Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider"

Transkript

1 Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand den kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 Forord & indledning Et corporate brand er et af de vigtigste strategiske aktiver, en virksomhed kan råde over. Men intet brand kan være fuldkommen i al evighed. Ansvaret for virksomhedens corporate brand bør stråle fra selskabets øverste ledelse ud i hver eneste krog af organisationen og helt ud i det net af interessenter, som virksomheden består af. De former for brandledelse, som er de rigtige i din virksomhed, kan kun skabes ud fra de specielle værdier og betydninger, som du og din virksomhed står for. Del 1: De grundlæggende principper 1. Hvad er corporate branding? Det at gøre en virksomhed til et brand er ikke det samme som at gøre et produkt til et brand. Identitet mellem logo, navn og typografi er én side af et corporate brand. Corporate branding kræver langt mere! Produktbrands koncentrerer typisk deres energi om kunder og forbrugere, mens corporative brands henvender sig til alle virksomhedens interessenter. Produktbrands skaffer sig markedsandele ved hjælp af kortvarige reklamekampagner corporate brands, derimod, udtrykker de vedvarende ambitioner, værdier og overbevisninger, som deles af de interessenter, der er knyttet til virksomheden. Hver eneste gang man får øje på et vellykket corporate brand, vil man konstatere, at der er en sammenhæng mellem (1) vision, (2) kultur og (3) image. Det giver anledning til at stille følgende spørgsmål: Kløfter mellem vision og kultur Er din vision og kultur tilstrækkelig forskellig fra konkurrenterne? Er virksomhedens vision en inspirationskilde for alle dens subkulturer? Efterlever virksomheden i praksis de værdier, den hævder at gå ind for Kløfter mellem vision og image Hvilket image har virksomheden i interessenternes øjne? Hvordan interagerer medarbejdere og interessenter? Interesserer medarbejderne sig for, hvordan kunderne opfatter virksomheden? Kløfter mellem image og kultur Hvem er virksomhedens interessenter? Ved du, hvad interessenterne ønsker sig af virksomheden? Er virksomhedens visioner og værdier attraktive for interessenterne og støtter de dem? Hvis corporate brands skal gøre sig fortjent til interessenternes vedvarende tillid, skal de styres effektivt gennem hele virksomhedens levetid. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 2. Værdien af brands De mest vellykkede corporate brands kommunikerer på en og samme tid tilhørsforhold og differentiering og sender deres budskaber til flere forskellige målgrupper på samme tid. Vi køber ikke blot produkter på grund af det, de er (en bil som transportmidde) eller på grund af det, de har (en bil med plads til 5 personer). VI køber produkter på grund af det, de betyder (en Volvo = sikkerhed; en BMW = køreglæde osv.) Differentiering og samhørighed gør tilsammen Apple til et klart eksempel på, at brandsymbolikken vokser takket være interessenternes fortolkning. I stedet føler vi os som medlem af et Apple-fællesskab. Et fællesskab, hvor vi differentierer os stærkt fra PC-brugere ved at købe andre produkter og serviceydelser og på den måde bliver vi knyttet endnu nærmere til brandet. Der er faktisk nogen, der ligefrem har fået Apple-logoet tatoveret på kroppen elle rhar fået barberet det ind i frisuren! 3. Hvem er du? Når corporate branding fungerer, er den dybt forankret i organisationens identitet. De eksterne billeder spiller tæt sammen med medarbejdernes oplevelse af deres egen organisation Identiteten opstår som et produkt af en kontinuerlig forhandling mellem individet og dem, dette individ har relationer til. Men det spiller en afgørende rolle, hvilke andre man vælger at opretholde relationer til. Identiteten skabes i dialog mellem selvets to sider: (1) Jeg et= Hvem er jeg og (2) mig et = hvad mener andre om mig? Dialogen om identitet er dynamisk og kontinuerlig over tid; der opbygges mange fortolkningslag, som skaber en mangfoldighed af betydninger af identiteten. Manglende sammenhæng mellem kultur, identitet og image kan skyldes fusioner, overtagelser, vækst, forandringer i ledelsen og mange andre af de helt normale begivenheder i en organisation. Når man skal finde balancen i sin organisations kommunikation om identitet, må man finde den gyldne middelvej mellem at reagere for meget og reagere for lidt på interessenterne. Hypertilpasning = Den hovedløse høne. Nogle virksomheder er sygeligt optaget af at være med påd et sidste nye ude på markedet det er mest, fordi de ikke ved, hvem de er, eller frygter, at deres brand skal miste sin fremdrift. Hvis en virksomhed overreagerer, kan det skabe forvirring i virksomhedens interne aktiviteter, fordi omstillinger, der ikke tager hensyn til organisationens unikke arv, kan få organisationens vi til at visne og dø. Narcissisme = Den arrogante nar. Hvis man aldrig sammenligner sine interne iagttagelser med det, interessenterne mener, risikerer man at komme til at tro på sine egne påstande, selvom ingen andre gør det. Man udfordrer i realiteten skæbnen, hver eneste gang man overhører interessenterne. En overdreven beskyttelse af selvagtelsen ved hjælp af stærke ego-forsvarsværker svækker en organisations evne til og ønske om at lede efter, fortolke, evaluere og bruge information på måder, som vil påvirke deres dominerende rutiner. Man må aldrig bruge sin virksomheds magt og indflydelse som et middel til at lukke øjnene for andres opfattelse af en. Omvendt må man ikke lade som om man er en anden, end den, man egentlig er bare for at følge med i hvert eneste markeds luner. Man skal bruge sine fornemmelser af organisationens jeg og organisationskulturen som en ledetråd i sine valg. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 4. Stil diagnosen på dit corporate brand Hvis man skal lede sit corporate brand på en effektiv måde er man nødt til at beskæftige sig med (1) hvem er vi, (2) Hvad er deres billede af os og (3) hvem vil vi gerne være og hvad vil vi gerne være kendt for? Uden sammenhæng mellem vision og image er der ingen garanti for, at gennemførelsen af en strategisk vision vil bidrage til organisationens succes. Det afgørende for et corporative brand er sammenhængen mellem vision, kultur og image. Alle organisationer har brug for specialister og specialfunktioner, hvis de skal gøre deres arbejde: Strategisk planlægning, HR, kunderelationer, marketing osv. Men når det drejer sig om branding, er det bydende nødvendigt, at man integrerer på tværs af funktionerne. Ellers vil forskellige grupper, der bidrager med forskellige opgaver og kompetencer, trække brandet i hver sin retning og derved forhindre en realisering af synergier. Forskellige virksomhedsfunktioner skal integreres for at skabe brandsammenhæng. Silo-tænkning kan afbryde den dialog og identitet, der sikrer vellykket, corporative branding. Intern kommunikation Eksempel: Intern markedsføring Markedsanalyse og salg Eksempel: Systemer til overvågning af virksomhedens image KULTUR IDENTI- TET IMAGE HR: Eksempel: Medarbejdertilfredshed Reklame og virksomhedskommunikation. Eksempel: Virksomhedsimagekampagner Som værktøjer til at vurdere brandsammenhæng kan man bl.a. bruge: Holdningsundersøgelser blandt interessenterne Dialog mellem mellemlederne i de forskellige nøglefunktioner Dialog mellem brandledere og interessenter Begivenheder eller rutiner, som forbinder interessenterne med hinanden via organisationens brand. Evnen til at bedømme kløfter i et corporative brand er én ting, men at forudse kløfter og gøre noget ved dem i tide, er noget ganske andet. Det er denne evne, der vil kunne give dig mulighed for at lede dit corporative brand i retning af varig succes. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 Del 2: Ledelse af Corporate Branding 5. Ledelse af corporate brands igennem organiationens liv Det hænder ofte, at de ledere, der har tøjlerne i en periode hvor virksomheden har succes, bliver tilskrevet stor forretningsmæssig dygtighed. Men de fleste erhvervsledere ved godt, at de står i taknemmelighedsgæld til virksomhedens grundlægger. Samtidig kan skrantende virksomheder ofte rette skuden op ved at forny den vision, de værdier og principper, som grundlæggerne har efterladt sig. Når en virksomhed fødes, er det i reglen fordi interessenterne deler iværksætternes ønske om at tilfredsstille nye behov og skabe nye initiativer. Det handler om lige fra starten at lytte til og reagere på interessenterne. Larry Greiner har opstillet en udviklingsmodel for organisationer: Bureaukratikrise Fornyelse eller fald Styringskrise Formaliseringsfase med regler og Procedurer Autonomi-krise Delegeringsfase med decentralisering Ledelesskrise Kollektivitetsfase med centralistisk styring Iværksætterfase Den første krise, som de succesprægede nystartede virksomhed oplever, er behov for ledelse. Løsningen, som afslutter iværksætterfasen, er at indsætte en professionel ledelse, hvorefter kollektivitetsfasen indtræder med bl.a. en mere sammensat organisationskultur. Når behovet for autonomi overstiger centraliseringsfordelene reagerer ledelsen ved at uddelegere ansvar. Men vækst fører til, at topledelsens kontrol mindskes, så der opstår en styringskrise. Løsningen er ikke at gå tilbage men derimod at indføre formelle regler og procedurer- en ny ledelsesform, som giver ledelsen mulighed for at dirigere aktiviteterne i en stor og kompleks organisation. Men formalisering avler et bureaukrati, der blomstrer indtil der opstår et åbent oprør eller man tilpasser sig det langsomt arbejdende bureaukrati. Greiners model viser, hvordan og hvorfor corporate brand-ledelse ændrer sig, når virksomheden vokser. Hvis man i iværksætterfasen af organisationsudviklingen helt bevidst gør corporate brand-tænkning til en del af beslutningsprocesserne, giver det organisationen et ægte forspring. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 I organisationsudviklingens kollektivitetsfase kompliceres brandledelse af, at en organisationskultur er under udvikling og at det der er ved at opstå en række mellemledere, som bindeled mellem interessenterne og topledelsen. Det skaber grobund for, at mange forskellige kongeriger og subkulturer kan opstå de berygtede siloer, som de fleste store organisationer slås med. Storstilede brandprogrammer dikteret oppefra kan måske ligne en sikker løsning, men at få dem til at fungerer for medarbejderne og andre interessentgrupper bliver sværere og sværere, efterhånden som organisationen gennemgår Greiners faser. Hvis man placerer visionen i den kontekst, som corporate branding er, bliver det klart, at en vellykket vision aldrig kan stå alene. Den største udfordring, som et modent brand løber ind i, er den organisatoriske fragmentering, der skyldes siloer og territorie-stridigheder. En organisations ubønhørlige march frem mod bureaukratiet betyder ofte, at der opstår kongeriger og territoriestridigheder. På et tidspunkt i organisationens udvikling begynder integrationen at bryde sammen, og de forskellige funktioner holder op med at informere hinanden om de ting, der brude være af fælles interesse for alle. Den værdi, brandet har for virksomheden, er et resultat af dets integrationsstyrke det skaber sammenhæng mellem de forskellige interessenter og de forretningsfunktioner, der tjener deres interesser. Corporate brandings konkurrencedygtighed afhænger af lederens evne til at gribe ind over for de siloer, som forretningsfunktionerne i sidste instans altid skaber. Genskabelse af ånden fra den første tid og implementeringen af den i nutid og fremtid er en stor del af det, corporate branding kan give den modne organisation. Men leder man en ny organisation, kan man indbygge corporative branding i det netværk af relationer, som i fremtiden vil holde virksomheden kørende. Det vil gøre det lettere at håndtere vækstproblemerne, efterhånden som de opstår. 6. Medarbejdernes indflydelse og deres kulturerer Sir Richard Branson, grundlægger af Virgin, mener at folk ikke siger op og rejser, fordi de er utilfredse med lønnen men fordi de ikke kan være stolte over den virksomhed, de arbejder for, og fordi man ikke lytter til dem. Medarbejdere, der lyttes til, er langt mere opmærksomme på kundernes behov, og det styrker virksomhedens brand. På mange måder er organisationskulturen ens passive partner, når det gælder corporate branding. Megt af det, der er at vide om kulturen, er underforstået eller uudtalt. 100 Artefakter Værdier 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Grundlæggende antagelser Edgar Schein har en model for organisationskultur. Han sammenligner med et isbjerg, hvor det meste (værdier og grundlæggende antagelser) ligger under vandoverfladen og altså ikke kan ses. Forandringerne på artefaktorniveauet vil højst sandsynligt forårsage en reaktion på værdierne, før de forplanter sig til de grundlæggende antagelser. Øst Vest Det, at der er større afstand mellem værdierne og antagelserne end Nord mellem artefakterne og værdierne skal vise, at det er svært at ændre kulturen i de nederste lag. Ifølge Schein introduceres forandring i en kultur, når nye værdier demonstrerer deres værdi over for medlemmerne af den pågældende kultur. de siver derefter ned i de uudtalte lag (værdier og antagelser), som repræsenterer de dybtliggende lag i isbjerget. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 At få indlejret ny betydning i kulturens værdilag er netop det, der udgør kulturforandringen. Men husk på, at den kulturelle forandring, som faktisk finder sted, sjældent kommer til at se ud nøjagtigt som lederne havde tænkt sig det. Selv om ledere ikke på egen hånd kan forandre organisationskulturen, er de langtfra hjælpeløse. Det er topledelsens egen adførd, der giver den mest direkte mulighed for at påvirke kulturens dybeste niveauer. Primære indlejringsmekanismer Det, ledere er opmærksomme på, måler og kontrollerer regelmæssigt Reaktionen på kritiske begivenheder og organisationskriser Fordeling af ressourcer, belønning og status Forbilleder, læring og coaching Hvordan lederne rekrutterer, udvælger, forfremmer og udstøder folk. Sekundære indlejringsmekanismer. Organisationsdesign og struktur Organisationssystemer og procedurer Organisationens ceremonier og ritualer Indretning af interiører, facader og bygninger De legender, der fortælles om vigtige begivenheder og personer. Hvis artefakterne skal kunne forandre og gøre en forskel, må medlemmerne flette dem ind i den bredere organisationskultur ved at inkorporere deres betydninger i de dybe lag, hvor værdierne og antagelserne er forankrede. Man bør gennemgå hver eneste ting i sin personalepolitik og praksis og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi blive bedre til at udtrykke vores identitet som virksomhed?. Først da kan man forvente, at medarbejderne støtter brandet. Hvis brandet ikek gør noget som helst for dem, hvorfro skulle de sø gøre noget for brandet? Når der er skabt sammenhæng mellem kulturen på den ene side og visionen og virksomhedens image på den anden, så vi medarbejderne med stor sandsynlighed føre brandingmissionen videre. Nogle idéer til branding af HR-praksis kan være: Brandbaseret rekruttering, hvor man i praksis også tjekker ansøgerne i forhold til brandet Brandbaseret uddannelse måske en egentlig brand-skole/brand-uddannelse? Brandbaseret frivillighed Brandbaseret teambuilding Brandbaseret organisatorisk læring Medarbejdernes status som interessenter i organisationen betyder, at de har en særlig rolle i corporate branding. Det er dem, der skal leve op til det, som brandet lover. Hvis et brand skal ledes effektivt, så må man enten tilpasse organisationskulturen til brandet eller tilpasse brandet til kulturen. 7. Set med interessenternes øjne Virksomhederne har for længst erkendt, at de er afhængige af det omgivende samfund når det gælder markedsadgang, arbejdskraft, råmaterialer, kapital og teknologisk viden. Men det er først for nylig, at de er begyndt at indse, at det, der bekymrer interessenterne, også må være det, der bekymrer dem selv. Organisationer, der er lydhøre over for de krav, som samtlige deres interessenter stiller, vil klare sig bedre end de organisationer, som giver nogle af deres interessentgrupper forrang frem for andre. Kortlæging af interessenterne er et vigtigt stykke arbejde. De virsomheder, der er bedst til branding, er hele tiden på udkig efter nye måder, hvorpå de kan koble deres brand sammen med deres kunders og andre nøgleinteressenters liv. LEGO er som eksempel gode til at bruge Internettet til at knytte forbindelse mellem brugere overalt i verden. Man taler om brand-fællesskaber, dvs. medlemmer, der er villige til at gå ind i en stærk fællesskabsfølelse med mennesker, som de aldrig har mødt. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Brandfællesskaber etablerer i lighed med menneskelige fællesskaber i al almindelighed ritualer og traditioner, som de fastholder i fortællinger. Fortællingerne beskytter og bevarer brandfællesskabets elskede traditioner. De bliver hellige og ukrænkelige takket være den respekt, medlemmerne viser dem. Det vil være forkert at regne med, at medlemmerne af et brandfællesskab forholder sig til ens corporative brand på samme måde, som man selv gør. Og da man ikke selv oplever sit brand på samme måde, som interessenterne, så kan man ved at lytte til debatter inden for brandfællesskabet skaffe sig vigtig viden om sin organisations identitet. I LEGO, hvor man længe havde gennemført markedsanalyser, fandt man fx ud af, at når man direkte lyttede til og reagerede på dialogen med sine nøglefans, fik déres budskaber større vægt. Hvis brandets fans får lov til at engagere sig i arbejdet, kommer de til at funger som dets vogtere. Husk at: Gør dig klart, hvad det er, du står for Sørg for, at du forstår dine brugeres værdiopfattelse Sørg for at fremme dialog brugerne imellem Hav tillid og skab tillid Lad være med at sælge Lad være med at prøve at styre dit brandfællesskab Sørg for at kontrollere din immaterielle ejendom på en intelligent måde Og meget ofte: Foretag dig ingenting! Når organisationer giver sig i kast med aktiviteter, som inddrager interessenterne, er det ofte starten på en proces, som i sidste instans ikke blot forandrer deres tilgang til corporate branding, men også andre sider af virksomheden. Navnlig tvinger tættere relationer til interessenterne folk inden for virksomheden til at revidere synet på deres fremtid (visionen) og fortolkningen af deres fortid (kulturen). Ved at stå for Changing Diabetes rundrejsen og ved at deltage i Leadership Forum har Novo Nordisk vist diabetesfællesskabet, at virksomheden er indstillet på at sætte sit brand ind på at overbevise omverdenen om, at der bør handles i forhold til den trussel, som diabetes er. Novo Nordisks indsats for at engagere sine interessenter har skabt en mekanisme, som topledelsen kan bruge til at vise virksomheden, at man tager sin vision alvorligt. Mange af medarbejderne har fulgt eksemplet og har engageret sig aktivt. De har frivilligt stillet deres tid og andre ressourcer til rådighed for Changing Diabetes. Den nye adfærd har medført en række væsentlige ændringer i organisationskulturen. Den første forudsætning for at skabe et stærkt brand og holde successen i live, er at holde dialogen med brandets interessenter. Del 3: Trådene samles 8. Sammenhæng mellem vision, kultur og image I LEGO s store turn-around var det første, man gjorde, at genfortolke sine værdier. Det skulle skabe overensstemmelse mellem vision, kultur og image. Dernæst gennemgik LEGO en reorganisering og inddrog medarbejdere og andre interessenter med henblik på at integrere organisationsidentiteten med brandet og forretningen. Igennem hele et brands levetid vild er løbende foregå justeringer for at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, men effektiv brand-ledelse sikrer en bedre sammenhæng over tid. LEGO-koncernens brandhistorie afslører kompleksiteten i corporate-brand-ledelse under de vanskeligste forhold. Den viser ikke blot, at et corporate brand kan redde en virksomhed fra undergang. Den viser også, hvordan man ved kompetent at genopfinde sit corporate brand kan sikre en fornyelse af den virksomhed, brandet repræsenterer. Processen med at skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image kan (med LEGO som eksempel) vises sådan: den kl. 4:38 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Branding-fase Centrale beslutninger Centrale problemer Genformulering af de centrale værdier Hvorfor eksisterer virksomheden? Hvad skal den stræbe efter? For mange brandudvidelser tyder på framentering og hypertilpasning. Brandet opfattes som kedeligt og uncool blandt kunderne Opbygning af en ny brandorganisation Hvordan skal strukturerer og processer for den fremtidige brandperformance være? Der skal udvikles en sammenhængende brand-organisation og udførelse. Territoriekampe om ejerskab til brandet skal overvindes. Brandet revitaliseres for medarbejderne og forbrugere Hvordan skal medarbejderne involveres i brandets udførelse, såd et er meningsfyldt for kernekunderne? Brandværdierne skal indlejres i adfrden overalt i virksomheden og forholdet til interessenterne skal revitaliseres. Integration med henblik på fremtiden Hvordan skal samtlige interessenter integreres bag LEGO s corporate brand? Lære at skabe balance mellem focus på den centrale brand-idé og øget interessentdeltagelse i brandudviklingen. Centrale Aktiviteter Genformulér kerneværdierne og definer brand-identiteten. Gå tilbage til barndets arv, og konfrontér de nuværende interessenters opfattelse af brandet. Omorganiser og styrk det tværfunktionelle samarbejde. De globale partnerskaber skal forenkles. Lyt til og lær af de interne og de eksterne interessenter. Frem integrationen af interne og eksterne interessenter på tværs af markeder og forretningsområder. 9. Den tredje bølge: Vejen til netværksbranding I dag er branding på vej ind i en ny æra, hvor den ikke blot inddrager kunder og medarbejdere, men samtlige medlemmer af det netværk, den er en del af. Første bølge: Anden bølge: Tredje bølge: Marketingtænkning Netværkstænkning Virksomhedstænkning Branding begyndte egentlig som en marketingindsats. Den skulle skabe og håndtere forholdet mellem produkter og forbrugere. I den anden bølge gik bestræbelserne ud på at lægge hovedvægten på corporate i corporate branding, hvorved branding blev en multifunktionel aktivitet. Anden corporate-branding-bølge skabte fornyelser som for eksempel empoloyer-brands og en mangfoldighed af brandaktivering og fornyelsesprogrammer. Virksomhederne er i dag på vej ind i en æra med interessentkapitalisme, hvilket forandrer den interne magtbalance. Den tredje bølge omfatter alle virksomhedens interessenter og forventninger og gør corporate branding til et strategisk aktiv. Under brandingens første bølge kunne en brandmanager klare sig, hvis han eller hun kendte noget til marketing og forbrugerpsykologi. Under den anden bølge blev disciplinerne organisationsadfærd og MBA en multifunktionelle erhvervsperspektiv føjet til den viden, som brand-managers skulle sidde inde med. Den tredje bølge stiller endnu højere krav til lederne om, at de skal anlægge et netværksperspektiv samt udvikle deres viden om den relevante symbolik. Nu skal de også sætte sig ind i fx sociologi og antropoliti for at forstå symbolik og kultur. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Når den øverste ledelse først begynder at bruge corporate branding som udtryk for strategisk vision og skabe sammenhæng mellem vision, kultur og image, så overtager corporate branding-sammenhængen spillet. Brand-bevidstheden afslører for alle interesserede parter det store billede af, hvad virksomheden handler om. Organisationsidentiteten og forretningsmodellen skal være åben for alle interessenter. Gennemskueligheden gør det lettere for interessenterne at engagere sig i strategiprocessen såvel som i andre organisationsaktiviteter. I forbindelse med corporative-brand-ledelse vil man opleve følgende dilemmaer: Centralisering vs. decentralisering en konstant, pendulagtig forandring Global vs. lokal Stabilitet vs. forandring Gammel vs. ny Fastholde kontrol vs. deles om ledelsen. Dilemmaerne kan håndteres vha. paradoksledelse. Det drejer sig i princippet om at undgå to faldgruber: 1. Kompromisfælden. Når der opstår uenighed (og det gør der uværgerligt), så må topledelsen undgå ethvert kompromisforslag, som kan lede brandet bort fra dets arvegods 2. Løsningsfælden. Den anden fejl, folk begår når de skal håndtere et paradoks, er at forsøge at løse det ved at træffe valg om enten det ene eller det andet. Ofte gælder det om at vælge både-og. Som det er blevet understreget gennem hele bogen, er det af afgørende betydning for effektiv brandledelse, at man finder balancen i identitetsdialogen. Det forbedrede image, som dit corporate brand hjælper din virksomhed til at opnå, giver samtidig medarbejderne positiv feed-back, som igen skaber større selvværd. Hvis man gør sine kritikere til et element i sin beslutningsproces, så sikrer det brandets autencitet, samtidig med at man kan maksimere chancerne for at skaffe sig nye tilhængere. Og når de trofaste interessenter føler at de hører til, vil det differentiere din virksomhed på det overfyldte, globale marked. Her følger til sidst 5 råd, før du engagerer dig endnu mere i ledelsen af at bruge dit brand: Corporate branding er dynamisk Foregrib fremtiden ved at hylde fortiden Hvis du lytter, vil det tale sit tydelige sprog Tjen dine kunder ved at glæde dine medarbejdere Tænk som et netværk. den kl. 4:38 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 Temaer 1 Hvad ved vi fra forskningen? 2 Hvordan skal skolelederne inspireres af andre ledere? 3 Hvad er skoleledernes største ledelsesudfordringer? 2 Udfordring

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

The 3 Keys to Empowerment

The 3 Keys to Empowerment Side 1 af 17 The 3 Keys to Empowerment Ken Blanchard Fag: HRM Kort fortalt handler bogen om at kortlægge en såkaldt roadmap/plan for hvordan man empower folk i en situation, hvor man skal ændre en hierakisk

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Tirsdag den 10. juni 2008 Kl. 11:30 12:30 Esbjerg Niels Bohrs Vej 9 6700 Esbjerg Mennesket i organisationen Værdier, moral & etik CSR Mangfoldighedsledelse

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding EHF Mastercoach Psykologi Marts 2013 Kolding Team filosofi Du vinder ingenting alene Team handler om relationer og præstationer! På banen, udenfor banen, rundt om banen Forbindelsen mellem værdier, relationer,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte Spar Nord i få ord og tal!!jyllands ældste pengeinstitut!!børsnoteret 1990!!250.000 kunder!!1.550

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Medarbejderen kan lide at arbejde og skabe resultater Medarbejderen er selvstyrende og selvkontrollerende

Medarbejderen kan lide at arbejde og skabe resultater Medarbejderen er selvstyrende og selvkontrollerende Teori X Medarbejderen er doven Medarbejderen skal styres og kontrolleres Medarbejderern er ikke i stand til at tage ansvar Medarbejderen søger sikkerhed og tryghed Teori Y Medarbejderen kan lide at arbejde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer

Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer af cand.psych. partner Jesper Marcussen, jm@green-andersen.dk, Green & Andersen,

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere