Odense november 2013 Referat:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense 14.- 15. november 2013 Referat:"

Transkript

1 Nrdliks Årsmøde nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet), Olle Jsephsn (Stckhlms Universitet), Peter Kirkegaard (Aalbrg Universitet, fratrædende), Jens Lfert Jørgensen (Aalbrg Universitet, tiltrædende), Malan Marnersdóttir (Tórshavn Universitet) (rdstyrer), Hans Jørgen Be (Jyväskylä universitet), Peter Juul Nielsen (Rskilde Universitetscenter), Maria Fremer (Helsingfrs universitet), Rland Lysell (Stckhlms Universitet), Gitte Mse (Universitetet i Osl), Anna Hannesdóttir (Götebrgs Universitet), Gudlaug Nedrelid (Universitetet i Agder), Kirsten Berg (Åb universitet), Oili Sievla (Uleåbrgs universitet), Maria Österlund (Åb Akademi, litteraturvetenskap), Claus Madsen (Åb Akademi, svenska), Silje Grønner Stang (Universitetet i Bergen), Heidi Brøseth (NTNU), Lise Hrneman Hansen (Uppsala Universitet), Kim Sandvad West (Vasa universitet) (referent), Linda Nesby (Universitetet i Trmsø), Mrten Auklend (Aarhus Universitet) Odense nvember 2013 Referat: 1. Mødet åbnes Nina Møller Andersen åbner mødet den 14. nvember 2013 klkken Jn Helt Haarder byder velkmmen på vegne af Syddansk Universitet. Nina Møller Andersen byder velkmmen på vegne af Nrdliks. Velkmstrunde til ære fr de mange nye kntaktpersner. 2. Gdkendelse af mødeindkaldelse g dagsrden Årsmødet gdkender mødeindkaldelsen uden indvendinger. Årsmødet gdkender dagsrdenen uden indvendinger. 3. Valg af rdstyrer g referent Malan Marnersdóttir vælges sm rdstyrer. Kim Sandvad West vælges sm referent. 4. Referat fra årsmødet i Agder 2012 Page 1 f 6

2 Årsmødet gdkender referatet uden indvendinger g takker endnu engang Gitte Mse fr referatet. 5. Evt. pfølgning på årsmødet i Agder; psummering af ansøgningssituatinen Olle Jsephsn rapprterer: OJ har kntaktet Rlf Stavnem ved Aarhus Universitet angående masterprgrammet, sm finansieres af nrdliksmidler. RS har lvet at skrive en rapprt, hvri det fremgår, hvad pengene er blevet anvendt til, g hvad resultatet af masterprgrammet er, men denne er ikke kmmet endnu. OJ kntakter RS igen g frsøger at have et svar til næste årsmøde. Gitte Mse rapprterer: Intensivkurset m det mderne gennembrud er på grund af tidsbrist ikke blevet planlagt. Nina Møller Andersen rapprterer: Københavns Universitet g Stckhlms Universitet har været i kntakt med hinanden før, under g efter verdragelsen af frmandskabet g har sammen udarbejdet ansøgningen m midler fr Fra CIMO blev det meldt, at der var fejl i ansøgningen, men det fremgik ikke, hvad fejlen var. Da NMA pdagede fejlen, var det ikke muligt at få den ændret trds hjælp fra flere erfarne nrdlikskntaktpersner. Resultatet blev et bidrag på cirka i stedet fr cirka , sm netværket nrmalt mdtager. Resultatet er, at efterårssemesteret kører sm nrmalt, men at vi hlder pause i frårssemesteret. Desuden findes der midler til t lærermbiliteter g årsmødet i Odense. NMA har talt med Kristina Savikurki fra CIMO, sm har lvet at bistå med næste års ansøgning. Der var desuden prblemer med udbetalingen af efterårssemesterets stipendier, men alle stipendier er nu udbetalt. Årsmødet diskuterer, m der er mulighed fr at undgå denne slags prblemer, når frmandskabet skifter fra et universitet til et andet. Jn Helt Haarder freslår, at det verdragende universitet støtter det mdtagende universitet mere i vergangen, g at det mdtagende universitets regnskabsafdeling frberedes i, hvrdan udbetalingsprcessen fregår. Årsmødet diskuterer manglen på administrative midler til at prethlde netværket. Netværket har tidligere ansøgt m penge til administrative pgaver, men har hidtil fået afslag. NMA kntakter CIMO g argumenterer fr, at vi stadig har brug fr administrativ støtte. Jn Helt Haarder freslår, at vi fremhæver det internatinale aspekt i netværket. 6. Regnskab fr , dvs. årsmødet 2012 g FS 2013 (studentermbilitet) (bilag 2B) Stckhlm har sendt en rapprt ind til CIMO g har fået en del kmmentarer g synspunkter. Studentmbilitet 2012: : Ttal: Lærermbilitet 2012: : Ttal: Page 2 f 6

3 Expressmbilitet 2012: : - Ttal: - Ttal 2012: : Ttal: (årsmøde i Kristiansand = Et verskud på cirka er gået tabt. Mbiliteten dmineres stadig af finske studerende, der rejser til Sverige. Punkt Actual Teacher mbility bør være under punkt 5.4. Express mbility, da der findes en str mængde studerende under dette punkt. Antallet af udrejsende studerende bør altså frhøjes fr at få et realistisk verblik ver antallet. Maria Österlund rapprterer fra Åb Akademis studierejse til Stckhlm, sm i alle henseender har været vellykket. Nrdliks har fået anmærkninger fra CIMO på grund af satsen på stipendierne. Vi har ifølge CIMO betalt fr høje stipendier. OJ mener, vi kan frsvare disse satser. Nina vil have gjrt klart, at hvis flk fremver ønsker at søge penge til denne type kurser, skal de søges sm expressmbilitet. Kirsten Berg påpeger, at vi ikke har lv til at uddele højere rejsesatser end Nrdplus. Nrdplus har sænket satserne mellem alle de nrdiske lande. Satserne til Island g Færøerne er nu 660 g 330 til de andre nrdiske lande. Årsmødet takker OJ fr redegørelsen. 7. Regnskab g versigter ES 2013 Bilag 3A: Al ansøgt lærermbilitet blev bevilget. Bilag 3B: Alle ansøgere km af sted i efterårssemesteret, så regnskabet passer. Nina påpeger, at bilaget bør hedde efteråret Kirsten Berg infrmerer m, at det kun er studerende, der rejser til Nrge i frårssemesteret, sm er berettiget til 6 måneders stipendium. Dette er en skrivefejl i bilaget beløbet passer. Bilag 3C: På grund af fejlen nævnt i punkt 5 har vi kun fået fra CIMO. Hele beløbet er gået til mbilitet, intet til netværket. Max afsat til årsmødet. Cirka bør være restbeløbet af midlerne fra CIMO. Nina Møller Andersen freslår, at beløbet frdeles mellem frårets stipendieansøgere. Alle får samme beløb uanset gæsteuniversitetet. Det drejer sig m 22 studerende i alt, altså knap 300 pr. studerende. Årsmødet gdkender dette frslag. Søren Jensen beder alle kntaktpersner, sm har studerende på vej ud, m at sende de studerendes kntplysninger til København så hurtigt sm muligt. Bilag 3D: I tilfælde af frlængelse af stipendier skal en reminder sendes til Søren Jensen. Hans Jørgen Be påpeger, at der kan frekmme prblemer, hvis de studerende rejser ud uden stipendier, frdi de derfr ikke kan registreres sm stipendiater. Page 3 f 6

4 SJ præsenterer grafer ver udvekslingsstuderende siden år Det er stadig Finland, der sender flest studerende ud, g Sverige, der tager imd flest studerende. HJB pfrdrer til, at man gør mere reklame fr at studere i Finland. Der kan især fkuseres på, at man ikke skal kunne finsk fr at studere i Finland. 8. Netværket a: Almen diskussin, den øknmiske situatin, ansøgningen til CIMO Den øknmiske situatin g ansøgningen er allerede gennemgået, se punkt 5, 6 g 7. Der er frtsat mulighed fr at sende studerende til Lund, selv m de ikke længere er med i Nrdliks- netværket. Fremver kan det fregå via Nrdplus. b: Almen diskussin: deltagelse med mere Allerede gennemgået c: Kntaktpersner: pdatering af listen g kntaktpersnernes pgaver Tartu er endnu ikke på listen, men de er på vej. Peter Kirkegaard træder af til nytår, g Jens Lfert Jørgensen tager ver. Claus Madsen pdaterer listen i samarbejde med kntaktpersnerne. Kntaktpersnernes pgaver: Reklamere fr netværket, tage imd ansøgninger g sende til hvedkrdinatren t gange m året, sørge fr at alle blanketter er udfyldt, tage imd slutrapprt efter phldet, have kntakt med gæsteuniversitetets kntaktpersn, få ansøgerne til at kntakte gæsteuniversitetets kntaktpersn. Alle infrmatiner findes på hjemmesiden. Reykjavík g København kræver nminering. Det er besværligt at få passwrds til nmineringen. Osl har gså indført nmineringsprcessen. Dette skal der infrmeres m på hjemmesiden. Der findes frskellige infrmatiner m ansøgningsfrister på hjemmesiden. Dette skal pdateres g krdineres af webmasteren. d: Ansøgningsrutiner Der er frskellige infrmatiner på hjemmesiden. Webmasteren pdaterer, så 1. marts g 1. ktber er de gældende frister. Claus Madsen g Kirsten Berg ser på rejsesatserne g pdaterer infrmatinerne på hjemmesiden. e: Bedre infrmatin: lkale websider fr Nrdliks; liste ver kurser Nina Møller Andersen pfrdrer til at få pdateret de lkale hjemmesider fr Nrdliks. Dette er ikke muligt fr alle, da ikke alle kntaktpersner har adgang til at kunne ændre på hjemmesiderne. Idéen er, at alle institutiner har en tilgængelig liste ver de kurser, de studerende kan tage sm Nrdliks- studerende. Dette kan være et prblem, frdi ikke alle kntaktpersner har mulighed fr at ændre i hjemmesiderne. Uppsala har den bedste hjemmeside fr indkmmende Nrdliks- studerende. Man kan eventuelt lade sig inspirere af denne hjemmeside. Det freslås, at der kan udarbejdes en flder ver relevante kurser ved de frskellige universiteter. Flderen kan lægges på Nrdliks hjemmeside g anvendes af de lkale kntakterpersner. Page 4 f 6

5 Hver kntaktpersn giver en krt præsentatin af de faste kurser, sm kan lægges på hjemmesiden. Claus Madsen pdaterer. f: Ansvarlig fr websiden Lkal Kntaktpersner Rutiner fr kntaktpersner. Her findes en liste ver, hvad man skal gøre sm kntaktpersn. Lkal ændres til Internt. Claus Madsen sørger fr dette. Ændringer i rutinerne fretages i samarbejde mellem hvedkrdinatren g webredaktøren (Nina Møller Andersen, Søren Jensen g Claus Madsen). De universiteter, der har specielle ansøgningsfrhld, skal sørge fr at infrmere webredaktøren, sm sætter universitetets navn på en liste på hjemmesiden. Der skal ikke længere infrmeres m, hvrdan den specifikke ansøgning fregår, men hvilke universiteter, der har specielle ansøgningsfrister. Universitetets navn g dat eller specielle frhld er det eneste, der bliver infrmeret m på hjemmesiden. Maria Fremer infrmerer: Epstlisten nrdliks- bliver pdateret, så alle aktuelle kntaktpersner findes på listen. Både Claus Madsen g Maria Fremer er kmmunikatinsansvarlige. Begge skal infrmeres m ændringer. MF er ansvarlig fr epstlisten, CM er ansvarlig fr hjemmesiden. g: Masterprgram Intet nyt. 9. Intensivkurser 2014 Malan Marnersdóttir præsenterer et intensivkursus fr smmeren 2015; kurset bliver en frtsættelse på intensivkurset m pstklnialisme i MM vil gerne have søgt pengene allerede i budgettet fr 2014, så det vides i bedre tid, m pengene kmmer eller ej. Budgettet ligger mkring Kirsten Berg påpeger, at det ikke er muligt at søge midler til kurser fr ph.d.- studerende. Disse kan derimd tages med sm undervisere. 10. Ansøgninger Allerede gennemgået under punkt 5 Nina Møller Andersen pfrdrer til, at alle kntaktpersner verhlder fristerne g sender alle blanketter ind på samme tid. Emnefeltet skal indehlde studentens g gæsteuniversitetets navn. 11. Næste årsmøde Næste årsmøde hldes ved Vasa universitet nvember 2014 freslås. Endelig beslutning m dette infrmeres senere. Malan Marnersdóttir freslår, at årsmødet 2015 avldes ved Tórshavn Universitet. Et sådant møde vil kræve, at netværket pløser trmsøbeslutningen m, at årsmøder skal hldes i Sydskandinavien eller Finland. Diskussinen sættes på næste årsmødes dagsrden. Det kan undersøges, m det er muligt at søge ekstra midler til Page 5 f 6

6 årsmøder i Vestnrden. Et møde på Færøerne kræver under alle mstændigheder, at de lkale universiteter må bidrage til ekstra vernatninger. Beslutningen tages til næste årsmøde. 12. Eventuelt Peter Kirkegaard infrmerer m sin nyligt udkmne bg: Blues fr Flkhemmet. Olle Jsephsn skal deltage i et møde m det nrdiske sprgsamarbejde. Han sørger fr at fremhæve netværkene i Nrden, sm kan være med til at styrke den nrdiske sprgfrståelse. Nina Møller Andersen påpeger, at det er vigtigt gså at fkusere på universiteter, eftersm Nrdisk Ministerråd betegner unge sm p til 30 år gamle. Gitte Mse infrmerer m et nyt center fr multilingualisme i ved Universitetet i Osl. Dette er en glimrende mulighed fr udvekslingsstuderende. Mrten Auklend freslår, at Nrdliks kmmer på Facebk. Kim Sandvad West pretter siden, g MA g KSW fungerer sm administratører. Malan Marnersdóttir infrmerer m en balladeknference i slutningen af juli 2015 i Nrdens Hus i Tórshavn i anledning af H.N. Jacbsens Bghandels 150- års jubilæum. Se fr mere infrmatin. 13. Mødet afsluttes Ordstyrer takker årsmødet. Hvedkrdinatr takker årsmødet med en speciel tak til fratrædende Peter Kirkegaard. Årsmødet ønsker alt gdt fremver. Ligeledes takker hvedkrdinatr Jn Helt Haarder g Syddansk Universitet fr at have huset, bespist g underhldt årsmødet. Endelig takker hvedkrdinatr rdstyrer g referent. Jn Helt Haarder g årsmødet takker Katrine Andersen fra Syddansk Universitet, sm har planlagt årsmødet. Kim Sandvad West referent Page 6 f 6

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 23-26. marts 2014

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 23-26. marts 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 23-26. marts 2014 14 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00! MOK udkmmer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund Patienttilfredshed på Dagkirurgisk Afsnit, Reginshspitalet Randers et piltprjekt Pernille Avlastenk & Nanna Kragelund hld S07 Vejleder Sine Herhldt, Cand.pæd. i generel pædaggik Antal tegn. 59.908 VIA

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere