l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag."

Transkript

1 n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl , blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej , der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Frelæggelse af årsregnskab fr 2012 g eventuel revisinsberetning samt gdkendelse af arsregnskabet samt gdkendelse af andelskrne, der skal være gældende fr verdragelse af andelslejligheder i tiden fra rdinær generalfrsamling i 2013 gtil rdinær generalfrsamling i Frelæggelse af drifts- g likviditetsbudget fr 2013 til gdkendelse g beslutning m eventuel ændring af bligafgiften. 5. Frslag. a) Frslag til psætning af altaner: Bestyrelsen har undersøgt sagen, g fr at vi her i freningen kan få altaner, kræver det at alle stemmer JA. Da Frederiksberg kmmune ser stueetage sm speciel, er det kun 1-4 etage i alle tre pgange der skal stemme g være enige. Frslag til finansiering: Alternativ 1: Prisen på at fa altan vil fr en enkelt lejlighed max. være: 150 kr. pr måned. I samme frbindelse ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at ptage lån fr kr., sm skal dække psætning af altaner g mlægning af skure g fliser i samme mgang. Lånet bliver ptaget til 3,5 Å i rente g med afdragsfrihed i 10 år. Alternativ 2: Prisen på at ffi altan vil fr en enkelt lejlighed max. være: 350 kr. pr måned. Denne stigning vil blive påført bligafgiften.

2 Side 2 af 6 I samme frbindelse ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at ptage lån fr kr., sm skal dække psætning af altaner g mlægning af skure g fliser i samme mgang. Lånet bliver ptaget til 3,5 Y i rente g uden afdragsfrihed. b) Omlægning af realkreditlån: Da vi pt. kan mlægge vres realkreditlån til en lavere rente g dermed pnå en besparelse, ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at mlægge vres lån. Lånet vil frsat blive et fast frrentet lån, der ligges blt m fra 4 Y til 3-3,5 Z i rente. Bestyrelsen har i samme frbindelse besluttet ikke at nedsætte bligafgiften, da besparelsen enten kan bruges i frbindelse med altanprjektet eller til vedligehldelse af bagtrapperne, sm er på vedligehldelsesplanen inden fr de næste 3 år. 6. Valg til bestyrelsen: Lisa Veste r gaar d Knudsen Kirsten Eltng Jhn Henriksen Karsten Klein Erik Lauridsen 7. Eventuelt Frmand på valg i2013 på valg i 2013 på valg i2014 på valg i 2014 på valg i2013 Der var ud af 28 mulige (frdelt med26 bligandelshavere, g 2 kælderandele, dg tilhører den ene freningen) mødt 18 medlemmer g 4 var repræsenteret ved fuldmagter, derme d i alt22. Herudver var administratr Kirsten Klster fra mødt. Ad 1) Valg af dirigent g referent. Frmanden bød velkmmen g freslg Kirsten Klster sm dirigent g referent. Kirsten Klster takkede fr valget. Dirigenten gennemgik indkaldelsen g knstaterede, at generalfrsamlingen var lvlig indkaldt g beslutningsdygtig i henhld til vedtægterne. Ad 2) Bestyrelsens beretning. Frmand fremlagde bestyrelsens beretning. Velkmmen til nye andelshavere. Vær pmærksm på, at der kan findes frskellige infrmatiner m vres frening på hjemmesiden: ab-lllandsvej.dk.

3 L/ Side 3 af 6 Vi har fået taget renveret, Havedage nteres: 4. g5. maj., 15. g 16. juni samt 7. g 8. september. Mød p både fr at lære andre at kende g vær pmærksm ph, at hvis man ikke møder p, kster det bøde.i år vil man på havedag få malet gulvet i kælderen g cykelskur skal gså males. Der er ind i mellem rd på ejendmmen. Husk at rydde p.. Møbler g lignende er sat i kælderen uden aftale. De skal fiernes. Vi har ikke længere et strskraldsrum. Et par gange m året bliver bestilt strskrald fra kmmunen. Ellers henvises til genbrugsstatiner, sm findes i mrådet. Skrald skal srteres efter de cntainer, der står i garden. Flasker må ikke sættes ud til affaldet. Her henvises til de adskilliee flaskecntainer. der findes i mrådet. Beberlkalet er blevet benyttet p til flere gange. Det kster 200 kr. at benytte sig af lkalet. Husk at efterlade lkalet, sm du mdtg det. så nu kan det hlde mange år endnu. Bestyrelsen havde drøftet spørgsmål m frældrekøb, g ville gerne have et stemningsbillede. Frdele er større mulighed fr salg. Ulemper er, at de "bøm", der br i huset måske ikke har samme interesse sm "rigtige" andelshavere. Hvis "barnet"/lejeren ikke verhlder f.eks. husrden, skal man have kntakt med frældrene. Freningen kan ikke ekskludere "bamet"/lejeren, men skal ekskludere frældrene. Det blev aftalt, at vi kunne tale videre m der under evt. g bestyrelsen ville så gå videre med vedtægtsændring, hvis det var et udtalt ønske. Bestyrelsens beretning blev herefter taget til eftenetning. Ad 3) Frelæggelse af årsregnskab g eventuel revisinsberetning samt gdkendelse af årsregnskabet. Administratr gennemgik årsrapprten g andelskrneberegningen. Året udviste et negativt resultat på kr Resultatet skal ses i lyset af, at der var anvendt ca kr. til tagrenvering. Andelskrnen var freslået ti 248,30, således at frstå, at der var hensat kr til fremtidige vedligehldelsesarbejder, g at andelskrnen var fastsat til 95 % af denne fremkmne værdi, svarende til kr. 1, ,jfr. årsrapprtens side 17. Dermed en reservatin på i alt kr. 1.9I7.272.I frhld tii2012 var der til tagrenvering brugt k af reservatinen, der i 2012beløb sig til kr Tagrenveringen havde dermed ikke påvirket andelskrnen.

4 Side 4 af 6 Frmanden supplerede med, at l<r.76.68l,jf. nte 7, drejer sig m udgift til istandsættelse på Lllandsvej. En udgift, der havde været undervejs ngle år, men sm nu er pkrævet via kmmunen. Frmanden plyste herudver, at freningen havde tegnet en glas- g kummefrsikring, sm alle kunne benytte sig af. Årsrapprten g den freslåede andelskrne på blev enstemmigt vedtaget. Ad 4) Frelæggelse af drifts- g likviditetsbudget til gdkendelse g beslutning m eventuel ændring af bligafgiften. Administratr gennemgik budgettet. Budgettet udviste et resultat på psitivt resultat på kr, efter afskrivning g før afdrag på lån. Dirigenten plyste, at der i først udsendte budget var skrevet frkert i afdrag vedr. gæld til realkredit. Der var taget fejl af renter g afdrag. Der udsendes nyt budget. Afdrag var ikke kr. men derimd kr Budgettet likviditet 3L12. k. 46t Der var ikke frslag m bligafgiftsstigning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Frslag. a) Frslag til psætning af altaner: Bestyrelsen har undersøgt sagen, g fr at vi her i freningen kan få altaner, kræver det at alle stemmer JA. Da Frederiksberg kmmune ser stueetage sm speciel, er det kun 1-4 etage tre pgange der skal stemme g være enige. i alle Frmanden plyste, at man i dag ikke Ønskende en endelig afstemning, blt en indikatin af, hvrvidt altanprjekt var nget, man ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde videre med. Bestyrelsen havde været i dialg med Frederiksberg Kmmune. I Frederiksberg Kmmune frhlder det sig sådan, at man kun tillader altaner i lige linje. Det lægges p til, at alle fra sal skal sige ja til altaner fr at altanprjekt idet hele taget igangsættes. Stuelejligheder kan vælge at fa altan i lighed med andre eller fa en kntant kmpensatin. Bestyrelsen havde talt m, at man måske kunne tage kr. af den løbende vedligehldelse fr at reducere udgiften fr den enkelte. Prjektet frventes at kste ca. 3,5 kr., g hver altanindehaver vil få pålagt et tillæg til bligafgift (mderniseringstillæg). Selve øknmien m belåning valgte man ikke at gå nærmere ind på. Alle tilstedeværende blev spurgt hver især m de var interesseret i altan ud fra det, der nu frelå. Alle tilstedeværende brtset fra I sagde JA. Det vil sige 18 JA g I nej. Det medførte, at

5 tr Side 5 af 6 bestyrelsen stadig ville arbejde videre, g så senere indkalde til en ekstrardinær generalfrsamling. Administratr plyste, at der gså i givet fald skulle vedtages vedtægtsændringer med blandt andet vedligehldelse m.v. g der skulle gså vedtages en altanhusrden. b) Omlægning af realkreditlån: Da vi pt. kan mlægge vres reallffeditlån til en lavere rente g dermed pnå en besparelse, ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at mlægge vres lån. Lånet vil frsat blive et fast frrentet lån, der ligges blt m fra 4 Å til 3-3,5 0Å i rente. Bestyrelsen har i samme frbindelse besluttet ikke at nedsætte bligafgiften, da besparelsen enten kan bruges i frbindelse med altanprjektet eller til vedligehldelse af bagtrapperne, sm er på vedligehldelsesplanen inden fr de næste 3 år. Alle stemte til JA til, at bestyrelsen blev bemyndiget til at mlægge realkreditlån til en lavere rente. Ad 6) Valg til bestyrelsen. Alle de pstillede ville gerne genpstille. Der var ikke mdkandidater: Efter valg: Lisa Vestergaard Knudsen Frmand Kirsten Eltng Jhn Henriksen Karsten Klein Erik Lauridsen Anders Ulrik Suppleant på valg i2015 på valg i2015 på valg i2014 på valg i2014 på valg i2015 på valg Ad 7) Eventuelt. Frældrekøb blev taget p igen. Der var ikke stemning fr at indføre frældrekøb. a a Prblemer med et manglende håndtag på dør på lftsdør. Vasketid g tønetid hænger sammen, men hvis tørretumbler ikke benyttes, da angiv det, så andre kan benytte sig at tørretumbler. Spørgsmål til renvering af bagtrapper. Bestyrelsen plyste, at renvering ville kste et sted mellem mkring kr. Måske en pgave indenfr de næste 2-4 årr, gså afhængig af altanprjektet. Såfremt prblemer med Tv-signal, kan Jhn Henriksen kntaktes.

6 l-/ Side 6 af 6 Kmmende arbejdsweekend til ntering,4.g 5. maj, 15. g 16. juni, 7. g 8. september mellem kl. 15 g kl. 15. Da der ikke var yderligere, der skulle til debat, afsluttede dirigenten generalfrsamlingen med tak fr gd r g rden, kl Lyngby, den 5. april 2013 Sm dirigent g referent: Kirsten Klster. administratr Bestvrelsen: L;'v,h-\,.dl&1 //t- Lisa Vestergaard Knudsen Kirsten Eltng Jhn Henriksen Erik Lauridsen Karsten Klein

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN www.ab-jaeger.dk

ANDELSBOLIGFORENINGEN www.ab-jaeger.dk ANDELSBOLIGFORENINGEN Referat af generalforsamling i AIB Jæger d. 16.juni 2005 JÆGER Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent Karin Kilde blev valgt med applaus. Iht. 25 i foreningens vedtægter skal GF

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere