REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN"

Transkript

1 HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen (KF), Cnnie Schneider (COS), Christine Strøm (CHS) g Ann Bidstrup Lebech (AB) 0. Indledning g 5 fantastiske minutter Indledning ved SLC: At hjælpe er at frstå! Gde histrier blev delt. 1. Frmalia a. Gdkendelse af dagsrden Gdkendt. b. Gdkendelse af referat fra KR-møde Nvember 2013 Gdkendt. 2. Dialgdage a. Evaluering Referat af dagene skal sendes ud til kredsene. Deltagerne var glade fr dette nye tiltag, g der blev udtrykt ønske m, at dagene kan gentages årligt. Det var gdt at hlde dagene reginalt - de kunne evt. afhldes i umiddelbar frbindelse med divisinsførertingene. Gdt at være fleksibel i frhld til prgrammet på en måde, hvr mødelederne tager højde fr de behv, sm deltagerne udtrykker/sidder med. Der kan evt. arbejdes med debatfrmen frskellige frmer. Det har været psitivt, at KR g KK har været på dubberne i frhld til infrmatin m møderne. Det kan vervejes, m Kredsledelsessamlingen fremver kan slås sammen med dialgdagene. Udvalgene kunne gså være en del af prgrammet udvalgsfrmændene bør have pligt til at deltage. Open space-metden kunne anvendes, hvis enkelte eller flere deltagere har nget på hjertet. Måske skulle en anden gruppe/udvalg end KR arrangere dagen delte meninger, fr det er gså gdt, at det er KR, der er værter. b. Langsigtet plan Planen sendes ud til kredsene med en kmmentar m, at det var den plan, der blev udtænkt i maj, men da KR er på valg m krt tid, så må det blive det nye KR, der skal arbejde videre med planen. CHS gør pmærksm på, at Eurpaknferencen klliderer med det internatinale år , hvilket giver et strt arbejdspres i den peride. Men da idékatalget kan/skal laves i gd tid, kan det evt. tage nget af presset. c. Børneattester Der skal skrives ud til kredsene, at de skal følge de retningslinjer, Krpset har udstukket, mens vi afventer yderligere drøftelse i Samrådet mkring eventuelt nye prcedurer g lvtiltag på mrådet. Der kan dg laves en speciel aftale med KK hvis mdtageren af kvitteringen fra plitiet skal være en anden end KK. Opdaterede retningslinjer skal sendes ud til kredsene.

2 HUSK AT SE d. At være krpsrådsmedlem Der kunne laves et interview med SB g KF m, hvrdan de har plevet deres første peride i KR. SLC g KF arbejder videre med dkumentet g tilføjer, at man kan kntakte SLC eller SA med spørgsmål til deres pster. e. Liv på FB KOM skal have frslaget mkring kmmunikatin på FB fx at Krpsnyt bliver pstet på FB i punkter g frskudt i tid. f. Kassererbistand sm et krpstilbud til kredsene Det er allerede en mulighed, at man kan spørge m tilkøb af kassererbistand i Krpset. Har kredsene brug fr bistand, kan man kntakte Krpskassereren. g. Det med Gud Kredsene er velkmne til at anvende hjemmesiden, g alle er velkmne til at sende materiale ind. Det er et Flkekirkeligt samarbejde, sm vi ikke er en fficiel del af. h. Sklerefrmen En gruppe under Samrådet har været samlet uden DBS, hvr de har talt m refrmen. Vi får del i de ting, der har været vendt, selv m vi ikke har en aktiv deltager. DBS s deltagelse i frberedelsen af arbejdet med Sklerefrmen skal primært ske i de kmmunale samråd. 3. Krt Nyt a. Kredsledelsessamling Intet nyt siden sidste møde. Det frventes, at KR g udvalgsfrmænd deltager b. Central medlemsregistrering Fruden Skee g Østervrå, bliver Herlev den tredje testkreds. De 3 kredse skal teste i løbet af fråret, g planen er, at registreringen fr alle øvrige kredse sættes i gang efter smmerferien, hvis testfrløbet går gdt. c. Centerlejr Øksedal 214 Ansøgning m øknmisk tilskud til aktiviteter: ansøgning imødekmmet. COS svarer. d. Spejdernes Lejr 2017 Der er fundet 2 lejrchefer: Marianne Pedersen, KFUM, g Stine Justesen, DDS. Partnerskabsudvalget er i fuld gang med at srtere i de kmmunale tilbud, g de er nu nede på 5 kmmuner. e. Fejde SB laver stillingspslag til næste Krpsnyt. 4. Kredsfkus a. Nyt fra Kredse Rskilde er glad fr Krpsets pbakning til deres arbejde. Esbjerg 1. har fået ny kredsfører: Charltte Mejer Friis. Kredsene skal gøres pmærksmme på, at KR-medlemmerne ikke længere er kntaktpersner til kredsene, men at AB har vertaget funktinen.

3 b. Knsulentrdning Rskilde: besøg igen den 8. april Skee: sidste besøg den 9. april Aalbrg 1.: endnu ikke aftalt en dat HUSK AT SE 5. Førerstævne 2014 a. Nyt fra prjektgruppen De er gdt i gang med planlægningen g har fremsendt en række bilag g status. Rigtig dejligt, at gruppen arbejder hurtigt g målrettet. b. Prgram KR ønsker, at der skal være flere Frretningsmødepunkter eller andet Førerstævnerelevant på prgrammet lørdag. Markedsbderne g den efterfølgende plenumdebat skal ligge umiddelbart efter beretningen evt. med frkst mellem markedsbder g debat. Der behøver ikke at være afsat 1½ time til knstituering g beretning. ND g KF tager kntakt til prjektgruppen. c. Frretningsrden Blev tilrettet i frhld til, at Førerstævnet nu afhldes en weekend g ikke i påsken, g i frhld til øvrigt prgram. Indstilles til vedtagelse. d. Dagsrden fr Førerstævnet d rettes til Krpskasserer e. Skriftlig beretning Dispsitin blev gennemgået g kmmenteret: Det skal tilføjes, at der arbejdes med Krpsstrukturen. f. Vedtægtsændringer Krpsrådet stiller ingen vedtægtsændringer. g. Valg Udsættes til næste KR-møde den 18. februar 2014 på Hlmen. h. Frslag Det er anbefalelsesværdigt, at der er en ligelig kønsfrdeling på chefpsterne især set i frhld til vres repræsentatin i PFD. Ltteri: Krpsrådet indstiller, at der afhldes ltteri i 2015 med en frdelingsnøgle på 14,- kr. til kredsene g 6,- kr. til krpset pr. slgte ldseddel. i. Næste Førerstævne Krpsrådet indstiller, at Førerstævnet 2015 afhldes på Rebild Efterskle i weekenden den april Førerstævnet planlægges i samarbejde mellem prjektgruppe g Krpsråd. j. Dirigenter, referenter mv. Navne blev drøftet. SA spørger. k. Førstehldet Det er KR s pgave at finde ngle, der vil påtage sig denne pgave. KR er i fuld gang.

4 HUSK AT SE 6. Krpsrådet a. Persnlige mål Alle er i gang med at arbejde med g md deres mål. b. Det nye Krpsråd Pia D. g Trine Engb er blevet bedt m at være dem, der spørger relevante kandidater til KR. Flere frslag til kandidater km på brdet. 7. Øknmi a. Regnskab 2013 Gennemgået af COS. Regnskabet fr 2013 viste et mindre underskud, men langt mindre underskud end budgetteret. b. Revideret budget 2014 g budget Budgetterne blev gennemgået g vedtaget til indstilling til Førerstævnet. 8. Udvalg g prjektgrupper a. Status fra udvalg g prjektgrupper YEGO YEGO laver kvartalsrapprter, g derfr laver de ikke bilag til KR-møderne. SB har deltaget i YEGO-studietur til Rwanda i januar en str plevelse. Der er planer m at lave mere langsigtede prjekter frem fr halvårlige. SB skriver en mindre rapprt m turen. FTU Der er afhldt FTU-weekend i januar. Alle træningsansvarlige tg gdt imd resultatet fra Tænketanken. Der blev lavet en liste med navne på flk, sm skal spørges m at deltage i de nye træninger. Søren Skårhøj har sagt ja til at være Rlandlejrchef i 2014 g Der skal plæres en ny chef i slutningen af Sørens peride. Søren støtter p m Katrine Skvgård g Emil Berg, sm er chefer fr Rlandweekenderne. Gilwell-staben er gdt i gang med at planlægge det nye frløb. Tilmeldingen til Gilwell åbnes 1. februar. I FKU (Fælles Krpslig Uddannelse) er der mange aktiviteter. 2. fælles uddannelsesweekend er i slutningen af februar, hvr der gså er prgramflk inviteret med. Weekenden handler m læringsmetder. Value Based Leadership sættes i gang efter smmerferien. Flere udvalgsmedlemmer har sagt ja til at frtsætte i udvalget, mens andre stadig vervejer. ØKU Øksedal er lukket ned fr vinteren. Der væltede et par træer i efterårets strme uden at andet har taget skade. Tilkaldepgaver løses på få hænder, g der ledes frtsat efter lkalt samarbejde med en vvs er g en elektriker. KR efterlyser en visinsplan fr Øksedal. ITU Hlder møde mandag den 3. februar på KK sammen med KOM. Der arbejdes på den nye hjemmeside g på det centrale medlemssystem. KOM Hlder møde mandag den 3. februar på KK sammen med ITU.

5 Der arbejders på den nye hjemmeside g der er efterlyst hjælpere til at flytte tekster fra den gamle side til den nye. Der er brug fr 5-6 persner 2 har allerede meldt sig. HUSK AT SE JOTA/JOTI Der er indkøbt et Actin Kamera g lavet en kasse til det. Det befinder sig i øjeblikket hs Mrten Thmsen, der afprøver dets muligheder, inden det får plads på KK. Kameraet er reserveret til brug af JOTA/JOTI i uge 41-43, g ellers kan det lånes af andre. Gruppen har tilbudt Vendelb at lave et par it-aktiviteter på den fælles Smmerlejr2014. JOTI-øst flyttes muligvis til Ringsted-mrådet fr at kunne tiltrække deltagere fra andre krps. Generelt m udvalg: Kmmissrier skal efterses, inden der skal nedsættes nye udvalg i september. Bl.a. står der, at der er en årlig udvalgsweekend, hvilket der ikke var i Natinalt a. BiD Der er intet nyt at frtælle. b. BUS Der skal findes en ny repræsentant fra DBS, når SLC fratræder vicespejderchefpsten. c. Spejderchefgruppen ND: Invitatiner er på trapperne. 10. Internatinalt a. IC-nyt Ud af t ansøgninger blev Sanne Lund Sørensen valgt sm DBS s ungdmsdelegeret til WOSM Wrld Cnference i Slvenien. WAGGGS skal ændre sin Cnstitutin på kmmende verdensknference første udkast ser spændende ud. Andreas Højmark har hjulpet IC erne med at kvalificere et høringssvar med fkus på det rent indhldsmæssige. WAGGGS tilbyder et nline ledelseskursus i i-lead: Alle ver 16 år kan deltage. Pernille Staunstrup g Tina Daugaard fra YEGO deltager i Partnerskabs Event (tidligere Nrd/Syd samarbejde) i Finland medi marts. Der manglede kandidater til verdensbestyrelsen, så IC erne har arbejdet intensivt lige p til deadline. DK stiller ikke med en kandidat. Samarbejdet på tværs af alle krpsene har i denne frbindelse været rigtig gdt. Kmmende internatinale arrangementer: WAGGGS/WOSM Rund Table n ICT. ITU g KOM er blevet tilbudt at deltage FDD Strategy Sessin, Stckhlm, februar. Sanne Lund Sørensen deltager sm ungdmsdelegeret jf. WOSM Wrld Cnference WAGGGS/WOSM Partnership Event, Finland, marts. YEGO deltager v/pernille Staunstrup g Tina Daugaard Rund table n Internatinal Events, Sverige, Marts WAGGGS/WOSM Gender Seminar, Finland, Maj WAGGGS Wrld Cnference, Hng Kng, Juli. 2 DBS deltagere WOSM Wrld Cnference, Slvenien, august. 4 DBS deltagere, herunder 1 ungdmsdelegeret

6 11. Nyt fra Krpskntret Svært at få alle statistikmaterialer i hus intet nyt. Tilmeldingsprcessen til Rland har været temmelig HUSK AT SE arbejdskrævende, frdi det ikke alle steder er Kredsføreren, der tilmelder, men frældrene gør det. Fremver benyttes Cngress, g fldernes tekst ændres. Herlev kreds ønsker, at Krpset anvender Gglekalender. Vi takker fr det gde frslag g vil gerne kigge nærmere på det. 12. Kalender a. Kmmende arrangementer 28. februar 1. marts Årsmøde ktber Fællesudvalgsweekend Se i øvrigt: b. KR-møder i februar ekskl. AB g SB. CHS er med på skype. 2. maj på Førerstævnet i Rebild. 13. Eventuelt Således pfattet Aalbrg den 5. februar 2014 København den xx februar 2014 Ann Bidstrup Lebech Krpssekretær Stine Algt Nielsen Krpsrådsfrmand

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere