Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider"

Transkript

1 Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 Forord & indledning Et corporate brand er et af de vigtigste strategiske aktiver, en virksomhed kan råde over. Men intet brand kan være fuldkommen i al evighed. Ansvaret for virksomhedens corporate brand bør stråle fra selskabets øverste ledelse ud i hver eneste krog af organisationen og helt ud i det net af interessenter, som virksomheden består af. De former for brandledelse, som er de rigtige i din virksomhed, kan kun skabes ud fra de specielle værdier og betydninger, som du og din virksomhed står for. Del 1: De grundlæggende principper 1. Hvad er corporate branding? Det at gøre en virksomhed til et brand er ikke det samme som at gøre et produkt til et brand. Identitet mellem logo, navn og typografi er én side af et corporate brand. Corporate branding kræver langt mere! Produktbrands koncentrerer typisk deres energi om kunder og forbrugere, mens corporative brands henvender sig til alle virksomhedens interessenter. Produktbrands skaffer sig markedsandele ved hjælp af kortvarige reklamekampagner corporate brands, derimod, udtrykker de vedvarende ambitioner, værdier og overbevisninger, som deles af de interessenter, der er knyttet til virksomheden. Hver eneste gang man får øje på et vellykket corporate brand, vil man konstatere, at der er en sammenhæng mellem (1) vision, (2) kultur og (3) image. Det giver anledning til at stille følgende spørgsmål: Kløfter mellem vision og kultur Er din vision og kultur tilstrækkelig forskellig fra konkurrenterne? Er virksomhedens vision en inspirationskilde for alle dens subkulturer? Efterlever virksomheden i praksis de værdier, den hævder at gå ind for Kløfter mellem vision og image Hvilket image har virksomheden i interessenternes øjne? Hvordan interagerer medarbejdere og interessenter? Interesserer medarbejderne sig for, hvordan kunderne opfatter virksomheden? Kløfter mellem image og kultur Hvem er virksomhedens interessenter? Ved du, hvad interessenterne ønsker sig af virksomheden? Er virksomhedens visioner og værdier attraktive for interessenterne og støtter de dem? Hvis corporate brands skal gøre sig fortjent til interessenternes vedvarende tillid, skal de styres effektivt gennem hele virksomhedens levetid. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 2. Værdien af brands De mest vellykkede corporate brands kommunikerer på en og samme tid tilhørsforhold og differentiering og sender deres budskaber til flere forskellige målgrupper på samme tid. Vi køber ikke blot produkter på grund af det, de er (en bil som transportmidde) eller på grund af det, de har (en bil med plads til 5 personer). VI køber produkter på grund af det, de betyder (en Volvo = sikkerhed; en BMW = køreglæde osv.) Differentiering og samhørighed gør tilsammen Apple til et klart eksempel på, at brandsymbolikken vokser takket være interessenternes fortolkning. I stedet føler vi os som medlem af et Apple-fællesskab. Et fællesskab, hvor vi differentierer os stærkt fra PC-brugere ved at købe andre produkter og serviceydelser og på den måde bliver vi knyttet endnu nærmere til brandet. Der er faktisk nogen, der ligefrem har fået Apple-logoet tatoveret på kroppen elle rhar fået barberet det ind i frisuren! 3. Hvem er du? Når corporate branding fungerer, er den dybt forankret i organisationens identitet. De eksterne billeder spiller tæt sammen med medarbejdernes oplevelse af deres egen organisation Identiteten opstår som et produkt af en kontinuerlig forhandling mellem individet og dem, dette individ har relationer til. Men det spiller en afgørende rolle, hvilke andre man vælger at opretholde relationer til. Identiteten skabes i dialog mellem selvets to sider: (1) Jeg et= Hvem er jeg og (2) mig et = hvad mener andre om mig? Dialogen om identitet er dynamisk og kontinuerlig over tid; der opbygges mange fortolkningslag, som skaber en mangfoldighed af betydninger af identiteten. Manglende sammenhæng mellem kultur, identitet og image kan skyldes fusioner, overtagelser, vækst, forandringer i ledelsen og mange andre af de helt normale begivenheder i en organisation. Når man skal finde balancen i sin organisations kommunikation om identitet, må man finde den gyldne middelvej mellem at reagere for meget og reagere for lidt på interessenterne. Hypertilpasning = Den hovedløse høne. Nogle virksomheder er sygeligt optaget af at være med påd et sidste nye ude på markedet det er mest, fordi de ikke ved, hvem de er, eller frygter, at deres brand skal miste sin fremdrift. Hvis en virksomhed overreagerer, kan det skabe forvirring i virksomhedens interne aktiviteter, fordi omstillinger, der ikke tager hensyn til organisationens unikke arv, kan få organisationens vi til at visne og dø. Narcissisme = Den arrogante nar. Hvis man aldrig sammenligner sine interne iagttagelser med det, interessenterne mener, risikerer man at komme til at tro på sine egne påstande, selvom ingen andre gør det. Man udfordrer i realiteten skæbnen, hver eneste gang man overhører interessenterne. En overdreven beskyttelse af selvagtelsen ved hjælp af stærke ego-forsvarsværker svækker en organisations evne til og ønske om at lede efter, fortolke, evaluere og bruge information på måder, som vil påvirke deres dominerende rutiner. Man må aldrig bruge sin virksomheds magt og indflydelse som et middel til at lukke øjnene for andres opfattelse af en. Omvendt må man ikke lade som om man er en anden, end den, man egentlig er bare for at følge med i hvert eneste markeds luner. Man skal bruge sine fornemmelser af organisationens jeg og organisationskulturen som en ledetråd i sine valg. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 4. Stil diagnosen på dit corporate brand Hvis man skal lede sit corporate brand på en effektiv måde er man nødt til at beskæftige sig med (1) hvem er vi, (2) Hvad er deres billede af os og (3) hvem vil vi gerne være og hvad vil vi gerne være kendt for? Uden sammenhæng mellem vision og image er der ingen garanti for, at gennemførelsen af en strategisk vision vil bidrage til organisationens succes. Det afgørende for et corporative brand er sammenhængen mellem vision, kultur og image. Alle organisationer har brug for specialister og specialfunktioner, hvis de skal gøre deres arbejde: Strategisk planlægning, HR, kunderelationer, marketing osv. Men når det drejer sig om branding, er det bydende nødvendigt, at man integrerer på tværs af funktionerne. Ellers vil forskellige grupper, der bidrager med forskellige opgaver og kompetencer, trække brandet i hver sin retning og derved forhindre en realisering af synergier. Forskellige virksomhedsfunktioner skal integreres for at skabe brandsammenhæng. Silo-tænkning kan afbryde den dialog og identitet, der sikrer vellykket, corporative branding. Intern kommunikation Eksempel: Intern markedsføring Markedsanalyse og salg Eksempel: Systemer til overvågning af virksomhedens image KULTUR IDENTI- TET IMAGE HR: Eksempel: Medarbejdertilfredshed Reklame og virksomhedskommunikation. Eksempel: Virksomhedsimagekampagner Som værktøjer til at vurdere brandsammenhæng kan man bl.a. bruge: Holdningsundersøgelser blandt interessenterne Dialog mellem mellemlederne i de forskellige nøglefunktioner Dialog mellem brandledere og interessenter Begivenheder eller rutiner, som forbinder interessenterne med hinanden via organisationens brand. Evnen til at bedømme kløfter i et corporative brand er én ting, men at forudse kløfter og gøre noget ved dem i tide, er noget ganske andet. Det er denne evne, der vil kunne give dig mulighed for at lede dit corporative brand i retning af varig succes. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 Del 2: Ledelse af Corporate Branding 5. Ledelse af corporate brands igennem organiationens liv Det hænder ofte, at de ledere, der har tøjlerne i en periode hvor virksomheden har succes, bliver tilskrevet stor forretningsmæssig dygtighed. Men de fleste erhvervsledere ved godt, at de står i taknemmelighedsgæld til virksomhedens grundlægger. Samtidig kan skrantende virksomheder ofte rette skuden op ved at forny den vision, de værdier og principper, som grundlæggerne har efterladt sig. Når en virksomhed fødes, er det i reglen fordi interessenterne deler iværksætternes ønske om at tilfredsstille nye behov og skabe nye initiativer. Det handler om lige fra starten at lytte til og reagere på interessenterne. Larry Greiner har opstillet en udviklingsmodel for organisationer: Bureaukratikrise Fornyelse eller fald Styringskrise Formaliseringsfase med regler og Procedurer Autonomi-krise Delegeringsfase med decentralisering Ledelesskrise Kollektivitetsfase med centralistisk styring Iværksætterfase Den første krise, som de succesprægede nystartede virksomhed oplever, er behov for ledelse. Løsningen, som afslutter iværksætterfasen, er at indsætte en professionel ledelse, hvorefter kollektivitetsfasen indtræder med bl.a. en mere sammensat organisationskultur. Når behovet for autonomi overstiger centraliseringsfordelene reagerer ledelsen ved at uddelegere ansvar. Men vækst fører til, at topledelsens kontrol mindskes, så der opstår en styringskrise. Løsningen er ikke at gå tilbage men derimod at indføre formelle regler og procedurer- en ny ledelsesform, som giver ledelsen mulighed for at dirigere aktiviteterne i en stor og kompleks organisation. Men formalisering avler et bureaukrati, der blomstrer indtil der opstår et åbent oprør eller man tilpasser sig det langsomt arbejdende bureaukrati. Greiners model viser, hvordan og hvorfor corporate brand-ledelse ændrer sig, når virksomheden vokser. Hvis man i iværksætterfasen af organisationsudviklingen helt bevidst gør corporate brand-tænkning til en del af beslutningsprocesserne, giver det organisationen et ægte forspring. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 I organisationsudviklingens kollektivitetsfase kompliceres brandledelse af, at en organisationskultur er under udvikling og at det der er ved at opstå en række mellemledere, som bindeled mellem interessenterne og topledelsen. Det skaber grobund for, at mange forskellige kongeriger og subkulturer kan opstå de berygtede siloer, som de fleste store organisationer slås med. Storstilede brandprogrammer dikteret oppefra kan måske ligne en sikker løsning, men at få dem til at fungerer for medarbejderne og andre interessentgrupper bliver sværere og sværere, efterhånden som organisationen gennemgår Greiners faser. Hvis man placerer visionen i den kontekst, som corporate branding er, bliver det klart, at en vellykket vision aldrig kan stå alene. Den største udfordring, som et modent brand løber ind i, er den organisatoriske fragmentering, der skyldes siloer og territorie-stridigheder. En organisations ubønhørlige march frem mod bureaukratiet betyder ofte, at der opstår kongeriger og territoriestridigheder. På et tidspunkt i organisationens udvikling begynder integrationen at bryde sammen, og de forskellige funktioner holder op med at informere hinanden om de ting, der brude være af fælles interesse for alle. Den værdi, brandet har for virksomheden, er et resultat af dets integrationsstyrke det skaber sammenhæng mellem de forskellige interessenter og de forretningsfunktioner, der tjener deres interesser. Corporate brandings konkurrencedygtighed afhænger af lederens evne til at gribe ind over for de siloer, som forretningsfunktionerne i sidste instans altid skaber. Genskabelse af ånden fra den første tid og implementeringen af den i nutid og fremtid er en stor del af det, corporate branding kan give den modne organisation. Men leder man en ny organisation, kan man indbygge corporative branding i det netværk af relationer, som i fremtiden vil holde virksomheden kørende. Det vil gøre det lettere at håndtere vækstproblemerne, efterhånden som de opstår. 6. Medarbejdernes indflydelse og deres kulturerer Sir Richard Branson, grundlægger af Virgin, mener at folk ikke siger op og rejser, fordi de er utilfredse med lønnen men fordi de ikke kan være stolte over den virksomhed, de arbejder for, og fordi man ikke lytter til dem. Medarbejdere, der lyttes til, er langt mere opmærksomme på kundernes behov, og det styrker virksomhedens brand. På mange måder er organisationskulturen ens passive partner, når det gælder corporate branding. Megt af det, der er at vide om kulturen, er underforstået eller uudtalt. 100 Artefakter Værdier 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Grundlæggende antagelser Edgar Schein har en model for organisationskultur. Han sammenligner med et isbjerg, hvor det meste (værdier og grundlæggende antagelser) ligger under vandoverfladen og altså ikke kan ses. Forandringerne på artefaktorniveauet vil højst sandsynligt forårsage en reaktion på værdierne, før de forplanter sig til de grundlæggende antagelser. Øst Vest Det, at der er større afstand mellem værdierne og antagelserne end Nord mellem artefakterne og værdierne skal vise, at det er svært at ændre kulturen i de nederste lag. Ifølge Schein introduceres forandring i en kultur, når nye værdier demonstrerer deres værdi over for medlemmerne af den pågældende kultur. de siver derefter ned i de uudtalte lag (værdier og antagelser), som repræsenterer de dybtliggende lag i isbjerget. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 At få indlejret ny betydning i kulturens værdilag er netop det, der udgør kulturforandringen. Men husk på, at den kulturelle forandring, som faktisk finder sted, sjældent kommer til at se ud nøjagtigt som lederne havde tænkt sig det. Selv om ledere ikke på egen hånd kan forandre organisationskulturen, er de langtfra hjælpeløse. Det er topledelsens egen adførd, der giver den mest direkte mulighed for at påvirke kulturens dybeste niveauer. Primære indlejringsmekanismer Det, ledere er opmærksomme på, måler og kontrollerer regelmæssigt Reaktionen på kritiske begivenheder og organisationskriser Fordeling af ressourcer, belønning og status Forbilleder, læring og coaching Hvordan lederne rekrutterer, udvælger, forfremmer og udstøder folk. Sekundære indlejringsmekanismer. Organisationsdesign og struktur Organisationssystemer og procedurer Organisationens ceremonier og ritualer Indretning af interiører, facader og bygninger De legender, der fortælles om vigtige begivenheder og personer. Hvis artefakterne skal kunne forandre og gøre en forskel, må medlemmerne flette dem ind i den bredere organisationskultur ved at inkorporere deres betydninger i de dybe lag, hvor værdierne og antagelserne er forankrede. Man bør gennemgå hver eneste ting i sin personalepolitik og praksis og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi blive bedre til at udtrykke vores identitet som virksomhed?. Først da kan man forvente, at medarbejderne støtter brandet. Hvis brandet ikek gør noget som helst for dem, hvorfro skulle de sø gøre noget for brandet? Når der er skabt sammenhæng mellem kulturen på den ene side og visionen og virksomhedens image på den anden, så vi medarbejderne med stor sandsynlighed føre brandingmissionen videre. Nogle idéer til branding af HR-praksis kan være: Brandbaseret rekruttering, hvor man i praksis også tjekker ansøgerne i forhold til brandet Brandbaseret uddannelse måske en egentlig brand-skole/brand-uddannelse? Brandbaseret frivillighed Brandbaseret teambuilding Brandbaseret organisatorisk læring Medarbejdernes status som interessenter i organisationen betyder, at de har en særlig rolle i corporate branding. Det er dem, der skal leve op til det, som brandet lover. Hvis et brand skal ledes effektivt, så må man enten tilpasse organisationskulturen til brandet eller tilpasse brandet til kulturen. 7. Set med interessenternes øjne Virksomhederne har for længst erkendt, at de er afhængige af det omgivende samfund når det gælder markedsadgang, arbejdskraft, råmaterialer, kapital og teknologisk viden. Men det er først for nylig, at de er begyndt at indse, at det, der bekymrer interessenterne, også må være det, der bekymrer dem selv. Organisationer, der er lydhøre over for de krav, som samtlige deres interessenter stiller, vil klare sig bedre end de organisationer, som giver nogle af deres interessentgrupper forrang frem for andre. Kortlæging af interessenterne er et vigtigt stykke arbejde. De virsomheder, der er bedst til branding, er hele tiden på udkig efter nye måder, hvorpå de kan koble deres brand sammen med deres kunders og andre nøgleinteressenters liv. LEGO er som eksempel gode til at bruge Internettet til at knytte forbindelse mellem brugere overalt i verden. Man taler om brand-fællesskaber, dvs. medlemmer, der er villige til at gå ind i en stærk fællesskabsfølelse med mennesker, som de aldrig har mødt. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Brandfællesskaber etablerer i lighed med menneskelige fællesskaber i al almindelighed ritualer og traditioner, som de fastholder i fortællinger. Fortællingerne beskytter og bevarer brandfællesskabets elskede traditioner. De bliver hellige og ukrænkelige takket være den respekt, medlemmerne viser dem. Det vil være forkert at regne med, at medlemmerne af et brandfællesskab forholder sig til ens corporative brand på samme måde, som man selv gør. Og da man ikke selv oplever sit brand på samme måde, som interessenterne, så kan man ved at lytte til debatter inden for brandfællesskabet skaffe sig vigtig viden om sin organisations identitet. I LEGO, hvor man længe havde gennemført markedsanalyser, fandt man fx ud af, at når man direkte lyttede til og reagerede på dialogen med sine nøglefans, fik déres budskaber større vægt. Hvis brandets fans får lov til at engagere sig i arbejdet, kommer de til at funger som dets vogtere. Husk at: Gør dig klart, hvad det er, du står for Sørg for, at du forstår dine brugeres værdiopfattelse Sørg for at fremme dialog brugerne imellem Hav tillid og skab tillid Lad være med at sælge Lad være med at prøve at styre dit brandfællesskab Sørg for at kontrollere din immaterielle ejendom på en intelligent måde Og meget ofte: Foretag dig ingenting! Når organisationer giver sig i kast med aktiviteter, som inddrager interessenterne, er det ofte starten på en proces, som i sidste instans ikke blot forandrer deres tilgang til corporate branding, men også andre sider af virksomheden. Navnlig tvinger tættere relationer til interessenterne folk inden for virksomheden til at revidere synet på deres fremtid (visionen) og fortolkningen af deres fortid (kulturen). Ved at stå for Changing Diabetes rundrejsen og ved at deltage i Leadership Forum har Novo Nordisk vist diabetesfællesskabet, at virksomheden er indstillet på at sætte sit brand ind på at overbevise omverdenen om, at der bør handles i forhold til den trussel, som diabetes er. Novo Nordisks indsats for at engagere sine interessenter har skabt en mekanisme, som topledelsen kan bruge til at vise virksomheden, at man tager sin vision alvorligt. Mange af medarbejderne har fulgt eksemplet og har engageret sig aktivt. De har frivilligt stillet deres tid og andre ressourcer til rådighed for Changing Diabetes. Den nye adfærd har medført en række væsentlige ændringer i organisationskulturen. Den første forudsætning for at skabe et stærkt brand og holde successen i live, er at holde dialogen med brandets interessenter. Del 3: Trådene samles 8. Sammenhæng mellem vision, kultur og image I LEGO s store turn-around var det første, man gjorde, at genfortolke sine værdier. Det skulle skabe overensstemmelse mellem vision, kultur og image. Dernæst gennemgik LEGO en reorganisering og inddrog medarbejdere og andre interessenter med henblik på at integrere organisationsidentiteten med brandet og forretningen. Igennem hele et brands levetid vild er løbende foregå justeringer for at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, men effektiv brand-ledelse sikrer en bedre sammenhæng over tid. LEGO-koncernens brandhistorie afslører kompleksiteten i corporate-brand-ledelse under de vanskeligste forhold. Den viser ikke blot, at et corporate brand kan redde en virksomhed fra undergang. Den viser også, hvordan man ved kompetent at genopfinde sit corporate brand kan sikre en fornyelse af den virksomhed, brandet repræsenterer. Processen med at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image kan (med LEGO som eksempel) vises sådan: den kl. 4:38 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Branding-fase Centrale beslutninger Centrale problemer Genformulering af de centrale værdier Hvorfor eksisterer virksomheden? Hvad skal den stræbe efter? For mange brandudvidelser tyder på framentering og hypertilpasning. Brandet opfattes som kedeligt og uncool blandt kunderne Opbygning af en ny brandorganisation Hvordan skal strukturerer og processer for den fremtidige brandperformance være? Der skal udvikles en sammenhængende brand-organisation og udførelse. Territoriekampe om ejerskab til brandet skal overvindes. Brandet revitaliseres for medarbejderne og forbrugere Hvordan skal medarbejderne involveres i brandets udførelse, såd et er meningsfyldt for kernekunderne? Brandværdierne skal indlejres i adfrden overalt i virksomheden og forholdet til interessenterne skal revitaliseres. Integration med henblik på fremtiden Hvordan skal samtlige interessenter integreres bag LEGO s corporate brand? Lære at skabe balance mellem focus på den centrale brand-idé og øget interessentdeltagelse i brandudviklingen. Centrale Aktiviteter Genformulér kerneværdierne og definer brand-identiteten. Gå tilbage til barndets arv, og konfrontér de nuværende interessenters opfattelse af brandet. Omorganiser og styrk det tværfunktionelle samarbejde. De globale partnerskaber skal forenkles. Lyt til og lær af de interne og de eksterne interessenter. Frem integrationen af interne og eksterne interessenter på tværs af markeder og forretningsområder. 9. Den tredje bølge: Vejen til netværksbranding I dag er branding på vej ind i en ny æra, hvor den ikke blot inddrager kunder og medarbejdere, men samtlige medlemmer af det netværk, den er en del af. Første bølge: Anden bølge: Tredje bølge: Marketingtænkning Netværkstænkning Virksomhedstænkning Branding begyndte egentlig som en marketingindsats. Den skulle skabe og håndtere forholdet mellem produkter og forbrugere. I den anden bølge gik bestræbelserne ud på at lægge hovedvægten på corporate i corporate branding, hvorved branding blev en multifunktionel aktivitet. Anden corporate-branding-bølge skabte fornyelser som for eksempel empoloyer-brands og en mangfoldighed af brandaktivering og fornyelsesprogrammer. Virksomhederne er i dag på vej ind i en æra med interessentkapitalisme, hvilket forandrer den interne magtbalance. Den tredje bølge omfatter alle virksomhedens interessenter og forventninger og gør corporate branding til et strategisk aktiv. Under brandingens første bølge kunne en brandmanager klare sig, hvis han eller hun kendte noget til marketing og forbrugerpsykologi. Under den anden bølge blev disciplinerne organisationsadfærd og MBA en multifunktionelle erhvervsperspektiv føjet til den viden, som brand-managers skulle sidde inde med. Den tredje bølge stiller endnu højere krav til lederne om, at de skal anlægge et netværksperspektiv samt udvikle deres viden om den relevante symbolik. Nu skal de også sætte sig ind i fx sociologi og antropoliti for at forstå symbolik og kultur. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Når den øverste ledelse først begynder at bruge corporate branding som udtryk for strategisk vision og skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, så overtager corporate branding-sammenhængen spillet. Brand-bevidstheden afslører for alle interesserede parter det store billede af, hvad virksomheden handler om. Organisationsidentiteten og forretningsmodellen skal være åben for alle interessenter. Gennemskueligheden gør det lettere for interessenterne at engagere sig i strategiprocessen såvel som i andre organisationsaktiviteter. I forbindelse med corporative-brand-ledelse vil man opleve følgende dilemmaer: Centralisering vs. decentralisering en konstant, pendulagtig forandring Global vs. lokal Stabilitet vs. forandring Gammel vs. ny Fastholde kontrol vs. deles om ledelsen. Dilemmaerne kan håndteres vha. paradoksledelse. Det drejer sig i princippet om at undgå to faldgruber: 1. Kompromisfælden. Når der opstår uenighed (og det gør der uværgerligt), så må topledelsen undgå ethvert kompromisforslag, som kan lede brandet bort fra dets arvegods 2. Løsningsfælden. Den anden fejl, folk begår når de skal håndtere et paradoks, er at forsøge at løse det ved at træffe valg om enten det ene eller det andet. Ofte gælder det om at vælge både-og. Som det er blevet understreget gennem hele bogen, er det af afgørende betydning for effektiv brandledelse, at man finder balancen i identitetsdialogen. Det forbedrede image, som dit corporate brand hjælper din virksomhed til at opnå, giver samtidig medarbejderne positiv feed-back, som igen skaber større selvværd. Hvis man gør sine kritikere til et element i sin beslutningsproces, så sikrer det brandets autencitet, samtidig med at man kan maksimere chancerne for at skaffe sig nye tilhængere. Og når de trofaste interessenter føler at de hører til, vil det differentiere din virksomhed på det overfyldte, globale marked. Her følger til sidst 5 råd, før du engagerer dig endnu mere i ledelsen af at bruge dit brand: Corporate branding er dynamisk Foregrib fremtiden ved at hylde fortiden Hvis du lytter, vil det tale sit tydelige sprog Tjen dine kunder ved at glæde dine medarbejdere Tænk som et netværk. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere