse ændrer sig, når virksomheden vokser. Hvis man i iværksætterfasen af organisationsudviklingen helt bevidst gør corporate brand-tænkning til en del af beslutningsprocesserne, giver det organisationen et ægte forspring. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 I organisationsudviklingens kollektivitetsfase kompliceres brandledelse af, at en organisationskultur er under udvikling og at det der er ved at opstå en række mellemledere, som bindeled mellem interessenterne og topledelsen. Det skaber grobund for, at mange forskellige kongeriger og subkulturer kan opstå de berygtede siloer, som de fleste store organisationer slås med. Storstilede brandprogrammer dikteret oppefra kan måske ligne en sikker løsning, men at få dem til at fungerer for medarbejderne og andre interessentgrupper bliver sværere og sværere, efterhånden som organisationen gennemgår Greiners faser. Hvis man placerer visionen i den kontekst, som corporate branding er, bliver det klart, at en vellykket vision aldrig kan stå alene. Den største udfordring, som et modent brand løber ind i, er den organisatoriske fragmentering, der skyldes siloer og territorie-stridigheder. En organisations ubønhørlige march frem mod bureaukratiet betyder ofte, at der opstår kongeriger og territoriestridigheder. På et tidspunkt i organisationens udvikling begynder integrationen at bryde sammen, og de forskellige funktioner holder op med at informere hinanden om de ting, der brude være af fælles interesse for alle. Den værdi, brandet har for virksomheden, er et resultat af dets integrationsstyrke det skaber sammenhæng mellem de forskellige interessenter og de forretningsfunktioner, der tjener deres interesser. Corporate brandings konkurrencedygtighed afhænger af lederens evne til at gribe ind over for de siloer, som forretningsfunktionerne i sidste instans altid skaber. Genskabelse af ånden fra den første tid og implementeringen af den i nutid og fremtid er en stor del af det, corporate branding kan give den modne organisation. Men leder man en ny organisation, kan man indbygge corporative branding i det netværk af relationer, som i fremtiden vil holde virksomheden kørende. Det vil gøre det lettere at håndtere vækstproblemerne, efterhånden som de opstår. 6. Medarbejdernes indflydelse og deres kulturerer Sir Richard Branson, grundlægger af Virgin, mener at folk ikke siger op og rejser, fordi de er utilfredse med lønnen men fordi de ikke kan være stolte over den virksomhed, de arbejder for, og fordi man ikke lytter til dem. Medarbejdere, der lyttes til, er langt mere opmærksomme på kundernes behov, og det styrker virksomhedens brand. På mange måder er organisationskulturen ens passive partner, når det gælder corporate branding. Megt af det, der er at vide om kulturen, er underforstået eller uudtalt. 100 Artefakter Værdier 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Grundlæggende antagelser Edgar Schein har en model for organisationskultur. Han sammenligner med et isbjerg, hvor det meste (værdier og grundlæggende antagelser) ligger under vandoverfladen og altså ikke kan ses. Forandringerne på artefaktorniveauet vil højst sandsynligt forårsage en reaktion på værdierne, før de forplanter sig til de grundlæggende antagelser. Øst Vest Det, at der er større afstand mellem værdierne og antagelserne end Nord mellem artefakterne og værdierne skal vise, at det er svært at ændre kulturen i de nederste lag. Ifølge Schein introduceres forandring i en kultur, når nye værdier demonstrerer deres værdi over for medlemmerne af den pågældende kultur. de siver derefter ned i de uudtalte lag (værdier og antagelser), som repræsenterer de dybtliggende lag i isbjerget. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 At få indlejret ny betydning i kulturens værdilag er netop det, der udgør kulturforandringen. Men husk på, at den kulturelle forandring, som faktisk finder sted, sjældent kommer til at se ud nøjagtigt som lederne havde tænkt sig det. Selv om ledere ikke på egen hånd kan forandre organisationskulturen, er de langtfra hjælpeløse. Det er topledelsens egen adførd, der giver den mest direkte mulighed for at påvirke kulturens dybeste niveauer. Primære indlejringsmekanismer Det, ledere er opmærksomme på, måler og kontrollerer regelmæssigt Reaktionen på kritiske begivenheder og organisationskriser Fordeling af ressourcer, belønning og status Forbilleder, læring og coaching Hvordan lederne rekrutterer, udvælger, forfremmer og udstøder folk. Sekundære indlejringsmekanismer. Organisationsdesign og struktur Organisationssystemer og procedurer Organisationens ceremonier og ritualer Indretning af interiører, facader og bygninger De legender, der fortælles om vigtige begivenheder og personer. Hvis artefakterne skal kunne forandre og gøre en forskel, må medlemmerne flette dem ind i den bredere organisationskultur ved at inkorporere deres betydninger i de dybe lag, hvor værdierne og antagelserne er forankrede. Man bør gennemgå hver eneste ting i sin personalepolitik og praksis og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi blive bedre til at udtrykke vores identitet som virksomhed?. Først da kan man forvente, at medarbejderne støtter brandet. Hvis brandet ikek gør noget som helst for dem, hvorfro skulle de sø gøre noget for brandet? Når der er skabt sammenhæng mellem kulturen på den ene side og visionen og virksomhedens image på den anden, så vi medarbejderne med stor sandsynlighed føre brandingmissionen videre. Nogle idéer til branding af HR-praksis kan være: Brandbaseret rekruttering, hvor man i praksis også tjekker ansøgerne i forhold til brandet Brandbaseret uddannelse måske en egentlig brand-skole/brand-uddannelse? Brandbaseret frivillighed Brandbaseret teambuilding Brandbaseret organisatorisk læring Medarbejdernes status som interessenter i organisationen betyder, at de har en særlig rolle i corporate branding. Det er dem, der skal leve op til det, som brandet lover. Hvis et brand skal ledes effektivt, så må man enten tilpasse organisationskulturen til brandet eller tilpasse brandet til kulturen. 7. Set med interessenternes øjne Virksomhederne har for længst erkendt, at de er afhængige af det omgivende samfund når det gælder markedsadgang, arbejdskraft, råmaterialer, kapital og teknologisk viden. Men det er først for nylig, at de er begyndt at indse, at det, der bekymrer interessenterne, også må være det, der bekymrer dem selv. Organisationer, der er lydhøre over for de krav, som samtlige deres interessenter stiller, vil klare sig bedre end de organisationer, som giver nogle af deres interessentgrupper forrang frem for andre. Kortlæging af interessenterne er et vigtigt stykke arbejde. De virsomheder, der er bedst til branding, er hele tiden på udkig efter nye måder, hvorpå de kan koble deres brand sammen med deres kunders og andre nøgleinteressenters liv. LEGO er som eksempel gode til at bruge Internettet til at knytte forbindelse mellem brugere overalt i verden. Man taler om brand-fællesskaber, dvs. medlemmer, der er villige til at gå ind i en stærk fællesskabsfølelse med mennesker, som de aldrig har mødt. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Brandfællesskaber etablerer i lighed med menneskelige fællesskaber i al almindelighed ritualer og traditioner, som de fastholder i fortællinger. Fortællingerne beskytter og bevarer brandfællesskabets elskede traditioner. De bliver hellige og ukrænkelige takket være den respekt, medlemmerne viser dem. Det vil være forkert at regne med, at medlemmerne af et brandfællesskab forholder sig til ens corporative brand på samme måde, som man selv gør. Og da man ikke selv oplever sit brand på samme måde, som interessenterne, så kan man ved at lytte til debatter inden for brandfællesskabet skaffe sig vigtig viden om sin organisations identitet. I LEGO, hvor man længe havde gennemført markedsanalyser, fandt man fx ud af, at når man direkte lyttede til og reagerede på dialogen med sine nøglefans, fik déres budskaber større vægt. Hvis brandets fans får lov til at engagere sig i arbejdet, kommer de til at funger som dets vogtere. Husk at: Gør dig klart, hvad det er, du står for Sørg for, at du forstår dine brugeres værdiopfattelse Sørg for at fremme dialog brugerne imellem Hav tillid og skab tillid Lad være med at sælge Lad være med at prøve at styre dit brandfællesskab Sørg for at kontrollere din immaterielle ejendom på en intelligent måde Og meget ofte: Foretag dig ingenting! Når organisationer giver sig i kast med aktiviteter, som inddrager interessenterne, er det ofte starten på en proces, som i sidste instans ikke blot forandrer deres tilgang til corporate branding, men også andre sider af virksomheden. Navnlig tvinger tættere relationer til interessenterne folk inden for virksomheden til at revidere synet på deres fremtid (visionen) og fortolkningen af deres fortid (kulturen). Ved at stå for Changing Diabetes rundrejsen og ved at deltage i Leadership Forum har Novo Nordisk vist diabetesfællesskabet, at virksomheden er indstillet på at sætte sit brand ind på at overbevise omverdenen om, at der bør handles i forhold til den trussel, som diabetes er. Novo Nordisks indsats for at engagere sine interessenter har skabt en mekanisme, som topledelsen kan bruge til at vise virksomheden, at man tager sin vision alvorligt. Mange af medarbejderne har fulgt eksemplet og har engageret sig aktivt. De har frivilligt stillet deres tid og andre ressourcer til rådighed for Changing Diabetes. Den nye adfærd har medført en række væsentlige ændringer i organisationskulturen. Den første forudsætning for at skabe et stærkt brand og holde successen i live, er at holde dialogen med brandets interessenter. Del 3: Trådene samles 8. Sammenhæng mellem vision, kultur og image I LEGO s store turn-around var det første, man gjorde, at genfortolke sine værdier. Det skulle skabe overensstemmelse mellem vision, kultur og image. Dernæst gennemgik LEGO en reorganisering og inddrog medarbejdere og andre interessenter med henblik på at integrere organisationsidentiteten med brandet og forretningen. Igennem hele et brands levetid vild er løbende foregå justeringer for at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, men effektiv brand-ledelse sikrer en bedre sammenhæng over tid. LEGO-koncernens brandhistorie afslører kompleksiteten i corporate-brand-ledelse under de vanskeligste forhold. Den viser ikke blot, at et corporate brand kan redde en virksomhed fra undergang. Den viser også, hvordan man ved kompetent at genopfinde sit corporate brand kan sikre en fornyelse af den virksomhed, brandet repræsenterer. Processen med at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image kan (med LEGO som eksempel) vises sådan: den kl. 4:38 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Branding-fase Centrale beslutninger Centrale problemer Genformulering af de centrale værdier Hvorfor eksisterer virksomheden? Hvad skal den stræbe efter? For mange brandudvidelser tyder på framentering og hypertilpasning. Brandet opfattes som kedeligt og uncool blandt kunderne Opbygning af en ny brandorganisation Hvordan skal strukturerer og processer for den fremtidige brandperformance være? Der skal udvikles en sammenhængende brand-organisation og udførelse. Territoriekampe om ejerskab til brandet skal overvindes. Brandet revitaliseres for medarbejderne og forbrugere Hvordan skal medarbejderne involveres i brandets udførelse, såd et er meningsfyldt for kernekunderne? Brandværdierne skal indlejres i adfrden overalt i virksomheden og forholdet til interessenterne skal revitaliseres. Integration med henblik på fremtiden Hvordan skal samtlige interessenter integreres bag LEGO s corporate brand? Lære at skabe balance mellem focus på den centrale brand-idé og øget interessentdeltagelse i brandudviklingen. Centrale Aktiviteter Genformulér kerneværdierne og definer brand-identiteten. Gå tilbage til barndets arv, og konfrontér de nuværende interessenters opfattelse af brandet. Omorganiser og styrk det tværfunktionelle samarbejde. De globale partnerskaber skal forenkles. Lyt til og lær af de interne og de eksterne interessenter. Frem integrationen af interne og eksterne interessenter på tværs af markeder og forretningsområder. 9. Den tredje bølge: Vejen til netværksbranding I dag er branding på vej ind i en ny æra, hvor den ikke blot inddrager kunder og medarbejdere, men samtlige medlemmer af det netværk, den er en del af. Første bølge: Anden bølge: Tredje bølge: Marketingtænkning Netværkstænkning Virksomhedstænkning Branding begyndte egentlig som en marketingindsats. Den skulle skabe og håndtere forholdet mellem produkter og forbrugere. I den anden bølge gik bestræbelserne ud på at lægge hovedvægten på corporate i corporate branding, hvorved branding blev en multifunktionel aktivitet. Anden corporate-branding-bølge skabte fornyelser som for eksempel empoloyer-brands og en mangfoldighed af brandaktivering og fornyelsesprogrammer. Virksomhederne er i dag på vej ind i en æra med interessentkapitalisme, hvilket forandrer den interne magtbalance. Den tredje bølge omfatter alle virksomhedens interessenter og forventninger og gør corporate branding til et strategisk aktiv. Under brandingens første bølge kunne en brandmanager klare sig, hvis han eller hun kendte noget til marketing og forbrugerpsykologi. Under den anden bølge blev disciplinerne organisationsadfærd og MBA en multifunktionelle erhvervsperspektiv føjet til den viden, som brand-managers skulle sidde inde med. Den tredje bølge stiller endnu højere krav til lederne om, at de skal anlægge et netværksperspektiv samt udvikle deres viden om den relevante symbolik. Nu skal de også sætte sig ind i fx sociologi og antropoliti for at forstå symbolik og kultur. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Når den øverste ledelse først begynder at bruge corporate branding som udtryk for strategisk vision og skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, så overtager corporate branding-sammenhængen spillet. Brand-bevidstheden afslører for alle interesserede parter det store billede af, hvad virksomheden handler om. Organisationsidentiteten og forretningsmodellen skal være åben for alle interessenter. Gennemskueligheden gør det lettere for interessenterne at engagere sig i strategiprocessen såvel som i andre organisationsaktiviteter. I forbindelse med corporative-brand-ledelse vil man opleve følgende dilemmaer: Centralisering vs. decentralisering en konstant, pendulagtig forandring Global vs. lokal Stabilitet vs. forandring Gammel vs. ny Fastholde kontrol vs. deles om ledelsen. Dilemmaerne kan håndteres vha. paradoksledelse. Det drejer sig i princippet om at undgå to faldgruber: 1. Kompromisfælden. Når der opstår uenighed (og det gør der uværgerligt), så må topledelsen undgå ethvert kompromisforslag, som kan lede brandet bort fra dets arvegods 2. Løsningsfælden. Den anden fejl, folk begår når de skal håndtere et paradoks, er at forsøge at løse det ved at træffe valg om enten det ene eller det andet. Ofte gælder det om at vælge både-og. Som det er blevet understreget gennem hele bogen, er det af afgørende betydning for effektiv brandledelse, at man finder balancen i identitetsdialogen. Det forbedrede image, som dit corporate brand hjælper din virksomhed til at opnå, giver samtidig medarbejderne positiv feed-back, som igen skaber større selvværd. Hvis man gør sine kritikere til et element i sin beslutningsproces, så sikrer det brandets autencitet, samtidig med at man kan maksimere chancerne for at skaffe sig nye tilhængere. Og når de trofaste interessenter føler at de hører til, vil det differentiere din virksomhed på det overfyldte, globale marked. Her følger til sidst 5 råd, før du engagerer dig endnu mere i ledelsen af at bruge dit brand: Corporate branding er dynamisk Foregrib fremtiden ved at hylde fortiden Hvis du lytter, vil det tale sit tydelige sprog Tjen dine kunder ved at glæde dine medarbejdere Tænk som et netværk. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie STORYTELLING WORKSHOP Storytelling den positive historie Det kan overraske, hvor få ord der ændrer negativt sladder til positiv samtale. Og vice versa. Måden vi taler om tingene på kan alene afgøre, om

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

7 gode vaner i region Kattegat

7 gode vaner i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indledning Organisationer som stræber og gror, er dem der lever efter de basale principper for High-Performance. Konstant fokus på mission og værdier sammenholdt med evnen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver FRA PRODUCENT TIL PARTNER Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver PELLE NILSSON Stifter og partner hos Resonans Kommunikation 15 års erfaring med ledelses- og kommunikationsrådgivning Rådgiver for en

Læs mere

Lederen som kulturudvikler

Lederen som kulturudvikler Lederen som kulturudvikler - lige den adfærd, der fører til de resultater vi vil have Hvordan får man erstatttet uhensigsmæssige kulturer med dem man gerne vil have? Hvilke metoder kan jeg selv tage i

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 LEDERE DER LYKKES 2 Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 DAGENS MENU 1. Introduktion til Ledere der lykkes 2 2. De syv kompetencer på film 3. Drøftelse af udvalgte kompetencer ved bordene 4. Opsamling

Læs mere

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding wort.dk / Lasse Juhl Nielsen wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding Jeg er humanist cand. mag. i litteraturhistorie, og på mange måder

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 Temaer 1 Hvad ved vi fra forskningen? 2 Hvordan skal skolelederne inspireres af andre ledere? 3 Hvad er skoleledernes største ledelsesudfordringer? 2 Udfordring

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Lederskab på distancen. Velkommen

Lederskab på distancen. Velkommen Lederskab på distancen Hvad sker der med vores relationer, når vi ikke mødes dagligt? Velkommen Inspirator E-mail: abl@praxisconsult.dk Jeg har gennem de seneste par år undervist mere end 600 ledere i

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere