Salg af andele (procedure og bilag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af andele (procedure og bilag)"

Transkript

1 Dato. 04/ Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager en lovlighedserklæring. 4. Når bestyrelsen har modtaget en opsigelse og 2 lovlighedserklæringerne, klargøres til vurdering. 5. Varmemester bestiller tid for en vurdering. 6. Når bestyrelsen modtager vurderingsrapporten. 7. Den ansvarlige for salget udarbejder et udkast slutseddel. 8. Ved salget på ejendomskontoret. 9. Dokumenter til administrator. 10. Dokumenter der gemmes i andelshavers hængemappe. 1. Information om salg af andel / hvad skal sælger bruge: 1. Regler for vurdering og opsigelse 2. Ejendommens vedtægter ( 6+7). 3. En opsigelse 4. Et skema til opgørelse af forbedringer 5. Lovlighedserklæringer på EL & VVS Regler for vurdering, opsigelse, skema til forbedringer samt vedtægter kan andelshaver / sælger hente på hjemmesiden eller få udleveret på ejendomskontoret i kontortiden. Inden vurderingen, skal andelshaver / sælger afleverer lovlighedserklæringer for EL og VVS med prisoverslag på evt. lovliggørelse af fejl og mangler. Eventuelle ulovligheder skal være lovliggjort inden salget. Lejligheder sælges kun med overdragelse pr. 1. i måneden. Salget skal foregå senest den 15. i måneden før, så overdragelsessummen kan være betalt senest 2 uger før overtagelsesdagen. (jævnfør vedtægterne). Ved vurderingen skal der være lys i lejligheden, alle døre opsatte og gulvene skal være synlige (jf. regler for vurdering, kan hentes på hjemmesiden) 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse.: 1 Den postansvarlige registrerer opsigelsen i indkommende post og lægger opsigelsen i bakken: Nye salg og tillæg til salg 2 Den ansvarlige for området salg informeres via postlisten. 1

2 3 Den ansvarlige for området informerer herefter det bestyrelsesmedlem der bliver ansvarlig for det aktuelle salg (se liste vurderingshold på opslagstavlen) 4 Den ansvarlige for salget opretter en Køreplan for salg af andel (hentes under formularer / salg). Køreplanen printes og gemmes på computeren under lejligheden. Den printede køreplan lægges sammen med de andre papirer i salget. Husk at køreplanen skal udfyldes løbende. Alle dokumenter / filer til et salg skal gemmes digitalt. Dokumenter som ikke er digitale skal scannes. Dokumenter / filer gemmes under lejligheden i mappen salg, hvori der oprettes en ny mappe, som hedder lejlighedens adresse og årstal. (eksempel N. 1.st.tv. 20XX). Undtagelse er nøgleseddel, den gemmes under lejligheder i mappen nøgler. Info: Formand eller næstformand skal være det ene medlem af vurderingsholdet. 3. Når bestyrelsen modtager en lovlighedserklæring (VVS og EL).: 1. Den postansvarlige registrerer lovlighedserklæringerne i indkommende post og lægger lovlighedserklæringerne i bakken: Nye salg og tillæg til salg 2. Den ansvarlige for det aktuelle salg informeres via postlisten. 3. Den ansvarlige for salget, kikker lovlighedserklæringerne igennem og noterer på køreplanen om der er fejl og mangler. 4. Når bestyrelsen har modtaget en opsigelse og 2 lovlighedserklæringerne, klargøres til vurdering.: Den ansvarlige for salget kontrollerer sælgers hængemappe for relevante papir og forbereder kopier af følgende dokumenter til vurderingsmanden (3, 4, og 5 hentes i andelshaverens hængemappe), lægges i chartek og i skuffen Varmemester salg af lejligheder. 1. Opsigelse 2. Erklæringer om lovlighed af EL og VVS 3. Seneste salg (slutseddel side 1 og 2 + evt. forbedringsliste med bilag) 4. Byggesager siden sidste salg vedlægges i kopi. (ligger i blå chartek) NB. Check lejligheden for igangværende byggesag. Byggesager skal være afsluttes inden salget. 5. Evt. bilag for ejendommens udlæg 6. Evt. bilag fra andelshaver (forbedringsliste) Husk at informerer varmemesteren med en mail, så varmemesteren ved at han skal bestille en vurdering hos vurderingsmanden. Alle byggesager samt evt. relevante papir for lejligheden lægges tilbage i hængemappen. Resten lægges i skuffen. Gamle papirer flyttes til arkivet. 2

3 5. Varmemester bestiller tid for en vurdering. Varmemesteren bestiller dato og tidspunkt for vurdering og noterer dato og tidspunkt i Outlook og på listen over vurderingshold, der er opsat på opslagstavlen. Varmemesteren deltager i vurderingen. Den ansvarlige for salget, noterer dato og tidspunkt i køreplanen. Vurderingsmanden orienterer selv sælger om tidspunkt for vurdering via brev / mail 6. Når bestyrelsen modtager vurderingsrapporterne (3 stk.) ca. 14 dage efter vurderingen. Den ansvarlige for salget, udarbejder et standardbrev, som sendes til følgende: Køber. Sælger. 1. Standardbrev (fremsendelse af vurderingsrapport) 2. Vurderingsrapport 3. Kopi af lovlighedserklæringer for El og VVS 1. Standardbrev (fremsendelse af vurderingsrapport) 2. Vurderingsrapport 3. Notat om at evt. ulovligheder i El og VVS skal være lovliggjort inden salget Vurderingsrapporten scannes og lægges digitalt ind under lejligheden mappe, så den evt. kan sendes via. mail. Vurderingsmanden sender selv et eksemplar til foreningens administrator Sælger og køber har herefter 8 dage til at rette spørgsmål til vurderingsmanden vedr. rapportens indhold. (Er der ingen køber, er det kun sælger der kan rette spørgsmål til vurderingsmanden) Vurderingsrapporten er normalt gyldig i 6 måneder, men kan evt. udvides til 9 måneder når der er afslag i prisen. Udvidelsen til 9 måneder skal bedømmes individuelt, afskrivninger Oplysninger om andelsværdi, værdi af vinduer m.m. er opsat på opslagstavlen ved vinduet Hvis sælger har indstillet en køber i opsigelsen skal denne kontaktes før en ny køber kan indstilles. Hvis lejligheden skal sælges via. ventelisten, finder den ansvarlige for salget 5 mulige køber på ventelisten. (se salg via venteliste). (Mulige købere, kontakter med standard-skrivelsen.) 3

4 7. Den ansvarlige for salget udarbejder et udkast til slutseddel og indkalder til salg. OBS ved udarbejdelse af slutseddel: Vurderingsrapporten kikkes igennem for bemærkninger, samt fejl og mangler. Slutseddelen hentes under formularer, kontrolleres og udfyldes med det rigtige regnskabsår, lejlighedens størrelse, lejligheden nummer m.m. Stamblad hentes via computeren hos administrator og oplysninger om husleje, varmebidrag mv. skrives ind i slutsedlen. Såfremt stambladet ikke har oplysninger om månedlig betaling af vinduer betyder dette, at vinduer er betalt kontant. I sådanne tilfælde skal værdien af vinduerne beregnes (se årsregnskabet og liste på opslagstavlen) og lægges til forbedringsværdien. Lejlighedens andelsværdi (pr. 100 andelskroner) de gamle lejligheder og andelsværdi (pr. m2) taglejlighederne kan se på opslagstavlen. Eventuelle fradrag for fejl og mangler oplyses i brev til køber og sælger + noteres under bemærkninger på slutsedlen, og udbetales til den af partnerne, der udbedrer fejl og mangler. Beløbet udbetales først når hvert punkt i vurderingsrapporten er godkendt. Evt. udlæg fra ejendommen skal noteres under bemærkninger. (administrator fører beløbet tilbage til ejendommen) Ved salg omkring marts og april måned tages der måske forbehold for ændring i andelsværdi + ændring af tilbagekøbspris for vinduer hvis disse er betalt kontant. Check at gebyrer osv. er korrekte (se listen på opslagstavlen) Husk at opdatere felterne på slutsedlen, for at sikre at tallene er lagt rigtigt sammen!!! Udkastet til slutsedlen skal kontrolleres af det andet bestyrelsesmedlem der deltager i det aktuelle salg. Resultatet meddeles til den ansvarlige for salget, som så udsender nedenstående dokumenter og indkalder til salg. Ved indkaldelse til salg sendes nedenstående dokumenter til: Køber. 1. Indkaldelsesbrev 2. Udkast til slutseddel inkl. Lov om fortrydelsesret og lov om andelsboligforeninger. 3. Diverse papirer ifølge køreplan for vurdering, side 2. ellers henvises der til hjemmesiden. (udleveres så på salget på kontoret) 4. Evt. fejl og mangler oplyses i brev til køber (står i vurderingsrapporten) Sælger. 1. Indkaldelsesbrev 2. Udkast til slutseddel inkl. Lov om fortrydelsesret og lov om andelsboligforeninger. 3. Diverse papirer ifølge køreplan for vurdering, side Evt. fejl og mangler oplyses i brev til sælger (står i vurderingsrapporten) 5. Sælger skal huske at medbringe andelsbevis (står på indkaldelsesbrevet) 6. Sælger skal huske at medbringe samtlige brikker og nøgler. Sælger og køber skal såfremt de har indsigelse til udkast til slutseddel gøre det skriftligt til bestyrelsen inden salget. 4

5 8. Ved salget (senest den 15. i måneden for overtagelse pr. 1. i næste måned): 1. Den endelige slutseddel udarbejdes og det afklares om der er forhold, der udløser fradrag. Det skal afgøres om løsøre skal medregnes. (Intet salg kan gøres betinget af overtagelse af løsøre). For udbetaling af salgssum, kan sælgers bank-oplysninger påskrives slutsedlen. 2. Gas og El skal sælger selv sørge for bliver aflæst, formular hertil udleveres. 3. Der udarbejdes en ny nøgleseddel, som køber underskriver i forbindelse med salget på ejendomskontoret. Nøgleseddelen lægges i bakken: Nøgler (den ansvarlige for registrering af nøgler ordner resten) Evt. bortkommende brikker og nøgler registreres på listen opgørelse over gadedørsnøgler. 4. I forbindelse med overdragelsen i lejligheden imellem sælger og køber overdrager sælger standard udleveringen af brikker / nøgler til køber. 5. Eventuelle ekstra brikker og nøgler fra sælger skal afleveres til bestyrelsen så sælger kan få sit depositum retur. Evt. bortkommende brikker og nøgler erstattes overfor ejendommen til dagsprisen. (se liste Diverse gebyr i ejendommen på hjemmesiden) 6. Hængelås til kælderrum: Køber kan få ombyttet hængelåsen og nøgler (2 stk.) hvis det ønskes. 7. Udarbejdelse af navneseddel (på computeren) lægges i bakken: Post til Varmemester (varmemesteren ordner resten) 8. TV-pakken (se procedure fællesantenne ) 9. Vaskemaskineplads i vaskekælderen overtages ikke pr. automatik. 10. Sælger og køber aflæser varme og varmt vand forbrug i lejligheden og afleverer aflæsningen til bestyrelsen. Når bestyrelsen har modtaget aflæsningen, laver den ansvarlige for salget, en beregner af varmeforbruget og sender beregningen til administrator, som så evt. vil tilbageholde pengene. Nedenstående dokumenter udleveres til: Køber: Sælger: 1. Diverse papirer ifølge køreplan for vurdering 2. Kopi af underskrevet slutseddel 3. Kopi af relevante dokumenter i salget 1. Kopi af underskrevet slutseddel 2. Kopi af evt. relevante dokumenter i salget 3. Seddel til aflæsning af el og gas. (privat anliggende mellem sælger og køber) 4. Seddel til aflæsning af varme og varmtvand. (skal retur til bestyrelsen) Det er sælgers ansvar at: Aflæse lys, gas, (indberettes det til Dong og KE), det er også sælgers ansvar sammen med køber at aflæse varme og vandforbruget og aflevere aflæsningen til bestyrelsen, så den ansvarlige for vurderingen kan laver en beregning af forbruget i lejligheden. Mangler sælger at aflevere aflæsningen inden afregning af lejligheden tilbageholdes 5000 kr. til årsregnskabet for varme er kommet. 5

6 9. Følgende dokumenter sendes / afleveres til administrator. 1. Originalt andelsbevis 2. Kopi af opsigelsen 3. Kopi af slutseddel 4. Kopi af lovlighedserklæringer vedrørende EL og VVS 5. Kopi af evt. relevante dokumenter i salget 6. Aflæsning af varmeforbruget + beregning. Se punkt Evt. diverse udlæg fra ejendommen 8. Evt. nyt valg af TV-pakke Administrator ordner resten. Vurderingsmanden sender et eksemplar af vurderingen til foreningens administrator. 10. Følgende dokumenter gemmes i andelshavers hængemappe. 1. Stamblad 2. Kopi af slutsedlen 3. Kopi af vurderingsrapporten 4. Opsigelsen 5. Kopi af lovlighedserklæringer vedr. El og VVS 6. Kopi af nøgleseddel, navneseddel, evt. valg af TV-pakke, varmeaflæsning. 7. Kopi af andre relevante dokumenter i salget 8. Kopi af byggesager i blåt chartek lægges tilbage i hængemappen Det er den ansvarlige for området salg, der har ansvaret for at der altid er pakket papir til brug ved salg (iflg. Listerne). Ps. Derudover kopier alle, såfremt der mangler. 6

7 Dokumenter i forbindelse med salg af andel: Salg af andele (procedure) Regler for salg (findes på hjemmesiden, under salg og under vedtægter) Køreplan for vurdering Opsigelse Forbedringsliste Slutseddel Fremsendelse af vurderingsrapport sælger og køber (evt. til ventelisten) Brev til ventelisten vedr. salg. Indkaldelse sælger, Indkaldelse køber Tilbageholdelse af penge i forbindelse med salg Frigivelse af det tilbageholdte beløb Navneseddel til varmemesteren (se procedure: Navneseddel) Nøgleseddel til varmemesteren (se procedure: Nøgleseddel) Ændring af TV-pakken (se procedure: Fællesantenne) Aflæsning af varme og varmtvandsmåler i forbindelse med: Beregning af indbetalt varmebidrag og forbrug Aflæsning af lys og gas C:\Documents and Settings\\Dokumenter\Dokumenter\Forretningsgange i bestyrelsen\salg\salg af andele.doc. 7

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere