Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens formand (k/m) vælges hvert år af GF, og kassereren vælges af GF for to år ad gangen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretær. GF vælger desuden 2 suppleanter. Forretningsudvalget optræder i alle retslige og private forhold, som foreningens repræsentanter, leder den daglige drift, tegner foreningen samt underskriver alle dokumenter, som foreningen opretter. Bestyrelsen redegør hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling for sit virke og sine dispositioner gennem aflæggelse af en beretning og fremlæggelse af årsregnskabet. Formand Udfærdige slutsedler og andelsbeviser. Administrere foreningens fra- og indflytninger: Koordinere syn af lejligheder ved fraflytning og udfylde fraflytningsrapporter sammen med teknisk administrator eller andet medlem af FU. Aflæse el ved fraflytning og melde disse samt fra- og indflytningen til NRGI og Brunata. Introducere foreningen for nye andelshavere og fremlejere Udlevere vedtægter Udlevere husorden Udlevere velkomstskrift Udlevere referat af sidste generalforsamling Udlevere sidste regnskab Administrere foreningens: Ventelisten Låsesystem hjemmeside 1

2 o ansvarshavende webmaster Kontakt: o Behandle henvendelser fra andelshavere o Behandle ansøgninger om forbedringer og forandringer sammen med teknisk administrator og/eller andet medlem af FU. o Kontakt til Århus Kommune. Indkalde til: Bestyrelsesmøder Ordinære generalforsamlinger Ekstraordinære generalforsamlinger Arbejdsdage Eventuelle særlige informationsmøder Holde sig orienteret om: Lovgivningen og regler på bolig- og andelsboligområdet Sikre foreningen de bedste muligheder for kvalificerede beslutninger om forbedringer, vedligeholdelse og tilskudsordninger Kontakt til forsikringsselskab: Forsikringspleje Anmeldelse af skader Bogholderi: Daglige forretninger Likviditetspleje Løbende fremskrivninger af foreningens økonomisk og bygningsmæssige udvikling i samspil med hhv. økonomisk administrator og teknisk administrator. Betaling af regninger Indberetning foreningens vandforbrug til Århus Kommunale Værker Kontakt til økonomisk administrator o Kontrol af den økonomiske administrator. Medlem af FU (Forretningsudvalget) Formanden kan på eget initiativ foretage relevante indkøb op til kr. Relevante nyindkøb i størrelsesordenen kr. skal på forhånd godkendes af et medlem af FU. 2

3 Pr. 1. januar 2011 andrager lønnen årligt kroner og reguleres årligt i forhold til forbruger- og nettoprisindekset jf. vedtægternes

4 Teknisk administrator Holde opsyn med: Ejendommene Tekniske installationer Fælles ting og viceværtsrum Fællesarealerne Vaskekælderen Udføre småreparationer på fællesarealerne. Kontakt til eksterne håndværkere. Varetage ansøgninger om forbedringer sammen med formanden. Syne lejligheder ved fraflytning og udfylde fraflytningsrapporter sammen med formanden eller andet medlem af FU. Opsætte nye navneskilte ved flytninger. Kontakt til Århus Kommune. Holde sig orienteret om: Lovgivningen og regler på bolig- og andelsboligområdet Sikre foreningen de bedste muligheder for kvalificerede beslutninger om forbedringer, vedligeholdelse og tilskudsordninger Teknisk administrator kan på eget initiativ foretage relevante indkøb op til kr. Relevante indkøb i størrelsesordenen kr. skal på forhånd godkendes af formanden. Pr. 1. januar 2011 udgør bruttolønnen årligt ,40 kroner og reguleres årligt i forhold til forbruger- og nettoprisindekset jf. vedtægternes Lønnen udbetales månedligt bagud. Gensidigt opsigelsesvarsel er en måned. 4

5 Skrive referater fra: o Bestyrelsesmøder o FU-møder o Generalforsamlinger Medlem af FU (Forretningsudvalget) Sekretær Sekretæren kan på eget initiativ foretage relevante indkøb op til kr. Relevante indkøb i størrelsesordenen kr. skal på forhånd godkendes af formanden. Pr. 1. januar 2011 andrager lønnen årligt 4.032,60 kroner og reguleres årligt i forhold til forbrugerog nettoprisindekset jf. vedtægternes Lønnen er skattepligtig uanset om det udbetales i naturalier. 5

6 Kasserer Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Administrerer foreningens kontante midler Medlem af FU (Forretningsudvalget) Når sekretæren er fraværende Skrive referater fra: o Bestyrelsesmøder o FU-møder o Generalforsamlinger Syne lejligheder ved fraflytning og udfylde fraflytningsrapporter sammen med formanden eller andet medlem af FU. Kassereren kan på eget initiativ foretage relevante indkøb op til kr. Relevante indkøb i størrelsesordenen kr. skal på forhånd godkendes af formanden. Pr. 1. januar 2011 andrager lønnen årligt kroner og reguleres årligt i forhold til forbruger- og nettoprisindekset jf. vedtægternes Lønnen er skattepligtig uanset om det udbetales i naturalier. 6

7 Økonomisk administrator Bogholderi: Betaling af regninger. Bogføring af transaktioner i kassebog. Bogføring af transaktioner på fornyelseskonto. Periodiske afstemning af kassebog med beholdningskonti. Mindst én årlig afstemning af alle drifts- og statuskonti. Administration: Beregning per andel af boligafgiftens komponenter o Husleje o Fornyelse o Vask o Vedligeholdelse o Varme Indberetning til bank eller multidata ved ændringer Opfølgning på indbetalinger og mangel på samme Administration vedrørende varmeregnskab: Indberetning til: o Brunata af varmeårets á conto indbetalinger Afstemning af varmeregnskab fra Brunata med egne indbetalinger Udbetaling af overskydende á conto varme indbetalinger - opkrævning af for lidt betalt á conto varme indbetalinger. Beregning af og forslag til nyt á conto varmebidrag. Styring af andelsværdier: Årlig beregning af andelsværdi, fordelt på andele. Administration vedrørende fra- og indflytninger: Opkrævning af andelsindskud fra nye andelshavere Udbetaling af andelsindskud med eventuelle fradrag og/eller tilbageholdte beløb til gammel andelshaver 7

8 Foretage slutafregning i tilfælde af uafsluttede mellemværender på det normale afregningstidspunkt Udarbejdelse af årsregnskab: Afholdelse af revisormøde med de af generalforsamlingen valgte revisorer Udarbejdelse af budgetter: Afdække prisudvikling på produkter og ydelser. Opstille økonomiske konsekvenser af planlagte aktiviteter. Under ændrede forudsætninger beregne alternative forslag til: o Husleje o Vedligeholdelse o Vask o Fornyelse Budgetopfølgning: Løbende opfølgning på faktiske indtægter/udgifter i forhold til budgettet. Fremkomme med forslag til afvigelser fra budgettet i tilfælde af uforudsete og uforudsigelige hændelser. Kontakter til banker: Daglige forretninger Kontakter til forsikringsselskab: Ajourføring af forsikringssummer Periodiske opgaver: Varslinger og orienteringer til andelshaver vedrørende ændringer i boligafgiften Betaling af A-skat samt indberetning til Told og Skat Ad hoc opgaver: Eksempelvis finansieringsmodeller eller opstillinger ved større projekter Pr. 1. januar 2011 andrager lønnen årligt ,48 kroner og reguleres årligt i forhold til forbrugerog nettoprisindekset jf. vedtægternes

9 Bestyrelsesmedlemmer Deltage i o Bestyrelsesmøder o Arbejdsdage o Generalforsamlinger Bestyrelsesmedlemmer kan på eget initiativ foretage relevante indkøb op til kr. Relevante indkøb i størrelsesordenen kr. skal på forhånd godkendes af formanden. Pr. 1. januar 2011 andrager lønnen årligt 900 kroner og reguleres årligt i forhold til forbruger- og nettoprisindekset jf. vedtægternes Lønnen er skattepligtig uanset om det udbetales i naturalier. Denne procedure er godkendt på en ordinær generalforsamling i april

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere